iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 1. 2015
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
11593
zhlédnutí

Toulavá kamera

Hornické muzeum — Loutková divadla — Zvířata Amazonie — Lustry — Stonařov — Plechové hračky

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Máme tu poslední lednovou
  Toulavou kameru a já věřím,
 • 00:00:23 že jste si na ni udělali čas.
 • 00:00:25 I dnes pro vás
  máme 6 reportáží a minuty běží,
 • 00:00:28 tak pojďme na to.
 • 00:00:30 V první reportáži se,
  obrazně řečeno,
 • 00:00:32 vydáme rubat hnědé uhlí,
 • 00:00:34 a sice unikátní a taky zvolna
  ustupující hlubinnou těžbou.
 • 00:00:38 Další minuty budou patřit
 • 00:00:40 fenoménu malých
  domácích loutkových divadélek,
 • 00:00:44 která nám představí
  manželé Bauerovi z Jaroměře.
 • 00:00:48 Potom se vydáme do Amazonie,
 • 00:00:50 expozice
  plzeňské zoologické zahrady,
 • 00:00:53 a není to krutá zima
  a potřeba se ohřát,
 • 00:00:56 které by nás tam hnaly.
 • 00:00:59 Pak nás čeká brněnská dílna,
 • 00:01:01 kde se rekonstruují
  honosné lustry,
 • 00:01:04 které dávaly světlo
  nejednomu šlechtickému sídlu.
 • 00:01:08 Abych se přiznal, tak nevím,
 • 00:01:10 kolik je u nás či v Evropě
  muzeí meteoritů, jisté je,
 • 00:01:14 že v páté reportáži
 • 00:01:16 zamíříme do toho
  stonařovského na Jihlavsku.
 • 00:01:19 A na závěr Semily a Rokytno
  a plechové hračky,
 • 00:01:23 jejich pokračující výroba
 • 00:01:25 i čestné místo
  ve sbírkách a expozicích.
 • 00:01:30 Už jen na jediném místě
  v České republice
 • 00:01:33 se těží hnědé uhlí hlubinně,
 • 00:01:34 tedy s využitím
  systému šachet a štol.
 • 00:01:37 Mluvíme o dolu Centrum
  v Dolním Jiřetíně u Litvínova,
 • 00:01:40 kde ale tento dávný postup
  zvolna spěje k útlumu,
 • 00:01:44 a tak se tato kapitola z dějin
  českého hornictví brzo uzavře.
 • 00:01:48 I proto vybudovalo
  Podkrušnohorské technické muzeum
 • 00:01:52 unikátní expozici hlubinné těžby,
 • 00:01:55 která tento způsob
  dobývání uhlí
 • 00:01:57 uchová pro příští generace.
 • 00:02:00 Hornickou expozici
 • 00:02:02 Podkrušnohorského technického muzea
  v Kopistech u Mostu
 • 00:02:06 můžeme směle nazvat skanzenem.
 • 00:02:08 Roste totiž od roku 2007
 • 00:02:09 v areálu bývalého, skutečného,
  hnědouhelného dolu Julius III.
 • 00:02:14 Její tvůrci maximálně
  využívají objekty,
 • 00:02:16 v nichž se kdysi dobývalo.
 • 00:02:17 A ještě jedna věc
  přidává muzeu na autentičnosti.
 • 00:02:20 Celé je dílem
  vysloužilých horníků.
 • 00:02:24 Tento důl ukončil
  svoji činnost v roce 1992.
 • 00:02:27 Posléze,
 • 00:02:28 protože se stal jedním
  z posledních hlubinných dolů,
 • 00:02:31 jsme se rozhodli
  zde zřídit hornické muzeum,
 • 00:02:34 aby po té dlouhé době
  těžby hnědého uhlí
 • 00:02:39 tady zůstala nějaká památka
  i pro budoucí generace.
 • 00:02:42 Některé hornické atributy
 • 00:02:44 jsou nezaměnitelné
  a notoricky známé i laikům.
 • 00:02:47 Třeba proslulé řetízkové šatny,
 • 00:02:49 kam havíři před sprchováním
  zavěsili své umouněné montérky.
 • 00:02:53 Přímo symbolem je pak těžební věž,
  majestátní výtah,
 • 00:02:56 který vozí horníky do nitra země
  a vyrubané uhlí na povrch.
 • 00:03:00 Už málokdo ale tuší,
 • 00:03:02 jak vypadá takový stroj,
  který obří kolo věže pohání.
 • 00:03:06 Ten, který se dochoval tady,
  je doslova technickým unikátem.
 • 00:03:11 Náš parní těžní stroj
  je z roku 1891,
 • 00:03:15 kdy byl vystavován
  na zemské výstavě v Praze,
 • 00:03:18 takže je stejně starý
  jako Petřínská rozhledna.
 • 00:03:21 U nás pracoval 101 let,
  to znamená, do roku 1992,
 • 00:03:25 v plném provozu.
 • 00:03:27 Přestože v souladu s předpisy
 • 00:03:29 byly šachty
  po ukončení dolování zaslepeny,
 • 00:03:32 nasát atmosféru práce v hlubinách
  tu můžete.
 • 00:03:34 Ze dřeva,
  železobetonových výztuh a uhlí
 • 00:03:37 tu vyrostly těžební štoly umělé.
