iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 12. 2008
17:25 na ČT2

1 2 3 4 5

103 hlasů
2879
zhlédnutí

Přidej se

Horské smrčiny

Kdo si brousí zuby na původní jesenické lesy?

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se - Horské smrčiny

 • 00:00:40 Horské smrčiny najdeme asi
  nad nadmořskou výškou 1150 m,
 • 00:00:45 přibližně v horní hranici lesa,
 • 00:00:49 do nadmořské výšky
  1350 m nad mořem.
 • 00:00:53 Zejména jsou soustředěny v národních
  přírodních rezervacích,
 • 00:00:57 případně v přírodních rezervacích.
 • 00:00:59 Tady v masívu
  Širácko - Keprnické rezervace
 • 00:01:04 a potom v masívu pradědském,
 • 00:01:07 kde jsou ještě další významné
  rezervace s horskými smrčinami
 • 00:01:10 jako je rezervace Břidličná
  nebo Pod jelení studánkou.
 • 00:01:14 Teď se půjdeme podívat
  na nejzachovalejší horské smrčiny
 • 00:01:18 v národní přírodní rezervaci Praděd.
 • 00:01:22 Konkrétně pojedeme
  do lokality Ovčárna.
 • 00:01:28 Takže jsme se ocitli nad Karlovou
  studánkou nedaleko Ovčárny
 • 00:01:31 v horských smrčinách,
 • 00:01:34 pěkných, přírodních, dalo by se říci
  pralesovitých porostech smrků,
 • 00:01:39 který tady roste odjakživa.
 • 00:01:42 Tady vidíme prastaré velikány,
  kteří tady patří
 • 00:01:45 a jsou právě ozdobou
  jesenických lesů.
 • 00:01:53 Stáří porostu se pohybuje minimálně
 • 00:01:56 na 170, 180 letech
  u těch nejstarších stromů.
 • 00:02:01 V porostu můžeme vidět nejen staré
  velikány, ale všechny generace lesa,
 • 00:02:06 od malých nejmladších smrčků
  až po staleté velikány.
 • 00:02:13 Porost je rozvolněný a to dělá
  toto prostředí velmi zajímavým.
 • 00:02:20 Horské smrčiny jsou jedním
  z nejcennějších fenoménů,
 • 00:02:24 kterými se Jeseníky vyznačují.
 • 00:02:26 Tím jsou cenné.
 • 00:02:29 Máme tady 2 hlavní okruhy
  ochrany přírody.
 • 00:02:32 Jedna oblast, kterou chráníme,
 • 00:02:35 jsou baltýnské alpínské polohy
  horského bezlesí
 • 00:02:38 a druhý fenomén jsou právě
  horské smrčiny.
 • 00:02:42 Jaké nebezpečí jim dneska hrozí?
 • 00:02:46 Dnes můžeme horské smrčiny
  opravdu považovat
 • 00:02:51 za jeden z nejohroženějších typů
  biotopů u nás vůbec
 • 00:02:54 nebo ve střední Evropě.
 • 00:02:56 Dobře to můžeme vidět např.
  na Šumavě nebo třeba v Tatrách.
 • 00:02:59 Ohrožení spočívá zejména v tom,
 • 00:03:02 že pravděpodobně zvyšujícími se
  teplotami se zlepšují podmínky
 • 00:03:05 pro kůrovce, což je hlavní činitel,
  který vede k obnově lesa
 • 00:03:09 a dalo by se říci k jeho
  místní destrukci.
 • 00:03:13 Zásadním způsobem ekosystém
  ovlivňuje.
 • 00:03:17 Kůrovec dříve v Jeseníkách
  nebo v těchto polohách nebyl?
 • 00:03:21 Kůrovec je samozřejmě v Jeseníkách
  v těchto polohách doma,
 • 00:03:24 byl tady odjakživa, patří
  do tohoto ekosystému.
 • 00:03:27 Jenže dnes se dá říci,
  že kůrovec je na vzestupu,
 • 00:03:30 buď opět po nějaké době
