iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 6. 2017
21:55 na ČT1

1 2 3 4 5

14 hlasů
23224
zhlédnutí

Reportéři ČT

Více než soud — Nebezpečná hra na vojáky III — V zámku a v podhradí

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:01 REPORTÉŘI ČT
 • 00:00:19 Zajišťovací příkazy.
 • 00:00:22 Nástroj na lepší výběr daní,
  nebo likvidaci firem?
 • 00:00:24 Finanční správa
  se ani přes sílící kritiku neřídí
 • 00:00:27 rozsudky Nejvyššího
  správního soudu.
 • 00:00:31 Vyhrožoval střílením
  ve Strakově akademii.
 • 00:00:34 Odvolací soud ho osvobodil.
 • 00:00:36 Martin Holkup z bývalých
  Československých vojáků v záloze.
 • 00:00:42 Petrovický zámek dál chátrá,
 • 00:00:45 pokuty od pražského magistrátu
  nezabírají.
 • 00:00:48 Jak lze naložit s restitucemi,
  ukazují dva odlišné přístupy.
 • 00:00:56 Slyšeli jste naši nabídku,
  vysíláme nové kauzy a reportáže.
 • 00:01:00 Jako každé pondělí
  jsou tu Reportéři ČT
 • 00:01:03 a já vás u nich vítám,
  dobrý večer.
 • 00:01:06 Před měsícem jsme vysílali
  reportáž
 • 00:01:09 o zajišťovacích příkazech,
  nástroji finanční správy,
 • 00:01:12 který by měl ve výjimečných
  případech zajistit majetek
 • 00:01:15 daňových podvodníků,
  kteří se ho snaží ukrýt.
 • 00:01:18 Jak jsme ale ukázali,
 • 00:01:20 v mnoha případech
  se daňová správa spletla
 • 00:01:23 a zlikvidovala
  i poctivé podnikatele.
 • 00:01:26 Upozorňuje na to
  Nejvyšší správní soud,
 • 00:01:28 který si zároveň stěžuje,
 • 00:01:31 že finanční ředitelství
  se jeho rozsudky neřídí
 • 00:01:34 a postižení se nemohou domoci
  spravedlnosti.
 • 00:01:36 Po naší první reportáži
  se ozvali
 • 00:01:39 se stejnými zkušenostmi
  i další podnikatelé.
 • 00:01:55 -20. května jsme přišli opravdu
  úplně o všechno. Všechno!
 • 00:02:01 Celou dobu mi vadí
  ta absolutní bezmoc, bezmoc,
 • 00:02:05 že člověk se nemůže
  nijak bránit.
 • 00:02:09 -Na případ pana Kryštofa
  a jeho firmy Autotrans Petrol
 • 00:02:13 jsme upozornili letos v dubnu.
 • 00:02:15 A tím i na celou problematiku
  zajišťovacích příkazů,
 • 00:02:19 v mnoha případech likvidačního
  nástroje finanční správy,
 • 00:02:23 která jím může zajistit
  majetek firmy,
 • 00:02:26 kterou podezřívá
  z daňového podvodu.
 • 00:02:29 Jenže přibývá případů,
 • 00:02:31 kdy dokonce Nejvyšší správní
  soud konstatuje,
 • 00:02:34 že zajišťovací příkazy
  byly použity neoprávněně.
 • 00:02:37 -Od doby, kdy jsme dostali
  rozsudek
 • 00:02:40 od Nejvyššího správního soudu,
 • 00:02:43 se ze strany finančního úřadu
  nestalo vlastně vůbec nic.
 • 00:02:47 Hrozí nám exekuce
  na náš soukromý majetek.
 • 00:02:50 Potřebujeme zaplatit dluhy,
 • 00:02:53 peníze, který dlužíme
  našim dodavatelům.
 • 00:02:56 Nikdo se nám neozval,
  nikdo neprojevil nějakou snahu,
 • 00:02:59 že by nám chtěl něco vracet,
  nebo se nějak omluvit
 • 00:03:03 nebo že by někdo přišel a řekl,
  něco jsme udělali špatně.
 • 00:03:08 Stále čekáme.
 • 00:03:12 -Po natáčení se nám ozvali
  další podnikatelé,
 • 00:03:15 kterým finanční správa
  zajišťovacím příkazem
 • 00:03:18 obstavila majetky i účty.
 • 00:03:20 -Zde proběhl, bych řekl,
 • 00:03:24 nejbrutálnější zásah
  daňové kobry,
 • 00:03:27 kdy sem přijelo
  osm nákladních automobilů,
 • 00:03:30 daňová kobra byla
  v podstatě ozbrojená.
 • 00:03:33 Myslel jsem si v tu chvíli,
 • 00:03:36 jako bych byl asi největší dealer
  kokainu v České republice,
 • 00:03:39 protože takovým způsobem,
  nevybíravým a hrubým,
 • 00:03:43 se to provádělo.
 • 00:03:48 Vtrhli sem a tady byl
  vedoucí skladu,
 • 00:03:53 který musel odevzdat veškeré
  peníze, veškeré dokumenty.
 • 00:03:57 Musel odejít tady
  z této místnosti ven,
 • 00:04:00 tu zapečetili a zavřeli
 • 00:04:02 a celé to zboží, které tady bylo,
  odvezli nebo odvezli mimo.
 • 00:04:10 -Daňová kobra, kterou tvoří
  spolu s finanční správou
 • 00:04:14 policie a celníci, zabavila
  ve firmě pana Müllera peníze,
 • 00:04:17 zásoby a zablokovala účty.
 • 00:04:20 To vše kvůli domnělému dluhu
  na dani z přidané hodnoty.
 • 00:04:24 Nejvyšší správní soud se však
  postavil na stranu pana Müllera.
 • 00:04:29 -Brali jste to jako rizikové
  podnikání s pohonnými hmotami?
 • 00:04:35 -Vyloženě jako rizikové podnikání
  jsme to nikdy nebrali,
 • 00:04:38 protože jsme se snažili nakupovat
  zboží od značkových firem
 • 00:04:44 nebo od těch, které mají
  na českém území své zastoupení,
 • 00:04:48 mají zde svoje sklady.
 • 00:04:50 Od těch jsme to nakupovali
  a rozváželi zákazníkům.
 • 00:04:55 -Firma je už ale
  prakticky zničená.
 • 00:04:58 Finanční správa dál požaduje
  po panu Müllerovi doplatek daně
 • 00:05:01 zhruba 12 milionů korun.
 • 00:05:03 O to, jestli je bude muset
  zaplatit, stále vede soudní spor.
 • 00:05:06 -Ano, dal nám za pravdu,
 • 00:05:10 že tyhle zajišťovací příkazy
  byly vydány neoprávněně.
 • 00:05:15 -Stojíme před domem naší firmy,
  o který v nejbližší době přijdeme,
 • 00:05:19 protože je tam nařízena
  exekuce bankou.
