iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2010
21:35 na ČT1

1 2 3 4 5

60 hlasů
29629
zhlédnutí

Reportéři ČT

Poválečný masakr Němců v Postoloprtech — Soudní spor Cyrila Svobody o činžák — Boj o Muchovu Slovanskou epopej

36 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:25 Poválečný masakr Němců
  v Postoloprtech.
 • 00:00:28 O smrti svého tehdy
  patnáctiletého bratra
 • 00:00:31 promluvila i matka starosty.
 • 00:00:35 Cyril Svoboda minulý týden
  definitivně prohrál soud
 • 00:00:39 o činžák za 50 milionů.
  Proč si o něj vůbec říkal?
 • 00:00:43 Jako jediní z médií jsme měli
  možnost nahlédnout do spisu.
 • 00:00:48 Boj o Muchovu
  Slovanskou epopej.
 • 00:00:52 Proč se rodina brání
  jejímu vystavení v Praze?
 • 00:00:58 Taková je skladba
  dnešního vysílání.
 • 00:01:01 Reportéři ČT pro vás mají
  žhavé kauzy a reportáže.
 • 00:01:04 Vítejte a dobrý večer.
 • 00:01:06 Ani zlo páchané nacisty
  za druhé světové války
 • 00:01:10 nás nezbavuje povinnosti mluvit
  o brutalitě po jejím konci.
 • 00:01:13 Na přelomu května a června
  roku 1945
 • 00:01:17 zabila československá armáda
  spolu s revolučními gardami
 • 00:01:21 na 800 německých civilistů
  v Postoloprtech.
 • 00:01:24 V těchto dnech proběhly dva pokusy
  o uctění jejich památky,
 • 00:01:28 což je u nás
  stále velkou vzácností.
 • 00:01:32 V lepším případě to naráží
  na nezájem,
 • 00:01:35 v horším případě na odsudky
  či přímo výhrůžky místních lidí.
 • 00:01:38 Jak to dopadlo
  v Postoloprtech,
 • 00:01:41 to uvidíte v reportáži
  Davida Vondráčka.
 • 00:01:47 3. června 2010
  došlo v Postoloprtech
 • 00:01:51 k odhalení desky na paměť
  800 umučených a pozabíjených
 • 00:01:55 starousedlých Němců
  v červnu 1945.
 • 00:01:58 Historiograficky jsou poválečné
  etnické čistky v severních Čechách
 • 00:02:03 páchané československými vojáky
  a revolučními gardami
 • 00:02:06 dosti podrobně zpracovány.
 • 00:02:11 Právě tím,
  že tam měla být umístěna
 • 00:02:14 pravidelná jednotka
  Československé armády,
 • 00:02:17 tak se to území předtím
  mělo takzvaně vyčistit.
 • 00:02:20 Slova tohoto charakteru
  tam padla, že se má dbát na to,
 • 00:02:24 aby co nejméně těch Němců
  se dostalo přes hranici,
 • 00:02:27 to znamená, že je možno to tlumočit
  i pod obecným heslem:
 • 00:02:30 Mrtvý Němec, dobrý Němec.
 • 00:02:34 Už roku 1947 zvláštní parlamentní
  komise Národního shromáždění
 • 00:02:40 zřízená na popud mezinárodního
  společenství musela konstatovat,
 • 00:02:43 že k masovému zabíjení
  v Postoloprtech docházelo.
 • 00:02:47 Exhumovalo se celkem 763 těl.
 • 00:02:50 Podle historiků i pamětníků
  může být v masových hrobech
 • 00:02:54 v okolí Postoloprt
  ještě 500 až 1 000 těl.
 • 00:02:59 Před pěti lety natáčel kolega
 • 00:03:02 o experimentu divadelníka
  Miroslava Bambuška Perzekuce.cz,
 • 00:03:06 který umělecky zinscenoval
  odtajněné materiály
 • 00:03:09 ministerstva vnitra
  a ministerstva národní obrany.
 • 00:03:12 Umělcům šlo o připomenutí
  temnějších stránek
 • 00:03:16 naší moderní historie,
  která měla být navždy zapomenuta.
 • 00:03:19 Když si vás zavolal Petrov a řekl,
  že potřebuje sto lopat a sto motyk,
 • 00:03:23 kam jste je po obstarání doručil?
 • 00:03:26 -Do školní budovy.
  -Zúčastnil jste se též výkonu?
 • 00:03:30 Ne! Hlásil jsem pouze,
  že je to přichystáno,
 • 00:03:33 a víc jsem se o to nestaral.
  Ráno jsem se dozvěděl,
 • 00:03:36 že všichni, kteří byli
  v Postoloprtech,
 • 00:03:40 šlo o muže, byli popraveni.
 • 00:03:44 Část lidí byl zabita
  jednak na půdě kasáren,
 • 00:03:47 část lidí byla potom vyváděna
  a střílena mimo kasárna.
 • 00:03:52 Přestože postoloprtský masakr
 • 00:03:55 je společenskými vědci
  dopodrobna zpracován,
 • 00:03:58 neví se zatím moc o osudech dětí
  postolprtských německých mužů,
 • 00:04:02 kteří měli za manželky Češky
 • 00:04:05 a kteří nikdy v ozbrojených
  nacistických složkách nepůsobili
 • 00:04:08 a po celou válku pracovali
  v místních továrnách.
 • 00:04:11 Walter a Erich Urbanovi
  čekali na tátu,
 • 00:04:14 dělníka v místním pivovaru,
  až se vrátí z rajonů v kasárnách.
 • 00:04:18 Prostě odešel tam
 • 00:04:21 a já ještě zepředu tam stojím
  na chodníku, to bylo odpoledne,
 • 00:04:24 tak jsem si vlezl na botník,
  a ta zeď byla strašně nízká,
 • 00:04:29 a když jsme slyšeli ty rány,
  tak ráno jsme vylezli
 • 00:04:34 a koukám, půlka byla
  zahrabaná. A další a další.
 • 00:04:38 -A to jste viděl na vlastní oči?
