iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 7. 2008
21:30 na ČT1

1 2 3 4 5

54 hlasů
10654
zhlédnutí

Reportéři ČT

Česká polní nemocnice v Afghánistánu — Vyšetřování kauzy Kamencové jezero

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:03 REPORTÉŘI ČT
 • 00:00:25 Pohled zblízka na práci
  českých misí v Afghánistánu.
 • 00:00:28 Navštívili jsme
  polní nemocnici v Kábulu
 • 00:00:31 i rekonstrukční tým v Logaru.
 • 00:00:36 Před 2 měsíci jsme odvysílali
  reportáž o podezřelém pronájmu
 • 00:00:40 chomutovského Kamencového jezera
  místnímu podnikateli.
 • 00:00:43 Ukážeme vám,
  co se od té doby stalo.
 • 00:00:50 Taková jsou témata
  dnešního vysílání.
 • 00:00:53 Doufáme, že si je nenecháte ujít
  a následujících 37 minut
 • 00:00:56 zůstanete s REPORTÉRY ČT.
 • 00:00:58 Vítám vás u jejich sledování,
  dobrý večer.
 • 00:01:01 Včera do Afghánistánu odletěla
  skupina zdravotníků,
 • 00:01:05 která má vystřídat personál
  české polní nemocnice v Kábulu.
 • 00:01:08 Bude to už v pořadí 5.
  a zřejmě poslední střídání,
 • 00:01:12 protože armáda chce nemocnici
  na konci roku stáhnout.
 • 00:01:15 Naši reportéři nemocnici navštívili
  zhruba před měsícem
 • 00:01:19 a při své cestě
  natáčeli taky v Logaru,
 • 00:01:22 kde pracuje
  český rekonstrukční tým.
 • 00:01:24 Na jejich pozoruhodnou reportáž
  z válečných zón
 • 00:01:27 se teď můžete podívat.
 • 00:01:49 Proti loňsku se tady bezpečnostní
  situace o hodně zhoršila, o hodně.
 • 00:01:55 V rámci útoků, sebevražedných
  atentátů, raketové útoky,
 • 00:02:00 to tady vůbec nebylo.
 • 00:02:01 Naváží k nám pacienty
  se střepinovým poraněním, amputace.
 • 00:02:12 Nejzávažnější operaci jsme tu měli
  hned tu první,
 • 00:02:19 střelné poranění vojáka.
 • 00:02:21 Měl průstřel plic,
  udělali jsme resekci levé plíce.
 • 00:02:24 A pak druhé poranění,
  to byl také místní, student,
 • 00:02:29 ten byl postřelen do břicha,
  měl poranění jater,
 • 00:02:33 tak jsme dělali revizi střev
  a jater.
 • 00:02:36 Měl také krvácení do třísel,
  dělali jsme podvaz tepen
 • 00:02:39 v tříslech,
  zastavovali jsme krvácení.
 • 00:02:42 To byly tak 2 největší operace.
 • 00:02:55 V současnosti je situace
  nesrovnatelně horší nejen proto,
 • 00:02:59 že začíná tzv. jarní ofenziva
  Talibanu, ale i zhoršení klimatu
 • 00:03:04 tady v Afghánistánu.
 • 00:03:23 V urgentních případech jako třeba
  dopravní nehody,
 • 00:03:26 kdy je potřeba první pomoc,
  tak ji poskytujeme i místním.
 • 00:03:30 Říkali, že je to sražené děvče
  z dopravní nehody.
 • 00:03:35 Děcka jsou tu ne neukázněná,
  ale chtějí po těch vojácích,
 • 00:03:41 když jedou, tak něco chtějí.
 • 00:03:47 Holčička měla otevřenou ránu
  na dolní končetině,
 • 00:03:50 která se zašila.
 • 00:03:51 A na druhé končetině byl zlomený
  kotník, tak se jí dala dlaha
 • 00:03:57 a srovnalo se to, aby se to
  zahojilo ve správné pozici.
 • 00:04:01 A pak se zase předávala zpět
  belgickým kolegům,
 • 00:04:04 kteří ji odvezli zpět
  na hlavní bránu
 • 00:04:06 a předali ji rodině.
 • 00:04:13 Je to běžná praxe,
  je to o rozptýlení toho dítěte,
 • 00:04:16 aby si neuvědomilo,
  v jakém prostředí je,
 • 00:04:19 aby nebylo ve stresu a bralo to
  trošku pohodověji
 • 00:04:23 a neuvědomovalo si,
  že ho ty nohy bolí
 • 00:04:26 a je v prostředí, které ani nezná.
 • 00:04:46 Činnost nemocnice nespočívá
  jen v péči o zdraví.
 • 00:04:51 Součástí našich povinností
  je i péče o ostatky jak našich,
 • 00:04:56 tak aliančních vojáků,
  tak o ostatky příslušníků
 • 00:05:00 afghánských ozbrojených sil.
 • 00:05:17 Charon tým je neustále připraven
  v pohotovosti.
 • 00:05:20 Pokud nám operační zavolá,
  že máme nástup,
 • 00:05:23 tak automaticky odjíždíme
  na plochu letiště a čekáme
 • 00:05:28 na přílet letadla, vynášíme mrtvé
  či rakve z letadla do transportéru
 • 00:05:35 a pak do chlaďáku
  a pak dle instrukcí pokračujeme.