 • 00:03:39 Mnohatunové stroje
 • 00:03:40 putovaly do expozic
  většinou z provozů,
 • 00:03:43 aniž ztratily něco ze své patiny.
 • 00:03:45 Zároveň jsou stále plně funkční,
 • 00:03:47 o čemž se můžou návštěvníci
  přesvědčit na vlastní oči.
 • 00:03:51 Snad jen výbuch nálože
  bylo nutné simulovat.
 • 00:03:55 VÝBUCH NÁLOŽE
 • 00:03:58 Nejnovějším přírůstkem
  prohlídkového okruhu
 • 00:04:01 je 20metrová šachta,
 • 00:04:02 dokumentující
  stěnové dobývání uhlí.
 • 00:04:05 Moderní technika umožnila získat
  surovinu i z míst,
 • 00:04:08 do nichž se
  dřív horníci nedostali.
 • 00:04:11 Stovky metrů země
  nad jejich hlavami
 • 00:04:13 při práci držely
  obří hydraulické štíty.
 • 00:04:16 Za mnou vidíte štít,
 • 00:04:18 který je ochranou havíře
  před pádem horniny.
 • 00:04:21 Ten štít váží až 12 tun.
 • 00:04:24 Tady vidíte kombajn,
  který razí nebo rube ten úhel,
 • 00:04:29 který padá sem,
  na tento železný řetězák.
 • 00:04:34 Ten štít je i kráčející.
 • 00:04:37 Když se vyrube ten "pokos",
  říká se tomu "pokos",
 • 00:04:41 tak se celý štít posune k ražbě.
 • 00:04:44 Ani nejdokonalejší stroje
 • 00:04:47 ovšem nedokázaly vyloučit
  riziko důlního neštěstí,
 • 00:04:50 které dělá práci horníka
  jednou z nejnebezpečnějších.
 • 00:04:54 Několikrát se stávalo,
  že zůstal havíř v komoře zavalený.
 • 00:04:58 Nejdříve mu prorazili tuto jehlu,
 • 00:05:01 kterou mu tam dávali
  kyslík a vodu.
 • 00:05:04 Pak začali do komory vsunovat
  toto vyprošťovací zařízení.
 • 00:05:09 Až se dostali
  do té volné prostory.
 • 00:05:12 Potom záchranář do komory
  pro toho havíře vlezl
 • 00:05:15 a vyndal ho ven.
 • 00:05:17 Podkrušnohorské technické muzeum
  přibližuje nejen kutání uhlí,
 • 00:05:22 ale i dobývání rud.
 • 00:05:23 To bývalo pro Krušnohoří
  taky typické.
 • 00:05:25 Simulovaná štola srovnává
  práci současných horníků
 • 00:05:28 a jejich středověkých předchůdců.
 • 00:05:31 Expozice areálu dolu Julius III
  se stále rozšiřují.
 • 00:05:34 V nejbližší budoucnosti
 • 00:05:36 by ve venkovních prostorách
  měly přibýt další vzpomínky
 • 00:05:39 na povrchovou těžbu hnědého uhlí,
 • 00:05:41 která dramaticky proměnila
  severočeskou krajinu.
 • 00:05:46 Výroba loutek a loutkoherectví
  mají u nás dlouhou tradici.
 • 00:05:50 Za nejslavnější období
 • 00:05:51 je považována
  1. polovina 19. století,
 • 00:05:55 kdy malé loutkové divadlo
  nechybělo snad v žádné rodině.
 • 00:05:58 Stolní divadla měla rozměry
 • 00:06:00 od opravdu skromných scén
  velikosti 30x40 centimetrů
 • 00:06:05 až po víc než metrová.
 • 00:06:07 Manželé Bauerovi z Jaroměře
  tomuto fenoménu propadli,
 • 00:06:10 divadélka sbírají
  a vyrobili si i vlastní,
 • 00:06:13 s nímž putují doma i v zahraničí
  a dělají radost malým divákům.
 • 00:06:17 A vystavují v jaroměřském muzeu.
 • 00:06:21 Nejstarší domácí loutková divadla
  nevznikala na hraní,
 • 00:06:25 byly to zmenšeniny velkých scén
  a tvořily bytovou dekoraci.
 • 00:06:29 Byla vytištěna nejenom proscénia,
  ale i kulisy.
 • 00:06:32 Byly dokonce vytištěny figury,
 • 00:06:34 a to si bohaté rodiny doma
  vystřihovaly a vystavovaly.
 • 00:06:38 Teprve později se začalo
  s papírovými figurkami hrát.
 • 00:06:42 Rodinná divadélka
 • 00:06:43 se nejprve začala tisknout
  v západní Evropě.
 • 00:06:46 V době největšího rozkvětu
 • 00:06:48 se její výrobě v Německu
  věnovalo až 50 firem.
 • 00:06:52 Dovážela se i k nám.
 • 00:06:53 První v našich končinách
  přišlo na svět v roce 1894.
 • 00:06:58 Vytvořil ho scénický výtvarník
  pražského Národního divadla
 • 00:07:02 Karel Štapfer.
 • 00:07:03 Nazval ho Národ sobě.
 • 00:07:06 Bylo vytištěno černobíle.
 • 00:07:07 V manuálu k němu bylo napsáno:
  vybarvi si sám podle svého.
