iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 12. 2017
20:20 na ČT1

1 2 3 4 5

18 hlasů
22353
zhlédnutí

Reportéři ČT

Likvidace jménem státu — Promlčení — Disidenstký důchod

36 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:00 REPORTÉŘI ČT
 • 00:00:19 Rok má v ruce rozhodnutí soudu,
 • 00:00:22 že stát zlikvidoval jeho firmu
  neoprávněně.
 • 00:00:24 V dubnu jsme o jeho případu
  vysílali poprvé.
 • 00:00:27 Chybné zajišťovací příkazy
  a mlčení státu.
 • 00:00:33 Skoro dva roky
  se vyhýbali soudu.
 • 00:00:36 Jejich případ byl promlčen.
  Nepostižitelní advokáti z Prahy.
 • 00:00:43 Benýšek a Hutka, disidenti,
 • 00:00:45 kteří se musí soudit se státem
  o každou korunu.
 • 00:00:52 Zazněla témata Reportérů ČT,
  sledujete kauzy a reportáže,
 • 00:00:56 které byste si neměli nechat ujít.
  Vítejte, dobrý večer.
 • 00:01:00 Třetí rok se chodí
  pan Kryštof dívat
 • 00:01:03 na své kamiony za plotem
  v celním skladu.
 • 00:01:06 Zabavila je finanční správa
  pomocí zajišťovacích příkazů.
 • 00:01:09 Už rok má v ruce rozsudek
  Nejvyššího správního soudu,
 • 00:01:13 že finanční úřad udělal chybu,
 • 00:01:16 ale na jeho situaci
  se nic nezměnilo.
 • 00:01:18 Kamiony dál rezaví za plotem.
 • 00:01:21 Stát k vlastním chybám
  zaujal pozici mrtvého brouka,
 • 00:01:24 i když podnikatelů,
  jako je pan Kryštof, přibývá.
 • 00:01:28 -Vpravo je budova pošty,
 • 00:01:30 kterou jsme rekonstruovali
  asi před třemi lety.
 • 00:01:34 Kousek dál je budova tělocvičny,
 • 00:01:37 jejíž rekonstrukci jsme dokončili
  v říjnu letošního roku.
 • 00:01:44 Přišlo to jako blesk
  z čistého nebe
 • 00:01:49 a nevěděl jsem,
  co si o tomhle mám myslet.
 • 00:01:52 Myslel jsem si, že je to prostě
  nějaký exces finanční správy,
 • 00:01:55 který se během pár dnů
  podaří vysvětlit.
 • 00:01:58 Později dorazily do datové
  schránky zajišťovací příkazy
 • 00:02:01 a o půl hodiny později
 • 00:02:04 už byli na místě pracovníci
  finanční správy s tím,
 • 00:02:07 že zabavují firmě majetek,
 • 00:02:10 když jsme během půl hodiny
  nestačili zaplatit.
 • 00:02:14 -Firma Naryner
  je další ze společností,
 • 00:02:17 na kterou dopadly
  zajišťovací příkazy.
 • 00:02:19 Tedy institut, který zabavuje
  peníze dřív, než je daň vyměřena.
 • 00:02:23 Stačí podezření, že by ji
  měla daná firma zaplatit.
 • 00:02:27 Podle Nejvyššího správního soudu
 • 00:02:29 finanční správa tento nástroj
  nadužívá
 • 00:02:32 a likviduje jím i zdravé firmy.
 • 00:02:35 Například firma Naryner je
  normální stavební společnost.
 • 00:02:41 -Projíždíme úsekem vesnice,
 • 00:02:44 kde právě budujeme chodníky,
  dešťovou kanalizaci.
 • 00:02:54 -Co se tedy stalo?
 • 00:02:56 Proč podle finanční správy
  může dlužit na daních?
 • 00:03:00 -Přišel za mnou můj bývalý švagr,
  který má rovněž stavební firmu,
 • 00:03:05 s tím, že má nějaké zakázky
  poblíž Prahy
 • 00:03:08 a že aktuálně nemá
  finanční prostředky na to,
 • 00:03:11 aby tyhle stavby
  mohl financovat.
 • 00:03:15 -Pan Kramoliš se nabídl,
  že vypomůže jako prostředník.
 • 00:03:18 Jeho firma nakoupí stavební
  materiál za své peníze,
 • 00:03:21 přeprodá ho s malou marží
  firmě bývalého švagra
 • 00:03:24 a od něho si nechá zaplatit
  až později.
 • 00:03:28 -Poté co on zakázku dokončil
  a dostal zaplaceno,
 • 00:03:32 tak mně ten stavební materiál
  zaplatil.
 • 00:03:34 -Podle finančního úřadu
 • 00:03:37 se ale touto výpomocí stal
  pan Kramoliš
 • 00:03:39 nadbytečným článkem v řetězci
 • 00:03:42 a úřad mu odmítl uznat nárok
  na odpočet DPH.
 • 00:03:45 Státu přitom podle jeho
  vlastních dostupných materiálů
 • 00:03:48 na této transakci
  žádná daň nechybí.
 • 00:03:51 Na konci celého obchodu
  pan Kramoliš totiž DPH,
 • 00:03:54 navýšené o obchodní marži,
  státu zaplatil.
 • 00:03:57 -Po mně stát chce
  zaplatit DPH podruhé.
 • 00:04:01 Bez toho, aniž by tvrdili,
  že se ta daň někde ztratila.
 • 00:04:08 -Nacházíme na skladu Čepra,
 • 00:04:11 kde jsou zaparkované
  naše kamiony.
