iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 8. 2014
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
9832
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Liteň — Hernychova vila — Hostinné v Podkrkonoší — Rytířské turnaje — Expozice sdělovací a zabezpečovací techniky — Velké Losiny

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Čas kvapí.
 • 00:00:20 Pohled do kalendáře napovídá,
 • 00:00:21 že je před námi
  předposlední prázdninová Toulavka
 • 00:00:25 a přitom je toho
  opravdu ještě hodně,
 • 00:00:27 co bychom vám chtěli ukázat.
 • 00:00:28 Ale doufám,
 • 00:00:29 že si na cestování
  najdete čas i po prázdninách,
 • 00:00:32 které se zvolna chýlí ke konci.
 • 00:00:34 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:36 Dnes začneme na zámku v Litni,
 • 00:00:38 který býval významným kulturním
  a společenským centrem
 • 00:00:41 a stává se jím i v moderním věku.
 • 00:00:43 Další zastávkou
  bude muzeum v Ústí nad Orlicí
 • 00:00:46 a kolekce mechanických hraček,
  včetně parních strojků.
 • 00:00:51 Potom se vydáme
  do Hostinného v Podkrkonoší,
 • 00:00:55 v oblasti
  je to jedno z nejstarších měst,
 • 00:00:57 a tak není nouze
  o architektonické památky,
 • 00:01:00 ale ani o krásy přírody
  za městem.
 • 00:01:03 Čtvrté zastavení
  bude patřit Sychrovu
 • 00:01:05 a tamním rytířským kláním,
 • 00:01:07 která do konce prázdnin
  můžete vidět denně na vlastní oči.
 • 00:01:12 Železniční komunikační
  a zabezpečovací technika
 • 00:01:16 má naprosto
  nezastupitelnou roli
 • 00:01:18 při provozu na kolejích.
 • 00:01:20 Uvidíme v Hradci Králové.
 • 00:01:22 Závěr dnešního toulání
  strávíme v Jeseníkách.
 • 00:01:24 Pokud řeknu,
 • 00:01:26 že ono místo se proslavilo
  papírenskou manufakturou,
 • 00:01:30 tak jistě víte,
  kam si vyjedeme.
 • 00:01:34 Už ve 14. století
 • 00:01:35 se Liteň na Berounsku
  pyšnila dvěma gotickými tvrzemi.
 • 00:01:38 Boje třicetileté války
  zasáhly i tamní panství
 • 00:01:41 a jeho nový majitel
 • 00:01:43 Jaroslav hrabě Kuňata
  z Bubna a Litic
 • 00:01:45 se pak rozhodl
  pro výstavbu moderního sídla
 • 00:01:48 v barokním hávu.
 • 00:01:49 V roce 1850
  se zámeckými pány stali Daubkové,
 • 00:01:53 kteří stáli
  za jeho velkým rozkvětem.
 • 00:01:56 Vybudovali velkostatek,
  pivovar, lihovar
 • 00:01:59 a celý areál
  proměnili v centrum
 • 00:02:01 kulturního a společenského života.
 • 00:02:05 Nejrušněji v Litni
  bývalo v dobách obrozeneckých.
 • 00:02:08 Tehdejší zámecký pán
  Josef František Daubek
 • 00:02:11 byl dokonce
  jedním ze spoluzakladatelů
 • 00:02:13 Národního divadla.
 • 00:02:15 Nejspíš byl tím pánem,
 • 00:02:17 který poklepával
  na základní kameny.
 • 00:02:19 A díky tomu byl napojen
  na skupinu umělců,
 • 00:02:22 kteří tvořili Národní divadlo,
  jako byl František Ženíšek,
 • 00:02:26 Quido Mánes,
  Josef Václav Myslbek a další.
 • 00:02:28 A tito všichni umělci
  zde na zámku žili,
 • 00:02:31 byli podporováni rodem Daubků.
 • 00:02:33 V Litni tak spatřila světlo světa
  i některá významná umělecká díla.
 • 00:02:38 Zde také vznikl návrh
  na oponu Národního divadla
 • 00:02:42 od Františka Ženíška.
 • 00:02:43 Ten návrh vyhrál
  a on ho zde vytvořil.
 • 00:02:45 Ten návrh zde visel
  až do roku 1998.
 • 00:02:48 Daubkové na zámku žili
  až do začátku 2. světové války.
 • 00:02:51 V roce 1931
  se členkou rodiny
 • 00:02:53 stala známá operní pěvkyně
  Jarmila Novotná,
 • 00:02:56 která se provdala
  za Jiřího Daubka.
 • 00:02:58 Před hrozbou války
  uprchli do USA s nadějí,
 • 00:03:01 že se brzy vrátí.
 • 00:03:03 Posledně, co jsem tady byl,
  to bylo v roce 1947,
 • 00:03:07 to jsem tady byl
  jen na 6 týdnů, v létě, s rodiči.
 • 00:03:10 Mysleli jsme si,
  že se sem vrátíme, za války,
 • 00:03:15 potom další rok 1948,
  že bychom tady dál žili.
 • 00:03:22 Osud rozhodl jinak.