 • 00:07:11 Zajímavostí je,
 • 00:07:12 že stejný autor o 30 let později
 • 00:07:15 nakreslil
  další 2 krásná proscénia.
 • 00:07:18 Já je považuji
  za jedna z nejhezčích,
 • 00:07:20 a to už byly Štapferovy
  české dekorace z roku 1925
 • 00:07:24 anebo Štapferovy
  rodinné dekorace z roku 1923.
 • 00:07:27 Čas českých
  sériově tištěných divadel
 • 00:07:31 nastal až v roce 1913.
 • 00:07:34 Jmenovala se
  Dekorace českých umělců.
 • 00:07:36 Na tvorbě 136 litografických archů
  a 8 proscénií
 • 00:07:40 pracovalo celkem
  22 profesionálních výtvarníků.
 • 00:07:43 Vznikla vlastně taková stavebnice,
  která byla postupně doplňována.
 • 00:07:50 Ta divadla vycházela
  na takovýchto arších,
 • 00:07:53 kde byl i stručný návod
  na zhotovení toho divadla.
 • 00:07:56 Potom už záleželo
 • 00:07:57 jenom na šikovnosti
  toho tatínka nebo dědečka,
 • 00:08:00 jak vlastně ve finále
  to divadélko vypadalo.
 • 00:08:03 Mikoláš Aleš,
 • 00:08:04 jehož portrét najdete
  na divadélku z roku 1918,
 • 00:08:08 se stal autorem prvních návrhů
  sériově vyráběných loutek u nás.
 • 00:08:13 Začala je vyrábět
  firma pana Münzberga v Praze.
 • 00:08:16 Potom se objevily další firmy,
  které převzaly tuto výrobu.
 • 00:08:20 Objevili se
  i další čeští výtvarníci,
 • 00:08:22 kteří si pokládali za čest
  vytvořit nové typy loutek,
 • 00:08:26 kterým se říkalo "alšovky".
 • 00:08:28 Alšovky se přestaly vyrábět
  koncem 50. let.
 • 00:08:31 Libuška a Roman Bauerovi
  si vytvořili vlastní divadlo,
 • 00:08:35 včetně loutek,
 • 00:08:36 kterými dělají radost
  malým divákům.
 • 00:08:39 K jejich oblíbeným hrám patří
  pohádky o Kašpárkovi nebo čertovi.
 • 00:08:45 Aha, už je tady další kus,
  to má normální ruce.
 • 00:08:48 Kdyby to mělo ještě hlavu,
  je to rohatá hlava čertovská.
 • 00:08:57 Každý loutkář časem zatouží
  zahrát si kultovního Fausta.
 • 00:09:01 Roman nebyl výjimkou.
 • 00:09:03 A protože každý to chce pojmout
  po svém a já jsem vymyslel,
 • 00:09:07 že dřív vlastně
  nebyla barevná televize,
 • 00:09:09 ale černobílá,
 • 00:09:11 tak jsme z barevných loutek a kulis
  udělali černobílé.
 • 00:09:15 Musím říct, že Faust má
  v tomto provedení docela úspěch.
 • 00:09:18 Libuška speciálně pro tuto výstavu
  vyrobila jednoduché loutky,
 • 00:09:22 aby si každý návštěvník
 • 00:09:24 mohl vyzkoušet
  rozpohybovat třeba čerta.
 • 00:09:27 Chtěla ale taky ukázat,
 • 00:09:28 že vyrobit si ho může každý
  jednoduše i doma.
 • 00:09:31 Nazýváme je "peťačky",
 • 00:09:33 protože základem loutky je tělo,
  to je PET láhev.
 • 00:09:36 Pak už jsme použili další,
  velmi snadno dostupné materiály,
 • 00:09:39 jako jsou polystyrénové koule,
  buďto celé koule, nebo polokoule.
 • 00:09:44 Nožičky a ručičky,
  to jsou papírové roličky,
 • 00:09:48 chodidla dřevěná,
 • 00:09:50 no a dál už záleží
  na fantazii každého,
 • 00:09:53 jak si loutku dodělá.
 • 00:09:55 Výstava potrvá do 15. února,
 • 00:09:57 ale po jejím skončení se můžete
  po telefonické domluvě zastavit
 • 00:10:01 v království loutkového světa
  u Bauerů doma.
 • 00:10:05 Zima sice ještě
  v plné síle neudeřila,
 • 00:10:08 nicméně panující sychravé počasí
 • 00:10:10 by v nás mohlo vyvolat potřebu
  se přeci jen trošku ohřát.
 • 00:10:14 V plzeňské zoologické zahradě
  otevřeli pavilon,
 • 00:10:17 věnovaný Amazonii,
 • 00:10:19 takže se musíme připravit
 • 00:10:20 na vysokou vlhkost vzduchu
  i teplo.
 • 00:10:23 Případné problémy s aklimatizací
  po prohlídce snad utlumíme
 • 00:10:27 následnou návštěvou rovněž
  nového pavilonu Středomoří.
 • 00:10:32 Do plzeňské Amazonie
 • 00:10:34 musíte vyšlápnout
  docela slušný kopeček
 • 00:10:37 a projít přes dvoje dveře,
  které oddělují tropy od zimy.
