iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2004
17:10 na ČT1

1 2 3 4 5

58 hlasů
3176
zhlédnutí

Po stopách

Do Plzeňského kraje za Janem Blažejem Santinim

Miroslav Vladyka se vydává po stopách výjimečných osobností na zajímavá a často také málo známá místa Čech, Moravy a Slezska.

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách

 • 00:00:21 Krajina na sever od Plzně,
  vlnící se podél řeky Střely,
 • 00:00:25 má daleké obzory. Každé zastavení
  v ní nabídne člověku výhled do daleka
 • 00:00:31 prosvětlený notným poměrem příjemně
  zaobleného terénu
 • 00:00:34 a jasně vybarvené oblohy.
 • 00:00:39 A když se v téhle nádheře podíváte
  pod nohy, zjistíte,
 • 00:00:43 že je to krajina jedlá. Všude je
  borůvčí a maliní,
 • 00:00:47 v lesích rostou praváci
  a všude jsou třešňové aleje.
 • 00:00:51 Jen já jsem zase sebral šťovík.
 • 00:00:57 Když Jan Blažej Santini Aichel
  do kraje poprvé dorazil,
 • 00:01:01 předcházela ho už pověst
  výborného architekta.
 • 00:01:08 Měl za sebou významné stavby v jeho
  rodné Praze, ale i po Čechách.
 • 00:01:14 Prokázal, že umí své vize zpracovat
  tak, že není problém je zhmotnit.
 • 00:01:18 Kvůli tělesné vadě se totiž naučil
  u malíře Schrodera a nikoli
 • 00:01:23 v dílně kamenické, např. u otce.
 • 00:01:26 Investor, který ho do kraje povolal,
  opat cisterciáků Eugen Tyttl,
 • 00:01:32 ale razil heslo: Důvěřuj,
  ale prověřuj.
 • 00:01:36 Dřív, než ho nechal pracovat
  na projektu kláštera v Plasích,
 • 00:01:39 nechal ho prý na zkoušku postavit
  tuhle kapli v Mladoticích.
 • 00:01:43 Byla budována na bažinatém terénu
  nedaleko rybníka.
 • 00:01:47 Proto byla založena na pilotech
  a dřevěném roštu.
 • 00:01:54 Byla to skvělá zkouška pro
  budoucího adepta na přestavbu
 • 00:01:58 kláštera v Plasích.
 • 00:02:00 Santini obstál. Dokázal, že se
  se stavbou umí vypořádat prakticky.
 • 00:02:06 A během 2 let mu vysekl stavbičku
  plnou originálních nápadů.
 • 00:02:13 Santiniho originalita byla pro
  mnohé méně osvícené prokletím.
 • 00:02:18 Později ho nazývali neumětelem
  a prznitelem baroka.
 • 00:02:24 Mladotická kaple je vystavěná
  ve formě hvězdy. Mariánské.
 • 00:02:29 Ta se tu opakuje při bližším
  pozorování v mnoha úhlech pohledu.
 • 00:02:33 Nic tu není zaobleno nebo naopak
  vysazeno náhodně.
 • 00:02:41 Konečně mohl začít pracovat
  na velkolepém plánu přestavby
 • 00:02:46 cisterciáckého kláštera v Plasích.
 • 00:02:49 Opat Tyttl se rozhodl mu svěřit
  ještě jeden úkol.
 • 00:02:54 Blahopřeji.
 • 00:02:59 Přestavět kostel a proboštství
  v Mariánském Týnci,
 • 00:03:03 které byly zbudovány na starém
  poutním místě.
 • 00:03:08 Ze Santiniho razance by patrně
  dnešním památkářům nebylo do zpěvu.
 • 00:03:13 Upřímně řečeno, hnali by ho bičem.
 • 00:03:16 Všechny Santiniho myšlenky a návrhy
  se vyznačovaly především kompaktností
 • 00:03:22 a vnitřním živým souladem věcí,
  které si hledaly svoje vztahy.
 • 00:03:27 Vše, co kolem či uvnitř tomuto
  útvaru překáželo, muselo z cesty.
 • 00:03:35 Tady stával kostel.
 • 00:03:41 A tady stojí ten Santiniho.
 • 00:03:44 Celá unikátní stavba komplexu
  Mariánské Týnice měla namále.
 • 00:03:49 V r. 1920 spadla kupole.
 • 00:03:54 Když jsme u toho padání kupolí,
  padají prý zásadně v noci
 • 00:03:57 a nejlépe za úplňku.
 • 00:03:59 Zní to mysticky, ale vysvětlení je
