iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 9. 2017
23:50 na ČT art

1 2 3 4 5

37 hlasů
2011
zhlédnutí

ASAP

Literární revue s Jiřím Podzimkem, Pavlínou Bartoňovou a Tomášem Dimterem.

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

ASAP

 • 00:00:12 VRZÁNÍ
 • 00:00:18 ŠEPTÁNÍ
  -ASAP...
 • 00:00:24 CVRLIKÁNÍ
 • 00:00:32 -Dobrý večer s ASAPem.
  Jste unaveni přítomností?
 • 00:00:35 -Dobrý večer.
 • 00:00:37 Při našem dnešním pohledu
  do minulosti vás únava přejde.
 • 00:00:40 -Nakladatelství Lidové noviny
  vydává ediční řadu,
 • 00:00:43 nazvanou "Židé, dějiny, paměť".
 • 00:00:46 -Do té paměti všichni
  nevyhnutelně patříme.
 • 00:00:54 Dežo Ursiny "Jabloň v zimě".
 • 00:00:57 Dnes by bylo Deziderovi,
  alias Dežovi Ursinymu 70 let.
 • 00:01:01 Zemřel v roce 1995.
 • 00:01:04 Reprezentuje to nejlepší,
  co v Československu vzniklo
 • 00:01:08 ve sféře, jíž se značně obecně
  říká rocková hudba.
 • 00:01:12 Vyšla třetí kniha
  jeho korespondence.
 • 00:01:15 Kdo si vzpomene,
  že na jeho nejslavnější desce,
 • 00:01:18 nazvané "Provizorium",
  hraje jeho hvězdná kapela skladbu
 • 00:01:21 "Apple Tree In Winter",
  už dešifroval název této knihy.
 • 00:01:25 U skladby stojí psáno:
  "Dedikováno Evě".
 • 00:01:29 Ursinyho dopisy zde otištěné
  směřovaly do rukou
 • 00:01:32 Evy Rosenbaumové.
 • 00:01:34 Škoda jen,
  že editoři nakladatelství Artforum
 • 00:01:36 neotiskli,
  či nemohli otisknout,
 • 00:01:39 i dopisy paní Rosenbaumové
  Ursinymu.
 • 00:01:41 Prý nejkrásnějšímu
  československému rockerovi.
 • 00:01:44 To říkají děvčata už 50 let.
 • 00:01:47 -Slawomir Mrožek,
  "Ti, co mě nesou".
 • 00:01:50 FRA vydává další sbírku povídek
  Poláka Slawomira Mrožka.
 • 00:01:54 Čím byl?
  Satirik, dramatik, kreslíř?
 • 00:01:57 V 60. letech u nás vyšla kniha
  "Mrožek čili Mrožek".
 • 00:02:01 Nezařaditelný génius
  do svého románu "Útěk na jih"
 • 00:02:05 z ničeho nic máznul větu:
 • 00:02:08 "Nerozloučili se dokonce
  ani s Mrožkem,
 • 00:02:10 s nímž za svého pobytu v Krakově
  uzavřeli přátelství,
 • 00:02:13 obdivujíce jeho velký rozum
  a horoucí srdce."
 • 00:02:17 Fanouškům spikleneckých teorií
  Mrožek nabídl hypotézu,
 • 00:02:21 že se Adolf Hitler po útěku
  z dobytého Berlína ukryl
 • 00:02:24 v polské vesnici Dolnoluhy,
  kde navštěvoval základní školu.
 • 00:02:28 Naše stálá radost a vděčnost
  směřuje nejen k Mrožkovi,
 • 00:02:32 ale i k jeho překladatelce,
  paní Heleně Stachové.
 • 00:02:36 -Arnon Grunberg,
  "Mateřská znaménka".
 • 00:02:39 Otto Kadoke je rozvedený bezdětný
  psychiatr ve středních letech.
 • 00:02:43 Hledá ošetřovatelku pro svou matku,
  s níž má až nezdravě intimní vztah.