  nebo na trvalém vzestupu.
 • 00:03:32 Dokonce staří revírníci říkají,
  že do těchto poloh
 • 00:03:36 v podstatě chodí identifikovat
  kůrovcové stromy
 • 00:03:39 a řešit nějakým způsobem
  jejich asanaci, tzn. likvidaci.
 • 00:03:42 To před nějakými 10, 20 lety
  vůbec nemuseli.
 • 00:03:45 Teploty tady byly zřejmě takové,
 • 00:03:48 že tento brouk stihl udělat
  sotva jednu generaci ročně,
 • 00:03:51 kdežto dneska při vyšších teplotách
  a mírných zimách,
 • 00:03:53 které byly zejména
  v posledních letech,
 • 00:03:56 je kůrovec schopen udělat
  1,5 i 2 generace v roce,
 • 00:04:00 tzn. množení je mnohem intenzivnější
  a tím pádem i důsledky
 • 00:04:04 pro jednotlivé smrky
  popř. pro celý porost.
 • 00:04:30 Teď jsme v rašeliništi.
 • 00:04:33 Jak byste charakterizovali
  rašelinné smrčiny?
 • 00:04:38 Rašelinné smrčiny jsou zajímavé tím,
 • 00:04:41 že i když teď stojíme na Rejvízu
  v nadmořské výšce asi 1750 m,
 • 00:04:45 přesto všude kolem nás
  převládá smrk.
 • 00:04:48 Je to dáno právě tím, že je tady
  poměrně vysoká hladina spodní vody
 • 00:04:52 a jiné druhy dřevin tady mají
  velmi obtížné podmínky k životu.
 • 00:04:56 Udrží se tady převážně jen smrk.
 • 00:05:00 Smrk má velmi mělce
  rozprostřeny kořeny,
 • 00:05:04 takže v případě, že tady více zafouká
  a ty smrky jsou odrostlé,
 • 00:05:08 tak tady dochází k častým vývratům,
 • 00:05:12 což je v rašelinných smrčinách
  běžný jev.
 • 00:05:16 Tady je vidět, že je tady spousta
  mechů, které se nazývají rašeliníky
 • 00:05:21 a tvoří se tady i vrstva rašeliny.
 • 00:05:29 Teď jsme v centrální části
  rejvízského rašeliniště.
 • 00:05:32 Úroveň spodní vody
  je zde tak vysoká,
 • 00:05:35 že tady dřeviny v podstatě skomírají
  a dožívají.
 • 00:05:38 Smrky, které kolem sebe vidíme,
  i při výšce několika metrů,
 • 00:05:42 mohou mít klidně 100 let.
 • 00:05:45 Podmínky jsou tady
  už natolik extrémní,
 • 00:05:47 že přírůsty jsou tady minimální.
 • 00:05:50 Jsou zde, stejně jako při horní
  hranici lesa,
 • 00:05:53 v naprostém existenčním okraji,
  existenčním extrému.
 • 00:05:57 Kromě toho v těchto místech,
  v těchto polohách,
 • 00:05:59 přistupuje na stanovištích
  i bříza karpatská
 • 00:06:02 a opodál bychom viděli
  i borovice blatky,
 • 00:06:05 které na rašeliniště právě patří
  a jsou tady doma.
 • 00:06:12 Kde všude v Jeseníkách jsou
  rašelinné smrčiny?
 • 00:06:16 Především tady v oblasti národní
  přírodní rezervace Rejvíz
 • 00:06:20 a potom ještě ve větším rozsahu
 • 00:06:23 u národní přírodní rezervace
  Rašeliniště Skřítek.
 • 00:06:26 To jsou 2 nejvýznamnější místa.
 • 00:06:29 Nadmořská výška těchto lokalit je
  mezi 750, 850 až 900 m nad mořem.
 • 00:06:36 Kůrovec napadá rašelinné smrčiny
  stejně jako horské smrčiny?
 • 00:06:42 Kůrovec tady je, je tady větší riziko
  polomů a vývratů
 • 00:06:46 vzhledem k charakteru
  kořenového systému.
