iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 12. 2006
16:40 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
2423
zhlédnutí

Rodina a já

Jak učit a vychovávat, aby to nebolelo

18 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rodina & škola

 • 00:00:15 Čínský myslitel Lao-c' řekl:
 • 00:00:18 "Moudrý člověk hledá nejprve
  svůj vlastní střed
 • 00:00:21 a teprve poté může se státi
  středem pro druhé."
 • 00:00:25 Jako dělané pro motto
  dobrého kantora.
 • 00:00:28 Co říkáte?
 • 00:00:30 (Schuller) V rejstříku
  takového kantora
 • 00:00:31 by se mohlo objevit
  třeba i tohle:
 • 00:00:34 "Vychovatel musí vytvořit
  předem připravené prostředí
 • 00:00:37 a starat se o něj.
 • 00:00:39 Musí a smí podat
  pomocnou ruku jen tehdy,
 • 00:00:41 když je požádán o pomoc.
 • 00:00:43 Musí umět naslouchat
  a pak se ptát.
 • 00:00:47 Musí respektovat dítě,
  když pracuje
 • 00:00:49 a nevyrušovat ho.
 • 00:00:51 Musí se stále pokoušet
  nadchnout děti pro práci."
 • 00:00:54 Líbí se vám takové zásady?
  Pak mohu ještě pokračovat!
 • 00:00:58 "Vychovatel musí děti
  nechat pocítit,
 • 00:01:00 že se na jeho pomoc mohou
  kdykoliv spolehnout,
 • 00:01:03 ale nesmí ji nikdy vnucovat!"
 • 00:01:06 Pokud se vám zdá,
 • 00:01:07 že cituji z nějakého
  školního programu,
 • 00:01:10 zdá se vám dobře.
 • 00:01:11 Tohle je část "dvanáctera",
 • 00:01:13 které vytvořila pro vychovatele
  mateřských škol
 • 00:01:16 Marie Montessori.
 • 00:01:32 To, co jsme právě
  viděli na elipse,
 • 00:01:34 tak je to základní princip
  Marie Montessori,
 • 00:01:37 který vlastně
  pojednává o tichu.
 • 00:01:40 O tichu a koncentraci -
  na sebe, na svět,
 • 00:01:45 na to, co zrovna třeba
  ty děti nosily.
 • 00:01:47 Teď byl nádherný moment,
 • 00:01:49 jak dítě vlastně položilo
  ruku na tu učitelku
 • 00:01:53 a počkalo, až ona
  se jí bude věnovat -
 • 00:01:58 tzn. nevyrušila ji
  úplně v práci.
 • 00:02:01 Je to ta schopnost vlastně
  počkat, zastavit se,
 • 00:02:06 být tolerantní k tomu
  druhému člověku.
 • 00:02:09 A je to o komunikaci.
 • 00:02:11 Že neskáče do řeči tomu,
  kdo zrovna mluví.
 • 00:02:14 (reportérka) Co ještě dalšího
  se tady z toho dá vykoukat?
 • 00:02:17 (Hillebrandová) Třeba zrovna
  u téhleté práce,
 • 00:02:21 že teď je zrovna
  aktivní učitel
 • 00:02:24 a on vlastně pomáhá
  dětem objevit
 • 00:02:28 ten vnitřní život
  toho člověka,
 • 00:02:32 nebo vnitřní součásti,
  orgány toho člověka.
 • 00:02:36 V tomto okamžiku
  je učitel aktivní.
 • 00:02:37 Když to děti už
  potom vstřebají,
 • 00:02:39 začínají být aktivní ony.
 • 00:02:41 Tzn. učitel ustupuje
  do pozadí.
 • 00:02:44 Další princip
  je připravené prostředí -
 • 00:02:46 to je velmi důležitý
  princip,
 • 00:02:48 protože v připraveném
  prostředí
 • 00:02:50 se dítě skutečně může učit.
 • 00:02:52 Pomáhá to jak učiteli,
  tak dítěti.
 • 00:02:55 To připravené prostředí
  souvisí i s tím,
 • 00:02:59 jak nízké jsou police,
  jak jsou vybavené,
 • 00:03:02 že jsou otevřené,
 • 00:03:04 to že jsou přístupné
  tomu dítěti tak,
 • 00:03:06 aby na to mohlo dosáhnout.