 • 00:02:48 Matka si sebou nese řadu
  traumat z minulosti,
 • 00:02:51 žádná z ošetřovatelek
  s ní nevydrží.
 • 00:02:54 Kadoke zkusí zaměstnat
  svou pacientku Michette.
 • 00:02:57 Ta má dosti specifické
  sebevražedné tendence.
 • 00:03:00 Pije např. ráda žíraviny.
 • 00:03:02 V románu najdeme minulost
  plnou stínů a holokaustu,
 • 00:03:05 dysfunkční terapii, chladný humor,
  mix charakteristicky
 • 00:03:08 nizozemského ponoru
  do lidské psychiky.
 • 00:03:11 Možná až příliš kontaktního
  a rozumově protestantského.
 • 00:03:15 "Ale proč pořád číst
  jen bukolická opěvování,
 • 00:03:18 když už je tady ten podzim, brouku.
 • 00:03:20 Už ležíš, už se nehejbáš,
  jen se koukáš."
 • 00:03:28 Kateřina Čapková pracuje
  jako vědkyně
 • 00:03:31 v Ústavu pro soudobé dějiny
  Akademie věd ČR.
 • 00:03:34 Zabývá se problematikou
  uprchlíků a migrace,
 • 00:03:38 do čehož spadají
  i moderní židovské dějiny
 • 00:03:40 19. a 20. století ve střední
  a východní Evropě.
 • 00:03:44 Spolu s Michalem Franklem edituje
  knižní řadu "Židé, dějiny, paměť".
 • 00:03:48 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.-Dobrý večer.
 • 00:03:50 -Na stole leží čtyři knihy
  z edice "Židé, dějiny, paměť".
 • 00:03:54 Co bylo popudem ke vzniku
  téhle edice, paní Čapková?
 • 00:03:59 -Tak tuto edici jsme začali
  plánovat s Michalem Franklem,
 • 00:04:03 který tehdy byl zaměstnancem
  Židovského muzea,
 • 00:04:05 už před mnoha lety.
 • 00:04:07 A vlastně je to teprve teď 2 roky,
  že existuje.
 • 00:04:11 Tím popudem byla naše idea,
  že na jednu stranu existuje
 • 00:04:16 v české veřejnosti poptávka
  po knížkách o židovské historii
 • 00:04:22 a o kultuře.
  Takže ten zájem zde je.
 • 00:04:26 Některá nakladatelství
  na ně odpovídají tím,
 • 00:04:30 že překládají různé knihy
  ze zahraničí.
 • 00:04:34 Ale přišlo nám,
  že ten jejich výběr
 • 00:04:38 ne vždy je vhodný.
 • 00:04:40 Že jsou někdy překládány knihy,
  které nabízejí povrchní výklady,
 • 00:04:46 nebo dokonce upevňují některé mýty.
 • 00:04:49 A tak jsme si říkali,
  že by bylo třeba založit řadu,
 • 00:04:54 u které bychom garantovali,
  spolu ještě s širší ediční radou,
 • 00:04:59 že tyto knihy jsou opravdu...
 • 00:05:03 odpovídají
  tomu nejnovějšímu bádání,
 • 00:05:06 nebo ho dokonce samy posouvají dál.
 • 00:05:09 -Jakému čtenáři je tedy primárně
  určena ta edice?
 • 00:05:13 -Ty knihy nejsou
  úplně jednoduché na čtení,
 • 00:05:17 ale přesto si myslíme,
 • 00:05:19 že jsou vhodné
  i pro laickou veřejnost,
 • 00:05:23 která se o tato témata zajímá.
 • 00:05:26 Nebo dokonce se zajímá
  o ne úplně přesně židovské dějiny,
 • 00:05:31 ale vůbec dějiny
  středoevropského regionu.
 • 00:05:35 Ale jinak samozřejmě je to také
  určeno pro studenty a odborníky.
 • 00:05:43 -V jedné z těch knih se vracíte
  až do 1. poloviny 19. století,
 • 00:05:47 v jiné jste naopak
  v době meziválečné,
 • 00:05:50 kterou z těch knih považujete
  za svůj ediční úspěch?
