iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 10. 2017
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
19747
zhlédnutí

Toulavá kamera

Mohelnice — Hvězdárna — Houslař — Chýnov — Sbírka seker — Naučná stezka manželů Jany a Josefa V. Scheybalových

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Týden utekl jako voda,
  nabídl nám pár dní babího léta,
 • 00:00:23 ale podle předpovědí meteorologů
  se nám v dalších dnech ochladí
 • 00:00:27 a docela naprší.
 • 00:00:29 Ale končící prodloužený víkend
  se, myslím, docela povedl.
 • 00:00:32 Možná jste toho využili
  a s Toulavou kamerou vyrazili.
 • 00:00:35 A tak vám dnes přidáme
  další tipy.
 • 00:00:37 Začneme v Mohelnici,
 • 00:00:39 která má za sebou
  velmi bohatou historii,
 • 00:00:42 v pozitivním
  i vskutku děsivém smyslu.
 • 00:00:44 V dalších minutách určitě
  uděláme radost
 • 00:00:47 obyvatelům Pardubic,
  a to hned dvakrát.
 • 00:00:49 Nejprve tamní hvězdárnou,
  která slaví 25. narozeniny.
 • 00:00:53 A tou druhou radostí bude
  návštěva u pardubického houslaře
 • 00:00:57 Jana Veselého.
 • 00:00:59 Ale věřím, že tím potěšíme
  i všechny ostatní,
 • 00:01:02 nejen pardubické diváky.
 • 00:01:04 Pak nás čeká Chýnov
  a jeho naučná stezka,
 • 00:01:06 věnovaná životu a dílu
  slavného rodáka,
 • 00:01:09 Františka Bílka.
 • 00:01:11 V Konici, v muzeu řemesel,
  se pak asi podivíte,
 • 00:01:14 k čemu všemu se používaly
  a používají sekery
 • 00:01:18 a kolik jich může být.
 • 00:01:20 A na konec si v krajině
 • 00:01:22 mezi Jabloncem nad Nisou
  a Frýdštejnem
 • 00:01:24 projdeme stezku
  manželů Scheybalových.
 • 00:01:29 V úrodné kotlině Mohelnické brázdy
  v Olomouckém kraji
 • 00:01:32 leží město Mohelnice.
 • 00:01:34 První písemná zmínka o obci
  Mogilnici pochází z roku 1131,
 • 00:01:39 kdy o ní jako o majetku
  metropolitní olomoucké kapituly
 • 00:01:43 mluvil olomoucký biskup
  Jindřich Zdík.
 • 00:01:45 Díky úrodné půdě
  i strategické poloze
 • 00:01:47 tam existovalo osídlení
  už od pravěku.
 • 00:01:50 Ve středověku patřila
  k centrům obchodu a vzdělání
 • 00:01:53 na severní Moravě.
 • 00:01:55 Ale také právě v tomto městě
  zemřela nejznámější oběť
 • 00:01:58 takzvaných čarodějnických procesů.
 • 00:02:01 Osud šumperského děkana připomíná
  kromě pomníčku v tamním parku
 • 00:02:05 i skvělý film
  Kladivo na čarodějnice
 • 00:02:07 režiséra Otakara Vávry.
 • 00:02:11 -Mohelnice je městem od roku 1273.
 • 00:02:14 Zvláštností je,
 • 00:02:16 že jen o dva roky později
  tu vznikla
 • 00:02:18 zřejmě první škola
  na území severní Moravy.
 • 00:02:20 Byla přiřazena k faře.
 • 00:02:22 Místní dominantou
  je kostel Tomáše Becketa
 • 00:02:25 s věží vysokou 72 metrů.
 • 00:02:29 -Zajímavostí této věže je to,
  že nikdy nepatřila církvi.
 • 00:02:32 Od svého počátku
  vždy patřila městu.
 • 00:02:35 Ze začátku sloužila jako hláska,
 • 00:02:37 protože město Mohelnice
  bylo opevněno.
 • 00:02:40 Častokrát splnila svůj účel.
 • 00:02:44 -Nabízí navíc unikátní výhled
  na trojici hradů a zámků,
 • 00:02:48 Úsov, Bouzov a Mírov,
  se známou věznicí.
 • 00:02:51 Musíte však zdolat
 • 00:02:53 36 pískovcových
  a 136 dřevěných schodů.
 • 00:02:56 Kostel z roku 1247
  mnohokrát pobořili nebo vypálili.
 • 00:03:01 A pak stavěli a vysvětili znovu.
 • 00:03:03 Město bylo od 13. století
  centrem nejsevernějších držav
 • 00:03:07 olomouckých biskupů.
 • 00:03:09 -Mohelnice byla německá,
 • 00:03:12 protože olomoučtí biskupové
  byli Němci.
 • 00:03:14 Husité vyloženě šli
  po tom majetku německém,
 • 00:03:17 takže i Mohelnice byla napadena,
  srovnána se zemí téměř.
 • 00:03:20 Lidé, kteří utekli do kostela,
  že by se zachránili,
 • 00:03:22 tento kostel zapálili,
  takže tam zahynuli.
 • 00:03:25 Po těch husitských válkách
  bylo téměř vylidněné město.
 • 00:03:28 -Stejně tak tomu bylo
  v době válek švédských.
 • 00:03:31 Vzhledem ke strategické poloze
  však město vždy obnovili.