 • 00:03:08 A hlavně to láká -
 • 00:03:09 tím vybavením to láká
  dítě k té práci.
 • 00:03:12 Samostatnost se vlastně
  projevuje na každém kroku -
 • 00:03:15 pokud to dítě už je
  tzv. normalizované.
 • 00:03:17 My to slovo nemáme moc rádi,
 • 00:03:19 ale je to vlastně návrat
  k normám toho dítěte -
 • 00:03:21 takového jaké se narodilo.
 • 00:03:24 Takže třeba...
  při samostatném svačení,
 • 00:03:28 resp. i při tom obědě:
 • 00:03:30 Při svačině si děti
  samy vezmou chleba,
 • 00:03:33 namažou si tu pomazánku,
 • 00:03:35 můžou si vzít ovoce,
  nemusí si vzít ovoce
 • 00:03:38 a můžou si vzít zeleninu,
  nemusí si vzít zeleninu.
 • 00:03:40 Je to obrovská samostatnost
  v tom rozhodování
 • 00:03:43 a je to také o zodpovědnosti
  sama k sobě.
 • 00:03:46 (Schuller) Když se tvoří,
  vypadá to ideálně.
 • 00:03:48 Ale jak se tu vypořádávají
  s chybami?
 • 00:03:51 (Hilldebrandová) Na chybách
  vlastně se děti učí.
 • 00:03:53 I my dospělí se učíme
  chybami.
 • 00:03:56 A učitel vlastně musí
  respektovat to,
 • 00:03:58 že dítě dělá chybu.
 • 00:03:59 Ostatně všechny ty pomůcky
  jsou postavené tak,
 • 00:04:01 aby tu chybu dítě
  mohlo vidět samo.
 • 00:04:04 Ty pomůcky, ten materiál
  Marie Montessori
 • 00:04:08 je k tomu vede.
 • 00:04:09 Já se vrátím ještě
  k té chybě:
 • 00:04:12 Když si učitel všimne,
  že ta chyba je nějaká zásadní
 • 00:04:15 a opakuje se víckrát
  než jednou nebo dvakrát,
 • 00:04:19 tak potom je jeho úkolem
  nabídnout znova ukázku
 • 00:04:23 a ukázat znovu jak.
 • 00:04:25 Tzn. že učitel může říct:
  Chceš to vidět ještě jednou?
 • 00:04:30 Když potom je dítě právě
  koncentrované na tu činnost,
 • 00:04:34 tak ten dospělý ho nesmí
  v žádném případě vyrušovat.
 • 00:04:38 Když dítě dokončí
  tu kterou práci,
 • 00:04:41 tak ví, že ta pomůcka,
  ta aktivita
 • 00:04:45 se musí uložit
  zase na místo,
 • 00:04:47 aby si ji tam zase
  někdo jiný mohl najít.
 • 00:04:50 A potom, když už to
  dokončí i s tím úklidem,
 • 00:04:54 tak chodí po třídě
  a hledá si další práci.
 • 00:04:58 A buď si vybere to,
  co už zná a procvičuje to
 • 00:05:02 a nebo požádá o pomoc
  právě učitele.
 • 00:05:05 Je to ta jeho aktivní složka
  v té vzdělávací činnosti,
 • 00:05:09 kdy dítě osloví učitele
  a poprosí ho,
 • 00:05:12 jestli mu ukáže něco dalšího,
  co ještě třeba nezná.
 • 00:05:17 (Schuller) Tolik předškolní
  výchova!
 • 00:05:19 Děti v Jablonci
  dostaly šanci
 • 00:05:21 naplňovat zásady výjimky
  ve stylu Montessori
 • 00:05:24 i na základní škole.
 • 00:05:29 (Hilldebrandová) My jsme
  cítili, že je nutno,
 • 00:05:32 aby návaznost na školu byla,
 • 00:05:34 protože ty děti ve školce
  mnoho informací získaly
 • 00:05:38 a když potom šly dál
  do běžné školy,
 • 00:05:40 tak s tím mohl být
  třeba problém.
 • 00:05:42 My jsme velmi šťastné,
  že tu třídu máme.