 • 00:04:16 Pocity u těch aut
  jsou velice nepříjemné.
 • 00:04:19 Já sem nerad jezdím,
  protože pro mě, pro nás
 • 00:04:22 je to kus našeho života,
  který jsme věnovali naší firmě.
 • 00:04:28 Byla to rodinná firma,
 • 00:04:30 kterou jsme plánovali předat
  našemu synovi.
 • 00:04:35 A prostě nerad sem jezdím.
  K nim se nedostanu.
 • 00:04:39 Dostanu se akorát za plot.
  A prostě nedělá mi to dobře.
 • 00:04:45 -Došlo k ekonomické likvidaci
  společnosti,
 • 00:04:50 která nemůže podnikat,
  nemůže dostát svým závazkům.
 • 00:04:53 Tím stát zajišťovacími příkazy
  dostal firmu
 • 00:04:56 do stavu insolvenčního řízení,
 • 00:04:59 kdy ve své podstatě je to
  řízená likvidace společnosti.
 • 00:05:02 -Firma Autotrans Petrol
 • 00:05:04 provozovala více než 20 let
  automobilovou dopravu
 • 00:05:07 a obchodovala s naftou
  a benzinem.
 • 00:05:10 To sice je z pohledu státu
  riziková oblast,
 • 00:05:13 ve které dochází k podvodům
  s DPH, ale firmu pana Kryštofa
 • 00:05:16 úřady z žádných daňových
  deliktů nebo podvodů neobvinily.
 • 00:05:19 Finanční úřad se jen bez předchozí
  kontroly předběžně domníval,
 • 00:05:23 že firma pana Kryštofa by měla
  v budoucnu zaplatit DPH
 • 00:05:27 za pohonné hmoty přivezené
  do ČR ze zahraniční rafinerie.
 • 00:05:33 -Je tady celkem
  devět vozových jednotek.
 • 00:05:36 Jedna vozová jednotka ztrácí
  na ceně zhruba 100 000 korun.
 • 00:05:40 Takže ročně tenhle park
  ztrácí na ceně milion korun.
 • 00:05:46 Jenom na ceně. Teď nepočítám,
 • 00:05:49 co by to vydělalo, co by to
  přineslo firmě za výdělek.
 • 00:05:55 -Firma Autotrans Petrol
  se proti zajišťovacím příkazům
 • 00:05:59 bránila u soudu a byla úspěšná.
  Na základě pravomocných rozsudků
 • 00:06:02 musela finanční správa
  zajišťovací příkazy zrušit.
 • 00:06:06 Zabavený majetek
  ale dosud firmě nevrátila.
 • 00:06:10 -Finanční úřad nás o to připravil
  a nehodlá to vrátit
 • 00:06:13 a prostě nedělá mi to dobře tady.
 • 00:06:19 -Finanční správa formou
  zajišťovacích příkazů
 • 00:06:23 po nás chtěla částku
  převyšující 2,3 milionu Kč,
 • 00:06:29 přičemž touhle částkou
  jsme celou nedisponovali.
 • 00:06:32 Asi 1,5 milionu korun
  jsme si museli půjčit
 • 00:06:35 na úhradu zajišťovacích příkazů,
 • 00:06:38 kdy úroky z této půjčky převýší
  několikanásobně výši jistiny.
 • 00:06:45 -Pan Kramoliš musel bernímu úřadu
  zaplatit téměř okamžitě.
 • 00:06:49 Takovou částku
  ale v tu chvíli neměl.
 • 00:06:52 Investoval do rozestavěných
  staveb
 • 00:06:55 a zisk z nich měl přijít
  až po jejich dokončení.
 • 00:06:58 Musel si rychle půjčit
  1,5 milionu korun.
 • 00:07:01 Jen úroky ale přesáhnou
  3 miliony korun.
 • 00:07:04 -U Krajského soudu v Brně
  jsme zvítězili,
 • 00:07:08 kdy soud konstatoval,
 • 00:07:11 že vydání zajišťovacích příkazů
  se neopíralo o zákonné důvody.
 • 00:07:15 A všechny zajišťovací příkazy
  zrušil.
 • 00:07:34 -Za ty tři roky se nám život
  pochopitelně změnil velmi.
 • 00:07:39 Protože se z nás stali, já říkám,
  lumpové a podvodníci, psanci,
 • 00:07:44 kteří dluží kupu peněz.
 • 00:07:51 -Zatím ojedinělý posun nastal
  před dvěma týdny,
 • 00:07:54 kdy finanční správa přiznala
  firmě Autotrans Petrol
 • 00:07:57 1,5 milionu korun úroků
  za neoprávněně zadržované peníze.
 • 00:08:02 Zablokovaných 12 milionů korun
  ale firma zatím zpátky nemá.
 • 00:08:06 Ani další peníze za zabavená
  a prodaná osobní auta.
 • 00:08:11 Stejně tak čeká na vrácení
  zadržovaných cisteren a tahačů.
 • 00:08:16 -Celková škoda byla vyčíslena
  z naší strany na 202 milionů.
 • 00:08:23 Žádost o odškodnění jsme zaslali
  na ministerstvo financí,
 • 00:08:28 které nám odpovědělo,
  že tuto žádost zaevidovali
 • 00:08:33 a postoupili ji finančnímu úřadu
  k dalšímu řízení.
 • 00:08:38 -Případů, kdy soudy označují
  použití zajišťovacích příkazů
 • 00:08:41 za nezákonné a ruší je, přibývá
  a jejich počty jdou do desítek.
