iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 6. 2010
21:35 na ČT1

1 2 3 4 5

49 hlasů
34625
zhlédnutí

Reportéři ČT

Gočárova vila — Maturity — Adopce za všechny prachy

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:24 Gočárova kubistická vila
  ve Dvoře Králové
 • 00:00:27 má zmizet ze světa.
 • 00:00:30 Architektonický skvost
  má být nahrazen
 • 00:00:33 asfaltovým parkovištěm
  u místního supermarketu.
 • 00:00:36 Odhalili jsme kšeftaře
  se vzděláním,
 • 00:00:39 kteří na internetu nabízejí
  maturitu za 15 000.
 • 00:00:45 Dvě dámy zařídí rychlou adopci
  dětí z Konga.
 • 00:00:49 Stojí to ale 900 000.
  Otázka je, kde tato suma končí.
 • 00:00:56 To jsou témata, která uvidíte
  v dnešních Reportérech ČT.
 • 00:01:00 Pokud vás zajímá, v čem žijete,
  jste na správném programu.
 • 00:01:03 Vítejte a dobrý večer.
 • 00:01:06 Komunisté zaplevelovali
  města a obce paneláky.
 • 00:01:10 Plevelem dnešní doby jsou
  podobně ohyzdné supermarkety.
 • 00:01:13 Ale člověk by se s tím
  dokázal smířit,
 • 00:01:16 pokud kvůli nim nemizí
  skutečná architektura.
 • 00:01:19 A to právě hrozí
  ve Dvoře Králové.
 • 00:01:23 Městečko zdobí unikátní vila
 • 00:01:26 slavného prvorepublikového
  architekta Josefa Gočára,
 • 00:01:29 která má ale
  zanedlouho zmizet.
 • 00:01:32 Zuby si na ni brousí majitelé
  sousedního supermarketu.
 • 00:01:35 Skandální odhalení přináší
  reportáž Davida Macháčka.
 • 00:01:38 Už jedno století stojí ve Dvoře
  Králové na pravém břehu Labe
 • 00:01:41 unikátní vila bývalého textilního
  továrníka Josefa Sochora.
 • 00:01:45 Dům, kterému jeho podobu vtiskli
 • 00:01:48 nejlepší architekti a výtvarníci
  české meziválečné éry,
 • 00:01:51 má být srovnán se zemí.
 • 00:01:54 Sousední supermarket
  potřebuje více místa
 • 00:01:57 pro automobily
  a nákupní vozíky.
 • 00:02:03 Současný vlastník
  má v tuto chvíli v ruce
 • 00:02:06 platné rozhodnutí o povolení
  odstranění stavby,
 • 00:02:09 a to povolení
  je trvale platné.
 • 00:02:13 Neumím si představit,
  že by ta vila tady nebyla
 • 00:02:16 a bylo tady jenom
  pár míst na parkování.
 • 00:02:25 Kdyby tato vila měla být
  srovnána se zemí,
 • 00:02:29 znamenalo by to pro nás,
  jako bychom si podřízli kořeny,
 • 00:02:33 jako kdybychom stromům
  podřízli kořeny
 • 00:02:37 a my se odřízli
  od té minulosti,
 • 00:02:41 od toho, co nám předali
  naši předkové.
 • 00:02:46 První návštěva byla
  jako takový film.
 • 00:02:50 Člověk zastaví
  na tom ošklivém parkovišti
 • 00:02:55 a teď tam je ostrůvek zchátralé
  první republiky vedle,
 • 00:02:58 vstoupí na trávník a prodírá se,
  obchází ten dům houštinami,
 • 00:03:02 až dojde k otvoru,
  kterým se dá vlézt dovnitř.
 • 00:03:06 A najednou jaké překvapení!
 • 00:03:09 Uvnitř jsou torza
  nádherného interiéru.
 • 00:03:17 Na dekoraci dřevěného schodiště,
  vestavěných skříní,
 • 00:03:21 malovaných dveří
  a malované výzdoby stěn
 • 00:03:25 radostnými květinovými motivy
  se podílel František Kysela,
 • 00:03:31 profesor Uměleckoprůmyslové
  školy v Praze.
 • 00:03:38 Sochorova vila,
  aspoň některé její prostory,
 • 00:03:41 salon, schodiště
  a výklenek arkýřový,
 • 00:03:45 byly prostory výtvarně
  naprosto úchvatné.
 • 00:03:49 Josef Sochor byl unikátní člověk
  a unikátní podnikatel-průmyslník.
 • 00:03:56 Dokázal překonat hospodářskou
  krizi v letech 1929 až 1932.
 • 00:04:01 Nemějme strach
  o český textilní průmysl.
 • 00:04:04 Je dobře zaměstnán
  a vyrábí hodnotné zboží.
 • 00:04:08 Některé prameny uvádějí,
 • 00:04:11 že v tu dobu Sochorovy textilní
  podniky ve Dvoře Králové
 • 00:04:16 dokázaly natisknout
  a vyprodukovat
 • 00:04:19 přes 100 km textilních tkanin
  denně.
 • 00:04:24 Takže to byl příběh,
  který se postupně odhaloval,
 • 00:04:27 a pak člověk zase tím otvorem
  někudy vylezl ven
 • 00:04:30 a najednou byl zase
  na tom parkovišti
 • 00:04:33 u toho úžasného
  nákupního střediska.
