iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 9. 2004
17:15 na ČT1

1 2 3 4 5

29 hlasů
5686
zhlédnutí

Po stopách

Do pražských Dejvic za Tycho de Brahe

Miroslav Vladyka se vydává po stopách výjimečných osobností na zajímavá a často také málo známá místa Čech, Moravy a Slezska.

14 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách

 • 00:00:22 Tímto územím táhla na Prahu
  po staletí většina vojsk.
 • 00:00:26 Zikmundovo, Metternichovo,
  prošli tudy protestanti i katolíci.
 • 00:00:33 Ze severozápadu sem přicházeli
  i lidé dobří, vzdělaní a bojů nelační
 • 00:00:39 Kde je? Už tu měl dávno být.
 • 00:00:43 Jednou za 100 let se sem vrací
  na svou oblíbenou procházku.
 • 00:00:46 A to je právě dnes.
 • 00:00:51 - Tobry den!
  - Člověče, kde jste?
 • 00:00:54 Máte chodit za rozbřesku.
  Už jsem málem odešel.
 • 00:00:57 - Ale... Pohorželec?
 • 00:01:03 - Pohorželec? No jistě Pohořelec.
  Máte tady sochu.
 • 00:01:10 Tycho Brahe, dánský astronom, který
  ukončil život ve službách Rudolfa II.
 • 00:01:20 - Baba.
  - Kde?
 • 00:01:23 - Ne, tady se tomu jen tak říká.
  - Ale to tady nebylo ani minule.
 • 00:01:31 - No to ne. To máte pravdu.
 • 00:01:35 Tyto domy jsou ukázkou architektury,
  která vznikla v roce 1932
 • 00:01:40 na základě zastavovacího plánu
  architekta Pavla Janáka.
 • 00:01:44 - Pěkně to ladí.
  - Ano, to byl záměr. Pěkná podívaná.
 • 00:01:52 Tuto půvabnou stavbičku
  jste viděl, Brahe, stát i padat.
 • 00:01:57 Úplně se zřítila
  až mnoho let po vaší smrti.
 • 00:02:00 Bývaly tu vinice
  a toto býval viniční lis.
 • 00:02:04 A ještě mnohem později letohrádek
  Jana Pešiny z Čechorodu.
 • 00:02:08 Dneska je tu krásně romanticky.
  Tamhle je Šárka.
 • 00:02:14 Tam Břevnov, tamhle Dejvice, Hanspaul
 • 00:02:19 Hned na druhé straně Baby,
  v Horní Šárce, je kostel Sv. Matěje.
 • 00:02:25 - Půjdeme?
  - Počkejte příteli.
 • 00:02:28 O té smrti raději nehovořte.
  Dívám se shora, jak o ní spekulujete,
 • 00:02:35 a prostě, já to říct nemohu, ale,
  z fyziologického hlediska,
 • 00:02:42 je nemožné, aby močový měchýř praskl
  Jdeme!
 • 00:02:52 Kostel Sv. Matěje je v Praze jediný,
  který je zasvěcený tomuto patronovi.
 • 00:02:58 Založil ho kníže Boleslav II. v míste
  kde byla pohřbena Ctiradova družina
 • 00:03:03 pobitá za dívčí války.
 • 00:03:06 Původní poutní oslavy zde byly
  v neděli po 24. únoru.
 • 00:03:10 Bývaly tu při nich boudy s perníkem
  a později lochnesky a kolotoče.
 • 00:03:15 Ano, správně,
  tady má kořeny slavná Matějská pouť.
 • 00:03:18 - Ta zvířata ne, ale perník pamatuju,
  ten já velmi rád.
 • 00:03:29 Na přilehlém hřbitově odpočívá
  tvůrce Dejvic Antonín Engl
 • 00:03:34 a v rohu hřbitova jeden z největších
  českých herců Josef Kemr.
 • 00:03:40 Taky tady býval architekt Janák,
  jenomže neplatil,
 • 00:03:45 jak by taky mohl, když tady odpočíval
  ale neměl ani potomky,
 • 00:03:49 kteří by platili za něj,
  tak ho vystěhovali.
 • 00:03:54 Jednou z nejstarších osad Prahy
  je, na protilehlé straně území, Břevn
 • 00:04:01 Původní ves byla vystavěna
  z dřevěných trámů, tedy břeven.
 • 00:04:05 To je jedna verze. V klášteře na fres
  je výklad jiný. Hezčí.
 • 00:04:11 - Já vím...
 • 00:04:15 Souvisí se založením nejstaršího
  mužského benediktinského kláštera u n
 • 00:04:20 Sv. Vojtěchu, pražskému biskupovi,
  a Boleslavovi II. se zdál shodný sen.
 • 00:04:26 Viděli jelena pijícího ze studánky,
  na hladině plavala větev se třemi suk
 • 00:04:33 Druhý den se nezávisle na sobě sešli
  u pramene Brusnice a co neviděli...
 • 00:04:39 Jelena, který se snaží napít,