  -Jasně, bydleli jsme vedle.
 • 00:04:42 Najednou koukám,
  vepředu jeden se samopalem.
 • 00:04:46 40 nebo 50 lidí, vzadu dva,
  ale tam mezi nimi táta nebyl,
 • 00:04:51 protože ten by určitě viděl,
  kam ho vedou,
 • 00:04:54 a vyskočil by pro mě.
 • 00:04:57 Netrvalo dlouho
  a už jsem slyšel rány.
 • 00:05:01 To bylo dum, dum
  a už to lítalo.
 • 00:05:04 Přijde najednou voják
  v české uniformě
 • 00:05:07 a tak si zapálil si
  a z ničeho nic povídá:
 • 00:05:13 Tak jsem jich dneska
  udělal čtyřicet.
 • 00:05:18 Maminka se to potom dozvěděla
  nějak oficiálně, že je mrtvý?
 • 00:05:22 No heleďte, to potom bylo tak,
  že oni neřekli, že...
 • 00:05:28 Prostě nám to nikdo neřekl,
  a to se tajilo,
 • 00:05:31 že prostě je pryč a je hotovo.
 • 00:05:34 Až teprve za dva nebo tři roky,
  to nevím přesně,
 • 00:05:37 teprve potom ho uznali
  za mrtvého.
 • 00:05:41 Parlamentní komise
  v roce 1947 vyslechla
 • 00:05:44 desítky československých vojáků,
  kteří mučili a zabíjeli.
 • 00:05:47 Často šlo o vojáky východní
  Svobodovy armády,
 • 00:05:50 kteří měsíc po válce
  žili ještě ve válečné psychóze,
 • 00:05:53 kdy nešlo zapomenout
  na zvěrstva nacistů,
 • 00:05:56 která zažili na východní frontě.
  Nikdo z nich nebyl potrestán.
 • 00:06:00 Byly to vraždy?
 • 00:06:05 Já bych se nebál v tomto případě
  použít slovo vraždy,
 • 00:06:09 byť chápu to,
  že to byla doba revoluční,
 • 00:06:12 kdy revoluce nemají ve zvyku
  se příliš ptát na právní hlediska.
 • 00:06:21 -Jsem byl vychován dvojjazyčně.
  -To bylo úplně normální.
 • 00:06:25 A to tak je ve všech
  židovských rodinách.
 • 00:06:28 Hlavním iniciátorem
  vzniku symbolické desky
 • 00:06:32 na paměť Němců
  zabitých měsíc po válce
 • 00:06:35 byl Otakar Löbl,
  který v 70. letech 20. století
 • 00:06:38 emigroval z komunistického
  Československa do Německa.
 • 00:06:41 Pochází ze žatecké, kdysi početné
  česko-německé židovské komunity,
 • 00:06:45 která byla téměř celá vyvražděna
  německými nacisty.
 • 00:06:49 To je moje babička
  Berta Löblová,
 • 00:06:52 která se vrátila z Terezína,
  který přežila.
 • 00:06:56 Její manžel
  a ostatní sourozenci,
 • 00:06:59 taky mého otce,
  skončili v Osvětimi.
 • 00:07:02 Pětašedesát let po válce
  se pokouší slepovat střepy
 • 00:07:06 kdysi bezkonfliktního soužití
  mnohonárodního společenství,
 • 00:07:09 o němž potomci poválečných
  novoosídlenců skoro nic nevědí.
 • 00:07:13 Stejně jako o zabíjení lidí,
  v jejichž domech dnes bydlí.
 • 00:07:16 Víte, co se tady stalo
  3. června 1945?
 • 00:07:20 -No to nevíme.
  -Před 65 lety. -Opravdu ne.
 • 00:07:23 -A vy jste z Postoloprt?
  -No, ano.
 • 00:07:26 A zajímáte se trochu o historii,
  nebo vám je to úplně šumafuk?
 • 00:07:30 No jako není šumafuk.
  Rád bych věděl, co se tady dělo.
 • 00:07:34 Válka je hrozná.
 • 00:07:36 Lidi se k tomu sice mají vracet,
  ale už s tím nikdo nic neudělá.
 • 00:07:41 Vždycky doplatí ti nevinní.
 • 00:07:45 Teprve v 90. letech
  jsem se dozvěděl
 • 00:07:51 o těchto skutečných událostech
  v Postoloprtech,
 • 00:07:55 a nechtěl jsem to mu
  v podstatě věřit.
 • 00:07:58 Vím, že se něco stalo,
 • 00:08:01 a pokládal jsem to
  za jakousi propagandu,
 • 00:08:05 že je to naprosto nemožné,
 • 00:08:08 aby takové masové vraždy
  se konaly v mém domově,
 • 00:08:12 kde jsem se, v Postoloprtech,
  učil plavat.
 • 00:08:15 Víte, co se tady odehrálo
  3. června 1945?
 • 00:08:19 -No trošku jo.
  -A co to bylo? -Válka.
 • 00:08:23 -3. června 1945?
  -No.-Příchod amerických vojáků?
 • 00:08:26 Sem? Do Postoloprt?
  Tady byla ruská armáda, ne?
 • 00:08:30 Američani byli
  na jihu a na západě.
 • 00:08:37 Původně byl proti vzniku
  pamětní desky
 • 00:08:40 i postoloprtský starosta
  Miroslav Hylák.
 • 00:08:43 Nechtěl prý jitřit minulost.
 • 00:08:46 Jenže pak se mu jeho matka, která
  pochází ze smíšeného manželství,
 • 00:08:49 svěřila s rodinným tajemstvím,
  což ovlivnilo změnu jeho postoje.
 • 00:08:53 Původně když jsem o tom jednal,
  tak jsem o tom nevěděl,
 • 00:08:58 že se to týkalo
  i bratra mé maminky,
 • 00:09:02 a dozvěděl jsem se to,
  až když se to řešilo docela hodně.
 • 00:09:05 -Mluvíte o té desce
  a památníku?-Tak.
 • 00:09:08 Dřív když jsme se o tom bavili,
 • 00:09:11 tak maminka říkala vždycky,
  že strejda umřel za války.