 • 00:05:53 -No tak to bych asi teď tady...
  -Nechcete být nespravedlivá.
 • 00:05:58 -Nechci být nespravedlivá.
  Protože já si myslím,
 • 00:06:01 že právě v té mozaice
  každá ta kniha má
 • 00:06:04 velice důležité místo.
 • 00:06:06 Právě že chceme ukázat,
  že nám nejde jen o 20. století,
 • 00:06:11 ale i o období předtím.
 • 00:06:13 Že nám nejde jenom o oblast
  třeba v té meziválečné době,
 • 00:06:19 kdy v té knize "I neskoč"
  jde vlastně i o kulturní život
 • 00:06:24 a politický život mezi válkami
  a o městské dějiny.
 • 00:06:28 Na druhé straně v té první knize
  jde hodně o náboženský život
 • 00:06:33 rabínský, takže si myslím,
  že právě chceme ukázat
 • 00:06:37 tu mnohost přístupů.
 • 00:06:39 -A mohla byste tedy
  jen stručně ještě říct,
 • 00:06:42 o čem jsou ty dvě zbývající knihy,
  o kterých jste ještě nemluvila?
 • 00:06:47 -Ještě jsem nezmínila
  tu druhou knihu,
 • 00:06:50 která je od Miloslava Szabó
  a Michala Frankla,
 • 00:06:53 o začátku Československé republiky,
  která se také trochu vrací
 • 00:06:58 i do období 1. světové války.
 • 00:07:01 A trochu demaskuje diskuze
  okolo vzniku Československa,
 • 00:07:06 kde se často s nějakou integrací
  Židů vlastně nepočítalo.
 • 00:07:15 A je tam i třeba velice důležitá,
  dnes aktuální otázka
 • 00:07:19 haličských uprchlíků,
  židovských haličských uprchlíků,
 • 00:07:23 kteří měli v Čechách
  velice těžkou situaci.
 • 00:07:27 A překvapivě i v rámci židovské
  komunity, že někteří čeští Židé
 • 00:07:32 je považovali za lidi,
  kteří by mohli ohrozit
 • 00:07:35 jejich pozici, už vydobytou,
  v české společnosti.
 • 00:07:41 -Před téměř 10 lety jste se
  zmíněným Michalem Franklem
 • 00:07:44 vydali knížku "Nejisté útočiště".
  Chystáte se ji vydat znovu. Proč?
 • 00:07:50 -Ano, to myslím,
  že je nasnadě proč.
 • 00:07:53 Ta kniha byla vydána v roce 2008.
 • 00:07:59 Tehdy ještě nebyla
  tak aktuální jako dnes.
 • 00:08:03 A proto jsme se pro to rozhodli.
 • 00:08:06 Navíc příští rok bude
  výročí anexe Rakouska,
 • 00:08:10 při kteréžto příležitosti
  Československo tehdy vlastně
 • 00:08:15 neprodyšně uzavřelo hranice.
  -Myslíte anšlus.-Anšlus.
 • 00:08:19 A vzhledem k tomuto výročí
  jsme se rozhodli,
 • 00:08:23 že tuto práci ještě doděláme
  a vlastně zaktualizujeme tak,
 • 00:08:29 aby mohla vyjít ještě
  i v příštím roce k tomu výročí.
 • 00:08:33 -Ta kniha se týká uprchlíků
  před nacismem do Československa
 • 00:08:38 mezi lety 1933 - 1938.
 • 00:08:40 A já, když jsem ji četla,
  tak mi přišlo,
 • 00:08:42 že opravdu některé ty výroky,
  jako např.: "pod pláštíkem
 • 00:08:45 emigrantským skrývají se
  často zcela sprostí
 • 00:08:48 nebezpeční zločinci a škůdci".
 • 00:08:50 Takže ty výroky bychom mohli číst
  i dnes.
 • 00:08:52 Zcela rozumím té aktuálnosti.
 • 00:08:55 Myslíte si, že dnes je aktuální
  i antisemitismus?
 • 00:08:58 Nebo jsou ty předsudky
  namířené spíše jinam?
