iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 11. 2015
20:30 na ČT1

1 2 3 4 5

32 hlasů
21588
zhlédnutí

Reportéři ČT

Obchod s nadějí — Bomba made in Prague

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:18 Choroba, na kterou zemřel
  Stanislav Gross,
 • 00:00:20 se prý dá zpomalit,
  říká renomovaná vědkyně.
 • 00:00:23 Kolegové ji kritizují.
  Výzkum, nebo obchod s nadějí?
 • 00:00:30 60 let od zavraždění slovenského
  exilového politika Matúše Černáka.
 • 00:00:34 Čin StB odhalují nové důkazy.
 • 00:00:43 Reportéři ČT objevují
  nové kauzy a přinášejí reportáže.
 • 00:00:48 Jako každé pondělí se o ně s vámi
  podělíme. Dobrý večer.
 • 00:00:51 O nemoci se záhadnou
  zkratkou ALS
 • 00:00:55 většina z nás donedávna
  nevěděla.
 • 00:00:57 Kromě rozšířené
  internetové výzvy
 • 00:01:00 k polévání ledovou vodou
  jsme ji mohli zaregistrovat,
 • 00:01:03 když s ní bojoval bývalý premiér
  Stanislav Gross.
 • 00:01:06 Choroba je to velmi vážná
  a dosud na ni není lék.
 • 00:01:09 Mezi potřebným udržováním
  naděje
 • 00:01:12 a využíváním zoufalé situace
  nemocných vede tenká čára.
 • 00:01:16 Podle vědeckých kapacit ji
  překračuje renomovaná vědkyně.
 • 00:01:19 Mimo schválený výzkum poskytuje
  některým pacientům terapii,
 • 00:01:23 jejíž účinek není potvrzený.
 • 00:01:26 Přesto lidé za iluzorní naději
  platí desetitisíce korun.
 • 00:01:30 Více Markéta Dobiášová.
 • 00:01:47 Znáte někoho, komu by
  ty kmenové buňky pomohly?
 • 00:02:06 U některých pacientů
  se ukázalo zpomalení.
 • 00:02:12 Já nebudu paní profesorce
  sahat do svědomí.
 • 00:02:14 Musí vědět sama,
  co říká a proč to říká.
 • 00:02:17 Nevím, nevím, fakt nevím,
  já to nechápu.
 • 00:02:22 -Kolik jste za to zaplatili?
  -Sto padesát tisíc.
 • 00:02:26 Já se obávám, že v tomto případě
  máme co dočinění s něčím,
 • 00:02:30 čemu se někdy říká neetický
  obchod s nadějí pacientů.
 • 00:02:32 Dan Vašák. Asi před dvěma lety
  mu lékaři diagnostikovali ALS,
 • 00:02:36 amyotrofickou laterální
  sklerózu.
 • 00:02:39 Nemoc, u níž lékaři neznají
  příčinu,
 • 00:02:41 nemoc, na kterou v medicíně
  neexistuje lék.
 • 00:02:46 Dan hodně cvičil,
  hodně na sobě pracoval
 • 00:02:49 a dlouho ho bolely nohy.
  Šel k obvodnímu lékaři
 • 00:02:52 a ten ho poslal na neurologii
  do Motola,
 • 00:02:55 kde mu zjistili ALS.
 • 00:03:03 Nevěděli jsme, co od toho
  můžeme očekávat.
 • 00:03:09 Až potom když jsme blíže
  poznali, co ta nemoc znamená,
 • 00:03:15 tak z toho byla celá rodina
  hodně vyděšená.
 • 00:03:20 Já jsem řekla,
  teď ho z toho dostaneme.
 • 00:03:24 Já jsem si ještě tenkrát myslela,
  že to jde nějak zastavit, vyléčit.
 • 00:03:30 Amyotrofickou laterální sklerózou
  v České republice trpí 300 lidí.
 • 00:03:34 U nás se do povědomí
  dostala poté,
 • 00:03:37 co jí onemocněl i bývalý premiér
  Stanislav Gross.
 • 00:03:40 Jak je tato nemoc vzácná,
  je i zákeřná.
 • 00:03:43 Pacientům postupně ochabuje
  svalstvo v celém těle
 • 00:03:46 nebývalou rychlostí.
 • 00:03:48 Od vyřčené diagnózy lidé
  do pěti let umírají.
 • 00:03:51 S Danem Vašákem
  jsme začali natáčet před rokem.
 • 00:03:54 Tou dobou s nemocí bojoval
  už dva a půl roku.
 • 00:03:57 Dane, můžete chodit?
 • 00:04:02 Můžete hýbat rukou, rukama?
 • 00:04:11 Můžete mi třeba ukázat,
  jak dokážete pohnout rukou?
 • 00:04:17 -To je maximum?
  -No.
 • 00:04:19 Dan Vašák i jeho rodina
  zkoušeli všechno,
 • 00:04:21 doplňky stravy, léčitele.
 • 00:04:24 Dan nakonec doufal v pomoc
  terapie s kmenovými buňkami,
 • 00:04:26 se kterými se v mnoha
  medicínských oborech
 • 00:04:29 experimentuje všude na světě.
 • 00:04:31 Neurologové jsou však v případě
  efektu kmenových buněk
 • 00:04:34 u neurodegenerativních chorob,
  jako je ALS, zatím skeptičtí.
 • 00:04:40 Nemáme žádný dostupný
  důkaz o tom,
 • 00:04:43 že by kmenové buňky pomáhaly
 • 00:04:45 u amyotrofické laterální
  sklerózy.
 • 00:04:48 Ani u nás, ani ve světě.