 • 00:09:14 Trošku si vybavujete
  tu smutnou událost s bratrem,
 • 00:09:17 jak to tenkrát bylo?
  Zkuste si vzpomenout.
 • 00:09:22 Oni tenkrát vyhlásili,
 • 00:09:25 že všichni Němci
  se mají sejít na náměstí.
 • 00:09:28 Tak samozřejmě jako kluk
  byl zvědavý,
 • 00:09:32 tak se tam šel
  s druhými kluky podívat,
 • 00:09:35 maminka byla v kostele,
  táta byl v práci,
 • 00:09:38 a ti kluci, co byli,
  tak je všechny spakovali,
 • 00:09:42 a odvedli to všechno
  do těch kasáren.
 • 00:09:46 -A bratrovi bylo kolik let
  v té době? -Patnáct.
 • 00:09:50 Říkali, že jim můžou přinést oběd.
 • 00:09:54 -Těm zadrženým?
  -No.
 • 00:09:57 Tak mu tam odnesla to jídlo.
 • 00:10:00 Druhý den chtěla zase,
  ale to říkali, že už tam nejsou...
 • 00:10:06 Tak se to nějak provalilo,
  že to tady postříleli všechno.
 • 00:10:14 Text na desce je výsledkem
 • 00:10:17 složitých kompromisů
  místních zastupitelů,
 • 00:10:20 z nichž část nesouhlasila,
  aby na desce byla zmínka o tom,
 • 00:10:23 že po válce byli masakrováni
  právě zdejší Němci.
 • 00:10:26 S tím se nechtěli smířit
  dva čeští občané,
 • 00:10:29 kteří v postoloprtských kasárnách
  sloužili jako absolventi
 • 00:10:32 v polovině 80. let 20. století.
 • 00:10:36 Právník Petr Zemánek
  a zemědělský inženýr Zdeněk Černý
 • 00:10:39 se pokoušeli domluvit
  s Hanou Elsnicovou,
 • 00:10:42 dnešní majitelkou
  postoloprtských kasáren,
 • 00:10:45 aby na svém objektu s krvavou
  pověstí zavěsila pamětní desku,
 • 00:10:49 kterou si nechali vyrobit
  za vlastní peníze
 • 00:10:52 a která prý bez ideologické cenzury
  vysvětluje, co se tu odehrávalo.
 • 00:10:57 To, co se tady snažíme udělat dnes,
  jde právě proti tomu,
 • 00:11:00 že to není v tom místě,
  kde se ty věci odehrávaly.
 • 00:11:03 Turista nepřijde na hřbitov, ten
  většinou mine, na náměstí to není.
 • 00:11:08 A další věc ještě je i to,
  kde ti lidé byli zavražděni.
 • 00:11:12 Na tom apelplatze,
  kde jsme museli nastupovat,
 • 00:11:15 tak vlastně oni taky nastupovali
 • 00:11:18 a museli se koukat na vraždu
  těch pěti kluků.
 • 00:11:21 A tam jsme sloužili na stráži.
 • 00:11:25 Je třeba o tom mluvit
  a pojmenovat, aby katarze byla.
 • 00:11:28 Prosím vás, mohli bychom
  za paní Elsnicovou? Děkuju.
 • 00:11:32 -Protože jsme tam byli na vojně.
  -No to je hezký, ale jako co?
 • 00:11:37 Ale já to od vás takhle nechci!
 • 00:11:41 Co ona tedy přesně řekla?
  Že s tím nechce nic mít?
 • 00:11:45 To ani ne.
  Že má s tím jiné úmysly
 • 00:11:49 a že v žádném případě
  tu desku nepřevezme od nás.
 • 00:11:53 -A že si ji máme odnést.
  -A co vy uděláte?
 • 00:11:57 A já ji zase nechci odnést,
 • 00:12:00 protože je to na tohle místo
  dělaná deska,
 • 00:12:03 tak ji tady necháme,
  vypadá to tak.
 • 00:12:07 Jak dlouho tady vydrží,
  to je otázka.
 • 00:12:10 Takže to ale přibíjet nemůžete,
  protože to je soukromý majetek.
 • 00:12:14 -Tak co s tím?
  -My to takhle opřeme.
 • 00:12:22 Deska opřená o zeď kasáren
  nevydržela na místě ani měsíc.
 • 00:12:26 Kdo ji odnesl a proč,
  to nikdo neví.
 • 00:12:31 Já jsem jim vysvětlila,
 • 00:12:34 že jejich záměr je sice
  určitě ušlechtilý,
 • 00:12:37 mají k tomu své důvody,
 • 00:12:40 ale já jim nebudu moct
  vyjít vstříc.
 • 00:12:43 Kasárna jako taková
  nebudou kasárnami,
 • 00:12:47 ale měl by zde být dům pro seniory
  s pracovním názvem Eden.
 • 00:12:51 Služby by pochopitelně byly
  na komerční bázi.
 • 00:12:54 To by tady měli být i důchodci
  více jazyků?
 • 00:12:57 -Třeba Němci, Rakušani, Češi?
  -Určitě.
 • 00:13:00 V Postoloprtech vždycky žili
  Němci s Čechy v symbióze,
 • 00:13:03 tak proč by to tak nemohlo být
  v Edenu? Já se nebráním tomu.
 • 00:13:06 Dnes jsme v Evropě,
  tak proč by tady nemohli být
 • 00:13:12 stařečci německé národnosti
  se stařečky s českou národností?
 • 00:13:15 Ale připouštíte, že to má stigma
  poválečné situace, umírali tu lidi,
 • 00:13:19 a že nějakou desku, připomenutí,
  že by si to zasloužilo?
 • 00:13:23 Ale to rozhodně. V určité části
  toho domu bude muzeum.
 • 00:13:26 To muzeum bude jednak
  Postoloprt jako takových,
 • 00:13:30 ale i slavné a neslavné
  minulosti této budovy.
 • 00:13:33 Patří to do dějin,
  ať chceme nebo nechceme.