 • 00:05:39 Pokud je to místní Afghánec,
  tak ho předáme na bráně,
 • 00:05:43 pokud je to voják ISAF
  nebo koaliční voják,
 • 00:05:47 předáváme ho dalšímu letadlu
  a letí domů.
 • 00:05:53 Nevím, jestli bych tu praxi
  nazval běžnou.
 • 00:05:57 Člověk vždy, když se nějak
  setká se smrtí, snaží se vyhnout
 • 00:06:02 těmto termínům.
 • 00:06:04 Co se týče zkušenosti nemocnice,
  tak takovýto druh činnosti
 • 00:06:08 má v popisu práce poprvé.
 • 00:06:11 Česká polní nemocnice se podílela
  na péči o zraněné organizací
 • 00:06:17 repatriace ze zdravotních důvodů
  a repatriací ostatků našeho vojáka.
 • 00:06:28 Je to určitě nepříjemný pocit
  v tom, že je to Čech, kolega.
 • 00:06:33 Už to, že jsme se dozvěděli,
  že padl a další byli ranění,
 • 00:06:38 byl nepříjemný pocit.
 • 00:06:40 A další nepříjemný pocit byl,
  když jsem toho kluka bral do rukou,
 • 00:06:44 jeho rakev a nesl ho z transportéru
  ven, prostě nepříjemné.
 • 00:06:50 Nechtěl bych to znovu zažít,
  doufám, že se tak nestane.
 • 00:07:06 Naše vozidlo v koloně najelo
  na minu a při tomto výbuchu
 • 00:07:11 jsme ztratili 1 člověka
  a 3 vojáci byli těžce raněni.
 • 00:07:14 A samozřejmě pro všechny
  příslušníky kontingentu to byl šok,
 • 00:07:19 se kterým se vyrovnáváme dodnes.
 • 00:07:29 Já vidím negativa i pozitiva.
 • 00:07:32 Negativum je, že jsme ztratili
  kamaráda, že jeden z našich
 • 00:07:37 příslušníků je postižen
  a bude postižen i do budoucna.
 • 00:07:41 A pozitivním zjištěním pro mne
  byla činnost vojáků
 • 00:07:46 při tomto kritickém okamžiku.
 • 00:07:49 Ta činnost byla bezchybná,
  to je pro mne to povzbudivé.
 • 00:07:54 Každý výjezd, který následoval,
  bude provázen obavami.
 • 00:07:59 Ale vycházíme ze zkušenosti,
  že čím déle jsme zůstávali
 • 00:08:05 na základně a redukovali počet
  výjezdů, tím by situace
 • 00:08:10 v kontingentu byla horší a horší.
 • 00:08:13 Tzn. že jsme do 3 dnů po incidentu
  zahájili výjezdy znovu.
 • 00:08:25 Rekonstrukční tým se skládá
  ze 2 částí.
 • 00:08:28 Ta první část jsou civilní experti
  vyslaní min. zahraničních věcí,
 • 00:08:33 druhá část je vojenská část
  vyslaná min. obrany.
 • 00:08:38 Hlavním posláním civilní části
  je rekonstrukční a rozvojový proces
 • 00:08:46 a jednání se všemi nevládními
  a vládními organizacemi
 • 00:08:51 v prostoru Afghánistánu,
  u nás konkrétně v provincii Logar.
 • 00:08:57 Afghánistán na tom není dobře,
  to víme všichni.
 • 00:09:02 Když si vezmete průměrný věk
  dohromady žen i mužů,
 • 00:09:06 dostaneme se na nějakých 46 let.
 • 00:09:11 S dětskou úmrtností je to
  snad ještě horší
 • 00:09:15 než v ostatních nevyspělých zemích.
 • 00:09:18 Mluvíme o číslech snad i 150 úmrtí
  na 1000, takže to je v porovnání
 • 00:09:23 s ostatními úplně až na tom spodu
  toho žebříčku.
 • 00:09:31 My jsme samozřejmě s naším
  příjezdem věděli,
 • 00:09:35 že hned ráno nemůžeme začít
  implementovat naše projekty.
 • 00:09:39 Takže jsme se předdomluvili
  s americkou stranou,
 • 00:09:43 s kterou spolupracujeme,
  že přijmeme
 • 00:09:46 několik jejich projektů.
 • 00:09:51 Jedná se tam hlavně o opravu
  vodní přehrady v distriktu
 • 00:09:57 Mohammed Aga, pak se jedná
  o dostavby 2 nemocnic
 • 00:10:01 jak tady v centru,
  tak v Mohammed Aze.
 • 00:10:05 Pak se nám podařilo postavit
  dívčí školu v distriktu Shark.
 • 00:10:17 Jsme v areálu nemocnice
  a tady jí přistavujeme
 • 00:10:21 další křídlo, protože stávající
  budovy nestačily,
 • 00:10:24 tak dostavujeme další část.
 • 00:10:26 Jak je vidět, hrubá stavba
  postoupila už výrazně.
 • 00:10:36 Teď jsme v této části,
  projedeme tady po mostě,
 • 00:10:40 vrátíme se zpátky, daleko to není,
  tady třeba budou 2 auta,
 • 00:10:45 kde se otočí, tam se dojede,
  nafotí a jede se hned zpět,
 • 00:10:50 žádné postávání.
