iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2013
13:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
5990
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Jan Fischer — David Čermák — Miroslav Kala — Petr Moos

60 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce

 • 00:00:14 Vítejte a hezkou neděli vám všem.
 • 00:00:17 Jak vzniklo slovo dálnice?
 • 00:00:19 Vedla do loděnic a dálnic.
 • 00:00:26 Tento vtip by si zasloužil
  o moderní obdobu.
 • 00:00:29 D1 se podařilo prodloužit,
 • 00:00:31 ale plánovaná síť
  dálnic je v nedohlednu.
 • 00:00:34 Ty, co se stavějí, jsou
  skutečně za všechny peníze.
 • 00:00:37 Má problém řešení?
 • 00:00:39 Diskutovat přijdou David Čermák,
 • 00:00:42 bývalý ministr dopravy Petr Moos
  a prezident NKÚ Miroslav Kala.
 • 00:00:49 Právě rezort dopravy chce ukrojit
  větší díl z chystaného rozpočtu.
 • 00:00:52 Ve frontě stojí i další
  ministři a chtějí miliardy.
 • 00:00:55 Komu správce státní
  pokladny vyhoví?
 • 00:00:57 Kdo bude mít smůlu?
 • 00:00:59 Otázka pro ministra financí
  v demisi Jana Fischera.
 • 00:01:02 O jakých tématech se po dnešních
  otázkách začne mluvit?
 • 00:01:07 Odložit či ne odložit účinnost?
 • 00:01:09 Problém, který řeší vláda
  v souvislosti s novým
 • 00:01:13 občanským zákoníkem.
 • 00:01:15 Podle informací otázek
  přibývá ministrů,
 • 00:01:17 kteří se přiklánějí
  k této variantě.
 • 00:01:19 Senát koncem týdne
  odmítl daňové zákony,
 • 00:01:21 které navazují právě na nový
  občanský zákoník.
 • 00:01:25 V boji o výši rozpočtového schodku.
 • 00:01:27 Ministr financí Jan Fischer čelí
  tlaku ministrů na další výdaje
 • 00:01:31 státní pokladny v příštím roce.
 • 00:01:33 Například ministr vnitra Martin
  Pecina chce peníze na tisícovku
 • 00:01:38 policistů navíc a na zvýšení
  jejich platů o dvě %.
 • 00:01:41 Rozpočet na příští rok tak může
  mít vyšší deficit než uvažovaných
 • 00:01:46 110 miliard korun.
 • 00:01:49 Maastrichtské kritérium, tři
  % podílu deficitu na HDP,
 • 00:01:56 tato vláda v žádném
  případě překročit nehodlá.
 • 00:02:01 Stát versus solární energie.
 • 00:02:10 Vůči státu zatím vznesli požadavky
  na kompenzaci ve výši tří miliard
 • 00:02:14 300 milionů korun.
 • 00:02:22 Tři týdny,
 • 00:02:23 taková je lhůta provedení Senátu
  na projednání zákonných opatření.
 • 00:02:29 Senátoři zamítli nový zákon
  o dani z nabytí nemovitosti.
 • 00:02:34 Podle návrhu měla daň místo
  prodávajícího platit kupující.
 • 00:02:38 Neprošel ani soubor daňových úprav
  ve vazbě na nový občanský zákoník.
 • 00:02:43 Sociálním demokratům vadilo
  osvobození dividend a zvýhodnění
 • 00:02:47 investičních fondů.
 • 00:02:49 Na tahu je teď ministr financí Jan
  Fischer, potažmo Rusnokova vláda,
 • 00:02:53 zda změny prosadí přes
  tzv. zákonné opatření.
 • 00:02:58 Mohu říci za Senát,
 • 00:03:00 protože v rukou předsedu svolat
  organizační výbor a svolat schůzi
 • 00:03:05 Senátu, že budeme
  konat velmi rychle.
 • 00:03:11 Pokud takový návrh obdržíme,
 • 00:03:12 tak se pokusíme ho v řádu
  několika týdnů projednat,
 • 00:03:19 aby mohl být přijat a aby byl
  předán prezidentu a byl ve Sbírce
 • 00:03:28 zákonů a mohla se praxe
  podle ní řídit.
 • 00:03:32 Dodal Milan Štěch.
 • 00:03:34 Prvním hostem našich otázek
  i ministr financí v demisi
 • 00:03:36 Jan Fischer.
 • 00:03:38 Vítejte po čase v tomto pořadu.
 • 00:03:39 Hezké poledne vám i divákům.
 • 00:03:43 Víte, kdo po prvním lednu příštího
  roku bude platit daně z převodu
 • 00:03:46 z nemovitosti, prodávající
  nebo kupující?
 • 00:03:51 Zatím to není ze života, zatím
  je to pouze z předlohy zákona,
 • 00:03:54 která byla zamítnuta.
 • 00:04:02 Přišel návrh, aby toto
  kupující, má to svoji logiku,
 • 00:04:06 funguje to tak ve většině států EU.
 • 00:04:09 Důvody, proč by to mělo
  zůstat tak, jak to bylo,
 • 00:04:12 to nepovažuji za dostatečné.
 • 00:04:16 Na počátku 90. let se úprava
  koncipovala s vědomím,
 • 00:04:20 že to bude provizorní, aby
  to platilo prodávající.
 • 00:04:25 Pouze naplňujeme koncept, který
  se dosud nepodařilo naplnit.
 • 00:04:28 Je mi hodně líto,
 • 00:04:30 že se nepodařilo z tohoto důvodu
  a z dalších důvodů zákonu propustit
 • 00:04:36 horní komorou.
 • 00:04:37 Není to jedno, kdo to bude platit?
 • 00:04:41 Cena nemovitosti se asi nezmění,
 • 00:04:43 pokud se změní způsob
  placení odvodů.
 • 00:04:50 V souvislosti s cenou je to jedno,
  ta je upravena tržně.
 • 00:04:57 Ale administrování celé
  věci jsou jednodušší.
 • 00:05:03 To byl cíl novely.
 • 00:05:05 Ta neprošla v Senátu.
 • 00:05:08 Zákonné opatření počítá s tím,
 • 00:05:10 že kdo bude po prvním lednu
  platit daň z převodu nemovitosti?
 • 00:05:18 Nevytrhávejme ten zákon z kontextu.
 • 00:05:23 Můžete nejprve promluvit o tomto?
 • 00:05:26 Bude záležet na tom, jak se podaří
  s těmi zákony daňovými projít.
 • 00:05:37 Všechna daňová opatření souvisí
  se rekodifikací soukromého práva.
 • 00:05:44 Tedy s novým občanským zákoníkem.
 • 00:05:47 O to teď hrajeme,
 • 00:05:50 aby to pak bylo za života a nebylo
  to pouze z papíru nebo z návrhů.
 • 00:05:56 Podstatné je, aby lidé
  věděli, co budou platit,
 • 00:06:00 jaké budou platit daně, jakým
  zákonem se budou řídit.
 • 00:06:04 Jestli jsou na to občané dobře
  připraveni, na tu revoluční změnu,
 • 00:06:09 kterou nový občanský
  zákoník přináší,
 • 00:06:11 co pro to udělala
  i předchozí vláda,
 • 00:06:13 aby informovanost lidí byla větší.
 • 00:06:16 Na druhé straně protekly už nějaké
  peníze na přípravu toho zákona,
 • 00:06:21 nebo na život s tímto zákonem.
 • 00:06:23 Nejsem si zcela jist, že se toto
  všechno stalo.
 • 00:06:27 Že jsou na to připraveni
  i soudci a notáři.
 • 00:06:31 Pokud byste byl premiérem,
 • 00:06:36 tak byste se přikláněl k tomu
  poslat do Senátu návrh zákonného
 • 00:06:42 opatření, který odloží účinnost
  nového občanského zákoníku?
