iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 6. 2019
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
22803
zhlédnutí

Toulavá kamera

Poříčí nad Sázavou — Kamenné řady na Rovině — Umělecký kovář David Szalay — Skanzen Doubrava — Technika v domácnosti — Okolí Znojma

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Krásné nedělní dopoledne,
  přátelé.
 • 00:00:20 Tak nám začal červen
 • 00:00:22 a školáci můžou
  pomalu odstřihávat
 • 00:00:24 předprázdninový metr.
 • 00:00:26 K tomuto měsíci se taky váže
  celá řada pranostik.
 • 00:00:30 Tahle nepříliš známá
  mě pobavila.
 • 00:00:32 Ze suchého června rádi nebýváme,
 • 00:00:35 ale za vlhkého
  vína ani chleba nemíváme.
 • 00:00:38 A pak si vyberte,
  které počasí je lepší.
 • 00:00:41 Nám to ale může být
  v tuto chvíli jedno,
 • 00:00:44 protože virtuálně
  se můžeme toulat de facto pořád.
 • 00:00:46 A kam to bude tentokrát?
 • 00:00:49 Nejprve vás v Poříčí nad Sázavou
  zavedu k mostu,
 • 00:00:52 po němž se prý jako první
  prošel císař Franz Josef.
 • 00:00:56 Poté se pokusíme
  přijít na kloub záhadě
 • 00:00:58 tajemných kamenných řad
  ležících u Kounova na Rakovnicku.
 • 00:01:02 Vypravíme se taky
  za mistrem kovářským.
 • 00:01:04 David Szalay dokáže
  za pomoci ohně z kovu vyčarovat
 • 00:01:08 historické postavy
  i mýtické bytosti.
 • 00:01:11 Čeká nás i návštěva jedné skoro
  pohádkové vesničky, Doubravy.
 • 00:01:15 Mimo jiné nám tam povědí,
 • 00:01:17 jak se její obyvatelé kdysi
  chránili proti zlým silám.
 • 00:01:21 Pak nám v Národním
  technickém muzeu prozradí,
 • 00:01:24 co měla brněnská Zbrojovka
  společného s kuchyňskými roboty.
 • 00:01:28 A na konec se vydáme k jedné
  z nejstarších vinic v Evropě.
 • 00:01:31 Objevili jsme ji
  kousek od Znojma.
 • 00:01:35 Poříčí nad Sázavou získalo
  svou současnou podobu
 • 00:01:38 v 15. století
 • 00:01:40 sloučením tří historických osad
  ležících u brodu přes řeku.
 • 00:01:44 Konkrétně šlo o Poříčí,
  Kouty a Balkovice.
 • 00:01:47 Místní dominantou
  je tisíc let starý
 • 00:01:50 románský kostel
  svatého Petra a Pavla,
 • 00:01:52 postavený ze žulových kvádrů.
 • 00:01:54 V průběhu věků
  se příliš nezměnil,
 • 00:01:57 o čemž mimo jiné svědčí
  otvory ve zdi,
 • 00:01:59 ve kterých bylo při jeho
  budování upevněno lešení.
 • 00:02:03 Svatostánek se taky pyšní
  vzácnými nástěnnými malbami.
 • 00:02:06 A právě u nich
  naši procházku obcí začneme.
 • 00:02:11 -Dnešní obec Poříčí nad Sázavou
  vznikla v 15. století
 • 00:02:15 sloučením tří historických osad,
  Poříčí, Kouty a Balkovice,
 • 00:02:19 ležících při brodu přes řeku.
 • 00:02:22 Dominantou obce
  je tisíc let starý,
 • 00:02:24 ze žulových kvádrů vybudovaný,
  kostel svatého Petra a Pavla.
 • 00:02:28 Z jedenáctého století
  se dochoval v původní podobě,
 • 00:02:30 tedy v románském slohu.
 • 00:02:32 Svědčí o tom i kříž
  na zadním štítu kostela.
 • 00:02:35 Zajímavostí jsou také otvory
  ve zdivu,
 • 00:02:37 ve kterých bylo při stavbě
  upevněno lešení.
 • 00:02:40 Velmi vzácné jsou nástěnné malby
  v interiéru kostela.
 • 00:02:43 -V klenbě nad hlavním oltářem
  je zobrazen Kristus v mandorle,
 • 00:02:47 dále zde jsou fresky,
 • 00:02:50 znázorňující
  seslání Ducha Svatého
 • 00:02:53 z doby před polovinou
  14. století.
 • 00:02:55 Velice zajímavé je zvěstování
  Panně Marii
 • 00:02:59 a freska svaté Kateřiny,
 • 00:03:01 které můžeme bez obav srovnat
  s freskami sázavského kláštera.
 • 00:03:07 -Dva zvony,
  pojmenované Petr a Pavel,
 • 00:03:10 z věže odbíjejí čas
  už od 16. století.
 • 00:03:12 Pojďme ale dolů k řece.
 • 00:03:14 I když se to
  na první pohled nezdá,
 • 00:03:17 na břehu Sázavy tu stojí
  jedna z nejvzácnějších památek
 • 00:03:20 románského stavitelství u nás,
  kostel svatého Havla.
 • 00:03:24 Je asi o sto let mladší
  než ten svatého Petra a Pavla.
 • 00:03:27 Na rozdíl od něj
  byl postaven z pískovce.
 • 00:03:30 Prošel několika úpravami,
 • 00:03:32 ale původní základy
  zůstaly zachovány.
 • 00:03:35 To nejcennější
  se skrývá v podzemí.