 • 00:04:36 Takže zpět do reality.
 • 00:04:39 Místo prvorepublikové
  elegance
 • 00:04:42 plán na ještě větší parkoviště
  u supermarketu.
 • 00:04:45 Zboření vily
  nestojí nic v cestě.
 • 00:04:48 Stavební úřad už vydal
  demoliční výměr.
 • 00:04:54 Právo odstranit stavbu je
  výkonem vlastnického práva,
 • 00:04:57 do kterého stavební úřad
  jako orgán veřejné moci
 • 00:05:00 zasahovat nemůže,
  nemá zákonné právo
 • 00:05:03 takový výkon omezit
  nebo dokonce zakázat.
 • 00:05:07 Byla jsem sama překvapena,
 • 00:05:10 že tato stavba není
  v registru památek,
 • 00:05:13 protože tady padají
  samá zvučná jména
 • 00:05:16 architektů Josefa Gočára,
  Pavla Janáka.
 • 00:05:20 Pavel Janák navrhl
  pro Josefa Sochora
 • 00:05:24 nejenom kolonii
  dělnických domků,
 • 00:05:27 ale také správní budovu továrny
  v rondokubistickém stylu.
 • 00:05:30 K té se ale moc nehodila
  původní secesní vila.
 • 00:05:36 A v letech 1920 až 1922
 • 00:05:38 Josef Sochor požádal
  Josefa Gočára,
 • 00:05:42 aby tu vilu přestavěl
  v duchu dobové estetiky.
 • 00:05:47 Ta vila je výjimečná tím,
 • 00:05:52 že to je vlastně velmi raná
  a téměř revoluční věc.
 • 00:05:56 Ve Dvoře Králové vznikl
  unikátní architektonický areál.
 • 00:06:00 Rondokubistická správní budova
  od Pavla Janáka,
 • 00:06:04 rodinný dům navržený
  Josefem Gočárem
 • 00:06:07 a funkcionalistický domek
  vrátného od Josefa Grusse.
 • 00:06:13 Je třeba připomenout,
 • 00:06:15 že Gočár pracoval na projektu
  pro tuhle vilu ve stejné době,
 • 00:06:19 kdy projektoval Legiobanku.
 • 00:06:21 Tady teprve si zkoušel něco,
  co potom se rozvinulo
 • 00:06:24 v plné kráse v tom,
  čemu říkáme národní styl.
 • 00:06:29 Na fasádě se střetají
  a malebně prolínají
 • 00:06:32 prvky ještě předválečného
  kubismu
 • 00:06:35 s oblým rohlíčkovým
  tvaroslovím
 • 00:06:40 národního slohu
  nebo rondokubismu.
 • 00:06:43 Jenže noblesu první republiky
  brzy vystřídala jiná doba.
 • 00:06:47 Komunisté továrnu i s vilou
  znárodnili
 • 00:06:51 a podnik Tiba si v rodinném domě
  zřídil na bezmála půl století
 • 00:06:54 podnikové jesle
  a mateřskou školu.
 • 00:06:57 Potomci Josefa Sochora získali
  dům v restituci zpět v roce 1992.
 • 00:07:05 Od společnosti Tiba jsme převzali
  v té první fázi polovinu objektu,
 • 00:07:09 kdy v objektu byla provozována
  mateřská škola a jesle
 • 00:07:13 pro zaměstnance závodu Tiba.
 • 00:07:19 Dobu od roku 1945
  do toho roku 1990
 • 00:07:22 byla vila
  v poměrně slušné kondici.
 • 00:07:25 Byla využívána, fungovala
  jako jesle a mateřská školka,
 • 00:07:29 a v podstatě až na drobné
  nevhodné úpravy
 • 00:07:34 se zachovala
  ve velice dobrém stavu.
 • 00:07:38 Potomci továrnického rodu
 • 00:07:41 měli v polovině 90. let
  chuť a sílu se o dům postarat.
 • 00:07:44 Uvažovali jsme, že se vrátíme
  do Dvora Králové,
 • 00:07:47 ale jedině za předpokladu,
 • 00:07:50 že bude obnovena
  historie rodinné společnosti.
 • 00:07:53 Protože tehdejší
  ministerstvo průmyslu
 • 00:07:57 nepřijalo náš rodinný
  privatizační projekt,
 • 00:08:00 moje matka začala
  uvažovat o tom,
 • 00:08:03 že část nabytého
  rodinného majetku prodá.
 • 00:08:06 V roce 1996 koupil vilu
  od Sochorových potomků
 • 00:08:10 místní podnikatel
  Lubomír Šmíd.
 • 00:08:13 Od něho vilu získala
  před třemi lety
 • 00:08:16 developerská společnost
  Imobilia Sen,
 • 00:08:19 která obchoduje s nemovitostmi
  vhodnými pro supermarkety.
 • 00:08:22 V té době také začal
  oficiální pokus
 • 00:08:25 o zapsání vily na seznam
  kulturních památek.
 • 00:08:31 Památkáři města se snažili,
 • 00:08:33 aby to bylo zapsáno
  v seznamu památek,
 • 00:08:36 ale kraj nepodpořil
  tuto myšlenku,
 • 00:08:39 takže se nakonec tato stavba
  do registru památek nedostala.
