iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 5. 2018
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
20381
zhlédnutí

Toulavá kamera

Ungelt — Letnice — Cínoví vojáčci — Jestřebí hory — Milování v přírodě — Ze Salaše k Nazaretu

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Další týden máme v zádech.
 • 00:00:22 Virtuální studio Toulavé kamery
  se opět roztočilo.
 • 00:00:25 Vše je, jak má být,
  jen se, kromě osoby moderátora,
 • 00:00:28 pochopitelně změnila
  i nabídka cílů,
 • 00:00:30 za nimiž se vypravíme.
 • 00:00:31 Začneme v historickém jádru
  naší metropole
 • 00:00:34 a obrátíme se do minulosti
  jeho půvabné části, Ungeltu.
 • 00:00:38 Potom si v kouřimském skanzenu
 • 00:00:40 přiblížíme jeden
  ze starých obyčejů našich předků,
 • 00:00:44 takzvané zelené svátky.
 • 00:00:46 Pak nás čekají
  půvabní cínoví vojáčci,
 • 00:00:49 které ve své dílně
  vyrábí pan Jiří Ronovský.
 • 00:00:52 A manželka mu pomáhá
  s jejich malováním.
 • 00:00:54 Další minuty strávíme
  v Jestřebích horách,
 • 00:00:58 v místech, spjatých
  s Josefem a Karlem Čapkovými.
 • 00:01:01 Pátá reportáž bude patřit
  Milování v přírodě.
 • 00:01:05 Tak je nadepsána výstava
  v Muzeu města Ústí nad Labem.
 • 00:01:08 Je věnována svádění, vábení
  a intimnímu životu
 • 00:01:12 ve světě zvířat.
 • 00:01:14 A na konec nás čeká
  výstup na Brdo,
 • 00:01:16 tedy nejvyšší vrchol Chřibů,
 • 00:01:18 v nadmořské výšce
  bezmála 600 metrů.
 • 00:01:22 Týn, Týnský dvůr,
  Kupecký dvůr, ale i Ungelt.
 • 00:01:26 To jsou jména jednoho
  a téhož místa v Praze,
 • 00:01:28 mimořádné pražské památky,
 • 00:01:30 jejíž kořeny sahají
  až do 12. století
 • 00:01:33 a které ještě před 40 lety
  hrozila demolice.
 • 00:01:36 Naštěstí, zdravý rozum vyhrál.
 • 00:01:38 My se dnes můžeme pokochat
  středověkou krásou
 • 00:01:41 a geniem loci bývalé celnice
 • 00:01:43 a útočiště kupců
  po příjezdu do Prahy.
 • 00:01:49 -Na dohled od pravděpodobně
 • 00:01:51 nejkrásnějšího a nejznámějšího
  náměstí v republice
 • 00:01:55 se ukrývá komplex domů,
  Týnský dvůr,
 • 00:01:57 který pamatuje dobu největšího
  rozkvětu Českého království
 • 00:02:00 za vlády Karla IV.
 • 00:02:03 -Za námi se nachází západní vstup
  do Týnského dvora.
 • 00:02:07 Kupecký dvůr pro cizí kupce.
 • 00:02:09 Do dneška je to
  velice rušné místo
 • 00:02:12 u Staroměstského náměstí.
 • 00:02:15 Kupecký dvůr byl součást
  tehdejšího obchodu,
 • 00:02:18 jehož instituci pro cizí kupce
  známe už z roku 1251.
 • 00:02:22 -Do Prahy přijížděli
  obchodníci z Německa,
 • 00:02:25 Benátek, Francie, Arménie
  i arabského světa.
 • 00:02:29 A v Kupeckém dvoře
  se nejen povinně ubytovali,
 • 00:02:32 ale taky proclili své zboží.
 • 00:02:34 Na oplátku tu byli
  v dobách nejistých
 • 00:02:36 pod ochranou krále,
  oni i náklad, který vezli.
 • 00:02:40 -Areál Týnského dvora
  byl ohraničen příkopem
 • 00:02:43 a doplněn dřevěnou ohradní zdí.
 • 00:02:46 Později se změnila v kamennou.
 • 00:02:48 Celá zástavba vnitřního areálu
  byla ale dřevěná.
 • 00:02:51 Později se k ní přidávala
  i první kamenná stavení.
 • 00:02:56 -Nejstarším zdejším domem,
 • 00:02:58 kde se vybíralo clo
  a vážilo zboží,
 • 00:03:01 byl dnešní palác Granovských.
 • 00:03:03 Nejvýznamnější
  renesanční památka v Praze.
 • 00:03:05 Ale Ungelt je se svými osmnácti
  budovami přehlídkou všech slohů,
 • 00:03:10 které daly podobu naší metropoli.
 • 00:03:13 -Od středověku však postupně
 • 00:03:15 obchodní význam celého objektu
  upadá.
 • 00:03:18 Začíná jeho postupná degradace.
 • 00:03:21 Zejména pak v 19. století
  se proměňuje.
 • 00:03:24 Začíná se sem stěhovat chudina.
 • 00:03:27 V druhé půlce 20. století
 • 00:03:29 se začínají objevovat vážné
  stavební trhliny na domech.
 • 00:03:33 A dokonce se uvažovalo
  o likvidaci celého areálu.
 • 00:03:37 -Stojíme v domě,
 • 00:03:39 kde původně probíhal příkop
  kolem ungeltní zdi.