  ve fyzikálních zákonech.
 • 00:04:02 Stejně jako Měsíc při přílivu
  přitahuje vodu v moři,
 • 00:04:05 tak přitahuje i zemský povrch.
  Jen to nevidíme.
 • 00:04:14 Jeho kostel Zvěstování Panny Marie
  byl vysvěcen 7. 7. 1777.
 • 00:04:23 Pomalu se zase dostává do formy,
  říkal jsem přece,
 • 00:04:28 že Santini stavěl živé organizmy.
 • 00:04:31 Nevěříte? Stačí si najít přesný
  střed stavby pod kupolí,
 • 00:04:39 zavřít oči a postát.
 • 00:04:45 Příjemně začínají brnět ruce.
 • 00:04:49 A když oči otevřete, uvidíte jasně
  plynoucí křivky zaoblených schodů,
 • 00:04:54 jakoby dlaní ohlazené rohy
  a nad tím vším se vznáší zlaté světlo
 • 00:04:59 proudící do kostela shora.
 • 00:05:02 Nic tu nestojí, vše se odehrává
  v pomalém rytmu houpání kolébky.
 • 00:05:08 V celém komplexu Mariánské Týnice je
  dnes stálá expozice jednotlivých
 • 00:05:12 historických období. Od doby
  kamenné až po 20. st.
 • 00:05:18 Drtič obilí z počátku
  slovanského osídlení.
 • 00:05:23 Z doby železné výbava z hrobů.
 • 00:05:27 Po Keltech tu zůstaly
  nádherné spony.
 • 00:05:31 Po gotice tahle madona, která nás
  reprezentovala v Hannoveru,
 • 00:05:36 a Kristus.
 • 00:05:39 Nevšedním zážitkem je tahle
  husitská prostřelená helma.
 • 00:05:45 Barokní expozice je nově otevřená
  a dokazuje, že se v kraji rodili
 • 00:05:50 velmi talentovaní tvůrci.
 • 00:05:55 A z doby nedávné světnička,
  kam lidé přicházeli posedět.
 • 00:06:00 Někteří by se i zabydleli.
 • 00:06:10 Ale i předměty, které mohou člověka
  překvapit.
 • 00:06:14 Marně přemýšlím, k čemu jsou
  tihle dřevění lvi s nápisem ležan.
 • 00:06:23 Tak to jsou úly.
 • 00:06:29 Když stojíte v patře před vchodem
  do výstavního sálu,
 • 00:06:33 narazíte na skrytý hold, který
  vzdal Santini investorovi stavby,
 • 00:06:38 opatu Tyttlovi.
 • 00:06:40 Půdorys je ve tvaru písmene T.
 • 00:06:43 Je to tu vše tak pěkné a zajímavé,
  vyvážené a vkusné,
 • 00:06:49 jakoby nad tím vším bděl
  Santiniho duch.
 • 00:07:01 Svoji místnost tady má i sochařka
  Marie Uchytilová,
 • 00:07:05 autorka památníku Všem dětským
  obětem 2. světová války
 • 00:07:08 a pověstné sochy Lidické matky.
 • 00:07:14 V Týnici najdete ještě něco,
  co jinde nemají.
 • 00:07:17 Výstavu krajkové litiny z plasské
  slévárny, kterou založil Metternich.
 • 00:07:23 Že člověk umí být pěkná potvora,
  dokazuje takhle pověstná
 • 00:07:27 plasská Liduška. Nechal ji odlít
  na kamna slévárenský mistr proto,
 • 00:07:32 že ho Liduška odmítla. Někde žhne
  více, někde méně.
 • 00:07:37 Dokážete si představit, jak se
  takový zhrzený milenec pomstil.
 • 00:07:41 Když topil hodně, Liduška takhle
  vztekle tloukla rukou.
 • 00:07:49 Na 1. pohled není jasné,
  kudy proudí dým.
 • 00:07:53 V krajkoví se střídá pevná
  a ozdobná část.
 • 00:07:56 Pevná odvádí kouř a ta krajková je
  na ozdobu.
 • 00:08:03 Půvabná Mariánská Týnice skrývá
  ještě jeden malebný prostor.
 • 00:08:10 Ambity s křížovou cestou lemující
  rajskou zahradu.
 • 00:08:14 Prý tu po rekonstrukci plánují
  obnovit voňavou bylinnou zahrádku.
 • 00:08:19 A je odtud nejlépe vidět
  na obě týnické věže.
 • 00:08:25 Zároveň s prací na Týnici už
  pracoval i na plánu přestavby
 • 00:08:30 klášterního komplexu v Plasích.
 • 00:08:33 V celé šíři se jeho projekt nikdy
  nerealizoval.
 • 00:08:37 Ale i to, co zrealizováno bylo,
  vyrazí člověku dech.