 • 00:08:46 A s každým případem,
  který stát u soudu prohraje,
 • 00:08:49 roste i škoda, kterou budou firmy
  od státu vymáhat.
 • 00:08:53 Nám známé firmy vyčíslují
  své škody dohromady
 • 00:08:56 ve stovkách milionů korun.
 • 00:08:59 -Chtěla jsem se zeptat,
  některé firmy už zvažují,
 • 00:09:02 že budou žádat od státu
  odškodnění za zničené firmy.
 • 00:09:05 Jak se k tomu bude
  ministerstvo stavět?
 • 00:09:08 -To je legislativně upraveno
  zákonem o náhradě škod
 • 00:09:11 za rozhodnutí způsobená
  postupem veřejné správy.
 • 00:09:15 -A tam je postup jasně dán.
  -To znamená, budete vyplácet?
 • 00:09:19 To se musí posoudit.
 • 00:09:22 -Odstupující vláda
  Bohuslava Sobotky slíbila,
 • 00:09:24 že problémy se zajišťovací
  příkazy bude řešit.
 • 00:09:27 V posledním roce čelila finanční
  správa stále silnější kritice,
 • 00:09:31 a to nejen od podnikatelů,
  ale také od soudců,
 • 00:09:34 že tento daňový nástroj
  likvidačním způsobem nadužívá.
 • 00:09:41 -Je třeba, aby takovéto nástroje
  byly používány velmi obezřetně,
 • 00:09:45 a pokud možno se používaly
  nástroje jiné,
 • 00:09:48 které tu firmu nepoškodí.
 • 00:09:50 -Vláda o zajišťovacích příkazech
  jednala
 • 00:09:53 na popud Lubomíra Zaorálka.
 • 00:09:55 Na vládě změny představovala
 • 00:09:58 budoucí ministryně financí
  Alena Schillerová,
 • 00:10:01 která měla dosud jako náměstkyně
  současného ministra
 • 00:10:04 finanční správu pod kontrolou.
 • 00:10:07 -Finanční správa bude zvažovat,
 • 00:10:10 zda se jedná o prázdnou schránku,
  která má na účtech peníze,
 • 00:10:13 nebo se jedná o fungující
  živou firmu se zaměstnanci.
 • 00:10:16 Tam bude nabízet do doby,
  než bude stanovena daň,
 • 00:10:20 jiné formy zajištění majetku.
 • 00:10:22 -Nedá se vyloučit, že se podobné
  věci budou opakovat
 • 00:10:26 a že rozsah škod, které to způsobí
  státu bude obrovský.
 • 00:10:29 Takže právě proto jsem chtěl
  garance, že se to změní.
 • 00:10:32 Ale kromě příslibů ne příliš
  jasných změn nemáme nic.
 • 00:10:36 -Chtěli jsme se dozvědět
 • 00:10:38 od končícího ministra financí
  Ivana Pilného,
 • 00:10:41 co konkrétně bude stát
  s tímto problémem dělat,
 • 00:10:43 protože dosud se ministr
  zničeným firmám
 • 00:10:46 pouze jednou větou
  před časem omluvil.
 • 00:10:49 -To, že pro některé firmy
  to bylo likvidační a neprávem,
 • 00:10:52 to je zřejmé.
  Já jsem se za to omluvil.
 • 00:10:55 Snažíme se hledat cesty,
  jak tohle minimalizovat.
 • 00:10:58 -Nyní se pro náš pořad
  již vyjádřit nechtěl.
 • 00:11:01 A prakticky stejnými slovy
  nás odmítl i ředitel
 • 00:11:04 Generálního finančního
  ředitelství Martin Janeček.
 • 00:11:32 -Martina Janečka se nám
  podařilo náhodně zastihnout
 • 00:11:35 po jednání vlády.
  Sdílný ale nebyl.
 • 00:11:39 -Pane Janečku, můžu vás
  poprosit o rozhovor,
 • 00:11:42 můžu vás poprosit o rozhovor,
  pane Janečku?
 • 00:11:45 -Já nemám co komentovat.
 • 00:11:52 -Když se dívám na ty budovy,
 • 00:11:54 tak je za tím kus práce
  a my opravdu stavíme.
 • 00:11:58 Docela mě mrzí,
  že z jednoho typu obchodu,
 • 00:12:02 který měl být de facto
  jenom pomoc švagrovi,
 • 00:12:05 se z toho vyklubala skoro
  likvidace naší společnosti.
 • 00:12:09 -Jestli se máme spokojit
  s omluvou?
 • 00:12:12 Že se nám někdo omluví za to,
  že nám zničil život,
 • 00:12:15 že nám všechno sebral?
  Že z nás udělá dlužníky?
 • 00:12:18 S tím se máme spokojit?
  S omluvou? To je trochu málo.
 • 00:12:30 -S advokátkou Lenkou Hnilicovou
 • 00:12:33 jsme se pokusili natáčet
  už před čtyřmi lety.
 • 00:12:36 Tehdy byla podezřelá z vydírání
  politické konkurentky
 • 00:12:39 na radnici ve Štěchovicích, za což
  jí později soud dal podmínku.
 • 00:12:43 Teď stála před soudem se svým
  manželem, také advokátem,
 • 00:12:46 kvůli útisku nájemníků
  ve své vile.
 • 00:12:49 Obžalovaní advokáti se k soudu
  ani jednou nedostavili
 • 00:12:52 a jejich případ byl promlčen.
 • 00:12:55 Advokátní komora
  ani v jednom případě
 • 00:12:58 proti svým členům
  kázeňsky nezasáhla.