 • 00:03:43 Tento příkop byl zasypán
  v 13. století.
 • 00:03:46 Od té doby se tu
  začaly stavět kamenné domy.
 • 00:03:49 Tento dům U Zlatého prstenu,
  to je goticko-renesanční dům,
 • 00:03:53 který se skládá
  z původních dvou gotických domů.
 • 00:03:56 -Dnes je součástí budovy
 • 00:03:59 i zapomenuté střílnové okno
  v ochranné zdi.
 • 00:04:01 Po rekonstrukci v 90. letech
 • 00:04:03 tu zůstaly zachovány
  gotické sklepy,
 • 00:04:05 schodiště a klenby.
 • 00:04:08 Ale dům U Zlatého prstenu láká
 • 00:04:11 nejen coby
  architektonická památka.
 • 00:04:15 -V domě U Zlatého prstenu
 • 00:04:17 dnes zájemci
  o středověkou historii Prahy
 • 00:04:19 najdou stálou expozici,
 • 00:04:21 která je nazvaná Praha Karla IV.
  - středověké město.
 • 00:04:24 Expozice vzniká postupně,
  takže se stále rozrůstá
 • 00:04:27 a přibývají v ní nové součásti
  a nové artefakty.
 • 00:04:31 -Při prohlídce
  bychom si měli uvědomit,
 • 00:04:34 že Praha byla v době Karla IV.
  větší než Paříž i Hamburk.
 • 00:04:40 Atraktivní exponáty,
  modely známých míst a projekce
 • 00:04:43 vás tak přenesou
  do éry obrovského rozkvětu
 • 00:04:46 města na Vltavě.
 • 00:04:49 -Myslím si,
  že by sem lidé měli přijít proto,
 • 00:04:52 aby si nejenom doplnili
  své školní vzdělání,
 • 00:04:54 protože spoustu informací,
  které tady najdou,
 • 00:04:56 jsme se ve škole nedozvěděli,
  ale proto,
 • 00:04:59 aby se seznámili
  se spoustou krásných artefaktů,
 • 00:05:02 které jsme získali
  archeologickým výzkumem.
 • 00:05:04 -Ať si vyberete procházku
  stále rušným Ungeltem
 • 00:05:07 nebo prohlídku expozice
  Praha v době Karla IV.,
 • 00:05:10 připomenete si
  slavnou pražskou historii.
 • 00:05:13 A snadněji pochopíte,
 • 00:05:15 proč byla česká metropole
  za Karla IV.
 • 00:05:17 největším městem Evropy.
 • 00:05:25 -Kouřimský skanzen si už
  dlouho udržuje pověst místa,
 • 00:05:29 kde se lze seznámit s lidovými
  obyčeji v jejich původní podobě.
 • 00:05:32 Dnes si něco povíme
  o takzvaných zelených svátcích,
 • 00:05:36 které jsou řadou
  křesťanských liturgických obřadů
 • 00:05:38 pozdního jara.
 • 00:05:40 Mají ale původ
  v pohanských dobách,
 • 00:05:42 kdy byly oslavou
  znovuzrozené přírody
 • 00:05:45 a radosti
  z nadcházejícího období hojnosti.
 • 00:05:47 Dnes si připomeneme,
 • 00:05:49 jak se tyto svátky u nás slavily
  ještě na konci 19. století,
 • 00:05:53 kdy patřily spolu s Velikonocemi
  a Vánocemi
 • 00:05:55 k těm nejvýznamnějším v roce.
 • 00:05:58 Dozvíme se,
  co patřilo ke svátkům letnic
 • 00:06:00 a navazujících oslav
  Nejsvětější Trojice.
 • 00:06:05 -Letnice je lidové označení
  pro církevní svátek
 • 00:06:08 seslání Ducha svatého.
 • 00:06:10 Ten připadá na svatodušní neděli,
  padesátý den po Velikonocích.
 • 00:06:15 -Výzdoba světnice
  je oslavou svátku svatého Ducha.
 • 00:06:19 Svatého Ducha
  symbolizuje holubička,
 • 00:06:21 která je zavěšená nad stolem.
 • 00:06:23 Ta holubice by si měla usednout
  na zelené ratolesti,
 • 00:06:27 kterými se zdobily
  stěny místností.
 • 00:06:29 Podle toho se někdy také
  letnice nazývaly zelené svátky.
 • 00:06:33 Na stole je instalace,
  která připomíná další obyčej,
 • 00:06:36 který se ke svatodušním svátkům
  vázal.
 • 00:06:39 To byla takzvaná
  královská obchůzka.
 • 00:06:41 Stavení obcházeli mladí chlapci,
  převlečení za krále,
 • 00:06:45 kteří měli na sobě
  oblečení ze stromové kůry,
 • 00:06:48 a přinášeli dřevěný talíř
  s ozdobenou májkou,
 • 00:06:52 do kterého vybírali
  od děvčat peníze za to,
 • 00:06:55 že si s nimi zatancovali.
 • 00:06:57 -Dívky zase v průvodu takzvaných
  královniček obcházely celou ves,
 • 00:07:01 aby se dařilo všem hospodářům.
 • 00:07:03 -Královničky na sobě mají
  takzvané králenské kroje,
 • 00:07:06 kterým vévodí bílá barva,
 • 00:07:08 symbolizující čistotu
  a nedotčené mládí.
 • 00:07:11 Ústřední postavou průvodu
  je královna,
 • 00:07:13 která kráčí uprostřed.
