iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 4. 2018
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

58 hlasů
94363
zhlédnutí

Magické hlubiny 1/6

Řeky a potoky

Putování od pramene Labe až do nížin velkých řek, objevujeme tajemství podvodních krajin.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Magické hlubiny - Řeky a potoky

 • 00:00:42 Každá řeka je
  podobná lidskému životu,
 • 00:00:45 narodí se v nějakém pěkném prameni,
  pozvolna sílí a sílí
 • 00:00:49 a nakonec se odevzdá
  něčemu většímu, jiné řece,
 • 00:00:52 veletoku, moři, anebo oceánu.
 • 00:01:02 Většina lidí si myslí,
  že řeka pramení z jednoho místa,
 • 00:01:06 většinou z nějaké skály,
  z nějaké studánky.
 • 00:01:09 My jsme teď na slatinné louce,
  na Labské louce,
 • 00:01:12 ve výšce 1380 metrů nad mořem
  a Labe se rodí tady všude kolem.
 • 00:01:27 Ve srovnání s tím,
 • 00:01:29 co se děje jenom pár desítek
  kilometrů dál po proudu řeky,
 • 00:01:33 vypadá, že tahle slatinná tůně
  je naprosto bez života.
 • 00:01:37 Jenomže zdání klame.
 • 00:01:39 Stačí jenom dát si práci,
  dát tomu trochu času
 • 00:01:42 a podívat se bedlivěji.
 • 00:01:44 A člověk zjistí,
 • 00:01:46 že je plná rostlin,
  řas a vodního hmyzu.
 • 00:02:21 Vypadá to skoro neuvěřitelně,
 • 00:02:24 Jsme jenom několik set metrů
  pod pramenem a podívejte se!
 • 00:02:27 Z Labe už je takováhle
  nádherná divoká horská říčka.
 • 00:02:31 Když se podíváte dovnitř, uvidíte
  minimum usazenin a maximum eroze,
 • 00:02:35 to znamená různých písků
  a kamenů z okolních skal
 • 00:02:39 a mimochodem jsme v nádherném údolí
  ledovcového původu.
 • 00:03:02 Takové filmování v horské říčce
  má pro filmaře řadu výhod.
 • 00:03:06 Voda je krystalicky průzračná.
  Viditelnost je úžasná.
 • 00:03:09 A ta nevýhoda?
 • 00:03:11 Někdy je tady silný proud
  a někdy je ta voda strašně studená.
 • 00:03:15 To znamená, když nebudete mít
  suchý oblek, dlouho tam nevydržíte.
 • 00:03:33 I když se tady budu pohybovat
  s maximální opatrností,
 • 00:03:37 stejně budu někoho rušit.
 • 00:03:39 Bude to bentos.
  Společenství drobných organizmů,
 • 00:03:42 živočichů a rostlin
  žijících tady na dně.
 • 00:03:46 A potom to budou
  ozdoby místních labských tůní.
 • 00:03:49 Horští siveni,
 • 00:03:51 což jsou lososovité ryby
  dovezené ze Severní Ameriky.
 • 00:03:55 Siven snáší nízké teploty,
 • 00:03:57 ba dokonce dlouhodobé
  zamrzání hladiny.
 • 00:04:00 Nevadí mu kyselá voda
  ani omezené zdroje potravy.
 • 00:04:03 Náročný je jen na množství kyslíku.
 • 00:04:18 V horských říčkách,
 • 00:04:20 kde bylo pH vody narušeno
  kyselými dešti, je jedinou rybou,
 • 00:04:24 která se tady v současnosti
  trvale udrží.
 • 00:04:28 Kvůli nedostatku potravy
  jsou siveni v horním Labi zakrslí.
 • 00:04:32 Drobných korýšů nebo larev
  není v říčce nazbyt.
 • 00:04:36 Ryby proto často vyráží
  vzhůru pro hmyz,
 • 00:04:39 který spadl na hladinu.
 • 00:05:01 Až níže po proudu narazíme
  na typicky pstruhové pásmo.
 • 00:05:05 Jsme stále
  v ledovcovém údolí tvarů V.
 • 00:05:08 Teplota vody ani v létě
  nepřesahuje 10 stupňů Celsia.