 • 00:06:47 Ne, teď budu chvíli mluvit
  jako ministr financí.
 • 00:06:52 Role premiéra je mi už vzdálena.
 • 00:06:55 Jako ministr financí se budou
  přiklánět k tomu,
 • 00:06:57 abychom využili všech
  možností, které vláda má,
 • 00:07:00 a znovu jsme zkusili formu
  zákonného opatření dostat daňové
 • 00:07:06 zákony znovu na trať.
 • 00:07:09 Nechat schválit.
 • 00:07:11 Protože bez daňových zákonů ten
  občanský zákoník, bude-li účinný,
 • 00:07:18 tak bez doprovodu daňových zákonů
  to nebude dávat dobrý smysl.
 • 00:07:24 Bude to vyvolávat chaos
  pro daňové poplatníky.
 • 00:07:30 Hrozí rizika fiskální,
 • 00:07:37 rozpočtové ztráty apod. Na dani
  ze stavby mohou obecní rozpočty
 • 00:07:47 přijít o čtyři až pět miliard.
 • 00:07:50 Není to možné tak,
 • 00:07:53 že by byl účinný nový občanský
  zákoník a současně byla zamítnutá
 • 00:07:58 novela daňových zákonů,
  která ho doprovází.
 • 00:08:01 Přijdete tedy se zákonným
  opatřením?
 • 00:08:05 S největší pravděpodobností ano.
 • 00:08:07 Nebudete přemlouvat premiéra,
 • 00:08:09 protože podle našich informací
  se část členů kabinetu přiklání
 • 00:08:12 k tomu, aby vláda poslala
  do Senátu zákonné opatření,
 • 00:08:18 které navrhne odložení
  účinnosti občanského zákoníku.
 • 00:08:22 Diskuze může jít tímto směrem,
  nechci předbíhat diskuzi ve vládě.
 • 00:08:27 Můj názor je zkusit
  nechat schválit,
 • 00:08:30 nechat projít veškeré
  daňové zákony.
 • 00:08:33 Pokud se tak nestane,
 • 00:08:34 tak si nedovedu představit
  s ohledem na všechny důsledky nic
 • 00:08:46 jiného než o odložení
  účinnosti nového zákoníku.
 • 00:08:53 Pokud by neprošel
  balík daňových zákonů,
 • 00:08:55 tak by následovalo
  zákonné opatření,
 • 00:08:58 které by odložilo účinnost
  občanského zákoníku?
 • 00:09:03 Tak to má svoji logiku.
 • 00:09:07 Až bude sestavena PS po předčasných
  volbách,
 • 00:09:12 tak bude možná situace jiná.
 • 00:09:15 Odložení účinnosti je jeden
  , jedna věta.
 • 00:09:21 Jiří Dienstbier v pátek
  Senátu znovu to,
 • 00:09:24 že okolnosti vstupu nového
  občanského zákoníku v platnost
 • 00:09:27 jsou zarážející.
 • 00:09:29 Tady jsou slova Jiřího Dienstbiera.
 • 00:09:33 Je to skutečně hazard,
 • 00:09:34 je to nezodpovědné nejen
  vůči právním profesionálům,
 • 00:09:38 ale i vůči veřejnosti.
 • 00:09:40 Aby takto zásadní normy vycházely
  ve Sbírce zákonů jen několik měsíců
 • 00:09:45 předtím, než se jimi mají
  všichni začít řídit,
 • 00:09:49 je doopravdy ve světovém
  srovnání naprosté šílenství.
 • 00:09:55 Zaznamenala v pátek ČT slova
  Jiřího Dienstbiera z ČSSD.
 • 00:10:00 Vy jste jako ministr financí i jako
  vicepremiér ochoten nést budoucí
 • 00:10:04 veřejnou kritiku, až občanský
  zákoník,
 • 00:10:08 pokud vstoupí v platnost a pokud
  projde zákonné opatření,
 • 00:10:11 které se týká daní, tak
  jste ochoten nést kritiku,
 • 00:10:16 že to byla Rusnokova vláda,
 • 00:10:19 která zaspala a bude to podobné
  jako s fotovoltaikou?
 • 00:10:27 K fotovoltaice za chvíli.
 • 00:10:31 Nechci se vracet k tempu
  daňové rekodifikace.
 • 00:10:41 To byla věc mého
  předchůdce, nikoliv moje.
 • 00:10:44 Já jsem tu věc podědil.
 • 00:10:49 A to už ve fázi třetího čtení.
 • 00:10:52 To zkrátka nejde za mnou.
 • 00:10:55 Proč vláda nemá
  odvahu přijít s tím,
 • 00:10:58 že se navrhne odložení
  účinnosti občanského zákoníku?
 • 00:11:03 Slyšeli jsme slova
  Jiřího Dienstbiera.
 • 00:11:06 Jsou to slova Jiřího Dienstbiera,
  ty nemusí zase jíní sdílet.
 • 00:11:20 Jsou jiní lidé, kteří by vám
  řekli názor opačný.
 • 00:11:24 Já jsem toho názoru,
 • 00:11:26 že s novým účinným občanským
  zákoníkem a novými daňovými zákony
 • 00:11:33 je možné žít.
 • 00:11:34 Nic samozřejmě není bez rizik.
 • 00:11:38 Projděme si jednotlivé sporné body,
  které se týkají daňových změn.
 • 00:11:46 Vy se trváte na svém,
 • 00:11:52 že daň z nemovitosti má platit
  kupující nikoliv prodávající?
 • 00:12:01 Když jsme se bavili o čase,
  který je teď opravdu vážný,
 • 00:12:05 tak není možné přejít
  na jiný koncept.
 • 00:12:08 Ten zákon byl nějak
  napsán, v nějaké figuře,
 • 00:12:11 s nějakou filozofií,
  která preferuje to,
 • 00:12:14 aby to přešlo na kupujícího.
 • 00:12:17 Není možné teď přepřáhnout
  a udělat to úplně jinak.
 • 00:12:22 To raději nic.
 • 00:12:24 Tuto věc tedy měnit nebudete?
 • 00:12:28 Raději ne.
 • 00:12:29 I když se to stane
  pro senátory důvodem,
 • 00:12:31 aby odmítli zákonné opatření?
 • 00:12:34 To už bude na nich.
 • 00:12:35 Ale teď změnit celý přístup a celý
  koncept, to nepovažuji za dobré.
 • 00:12:40 Když to senátoři odmítnou kvůli
  této věci, že budou trvat na tom,
 • 00:12:45 aby daň z nemovitosti
  platil prodávající,
 • 00:12:48 jako je tomu v současnosti,
 • 00:12:51 tak pak přijde váš návrh
  vlády odložit účinnost
 • 00:12:56 občanského zákoníku?
 • 00:12:58 Uvidíme, jak se Senát
  postaví k velké novela.
 • 00:13:03 Tam jde například o osvobození
  dividend, budete měnit tento návrh?
 • 00:13:12 Budeme.
 • 00:13:14 To je pro nás přijatelné,
  nevidím to dramaticky.
 • 00:13:22 Je možné se vrátit k předchozí
  praxi daňové úpravy,
 • 00:13:26 a to osvobození zrušit.
 • 00:13:31 Tomu lze vyhovět a není
  to žádný oportunismus.
 • 00:13:37 Ta senátorům vyhovíme.
 • 00:13:41 A kde jistě vyhovíme,
 • 00:13:44 to je to fantasmagorické
  zdanění fondů.
 • 00:13:50 To prošlo dokonce i sněmovnou,
  bylo by zajímavé podívat se,
 • 00:13:54 kdo tam jak hlasoval.
 • 00:13:57 Z nějakého důvodu to prošlo.