 • 00:06:49 Určité podmínky pro rozvoj kůrovce
  tady jsou,
 • 00:06:52 je to dynamická rovnováha, která
  do tohoto prostředí patří:
 • 00:06:55 kůrovec, vítr, smrky.
 • 00:06:57 Je to prostě přirozený děj.
 • 00:07:01 Tady v Jeseníkách stále polemizujeme
  s lesníky a hledáme řešení,
 • 00:07:04 jakým způsobem kůrovce eliminovat
 • 00:07:07 a zda vůbec v takových porostech
  jako tady, v pralesovitých,
 • 00:07:09 je třeba proti kůrovci zasahovat.
 • 00:07:12 Jednou z možností je,
 • 00:07:14 když se strom vyvrátí
  nebo když je napaden kůrovcem,
 • 00:07:17 tak se nakrátí, případně se odřízne
  od kořenů a celý se zbaví kůry.
 • 00:07:21 To naprosto kůrovce zlikviduje,
  znemožní jeho další vývoj.
 • 00:07:25 S jistotou víme, že kůrovec se
  v tomto kmeni nenamnoží,
 • 00:07:29 nevylétne a nemůže napadat
  další stromy.
 • 00:07:32 Má to samozřejmě celou řadu negativ.
 • 00:07:35 Kromě toho, že takové špalky prostě
  do tohoto prostředí nepatří,
 • 00:07:39 to tady vypadá skutečně nepatřičně,
 • 00:07:42 je i faktický problém v tom,
 • 00:07:44 že dříví bez kůry tady zůstane
  možná několik 10 let
 • 00:07:48 a vůbec se nebude rozkládat,
  nebude tlít
 • 00:07:51 a nebude osidlováno organismy,
  které se podílejí na rozpadu dřeva
 • 00:07:55 Vidíme to tady v okolí.
 • 00:07:57 Když to srovnáme s kmenem,
  který tady prostě spadl
 • 00:08:01 nebo s tímto stojícím
  suchým stromem,
 • 00:08:04 tak jasně vidíme, že je osídlen třeba
  nejrůznějšími houbami.
 • 00:08:08 Kdežto na tomto kmeni
  prostě nebude žít nic, ani růst.
 • 00:08:12 Maximálně jeden druh houby, který má
  příznačné jméno - trámovka plotní.
 • 00:08:16 Snažíme se eliminovat tento způsob
  boje s kůrovcem
 • 00:08:20 a hledat jiné cesty.
 • 00:08:22 Je celá řada dalších možností.
 • 00:08:26 Např. na Šumavě experimentují
  s patogenními houbami,
 • 00:08:29 které kůrovce napadají a kmen může
  zůstat tak, jak třeba spadl
 • 00:08:34 a je určitá záruka, že kůrovec
  bude trošku potlačen.
 • 00:08:55 Typické pro horské smrčiny je,
 • 00:08:58 že obnova probíhá na starém
  rozpadajícím se dřevě stromu.
 • 00:09:03 Tady vidíme jeden vývrat
  starý přibližně několik 10 let.
 • 00:09:09 Došlo zde k rozkladu dřeva
 • 00:09:12 a probíhá přirozená obnova
  horského smrku.
 • 00:09:15 Právě proto, že jsou zde obtížné
  klimatické podmínky,
 • 00:09:19 tak smrk využívá lepší mikroklima,
  protože není až při zemi,
 • 00:09:23 má lepší mikroklimatické podmínky,
 • 00:09:26 když vyrůstá
  na rozpadajícím se dřevě.
 • 00:09:30 Druhý důvod, proč smrk používá
  kmeny pro obnovu je,
 • 00:09:33 že se dostane z dosahu této vegetace
  kapradin a travin,
 • 00:09:39 takže pak bez problémů odrůstá.
 • 00:09:42 Ještě je zajímavé u obnovy smrku
  v horských smrčinách,
 • 00:09:47 že se často obnovuje v řadách,
  což je dáno právě tím,
 • 00:09:51 že se obnovuje na rozpadajícím se
  dřevě kmene, který je rovný.
 • 00:09:59 Dost často můžeme