 • 00:08:45 To, že objekt kdysi v minulosti
  býval jaksi úžasnou stavbou
 • 00:08:49 s dobovými interiéry v duchu
  art deco a podobně, to je pravda.
 • 00:08:56 Ale bohužel z toho se nám
  opravdu nic nezachovalo.
 • 00:09:00 Takže ta autenticita objektu
  v současné době je minimální.
 • 00:09:05 Z domu, který přežil válku,
  půl století komunismu
 • 00:09:08 i téměř 20 polistopadových let
  bez nájemníků,
 • 00:09:12 se najednou ztratily
  velmi cenné dřevěné obklady
 • 00:09:16 od výtvarníka Františka Kysely.
 • 00:09:20 Když jsem se byl den
  před avizovanou schůzkou
 • 00:09:26 s pracovníky Národního
  památkového ústavu podívat,
 • 00:09:30 tak Kyselovy obklady
  zde byly v plné kráse.
 • 00:09:34 A během 24 hodin
  zde nebylo naprosto nic
 • 00:09:38 a veškerá kulturní hodnota objektu
  v podstatě zmizela přes noc.
 • 00:09:44 Zažíval jsem šok, protože
  jsem chtěl pracovníkům ukázat,
 • 00:09:48 jak je to hodnotné, a najednou
  jsem neměl co ukázat.
 • 00:09:52 Takže bylo to veliké zklamání.
 • 00:09:58 To bylo vyvezeno.
  Neřeknu vám, kdo to vyvezl,
 • 00:10:01 ale vzniklo to vlastně potom,
  co proběhlo v tisku,
 • 00:10:05 že památková péče se odvolala
  proti demolici té vily
 • 00:10:08 právě z toho důvodu,
  že tam byly ty dřevěné prvky,
 • 00:10:12 a asi dva dny na to
  to bylo z té vily vykradeno.
 • 00:10:16 Vlastníka vily,
  společnost Imobilia Sen,
 • 00:10:19 zmizení obkladů netrápilo.
 • 00:10:22 Krádež cenných věcí
  nikomu ani nenahlásil.
 • 00:10:25 Proč jste to jako vlastník
  nehlásili policii?
 • 00:10:28 To bylo zbytečný.
 • 00:10:33 My jsme to nehlásili... prostě.
  Nevím.
 • 00:10:36 Vždyť ono to vešlo ve známost
  dřív, než jsme to věděli.
 • 00:10:40 To byla nejcennější věc
  v celé vile.
 • 00:10:43 Čím to, že ten vlastník vily
  nepodával trestní oznámení, nic?
 • 00:10:46 Trestní oznámení
  jako takový asi ne.
 • 00:10:49 Tam se mluvilo o tom,
  že jakmile zmizely obklady,
 • 00:10:52 definitivně skončila
  památková hodnota té stavby.
 • 00:10:55 No, to takhle není.
 • 00:10:58 Dokud ve vile
  byly malované obklady,
 • 00:11:01 ministerstvo kultury
  zvažovalo její zápis
 • 00:11:04 na seznam památek
  chráněných státem.
 • 00:11:08 Po jejich zmizení přestala vila
  ministerské památkáře zajímat.
 • 00:11:11 Bohužel během krátké doby
  veškeré ty součásti zmizely,
 • 00:11:14 nejsou, neexistují,
 • 00:11:17 a tudíž v tomto případě
  opravdu tam není co chránit.
 • 00:11:23 Hodnoty typu gotika, renesance,
  baroko nikdo nezpochybňuje.
 • 00:11:27 Ty objekty z toho 20. století
  mají smůlu,
 • 00:11:30 protože to je velmi ohrožený
  segment kulturního dědictví,
 • 00:11:34 který dlouho nebyl chápán
  jako kulturní památka.
 • 00:11:39 Je to doklad toho,
 • 00:11:42 jak podnikatelé za první
  republiky byli kultivovaní,
 • 00:11:45 jak podnikatelé
  za první republiky
 • 00:11:48 měli přátele v kulturních
  kruzích, v uměleckých kruzích,
 • 00:11:51 jak podnikatelé
  za první republiky
 • 00:11:54 považovali za nutné mít v domě
  například velkou knihovnu,
 • 00:11:57 a jak podnikatelé
  za první republiky
 • 00:12:00 neváhali utratit peníze
  za významného českého architekta.
 • 00:12:03 Potřebuju se vás zeptat,
 • 00:12:06 jaké jsou aktuální plány
  společnosti Imobilia Sen
 • 00:12:09 s vilou továrníka Sochora
  ve Dvoře Králové nad Labem.
 • 00:12:14 Zatím, abych pravdu řekla,
  tak se Sochorova vila neřeší.
 • 00:12:18 My se soustředíme na obchodní
  centrum, na Penny market,
 • 00:12:21 které chceme zrevitalizovat,
  a rozšířit a obsadit shopy.
 • 00:12:27 Já považuju skoro
  za občanskou povinnost
 • 00:12:30 vyzkoušet všechny akcenty,
  všechny možnosti, všechny cesty,
 • 00:12:34 aby ta věc, byť už možná za pět
  minut dvanáct, byla obnovena.