 • 00:05:15 Ve skulinách mezi kameny
  a pod břehem
 • 00:05:17 narazíme na bohatý vodní život.
 • 00:05:19 Na svou kořist číhá
  nádherně zbarvený pstruh potoční,
 • 00:05:23 u dna se maskuje vranka.
 • 00:05:26 Před těmito predátory
  si musí dávat pozor pošvatky,
 • 00:05:30 jepice nebo chrostíci.
 • 00:05:33 Naše natáčení vranku vyrušilo.
 • 00:05:36 Larvy chrostíků
  ve svém brnění z písku a jehličí
 • 00:05:39 jsou tak alespoň na chvíli
  v bezpečí.
 • 00:05:43 Chrostíci svoji schránku
  šestkrát svléknou,
 • 00:05:46 než se zakuklí
  a stane se z nich drobný motýlek.
 • 00:05:50 Dřív byla vranka obviňována,
  že loví jikry a plůdek pstruhů.
 • 00:05:54 Ve skutečnosti se musí před dravými
  pstruhy skrývat.
 • 00:06:05 Máme štěstí,
 • 00:06:07 na bočním přítoku Labe jsme potkali
  i vzácného raka kamenáče.
 • 00:06:11 Je citlivý na znečištění vody.
 • 00:06:13 Kdysi jich pod kameny
  bývali tisíce, dnes téměř vymizeli.
 • 00:06:17 Loví hlavně v noci
 • 00:06:19 a jde bez nadsázky
  o úklidovou četu potoka,
 • 00:06:22 neboť nepohrdne ani uhynulými
  živočichy a rostlinami.
 • 00:06:46 Zatímco v nížinách začalo jaro,
  na šumavských loukách
 • 00:06:49 kolem říčky Blanice se stále drží
  zbytky sněhu.
 • 00:06:53 Drobné přítoky
  nejsou dílem přírody, ale člověka.
 • 00:06:57 Napodobují stav lučin v době,
 • 00:06:59 kdy byly zdejší Sudety
  hustě osídlené.
 • 00:07:02 Meandrující potůčky
  nevysušují krajinu
 • 00:07:05 a přinášejí do Blanice živiny,
 • 00:07:07 které potřebuje k přežití
  fascinující mlž. Perlorodka říční.
 • 00:07:17 Perlorodka
  využívaná v minulých staletích
 • 00:07:20 například pro tvorbu knoflíků,
 • 00:07:23 žila v mnoha vodních tocích
  a mlýnských náhonech
 • 00:07:26 až ve statisícových koloniích.
 • 00:07:28 Nyní je v celé Evropě
  na pokraji vyhynutí.
 • 00:07:33 Každou zimu nepřežije
  několik desítek kusů
 • 00:07:36 a jejich mrtvé schránky
  odnáší proud.
 • 00:07:39 Perlorodky se běžně dožívají 90 let
  a byli popsáni i 140letí jedinci.
 • 00:07:45 Dnes mají jen malou naději
  na dlouhověkost.
 • 00:07:49 Potřebují úživné
  a čisté přítokové vody,
 • 00:07:52 ale i pstruha.
 • 00:07:54 Na jeho žábrech totiž 9 - 10 měsíců
  přežívají jejich larvy.
 • 00:07:58 Pak se pustí
  a zahrabou do říčního dna.
 • 00:08:00 Jen málo z nich nakonec překoná
  stádium tvora milimetr velkého.
 • 00:08:05 Na Blanici se je naštěstí
  daří rozmnožovat uměle
 • 00:08:08 díky unikátnímu experimentu.
 • 00:08:24 Přenesme se do podhůří Jeseníků
  na břeh Moravy.
 • 00:08:28 Louky kolem zátočin
  překypují životem pozdního jara.
 • 00:08:32 Příbřežní pastviny
 • 00:08:34 patří k druhově nejpestřejším
  biotopům naší krajiny.
 • 00:08:38 Přestože vznikaly
  díky zásahům člověka
 • 00:08:41 na plochách
  původně zarostlých lesem.
 • 00:08:44 Koryto se zakřivilo,
  tok vody se zklidnil.