 • 00:03:34 Z dob, kdy se muselo
  bránit před nepřáteli,
 • 00:03:37 se dochovala tahle severní brána.
 • 00:03:39 -Je to jediná brána,
  která se zachovala,
 • 00:03:41 ostatní tři již zanikly,
  byly rozbourány, nebyly funkční.
 • 00:03:45 Na té bráně je nápis latinsky,
  v češtině to znamená:
 • 00:03:48 Nebdí-li Bůh nad městem,
  marně bdí ten, který jej střeží.
 • 00:03:51 Říkalo se jí "vodní",
 • 00:03:54 protože pod touto bránou dole
  tekl náhon
 • 00:03:56 na tři mlýny mohelnické,
  které samozřejmě dávno už zanikly.
 • 00:03:59 Nejsou funkční.
 • 00:04:01 Kvůli obraně na spodních vratech
 • 00:04:03 byly ještě přistaveny
  hrábě, takzvané ocelové,
 • 00:04:06 prostě kdyby se ten nepřítel
  dostal až k té bráně,
 • 00:04:09 aby nemohl po té bráně lézt
  a podobně.
 • 00:04:11 -Kromě válek ohrožovaly město
  i nemoci.
 • 00:04:13 Mor Mohelnici z pětiny vylidnil.
 • 00:04:15 -Jako většinu měst
  v České republice a v Evropě
 • 00:04:19 v období středověku
  postihla morová rána,
 • 00:04:21 proto i Mohelnice
  má jako vzpomínku
 • 00:04:24 na tento krutý moment
  morový sloup.
 • 00:04:27 A na rozdíl
  od jiných morových sloupů
 • 00:04:29 má i jeskyňku se svatou Rozálií.
 • 00:04:31 -Ta údajně ochránila
  Palermo před morem.
 • 00:04:34 Podle legendy poradila jednomu
  z obyvatel zasažené oblasti,
 • 00:04:38 ať její kosti pronese městem.
 • 00:04:40 Poslechl. A nemoc ustoupila.
 • 00:04:42 A tak si ji jako patronku
  v roce 1717 vybrali i Mohelničtí.
 • 00:04:47 Povolali olomouckého sochaře
  Johanna Sturmera,
 • 00:04:50 pod jehož vedením vyrostlo
  dílo z maletínského pískovce.
 • 00:04:53 Zasvěcené Panně Marii,
  Královně nebes.
 • 00:04:56 -Nacházíme se
  v městské Galerii Lautner,
 • 00:04:59 která nese jméno
  po Kryštofu Lautnerovi,
 • 00:05:02 který byl za těmito dveřmi,
  za mými zády,
 • 00:05:04 vězněn poslední dny
  svého života.
 • 00:05:07 -Šumperský děkan
  Kryštof Alois Lautner
 • 00:05:10 se neohroženě postavil
  proti nespravedlnosti
 • 00:05:12 takzvaných čarodějnických procesů.
 • 00:05:15 Za to byl v dnešním parku
  v září roku 1685 zaživa upálen.
 • 00:05:19 -Byl oblečen do černého hávu
 • 00:05:22 a pohoršující čepice s těmi
  čarodějnickými znaky,
 • 00:05:25 odveden za město, do parku,
  a tam byl upálen.
 • 00:05:28 Bylo tam tenkrát přítomno,
  jak psali, téměř 20 tisíc lidí,
 • 00:05:32 protože samozřejmě tento proces
  široké okolí sledovalo.
 • 00:05:35 -Mohelnice sousedí
  s Litovelským Pomoravím,
 • 00:05:38 kde najdete řadu cyklostezek.
 • 00:05:40 A pokud máte raději
  než kolo památky,
 • 00:05:42 můžete se v blízkém okolí
  vydat třeba na hrad Bouzov
 • 00:05:45 nebo navštívit krajské,
  historické město Olomouc.
 • 00:05:50 -Víte, kde stála
  první lidová hvězdárna u nás?
 • 00:05:53 Bylo to v Pardubicích
 • 00:05:55 a založil ji před 105 lety
  baron Artur Kraus,
 • 00:05:58 který ji tehdy otevřel
  přímo ve svém domě.
 • 00:06:01 Vstup do hvězdárny byl zdarma
 • 00:06:03 a baron Kraus dával výklad
  každému, kdo projevil zájem.
 • 00:06:06 Tohle zařízení sice
  bohužel po jeho smrti zaniklo,
 • 00:06:09 ale astronomové nezapomněli.
 • 00:06:12 Proto když později vznikla
  v Pardubicích hvězdárna nová,
 • 00:06:15 pojmenovali ji
  po tomto významném velikánovi.
 • 00:06:18 A i ona letos slaví své výročí.
  Je jí 25 let.
 • 00:06:24 -Popularizovat astronomii
 • 00:06:26 a z uzavřených badatelských skupin
  ji rozšířit mezi širokou veřejnost.
 • 00:06:30 Tohle bylo krédo Artura Krause,
 • 00:06:33 kterého se drží
  i současní pardubičtí hvězdáři.
 • 00:06:36 I proto své technologie
  neustále posouvají kupředu.
 • 00:06:39 -Už dětem neukazujeme takové
  ty různé diapozitivy a podobně,
 • 00:06:43 ale zkrátka a dobře ukazujeme
  takové ty virtuální prohlídky
 • 00:06:47 sluneční soustavou.
