iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 11. 2015
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
14041
zhlédnutí

Toulavá kamera

Hroznětín — Naučná stezka Bijadla — Zámek Raduň — Horolezecká aréna — Obora Zásmuky — Ecce Homo Park

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Jsme v polovině listopadu
 • 00:00:22 a teploty posledních dní
  připomínají spíš jaro než podzim.
 • 00:00:25 A tak toho využijeme
  a vydáme se na cesty.
 • 00:00:28 Tentokrát začneme na Karlovarsku,
  kde se přesvědčíme o tom,
 • 00:00:32 že i malé obce a městečka
 • 00:00:33 mohou mít velmi zajímavou
  a bohatou historii.
 • 00:00:37 Pak nás čeká jižní Plzeňsko
  a naučná stezka,
 • 00:00:40 u jejíhož zrodu stál myslivec
  a milovník přírody Josef Jindra.
 • 00:00:45 Další zastávkou bude zámek Raduň,
 • 00:00:48 nazývaný perlou
  novoklasicistního romantismu.
 • 00:00:52 Potom se vypravíme do Liberce,
 • 00:00:55 kde si vyzkoušíme
  tamní lezeckou arénu,
 • 00:00:58 určenou pro horolezecké elévy.
 • 00:01:00 Obora Zásmuky - to je klid,
  pestrá flóra a fauna
 • 00:01:04 i neobvyklé fotbalové hřiště.
 • 00:01:08 A nakonec Šternberk
  a fandové z tamního automotoklubu,
 • 00:01:12 kteří stojí
  za vznikem Ecce Homo Parku.
 • 00:01:17 První minuty strávíme v Hroznětíně,
  na úpatí Krušných hor,
 • 00:01:20 necelých 10 kilometrů
  od Karlových Varů.
 • 00:01:23 Dneska sotva dvoutisícové
  městečko má velmi dlouhou
 • 00:01:26 a bohatou historii.
 • 00:01:28 Židovské ghetto tam vzniklo
  na sklonku 15. století
 • 00:01:31 a starý židovský hřbitov
  stále patří k významným památkám.
 • 00:01:35 Rozvoj obce ještě o dvě století
  dříve je spojován se šlechticem,
 • 00:01:40 který si chtěl vydobýt
  rytířské ostruhy
 • 00:01:42 při osvobozování Jeruzaléma.
 • 00:01:44 Místo toho ale skončil
  v rukou chebských loupežníků.
 • 00:01:51 Řeč je o blahoslaveném Hroznatovi.
 • 00:01:53 Zakladatele tepelského kláštera
  a patrona západočeské diecéze
 • 00:01:57 totiž zajali chebští
  loupeživí rytíři
 • 00:02:00 při jeho cestě do Hroznětína.
 • 00:02:02 Tuhle osadu hrabě získal
  za své vojenské zásluhy
 • 00:02:06 v roce 1213 od krále
  Přemysla Otakara I.
 • 00:02:10 Přivedl sem své lidi,
  aby tu těžili dřevo a nerosty.
 • 00:02:15 Toto místo je zajímavé.
 • 00:02:17 Za námi se nachází schody
 • 00:02:19 od bývalého loveckého
  zámečku Hroznaty.
 • 00:02:22 Zámeček není, ovšem schody
  zůstávají doposud.
 • 00:02:27 V určitých spisech je zmíněno,
 • 00:02:30 že blahoslavený Hroznata
  kvůli vizitaci majetku
 • 00:02:33 procházel právě tímto územím,
 • 00:02:36 když šel do Lichtenstadtu,
  neboli do dnešního Hroznětína,
 • 00:02:40 kde měl vizitovat,
 • 00:02:42 a právě na této cestě
  měl být zajat.
 • 00:02:45 Doufáme, že toto místo
  může být skutečně tím,
 • 00:02:48 kde k tomu jeho zajetí
  mohlo dojít.
 • 00:02:55 Hroznatovi únosci samozřejmě
  prahli hlavně po penězích.
 • 00:02:59 Nutili bohatého šlechtice,
 • 00:03:01 aby jim daroval majetek
  tepelského kláštera.
 • 00:03:04 Když odmítl, uvěznili ho.
 • 00:03:06 Nejspíš na hradě Starý Hrozňatov.
 • 00:03:08 Nakonec zemřel v hladomorně.
 • 00:03:12 14. července 2007 uplyne
  800 let od jeho smrti.
 • 00:03:18 Také ho ctíme
  jako mučedníka pro spravedlnost,
 • 00:03:21 a to z toho důvodu,
 • 00:03:23 že chtěl spravedlivě chránit to,
  co vyčlenil pro službu Bohu.
 • 00:03:27 Stal se tak vlastně
  v dnešní době také člověkem,
 • 00:03:30 kterého ctíme jako ochránce
 • 00:03:32 nespravedlivě vězněných,
  politických vězňů a podobně.
 • 00:03:43 Do kostela chodí turisté
  i kvůli relikvii,
 • 00:03:46 které svěřují
  své starosti a prosby.
 • 00:03:48 Uložená je ve speciální schránce.