 • 00:03:42 -Krypta sloužila k pohřbívání
  nebo uchovávání ostatků
 • 00:03:45 význačných osob.
 • 00:03:47 Má dva původní vstupy v síle zdi,
 • 00:03:50 kterými se šlo k hlavnímu oltáři
  na druhou stranu do lodi kostela.
 • 00:03:55 Ten vstup, který vidíme dnes,
  není původní,
 • 00:03:58 ten byl proveden
  až v roce 1745 při přestavbě.
 • 00:04:01 -Z té doby pochází i dřevěná
  novogotická výbava interiéru,
 • 00:04:06 vytvořená řezbářem
  Lazarem Widemannem.
 • 00:04:09 Na jednom sousoší
  zpodobnil i sám sebe.
 • 00:04:11 -V postavě kajícníka
  u nohou biskupa Liboriusa.
 • 00:04:15 Na té druhé straně
  zpodobnil svého pomocníka
 • 00:04:19 Daniela Piláta z Poříčí,
 • 00:04:21 který je žebrákem u nohou
  svatého Jana Nepomuckého.
 • 00:04:26 -Svatostánek se stal
  svědkem historické události,
 • 00:04:29 kterou v obci připomíná
  tento památník.
 • 00:04:33 Odehrála se před 599 lety.
 • 00:04:35 Husiti tehdy spěchali k Praze
  ohrožené vojsky krále Zikmunda.
 • 00:04:41 -Přebrodili řeku Sázavu
  a rozložili se na druhém břehu.
 • 00:04:46 Zvědové jim přinesli zprávu,
 • 00:04:48 že se ze tří stran
  blíží nepřátelé.
 • 00:04:52 Husité ustoupili od řeky
  někam do těchto míst.
 • 00:04:57 Velení se ujal Jan Žižka
  a palbou z děl a hákovnic
 • 00:05:01 za nastupující tmy se povedlo
  útočníky překvapit a rozprášit.
 • 00:05:07 -Žižkovo vojsko pak dorazilo
  do Prahy bez potíží.
 • 00:05:10 Už od roku 1850 stojí
  v Poříčí tento kamenný most.
 • 00:05:14 Při jeho otevření stavitelé
  přivítali vzácného hosta.
 • 00:05:18 -Postavili špalír
  z dělníků a obyvatel.
 • 00:05:21 Císař prošel tímto špalírem,
  poděkoval za uvítání a na konci,
 • 00:05:26 když se ho zeptali,
  zda by neměl nic proti tomu,
 • 00:05:29 aby se most jmenoval po něm,
  tak jenom řekl, že velmi rád.
 • 00:05:33 -Podle dobového obrazu možná
  ale celá sláva proběhla jinak.
 • 00:05:37 Císař měl přejet řeku
  po nedaleké provizorní lávce
 • 00:05:40 a z ní dal signál
  k zahájení provozu.
 • 00:05:43 Ať už to bylo tak či jinak,
 • 00:05:45 most k Sázavě patří už 170 let
  a opět nese císařovo jméno.
 • 00:05:57 -Všichni milovníci záhad znají
  bezpochyby neolitické menhiry
 • 00:06:01 v bretaňském Carnacu
  a žasnou nad tím,
 • 00:06:03 jak a čím dokázali
  dávní obyvatelé Francie
 • 00:06:06 přepravovat a vztyčovat
  mohutné bloky.
 • 00:06:08 Ovšem pozor.
 • 00:06:10 I na našem území
  žili takoví siláci.
 • 00:06:13 Důkaz najdete třeba
  na vrchu Rovina na Rakovnicku.
 • 00:06:16 V tamním lese se totiž ukrývají
  vyrovnané řady
 • 00:06:18 téměř tří tisíc balvanů,
 • 00:06:21 od několikatunových obrů
  až po drobné kameny,
 • 00:06:24 které byste klidně
  mohli přehlédnout.
 • 00:06:26 K čemu sloužili,
 • 00:06:28 nad tím si badatelé
  už dlouho lámou hlavy.
 • 00:06:33 -Za nejzáhadnější místo
  v České republice
 • 00:06:35 bývá označována obec Kounov
  nedaleko Rakovníka.
 • 00:06:38 V lese nad ní totiž najdete
  na ploše zhruba 11 hektarů
 • 00:06:41 celkem
  čtrnáct rovnoběžných řad kamenů,
 • 00:06:44 dlouhých až 350 metrů.
 • 00:06:47 Lidskou pozornost
 • 00:06:49 tenhle monumentální
  a podivuhodný útvar
 • 00:06:51 překvapivě přitáhl
  teprve nedávno.
 • 00:06:53 -Objevení kounovských
  kamenných řad
 • 00:06:55 byla vyloženě náhoda,
 • 00:06:57 protože v roce 1933
  přišel na místní školu
 • 00:06:59 mladý učitel Antonín Patejdl.
 • 00:07:01 V rámci vlastivědného vyučování
  se rozhodl prozkoumat okolí obce,
 • 00:07:05 ve které působil.
 • 00:07:07 Jeho kroky původně
  vedly na pravěké hradiště,
 • 00:07:09 které se nachází nedaleko odsud,
 • 00:07:11 nicméně když už hradiště
  prozkoumal,
 • 00:07:13 rozhodl se,
  že se podívá i po okolí,
 • 00:07:15 a při té příležitosti
  právě na tomto místě,
 • 00:07:17 kde se teď nacházíme,
 • 00:07:19 objevil
  čtrnáct záhadných kamenných řad.