 • 00:07:16 Nad ní je nesen baldachýn
  z červeného šátku.
 • 00:07:18 Královna na rozdíl
  od ostatních děvčat jde tiše,
 • 00:07:22 nezpívá, před ní kráčí
  prosebnice, darovnice,
 • 00:07:25 dívky, které hospodářům
  nabízejí zelené ratolesti,
 • 00:07:28 které symbolizují jarní přírodu
  a její probouzející se sílu.
 • 00:07:32 Tyto ratolesti mají
  hospodáři zajistit dobrý rok
 • 00:07:34 a bohatou úrodu.
 • 00:07:36 Dívky přitom pronášejí
  prosebné říkanky.
 • 00:07:39 Odměnou za to
  jim jsou drobné sladkosti,
 • 00:07:42 koláče a jiné dary.
 • 00:07:45 -Paní mámo krásná,
  dejte lžíci másla.
 • 00:07:48 -Tady nějakých trochu vajec.
  -Mouky odsypeme.
 • 00:07:55 -Vyjděte, matičko.
 • 00:07:58 Štědrou ruku vezměte,
  krabičky nadělte.
 • 00:08:02 -Neodmyslitelnou součástí obchůzky
 • 00:08:05 bylo každoroční
  otevírání studánek.
 • 00:08:08 Obyčej,
  který takřka upadl v zapomnění.
 • 00:08:11 -Dívky přicházejí ke studánce
  za doprovodu modliteb a zpěvů.
 • 00:08:15 Ze studánky vylévají vodu
  do stran přicházejících dešťů,
 • 00:08:19 čistí ji od bahna
  a na dno vkládají kamínky.
 • 00:08:21 Všechny tyto obřadní úkony
  vykonávají proto,
 • 00:08:24 aby pramen zůstal čistý
  a byl ochráněn proti zlým silám.
 • 00:08:27 Lidé dříve věřili,
 • 00:08:29 že voda z právě vyčištěné
  studánky má magické účinky,
 • 00:08:32 proto ji nosili do polí
  a do lesů,
 • 00:08:34 aby jim zachovali hojnost a sílu.
 • 00:08:36 Také tou vodou vykrápěli chlévy,
  aby se dobytku dobře dařilo.
 • 00:08:40 -Po skončení obchůzek
 • 00:08:42 si pak mladí užívali tance
  pod ozdobeným stromem, májkou.
 • 00:08:45 Tu museli bedlivě střežit
 • 00:08:47 do nadcházejících svátků
  Nejsvětější Trojice.
 • 00:08:53 -Nacházíme se
  v domě z Jílového-Kamenné,
 • 00:08:55 který pochází ze severních Čech,
 • 00:08:58 kde až do druhé světové války
  žilo německy mluvící obyvatelstvo.
 • 00:09:02 Němci v severních Čechách
  často přejímali obyčeje
 • 00:09:05 od svých sousedů
  z luteránského Saska.
 • 00:09:07 Například v saském Annabergu
  bylo zvykem
 • 00:09:09 velice bohatě slavit
  slavnost Nejsvětější Trojice.
 • 00:09:12 Podobným způsobem se
  naši předkové v severních Čechách
 • 00:09:15 scházeli
  u bohatě prostřeného stolu,
 • 00:09:18 kde nechyběly
  různé sváteční pokrmy.
 • 00:09:21 Jako specialita
  to byly také první třešně.
 • 00:09:24 -V kouřimském skanzenu
  budete mít příležitost
 • 00:09:26 si atmosféru
  pozapomenutých svátků
 • 00:09:29 připomenout už příští neděli.
 • 00:09:32 Právě na tu letos
  svátek svatého Ducha připadá.
 • 00:09:35 A taky tu můžete ochutnat
  tradiční jarní pokrmy
 • 00:09:38 jako smažené kosmatice
  z květu černého bezu
 • 00:09:41 nebo sladké boží milosti.
 • 00:09:43 Ty zase patří k oslavě
  Nanebevstoupení Páně.
 • 00:09:49 -V dalších minutách se vypravíme
  do obce Tržek u Litomyšle.
 • 00:09:52 Uděláme tím jistě radost
  malým i velkým klukům,
 • 00:09:55 holky prominou.
 • 00:09:57 I když vlastně i ony
  jistě se zalíbením
 • 00:09:59 pohlédnou na cínové vojáčky,
  které vyrábí pan Ronovský.
 • 00:10:02 A není na to sám.
 • 00:10:04 S finální podobou drobných figurek
  mu velmi ráda,
 • 00:10:07 většinou po večerech,
  pomáhá jeho paní.
 • 00:10:09 Tak se jim podíváme pod ruce.
 • 00:10:14 -Dominantou obce Tržek
  je starý vodní mlýn,
 • 00:10:17 kde se ještě v 60. letech
  minulého století vyráběla mouka.
 • 00:10:21 Pak ji nahradily krmné směsi,
  které se tu dělají dodnes.
 • 00:10:25 Když vyběhnete
  přes náhon do malého vršíčku,
 • 00:10:28 tak dorazíte
  ke stavení manželů Ronovských.
 • 00:10:30 Pokud není moc práce
  kolem domu na zahradě,
 • 00:10:33 tak se věnují
  výrobě cínových vojáčků.
 • 00:10:35 Už nějakých 26 let.