 • 00:10:58 Jedeme na školu, která je v plánu
  a jedeme na 2 mosty, také v plánu.
 • 00:11:02 Jediné, co se vynechává,
  tak z důvodu naprosté nedostupnosti
 • 00:11:06 pro 11 Hummerů, tak je bazar.
 • 00:11:22 Zrovna tento most, co je za mnou,
  tak má v sobě díru
 • 00:11:26 asi metr v průměru,
  která je zasypaná
 • 00:11:29 jen kameny a plechy, takže to by
  stálo za uvážení, jde to opravit.
 • 00:11:40 Na základě toho se to vyhodnotí,
  zpracuje se projekt a pozvou se
 • 00:11:45 kontraktoři, kterých je tu
  nepřeberné množství.
 • 00:11:51 Ty mosty, co jsme prošli,
  tak to jsou lávky,
 • 00:11:55 které jsou vytvořeny "samo domaŞ,
  nějaké kolejnice, hlína, nic víc.
 • 00:12:01 Takže když přijde velká voda,
  tak by jim to mohlo
 • 00:12:05 utéci pod nohama.
 • 00:12:06 A sami říkají, že když taje,
  tak jsou dny, kdy se nedostanou
 • 00:12:10 přes řeku.
 • 00:12:25 Ochrana spočívá v tom,
  že je chráníme jak během přesunu
 • 00:12:29 do toho místa, kde organizují
  své projekty, tak i tam na místě.
 • 00:12:33 Kontroluji namátkově například
  rozestupy vozidel,
 • 00:12:37 která vidím před sebou,
  komunikaci ve vysílačce,
 • 00:12:40 zda je všechno v pořádku.
 • 00:12:42 Já jsem dohled nad vším ostatním.
  Hlavně makají ti ostatní.
 • 00:12:51 Při výjezdu jsem takové to oko,
  které vidí.
 • 00:12:59 Zabezpečuji bezpečnost té kolony,
  protože mám jediný
 • 00:13:03 takhle největší přehled a hlídám,
  aby se nic nestalo,
 • 00:13:07 aby nebyla žádná střelba,
  abych mohl včas identifikovat
 • 00:13:13 toho nepřítele.
 • 00:13:19 Dostáváme nějaké informace o tom,
  která vozidla jsou přímo
 • 00:13:23 v té provincii riziková,
  nebo osoby.
 • 00:13:27 Sice je to těžké rozpoznat,
  ale snažíme se pro to dělat
 • 00:13:31 maximum, abychom to rozpoznali,
  ale je to těžké.
 • 00:13:37 Neupřesněný počet Talibanců
  napadl přímo D. C.
 • 00:13:40 a empéčka se bránila palbou.
 • 00:13:43 Nebyla hlášena žádná zranění,
  nebyla ani vyslána letecká podpora.
 • 00:13:53 Snažím se hlídat svůj perimetr
  a vůbec nad tím nepřemýšlím,
 • 00:13:57 jestli mi trčí hlava nebo ne.
 • 00:13:59 Je to moje práce,
  bohužel jsem ve věži,
 • 00:14:02 tak to tak beru.
 • 00:14:07 Jsem si vědom, že ČR a veřejnost
  vnímá svou bezpečnost
 • 00:14:12 jako bezpečnost na chodníku.
 • 00:14:15 Ale je potřeba si uvědomit,
  že ta naše bezpečnost,
 • 00:14:22 i na tom chodníku,
  se tvoří i tady v Afghánistánu.
 • 00:14:27 A já sám si myslím,
  že tato mise má smysl.
 • 00:14:39 Když začali v 50tisícovém
  severočeském Chomutově
 • 00:14:42 vycházet do ulic
  protestující občané,
 • 00:14:45 chtěli jsme zjistit, co je za tím.
 • 00:14:48 Nejznámější kauzou bylo odvolání
  ředitele zooparku Přemysla Rabase.
 • 00:14:52 Narazili jsme ale
  na další rozbušku:
 • 00:14:54 50letý podnájem areálu unikátního
  Kamencového jezera
 • 00:14:58 firmě místního zastupitele.
 • 00:15:00 Za exkluzivních podmínek,
  s příslibem stamilionových investic
 • 00:15:04 z evropských peněz.
 • 00:15:06 O obchod se po odvysílání reportáže
  začala zajímat policie.
 • 00:15:10 Proto jsme se do podkrušnohorského
  státu ve státě vydali znovu,
 • 00:15:14 více už Michael Fiala
  a David Havlík.
 • 00:15:17 Běžte dál s tím, co mi tam...
 • 00:15:19 Panebože, přestaňte se mnou
  diskutovat!
 • 00:15:22 Běžte s tím do prdele!
 • 00:15:24 Doporučuji, zda byste si mohl
  přečíst můj email.
 • 00:15:26 Děkuji, na shledanou.
 • 00:15:28 Natočte si to a můžete to odvysílat
  v nějaký Český televizi.
 • 00:15:34 Tyhle záběry jsme vysílali
  v reportáži
 • 00:15:36 Poklad na Kamencovém jezeře
  před 2 měsíci. O co šlo?