 • 00:13:00 Sledujte reportáž
  Davida Vondráčka.
 • 00:13:13 -Celá anabáze s bytem začala,
  když bylo mému synovi 13 let.
 • 00:13:18 Byl dítě školou povinné,
 • 00:13:21 učil se při petrolejkách
  a při svíčkách.
 • 00:13:24 -Když vám vypnuli elektřinu, jo?
  -Bez elektriky.
 • 00:13:33 -Naše justice není o spravedlnosti
  a zdravém lidském rozumu.
 • 00:13:37 -Soudíme se o byt 27 let.
  -A je mi bohužel 70 let.
 • 00:13:43 -A nikdo za to nenese
  zodpovědnost.
 • 00:13:46 -Za naše trápení bez vody,
  bez elektriky, bez topení.
 • 00:13:49 Vlastně se nic nestalo.
  Jako kdybychom to neprožili.
 • 00:13:55 -Jeden z nejdelších soudních
  procesů naší justice,
 • 00:13:58 trvající už přes čtvrt století,
  nekončí.
 • 00:14:01 Matka se synem,
  Dana a Jan Lukešovi,
 • 00:14:04 už podruhé dávají podnět
  k nejvyššímu státnímu zástupci,
 • 00:14:07 aby Nejvyšší soud vrátil
  k Městskému soudu v Praze
 • 00:14:10 projednání obžaloby advokátů
  Lenky a Karla Hnilicových,
 • 00:14:14 kteří je měli dlouhá léta
  utiskovat ve svém domě,
 • 00:14:17 v němž byli Lukešovi v nájmu.
 • 00:14:20 -Postupně vyhořely elektroměry,
 • 00:14:23 v noci, naprosto záhadným
  způsobem.
 • 00:14:26 Pak nám zavřeli vodu
 • 00:14:29 a od roku 1995 se tady
  vůbec netopí.
 • 00:14:33 Nás šikanují tak, abychom to
  psychicky nevydrželi
 • 00:14:36 a prostě se někam odstěhovali.
 • 00:14:39 A samozřejmě bez jakékoli
  náhrady.
 • 00:14:43 -Soud zabývající se obžalobou
  manželů Hnilicových za útisk
 • 00:14:47 proběhl naposledy letos v říjnu.
 • 00:14:50 Soudce Městského soudu v Praze
  Jaroslav Pytloun
 • 00:14:53 nechal po dvaceti měsících
  kauzu promlčet.
 • 00:14:56 Za celou tu dobu
 • 00:14:58 se obžalovaní advokáti
  ani jednou k soudu nedostavili.
 • 00:15:19 -Nejčastějšími důvody absence
  obžalovaných Hnilicových byly:
 • 00:15:23 nervová zhroucení
  den před soudním jednáním,
 • 00:15:26 tělesná indispozice
  nebo také rodinná dovolená.
 • 00:15:39 -Advokáti Hnilicovi získali dům
  v dnešní hodnotě 32 milionů korun
 • 00:15:44 v Lopatecké ulici v Praze
  na Kavčích horách
 • 00:15:47 v polovině 90. let
  od firmy Lerio,
 • 00:15:50 která je koupila od restituentů.
  Z vily původně patřící městu
 • 00:15:54 se postupně vystěhovávali
  nájemníci,
 • 00:15:57 kteří neměli na zvyšující se nájem
  v atraktivní části Prahy.
 • 00:16:01 Nejdéle zůstali Lukešovi,
  kteří podle zákona platili
 • 00:16:05 státem kontrolované
  postupně zvyšované nájemné.
 • 00:16:10 -Oni se s tím netajili.
  -S čím se netajili?
 • 00:16:14 Že nás z toho bytu
  dokážou vyštvat.
 • 00:16:17 Mně to připadalo teda absurdní,
  musím říct.
 • 00:16:20 Navíc jsem byla sama se synem
 • 00:16:23 a neměla jsem finanční
  prostředky, odejít někam,
 • 00:16:26 když jsem ten byt rekonstruovala
  na vlastní náklady
 • 00:16:29 a utopila jsem do toho úspory,
 • 00:16:32 tak najednou se mám sebrat
  a odejít. A kam, že jo?
 • 00:16:36 Když jsme neměli okna,
  to jsem si dokázala poradit,
 • 00:16:39 protože na stavbách jsme okna
  zakrývali rámy s igelity,
 • 00:16:43 abychom tu rekonstrukci přežili.
 • 00:16:46 -Vy jste vlastně
  stavební inženýrka.
 • 00:16:49 -Já jsem z profese už takhle
  naučená improvizovat.
 • 00:16:52 Ale bez vody to bylo
  asi nejtěžší.
 • 00:16:55 To opravdu musel Honzík...
  Kupovali jsme vodu, ze studánky,
 • 00:16:59 nemohla jsem prát, musela jsem
  obtěžovat všechny kamarádky.
 • 00:17:03 To bylo hodně těžký.
 • 00:17:06 -Samozřejmě že jsem se pokoušel
  už před čtyřmi lety
 • 00:17:09 požádat manžele Hnilicovy o jejich
  verzi střetu s Lukešovými.
 • 00:17:13 -Ona je totiž v dlouhodobé
  pracovní neschopnosti.
 • 00:17:18 -Vaše spory za poslední léta
  s nájemníky.
 • 00:17:21 -Můžete mě přestat obtěžovat?
 • 00:17:24 -Já vás chci požádat...
  -Já se s vámi teď nechci bavit.