 • 00:06:49 Při těch výukových programech
  se dostaneme opravdu hodně daleko,
 • 00:06:53 až na okraj galaxie.
 • 00:06:55 Fungujeme v zásadě
  jako pro kroužky,
 • 00:06:58 jako vzdělávací centrum
  pro kroužky.
 • 00:07:00 Samozřejmě pro školy, exkurze.
 • 00:07:02 A když přijdou jednotlivci
  večer na pozorování,
 • 00:07:05 tak samozřejmě pozorujeme
  i s nimi.
 • 00:07:07 -Je to lidová hvězdárna,
 • 00:07:09 tedy lidé sem mohou chodit
  a dívat se na hvězdy.
 • 00:07:12 Je tady i velmi bohatá
  přednášková činnost.
 • 00:07:14 Lidé se mohou velmi
  snadno dozvídat nové věci.
 • 00:07:17 Každý poslední pátek v měsíci
  například
 • 00:07:19 je jedna příjemná přednáška
  nějakého zajímavého lektora.
 • 00:07:23 -A přednášeli tady
  už opravdoví astrovelikáni,
 • 00:07:25 jako třeba popularizátor vědy
  Jiří Grygar
 • 00:07:28 nebo už zesnulý Václav Knoll.
 • 00:07:30 Co vás zcela jistě zaujme,
 • 00:07:33 je možnost vidět Slunce
  v různých barvách.
 • 00:07:36 Jde o projekci z kosmické družice,
 • 00:07:38 která snímá jeho obraz
  v několika vlnových délkách.
 • 00:07:42 -První obraz,
  tak ten ukazuje právě to Slunce,
 • 00:07:45 které vidíme každý den.
 • 00:07:47 A potom tyto ostatní,
  to jsou obrazy ve vlnových délkách,
 • 00:07:50 které většinou tedy jsou
  lidskému oku zapovězeny.
 • 00:07:56 -Pozorovat Slunce a jeho erupce
  ale nemusíte jen na monitoru.
 • 00:08:00 Umožňuje to i speciální přístroj,
  umístěný v kupoli hvězdárny.
 • 00:08:05 Jedná se o jeden ze dvou
  největších dalekohledů v naší zemi.
 • 00:08:10 -Je aktuálně vybaven
  astronomickou kamerou.
 • 00:08:13 Tak v podstatě už tady začínáme
  dělat i tu odbornou činnost,
 • 00:08:17 zaměřenou na astrometrii
  malých těles.
 • 00:08:19 My tady v Pardubicích máme
  aktuálně pojmenovány tři planetky,
 • 00:08:24 po významných osobnostech
  našeho města.
 • 00:08:28 A v podstatě s touto technikou
 • 00:08:31 by některá z těch těles
  bylo možné odpozorovat,
 • 00:08:34 pouhým okem ne,
  ale touto technikou ano.
 • 00:08:37 -Právě jeden z těch,
  po němž pojmenována planetka,
 • 00:08:40 má v současné době
  ve hvězdárně výstavu.
 • 00:08:42 Petr Horálek je světově
  proslulý astrofotograf.
 • 00:08:45 Před devatenácti lety
  tady začínal
 • 00:08:47 a dnes návštěvníkům představuje
  sedm nejzajímavějších úkazů,
 • 00:08:51 které můžete na obloze spatřit.
 • 00:08:54 -Těch sedm úkazů, to jsou úkazy,
  které někteří věrně znají,
 • 00:08:57 a doufám, že je někdy spatří.
 • 00:09:00 Je to například úplné zatmění
  Slunce, úplné zatmění Měsíce,
 • 00:09:03 supernova v naší galaxii
 • 00:09:05 nebo třeba krásná, barvitá
  polární záře.
 • 00:09:09 -Pardubická hvězdárna
  si zakládá na tom,
 • 00:09:12 že podporuje nadšence
  v tomto oboru.
 • 00:09:14 Stejně jako kdysi Petra Horálka.
 • 00:09:17 Proto na další zdejší výstavě
  najdete snímky mladíka,
 • 00:09:20 který se fotit oblohu teprve učí.
 • 00:09:25 -Ti amatérští astrofotografové
  dokazují to,
 • 00:09:28 že v podstatě i obyčejnou,
  běžně dostupnou technikou,
 • 00:09:31 kterou seženete v každém obchodě,
 • 00:09:34 dokážeme snímat takhle krásné
  mlhoviny, galaxie, hvězdokupy.
 • 00:09:38 -V pardubické hvězdárně
  rádi přivítají každého,
 • 00:09:41 bez rozdílu věku.
 • 00:09:43 V těchto měsících
  jsou třeba ideální podmínky
 • 00:09:45 pro pozorování planet
  Jupiter a Saturn.
 • 00:09:48 Spatřit při troše štěstí
  budete moci i komety,
 • 00:09:51 mířící vysoko nad obzor,
 • 00:09:53 nebo barevné dvouhvězdy
  a hvězdokupy.
 • 00:09:55 Prostě, přijďte a uvidíte.
 • 00:10:04 -A když už jsme v Pardubicích,
  tak se tam ještě chvíli zdržíme,
 • 00:10:07 protože k tomu máme
  velmi dobrý důvod.
 • 00:10:09 Zajdeme si k Janu Veselému,
  houslaři,
 • 00:10:12 k němuž láska k hudbě
  a práce se dřevem bytostně patří.
 • 00:10:15 Však taky pochází
  z rodu Zdeňka Fibicha.