 • 00:15:41 Jenom ve stručnosti:
  Kamencové jezero nebo jeho areál
 • 00:15:45 byl pronajat na dobu 50 let
  za částku 250.000 Kč na rok
 • 00:15:50 soukromé osobě
  nebo společnosti soukromé.
 • 00:15:55 My jsme to rozebírali s kolegy,
  tu smlouvu,
 • 00:16:02 a jednoznačně jsme se shodli,
  že 50 let nebo 49 teda,
 • 00:16:05 jak zní ta doba pronájmu,
  tak že to je dost nevýhodné.
 • 00:16:08 Přesněji: nevýhodné pro město,
  výhodné pro soukromou firmu
 • 00:16:12 CV Relax. Za minimální nájemné
  získala na půl století
 • 00:16:15 30ha rekreační areál
  kolem unikátního jezera
 • 00:16:18 se stavbami za 80 mil. Kč.
 • 00:16:20 REPORTÉŘI ČT zjistili,
  že na své podnikání navíc čerpá
 • 00:16:23 miliony z veřejných peněz.
 • 00:16:26 Firmě, kterou řídí
  místní podnikatel a zastupitel
 • 00:16:29 Zdeněk Fojtík, je ze svého fondu
  posílá ústecký hejtman Jiří Šulc
 • 00:16:33 - Fojtíkův stranický kolega.
 • 00:16:35 A v areálu Kamencového jezera,
  který dostal na 50 let do podnájmu
 • 00:16:39 Zdeněk Fojtík, měly také vyrůst
  stavby za stovky mil. Kč
 • 00:16:43 z evropských fondů.
 • 00:16:44 To se po reportáži ČT změnilo.
  O tom ale později.
 • 00:16:52 Policie začala prověřovat podnájem
  Kamencového jezera druhý den,
 • 00:16:55 to znamená 27. května po odvysílání
  reportáže v ČT.
 • 00:16:58 Okresní ředitelství policie
  v Chomutově prověřuje,
 • 00:17:01 jestli nedošlo k trestnému činu
  porušování povinnosti
 • 00:17:04 při správě cizího majetku.
 • 00:17:10 Město s policií spolupracuje,
  policie požádala o předání
 • 00:17:13 písemných dokumentů
  k tomuto projektu.
 • 00:17:17 A toto bylo neprodleně učiněno.
 • 00:17:19 Myslíte, že byste nám
  nějakou informaci poskytl?
 • 00:17:23 Ne. Ne. Neposkytnu.
  Já se s vámi nemám o čem bavit.
 • 00:17:26 Zdeňku Fojtíkovi
  přesto ještě píšeme email.
 • 00:17:29 Na ten odpovídá.
 • 00:17:32 Policie má povinnost prověřit
  každé podezření
 • 00:17:35 i na základě televizní reportáže.
 • 00:17:37 Je to v kompetenci Policie ČR.
 • 00:17:39 Firma Zdeňka Fojtíka,
  která obchoduje s městem,
 • 00:17:42 je zajímavá ještě něčím:
  není vůbec jisté,
 • 00:17:45 jestli skutečně patří
  Zdeňku Fojtíkovi
 • 00:17:47 - její akcie jsou totiž anonymní.
 • 00:17:54 Posunula se nějakým způsobem
  ta informace od té doby,
 • 00:17:57 co to proběhlo i médii,
  kdo za tou firmou tedy je?
 • 00:18:01 Pan Fojtík jak v novinách,
  tak v pořadu REPORTÉŘI ČT tvrdil,
 • 00:18:05 že vlastníkem je on
  a jeho rodinní příslušníci.
 • 00:18:07 Samozřejmě to je tvrzení,
  akcií se může kdokoliv
 • 00:18:10 kdykoli zbavit. A dneska může být
  vlastníkem v podstatě kdokoliv.
 • 00:18:13 Akcie, jaké má právě tahle firma,
  jsou totiž anonymní
 • 00:18:17 stejně jako třeba bankovky.
 • 00:18:18 Majitelem je ten,
  kdo je právě drží v ruce.
 • 00:18:29 Dneska se budeme bavit
  o Kamencovém jezeře,
 • 00:18:32 a proto ta voda radním,
  aby radní si vzali vodu od nás
 • 00:18:37 a nechali Kamencové jezero,
  tak jak je.
 • 00:18:59 Vedení města na kritiku reaguje:
 • 00:19:04 Toto setkání s občany
  je orientováno na MHD.
 • 00:19:09 Nezdá se vám, že jsou tady
  momentálně palčivější otázky
 • 00:19:12 v tomhle městě, který si myslím,
  že už jsou dost vidět celostátně?
 • 00:19:17 Na začátku jsem řekl, o čem budeme
  jednat na tomto setkání.
 • 00:19:22 Je tu Kamencové jezero,
  pronájem na 50 let,
 • 00:19:24 pan Fojtík se toho
  ani nemůže dožít.
 • 00:19:28 Já znovu opakuji, že toto setkání
  bylo svoláno kvůli jedinému tématu,
 • 00:19:31 městská hromadná doprava
  a jeho problematika.
 • 00:19:39 Primátorka Ivana Řápková
  tu dnes není,
 • 00:19:41 i když obvykle tady bývá.
 • 00:19:46 Proč se paní starostka nedokáže
  postavit sem do toho čela
 • 00:19:50 a těm lidem odpovědět,
  protože je to teď důležitější?