 • 00:03:53 Nevím přesně, co je to za slitinu,
  ale je to strašně těžké.
 • 00:03:56 Já jsem zpočátku
  dával s tou bustou požehnání,
 • 00:03:59 a to docela dalo zabrat.
 • 00:04:03 Tu relikvii máme tady
  v prostřední části -
 • 00:04:06 vlastně na místě,
 • 00:04:08 které je co nejblíže srdci,
  a je tam malý kousíček kosti,
 • 00:04:12 který byl odebrán z relikviáře,
 • 00:04:15 který je umístěný v dnešní době
  v klášteře Teplá v boční lodi.
 • 00:04:19 Další zajímavostí Hroznětína
  je židovský hřbitov.
 • 00:04:22 Patří k nejstarším u nás.
 • 00:04:24 Izraelité sem přišli
  v 15. století,
 • 00:04:26 když v Praze vypukl mor.
 • 00:04:28 Žilo jich tu až 537
  a patřilo jim 38 domů.
 • 00:04:32 Ovšem ti chodili za prací
  do Karlových Varů
 • 00:04:35 a do větších měst -
  a ti měli na starosti bankovnictví.
 • 00:04:40 Peníze.
 • 00:04:41 Půjčovali peníze
  na 20 procent úroku,
 • 00:04:44 což katolíci jenom na 10 procent.
 • 00:04:46 Ostatní byli, dá se říct,
  takoví jako podomní řemeslníci,
 • 00:04:51 kteří vyráběli tabák,
  dělali, šili různé věci,
 • 00:04:55 a to prodávali po domácnostech.
 • 00:04:58 Z Hroznětína to je
  jen kousek jak do Krušných hor,
 • 00:05:01 tak i do Karlových Varů.
 • 00:05:04 Okolní krajinou můžete
  putovat vlakem, nebo na kole.
 • 00:05:08 Zdejší příroda
  je k výletům jako stvořená.
 • 00:05:18 Josef Jindra byl od dětství
  veden k lásce k přírodě.
 • 00:05:22 I když se nestal profesionálním
  lesníkem, jak chtěl,
 • 00:05:25 les se mu stal celoživotní láskou.
 • 00:05:27 Své poznatky a zkušenosti
  nedávno přetavil
 • 00:05:30 v netradiční naučnou stezku
  a centrum na Bijadlech,
 • 00:05:34 což je dnes místní část
  obce Merklína.
 • 00:05:36 Hlavně děti by se sem
  měly vypravit a dozvědět se,
 • 00:05:40 jak to v lese chodí,
  která zvířata tam žijí a jak.
 • 00:05:43 Poznávat druhy stromů,
  jejich dřevo.
 • 00:05:45 A seznámit se
  i s tradičními řemesly,
 • 00:05:48 jimž se naši předci věnovali.
 • 00:05:52 Kdysi tu stávala ves Bijadla,
  která ale zanikla
 • 00:05:55 za nejasných okolností
  někdy v 15. století.
 • 00:05:57 Dost možná její osud
  zpečetili husité,
 • 00:06:00 stejně tak mohla zmizet
  z povrchu zemského
 • 00:06:03 za potyček Jiřího z Poděbrad
  s panskou jednotou.
 • 00:06:06 V časech poměrně nedávných
 • 00:06:08 vyrostl na jejím místě
  družstevní vepřín.
 • 00:06:12 Tady byl opravdu dobrý chov prasat
  a pak se to vlastně zrušilo,
 • 00:06:17 dali to nějakým nájemníkům,
  kteří to zdevastovali,
 • 00:06:20 a bylo to v hrozném stavu.
 • 00:06:22 Já jsem vlastně myslivec
  a napadlo mě,
 • 00:06:25 že by se mohla
  tato stavba využít.
 • 00:06:28 Koupili jsme to
  v roce 2013 na podzim
 • 00:06:32 a rok na to jsme to
  otevírali - 4. října.
 • 00:06:38 Doslova kouzelnou proměnu
  mají na svědomí hodiny práce
 • 00:06:41 členů rodiny Jindrových
  i jejich přátel.
 • 00:06:46 Lidé, kteří mi s tím pomáhali...
 • 00:06:48 Radek Toušek s vycpaninami.
 • 00:06:50 Většinu zvířat jsme dostali
  darem od různých sponzorů,
 • 00:06:54 něco vlastně jsem měl
  jako rodinnou sbírku,
 • 00:06:57 něco jsem ulovil já,
  když jsem jezdil po lovech.
 • 00:07:01 Kromě známých šelem,
  jako jsou liška a jezevec,
 • 00:07:04 tu narazíte i na nedávné
  přivandrovalce do našich lesů -
 • 00:07:08 psíka mývalovitého,
  mývala severního nebo norka.
 • 00:07:12 V další kóji tady vidíte
  třeba pernatou zvěř.
 • 00:07:15 Vzácné tetřevy hlušce či tetřívky.
 • 00:07:18 A na rybníčku mimo jiné
  kachny chocholačky.