 • 00:10:18 Jeho pradědeček Jan Semerád
  byl zase uměleckým truhlářem.
 • 00:10:22 A tak se Jan naučil hrát
  na housle.
 • 00:10:24 Když pak jednou v otcově
  knihovně objevil knížku
 • 00:10:27 s návodem stavby housliček,
  bylo rozhodnuto.
 • 00:10:30 Vyučil se houslařem
 • 00:10:32 a vystudoval také obor
  umělecké zpracování dřeva.
 • 00:10:35 A dnes je i řádným členem
  Cechu houslařů pražských.
 • 00:10:41 -Stačí otevřít dveře
 • 00:10:43 a člověk se rázem octne
  ve světě hudby.
 • 00:10:46 Vůně dřeva i hotové nástroje
  různých tvarů,
 • 00:10:49 velikostí i zabarvení
  nabízejí prostor fantazii.
 • 00:10:53 Housle tu pak očividně,
  jak se říká, hrají prim.
 • 00:10:56 -Vyráběl jsem ze začátku
  především housle.
 • 00:11:00 Postupně potom ze školy
 • 00:11:02 jsem se dostával k violám,
  violoncellům,
 • 00:11:05 historickým nástrojům,
  které mně učarovaly asi nejvíce,
 • 00:11:09 tím, že jsou to
  zapomenuté nástroje.
 • 00:11:12 V tom, že málo se na ně hraje,
  a je dobré,
 • 00:11:15 aby i v dnešní době byly
  tyto nástroje pořád viditelné.
 • 00:11:19 I ty lidé, aby, když si řeknou,
  dobře hraji na hudební nástroj,
 • 00:11:23 tak aby dokázali vzít
  i nějaký jiný historický nástroj.
 • 00:11:26 Třeba by je to učarovalo tak,
  jako mně, ta výroba.
 • 00:11:30 -V pestré kolekci nástrojů,
  vedle klasických,
 • 00:11:32 září i ty zcela netradiční.
 • 00:11:35 -Například anglická violetta,
  pošetka, gamba
 • 00:11:39 a různé další odchylky nástrojů.
 • 00:11:42 Vyrábím v rámci nějakých
  chvilkových časů, volných,
 • 00:11:47 že si řeknu, dobře,
  tohle bych si chtěl postavit.
 • 00:11:50 Tohle jsem někde viděl.
 • 00:11:53 Najdu si vlastně k tomu
  nějakou historii,
 • 00:11:55 i když ta historie není
  tak důležitá k tomu nástroji,
 • 00:11:59 ale spíš jako ta technika,
  pochopit ten nástroj.
 • 00:12:02 A potom vlastně vytvořit
  celkově ten koncept,
 • 00:12:06 narýsovat nástroj
  a začít dělat šablony,
 • 00:12:09 vytvářet celé to podhoubí
  k tomu nástroji a tak pokračovat.
 • 00:12:13 Všechno to vychází z baroka.
  Jsou to barokní nástroje.
 • 00:12:17 Některé zasahují do renesance,
  do pozdní renesance.
 • 00:12:23 -Malá, štíhlá kráska,
  s delším krkem,
 • 00:12:25 potaženým střívkovými strunami,
  pošetka.
 • 00:12:28 Kdysi vítaná potřeba pouličních
  hudebníků a tanečních mistrů.
 • 00:12:32 Pomáhala držet tempo
  a určovat rytmus.
 • 00:12:35 Snadno se vešla do kapsy kabátu.
 • 00:12:37 -Tohle je taková
  ta nejzajímavější pošetka,
 • 00:12:40 která má právě
  už zvláštní barokní tvar.
 • 00:12:44 Vychází to
  z toho vrcholného baroka.
 • 00:12:47 Na to se hrávalo v podstatě tak,
 • 00:12:50 že oni to drželi v těchto místech
 • 00:12:53 a tahali smyčcem
  jenom v první poloze.
 • 00:12:56 Co vím z historie,
  tak byly jenom na třech strunách.
 • 00:13:02 Ladily vlastně o kvartu výš,
  D a E.
 • 00:13:06 V dnešní době,
  protože je to jenom zajímavost,
 • 00:13:09 tak aby to bylo funkční,
  aby na to mohli hrát i houslisté,
 • 00:13:13 tak se dávají stejné struny
  jako na dnešních houslích.
 • 00:13:17 Ten zvuk je poměrně malý, úzký,
  tam jde hlavně o to,
 • 00:13:20 aby se dokázal vytvořit
  nějaký tón
 • 00:13:22 a dodržovat ten rytmus při tanci.
 • 00:13:27 -K výrobě nástrojů
  používá Jan stejné postupy
 • 00:13:30 jako houslaři
  před víc než 250 lety.
 • 00:13:35 -Mě baví dělat nástroje jakékoliv,
 • 00:13:37 které dokážou udělat
  hezké, barevné tóny.
 • 00:13:40 Dřevo používám především starší.
 • 00:13:43 Nepracuje, nepraská, nekroutí se.
 • 00:13:46 Ten materiál lépe zní.
  Má lepší rezonanční vlastnosti.
 • 00:13:50 -Honza dává nástroji duši
  a já dávám vzhled a temperament.
 • 00:13:55 Díky tomu, že vytvářím hlavičky
  na ty historické nástroje.
 • 00:13:58 Vyřezávám to z javoru.