 • 00:14:00 Korporátní daní jsou investiční
  fondy daněny pěti %.
 • 00:14:08 Dále už nic.
 • 00:14:10 Asi se shodneme, že je to cesta
  k daňovému ráji v srdci Evropy.
 • 00:14:15 Jak dlouho Ministerstvo
  financí potrvá,
 • 00:14:17 než předloží zákonné
  opatření do vlády?
 • 00:14:21 Když by to měla být jen úprava
  toho zákona spočívající v tom,
 • 00:14:28 že se od toho odseknou nebo
  se připraví zdanění fondů,
 • 00:14:34 osvobození od zdanění dividend
  a nějaké další drobnější věci,
 • 00:14:44 tak to lze udělat velmi rychle.
 • 00:14:46 V podstatě to máme připravené.
 • 00:14:48 Můžeme to udělat ze dne na den.
 • 00:14:53 Takže vláda už by ve středu
  mohla probírat zákon?
 • 00:14:56 Víte, proč tlačí na ten čas?
 • 00:14:58 Kvůli zmatkům, které jsou kolem
  občanského zákoníku tak velké,
 • 00:15:02 že další čekání už je nebezpečné?
 • 00:15:06 Můžeme spěchat jakkoliv,
  dokonce i Senát.
 • 00:15:09 Ale zákonné opatření má zvláštní
  pravidla hry.
 • 00:15:24 Musí být osvojeno sněmovnou
  na první schůzi, jindy už to nejde,
 • 00:15:28 jinak padá pod stůl.
 • 00:15:29 Musí si ho osvojit nová
  sněmovna, pak platí.
 • 00:15:34 Tam je ten bod, kdy
  se bude vědět přesně,
 • 00:15:37 že i když je to schválené opatření,
  že skutečně vstoupí v účinnost.
 • 00:15:48 My se nebudeme flákat,
 • 00:15:51 takovou novelu můžeme
  připravit velice rychle.
 • 00:15:55 Kdy myslíte, že ji projedná vláda?
 • 00:15:58 Může ji projednat tento
  týden nebo týden příští,
 • 00:16:01 to bude záležet na to, jak
  bude svolána schůze Senátu.
 • 00:16:06 Milan Štěch říká, že do tří týdnů
  jestli na schopný novelu projednat.
 • 00:16:13 Když to bude zákonné opatření,
  které bude záležet na tom,
 • 00:16:16 že se zopakuje to, co je v daňovém
  balíčku - ty věci,
 • 00:16:21 o kterých jsme před chvílí
  mluvili a nějaké drobnosti,
 • 00:16:27 tak jsme schopni to připravit.
 • 00:16:30 My počítáme s touto variantou.
 • 00:16:33 Hlubší změny dělat nebudete?
 • 00:16:34 To nelze z technických
  i kapacitních důvodů.
 • 00:16:38 To vám řeknou všichni.
 • 00:16:42 Není to tím, že by na ministerstvu
  byla banda líných lidí.
 • 00:16:47 Nejde to, protože pak by vzniklo
  takový paskvil,
 • 00:16:50 pod který bych se nebyl
  ochoten podepsat.
 • 00:16:56 Mírný optimismus, lepší výběr daní.
 • 00:16:59 Rozpočet na příští rok předkládaný
  ministerstvem financí počítá
 • 00:17:10 s následujícími příjmy.
 • 00:17:12 Data vidíte na obrazovce.
 • 00:17:27 Návrh rozpočtu na rok
  2014 je na světě.
 • 00:17:31 Ministři stále bojují.
 • 00:17:35 Pět miliard pro
  zdravotnictví i dopravu,
 • 00:17:37 miliarda pro justici nebo čtvrt
  miliardy pro místní rozvoj.
 • 00:17:41 To jsou jen některé požadavky,
 • 00:17:43 se kterými ve středu ráno
  přicházeli na jednání kabinetu
 • 00:17:46 jeho členové.
 • 00:17:48 VZP bude někde na - 3,6 miliardy.
 • 00:17:56 Takže minimálně pět mil?
 • 00:17:58 Já bych chtěl
  samozřejmě daleko více.
 • 00:18:06 Tato vláda bude schopná splnit
  slib krajům na zachování
 • 00:18:09 železniční dopravy.
 • 00:18:12 Debata o rozpočtu na příští
  rok ve středu neskončila.
 • 00:18:15 Pokračovat má v příštím týdnu.
 • 00:18:17 Debata byla velmi náročná.
 • 00:18:19 Závěr je zatím takový,
 • 00:18:26 že se bude v jednání ještě
  pokračovat v příštím týdnu.
 • 00:18:36 Ministerstvo financí může licitovat
  s dalšími sedmi miliardami korun.
 • 00:18:44 Zdá se, že ekonomika oživí
  více, než se předpokládalo.
 • 00:18:48 Nedostane se ale na všechny.
 • 00:18:53 Potřebujeme, aby tato vydání
  přispěla k oživení české ekonomiky.
 • 00:19:01 To je alfa a omega všeho.
 • 00:19:05 Šanci na více peněz na tak
  například Ministerstvo dopravy.
 • 00:19:09 V pátek bude jednat tripartita.
 • 00:19:11 Rusnokův kabinet schválí
  rozpočet až po tomto jednání.
 • 00:19:17 Kabinet musí dodat návrh
  rozpočtu do konce září.
 • 00:19:21 Jaký vliv má na projednávání
  rozpočtu významný fakt,
 • 00:19:25 že nikoliv bezvýznamná část
  ministrů Rusnokova kabinetu
 • 00:19:29 kandiduje v předčasných volbách?
 • 00:19:34 My ve statistice tomu říkáme
  korelace nebo závislost.
 • 00:19:38 Dovedu si představit,
  že tam nějaká je,
 • 00:19:41 ale nerad bych ji kvantifikoval.
 • 00:19:45 Cítíte tedy, že někteří
  ministři na vás tlačí,
 • 00:19:48 protože chtějí předvolební dárečky?
 • 00:19:53 Někteří se samozřejmě
  chovají předvolebně.
 • 00:19:56 Já nikoliv, já nekandiduji.
 • 00:20:01 Nechcete si to rozmyslet,
  do úterý je ještě čas?
 • 00:20:07 Ne, nebo víte o ničem zajímavé?
 • 00:20:09 Ne, určitě ne.
 • 00:20:14 Takže jednání ministrů
  souvisí s tím,
 • 00:20:16 že se uchází o hlasy voličů
  v následujících volbách.
 • 00:20:20 Mluvím například o Martinu
  Pecinovi,
 • 00:20:23 který chce peníze na navýšení
  počtu policistů a na zvýšení
 • 00:20:27 jejich platů.
 • 00:20:32 Kolik to dělá peněz?
 • 00:20:34 Přesně vám neřeknu kolik to dělá.
 • 00:20:37 Je to někde okolo
  tři čtvrtě miliardy.
 • 00:20:42 Navýšení platů policistů o dvě
  %, myslím všech policistů?
 • 00:20:50 Pardon.
 • 00:20:51 Já jsem tak úporně myslel
  na Martina Pecinu,
 • 00:20:54 že jsem bral v úvahu
  pouze ty nově nabrané.
 • 00:20:59 A v tomto případě se jedná
  o částku kolem tří miliard.
 • 00:21:05 Jste ochoten na to kývnout?
 • 00:21:07 Neměl bych s tím problém, pokud
  se vejdeme do toho rámce.
 • 00:21:13 Od začátku počítám s tím rámcem,
  tedy se schodkem 110 miliard.
 • 00:21:21 K tomu rámci vám řeknu toto.
 • 00:21:35 Vážně jsme se bavili
  o rámci a o příjmech.
 • 00:21:38 Vláda dospěla k závěru,
 • 00:21:42 že opravdu původních 0,8 růstu HDP
  na příští rok bych dokázal být
 • 00:22:06 větší optimista.