 • 00:07:21 Protože nás hostí
  zapálený myslivec,
 • 00:07:23 nemůže v expozici chybět ani místo
  pro krmení drobné zvěře.
 • 00:07:28 Štěpán Vacík dělá v lese,
 • 00:07:30 pomáhal mi s těmi dřevinami,
  což si tady děti můžou prohlížet.
 • 00:07:35 Je to udělané pěkně,
  že vidí zakrojení, řez,
 • 00:07:39 je u toho cedulka,
 • 00:07:41 který strom, tvrdé dříví,
  měkké dříví - je to každé zvlášť.
 • 00:07:47 Další podívaná nás čeká
  pod širým nebem.
 • 00:07:51 Tady v té ohradě máme daňky.
 • 00:07:54 Je tady taková rarita,
  která se nám letos narodila.
 • 00:07:58 Je to dva měsíce starý daněk,
  je to kluk a je černý.
 • 00:08:02 Máme tady divočáky, samec je kňour,
  říkáme mu Ferda,
 • 00:08:07 a bachyně je Anča.
 • 00:08:10 Štětináči mají za sousedy
  jeleny sika Dybowského.
 • 00:08:14 V dalším výběhu
  se zabydleli mufloni,
 • 00:08:17 ve voliérách pak králíci divocí,
  ale i bažanti
 • 00:08:20 a spousta dalších opeřenců.
 • 00:08:22 Jejich hladové krky
  dokáží pořádně zaměstnat.
 • 00:08:26 Trvá to tak dvě hodiny ráno,
  dvě hodiny odpoledne,
 • 00:08:30 než se celé to zvířectvo nakrmí.
 • 00:08:32 A protože na Merklínsku
 • 00:08:34 lidi odjakživa živilo zemědělství
  a s ním spojená řemesla,
 • 00:08:37 vede stezka pochopitelně
  i do haly plné povozů,
 • 00:08:40 secích strojů, pluhů,
  bran na vláčení polí
 • 00:08:44 i různých drobnějších
  pomůcek pro hospodáře.
 • 00:08:48 Tady jsme nainstalovali
  starou kovárnu,
 • 00:08:51 jak to asi tak mohlo vypadat
  v kovářství.
 • 00:08:55 Tady vedle jsme udělali
  ještě zase starou truhlárnu.
 • 00:09:00 Tomuto se říkalo "dědek" -
  a to bylo na strouhání.
 • 00:09:03 To měli staří tesaři nebo truhláři.
 • 00:09:06 Na to si člověk sedl
 • 00:09:08 a tím hoblíkem anebo struhákem
  se opracovávalo dřevo.
 • 00:09:12 Naše společná procházka je u konce.
 • 00:09:15 Ale vy si můžete výlet
  na Bijadla naplánovat i v zimě,
 • 00:09:18 jen musíte předem zavolat.
 • 00:09:20 Od jara bude opět otevřeno
  každý víkend.
 • 00:09:26 Zámek Raduň, jak už zaznělo,
 • 00:09:28 je nazýván perlou
  novoklasicistního romantismu.
 • 00:09:31 Na jeho místě nejprve
  stával středověký hrad,
 • 00:09:34 ve strategickém místě
  na Jantarové stezce.
 • 00:09:37 Prvně je zmiňován v roce 1320.
 • 00:09:39 Od té doby se tu
  vystřídalo hodně majitelů,
 • 00:09:42 kteří sídlo různě upravovali.
 • 00:09:44 K zásadní změně došlo
  v první polovině 19. století,
 • 00:09:47 kdy byl přestavěn na zámek.
 • 00:09:50 Nejslavnější období
  prožil raduňský zámek
 • 00:09:53 za panování
  pruského rodu Blücherů,
 • 00:09:56 který se tady usídlil
  na víc než 100 let.
 • 00:09:58 Místní dějiny
  začal psát v roce 1832.
 • 00:10:01 Tehdy se sem přiženil
  vnuk maršála Blüchera,
 • 00:10:04 knížete z Wahlstattu,
 • 00:10:06 legendárního vítěze
  nad Napoleonem.
 • 00:10:09 Rodina nevynechala
  jedinou příležitost,
 • 00:10:12 jak svého slavného předka
  připomenout.
 • 00:10:15 Jedním z takových artefaktů
  je i tento obraz,
 • 00:10:19 který představuje scénu
  bitvy u Katzbachu,
 • 00:10:25 kde maršál Blücher byl jejím
  hlavním vítězným aktérem.
 • 00:10:31 Procházka po zámku
 • 00:10:32 připomíná život
  aristokratické rodiny
 • 00:10:35 i služebnictva od počátku
  19. až do poloviny 20. století.
 • 00:10:39 Její autoři mysleli i na děti,
  kterým je věnováno celé přízemí.
 • 00:10:44 Zjistíte tu,
 • 00:10:45 že život zámeckých capartů
  nebyl zdaleka pohádkový.
 • 00:10:50 Zámecké děti měly především
  spoustu povinností.
