iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 10. 2017
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
83615
zhlédnutí

Krajinou domova II

Labyrinty srdce Čech

Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Krajinou domova II - Labyrinty srdce Čech

 • 00:00:41 Sotva bychom něco podobného
  našli jinde v Evropě.
 • 00:00:45 Jen v Čechách rozpukala
  zkamenělá dna pradávných moří
 • 00:00:50 do mnoha
  pískovcových skalních měst.
 • 00:00:53 Největší najdeme
  v českém pohraničí,
 • 00:00:56 ale další dvě
  rozsáhlé oblasti pískovcových skal
 • 00:01:01 patří k nejznámějším krajinám
  českého vnitrozemí.
 • 00:01:06 Kokořínskem vedou středověké
  a ještě mnohem starší skalní cesty,
 • 00:01:12 které nás provedou
  nejen labyrinty skal,
 • 00:01:16 ale i po dnech kokořínských dolů,
 • 00:01:19 nad kterými se tyčí
  proslulé skalní Pokličky.
 • 00:01:24 Do sebe uzavřený svět dolů
  a roklí Kokořínska je úplně jiný
 • 00:01:30 než otevřený charakter
  Českého ráje.
 • 00:01:35 Pohádkově romantické krajiny,
 • 00:01:37 ve kterých
  naši předkové postavili sídla,
 • 00:01:41 jež svým kouzlem
  skalám směle konkurují.
 • 00:02:13 Okolí obřích středověkých rybníků,
  k nimž patří známé Máchovo jezero,
 • 00:02:18 je prazvláštním koutem
  skalní krajiny.
 • 00:02:26 Břehyňský rybník
  a jeho rozsáhlé okolí
 • 00:02:28 jsou přírodně velmi cenným územím.
 • 00:02:31 Souvislé lesy mají z velké části
  pořád ještě přirozený charakter
 • 00:02:35 a rybník už vypadá
  spíš jako mělké jezero
 • 00:02:39 s břehy zarůstajícími rákosem.
 • 00:02:41 Je to domov
  velkého množství vodního ptactva.
 • 00:02:52 Kachna divoká
  je běžná a dobře známá.
 • 00:02:56 Potkáme ji po celý rok
  prakticky všude.
 • 00:02:59 Na rybnících, řekách i ve městech.
 • 00:03:02 Tato samice si podestýlá hnízdo
  ve vykotlaném pařezu staré vrby.
 • 00:03:07 Pohodlí je při sezení
  na vejcích nezbytné.
 • 00:03:15 Jen pár metrů vedle
  se ubytovaly labutě.
 • 00:03:19 Než samice snese
  do hnízda v rákosí vejce,
 • 00:03:22 musí se dobře nakrmit.
 • 00:03:24 Mělký rybník
  je ideálním zdrojem potravy.
 • 00:03:27 Labutě spásají
  vodní rostliny ze dna,
 • 00:03:30 což jim umožňuje dlouhý krk.
 • 00:03:33 Když labutě svá vejce vysedí
  a vylíhnou se z nich mláďata,
 • 00:03:37 jsou téměř okamžitě schopná vydat
  se na vodu a začít se sama živit.
 • 00:03:43 Rodiče je trpělivě učí
  jak na rybníce přežít,
 • 00:03:46 kde hledat potravu, ale taky
  jak se chránit před nebezpečím.
 • 00:03:50 Během léta mladým labutím
  odrůstá šedivé opeření
 • 00:03:54 a postupně je nahrazují
  bílé perutě.
 • 00:03:57 S rodiči budou trávit
  celé léto nejen na rybníce,
 • 00:04:00 ale i na přilehlých
  polích a loukách,
 • 00:04:03 dokud se o slovo nepřihlásí zima.
 • 00:04:07 V posledních letech čím dál
  více labutí i dalších druhů
 • 00:04:10 zůstává i na zimu
  ve střední Evropě.
 • 00:04:13 Je to ale sázka na nejistotu,
  protože když rybníky zamrznou,
 • 00:04:17 jde labutím o život.
 • 00:04:20 Mrazem uhynulá zvířata
  jsou pro spoustu ptactva
 • 00:04:22 doslova požehnáním
  a záchranou v pravou chvíli.
 • 00:04:26 Ti drobnější
  musí být neustále ve střehu,
 • 00:04:30 protože takové mršiny
  vyhledávají i jejich predátoři.