 • 00:09:02 -Tak antisemitismus rozhodně
  v našich okolních společnostech
 • 00:09:07 přítomný je.
 • 00:09:09 Ale ráda bych zdůraznila to,
  co jsem...
 • 00:09:13 -Okolních,
  myslíte Maďarsko, Polsko?
 • 00:09:16 -Je to Maďarsko, Polsko,
  ale teď je opravdu velice hrozivé,
 • 00:09:21 jak stoupá antisemitismus
  ve Spojených státech amerických.
 • 00:09:26 Ale ráda bych zdůraznila,
  že my chápeme antisemitismus
 • 00:09:31 jako jednu z fobií.
 • 00:09:35 A myslím si, že to,
  že právě ty země, jako je ČR,
 • 00:09:40 Maďarsko, Polsko,
  mohli bychom přidat i Slovensko,
 • 00:09:44 nyní i tedy USA,
  když mluvíme o nárůstu
 • 00:09:48 antisemitismu,
  tak ve stejných zemích je teď
 • 00:09:51 velký nárůst fobie vůči uprchlíkům,
  vůči muslimům.
 • 00:09:56 A v evropských státech
  i tedy vůči Romům,
 • 00:10:00 což mi přijde, že je vždycky
  potřeba vidět v tom kontextu,
 • 00:10:05 že tyto fobie často
  nezůstávají jednotlivě,
 • 00:10:09 ale jsou pohromadě.
 • 00:10:12 -Kdybychom se ještě vrátili
  k té edici "Židé, dějiny, paměť",
 • 00:10:15 co plánujete dál?
  Jaké knihy by měly vyjít?
 • 00:10:18 A jaký by měl být třeba poměr
  původních prací a překladů?
 • 00:10:22 -Tak my máme velké plány.
 • 00:10:24 Už máme vlastně rozpracovány
  4 další knihy.
 • 00:10:26 Takže ještě až do...
 • 00:10:28 My to plánujeme vždycky
  dva svazky na rok,
 • 00:10:31 tzn. až do začátku roku 2019.
 • 00:10:34 Teď vyjde knížka Mirjam Zadoff,
 • 00:10:38 která se jmenuje
  "Příští rok v Mariánských Lázních".
 • 00:10:43 Což je vlastně taková paralela...
  -"Příští rok v Jeruzalémě".
 • 00:10:47 -...na parafrázi
  "příští rok v Jeruzalémě".
 • 00:10:49 Což se říká o Pesachu
  na konci sederové večeře.
 • 00:10:52 A je to vlastně o lázeňském životě
  v západočeských lázních,
 • 00:10:56 především v Mariánkách,
  kde se každé léto scházela
 • 00:11:01 židovská i nežidovská smetánka
  ze Západu.
 • 00:11:08 Ale také
  - a to je velice zajímavé -
 • 00:11:11 si Mariánské Lázně vyhlédly
  několik chasidských dvorů.
 • 00:11:16 Možná asi posluchači znají
  Jiřího Langera,
 • 00:11:20 který právě doprovázel
  belského chasidského cadika
 • 00:11:24 do Mariánek.
  Takže tam vlastně dochází
 • 00:11:28 v tom poměrně malém prostoru
  těch lázní ke střetávání
 • 00:11:33 a potkávání velice různých
  světů i v rámci židovské komunity.
 • 00:11:40 -Všemi těmi knihami procházejí...
 • 00:11:42 Vaší edice, kterou společně
  s Michalem Franklem editujete,
 • 00:11:46 procházejí rozličné postavy
  českého veřejného života.
 • 00:11:50 Vzpomenete si na někoho,
  kdo vás - a teď bych poprosil
 • 00:11:53 spíš o pozitivní příklad -
  kdo vás z české veřejnosti,
 • 00:11:57 z českých politiků, umělců,
  průmyslníků, kdo vás překvapil
 • 00:12:02 svým pochopením, velkorysostí,
  nadčasovou tolerancí?