 • 00:10:54 Vlastně si hrály jenom
  v tom nejútlejším věku,
 • 00:10:58 ale ani tam to nebylo
  nikdy prvoplánově hraní,
 • 00:11:02 ale vždycky výchova k něčemu.
 • 00:11:04 A čím byly děti starší,
  tím pak na ně nastupovaly
 • 00:11:08 ty armády guvernantek,
  vychovatelů, domácích učitelů.
 • 00:11:13 Ti do nich s odpuštěním
  hustili všechny možné znalosti.
 • 00:11:20 V roce 1824 si zámečtí páni
  dopřáli vodovod,
 • 00:11:23 což byla na tehdejší dobu
  velká vymoženost.
 • 00:11:26 A krátce po začátku
  minulého století
 • 00:11:29 už tekla z kohoutků v komfortních
  koupelnách teplá voda.
 • 00:11:35 Toto je želízko na šůsky nad čelo,
  tady se rozdělalo to pouzdro,
 • 00:11:41 vložil se dovnitř pevný líh
  a želízko se nahřálo.
 • 00:11:45 Když bylo nahřáté,
 • 00:11:47 tak si dáma tím želízkem dělala
  nad čelem takové drobné šůsky,
 • 00:11:53 které se nosily místo ofiny.
 • 00:11:58 První patro zámku
 • 00:12:00 sloužilo k reprezentaci
  a pořádání společenských akcí.
 • 00:12:03 Po slavnostní hostině
 • 00:12:05 se dámská a pánská společnost
  rozcházela do pokojů jim určených.
 • 00:12:11 Pánové do kuřárny
 • 00:12:14 ke skleničce likéru,
  k doutníku, k cigaretám,
 • 00:12:16 protože dámy nekouřily,
  a tady vedli ty světodějné řeči.
 • 00:12:21 No, a dámy, ty se přestěhovaly
  do svých dámských pokojů
 • 00:12:26 nad šálek čokolády, šálek kávy
 • 00:12:29 a vedly tam takové ty dámské řeči,
  jaké vedeme všichni,
 • 00:12:34 když se potkáme
  se svými kamarádkami.
 • 00:12:37 Nejzdobnější částí zámku
  je přístavba.
 • 00:12:41 V roce 1903 ji
  v rokokovém a renesančním stylu
 • 00:12:45 nechal vybudovat
  třetí kníže Blücher.
 • 00:12:47 A v jejím podkroví si pro sebe
  zařídil novou knihovnu a pracovnu.
 • 00:12:53 My ho podezříváme,
  že to nebylo ani tak kvůli tomu,
 • 00:12:56 že chtěl mít další skříně
  na své knihy,
 • 00:12:59 ale že se spíš chtěl odstřihnout
 • 00:13:01 od toho každodenního ruchu
  těch pater pod sebou.
 • 00:13:05 Protože v té době
  byl potřetí ženatý,
 • 00:13:09 a ač mu bylo
  už hodně přes 60 let,
 • 00:13:11 měl ještě tři malé děti -
 • 00:13:15 a vlastně tomu poslednímu -
  10. potomkovi byl teprve rok.
 • 00:13:19 Příjemnou procházku
  nabízí velký zámecký park
 • 00:13:22 a oranžérie s několika
  stovkami cizokrajných rostlin.
 • 00:13:25 Nově je veřejnosti přístupná
  i zrekonstruovaná barokní sýpka,
 • 00:13:29 která slouží
  jako návštěvnické centrum.
 • 00:13:35 Láká vás lezení po skalách,
  ale nemáte dost zkušeností?
 • 00:13:39 To vůbec nevadí,
  liberečtí horolezci mají řešení.
 • 00:13:43 Historický lom
  přímo uprostřed města
 • 00:13:46 proměnili z nevzhledné skládky
  v lezeckou arénu pro začátečníky.
 • 00:13:50 Přijít může, každý včetně dětí,
 • 00:13:52 a vyzkoušet si třeba
  základy pohybu na tzv. ferratě
 • 00:13:56 nebo s trochou odvahy
  i lezení s mačkami a cepínem.
 • 00:14:00 Najít tohle místo
  dá pořádnou fušku i místním.
 • 00:14:03 Lom ukrytý za domy
  je přitom od zdejší radnice
 • 00:14:06 vzdušnou čarou
  vzdálený sotva kilometr.
 • 00:14:08 Zatímco teď v něm zní
  jen cvakání karabin,
 • 00:14:11 ještě před 100 lety
  tu bývalo pořádně rušno.
 • 00:14:14 Právě odsud pochází většina
  dlažebních kostek v Liberci.
 • 00:14:17 Zdejší žula má totiž jemné zrno
 • 00:14:19 a patří mezi vzácnější
  co do výskytu.
 • 00:14:23 Většinu okolí tvoří
  tzv. liberecká žula,
 • 00:14:26 už na první pohled -
  rozdílné kameny.
 • 00:14:29 Tento jemnozrnný
  se typicky využívá
 • 00:14:32 k výrobě dlažebních kostek,
 • 00:14:35 on takzvaně,
  jak by řekli kameníci,
 • 00:14:38 on dobře drží hranu,
  takže se době štípe.