 • 00:08:48 U břehů už najdeme
  bahnité usazeniny
 • 00:08:50 a na dně nejen přírodní štěrk,
  ale i cihlové valouny,
 • 00:08:54 neklamné známky civilizace.
 • 00:08:57 Malý zázrak se právě odehrává
  v nedaleké zátočině.
 • 00:09:00 Kamera nás zve na svatební rej
  mihulí potočních.
 • 00:09:05 Ne, není to ryba.
 • 00:09:07 Mihule patří mezi
  primitivní obratlovce,
 • 00:09:10 takzvané kruhoústé živočichy.
 • 00:09:12 U břehu se shromažďuje
  větší počet párů,
 • 00:09:15 samotné trdliště
  zařizují ale jen samice,
 • 00:09:18 a to ve vodě 15-20 cm hluboké.
 • 00:09:21 Místo čistí od všech kamínků
  až po ty velikosti dětské pěsti.
 • 00:09:39 Samice se přisává ke kameni
  a prudkými pohyby těla bičuje písek
 • 00:09:43 ve snaze skrýt vytřené jikry.
 • 00:09:46 O sladkovodních mihulích se
  traduje mnoho nesmyslů,
 • 00:09:49 například že sají rybám krev.
 • 00:09:52 Ve skutečnosti se jejich larvy
 • 00:09:54 živí řasami
  a jemnými zbytky rostlin.
 • 00:09:57 Dospělí jedinci už potravu
  nepřijímají a po tření hynou.
 • 00:10:18 Jak řeka klesá z hor do nížin,
 • 00:10:21 prudce se mění skladba rostlin
  a živočichů.
 • 00:10:24 Počet druhů,
  ale i hustota populací,
 • 00:10:26 bývá nejvyšší právě tady
  na středním toku.
 • 00:10:29 Říční údolí je plošší a celé koryto
  má většinou tvar písmene U.
 • 00:10:34 A když se podíváte do vody,
  tak uvidíte vodní rostliny,
 • 00:10:38 které vám připomenou vlasy,
  které neustále češe říční proud.
 • 00:10:42 Řeka se tady otepluje,
  je velmi bohatá na živiny,
 • 00:10:46 a tím i na nejrůznějších ryb
  a živočichů.
 • 00:11:17 Lipan podhorní je ušlechtilá ryba
 • 00:11:21 charakteristická
  svou hřbetní ploutví.
 • 00:11:23 Podobně jako pstruh se živí
  sběrem hmyzu z hladiny,
 • 00:11:27 případně číhá na potravu
  unášenou proudem.
 • 00:11:30 Podle lipanů byl pojmenován
 • 00:11:32 přechodný kousek mezi zónou
  horského potoka a nížinnou řekou.
 • 00:11:41 Řeka se narovnává a sílí.
 • 00:11:44 Má mírný spád a poměrně rychlý,
  ale stejnoměrný proud.
 • 00:11:48 Na příbřežních usazeninách se
  daří desítkám druhů rostlin.
 • 00:11:56 Také voda obsahuje větší množství
  kalu, což omezuje její čirost.
 • 00:12:01 Hejna jelců tlouštů zčeřují proud
  porosty zvané žabí vlas.
 • 00:12:12 V tišinách vyhledávají
  bezobratlí živočichové
 • 00:12:15 houštiny rdestu hřebenitého.
 • 00:12:18 Je to doslova expanze života -
  blešivci, larvy jepic, pakomárů
 • 00:12:22 a muchniček
  a samozřejmě i chrostíci.
 • 00:12:25 Mnohotvárnost jejich schránek
  je fascinující.
 • 00:12:29 Vodou, která nese název
  podle parmy obecné,
 • 00:12:33 se proplétají predátoři.
  Larvy šídel a motýlic.
 • 00:12:38 Rak říční si před svým úkrytem
  buduje hrázku z kamínků.
 • 00:12:42 Narazíme na něj jen vzácně.
 • 00:12:45 V chladných a čistých
  údolních vodách pod přehradami.
 • 00:12:49 Pokud ho chceme spatřit,
  musíme mít oči na stopkách,
 • 00:12:52 stejně jako on.