 • 00:10:39 -Jednou jsem objevil inzerát,
  že někdo prodá formy,
 • 00:10:43 tak jsem si nějaké koupil.
 • 00:10:46 Postupně jsem přikupoval
  další a další,
 • 00:10:49 naučil jsem se to,
  to taky nebylo jednoduché.
 • 00:10:52 Ze začátku mi to nešlo.
 • 00:10:54 -Ony německé formy
  jsou opravdu letité,
 • 00:10:57 dokonalé a půvabné.
 • 00:10:59 Ke každé z nich navíc Jiří
  získal drahocennou dokumentaci.
 • 00:11:02 Díky ní přesně ví, co která umí,
 • 00:11:05 jak odlité vojáčky barevně
  ztvárnit i časově zařadit.
 • 00:11:09 On sám má nejraději období
  napoleonských válek
 • 00:11:12 a armády těch časů.
 • 00:11:14 Profesí je strojním zámečníkem,
  a tak má k práci s kovem blízko.
 • 00:11:17 Není to čistý cín,
  který zpracovává.
 • 00:11:20 -To je cínová slitina,
  ale složení...
 • 00:11:23 Složení neznám.
 • 00:11:25 Protože já to kupuji od výrobce,
  ono už je to přímo namíchané,
 • 00:11:29 ta slitina, je tam i olovo,
 • 00:11:31 proto se ty figurky ještě
  musejí povrchově upravovat.
 • 00:11:35 -Tedy pokovovat nebo malovat.
 • 00:11:37 Ale nepředbíhejme,
  nejprve musíme figurky odlít.
 • 00:11:40 Ve skromných podmínkách
  k tomu stačí opravdu málo.
 • 00:11:44 Kromě forem
  jen propanbutanový vařič,
 • 00:11:46 plecháček na tavení kovu,
 • 00:11:48 lžička na jeho míchání
  a k odstranění strusky.
 • 00:11:51 -Nejtěžší je odhadnout
  tu správnou teplotu,
 • 00:11:55 protože když se to přehřeje,
  tak to zase vyteče z formy.
 • 00:11:59 Někdy se to stejně nepodaří.
  Je to jednoduché.
 • 00:12:02 Tak se to vyhodí
  a naleje se znova.
 • 00:12:05 -Není tedy žádnou tragédií,
  když se odlitek nepodaří.
 • 00:12:09 Teplota roztavené slitiny
  se blíží k 300 stupňům Celsia.
 • 00:12:13 Kromě kovových forem
  používá pan Jiří i lukoprenové.
 • 00:12:17 Ty je třeba ošetřit
  žáruvzdorným mastkem,
 • 00:12:19 který se mimo jiné používá
  ve sklářství a slévárenství.
 • 00:12:23 Matrice díky tomu déle vydrží.
 • 00:12:26 Zvládne stovky a stovky odlití,
  než doslouží.
 • 00:12:28 Materiál rychle chladne,
 • 00:12:31 a tak lze s odlitkem
  po pár minutách pracovat.
 • 00:12:36 -Musí se začistit ten spoj,
  který je po celém obvodu,
 • 00:12:40 aby nebylo poznat,
  že to je navazované.
 • 00:12:44 Tam je otřep.
  To se musí všechno začistit.
 • 00:12:48 Já tady mám
  takové pilníčky různé.
 • 00:12:53 A takhle to začišťuji.
 • 00:12:55 -Jiří kromě zmíněných vojáčků
  z období napoleonských válek
 • 00:12:59 vyrábí taky středověké rytíře
 • 00:13:01 či římské pretoriány
  se štítem a kopím.
 • 00:13:04 Nechybí jízda ani děla.
 • 00:13:06 Ale třeba i šachové figurky
  nebo madonky.
 • 00:13:09 Hezké jsou sice už po odlití,
  ale něco jim přece jen chybí.
 • 00:13:12 Ano, finální úprava,
  většinou barvení.
 • 00:13:15 V této fázi vstupuje na scénu
  Růžena Ronovská,
 • 00:13:18 která toho, tedy před kamerou,
  moc nenamluví.
 • 00:13:21 Ale manželovi s malováním
  ráda pomáhá.
 • 00:13:24 -Když toho manžel pak nadělá víc,
 • 00:13:26 tak já nevím,
  jednou za týden si k tomu sedneme
 • 00:13:30 a malujeme třeba dva dny,
  záleží, jak to rychle zaschne.
 • 00:13:35 Jsme takhle u toho spíš ticho.
  Spíš se soustředíme na tu věc.
 • 00:13:41 -Malovat oči,
  rty nebo kníry vojáčků
 • 00:13:43 vyžaduje trpělivost
  a pevnou ruku.
 • 00:13:45 S tvůrci půvabných figurek
  se nejspíš potkáte
 • 00:13:48 na některém z jarmarků
  ve východních Čechách.
 • 00:13:50 Nebo se můžete přijet podívat
  do Tržku u Litomyšle.
 • 00:13:53 Stačí předem zavolat nebo napsat.
 • 00:14:00 -Jestřebí hory
  ve východních Čechách
 • 00:14:02 lákají na půvabnou přírodu
  i romantiku zašlých časů.
 • 00:14:06 Tohle pidipohoří
 • 00:14:08 mezi údolím Metuje u Hronova
  a Petříkovickým potokem
 • 00:14:11 je součástí Broumovské vrchoviny
  a projít se dá za jediný den.