 • 00:10:40 Své jméno prý oblast
  kolem největší řeky světa
 • 00:10:43 podědila po bájných amazonkách,
 • 00:10:45 které dávným objevitelům
 • 00:10:47 připomínaly
  bojovnice indiánských kmenů.
 • 00:10:50 Pro místní obyvatele byl veletok
  vždycky důležitou spojnicí,
 • 00:10:54 pro tyhle drápkaté opičky
  má ale význam zcela opačný.
 • 00:11:01 Pro malé primáty je to
  vlastně nepřekonatelná hranice,
 • 00:11:05 jak ta Amazonka,
  tak jednotlivé její přítoky.
 • 00:11:08 To vedlo k tomu,
 • 00:11:10 že se na té velké rozloze
  Amazonského pralesa
 • 00:11:13 vyvinula celá řada druhů
  těchto drobných opic.
 • 00:11:19 Jednotlivé přítoky tvoří
  hranice mezi jejich areály.
 • 00:11:25 Opičky z jednoho místa
  nouze naučila dělit se o potravu.
 • 00:11:30 To znamená,
  jeden se živí více hmyzem,
 • 00:11:33 jiný se živí více ovocem,
 • 00:11:35 jiný zase
  více rostlinnými šťávami,
 • 00:11:37 které dokáží získávat tím,
  že nakusují kůru stromů,
 • 00:11:40 což je třeba
  hlavně ten kosman zakrslý.
 • 00:11:43 To, co "visí" na tomhle taťkovi
  z rodu tamarínů žlutorukých,
 • 00:11:47 jsou čerstvě narozená trojčátka.
 • 00:11:50 Zajímavé jsou
  ty drápkaté opice tím,
 • 00:11:53 že matka jen to mládě kojí
 • 00:11:55 a velice krátký čas dne
  tráví s tím mládětem.
 • 00:11:58 Jinak to mládě je v péči
  buď otce,
 • 00:12:01 nebo dalších členů skupiny,
 • 00:12:03 většinou dalších samečků
  ve skupině.
 • 00:12:06 Mamka se totiž po většinu času
  věnuje shánění potravy,
 • 00:12:10 aby se nabaštila
 • 00:12:11 a měla dost mlíčka
  pro své potomky.
 • 00:12:14 Při pohledu do tváří
  těchto primátů je jasné,
 • 00:12:17 že každý jedinec je úplně jiný.
 • 00:12:19 Nejvýraznější mimiku
  mají prý kosmani stříbřití.
 • 00:12:24 Samec, když si ochraňuje
  toto malinké teritorium,
 • 00:12:28 které má,
  tu vlastní rodinu,
 • 00:12:30 tak ze sebe dělá
  toho největšího v této skupině.
 • 00:12:34 Protože tím, jak ježí srst,
  tak zvětšuje objem svého těla,
 • 00:12:38 ale i toho nejškaredšího
  a nejstrašnějšího.
 • 00:12:41 Naopak skutečným hezounem
  je lvíček zlatohlavý,
 • 00:12:44 který ovšem v přírodě
  patří k ohroženým druhům.
 • 00:12:48 Jeho teritoriem
  je z části zastavěné,
 • 00:12:50 z části zemědělsky využívané
  východní pobřeží Brazílie,
 • 00:12:54 kde z pralesa
  zůstaly pouhé zbytky.
 • 00:12:57 Lvíčkům tak chybí obživa
 • 00:12:58 i možnost vyrazit
  na námluvy do sousedství.
 • 00:13:02 Tihle lenoši jsou mirikiny,
 • 00:13:04 jediné opice,
  které ožívají v noci.
 • 00:13:06 Bydlí s nimi kuandu,
 • 00:13:08 příbuzný dikobrazů
  s chápavým ocasem.
 • 00:13:10 Vedle žije pásovec,
 • 00:13:12 který dělá čest svému
  druhému jménu - kulovitý.
 • 00:13:16 On není rychlý natolik,
  aby někam utekl.
 • 00:13:19 Navíc se ještě zahrabává
  a dokáže se ubránit tím,
 • 00:13:22 že se takhle stočí do klubíčka
  podobně jako náš ježek.
 • 00:13:26 Ale navíc má tento pevný,
  dalo by se říct,
 • 00:13:30 krunýř nebo pancíř
  na ochranu před predátory.
 • 00:13:34 Cestou z Amazonie
  ještě krátce nahlédneme
 • 00:13:37 do o poznání
  chladnějšího Středomoří,
 • 00:13:40 jehož novotou se blýskající
  skleník je teď trochu opuštěný.
 • 00:13:44 Většina hadů a želv
 • 00:13:46 se do něj totiž ze zimoviště
  přistěhuje až v březnu.
 • 00:13:50 Teď jsme v místě,
 • 00:13:52 kam se běžný návštěvník
  samozřejmě během zimy nedostane.
 • 00:13:56 Želvy jsou uložené jenom v seně.
 • 00:13:58 Po celou dobu
  nepřijímají potravu a hybernují.
 • 00:14:01 Stejně jako v přírodě,
 • 00:14:03 kde se zahrabou do země
  či pod kameny,
 • 00:14:06 a čekají na jarní sluníčko.
 • 00:14:08 Vy tak dlouho čekat nemusíte,
 • 00:14:10 protože i bez zimních spáčů
  je toho v zoo k vidění tolik,
 • 00:14:13 že vám jedna návštěva
  na prohlídku určitě stačit nebude.