 • 00:05:22 -Že zajišťovací příkaz, který byl
  vydán v rozporu se zákonem,
 • 00:05:25 může mít nevratné následky,
 • 00:05:28 lze nejlépe pochopit
  z následujícího vyprávění.
 • 00:05:31 -A vzhledem k tomu, že jsme
  nebyli schopni zaplatit úvěr,
 • 00:05:37 protože Finanční úřad nám
  prostředky na účtu vzal,
 • 00:05:40 takže to jde do exekuce.
 • 00:05:42 A tím pádem ani není kde
  dál pracovat.
 • 00:05:46 -I přes zastání u Nejvyššího
  správního soudu
 • 00:05:49 tak zůstává pan Müller bezmocný.
 • 00:05:51 -Ve své podstatě jsme bohužel
  nedosáhli vůbec ničeho,
 • 00:05:55 ten stav zůstal pořád stejný.
 • 00:05:58 Finanční úřad nám exekuoval
  veškerý majetek,
 • 00:06:01 dopravní prostředky,
  zablokované účty
 • 00:06:05 a do dnešního dne i po těchto
  usneseních se nic nestalo.
 • 00:06:09 Nic se neděje.
 • 00:06:11 -Stejnou zkušenost má
  i podnikatel Otakar Lejsek,
 • 00:06:14 rovněž obchodník
  s pohonnými hmotami.
 • 00:06:17 -Zajímavé bylo to, že osmnáctého
  mi přestala fungovat
 • 00:06:21 jakákoliv bankovní spojení.
 • 00:06:26 Mě to překvapilo, banky mi to
  nedokázaly vysvětlit.
 • 00:06:29 Druhý den ráno v osm hodin
  jsem měl v datové schránce
 • 00:06:33 zajišťovací příkaz, a než jsem se
  stačil rozkoukat, blikl druhý
 • 00:06:37 a byl tam exekuční příkaz.
 • 00:06:43 V podstatě už před exekučním
  příkazem mi volali zaměstnanci,
 • 00:06:48 že na čerpacích stanicích
  a u autocisteren stojí celní stráž.
 • 00:06:56 Vzápětí tím, že jsme nemohli
  složit zhruba těch 170 milionů,
 • 00:07:04 tak započala exekuce veškerého
  zboží na čerpacích stanicích.
 • 00:07:10 -Byl to složitý právní spor,
 • 00:07:16 přesto byla na základě
  zajišťovacích příkazů
 • 00:07:19 vydaných v prosinci 2013
  firma ekonomicky zlikvidována.
 • 00:07:22 Nám se podařilo po několika
  měsících soudních sporů
 • 00:07:26 vyhrát v obou dvou případech.
 • 00:07:30 V lednu 2016 rozhodl
  Nejvyšší správní soud,
 • 00:07:34 že vydané zajišťovací příkazy
  byly nezákonné,
 • 00:07:38 a v prosinci 2016 Nejvyšší
  správní soud rozhodl i o tom,
 • 00:07:42 že zde nebyl důvod
  k doměření daně takový,
 • 00:07:45 jaký finanční správa uváděla.
 • 00:07:48 Nyní se to řízení vrací
  do fáze daňové kontroly
 • 00:07:52 a finanční správa nyní hledá
  jiný důvod,
 • 00:07:55 na jehož základě
  by odůvodnila své kroky,
 • 00:07:59 které doposud vůči firmě činila.
 • 00:08:04 -Případ Českomoravské olejářské
 • 00:08:07 si zaslouží pozornost
  ještě z jednoho důvodu.
 • 00:08:09 Podílel se na něm dnešní
  generální ředitel finanční správy
 • 00:08:12 Martin Janeček, tehdy ovšem
  ještě jako pracovník
 • 00:08:16 jihočeské finanční správy.
 • 00:08:18 Byl to zásah,
  který Nejvyšší správní soud
 • 00:08:20 označil ve dvou bodech
  jako nezákonný.
 • 00:08:23 -Jak vy to osobně vnímáte?
  Protože to byla věc,
 • 00:08:26 na které jste se jako pracovník
  finanční správy podílel,
 • 00:08:29 a ta věc neobstála v těchto
  dvou klíčových bodech.
 • 00:08:32 -Ta kauza ještě ukončená není,
  to co říkáte, je pravda,
 • 00:08:39 ty rozsudky byly
  takto rozhodnuty,
 • 00:08:42 ale říkám vám, že chci být
  zbaven mlčenlivosti,
 • 00:08:45 abych se k této kauze mohl
  vyjádřit, o co se tam jednalo,
 • 00:08:50 a věřím, že pak nebudeme mít
  o čem diskutovat.
 • 00:08:53 -Vždyť jste měli dostatečný
  prostor
 • 00:08:56 jako finanční správa v řízení,
 • 00:08:58 které probíhalo
  u Krajského soudu.
 • 00:09:01 -Není to pravomocně ukončeno,
  nezlobte se na mě.
 • 00:09:05 -Pane Janečku, ty dva rozsudky
  Nejvyššího správního soudu
 • 00:09:08 nabyly právní moci,
  ty jsou pravomocné.
 • 00:09:11 -Rozsudky Krajského soudu postup
  finančního úřadu potvrdily,
 • 00:09:14 že byl v souladu se zákonem.
  Krajský soud, jestli se nepletu,
 • 00:09:17 v obou případech rozhodl
  ve prospěch finanční správy.
 • 00:09:20 -Já se bavím o rozsudcích
  Nejvyššího správního soudu.
 • 00:09:24 -Já vám říkám, že Krajský soud,
  byť je to soud nižší instance,
 • 00:09:27 rozhodl, že v tom neshledal
  vadný postup.
 • 00:09:30 Kdyby to bylo nějakým způsobem...
 • 00:09:32 -Vy tedy nepřijímáte dva rozsudky
  Nejvyššího správního soudu?
 • 00:09:36 -Samozřejmě že je přijímám,
  samozřejmě že je přijímám.
 • 00:09:38 -Tak se pojďme bavit o nich,
  ty jsou přece konečné v této věci.
 • 00:09:42 -Jsou konečné, ale byl bych nerad,
  aby tady z toho vznikl dojem,
 • 00:09:45 že tam je doopravdy
  nějaké selhání.
 • 00:09:49 -Zopakujme si, že konečné
  rozhodnutí těchto případů
 • 00:09:52 náleží Nejvyššímu
  správnímu soudu,
 • 00:09:55 který je krajskému soudu
  nadřízený.
 • 00:09:58 Jenže finanční správa řízená
  Martinem Janečkem
 • 00:10:01 podle judikátů Nejvyššího
  správního soudu nekoná.
 • 00:10:04 Místo vracení peněz
  a zabavených věcí
 • 00:10:07 zahajuje nové kontroly
  a dál blokuje firmám majetek.
 • 00:10:12 -Každý má právo na názor,
 • 00:10:17 na druhé straně ten systém
  musí fungovat konsekventně.