 • 00:17:29 -Ne, já se chci s vámi domluvit
  na další týden, kdykoli potom.
 • 00:17:32 -Dejte mi vizitku,
  já vám klidně zavolám.
 • 00:17:35 -Lenka Hnilicová
  se nikdy neozvala.
 • 00:17:39 -Před třemi lety se Lukešovi
  z Kavčích hor přestěhovali
 • 00:17:43 do jiného, už levnějšího podnájmu
  bez jakékoli kompenzace.
 • 00:17:48 -Pane inženýre,
  to se všechno týká soudu?
 • 00:17:51 -Všechno se týká našeho bytu.
 • 00:17:54 Jednak je to korespondence
  s úřady, ministerstvo vnitra,
 • 00:17:58 magistrát, úřad Prahy 4
  a pak jednotlivá soudní řízení,
 • 00:18:02 kterých bylo, dejme tomu,
  pětadvacet.
 • 00:18:08 Ale to zdaleka není všechno,
  pokračování ve sklepě.
 • 00:18:12 -Kolik toho je ve sklepě?
  -Mnohonásobně víc.
 • 00:18:15 Dejme tomu pětkrát tolik.
 • 00:18:17 -Krabice obsahují rozsudky
  všech stupňů soudu,
 • 00:18:21 kdy jeden soud rozhodne,
  že se Hnilicovi dopustili
 • 00:18:23 vůči svým podnájemníkům
  Lukešovým útisku,
 • 00:18:26 nadřízený soud
  ale rozhodne opačně.
 • 00:18:29 Naposledy před rokem a půl
  Městský soud v Praze
 • 00:18:32 Hnilicovy osvobodil.
 • 00:18:34 Ale Nejvyšší soud rozsudek
  vrátil opět k Městskému soudu.
 • 00:18:38 Jenže za celých dvacet měsíců
  se Hnilicovi k soudu nedostavují.
 • 00:18:41 Buď mají dovolenou,
  nebo nemohou chodit,
 • 00:18:44 či se advokátka Lenka Hnilicová
  před jednáním nervově hroutí.
 • 00:18:54 -Dobrý den, paní Hnilicová,
  David Vondráček, Reportéři ČT.
 • 00:18:57 Máme prosbu.
  -Voláte do advokátní kanceláře.
 • 00:19:00 Holoubková, dobrý den.
 • 00:19:03 -Nemáte tam náhodou
  paní Hnilicovou?
 • 00:19:06 -Nemám, ale určitě vyřídím,
  že jste volal.
 • 00:19:10 -My bychom s ní rádi natočili
  rozhovor.
 • 00:19:14 -Jak ji uvidím, dám jí telefon
  i s vaším e-mailem.
 • 00:19:18 -Magistra Lenka Hnilicová
  se neozvala.
 • 00:19:21 Naopak napsala vedení televize,
 • 00:19:23 že s jiným pořadem
  vede soudní spor
 • 00:19:26 a že by nebylo vhodné, aby se
  její kauzou Reportéři zabývali.
 • 00:19:30 V říjnu letošního roku
  soudce Jaroslav Pytloun
 • 00:19:33 z Městského soudu v Praze oznámil,
  že celá věc je promlčená.
 • 00:19:37 Za dvacet měsíců
  se manželé Hnilicovi
 • 00:19:40 ani jednou k přelíčení
  nedostavili.
 • 00:19:44 -Jak se může stát, když Nejvyšší
  soud vrátí kauzu Městském soudu,
 • 00:19:48 a vlastně po dvou letech
  je věc promlčena?
 • 00:19:55 -Je to čistě odpovědnost
  konkrétního senátu
 • 00:19:58 nebo tady bych dokonce řekl
  konkrétního předsedy senátu,
 • 00:20:01 protože problém nastal v tom,
 • 00:20:04 že vlastně nikdy se to odvolací
  řízení reálně nekonalo,
 • 00:20:07 nikdy se prostě účastníci
  nesešli v jednací síni.
 • 00:20:11 A v důsledku toho
  marně uplynul čas,
 • 00:20:13 který zákon předpokládá
  pro promlčení.
 • 00:20:17 Vina dopadá opravdu na období,
  kdy to bylo u našeho soudu.
 • 00:20:21 Určitě o tom budeme mluvit
  na nějaké gremiální poradě,
 • 00:20:25 ale obávám se, že nemám
  právní možnost,
 • 00:20:28 jak případně zvažovat
  kárnou odpovědnost.
 • 00:20:33 -Předseda Městského soudu
  v Praze
 • 00:20:37 se naším řízením zabýval
  opakovaně
 • 00:20:40 a opakovaně k tomu tvrdil,
 • 00:20:43 že tam žádné průtahy ani žádné
  pochybení Městského soudu není.
 • 00:20:46 -Je to třeba i prostor
  pro Advokátní komoru,
 • 00:20:49 protože to je i věc etiky.
 • 00:20:52 -V současné době
  s tím Advokátní komora
 • 00:20:56 v podstatě nemůže dělat nic,
 • 00:20:59 protože to, zda se nějaký účastník
  dostaví nebo nedostaví k soudu,
 • 00:21:04 je otázka soudní pravomoci,
 • 00:21:07 to znamená, musí zasáhnout
  nějakým způsobem soud.
 • 00:21:12 -Mimochodem před čtyřmi lety
  byla Lenka Hnilicová
 • 00:21:16 pravomocně odsouzena
  v jiné kauze za vydírání.
 • 00:21:19 Ani tehdy ji advokátní komora
  kázeňsky nepotrestala.