 • 00:19:54 Já nemohu odpovídat za ni,
  takže teď, prosím,
 • 00:19:57 pojďme se vrátit k tomu tématu,
  kvůli kterému dneska tady jsme.
 • 00:20:02 Ale tohleto je opravdu důležitý,
  pane Řehák, zkuste na to říct
 • 00:20:05 aspoň svůj osobní názor,
  zkuste se k tomu postavit
 • 00:20:08 jako normální člověk.
 • 00:20:09 Hanba! Hanba! Hanba!
 • 00:20:25 Další setkání s občany
  o měsíc později vedení města
 • 00:20:28 bez oznámení zrušilo.
 • 00:20:31 Tam jsme uznali chybu tím,
  že jsme přes média informovali,
 • 00:20:36 byť teda až dodatečně veřejnost
  omluvou, že jsme informovali
 • 00:20:41 o zrušení tohoto briefingu,
  takže tímto
 • 00:20:44 se ještě jednou omlouvám.
 • 00:20:52 Chomutovská krize už přetekla
  přes hranice města.
 • 00:20:56 Já bych si dovolil předat vám teď
  na chviličku na pár slov
 • 00:21:00 pana prezidenta Václava Havla.
 • 00:21:37 Pan Suchý nám napsal mailem dopis,
  takže já bych Suchého citovala:
 • 00:21:43 O chomutovském jezeru
  jsem se dozvěděl z televize
 • 00:21:47 a žasl jsem.
 • 00:21:48 Co mě zarazilo,
  byla arogance těch lidí.
 • 00:21:51 To jejich uhýbání TV kamerám
  jako by potvrzovalo
 • 00:21:56 domněnky veřejnosti,
  že svědomí nemají zcela čisté.
 • 00:22:02 Komu se zodpovídají ze svých činů?
  Že by nikomu?
 • 00:22:06 V tom případě proč? Jiří Suchý.
 • 00:22:24 Jedním z lidí, kolem nichž
  se soustřeďuje občanská opozice
 • 00:22:27 v Chomutově, je Jan Hartman.
 • 00:22:29 Do místního veřejného života
  ho vtáhly spory mezi občany
 • 00:22:32 a vedením města o parkování
  či provoz nočních klubů.
 • 00:22:38 Situace se potom vyhrotila
  odvoláním doktora Rabase
 • 00:22:41 z funkce ředitele
  chomutovského zooparku.
 • 00:22:44 To Kamencové jezero bylo možná
  takový druhý vrchol, bych řekl.
 • 00:22:47 Jan Hartman založil
  občanské sdružení,
 • 00:22:50 které chce monitorovat
  a připomínkovat kroky radnice.
 • 00:22:53 Já bych tedy nechal hlasovat o tom,
  jestli souhlasíte
 • 00:22:56 se zněním stanov tak,
  jak byly navrženy
 • 00:22:59 a odsouhlaseny ministerstvem.
  Kdo je pro?
 • 00:23:03 Hned po reportáži ČT
  o Kamencovém jezeře
 • 00:23:07 napsalo Hartmanovo sdružení
  otevřený dopis vedení města.
 • 00:23:10 My na základě tady toho pořadu
  jsme vyzvali radu města Chomutova,
 • 00:23:15 aby okamžitě odstoupila
  od té nevýhodné smlouvy.
 • 00:23:20 Vyzvali jsme radní města,
  aby zvážila další setrvání
 • 00:23:23 ve funkcích.
 • 00:23:25 Víte, jestli vedení města Chomutova
  nějak reagovalo na tento dopis?
 • 00:23:30 Jestli poskytlo odpověď?
 • 00:23:32 Tak opět bych si musel
  vyžádat podklady,
 • 00:23:35 který teďko bohužel nemám v ruce
  a nemůžu odpovědět.
 • 00:23:39 Bohužel, samozřejmě na tenhle dopis
  nebyla žádná reakce
 • 00:23:42 ze strany města dodneška.
 • 00:23:44 Lidé z občanského sdružení
  se poznali hlavně přes internet:
 • 00:23:48 na stránce, kterou založil
  právě Jan Hartman.
 • 00:23:50 Na ní se začali spontánně
  potkávat lidé kritizující
 • 00:23:53 některé kroky radnice.
 • 00:23:58 Hartmanovu blogu vznikla
  v Chomutově konkurence.
 • 00:24:01 Kritizuje kritiky magistrátu
  a hájí radnici
 • 00:24:03 - píše se tady například:
 • 00:24:06 "V poslední době vzbuzuje každý
  krok chomutovské radnice
 • 00:24:10 u určité části občanů
  odmítavý postoj.
 • 00:24:13 Jedná se zásadně o jakékoli
  jednání městských orgánů.
 • 00:24:16 Věcná diskuze s těmito lidmi
  není možná.
 • 00:24:18 Projevují se jen nechutnou agitací
  na veřejnosti a šířením
 • 00:24:21 nactiutrhačných pomluv ve městě.
 • 00:24:23 Je jich málo,
  ale jsou o to více slyšet.
 • 00:24:26 Rozvrací a štvou, kde jen můžou.