 • 00:04:40 Hojným dravcem je káně lesní.
 • 00:04:43 Zamrzlé břehy
  a částečně zamrzlá hladina rybníka
 • 00:04:47 jsou dokonalým prostřeným stolem.
  Zima jim hraje do karet.
 • 00:04:51 Čím více strádají všechna ostatní
  zvířata, tím lépe pro dravce.
 • 00:04:56 Také v případě káňat platí,
  že silnější bere vše.
 • 00:05:01 Nerada hodují společně, vždy
  se první nasytí ten nejsilnější.
 • 00:05:05 Tuhá zima s celodenními mrazy
  hluboko pod nulou
 • 00:05:09 káňatům mimořádně přeje.
 • 00:05:12 Dočasně se z nich stávají
  skoro výlučně mrchožrouti.
 • 00:05:22 O kus dál na strništi se káňata
  perou o to, co zbylo z divočáka.
 • 00:05:28 Hostině opodál přihlíží
  trochu jiné káně.
 • 00:05:32 Všimněte si nápadně světlých očí.
 • 00:05:36 Bílé káně
  sice přiletělo jako poslední,
 • 00:05:39 přesto se kořisti suverénně zmocní.
 • 00:05:51 Než vstoupíme do skal, které
  rybníky obklopují ze všech stran,
 • 00:05:55 zůstaňme ještě chvíli v tomto
  zvláštním prostoru mezi nimi.
 • 00:06:00 Výpustě rybníků
  byly vytesány do pískovcových skal.
 • 00:06:04 Vznikly tím takzvané. průrvy,
  které patří k důmyslným
 • 00:06:07 středověkým technickým památkám,
  spojeným s rybníkářstvím.
 • 00:06:12 Před napuštěním rybníků
  zde byly rozlehlé plochy slatin,
 • 00:06:15 mírně prosolených mokrých luk.
 • 00:06:18 I přes všechny snahy je odvodnit
  se jejich velká část
 • 00:06:22 mezi Novozámeckým rybníkem
  a Máchovým jezerem dochovala.
 • 00:06:26 Nejsou turisticky atraktivní
  oblastí, ale na jaře pochopíme,
 • 00:06:31 proč patří k cenným
  přírodním lokalitám celé Evropy.
 • 00:06:36 Tučnice česká rostla
  ještě v 70.letech 20.století
 • 00:06:41 na mnoha místech v Polabí,
  odkud už ale v důsledku
 • 00:06:44 bezohledného
  lidského konání vymizela.
 • 00:06:48 Poslední lokalita se nachází
  nedaleko Máchova jezera.
 • 00:06:52 Masožravá rostlinka,
  kterou jinde nemají.
 • 00:06:56 Ale tučnice česká není jediným
  endemitem Jetřebských slatí.
 • 00:07:02 Prstnatec český je divoká orchidej,
  která roste také jenom zde.
 • 00:07:17 Pískovcovou plošinou Kokořínska
  kdysi pronikly sopečné horniny.
 • 00:07:22 Při svém úpatí je Vlhošť
  lemován pískovcovými skalami,
 • 00:07:27 ale vrcholek je vyvřelým kuželem
 • 00:07:29 jako kopce
  nedalekého Českého Středohoří.
 • 00:07:33 Dobře známým kopcem Kokořínska
  je ten,
 • 00:07:37 na jehož vrcholu stojí hrad,
 • 00:07:39 jenž se stal
  symbolem českého romantismu.
 • 00:07:42 Je to výjimečný
  orientační bod v krajině.
 • 00:07:45 Přitahuje pozornost jako magnet.
 • 00:07:51 V bezprostředním okolí
  českých hradů a jejich zřícenin
 • 00:07:54 se často dochovaly fragmenty
  přirozených lesů, zpravidla bučin.
 • 00:07:58 Je tomu tak i pod Bezdězem.
  Celý kopec i vrch Malého Bezdězu
 • 00:08:03 v sousedství jsou porostlé
  přirozenými lesními společenstvy.
 • 00:08:07 V bučinách pralesovitého charakteru
  stromy odumírají stářím,
 • 00:08:11 takže je to ideální životní prostor
 • 00:08:14 pro všechny lesní druhy
  rostlin i živočichů.