 • 00:12:43 Vzpomínáte, kolik nervů a šprtání
  vás stála maturitní zkouška?
 • 00:12:47 Nechceme vás navádět
  ke špatnostem,
 • 00:12:51 ale mohli jste si to ušetřit.
 • 00:12:53 Na internetu je totiž fůra nabídek
  na prodej maturitního vysvědčení.
 • 00:12:57 Naše reportérka
  Lucie Sehnalová
 • 00:13:00 se proto na jeden lákavý inzerát
  ozvala a počkala, co se bude dít.
 • 00:13:03 Zbytek uvidíte
  v její reportáži.
 • 00:13:21 Úspěšnou absolventkou
  je Kateřina Benešová.
 • 00:13:28 Tohle jsou studenti
  Střední hotelové školy v Plzni.
 • 00:13:32 Všichni poctivě odmaturovali.
 • 00:13:34 Žádný z nich
  by tu ale nemusel být
 • 00:13:37 dnes ani jiný den
  v předchozích čtyřech letech,
 • 00:13:40 kdyby stejně jako já
  našel na internetu inzerát
 • 00:13:43 nabízející maturitu na této škole.
  Za pouhých 15 000.
 • 00:13:47 Úspěšně odmaturovala
  také Nikol Budková.
 • 00:13:56 Je 20. května 2010
 • 00:13:59 a nákupní centrum na kraji
  Ústí nad Labem je plné lidí.
 • 00:14:03 Já se pro tuhle chvíli jmenuji
  Monika Nosková
 • 00:14:06 a čekám na ženu, která se mi
  představila jako Jana Vavřičková.
 • 00:14:10 Má mi přinést
  maturitní vysvědčení.
 • 00:14:12 Maturitní vysvědčení ze školy,
  kterou jsem nikdy ani neviděla.
 • 00:14:48 Vodoznak ale není všechno.
 • 00:14:51 Maturitní vysvědčení má
  mnohem více ochranných prvků.
 • 00:14:57 Má šedivý podtisk
  na obou stranách,
 • 00:15:00 je to malý státní znak
  a lipové listy.
 • 00:15:03 A vysvědčení, která dokládají
  ukončení vzdělání,
 • 00:15:06 jsou navíc na speciálním papíře
  s vodotiskem,
 • 00:15:10 což jsou, když se podíváte
  proti světlu,
 • 00:15:13 tak tam vidíte lipové ratolesti.
 • 00:15:16 A navíc vysvědčení má sérii
  a číselnou řadu, nejméně 6 čísel.
 • 00:15:20 Tohle všechno toto vysvědčení má
  a já jako laik nevidím rozdíl.
 • 00:15:24 První pohled
  ale může klamat.
 • 00:15:28 Moudřejší budeme až ve chvíli,
 • 00:15:31 kdy se na něj podívá
  soudní znalec.
 • 00:15:34 V tuhle chvíli mě zaráží jediné,
  a sice nápis druhopis.
 • 00:15:37 Snažím se nevzbudit podezření
  a ptám se jako někdo,
 • 00:15:40 kdo opravdu potřebuje
  maturitu koupit.
 • 00:16:00 Jinými slovy, protože jsem
  chtěla vysvědčení z roku 1999
 • 00:16:04 a žena měla tiskopis z roku 2009,
  musela tam napsat druhopis.
 • 00:16:09 Takové označení školy
  obyčejně používají také,
 • 00:16:13 když někdo vysvědčení ztratí
  nebo o něj jinak přijde.
 • 00:16:35 O tom, že "běžně" znamená
  "několikrát měsíčně",
 • 00:16:39 se ještě přesvědčíme.
  Teď ale pojďme na začátek.
 • 00:16:44 12. května jsem na internetu
  narazila na inzerát:
 • 00:16:47 "Prodám maturitu - vše zařídím.
  Profesionální a diskrétní jednání."
 • 00:16:53 Neváhala jsem ani minutu
  a na inzerát jsem odpověděla:
 • 00:16:57 "Z jakého oboru je
  vaše maturitní vysvědčení?Ş
 • 00:17:00 Přišel mi dlouhý výčet škol.
 • 00:17:03 Můžu vám nabídnout
  vysvědčení
 • 00:17:05 z hotelovek v Teplicích,
  Plzni a Litoměřicích,
 • 00:17:08 gymnázia v Hradci Králové,
  ISS COP v Brně,
 • 00:17:11 obchodní akademie na Praze 8,
 • 00:17:14 z 1. KSŠP v Litoměřicích,
  v Kladně a Praze,
 • 00:17:16 ekonomické akademie
  v Neveklově.
 • 00:17:20 Pokud byste měla zájem
  o vysvědčení z vaší školy,
 • 00:17:23 není problém jej vyhotovit,
  pokud byste mi mohla zaslat
 • 00:17:26 naskenované ročníkové vysvědčení
  nějakého spolužáka.
 • 00:17:29 Potřebuji to kvůli kódům a razítku,
  ke kterému jinak nemám přístup.
 • 00:17:32 Vybírám si hotelovku v Plzni
  a v hlavě mám legendu o tom,
 • 00:17:35 že kolega šéfovi prozradil,
  že nemám maturitu,
 • 00:17:39 a já potřebuji doložit,
  že ji mám.