 • 00:24:28 Mají svůj pohled na svět
  a veškeré své projevy podřazují
 • 00:24:31 svému jedinému cíli,
  chtějí totiž nahradit
 • 00:24:34 dosavadní vedení radnice
  svými zástupci.
 • 00:24:36 Jejich vůdci jsou vesměs lidé
  bez osobnosti,
 • 00:24:39 kteří už někde zkrachovali,
  nemohou tudíž chomutovským občanům
 • 00:24:43 nabídnout žádný
  vážně míněný program.Ş
 • 00:24:45 Mluvit chceme samozřejmě
  i s autorem článku. Ale nemůžeme.
 • 00:24:49 Text je anonymní jako celý blog.
 • 00:24:54 Sami se bojí vystoupit
  na veřejnosti k otevřenému dialogu,
 • 00:24:58 aby řekli, co jim na nás vadí,
  aby my jsme na to mohli reagovat.
 • 00:25:06 Měsíc po reportáži ČT
  přijíždějí do města diskutovat
 • 00:25:10 o zdejší krizi zástupci mezinárodní
  protikorupční organizace,
 • 00:25:14 a mají problém.
 • 00:25:19 A to sehnat vlastně místo,
  kde takovou diskuzi vůbec udělat,
 • 00:25:23 protože jsme objednávali
  snad 4 místa,
 • 00:25:25 kde nám bylo nejprve řečeno,
  že tedy sál bude bez problémů
 • 00:25:29 nám pronajmut a poté,
  když zjistili, kdo jsme
 • 00:25:32 a co chceme tedy řešit,
  nám bylo řečeno, že to tedy ruší,
 • 00:25:36 tu objednávku, a že si nechtějí
  dělat další problémy.
 • 00:25:40 Takže radní tady nejsou?
  Jsou tady alespoň zastupitelé?
 • 00:25:44 A můžu se zeptat,
  jestli koaliční nebo opoziční?
 • 00:25:48 Opoziční.
 • 00:25:52 Důvodem nepřítomnosti bylo to,
  že se tato akce kryla
 • 00:25:56 s mimořádným zasedáním rady města.
 • 00:25:59 Takto to samozřejmě může působit
  poněkud jednosměrně, ale nevím,
 • 00:26:02 co se dá udělat více pro to,
  abychom je sem dostali,
 • 00:26:06 než je slušně pozvat.
 • 00:26:08 Primátorka ani nikdo jiný
  z politiků nebyl
 • 00:26:11 ani na veřejném projednávání
  změny projektu, se kterou,
 • 00:26:15 jak už jsme řekli na začátku,
  přišlo vedení města
 • 00:26:18 po odvysílání květnové reportáže.
 • 00:26:20 Celý projekt za 1,5 mld. Kč
  z evropských fondů
 • 00:26:23 se nazývá Integrovaný plán
  rozvoje města - ve zkratce IPRM
 • 00:26:28 - a ještě začátkem června zahrnoval
  i areál Kamencového jezera.
 • 00:26:32 Magistrát chce v Chomutově
  za evropské peníze postavit
 • 00:26:35 nový zimní i letní stadion,
  2 kinosály a také lázeňský komplex
 • 00:26:40 - takzvané oddychové
  a relaxační centrum.
 • 00:26:43 Původně mělo vzniknout
  právě v areálu,
 • 00:26:46 který město na 50 let pronajalo
  zdejšímu zastupiteli Fojtíkovi.
 • 00:26:50 Po veřejné kritice, která vyvolala
  i zájem policie o projekt,
 • 00:26:53 ho vedení města narychlo mění:
  centrum bude jinde.
 • 00:27:00 Můžete nám ukázat teda
  na tom prospektu támhle,
 • 00:27:02 kde teda bude stát
  to oddychové relaxační centrum?
 • 00:27:06 Stačí prstem ukázat,
  můžete i tím červeným světýlkem.
 • 00:27:14 Takže to ukazujete
  na tom samým místě,
 • 00:27:17 co máme tady na tom plánku,
  nezlobte se na mě.
 • 00:27:20 Nám se zdá, že s námi
  nehrajete čistou hru.
 • 00:27:23 Takže, můžete, pane Chytra,
  prosím vás, vstát a ukázat nám,
 • 00:27:27 kde bude stát to relaxační centrum?
 • 00:27:37 Já to jenom okomentuju,
  protože já mám jinou mapu.
 • 00:27:40 Ta mapa je stažená z...
 • 00:27:42 Ne, ne, promiňte, promiňte.
 • 00:27:45 Tohleto je tak hezkej nákres,
  že pro vás problém ukázat,
 • 00:27:48 kde bude stát.
 • 00:27:49 Vraťte se, prosím,
  zpátky na ten původní obrázek.
 • 00:27:54 -Zde.
  -Zatím jste nás opět nepřesvědčil.
 • 00:28:00 Když teď město narychlo
  mění projekt, relaxační centrum
 • 00:28:03 za evropské peníze chce přesunout
  mimo areál Kamencového jezera
 • 00:28:07 a o peníze na ně žádat
  z jiného evropského zdroje.
 • 00:28:10 Přiznává tedy chybu?
 • 00:28:11 Jak k tomu došlo?
  K téhle řekněme chybě?
 • 00:28:14 Tak já si nemyslím,
  že to byla chyba,
 • 00:28:17 ale k tomu bych si musel vyžádat
  další dokumenty
 • 00:28:20 a ty bohužel teď
  nemám k dispozici.