 • 00:10:20 Někdo nemusí s tím rozsudkem
  souhlasit,
 • 00:10:22 ale pokud je pravomocný,
  musí ho prostě respektovat.
 • 00:10:26 -Ředitel finanční správy
  Martin Janeček
 • 00:10:28 ještě v dubnu obhajoval používání
  zajišťovacích příkazů.
 • 00:10:31 Argumentoval, že každá firma
  je potencionálně podezřelá.
 • 00:10:35 -Každá firma může být teoreticky
  zneužita jako bílý kůň.
 • 00:10:41 -Použití zajišťovacího příkazu
  neznamená,
 • 00:10:44 že finanční úřad zasahuje
 • 00:10:46 proti usvědčenému
  daňovému podvodníkovi.
 • 00:10:49 Ani to není vymáhání
  potvrzeného daňového nedoplatku.
 • 00:10:51 Je to jen předběžné opatření,
 • 00:10:53 jehož použit stojí na domněnkách
  finančního úřadu.
 • 00:10:56 -U zajištění daně jde
 • 00:11:00 o kumulativní splnění
  tří podmínek.
 • 00:11:02 Za prvé musí zde být
  důvodný předpoklad,
 • 00:11:05 že daňový subjekt bude v budoucnu
  povinen zaplatit určitou daň,
 • 00:11:08 existuje důvodný předpoklad,
 • 00:11:11 že budoucí daňová povinnost
  bude v určité výši,
 • 00:11:14 a současně musí být splněn
  předpoklad,
 • 00:11:17 že tady existuje
  důvodná pochybnost,
 • 00:11:19 že až jednou v budoucnu
  ta daň bude splatná,
 • 00:11:22 tak by ten daňový subjekt nemusel
  být dostatečně solventní,
 • 00:11:25 nemusel by mít prostředky
 • 00:11:28 na úhradu této své
  daňové povinnosti.
 • 00:11:31 -Poté co se problematika
  nespravedlivě poškozených lidí
 • 00:11:33 stala i politickým tématem,
 • 00:11:36 zadal nový ministr financí
  Ivan Pilný řediteli Janečkovi,
 • 00:11:39 aby sporné případy
  znovu prověřil.
 • 00:11:42 -My ty rozsudky analyzujeme
 • 00:11:45 a analyzujeme historicky
  všechny rozsudky soudů,
 • 00:11:48 které se týkají
  daňové problematiky,
 • 00:11:52 ať už jsou v náš prospěch
  nebo nejsou v náš prospěch.
 • 00:11:58 -Trochu mě zaráží, že daňová
  správa někdy na naše judikáty
 • 00:12:04 reaguje s velkým zpožděním.
  Že řadu měsíců už je jasné,
 • 00:12:07 že jsme se nějakým způsobem
  vyslovili,
 • 00:12:10 a přesto vidíme
  opakované případy,
 • 00:12:12 kdy daňová správa postupuje
  podle mustru,
 • 00:12:15 který v dřívějším rozsudku
 • 00:12:18 Nejvyšší správní soud
  shledal nezákonným.
 • 00:12:22 -Zajišťovací příkazy se mezitím
  dostaly až do sněmovny.
 • 00:12:26 Minulý týden si ředitele
  Martina Janečka
 • 00:12:29 a náměstkyni ministra financí
  Alenu Schillerovou
 • 00:12:31 pozvali poslanci z rozpočtového
  výboru a žádali vysvětlení.
 • 00:12:35 Ani jeden z nich
  ale chybu nepřipustil.
 • 00:12:39 -Přirovnala bych to k institutu,
 • 00:12:44 který využívají orgány
  činné v trestním řízení.
 • 00:12:46 Statistiky jsou na stránkách
  ministerstva vnitra.
 • 00:12:49 Oni také využívají zajištění
  majetku v průběhu
 • 00:12:52 probíhajícího trestního řízení
 • 00:12:55 a určité procento toho majetku
  prostě vrací,
 • 00:12:58 protože se trestná činnost
  neprokáže.
 • 00:13:01 -Za mnou chodí čím dál víc
  podnikatelů, daňových správců,
 • 00:13:05 kteří mně tvrdí, že těchto případů
  neustále přibývá
 • 00:13:09 a že to, jak se chová finanční
  správa a finanční úřady,
 • 00:13:12 je absolutně neakceptovatelné.
 • 00:13:15 -Jak dlouho trvá zajištění
  majetku, jak je velký?
 • 00:13:19 Zda finanční správa někdy formou
  tohoto zajišťovacího příkazu
 • 00:13:23 zajistila takový majetek,
 • 00:13:26 že znemožnila té firmě
  dále podnikat,
 • 00:13:29 aby následně potom se ukázalo,
 • 00:13:31 že to podezření nebylo správné,
  a mezitím třeba firma zanikla.
 • 00:13:35 -Přesně to, o čem mluví
  poslanec Klaška,
 • 00:13:38 se stalo podnikatelům
  z našich reportáží.
 • 00:13:41 Jejich firmy po uvalení
  zajišťovacích příkazů
 • 00:13:44 prakticky zkrachovaly.
 • 00:13:47 Nejvyšší správní soud
  nejenže rozhoduje
 • 00:13:50 o oprávněnosti
  zajišťovacích příkazů.
 • 00:13:53 Předběžným opatřením také
  už musel několikrát mírnit
 • 00:13:56 postup finanční správy
  a přikázat jí,
 • 00:13:59 aby zajišťovaný majetek
  hned neprodávala v exekuci,
 • 00:14:02 když v tu chvíli
  ještě není vůbec jasné,
 • 00:14:05 jestli majetek zabavila
  oprávněně.
 • 00:14:08 -Předběžná opatření
  slouží k tomu,
 • 00:14:11 aby daňový subjekt, který
  se dostane k nám před soud,
 • 00:14:16 vůbec to soudní řízení přežil
  jako ekonomický subjekt.
 • 00:14:19 Protože po dobu řízení
  zajišťovací příkazy,
 • 00:14:22 případně rozhodnutí,
  kterými se doměřuje daň,
 • 00:14:25 mohou být exekuovány
 • 00:14:28 a může to znamenat ekonomickou
  likvidaci daňového subjektu.
 • 00:14:33 -Jsme na středisku skladu
  pohonných hmot.
 • 00:14:35 Skladujeme zde motorovou naftu,
 • 00:14:37 kterou ještě jsme schopni
  prodávat,
 • 00:14:40 protože na tento majetek
  máme předběžné opatření
 • 00:14:43 od Nejvyššího správního soudu,
 • 00:14:45 které zamezilo finančnímu úřadu,
  aby nám to exekuoval,
 • 00:14:49 takže zde prodáváme naftu
  úplně minimálně,
 • 00:14:52 do Avie nějakým spotřebitelům.