 • 00:17:41 Posílám fiktivní údaje
  a snažím se domluvit schůzku.
 • 00:17:45 To už jsme do všeho
  zasvětili policii.
 • 00:17:48 Připravovali jsme se
  na různé varianty.
 • 00:17:53 Počítali jsme s tím,
  že se nemusí dostavit žena,
 • 00:17:56 která korespondovala
  pomocí e-mailu,
 • 00:17:59 ale že se na místo
  může dostavit muž.
 • 00:18:02 Počítali jsme s tím, že může
  přijet autem, může přijít pěšky.
 • 00:18:08 Slečna přišla
  s malým zpožděním.
 • 00:18:11 Vůbec nepůsobí nervózně,
  ba naopak.
 • 00:18:14 Podle toho, co na sebe
  za tu chvíli prozrazuje,
 • 00:18:17 s maturitami
  obchoduje už dlouho.
 • 00:18:39 Už není na co čekat.
 • 00:18:41 Další otázky by jen prozradily,
  že nejsem obyčejný zákazník.
 • 00:19:06 Já mám v ruce doklad o tom,
 • 00:19:09 že jsem vystudovala
  plzeňskou hotelovku,
 • 00:19:12 slečna odchází s 15 000 v kapse.
  Daleko ale nedorazí.
 • 00:19:16 V tomhle případě
  na ni čeká policie.
 • 00:19:19 Ta zadržuje i muže,
  který ženu přivezl.
 • 00:19:29 Co máte v kapsách?
  Peníze?
 • 00:19:36 Noha od auta! Dozadu.
 • 00:19:54 Slečna? Slečnu máme.
 • 00:20:00 Krok dozadu. Krok dozadu.
  Ještě dozadu, ještě dozadu.
 • 00:20:06 Roztáhnout nohy.
  Dej slečně pouta.
 • 00:20:09 Při domovní prohlídce
  jsme našli větší množství věcí,
 • 00:20:15 další vysvědčení
  i jiné materiály.
 • 00:20:18 A nebylo jich málo.
 • 00:20:20 Důkazů k tomu, aby je soud dal
  do vazby je více než dost.
 • 00:20:23 Je jasné, že po České republice
  teď kolují
 • 00:20:26 desítky falešných maturitních
  vysvědčení od této slečny.
 • 00:20:29 A nejen od ní. Stačí chvilka
  a nacházíme další inzeráty,
 • 00:20:32 které jasně ukazují,
  o jak lukrativní byznys jde.
 • 00:20:36 Podle hojného množství
  to jsou ale většinou falzifikáty.
 • 00:20:39 Kdyby se totiž ztrácelo tolik
  bianko originálních papírů,
 • 00:20:43 přišlo by se na to.
 • 00:20:48 Můžeme zaručit, že když se na nás
  Policie České republiky obrátí
 • 00:20:51 a zeptá se, zda jsme prodali
  toto vysvědčení,
 • 00:20:54 tak z naší dokumentace zjistíme,
 • 00:20:57 že jsme toto vysvědčení
  prodali té a té škole.
 • 00:21:00 Pokud to není amatérské číslo,
  které prostě si někdo vymyslel.
 • 00:21:03 Je vysvědčení, které jsme koupili,
  pravé, nebo je to falzifikát?
 • 00:21:07 V tuto chvíli to vypadá,
  že se jedná o padělek,
 • 00:21:10 ale konečné rozhodnutí
  musí učinit znalec.
 • 00:21:13 To bude trvat ještě několik dní.
  I když škola je mimo podezření,
 • 00:21:17 zajímalo mě, kde jsem to vlastně
  údajně studovala.
 • 00:21:20 Jako ředitel jste tam podepsán vy.
 • 00:21:23 Jako předseda komise
  pan inženýr Vít Karban
 • 00:21:27 a jako třídní učitel Jan Brabec.
  Vy existujete, nicméně ti ostatní?
 • 00:21:35 Mohu potvrdit, že v roce 1999
  jsem již byl ředitelem
 • 00:21:38 Hotelové školy v Plzni,
  takže to souhlasí,
 • 00:21:41 nicméně jak jsem koukal
  na protokoly z maturitních zkoušek,
 • 00:21:45 tak předsedou komise tam byla žena,
  teď už nevím to jméno.
 • 00:21:49 A třídní učitelky byly také
  učitelky naší školy, ženy.
 • 00:21:53 Padělatelé si tedy s neexistujícími
  jmény hlavu nelámali.
 • 00:21:57 Takhle dokonalý padělek
  vysvědčení s ochrannými prvky
 • 00:22:01 totiž laik může
  jen stěží rozpoznat.
 • 00:22:05 Podle internetové diskuse
  se i falešné vysvědčení dá použít.
 • 00:22:09 Já jsem si je taky koupila
  a jsem maximálně spokojena.
 • 00:22:13 Přihlásila jsem se na úřad práce
  a teď už mám super práci.
 • 00:22:16 Dvojici pachatelů, kterou
  dopadli ústečtí kriminalisté,
 • 00:22:20 hrozí tři roky vězení.
  Stejný trest hrozí i těm,
 • 00:22:23 kteří si vysvědčení koupili
  a použili ho.
 • 00:22:26 Celý případ navíc ukazuje,
  že řada firem ani neví,
 • 00:22:29 že na kvalifikovaných místech
  mají falešné maturanty.