 • 00:14:16 Kromě přírodních zajímavostí
  a krásných vyhlídek
 • 00:14:18 nabízí i řadu památek,
 • 00:14:21 nejen ty, které jsou spojeny
  s nejslavnějšími rodáky kraje,
 • 00:14:24 bratry Čapkovými.
 • 00:14:29 -Jestřebí hory jsou
  necelých 20 kilometrů dlouhý,
 • 00:14:32 zalesněný hřeben
  ve východních Čechách.
 • 00:14:35 Na jejich úpatí leží
  mimo jiné i Rtyně,
 • 00:14:37 město pyšnící se
  unikátní zvonicí.
 • 00:14:40 Lidem v kraji slouží
  už víc než čtyři století.
 • 00:14:45 -Zvonice je vysoká
  až po špici 30 metrů,
 • 00:14:49 z čehož 10 metrů
  dělá spodní část, ta šikmá,
 • 00:14:52 a pak je pětimetrová
  zvonová komora,
 • 00:14:55 ve které jsou tři zvony,
  nejstarší z roku 1471.
 • 00:14:59 Stáří stavby bylo určeno
  dendrologickou zkouškou,
 • 00:15:03 kdy se braly vzorky
  ze všech trámů,
 • 00:15:06 a byl určen rok poražení dřeva
  1591.
 • 00:15:11 -Víc o téhle jedinečné památce
  se dozvíte v místním muzeu.
 • 00:15:15 My ale míříme do sousední obce,
  Malých Svatoňovic.
 • 00:15:18 Ta proslula zejména
  coby rodiště Karla Čapka.
 • 00:15:21 Slavného spisovatele si tu
  samozřejmě připomínají dodnes.
 • 00:15:25 Jeho otec Antonín
 • 00:15:27 sem jako mladý lékař
  přišel v roce 1883.
 • 00:15:32 -Malé Svatoňovice
  byly tehdy hornickou obcí
 • 00:15:35 a takovým lázeňským městečkem.
 • 00:15:37 Doktor Čapek tu dostal
 • 00:15:39 službu knížecího báňského
  a lázeňského lékaře.
 • 00:15:43 Usadili se v domě,
 • 00:15:45 kde dnes sídlí
  Muzeum bratří Čapků.
 • 00:15:48 Tam pan doktor Čapek
  měl ordinaci lékaře
 • 00:15:51 a takový menší služební byt.
 • 00:15:53 -Nejmladší z jeho tří potomků,
  Karel, se narodil 9. ledna 1890.
 • 00:15:59 Část expozice je věnovaná
  i Josefovi.
 • 00:16:02 K vidění je v ní
  kolekce dvaceti olejomaleb,
 • 00:16:04 které vytvořil.
 • 00:16:06 Technická památka,
  štola Kateřina na okraji obce,
 • 00:16:09 pro změnu připomíná
  hornickou tradici kraje.
 • 00:16:12 Pojmenovaná byla
  po náchodské kněžně
 • 00:16:15 Kateřině Vilemíně Zaháňské.
 • 00:16:17 Vystoupat od ní
  můžete až na Žaltman,
 • 00:16:19 nejvyšší místo celého pohoří.
 • 00:16:24 -Na vrcholu Jestřebích hor
 • 00:16:26 stojí již 50 let
  rozhledna Žaltman.
 • 00:16:29 Zajímavostí je,
  že byla postavena svépomocí.
 • 00:16:31 Byly využity vrtné tyče
  z důlní činnosti,
 • 00:16:34 která zde probíhala.
 • 00:16:37 Její současná výška 10 metrů
  již nevyhovuje,
 • 00:16:39 protože zarůstá stromy.
 • 00:16:41 Připravujeme nový projekt
  na výstavbu rozhledny,
 • 00:16:44 která by měla být
  o 12 metrů vyšší.
 • 00:16:46 -Dohlédnout ale můžete
  ke sluji legendárního Lotranda,
 • 00:16:50 která je odtud vzdálená
  jen pár desítek metrů.
 • 00:16:53 Současné jméno
  jí dala Čapkova pohádka.
 • 00:16:56 V polovině 16. století v ní ale
  žil skutečný loupežník Sandman,
 • 00:17:01 postrach všech kupců
  a pocestných.
 • 00:17:03 A nedávnou historii připomínají
  o kus dál předválečné pevnůstky,
 • 00:17:07 řopíky.
 • 00:17:09 -Na rozdíl
  od celého Československa,
 • 00:17:11 kde linie pohraničního opevnění
  kopíruje státní hranici,
 • 00:17:14 zde bylo rozhodnuto
  linii umístit
 • 00:17:17 do masivu Jestřebích hor,
 • 00:17:19 která tvoří
  přirozenou přírodní překážku,
 • 00:17:21 díky svým bukovým lesům
  a skalním převisům.
 • 00:17:24 Mimo lehkého opevnění
  zde měla stát
 • 00:17:26 i řada pěchotních srubů,
  ty se však nepodařilo dokončit.
 • 00:17:29 -Jejich důkladné betonové základy
  si můžete prohlédnout
 • 00:17:32 cestou k cíli našeho putování
  Jestřebími horami.
 • 00:17:36 Je jím Brendy, později Paseka.
 • 00:17:38 Někdejší hornická osada známá
  už od poloviny 18. století.
 • 00:17:42 -Němečtí osadníci se zde usadili
 • 00:17:45 a chodili pracovat
  do okolních dolů.
 • 00:17:49 Už tehdy vznikla
  tady v budově číslo 1 hospoda.