 • 00:21:25 -Představenstvo zvažovalo, zda
  advokacii nadále může vykonávat
 • 00:21:28 nebo zda její prohřešek a její
  odsouzení není tak závažné,
 • 00:21:33 aby v advokacii nemohla nadále
  působit a nemohla dostat šanci.
 • 00:21:40 -Pane inženýre, komu píšete?
  -Státnímu zástupci.
 • 00:21:45 -My můžeme pouze podat podnět
  k nejvyššímu státnímu zástupci,
 • 00:21:49 aby on podal dovolání
  k Nejvyššímu soudu.
 • 00:21:52 -Už je to vlastně podruhé?
  -Je to podruhé.
 • 00:21:55 Nejvyššímu státnímu zástupci
  by to mělo nejvíc vadit,
 • 00:21:58 protože on uspěl
  s prvním dovoláním.
 • 00:22:04 -Dáváte tomu ještě šanci?
  -Jo.
 • 00:22:08 -Člověk má dělat, co je v jeho
  silách a bojovat proti tomu zlu.
 • 00:22:19 Zbyňka Benýška
  a Jaroslava Hutku
 • 00:22:22 vypudila StB ze země
  v rámci akce Asanace,
 • 00:22:25 kterou naplánovala proti
  politicky nepohodlným lidem.
 • 00:22:29 Po letech v zahraničí
  se po roce 1989 vrátili domů,
 • 00:22:32 ale úřady pro jejich případ
  nenašli polehčující okolnost.
 • 00:22:35 Jaroslav Hutka se do minulého
  měsíce soudil o odškodnění
 • 00:22:39 za dny strávené ve vazbě,
 • 00:22:42 Zbyněk Benýšek zůstal
  bez důchodu.
 • 00:22:44 Natáčela Jana Neumannová.
 • 00:23:21 -Tohle byla vaše srdeční hospoda?
 • 00:23:24 -Jedna z těch srdečních,
  abych pravdu řekl.
 • 00:23:28 Ono jich bylo víc,
  ale tohle byla jedna z nich.
 • 00:23:36 -Tak v těchhle hospodách
  jste kuli pikle proti režimu?
 • 00:23:41 -Samozřejmě že jsme se scházeli
  v hospodách,
 • 00:23:44 protože upřímně řečeno,
 • 00:23:46 tenkrát to byly do jisté míry
  bezpečné útulky.
 • 00:23:52 Ačkoli nakonec se stalo i to,
  že nás zatýkali i v hospodách.
 • 00:23:56 -Zbyněk Benýšek je písničkář,
  grafik, výtvarník, umělec,
 • 00:24:01 který patřil mezi signatáře
  Charty 77,
 • 00:24:07 kteří byli v rámci akce Asanace
  vystrnaděni ze země.
 • 00:24:14 Je to člověk, který zažil
  velmi nevybíravé násilí
 • 00:24:17 ze strany příslušníků StB.
  Často bývá citován výslech,
 • 00:24:22 při kterém byl škrcen
  mokrým ručníkem příslušníky StB.
 • 00:24:26 -V rámci akce Asanace
  se jim nakonec podařilo to,
 • 00:24:31 že jsem v roce 1981 požádal
  o vystěhování do Rakouska.
 • 00:25:08 -Já si myslím, že nikdo z nás
  neměl ten záměr
 • 00:25:12 stát se hrdinou a disidentem.
  Ani já ne.
 • 00:25:15 Já když jsem začal zpívat
  v roce 1967,
 • 00:25:19 tak jsem to počítal na dva až tři
  roky, že pak se vrátím k malování.
 • 00:25:23 Ruská okupace pro mě znamenala,
  že od toho nemůžu couvnout,
 • 00:25:27 že v tu chvíli bylo důležité
  to písničkaření,
 • 00:25:31 tak dlouho, dokud mě nesundají.
  Tím jsem si dal takový limit.
 • 00:25:36 Že to bude trvat 10 let,
  jsem netušil.
 • 00:25:57 V Bartolomějské první otázka byla,
  o kom je písničku Havlíčku Havle.
 • 00:26:03 Blbá otázka byla, jasně,
  o kom to je.
 • 00:26:06 Ale já jsem začal zarputile trvat
  na tom,
 • 00:26:10 že je to o Karlu Havlíčku
  Borovském.
 • 00:26:14 Nebyli s tím spokojeni,
  tak si mě tam nechali tři dny.
 • 00:26:17 -Pan Hutka byl v roce 1997
  dvakrát zatčen
 • 00:26:21 a 48 hodin zadržován za to,
 • 00:26:24 že se údajně dopouštěl
  výtržnictví.
 • 00:26:27 To mělo spočívat
  mimo jiné v tom,
 • 00:26:31 že zpíval písničku Havlíčku
  Havle, paragraf šavle.
 • 00:26:35 Když mi pan Hutka dal dokumenty,
  které se této věci týkají,
 • 00:26:40 tak jsem zjistil,
  že dosud nebyl rehabilitován,
 • 00:26:44 a proto jsme požádali o to,
 • 00:26:46 aby byla provedena
  jeho rehabilitace,
 • 00:26:49 protože ve skutečnosti to nebylo
  výtržnictví, čeho se dopouštěl,
 • 00:26:54 ale prostě jenom projevil
  svůj názor.
 • 00:26:59 -Začal se tedy soudit,
  aby prokázal, že nebyl výtržník,
 • 00:27:02 ale že byl politicky
  perzekvován.
 • 00:27:05 V takovém případě totiž získává
  i nárok na odškodnění.