 • 00:05:44 Každé dítě pracuje
  v daném okamžiku
 • 00:05:47 úplně v jiném oboru -
 • 00:05:49 tzn. někdo se zabývá češtinou,
  někdo matematikou,
 • 00:05:52 někdo tam pracuje v oblasti
  kosmické výchovy -
 • 00:05:55 tzn. prvouka -
 • 00:05:58 a někdo si třeba čte
  a někdo třeba relaxuje
 • 00:06:00 nebo má přestávku,
 • 00:06:01 protože tady přestávky
  nejsou, nezvoní se tu.
 • 00:06:04 (reportérka) Děti vám dokonce
  říkají jménem - jsem si všimla.
 • 00:06:06 Děti říkají jménem,
 • 00:06:08 protože jsou takhle
  zvyklé už ze školky.
 • 00:06:11 A myslím, že nám to
  moc vyhovuje.
 • 00:06:13 Každé dítě si jde...
 • 00:06:15 Někdo třeba teď
  hlavně píše,
 • 00:06:17 pak začne třeba počítat.
 • 00:06:19 Někdo zase třeba
  teď hlavně počítá.
 • 00:06:21 Prostě to dítě je připravené
  zrovna na nějakou práci.
 • 00:06:25 Ta ho nejvíc zajímá
  a tu si vybere.
 • 00:06:28 (Schuller) Mezi nejdůležitější
  hodnoty
 • 00:06:30 v Montessori metodě výuky
  a výchovy patří:
 • 00:06:33 bezpečnost, spolupráce,
  ohleduplnost
 • 00:06:36 a nenápadné vedení.
 • 00:06:38 Takhle se pracuje
  v duchu hesla:
 • 00:06:40 Pomoz mi, abych to
  dokázal sám!
 • 00:06:47 Myslím, že celá ta metoda -
  mě to tak aspoň se jeví -
 • 00:06:56 je právě o lásce
  ke všemu živému:
 • 00:06:59 k lidem, k planetě,
  ke zvířatům, ke stromům -
 • 00:07:03 prostě ke všemu,
  co je na tomto světě.
 • 00:07:08 A vlastně díky tomu
 • 00:07:11 možná můžeme být
  středem toho vesmíru.
 • 00:07:14 Ty děti se potom stávají
  taky středem toho vesmíru.
 • 00:07:17 A my všichni můžeme
  být středem vesmíru -
 • 00:07:19 zrovna tak jako já jsem
  teď středem té elipsy.
 • 00:07:27 (Schuller) Pojďme dál!
 • 00:07:28 I na běžných školách
  se pěstují lidské hodnoty.
 • 00:07:31 Na čem se v programu
  státní školy pozná řád,
 • 00:07:34 tvořivost
  a efektivnost výuky?
 • 00:07:36 Kde to najít?
  Hopsa hejsa do Brandejsa!
 • 00:07:40 Jsme ve 3. ročníku.
 • 00:07:42 To znamená vlastně
  první školní rok
 • 00:07:45 je povinná angličtina
  ve 3. ročníku -
 • 00:07:47 převažuje tady -
 • 00:07:49 a přes prázdniny naše
  angličtinářky hledaly způsob,
 • 00:07:54 jaký model nastavit
  právě pro ten začátek.
 • 00:07:59 A uvědomili jsme si,
 • 00:08:01 že v podstatě to,
  co je nejdůležitější,
 • 00:08:03 je získat ty děti
  pro ten cizí jazyk.
 • 00:08:06 Tzn. aby se vytvářel vztah
  k tomu cizímu jazyku,
 • 00:08:11 protože na něm vlastně
  závisí to,
 • 00:08:13 jak bude úspěšným,
  jak se ho budou učit.
 • 00:08:14 A proto taky
  ani neznámkujeme,
 • 00:08:21 protože nesmí to být
  známkou za číslem,
 • 00:08:25 ale je to spíš o tom,
 • 00:08:26 kam jsme se posunuli,
  kam jsme se dostali -
 • 00:08:29 tzn. osobnost
  na každé to dítě.
 • 00:08:31 A tohleto je vlastně způsob
  aktivní pedagogické práce,
 • 00:08:35 kdy děti se učí barvy,
  procvičují,
 • 00:08:38 dělají to společně.
 • 00:08:41 Je tam komunikace,
  je tam pohyb,
 • 00:08:44 je tam činnostní pedagogika.
 • 00:08:46 V podstatě jsou to prvky,
 • 00:08:48 které mají napomoct tomu
  dobře položenému základu.