 • 00:14:56 -Každý takový případ musí být
  pro finanční správu alarmující,
 • 00:15:01 musí ho prostě posoudit
  a analyzovat
 • 00:15:03 a v rámci finanční správy
 • 00:15:06 je vytvořena skupina
  celorepubliková,
 • 00:15:08 která tyto případy analyzuje.
  Já jsem přesvědčena o tom,
 • 00:15:11 že to bude mít dopad
  na nastavení správní praxe
 • 00:15:14 při vydávání
  zajišťovacích příkazů.
 • 00:15:18 -Jsme kritizováni,
  ale snažíme se pracovat tak,
 • 00:15:21 abychom si dokázali
  svůj postup obhájit, děkuji.
 • 00:15:24 -Zcela určitě, a to říkám
  otevřeně a s veškerou pokorou,
 • 00:15:27 ten institut se nepřestane
  využívat, děkuji.
 • 00:15:34 -Ze začátku jsem cítil vztek,
  dnes cítím smutek nad tím,
 • 00:15:40 že firma, která funguje
  od roku 1994,
 • 00:15:43 nemá vůbec žádné nedoplatky,
  nikdy žádné,
 • 00:15:47 státu nedlužila ani korunu,
 • 00:15:50 platila dokonce i daň ze zisku
  každý rok,
 • 00:15:54 se takhle pošpinila a takhle
  zlikvidovala. To je jediný.
 • 00:15:58 -Obecně poradím těm lidem,
 • 00:16:00 pokud skutečně došlo
  k těmto excesům, jak říkáte,
 • 00:16:03 já neznám ty případy,
 • 00:16:06 tak potom je třeba se domáhat
  svých práv,
 • 00:16:08 to znamená případně formou
  náhrady škody
 • 00:16:11 a možnosti uplatnění
  dalších institutů,
 • 00:16:13 jak to zákon připouští.
 • 00:16:16 -Jak ale ukazuje naše reportáž,
 • 00:16:18 finanční správa podle rozsudku
  Nejvyššího správního soudu nekoná
 • 00:16:21 a jako státní instituce přispívá
  k nevymahatelnosti práva v zemi.
 • 00:16:25 -Doufáte, že se to ještě změní?
 • 00:16:30 -Vzhledem k tomu,
 • 00:16:32 že víc než dva roky bojujeme,
  aby se to změnilo,
 • 00:16:35 tak věříme tomu, že ano,
 • 00:16:38 protože pokud bychom
  se nedomohli svého práva,
 • 00:16:41 jsem ochotní jít s tím
  k Ústavnímu soudu.
 • 00:16:48 Loni na podzim vypadal
  případ jasně.
 • 00:16:52 Martin Holkup,
  člen paravojenské skupiny,
 • 00:16:55 v naší reportáži vyhrožoval
  politikům.
 • 00:16:57 Loni v listopadu za to dostal
  u okresního soudu v Písku
 • 00:17:00 podmínečný trest na osm měsíců.
  Dnes je ale situace jiná.
 • 00:17:04 Minulý týden ho odvolací
  krajský soud
 • 00:17:07 obžaloby zprostil
  v plném rozsahu.
 • 00:17:09 Proč? Odpověď uvidíte
  v reportáži Lukáše Landy.
 • 00:17:26 -Samozřejmě pod vlajkou NATO
  do žádné války nepůjdeme
 • 00:17:29 a jsme připraveni se vůči státu
  a těmto opatřením aktivně bránit.
 • 00:17:34 -To znamená co,
  aktivně bránit?
 • 00:17:37 -Když se podíváte
  do našeho prohlášení,
 • 00:17:39 tak tam máme citát
  Ernesta Hemingwaye,
 • 00:17:42 který jednoznačně říká,
 • 00:17:44 že lid by měl v první den války
  postřílet svoji vládu.
 • 00:17:48 A tohle politikům vzkazuju,
 • 00:17:51 že jestli nás do toho dovedou,
  tak první se bude střílet
 • 00:17:54 ve Strakově akademii
  a v parlamentu, ať si to uvědomí.
 • 00:17:57 -Takto tvrdá slova pronesl
  v naší reportáži v říjnu roku 2015
 • 00:18:01 Martin Holkup, bývalý voják
  a člen paravojenské skupiny
 • 00:18:04 nazvané Českoslovenští vojáci
  v záloze
 • 00:18:07 proti válce plánované
  velením NATO.
 • 00:18:10 Domníval se, že čeští polici
 • 00:18:13 společně se Severoatlantickou
  aliancí
 • 00:18:15 plánují válku proti Rusku,
  které by se on odmítl účastnit.
 • 00:18:19 Kvůli jeho výrokům
  ho Okresní soud v Písku
 • 00:18:22 nepravomocně odsoudil
  za vyhrožování
 • 00:18:25 k podmínečnému trestu
  na osm měsíců.
 • 00:18:28 -Vyslechněte rozsudek,
 • 00:18:30 kterým okresní soud v Písku
  rozhodl jménem republiky takto:
 • 00:18:33 Obžalovaný Martin Holkup
  se uznává vinným,
 • 00:18:35 že jinému vyhrožoval usmrcením
  v úmyslu
 • 00:18:38 působit na výkon pravomoci
  orgánu státní správy,
 • 00:18:41 čímž spáchal přečin vyhrožování
 • 00:18:43 s cílem působit na orgán
  veřejné moci.
 • 00:18:45 Za to se odsuzuje k trestu odnětí
  svobody v trvání osmi měsíců.
 • 00:18:48 Výkon tohoto trestu se odkládá
  na zkušební dobu v trvání 2 let.
 • 00:18:51 -Minulý týden ale došlo
  v případu k obratu.
 • 00:18:54 Odvolací soud v Táboře
  rozhodl opačně.
 • 00:18:59 -Krajský soud České Budějovice
  pobočka v Táboře, rozhodl tak,
 • 00:19:01 že z podnětu odvolání
  Martina Holkupa
 • 00:19:04 napadený rozsudek
  v celém rozsahu zrušil
 • 00:19:07 a obžalovaného Martina Holkupa
  obžaloby zprostil.
 • 00:19:09 -Podle odvolacího
  krajského soudu
 • 00:19:12 sice výroky pana Holkupa nesou
  znaky trestného činu vyhrožování,
 • 00:19:15 ale soud je nepovažuje
 • 00:19:18 za dostatečně společensky
  škodlivé.
 • 00:19:21 -Formálně ty znaky
  byly naplněny,
 • 00:19:24 ale z hlediska intenzity,
  z hlediska společenské škodlivosti
 • 00:19:28 nedošlo k naplnění
  těchto zákonných znaků,
 • 00:19:31 a proto mají za to,
  že nebyly naplněny
 • 00:19:34 všechny zákonné znaky
  zločinu vyhrožování.
 • 00:19:40 -Tady došlo k jednání,
 • 00:19:43 které dva nezávislí odborníci
  v oblasti trestního práva
 • 00:19:46 posoudili odlišně jen z důvodu,
 • 00:19:50 jestli je to společensky škodlivé
  či ne. To je velmi tenká hranice.