 • 00:04:53 To je věc, která se teprve
  odehrává ve výzkumech.
 • 00:04:56 To není věc,
 • 00:04:59 která by se odehrávala
  v běžném klinickém zkoušení.
 • 00:05:02 My vlastně nevíme, jestli to
  bude splňovat očekávání,
 • 00:05:05 která jako lékaři na to klademe
  u různých chorob.
 • 00:05:10 Za poslední dva roky
  jsme zaznamenali 49 příspěvků,
 • 00:05:14 ve kterých figurovaly kmenové
  buňky jako pomoc pacientům
 • 00:05:17 postižených chorobou ALS.
 • 00:05:21 A v těchto 49 příspěvcích
  hrála hlavní roli
 • 00:05:24 paní profesorka Eva Syková,
 • 00:05:27 která tuto léčbu propaguje
  jako velkou naději,
 • 00:05:30 ne-li jako naději jedinou.
 • 00:05:35 Dan tomu věřil strašně, vždyť
  jsme se na to upínali hrozně.
 • 00:05:38 Všichni.
 • 00:05:40 Eva Syková je česká vědkyně,
 • 00:05:43 lékařka, držitelka státního
  vyznamenání,
 • 00:05:45 ale také politička, senátorka
  za sociální demokracii,
 • 00:05:48 poradkyně premiéra Sobotky,
 • 00:05:50 první místopředsedkyně
  Rady pro vývoj a inovace,
 • 00:05:53 je členkou výzkumné rady
  Technologické agentury
 • 00:05:56 a je jedním z vědců,
 • 00:05:58 kteří se specializují právě
  na význam kmenových buněk.
 • 00:06:01 S nimi v minulosti dávala naději
  nemocným s poškozenou míchou,
 • 00:06:04 dnes pacientům s amyotrofickou
  laterální sklerózou.
 • 00:06:10 My máme výsledky na zvířatech,
 • 00:06:13 které ukazují, že ta zvířata
  přežívají mnohem déle,
 • 00:06:16 že tam vznikají
  morfologické změny,
 • 00:06:19 že se tam zachrání
  ty buňky v míše,
 • 00:06:21 které odumírají při amyotrofické
  laterální skleróze.
 • 00:06:27 Opírat se o to, že klinické
  efekty byly zjištěny
 • 00:06:30 experimentálně na zvířatech,
  to je velmi nespolehlivé,
 • 00:06:33 protože znám případy
  třeba protinádorových léčiv,
 • 00:06:36 která velice dobře fungovala
  u experimentálních zvířat,
 • 00:06:39 a když se potom ta léčiva
  zkoušela u pacientů,
 • 00:06:42 tak se zjistilo, že u člověka
  to nemá žádný efekt.
 • 00:06:47 Jsme teď na půdě Ústavu
  organické chemie a biochemie
 • 00:06:50 My máme jeden úžasný příklad.
 • 00:06:52 Profesor Antonín Holý
  z našeho ústavu,
 • 00:06:55 který vymyslel nejúčinnější léky
  proti HIV a AIDS.
 • 00:06:58 Na ten lék přišel v 90. letech.
 • 00:07:01 Věděl, že je účinný
  na zvířatech,
 • 00:07:04 věděl, že je účinný
  na kontrolním vzorku, a mlčel.
 • 00:07:07 Až po 15 letech vystoupil
 • 00:07:10 na tiskové besedě na Národní
  třídě a řekl, máme lék.
 • 00:07:13 To je profesionální,
  tak se to má dělat.
 • 00:07:16 A platí to ve všech oblastech,
  kde mluvím o zdraví,
 • 00:07:19 dokonce o životě pacientů.
 • 00:07:22 My vlastně ani nevíme,
  jestli to funguje.
 • 00:07:27 A v tom vidím ten problém
  s tou nadějí.
 • 00:07:30 Protože kdybychom věděli
  na základě medicíny
 • 00:07:32 založené na klinických důkazech,
 • 00:07:35 že to funguje a že běží další
  studie, pak to budu chápat.
 • 00:07:43 Do té doby by se mělo přestat
  s tou reklamou,
 • 00:07:49 která mnoho pacientů vede
  ke klamné naději,
 • 00:07:53 že tohle bude věc,
  která jim pomůže.
 • 00:07:57 Já vám řeknu případ
  z našeho ústavu.
 • 00:08:01 To, co se ukázalo být
  naprosto zázračné na potkanu,
 • 00:08:06 mělo naprosto nulový účinek
  na člověku.
 • 00:08:08 Ale bohužel se stalo,
  a o tom bych chtěl mluvit,
 • 00:08:11 desítky a stovky pacientů
  a jejich rodin
 • 00:08:14 vtrhly k nám do ústavu,
 • 00:08:17 jak to, že tu látku nechcete
  uvolnit, proč mi ji nedáte.
 • 00:08:20 Volali lidé, kteří byli terminálně
  nemocní, dejte nám ji.
 • 00:08:23 Volaly rodiny.
 • 00:08:26 Ale to nejde.
  Ta látka byla neúčinná.
 • 00:08:28 Ta mohla dokonce konec
  jejich života ještě zhoršit.
 • 00:08:31 Takhle se prostě nemůže
  postupovat.
 • 00:08:37 Ale to ještě nevíte,
  jestli prodlužují život.
 • 00:08:43 My máme jenom data
  od pacientů, které máme,
 • 00:08:46 a u některých pacientů
  se ukázalo zpomalení.
 • 00:08:51 -Řádově v týdnech?
  -Řádově měsíců.
 • 00:08:56 Při té malé dávce jednou
  řádově měsíců.