 • 00:14:01 To vypadá podobně
  jako Jordi Savall.
 • 00:14:03 Známý gambista. Je Španěl.
 • 00:14:07 -Nástroje z téhle dílny
 • 00:14:09 zdobí regionální značka
  Kraj Pernštejnů.
 • 00:14:11 Pod ruce obou pánů
  budete mít šanci nahlédnout
 • 00:14:14 třeba v průběhu
  pardubických městských slavností.
 • 00:14:17 Konají se od čtvrtka 5.
  do neděle 8. října.
 • 00:14:24 -Chýnov leží 10 kilometrů
  východně od Tábora
 • 00:14:27 a je jedním z nejdéle
  trvale osídlených míst v Čechách.
 • 00:14:31 Mezi jeho nejslavnější rodáky
 • 00:14:33 patří i významný český umělec
  František Bílek.
 • 00:14:36 Toho považujeme za hlavního
  představitele symbolismu
 • 00:14:39 v českém výtvarném umění
  na přelomu 19. a 20. století.
 • 00:14:44 Když nepobýval
  ve své hradčanské vile,
 • 00:14:46 tvořil v chýnovském ateliéru.
 • 00:14:48 Jeho významná díla
 • 00:14:51 jsou třeba krucifix
  v chrámu svatého Víta
 • 00:14:53 nebo pomník Jana Husa v Táboře.
 • 00:14:55 I závěr svého života
  prožil sochař v Chýnově.
 • 00:14:58 A právě tam se s jeho životem
  i dílem můžeme seznámit,
 • 00:15:01 a to díky Chýnovské naučné stezce.
 • 00:15:05 -Stezka má celkem 10 zastavení
  a začíná u místní základní školy.
 • 00:15:09 Úvodní panel
  nás krátce seznámí s městem
 • 00:15:12 a jeho nejdůležitějšími stavbami.
 • 00:15:14 Mezi ně patří i dům jednoho
  z nejznámějších českých sochařů,
 • 00:15:18 Františka Bílka.
 • 00:15:20 Chaloupku,
  jak stavbě něžně říkával,
 • 00:15:22 postavil v roce 1898
  podle svých vlastních plánů.
 • 00:15:26 -František Bílek
 • 00:15:28 se nechal inspirovat místní,
  tedy chýnovskou architekturou,
 • 00:15:31 což můžeme sledovat
  na té mohutné mansardové střeše,
 • 00:15:35 nebo na tom neomítaném zdivu.
 • 00:15:38 Myslím si, že velmi výrazné
  jsou ty velké figurální reliéfy,
 • 00:15:43 které zase mají
  hluboký náboženský podtext,
 • 00:15:46 který byl pro Františka Bílka
  typickým.
 • 00:15:50 -Umělec stavbu koncipoval
 • 00:15:52 jako rodinný dům
  s prostorným ateliérem.
 • 00:15:54 Setkával se zde s přáteli,
 • 00:15:57 mezi které patřili
  Zdenka Braunerová či Julius Zeyer.
 • 00:16:00 Především tu však tvořil
  svá monumentální díla.
 • 00:16:04 -Stojíme v jedné z ložnic
  Bílkova domu,
 • 00:16:07 kde je vystaven
  fragment díla Golgota,
 • 00:16:10 se kterým František Bílek
  neuspěl při obhajobě
 • 00:16:14 svého stipendijního pobytu
  v Paříži.
 • 00:16:17 Obě díla, která tam
  tehdy byla představena,
 • 00:16:21 byla velmi razantně odmítnuta
  a Bílka to značně traumatizovalo.
 • 00:16:25 On se tehdy nevrátil do Prahy,
  ale přímo do rodného Chýnova.
 • 00:16:29 -V chýnovské chaloupce
  František Bílek i dožil
 • 00:16:32 a pochován je na zdejším místě
  posledního odpočinku,
 • 00:16:35 pod svou monumentální
  pětimetrovou sochou,
 • 00:16:39 s názvem Modlitba nad hroby.
 • 00:16:41 -Vznikla velmi unikátním způsobem,
 • 00:16:44 protože František Bílek
  vlastně obezdil skutečný strom,
 • 00:16:47 a to je na té soše i vidět,
 • 00:16:49 protože větev stromu
  tvoří andělovu paži.
 • 00:16:52 Kromě sochy Modlitba nad hroby
 • 00:16:54 je František Bílek autorem
  řady dalších náhrobků
 • 00:16:57 právě tady
  na hřbitově v Chýnově.
 • 00:16:59 Používal vesměs biblické motivy,
 • 00:17:02 jako například zjevení Ježíše
  na cestě do Emauz.
 • 00:17:05 -Pokračujeme dál po stezce,
 • 00:17:07 která nás zavede
  k blízkému údolí Močítka.
 • 00:17:10 Obě jeho strany spojuje
  27metrový železniční viadukt
 • 00:17:14 z roku 1883.
 • 00:17:18 -Autorem mostu je italský
  stavitel Giacomo Ceconi.
 • 00:17:22 Mostní pilíře jsou duté,
  vyplněné sutí,
 • 00:17:25 a vlastně celý most
  je z místního materiálu,
 • 00:17:28 protože aby byla stavba
  co nejlevnější,
 • 00:17:30 používal se kámen z kamenolomu,
 • 00:17:32 jen několik desítek metrů
  vzdáleného,
 • 00:17:34 z lomu Na Močítkách.