 • 00:17:54 Velkou zajímavostí je to,
  že dodneška tato hospoda funguje,
 • 00:17:59 i když už má trošku jinou podobu.
 • 00:18:01 -Nejen tahle horská bouda,
 • 00:18:03 ale celá osada
  láká hodně turistů.
 • 00:18:06 Nabízí totiž jeden
  z nejhezčích výhledů do krajiny
 • 00:18:09 v celých Jestřebích horách.
 • 00:18:12 -Užíváme si jara
  i s letními teplotami
 • 00:18:15 a osobně jsem nepotkal nikoho,
  kdo by toto období neměl rád.
 • 00:18:19 Však je symbolem nového života,
  symbolem plození.
 • 00:18:22 A to zvláště v říši zvířat.
 • 00:18:23 My se teď podíváme,
 • 00:18:25 jak toto téma uchopili
  v Muzeu města Ústí nad Labem,
 • 00:18:28 kde se věnují fenoménu
  intimního života zvířat,
 • 00:18:31 nezbytnému procesu
  pro zachování rodu.
 • 00:18:34 Dozvíte se třeba,
  proč nosí jeleni parohy,
 • 00:18:36 proč je kačer barevnější
  než kachna, nebo třeba to,
 • 00:18:39 zda ježkům při milostném aktu
  nevadí bodliny.
 • 00:18:45 -Než vyrazíme do muzea
  na výstavu Milování v přírodě,
 • 00:18:48 projdeme se
  ústeckou zoologickou zahradou.
 • 00:18:52 Právě tady může
  pozorný návštěvník sledovat,
 • 00:18:54 jak velkou důležitost
 • 00:18:56 matka příroda
  vkládá do procesu rozmnožování.
 • 00:19:00 Například jak často
  bizarně vyzdobí samce,
 • 00:19:03 aby zaujali vyhlédnuté partnerky
  a možné matky svých potomků.
 • 00:19:08 Pro mnohé to představuje
  těžké břímě,
 • 00:19:10 s nímž se musí vláčet
  po celý dospělý život.
 • 00:19:15 -U zvířat v zoologické zahradě
 • 00:19:17 mají návštěvníci někdy problém
  rozeznat samce od samice,
 • 00:19:21 ale u některých zvířat
  to je tak markantní,
 • 00:19:23 že by tam snad neměl mít problém
  nikdo.
 • 00:19:25 Tady stojíme u výběhu lvů,
 • 00:19:28 kdy samozřejmě i děti
  dneska ve školce už vědí,
 • 00:19:31 že táta lev má hřívu,
  kdežto samice ji nemá.
 • 00:19:36 -Podobně výrazným atributem krále
 • 00:19:38 se donedávna v zoo honosil
  i slavný orangutan Ňuňák.
 • 00:19:42 Hvězda známého filmu
  Dva lidi v zoo.
 • 00:19:46 Na konci loňského roku
  bohužel zemřel,
 • 00:19:49 ale žije dál,
  v genech svých potomků.
 • 00:19:51 -Prvním potomkem,
 • 00:19:54 kterého tady Ňuňák s Ňuninkou
  zplodili,
 • 00:19:56 byla samička Raja,
  která se narodila v roce 1998.
 • 00:19:59 Dohromady měli celkem pět mláďat.
 • 00:20:01 Teď je tady tedy Ňuninka
  se svou dcerou Čanty.
 • 00:20:04 Jejich synové Budi a Ámos
 • 00:20:06 jsou v zoologických zahradách
  v Evropě.
 • 00:20:09 -Kosterní preparát Ňuňáka
  už slouží muzejníkům.
 • 00:20:12 Jako názorný exponát
  dokládající pomíjivost bytí
 • 00:20:16 a klíčovou roli rozmnožování
  v zachování života.
 • 00:20:19 -Orangutan bornejský Ňuňák byl
  typickým dominantním samcem,
 • 00:20:24 kterých v populaci orangutanů
  je pouze zlomek.
 • 00:20:27 Ale měl typicky vyvinuté
  ty velké laloky lícní,
 • 00:20:32 hrdelní vak a vážil
  úctyhodných 115 kilogramů.
 • 00:20:36 Většina samců ale vypadá jinak,
  jsou podobní samicím,
 • 00:20:39 mnohem drobnější
  a méně agresivnější.
 • 00:20:42 A možná z toho důvodu
  některé samice
 • 00:20:44 preferují pro páření právě
  tyto menší, nedominantní samce.
 • 00:20:47 -Výstava představuje
 • 00:20:49 i málo známé projevy
  intimního života v přírodě.
 • 00:20:52 Třeba námluvy,
  dvoření a svatební dary.
 • 00:20:54 Návštěvníky často zajímá,
  jak si v této sféře poradí ježci.
 • 00:20:59 -Asi to u nich trošku píchá,
  ale není to nic mimořádného.
 • 00:21:02 Je to klasické vnitřní oplození.
 • 00:21:04 Mnohem zajímavější
  je to třeba u štěnic,
 • 00:21:06 které tady v Ústí nad Labem
  důvěrně známe.
 • 00:21:09 Tam se samec ani nenamáhá
  hledat pohlavní otvor samice.
 • 00:21:12 Penisem vlastně
  prorazí její tělo kdekoliv,
 • 00:21:15 aby se dostal
  co nejblíže vaječníkům,
 • 00:21:17 a potom ji oplodní.