 • 00:12:54 Hlavu zakončenou ústním otvorem
  zdobí pár dlouhých tykadel,
 • 00:12:58 která slouží jako hmatový orgán
  a rovnovážné ústrojí.
 • 00:13:02 V kratších tykadlech se
  ukrývá čich.
 • 00:13:05 Dožívá se až 20 let,
  ale je citlivý na čistotu vody
 • 00:13:09 a zničující se pro něj
  v posledních letech stala
 • 00:13:12 epidemie račího moru.
 • 00:13:29 Šporka se přirozeně klikatí
 • 00:13:31 v křemenných a jílovitých
  usazeninách na Českolipsku.
 • 00:13:35 Nenápadný tok přesto představuje
 • 00:13:38 jeden z nejzachovalejších
  ekosystémů drobných říček.
 • 00:13:42 Hydrobiolog Jiří Křesina
 • 00:13:44 tady provádí už několik let
  průzkum rybí populace.
 • 00:13:48 Zajímá ho druhové složení ryb,
  ale také jejich pohyb v povodí.
 • 00:13:52 Šporka, ačkoliv nevelká,
  překvapuje druhovou rozmanitostí.
 • 00:14:01 Společně s Jiřím propátráváme
  koryto v délce několikaset metrů.
 • 00:14:06 A potkáváme typické zástupce
  středního říčního pásma.
 • 00:14:14 Ryby jsme zastihli v období tření,
 • 00:14:16 o čemž svědčí bílá vyrážka
  na hlavě.
 • 00:14:19 Narážíme na jelce, proudníka
  i tlouště,
 • 00:14:22 ale také na střevli potoční.
 • 00:14:29 Sameček střevle je v době tření
  nádherně zbarvený.
 • 00:14:33 Na našem území žily střevle
  do nedávna v obrovském počtu.
 • 00:14:37 Po 2. světové válce začaly mizet
  kvůli regulaci koryt,
 • 00:14:41 která ničí přirozené skrýše
  pod břehy.
 • 00:14:50 A copak je tohle?
 • 00:14:53 Nádherná mřenka mramorovaná
  S šesti vousky kolem úst
 • 00:14:56 a typickým ochranným zbarvením.
 • 00:15:01 Hrouzek obecný
  má hmatové vousky jenom dva.
 • 00:15:22 Síla vody je ohromná.
  Začíná s jarním táním.
 • 00:15:26 Jenže neovladatelnost živlů
  vždycky budila strach,
 • 00:15:29 proto jsme řeky a potoky
  spoutali regulací.
 • 00:15:32 Chceme chránit svá města, vesnice,
  cesty i pole,
 • 00:15:36 ale chráníme je doopravdy?
 • 00:15:38 Co se stane, když narovnáme
  řečiště, zpevníme břehy,
 • 00:15:42 postavíme přehrady a kanály
 • 00:15:44 za účelem plynulého odtoku
  povodňových vod?
 • 00:15:47 Zlikvidujeme tůně,
  zátoky a mělčiny,
 • 00:15:50 které slouží ke tření ryb.
 • 00:15:53 Přijdeme o místa,
 • 00:15:55 kde se voda mohla
  přirozeně rozlévat.
 • 00:15:57 Jakkoli je ochrana
  před povodněmi nutná,
 • 00:16:00 urychlování odtoku vody
  a ničení původních koryt
 • 00:16:03 vede k vymírání stovek druhů
  rostlin a živočichů.
 • 00:16:06 Pro naši budoucnost
  je navíc klíčové,
 • 00:16:09 aby deště odnášely úrodnou půdu
  pryč z našeho území.
 • 00:16:13 Nesmíme zanášet splavovaným bahnem
  dolní koryta řek
 • 00:16:16 ani už stojící přehradní nádrže.
 • 00:16:19 Potřebujeme lužní lesy, bažiny,
  potůčky, zákruty.
 • 00:16:23 Potřebujeme rozmanitost.
 • 00:16:31 A jsme v nížině, na dolním toku,
 • 00:16:33 kde se řeka přeci jen při povodních
  může rozlít trochu víc do šířky.
 • 00:16:37 Její koryto tady valně
  nemění svůj ráz,
 • 00:16:40 klikatí se
  v usazených vrstvách bahna
 • 00:16:43 a místy se tišiny střídají
  s bystřejšími úseky.