 • 00:08:43 Celá budova konventu v podobě
  čtverce je ojedinělé v vzácné formy.
 • 00:08:48 Zvenčí nespatříš žádný ostrý roh
  budovy.
 • 00:08:53 Vlastním místem meditace je kaple
  sv. Bernarda uzavřená kupolí
 • 00:08:57 až nad dalším podlažím.
 • 00:09:02 Schody se rozkládají shodně
  do vnitřního areálu a strachoval
 • 00:09:07 by ses, jak se svými kamennými stupni
  stoupají ve 3 částech,
 • 00:09:11 jakoby se opíraly o sebe
  bez žádné opory.
 • 00:09:15 Dále šneky, čerpající světlo
  z ambitu, se opírají o svou klenbu.
 • 00:09:22 Poskytují průhled zdola až nahoru
  bez žádné podložené opory,
 • 00:09:27 jen s klenbou jediné cihly.
 • 00:09:30 Tak tohle napsal někdo z těch,
  kteří byli svědky zrození
 • 00:09:34 přírodního úkazu. Mně napadá jediné
  vysvětlení toho,
 • 00:09:38 proč vše stojí a nehroutí se.
  Někdo to drží shora.
 • 00:09:42 Pevně a po staletí.
 • 00:09:48 Klášter dnes pomalu ožívá.
 • 00:09:51 A nedávno se sem přestěhoval
  i tento voňavý obchod.
 • 00:10:00 Opat Tyttl Santiniho z kraje
  ne a ne pustit.
 • 00:10:04 Pravděpodobně mu zadal vystavět
  i Hubenov - hospodářský dvůr
 • 00:10:09 s opatským zámečkem.
 • 00:10:11 Tahle i další stavby, které byly
  dokončeny až po jeho smrti,
 • 00:10:15 dokazují ještě jednu věc.
 • 00:10:17 Byl geniální a měl dobrý nos
  na spolupracovníky.
 • 00:10:20 Hubenov podle jeho plánů vystavěl
  polír Matěj Ondřej Kondela.
 • 00:10:26 Stejně jako 3 další kostely, které
  byly podle něj v kraji vystavěny,
 • 00:10:32 mají jeho rukopis především díky
  umu místních řemeslníků.
 • 00:10:36 Tento je Všehrdský,
 • 00:10:39 tento Kozojedský,
 • 00:10:42 tento v Kostelci.
 • 00:10:45 Santiniho pověst, kterou v kraji
  získal díky přestavbě kláštera
 • 00:10:49 i Mariánské Týnice byla velkolepá.
 • 00:10:52 Přesto sousední benediktinský opat
  Maurus Finzguth z Kladrub vypsal
 • 00:10:57 na opravu kostela výběrové řízení.
 • 00:11:00 Oslovil 2 významné architekty:
  Santiniho a Dienzenhofera.
 • 00:11:05 A vyhrál...
 • 00:11:09 Románský půdorys, gotická okna,
  barokní zdobení, téměř secesní koruna
 • 00:11:18 futuristická věž.
 • 00:11:21 A celé to jednoduše a bez výhrad
  sedí dohromady.
 • 00:11:26 Prostě styl Santini!
 • 00:11:31 Ale možná proto, aby bylo
  spravedlnosti učiněno zadost,
 • 00:11:35 i na Dienzenhofera tady v Kladrubech
  došlo. Konvent už je jeho dílem.
 • 00:11:46 Není tak překvapivý. Je přímočarý
  a pohodlný.
 • 00:11:53 Santini se s Dienzenhoferem přátelili
  a vzájemně ctili,
 • 00:11:56 takže se tu pěkně vedle sebe
  snesou dodnes.
 • 00:12:01 Na přestavbě kladrubského kostela
  vynikla Santiniho osvícená razance.
 • 00:12:07 Aby kostel naplnil vnitřní řád,
  bylo potřeba ho zkrátit.
 • 00:12:10 Tak ho zkrátil.
 • 00:12:14 Byla potřeba vystavět kupoli ve
  středu, tak románské věže zboural.
 • 00:12:19 Bylo třeba, aby oltář zachoval
  gotický vertikální ráz,
 • 00:12:22 tak ho pro jistotu sám navrhl.
 • 00:12:26 V každém kousku stavby je nějaké
  sdělení.
 • 00:12:30 Dokonce dodržel i optický sklon
  lodi kostela, která má působit
 • 00:12:34 dojmem, že je nahnuta ve směru
  naklonění hlavy Krista.
 • 00:12:40 A střed, kde můžete odebrat
  potřebnou dávku energie,
 • 00:12:44 je tu pro jistotu označen.
 • 00:12:46 Řeknu vám, vy jste byl vážně génius!
 • 00:12:59 Skryté titulky: H. Noremberczyková

Související