 • 00:09:00 Paní profesorka Syková
  hovoří o pacientech,
 • 00:09:03 kteří byli zařazeni
  do jediného povoleného
 • 00:09:05 experimentálního výzkumu
  na lidech, do klinické studie.
 • 00:09:08 Provádí se od roku 2012
  v motolské nemocnici v Praze.
 • 00:09:11 Tam lékaři 26 pacientům s ALS
  postupně odebrali
 • 00:09:15 a aplikovali vlastní namnožené
  kmenové buňky z kostní dřeně
 • 00:09:18 a zjišťují, zde je taková terapie
  bezpečná.
 • 00:09:22 Jedním ze zkoušejících lékařů
  je i doktor Homola.
 • 00:09:25 Dá se v tuto chvíli říci,
 • 00:09:30 že po aplikaci
  kmenových buněk
 • 00:09:33 by se někomu z pacientů
  prodloužil život?
 • 00:09:36 To se nedá říct,
  protože my nevíme,
 • 00:09:39 jak by se ta choroba vyvíjela
  bez té aplikace.
 • 00:09:42 Že by to někomu
  prodloužilo život?
 • 00:09:44 Nedokážeme říci,
 • 00:09:47 jestli jsme někomu dokázali
  prodloužit život jednou aplikací.
 • 00:09:50 Vy jste byl zařazen
  do klinické studie, do testování.
 • 00:09:54 Pomohlo vám to? Sledoval jste
  nějaký vývoj, nějaké zlepšení?
 • 00:10:37 Necítil jste na sobě
  žádné účinky?
 • 00:10:42 Kmenové buňky
  pro klinickou studii
 • 00:10:44 dodává toto pracoviště.
 • 00:10:47 Je to polosoukromá
  společnost Bioinova.
 • 00:10:49 Kromě soukromých investorů
  v ní má 51% podíl
 • 00:10:52 i Ústav experimentální medicíny
  v čele s Evou Sykovou.
 • 00:10:56 A tady se kmenové buňky
  vyrábějí? Kultivují nebo...?
 • 00:11:00 Nasazují, kultivují a sklízejí.
 • 00:11:04 Bioinova celý výzkum
  v motolské nemocnici financuje.
 • 00:11:07 Sami pacienti totiž podle zákona
  za experiment nic platit nesmějí.
 • 00:11:11 Jak to dlouho trvá,
  než se kmenové buňky vyrobí?
 • 00:11:18 Asi týden. A když se používají
  dvě pasáže, tak tři týdny, měsíc.
 • 00:11:24 Já paní profesorku Sykovou
  osobně příliš neznám.
 • 00:11:29 Já jsem se s ní samozřejmě
  několikrát setkal.
 • 00:11:32 Co vím, je to, že ona je
  v evropském měřítku
 • 00:11:35 velmi renomovaná vědkyně,
 • 00:11:37 která má obrovské množství
  publikací a vědecké renomé.
 • 00:11:40 Co mě ale strašně mrzí, je,
 • 00:11:43 že neurologickou obcí
  jdou takové zvěsti,
 • 00:11:46 že ona nebo její tým podává
  kmenové buňky
 • 00:11:50 lidem mimo studii,
 • 00:11:55 že to je podmíněno
  nějakými penězi
 • 00:11:58 ve formě sponzorských darů,
  to podání.
 • 00:12:01 Toto jsou zvěsti, které se šíří,
  a asi jediná rozumná věc je,
 • 00:12:06 aby paní profesorka
  otevřeně vystoupila a řekla,
 • 00:12:10 jak to všecko dělá ona,
  jak to všecko dělá její tým.
 • 00:12:16 A vyvrátila tyhle zvěsti,
  které nepochybně...
 • 00:12:20 Z etického hlediska
  to tak nemůže být.
 • 00:12:23 Tak to není. Pacienti mohou
  dávat sponzorské dary,
 • 00:12:29 ale ty dávají minimálně.
 • 00:12:31 Ve skutečnosti to především
  dávají různé firmy nebo i vědci.
 • 00:12:35 Pacientům je řečeno,
  že nemáme na to peníze,
 • 00:12:38 pochopitelně firma na to
  žádné peníze nemá.
 • 00:12:41 A pokud chtějí přispět
  na výzkum,
 • 00:12:44 protože ta klinická studie
  je výzkum,
 • 00:12:47 pokud chtějí přispět na výzkum,
  mohou přispět,
 • 00:12:50 ale neopravňuje je to
  k žádnému tomu,
 • 00:12:52 že oni určitě dostanou
  ty kmenové buňky.
 • 00:12:55 Tohle je Lubomír Kopal
  z Bruntálu.
 • 00:12:58 Jeho příběh jsme začali natáčet
  loni na podzim.
 • 00:13:00 ALS měl tehdy přes dva roky.
 • 00:13:03 I on chtěl být zařazen
  do oficiální klinické studie,
 • 00:13:06 kterou provádí
  motolská nemocnice.
 • 00:13:09 Tam ovšem zařazen nebyl.
 • 00:13:12 Místo toho dostal kmenové buňky
  neoficiální cestou. Za 150 000 Kč.
 • 00:13:15 Vy jste chtěli
  do té klinické studie?
 • 00:13:19 Chtěl jste být součástí
  té klinické studie?
 • 00:13:32 Nám byla nabídnuta možnost,
 • 00:13:37 že pokud seženeme 150 000 Kč
  na aplikaci, že půjdeme hned.
 • 00:13:59 Buněčná terapie je spolek,
 • 00:14:01 který sídlí na stejné adrese
  jako společnost Bioinova,
 • 00:14:04 která, jak už víme, pro pacienty
  v klinické studii
 • 00:14:07 kmenové buňky vyrábí.