 • 00:08:18 Jednoho z našich nejkrásnějších
  brouků můžeme v Čechách vidět
 • 00:08:22 už pod Bezdězem. Dříve obývali
  prakticky celou republiku,
 • 00:08:26 pak ale
  z dosud neznámých příčin zmizeli.
 • 00:08:30 Larvy tesaříků žijí několik let
  v mrtvém dřevě stromů.
 • 00:08:34 Na konci larválního stadia
  přestanou přijímat potravu.
 • 00:08:38 Potom trvá 6 týdnů, než
  se z nich vylíhne dospělý tesařík.
 • 00:08:42 Je to jedno
  z nejdelších líhnutí hmyzí říše.
 • 00:08:45 Přeměna v brouka
  stojí larvu mnoho sil.
 • 00:08:49 Ty však nenačerpá
  ani jako dospělec.
 • 00:08:52 Tesaříci totiž
  podle posledních pozorování
 • 00:08:54 vůbec nepřijímají potravu.
 • 00:08:56 Musí si vystačit se zbytkem sil
  z larválního stadia.
 • 00:09:00 Když na Bezdězu
  v létě uvidíte tesaříka alpského,
 • 00:09:03 nikdy před sebou nebude mít život
  delší než 3 - 4 dny.
 • 00:09:09 Každá námaha jim ukrajuje
  cenné hodiny života,
 • 00:09:12 jehož jediným smyslem
  je rozmnožit se.
 • 00:09:25 Pro Kokořínsko
  jsou typické skalnaté doly.
 • 00:09:29 Na jejich dně se dochovaly
  unikátní biotopy skalních mokřadů.
 • 00:09:33 I když zde lidé postavili
  několik mlýnů a rybníků,
 • 00:09:37 původní biotop to nezničilo.
 • 00:09:39 Pestrost krajiny
  se tím naopak znásobila.
 • 00:09:43 V tom tkví hlavní rozdíl
  mezi moudře budovanými vodními díly
 • 00:09:47 našich předků a velikášskými
  přehradami moderního věku.
 • 00:09:53 Kokořínské doly
  jsou vydatně zásobené vodou
 • 00:09:56 vytékající z bezpočtu
  skalních roklí a strží.
 • 00:10:07 Pískovce
  jsou na Kokořínsku prokládány
 • 00:10:10 výrazně odolnějšími
  železitými vrstvami.
 • 00:10:13 Eroze na ně působí mnohem pomaleji
  než na okolní skály,
 • 00:10:17 a tak se časem některé vymodelovaly
  do podoby proslulých Pokliček.
 • 00:10:22 Kokořínské Pokličky jsou po desítky
  let symbolem zdejší krajiny.
 • 00:10:27 Ale ještě zajímavější
  je svět na nich a pod nimi.
 • 00:10:40 V centrální části Kokořínska
  na takzvaných Polomených horách
 • 00:10:44 rostou rozsáhlé smíšené lesy,
  přičemž na skalách pořád najdeme
 • 00:10:49 původní reliktní bory
  s vtroušenou břízou.
 • 00:10:53 Místy stromy rostou
  skutečně téměř z ničeho.
 • 00:11:00 U paty skal
  najdeme v písku nápadné důlky.
 • 00:11:04 Jsou dobře známou pastí, na jejímž
  dně čeká skoro jistá smrt.
 • 00:11:08 Larvy nenápadného
  síťokřídlého hmyzu
 • 00:11:12 vytvoří v písku
  nálevkovitou prohlubeň.
 • 00:11:15 Zahrabou se na jejím dně
  a pak už jen čekají,
 • 00:11:18 až se do pasti chytí první oběť.
  Zpravidla jsou to právě mravenci.
 • 00:11:24 Když do důlku spadnou,
  jde jim o život.
 • 00:11:27 Začíná totiž lov.
 • 00:11:33 Larva mravkolva
  kusadly buší do písku nad sebou,
 • 00:11:37 metá zrnka písku, dokud
  se potlučený mravenec neunaví.
 • 00:11:41 Někdy je lov rychlý.
 • 00:11:43 Larva mravkolva
  chytí kořist po pár úderech.
 • 00:11:46 Jindy je to ale dlouhý boj,
  který mravence úplně vyčerpá.
 • 00:11:50 Jakmile začne ztrácet sílu,
  přichází druhá fáze lovu.