 • 00:03:24 O rok později
  Daubkovi o zámek přišli,
 • 00:03:26 a tak zůstali v Americe.
 • 00:03:28 Jarmila Novotná tam pokračovala
  ve své pěvecké kariéře
 • 00:03:31 a zahrála si
  i v hollywoodských filmech.
 • 00:03:34 Do svého rodiště
 • 00:03:35 se George Daubek vrátil
  až v době sametové revoluce.
 • 00:03:39 Moje vzpomínky
  jsou opravdu jen z roku 1947,
 • 00:03:43 když mně nebylo ani 9 let.
 • 00:03:45 Když jsem sem přijel poprvé,
  když byl rok 1990 nebo 1989,
 • 00:03:52 první cesta
  byla jít do zámku,
 • 00:03:55 podívat se do zámku
  a vidět zámek.
 • 00:03:59 Ten rodina
  nakonec získala zpátky,
 • 00:04:01 ale George už se necítil na to
  vrátit památce zašlý lesk.
 • 00:04:05 Našel jí nové pány.
 • 00:04:06 Stále se sem ovšem vrací
 • 00:04:08 a sleduje
  postupnou obnovu areálu.
 • 00:04:10 Jedním z prvních míst,
  která se dočkala nového kabátu,
 • 00:04:14 byl zámecký park.
 • 00:04:16 Poslední rekonstrukce
  tohoto parku
 • 00:04:18 proběhla v roce 1922
  panem inženýrem Šonským,
 • 00:04:21 který sám dělal a navrhoval parky
 • 00:04:23 třeba v Průhonicích,
  nebo v Trojském zámku
 • 00:04:26 a prakticky navrhl
  tenhle park pro Daubkovy.
 • 00:04:28 A z toho, co víme,
  jsou zde exempláře stromů,
 • 00:04:31 které jsou první svého druhu
  na českém území.
 • 00:04:34 V parku
  se nachází taky umělá jeskyně,
 • 00:04:37 takzvaná grotta,
 • 00:04:38 kdy už Daubkové
  pořádali různá sezení a koncerty
 • 00:04:41 a pravděpodobně
  Jarmila Novotná zde zpívala.
 • 00:04:44 Jarmila Novotná
  slavila úspěchy po celém světě,
 • 00:04:47 v rodné zemi na ni lidé
  ale časem takřka zapomněli.
 • 00:04:50 I to se snaží noví majitelé
  liteňského zámku změnit.
 • 00:04:54 V rámci snah
  o obnovení jména Jarmily Novotné
 • 00:04:57 jednou z aktivit
  našeho občanského sdružení
 • 00:05:00 je pořádání
  festivalu Jarmily Novotné,
 • 00:05:02 který už 3. rokem
  letos proběhne
 • 00:05:04 tady v areálu zámku Liteň.
 • 00:05:06 Letos je to výjimečný rok,
 • 00:05:08 protože si připomínáme 20 let
  od úmrtí Jarmily Novotné.
 • 00:05:11 Měli jsme pocit,
  že bylo potřeba udělat něco,
 • 00:05:14 co Jarmilu Novotnou
  připomene nejširší veřejnosti.
 • 00:05:18 Podařilo se nám
  s panem Jiřím Bělohlávkem
 • 00:05:21 a Pražskou komorní filharmonií
  zorganizovat velký galakoncert,
 • 00:05:26 který se nazývá
  Pocta Jarmile Novotné.
 • 00:05:28 Na koncert jste na zámek v Litni
  zváni 30. srpna.
 • 00:05:32 Můžete se projít parkem
 • 00:05:33 a nahlédnout do míst,
  v nichž slavná operní diva žila,
 • 00:05:37 a která si zvolila
  i za místo posledního odpočinku.
 • 00:05:41 Do Ústí nad Orlicí
 • 00:05:43 se tentokrát nevydáme
  za pamětihodnostmi,
 • 00:05:45 ale ponoříme se do dětského světa.
 • 00:05:48 Ústeckoorlické muzeum
  totiž celé léto hostí
 • 00:05:50 kolekci mechanických hraček,
 • 00:05:52 mezi nimiž
  nechybějí parní strojky.
 • 00:05:55 Já osobně něco takového
  z dětství nepamatuji,
 • 00:05:57 ale jsou to neuvěřitelné věcičky,
 • 00:06:00 které se do těchto dnů
  dochovaly
 • 00:06:02 jen díky ohromné péči
  nadšených sběratelů.
 • 00:06:04 Uctivou poklonu jim!
 • 00:06:07 Hernychova vila
  v Ústí nad Orlicí,
 • 00:06:10 v níž sídlí muzeum,
 • 00:06:11 je sama o sobě
  vzácným artefaktem.
 • 00:06:13 Secesní skvost z roku 1907
 • 00:06:15 byl před 6 lety zrekonstruován
  z evropských peněz.
 • 00:06:19 V době socialistické
  dům užívala lidová škola umění,
 • 00:06:22 takže naštěstí nebyl zdevastován.
 • 00:06:26 Florián Hernych
  byl textilní továrník,
 • 00:06:28 který
  v naproti stojícím objektu
 • 00:06:31 zprovoznil
  první dva mechanické stavy.