 • 00:19:55 -Jedna z našich metod, jak
  se snažíme působit na politiky,
 • 00:20:00 je vzbudit v nich obavu bezpečí.
 • 00:20:04 -To znamená co?
 • 00:20:06 -To znamená, že když nebudou
  dělat to, co volič chce,
 • 00:20:10 tak by se taky mohlo stát,
 • 00:20:13 když se podíváte na evropskou
  úmluvu o lidských právech,
 • 00:20:17 ta jasně hovoří o tom, že politik,
  který pracuje proti svému národu,
 • 00:20:21 může být násilnou cestou
  odstraněn.
 • 00:20:27 -To je zcela mimo realitu,
 • 00:20:30 protože evropská úmluva
  nic takového neobsahuje.
 • 00:20:33 Ta naopak garantuje
  zachovávání lidských práv.
 • 00:20:38 -Teď jde o to, aby to nevnímali
  jako výhrůžku.
 • 00:20:41 -Nebo to je záměr?
  -Ať to tak vnímají.
 • 00:20:46 -Samozřejmě že zjevně
  to jako výhrůžka bylo myšleno.
 • 00:20:49 A to už doopravdy není sranda,
  pokud někdo vážně mluví o tom,
 • 00:20:52 že by byl ochoten vzít
  do rukou zbraň
 • 00:20:56 a použít ji proti demokraticky
  ustaveným ústavním orgánům země.
 • 00:21:04 -Pokud někdo bude vyhrožovat
  komukoli,
 • 00:21:07 jakékoli demografické skupině
  smrtí, zastřelením, násilím,
 • 00:21:11 tak to se u nás dít nesmí,
 • 00:21:13 protože to může kohokoli
  inspirovat k provedení toho činu.
 • 00:21:20 -To nebezpečí je skutečně reálné,
 • 00:21:22 protože to, co se stalo dnes
  ve Spojených státech,
 • 00:21:25 kdy jeden levicový aktivista
  vystřílel téměř sto nábojů do lidí
 • 00:21:29 včetně politiků s prohlášením,
 • 00:21:32 že si to jde vyřídit s Trampem
  a jeho okolím,
 • 00:21:35 tak to ukazuje,
  že to nebezpečí je reálné,
 • 00:21:38 že to ohrožuje veřejný život.
 • 00:21:41 -Lehni k zemi, k zemi!
 • 00:21:44 -Se skupinou Československých
  vojáků v záloze
 • 00:21:47 jsme natáčeli koncem léta
  roku 2015,
 • 00:21:50 kdy v šumavských lesích
 • 00:21:53 s airsfotovými zbraněmi
  a figuranty trénovali,
 • 00:21:56 jak v případě potřeby ochránit
  hranice Česka
 • 00:21:59 před příchodem uprchlíků.
 • 00:22:01 -Pořádně, neser se s ním,
  to prostě musí být násilí.
 • 00:22:05 Normálně si ho takhle přišlápni,
  vůbec se s ním neser.
 • 00:22:08 To je prostě parchant,
  který tady nemá co dělat,
 • 00:22:11 porušil zákon,
  překročil naši hranici.
 • 00:22:14 Prostě tohle je násilí,
  pořádně mu držku přimlaskni.
 • 00:22:17 -Oni jsou nespokojeni
 • 00:22:21 s politickou orientací
  České republiky
 • 00:22:24 na Evropskou unii a na NATO.
 • 00:22:26 A tuhle orientaci vidí
  jako příčinu toho,
 • 00:22:29 proč je Česká republika
  z jejich pohledu otevřená
 • 00:22:32 vůči imigrantské vlně.
 • 00:22:35 Imigrantskou vlnu berou
  jako ohrožení identity národa,
 • 00:22:38 který chtějí nějakým způsobem
  razantně bránit.
 • 00:22:43 -Oni se prezentují
  jako bývalí vojáci,
 • 00:22:46 ovšem to nejsou vojáci
  v aktivní službě.
 • 00:22:48 Z tohoto pohledu je potřeba
  se na to také dívat.
 • 00:22:51 Jsou to soukromé osoby
 • 00:22:55 a nemají žádné právo používat
  například zbraně,
 • 00:22:58 ale ani oficiální uniformy.
 • 00:23:01 -Ostré zbraně, které máme
  zcela legálně,
 • 00:23:03 tak používáme čistě ke cvičení
  pouze na střelnici.
 • 00:23:13 -Provádějí taktické drily
  a ostrou střelbu.
 • 00:23:16 A to musím říct teda,
  že to znám
 • 00:23:18 a že jsem schopen ocenit,
  že to je velmi dobře provedené.
 • 00:23:24 To znamená, oni jsou proti válce
  a zároveň mají vojenský výcvik?
 • 00:23:27 Zároveň používají zbraně.
 • 00:23:30 Na těch záběrech z toho YouTube
  to nejsou žádné malorážky.
 • 00:23:33 To jsou útočné pušky vzor 58,
  které jsou slušně modernizované
 • 00:23:37 a jsou schopné udělat
  neuvěřitelnou paseku.
 • 00:23:41 -Veřejně na sebe bývalí
  českoslovenští vojáci upozornili
 • 00:23:45 ještě jednou, a to před více než
  rokem a půl
 • 00:23:47 při oslavách výročí 17. listopadu
  v Praze na Albertově.
 • 00:23:52 Tehdy totiž byli jako
  podporovatelé Miloše Zemana
 • 00:23:55 přednostně vpuštěni přímo
  před pódium s prezidentem,
 • 00:23:59 kam se většina účastníků
  shromáždění dostat nemohla.
 • 00:24:02 -Oni tam dokonce působili
  jako jakási jeho ochranka,
 • 00:24:09 když tam nepovolili a omezili
  ve svobodě projevu člověka,
 • 00:24:12 který ukázal červenou kartu
  Zemanovi,
 • 00:24:15 tak mu zkroutili ruku
  a červenou kartu mu vytrhli.
 • 00:24:18 Oni se projevují
  jako nějaká milice.
 • 00:24:21 Proto si myslím,
  že je to velmi nebezpečné.
 • 00:24:25 -Martin Holkup se České televizi
  dlouhodobě odmítá vyjadřovat.
 • 00:24:30 -Mě zajímá, co na to říkáte?
  -Ani slovo. Vaší televizi ne.
 • 00:24:36 -A důvod?
  -Si ze mě děláte srandu.
 • 00:24:40 -To, že někde někdo něco
  vykřikuje, ještě neznamená,
 • 00:24:47 že už to má určitý náboj
  škodlivosti,
 • 00:24:50 protože jestliže sedí v hospodě
  chlap a řve, co tam všechno udělá,
 • 00:24:54 a vy si to natočíte, fakticky
  zjistíte, ano, to odeznělo,
 • 00:25:00 jeho výhrůžky tam byly,
  ty byly jasné.