 • 00:14:19 Většina našich hradů a zámků
  zavřela na zimu své brány.
 • 00:14:22 A tak si budeme muset
  ještě pár týdnů počkat,
 • 00:14:25 než vzhlédneme vzhůru
  ke stropům zámeckých sálů
 • 00:14:29 a pokocháme se pohledem
  na krásu honosných lustrů.
 • 00:14:32 To čekání si zkrátíme
  díky návštěvě paní Raisové,
 • 00:14:36 v jejíž dílně
  se taková svítidla restaurují.
 • 00:14:39 Za dlouhá léta
  tudy prošla řada skvostů,
 • 00:14:41 které dnes můžete vidět
 • 00:14:43 třeba na zámku v Lednici
  nebo v Českém Krumlově.
 • 00:14:46 Je jich opravdu hodně.
 • 00:14:49 Práce se svítidly
 • 00:14:51 má v rodině Lei Raisové
  dlouhou tradici.
 • 00:14:53 Koketoval s nimi
  už její prapradědeček,
 • 00:14:56 který začal v 19. století
  v Telči vyrábět vozové lampy.
 • 00:15:00 Od nich ale vedla
 • 00:15:01 k restaurování zámeckých lustrů
  ještě dlouhá cesta.
 • 00:15:05 Jednou ze zastávek na ní
  byly velkomoravské šperky.
 • 00:15:09 Moji rodiče vynalezli metodu,
  kterak zpátky zkovit kov,
 • 00:15:13 který již není kovem.
 • 00:15:14 Když leží dlouho v zemi,
  začne do sebe přejímat soli.
 • 00:15:19 Ta krystalická mřížka
 • 00:15:20 už není krystalická mřížka kovu,
  ale soli,
 • 00:15:23 a ty šperky se začaly drobit,
  to se úplně sypalo.
 • 00:15:27 Když se dělaly ty šperky,
 • 00:15:30 tak potom tady za námi přišli
  brněnští památkáři, kteří říkali,
 • 00:15:34 nám nemá kdo dělat lustry,
  vy děláte kov,
 • 00:15:36 tak začnete i lustry.
 • 00:15:38 Prvními lustry,
  které jsme restaurovali,
 • 00:15:40 byly v roce 1974 - 1975
  lustry ze zámku Lednice.
 • 00:15:45 A u zdobených svítidel už zůstali.
 • 00:15:48 Prý taky proto,
 • 00:15:49 že jsou mnohem větší
  a u práce se tolik nekazí oči.
 • 00:15:52 Na začátku
  obnovy takového pokladu
 • 00:15:54 je podobná krabice se všemi díly,
 • 00:15:57 které je nutné
  důkladně prozkoumat,
 • 00:15:59 zjistit materiál, technologie
  a případné vady.
 • 00:16:02 Ty se odhalují pod rentgenem.
 • 00:16:04 Teprve,
  když je vše zdokumentováno,
 • 00:16:06 může se začít
  s čištěním, leštěním,
 • 00:16:08 rekonstrukcí elektrických rozvodů
  a opravou poškozených částí.
 • 00:16:13 Pokud je třeba,
 • 00:16:14 dojde i na fixování
  pomocí podpůrných konstrukcí.
 • 00:16:17 Čistší prací je kompletace,
  kde se používá několik technik.
 • 00:16:21 Tomuto se říká ketlování.
 • 00:16:23 Když se ovazují
  tyto skleněné mističky
 • 00:16:25 tady vidíte řetízek s koulí,
  tak vidíte,
 • 00:16:30 že je to spojované drátky,
  navazovanými.
 • 00:16:34 Používají se buď vázací dráty,
 • 00:16:37 nebo jsou potom
  tzv. ketlovací jehly.
 • 00:16:40 Vidíte,
  to je jak takový špendlíček,
 • 00:16:43 a to se s tím stáčí.
 • 00:16:45 Buď se s tím svazují
  takhle ty jednotlivé kousky,
 • 00:16:48 třeba těmto se říká hlavičky,
 • 00:16:50 když jsou oválné,
  tak se jim zase říká buchtle,
 • 00:16:54 anebo se navazuje takto ověs.
 • 00:16:57 Ověsy zdobí
  lustry tereziánské a mladší.
 • 00:17:00 Starší svítidla,
  například tzv. norimberská,
 • 00:17:03 zkrášlovaly hlavně dřevořezy.
 • 00:17:05 Tenhle krasavec zanedlouho
  ozdobí sál zámku v Mikulově.
 • 00:17:10 Je dobré,
 • 00:17:11 aby to na ten lustr
  vázal jeden člověk,
 • 00:17:13 protože každý má jiný rukopis,
  každý to má jinak povolené.
 • 00:17:17 Kdyby na jednom lustru
  dělali dva lidi,
 • 00:17:20 tak už je to trochu poznat.
 • 00:17:21 Jeden třeba to dělá na kratší.
 • 00:17:23 Ono je to třeba o půl milimetru,
  ale na délce se vám to napočítá.
 • 00:17:28 Čím jsou lustry na zámcích
  výjimečné?
 • 00:17:31 Především svou originalitou.
 • 00:17:33 Na rozdíl
  od jiných sbírkových předmětů
 • 00:17:36 vznikají jejich kopie
  jen ojediněle.