 • 00:08:51 My jsme se dohodly
  s kolegyněmi,
 • 00:08:54 že vlastně nebudeme
  používat
 • 00:08:55 klasické známkování
  ve 3. třídě,
 • 00:08:58 ale protože v době počítačů
  a mobilních telefonů
 • 00:09:02 "smajlík" je velice
  oblíbená značka,
 • 00:09:04 tak jsme se rozhodly,
  že toho využijeme
 • 00:09:06 a vytvořily jsme
  4 typy "smajlíků",
 • 00:09:10 kteří odstupňovávají
  způsob,
 • 00:09:12 jak se dařilo
  v nějakém úkolu
 • 00:09:15 a nebo v nějaké třeba
  týmové hře.
 • 00:09:18 A tyto "smajlíky"
  máme jako samolepky
 • 00:09:21 a právě dáváme je
  do pracovního sešitu,
 • 00:09:24 sbíráme je
  do pracovního sešitu
 • 00:09:26 za všechno, co se podaří,
 • 00:09:27 za každý úkol,
  který zvládneme ze začátku -
 • 00:09:30 třeba i za to, že se nám
  povedlo opsat slovíčko,
 • 00:09:33 že se nám ho povedlo
  správně vyslovit.
 • 00:09:35 Teď už přece jenom
  trošičku něco umíme,
 • 00:09:37 takže za rozhovor,
 • 00:09:39 za všecko, co se
  v té hodině podaří,
 • 00:09:41 a zase můžeme odstupňovat,
 • 00:09:42 když někdo třeba velice
  pečlivě si to všechno připraví,
 • 00:09:45 tak může dostat "excelent",
 • 00:09:47 a když někdo třeba
  to trošku odbyde,
 • 00:09:49 tak je tady "OK",
 • 00:09:51 které znamená
  v našem výkladu:
 • 00:09:53 "Je to jakž takž,
  ale mohlo by to být lepší",
 • 00:09:56 což znamená takové
  jako napomenutí
 • 00:09:58 nebo vykřičníček:
  Je potřeba někde zabrat!
 • 00:10:02 Celá léta klasicky bylo,
 • 00:10:04 že jsme vlastně
  číhali na chybu.
 • 00:10:07 Tady je to práce s chybou.
  Má 4 fáze.
 • 00:10:11 Je to vlastně
  identifikace chyby,
 • 00:10:13 lokalizace -
 • 00:10:15 že kde ta chyba vznikla,
  proč vznikla,
 • 00:10:18 a korekce.
 • 00:10:19 Pokud se tyto 4 kroky
  dodrží, tak mají smysl.
 • 00:10:23 Protože zjištění,
  že vznikla,
 • 00:10:27 práce s tím je, jako kde,
  za jakých okolností,
 • 00:10:31 kde se ta chyba stala.
 • 00:10:33 Příčina, proč k ní došlo:
 • 00:10:35 jestli je u dítěte
  nebo třeba i u toho učitele -
 • 00:10:38 ve způsobu, jak k té látce
  přistupoval
 • 00:10:43 nebo jak to prezentoval.
 • 00:10:45 A potom korekce v tom,
 • 00:10:47 jako co s tím
  musíme udělat,
 • 00:10:48 aby ta chyba se buďto
  vůbec neopakovala
 • 00:10:51 nebo se její opakování
  minimalizovalo.
 • 00:10:55 (Schuller) Má být učitel
  pro žáky kamarád?
 • 00:10:58 Je žádoucí, aby mu
  důvěřovali natolik,
 • 00:11:00 že se mu se vším svěří
 • 00:11:01 a budou - jak se dnes
  s oblibou říká - partneři?
 • 00:11:06 Je to žádoucí,
 • 00:11:07 ale je to v podstatě
  veliká práce,
 • 00:11:11 protože to není jen tak
  samo sebou -
 • 00:11:13 zvláště tahle třída.
 • 00:11:14 Tady jsou děti
  hodně hyperaktivní.
 • 00:11:17 Je jich tady asi 5.
 • 00:11:18 Jsou to děti, které docházejí
  k školnímu psychologovi na relaxace
 • 00:11:22 a v podstatě je to
  práce těžká.
 • 00:11:25 Hodně pestrá, hodně změn,
 • 00:11:27 protože ty děti nevydrží
  dlouho se soustředit,
 • 00:11:29 dlouho pracovat.
 • 00:11:33 (Schuller) Cílem školy je
  vytvořit bezpečné prostředí.