 • 00:25:06 Budete si myslet, že je ho třeba
  prohnat trestním řízením? Asi ne.
 • 00:25:13 -Je běžné, že lidé přehánějí
 • 00:25:18 a činí výroky,
  které nemyslí vážně,
 • 00:25:21 ale to se dá dovodit z kontextu,
  kdy se ten výrok stane.
 • 00:25:24 Může to být ze vzteku,
  z legrace a tak dále.
 • 00:25:27 Ale tady je to člověk,
  který se zabývá tím,
 • 00:25:30 že běhá po lesích,
  cvičí se zbraní,
 • 00:25:34 koná jakási pořadová cvičení
  se stejně orientovanými muži,
 • 00:25:39 to spíš svědčí pro závěr,
  že to myslí vážně,
 • 00:25:43 ne, že to myslí z legrace,
 • 00:25:46 takže z toho bych dovozoval
  společenskou závažnost.
 • 00:25:54 -Odvolací soud musel posuzovat
  nejen samotný výrok obžalovaného,
 • 00:25:57 který je obsažen v obžalobě,
  potažmo v odsuzujícím rozsudku,
 • 00:26:01 ale musel se zabývat
  i všemi dalšími souvislostmi.
 • 00:26:04 Pokud jde o pana Holkupa,
  je to bezúhonný člověk,
 • 00:26:07 který neměl nikdy
  žádný škraloup.
 • 00:26:10 Z domovní prohlídky,
  která byla u něj provedena,
 • 00:26:15 nebylo zjištěno nic,
  co by nasvědčovalo tomu,
 • 00:26:18 že se připravuje
  na nějaký ozbrojený konflikt.
 • 00:26:24 -Nelze předjímat to,
  co by udělal nebo neudělal.
 • 00:26:27 U tohoto přečinu stačí výhrůžka,
  že on to vysloví
 • 00:26:29 a má v úmyslu působit na pravomoc
  toho orgánu výhrůžkou.
 • 00:26:33 -Na pana Holkupa je nyní
  třeba pohlížet jako na nevinného.
 • 00:26:36 Proti rozsudku krajského soudu
  již není možnost odvolání.
 • 00:26:40 Jak nám ale potvrdila
  státní zástupkyně Alena Píchová,
 • 00:26:43 bude zvažovat možnost
  mimořádného opravného prostředku,
 • 00:26:46 a to dovolání
  k Nejvyššímu soudu.
 • 00:26:49 To by mohlo celý případ
  opět zvrátit.
 • 00:27:00 -Opravdu se pohyboval
  na samé hraně.
 • 00:27:03 Neznamená to, že když to
  takhle dopadlo
 • 00:27:06 u českobudějovického soudu,
 • 00:27:11 že by to takto beztrestně mohlo
  dopadnout u jiného soudu.
 • 00:27:14 Od toho je Nejvyšší sodu,
  aby to potom srovnal a řekl,
 • 00:27:17 v těchto případech to budeme
  považovat do budoucna tak či tak.
 • 00:27:26 Zámeček v Praze-Petrovicích
  je kulturní památka,
 • 00:27:29 která už desítky let chátrá.
 • 00:27:32 Její majitelka, která zámek
  dostala v restituci,
 • 00:27:35 je záhadná osoba.
 • 00:27:37 Ukrývá před světem
  a nekomunikuje.
 • 00:27:40 Památka stojí na lukrativních
  pozemcích,
 • 00:27:42 které mají hodnotu
  za stovky milionů korun,
 • 00:27:45 a pokud by zámek spadl,
 • 00:27:48 daly by se využít
  pro developerský projekt.
 • 00:27:50 V kontrastu s jejím přístupem
 • 00:27:53 se chová majitel hradu Kokořín
  Jarmil Špaček.
 • 00:27:56 Chce zachránit i zdevastované
  podhradí,
 • 00:27:58 které bylo za první republiku
  lázeňským areálem.
 • 00:28:01 Více David Vondráček.
 • 00:28:20 Haló! Je tu někdo?!
 • 00:28:29 Před dvěma lety jsme odvysílali
  reportáž
 • 00:28:32 o dvou restituentech a jejich
  vztahu k odkazu předků.
 • 00:28:35 Jarmil Špaček se před 11 lety
  dozvěděl z rádia
 • 00:28:39 v kabině buldozeru
  v severočeském Mostu,
 • 00:28:41 že zdědil hrad Kokořín.
 • 00:28:44 Nechal práce v dolech
  a začal se věnovat hradu,
 • 00:28:47 který před 100 lety
  citlivě zrekonstruoval
 • 00:28:49 jeho děd Václav Špaček.
 • 00:28:52 Jarmil Špaček patří mezi potomky
  šlechtických velkostatkářů,
 • 00:28:55 kteří se zodpovědně starají
  o restituované majetky.
 • 00:28:58 Opačným případem je restituentka
  Andrea Isholová,
 • 00:29:02 která zdědila půdu
  v půlmiliardové hodnotě
 • 00:29:05 v Praze-Petrovicích,
 • 00:29:08 a přesto nic neinvestovala
  do oprav restituovaného zámku,
 • 00:29:11 který je chráněnou památkou.
 • 00:29:14 Paní starostko, my jsme tady
  točili skoro před dvěma lety.
 • 00:29:17 A pak jste mi volala,
  že paní majitelka,
 • 00:29:20 která se do té doby o zámek
  nestarala, se s vámi spojila.
 • 00:29:23 -Ta situace bohužel skončila
  jen u jejích slibů a řečí,
 • 00:29:27 jak už jsme se teda opětovně
  o tom přesvědčili.
 • 00:29:33 V objektu zámečku
  se pohybuje skupina lidí,
 • 00:29:35 kteří tvrdí, že tam jsou
  se souhlasem paní majitelky.
 • 00:29:39 Ale já osobně mám z toho dojem,
  že to je skupina lidí,
 • 00:29:41 která tam spíš provádí
  řízenou demolici těch objektů.
 • 00:29:44 -Než se vrátíme k příběhu
  petrovického zámku
 • 00:29:47 a jeho nezodpovědné majitelky,
 • 00:29:50 zpět k hradnímu pánu na Kokoříně
  Jarmilu Špačkovi,
 • 00:29:53 který se pokouší ctít
  šlechtické rodové heslo
 • 00:29:56 Finis coronat opus.
  Konec korunuje dílo.
 • 00:30:00 Pane Špačku, točili jsme zde
  před dvěma lety.
 • 00:30:03 Co se u vás na hradě změnilo?
 • 00:30:06 -Můžu říct, setrvalý stav.
 • 00:30:11 Žádné velké havárky
  jsme neměli.
 • 00:30:14 Minulý měsíc jsme za nemalý peníz
  obnovili elektronické jištění.
 • 00:30:20 -Jarmilu Špačkovi už před
  dvěma lety ležel kámen na srdci.