 • 00:21:19 -Vedle různých preparátů
  nechybí ani živé exponáty.
 • 00:21:22 A ty se před návštěvníky
  dovedou náležitě předvést.
 • 00:21:25 Počet rybiček mečovek
 • 00:21:27 se třeba už za první měsíc
  výstavy rozrostl dvakrát.
 • 00:21:30 Šneci zase slouží jako ukázka
  existence mýtického šípu lásky,
 • 00:21:35 jímž si hermafroditní tvorové
  zajišťují v páru
 • 00:21:38 snazší roli samce.
 • 00:21:40 -Je to malinká, vápenitá střela,
  která obsahuje hormony,
 • 00:21:45 kterou se jeden z těch partnerů
  snaží vstřelit do toho druhého,
 • 00:21:49 a dosáhnout toho,
  aby se změnil na samici.
 • 00:21:52 -Klasika je ovšem klasika.
 • 00:21:54 I ona může ale mít
  nečekané formy.
 • 00:21:57 -Největší penisy v živočišné říši
  mají plejtváci obrovští.
 • 00:22:01 Dosahují 1,5 až 3 metrů délky.
 • 00:22:03 Ale málokdo ví,
 • 00:22:05 že řada savců
  má i penisové kosti,
 • 00:22:07 tedy kostěnou výztuhu penisu.
 • 00:22:09 Tu největší mají mroži.
 • 00:22:11 U nich dosahuje až 52 centimetrů.
 • 00:22:13 -Výstava Milování v přírodě
  nabízí řadu interaktivních prvků.
 • 00:22:18 Můžete si tu například sestavit
  ideální podobu partnera.
 • 00:22:23 Příležitost máte do konce června.
 • 00:22:28 -Jeruzalém, Betlém nebo Nazaret
  jsou města,
 • 00:22:31 ležící na Středním východě,
  a netřeba připomínat,
 • 00:22:34 že tvořily příběhy
  sepsané v Bibli.
 • 00:22:36 Mimochodem, jde i o místní názvy,
 • 00:22:39 s nimiž se setkáte
  i v našich končinách.
 • 00:22:41 Kupříkladu Nazaret byste
  našli v samém srdci Chřibů,
 • 00:22:45 kam se vypravíme
  v následující reportáži.
 • 00:22:47 Naším cílem bude
  jejich nejvyšší vrchol, Brdo.
 • 00:22:51 Nezvolili jsme přitom nejkratší
  a nejfrekventovanější trasu,
 • 00:22:54 ale zhruba
  šestikilometrový výstup ze Salaše.
 • 00:22:59 -Salaš leží v hlubokém údolí
  5 kilometrů od Velehradu.
 • 00:23:03 Jak napovídá už její jméno,
 • 00:23:05 šlo kdysi
  o převážně pasteveckou osadu.
 • 00:23:08 Respektive osady.
 • 00:23:10 Jednou byla Salaš buchlovská
  a tou druhou velehradská.
 • 00:23:14 Někdy na počátku 19. století
  se ale spojily v jednu.
 • 00:23:19 -V naší obci,
 • 00:23:21 přestože jsme úplně na konci
  a malincí,
 • 00:23:23 tak je tam
  spousta zajímavých míst.
 • 00:23:26 Pominu-li tu krásu
  okolních lesů a Chřibů,
 • 00:23:29 tak spousta studánek,
  přímo v obci je rozhledna,
 • 00:23:33 krásný kostelík pod lesem
 • 00:23:35 a naproti kostelíku, na kopci,
  je původní zvonička.
 • 00:23:38 -Pokud se ze Salaše
  vydáte na Brdo,
 • 00:23:41 nejpřímější je výšlap po modré.
 • 00:23:43 Pozvolnější pak údolím
  po žluté turistické značce.
 • 00:23:47 Od sebe se cesty
  oddělují v místě,
 • 00:23:50 kde se psala
  novodobá historie obce.
 • 00:23:52 Na konci druhé světové války,
  konkrétně 29. dubna 1945,
 • 00:23:57 se místní rozhodli
  přidat k partyzánům.
 • 00:24:00 Padli však do léčky
 • 00:24:02 a dvacet z nich
  za to zaplatilo životem.
 • 00:24:05 Dva kilometry dál
  proti proudu Salašky
 • 00:24:08 pak narazíte na bývalou hájenku.
 • 00:24:12 -Úplně prapůvodně
  tady byla sklářská huť.
 • 00:24:14 Později se to tady přebudovalo
  na tu hájenku
 • 00:24:16 a v době druhé světové války
  tady působili partyzáni.
 • 00:24:20 Partyzánský oddíl Olga.
 • 00:24:22 -V kopci nad ní leží
  dvojice přírodních rezervací,
 • 00:24:25 dostupných po lesních stezkách.
 • 00:24:28 První z nich je Nazaret
  s množstvím pramenů,
 • 00:24:30 vyvěrajících
  v buko-dubovo-habrovém porostu.
 • 00:24:34 Neobvyklé jméno dostal proto,
 • 00:24:36 že atmosféra v něm místním
  připomínala biblické místo.
 • 00:24:40 Jen o kousek vedle najdete
  druhou, Máchovu dolinu.
 • 00:24:43 Ta je pro změnu ukázkou
  starého, čistě bukového lesa.
 • 00:24:47 Významná je zejména
  výskytem tesaříka alpského,
 • 00:24:50 vzácných druhů ptactva
  a také hub.