 • 00:13:40 Minulý týden vynesl Městský soud
  v Praze definitivní verdikt
 • 00:13:43 ve sporu bývalého předsedy KDU-ČSL
  Cyrila Svobody o milionový majetek.
 • 00:13:49 Připomeňme,
  že bývalý šéf lidovců se soudil
 • 00:13:52 s charitativními organizacemi
  o pozůstalost Marie Kaprálkové.
 • 00:13:56 Ta mu nejprve odkázala
  pražský činžák,
 • 00:13:59 jenže později si to rozmyslela
  a vše naopak napsala na charitu.
 • 00:14:03 Kauza zřejmě přispěla k prohře
  lidovců ve sněmovních volbách.
 • 00:14:07 Následující reportáž
  odhalí celé její pozadí.
 • 00:14:11 Natáčel Lukáš Landa.
 • 00:14:14 Stojíme na hřbitově U Matěje,
  u rodinné hrobky paní Kaprálkové.
 • 00:14:22 Ona se za svobodna jmenovala
  Kalhousová.
 • 00:14:25 A jsou tu pohřbeni
  všichni členové její rodiny.
 • 00:14:29 Mají tu nápisy, jenom její nápis
  tady chybí,
 • 00:14:33 protože vzhledem ke stávajícímu
  soudnímu sporu
 • 00:14:37 její urna sem zatím
  nemůže být uložena.
 • 00:14:41 Rodina paní Bayerové
  dlouhá léta patřila
 • 00:14:44 k nejbližším přátelům
  paní Kaprálkové.
 • 00:14:47 Byli vzdálení příbuzní.
 • 00:14:49 Paní Kaprálková
  nikoho bližšího neměla.
 • 00:14:52 Všichni ostatní z rodiny
  už zemřeli.
 • 00:14:55 A tak rodina doktorky Bayerové
  by ráda uložila
 • 00:14:59 ostatky paní Kaprálkové
  do rodinné hrobky. Ale nemůže.
 • 00:15:02 Hrobka je totiž
  součástí dědictví,
 • 00:15:04 které u soudu napadl
  Cyril Svoboda.
 • 00:15:07 Ona se jmenovala
  Marie Kaprálková,
 • 00:15:10 ale v rodině
  jsme jí říkali Manko.
 • 00:15:13 Nejblíž k sobě měly s mou maminkou,
  protože zůstaly ve svém věku.
 • 00:15:17 Mance bylo třiadevadesát,
  když umřela, mamince je teď 88.
 • 00:15:21 To přátelství vydrželo
  až do smrti.
 • 00:15:24 Tady je její fotka, když byla
  úplně malinká. To je hezká fotka.
 • 00:15:31 -Manka Kaprálková jako dítě.
  -Paní Kaprálková zamlada.
 • 00:15:38 A jak na ni vzpomínáte,
  když vidíte to video?
 • 00:15:41 Co se vám honí hlavou?
 • 00:15:44 Především že je škoda,
  že už tady není,
 • 00:15:48 protože ona byla velice milá.
 • 00:15:51 -Vy jste byly velké kamarádky?
  -Ježíš, jo! Úplně jako sestry.
 • 00:15:56 Protože my jsme se měly
  moc rády s Mankou.
 • 00:15:59 Paní Marie Kaprálková
  pocházela
 • 00:16:02 z velmi bohaté
  prvorepublikové rodiny.
 • 00:16:06 Její otec rada Kalhous byl
  poradcem prezidenta Masaryka.
 • 00:16:09 Velkou část majetku její rodině
  po roce 1948 zabavili komunisté.
 • 00:16:12 Šlo především o dva činžovní domy
  na lukrativních místech v Praze 6.
 • 00:16:17 Začátkem 90. let
  chtěla paní Kaprálková
 • 00:16:21 tento majetek získat
  zpátky v restituci.
 • 00:16:24 A tehdy se na scéně objevil
  právník Cyril Svoboda.
 • 00:16:27 Nebyl ještě předsedou KDU-ČSL,
 • 00:16:30 ale pracoval jako poradce vlády
  pro restituce.
 • 00:16:34 A jednoho dne se nabídl
  prostřednictvím svého otce,
 • 00:16:37 který paní Kaprálkovou
  dobře znal,
 • 00:16:40 že jí s navrácením majetku pomůže.
  Ale nebylo to zadarmo.
 • 00:16:43 Já vám tady to přečtu.
 • 00:16:47 Můj syn je ochoten se vaší věci
  ujmout a navrhuje vám,
 • 00:16:51 že vám obstará vrácení
  vašich dvou domů v Praze 6.
 • 00:16:54 Protože nemáte
  žádné zákonné dědice,
 • 00:16:58 chtěl by vás jako protislužbu
  požádat,
 • 00:17:01 abyste mu odkázala
  vaši vilu ve Fetrovské ulici.
 • 00:17:05 Otec Cyrila Svobody
  podle tohoto dopisu
 • 00:17:08 žádal pro svého syna za právní
  služby spojené s restitucí
 • 00:17:11 tuto prvorepublikovou vilu
  v lukrativní čtvrti na Hanspaulce.
 • 00:17:16 Chtít od ní za to, že vyplním
  dva papíry restitučních nároků,
 • 00:17:21 aby mi za to dala
  jeden ze svých domů,
 • 00:17:25 já to považuju za amorální.
 • 00:17:29 Tady bydlela až do své smrti
  v roce 2005.
 • 00:17:32 Bydlela ve druhém patře ve vile
  s krásným výhledem na Prahu.
 • 00:17:37 Paní Kaprálková
  neměla přímé dědice,
 • 00:17:40 a tak se žádostí Svobodových
  tehdy souhlasila.
 • 00:17:43 V roce 1992 sepsala závěť,
 • 00:17:46 v níž Cyrilu Svobodovi sice
  neodkázala přímo vilu, kde žila,
 • 00:17:50 ale svůj jiný restituovaný
  činžovní dům v Jaselské ulici.
 • 00:17:54 Jeho hodnota se odhaduje
  na 50 milionů korun.