 • 00:14:41 Pak ale zájem o kámen opadl
 • 00:14:43 a lom se začal měnit
  v nevzhlednou skládku.
 • 00:14:46 Jako Šípková Růženka
  čekal na probuzení.
 • 00:14:48 A dočkal se.
 • 00:14:50 Objevila ho totiž parta horolezců,
 • 00:14:52 které utajený prostor
  v centru města doslova nadchl.
 • 00:14:58 Předloni v říjnu
  byla první brigáda, s tím,
 • 00:15:01 že tady to bylo kompletně
  zanešené náletovými dřevinami
 • 00:15:05 a veškerým bordelem,
  co vás napadne.
 • 00:15:08 Takže jsme vlastně museli
  tohle kompletně vykácet,
 • 00:15:11 vyčistit to.
 • 00:15:12 A postupně jsme to
  začali dávat dohromady.
 • 00:15:15 Pro zkušené horolezce
 • 00:15:17 není 20 metrů vysoký masiv
  ničím výjimečným.
 • 00:15:19 Začátečníkům ale dává šanci
 • 00:15:21 vyzkoušet si první hmaty
  na skutečné skále.
 • 00:15:25 A protože v poslední době
  stoupá počet ferrat,
 • 00:15:28 tedy zajištěných lezeckých cest,
  vybudovali jednu i tady.
 • 00:15:33 My máme tu ferratu takovou,
 • 00:15:35 aby si to lidé třeba
  vůbec poprvé vyzkoušeli,
 • 00:15:37 aby se naučili,
 • 00:15:39 jak se po té ferratě chodí,
  nebo jak se na ní má chovat.
 • 00:15:43 Takže ty si přijdeš
  k tomu kotvícímu bodu,
 • 00:15:46 odendáš si jednu karabinu,
  cvakneš si ji nad to, tím pádem,
 • 00:15:49 kdyby se ti tady něco stalo
  při tom cvakání,
 • 00:15:52 tak stále jsi ještě jištěný
  tou jednou.
 • 00:15:54 Vyndáš si tu druhou karabinu
  a cvakneš si ji proti ní.
 • 00:15:57 A takhle jsi zase zajištěný
  a můžeš pokračovat dál.
 • 00:16:00 V Česku zatím takových ferrat
  ve volné přírodě moc nenajdete,
 • 00:16:04 a tak za nimi jejich příznivci
  jezdí hlavně do italských Alp.
 • 00:16:08 Tam si totiž zajištěné cesty
 • 00:16:10 budovali horalé pro snazší pohyb
  v těžko přístupném terénu.
 • 00:16:13 V libereckém lomu
 • 00:16:14 si ale můžete vyzkoušet
  i druhy lezení,
 • 00:16:17 které jsou v našich skalách
 • 00:16:18 kvůli ochraně přírody
  většinou zakázané.
 • 00:16:21 Třeba tzv. drytool.
 • 00:16:23 Je to dráha, po které se leze
  s pomocí maček a cepínů,
 • 00:16:27 což jsou normálně zbraně,
  nebo pomůcky,
 • 00:16:29 které se používají
  při lezení do ledu,
 • 00:16:32 ale leze se s tím
  vlastně taková cvičná cesta.
 • 00:16:35 Ta dřeva jsou předvrtaná
 • 00:16:37 a člověk si ty hroty
  do toho jenom v podstatě zakládá.
 • 00:16:40 Je to v podstatě
  taková ta jednodušší část.
 • 00:16:43 Jinak tomu cepínu stačí
  potom opravdu hrozně málo,
 • 00:16:46 jakákoliv taková hranka,
 • 00:16:49 když se to člověk naučí držet,
  aby s tím zbytečně neklinkal,
 • 00:16:52 tak za toto se dá v podstatě
  už bezpečně pověsit.
 • 00:16:55 Ve chvíli, kdy tohle zvládne,
 • 00:16:57 tak samozřejmě se může posunout dál
 • 00:16:59 k tomu lezení čistě
  jenom po té skále,
 • 00:17:01 bez těch předvrtaných pomůcek,
  třeba bez těch děr tady.
 • 00:17:04 A pokud se vám třeba
  z výšek dělá špatně,
 • 00:17:07 můžete se do lomu
  vypravit jen tak.
 • 00:17:09 Za kouskem skoro divoké přírody.
 • 00:17:11 Můžete si sem přijít opéct buřta,
  přijít s kávou, posedět,
 • 00:17:14 přečíst knížku.
 • 00:17:15 My se tady pokoušíme udělat
  nějakou květinovou výsadbu.
 • 00:17:18 V tom jezírku, které tam máme,
 • 00:17:20 tak tam úspěšně odchováváme
  čolka horského,
 • 00:17:22 který si tam našel
  ideální místo k žití
 • 00:17:25 a pak i zimoviště mezi kameny.
 • 00:17:27 Otevřeno tu mají i v zimě,
  kdy se tu pro změnu leze na ledu.
 • 00:17:30 Jen raději,
 • 00:17:31 pokud se sem rozhodnete vypravit,
  předem zavolejte.