 • 00:07:21 O svém objevu informoval
  pražské Národní muzeum,
 • 00:07:23 kterému sdělil,
 • 00:07:25 že se pravděpodobně jedná
  o nějakou velmi zajímavou
 • 00:07:28 a důležitou historickou památku.
 • 00:07:30 To vlastně způsobilo
  celý ten zájem
 • 00:07:32 o kounovské kamenné řady
 • 00:07:34 a celý ten vznik toho fenoménu,
  který dnes prožíváme.
 • 00:07:39 -Už první drobný výzkum
  z roku 1936,
 • 00:07:41 kdy archeologové probádali
 • 00:07:44 tři z takřka třech tisícovek
  zaznamenaných balvanů,
 • 00:07:47 prokázal,
  že se do řad musely dostat uměle,
 • 00:07:50 neboť byly usazené
  v 30centimetrové hluboké brázdě
 • 00:07:53 a podložené menšími kamínky.
 • 00:07:56 Antonín Patejdl spojoval
  původ řad
 • 00:07:58 se sousedním keltským hradištěm
  a domníval se,
 • 00:08:01 že by mohlo jít
  o dávnou observatoř.
 • 00:08:03 -Kounovské kamenné řady tvoří
  kameny o váze několika desítek,
 • 00:08:07 až několik set kilogramů,
  máme tu ovšem dvě výjimky,
 • 00:08:10 jsou to kameny Pegas
  a tento kámen,
 • 00:08:13 který dostal jméno Gibbon,
  který má váhu až několika tun.
 • 00:08:16 A právě tento kámen
  podle některých teorií
 • 00:08:19 je tím nejdůležitějším kamenem
  tady na kounovských řadách,
 • 00:08:23 jelikož měl sloužit
  k astronomickým pozorováním.
 • 00:08:25 Jak?
 • 00:08:27 Tahle strana,
  která je s výřezem,
 • 00:08:30 tak ta stála nahoře,
  ten kámen byl původně postavený,
 • 00:08:32 a právě tento výřez měl sloužit
  k astronomickým pozorováním,
 • 00:08:36 konkrétně k pozorování
  pohybu slunce.
 • 00:08:38 -Jak svědčí kultovní dary,
 • 00:08:40 rozmístěné
  kolem Pegase i Gibbona,
 • 00:08:42 těší se kounovská památka
  značnému obdivu.
 • 00:08:44 Návštěvníci
  si vedle naučné stezky v terénu
 • 00:08:47 můžou prohlédnout i malou
  expozici v obecním muzeu.
 • 00:08:51 -Jak vidíme na modelu,
  jsou kamenné řady neucelené,
 • 00:08:55 v určitých dobách je používali
  k praktickým účelům
 • 00:08:58 na kotvení chmelnic
 • 00:09:00 a odnášeli si je domů
  i jako stavební materiál.
 • 00:09:03 -Během osmdesáti let
  od objevu kounovských řad
 • 00:09:06 se vyrojilo množství teorií
  o tom, jak jsou staré,
 • 00:09:08 kdo je postavil a proč.
 • 00:09:10 Mluví se nejen
  o pravěké observatoři
 • 00:09:13 orientované
  podle světových stran,
 • 00:09:15 ale třeba taky
  o keltském závodišti pro koně.
 • 00:09:18 Nedávno dokonce přišli
  geologové se zjištěním,
 • 00:09:21 že křemenec,
  který celé dílo tvoří,
 • 00:09:23 dřív ve tmě světélkoval.
 • 00:09:25 Řady tak mohly být zřetelné
  i v noci.
 • 00:09:27 Na druhou stranu
 • 00:09:29 se už po druhé světové válce
  ozvali první pochybovači,
 • 00:09:32 kteří zasazovali
  vznik záhadného útvaru
 • 00:09:35 až do 19. století
 • 00:09:37 a označovali ho
  za prosté vymezení hranic
 • 00:09:39 jednotlivých zemědělských polí.
 • 00:09:41 -To, co dosud kounovským řadám
  schází,
 • 00:09:43 je opravdu velký a seriózní
 • 00:09:45 archeologický
  a historický průzkum,
 • 00:09:47 protože dosud,
 • 00:09:49 za dobu existence
  kounovských řad,
 • 00:09:51 se jim věnovali především
  nadšení soukromí badatelé,
 • 00:09:54 ale ten zájem velkých institucí,
  opravdových historiků a vědců,
 • 00:09:58 se bohužel kounovským řadám
  zatím vyhýbal.
 • 00:10:00 -Ať už se v budoucnu objeví
 • 00:10:02 jakékoliv vysvětlení
  téhle záhady,
 • 00:10:04 těžko to zásadně změní
  vnímání kounovských řad.
 • 00:10:07 Nezáleží ani tak na tom,
  kdo a proč je postavil,
 • 00:10:09 ale jakou energii
  v jejich blízkosti cítíte.
 • 00:10:16 -Davida Szalaye lákalo už coby
  kluka černé řemeslo a sochařství.
 • 00:10:20 V dospělosti
  pak obě své lásky spojil.
 • 00:10:22 Stal se uměleckým kovářem
 • 00:10:25 a ve svém ateliéru se věnuje
  navrhování a výrobě nábytku,
 • 00:10:28 originálních svítidel,
 • 00:10:31 ale především
  ocelové figurální plastice.
 • 00:10:34 Inspirací je mu kupříkladu
  historie či literatura,
 • 00:10:37 nevyhýbá se ovšem
  ani současným tématům.