 • 00:06:33 Později skupoval pozemky kolem
  a rozšiřoval továrnu,
 • 00:06:38 která tady působila
  až do roku 2009.
 • 00:06:42 Ale Hernychovi skončili
  v 48. roce.
 • 00:06:48 Ročně tu uspořádají
  zhruba dvě desítky výstav,
 • 00:06:51 ale pořád se pyšní
  jedním světovým unikátem.
 • 00:06:55 Je jím interiérový orloj,
 • 00:06:57 který sestrojil roku 1919
  krejčí František Plánička.
 • 00:07:01 Ve vězení na Borech,
  kde pykal za vraždu manželky,
 • 00:07:04 vytvořil první orloj
  z hadříků a kartonů.
 • 00:07:07 Odborníky jím doslova ohromil.
 • 00:07:09 Poté, co dostal milost,
  se pustil do pořádné práce
 • 00:07:13 a vznikla tato nádhera
  s 15 ciferníky.
 • 00:07:17 Výjimečnost orloje tkví v tom,
  že to není pérový systém,
 • 00:07:21 ale systém 7 závaží,
  který potahují všechny ciferníky.
 • 00:07:27 Pak je to tzv. roční řetěz,
  který obíhá celým orlojem.
 • 00:07:32 Ale my se přesuneme
  k menším strojkům, k těm parním.
 • 00:07:35 Nepatřily
  zrovna k bezpečným hračkám.
 • 00:07:38 Pokud by děti přetlakovaly kotel,
  mohl se roztrhnout,
 • 00:07:42 ale většinou
  tyto manévry řídili tatínkové.
 • 00:07:46 Parní stroje se začaly vyrábět
  už v 19. století,
 • 00:07:50 a to v Německu
  a v Rakousko-Uhersku.
 • 00:07:53 U nás se začaly vyrábět
  parní stroje
 • 00:07:56 v době
  1. Československé republiky,
 • 00:07:59 ale až na konci 30. let
  v Trhových Svinech.
 • 00:08:02 Velký úspěch
  měly taky hračky na klíček,
 • 00:08:05 které se začaly průmyslově vyrábět
  až po roce 1900.
 • 00:08:09 Jejich historie
  je ale mnohem starší.
 • 00:08:13 Hračky na klíček
  mají dlouhý vývoj,
 • 00:08:16 který sahá až do středověku.
 • 00:08:18 Je spojený
  s vynálezem hodinového stroje.
 • 00:08:21 První samohybné postavičky
  bavily panstvo v 17. století.
 • 00:08:26 Tancující postavičky
  poháněné hodinovým strojkem
 • 00:08:29 vyráběly německé firmy.
 • 00:08:31 Zájem byl i o zvířátka s pružinou,
  která skákala a mávala křídly.
 • 00:08:36 Dalším fenoménem výstavy
  jsou tzv. Baťovy hračky.
 • 00:08:39 Věděli jste,
 • 00:08:40 že slavnou značku
  nenosí pouze boty?
 • 00:08:44 Baťovy hračky
  byly většinou vyrobeny z gumy,
 • 00:08:47 to znamená z kaučuku.
 • 00:08:49 Začaly se vyrábět
  jako náhradní výroba v roce 1935,
 • 00:08:53 kdy se začaly současně vyrábět
  s plynovými maskami
 • 00:08:57 před 2. světovou válkou.
 • 00:08:59 Baťa vyráběl pro kluky i holky,
 • 00:09:01 těm byl určen
  například tento obchůdek.
 • 00:09:04 Krabicemi a nálepkami s firmou
 • 00:09:06 ho ovšem ozdobil
  až jeho současný majitel.
 • 00:09:10 Vyráběli se z gumy
  i vojáci československé armády,
 • 00:09:13 vyráběli se i sokolové a sokolky,
  ale i další pískací hračky.
 • 00:09:18 Mezi nimi byly různé postavičky
  dětí, zvířátek,
 • 00:09:22 ale byly tam i výrobky,
  které měly v sobě strojek,
 • 00:09:26 to znamená,
  byly to gumové mechanické hračky.
 • 00:09:29 Byla to autíčka,
  ale byla to i tramvaj.
 • 00:09:32 A co by to bylo
  za výstavu pohyblivých hraček,
 • 00:09:35 kdyby tu nejezdily
  pořádné mašiny?
 • 00:09:37 Zlatý hřeb - železnice
  ohromí diváky v jakékoli době.
 • 00:09:42 Hostinné patří
  mezi nejstarší města v Podkrkonoší.
 • 00:09:45 Bylo založeno za vlády
  krále Přemysla Otakara II.
 • 00:09:49 při kolonizaci horního toku Labe.
 • 00:09:51 První,
  kdo přišli do tohoto kraje,
 • 00:09:53 byli čeští kolonisté,
 • 00:09:55 kteří si po obou březích řeky
  zakládali osady,
 • 00:09:58 ale později se stáhli do města
  založeného Němci ze Slezska.
 • 00:10:02 Po staletí tu v míru a klidu
  žily oba národy,
 • 00:10:05 až do druhé světové války.
 • 00:10:08 Radniční věž Hostinného
  střeží obři.