 • 00:17:39 Dělá se replika jenom tehdy,
 • 00:17:41 když se třeba dochoval
  v tom sále jeden lustr,
 • 00:17:44 původně tam byly třeba dva,
  nebo tři, nebo osm, to už je jedno,
 • 00:17:49 takže se dodělá, dodělá se přesně,
  jak ten lustr vypadal,
 • 00:17:53 tak se udělají podle toho
  ty ostatní.
 • 00:17:55 Ale že by se zrestauroval,
  zavřel někde do trezoru
 • 00:17:59 a dělala by se
  replika na vystavení,
 • 00:18:01 tak k tomu jsem se zatím nedostala.
 • 00:18:04 Každý kus je unikátním dílem
  se spoustou dekorativních prvků,
 • 00:18:08 které při prohlídkách
  většina z nás mine bez povšimnutí.
 • 00:18:11 Největší a nejzdobnější lustry
  na českých a moravských zámcích
 • 00:18:15 pocházejí většinou z Vídně.
 • 00:18:17 Tam panstvo svítidla objednávalo
 • 00:18:18 u vyhlášených
  a hlavně dvorních dodavatelů.
 • 00:18:21 To aby ukázalo,
 • 00:18:22 že si může dovolit luxus
  podobný tomu v císařském paláci.
 • 00:18:27 V prosinci loňského roku
 • 00:18:29 vzrušila amatérské
  i profesionální astronomy
 • 00:18:32 zpráva o dopadu meteoritu
  na našem území.
 • 00:18:34 A po pár dnech
  byl skutečně jeden z úlomků
 • 00:18:37 nalezen na poli u Nové Vsi
  poblíž Nového Města na Moravě.
 • 00:18:41 My se ale odrazíme
  od podobné události,
 • 00:18:44 k níž došlo
  před více než 2 stoletími
 • 00:18:47 pár desítek kilometrů
  od Nové Vsi.
 • 00:18:49 Úkaz, kdy sem dopadlo
  několik set meteoritů,
 • 00:18:52 stál dokonce
  u zrodu vědecké disciplíny,
 • 00:18:55 zabývající se
  výzkumem poslů z vesmíru.
 • 00:18:59 Ve Stonařově na Jihlavsku
  na tuto událost nezapomněli,
 • 00:19:03 dnes ji tu kromě pomníku
  připomíná i malé muzeum.
 • 00:19:08 Byla neděle 22. května
  léta Páně 1808.
 • 00:19:12 Obyvatelé Stonařova i z okolí
 • 00:19:14 mířili právě na mši
  do místního kostela.
 • 00:19:17 V tu chvíli začaly
  za ohromného burácení
 • 00:19:20 z nebe padat stovky kamenů.
 • 00:19:21 Mimořádný úkaz proslavil záhy
  malou obec na Vysočině
 • 00:19:25 doslova po celém světě.
 • 00:19:27 Již 5. den po pádu meteoritů
  dorazila do Stonařova z Vídně
 • 00:19:31 císařská vědecká komise
 • 00:19:33 pod vedením
  Dr. Karla Schreiberse.
 • 00:19:37 Zapisovala výpovědi svědků
 • 00:19:39 a samozřejmě chtěla
  i některé meteority získat,
 • 00:19:42 což se jim ovšem
  zpočátku nedařilo.
 • 00:19:45 Až když nabídla nálezné,
 • 00:19:47 podařilo se vykoupit
  celkem 61 kusů meteoritů,
 • 00:19:51 mezi nimi i ten největší,
  vážící přes 6 kilogramů.
 • 00:19:55 Tyto meteority je možno spatřit
 • 00:19:58 v přírodovědných sbírkách
  muzea ve Vídni.
 • 00:20:02 Mnohé další pak v expozicích
  v řadě zemí.
 • 00:20:06 Výsledkem práce
  zmiňované císařské komise
 • 00:20:09 byla také podrobná
  a krásně ilustrovaná mapa
 • 00:20:12 míst dopadu meteoritů.
 • 00:20:13 Především ale
  seznam nalezených kamenů,
 • 00:20:16 včetně váhy a svědectví těch,
  kteří je nalezli.
 • 00:20:21 Pád pozoroval očitý svědek,
  chalupník Anton,
 • 00:20:24 z čísla popisného 66.
 • 00:20:26 Kámen se zasyčením
  spadl do místního rybníka.
 • 00:20:30 Později byl meteorit vyloven
 • 00:20:32 a dnes ho můžete spatřit
 • 00:20:34 ve sbírkách
  Muzea Vysočiny v Jihlavě,
 • 00:20:37 ve stonařovském muzeu
  pak jeho repliku.
 • 00:20:40 Z kronik se dovídáme
  i o pádu dalších meteoritů,
 • 00:20:43 například zprávu
  Antona Kladenského,
 • 00:20:46 kterak meteorit dopadl
  několik centimetrů před něj
 • 00:20:49 a zaryl se
  zhruba 20 centimetrů do země.
 • 00:20:52 S historií stonařovských meteoritů
  se můžete seznámit přímo v obci,
 • 00:20:57 která pro ně v roce 2012
  zřídila malé muzeum.
 • 00:21:01 Ojedinělou událost však
  nepřipomíná jen tahle expozice,
 • 00:21:05 ale i neobvyklá křížová cesta.