 • 00:22:36 Adoptovat dítě z Afriky
  je pěkná věc.
 • 00:22:39 Splníte si rodičovský sen
 • 00:22:42 a zároveň poskytnete domov
  sirotkovi bez budoucnosti.
 • 00:22:45 Jenže na vašich dobrých úmyslech
  chce možná někdo vydělat.
 • 00:22:48 Narazili jsme na dvě dámy,
 • 00:22:51 které vám ochotně zprostředkují
  dítě z Konga.
 • 00:22:53 A nebudete čekat
  ani moc dlouho.
 • 00:22:56 Musíte mít ale dost peněz,
  skoro milion korun.
 • 00:23:00 To je na konžské poměry
  neuvěřitelná suma,
 • 00:23:03 takže vzniká otázka,
  komu peníze jdou,
 • 00:23:05 když ony říkají,
  že z nich nemají ani korunu.
 • 00:23:08 Podezřelé adopce odkrývá
  reportáž Lukáše Landy.
 • 00:23:14 V našem případě jsme nejdřív
  chtěli adoptovat dítě v Čechách.
 • 00:23:21 To bylo dost komplikované.
  A dřív bylo Kongo.
 • 00:23:24 Adoptovat dítě z Konga není
  v Česku zase tak složité.
 • 00:23:28 Petra Jílková je jednou z těch,
 • 00:23:31 která se podobnou cestu
  rozhodla vydat
 • 00:23:34 a nebojí se o ní
  otevřeně mluvit.
 • 00:23:37 Podobných případů jsme našli víc,
  jen si přejí zůstat v anonymitě.
 • 00:23:41 Pokoušeli jsme se
  v České republice,
 • 00:23:44 ale vzhledem k našemu věku
  nám bylo sděleno,
 • 00:23:47 že naše pravděpodobnost
  je velice malá až blízká nule,
 • 00:23:51 takže jsme se dívali
  po nějaké jiné možnosti.
 • 00:23:55 Když jsme zjistili,
  že nemůžeme mít vlastní dítě,
 • 00:23:58 tak jsme hledali
  nějakou cestu,
 • 00:24:01 jak dítě mít
  a třeba i někomu pomoci,
 • 00:24:04 a dozvěděli jsme se o možnosti
  adoptovat dítě z Konga.
 • 00:24:08 A po nějaké době o možnosti
  adoptovat ho přes paní Dirlbeck.
 • 00:24:11 Pravidelně ve středu do lenošky
  usedá zajímavá ženská osobnost,
 • 00:24:15 a tou je dnes Jana Dirlbeck,
  dobrý den.
 • 00:24:18 A přišla jste
  se svou dcerou Isabelou.
 • 00:24:21 Paní Jana Dirlbecková
  je žena,
 • 00:24:24 která tyto adopce v Česku
  zprostředkovává.
 • 00:24:27 Vy jste se rozhodla jako první
  Češka adoptovat dítě z Afriky.
 • 00:24:30 Co stálo na začátku
  vašeho rozhodnutí
 • 00:24:33 adoptovat si ne české dítě,
  ale dítě zahraniční?
 • 00:24:38 Mně se líbily černošské děti
  odmala.
 • 00:24:41 Kdy jste se o ní
  poprvé dozvěděla?
 • 00:24:45 Když jí byly tři týdny,
  tak jsem o ní dozvěděla,
 • 00:24:48 jestli mám zájem tuto holčičku
  adoptovat, že je k adopci.
 • 00:24:51 -Viděla jsem ji na fotce?
  -Viděla jsem ji na fotce.
 • 00:24:55 Byla na tom velmi špatně,
  měla velkou podvýživu.
 • 00:24:59 Možná jsme inspirovali maminky.
  Jak by měly postupovat?
 • 00:25:03 Určitě si myslím,
  že by se mohly obrátit na mě,
 • 00:25:08 ráda všem poradím,
  jak postupovat
 • 00:25:11 a jak to udělat, aby také
  mohly pomoct zachránit dítě.
 • 00:25:19 Získali jsme na ni telefonní číslo
  a požádali jsme ji o schůzku.
 • 00:25:22 Přišla i s malou holčičkou,
  kterou už sama adoptovala,
 • 00:25:26 což nás úplně nadchlo.
 • 00:25:29 Řekla, že si sama z toho
  nevezme ani korunu,
 • 00:25:32 že to dělá jenom pro to,
  že chce pomoci sirotkům v Kongu.
 • 00:25:36 Ale řekla, že cena je daná pevně,
  47 000 dolarů.
 • 00:25:40 A tady začíná problém.
 • 00:25:43 Paní Dirlbecková sice nabídla
  pomoc s vyřízením adopce,
 • 00:25:47 ale suma, kterou za to
  požadovala, byla závratná.
 • 00:25:50 V závislosti na kurzu dolaru
  se pohybovala ve výši
 • 00:25:53 neuvěřitelných
  700 000 až 900 000 korun.
 • 00:25:57 Dokážete si představit,
 • 00:26:00 že by cena se vyšplhala
  na 45 000 amerických dolarů?
 • 00:26:04 Ne, to si nedovedu představit.