 • 00:14:09 Předsedkyní spolku
  je Eva Syková.
 • 00:14:12 Poté co Lubomír Kopal složil
 • 00:14:15 na účet Buněčné terapie
  150tisícový dar,
 • 00:14:17 vyrobila Bioinova soukromě,
  mimo klinickou studii,
 • 00:14:20 kmenové buňky i jemu.
 • 00:14:23 Kdo vám řekl,
  že nemusíte čekat,
 • 00:14:26 že když dáte na organizaci
  Buněčná terapie 150 000 Kč,
 • 00:14:29 můžete dostat
  kmenové buňky hned?
 • 00:14:34 To nám řekla paní Křížová.
 • 00:14:36 Vy jste věděli,
  kdo je paní Křížová?
 • 00:14:39 Ze začátku ne, ale potom,
 • 00:14:42 že je to pravá ruka
  paní profesorky Sykové.
 • 00:14:46 Ne, tak to není. Nikdy jim to
  nebylo nabídnuto.
 • 00:14:52 Naopak pacientům bylo vždycky
  řečeno, že si to nemohou platit,
 • 00:14:55 že jediná možnost tady je,
  že jim to uhradí ta nadace.
 • 00:15:01 A ta nadace sbírá peníze
  z různých zdrojů.
 • 00:15:05 A oni pokud to dají na výzkum,
 • 00:15:08 tak to rozhodně není tak,
  že dostanou kmenové buňky.
 • 00:15:12 Nemusí je vůbec dostat.
  Je to prostě dar na výzkum.
 • 00:15:17 Nám bylo řečeno, že nesmíme
  nikde zveřejňovat to,
 • 00:15:23 že my si hradíme tu aplikaci.
 • 00:15:27 Musí to být
  prostřednictvím daru,
 • 00:15:30 protože oni nesmějí na výzkum
  vybírat peníze od pacientů.
 • 00:15:34 Dají se aplikovat kmenové buňky
  mimo klinickou studii?
 • 00:15:42 Existuje výjimka, která podléhá
  oznamovací povinnosti
 • 00:15:46 na Státní ústav
  pro kontrolu léčiv,
 • 00:15:50 takže lze to aplikovat
  i mimo klinickou studii.
 • 00:15:59 Pokud se užívá neregistrovaný
  léčivý přípravek,
 • 00:16:02 což je tento případ,
 • 00:16:05 tak ékaři mají ze zákona povinnost
  nám tuto skutečnost hlásit.
 • 00:16:08 To znamená, pokud povinnost
  splní a nahlásí nám to,
 • 00:16:11 tam o tom samozřejmě víme.
 • 00:16:14 Nicméně zatím pro to nejsou
  žádná doporučení,
 • 00:16:16 aby se tak mělo stávat,
 • 00:16:19 protože ta léčba je dosud
  neověřená,
 • 00:16:22 tudíž není důvod, aby pacienti
  tuto terapii podstupovali
 • 00:16:25 mimo klinickou studii.
 • 00:16:27 V roce 2014 máme nahlášeno
  celkem 11 pacientů,
 • 00:16:30 kterým byl tento přípravek
  aplikován.
 • 00:16:33 Za rok 2015 máme do dnešního dne
  nahlášeno celkem 7 pacientů,
 • 00:16:36 kterým byl tento léčivý přípravek
  podán.
 • 00:16:40 Určitě to není správné, protože
  ta léčba je dosud neověřená.
 • 00:16:44 Proto ti pacienti by si za tu léčbu
  neměli platit, jednoznačně.
 • 00:16:49 Ani by ji neměli podstupovat.
 • 00:16:52 Problémem ale je,
  že i sám doktor Homola,
 • 00:16:55 který aplikaci kmenových buněk
  mimo klinickou studii, kritizuje,
 • 00:16:58 se na ní sám podílí.
 • 00:17:00 Můžu se zeptat, kde vám
  aplikovali ty kmenové buňky?
 • 00:17:16 Kdo vám to aplikoval z lékařů?
  Kdo u toho byl?
 • 00:17:28 Vy jste někdy mimo klinickou
  studii aplikoval kmenové buňky?
 • 00:17:31 U žádného pacienta
  jsme mimo klinickou studii
 • 00:17:34 tuto léčbu neaplikovali.
 • 00:17:37 Pan doktor Homola se měl podílet
  na aplikaci kmenových buněk
 • 00:17:40 spolu s doktorem Bojarem
  na jeho soukromé klinice.
 • 00:17:43 Pan doktor Bojar je také
  součástí týmu,
 • 00:17:45 který testuje pacienty v rámci
  schválené klinické studie
 • 00:17:48 v motolské nemocnici.
 • 00:17:55 Teď si nevybavuji pana Kopala.
 • 00:17:59 V ordinaci pana doktora Bojara
 • 00:18:01 mělo dojít k aplikaci
  kmenových buněk.
 • 00:18:05 Já jsem je aplikoval, nebo...?
 • 00:18:08 Údajně jste byl u té aplikace vy
  a pan doktor Bojar.
 • 00:18:16 Nevybavuji si teď pana Kopala.
 • 00:18:50 -Neměli by za to platit.
  -Neměli.
 • 00:18:53 Ale pak by to nemohli
  zase dostat,
 • 00:18:58 protože my když do té nadace
  nenasbíráme nějaké peníze,
 • 00:19:01 tak nemůžeme žádné buňky
  vyrábět.
 • 00:19:04 My nejsme výdělečná společnost.
 • 00:19:08 Ta výroba stojí minimálně
  150 000 Kč.