 • 00:11:54 Mravkolev do vrstev písku nad sebou
  začne bušit s menší intenzitou,
 • 00:11:59 ale v mnohem kratších intervalech.
 • 00:12:03 Jednotlivá zrníčka
  se vibracemi třídí.
 • 00:12:05 Ta hrubější, větší
  se propadají až na dno trychtýře,
 • 00:12:09 zatímco jemnější
  zůstávají na povrchu.
 • 00:12:17 Posledním výpadem
  larva mravkolva mravence usmrtí.
 • 00:12:26 V údolích lidé
  postavili několik mlýnů
 • 00:12:29 a i k nim bylo potřeba
  vybudovat přístupové cesty.
 • 00:12:33 Už od středověku tak vznikaly
  stezky, tesané zčásti do skal.
 • 00:12:37 Dodnes můžeme po mnoha takových
  cestách Kokořínskem procházet
 • 00:12:41 a vidět ve skalních stěnách
  takzvané oškrty.
 • 00:12:45 Téměř rovnoběžné rýhy vytvořily
  během staletí koňské povozy.
 • 00:12:50 Na úzkých cestách
  často škrtaly o skálu.
 • 00:12:57 Ta nejvýraznější rýha
  je nízko nad zemí,
 • 00:13:00 kde ji vyryla kola svými osami.
 • 00:13:04 Vzhled skal Kokořínska
  proměnil člověk ještě mnohem víc.
 • 00:13:07 A skutečně za to může člověk.
 • 00:13:10 Jeden jediný
  konkrétní lidový umělec.
 • 00:13:14 Václav Levý v polovině 19.století
 • 00:13:17 vytesal na několika místech
  do skal své plastiky a reliéfy.
 • 00:13:22 V žádné jiné skalní oblasti Čech
 • 00:13:25 se s dílem
  podobného rozsahu nesetkáme.
 • 00:13:30 Pohádkovost krajiny umocňuje
  několik zřícenin a skalních hradů.
 • 00:13:35 Kromě Bezdězu zde stále stojí
  i hrady téměř neporušené.
 • 00:13:41 O tomto je překvapivě
  mnoho lidí přesvědčeno,
 • 00:13:43 že ukrývá bránu do pekla.
 • 00:13:53 Nejznámějším hradem je však ten,
  který dal celé oblasti jméno.
 • 00:13:58 I když byl Kokořín
  v 19.století romanticky upraven,
 • 00:14:02 v jádru je to pořád
  středověký skalní hrad.
 • 00:14:08 Kokořínsko je turisty
  hojně navštěvovanou oblastí.
 • 00:14:11 Díky své členitosti
  a místy neschůdnému terénu
 • 00:14:15 je ale i ostrovem divoké přírody.
 • 00:14:18 Lidová architektura se těmto
  podmínkám pokorně přizpůsobila.
 • 00:14:22 Vznikla malebná krajina,
  ve které roubené chalupy a statky
 • 00:14:26 uprostřed kokořínských lesů
  dávají zapomenout,
 • 00:14:30 že žijeme ve 3.tisíciletí.
 • 00:14:44 Český ráj
  si turisté oblíbili ještě víc.
 • 00:14:48 První velkoplošně
  chráněné území u nás
 • 00:14:50 vyniká takovou krajinářskou krásou,
 • 00:14:53 že si pojmenování ráj
  skutečně zaslouží.
 • 00:14:57 Harmonickou kulturní krajinu
  střídají skalní města,
 • 00:15:00 roztroušená po kraji
  jako města skutečná.
 • 00:15:10 V této krajině
  se odehrává spousta pohádek,
 • 00:15:14 děje svých příběhů do ní zasadili
  mnozí spisovatelé,
 • 00:15:17 natočila se tu
  celá řada oblíbených filmů.
 • 00:15:22 Pořád zde najdeme vesnice,
 • 00:15:24 ve kterých se za posledních sto let
  skoro nic nezměnilo.
 • 00:15:28 To je ten ráj český - venkov.
 • 00:15:32 Romantická krajina
  na pomezí mezi divokostí skal
 • 00:15:35 a přívětivostí lidových chalup.
 • 00:15:39 Krajina s takovým množstvím
  přírodních i kulturních dominant,
 • 00:15:43 že se jí snad žádná jiná nevyrovná.
 • 00:16:28 Jedním z nápadných vrchů
  Českého ráje je i Mužský.