 • 00:10:40 Jeho díla zdobí kupříkladu
 • 00:10:42 Metalovou stezku
  Mladou Boleslaví,
 • 00:10:44 po které jsme se
  společně nedávno vydali.
 • 00:10:47 Dnes pro změnu nahlédneme
  do jeho dílny.
 • 00:10:52 -Uměleckým kovářem
 • 00:10:54 se David Szalay chtěl stát
  od svých deseti let.
 • 00:10:57 Právě tehdy navštěvoval
  lidovou školu umění,
 • 00:10:59 kde ho v této myšlence
 • 00:11:01 utvrzovala akademická malířka
  Hana Vaňková.
 • 00:11:04 Vše potřebné k tomu měl.
 • 00:11:06 Zručnost, malířský talent
  i nutnou dávku fantazie.
 • 00:11:09 Poslechl ji
 • 00:11:11 a vyučil se černému řemeslu
  v Hradci Králové.
 • 00:11:13 Poté pokračoval ve studiu
 • 00:11:15 na Střední umělecko-
  průmyslové škole v Turnově,
 • 00:11:18 kde ho vedl akademický sochař
  Jan Mastník.
 • 00:11:21 -Mezi výjimečné žáky
  patřil David Szalay.
 • 00:11:28 Kompoziční věci Davida Szalaye
  vynikaly tajuplností,
 • 00:11:32 originálním kompozičním řešením.
 • 00:11:38 Vzal jsem jeho maturitní práci
  na předvedení.
 • 00:11:42 Figura je to nejtěžší,
  s čím lze v sochařině pracovat.
 • 00:11:47 Tak vyskládal z těch figur
  celý portrét.
 • 00:11:51 -Plastika s názvem Hlava
  nutí k zamyšlení.
 • 00:11:54 Znázorňuje autorovu představu
  o rozdělení hlavy na dvě půlky.
 • 00:11:59 Jednu s motivem lásky
  a druhou s ďáblem našeptavačem.
 • 00:12:03 V roce 2000 si David Szalay
  otevřel vlastní ateliér,
 • 00:12:06 v němž mu pod rukama
  začaly vznikat
 • 00:12:08 stovky pro něj typických plastik
  s protáhlými prsty
 • 00:12:12 či dokonalou strukturou svalů.
 • 00:12:15 -Protože mám rád
  secesní sochařství,
 • 00:12:17 trochu jsem se nechal inspirovat
  sochařem Františkem Bílkem.
 • 00:12:22 Ty studie na křížovou cestu
  jsou dělané jakoby podobně.
 • 00:12:27 Proto je tam
  ta struktura nechaná,
 • 00:12:30 nejsou to vybroušená,
  vyhlazená těla,
 • 00:12:33 ale je to jako potrhané,
 • 00:12:36 což vlastně znázorňuje
  to utrpení toho Krista.
 • 00:12:40 -A jak se vlastně
  taková plastika rodí?
 • 00:12:43 Nejprve vznikne skica.
 • 00:12:45 Pak David rozehřeje
  ve výhni konstrukční ocel
 • 00:12:48 na teplotu 800 stupňů.
 • 00:12:50 Pomocí kovářských nástrojů
 • 00:12:52 následně železo zpracovává
  na kovadlince.
 • 00:12:55 Silnými údery
  mu dává nejrůznější tvary.
 • 00:12:57 K výrobě těl využívá trubky,
 • 00:12:59 které svařuje dohromady
  s vykovanými částmi.
 • 00:13:04 -Tohle jsou havrani,
 • 00:13:07 kteří jsou inspirovaní básní
  Edgara Allana Poea, Havran.
 • 00:13:11 Vlastně to vzniká
  k připravované výstavě.
 • 00:13:14 Všichni havrani mají na sobě
  jakoby lidské prvky.
 • 00:13:19 Ta anatomie těch ptáků
  v nich je jenom částečně.
 • 00:13:24 Třeba hrudníky
  mají vyloženě lidské.
 • 00:13:28 Je to v podstatě
  ta nadsázka k zamyšlení.
 • 00:13:35 -Některá díla David Szalay
  taky patinuje nebo doplňuje
 • 00:13:38 dalšími materiály.
 • 00:13:40 V plastikách tak nalezneme
  sklo, kámen, keramiku
 • 00:13:42 i vyplavený kus dřeva.
 • 00:13:44 Tak je tomu třeba
  u sochy Belsazar,
 • 00:13:46 představující korunního prince
  babylonské říše,
 • 00:13:49 známého svou nestřídmostí
  a nepokorou.
 • 00:13:51 Svůj osobitý sarkastický humor
  autor projevil
 • 00:13:54 i u díla ryze současného,
  plastiky Starosty.
 • 00:14:02 -Symbolizuje toho úředníka
  nebo respektive starostu,
 • 00:14:05 který tahá za nitky,
  proto má ty vystřižené figurky,
 • 00:14:09 což má symbolizovat
  podřízené úředníky.
 • 00:14:15 -Svůj um předává David Szalay
  i dalším generacím.
 • 00:14:17 Vyučuje totiž
 • 00:14:19 na Střední umělecko-
  průmyslové škole v Turnově.
 • 00:14:22 Po boku svého dávného učitele
  Jana Mastníka.
 • 00:14:24 Díla talentovaného uměleckého
  kováře pak můžete obdivovat
 • 00:14:29 do konce července
  na výstavě v jedné z galerií
 • 00:14:31 v Karlových Varech.
 • 00:14:35 -V jihovýchodní části
  Chebské kotliny
 • 00:14:38 se nachází nenápadná obec
  Doubrava.
 • 00:14:40 Je opravdovým unikátem.