 • 00:17:37 -Další zastavení
  na 10 kilometrů dlouhé stezce
 • 00:17:40 se věnují například lesu
  či mravencům.
 • 00:17:42 My končíme u národní přírodní
  památky, v Chýnovské jeskyni,
 • 00:17:46 která byla první zpřístupněnou
  na našem území.
 • 00:17:49 -K dnešnímu dni má celá jeskyně
  téměř 1,5 kilometru chodeb.
 • 00:17:53 To znamená, ty, které máme
  zdokumentovány, zmapovány.
 • 00:17:57 Víme o nich, že existují.
 • 00:17:59 Samozřejmě, ta jeskyně
  je vcelku mnohem větší.
 • 00:18:02 -Zpřístupněno je
  na čtvrt kilometru chodeb.
 • 00:18:05 Pro některé návštěvníky může být
  sestup i adrenalinovým zážitkem.
 • 00:18:09 Čeká je tu 330 členitých
 • 00:18:12 a nepravidelných
  mramorových schodů,
 • 00:18:14 které vedou do hloubky 42 metrů.
 • 00:18:17 -Musíme si uvědomit,
  že se nacházíme v jeskyni,
 • 00:18:20 která je v krystalických
  vápencích, tedy v mramorech.
 • 00:18:24 A protože tady u nás téměř
  chybí krápníková výzdoba,
 • 00:18:27 takovým tím nejkrásnější zážitkem
  z této jeskyně
 • 00:18:30 je právě barevnost a členitost
  vlastních stěn a stropů
 • 00:18:34 v celém systému.
 • 00:18:36 -Unikátů nabízí ale
  Chýnovská jeskyně mnohem víc.
 • 00:18:39 Kromě toho,
 • 00:18:41 že je významným zimovištěm
  netopýrů i zdrojem pitné vody,
 • 00:18:44 ukrývá minerál,
  nazývaný hexagonit.
 • 00:18:46 Ten byste našli
  jen na dvou místech na světě.
 • 00:18:51 -Bez sekery se neobejdou
  nejen chataři a chalupáři,
 • 00:18:54 ale taky mistři řady řemesel.
 • 00:18:56 A býval to nástroj,
  kterého si každý vážil.
 • 00:18:58 To dokládá i ono pořekadlo
  "dát si na sekeru".
 • 00:19:01 Posloužila totiž
  jako zástava v hospodě,
 • 00:19:04 když nebyly peníze na útratu.
 • 00:19:06 V muzeu řemesel v Konici
  si můžete prohlédnout
 • 00:19:09 jejich úctyhodnou sbírku,
  čítající 700 kusů.
 • 00:19:11 Je největší na světě
 • 00:19:13 a právem ji uvádí
  Guinessova kniha rekordů.
 • 00:19:16 V expozici uvidíme první kousky,
  vyrobené z kamene,
 • 00:19:19 přes dobu bronzovou a středověk,
  až po současnost.
 • 00:19:25 -Správce zámku Pavel Šín
 • 00:19:27 sháněl pár seker
  na vytvoření expozice o tesařství.
 • 00:19:30 Za to, že se postupně pustil
  do jejich sbírání, může náhoda.
 • 00:19:34 A taky zaniklá osada Otín.
 • 00:19:36 Byla založena nad městem
  v roce 1100 knížetem Otou I.
 • 00:19:39 Pověst vypráví,
 • 00:19:41 že její obyvatelé
  nebyli zrovna přívětiví.
 • 00:19:44 -V osadě žili chamtiví
  a závistiví lidé.
 • 00:19:48 Jednou přišel žebrák,
  prosil o almužnu
 • 00:19:52 a lidé ho nechali vyhnat psy.
 • 00:19:55 Když žebrák odcházel,
  otočil se k osadě a osadu proklel.
 • 00:19:59 Osada se propadla do země.
 • 00:20:02 -Ale na jejím místě po staletí
  zůstal ležet velký kámen,
 • 00:20:06 který nechal Pavel Šín
  převézt před zámek
 • 00:20:08 jako vzpomínku na osadu.
 • 00:20:11 -Po převozu nám tento kámen spadl,
  kousek se uštípl
 • 00:20:15 a objevila se nám tady sekerka.
 • 00:20:17 Byl to impuls k tomu,
  abychom začali sbírat sekerky.
 • 00:20:21 Dostali jsme se do takové fáze,
  že jich máme v současné době 700,
 • 00:20:26 a tím jsme se dostali
  do Guinessovy knihy rekordů.
 • 00:20:31 -A ještě díky jedné raritě
  se zapsali mezi rekordmany.
 • 00:20:35 Před dvěma lety vyrobil
  správce zámku
 • 00:20:37 s místními řemeslníky
  6 metrů dlouhou tesařskou sekeru.
 • 00:20:40 Je největší nejen
  v České republice,
 • 00:20:42 ale její autoři se domnívají,
  že i na světě.
 • 00:20:47 -Topůrko je vyrobeno z jasanu,
  je to z jednoho kusu.
 • 00:20:50 Ocelovou část
  jsme vyrobili tady na zámku.
 • 00:20:53 Její váha je 610 kilo,
  ocelová část má 310 kilo.
 • 00:20:59 -Mezi tesařskými, lesnickými,
  hasičskými
 • 00:21:02 nebo řeznickými sekerkami
  najdete i hodně zvláštní.
 • 00:21:05 Například tu,
  kterou používali kameníci.