 • 00:19:13 Každý vstup do čistého prostoru
  stojí 500 Kč
 • 00:19:16 a na každou tu kultivovanou šarži
  je těch přístupů asi 20.
 • 00:19:21 A to třeba ty čisté prostory
  u měření počtu částic,
 • 00:19:25 jenom validace těch čistých
  prostor stojí 120 000 Kč.
 • 00:19:33 Chápu, že oni to musejí vyrobit.
  Tak na to mají mít nějaký grant
 • 00:19:36 a těm lidem tu naději dávat,
  a ne prodávat.
 • 00:19:41 Pacient by se neměl za žádnou
  cenu finančně podílet na tom,
 • 00:19:44 ve smyslu, že by měl platit,
  to by mělo být možná naopak,
 • 00:19:47 že by měl dostat za něco za to,
  že přispívá k testování toho léku.
 • 00:19:51 Ale určitě by se neměl
  na tom podílet.
 • 00:19:54 To nejde, to proboha nejde.
 • 00:19:57 Naději v kmenových buňkách
  hledali i Štrejbarovi.
 • 00:20:05 Milena Štrejbarová má už rok
  ALS ve velmi pokročilém stadiu.
 • 00:20:09 Nefunkční svalstvo
  má po celém těle.
 • 00:20:12 Komunikuje už jen prostřednictvím
  speciálního počítače,
 • 00:20:15 který snímá pohyby jejích očí.
 • 00:20:19 Paní Štrejbarová,
  proč jste do toho chtěla jít?
 • 00:20:26 Nadeje.
 • 00:20:29 Loni na podzim paní Štrejbarová
  chtěla dostat kmenové buňky
 • 00:20:32 v rámci klinické studie
  v motolské nemocnici.
 • 00:20:35 Dokonce nás pozvali na pohovor
  a řekněme test,
 • 00:20:43 jestli ještě manželka může
  do studie vstoupit nebo už ne,
 • 00:20:46 ale podle jejich kritérií
  už bylo pozdě,
 • 00:20:49 že už nemoc byla moc rozvinutá,
  takže do té studie se nedostala.
 • 00:20:53 Milena Štrejbarová ale nakonec
  kmenové buňky dostala.
 • 00:20:55 Bioinova jí je vyrobila
  mimo klinickou studii.
 • 00:20:59 I ona ale musela nejdříve složit
  sponzorský dar 150 000 Kč.
 • 00:21:03 Kdo vám nabídl,
 • 00:21:06 že poskytne kmenové buňky
  vaší paní za peníze?
 • 00:21:09 Bioinova.
 • 00:21:12 Kdo vám vysvětlil,
  jak to funguje, za co platíte,
 • 00:21:16 jaký bude nebo nebude progres?
  Co vám k tomu řekli?
 • 00:21:23 Doktor Syka s námi hovořil
  několikrát před tou aplikací.
 • 00:21:27 -Pardon, ještě jednou?
  -Doktor Syka.
 • 00:21:30 Syn profesorky Sykové?
  Co vám k tomu řekl?
 • 00:21:36 Spíš praktické záležitosti
  ohledně zavedení,
 • 00:21:40 potom že je tady určitá naděje
  na zlepšení.
 • 00:21:47 Dokonce říkal něco o zastavení,
  ale my jsme realisté.
 • 00:21:53 Vám řekl, že se může zastavit
  ta nemoc?
 • 00:21:56 Ne přímo, že bychom to zastavili,
  ale že se pokusíme.
 • 00:21:59 Vlastně tuhle praxi
  nabízí váš syn těm pacientům.
 • 00:22:05 On jim nic nenabízí.
  Pracuje v Bioinově.
 • 00:22:08 A nic jim nenabízí. Jak to
  myslíte, že jim něco nabízí?
 • 00:22:11 Znova říkám, abyste nepoužívala
  výraz, že jim někdo něco nabízí.
 • 00:22:16 Nikdo jim nic nenabízí,
  těm pacientům. Nikdo.
 • 00:22:20 -Kolik jste za to zaplatili?
  -150 000.
 • 00:22:24 Byly to vaše soukromé peníze?
 • 00:22:27 My jsme pořádali sbírku,
  takže nejen naše peníze.
 • 00:22:29 Byly to i peníze dárců.
 • 00:22:32 Dali jste do toho
  i nějaké svoje peníze?
 • 00:22:35 A co mám v tom udělat?
 • 00:22:39 Zkoumat, jestli tam nemají
  něco svého soukromého?
 • 00:22:44 Ale to asi není v pořádku, ne?
 • 00:22:46 Já myslím, že když nám řeknou,
 • 00:22:49 že mají sbírku
  a že si na to nasbírali,
 • 00:22:52 tak je to naprosto v pořádku.
 • 00:22:55 Tak oni vám to takhle řeknou,
 • 00:22:57 aby to podle zákona
  nebylo v rozporu se zákonem,
 • 00:23:00 tak by to tak být řečeno mělo.
  Proto je to sponzorský dar.
 • 00:23:05 Pak se ozvali ještě jednou,
  že budou opět provádět aplikaci,
 • 00:23:11 jestli se chceme zúčastnit.
 • 00:23:13 Proč jste se nezúčastnili?
 • 00:23:16 Protože jsem řekl, že to zaplatíme
  až potom, takže teda ne.
 • 00:23:21 Peníze jste museli složit předem?
 • 00:23:24 Říkali dokonce,
  že mají špatnou zkušenost,
 • 00:23:27 že nějakému pánovi to aplikovali
  před předáním peněz
 • 00:23:30 a že už žádné peníze neviděli,
 • 00:23:32 takže od té doby
  že to dělají jinak.