 • 00:14:42 Leží totiž kousek od hranic,
  a tak je zázrak,
 • 00:14:44 že do dnešních časů přežila
  a nebyla,
 • 00:14:47 jako většina ostatních,
 • 00:14:49 za minulého režimu
  srovnána se zemí.
 • 00:14:51 Navíc se v ní dochoval
  jedinečný soubor
 • 00:14:53 lidové architektury,
  typické pro tento kraj.
 • 00:14:56 V jedné ze staveb dokonce
  vznikl půvabný skanzen,
 • 00:14:59 ve kterém si můžete připomenout,
 • 00:15:01 jak se ve vesnici dřív žilo
  a taky hospodařilo.
 • 00:15:06 -Už příjezd do Doubravy
  vás ohromí.
 • 00:15:09 Najednou se octnete
  v jiném světě.
 • 00:15:11 Překrásné hrázděné domy
  s barevnými štíty
 • 00:15:14 působí až pohádkově.
 • 00:15:17 Není divu, že v roce 1995
  byla obec vyhlášena
 • 00:15:20 vesnickou památkovou rezervací.
 • 00:15:25 -Chebské hrázděné statky
  jsou trošku výjimečné
 • 00:15:28 tady u nás v republice
  jako lidová stavba,
 • 00:15:30 protože se stavěly
  pouze tady na Chebsku
 • 00:15:33 a částečně
  i v tom německém příhraničí.
 • 00:15:35 -Právě z Bavorska
  sem od 16. století
 • 00:15:38 pronikal charakteristický typ,
 • 00:15:40 kterému dnes říkáme
  chebské hrázdění.
 • 00:15:43 Nejstarším objektem ve vsi
  je Rustlerův statek.
 • 00:15:46 Michael Rustler
  byl jedním z jeho majitelů.
 • 00:15:48 V rakousko-uherské armádě
  to dotáhl až na generálmajora.
 • 00:15:52 První zmínky o tomto komplexu
  pocházejí z roku 1313.
 • 00:15:56 Poslední přestavba pak proběhla
 • 00:15:58 na začátku
  druhé poloviny 18. století.
 • 00:16:00 Je to asi nejvýmluvnější
  příklad zdejší architektury.
 • 00:16:06 -Pro chebskou
  lidovou architekturu
 • 00:16:08 je samozřejmě typické
  to hrázdění.
 • 00:16:11 Vždycky v těch větších plochách
  mezi okénky
 • 00:16:13 nebo nahoře v tom štítu
  je takzvaná chebská šachovnice.
 • 00:16:17 To je takové husté dřevení,
 • 00:16:18 které právě charakterizuje
  tyto chebské hrázděné stavby.
 • 00:16:24 -Přestože některé trámy mají
  především praktický význam,
 • 00:16:27 mnohé vytvářejí magické symboly,
 • 00:16:29 které měly pomáhat proti
  zlým silám nebo přinášet štěstí.
 • 00:16:35 -Dalším takovým
  charakteristickým prvkem
 • 00:16:37 těchto statků je,
  že byly uzavřené dvorce.
 • 00:16:40 Čtyři základní budovy.
 • 00:16:42 Obytný dům, špejchar,
  stodola a stáje.
 • 00:16:45 -I to uzavření mělo svůj důvod.
 • 00:16:48 Chebsko nebývalo
  zrovna klidnou oblastí
 • 00:16:50 a statek byl takhle chráněn
  proti vojákům
 • 00:16:52 i nájezdům band zlodějů.
 • 00:16:55 -Když šel někdo loupit z Čech,
  tak šel přes Cheb,
 • 00:16:58 a když šel loupit do Čech,
  tak šel taky přes Cheb,
 • 00:17:00 takže tady ti sedláci tím trpěli.
 • 00:17:03 -Pojďme ale společně
  nahlédnout i dovnitř.
 • 00:17:05 Nachází se tu muzeum zemědělství
  a lidového života.
 • 00:17:08 Ve třech budovách najdete
 • 00:17:10 dobové zemědělské stroje,
  nářadí pro dvůr a domácnost,
 • 00:17:13 ale i typický
  chebský lidový nábytek
 • 00:17:16 či sbírku malovaných truhel.
 • 00:17:20 -Zajímavá sbírka
  jsou tyhle postele,
 • 00:17:22 malovaná čela.
 • 00:17:24 Je to už tedy novější,
  je to z toho 18. století,
 • 00:17:27 z té první poloviny 18. století.
 • 00:17:30 Je tam dámská postel,
  pánská postel.
 • 00:17:33 Ta dámská je širší,
 • 00:17:35 protože tam spaly ještě děti
  s maminkou samozřejmě.
 • 00:17:38 -Hrázdění vytváří i zevnitř
  na stěnách estetickou dekoraci.
 • 00:17:42 Jediná plocha,
 • 00:17:44 která tak zůstala
  volná k výzdobě, byly dveře.
 • 00:17:46 Čtvrtá budova areálu
  je dodnes obývaná.
 • 00:17:51 -Tady uvidíte
  něco celkem ojedinělého,
 • 00:17:53 protože v podstatě
  my tady žijeme,
 • 00:17:55 není to umělý skanzen,
 • 00:17:57 je to prostě součást
  toho našeho života.
 • 00:18:00 Vy svým způsobem
  můžete nahlédnout i do toho,
 • 00:18:03 jak to vypadá na takovém dvoře,
  kde se normálně žije.
 • 00:18:07 My tady často i slyšíme kroky
  takhle v noci třeba, když spíte,
 • 00:18:10 je ticho, tak vržou trámy
  a někdo tady chodí.