 • 00:22:07 My teď pracujeme s odhadem
  1,3, což je na horní hranici.
 • 00:22:14 Počítáte tedy s ekonomickým
  růstem zhruba 1,3?
 • 00:22:20 Ano.
 • 00:22:21 Není to účetní trik, který
  vám má vyřešit problém,
 • 00:22:26 že na vás podstatná část vlády
  tlačí a že potřebujete vyšší příjmy
 • 00:22:32 státního rozpočtu, aby bylo
  více na předvolební dárečky?
 • 00:22:37 Máte pocit, že když je nemáme,
  tak si uděláme?
 • 00:22:42 Jako statistika premiér víte,
 • 00:22:44 že takto se tady také
  tvoří státní rozpočty.
 • 00:22:49 Některé výdaje se dají vyšší
  a nakonec ministři říkají,
 • 00:22:53 že schodek je nižší než schválený
  PS a považují se za skvělé
 • 00:22:58 ministr financí.
 • 00:23:00 Když se vracím ke svému
  působení jako premiéra,
 • 00:23:08 tak já jsem byl s Eduardem
  Janotou v takové finanční hrůze,
 • 00:23:12 že takové myšlenky
  šly naprosto stranou.
 • 00:23:15 Teď jsme v situaci, kdy
  čekáme oživení ekonomiky.
 • 00:23:19 Vede se nesmírně těžká debata,
  nejen u nás, ale i v EU,
 • 00:23:24 byl jsem v Litvě na neformálním
  summitu ministrů financí,
 • 00:23:35 počítá sezvali více křehkým
  oživením celkové ekonomiky
 • 00:23:38 v Evropě.
 • 00:23:40 Odhad Evropské komise
  pro tuto zemi je 1,6.
 • 00:23:46 Podívejte se, jak byly odhady
  Evropské komise přesné v minulosti?
 • 00:23:52 Vždy byly nadhodnoceny.
 • 00:23:57 My jsme byli jako Ministerstvo
  financí úplně nejnižší.
 • 00:24:00 S ohledem na očekávaný vývoj v EU,
  v Německu je na 1,3 možné jít.
 • 00:24:11 To zhruba na daňovém výnosu znamená
  čtyři až pět miliard navíc.
 • 00:24:24 Samozřejmě to nekryje zdaleka
  požadavky mých kolegů.
 • 00:24:30 Ta debata bude o něco volnější.
 • 00:24:33 Nemyslím tím, že to bude
  procházka růžovým sadem.
 • 00:24:38 Přesto vám lepší ekonomický
  odhad pro příští rok,
 • 00:24:41 nebo optimističtější odhad pro
  příští rok pomůže vypořádat
 • 00:24:47 se s tlakem jednotlivých ministrů
  na vás jako na ministra financí,
 • 00:24:54 přestože jde o drobné, o čtyři
  až šest miliard.
 • 00:24:58 Jen částečně.
 • 00:25:06 Rozhodně nesmíme překročit
  podíl deficitu na HDP.
 • 00:25:10 Vy tedy připouštíte, že 110 jako
  deficit, o kterém jste mluvili,
 • 00:25:15 se ještě může změnit?
 • 00:25:19 Bavíme se o dluhové službě, kolik
  nás bude stát splacení dluhů,
 • 00:25:24 jestli to bude navrhovaných 68 nebo
  to může být o dvě miliardy méně.
 • 00:25:33 To jsou další dvě
  miliardy do výdajů.
 • 00:25:35 Ještě to není rozhodnuto,
  budeme o tom mluvit.
 • 00:25:39 110 jako schodek státního
  rozpočtu v roce 2014 ještě není
 • 00:25:43 konečné číslo?
 • 00:25:45 Nemusí to být konečné číslo.
 • 00:25:47 Pro mě jediné konečné
  je tři % podílu na HDP,
 • 00:25:51 to nesmí být překročeno.
 • 00:25:55 To znamená Nový Svět v EU.
 • 00:26:01 Ta hranice je za 113 miliardami?
 • 00:26:08 112 se nám tam těsně vejde.
 • 00:26:10 Je pravděpodobné, že schodek
  bude 112 miliard?
 • 00:26:14 Nemohu to vyloučit.
 • 00:26:15 Takže je to velice
  pravděpodobné, podle toho,
 • 00:26:18 jak diplomaticky o tom hovoříte.
 • 00:26:21 Raději bych viděl samozřejmě
  110 jako ministr financí.
 • 00:26:25 Bude to i zodpovědnost vlády.
 • 00:26:28 Jste pod hodně velkým tlakem.
 • 00:26:30 Za 112 nepůjdete?
 • 00:26:33 V žádném případě.
 • 00:26:34 Kdyby vás k tomu vláda nutila?
 • 00:26:36 Předložil byste takový rozpočet?
 • 00:26:39 To bych si velmi rozmyslel.
 • 00:26:41 Nechci se podepisovat pod něco,
 • 00:26:42 za co nebudu schopen nést
  elementární odpovědnost.
 • 00:26:48 Riziko nesu.
 • 00:26:52 Ne riziko fantaskní.
 • 00:26:58 Demisi byste nepodával,
  v demisi jste?
 • 00:27:02 To ne.
 • 00:27:07 Ať si to vláda odhlasuje,
 • 00:27:09 já budu hlasovat podle svého
  ekonomického a lidského svědomí.
 • 00:27:18 Na důchodcích se ušetřily dvě
  miliardy korun kvůli změně
 • 00:27:24 valorizace, ale ostatních
  výdajů přibylo.
 • 00:27:27 Zvýšil se počet vyplácených
  sociálních dávek.
 • 00:27:35 Druhé největší požadované výdaje
  jsou na ministerstvu školství.
 • 00:27:39 Další přehled vidíte na obrazovce.
 • 00:28:02 Připustil jste, že navrhovaný
  rozpočet může být větší.
 • 00:28:11 Co už je teď jasné,
 • 00:28:13 že přes to nejede vlak
  a že na dodatečné
 • 00:28:19 výdaje nepřispějete?
 • 00:28:21 Je to oddlužení
  zdravotních pojišťoven?
 • 00:28:24 Zatím to tak není.
 • 00:28:25 Zatím jsou tam státní
  pojištěnce, navýšení plateb.
 • 00:28:31 Ve všech variantách, které do vlády
  doputovaly, se s tím počítalo.
 • 00:28:37 Ne v takové výši,
 • 00:28:39 jako by si představoval
  ministr zdravotnictví.
 • 00:28:41 Je to ve výši 3,7 miliardy.
 • 00:28:44 Odkup státních pohledávek tam není?
 • 00:28:47 Není.
 • 00:28:48 Je ne, ne že by tam byl?
 • 00:29:03 Uvidíme, jak dopadne soutěž
  s ostatními požadavky.
 • 00:29:09 Jsem rád, že jsme
  volili toto aranžmá,
 • 00:29:12 že o změnách jednáme ve sboru.
 • 00:29:23 Je dobré vidět,
 • 00:29:25 že i ostatní kolegové mají starosti
  s rozpočtem vlastního rezortu.
 • 00:29:33 Jak to bude s navýšením
  platů ve státní sféře?
 • 00:29:38 Je to velmi pravděpodobné.
 • 00:29:39 Bavíme se o výši, jedno
  %, jeden a půl nebo dvě?
 • 00:29:44 K čemu se přikláníte?
 • 00:29:46 Mezi jeden a půl a dva.
 • 00:29:48 Tedy u horní hranice.
 • 00:29:52 Na to peníze jsou?
 • 00:29:56 Na to už peníze jsou, na to není
  potřeba dávat z těch nových peněz.
 • 00:30:02 Dálnice.