 • 00:27:09 Soudy skončily po mnoha letech
  až minulý měsíc.
 • 00:27:12 -Nejde jenom o můj případ,
 • 00:27:15 ale o případ
  celkové spravedlnosti,
 • 00:27:18 protože mnoho lidí trpělo tím,
 • 00:27:21 že byli zadrženi na 48 hodin
  nebo i na déle za výtržnost,
 • 00:27:25 ale nebyla to výtržnost.
 • 00:27:28 Takže tady se potom
  po dlouhých peripetiích
 • 00:27:31 došlo k tomu, že spravedlnost
  byla napravena.
 • 00:27:40 -Ústavní soud prohlásil,
 • 00:27:42 že v případě pana Hutky
  šlo jednoznačně o perzekuci,
 • 00:27:49 která měla obecně kriminalizovat
  člověka,
 • 00:27:52 který nesouhlasil
  s tehdejším režimem.
 • 00:27:56 -Takže se mu to po několika letech
  podařilo dostat k Ústavnímu soudu,
 • 00:28:01 který uznal,
  že to výtržnost nebyla.
 • 00:28:04 A je to užitečné pro mnoho lidí.
 • 00:28:07 Pan doktor mi ale říkal,
 • 00:28:09 že samozřejmě tam přichází
  taky ta finanční odměna,
 • 00:28:13 takže jsem dostal 3 koruny
  příplatek měsíční k penzi.
 • 00:28:17 Takže jsem rád.
 • 00:28:24 -Jaroslav Hutka celkem vysoudil
  jednorázový příspěvek 1 800 Kč
 • 00:28:28 a příspěvek k důchodu 3 koruny.
 • 00:28:32 -Jakou finanční kompenzaci
  by si zasloužili za to, co dělali?
 • 00:28:36 -Ono asi nejde o mnoho peněz,
 • 00:28:40 ale aby zase ty peníze byly
  citlivé, že ten člověk pocítí,
 • 00:28:44 že kvalita jeho života
  se v té chvíli zlepšila.
 • 00:28:49 V té chvíli si myslím,
  že ta kompenzace je smysluplná.
 • 00:28:57 -To jste asi takový pocit neměl.
  -No tak...
 • 00:29:01 Já tak trošku jsem s tím
  nepočítal.
 • 00:29:04 Spíš je to celé pro mě
  jako takový vtip.
 • 00:29:12 -V rámci společenství Charty
  a uměleckého disentu a tak dál
 • 00:29:18 jsme začali něco dělat.
  Vydávali jsme samizdat,
 • 00:29:21 dělali jsme bytové výstavy
  obrazů.
 • 00:29:25 Já jsem pomáhal rozmnožovat
  informace o Chartě.
 • 00:29:28 A samozřejmě těch zatčení bylo...
 • 00:29:33 To nespočítám.
 • 00:29:36 Oni nejradši chodili ráno
 • 00:29:39 nebo přímo pro nás U Supů
  nebo U tygra přišli.
 • 00:29:44 Dali nám osmačtyřicet,
  pak nás pustili
 • 00:29:47 a hned na ulici nás zatkli znovu
  a dalších osmačtyřicet,
 • 00:29:50 což oni zákonně mohli.
 • 00:30:06 Já jsem z toho nakonec
  měl jenom exil,
 • 00:30:09 kter mi vynesl spoustu
  úžasných přátel,
 • 00:30:12 seznámení s řadou vzácných lidí
 • 00:30:16 a taky docela zajímavou část
  i malířské tvorby,
 • 00:30:19 protože jsem tam hodně maloval,
  a tím jsem se živil ve Vídni.
 • 00:30:23 A taky jsem tam dělal
  takového provozního šéfa,
 • 00:30:28 abych to řekl přesně, provozního
  šéfa Revue Paternoster,
 • 00:30:33 kterou jsme vydávali deset let.
 • 00:30:36 První čísla vypadala takhle.
 • 00:30:40 Především jsme to dělali proto,
 • 00:30:42 aby se české texty dostaly
  na bohemistiky,
 • 00:30:45 na univerzity, překladatelům.
 • 00:30:48 A pak jsme polovinu nákladu
  pašovali sem.
 • 00:30:51 Nejrůznějšími způsoby.
 • 00:30:55 -Ten časopis byl významným
  kulturním periodikem,
 • 00:30:59 který díky tomu, že byl obrácen
  k domovu, byl velmi živý.
 • 00:31:03 Nebyl to časopis,
 • 00:31:05 který by kopíroval
  nějaké krajanské časopisy.
 • 00:31:14 -Já jsem byl vyhnán
  jako písničkář.
 • 00:31:18 A tam jsem se snažil
  písničkářem zůstat,
 • 00:31:21 takže jsem zpíval
  nakonec i holandsky.
 • 00:31:24 A najednou ten návrat, když
  jsem si koupil letenku nahodile,
 • 00:31:27 protože první volná letenka
  byla na 25. listopadu,
 • 00:31:31 na tom letišti se stala
  zvláštní věc,
 • 00:31:34 že tam jsem byl
  v mezinárodním prostoru,
 • 00:31:37 vlastně ještě za železnou oponou,
  tam bylo obrovské skleněné okno,
 • 00:31:42 a tam se najednou objevila
  hromada lidí, nic nebylo slyšet,
 • 00:31:45 tak jsme si psali na papírky,
 • 00:31:48 a někdo mi napsal na papírek:
  Jardo, zahraj.
 • 00:31:51 A to bylo jako z akvária hrát.