 • 00:30:24 Co s kokořínským údolím
  zvaným Dolina, které též vlastní
 • 00:30:28 a na jehož rekonstrukci
  neměl peníze?
 • 00:30:31 Dolina byla typickými
  prvorepublikovými letními lázněmi.
 • 00:30:35 Chátrat začala koncem 80. let
  minulého století.
 • 00:30:40 Pak je tam změna vlastnická,
  vás to hodně trápilo.
 • 00:30:44 -Byl to prodej Doliny,
 • 00:30:49 protože pro jednoho
  bylo starostí už tak dost.
 • 00:30:52 Zbytečně to chátralo.
 • 00:30:57 -Kdy jste se stal majitelem?
  Je to půl roku?
 • 00:31:00 -Je to zhruba tři čtvrtě roku,
 • 00:31:05 bylo to v září, říjnu,
  loni na podzim.
 • 00:31:07 -Pane Špačku, jak dlouho
  se znáte s panem Kroužkem?
 • 00:31:11 -Tři sta let.
  -Sedmdesát.
 • 00:31:15 -Vážně? Už od raného dětství?
  -My jsme z jedné vesnice.
 • 00:31:19 -Rodinná firma Jaroslava Kroužka
  podniká
 • 00:31:22 v cestovním ruchu na Kokořínsku.
  Pokouší se propojovat
 • 00:31:25 svět záchrany památek
  s uměřenou komercí,
 • 00:31:28 navázat na tradici děda
  Jarmila Špačka Václava,
 • 00:31:32 historického topografa
  Augusta Sedláčka
 • 00:31:35 a malíře Josefa Fischera,
 • 00:31:38 kteří se v počátcích
  českého cestovního ruchu
 • 00:31:40 pokoušeli vytvořit z Kokořínska
 • 00:31:42 kulturní krajinu
  s moderními prvky,
 • 00:31:45 která ale nejde proti přírodě
  a neničí místní svéráz.
 • 00:31:48 -Jak oni ten komplex vymysleli,
 • 00:31:52 tak ho vymysleli velice dobře
  pro tu dobu,
 • 00:31:55 kdy se rozvíjel turismus,
  ale i automobilismus.
 • 00:31:58 Ale oni ho vymysleli nadčasově.
 • 00:32:01 Vlastně všechny ty destinace,
  hrad, zámek
 • 00:32:04 a dole veliký areál,
  který zahrnoval mnoho budov,
 • 00:32:09 tehdy největší koupaliště
  v první republice.
 • 00:32:14 -Moje maminka tady pracovala.
  -Jako co? -V kuchyni.
 • 00:32:19 Pomocná síla. Tak jsme sem
  chodili a brali nás pak domů,
 • 00:32:23 takže si to tady pamatujeme
  ještě ze 60. let.
 • 00:32:27 -Jaroslav Kroužek
  zapojil do plánu
 • 00:32:30 celkové renovace
  kokořínské doliny
 • 00:32:32 studenty 3. ročníku
  pražské architektury,
 • 00:32:35 kteří dostali absolutní volnost
  v projektech.
 • 00:32:38 Jak vás napadlo zapojit do toho
  studenty architektury?
 • 00:32:41 -Náhodně. Při jednom semináři
  jsme se seznámili
 • 00:32:44 s docentkou Peškovou.
 • 00:32:47 Slovo dalo slovo a pak už
  se slovy realizovat.
 • 00:32:50 -Pedagožka Zuzana Pešková
  ze Stavební fakulty ČVUT
 • 00:32:54 umožnila studentům 3. ročníku
  architektury
 • 00:32:57 v rámci cvičení ateliérové tvorby
 • 00:33:00 prakticky se na kokořínské dolině
  vyřádit.
 • 00:33:04 -Když se podíváte, to údolí
  je celé takové zkřivené,
 • 00:33:09 tak jsem si říkala, že některé
  objekty tam také vytvářejí křivky.
 • 00:33:13 A tady to na mém konceptu
  vysvětluju.
 • 00:33:16 -Tady je výhoda
  či nevýhoda v tom,
 • 00:33:19 že to není památkově chráněné,
  tyto objekty.
 • 00:33:22 -Je to vždycky diskutabilní,
  ale je potřeba říct,
 • 00:33:25 že jsme v první zóně
  chráněné krajinné oblasti.
 • 00:33:27 Takže proces realizace případné
 • 00:33:30 je samozřejmě ovlivněn
  těmito externími faktory.
 • 00:33:40 -Snažil jsem se co do největší míry
  zachovat ty čtyři původní objekty,
 • 00:33:45 aspoň stavět na těch půdorysech
  s drobnými odchylkami.
 • 00:33:51 Využil jsem toho, že mi přišlo,
 • 00:33:53 jak je to rozpadlé, zchátralé,
  ty stávající budovy, co tam jsou,
 • 00:33:57 tak mi to přišlo jako nějaký
  ztrouchnivělý strom,
 • 00:34:01 všechno to tam bylo zarostlé,
 • 00:34:04 tak jsem to nahradil
  novým "stromem",
 • 00:34:07 který je v celku,
  potom jsem ho upravil,
 • 00:34:10 zjednodušil, otesal a prořezal,
  rozdělil na nové čtyři budovy,
 • 00:34:15 protkal je cestami.
 • 00:34:20 Z každé studentské práce
  vždycky něco je.
 • 00:34:23 Vždycky je tam nějaký nápad.
 • 00:34:26 V Praze je Tančící dům,
  třeba bude Tančící koupaliště.
 • 00:34:30 -Zatímco nový majitel
  Kokořínského dolu
 • 00:34:33 seznamuje veřejnost s tím,
  jak naloží s atraktivním místem
 • 00:34:37 chráněné krajinné oblasti
  Kokořínsko,
 • 00:34:40 majitelka památkově chráněného
  zámku v Praze-Petrovicích
 • 00:34:43 Andrea Isholová nejenže
  skoro nekomunikuje s úřady,
 • 00:34:47 ale téměř nikdo neví,
  jak vypadá.
 • 00:34:50 Prý nevychází vůbec z domu,
 • 00:34:52 jednoho ze čtyř, které v Praze
  také restituovala.
 • 00:34:55 Starostka Petrovic je jednou
  z mála osob,
 • 00:34:58 která s Andresou Isholovou
  mluvila.
 • 00:35:01 A nebylo to po telefonu.
 • 00:35:04 -S majitelkou Andreou Isholovou
  jsem se tady sešla přímo osobně.
 • 00:35:08 Sousedi, kteří zde vlastní
  taky nemovitosti v okolí,
 • 00:35:11 s ní chtěli pohovořit
  na nějaké téma,
 • 00:35:14 chtěli se s ní na něčem
  dohodnout,
 • 00:35:17 ale situace byla až komická,
  kdy taxík, který tady stál,
 • 00:35:19 tak přijel blíže a paní majitelka
  překotně utekla do taxíku,
 • 00:35:23 odjela a řekla, že si s nikým
  jiným než se mnou schůzku nedala,
 • 00:35:26 tím pádem, že s nikým
  nebude jednat,
 • 00:35:29 a tak vlastně celé naše setkání
  skončilo.