 • 00:17:58 O 12 let později
  ale paní Kaprálková
 • 00:18:01 svou poslední vůli
  změnila novou závětí.
 • 00:18:04 Stalo se to po jednom zdánlivě
  banálním výletu na Orlík.
 • 00:18:07 V roce 2004 nás Manka volala,
  že jí volal doktor Svoboda,
 • 00:18:14 že pojede ještě s někým na Orlík
 • 00:18:18 a že by chtěl, aby jela s nimi.
 • 00:18:22 Já jsem se jí pak ptala,
  jaký byl výlet na Orlík,
 • 00:18:26 a ona říkala, že to nestálo
  s panem Svobodou,
 • 00:18:29 řekla s panem Svobodou,
  za nic.
 • 00:18:33 A já jsem se jí zeptala, čím ji
  pan Svoboda tak rozzlobil.
 • 00:18:39 Teď nevím, jestli to můžu citovat.
  Pak mě budou žalovat, že jo?
 • 00:18:43 A ona o něm řekla,
  že je to hamižný hajzlík
 • 00:18:48 a že už se o něm nechce bavit.
  A tady si myslím, že byl ten zlom.
 • 00:18:52 Co se tehdy stalo
  mezi paní Kaprálkovou
 • 00:18:55 a panem Svobodou,
  se bohužel nedozvíme.
 • 00:18:58 Paní Kaprálková
  to už neřekne.
 • 00:19:00 A než jsem stihli zeptat Cyrila
  Svobody, náš rozhovor ukončil.
 • 00:19:04 Děkuju za rozhovor.
  To nemá smysl, tohleto.
 • 00:19:09 Krátce nato povídá, hele, děti,
  já bych měla napsat poslední vůli.
 • 00:19:15 Já to udělám takhle.
  A teď věděla přesně, co jak chce,
 • 00:19:19 a řekla, Svoboda nedostane
  ten činžák v Jaselské,
 • 00:19:22 že to dostane
  Domov Svaté rodiny.
 • 00:19:28 Každopádně paní Kaprálková
  sepsala novou závěť.
 • 00:19:32 V ní jeden ze svých
  restituovaných činžáků
 • 00:19:35 odkázala katolické charitě
  Domov Svaté rodiny,
 • 00:19:39 kde se starají
  o mentálně postižené.
 • 00:19:41 Druhý dům dostala
  Nadace Jedličkova ústavu,
 • 00:19:45 která se zase stará
  o tělesně postižené.
 • 00:19:47 A zbývající rodinnou vilu
  prodala rodině Kopeckých
 • 00:19:50 za symbolických
  300 000 korun.
 • 00:19:53 Ale ani na Cyrila Svobodu
  v nové závěti nezapomněla.
 • 00:19:57 Manka řekla, já mu za to dám
  jeden milion korun.
 • 00:20:00 To je myslím dost
  za tu restituci.
 • 00:20:04 Měla naprostou pravdu,
  protože on to udělal asi 3 dny.
 • 00:20:07 Já jsem taky restituoval barák,
 • 00:20:09 nejsem právník
  a dokázal jsem to úplně hladce.
 • 00:20:13 Jenže milion korun
  panu Svobodovi nestačil.
 • 00:20:16 Když paní Kaprálková
  v roce 2005 zemřela,
 • 00:20:19 Cyril Svoboda její druhou závěť
  napadl, ale soud prohrál.
 • 00:20:23 Žaloba byla zamítnuta,
  protože soud dospěl k závěru,
 • 00:20:27 že nová závěť zůstavitelky
  je platná.
 • 00:20:29 Plní všechny formální předpoklady
  a nahrazuje původní závěť.
 • 00:20:33 Pane doktore, řekněte mi na úvod,
  proč celý spor vlastně vznikl.
 • 00:20:41 Vznikl proto, že do této chvíle
  stále jsem přesvědčen,
 • 00:20:45 že jsem obětí podvodu.
 • 00:20:47 A to podvodu, který se skrývá
  za bohulibou organizaci.
 • 00:20:54 Neudělal jsem nic,
  co nemůže udělat
 • 00:20:57 každý občan České republiky,
  na to mám ústavní právo,
 • 00:21:01 obrátit se na soud,
  ať soud rozhodne.
 • 00:21:04 A kdo by vás tedy
  měl podvést?
 • 00:21:07 Podvod je v tom,
  já jsem si pořád naprosto jist,
 • 00:21:12 že paní Kaprálková ten úkon
  neučinila svobodně a vážně.
 • 00:21:17 Ale už je rozhodnuto,
  takže není co řešit.
 • 00:21:20 Čili kdo vás měl podvést?
  Rodina Kopeckých? Kdo konkrétně?
 • 00:21:24 To, co jsem řekl,
  je moje odpověď.
 • 00:21:27 Určitě lhal.
 • 00:21:32 V jednom z těch zápisů
  ze soudních jednání jasně říká,
 • 00:21:35 že on nikdy pro sebe ani
  pro svou rodinu nic nechtěl.
 • 00:21:39 A tady jsou dva dopisy,
  kdy chce dům.
 • 00:21:45 Vyjádřil myšlenku, že podle něho
  ta závěť je neplatná,
 • 00:21:48 že paní Kaprálková
  jednala v duševní poruše,
 • 00:21:52 neuvedl v jaké,
  neuvedl žádný jako příklad.
 • 00:21:55 Máte pocit, že byla schopna
  sama se rozhodnout,
 • 00:21:59 svéprávně, jak naložit
  se svým majetkem?
 • 00:22:05 Já si myslím, že ona vždycky
  přesně věděla o tom, co má,
 • 00:22:08 co si může dovolit
  a do čeho může investovat.
 • 00:22:13 Vůbec žádnou psychickou
  poruchu neměla.
 • 00:22:16 Já jsem s ní mluvila
  týden před smrtí,
 • 00:22:18 tady byla středa čtvrtek,
  absolutně, úplně normální,
 • 00:22:21 ještě jsem jí nabízela pomoc,
  že jí pomůžu,
 • 00:22:24 ona říkala, že ne,
  že to zvládá v pohodě,
 • 00:22:27 lékaři s ní mluvili každý týden,
 • 00:22:30 takže vůbec netrpěla
  žádnou psychickou poruchou.