 • 00:11:36 Co to konkrétně znamená?
 • 00:11:39 (Nováčková) Poskytnout
  těm dětem oporu,
 • 00:11:41 nekárat je, nepeskovat.
  V podstat je nepeskovat,
 • 00:11:44 ale snažit se je
  co nejvíc chválit,
 • 00:11:48 poskytnout jim co největší
  prostor pro to,
 • 00:11:50 aby se uplatily,
 • 00:11:52 aby uplatnily to,
  co umějí.
 • 00:11:54 A vyhýbat se situacím...
 • 00:11:56 Nevystavovat je situacím,
  kde selhávají.
 • 00:11:57 Snažit se jim vyhnout.
 • 00:12:00 (děti zpívají
  lidovou píseň)
 • 00:12:05 Tohle je hodina češtiny
 • 00:12:07 a čeština se dá udělat
  takovou formou,
 • 00:12:10 že děti prostě mají pocit
  aktivní účasti na té hodině,
 • 00:12:13 vyhledávají si informace.
 • 00:12:14 Tady vidíte, že děti
  pracují ve skupinách.
 • 00:12:17 Pracují ve skupinách,
 • 00:12:19 takže vždycky je stanoven
  vedoucí skupiny,
 • 00:12:20 který zodpovídá za to,
  co ta skupina vytvoří.
 • 00:12:22 Ten pak hodnotí, jak ta
  skupina pracovala.
 • 00:12:24 A učitel tady
  v podstatě funguje
 • 00:12:27 jenom jako taková persona,
 • 00:12:30 která to - nebo osoba,
  která to koriguje,
 • 00:12:32 která pomáhá, když potřebujou,
  když si s něčím neví rady.
 • 00:12:37 (reportérka) Daří se také
  navazovat vztah
 • 00:12:38 mezi učitelem a žákem
 • 00:12:40 tímto způsobem lépe,
  než frontálně?
 • 00:12:42 (Nováčková) Lépe!
  Určitě lépe!
 • 00:12:43 Protože učitel má
  tady možnost
 • 00:12:45 děti daleko víc poznat,
  daleko víc zjistit,
 • 00:12:49 jakým způsobem
  jsou schopny se učit,
 • 00:12:51 jaký způsob učení využívají,
  jak se orientují v textech,
 • 00:12:57 jak jsou schopny pracovat
  s informacemi.
 • 00:13:02 (Schuller) Když se objeví
  problém,
 • 00:13:04 musí se bezprostředně
  reagovat na to,
 • 00:13:06 co dítě v dané chvíli
  potřebuje.
 • 00:13:08 I kdyby to mělo přinést
  změny v zaběhlém režimu!
 • 00:13:11 Podepsán: ředitel školy.
 • 00:13:21 (Schuller) Znovu stejné téma:
 • 00:13:23 Jak se uplatní řád
  a jak tvořivost v hodině?
 • 00:13:27 Tentokrát na gymnáziu.
 • 00:13:30 (Jírů) Tak řád
  se dá uplatnit
 • 00:13:32 v přípravě studentů
  na referáty,
 • 00:13:34 kdy oni se učí v podstatě
 • 00:13:37 ty bibliografické údaje
  zaznamenávat,
 • 00:13:40 aby měli potom třeba
  usnadněné i studium
 • 00:13:44 na vysokých školách.
 • 00:13:45 A v podstatě se učí
  i dělat referát
 • 00:13:49 podle předem stanovené
  osnovy tak,
 • 00:13:52 aby ani v budoucnu už neměli
  s těmi referáty problémy.
 • 00:13:56 Takže tady bych viděla
  ten řád,
 • 00:13:58 protože ta pravidla
  jsou pevně stanovena.
 • 00:14:01 (Schuller) V čem konkrétně
  se projeví tvořivý přístup?
 • 00:14:04 (Jírů) V tomto úkolu
  to spočívá v tom,
 • 00:14:07 že oni v podstatě mohou
  zapojit svoji fantazii
 • 00:14:10 a mohou tu Českou republiku
 • 00:14:13 vidět poměrně
  roztodivnými způsoby.
 • 00:14:17 Mně Česká republika
  připomíná tvarem hlavu psa.
 • 00:14:20 Mně tak trošičku žábu.
 • 00:14:23 Ano? A co na té žábě?
 • 00:14:26 No tak má tam takové skulinky
  a to jsou ty tři města.