  ale brání mu v tom břevno.
 • 00:04:46 - No a když ho odstranili...
  - Když ho odstranili vytryskl pramen.
 • 00:04:52 A to znamená znamení, od kterého
  je už jen krůček ke stavění.
 • 00:04:57 Pěkně se jim to povedlo a pěkně
  svůj počin shrnuli do čtyř vět:
 • 00:05:02 Deo inspirante. S. Adalberto fundante
  Boleslao dotante. Joanne confirmante.
 • 00:05:10 Bůh inspiroval, Vojtěch založil,
  Boleslav zaplatil a Jan posvětil.
 • 00:05:19 Sv. Vojtěch s Boleslavem II.
  se sešli v roce 993.
 • 00:05:23 Nejstarší dochovaná část kláštera,
  románská krypta,
 • 00:05:28 ale pochází až z první poloviny
  jedenáctého století.
 • 00:05:31 Objevena byla velmi zajímavým způsobe
  propadli se do ní kluci,
 • 00:05:35 kteří si nad ní hráli.
  Pochváleno budiž dětské řádění...
 • 00:05:44 Celé podzemí je dokladem nádherně
  nepřerušené historie s dobrým koncem.
 • 00:05:50 Přestože v klášteře v dobách různě
  pohnutých pobýval kdekdo.
 • 00:05:55 Po revoluci se sem vrátili ti,
  kteří sem patří.
 • 00:05:59 A papež Jan Pavel II. jim, jako proje
  úcty, v roce 1997 věnoval mešní kalic
 • 00:06:08 - Pane Tycho, pozor, tramvaj jede.
  Pojďte sem!
 • 00:06:16 - To byl moc krásný kočár.
  - Tramvaj.
 • 00:06:20 - A kočí měl moc hezký oblek.
  - Uniforma.
 • 00:06:23 - A jede do Královská obora?
  - Co?
 • 00:06:28 - Tam se moc krásně pozoruje Slunce.
 • 00:06:34 Břevnovskému klášteru patřil
  i Libocký les, který v 16. století
 • 00:06:39 koupil od řádu král Ferdinand,
  a založil tzv. Novou královskou oboru
 • 00:06:44 Dnes se neptejte na oboru,
  nýbrž na Hvězdu.
 • 00:06:48 Mají to tu rádi lidé i psi
  a míval to tu rád Tycho Brahe.
 • 00:06:53 Pověstný letohrádek na půdorysu
  Šalamounovy hvězdy sám navrhl
 • 00:06:57 a nechal vystavět syn krále Ferdinand
  Ferdinand Tyrolský.
 • 00:07:01 To je ten,
  který se pro lásku vzdal trůnu.
 • 00:07:04 Vzal si společensky nevhodnou ženu
  a měl navybranou.
 • 00:07:09 Ten ji ale musel milovat! A tato
  renesanční podivuhodnost stojí dodnes
 • 00:07:14 A je v ní muzeum, nikoli lásky,
  ale Mikoláše Alše a Aloise Jiráska.
 • 00:07:20 Nejen, že touto stranou
  do Prahy táhla vojska,
 • 00:07:23 nejen, že tudy v historii přicházeli
  lidé moudří a vzdělaní,
 • 00:07:27 ale dnes tudy přibývá dokonce
  každý druhý návštěvník republiky.
 • 00:07:32 - Vy jste svému chlebodárci
  předpověděl leccos,
 • 00:07:35 ale že budou lidé létat
  až ke hvězdám,
 • 00:07:37 to bylo asi i na vás moc, že?
 • 00:07:39 - To jsou věci...
  - To by se panečku hledaly hvězdy.
 • 00:07:42 - Kočáropták.
  - Letadlo.
 • 00:07:45 - Tady má stáj?
  - To je letiště.
 • 00:07:50 Ve 20. letech 19. století byla jasné,
  že malé, kbelské, nestačí.
 • 00:07:55 Ministerstvo veřejných prací vypsalo
  v roce 1931 soutěž na výstavbu nového
 • 00:08:06 Žádný z 25 projektů nebyl dost dobrý,
  takže se z každého vzalo něco.
 • 00:08:10 A když se v roce 1937 letiště otvíral
  bylo jedním z nejmodernějších v Evrop
 • 00:08:19 Zpátky do Prahy, půjdete-li horem,
  projdete nádherným územím,
 • 00:08:25 které ničím nenapovídá,
  že je cestou do města.
 • 00:08:28 - Šárka, ta se nezměnila.
  - Ano.
 • 00:08:32 Na první pohled značně divoký kout ne
  jméno oné proradné historické potvory
 • 00:08:37 Jde o novou podobu starého
  přídavného jména šarý. Neboli šerý.
 • 00:08:44 Tady, v místech Kozákovy skály,
  stávalo kdysi slovanské hradiště.
 • 00:08:49 Spolu s protilehlou Šestákovou skálou
  vytvářejí soutězku,
 • 00:08:53 která je monumentálním vstupem
  do celého Šáreckého údolí.
 • 00:08:59 Na jeho okraji je rozlehlá
  vodní nádrž Džbán.