 • 00:32:02 My jsme měli takový pocit,
  že skončily dějiny
 • 00:32:04 a že skončily dobře.
  A co dál?
 • 00:32:08 Prostě takový ten omyl,
  který se v historii stává často,
 • 00:32:11 že když se sundá zlo,
  tak to dobro automaticky tam je,
 • 00:32:15 protože jakoby se to dobro
  skrývalo za oponou toho zla.
 • 00:32:19 Ale ono to tak není.
 • 00:32:21 Tam když se sundá zlo,
  tak tam není nic.
 • 00:32:25 A tam bylo to, kdo bude první
  nebo kdo bude nejšikovnější,
 • 00:32:28 kdo tam hned vrazí tu skutečnost.
 • 00:32:31 A v tom jsme byli takoví pomalí.
 • 00:32:34 A někteří byli rychlejší.
  Takže teď máme co napravovat.
 • 00:32:38 -Třeba tady tahle
  Pocta mistru Ladovi,
 • 00:32:43 kde součástí obrazu je taková
  idylka Ladova s vodníkem,
 • 00:32:49 ale zároveň na pozadí je
 • 00:32:52 taková dost děsivá krajina
  s bleskem,
 • 00:32:56 což měla být taková alegorie
  současného světa,
 • 00:33:00 kdy máme pořád pocit bezpečí,
  ale ono bezpečí už nikde není.
 • 00:33:04 -Zbyněk Benýšek je nyní
  v důchodovém věku.
 • 00:33:07 Je ale zcela bez příjmu.
 • 00:33:10 Ačkoli by jako disident
  a účastník třetího odboje
 • 00:33:13 měl mít nárok na průměrný důchod,
  nedostává od státu nic.
 • 00:33:17 -Já jsem jako svobodný umělec
 • 00:33:20 neměl jsem povinnost platit
  důchodové zabezpečení.
 • 00:33:24 Jako sousta jiných mých kolegů
  jsme to prostě neplatili,
 • 00:33:28 protože většinu času na to nebylo
 • 00:33:32 nebo když bylo,
  tak jsme na to nemysleli,
 • 00:33:36 ale když jsem požádal ve věku
  62 a půl roku o důchod,
 • 00:33:41 tak mně bylo řečeno,
  že ty roky by měly stačit,
 • 00:33:45 protože tam bylo 10 let exilu
  v Rakousku.
 • 00:33:50 A nakonec se zjistilo,
  že ty roky nejsou,
 • 00:33:53 tudíž nemám nárok
  vůbec na žádný důchod.
 • 00:33:58 -Není pochyb o tom, že pan Benýšek
  byl perzekucí postižen
 • 00:34:01 a že ta perzekuce
  měla vliv na to,
 • 00:34:03 že dnes nemůže dosáhnout
  na starobní důchod.
 • 00:34:06 Nicméně bohužel, a je mi jasné,
  že cokoli teď řeknu,
 • 00:34:10 bude znít strašně přísně
  vůči případu pana Benýška,
 • 00:34:13 nicméně pravdou je,
 • 00:34:16 že nedosáhne na starobní důchod
  zejména kvůli období,
 • 00:34:19 kdy se vrátil z emigrace
  do České republiky
 • 00:34:22 a neodváděl peníze do pojištění.
 • 00:34:25 -Nemyslíte teda, že si za to
  můžete tak trochu sám?
 • 00:34:30 -Ale potom si za to můžu
  generálně.
 • 00:34:33 Můžu si za to,
  že jsem podepsal Chartu,
 • 00:34:35 můžu si za to, že jsem odešel
  do exilu
 • 00:34:39 po trošku nevybíravých způsobech
  Státní bezpečnosti.
 • 00:34:42 Měl jsem držte hubu a krok.
 • 00:34:45 A mohl jsem tím pádem se smát
  a nedělat tento rozhovor.
 • 00:34:49 Takže to je dvojsečná věc,
 • 00:34:52 jestli jsem byl odpovědný
  dostatečně k sobě
 • 00:34:56 nebo jestli jsem byl odpovědný
  dejme tomu k etice bytí.
 • 00:35:04 -Zákon číslo 262 z roku 2011
 • 00:35:07 přiznává nárok
  na dorovnání důchodu,
 • 00:35:11 ale to dorovnání musí mít
  určitý předpoklad,
 • 00:35:15 totiž že ten člověk
  nějaký důchod pobírá.
 • 00:35:18 Pak lze dorovnávat.
 • 00:35:20 Když důchod není,
  není co dorovnávat.
 • 00:35:23 -To, že někteří ta léta nemají,
 • 00:35:27 třeba i z důvodů,
  které jsou pochopitelné,
 • 00:35:30 tak je to složité. Myslím si,
  že možná by stálo za to,
 • 00:35:33 kdyby vznikla nějaká nadace,
 • 00:35:36 která by dokázala
  takovéto případy ocenit
 • 00:35:41 a suplovat stát, který nestačí.
 • 00:35:44 Myslím si, že v tomto trošku
  česká společnost zapsala.
 • 00:35:49 -Leonardo da Vinci taky jel
  stopem z Itálie do Francie.
 • 00:35:53 Neměl důchod.
  A v baglu měl Mona Lisu.
 • 00:35:57 Která skončila potom
  u Napoleona v ložnici.
 • 00:36:20 Takoví byli Reportéři ČT.
 • 00:36:23 Díky za pozornost
  a za týden na viděnou.
 • 00:36:25 Hezké dny, když to půjde.
 • 00:36:29 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2017

Související