 • 00:18:12 -Jestli je to sám
  Michael Rustler
 • 00:18:14 nebo někdo z dřívějších majitelů,
  který chodí kontrolovat,
 • 00:18:18 jakým způsobem je o jeho majetek
  postaráno, to nikdo neví.
 • 00:18:21 Pokud ano, může být spokojený.
 • 00:18:23 -Když pak přijdou
  takoví milí návštěvníci,
 • 00:18:25 kteří to dokážou ocenit
  a řeknou,
 • 00:18:27 že se sklánějí před prací,
  kterou jsme tady udělali,
 • 00:18:30 tak to jsou
  takové ty radosti zase,
 • 00:18:32 které vám dodají tu energii.
 • 00:18:34 -Přijeďte se do Doubravy
  taky podívat.
 • 00:18:37 Nejen že vašemu oku zalahodí
  pohled na malebnou ves
 • 00:18:40 s nádhernými stavbami
  z minulých časů,
 • 00:18:43 ale můžete ocenit úsilí
  o zachování takovéhoto unikátu,
 • 00:18:46 jakým je Rustlerův statek.
 • 00:18:52 -Vzpomínáte si,
 • 00:18:55 jak ve filmu Smrt krásných srnců
  jeho hlavní hrdina Leo Popper
 • 00:18:58 objížděl domácnosti
  s prvními vysavači
 • 00:19:00 a dámy z bohatších rodin
  novinku nadšeně objednávaly?
 • 00:19:04 Slavné luxy, ale taky pračky
  či kuchyňské spotřebiče
 • 00:19:07 se totiž právě v té době,
  tedy v meziválečném období,
 • 00:19:10 stávaly hitem.
 • 00:19:12 Masivního rozšíření
  se ovšem dočkaly až později.
 • 00:19:15 Jejich počátky, proměny,
  ale i reklamu na ně
 • 00:19:18 mapuje expozice v pražském
  Národním technickém muzeu.
 • 00:19:22 V rámci celé Evropy
  je naprosto mimořádná.
 • 00:19:31 -Počátky snah
  o zjednodušení práce v domácnosti
 • 00:19:34 spadají do druhé poloviny
  19. století.
 • 00:19:38 První vlaštovkou v tomto směru
  byl vynález šicího stroje.
 • 00:19:42 Zanedlouho se hospodyně dočkaly
  i pomocníků na ulehčení praní.
 • 00:19:47 Elektrifikace ve městech
  se pomalu rozbíhala
 • 00:19:50 ke konci 20. let 20. století.
 • 00:19:54 -Představili jsme tady
  řadu drobných spotřebičů,
 • 00:19:57 které tedy byly v domácnostech
  ve 30. letech běžně užívané,
 • 00:20:01 ať už to jsou elektrické konvice,
  elektrické kávovary, s tím,
 • 00:20:04 že řadu těch věcí
  vlastně vyráběli
 • 00:20:07 i naši
  českoslovenští konstruktéři,
 • 00:20:10 designéři a výrobci.
 • 00:20:14 -Většina kuchyňských novinek
  a inspirace
 • 00:20:16 přišla z Ameriky
  do západních zemí, a pak k nám.
 • 00:20:20 Masivní elektrifikace,
  která zahrnovala i venkov,
 • 00:20:23 a umožnila tak
  rozšíření pořizování spotřebičů,
 • 00:20:26 však nastoupila
  až po druhé světové válce.
 • 00:20:29 První spotřebiče
  osvobozeného státu
 • 00:20:32 nesly hrdý nápis
  Made in Czechoslovakia.
 • 00:20:34 Byly to vysavače Esa,
 • 00:20:37 ale ještě před nimi vánoční trh
  v roce 1946
 • 00:20:41 ovládly kuchyňské sestavy
  vyrobené Zbrojovkou Brno.
 • 00:20:44 -Což byl skutečně
  první vyvinutý spotřebič
 • 00:20:47 v poválečném hospodářství,
 • 00:20:49 Zbrojovkou Brno právě proto,
  že měla velké válečné zásoby
 • 00:20:53 a konečně začala tedy vyrábět
  něco smysluplnějšího.
 • 00:20:56 -Celky expozice mapující
  jednotlivé dekády ukazují,
 • 00:21:00 jak řízené hospodářství
  po roce 1948
 • 00:21:04 upouštělo od výroby běžných věcí.
 • 00:21:07 Naši výrobci do té doby
  využívali
 • 00:21:09 hlavně amerických patentů,
  například u ledniček,
 • 00:21:12 a v tom už pokračovat nesměli.
 • 00:21:14 -Ale týká se to
  i těch menších spotřebičů,
 • 00:21:17 jako byly právě elektrické
  konvice, elektrické kávovary,
 • 00:21:20 které najednou
  se přestaly vyrábět.
 • 00:21:24 Najednou se tedy začalo tvrdit,
 • 00:21:26 že je to
  jakýsi buržoazní přežitek,
 • 00:21:28 že se bez těchto spotřebitelů
  náš nový socialistický člověk
 • 00:21:32 velmi dobře obejde.
 • 00:21:34 -Když se nedalo spolupracovat
  se světem,
 • 00:21:36 bylo třeba tvořit
  vlastní produkty.
 • 00:21:38 Ale zatímco na Západě šlo hlavně
  o vylepšení komfortu domácností,
 • 00:21:42 u nás zavládla pro výrobu
  jiná motivace.
 • 00:21:49 -Po komunistickém převratu
 • 00:21:51 převážil radikálně odlišný názor
  na postavení ženy.