 • 00:22:33 Duševní chorobu neprokázal
  ani znalecký posudek,
 • 00:22:36 jenže pan Svoboda
  u tohoto argumentu nezůstal.
 • 00:22:39 U soudu obvinil
  manžele Kopeckých,
 • 00:22:42 že paní Kaprálkovou
  ke změně závěti donutili.
 • 00:22:45 -To je naprostý nesmysl.
  -To je drzá lež.
 • 00:22:50 To byl milý člen naší rodiny
  a nikdy bychom jí neublížili.
 • 00:22:53 Proč bychom to dělali?
  Co bychom z toho měli?
 • 00:22:57 Takhle se vždycky uvažuje právně,
  komu to prospěje. Nám teda ne.
 • 00:23:02 Logiku věci
  to postrádá naprosto,
 • 00:23:05 protože manželé Kopečtí nezdědili
  v druhé závěti velký majetek.
 • 00:23:08 Připomeňme, že paní Kaprálková
  ještě za svého života
 • 00:23:11 prodala vilu Kopeckým.
 • 00:23:14 Změnou závěti nezískali Kopečtí,
  ale charitativní organizace.
 • 00:23:18 Manželka z toho měla deprese,
  zdravotně ji to poškodilo.
 • 00:23:21 Protože jsme to cítili
  jako hroznou nespravedlnost.
 • 00:23:25 Vás nenapadlo, že tím můžete
  třeba někoho urazit,
 • 00:23:28 když je označíte za lidi, kteří
  dělali nátlak na paní Kaprálkovou?
 • 00:23:33 Heleďte, advokátka protistrany
  na mě podala trestní oznámení.
 • 00:23:37 No a co? Tak se kvůli tomu
  nezblázním.
 • 00:23:41 -Ale já mluvím o vás,
  vy jste...-No dobře!
 • 00:23:44 Tam se nestalo nic,
  co by kohokoli dehonestovalo.
 • 00:23:49 Když nevyšly
  první dva pokusy,
 • 00:23:53 jak zpochybnit novou závěť
  paní Kaprálkové,
 • 00:23:56 zkusil pan Svoboda ještě třetí.
 • 00:23:59 U soudu naznačil, že její
  podpis pod závětí je falešný.
 • 00:24:02 Ale neuspěl. U podepisování závěti
  byli svědci.
 • 00:24:06 Ona si ukázala na pana Knytla,
  na koncipientku vzadu jednu,
 • 00:24:11 a ti sem přišli, byli svědky toho,
  že si to paní takto žádala,
 • 00:24:14 a že to takto jsme sepsali
  po její vůli,
 • 00:24:17 prostě klasicky profesionální
  práce advokáta,
 • 00:24:21 který sepíše závěť,
  dva svědci podepíšou,
 • 00:24:24 paní Kaprálková před nimi
  podepsala, nebyl žádný problém.
 • 00:24:31 Když vedete spor,
  teď mluvím obecně,
 • 00:24:34 tak využijete toho,
  že podáte návrhy,
 • 00:24:37 abyste použil všechny důvody,
  které jsou možné.
 • 00:24:42 Všechny argumenty žalobce
  byly v řízení vyvráceny.
 • 00:24:45 Po rozsudku loni v listopadu
  Cyril Svoboda veřejně prohlašoval,
 • 00:24:48 že se již odvolávat nebude.
 • 00:24:51 A skutečně, on se nedovolal,
  jenže místo něj se odvolal stát.
 • 00:24:54 Ten se stal vedlejším
  účastníkem sporu
 • 00:24:57 právě na žádost Cyrila Svobody.
  A proč se stát angažoval?
 • 00:25:00 Kdyby totiž Cyril Svoboda
  ve sporu vyhrál,
 • 00:25:03 státu by propadla značná část
  dědictví paní Kaprálkové.
 • 00:25:09 Úřad vlastně nemá jinou možnost,
  než se toho sporu účastnit,
 • 00:25:12 protože musí jednat v zájmu
  České republiky a jejího majetku.
 • 00:25:15 Jenže ani toto odvolání
  Svobodovi nakonec nepomohlo.
 • 00:25:18 Městský soud v Praze
  ho definitivně zamítl.
 • 00:25:23 Tento případ je
  pravomocně uzavřen.
 • 00:25:27 Doručením rozhodnutí
  účastníkům sporu
 • 00:25:29 se věc stává
  pravomocně skončenou.
 • 00:25:34 Ať už je Muchova
  Slovanská epopej kýč nebo ne,
 • 00:25:37 jedno je jisté,
  je to pozoruhodné dílo
 • 00:25:40 světoznámého českého umělce,
  jakých mnoho nemáme.
 • 00:25:43 Jenže v poslední době
  jsme svědky tahanice
 • 00:25:47 na nerudovský motiv
  "kam s nímŞ.
 • 00:25:49 Chce jej Moravský Krumlov,
  kde už stojí přes 40 let,
 • 00:25:53 i Praha, která ji více než 80 let
  neviděla.
 • 00:25:56 Do toho vstupují
  potomci Alfonse Muchy.
 • 00:25:59 Ti by ji sice rádi měli
  v Praze, jenže až poté,
 • 00:26:02 co metropole splní
  malířovu důležitou podmínku.
 • 00:26:06 Jakou, to vám řekne reportáž
  Anety Vojtěchové.
 • 00:26:14 Alfons Mucha věnoval cyklus
  dvaceti monumentálních pláten,
 • 00:26:18 vyobrazujících cestu Čechů a jiných
  slovanských národů dějinami,
 • 00:26:22 městu Praze v roce 1928.
 • 00:26:25 Dílo financoval americký
  průmyslník Charles Crane,
 • 00:26:29 který spolu s Muchou
  Praze kolekci obrazů předal.