 • 00:21:10 Meteority se nepřímo podílely
 • 00:21:12 i na obnově křížové cesty
  na Kalvárii nad Stonařovem,
 • 00:21:16 neboť tvůrci výtvarného
  zpracování křížové cesty,
 • 00:21:20 studenti a pedagogové
 • 00:21:22 uměleckoprůmyslové školy
  v Uherském Hradišti
 • 00:21:25 byli inspirováni
  právě tímto přírodním úkazem.
 • 00:21:29 Barvy použité v mozaice
 • 00:21:31 můžeme nalézt
  na astronomických snímcích
 • 00:21:34 nahlížejících do hlubin vesmíru.
 • 00:21:37 Stonařov se tak dočkal dalšího
  zajímavého turistického cíle,
 • 00:21:42 který navíc nabízí
  krásné výhledy do krajiny.
 • 00:21:46 Daleko to od něj není k místu,
  kde nedávno zase padaly meteority.
 • 00:21:50 Tahle událost zaujala
  odborníky z celého světa.
 • 00:21:53 Stejně jako práce našich vědců,
 • 00:21:55 kteří s velkou přesností dokázali
  vypočítat místo jejich dopadu.
 • 00:22:01 Toto je teprve 23. meteorit
  s rodokmenem na světě.
 • 00:22:04 Je významný tím,
  že byl zaznamenán kamerami,
 • 00:22:07 které pořídily
  dohromady celkem 7 snímků.
 • 00:22:10 Z těchto snímků
 • 00:22:11 jsme velice přesně spočítali
  jeho dráhu v atmosféře
 • 00:22:15 a také místo,
 • 00:22:16 kam jednotlivé meteority
  mohly dopadnout.
 • 00:22:19 Tento meteorit byl nalezen
  přesně v dané pozici,
 • 00:22:22 to přesně znamená asi 70 metrů
  od vypočteného místa
 • 00:22:25 pro danou hmotnost.
 • 00:22:27 Z tohoto meteoritu
  můžeme určit tedy rodokmen,
 • 00:22:30 to znamená,
  odkud to těleso přiletělo,
 • 00:22:32 jak bylo staré
 • 00:22:34 a z které části
  sluneční soustavy pochází.
 • 00:22:37 Pozoruhodná je
  nejen dráha jeho letu,
 • 00:22:40 ale především stáří
  odhadované na 4,5 miliardy let.
 • 00:22:43 200kilogramový meteorit
 • 00:22:45 se při průletu atmosférou
  rozpadl na menší kusy,
 • 00:22:48 první nalezený úlomek
  váží sotva 6 gramů.
 • 00:22:51 Přesto je jeho hodnota
  nevyčíslitelná.
 • 00:22:56 S výrobou plechových
  mechanických hraček v Semilech
 • 00:22:59 začala v roce 1946
  firma Bratři Sedlákové.
 • 00:23:03 Zaměstnávala 15 pracovníků
 • 00:23:06 a úspěšně se rozvíjela
  až do roku 1950,
 • 00:23:09 kdy politická situace
  soukromým firmám nepřála.
 • 00:23:13 Bratři pak přistoupili
  na nabídku libereckého družstva,
 • 00:23:17 kde pak oba pokračovali
  ve své započaté práci.
 • 00:23:20 A tak se i dnes můžeme podívat,
 • 00:23:22 jak se světově proslulé hračky
  vyrábějí.
 • 00:23:25 A v závěru se mrkneme
  i do muzea autíček v Rokytně,
 • 00:23:29 kde najdeme i některé
  z nejstarších výrobků firmy.
 • 00:23:34 Prvním výrobkem firmy
  byl v roce 1946 parní válec.
 • 00:23:39 Obvykle ho pohání ocelová páska,
 • 00:23:42 tedy péro známé
  například z hodinového strojku.
 • 00:23:46 Konstruktér Eduard Sedlák
 • 00:23:48 místo něj použil
  šroubovitou válcovou pružinu.
 • 00:23:51 Hračka pak napodobovala
  pohybem vpřed a vzad
 • 00:23:54 skutečný stroj
  při válcování silnic.
 • 00:23:57 Na tomto prvním výrobku
 • 00:23:59 můžeme vidět značku firmy
  Bratři Sedlákové.
 • 00:24:03 Protože výroba válce
  byla úspěšná,
 • 00:24:08 Eduard Sedlák pokračoval
  v konstrukci dalších hraček.
 • 00:24:12 Naši nejslavnější hračku
  zkonstruovali v roce 1957.
 • 00:24:17 Plechový traktůrek,
  který má tři rychlosti dopředu,
 • 00:24:20 zpátečku a brzdu.
 • 00:24:23 Je poháněn
  mechanickým pérovým strojkem.
 • 00:24:27 Dnes traktůrek
  vyrábíme v mnoha variantách
 • 00:24:30 s různými značkami.
 • 00:24:33 Na traktůrku s valníkem
  je 180 výrobních operací,
 • 00:24:36 takže se jedná
  o poměrně složitou hračku.
 • 00:24:40 Patřil vždycky mezi hračky dražší.
 • 00:24:44 Původní byly celé z plechu.
 • 00:24:47 V 60. letech se z úsporných důvodů
  začaly používat i plasty.
 • 00:24:52 Zájem o ně díky tomu
  klesl nejen u dětí,
 • 00:24:56 ale také mezi sběrateli.