 • 00:17:35 Teď se vydáme do Zásmuk
  a tamní obory,
 • 00:17:38 založené koncem 16. století.
 • 00:17:40 Když budete městem projíždět,
  tak vzpomeňte,
 • 00:17:43 že jedete po někdejší
  císařské silnici.
 • 00:17:45 Ta v 18. věku rozdělila oboru
  na dvě části.
 • 00:17:48 A tak bylo nezbytné
  je zase spojit,
 • 00:17:51 a to prostřednictvím
  jeleního tunelu,
 • 00:17:54 tedy jakéhosi biokoridoru,
 • 00:17:56 jímž mohla zvířata procházet
  z jedné strany na druhou a zpět.
 • 00:18:01 PTAČÍ ZPĚV
 • 00:18:03 Poznali jste,
  kdo tu tak krásně prozpěvuje?
 • 00:18:06 Ano, pěnkava.
 • 00:18:07 Na 30 hektarech zeleně
  bývalé zámecké obory se jí líbí.
 • 00:18:11 Mohutné duby tu dorostly
  do výšky 35 metrů
 • 00:18:13 a stáří některých
  přesahuje 200 let.
 • 00:18:16 Různé druhy živočichů
  tráví celý svůj život
 • 00:18:19 pouze na jednom určitém
  druhu stromu.
 • 00:18:21 Svého hostitele využijí
  i po jeho smrti.
 • 00:18:24 Třeba larvy brouka roháče
  se živí trouchnivějícím dřevem.
 • 00:18:30 V roce 2014 zde vznikla
  naučná stezka ochránců přírody,
 • 00:18:34 Zásmucká Bažantnice,
  která dětem ukazuje přírodu,
 • 00:18:38 a návštěvníci mohou v klidu
  odpočívat při příjemné procházce.
 • 00:18:42 Kdysi bývala obora
  součástí šlechtického majetku,
 • 00:18:46 patřila Šternberkům.
 • 00:18:47 Králem mezi zdejšími stromy
  je Leopoldův dub.
 • 00:18:50 Jeho kmen má obvod 601 centimetrů
  a starý je přibližně 300 let.
 • 00:18:55 Jméno dostal podle předválečného
  majitele zásmuckého panství,
 • 00:19:00 českého vlastence
  Leopolda Františka Šternberka.
 • 00:19:04 Leopold povinně chodil
  do zásmucké obecné školy,
 • 00:19:08 aby se naučil pořádně česky.
 • 00:19:10 A jako osmnáctiletý
  narukoval do 1. světové války.
 • 00:19:15 Byl raněn u Bukoviny,
  téměř přišel o nohu.
 • 00:19:19 Po heydrichiádě byl žádán,
 • 00:19:21 aby přijal občanství
  Velkoněmecké říše, což odmítl.
 • 00:19:26 No a byl to velice statečný
  člověk a velký vlastenec.
 • 00:19:30 Za první republiky se v oboře
  chovali trofejní jeleni.
 • 00:19:34 V té době se taky zrodila
  jedna zdejší zajímavost -
 • 00:19:37 velké množství mohutných kmenů
  srostlých k sobě.
 • 00:19:40 Kvůli jelenům se tu hodně kácelo.
 • 00:19:43 Bylo potřeba zajistit,
 • 00:19:44 aby zvěř měla dostatek
  travnatých ploch.
 • 00:19:47 Pařezy obrostly výhonky,
  které léty zmohutněly,
 • 00:19:50 a samy zbytky podťatých stromů
  pak postupně zanikly.
 • 00:19:54 Když přišel rok 1948,
  obora připadla městu Zásmuky.
 • 00:19:57 A na pasece vyrostlo
  fotbalové hřiště.
 • 00:20:01 V roce 48 bylo všechno znárodněno
  a Leopold musel odejít.
 • 00:20:06 Podařilo se mu emigrovat
  do Spojených států,
 • 00:20:10 takže Češi, kteří tam přišli,
  do Ameriky,
 • 00:20:13 tak se na něj obraceli o pomoc.
 • 00:20:15 Nakonec zemřel na Jamajce,
 • 00:20:17 kde jeho manželka
  Cecílie Šternberková,
 • 00:20:21 velice šikovná keramička,
 • 00:20:23 mu tam udělala krásný
  keramický náhrobek.
 • 00:20:26 Šternberkové nechali
  pro vysokou zvěř
 • 00:20:29 postavit tento podchod.
 • 00:20:31 Říká se mu jelení tunel -
  a je raritou.
 • 00:20:34 Když v 18. století
 • 00:20:35 císařská silnice Karla VI.
  rozdělila oboru na dvě části,
 • 00:20:39 bránila zvěři ve volném pohybu.
 • 00:20:41 A tak vzniklo neobvyklé řešení.
 • 00:20:43 Pochybovači tvrdí,
 • 00:20:45 že vzhledem k rozměrům stavby
  byl její účel jiný.
 • 00:20:48 Existují ale svědectví,
  že jeleni tudy procházeli.