 • 00:23:35 Nejdřív se platí,
  pak se aplikuje.
 • 00:23:38 Jinými slovy, my už to neděláme
 • 00:23:41 a pacienti můžou poděkovat
  takovým lidem, jako jste vy.
 • 00:23:44 Mně?
 • 00:23:47 No jo, když říkáte, že je to
  neetické, že je to špatně.
 • 00:23:50 Nejsme to my, kdo říká,
  že takový výzkum je neetický.
 • 00:23:53 Distancuje se od něj
  celá řada osobností
 • 00:23:56 z lékařské i vědecké obce včetně
  České neurologické společnosti.
 • 00:23:59 Nedávno jej odsoudila i etická
  komise ministerstva zdravotnictví.
 • 00:24:03 Jestli je to metoda, která už
  někoho zachránila, vyléčila,
 • 00:24:10 tak tomu bych docela rozuměl
  a možná bych i toleroval i to,
 • 00:24:13 že je to placení
  na hraně zákona,
 • 00:24:18 nebo že to je něco,
  s čím se normálně nepočítá.
 • 00:24:24 Ale pokud je to metoda,
 • 00:24:28 u které neexistuje prakticky
  žádný případ na světě,
 • 00:24:32 že by někomu pomohla,
 • 00:24:35 tak si myslím,
  že to je naprosto neetické.
 • 00:24:41 Přiznám se, že když jsem
  k té věci přistupoval,
 • 00:24:44 tak jsem větší vinu viděl
  na straně těch pacientů,
 • 00:24:47 že čekají pomoc z té strany,
 • 00:24:50 ze které by měli vědět,
  že nepřijde.
 • 00:24:56 Dnes docházím k závěru,
 • 00:24:59 že možná větší díl odpovědnosti
  je na tom odborníkovi, lékaři,
 • 00:25:04 který nabízí určitou metodu,
  a na vědeckém týmu,
 • 00:25:08 který tu metodu připravuje
  a realizuje.
 • 00:25:13 Rozhodně se nesmí stát,
  nesmí stát,
 • 00:25:19 že v tomto biomedicinálním
  výzkumu
 • 00:25:22 by se pacient měl začít
  finančně podílet.
 • 00:25:27 Pacient samozřejmě prodá dům,
  rodina prodá dům
 • 00:25:30 a pak se ukáže, že stejně zemře.
 • 00:25:33 A může to vyvolat řetězový efekt
  dalších aplikací.
 • 00:25:36 Na to se musí říct od začátku
  jednoznačně ne.
 • 00:25:39 To není možné.
 • 00:25:42 Vezměte si neskonalé utrpení
  těch lidí a jejich rodin.
 • 00:25:47 A brát si je jako rukojmí,
  rodiny jako rukojmí,
 • 00:25:50 to prostě nejde.
 • 00:26:33 Šla byste do toho znovu?
 • 00:26:47 -Urcite.
  -Proč?
 • 00:26:58 Nadeje.
 • 00:27:30 Dan Vašák kromě dávky
  kmenových buněk
 • 00:27:34 v klinické studii v Motole
 • 00:27:36 podstoupil ještě dvakrát aplikaci
  kmenových buněk na Ukrajině.
 • 00:27:39 Posléze je chtěl ještě
  od společnosti Bioinova,
 • 00:27:42 od týmu profesorky Sykové.
 • 00:27:45 Svoje rozhodnutí nakonec změnil
  a další terapii neabsolvoval.
 • 00:27:48 Před pár týdny zemřel.
 • 00:27:50 Lubomír Kopal loni
  po našem natáčení
 • 00:27:53 podstoupil svou druhou aplikaci
  kmenových buněk v Teheránu.
 • 00:27:56 Zdarma. Letos na jaře
  šel na terapii potřetí.
 • 00:28:00 Opět přes spolek Buněčná
  terapie a Bioinovu,
 • 00:28:02 opět za sponzorský dar
  150 000 Kč.
 • 00:28:05 V létě zemřel.
 • 00:28:08 Štrejbarům byla údajně
  nabízena Bioinovou
 • 00:28:11 ještě druhá terapie
  kmenovými buňkami.
 • 00:28:14 Z finančních důvodů ji odmítli.
  Paní Štrejbarová stále žije.
 • 00:28:21 Když před 60 lety na poště
  v západoněmeckém Mnichově
 • 00:28:24 zabila exploze slovenského
  separatistického politika
 • 00:28:28 Matúše Černáka,
  komunistický tisk tvrdil,
 • 00:28:31 že se Černák stal obětí boje
 • 00:28:34 mezi znesvářenými
  exilovými skupinami.
 • 00:28:37 Exulanti byli ale přesvědčeni,
 • 00:28:39 že za atentátem stojí
  československá tajná služba.
 • 00:28:42 Tuto teorii po roce 1989
  podpořila řada nepřímých důkazů.
 • 00:28:47 Badatel Radek Schovánek
 • 00:28:50 našel na stránkách americké
  rozvědky odtajněné dokumenty,
 • 00:28:53 z nichž plyne, že za vraždou
  měla stát StB.
 • 00:28:57 O pozadí a důvodech atentátu
  na Matúše Černáka
 • 00:29:00 natáčel Karel Vrána.
 • 00:29:12 Po roce 1989 jsem dostal návrh,
 • 00:29:16 aby otcovy ostatky byly
  převezeny na Slovensko.
 • 00:29:21 Současně s tím jsem obdržel
  také předměty,
 • 00:29:28 které nesou stopy atentátu.
  Jsou to hodinky,
 • 00:29:35 které měl otec
  v tu chvíli u sebe.