 • 00:26:34 Dědeček daroval
  Slovanskou epopej městu,
 • 00:26:37 ale s absolutně jasnou podmínkou.
 • 00:26:40 A ta podmínka je,
  že město se zavázalo,
 • 00:26:44 že postaví pro tento cyklus
 • 00:26:47 důstojnou budovu
  v důstojném místě.
 • 00:26:53 Praha Slovanskou epopej
  sice převzala,
 • 00:26:56 ale do Muchovy smrti v roce 1939
  pro ni žádnou budovu nepostavila.
 • 00:27:00 Pak přišla válka a obrazy musely
  být schovány před nacisty.
 • 00:27:04 Ukryty byly na několika místech
  v Praze,
 • 00:27:08 později se dostaly do zámku
  v Moravském Krumlově.
 • 00:27:14 Slovanská epopej se do Moravského
  Krumlova dostala v roce 1950,
 • 00:27:18 když byla v Praze objevena
  v dost žalostném stavu.
 • 00:27:24 Tenkrát ten zámek byl používaný
  za skladiště pro koks.
 • 00:27:33 A ty obrovský plátna ležely
  srolovaný mezi koksama.
 • 00:27:41 Od roku 1950 do roku 1963
  se restaurovalo prvních osm pláten
 • 00:27:46 a od roku 1963 do roku 1968
  se restaurovala ostatní plátna,
 • 00:27:51 takže od té doby
  je vystaveno všech dvacet.
 • 00:27:54 Já osobně považuji
  Slovanskou epopej
 • 00:27:57 za jeden z kulturních
  korunovačních klenotů republiky.
 • 00:28:01 Posledních 40 let byla k vidění
  v Moravském Krumlově,
 • 00:28:08 bez kterého tu péči,
  kterou tomu dali a dávají,
 • 00:28:12 dnes Epopej by neexistovala.
 • 00:28:16 Slovanská epopej
  je pozoruhodná
 • 00:28:19 svou velikostí, barvou,
  světelnou dynamikou,
 • 00:28:23 ale také intimitou
  mnoha příběhů,
 • 00:28:26 které hovoří o lidské bolesti,
  něze, krutosti a kráse.
 • 00:28:33 Je to dílo, které skutečně patří
  stylově do 19. století,
 • 00:28:37 a myslím si, že zdaleka
  nedosahuje úrovně
 • 00:28:41 vrcholných Muchových děl
  z období jeho pařížského pobytu,
 • 00:28:45 které jsou samozřejmě svázány
  se stylem secese.
 • 00:28:50 Jak už to někdy bývá,
 • 00:28:53 Slovanská epopej nenašla
  ve své době takové přijetí,
 • 00:28:56 jak Mucha doufal.
 • 00:28:58 Ozvaly se hlasy tvrdící,
  že je opožděným poselstvím,
 • 00:29:02 které snad mělo zaznít
  dříve o půl století,
 • 00:29:05 v době národního obrození.
 • 00:29:08 Tahle patetická nacionální
  díla Muchova
 • 00:29:11 byla v té době přijímána
  velmi kriticky.
 • 00:29:15 Ohlasy byly až zdrcující,
 • 00:29:18 takže myslím, že to Muchu
  muselo taky hodně deptat.
 • 00:29:21 A kdyby Alfons Mucha ještě žil,
  deptala by ho i současná situace.
 • 00:29:25 Ani víc než 80 let po dokončení
  Slovanské epopeje
 • 00:29:28 nevznikl pavilon
  požadovaný malířem,
 • 00:29:31 kde měla být Epopej
  vystavena.
 • 00:29:37 Neexistuje žádný dokument,
 • 00:29:42 že by hlavní město Praha
  na tento závazek někdy přistoupilo.
 • 00:29:45 Hlavní město Praha má všechny
  dokumenty, že převzalo dar.
 • 00:29:48 O tom, že by se zavázala splnit
  podmínku, žádný dokument nemáme.
 • 00:29:51 Ačkoliv je Muchova podmínka
 • 00:29:54 podle radního Pechy
  právně nevymahatelná,
 • 00:29:57 Praha přesto o samostatné budově
  pro vystavení Epopeje uvažuje.
 • 00:30:00 Ono opravdu to dílo se nedá
  jen tak někde vystavit.
 • 00:30:03 Obrazy jsou natolik
  monumentální
 • 00:30:06 a je to všechno tak unikátní,
  že si to opravdu zaslouží.
 • 00:30:09 Jsou jen dvě nebo tři místa
  v republice, kde to lze udělat.
 • 00:30:14 Jedním ze zvažovaných míst
  byla oblast Výstaviště,
 • 00:30:19 to je dnes totálně
  zdevastované území,
 • 00:30:22 kterému si myslím
  by takový pavilon neuškodil.
 • 00:30:25 Vím, že se zvažovala
  taky lokalita na Vítkově,
 • 00:30:29 a to mi zase nepřipadá špatné,
 • 00:30:31 protože tam by to určitě
  potřebovalo nějaké oživení.
 • 00:30:35 Žádná z variant se Johnu Muchovi
  nelíbí, protože to podle něj
 • 00:30:38 neodpovídá představě
  jeho dědečka Alfonse Muchy,
 • 00:30:41 které by chtěl
  co nejvíce vyhovět.
 • 00:30:44 Dědeček měl několik představ
  o umístění Slovanské epopeje.
 • 00:30:47 Jednu koncepci, co měl,
  jako chrám nebo kaple velká,
 • 00:30:52 právě rozdělená přesně tak,
  jak si to představoval.
 • 00:30:58 On měl přece do té doby
  dřevěný domek na Petříně,
 • 00:31:01 tak proto se to nikdy
  nezrealizovalo pravděpodobně.
 • 00:31:04 Na Petřín sice John Mucha
  nepomýšlí,
 • 00:31:07 má ale vlastní návrh pavilonu
  pro Slovanskou epopej,
 • 00:31:11 který by prý představě
  Alfonse Muchy odpovídal,
 • 00:31:14 v místě bývalého
  Stalinova pomníku na Letné.
 • 00:31:20 Tady je to samostatný.