 • 00:20:51 Šternberkové by tak
  mohli být považováni
 • 00:20:53 za iniciátory
  prvních ekologických staveb
 • 00:20:56 a jejich tunel za předchůdce
  dálničních biokoridorů.
 • 00:21:00 Dneska v potoce
  nemáme žádnou vodu
 • 00:21:03 a přitom v roce 2013
  zaplavila celý tento prostor
 • 00:21:06 a podemlela pravou část klenby,
  která během krátké chvíle spadla,
 • 00:21:11 a večer se zřítila i druhá část.
 • 00:21:13 Obnova tunelu trvala
  více než půl roku
 • 00:21:16 a povedlo se zachovat
  historickou klenbu, kameny.
 • 00:21:19 A celkově tunel je nyní
  velmi pěknou památkou.
 • 00:21:22 Znovuzrození se dočkal i rybník,
  který byl kdysi napajedlem zvěře.
 • 00:21:27 Postupem doby ale zmizel,
  stejně jako ti, kdo z něj pili.
 • 00:21:32 Nová vodní plocha vrací oboře
  bývalou podobu.
 • 00:21:35 I když jeleny tu
  už brouzdat neuvidíte,
 • 00:21:37 domov tu našla spousta
  jiných živočichů i rostlin.
 • 00:21:44 Automobilové závody do vrchu
  "Ecce Homo Šternberk"
 • 00:21:47 patří k nejstarším
  svého druhu v Evropě.
 • 00:21:50 A letos slaví hned dvě výročí.
 • 00:21:52 Jezdí se už 110 let
 • 00:21:54 a zároveň 35 roků jako závod
  seriálu mistrovství Evropy.
 • 00:21:58 Parta nadšenců
  ze šternberského automotoklubu
 • 00:22:01 si k tomu pro sebe
  i všechny fandy závodění
 • 00:22:04 nadělila dárek - Ecce Homo Park.
 • 00:22:08 Najdete ho ve Šternberku
  na poněkud neobvyklém místě,
 • 00:22:12 v bývalém
  augustiniánském klášteře.
 • 00:22:14 Jedná se o zážitkovou expozici
  pro velké i malé.
 • 00:22:17 Pro všechny, kterým učarovala
  rychlá kola a vůně benzínu.
 • 00:22:21 Ecce Homo Park je prostor,
 • 00:22:23 kde jsme chtěli
  návštěvníkům ukázat,
 • 00:22:26 co všechno Ecce Homo znamená.
 • 00:22:28 V té první části můžete vidět
  něco o historii automotoklubu,
 • 00:22:31 o historii závodů
  jako takových vůbec,
 • 00:22:34 které se ve Šternberku jely,
 • 00:22:36 a ve třetí části uvidíte
  historii mistrovství Evropy.
 • 00:22:39 Centrem expozice je Síň slávy.
 • 00:22:41 S přehledem legendárních
  závodníků od roku 1905,
 • 00:22:44 v němž nechybějí manželé Junkovi
  nebo Bruno Sojka.
 • 00:22:48 Atmosféru Ecce Homo, prý jedné
  z nejkrásnějších tratí Evropy,
 • 00:22:52 navozuje speciální videostěna
  se špičkovým ozvučením.
 • 00:22:57 Je to 7 monitorů, které zde jsou,
 • 00:22:59 a na těch 7 monitorech
  běží osmiminutová smyčka.
 • 00:23:03 V této osmiminutové smyčce
  je zhruba 50 minut videa.
 • 00:23:06 Je to taková zvláštnost,
 • 00:23:08 kterou asi nikde
  v republice neuvidíte.
 • 00:23:11 Jízdu takřka skutečnou
  nabízí tenhle dokonalý simulátor.
 • 00:23:14 Na vlastní kůži se přesvědčíte,
 • 00:23:16 že řídit závodní vůz
  není vůbec jednoduché.
 • 00:23:19 Na téhle profihračce prý trénují
  i někteří zkušení jezdci.
 • 00:23:24 Je možnost tam nastavovat
  citlivost řízení,
 • 00:23:27 citlivost pedálů
  a všechny takové věci.
 • 00:23:29 Při pohybu toho automobilu
  se pohybuje současně i sedadlo,
 • 00:23:33 to znamená, pokud brzdíte,
  sedadlo s vámi jde dopředu,
 • 00:23:36 pokud zatáčíte,
  naklápí se to sedadlo.
 • 00:23:38 Je to takový pocit,
 • 00:23:39 jako byste opravdu seděl
  v závodním automobilu.
 • 00:23:42 Program s domácí tratí
  se připravuje.
 • 00:23:44 Její délka je 7 800 metrů
 • 00:23:46 a třeba v roce 1970
  na ní byla dosažena
 • 00:23:48 maximální průměrná rychlost
  109 kilometrů v hodině.
 • 00:23:52 Dnes se po ní auta řítí
  až o 69 kilometrů svižněji
 • 00:23:56 a rekordní čas projetí
  je 2 a tři čtvrtě minuty.