 • 00:10:11 Váže se k nim
  řada pověstí a bájí.
 • 00:10:13 Pravda je taková,
 • 00:10:14 že tito velikáni jsou symbolem
  starého tržního práva
 • 00:10:18 a svobody města,
 • 00:10:19 které v roce 1759
  potvrdila Marie Terezie
 • 00:10:22 a povolila je
  umístit do městského znaku.
 • 00:10:25 A tak se už v 18. století
 • 00:10:26 na náměstí
  úspěšně obchodovalo s plátnem.
 • 00:10:30 Na tomto obchodu
 • 00:10:32 celá řada místních měšťanů
  zbohatla.
 • 00:10:34 Za své peníze si kupovali
  šlechtické tituly a erby.
 • 00:10:38 Přezdívalo se jim
  "hostinští pláteničtí baroni".
 • 00:10:41 V jejich činnosti
  je podporoval i císař Josef II.,
 • 00:10:45 který Hostinné
  celkem třikrát navštívil.
 • 00:10:47 Zdejší šlechta
 • 00:10:49 se na místní plátenické barony
  koukala trochu shůry,
 • 00:10:52 protože si
  své šlechtické tituly nezasloužili
 • 00:10:55 za hrdinství na bojišti.
 • 00:10:57 Dobu slavných trhů
 • 00:10:59 připomínají
  na portálu vchodu radnice
 • 00:11:01 dvě krejčovské míry.
 • 00:11:03 Sloužily
  ke kontrole nakoupeného plátna.
 • 00:11:06 Loket český.
 • 00:11:08 Druhou památkou
  je pozdější loket vídeňský,
 • 00:11:11 umístěný za doby vlády
  císařovny Marie Terezie.
 • 00:11:15 V roce 1666
  přišli do Hostinného františkáni
 • 00:11:19 a postavili si tu klášter.
 • 00:11:21 Z původního mobiliáře
 • 00:11:23 se v něm dochovaly lunety s výjevy
  ze života svatého Františka
 • 00:11:27 a soubor
  10 vyřezávaných včelích úlů
 • 00:11:29 z 18. století.
 • 00:11:31 Na klátu zde vedle mě
  můžeme vidět Nejsvětější Trojici.
 • 00:11:35 Je na něm tedy Otec,
  Duch svatý a jeho Syn.
 • 00:11:38 Vedlejší klát je ozdoben
  motivem svatého Ambrože,
 • 00:11:42 který je zároveň i symbolem
  a patronem všech včelařů.
 • 00:11:48 V klášterním kostele
  je dnes umístěna
 • 00:11:50 expozice antických plastik.
 • 00:11:52 V dalších prostorách
  vzniklo muzeum,
 • 00:11:55 které nejen mapuje historii města,
  ale taky připomíná život mnichů.
 • 00:12:01 Takhle vypadala
  františkánská cela v 19. století.
 • 00:12:04 Byla zařízena naprosto skromně.
 • 00:12:06 Palanda, stůl se židlí, skříň,
  klekátko a krucifix.
 • 00:12:10 Každou celu
  obýval vždy jeden mnich.
 • 00:12:13 Nejcennější památkou Hostinného
 • 00:12:16 je děkanský chrám
  Nejsvětější Trojice
 • 00:12:18 s věží vysokou 53 metrů.
 • 00:12:20 Kromě Madony z 15. století
  a unikátní konšelské lavice,
 • 00:12:24 do níž usedali
  od roku 1754 radní města,
 • 00:12:28 jsou v křestní kapli
  zachovány vzácné náhrobní kameny,
 • 00:12:32 převážně panstva
  z rodu Valdštejnů.
 • 00:12:36 A tady je druhá rarita.
 • 00:12:38 To jsou náhrobky rodu Cikánů,
  rodu,
 • 00:12:42 který vlastnil
  vedlejší obec Čermnou.
 • 00:12:45 Pochází z roku 1575 a 1577.
 • 00:12:51 Významnou památkou
 • 00:12:54 je i největší dochovaná
  Olivetská kaple
 • 00:12:56 na území České republiky.
 • 00:12:58 Nechal ji postavit v roce 1777
  měšťan Johann Finger.
 • 00:13:03 Uvnitř se nachází
 • 00:13:05 mimořádně hodnotná
  barokní výmalba,
 • 00:13:07 představující odvádění Krista
  z Olivetské zahrady,
 • 00:13:11 proto Olivetská kaple.
 • 00:13:12 Nejkrásnější pohled na město
  je ze staré poštovní cesty,
 • 00:13:16 které vedla
  po olešnickém hřbetu.
 • 00:13:18 Stál tu poštovní dvůr,
  na němž se přepřahalo.
 • 00:13:21 Dál po cestě
  dnes vede cyklotrasa,
 • 00:13:23 ale tu si projedeme
  až někdy příště.
 • 00:13:27 Teď se spolu vydáme do časů
 • 00:13:29 chrabrých středověkých rytířů
  i zbabělců a lumpů,
 • 00:13:32 ovšem i spanilých panen,
 • 00:13:34 rozechvělých při pohledu
  na své milé na kolbišti.