 • 00:21:09 -Používala se na zasekávání
  nebo sekání pískovce do roviny.
 • 00:21:15 -Mezi nejstarší exponáty
  patří sekeromlat,
 • 00:21:17 který se používal
 • 00:21:20 už 250 tisíc let
  před naším letopočtem.
 • 00:21:23 -Další ukázkou je sekerka měděná.
 • 00:21:26 Z doby bronzové máme
  tady unikátní sekerku,
 • 00:21:29 která byla nalezena
  tady nedaleko Konice.
 • 00:21:35 Z doby laténské
  tady máme keltskou sekerku,
 • 00:21:38 kdy vlastně toporo
  bylo v tuleji zasazené.
 • 00:21:41 A mezi takovou raritu...
 • 00:21:44 Máme tady sekerku,
  která je z 13. století.
 • 00:21:47 Tahle sekerka byla nalezena
  před dvěma měsíci.
 • 00:21:51 I přesto,
  že byla několik století v zemi,
 • 00:21:53 dá se s ní velice dobře sekat.
 • 00:21:59 -Sekera bez topůrka není úplná.
  To vyráběl většinou kolář.
 • 00:22:03 A to z habru, dubu, akátu
 • 00:22:06 a hlavně z u nás
  nejběžnějšího jasanu,
 • 00:22:08 který je tvrdý a přitom pružný.
 • 00:22:11 -A vyráběl je takovým způsobem,
 • 00:22:14 že dřevo si upnul do strejčku
  nebo do dědka
 • 00:22:17 a vlastně tímto způsobem
  potom to opracoval.
 • 00:22:23 -Představena jsou tu
  i další řemesla,
 • 00:22:25 typická pro tento kraj.
 • 00:22:28 -Jedno z nejstarších řemesel
  na Konicku je kovářství.
 • 00:22:32 Protože tady původně
  na místě zámku stávala tvrz,
 • 00:22:36 kde se přepřahali koně,
  potřebovali se okout.
 • 00:22:40 -A patřilo sem taky tkalcovství,
  textilnictví a krejčovství.
 • 00:22:45 A od roku 1926 i vahařství.
  Váhy se tu vyrábějí dodnes.
 • 00:22:50 -Zakladatelem tohoto vahařství
  je pan Münster.
 • 00:22:54 Podle něho se i jmenují váhy,
  systém Münster.
 • 00:22:57 Jsou to váhy decimálky
  a váhy běhounové,
 • 00:23:00 váhy můstkové a dobytčí.
 • 00:23:02 -Expozici i zámek
  si můžete prohlédnout
 • 00:23:04 vždy od pondělí do pátku.
 • 00:23:08 -Kopce mezi Jabloncem nad Nisou
  a Frýdštejnem
 • 00:23:10 nabízejí úchvatné výhledy.
 • 00:23:13 Na ta nejatraktivnější místa
  vás zavede
 • 00:23:15 naučná stezka pojmenovaná
  po manželích Scheybalových.
 • 00:23:18 Proč zrovna po nich,
 • 00:23:20 proč jim učaroval
  právě tenhle kout země,
 • 00:23:22 to se dozvíte právě teď.
 • 00:23:27 -Manželé Jana a Josef Scheybalovi
  se do Jablonce nad Nisou
 • 00:23:31 přistěhovali
  v 60. letech minulého století.
 • 00:23:34 Oba byli národopisci
 • 00:23:36 a do krajiny v okolí města
  se doslova zamilovali.
 • 00:23:39 Josef Václav Scheybal
  byl navíc skvělý kreslíř
 • 00:23:42 a jeho nesčetné skici
  dodnes pomáhají památkářům
 • 00:23:46 při restaurování
  dávno poničených památek.
 • 00:23:49 Příkladem může být
  trochu nenápadný Klingerův kříž
 • 00:23:52 na samém kraji Rychnova.
 • 00:23:54 -Tady právě stojíme u zastavení,
 • 00:23:57 které je věnováno
  Klingerovu kříži,
 • 00:24:01 který vznikl
  na začátku 19. století,
 • 00:24:04 na památku Marie Klingerové,
 • 00:24:07 která tady byla,
  někde v těchto místech,
 • 00:24:11 zavražděna kovářským tovaryšem
  ze zištných důvodů.
 • 00:24:16 -Není to jediná
  drobná historická památka,
 • 00:24:19 k níž vás Naučná stezka
  manželů Scheybalových zavede.
 • 00:24:22 Oba si dobře uvědomovali,
  že právě boží muka, kříže a sochy
 • 00:24:26 jsou často posledními
  připomínkami starých cest
 • 00:24:29 a jejich křižovatek.
 • 00:24:31 Dávno před námi zde žili lidé
 • 00:24:33 se svými tužbami,
  strachem i tragédiemi
 • 00:24:36 a chtěli se svěřit
  budoucím generacím s problémy,
 • 00:24:39 které je nejvíc tížily,
  kterými přetékalo jejich nitro.
 • 00:24:42 Zapsali si kdysi
  při toulkách krajinou.
 • 00:24:47 Nebyli ostatně sami,
 • 00:24:49 koho zvlněná krajina
  s nádhernými výhledy inspirovala.
 • 00:24:53 -Je to i místo,
  kde se pohybovali malíři.
 • 00:24:56 Konkrétně v tomto místě
 • 00:24:59 rychnovský malíř
  Richard Felgenhauer.