 • 00:29:40 A jsou to úlomky brýlí,
  které nosil.
 • 00:29:47 5. července 1955
  těsně před 15. hodinou
 • 00:29:51 se poštovním úřadem
  v mnichovské Agnesstrasse
 • 00:29:55 rozlehl ohlušující výbuch.
 • 00:29:58 Zraněno bylo 12 lidí,
  na místě zůstali 2 mrtví,
 • 00:30:01 74letá Němka Jossepha Nigel
 • 00:30:04 a slovenský exilový politik
  Matúš Černák.
 • 00:30:07 Ten si sem přišel
  vyzvednout balíček.
 • 00:30:10 Netušil, že je v něm
  nastražená bomba.
 • 00:30:12 Na den atentátu vzpomíná
  blízký Černákův spolupracovník,
 • 00:30:16 90letý neslyšící Milan Ďurica.
 • 00:31:04 Na podzim roku 1955
  když jsem odcházel ze školy,
 • 00:31:07 tak mě odchytil
  nějaký mladý muž a řekl mi,
 • 00:31:11 že tam jsou dva páni,
  kteří se mnou chtějí mluvit.
 • 00:31:15 Ti se představili
  jako důstojníci StB.
 • 00:31:19 Mluvili česky a žádali ode mě,
 • 00:31:23 abych se ucházel o majetek,
  který zůstal po otci.
 • 00:31:28 Německá policie
  po pachateli atentátu
 • 00:31:31 zahájila usilovné pátrání.
  Nabízely se dvě verze.
 • 00:31:34 Buď šlo o souboj znesvářených
  exilových skupin,
 • 00:31:37 nebo o práci československé
  tajné služby.
 • 00:31:53 Jaký by měl československý
  komunistický režim důvod
 • 00:31:56 zavraždit Matúše Černáka?
 • 00:31:59 Podívejme se na životopis této
  rozporuplné postavy našich dějin.
 • 00:32:04 Do politiky vstoupil v roce 1938,
  v tom dramatickém období,
 • 00:32:09 a dokonce jako relativně
  mladý člověk
 • 00:32:12 se stal členem vlády Syrového.
 • 00:32:16 Připomeňme, že v této době
  Československo čelilo
 • 00:32:19 Hitlerovým požadavkům
  na odstoupení Sudet.
 • 00:32:22 Slovenská Hlinkova ľudová strana,
  za niž Černák ve vládě usedl,
 • 00:32:25 pak nárokovala okamžitou
  autonomii Slovenska.
 • 00:32:28 S tímto požadavkem se Černák
  obrátil na prezidenta Beneše.
 • 00:32:32 Vláda v čele se Syrovým
  to odmítla
 • 00:32:35 a Matúš Černák
  na to reagoval demisí.
 • 00:32:41 V březnu 1939 nacistická vojska
  obsazují české země
 • 00:32:45 a na Slovensku vzniká
  samostatný Slovenský štát.
 • 00:32:48 Černák se jako známý germanofil
  stává velvyslancem v Berlíně.
 • 00:32:52 Nacistické Německo je nejbližším
  spojencem nového státu.
 • 00:32:56 Slovenští vojáci
  se po boku německých účastní
 • 00:32:59 tažení proti Polsku a později
  proti Sovětskému svazu.
 • 00:33:02 To zachytil propagandistický
  film od Tatier po Azovské more.
 • 00:33:06 Slovenská rychlá divize
  pod velením
 • 00:33:09 generála Turance
  začala ofenzivu,
 • 00:33:12 v které slovenský voják
  opět dokázal,
 • 00:33:15 že je vzorným bojovníkem
  za novou Evropu.
 • 00:33:19 Byl při podpisu
  i jedním z iniciátorů
 • 00:33:23 mnoha bilaterálních
  slovensko-německých dohod.
 • 00:33:31 Z Berlína si pamatuju
  jako dítě jen tolik,
 • 00:33:34 že každý večer byly nálety.
 • 00:33:37 Chodilo se do krytu
  do podzemí.
 • 00:33:41 A když jsme vycházeli ven,
  že nebe bylo červené.
 • 00:33:44 Po válce byl Matúš Černák
  za svou činnost
 • 00:33:47 v době Slovenského štátu
  odsouzen k nízkému trestu,
 • 00:33:51 třem letům vězení.
 • 00:33:54 Když ho propustili z vězení,
 • 00:33:57 tak se uchýlil k bratrovi
  Stanislavovi
 • 00:34:00 do Turčianských Teplic.
 • 00:34:03 Tam jsem chodil
  půl roku do školy.
 • 00:34:06 A další půl rok spolu s ním
  jsme bydleli v Skleném
 • 00:34:09 u otcovy sestry.
 • 00:34:15 V prosinci 1948
  Matúš Černák mizí.
 • 00:34:18 Státní bezpečnost
  po něm vyhlašuje pátrání.
 • 00:34:22 Nutili ho ke spolupráci s StB,
 • 00:34:25 aby sledoval některé
  tehdejší slovenské politiky
 • 00:34:28 a podával o tom zprávu.
 • 00:34:33 On řekl, že na to potřebuje
  nějaký čas,
 • 00:34:36 a v té době se mu podařilo
  překročit hranice a odjet.
 • 00:34:42 Po emigraci se Matúš Černák
  nakonec usazuje v Mnichově.
 • 00:34:47 Stal se předsedou
  německé pobočky
 • 00:34:51 Slovenské národní rady
  v zahraničí.
 • 00:34:56 Německá pobočka byla
  jednou z nejvýznamnějších,
 • 00:34:59 protože v Německu
  žilo hodně Slováků.