 • 00:13:37 A to prostřednictvím návštěvy
  pohádkového Sychrova,
 • 00:13:40 kde se scházejí
  šermířské skupiny,
 • 00:13:43 aby zde předvedly svůj um.
 • 00:13:44 Duní tu kopyta koní,
  řinčí meče
 • 00:13:47 a v rytířských soubojích
  praskají dřevce.
 • 00:13:50 Vše je důkladně nacvičeno,
  ale znám jednoho bojovníka,
 • 00:13:53 který si při této zábavě
  přivodil vážné zranění,
 • 00:13:57 takže taková legrace
  to zase není.
 • 00:14:00 Pohádkové představení
 • 00:14:02 o více či méně
  statečných rytířích,
 • 00:14:04 krásné princezně
  a zlém čarodějovi,
 • 00:14:07 vznikalo přes rok a půl.
 • 00:14:09 Nacvičení soubojů,
  na kterých stojí,
 • 00:14:11 bylo dlouhé a náročné.
 • 00:14:12 Před několika staletími
  při nich rytíři prolévali krev
 • 00:14:15 a tomu se
  jejich novodobí nástupci
 • 00:14:17 ze skupiny Nordica
  chtějí vyhnout.
 • 00:14:20 Někteří z nás mají zbroj
  víceméně přesně jedna ku jedné,
 • 00:14:23 jak by měla být.
 • 00:14:25 Někteří z nás,
  ti, kteří více padají,
 • 00:14:27 ji mají
  na některých místech odlehčenou,
 • 00:14:29 aby se nezranili.
 • 00:14:31 Mají pod ní chrániče.
 • 00:14:32 Zbraň mají odlehčenou,
  aby se při pádu nezranili.
 • 00:14:35 Přece jenom
  padáme tady každý den několikrát
 • 00:14:38 a padat 60 dní za sebou z koně
  je dost nebezpečná věc.
 • 00:14:41 Opravdu si šermíři při soubojích
  navzájem neublíží,
 • 00:14:44 když zbraně řinčí
 • 00:14:45 a zdá se,
  že jeden druhého vůbec nešetří?
 • 00:14:48 Na zvědavce jsou tu zvyklí,
 • 00:14:50 a tak i nás nechali
  nahlédnout pod pokličku.
 • 00:14:52 Aby se mohli před diváky
 • 00:14:54 alespoň naoko bít
  hlava nehlava,
 • 00:14:56 je nutné dodržet
  několik základních pravidel.
 • 00:14:59 To nejdůležitější zní:
  nepoužívat ostré zbraně.
 • 00:15:01 Ostatně i praví rytíři
 • 00:15:03 mívali při tréninku
  zbraně otupené.
 • 00:15:06 Nemáme ostré zbraně,
  nemáme tolik sparing partnerů,
 • 00:15:09 abychom si mohli dovolit
  ostré zbraně.
 • 00:15:11 Bojový šerm
  trval zdaleka kratší dobu,
 • 00:15:13 než souboje,
  které vám tady kolegové předvádí.
 • 00:15:16 Je pravdou,
  že šerm je o vzdálenosti,
 • 00:15:18 tedy o menzuře,
  o tempu a o úhlu.
 • 00:15:21 My tady právě využíváme
  toho úhlu.
 • 00:15:23 To znamená,
 • 00:15:24 že oproti bojovému šermu
  mírně změníme úhel.
 • 00:15:27 Zásah vypadá jako doopravdy,
  ale pro šermíře je bezpečný.
 • 00:15:32 K vytvoření
  iluze opravdových soubojů
 • 00:15:34 pomáhají i věrné repliky
  středověkého brnění.
 • 00:15:37 To rytířům
  mohlo zachránit život,
 • 00:15:39 pohltilo totiž
  spolu s případným štítem
 • 00:15:42 většinu nárazů meče
  nebo dřevce při turnajích.
 • 00:15:45 Obléknout se do takové zbroje
  zabralo i několik desítek minut.
 • 00:15:49 Možná vás ale překvapí,
 • 00:15:50 který díl takového brnění
  byl nejdůležitější.
 • 00:15:53 Je to tenhle - nákrčník.
 • 00:15:55 Na něj se postupně zavěšuje
  zadní plech i ten přední,
 • 00:15:58 tzv. kyrys.
 • 00:16:00 Dále z toho nákrčníku
  visí ramena.
 • 00:16:03 Ramena jsou spojena s rukama,
 • 00:16:05 které jsou,
  když kolega předvede,
 • 00:16:07 úplně pohyblivé a funkční.
 • 00:16:10 Ochrana musela dovolovat
 • 00:16:12 zcela normální pohyblivost
  člověku,
 • 00:16:15 aby mohl bojovat a válčit.
 • 00:16:17 A samozřejmě si rytíř na závěr,
  jako poslední, nasadil helmu.
 • 00:16:21 Ta se skládá ze zvonu,
  ze štítku a z pohyblivého hledí.
 • 00:16:25 Středověcí rytíři
 • 00:16:26 by při pohledu
  na novodobé šermířské souboje
 • 00:16:29 asi pořádně kroutili hlavou.