 • 00:16:32 Stejně jako v případě
  Vlhoště v Kokořínsku
 • 00:16:35 se i zde nad vrstvy pískovců
  dostaly vulkanické horniny.
 • 00:16:38 Kvádrové pískovce lemují jeho úbočí
  souvislými skalními stěnami,
 • 00:16:43 rozpukanými místy
  do podoby skalních měst.
 • 00:16:47 Na skalním lemu
  kdysi stávalo několik hradů.
 • 00:16:50 Protože byly převážně dřevěné,
  nic se z nich nedochovalo.
 • 00:16:54 I když vlastně ne tak docela.
 • 00:16:57 Musíme se na temena skal
  podívat z výšky,
 • 00:17:00 abychom spatřili do skal tesané
  místnosti, někdejší hradní sály.
 • 00:17:06 Těm dvaceti vytesaným prostorám
  říkáme Drábské světničky.
 • 00:17:10 Jsou dokladem řemeslné zručnosti
  středověkých kameníků,
 • 00:17:14 kteří ze skal
  vytesali celé pevnosti.
 • 00:17:18 Také v Českém ráji
  procházíme skalními cestami,
 • 00:17:22 které leckde navazují
  na přírodní skalní chodby.
 • 00:17:25 Pevnost a stálá podoba těch cest na
  člověka působí uklidňujícím dojmem.
 • 00:17:37 Slavným hradem Českého ráje
  a jedním z vůbec nejzachovalejších
 • 00:17:41 u nás je mohutná kamenná pevnost
  na skále uprostřed údolí Plakánku.
 • 00:17:48 Nápadná věž dokonale klame tělem.
 • 00:17:51 Na první pohled se zdá,
  že je čtvercového
 • 00:17:54 nebo obdélníkového půdorysu.
  Stačí změnit úhel pohledu
 • 00:17:58 a odhalíme, jaký tvar ve
  skutečnosti má. Z obranných důvodů.
 • 00:18:04 Vržená nebo vystřelená koule
  tak napáchala mnohem menší škody.
 • 00:18:13 Od chvíle, kdy lidé
  krajinu Českého ráje osídlili,
 • 00:18:16 ji bez ustání přeměňují.
  Zásadní proměnou prošly lesy.
 • 00:18:22 Z původních
  doubrav, bučin a borů
 • 00:18:25 se dochovaly
  jen jednotlivé fragmenty.
 • 00:18:28 Skoro všude je nahradily nepůvodní
  smrky nebo severoamerické borovice.
 • 00:18:34 Na temenech skal
  ale přežívají reliktní borovice,
 • 00:18:37 potomci prvních borů
  na našem území.
 • 00:18:41 Působí dojmem bonsaí.
  Rostou zde od konce doby ledové
 • 00:18:45 a patří k nejpřirozenějším
  lesním společenstvím celé oblasti.
 • 00:18:51 V mozaikovitých lesech Českého ráje
 • 00:18:54 se setkáme s řadou typických
  středoevropských druhů ptáků.
 • 00:19:32 Člověk přišel do krajiny
  dnešního Českého ráje
 • 00:19:35 asi 5 tisíc let
  před naším letopočtem.
 • 00:19:39 Už z dálky pro něj musel být pohled
  na siluetu dvou čedičových suků
 • 00:19:43 čnějících k nebi jako nějaký symbol
  silným emotivním zážitkem.
 • 00:19:49 Podobný skalní útvar na svých
  cestách viděl nejspíš poprvé.
 • 00:19:53 Magické místo.
 • 00:19:56 Mnohem později jej doplnily
  věže strážného hradu,
 • 00:20:00 který dal jméno
  všem hradním zříceninám - Trosky.
 • 00:20:05 Dvě věže na izolovaných skalách
  se staly symbolem Českého ráje
 • 00:20:10 a jedním z hlavních
  krajinářských symbolů celé země.
 • 00:20:17 Stejně jako na Kokořínsku
  i v Českém ráji jsou cennými
 • 00:20:20 přírodními biotopy
  mokřady skalních údolí.
 • 00:20:24 Zpestřují je staré rybníky.
 • 00:20:27 V zimě je dobře vidět,
  kolik se ze skal sbírá pramenů.