 • 00:35:26 Západ podporoval jejich
  ne protičeskoslovenské,
 • 00:35:29 ale spíš protikomunistické akce.
 • 00:35:32 Černák za Slovenskou
  národní radu podepsal
 • 00:35:35 i se Sudetendeutschland
  Landschaftem
 • 00:35:39 i s Karpatendeutschland
  Landschaftem
 • 00:35:42 jakousi smlouvu o přátelství,
  nebo jak to přesně nazvat,
 • 00:35:45 kde deklaroval, že ve svobodném
  Slovensku budou Němci,
 • 00:35:48 kteří byli vyhnaní, vítáni zpět.
 • 00:35:52 A to bylo pro tehdejší
  československou politiku
 • 00:35:55 jako sůl do očí.
 • 00:35:59 7. července 1955
  Matúši Černákovi
 • 00:36:02 na mnichovské poště
  vybuchuje v rukou balíček.
 • 00:36:05 Vyšetřování německých úřadů
  nakonec nikam nevede.
 • 00:36:09 Až po roce 1989
  se objevují dokumenty
 • 00:36:12 naznačující roli
  Státní bezpečnosti.
 • 00:36:18 V Československu byl vyroben
  výbušný balíček,
 • 00:36:24 který byl dopraven
  snad do Rakouska.
 • 00:36:27 Mělo to jít přes Vídeň tehdy,
 • 00:36:30 a balíček byl předán
  jednomu z agentů rozvědky,
 • 00:36:34 který byl německé národnosti,
  agentu Berthelotovi.
 • 00:36:41 Agent Berthelot byl německý
  občan Kurt Baumgartner,
 • 00:36:44 který pracoval pro rozvědku
  československou.
 • 00:36:47 Mimo jiné rozesílal
  na emigrantské spolky na Západě
 • 00:36:51 balíčky s různými
  dezinformačními materiály,
 • 00:36:53 které měly za úkol
  exil rozeštvávat.
 • 00:36:56 Svazek agenta Berthelota
  je bohužel zničený.
 • 00:36:59 Ve spojení s Berthelotem
  se objevují jména dvou estébáků,
 • 00:37:03 příslušníků komunistické
  rozvědky.
 • 00:37:05 Prvním je Lubomír Kubíček
  s krycím jménem Kaucký.
 • 00:37:08 Podle údajů
  v jeho personálním spisu
 • 00:37:12 byl právě v té době odměněn
  poměrně vysokou finanční částkou
 • 00:37:15 za úspěšnou akci proti
  nepřátelům státu v zahraničí.
 • 00:37:19 Druhým mužem je důstojník
  rozvědky
 • 00:37:22 a její pozdější rezident
  v Holandsku Rudolf Baloun.
 • 00:37:26 Já jsem se s ním setkal
  jenom v souvislosti
 • 00:37:29 s konspiračním bytem,
  kde bydlel agent Berthelot.
 • 00:37:34 Přímo v souvislosti
  s tou vlastní akcí nikoli.
 • 00:37:37 Ale teď v dokumentu,
 • 00:37:40 který jsem dostal k dispozici
  z amerických zdrojů,
 • 00:37:44 tam on vystupuje,
  že se přímo té akce zúčastnil.
 • 00:37:49 Zdroje, které Prokop Tomek
  zmiňuje,
 • 00:37:52 jsou odtajněné dokumenty
  americké výzvědné služby CIA
 • 00:37:55 z roku 1959, které objevil
  Radek Schovánek
 • 00:37:58 z Centra pro dokumentaci
  totalitních režimů.
 • 00:38:03 Americká zpravodajská
  služba v roce 1959 disponovala
 • 00:38:06 vysoce postaveným informátorem
 • 00:38:09 na československé ambasádě
  ve Vídni,
 • 00:38:12 který informoval
  o vraždě Matúše Černáka,
 • 00:38:16 a tyto informace se podle archivu
  potvrdily jako pravdivé.
 • 00:38:19 Česká tajná služba vyhodila
  do povětří Matúše Černáka.
 • 00:38:23 Operaci vymyslel a provedl
  Rudolf Baloun.
 • 00:38:26 Bombu vyrobenou v Praze
  Baloun doručil
 • 00:38:29 neznámému agentovi,
  možná Němci.
 • 00:38:32 My dnes už víme,
 • 00:38:34 že šlo o již zmíněného Kurta
  Baumgartnera
 • 00:38:37 alias agenta Berthelota.
  Byl tam i třetí muž,
 • 00:38:40 pravděpodobně
  Lubomír Kubíček z Prahy.
 • 00:38:45 K tomu dokumentu
  bych mohl říct asi tolik,
 • 00:38:48 že je zřejmě nejpřímějším
  a nejpodstatnějším důkazem,
 • 00:38:51 který ukazuje,
 • 00:38:54 že pachatelem toho atentátu
  byla skutečně rozvědka.
 • 00:39:01 Myslíte si, že třeba v otázce
  samostatnosti Slovenska
 • 00:39:05 nakonec dala otci
  ta historie za pravdu?
 • 00:39:08 Domnívám se,
  že tohle je ta lepší cesta,
 • 00:39:11 protože v podstatě vztahy
 • 00:39:14 mezi Českou republikou
  a Slovenskou republikou
 • 00:39:18 a stejně mezi Čechy a Slováky
  se podstatně zlepšily.
 • 00:39:28 Víc se do našeho vysílacího okna
  nevejde.
 • 00:39:31 Zavíráme, ale budeme se těšit
  zase příště.
 • 00:39:34 Díky za pozornost a hezké dny,
  pokud to půjde.
 • 00:39:57 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2015

Související