 • 00:30:03 Na důchodcích se ušetřit dvě
  miliardy kvůli změně valorizace.
 • 00:30:07 Jako to dává logiku,
 • 00:30:08 když se bude přispívat na výstavbu
  infrastruktury,
 • 00:30:16 kde ty peníze se vyhazují,
  protože máme dálnice předražené.
 • 00:30:23 Kývnete Ministerstvo dopravy
  při všech zjištěních NKÚ,
 • 00:30:28 které jasně dokazují
  předraženost dálniční sítě,
 • 00:30:31 navýšení prostředků
  pro rezort dopravy?
 • 00:30:35 Na jedné straně jsou drahé
  a předražené stavby a budete tady
 • 00:30:46 určitě mluvit o důvodech.
 • 00:30:48 Je to jednak soutěžení, typ terénu,
 • 00:31:05 počet sjezdů apod. Není
  to úplně triviální.
 • 00:31:12 Tím neříkám, že se tu nestaví
  draze nebo předraženě.
 • 00:31:16 Nicméně dává smysl veřejné peníze
  alokovat na infrastrukturu
 • 00:31:20 za podmínky dobrého soutěžení,
  nepředražených staveb,
 • 00:31:26 protože prostě česká
  infrastruktura není dokončena.
 • 00:31:29 Tato průmyslová země nemá
  dotvořeno infrastrukturu.
 • 00:31:45 A to proto, že nejsou splněny
  podmínky, o kterých jste mluvil.
 • 00:31:50 Proto se ptám,
 • 00:31:52 jestli jste ochoten z těch čtyř
  až sedmi miliard navíc dát tři
 • 00:31:56 až čtyři miliardy na dopravní
  infrastrukturu?
 • 00:32:01 Nikoliv mechanicky.
 • 00:32:03 Že bych je vzal a dal je tam.
 • 00:32:06 Je tam možnost vytvořit
  jakýsi pákový efekt.
 • 00:32:10 Dát více,
 • 00:32:11 než jsme byli dosud schopni
  na operační program doprava,
 • 00:32:14 který má celkem slušnou absorpční
  schopnost a ten pak přinese
 • 00:32:21 na evropských penězích
  příspěvek až pět miliard.
 • 00:32:25 O jaké částce se teď bavíme?
 • 00:32:29 Asi 1,7 miliardy.
 • 00:32:35 Zatím jsme tam dávali vždy méně.
 • 00:32:37 Tam bych si dokázal
  představit alokaci.
 • 00:32:39 Když oprava výš byste nešel?
 • 00:32:51 My jsme ještě rozpočet
  státního fondu infrastruktury
 • 00:32:57 neprojednávali, přestože
  byl na vládu předložen.
 • 00:33:00 Byl moudře přerušen,
 • 00:33:02 protože to nejde bez celkové
  debaty o státním rozpočtu.
 • 00:33:06 Dovedu si představit ještě jakousi
  alokaci ve směru k dopravě.
 • 00:33:10 Souhlasím s tím,
 • 00:33:12 že racionální využití a dokonce
  povinné informování o využívání
 • 00:33:19 v jakékoliv vládě by mělo
  být na místě.
 • 00:33:30 Potřebujeme dokončenou a fungující
  infrastrukturu.
 • 00:33:33 Stále to podmínka, o kterých budeme
  mluvit v další části otázek,
 • 00:33:40 našimi hosty bude David
  Čermák nebo Petr Moos.
 • 00:33:47 Dívejte se dále na otázky.
 • 00:33:53 I tyto výroky zazněly v uplynulých
  třech letech v souvislosti
 • 00:33:56 s rozpočtem.
 • 00:33:58 Shoda je na tom,
 • 00:33:59 že při udržení letošního podílu
  deficitu státního rozpočtu
 • 00:34:06 směřujeme v příštím roce
  k lepšímu výsledku.
 • 00:34:23 Pokud bychom nepřijali
  návrhy zákonů,
 • 00:34:26 které byly schváleny na konci
  loňského roku,
 • 00:34:28 tak by deficit státního rozpočtu
  v letošním roce byl vyšší téměř
 • 00:34:33 o 80 miliard korun.
 • 00:34:35 Chceme opravdu konsolidovat
  veřejné finance tak,
 • 00:34:38 aby ve střednědobém horizontu
  v našich záměrech do konce roku
 • 00:34:43 2016, směřovaly k trvale
  vyrovnaným,
 • 00:34:48 za předpokladu ekonomického
  růstu dokonce přebytkovým,
 • 00:34:52 veřejným rozpočtům.
 • 00:34:54 Za klíčové považuji to,
 • 00:34:56 aby vláda byla schopna uskutečňovat
  svoji rozpočtovou zodpovědnou
 • 00:35:01 politiku, to znamená dohodu nad
  rozpočty pro rok 2013 a 2014 včetně
 • 00:35:08 nezbytných legislativních změn,
 • 00:35:10 protože to vyžaduje úpravu
  příjmové i výdajové strany
 • 00:35:14 státního rozpočtu.
 • 00:35:15 Za rozpočtové roky
  2010 a 2011 všechny rezorty ušetřit
 • 00:35:20 80 miliard korun.
 • 00:35:23 Samozřejmě je možné tam
  nebo onde něco škrtnou,
 • 00:35:26 ale my už se teď
  dostáváme na hranu,
 • 00:35:28 chybí prostředky na kofinancování.
 • 00:35:32 Deficit státního rozpočtu skončilo
  ve výši 101 miliard korun.
 • 00:35:38 Připomínám, že PS dovolila vládě
  deficit ve výši 105 miliard.
 • 00:35:43 Takže deficitem 101 miliard
  jsme zákonu splnili hluboko pod
 • 00:35:51 povolenou hranicí.
 • 00:35:54 Výroky na téma státní rozpočet
  v čase a uplynulé tři roky.
 • 00:35:58 Slyšeli jsme tehdejšího
  premiéra Petra Nečase,
 • 00:36:01 který odhadoval rok 2016,
  že by to mohl být ten rok,
 • 00:36:05 kdy se ČR vrátí k vyrovnanému
  rozpočtu.
 • 00:36:12 Kdy podle vás realistické,
 • 00:36:13 že státní rozpočty nebudou rok
  co rok končit v dluzích ve výši
 • 00:36:18 více než 100 miliard korun?
 • 00:36:22 Protože to pak všichni
  platíme v dluhové službě.
 • 00:36:25 Nejsem člověk,
 • 00:36:27 který by byl spokojen s narůstáním
  státního dluhu.
 • 00:36:32 Ta tendence je nepříznivá,
 • 00:36:34 přestože celková výše je zatím
  z hlediska evropského snesitelná.
 • 00:36:44 Vejdeme se někam do první poloviny.
 • 00:36:50 Evropský statistický úřad
  dělá čas od času propočty,
 • 00:36:55 sečte dluhy domácností,
 • 00:36:57 dluhy korporací a tam jsme
  na druhém místě jako nejlepší.
 • 00:37:05 Není to nějaká tragédie,
 • 00:37:07 ale ta tendence mě samozřejmě
  znepokojuje.
 • 00:37:10 Tvrzení, že budeme mít
  vyrovnaný rozpočet kolem roku
 • 00:37:14 2016 je velice odvážné.
 • 00:37:21 Myslím, že tam budeme mít
  ještě schodkový rozpočet.
 • 00:37:25 Jestliže se mě ptáte, který rok
  to bude, tak vám ho neumím říci.
 • 00:37:40 To bychom dělali za té podmínky,
 • 00:37:42 že po volbách nepřijde nějaká
  vláda, nechci vůbec predikovat,
 • 00:37:46 která to bude, s radikálními
  změnami daní.
 • 00:37:56 To ovlivňuje příjmy.