 • 00:24:00 Chceme do budoucna vypsat
 • 00:24:02 virtuální závod
  na trati Ecce Homo,
 • 00:24:04 kde budou moct diváci
  své síly ukázat,
 • 00:24:07 jestli jsou lepší,
 • 00:24:09 než nynější mistr Evropy
  Simone Faggioli,
 • 00:24:11 jestli dokáží ten jeho čas
  na trati snížit, nebo ne.
 • 00:24:15 Zatímco dospělí
  zkouší profitrenažér,
 • 00:24:18 děti si můžou zazávodit
  v jeho junior verzi.
 • 00:24:21 Nebo se vyřádit ve skutečném autě,
  které tu mají k dispozici.
 • 00:24:25 Tvůrci expozice sázejí
 • 00:24:26 na osvědčenou kombinaci
  zábavy a poučení,
 • 00:24:29 a tak se tady lidé
  dozvědí třeba to,
 • 00:24:31 jak vznikl neobvyklý název
  zdejšího vrchu.
 • 00:24:35 Jedna z pověstí je,
  že tam byl nějaký kupec.
 • 00:24:38 Chtěli ho přepadnout lupiči,
  chtěli ho okrást o jeho peníze -
 • 00:24:42 a on zvolal "ejhle člověk",
  jako - že někdo jde.
 • 00:24:47 To "ejhle člověk"
  v latině znamená "ecce homo".
 • 00:24:50 Od té doby se to traduje
  a tento kopec má název Ecce Homo.
 • 00:24:53 Ecce Homo Park
  pak vznikl díky podpoře města
 • 00:24:57 a díky nadšení členů
  místního automotoklubu.
 • 00:25:01 Vysloužili jsme si přezdívku
  "Ecce Homo blázni",
 • 00:25:04 protože všichni říkali,
  že jsme blázni,
 • 00:25:06 že jsme se vůbec
  do takového projektu pustili.
 • 00:25:09 Nezastavily je ani
  mohutné zdi kláštera,
 • 00:25:11 v nichž chyběl vjezd
  pro vystavená auta.
 • 00:25:14 Takže při té rekonstrukci budovy
 • 00:25:16 jsme museli otevřít
  jednu ze stěn tohoto kláštera.
 • 00:25:20 Postavili jsme auta na bok,
  protáhli jsme je dovnitř
 • 00:25:24 a stěnu jsme zase uvedli
  do původního stavu.
 • 00:25:26 Ecce Homo Park
  je otevřen celoročně.
 • 00:25:28 A začíná už být
  zdejším "Ecce Homo bláznům" malý.
 • 00:25:32 Kdyby prý sehnali peníze,
 • 00:25:33 pustili by se hned
  do jeho rozšiřování.
 • 00:25:39 Iveta se minule ptala
  na barokní poutní areál,
 • 00:25:42 kde nalezneme kostelík
  z konce 17. století
 • 00:25:46 a také klášter s poustevnou.
 • 00:25:48 Správná odpověď
  se ukrývala pod Áčkem,
 • 00:25:50 je to Skalka u Mníšku pod Brdy.
 • 00:25:52 Vítězi moc blahopřeji,
 • 00:25:54 těšit se může mimo jiné
  na 21. díl Toulavé kamery,
 • 00:25:57 knížka před pár dny
  vyjela z tiskárny.
 • 00:26:01 A teď už dnešní soutěž.
 • 00:26:03 Na našem území se odnepaměti
  dobývalo nerostné bohatství
 • 00:26:07 a některé oblasti jsou
  doslova provrtány štolami.
 • 00:26:10 Krušné hory nejsou výjimkou.
 • 00:26:12 Já se dnes ptám na tamní
  největší cínový důl.
 • 00:26:15 Najdeme jej u obce Hřebečná.
 • 00:26:17 Fungoval nepřetržitě 400 let,
 • 00:26:20 od poloviny 16. století
  do konce 2. světové války.
 • 00:26:24 Havíři se spouštěli do hloubky
  více než 200 metrů
 • 00:26:28 a vykutali zhruba
  10 kilometrů chodeb.
 • 00:26:31 Dlouhá desetiletí se sem nesmělo,
 • 00:26:33 až vlastně před nedávnem
  bylo dílo zpřístupněno veřejnosti.
 • 00:26:38 Důl je národní kulturní památkou.
  Jak se jmenuje?
 • 00:26:41 Tady máte možnosti:
 • 00:26:55 Odpovědi nám můžete
  posílat jen v podobě SMS.
 • 00:26:58 A tady taky vidíte, jak na to.
 • 00:27:00 Potřebné informace
 • 00:27:02 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:27:05 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:27:11 Pro tentokrát je to všechno,
 • 00:27:13 dalších 6 reportáží
  vám nabídneme zase za týden,
 • 00:27:16 třeba tu o Studničním vrchu,
 • 00:27:17 kde skoro před 200 lety
 • 00:27:19 vznikly vůbec první
  vodoléčebné lázně.
 • 00:27:22 Také se podívejte na naše webovky,
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:27:26 A mějte se co možná nejlépe,
  přátelé, na shledanou.
 • 00:27:33 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2015