 • 00:28:22 A důvod přesunu relaxačního centra
  mimo areál Kamencového jezera?
 • 00:28:26 Tak areál Kamencového jezera
  byl vlastně z IPRM vyjmut
 • 00:28:29 po konzultaci s úřadem
  regionální rady soudržnosti
 • 00:28:32 NUTS 2 Severozápad.
 • 00:28:34 Byl vyjmut i z toho důvodu,
  že byl jaksi hodně medializován,
 • 00:28:38 to znamená, že překročil
  jaksi hranice regionu.
 • 00:28:42 Mluvčí Pavel Novák naráží
  na reportáž ČT, která odkryla
 • 00:28:45 problematická místa
  původního záměru.
 • 00:28:48 Poukázala na možnou nezákonnou
  podporu podnikání firmy
 • 00:28:52 v areálu Kamencového jezera,
  za kterou jedná
 • 00:28:55 chomutovský zastupitel
  Zdeněk Fojtík - a to z městských,
 • 00:28:59 krajských,
  případně evropských peněz.
 • 00:29:01 10 dní po reportáži vedení města
  přesunulo plánované centrum
 • 00:29:04 za 300 mil. Kč mimo areál
  Kamencového jezera,
 • 00:29:07 který má v podnájmu
  místní zastupitel.
 • 00:29:10 Co to znamená? Těžko říct.
 • 00:29:11 Radnice připouští,
  že i přesunuté centrum
 • 00:29:14 může pronajmout stejně
  jako celé Kamencové jezero.
 • 00:29:43 23. června: projekt s čerstvými
  změnami se oficiálně schvaluje
 • 00:29:47 na chomutovském zastupitelstvu.
 • 00:29:56 Tak já vás upozorním
  jenom na jednu věc,
 • 00:29:59 že vás může kdokoli zažalovat.
  To je všechno.
 • 00:30:03 Tento prostor je natáčen
  kamerovým systémem, to znamená,
 • 00:30:07 že máte všichni právo
  na ochranu osobnosti podle § 11
 • 00:30:11 občanského zákoníku.
 • 00:30:13 Samozřejmě týká se to všech,
  můžete podat žalobu v tomto smyslu,
 • 00:30:20 pokud se budete cítit poškozeni.
 • 00:30:23 Má slova tedy směřují
  k panu Točínovi zejména.
 • 00:30:31 To jednání zastupitelstva
  je veřejné, nelze tam argumentovat
 • 00:30:35 jakýmkoliv zájmem
  na ochranu osobnosti.
 • 00:30:37 Není možné bránit pořizování
  zvukových nebo obrazových záznamů
 • 00:30:40 na zastupitelstvu.
 • 00:30:43 Choďte tam, natáčejte, nahrávejte,
  nechte se vyvádět
 • 00:30:46 a podávejte trestní oznámení.
 • 00:30:48 Jednání chomutovského
  zastupitelstva
 • 00:30:50 provází další konflikt.
 • 00:30:53 PÍSKOT
 • 00:30:58 -My jsme taky lidi!
  -Proč tam nemůžeme?
 • 00:31:04 Tak jeden z důvodů byl určitě
  kapacita místnosti,
 • 00:31:07 která jaksi neměla,
  nebo neměla by být překročena,
 • 00:31:10 a druhá věc jsou každopádně
  i bezpečnostní důvody.
 • 00:31:15 Tohle je email, který týden
  před zastupitelstvem
 • 00:31:19 dostali všichni členové
  místního sdružení ODS.
 • 00:31:24 Na toto jednání se chystá
  spousta lidí z řad
 • 00:31:27 nespokojených občanů a "rabasovcůŞ,
  aby našim zastupitelům
 • 00:31:31 opět znepříjemňovali život,
  rušili a prodlužovali jednání.
 • 00:31:34 Pokud by se podařilo obsadit místa
  ve velké zasedací místnosti,
 • 00:31:38 druzí se tam stěží vejdou.
 • 00:31:39 Chtěla bych vás
  velmi zdvořile požádat,
 • 00:31:41 pokud máte v uvedeném termínu čas,
  zda byste mohli o něco dříve
 • 00:31:45 na jednání zastupitelstva přijít
  a obsadit volná místa,
 • 00:31:48 popřípadě se zapojit
  do diskuse s příspěvky,
 • 00:31:51 které nebudou nahrávat
  na smeč těmto rebelům.
 • 00:31:58 Město šlo tak daleko dokonce,
  že obsadilo celý to zastupitelstvo
 • 00:32:02 úředníky města.
 • 00:32:04 Opravdu, byli jsme tam.
 • 00:32:06 Všichni úřadníci seděli
  a nás tam bylo asi 10,
 • 00:32:08 který seděli po straně.
 • 00:32:10 Verbovací email rozeslala oblastní
  manažerka ODS Jana Kronforstová.
 • 00:32:17 Tenhleten mail si nevybavuji,
  ale podívám se na to.
 • 00:32:21 Abych byla upřímná, v té době
  jsem už odjížděla na dovolenou.
 • 00:32:25 Ale určitě mi to pošlete.
 • 00:32:27 Poté, co jsme jí
  text emailu poslali,
 • 00:32:30 si Jana Kronforstová vzpomněla.