 • 00:37:58 Nemáme dobrou jistotu, jak bude
  vypadat výkonné ekonomiky.
 • 00:38:06 Snít o takovém tempu růstu
  jako v polovině minulé dekády,
 • 00:38:10 to je opravdu pouze sen.
 • 00:38:13 Vývoji ekonomiky globální
  je velice křehký.
 • 00:38:16 V tomto prostředí budeme žít.
 • 00:38:18 To nás bude určovat.
 • 00:38:24 Ještě delší dobu budeme
  žít s deficity a jsme
 • 00:38:27 vyrovnanými rozpočty.
 • 00:38:29 Odhadl byste to nakonec dekády?
 • 00:38:31 Pokud bych byl optimista.
 • 00:38:37 2020, byl bych velice
  opatrný i na tyto prognózy.
 • 00:38:44 340 korun, to je průměrná úspora
  každé domácnosti v této zemi,
 • 00:38:48 kterou má přinést zmrazení
  podpory obnovitelným zdrojům,
 • 00:38:52 především elektřiny ze slunce.
 • 00:38:53 Návrh zákon,
 • 00:38:55 kterému dal koncem týdne zelenou
  Senát ukončuje podporu solární
 • 00:39:05 energii uvedena do provozu
  k prvnímu lednu letošního roku.
 • 00:39:08 Snižuje se podpora obnovitelných
  zdrojů placena v ceně elektřiny.
 • 00:39:14 Každá domácnost platila
  na obnovitelné zdroje nenápadných
 • 00:39:18 180 korun.
 • 00:39:19 Po dvou letech sedmkrát tolik.
 • 00:39:22 Loni už to bylo 1500 korun.
 • 00:39:25 Největší částky šly
  do fotovoltaiky,
 • 00:39:27 která přitom byla rok
  od roku levnější.
 • 00:39:31 Vznikl boom, to byl ten
  zákon z roku 2005 číslo 180.
 • 00:39:38 Problém byl ten, že podpora byla
  plošná, na všechny kategorie,
 • 00:39:42 nejen na ty nejvyspělejší.
 • 00:39:44 Nebylo tam žádné omezení.
 • 00:39:47 Nebyla ta pojistka,
  která by říkala,
 • 00:39:49 kolik to bude stát a co si stát
  může dovolit jako podporu.
 • 00:39:54 Zastropování podpory na době
  sluneční hodiny by nedávalo smysl,
 • 00:39:59 protože například, aby to ovlivnilo
  fotovoltaické elektrárny,
 • 00:40:04 které jsou otáčecí,
 • 00:40:05 a mají o 40 % vyšší výkon než
  elektrárny na pevné konstrukci.
 • 00:40:12 Zaznamenala ČT slova Pavla Šulce
  a ředitele pro energetickou
 • 00:40:19 soběstačnost Martina Sedláka.
 • 00:40:21 Do sporu se státem jde kvůli
  novému zákonu zatím 40 tuzemských
 • 00:40:26 a zahraničních provozovatelů.
 • 00:40:28 Vůči státu zatím vznesli požadavek
  na kompenzaci ve výši tři miliard
 • 00:40:34 a 300 000 korun.
 • 00:40:36 Platí tato čísla?
 • 00:40:38 Ano, nejsou to desítky miliard,
 • 00:40:42 jak nám jako poplašné
  zprávy servírovala média.
 • 00:40:47 Je to 3,3 miliardy.
 • 00:40:53 Neříká, že je to málo.
 • 00:41:04 Máme doufám dobře nabito,
  aby to dobře dopadlo.
 • 00:41:09 Počítáte, že schválená novela
  přinese nové požadavky nad rámec
 • 00:41:12 těch tří miliard a 300 milionů
  korun?
 • 00:41:18 S dramatickým nárůstem nepočítám.
 • 00:41:21 Hodně se o tom mluví.
 • 00:41:24 Ze solárního byznysu
  přichází takové zprávy.
 • 00:41:34 Necháme vychladnout hlavy.
 • 00:41:36 Podle mě už by to nemělo
  jít dramaticky v níž.
 • 00:41:53 Z živelného rozmachu solární
  energetiky bývá obviňována
 • 00:41:57 i někdejší úřednická
  vláda Jana Fischera.
 • 00:42:02 Agenti BIS před lety odkryli,
 • 00:42:05 že se do solárního
  byznysu zapojili lidé,
 • 00:42:07 kteří nastavili podmínky dotací.
 • 00:42:09 Zpráva za rok 2010 říká toto.
 • 00:42:13 Vídně teď oprava výňatek
  vidíte na obrazovce.
 • 00:42:34 Ve zprávě se nedočteme,
  o koho konkrétně šlo.
 • 00:42:41 Měl jste tuto informaci
  vy jako premiér?
 • 00:42:45 Měl jste informace, které skupiny
  to byli, kdo jsou solární baroni?
 • 00:42:58 Nepamatuji si přesně.
 • 00:43:00 I kdybych to věděl, tak vám
  to samozřejmě neprozradí.
 • 00:43:04 Musím si to odnést do hrobu.
 • 00:43:09 Věděl jste o konkrétních lidech?
 • 00:43:12 Bez ohledu na to, jestli
  jsem věděla nebo nevěděl,
 • 00:43:16 tato tušení jsme měli
  z otevřených zdrojů.
 • 00:43:23 Novináři bývají
  obviňováni, že spekulují.
 • 00:43:26 Čas od času spekulujeme všichni.
 • 00:43:31 To, co tady říkal pan
  náměstek Šolc, je důležité.
 • 00:43:38 Připomněl datum,
 • 00:43:40 kdy ta nezdůvodněná vysoká
  podpora byla nastavena.
 • 00:43:43 Bylo to v roce 2005.
 • 00:43:46 Já jsem se stal premiérem
  v dubnu roku 2009.
 • 00:43:50 Do té doby žádná politická vláda,
 • 00:43:53 přestože ceny solárních panelů šly
  rapidně dolů a byznys sestával
 • 00:43:58 daleko lukrativnější, nezasáhla.
 • 00:44:02 Podmínky nastavovala Energetický
  regulační úřad, který je nezávislý.
 • 00:44:07 Z dosavadních informací se ukazuje,
 • 00:44:09 že to bylo někde mezi
  lety 2008 a 2009.
 • 00:44:16 Z toho zákona měl
  poměrně malý koridor.
 • 00:44:22 Moje vláda v listopadu
  roku 2009 do parlamentu,
 • 00:44:26 do Sněmovny přinesl návrh zákona,
 • 00:44:30 který vystavěl ceny z hlavy
  zase na nohy.
 • 00:44:36 Byl to zcela racionální návrh.
 • 00:44:38 Ten zákon tam ležel a nešlo
  to schválit na rok 2010,
 • 00:44:44 jak bylo žádoucí.
 • 00:44:46 Sněmovna to přijela v březnu
  následujícího roku.
 • 00:44:51 Upozornili vás tajné služby,
 • 00:44:53 jestli na to měli zájem
  jednotliví poslanci?
 • 00:44:58 Mohl jste více veřejně
  vystupovat a upozorňovat na to,
 • 00:45:01 že se úřednická vláda snaží konat,
 • 00:45:04 ale poslanecká
  reprezentace je nečinná.
 • 00:45:09 Někteří upustili od sprosté lži,
 • 00:45:11 že jsme tam nedali nic
  a že jsme nekonali.
 • 00:45:16 Tak se to posunulo.
 • 00:45:18 Oni konali, Fischer se něco dále,
  ale nebyl dostatečně naléhavý.
 • 00:45:25 Takto se bývalý poslanec staví
  k vládnímu návrhu zákona.
 • 00:45:33 Nemá pravdu?
 • 00:45:35 Nemá pravdu.