 • 00:24:53 -Z hlediska mykologů
  nám tam roste
 • 00:24:55 velice vzácná houba,
  hřib borový,
 • 00:24:58 a daleko ještě vzácnější,
  kyj Herkulův,
 • 00:25:02 který se tady u nás
  velice málo vyskytuje.
 • 00:25:05 -Po zhruba sto metrech nad nimi
 • 00:25:07 narazíte na už zmíněnou
  modrou turistickou trasu,
 • 00:25:11 vedoucí ze Salaše.
 • 00:25:13 Po ní vám na vrchol
  zbývá jen necelý kilometr.
 • 00:25:18 Dominantou Brda
  je pak kamenná rozhledna.
 • 00:25:21 -Má 24 metrů
 • 00:25:23 a jsou z ní nádherně
  vidět Pálavské vrchy,
 • 00:25:25 Buchlov, Hradiště, Kroměříž
  a samozřejmě Hostýnské vrchy.
 • 00:25:29 Nejpoužívanější cesta na Brdo
  je od Bunče, od penzionu Bunč,
 • 00:25:33 pak je další,
  to je ze Salaše,
 • 00:25:36 z Cetechovic,
  anebo ještě Roštín tady dole.
 • 00:25:39 Takže prakticky čtyři strany,
  tak jak jsou.
 • 00:25:41 Jih, východ, sever, západ.
 • 00:25:43 -V okolí tu
  kromě přírodních krás
 • 00:25:46 můžete narazit i na vzpomínky
  na plán výstavby dálnice,
 • 00:25:50 spojující Prahu,
  Brno a Slovensko.
 • 00:25:52 Práce na státním projektu
  byly zahájeny v roce 1936,
 • 00:25:57 ale ukončila je
  druhá světová válka.
 • 00:26:02 -Na Kostelanech
  jsme měli úzkokolejku,
 • 00:26:04 kde se vozil kámen na tu stavbu,
  válka to zastavila.
 • 00:26:07 Nevrátil se sem ani po válce,
 • 00:26:10 což zase musíme říct,
  že to je dobře,
 • 00:26:11 protože by to vypadalo jinak,
  ten náš les.
 • 00:26:14 -Nejvýraznější pozůstatky
 • 00:26:17 se ukrývají
  právě u cesty z Brda k Bunči.
 • 00:26:20 Tam můžete výpravu zakončit,
  nebo pokračovat zpátky do Salaše.
 • 00:26:24 Na výběr budete mít
  mezi zeleně značenou,
 • 00:26:27 tzv. pískovou cestou,
 • 00:26:29 nebo zhruba stejně dlouhou
  šestikilometrovou vycházkou
 • 00:26:32 či vyjížďkou na kole
  údolím Bunčovského potoka.
 • 00:26:40 -A teď už soutěž.
 • 00:26:42 Iveta se minule ptala
  na šlechtické sídlo
 • 00:26:44 ve stylu saské renesance,
  připomínající spíš měšťanské domy.
 • 00:26:48 Správná odpověď
  se ukrývala pod Céčkem,
 • 00:26:51 je to zámek Benešov nad Ploučnicí.
 • 00:26:53 Vítězi našich cen
  moc blahopřeji.
 • 00:26:55 Může se mimo jiné těšit
  na Malou Toulavku,
 • 00:26:57 knížku pro děti,
 • 00:26:59 kterou jsme tento čtvrtek
  společně v Praze pokřtili.
 • 00:27:02 Dnešní otázka
  nás zavede na Znojemsko.
 • 00:27:05 Zajímat nás bude zámek
  v česko-rakouském pomezí.
 • 00:27:08 Právě tato poloha a nezájem
  o jeho osud vedly k tomu,
 • 00:27:12 že ve druhé polovině
  minulého století chátral
 • 00:27:15 a jako řadě podobných památek
  mu hrozil zánik.
 • 00:27:18 Patřil zemědělskému družstvu,
 • 00:27:20 byli tu pohraničníci
  i nápravný tábor pro ženy.
 • 00:27:23 Historie šlechtického sídla
 • 00:27:26 spadá asi do období
  konce 15. století.
 • 00:27:29 Tvrz je zde zmiňována
  v polovině století 16.,
 • 00:27:33 sídlil zde rod pánů Krajířů
  z Krajku.
 • 00:27:36 Dnes je zámek v rukou státu
  a v péči památkářů,
 • 00:27:38 které je neustále potřeba.
 • 00:27:41 Už víte, o kterém zámku mluvíme?
  Může to být:
 • 00:27:52 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Však už víte, jak na to.
 • 00:27:55 Potřebné informace najdete
 • 00:27:57 i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:00 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:07 Vždycky v tento okamžik
  je mi maličko smutno,
 • 00:28:09 protože musím říct
  ona obvyklá slova,
 • 00:28:12 že je to pro dnešek všechno,
  ale nevadí,
 • 00:28:14 však se zase za týden vydáte
  s Toulavou kamerou na cesty.
 • 00:28:17 Mimo jiné vyrazíte do Častolovic,
  na tamní zámek Šternberků.
 • 00:28:21 Stále je tam co objevovat.
 • 00:28:23 Stejně jako na našich webovkách,
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:28:27 Musíme se rozloučit,
  přeji vám krásné jarní dny
 • 00:28:29 a těším se brzy na shledanou,
  přátelé.
 • 00:28:35 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2018

Související