  A to je důležitý.
 • 00:31:23 A myslím, že to je důstojné
  propojení s Prahou
 • 00:31:26 a že by to Praze
  i hodně přidalo.
 • 00:31:30 S Letnou ale nesouhlasí Praha.
 • 00:31:34 A zatímco diskutuje
  o umístění Epopeje,
 • 00:31:37 Moravský Krumlov
  jí poskytuje azyl
 • 00:31:40 na základě smlouvy,
  kterou s Prahou má.
 • 00:31:43 Před jejím červnovým vypršením
  ale přišel z Prahy dopis,
 • 00:31:47 že už nadále smlouvu
  neprodlouží.
 • 00:31:52 Rada hlavního města Prahy
  rozhodla,
 • 00:31:55 že by neměla být prodloužena
  smlouva Moravskému Krumlovu,
 • 00:31:58 a měla by letos v létě
  se Epopej přesunout do Prahy.
 • 00:32:02 Smlouva se prodlužovala
  každoročně,
 • 00:32:07 v poslední době po půl roce,
  v současné době do 30. 6. 2010.
 • 00:32:14 Schválili jsme prostory
  Veletržního paláce,
 • 00:32:18 kde Epopej jako celek byla poprvé
  vystavena v Praze v roce 1928
 • 00:32:22 u příležitosti otevření
  Veletržního paláce.
 • 00:32:29 Teď to vypadá tak, že od 9. září
  do 15. května 2011
 • 00:32:33 by měla být Epopej vystavena
  ve Velké dvoraně,
 • 00:32:38 tak jak se přiveze z Moravy.
 • 00:32:42 Pak by měla být půlroční pauza,
 • 00:32:45 kdy by se obrazy měly zrevidovat,
  zrestaurovat, dát je do pořádku.
 • 00:32:50 Od podzimu roku 2011 by tam
  obrazy měly být umístěny trvale.
 • 00:32:54 To znamená až do té doby,
 • 00:32:58 dokud pro ně město nevystaví
  onen slibovaný pavilon.
 • 00:33:11 Rodina musela přijít
  ke krizovému kroku,
 • 00:33:13 a to je začít soudní proces,
  abychom zajistili,
 • 00:33:17 že Slovanská epopej
  nebude přemístěna
 • 00:33:20 na dočasnou dobu do Prahy.
 • 00:33:24 Rodina se obrátila na soud,
  protože chce,
 • 00:33:27 aby Slovanská epopej zůstala
  v Moravském Krumlově,
 • 00:33:30 dokud Praha nesplní podmínku,
 • 00:33:33 že pro její expozici postaví
  samostatný pavilon.
 • 00:33:36 Já jsem měl dvě možnosti.
  Buď nic nedělat,
 • 00:33:39 pak by to možná skončilo
  ve Veletržním paláci,
 • 00:33:41 po osmi měsících bůhvíkde,
  nebo se zaangažovat.
 • 00:33:45 A je samozřejmě možné,
  že absolutně na konci,
 • 00:33:49 když se to bude muset dotáhnout
  do konce,
 • 00:33:52 že prohraju, ale aspoň prohraju
  s čistým svědomím.
 • 00:34:02 Otázkou je, proč chce teď Praha
  Epopej okamžitě převézt,
 • 00:34:05 když to 82 let
  tak akutní nebylo.
 • 00:34:16 Současný stav, technický stav
  zámku v Moravském Krumlově
 • 00:34:20 je natolik špatný,
  že se domnívám,
 • 00:34:23 že je nutné urychleně
  tu situaci řešit
 • 00:34:26 a Epopej přemístit
  do důstojnějších prostor,
 • 00:34:29 která odpovídá
  významu tohoto díla.
 • 00:34:33 Já si myslím,
  že je to nespravedlivé.
 • 00:34:38 Epopej tady 60 let vydržela
  s prostředím se perfektně sžila,
 • 00:34:41 s ním zažívá ochlazení,
  oteplení a tak dál.
 • 00:34:44 A myslím si, že to plní roli
  toho provizoria,
 • 00:34:48 než Praha splní
  darovací podmínku autora.
 • 00:34:54 Tehdy se Slované rozpadli
  na tři skupiny.
 • 00:34:58 Jedna z nich se vydala
  podél Baltského moře.
 • 00:35:05 Já jsem přesvědčen o tom,
  že toto je pro uskladnění
 • 00:35:09 nebo expozici Epopeje
  zatím ideální místo.
 • 00:35:15 A dokud nebude stát
  plně klimatizovaná budova
 • 00:35:20 na jiném místě v Praze,
  tak jsem přesvědčen o tom,
 • 00:35:24 že tady jsou ty obrazy
  v naprosto bezpečném
 • 00:35:29 a velmi dobře vyhovujícím
  prostředí.
 • 00:35:33 Jak pro Moravský Krumlov,
  tak pro Ivančice
 • 00:35:38 by bylo přestěhování Epopeje
  do Prahy velkou tragédií.
 • 00:35:41 A je třeba obecně říct,
  že Praze by to nepomohlo,
 • 00:35:44 ale našemu regionu
  by to velmi ublížilo.
 • 00:35:47 Jsme rozhodnuti udělat vše pro to,
  aby zůstala v Moravském Krumlově.
 • 00:35:50 Nebýt Moravského Krumlova,
  možná by dnes ani neexistovala.
 • 00:35:55 Ten zámek jako celek je
  v tak zdevastovaném stavu,
 • 00:35:57 že vůbec vás nenapadne,
  když tam přijíždíte,
 • 00:36:00 že tam může být expozice nějaká,
  natož pak tohoto díla.
 • 00:36:03 A vzhledem k tomu,
  že tam jezdí spousta cizinců,
 • 00:36:06 tak si o nás musí myslet,
  že jsme úplní barbaři.
 • 00:36:12 Náš pořad je u konce,
  ale za týden jsme tu zas.
 • 00:36:16 Budeme se těšit.
  Díky za pozornost.
 • 00:36:19 Na shledanou a hezké dny.
 • 00:36:23 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2010

Související