 • 00:26:09 Za tu částku, kterou jste
  jmenoval, pane redaktore,
 • 00:26:12 kdybyste ji vynásobil
  čtyřmi nebo pěti,
 • 00:26:14 může být nová škola v Kongu,
  malé zdravotní středisko v Kongu.
 • 00:26:18 Je to obrovská částka,
  která je v Kongu
 • 00:26:21 naprosto se vymykající
  představivosti Konžanů.
 • 00:26:27 Musíme si uvědomit,
  že platy v Kongu průměrné,
 • 00:26:30 a to se týče i platů policistů,
  lékařů, učitelů,
 • 00:26:34 jsou kolem 30 dolarů měsíčně.
 • 00:26:38 Čili pro vás je nepředstavitelné,
  že by to mohlo tolik stát
 • 00:26:43 a bylo z konžské strany
  požadováno 700 000 korun?
 • 00:26:48 -Tomu nevěříte?
  -To je naprostý nesmysl.
 • 00:26:51 Je pravda, že až třeba
  80 % afrických dětí
 • 00:26:55 se nedožije jednoho roku.
 • 00:26:58 Paní Dirlbecková ve svém
  televizním vystoupení
 • 00:27:02 působila na city, a přitom
  operovala informacemi,
 • 00:27:04 nad kterými věci znalí lidé
  jen kroutí hlavou.
 • 00:27:08 V žádné oblasti v Kongu není dětská
  úmrtnost 80 %. To je nesmysl.
 • 00:27:12 To si myslím, že je statistika,
  která není seriózní.
 • 00:27:15 Já o ní nevím, nevím,
  z čeho ta dáma čerpá.
 • 00:27:20 Úmrtnost dětská je vysoká,
 • 00:27:23 ale tam bych mluvil
  o několika procentech.
 • 00:27:27 A tak jsem si s paní Dirlbeckovou
  sjednali schůzku
 • 00:27:31 v jedné pražské restauraci.
 • 00:27:33 Vydávali jsme se
  za zájemce o adopci,
 • 00:27:36 kteří touží po dítěti z Konga.
 • 00:27:38 Paní Dirlbecková na schůzku
  přišla
 • 00:27:41 se svou adoptivní
  africkou dcerou
 • 00:27:44 a také s Vendulou Topičovou,
  která jí s adopcemi pomáhá.
 • 00:28:50 Proces adopce sirotka v Kongu
  trvá přibližně jen půl roku,
 • 00:28:54 což se s adopcí v Česku
  nedá vůbec srovnat.
 • 00:28:57 Tak rychlé a snadné
  je to proto,
 • 00:29:00 že tato země nepodepsala
  Haagskou úmluvu,
 • 00:29:03 která státy zavazuje,
  aby při osvojování dětí
 • 00:29:06 spolupracovaly
  a dohlížely na průběh adopce.
 • 00:29:10 V Kongu stačí, když vám dítě svěří
  tamní soud.
 • 00:29:13 Toto rozhodnutí už pak jen
  přinesete českým úřadům.
 • 00:29:18 Přijdou s konžským rozhodnutím
 • 00:29:21 a volají, český státe,
  uznej nám to rozhodnutí,
 • 00:29:24 osvědč nám státní občanství,
  vydej nám rodný list!
 • 00:29:27 A ten stát to zatím dělá.
 • 00:29:31 V Kongu stačí, pokud pár,
  který má zájem o adopci,
 • 00:29:34 splní tři základní podmínky,
 • 00:29:37 a sice, že manželé musí být
  nejméně pět let spolu,
 • 00:29:40 že mají dostatečné materiální
  zajištění k výchově dítěte,
 • 00:29:43 a musí prokázat, že je to jejich
  svobodná vůle dítě adoptovat.
 • 00:29:47 Je to proces legální, který
  ale podle paní Dirlbeckové
 • 00:29:51 stojí údajných 45 000
  amerických dolarů.
 • 00:29:54 My jsme ale mluvili
  i s jinými adoptivními rodiči,
 • 00:29:58 kteří konžské dítě získali
  bez její pomoci.
 • 00:30:01 A ti ho pořídili
  mnohem levněji.
 • 00:30:03 Za kolik jako vám se podařilo
  získat dítě z Konga?
 • 00:30:08 Za 3 000 dolarů. Včetně letenek.
 • 00:30:11 Což je kolem 60 000 korun.
 • 00:30:14 Což je kolem 60 000
  korun českých.
 • 00:30:17 Novinářka Markéta Kutilová
  navíc natočila v Kongu
 • 00:30:21 rozhovor s právníkem, který
  se těmito adopcemi také zabývá.
 • 00:30:25 Můžete říci, kolik proces adopce
  v Kongu stojí
 • 00:30:29 a kolik můžete zaplatit
  na úplatcích?
 • 00:30:36 Normálně, pokud máte kontakty,
  tak 300 dolarů,
 • 00:30:39 ale pak je k tomu třeba
  motivovat toho a toho,
 • 00:30:43 a tak se dostaneme
  na tisíc dolarů.
 • 00:30:46 Slyšeli jsme, že v Kongu se platí
  na úplatcích 40 000 dolarů.
 • 00:30:50 -Je to pravda?
  -Ne, to je lež.
 • 00:30:53 Takže částka 45 000 amerických
  dolarů je opravdu podivná.