 • 00:16:46 Křivolakost řek je zákonitý
  a velmi žádoucí přírodní jev.
 • 00:16:50 Tvary říčních zákrut závisí
  na průtoku a také na hornině,
 • 00:16:54 kterou si voda prorazila cestu.
 • 00:17:00 Tajuplná stará Dyje se
 • 00:17:02 jak pralesní řeka do široka rozlévá
  v nížinách pod Pálavou.
 • 00:17:08 Je doprovázena bočními přítoky
  a starými slepými rameny.
 • 00:17:13 Podstatná část vody
  ale v řečišti chybí,
 • 00:17:16 je svedena kvůli lodní dopravě
  do regulované nové Dyje.
 • 00:17:20 Ani zde tedy nejsme v přírodě
  nedotčené člověkem.
 • 00:17:23 Mezi teplotou vody na mělčinách
  a v tůních panují značné rozdíly,
 • 00:17:27 díky kterým řeka překypuje
  rozličnými formami života.
 • 00:17:58 Ze dna rostou nádherné trsy
  růžkatce ostnitého,
 • 00:18:01 který je čechrán
  překvapivě čistou vodou.
 • 00:18:04 Řeka cejnového pásma
  je bohatá na potravu
 • 00:18:07 a poskytuje životní prostor
  velkému množství ryb.
 • 00:18:12 Vydejme se na chvíli
  proti proudu času.
 • 00:18:15 Kdysi byl dolní tok Moravy a Dyje
  rájem rybích obrů.
 • 00:18:19 Nejen sumců,
  ale také jesetera ruského a vyzy.
 • 00:18:22 Pouze jeseter malý se
  u nás vzácně vyskytuje dodnes.
 • 00:18:25 Vyza velká byla naposledy ulovena
  ve volné přírodě nedaleko Lanžhotu
 • 00:18:30 počátkem 20. století.
 • 00:18:33 Tento rybí obr
  střídá slanou a sladkou vodu
 • 00:18:36 a před postavením
  dunajské přehrady Železná vrata
 • 00:18:40 pronikal společně s jesetery
  až k nám.
 • 00:18:42 Ze starých časů pochází
  úsměvná historka o jakémsi mlýně,
 • 00:18:46 jehož kolo se zastavilo,
 • 00:18:49 protože se do něj zapletla
  dvoumetrová vyza.
 • 00:19:19 Někdy se řeky zaříznou
 • 00:19:21 do starých písčitých sedimentů
  třetihorních moří.
 • 00:19:25 Teď jsme na dolním toku řeky Moravy
  v rezervaci Váté písky.
 • 00:19:29 A jestli je vám tahle krajina
  odněkud povědomá, pak je to proto,
 • 00:19:33 že právě tady vznikal legendární
  Zemanův film Cesta do pravěku.
 • 00:19:55 Pod hladinou Moravy nebo Dyje
  můžeme potkat celou plejádu ryb
 • 00:19:59 od nejmenších ouklejí a perlínů
  až po plotice, cejny, jelce
 • 00:20:04 a dravé druhy jako candát či bolen.
 • 00:20:27 Nebezpečná larva vážky je na lovu,
  dokáže ulovit i rybí potěr.
 • 00:20:34 Tentokrát úspěšná nebyla.
 • 00:20:40 Dolní toky řek jsou známé tím,
 • 00:20:42 že se v nich vyskytuje
  často řada nepůvodních druhů ryb.
 • 00:20:46 Ty se sem dostanou buď přirozenou
  cestou, migrací
 • 00:20:50 anebo takzvanou introdukcí.
 • 00:20:52 Introdukce je umělé nasazování ryb
  do lokalit,
 • 00:20:57 kde se dříve nevyskytovaly,
  s cílem zachovat je tam trvale.
 • 00:21:02 Takhle typicky využívaným druhem
  ryby je tolstolobik anebo amur.
 • 00:21:07 A jak si myslíte,
  že to bylo s kaprem?
 • 00:21:10 Někdy ve středověku
  byl z dunajského povodí přenesen,
 • 00:21:13 tedy introdukován, k nám do Čech.
 • 00:21:18 Původní kapři pocházejí až z Asie.