  v horských smrčinách vidět
 • 00:10:02 veliké chůdové kořeny.
 • 00:10:05 To je dáno právě tím, že smrček
  vyrůstá na rozpadajícím se dřevě,
 • 00:10:10 které mezitím během desítek let
  úplně zetlí a zmizí
 • 00:10:14 a zůstane právě mezera
  pod vlastním stromem
 • 00:10:18 a můžeme vidět chůdové kořeny,
  které jsou tady typické.
 • 00:10:29 V lesích žil typický druh živočicha
  tetřev hlušec.
 • 00:10:34 Dnes už se s ním
  zde bohužel nesetkáme.
 • 00:10:39 Kromě tetřeva zde stále
  přežívá v několika 10 párů
 • 00:10:44 např. jeřábek lesní,
 • 00:10:47 což je rovněž výrazný kurovitý pták
  chráněný na úrovni EU.
 • 00:10:53 Troufám si říct, že v úplné
  homogenní monokultuře
 • 00:10:56 bychom jeřábka těžko hledali,
 • 00:10:58 vyžaduje skupinky menších stromů
  i otevřená místa,
 • 00:11:02 kde nachází potravu - bobule,
  hmyz apod.,
 • 00:11:05 i starší porosty, které mu vyhovují
  zase v období rozmnožování.
 • 00:11:10 Takže spíše než v monokultuře
  můžeme jeřábka očekávat
 • 00:11:13 v horských přirozených
  nebo přírodě blízkých smrčinách.
 • 00:11:36 Jak dopadne srovnání vysázeného
  smrkového lesa
 • 00:11:40 s jesenickou smrčinou?
 • 00:11:44 Takový příklad můžeme vidět mezi
  Pradědem a Švýcárnou,
 • 00:11:47 na místě, kde se zrovna nacházíme.
 • 00:11:51 Porost za námi, který je
  ve stáří asi 100 let,
 • 00:11:54 vykazuje známky značného rozpadu.
 • 00:11:58 Byl zde použit jednak
  nepůvodní materiál,
 • 00:12:01 pravděpodobně materiál z nížiny,
  možná až od Vídně.
 • 00:12:06 Druhá věc je, že porost byl založen
  výsadbou velice nahusto,
 • 00:12:10 takže nerespektuje svou strukturou
  klasickou horskou smrčinu,
 • 00:12:15 která je v těchto nadmořských výškách
  kolem 1300 m rozvolněná,
 • 00:12:20 a ten porost se poměrně
  hodně rozpadá.
 • 00:12:25 Jakou má výhodu horský jesenický smrk
  v takovém prostředí?
 • 00:12:31 Hlavní rozdíl mezi smrky, které odtud
  evidentně nepochází
 • 00:12:35 a mezi horskými smrky
  z vysokých hor,
 • 00:12:38 spočívá ve tvaru koruny,
  ve způsobu větvení.
 • 00:12:42 Smrky nížinné nebo z pahorkatin
  mají větve vodorovně rozestálé,
 • 00:12:46 kdežto horský smrk je má
  svisle podél kmenu
 • 00:12:50 a dobře tak odolává přívalům sněhu.
 • 00:12:53 Tady se můžeme podívat a vidět,
  jak se ty smrky lámou,
 • 00:12:56 jak jsou neduživé, nezdravé.
 • 00:12:58 Evidentně jim to
  v tomto prostředí nesedí.
 • 00:13:01 Po těle horského smrku
  sníh vlastně sjede.
 • 00:13:04 Po větvích jim sníh spíše sklouzává,
  kdežto tady spíš větve láme.
 • 00:13:09 Horské smrčiny jsou zcela zásadní
  pro jesenickou přírodu.
 • 00:13:12 Je to jedno ze základních
  společenstev,
 • 00:13:16 které ochrana přírody chrání.
 • 00:13:20 Bez horských smrčin by Jeseníky
  byly v podstatě poloviční
 • 00:13:23 a ochrana přírody zde také.
 • 00:13:32 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2008.

Související