 • 00:09:03 Ve své době to bylo
  velmi populární koupaliště.
 • 00:09:07 Tak toto je Šárka divoká.
 • 00:09:11 Kámen, do kterého se zařízl Šárecký
  potok, má legrační jméno - buližník.
 • 00:09:18 A toto je Šárka Tichá.
 • 00:09:22 Povlovné stráně,
  které v létě spásají ovce,
 • 00:09:25 vytvářejí tak mírnou atmosféru,
  že tu lidé žijí dodnes.
 • 00:09:32 Celá tato nádhera byla
  pravidelnou obětí všech povodní.
 • 00:09:37 Tady byla voda v roce 1896,
  tady v roce 1890
 • 00:09:43 a tamhle nahoře předloni.
  Smutné prvenství.
 • 00:09:51 - Pane Brahe, počkejte, musíte
  dávat pozor, tohle je velkoměsto
 • 00:09:57 se vším tím hlukem, troubením,
  vrzáním, no... pokrok se tomu říká.
 • 00:10:01 - Aha, pokrok.
  - Všechno jde dopředu.
 • 00:10:05 To, co bylo kdysi pokrokem,
  je dnes krásná historie.
 • 00:10:09 A kus takové krásné historie
  mají tady ve Střešovicích.
 • 00:10:14 Už sama střešovická vozovna
  byla vyhlášena technickou památkou.
 • 00:10:20 Byla vystavěna v roce 1909, rok poté,
  co Prahou 6 projela první tramvaj.
 • 00:10:29 Jsou tu pěkně vedle sebe všechny
  typy tramvají, které tudy jezdily.
 • 00:10:34 Jsou tu i autobusy, které si
  ještě někteří z nás pamatují.
 • 00:10:42 Když jsme u toho
  přepravování a dopravování.
 • 00:10:46 Už v roce 1830
  vedla tímto územím koňka.
 • 00:10:50 Byla dokonce druhá v zaalpských zemíc
  A končila až tady, u Písecké brány.
 • 00:10:56 Písecká brána je důkazem toho,
  že Hradčany bývaly barokně opevněny.
 • 00:11:01 Její podoba vychází z tradic
  římského triumfálního oblouku.
 • 00:11:06 Střední část byla pro vozy
  a boční průchody pro pěší.
 • 00:11:11 V této čtvti jde o dojem poměrně čast
 • 00:11:14 Třeba taková Loosova vila, která
  se stroze vyjímá ve střešovické strán
 • 00:11:20 Je to dům, který má řád.
  Ale ne obyčejný. Má vojenský řád.
 • 00:11:25 Pro pohyb, pro bydlení, pro vnímání.
 • 00:11:29 Geniální Loos stavěl prostory,
  nikoli místnosti.
 • 00:11:33 A když řád, tak pořádný.
  Malé křeslo pro dámu, velké pro pána.
 • 00:11:38 Také tu mají věšáček na šle,
  které si pán sundal,
 • 00:11:42 když potřeboval po obědě spočinout.
 • 00:11:45 - slyší chrápání -
 • 00:11:51 Okna v kuchyni jsou vysoko, aby
  okolí nerozptylovalo kuchařky u vařen
 • 00:11:58 Vjezd do garáže je ale navržen tak,
  že jím nikdy žádný automobil nevjel.
 • 00:12:06 Je tu krásně, ale nedovedu
  si představit, jak se tu bydlelo.
 • 00:12:10 Naproti na Ořechovce už jsou
  ty představy jednodušší.
 • 00:12:16 Architekt Jaroslav Vondrák
  navrhl tyto řadové domy.
 • 00:12:21 Později mezi ně přistavěl
  vilku pro sebe
 • 00:12:25 a další se inspirovali spíš
  tou vilkou, než domky.
 • 00:12:27 Dnes tu sídlí především ambasády.
 • 00:12:30 Nějak se to s tím předváděním zvrtlo.
  Já na něj úplně zapomněl!
 • 00:12:35 Vídíte tamhle tu hvězdu?
  Tam, co je to dvojité vé...
 • 00:12:39 Mnozí lidé, kterým to říkal,
  když tudy chodil,
 • 00:12:42 si mysleli, že přebral.
  Ale ne.
 • 00:12:45 Ta hvězda je příčinou toho,
  proč přišel sem do Prahy.
 • 00:12:47 Zjistil totiž, že ve sféře stálic
  vznikají a zanikají nové hvězdy.
 • 00:12:54 A tak spolu s dalším astronomem
  Johannesem Keplerem,
 • 00:12:57 tady v Praze, pořádně posunuli
  vývoj celé astronomie.
 • 00:13:03 - Mistře! Za sto let.
 • 00:13:09 Jen tak mezi námi: vědci se domnívají
  že Tycho Brahe byl otráven.
 • 00:13:16 A víte, kdo to udělal?
  Právě Johannes Kepler. Prý ze závisti
 • 00:13:21 Možná, že to je příčina, proč sem
  Tycho Brahe jednou za sto let přicház
 • 00:13:25 a proč tu povídačku
  o tom měchýři nemá tak rád.

Související