 • 00:21:20 A o jejich šíření se zasloužili
  mimo jiné Římané.
 • 00:21:24 I když si kapra spojujeme
  především s jihočeskými rybníky,
 • 00:21:28 běžně ho potkáme i v hlubokých
  tůních dolních částí řek.
 • 00:21:46 Mezi introdukované ryby
  ale nepočítáme druhy,
 • 00:21:49 které jsou
  v našich zemích nepůvodní
 • 00:21:51 a dostaly se sem migrační cestou.
 • 00:21:53 Typickým příkladem
  je hlaváč černoústý,
 • 00:21:56 který byl poprvé na našem území
  zaznamenán v roce 2008.
 • 00:22:00 Od té doby se už ale hojně rozšířil
 • 00:22:02 a najdeme ho
  na dolních tocích Moravy i Dyje.
 • 00:22:09 Vědecký tým Pavla Jurajdy se
 • 00:22:11 k jihomoravským řekám
  vrací pravidelně.
 • 00:22:13 K průzkumu používají lov
  elektrickým proudem.
 • 00:22:17 Výboj ryby na okamžik omráčí,
 • 00:22:19 ale protože jejich nervová soustava
  se liší od savců,
 • 00:22:22 znehybnění je jen krátkodobé.
 • 00:22:25 Výzkumníci nakonec vracejí ryby
  zpátky na původní lokality.
 • 00:22:29 A závěry? V upravených korytech se
  mění skladba ryb.
 • 00:22:33 Nastupují nové invazivní druhy.
 • 00:22:37 Ustupuje mník jednovousý,
 • 00:22:39 kterému nesvědčí
  zanášení řeky sedimenty.
 • 00:22:42 Mník je jediným zástupcem
  sladkovodní čeledi mníkovitýcb,
 • 00:22:46 která byla stanovena
  na základě analýzy jeho DNA.
 • 00:22:50 Dřív byl totiž řazen mezi tresky.
 • 00:22:53 Invazivní hlaváč
 • 00:22:55 je naopak velmi dobře uzpůsoben
  životu v regulovaných tocích.
 • 00:23:02 Drska většího najdeme jen vzácně.
 • 00:23:04 Jeho maskující zbarvení připomíná
  dno, kde tráví většinu času.
 • 00:23:09 Má zakrnělý plynový měchýř,
 • 00:23:11 takže místo plavání
  používá přískoky.
 • 00:23:14 Vlastně se ploutvemi odráží
  ode dna.
 • 00:23:18 Původní společenství plotic,
 • 00:23:20 cejnů či sumců se tedy střetává
  s invazivními druhy.
 • 00:23:23 Hlaváč černoústý
  nebo hlavačka mramorovaná
 • 00:23:27 přišli proti proudu
  z dolního toku Dunaje.
 • 00:23:30 K bleskovému rozšíření hlaváče
  přispěla i lodní doprava.
 • 00:23:34 Dokáže totiž přežít
  v nádržích balastní vody,
 • 00:23:37 která se používá
  jako zátěž nevytížených člunů.
 • 00:23:44 Kromě migrujících druhů,
  či dávno zdomácnělých kaprů,
 • 00:23:47 nacházejí vědci i ryby
  uměle přenesené ve 20. století.
 • 00:23:51 Například severoamerickou
  slunečnici pestrou.
 • 00:23:55 Tahle příbuzná okouna se
  v našich teplejších vodách objevila
 • 00:23:59 ve 30. letech minulého století.
 • 00:24:29 Často se říká, že lidský život
  je proměnlivý jako proud řeky.
 • 00:24:33 Však také proudící voda, řeka,
  bystřina, potok,
 • 00:24:36 symbolizují nejenom normální,
  ale i duchovní energii.
 • 00:24:40 A prameny?
 • 00:24:42 Prameny pro mnoho kultur znamenaly
  přechod do úplně jiného světa.
 • 00:24:46 Keltové ta místa dobře znali.
 • 00:24:48 Přinášeli k pramenům oběti
  a starali se o ně.
 • 00:24:51 A proto i my končíme tam,
  kde jsme začali - u pramenů.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Jitka Cívková
  Česká televize, 2018.

Související