 • 00:16:31 Ty jejich ve skutečnosti
 • 00:16:33 prý obvykle nijak
  atraktivní podívanou nebývaly,
 • 00:16:36 účel světil prostředky.
 • 00:16:38 Na odvážné kousky
  nebo různé parádičky,
 • 00:16:41 jaké známe
  i z dobrodružných filmů,
 • 00:16:43 totiž při opravdovém souboji
  nebyl čas.
 • 00:16:47 Ve skutečném boji
  byste takovou akci neudělal
 • 00:16:49 nebo byste udělal jenom jednu.
 • 00:16:51 Buď by ta akce vyšla
  a vy byste vyhrál,
 • 00:16:54 nebo by nevyšla
  a soupeř by byl ten,
 • 00:16:56 který by odešel se štítem,
  tím vaším.
 • 00:16:59 Takže samozřejmě každá rána
 • 00:17:01 a hlavně ty sekvence,
  ty konečné údery,
 • 00:17:05 které jsou tak atraktivní
  pro diváka,
 • 00:17:08 ty jsou nacvičené
  naprosto perfektně.
 • 00:17:10 Přesvědčte se sami.
 • 00:17:12 Rytířský festival na Sychrově
  můžete navštívit každý den,
 • 00:17:16 až do 30. srpna.
 • 00:17:19 Další minuty budou patřit
  muzejní expozici
 • 00:17:21 železniční
  sdělovací a zabezpečovací techniky,
 • 00:17:24 největší a nejstarší kolekci
  u nás i v Evropě.
 • 00:17:28 Jedinečnou sbírku zařízení
 • 00:17:29 z období od počátků železnice
  až do současnosti
 • 00:17:33 najdeme v Hradci Králové.
 • 00:17:34 Většina vystavených exponátů
  byla tak říkajíc v akci,
 • 00:17:38 ve skutečném železničním provozu.
 • 00:17:40 A navíc si je tu můžeme
  i osahat a ozkoušet.
 • 00:17:45 Návěstní kozlík, ústřední zámek,
  telegrafní souprava,
 • 00:17:49 stůl výpravčího s razítky,
  kyvadlové hodiny,
 • 00:17:51 podle kterých si řídili čas
  výpravčí vlaků.
 • 00:17:54 To vše a mnoho dalšího
 • 00:17:55 patřilo k nezbytnému vybavení
  kanceláře přednosty stanice
 • 00:17:59 v časech rakouského mocnářství.
 • 00:18:01 A k čemu sloužila
  tahle dvě sluchátka
 • 00:18:03 na jednom přístroji?
 • 00:18:05 Vlak 25358
  na druhou obsazenou kolej.
 • 00:18:10 Ta dvě sluchátka sloužila k tomu,
  když se diktoval například rozkaz,
 • 00:18:15 na nějaké stanoviště pro vláček,
  tak aby nevzniklo to,
 • 00:18:19 že přeslechl
 • 00:18:21 nebo informaci
  podal jiným způsobem.
 • 00:18:24 Měl tam proto svědka,
 • 00:18:26 který druhým sluchátkem
  poslouchal diktování rozkazu.
 • 00:18:30 To se zaznamenalo
  do telefonního zápisníku,
 • 00:18:33 stvrdil svým podpisem,
  že toto proběhlo.
 • 00:18:36 Důležité bylo
  zabezpečit jízdu vlaků
 • 00:18:39 proti srážce.
 • 00:18:41 K tomu se v prvopočátcích
  používalo žezlo.
 • 00:18:45 Začalo sloužit
  po první velké železniční nehodě
 • 00:18:48 a ten vláček,
  který měl žezlo, tento klacek,
 • 00:18:52 mohl odjet do sousední stanice,
 • 00:18:54 kde předal následnému vláčku,
  aby mohl odjet.
 • 00:18:57 Toto žezlo v dnešní době
  nahradily povolenky,
 • 00:19:00 které se používají
  při mimořádných událostech.
 • 00:19:04 Dalším zabezpečovacím zařízením
  byly koše,
 • 00:19:07 které visely
  na stožárech u tratě.
 • 00:19:09 Jejich poloha signalizovala,
  jestli může vlak projet.
 • 00:19:12 Postupně s rozvojem techniky
 • 00:19:14 přišla na řadu
  mechanická návěstidla.
 • 00:19:16 Tento unikát pochází z roku 1870.
 • 00:19:20 Je to návěstidlo,
 • 00:19:21 které nám krylo
  jízdu vláčku do stanice.
 • 00:19:24 Buď nám to dovolilo,
  nebo nám to zakázalo jízdu.
 • 00:19:27 Je to v podstatě dřevěná bouda,
 • 00:19:29 ve které se nacházel strojek
  podobný hodinovému strojku,
 • 00:19:33 který se musel natáhnout.
 • 00:19:34 Tento strojek
  nám otočil návěstidlo.
 • 00:19:39 Tento princip, co tady je,
  funguje dodnes.
 • 00:19:42 Dneska to nahradila světla.
 • 00:19:44 Na různých modelech
  si návštěvníci můžou vyzkoušet,
 • 00:19:48 jak postavit vlakovou cestu tak,
  aby nehrozila kolize.