 • 00:12:06 Já jsem narážel spíš
  na příklady opačné,
 • 00:12:10 ale jestli si vzpomenete na někoho,
  kdo vás svým postojem zaujal
 • 00:12:14 jako opravdu moderní
  chápající člověk.
 • 00:12:17 -Samozřejmě jich můžeme najít více.
  Můžeme mluvit o Masarykovi...
 • 00:12:22 -A jeho návštěvě Palestiny.
 • 00:12:24 -Na příklad.
  Ale i jeho vlastně...
 • 00:12:27 Já si čím dál tím víc myslím,
  jakkoliv jsme kritičtí
 • 00:12:31 třeba ke kultu Masaryka.
  A myslím,
 • 00:12:35 že to je oprávněná opatrnost,
  tak na druhou stranu
 • 00:12:39 je velice důležité si uvědomit,
  že tito lidé
 • 00:12:43 v těch vysokých pozicích
  opravdu určují diskuze
 • 00:12:47 v tom mediálním,
  ale i ve veřejném prostoru.
 • 00:12:50 Vidíme to dnes.
 • 00:12:52 Je vidět, že za Masaryka,
  za Havla měly ty mediální diskuze
 • 00:12:57 i právě o menšinách,
  nebo i o lidech na okraji
 • 00:13:01 společnosti úplně jinou úroveň.
 • 00:13:04 Než když ti vysocí politici,
  a vidíme to teď i v Americe,
 • 00:13:09 vlastně sami tu diskuzi degradují.
 • 00:13:19 -Profesor na JAMU
  Wolfgang Spitzbardt
 • 00:13:22 se narodil v Jeně.
 • 00:13:24 Dle legendy se naučil česky
  během víkendu v šestnácti letech.
 • 00:13:28 Do jeho života patří i Charta 77,
  zatčení v Čechách,
 • 00:13:32 kriminál v NDR a vedení
  hudebního souboru HaChucpa.
 • 00:13:36 Na koncertě HaChucpy
  v prostorách Židovské obce Olomouc
 • 00:13:40 jsme Wolfa Spitzbardta zastihli.
  Reportáž natočil Josef Tuka.
 • 00:13:46 -HaChucpa vznikla
  před dvaceti lety.
 • 00:13:51 Máme letos výročí,
  které ostatně budeme slavit
 • 00:13:54 v Ha Divadle v prosinci,
  na Chanuku.
 • 00:13:58 A zveme tam spoustu lidí,
  bývalých členů.
 • 00:14:01 HaChucpa vznikla v době,
  kdy vznikl v Ha Divadle Jób
 • 00:14:05 v těch 90. letech.
 • 00:14:07 Tak v návaznosti na Jóba
  na jedné straně,
 • 00:14:11 zároveň já už jsem předtím
  trošku zpíval,
 • 00:14:15 zároveň jsem zpíval
  v Praze v Mišpaše.
 • 00:14:20 A vždycky jsem si myslel,
  že neumím zpívat.
 • 00:14:23 A Miloš Černoušek
  z Ha Divadla mně řekl,
 • 00:14:26 že umím dobře zpívat,
  takže od té doby zpívám.
 • 00:14:29 UKÁZKA
 • 00:14:39 Klezmer podle vysvětlení
  - klei je nádoba, zemer je zpěv.
 • 00:14:44 To jsou zpívající nástroje,
  zejména klarinet,
 • 00:14:49 ale taky housle.
 • 00:14:51 Ten náš klezmer je specifický tím,
  že tam máme i hoboj.
 • 00:14:55 V tom jsme vzácní,
  v tom jsme možná ojedinělí.
 • 00:15:00 Ale já mám hoboj strašně rád
  a to krásně vyváží tu sladkost
 • 00:15:04 na jedné straně
  s tím smutkem a veselostí.
 • 00:15:08 To je krásný nástroj.
 • 00:15:11 K tomu zpíváme také
  jidiš písně především,
 • 00:15:15 ale taky hebrejské písně.
 • 00:15:18 UKÁZKA
 • 00:15:27 Vedle toho někdy máme
  i klasickou hudbu.