 • 00:24:59 Zde vidíte výrobek z roku 1966,
 • 00:25:02 kde jsou plastová kola,
  plastový váleček, plastový komín.
 • 00:25:08 V 90. letech
  jsme se vrátili zpět k plechu.
 • 00:25:13 Takže jak můžete vidět,
  ten válec je i hezčí.
 • 00:25:17 Na začátku výroby je model,
  jak bude hračka vypadat.
 • 00:25:22 Konstruktér vyrobí dílce
  v rozvinutém tvaru
 • 00:25:25 a podle nich se udělá
  výkresová dokumentace
 • 00:25:29 na samotnou hračku
  i na výrobu nástrojů.
 • 00:25:33 Začíná se vždy tím,
 • 00:25:34 že se z plechu
  vystřihnou jednotlivé dílce,
 • 00:25:38 ty se ohýbají, děrují
  a vytvarují se do finální podoby.
 • 00:25:43 Šikovné ruce pak hračce mechanickým
  strojkem vdechnou život.
 • 00:25:49 Zdejší plechovou galerii
  dnes tvoří na 70 modelů.
 • 00:25:52 Auta, cvakačky, vrtulníky,
  naducané káči,
 • 00:25:56 sluníčko sedmitečné
  i kluk na tříkolce.
 • 00:26:00 Mnohé putují za dětmi
  do 30 zemí světa.
 • 00:26:03 U nás prý žebříček popularity
  vedou traktor a jeřáb.
 • 00:26:10 Tato lanovka je unikátem.
  Je poháněna mechanickým strojkem.
 • 00:26:14 Je celoplechová,
 • 00:26:16 po nataženém provázku
  ujede asi 5 metrů.
 • 00:26:19 Nevím, že by nějaký výrobce
  něco podobného vůbec vyráběl.
 • 00:26:23 Hračky jsou zajímavé tím,
 • 00:26:25 že jsou například
  velmi ekologické,
 • 00:26:27 protože jsou vyrobeny
  z čistě kovových součástek.
 • 00:26:31 V minimálním množství
  používáme plasty.
 • 00:26:33 Největší předností je,
  že jsou nerozbitné.
 • 00:26:38 Takovéto skvosty
  bychom našli rovněž v kolekcích
 • 00:26:43 tuzemských
  i zahraničních sběratelů.
 • 00:26:46 Mezi nejzajímavější výrobky,
  které jsme vyráběli na zakázku,
 • 00:26:51 patří tento doubledecker
  z dílny našeho konstruktéra,
 • 00:26:55 pana Michala Možného
  z Nového Hrádku.
 • 00:26:58 Jedná se skutečně o krásnou,
  unikátní hračku.
 • 00:27:03 Přesto, že dnešní době
  vládne spíš elektronika,
 • 00:27:06 klasická hračka má pořád
  své příznivce a obdivovatele.
 • 00:27:10 Přesvědčit se o tom můžete
 • 00:27:12 třeba v muzeu autíček v Rokytně
  na Pardubicku.
 • 00:27:18 A teď už soutěž.
 • 00:27:19 Iveta se minule ptala na hrad,
 • 00:27:21 který vyrostl
  na konci 13. století
 • 00:27:23 a patřil
  k nejrozsáhlejším v Čechách.
 • 00:27:26 Správná odpověď
  se ukrývala pod Béčkem,
 • 00:27:28 je to Brandýs nad Orlicí.
 • 00:27:30 Vítězi moc blahopřeji.
 • 00:27:32 Já se dnes ptám na jeden
  z nejvyšších vrcholů Vysočiny.
 • 00:27:35 Nejprve nápověda
  a pak možnosti, tedy.
 • 00:27:38 Kopec, který nás zajímá,
  je vysoký 765 metrů.
 • 00:27:41 Rožmberkové i Trčkové z Lípy
  v jeho nitru dobývali stříbro.
 • 00:27:46 V polovině 16. století
 • 00:27:47 na vršku
  vyrostla dřevěná kaplička,
 • 00:27:50 kterou zhruba po 100 letech
  nahradila kamenná stavba
 • 00:27:53 a pak barokní kostel.
 • 00:27:55 To bylo v 18. století.
 • 00:27:57 Na začátku věku následujícího
  v Čechách řádila cholera,
 • 00:28:00 ale zdejšímu kraji
  se epidemie vyhnula,
 • 00:28:03 prý díky zázračné vodě,
  obsahující stopy stříbra.
 • 00:28:07 A tady jsou slíbené možnosti:
 • 00:28:14 A jako obvykle poznámka,
 • 00:28:16 že odpovědi nám můžete
  posílat formou SMS,
 • 00:28:19 a jak na to,
  právě teď vidíte na obrazovce.
 • 00:28:22 Potřebné informace
 • 00:28:24 najdete taky na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:31 Dnes už toho víc nebude,
  zase až za týden,
 • 00:28:33 kdy vás mimo jiné čeká Liberec
  a jeho zajímavá historie,
 • 00:28:37 spojená s automobilismem.
 • 00:28:39 Ale naše webovky
  jsou vám k dispozici nonstop,
 • 00:28:41 tak si klikněte
  na www.toulavakamera.cz.
 • 00:28:44 Já vám přeji hezké dny,
  mějte se dobře.
 • 00:28:46 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:50 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2015