 • 00:19:51 Od 70. let
 • 00:19:52 prošlo zabezpečovací zařízení
  velkým vývojem.
 • 00:19:56 Výpravčí
  jenom z centrálního pultu
 • 00:19:59 zadává příkazy pro řízení vlaku.
 • 00:20:02 Zařízení samo
  si staví automaticky cesty
 • 00:20:05 i dává návěstí.
 • 00:20:07 A vlaky zpětně ovládají
  toto automatické zařízení.
 • 00:20:12 I sdělovací technika
  se vyvíjela mílovými skoky.
 • 00:20:15 Expozice představuje
 • 00:20:17 historické
  telegrafní a telefonní přístroje,
 • 00:20:20 dálnopisné stroje,
 • 00:20:21 rozhlasové i další měřící zařízení
  nebo telefonní ústředny.
 • 00:20:25 K vidění jsou tu ale taky
  dnešní moderní technologie
 • 00:20:28 určené k dorozumívání.
 • 00:20:31 Máme tady unikát
  z přelomu 19. a 20. století,
 • 00:20:35 přenosný telefonní přístroj,
 • 00:20:37 který si bral údržbář
  s sebou ven.
 • 00:20:40 Visel mu na popruhu.
 • 00:20:42 Když potřeboval mluvit
  s dalším stanovištěm,
 • 00:20:46 napíchl si ho
  na venkovní vedení,
 • 00:20:49 kde dával vědět,
  jestli závada byla odstraněna.
 • 00:20:53 Muzeum najdete
 • 00:20:54 kousek od královéhradecké
  železniční stanice,
 • 00:20:58 odkud se můžete vydat vlakem
  na další zajímavý výlet.
 • 00:21:01 Třeba do železničního muzea
  v Jaroměři.
 • 00:21:04 Velké Losiny
  patří k nejstarším
 • 00:21:07 a svého času
  i nejvýznamnějším obcím Šumperska.
 • 00:21:10 Jsou připomínány už roku 1297.
 • 00:21:13 Od druhé poloviny 15. století
 • 00:21:15 byly jejich dějiny úzce spjaty
  s rodem Žerotínů,
 • 00:21:18 po dlouhých 300 let.
 • 00:21:20 Z tohoto období
  tu stále zůstávají památky,
 • 00:21:23 které připomínají časy slavné,
  ale i ty méně slavně,
 • 00:21:27 kdy tu například probíhaly
  kruté čarodějnické procesy.
 • 00:21:31 Dnes se už bez obav
  můžeme vydat na tamní zámek,
 • 00:21:34 do zmíněné papírny, lázní,
  farního kostela
 • 00:21:37 i k dalším
  církevním i světským stavbám.
 • 00:21:41 Už v roce 1562 se šířila zvěst
  o losinských sirných pramenech.
 • 00:21:46 O jejich léčivých účincích
  vypráví pověst o sedlákovi,
 • 00:21:50 který měl koně s prašivinou.
 • 00:21:52 Nechtěl ho utratit,
  a tak ho vyhnal do místních lesů.
 • 00:21:55 Hřebec se za 3 dny vrátil zdravý.
 • 00:21:57 A lidi zjistili,
 • 00:21:59 že mu pomohly prameny
  se zázračnou moci.
 • 00:22:01 Té začali využívat v lázních.
 • 00:22:05 Tyto lázně založil rod Žerotínů.
 • 00:22:08 Slavíme více jak 450 roků.
 • 00:22:11 Tyto lázně vždy sloužily
  spíše střední vrstvě,
 • 00:22:15 byly vždy určeny
  pro léčbu nemocných lidí.
 • 00:22:18 Sloužily
  k léčbě pohybového ústrojí.
 • 00:22:22 Vzhledem k tomu,
 • 00:22:23 že sirná voda
 • 00:22:25 velmi dobře působila
  na rány a kožní zranění,
 • 00:22:28 léčili se zde
  i lidé s kožním poraněním.
 • 00:22:32 Lázně s volně přístupným parkem
  jsou dnes chráněnou památkou
 • 00:22:36 a stále tu léčí nervová,
  kožní i plicní onemocnění.
 • 00:22:40 Žerotínové
  se krom téhle staleté tradice
 • 00:22:43 taky zasloužili
  o výrobu ručního papíru.
 • 00:22:46 Ta trvá už od konce 16. století
  a probíhá stále stejným způsobem.
 • 00:22:51 Každý arch papíru je originálem
 • 00:22:54 a návštěvníci si tu můžou
  vytvořit svůj vlastní.
 • 00:22:59 Tady celý
  výrobní proces papíru startuje.
 • 00:23:02 Nacházíme se u holandru.
 • 00:23:04 Ten drtí bavlněný linters
  na malé kousky,
 • 00:23:07 a tak vznikne papírovina.
 • 00:23:09 Ta se spouští do čerpacích kádí
 • 00:23:12 a tam ji čerpači
  nabírají na kovová síta.
 • 00:23:16 Potom archy papíru
  obtisknou na vlněný plstěnec.
 • 00:23:20 Následně se celý balík vylisuje
 • 00:23:23 a nakonec se papír vyhladí
  na takzvaném kalandru.