 • 00:15:32 Vedle Pavla Haase a Achrona
  také Ernest Bloch třeba.
 • 00:15:43 Jsou samozřejmě různá pojetí toho,
  co je židovství.
 • 00:15:47 Je to etnikum, je to náboženství,
  je to náboženskost.
 • 00:15:52 Moje odpověď je,
  že je to etnikum,
 • 00:15:56 které má svoje dějiny.
 • 00:15:58 To jsou dějiny s tvorbou a s Bohem.
 • 00:16:02 A tady nemusíme v nic věřit.
 • 00:16:05 Samozřejmě pokud věřit
  vykládáme jinak než slepě věřit,
 • 00:16:10 ale jako ve smyslu
  někdy křesťanském,
 • 00:16:13 že víra je důvěra,
  tak to se nemusí nutně odmítnout.
 • 00:16:26 -Wolf mi pomohl,
  že mi vysvětlil,
 • 00:16:29 že židovská hudba je hodně
  taky o emocích a o pohybech.
 • 00:16:35 Že když zpívám,
  že se můžu celým tělem hýbat,
 • 00:16:37 což jsem nikdy nedělala,
  a najednou to přineslo
 • 00:16:40 úplně jiný dojem, i hlas, všechno.
  Takže určitě tohle mi přidal.
 • 00:16:45 -Osobnost, která má tolik zážitků,
  že by naplnila deset životů,
 • 00:16:49 ale má k dispozici pouze jeden.
 • 00:16:52 -Já jsem uměl zazpívat
  československou hymnu
 • 00:16:55 už jako čtyřletý,
  ale nevěděl jsem, co zpívám.
 • 00:16:59 Protože moje babička pocházela
  ze Šluknova,
 • 00:17:02 a ta uměla dobře česky,
  ale umřela, když mně bylo pět.
 • 00:17:06 Takže česky mě nenaučila.
  Ta uměla dobře česky.
 • 00:17:09 Moje matka už ne,
  ta pochází z Ústí nad Labem.
 • 00:17:12 Tak trochu česky jsem uměl potom
  a učil se tajně.
 • 00:17:16 Vlastně otec mi to zakázal,
  od jedenácti,
 • 00:17:19 ale to pořád nebylo ono.
 • 00:17:22 A měl jsem velmi dobrého známého,
  pana Jana Čulíka.
 • 00:17:26 Vybral mi nějaký text
  rakouského spisovatele,
 • 00:17:31 složitého,
  téměř barokní němčina.
 • 00:17:39 A vzal mě škodovkou na chatu,
  koupil mi rohlíky a paštiky,
 • 00:17:43 klasika, a dal mi povídku,
  jmenovalo se to
 • 00:17:47 "Návrat do mládí",
  tak 20 stran.
 • 00:17:50 A řekl:
  "Tady jsou slovníky, přeložit."
 • 00:17:53 A během týdne jsem to přeložil
  do češtiny.
 • 00:17:57 On pak přijel a opravil mi
  všechny chyby a zkomentoval.
 • 00:18:02 Čili mám pocit,
  že to byl dost významný zlom
 • 00:18:06 v té mé skutečné znalosti češtiny.
 • 00:18:18 Ještě učím taky teorii
  a praxi uměleckého překládání.
 • 00:18:22 A ještě mám seminář
  taky literárního překládání.
 • 00:18:26 Tam překládáme
  divadelní hry do češtiny.
 • 00:18:29 A ten seminář k judaistice,
  ten se přejmenoval.
 • 00:18:34 Po různých tlacích, co byly,
  tak se to teď jmenuje
 • 00:18:39 "Židovství
  v okcidentální kultuře".
 • 00:18:42 Protože přímo judaistiku
  a hebrejštinu učit
 • 00:18:46 na divadelní fakultě
  se leckomu nezdálo.
 • 00:18:50 Taky jsem zmínil koncepci
  - pojal jsem to vždycky,
 • 00:18:54 ale ještě víc to pojmu kulturně.
 • 00:18:57 A ten úvod do hebrejštiny
  je opravdu redukovaný
 • 00:19:01 jen na jakýsi úvod.