 • 00:21:56 Ideálem byla zaměstnaná žena,
 • 00:21:59 která zároveň se stihne starat
  o rodinu,
 • 00:22:01 a to jí může umožnit
  jenom nějaká vyspělá technika.
 • 00:22:05 Teprve tehdy se masově rozšířili
  ti kuchyňští pomocníci,
 • 00:22:08 a žehličky, vysavače a podobně.
 • 00:22:11 -S tím vznikl u nás nový fenomén,
  a to průmyslové výtvarnictví,
 • 00:22:15 dnes nazývané design.
 • 00:22:17 Při Kovotechně fungovalo
  oddělení pro řešení tvarů,
 • 00:22:20 které vedl Stanislav Lachman.
 • 00:22:22 Spolu s kolegy stál za vzhledem
  a funkčností
 • 00:22:25 všech českých spotřebičů.
 • 00:22:27 Na svém kontě měl 1200 návrhů,
  zhruba 900 jich bylo realizováno.
 • 00:22:33 -Byly to vysavače Jupiter,
  Pluto, mixér Pragomix Special
 • 00:22:36 a další.
 • 00:22:38 Stanislav Lachman, potom,
 • 00:22:40 když došlo k jedné
  z mnoha reorganizací
 • 00:22:42 znárodněného průmyslu,
  československého,
 • 00:22:44 tak se stal hlavním
 • 00:22:46 a zároveň jediným výtvarníkem
  výzkumného střediska
 • 00:22:49 podniku Elektro-Praga Hlinsko.
 • 00:22:51 Tam vznikaly
  některé vývojové úkoly
 • 00:22:53 a vznikal tam veškerý design
  těch našich výrobků.
 • 00:22:56 -Všechny tyto výrobky vyvolávají
 • 00:22:58 u střední a starší generace
  vzpomínky.
 • 00:23:00 Schválně, zapátrejte v paměti,
 • 00:23:03 nemáte ještě někde schovanou
  tuhle žehličku nebo remosku?
 • 00:23:11 -Krajina v okolí Znojma
 • 00:23:13 je především rájem
  milovníků révy.
 • 00:23:15 Pochlubit se může třeba
  jednou z našich nejstarších
 • 00:23:18 a nejslavnějších vinic,
  jmenuje se Šobes,
 • 00:23:21 my se k ní do meandru řeky Dyje
  vydáme na kole.
 • 00:23:30 Tato část Podyjí,
 • 00:23:32 tedy našeho nejmenšího
  národního parku,
 • 00:23:34 ale nabízí
  i další zajímavá místa.
 • 00:23:36 Naší první zastávkou bude
  skoro 130hektarové vřesoviště.
 • 00:23:40 Je největší svého druhu u nás
  a táhne se až do Rakouska.
 • 00:23:46 -Do Havraníků, podle nichž
  dostalo vřesoviště jméno,
 • 00:23:49 můžete ze Znojma dojet
 • 00:23:51 třeba po mezinárodní cyklotrase
  EuroVelo 13,
 • 00:23:54 procházející zeleným pásem Evropy
  v místech,
 • 00:23:57 kde stávala
  takzvaná železná opona.
 • 00:23:59 -My jsme v jihovýchodní části
  Národního parku Podyjí,
 • 00:24:03 což je vlastně nejteplejší
  a nejsušší část národního parku.
 • 00:24:06 Toto území vznikalo
  po dlouhá staletí
 • 00:24:09 činností člověka,
 • 00:24:11 který postupně tady vyklučil les
  a začal tady pást velký dobytek,
 • 00:24:16 což prospívá právě tomu vřesu.
 • 00:24:22 -Místo něj tu dnes najdete koně,
  kteří vřesoviště vypásají,
 • 00:24:26 a zabraňují tak jeho zarůstání.
 • 00:24:28 I díky nim je tu k vidění
  celá plejáda vzácných rostlin
 • 00:24:32 a taky třeba
  víc než 1000 druhů motýlů.
 • 00:24:36 -Zajímavostí teď právě na jaře
  může být divizna brunátná,
 • 00:24:40 která na rozdíl od ostatních
  divizen kvete fialovým květem,
 • 00:24:44 občas i bílým.
 • 00:24:46 -K Šobesu odsud vedou značené
  cyklistické i turistické trasy.
 • 00:24:50 Na té zelené leží
  jedna z nejhezčích vyhlídek,
 • 00:24:53 z níž máte jako na dlani
  meandr Dyje
 • 00:24:55 s prastarým hradiskem Šobesem,
 • 00:24:58 poprvé osídleným
  už v době kamenné.
 • 00:25:01 -Díky několika nálezům víme,
 • 00:25:03 že se zde pohyboval
  takzvaný lid kultury
 • 00:25:06 s vypichovanou keramikou,
 • 00:25:08 kultury s moravskou
  malovanou keramikou,
 • 00:25:10 s nálevkovitými poháry,
 • 00:25:12 a ten boom osídlení
  toho ostrohu je v té mladší
 • 00:25:15 a zejména pak
  v pozdní době bronzové,
 • 00:25:17 v kultuře středodunajských
  popelnicových polí,
 • 00:25:20 což se pohybujeme
  někdy mezi léty
 • 00:25:23 1150 až 750
  před naším letopočtem.
 • 00:25:27 -Tehdy na Šobesu
  vznikly taky první terasy.
 • 00:25:30 Ty současné pocházejí
  z minulého století.
 • 00:25:33 Zajímavou kapitolou meandru
  jsou ale i klapáče.