 • 00:45:38 Tito lidé říkají, že vláda
  a premiér na ně málo tlačil.
 • 00:45:45 Já mám oba, že na ni tlačil někdo
  mnohem více z druhé strany.
 • 00:45:50 Měl jste takové informace?
 • 00:45:53 Nechci konkrétní jména,
  je mi jasné, že je nemůžete říci.
 • 00:46:06 Můžete tedy říci, zda jste
  měl takové informace,
 • 00:46:10 nakolik jsou ovlivňováni
  zákonodárci?
 • 00:46:16 Dávají tajné služby takové
  informace premiérovi dispozici?
 • 00:46:22 Určitě nedávají konkrétní
  informace kdo a jak.
 • 00:46:25 Může to být ve formě upozornění.
 • 00:46:29 Dostal jste takové upozornění?
 • 00:46:32 Nevzpomínám si, že bych
  takové upozornění dostal.
 • 00:46:35 Stačilo mi upozornění z trhu,
 • 00:46:37 že jsou ceny hluboce zdeformované
  a že je potřeba s tím něco udělat.
 • 00:46:41 Moje vláda také něco udělala.
 • 00:46:45 Příští týden propustíte ze služeb
  bývalého náměstka Tomana,
 • 00:46:49 který se pravděpodobně prokazoval
  falešným diplomem z univerzity
 • 00:46:55 v Bratislavě.
 • 00:46:57 Považujete za chybu, že jste
  Tomana angažoval?
 • 00:47:01 Angažoval jsem ho za okolností,
 • 00:47:02 kdy jsem si nebyl
  vědom tohoto problému.
 • 00:47:05 Jak ten problém vznikl,
 • 00:47:06 tak jsem konal a prakticky okamžitě
  jsem pana náměstka odvolal.
 • 00:47:19 Je to v souladu s mými
  manažerskými zásadami.
 • 00:47:26 Byla chyba, že jste
  si to neprověřil?
 • 00:47:37 Personální oddělení konalo,
  sesbíralo veškeré podklady,
 • 00:47:41 tu nepravost mohly odhalit
  maximálně tajné složky.
 • 00:47:46 Do pondělí má pan náměstek
  příležitost, aby doložil,
 • 00:47:51 že tomu bylo jinak.
 • 00:47:54 Pokud nedoloží a věrohodně
  nezdůvodní,
 • 00:47:59 tak se rozloučíme s jeho
  působením na ministerstvu.
 • 00:48:04 Máte za ni už náhradu?
 • 00:48:06 Náhradu zatím nemám.
 • 00:48:10 Přemýšlím o ní.
 • 00:48:12 Mám několik tipů na tu zbývající
  dobu.
 • 00:48:16 Bude to někdo z ministerstva?
 • 00:48:18 Nemohu to vyloučit.
 • 00:48:20 Je málo pravděpodobné,
 • 00:48:22 aby ministr financí v demisi
  zlanařil někoho zvenčí.
 • 00:48:28 Lanařit na tak krátkou
  dobu je samozřejmě sporné.
 • 00:48:31 To je jako lanařit
  lidi do dozorčích rad.
 • 00:48:39 Nebudete měnit skladbu
  dozorčích rad?
 • 00:48:44 Ne, to už nechám na ty další.
 • 00:48:47 Pouze v nejnutnějších případech,
 • 00:48:49 pokud by byly nutné
  nějaké substituce.
 • 00:48:56 Rozhodně nebudu provádět
  systémové změny.
 • 00:49:05 Budou ale k dispozici kritéria
  pro jednotlivé typy podniků.
 • 00:49:15 Kritéria, kolik kterých odborníků
  by v dozorčí radě jakého podniku
 • 00:49:20 mělo být.
 • 00:49:21 Kdo touto mřížku kritérií projde,
 • 00:49:24 to už nechám na svých
  následovnících.
 • 00:49:34 Pan ministr Kohout odchází
  z dozorčí rady ČEZu,
 • 00:49:38 je potřeba posoudit,
 • 00:49:40 jestli to nechat neobsazené nebo
  jestli provedeme substituci.
 • 00:49:50 Spíše to necháte na příští vládu?
 • 00:49:53 I to si dovedu představit.
 • 00:49:58 Systémové obměny lidí v dozorčích
  radách šest týdnů před volbami,
 • 00:50:04 to určitě nemá cenu.
 • 00:50:07 Kdybych vám to teď nabídnul,
  tak byste asi nepřijal.
 • 00:50:21 S každým konzultovat na širokém
  politickém poli a pak budou vypadat
 • 00:50:25 tak, že jsem pouze
  nominoval někoho,
 • 00:50:29 koho mi někdo poslal na seznamu.
 • 00:50:33 Jan Fischer.
 • 00:50:34 Děkujeme za Vaši návštěvu
  a těším se na shledanou.
 • 00:50:37 Děkuji za pozvání.
 • 00:50:39 Nízká cena, která letí
  přestavbě raketově nahoru.
 • 00:50:44 Při stavbě dálnic běžná situace.
 • 00:50:47 Náklady se zvyšují
  průměrně až o 70 %.
 • 00:50:50 Našel se i případ, kdy byla
  konečná cena sedminásobná.
 • 00:50:54 NKÚ zároveň srovnává stavební
  náklady na jeden km dálnice.
 • 00:50:59 Zatímco v Německu se loni taková
  věc pořídila v přepočtu průměrně
 • 00:51:03 za 260 milionů korun,
 • 00:51:05 v Česku činily stavební
  náklady 355 milionů.
 • 00:51:12 Staví se to o třetinu dráž.
 • 00:51:15 Pomalá a předražená stavba dálnic
  a rychlostních silnic není
 • 00:51:20 ČR ničím novým.
 • 00:51:22 Vraťme se o více než
  půl století zpět.
 • 00:51:26 Krajina u Mirošovic v prosinci
  minulého roku.
 • 00:51:30 Tudy povede slibovaná dálnice
  Praha Brno Bratislava.
 • 00:51:40 Zatím je pouze
  pětadvacet km za Prahou.
 • 00:51:44 Moc pracovního ruchu
  jsme tu neviděli.
 • 00:51:49 Stavbě mostu by zima nevadila,
 • 00:51:51 kdyby měli stavaři správné
  panely a nepřivezli jim širší.
 • 00:51:55 Most čeká, jak to dopadne.
 • 00:52:00 Stavba dálnice začala v září 1967.
 • 00:52:03 Do konce roku 1970 má investor
  zajistit dokončení ústupu
 • 00:52:07 od Pankráce ke Spořilovu a dále
  do Mirošovic a spojku do Benešova.
 • 00:52:12 Délka tohoto úseku je asi 40 km.
 • 00:52:22 Plán stavby čtyřproudové dálnice
  o volné šířce 26 a půl m se splní,
 • 00:52:27 i když už teď je optimisticky
  řečeno mírně opožděná.
 • 00:52:35 Z mírného opožďování stavby
  tuzemské dálniční sítě se postupem
 • 00:52:39 času stalo zásadní problém.
 • 00:52:41 Koncem 90. let se počítalo s tím,
 • 00:52:44 že všechny tuzemské dálnice
  budou stát do roku 2015.
 • 00:52:48 To se ale určitě nestihne.
 • 00:52:50 Tímto tempem budeme
  dokončovat více než 30 roků.
 • 00:52:54 Přitom více než
  50 % předpokládaných nákladů
 • 00:52:57 bylo utraceno.
 • 00:52:59 Podle zjištění NKÚ by tuzemské
  dálnice mohly být
 • 00:53:02 až o pětinu levnější.
 • 00:53:04 Celkové průměrné náklady
  na pořízení jednoho km dálnice jsou
 • 00:53:09 416 milionů korun.
 • 00:53:10 U rychlostní komunikace
  370 milionů korun.