 • 00:19:04 Aby uměli zacházet s písmem,
  uměli vyluštit nějaké nápisy
 • 00:19:09 a měli nějakou základní
  slovní zásobu.
 • 00:19:12 Ovšem taky zkusíme přeložit
  společně biblické citáty.
 • 00:19:16 Jistě, no.
 • 00:19:24 -Martina Niedhammer
  jest rovněž vědkyní, historičkou
 • 00:19:27 pracující ve Výzkumném ústavu
  pro dějiny Česka a Slovenska.
 • 00:19:30 Ústav sídlí v Mnichově
  a nese název Collegium Carolinum.
 • 00:19:34 V edici "Židé, dějiny, paměť"
  vyšla v českém překladu
 • 00:19:36 její kniha s titulem
  "Jen pro peníze?"
 • 00:19:39 Podtitul zní:
  "Pražské židovské elity
 • 00:19:42 v 19. století,
  skupinová biografie".
 • 00:19:44 Voláme Mnichov.
  -Dobrý den, paní Niedhammer.
 • 00:19:47 -Dobrý den, zdravíme do Mnichova.
  -Dobrý den.
 • 00:19:50 -Vaše knížka začíná citátem z díla
  Jiřího Weila, z románu "Harfeník".
 • 00:19:55 Asi nejznámější knihou Jiřího Weila
  je "Život s hvězdou", román.
 • 00:19:59 Jaký byl v 19. století,
  o kterém píšete,
 • 00:20:01 život s hvězdou?
 • 00:20:44 -A vy se ve své práci věnujete
  právě postavení velkoměšťanských
 • 00:20:47 židovských rodin v Praze.
 • 00:20:49 A konkrétně je to
  mezi lety 1800 a 1867.
 • 00:20:52 Proč jste zvolila právě
  ten rok 1867 jako mezník?
 • 00:20:56 Co se změnilo tehdy?
 • 00:21:44 -Z jakých zdrojů byl živen
  tehdejší antisemitismus,
 • 00:21:47 když ta religiózní podstata
  antisemitismu už vlastně pominula?
 • 00:21:52 Z čeho povstával antisemitismus?
 • 00:21:55 Jaké měl zdůvodnění?
  Pokud to lze zdůvodnit.
 • 00:22:22 -Takže dalo by se říct,
  že ti Židé,
 • 00:22:25 kteří postoupili
  do té vyšší společnosti,
 • 00:22:27 tak pořád cítili antisemitismus?
 • 00:22:30 A nebo se dokázali účastnit
  toho českého kulturního
 • 00:22:34 a společenského života
  jako rovnoprávní
 • 00:22:38 s tou nežidovskou společností?
 • 00:23:09 -Tehdejší Židé v Čechách,
  dá se nějak poměrně,
 • 00:23:13 když ne percentuelně, říci,
  jakým jazykem spíše mluvili?
 • 00:23:17 Česky, nebo německy, nebo jidiš?
  Hebrejsky asi ne.
 • 00:23:50 Když židovské rodiny,
  o kterých píšete,
 • 00:23:53 a ostatně i další,
  když zbohatly,
 • 00:23:56 znamenalo to
  - to je oblíbený mýtus -
 • 00:23:58 znamenalo to i jejich odtržení
  od židovské náboženské obce,
 • 00:24:02 nebo to ten jejich status
  v celku té obce nezměnilo?
 • 00:24:35 -Jaká jsou místa paměti
  tady v Praze,
 • 00:24:38 spojená s těmi Židy
  nebo s židovskými rodinami
 • 00:24:42 z 19. století?
 • 00:25:55 -Paní Niedhammer,
  moc vám děkujeme.
 • 00:25:57 Přejeme vám hodně štěstí,
  děkujeme za vaši knihu,
 • 00:25:59 za vaši práci
  a za váš zájem o něco,
 • 00:26:01 co se s českými dějinami
  velmi úzce pojí. Díky.
 • 00:26:04 -Děkujeme moc.
 • 00:26:06 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2017

Související