 • 00:25:35 Jejich přítomnost
 • 00:25:38 značí už samotný název
  téhle lokality Devět mlýnů.
 • 00:25:41 -Od středověku do 19. století
  na tomto místě,
 • 00:25:45 v tom meandru
  kolem vinice Šobes,
 • 00:25:48 opravdu vzniklo devět mlýnů.
 • 00:25:51 Do 19. století se ale zachovalo
  těch mlýnů jenom šest,
 • 00:25:54 poslední je bývalý mlýn Papírna,
 • 00:25:57 kde se potom
  během druhé světové války
 • 00:25:59 vyráběl zatemňovací papír.
 • 00:26:03 -To už byla ale tahle část Podyjí
 • 00:26:05 dlouhou dobu vyhledávanou
  turistickou lokalitou.
 • 00:26:09 -Třeba právě na tomto místě
  se nacházel hotel Gruber,
 • 00:26:12 který, jak se tvrdí,
 • 00:26:14 dokázal obsloužit najednou
  až 200 hostů ve své restauraci.
 • 00:26:18 Hosté sem jezdili tradičně
  už od konce první světové války.
 • 00:26:23 Když se ve třicátých letech
  postavila Vranovská přehrada
 • 00:26:27 a do Dyje pouštěla
  jenom spodní vodu ze dna,
 • 00:26:29 tak si začali stěžovat,
 • 00:26:31 že voda v Dyji
  je příliš chladná,
 • 00:26:34 proto se pan Gruber rozhodl,
 • 00:26:36 že postaví na místě
  bývalého náhonu
 • 00:26:38 a své zeleninové zahrady bazén.
 • 00:26:41 -Dnes tu z hotelu
  zbylo kromě zídek
 • 00:26:43 torzo bývalého sklepa.
 • 00:26:45 Po druhé světové válce totiž
  byli místní obyvatelé odsunuti,
 • 00:26:49 mlýny pobořeny
 • 00:26:51 a území se stalo
  zakázanou zónou železné opony.
 • 00:26:54 Ke zbytkům dalších klapáčů
  se můžete vydat
 • 00:26:56 po červené značce,
  po proudu Dyje,
 • 00:26:59 nebo po modré, proti němu,
  ovšem pozor, bez kola.
 • 00:27:02 To kvůli ochraně zdejší přírody
  a jejích obyvatel.
 • 00:27:05 Z nich jsou nejvýraznější
  ještěrky zelené,
 • 00:27:08 na které narazíte třeba
  na vrcholových pasážích Šobesu.
 • 00:27:11 Přes ně pak dojedete do Podmolí
 • 00:27:13 a odsud se bud vrátíte zpět
  do Znojma,
 • 00:27:16 nebo budete pokračovat do Podyjí
 • 00:27:18 a prozkoumávat
  jeho další zákoutí.
 • 00:27:27 -A je tu soutěž.
 • 00:27:29 Pepa se minule ptal
  na vesničku na Znojemsku,
 • 00:27:31 kde najdete úctyhodnou kolekci
  jízdních kol.
 • 00:27:34 Navíc ve starobylé tvrzi.
 • 00:27:36 Správně bylo za B,
  je to Boskovštejn.
 • 00:27:38 Vítězi gratuluji
 • 00:27:40 a rovnou nabízím další test
  vašich vlastivědných znalostí.
 • 00:27:43 Svatostánek,
  který si právě prohlížíte,
 • 00:27:46 vyrostl v 16. století.
 • 00:27:48 Nahradil tehdy svého
  raně gotického předchůdce,
 • 00:27:50 který vyhořel.
 • 00:27:52 Před necelými padesáti roky
  měl ale namále i on sám.
 • 00:27:55 Zdálo se totiž, že bude muset
  ustoupit těžbě uhlí.
 • 00:27:58 Nakonec se ovšem dočkal
  velmi originální záchrany,
 • 00:28:02 která si dokonce vysloužila
  zápis do Guinessovy knihy rekordů.
 • 00:28:06 Už víte, kde stojí?
 • 00:28:12 Vaše odpovědi, prosím,
 • 00:28:14 posílejte zase jen
  do čtvrteční 14. hodiny
 • 00:28:17 a těšit se můžete
  na tradiční ceny.
 • 00:28:20 Toulavé knížky,
  včetně zbrusu nového 28. dílu,
 • 00:28:22 a turistickou láhev na cesty.
 • 00:28:27 K chloubám Starého Hrozňatova
  na Chebsku
 • 00:28:29 patří poutní areál Maria Loreto.
 • 00:28:31 Rozsáhlý komplex se Svatou chýší
  a křížovou cestou
 • 00:28:34 tam vyrostl
  ve druhé polovině 17. století.
 • 00:28:38 Přestál obě světové války,
  ale za minulého režimu měl namále.
 • 00:28:42 Naštěstí se dočkal obnovy
  a zase v plné kráse vítá poutníky.
 • 00:28:46 Příště si ho s Pepou prohlédnete.
 • 00:28:49 Jinak k dispozici jsou vám
  pořád webovky i facebook pořadu,
 • 00:28:52 kde najdete spoustu tipů
  na výlety
 • 00:28:54 a taky nám tam můžete
  nějaké vlastní nápady připsat.
 • 00:28:58 Ať víme, kde to stojí za vidění
  a kam se máme s kamerou zatoulat.
 • 00:29:02 Já vám přeji krásnou neděli,
  ve znamení dobrých zpráv a lidí.
 • 00:29:06 Na viděnou, přátelé.
 • 00:29:11 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019