 • 00:23:26 Pojďme se porozhlédnout
  taky po okolí.
 • 00:23:29 Naučná stezka nás zavede
  pod vrch Chlumek,
 • 00:23:32 odkud se nám naskytne
 • 00:23:33 nejkrásnější výhled
  na místní hory.
 • 00:23:37 Odtud je možné
  přehlédnout obec Velké Losiny
 • 00:23:40 a případně přilehlé obce.
 • 00:23:41 Nad ní je vidět Granátová hora,
 • 00:23:44 kde se v minulosti
  těžily různé minerály
 • 00:23:46 a ještě dneska
  je možné tam nalézt granáty.
 • 00:23:49 Na Granátovou horu
 • 00:23:51 navazuje celý začínající komplex
  hor Jeseníků,
 • 00:23:54 kde v dáli
  vidíme sedlo Skřítek,
 • 00:23:57 ze kterého je možné nastoupit
  na hřebenovou trasu až na Praděd.
 • 00:24:02 My se ale ještě zastavíme
  v losinském zámku.
 • 00:24:05 V 16. století ho postavil
  Jan mladší ze Žerotína
 • 00:24:08 v místech staré dřevěné tvrze.
 • 00:24:10 Nikdy nevyhořel,
 • 00:24:12 ani ho nevydrancovala
  švédská vojska.
 • 00:24:14 Proto se tu dochoval
  vzácný původní mobiliář,
 • 00:24:17 například soubor gobelínů
  nebo renesanční kachlová kamna.
 • 00:24:21 Nejvýznamnějším předmětem
  v současné expozici
 • 00:24:24 jsou ale dvousedadlová nosítka
  z konce 17. století.
 • 00:24:29 Objednavatelem
  byl Jan Jáchym ze Žerotína,
 • 00:24:32 majitel losinského zámku,
  na přelomu 17. a 18. století.
 • 00:24:36 Nebyl to majitel ledajaký,
  byl to císařský dvorní rada.
 • 00:24:41 Jakožto významná osobnost
 • 00:24:43 potřeboval reprezentovat
  svůj rod a svoji osobnost,.
 • 00:24:46 Proto si také nechal zhotovit
  tento vysoce honosný kousek.
 • 00:24:50 Bývalé žerotínské sídlo
  se pyšní mnoha "nej".
 • 00:24:53 Unikátní
  je velká sbírka cestovních truhel
 • 00:24:56 nebo soubor tichých společníků,
  o nich ale příště.
 • 00:25:00 A teď už je na řadě soutěž.
 • 00:25:02 Iveta chtěla vědět,
  kde se nachází zámek,
 • 00:25:05 který známe z vrcholného díla
  Boženy Němcové.
 • 00:25:08 Správná odpověď se ukrývala
  pod Áčkem - je to v Ratibořicích.
 • 00:25:12 Já se dnes ptám na jeden
  z našich nejmohutnějších hradů,
 • 00:25:15 který neustále prochází úpravami
 • 00:25:18 a tak návštěvníky čeká
  pravidelně nějaká novinka.
 • 00:25:29 Hrad shlíží
  na krajinu středního Posázaví
 • 00:25:32 z výšky 600 metrů nad mořem.
 • 00:25:34 Na počátku 14. století
  ho nechal vybudovat
 • 00:25:37 Raimund z Lichtenburka.
 • 00:25:39 Architektonicky
  nejcennější částí hradu
 • 00:25:41 je gotická kaple,
  zasvěcená svatému Vavřinci.
 • 00:25:45 Renesanční přestavby
 • 00:25:46 se sídlo dočkalo za Trčků z Lípy
  v 16. století.
 • 00:25:49 Z původního vybavení interiérů
  mnoho nezbylo,
 • 00:25:53 svou krutou daň
  si vybral rozsáhlý požár
 • 00:25:55 v druhé polovině století 19.
 • 00:25:58 Jako obvykle upozornění,
 • 00:26:00 že odpovídat na naše otázky
  můžete formou SMS,
 • 00:26:03 a tady teď vidíte, jak na to.
 • 00:26:06 Potřebné informace najdete
  taky na teletextu a webu ČT.
 • 00:26:10 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:26:13 I tentokrát vylosujeme 3 výherce.
 • 00:26:17 Celé léto s námi můžete soutěžit
  i o set na dovolenou,
 • 00:26:21 který věnovala Modrá pyramida,
  váš rádce na finance.
 • 00:26:25 Dárek obsahuje sportovní tašku,
  plyšovou sovičku,
 • 00:26:28 termosku, hrací karty,
  sadu na badminton a osušku.
 • 00:26:32 Pro tuto neděli je to všechno.
 • 00:26:34 Za týden vás mimo jiné čeká
  půvabná krajina Kokořínska
 • 00:26:37 s jednou ze svých dominant,
  hradem Kokořín.
 • 00:26:40 Já už vám přeji
  hezký zbytek prázdnin,
 • 00:26:42 který můžete strávit
  na cestách s námi,
 • 00:26:45 nebo na našich webovkách,
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:26:48 Mějte se co možná nejlépe.
 • 00:26:50 Na shledanou, přátelé.
 • 00:26:54 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014