 • 00:35:31 -Jak už jsme v úvodu reportáže
  naznačili,
 • 00:35:34 majitelka rozpadajícího se zámku
  s bývalým velkostatkem
 • 00:35:37 zdědila na katastru Prahy
  pozemky
 • 00:35:40 v odhadované hodnotě
  půl miliardy korun.
 • 00:35:42 Pokuty za devastaci památky
  platí ze zisku,
 • 00:35:45 z nájmů jejích domů
  v centru hlavního města.
 • 00:35:50 -My jsme s majitelkou vedli
  již několik správních řízení
 • 00:35:53 a pokaždé jsme udělili pokuty.
 • 00:35:55 Celkem se ohybují kolem
  1 milionu korun.
 • 00:35:58 A vzhledem k tomu, že objekt
  je v havarijním stavu,
 • 00:36:01 tak připravujeme
  další správní řízení.
 • 00:36:03 -Paní majitelka platí?
 • 00:36:06 -Pokud mám správné informace,
  všechny pokuty byly uhrazeny.
 • 00:36:09 -Přestože magistrát uděluje
  pokuty za devastaci památky
 • 00:36:12 a bude v tom pokračovat dál,
  s majitelkou to nic nedělá.
 • 00:36:15 Vždy podnikne,
  jen co je nejnutnější.
 • 00:36:18 Třeba její lidé umístí na střechu
  objektu fólii, aby se neřeklo.
 • 00:36:23 -My jsme tady začali s budováním
  čtyři metry vysokého,
 • 00:36:27 poměrně masivního oplocení,
 • 00:36:29 protože ten předchozí
  klasický drátěný plot
 • 00:36:32 nezabezpečoval dostatečně
  areál školního hřiště.
 • 00:36:35 -To jste platili ze svého
  jako městská část?
 • 00:36:38 -To zaplatíme z našeho rozpočtu.
  Neměli jsme to v plánu.
 • 00:36:41 -Kolik to dělá?
  -Myslím, že 990 000 korun.
 • 00:36:47 -Po nějaké době jsme vždycky
  schopni dostat ke spolupráci,
 • 00:36:52 ale není to o tom,
  že bychom si mohli sednout
 • 00:36:55 jako partneři ke stolu a nějakým
  způsobem to vyřešit koncepčně.
 • 00:36:58 Takže z její strany je to využívání
  obstrukcí, kliček
 • 00:37:01 a toho, co ona v právním řádu
  může dělat.
 • 00:37:04 Tak toho využívá
  na úplné maximum.
 • 00:37:07 Nepřebírání zásilek,
  nepřebírání adresných zásilek,
 • 00:37:10 omlouvání se z jednání
  na poslední chvíli,
 • 00:37:12 opravdu minuty
  před domluvenou schůzkou.
 • 00:37:15 -Mezery v současném
  památkovém zákoně
 • 00:37:18 umožňují majitelce nekonečně
  dlouho obstruovat a odvolávat se.
 • 00:37:21 Takže se podle starostky
  Prahy-Petrovic blíží
 • 00:37:25 katastrofický scénář,
 • 00:37:27 kdy se naplní cíl
  Andrey Isholové:
 • 00:37:30 Prodá cenné pozemky
  developerům
 • 00:37:33 a ruina zámku
  se bude muset strhnout.
 • 00:37:35 Na tom místě
  lze pak postavit cokoli.
 • 00:37:40 -Já si myslím, že opravdu čeká
  na vhodný okamžik a na nabídku,
 • 00:37:43 která konečně splní
  její představu.
 • 00:37:46 Majitel by mohl v hmotě
  a půdorysu
 • 00:37:49 těch stávajících historických
  objektů
 • 00:37:51 postavit objekt úplně nový.
 • 00:37:54 Nemusí být zachována ani stylová
  jednota architektonická.
 • 00:37:57 Tam může opravdu vzniknout
  moderní objekt,
 • 00:37:59 takže si dovedu představit
  bytový dům.
 • 00:38:02 -V právním řádu ale existují
  ještě dvě možnosti,
 • 00:38:05 jak zámek zachránit
  a využít jej pro veřejné dobro.
 • 00:38:08 Právo umožňuje
  v tomto extrémním případě,
 • 00:38:11 že magistrát by mohl odkoupit
  celou památku
 • 00:38:13 a pak s ní naložit podle své vůle
  a zrekonstruovat ji.
 • 00:38:18 -Ano, taková možnost je,
 • 00:38:20 ale my nemůžeme suplovat
  povinnosti majitelů,
 • 00:38:23 které vyplývají ze zákona,
  pokud je to kulturní památka.
 • 00:38:26 -Ale právně to možné je.
 • 00:38:29 -Pokud vím,
  tak právním způsobem
 • 00:38:31 to možné nějakým způsobem
  může být.
 • 00:38:34 Ale nelze spoléhat na to,
 • 00:38:36 že magistrát bude opravovat
  všechny objekty v hlavním městě.
 • 00:38:40 -Pak nastupuje další cesta,
 • 00:38:42 to znamená, že v našem případě
  na teritoriu Prahy
 • 00:38:45 Magistrát hlavního města Prahy,
 • 00:38:47 který je úřadem
  s rozšířenou působností
 • 00:38:50 ve smyslu památkového zákona,
 • 00:38:53 by měl nastartovat
  vyvlastňovací proces.
 • 00:38:55 -Vyvlastnění je jednou z možností,
 • 00:38:58 ale zákon je tak složitý,
  že je to prakticky nemožné.
 • 00:39:01 Navíc je s tím spojeno
  mnoho finančních prostředků,
 • 00:39:04 neboť nelze ten objekt
  vyvlastnit bez náhrady.
 • 00:39:10 -Já se v případě vyvlastnění
  bojím,
 • 00:39:13 že navzdory tomu,
  jak efektně ten nástroj vypadá,
 • 00:39:16 tak pokud si uvědomíme,
 • 00:39:18 že vlastník v tomto případě
  nehodlá objekt prodat,
 • 00:39:21 že vyvlastnění bude znamenat
  dlouhou právní bitvu,
 • 00:39:24 která možná skončí
  finálním vyvlastněním,
 • 00:39:28 ale odehraje se to ve chvíli,
 • 00:39:31 kdy už možná objektu
  stejně nebude pomoci.
 • 00:39:45 Čtyřicet minut reportážní
  publicistiky je za námi,
 • 00:39:48 nové kauzy a reportáže
  chystáme.
 • 00:39:51 Uvidíte je příští pondělí.
 • 00:39:54 Díky za pozornost
  a hezké dny, když to půjde.
 • 00:39:59 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2017

Související