 • 00:14:31 (Jírů) Která?
  Tak nám je označ!
 • 00:14:33 Tak tady máme Prahu,
 • 00:14:35 tady je Brno
  a tady je město Aš.
 • 00:14:38 No tak já mám naše Čechy
  jako ležící hrušku.
 • 00:14:43 A Praha je jako...
 • 00:14:46 To jsou jako černý
  ty tři města.
 • 00:14:48 Tady se propojuje
  i český jazyk
 • 00:14:51 s výtvarnou výchovou,
  se zeměpisem,
 • 00:14:54 a myslím si, že prostě
  je to pro ně
 • 00:14:56 i takové veselejší
  a zábavnější v té hodině.
 • 00:15:00 (reportérka) Holky,
  můžete to potvrdit?
 • 00:15:01 Zdá se vám
  tahle výuka lepší,
 • 00:15:02 než kdybyste měly
  jenom striktní úkoly?
 • 00:15:04 -Ano.
  -(reportérka) V čem?
 • 00:15:07 No tak paní učitelka to dělá
  určitě zábavnější formou,
 • 00:15:11 než jsme měli
  na Základní škole.
 • 00:15:13 (Schuller) Po přechodu
  ze Základní školy na gymnázium
 • 00:15:15 je po dětech vyžadováno
  větší nasazení.
 • 00:15:18 Co dělat, aby je učení bavilo?
 • 00:15:20 Tak u těch primánů
 • 00:15:22 samozřejměji ten řád
  velice důležitý,
 • 00:15:25 aby v podstatě třeba
  v té mluvnici
 • 00:15:28 měli systém té gramatiky,
 • 00:15:31 aby se naučili i pracovat
  také s texty.
 • 00:15:35 Ale u nich je důležité
  podporovat tu tvořivost
 • 00:15:39 a samo to jejich založení
  vlastně -
 • 00:15:43 a to jejich nastavení -
  se nabízí tomu,
 • 00:15:45 aby se s nimi
  pracovalo tvořivě,
 • 00:15:48 protože oni by nedokázali
  45 minut sedět tak,
 • 00:15:53 aby učitel k nim mluvil
  45 minut.
 • 00:15:57 A oni jsou ještě hraví.
 • 00:15:59 Oni ještě přijímají
  různé hry,
 • 00:16:03 různé ty zábavné formy.
 • 00:16:07 Takže tady se nabízí
  obrovská škála možností -
 • 00:16:12 třeba od té skupinové práce,
 • 00:16:15 ale od té práce třeba zařadit
  tam i výtvarnou výchovu.
 • 00:16:20 Také zařazujeme třeba
  dramatizaci té ukázky
 • 00:16:26 nebo různé hraní rolí.
 • 00:16:29 Potom to můžou být
  různé hry,
 • 00:16:32 které jsou zaměřené
  na gramatiku
 • 00:16:34 i na...
  v literatuře.
 • 00:16:38 A prostě - já bych to
  shrnula:
 • 00:16:41 rozhodně není možné,
  aby se k nim jenom mluvilo.
 • 00:16:48 Oni v té skupině se učí asi
  ty nejdůležitější věci,
 • 00:16:51 aby vůbec na začátku
  se uměli dohodnout,
 • 00:16:55 aby dokázali respektovat
  názory druhých,
 • 00:16:58 aby dokázali společně
  komunikovat,
 • 00:17:00 aby dokázali ale
  i naslouchat druhému,
 • 00:17:03 aby dokázali ustoupit.
 • 00:17:05 Dál se učí argumentovat,
  přesvědčovat druhé,
 • 00:17:11 říkat svůj názor.
 • 00:17:13 A opravdu to nejdůležitější -
  ještě jednou to zopakuji -
 • 00:17:18 vidím v té spolupráci.
 • 00:17:25 Všimli jste si?
 • 00:17:27 Učitelé, které jste
  dnes viděli,
 • 00:17:28 to s dětmi tzv. "umí".
  A víte proč?
 • 00:17:32 Protože je nenudí,
  mají skvělé nápady
 • 00:17:35 a děti se s nimi
  hravě naučí to,
 • 00:17:37 co by se musely samy
  nebo s jinými kantory
 • 00:17:41 "natvrdo šprtat".
 • 00:17:54 Skryté titulky
  Jan Šmíd

Související