 • 00:32:33 Nejednala jsem na příkaz,
  byla to pouze má iniciativa.
 • 00:32:37 Reagovala jsem takto na situaci
  kolem schvalovaného
 • 00:32:40 integrovaného plánu
  rozvoje města Chomutov,
 • 00:32:43 zúčastnila jsem se představování
  projektů a brífinku s občany
 • 00:32:46 a mrzelo by mne, pokud by byla
  zničena dlouholetá práce radnice
 • 00:32:50 díky lidem, kteří nedokáží
  konstruktivně jednat, pouze urážet.
 • 00:32:57 O rozesílání tohoto emailu
  jsme nevěděli.
 • 00:33:00 A podle prohlášení
  paní oblastní manažerky,
 • 00:33:03 tak ta jednala
  z vlastní iniciativy a neuváženě.
 • 00:33:07 2 dny po tomto rozhovoru
  mluvčí Pavel Novák složil funkci.
 • 00:33:11 Na chomutovském magistrátu
  působil 2 měsíce.
 • 00:33:14 Jednání chomutovského
  zastupitelstva pokračuje
 • 00:33:18 dalšími střety - hlavně
  o samotnou podstatu celého projektu
 • 00:33:22 z evropských peněz.
 • 00:33:23 Já si myslím, že tohle je projekt,
  který je strategicky nešťastný.
 • 00:33:30 Proto my jako klub zelených
  nebo aspoň ten zbytek,
 • 00:33:34 který tady zbyl,
  tento projekt nepodpoří.
 • 00:33:39 Takže jenom si sáhněte do svědomí,
  kdo z vás,
 • 00:33:42 kteří teď vystupují proti,
  jste přišli s tím,
 • 00:33:44 že se chcete podílet na vývoji
  a na tvorbě jednotlivých IPRM.
 • 00:33:51 Jedna jediná písemná poznámka
  nesouhlasná na úpravu
 • 00:33:54 nebo s doporučením na úpravu
  stávajících IPRM...
 • 00:34:03 Paní primátorko, já si do svědomí
  sahat nebudu,
 • 00:34:06 ale možná bych sáhl do svědomí
  vedení města,
 • 00:34:08 protože já jsem ty své připomínky
  přednesl 9. června.
 • 00:34:13 Takže vy nám teď představujete
  projekty, říkáte nám,
 • 00:34:16 kolik město proinvestuje
  do roku 2012, ale nevíte,
 • 00:34:21 kolik to město bude stát
  jeho vlastních nákladů
 • 00:34:25 za 10, 20, 50 let. Děkuju.
 • 00:34:28 -Ale víme.
  -Teď jste říkal, že nevíte.
 • 00:34:32 -Víme... rámcově jako.
  -Tak nám řekněte to rámcový číslo.
 • 00:34:50 Ty projekty, než jste je dostali,
  byly konzultovány s odborníky
 • 00:34:54 a byly konzultovány s Úřadem
  pro ochranu hospodářské soutěže.
 • 00:35:01 Úřad v tomto okamžiku je ve fázi,
  kdy si vyžádal stanovisko
 • 00:35:05 města Chomutova.
 • 00:35:07 Ta odpověď mně připadá
  poměrně vágní.
 • 00:35:11 Jako by nám chtěli říct:
  nic vám do toho není.
 • 00:35:16 Stejný podnět k přezkoumání
  postupu chomutovské radnice
 • 00:35:21 jako český antimonopolní úřad
  dostala i Evropská komise.
 • 00:35:25 V podstatě to můžeme
  také pojmout tak,
 • 00:35:29 že si myjeme ruce,
  že my jsme udělali to,
 • 00:35:34 co jsme mohli a město Chomutov
  ať si potom v Bruselu dělá,
 • 00:35:40 co chce, ale tento postoj
  bych aplikoval velice nerad.
 • 00:35:45 Byl bych radši, kdybychom mohli
  na tom spolupracovat ruku v ruce
 • 00:35:50 a v případě, že zjistíme problém,
  abychom ho byli schopni napravit,
 • 00:35:55 než tedy dojde k nějakému
  třeba vracení peněz
 • 00:35:59 nebo rušení smluv.
 • 00:36:01 Chomutovští politici projekt
  na získání 1,5 mld. Kč
 • 00:36:05 z evropských peněz nakonec hlasy
  zdejších spojenců,
 • 00:36:09 ODS a ČSSD, schválili.
 • 00:36:11 Areál Kamencového jezera
  do něj už nepatří.
 • 00:36:15 Jeho 50letý podnájem firmě
  chomutovského zastupitele Fojtíka
 • 00:36:18 nicméně běží dál.
 • 00:36:20 A až se relaxační centrum,
  které původně mělo vzniknout
 • 00:36:23 právě v areálu Kamencového jezera,
  postaví za 300 mil. Kč
 • 00:36:27 o pár metrů vedle,
  může si je pronajmout kdokoli
 • 00:36:30 - tedy například i současný nájemce
  areálu Kamencového jezera.
 • 00:36:39 To je pro dnešek všechno,
  za týden jsme zpátky,
 • 00:36:42 tak se dívejte.
 • 00:36:43 Díky za pozornost, na shledanou
  a pokud možno hezké dny.
 • 00:36:48 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2008

Související