 • 00:30:58 Ledaže by paní Dirlbecková měla
  drahou právničku a nevěděla to.
 • 00:31:02 Jak jsme ale zjistili,
  její právnička sice dražší je,
 • 00:31:05 ale zdaleka ne tak,
  jak říká paní Dirlbecková.
 • 00:31:09 Řekněte mi prosím,
 • 00:31:12 kolik adopce přes právničku
  Mombo Dgoj stála.
 • 00:31:17 Když to sečtu, částka možná
  mírně přesáhla 10 000 dolarů.
 • 00:31:20 Abychom informaci potvrdili,
  voláme do Konga přímo právničce,
 • 00:31:23 která spolupracuje
  s paní Dirlbeckovou.
 • 00:32:46 Takže důkazů o nadsazené ceně
  je dost.
 • 00:32:50 Je proto s podivem, že paní
  Dirlbeckovou prý doporučuje
 • 00:32:53 i zdejší velvyslanectví Konga
  v Praze,
 • 00:32:56 respektive šéf jejich protokolu
  Antonio Correia.
 • 00:32:59 Ten na ambasádě zájemcům o adopci
  potvrzuje nutné dokumenty.
 • 00:33:02 I s ním se scházím
  jako fiktivní zájemce o dítě.
 • 00:33:36 Po tom všem jsem si
  s paní Dirlbeckovou dal schůzku.
 • 00:33:40 Zajímá mne, kam a jakým způsobem
  se může rozdíl v ceně,
 • 00:33:43 tedy asi půl milionu korun
  na jedno dítě, ztrácet,
 • 00:33:46 respektive jak přesně probíhá
  platba za adopci.
 • 00:34:00 Já musím říct pravdu, jsem novinář,
  nejsem zájemce o dítě,
 • 00:34:04 jmenuju se Lukáš Landa,
  pracuju pro Českou televizi.
 • 00:34:08 Vy říkáte částku 700 000.
 • 00:34:11 Mám tady oficiální ceník
  právničky, o které mluvíte.
 • 00:34:15 Ta částka dosahuje 11 000 dolarů.
  Já chci vědět...
 • 00:34:19 -Naší právničky?
  -Vaší právničky.-To určitě ne.
 • 00:34:22 Chci vědět, kde je ten zbytek.
 • 00:34:26 To byste se musel domluvit
  přímo s tou právničkou.
 • 00:34:29 Já vám říkám,
  že jsem s tou právničkou mluvil.
 • 00:34:32 Byla překvapena, že si tady
  účtujete přes 700 000 korun.
 • 00:34:36 V žádném případě. A nezdá se vám
  tohle trošičku pošahaný?
 • 00:34:40 Promiňte, tady ve vzduchu lítá
  500 000 za dítě.
 • 00:34:43 Nelítá, já vám prostě říkám,
  že to je taxa advokátky.
 • 00:34:47 Paní Dirlbecková
  ani Vendula Topičová
 • 00:34:50 nepředložily žádné důkazy,
  které by vyvrátily naše zjištění.
 • 00:34:57 Ještě zbývá se zeptat přímo
  na velvyslanectví Konga,
 • 00:35:01 proč doporučují
  právě paní Dirlbeckovou.
 • 00:35:05 Potřeboval bych s velvyslancem
  mluvit, s chargé dšaffaires.
 • 00:35:08 No, takhle, nechci na vás být
  nepříjemná,
 • 00:35:12 tady je teď hrozně moc práce
  a teď s vámi nikdo nemůže mluvit.
 • 00:35:15 Když tak zavolejte.
 • 00:35:31 Na naše otázky ale během 14 dnů
  ani přes urgence nikdo neodpověděl.
 • 00:35:36 A také paní Dirlbecková
  s paní Topičovou
 • 00:35:38 původně domluvený rozhovor
  zrušily.
 • 00:35:41 Jejich aktivity jsou přitom
  minimálně podezřelé.
 • 00:35:44 Pokud opravdu realizovaly
  10 adopcí, jak samy říkají,
 • 00:35:47 mohlo zmizet více než
  5 milionů korun.
 • 00:35:51 Pokud někdo uvede
  někoho v omyl
 • 00:35:54 nebo mu uvádí
  nepravdivé okolnosti
 • 00:35:57 nebo mu zamlčí
  nějaké okolnosti,
 • 00:36:00 tak by se mohl takový člověk
  dopustit trestného činu podvodu.
 • 00:36:04 Pokud by škoda přesáhla
  5 milionů korun,
 • 00:36:07 je možnost uložení trestu 5-10 let,
  což je maximální sazba.
 • 00:36:12 Bylo to zklamání pro nás,
  že někdo vydělává na tom,
 • 00:36:15 že jiný je nešťastný
  svým způsobem.
 • 00:36:18 A potom, že je to podvodnice,
  to si myslím, no.
 • 00:36:21 Takže se vůbec nebojte, volejte,
  a já určitě ráda všem poradím,
 • 00:36:25 protože nějakou spolupráci
  jsem s Afrikou navázala.
 • 00:36:29 A budu ráda,
  když se zachrání další dítě.
 • 00:36:40 Pro dnešek je to vše,
  díky za pozornost.
 • 00:36:42 Na shledanou za týden
  a hezké dny.
 • 00:36:47 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2010

Související