 • 00:25:02 -Ať se otočíte
  kterýmkoliv směrem,
 • 00:25:04 máte co obdivovat.
 • 00:25:07 Tuhle krásu navíc
  můžete vychutnávat v klidu.
 • 00:25:10 Mnoho turistů
  sem totiž nezabloudí.
 • 00:25:12 A je to škoda.
 • 00:25:14 I proto vznikla naučná stezka
  téměř 18 kilometrů dlouhá.
 • 00:25:18 -Je to krajina,
  kam Scheybalovi rádi chodili.
 • 00:25:22 Je tady vlastně relativní klid
 • 00:25:26 a přitom jsou tu
  opravdu nádherné výhledy.
 • 00:25:31 Z tohoto místa
  na Pelíkovickém hřebeni
 • 00:25:34 je vidět do Krkonoš,
  do Jizerských hor,
 • 00:25:37 dolů do kraje,
  do Českého středohoří.
 • 00:25:39 -Kdo má výhledy do daleka rád,
 • 00:25:42 může vystoupat až na nejvyšší
  vrchol naučné stezky,
 • 00:25:45 na Kopaninu,
  najde tam kamennou rozhlednu,
 • 00:25:48 postavenou v roce 1894
  Klubem českých turistů.
 • 00:25:54 -Rozhledna byla slavnostně
  otevřena 3. června.
 • 00:25:57 Byly kvůli tomu vypraveny
  zvláštní vlaky z Prahy,
 • 00:26:00 dokonce pro ústředí
  toho Klubu českých turistů.
 • 00:26:03 A traduje se,
 • 00:26:05 že první den po otevření
  ji navštívilo
 • 00:26:07 a nahoru vylezlo 400 lidí.
 • 00:26:10 Na rozhlednu Kopanina
  vede 94 schodů a měří 21 metrů.
 • 00:26:17 -Tento bod je také
  takovou jazykovou hranicí.
 • 00:26:21 Na sever se vlastně
  mluvilo německy, na jih česky.
 • 00:26:25 A zároveň to byla
  i podnební hranice.
 • 00:26:29 Dolů bylo takové mírnější podnebí,
  počasí,
 • 00:26:33 a nahoru už vlastně,
  směrem k Jizerským horám,
 • 00:26:37 bylo počasí daleko drsnější.
 • 00:26:40 -Odsud už je to jen kousek
  do Českého ráje.
 • 00:26:42 Na dohled budete mít třeba
  zříceninu hradu Frýdštejn,
 • 00:26:45 známého z pohádky o princezně
  Jasněnce a létajícím ševci.
 • 00:26:50 A nemusíte jen po svých.
 • 00:26:52 V nedaleké turistické chatě
  si můžete půjčit
 • 00:26:55 nejen klíče od rozhledny,
  ale i koloběžky
 • 00:26:57 a sjet třeba až k Jizeře
  na Malou Skálu.
 • 00:26:59 Pokud se rozhodnete vrátit
  do Jablonce nad Nisou,
 • 00:27:02 stojí za to zavítat
  třeba do bývalé fary,
 • 00:27:04 kde manželé Scheybalovi
  dlouhá léta žili.
 • 00:27:07 Dnes v ní funguje
  turistické informační centrum.
 • 00:27:12 -A teď už soutěž.
 • 00:27:14 Iveta se minule ptala na raně
  barokní zámek v Ústeckém kraji,
 • 00:27:18 k jehož chloubám patří
  zahrady a lovecká sbírka.
 • 00:27:20 Správná odpověď se ukrývala
  pod B, jsou to Libochovice.
 • 00:27:23 Vítězi moc blahopřejeme.
 • 00:27:25 Dnešní otázka
  se bude týkat stříbra,
 • 00:27:28 přesněji města Stříbro,
 • 00:27:30 které proslulo
  svou hornickou minulostí.
 • 00:27:32 Obrovské bohatství
  se ukrývalo v nitru dvou vrchů.
 • 00:27:35 Jedním z nich vede naučná stezka
 • 00:27:37 a také se tu vine křížová cesta
  o 14 zastaveních
 • 00:27:40 v podobě kapliček,
  stojí tu bezmála 200 let.
 • 00:27:42 Podnět ke stavbě křížové cesty
  dal tehdejší měšťan Anton Batiek.
 • 00:27:47 Vyšla na 365 zlatých
  a vysvěcena byla v roce 1837.
 • 00:27:51 O necelých sto let později
  byly obnoveny obrazy,
 • 00:27:54 díky sbírce obyvatel Stříbra.
 • 00:27:56 Jak se onen kopec jmenuje?
  Může to být:
 • 00:28:04 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  A tady už vidíte, jak na to.
 • 00:28:08 Potřebné informace najdete
  i na teletextu
 • 00:28:10 a webu České televize.
 • 00:28:12 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:17 Pro tentokrát je to všechno.
 • 00:28:19 Za týden vás čeká osada
  Horní Albeřice a její půvaby,
 • 00:28:22 včetně podzemních krás.
 • 00:28:24 To bude ale až příští neděli,
  do té doby můžete brouzdat
 • 00:28:27 našimi webovkami,
  www.toulavakamera.cz,
 • 00:28:30 a vybírat
  ze spousty tipů na výlet.
 • 00:28:32 Mějte hezké dny
  začínajícího podzimu.
 • 00:28:35 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:41 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017

Související