 • 00:20:33 Mokřady Českého ráje
  jsou oblíbeným teritotiem
 • 00:20:36 pozoruhodně vybarveného ptáka.
 • 00:20:39 Otřepané přirovnání k létajícímu
  drahokamu zná asi každý.
 • 00:20:44 Ledňáček říční ke svému jménu
  přišel jako slepý k houslím.
 • 00:20:49 Protože se dal v zimě lépe
  zahlédnout, mysleli si lidé,
 • 00:20:52 že zima je
  jeho oblíbenou roční dobou.
 • 00:20:56 Často se totiž ledňáčkové
  zdržovali v okolí vodních mlýnů,
 • 00:21:00 kde voda v náhonech nezamrzala.
  S ledem ale nemá nic společného.
 • 00:21:05 Naopak. Pokud hladina řek a rybníků
  zamrzne, ledňáčci hynou hlady.
 • 00:21:12 Nápadný silný zobák
  je dokonalým nástrojem k rybaření.
 • 00:21:16 Ledňáčkové mají výborný zrak,
 • 00:21:18 který zvlášť citlivě reaguje
  na stříbrné odlesky rybích šupin.
 • 00:21:30 Nedaleko Jičína
  leží proslulé skalní město,
 • 00:21:33 cíl mnoha školních výletů.
  Odpusťme si tentokrát
 • 00:21:37 ty dobře známé pohledy
  z turistického okruhu
 • 00:21:40 a podívejme se na Prachovské skály
  v kontextu okolní krajiny.
 • 00:21:44 Najednou vidíme,
  o jak malé území se jedná.
 • 00:21:53 Český ráj má mnoho dominant,
 • 00:21:55 ale srdce této krajiny bije
  ve skalním labyrintu Hruboskalska.
 • 00:22:01 Hruboskalské skalní město má
  své věže uspořádané do kompozice,
 • 00:22:06 která k lidem odjakživa promlouvala
  řečí nechtěných jinotajů.
 • 00:22:11 Mezi Valdštejnem a Hrubou skálou
 • 00:22:14 se rozkládá jedno z proslulých
  skalních panoramat Evropy.
 • 00:22:19 Každá skála, každé
  skalní uskupení má své jméno.
 • 00:22:58 Všemu svým způsobem vévodí
  jediná osamocená skalní věž.
 • 00:23:12 Úplně jiné tvary mají skály
  o pár kilometrů dále na sever.
 • 00:23:17 Je to další svérázná část
  Českého ráje - Maloskalsko.
 • 00:23:23 Také zde najdeme
  zbytky starých hradů,
 • 00:23:26 ale nejpůsobivější
  jsou samotné skály.
 • 00:23:29 I když jsou rovněž pískovcové,
  připomínají ostré alpské štíty.
 • 00:23:34 Proto se jim přezdívá
  české Dolomity.
 • 00:23:38 Právě tady končí Český ráj
  a začíná krkonošské podhůří.
 • 00:23:53 Na Kokořínsko se po více
  než sto letech vrátili vlci.
 • 00:23:58 Mezi roklemi
  znovu vyvádí svá mláďata.
 • 00:24:02 Spolu s nimi
  se postupně může vrátit rovnováha,
 • 00:24:06 kterou jsme narušili.
 • 00:24:08 Rovnováha, o které naši předkové
  věděli víc, než víme dnes.
 • 00:24:14 Také v Českém ráji
  vidíme krajinu pradědů a prabáb,
 • 00:24:19 v níž jsou cesty lemovány alejemi,
  v rybnících kvetou lekníny,
 • 00:24:25 kuňkají žáby, chaloupky jsou jako
  přenesené z pohádkových příběhů
 • 00:24:31 a ve skalách pořád krákají krkavci.
 • 00:24:35 Právě pro malebnost propojení
  krajiny divoké - skalní
 • 00:24:41 s kulturní - zemědělskou, jsme
  si ten kraj pojmenovali Český ráj.
 • 00:24:48 Náš ráj. Protože tak, jako
  je přirozeností přírody divočit
 • 00:24:55 a vytvářet pozoruhodné útvary,
  je přirozeností člověka
 • 00:25:00 vytvářet prostor,
  ve kterém se cítí dobře. Doma.
 • 00:25:06 Skalní labyrinty srdce Čech
 • 00:25:09 nám tuhle zapomenutou schopnost
  připomínají.
 • 00:25:23 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související