 • 00:53:17 Stavbu dálnic prodražují například
  požadavky obcí na sjezdy,
 • 00:53:22 tunely a další stavby, které
  z původní trasu nesouvisí.
 • 00:53:26 NKÚ zkoumal 74 stavby
  za 215 milionů korun.
 • 00:53:32 Dalšími hosty otázek jsou
  generální ředitel silnic a dálnic
 • 00:53:36 David Čermák.
 • 00:53:38 Miroslav Kala a bývalý
  ministr dopravy Petr Moos.
 • 00:53:44 Přeji hezké dobré poledne.
 • 00:53:47 Začněme jedním jediným letopočtem.
 • 00:53:50 Ve kterém roce bude podle vašich
  informací dokončena dálniční síť
 • 00:53:54 v této zemi?
 • 00:53:58 Bude zásadním způsobem záležet
  na finančních prostředcích
 • 00:54:03 alokovaných na ministerstvo
  dopravy.
 • 00:54:05 Bez znalosti těchto čísel
  v jednotlivých letech není možné
 • 00:54:09 definovat finální termín.
 • 00:54:14 Takže je pravděpodobné, že to bude
  až za oněch 30 let, jak říká NKÚ?
 • 00:54:20 Podle finančních prostředků
  v těchto letech ten termín
 • 00:54:26 odpovídá desetiletí.
 • 00:54:29 To je smutné.
 • 00:54:30 Za 30 let bychom mohli být na svém.
 • 00:54:35 Víte, jak efektivně budete stavět
  v roce příštím a přespříštím?
 • 00:54:42 Nebo ani to nevíte?
 • 00:54:45 Před několika lety byl
  zaveden střednědobý výhled,
 • 00:54:48 který z důvodu zajištění
  perspektivy výstavby dopravní
 • 00:54:51 infrastruktury měl říkat,
 • 00:54:53 jaké finanční prostředky budou
  na výstavbu v následujících
 • 00:54:55 dvou letech.
 • 00:54:57 Byl schvalován rozpočet a potom
  k němu byly schvalovány perspektivy
 • 00:55:01 na další roky.
 • 00:55:02 To bylo velmi záslužný a dobrý
  počin a vynikající myšlenka.
 • 00:55:07 Problém je, že způsobila
  více problémů.
 • 00:55:11 Ve své podstatě nikdy nebyl
  výhledový rámec dodržen.
 • 00:55:15 Takže je vlastně na nic?
 • 00:55:19 Sklízíme ještě více problémů.
 • 00:55:21 Na něco plánujeme kapacitu
  výstavby, dost často se stává,
 • 00:55:25 že v momentě přípravy
  rozpočtu na příští rok,
 • 00:55:30 směrná čísla jsou z Ministerstva
  financí dány v červnu,
 • 00:55:38 takže to nesouhlasí.
 • 00:55:39 Takže je lepší ani plánovat?
 • 00:55:43 Protože se dostáváte
  do větších problémů,
 • 00:55:48 než kdyby žádný výhled na další
  dva až tři roky nebyl?
 • 00:55:53 To určitě ne.
 • 00:55:54 Plánovat se musí.
 • 00:55:56 Musíme mít stanovený
  nějaký závazek.
 • 00:55:58 Musí být nachystané stavby.
 • 00:56:01 A když se to pak nedodržuje?
 • 00:56:03 Na příští rok se podaří
  zachránit rozpočet v té podobě,
 • 00:56:12 se kterou počítáme,
 • 00:56:15 bohužel výhled na roky
  2015 a 2016 jsou v minimalistických
 • 00:56:22 číslech, takže v příštím roce
  bych neměla začít stavby,
 • 00:56:27 které budou pokračovat
  v letech 2015 a 2016.
 • 00:56:31 Potvrdil byste to?
 • 00:56:34 My jsme v kontrolním
  závěru konstatovali,
 • 00:56:37 že od roku 2007 nemá
  ČR střednědobou ani
 • 00:56:42 krátkodobou koncepci.
 • 00:56:44 To, o čem hovoří pan
  ředitel, je určitá náhražka,
 • 00:56:47 ale ve skutečnosti skutečným
  kritériem pro zařazování akcí
 • 00:56:50 je jejich stavební
  připravenost a otázka,
 • 00:56:54 zda lze nebo nelze na tu akci
  čerpat prostředky EU.
 • 00:57:00 Tento materiál nelze považovat
  za materiál koncepční.
 • 00:57:04 Rozhodně neodpovídá
  našim představám.
 • 00:57:07 Už jste zmínil váš
  nejnovější závěr NKÚ.
 • 00:57:11 Podívejme se do něj.
 • 00:57:13 Ministerstvo dopravy nedisponovalo
  době kontroly žádným koncepčním
 • 00:57:16 materiálem, ze kterého by bylo
  možné zjistit termíny a náklady
 • 00:57:19 dokončení sítě dálnic
  a rychlostních komunikací.
 • 00:57:24 Zbytek se tato citátu
  vidíte na obrazovce.
 • 00:57:46 Pane profesore,
 • 00:57:48 vy jste sám byl v úřednické
  vládě ministrem dopravy.
 • 00:57:51 Zároveň jste dělal poradce
  ministrů dopravy následujícím.
 • 00:57:56 Jaké máte vysvětlení pro to,
 • 00:57:58 že takový základní koncepční
  materiál včetně harmonogramu toho,
 • 00:58:03 co je skutečně priorita,
  dodnes neexistuje?
 • 00:58:15 Chyba není pouze v samotné
  ministerstvo dopravy,
 • 00:58:18 ale chyba je v celkovém politickém
  vnímáním výstavby infrastruktury
 • 00:58:24 v ČR.
 • 00:58:27 Ta je chápána jako
  něco negativního.
 • 00:58:33 Něco, co představuje
  pouze nákladovou položku.
 • 00:58:36 Jako kdyby tvůrci rozpočtu
  a plánovači neviděli ve výstavbě
 • 00:58:41 dálnic, silnic silný prorůstový
  faktor nebo dokonce parametr,
 • 00:58:48 který zvyšuje
  konkurenceschopnost ČR.
 • 00:58:53 Není to jen Ministerstvo dopravy.
 • 00:58:55 To si dovede představit
  pořadí jednotlivých staveb.
 • 00:59:00 Když se v rozpočtu potom
  neobjeví prostředky,
 • 00:59:04 tak připravované stavby, pokud
  na ně nejsou alokované prostředky,
 • 00:59:09 tak vyvolávají dojem,
 • 00:59:11 že se tam ministr chová
  nezodpovědně a plánuje něco,
 • 00:59:14 na co nemá.
 • 00:59:16 Kdyby tady byl konsensus
  politických stran,
 • 00:59:19 že infrastruktura dopravní je něco,
  co představuje veřejný kapitál,
 • 00:59:26 potřební kapel pro
  konkurenceschopnost ČR a určitou
 • 00:59:31 částku v horizontu pět,
 • 00:59:34 10 nebo 15 let ve fondu dopravní
  infrastruktury alokuje,
 • 00:59:39 tak to bude situace
  podstatně lepší.
 • 00:59:41 Říká pro tuto chvíli Petr Moos.
 • 00:59:43 Přepněte si na zpravodajskou ČT 24,
 • 00:59:45 kde budeme za pár
  okamžiku pokračovat.
 • 00:59:53 Ve druhé hodině otázek se podíváme
  na korupci ve fotbale.
 • 00:59:58 Sousloví, které je s fotbalem
  spojováno až příliš často,
 • 01:00:02 a hosty další části tohoto pořadu
  budou Markéta Haindlová a generální
 • 01:00:09 sekretář fotbalové
  asociace Rudolf Řepka.
 • 01:00:11 Pokračujeme po stručných
  zprávách na ČT 24.

Související