iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2013
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
11285
zhlédnutí

Toulavá kamera

Tři králové — Keramika z Kosího hnízda — Děčínská ZOO — Litoměřice a okolí — Muzeum motokol — Památné stromy

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:20 Dárky rozdány a rozbaleny,
 • 00:00:23 vánoční nálada většiny z nás pomalu
  vyprchává.
 • 00:00:26 A víc nedělí v tomto roce
  už nebude,
 • 00:00:28 tedy vítejte u letošní poslední
  TOULAVÉ KAMERY. Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:32 Sice jsem naznačil, že vánoční
  svátky jsou už minulostí,
 • 00:00:36 ale hned v první reportáži si
  ukážeme, že to tak zdaleka není.
 • 00:00:40 Pak nás čeká kosí hnízdo,
  tedy keramická dílna Jiřího Kosa
 • 00:00:44 a jeho paní Moniky v obci Vrbice.
 • 00:00:48 V průběhu zimy výrazně klesá počet
  návštěvníků zoologických zahrad
 • 00:00:53 a zooparků.
  V Děčíně se přesvědčíme o tom,
 • 00:00:56 že i v mrazivých dnech
  stojí výlet za zvířaty za to.
 • 00:01:00 Potom se vydáme
  do okolí Litoměřic,
 • 00:01:02 kde sopečná činnost i lidské ruce
  vykouzlily řadu zajímavých útvarů.
 • 00:01:07 Naší další zastávkou bude muzeum
  motokol v jihočeské Horní Radouni,
 • 00:01:12 kde se dozvíme,
  jak se kola s motorem vyráběla
 • 00:01:15 a jak se na nich drandí.
 • 00:01:19 A v poslední reportáži
  se vypravíme na Karlštejnsko,
 • 00:01:23 kde si projdeme stezku,
  věnovanou památným stromům.
 • 00:01:28 Jsme, pro mnohé možná překvapivě,
  zhruba uprostřed vánočního období
 • 00:01:32 a nikoliv na jeho konci.
 • 00:01:34 Obvykle totiž končívá
  až na Tři krále,
 • 00:01:37 ale v minulosti to mnohde bývalo
  ještě skoro o měsíc déle.
 • 00:01:41 Ale zůstaňme u tří králů,
 • 00:01:43 kteří známým popěvkem vinšují lidem
  zdraví a štěstí.
 • 00:01:46 Nad dveře kostelů, domů a chlévů
  píší křídou iniciály K, M a B.
 • 00:01:51 Ty ovšem neznamenají počáteční
  písmena jmen oněch tří králů,
 • 00:01:55 jak se často míní, ale počáteční
  písmena latinského nápisu
 • 00:01:58 "Christus Mansionem Benedikt",
 • 00:02:01 tedy cosi jako
  "Kristus ať obydlí žehná".
 • 00:02:06 Nejočekávanější svátky roku jsou
  za námi a my se už brzy
 • 00:02:10 na ulici potkáme s koledníky
  v bílém tříkrálovém úboru.
 • 00:02:13 Konec Vánoc totiž symbolizují
  tito tři mudrcové,
 • 00:02:17 putující do Betléma poklonit se
  narozenému Ježíškovi.
 • 00:02:20 V minulosti tomu ovšem často bývalo
  trochu jinak,
 • 00:02:25 protože za konec vánočního období
  se považoval svátek Křtu Páně,
 • 00:02:29 který byl teprve první neděli
  po svatých Třech králích,
 • 00:02:32 nebo dokonce až svátek Hromnic,
  který byl 2. února.
 • 00:02:36 My dnes ovšem máme konec Vánoc
  spojen především se svátkem
 • 00:02:39 Třech králů, kdy se odstraňuje
  vánoční výzdoba,
 • 00:02:42 například z vánočního stromečku.
 • 00:02:45 Jeho tradice ovšem nesahá
  příliš daleko do minulosti,
 • 00:02:48 protože vánoční stromky
  se na venkově
 • 00:02:50 ve větším začaly objevovat
  až na začátku 20. století.
 • 00:02:54 Tříkrálové obchůzky v lidovém
  podání, jak je dnes vnímáme,
 • 00:02:57 se u nás ustálily až v 19. století.
 • 00:02:59 Lidé se prostě chtěli bavit,
  a to i napříč nevoli,
 • 00:03:02 kterou tím vyvolávali u vrchnosti.
 • 00:03:05 Je zajímavé, že církev
  už od středověku i vrchnost
 • 00:03:11 proti tomu velmi jaksi brojila,
  proti všem těmto postavám,
 • 00:03:15 ale nejenom těm vánočním,
  ale už v tom adventu,
 • 00:03:18 že chodily všelijaké
  převlečené postavy.
 • 00:03:21 Prostě ten národ český je zvláštní
  v tom, že si jede po svém
 • 00:03:24 a že se chtěl bavit i v období,
  kdy se to tedy nečekalo,
 • 00:03:28 nějaké takovéhle zábavy, obchůzky
  a řádění,
 • 00:03:31 protože samozřejmě to bylo spojené
  s požíváním alkoholu.
 • 00:03:34 Zkrátka se bavili po svém.
 • 00:03:36 Nezapomínali ale při tom
  ani na původní poslání svátků.
 • 00:03:40 Domy vykuřovali kadidlem
 • 00:03:42 a třeba posvěcená křída v kolíbce
  měla magicky ochraňovat děti.
 • 00:03:46 Zimní čas a dlouhé večery
  pak věnovali tříkrálové výzdobě,
 • 00:03:49 které dominovaly letící komety
  vyráběné z různých materiálů.
 • 00:03:53 Ocasatá hvězda, kometa,
  se dostala do ztvárnění
 • 00:03:58 betlémské scény až ve 14. století
  díky malíři Giottovi,
 • 00:04:02 který spatřil pár let před tím
  průlet Halleyovy komety,
 • 00:04:07 která se tak tehdy ještě samozřejmě
  nejmenovala, kolem Země.
 • 00:04:11 Na obraz Klanění ji namaloval,
  a to se stalo tak populární,
 • 00:04:16 že od té doby už se Betlém
  zobrazoval téměř výhradně
 • 00:04:21 s kometou. Dřív ji však lidé
  považovali za symbol neštěstí,
 • 00:04:25 do 14. století se opravdu tradovalo
  v souladu s biblí tradovalo,
 • 00:04:29 že to byla jasná hvězda,
  která mudrce přivedla k Betlému.
 • 00:04:36 V samotném evangelijním příběhu
  se totiž nikde nemluví
 • 00:04:39 ani o králích ani o jejich počtu,
 • 00:04:42 ale pouze o třech darech,
  které přinesli.
 • 00:04:44 Označení králové se poprvé objevuje
  až v lidových vyprávěních
 • 00:04:48 od 6. století a jejich jména
  Kašpar, Melichar a Baltazar
 • 00:04:52 dokonce až o dalších
  600 let později.
 • 00:04:55 (zpěv) ...vás ve zdraví tu vynašli.
 • 00:04:58 Tříkrálovou obchůzkou končí
  dvanáctidenní období Vánoc
 • 00:05:02 a nastává období masopustu.
 • 00:05:05 Období veselosti, radosti, zpěvu,
  tance, období svateb a zabíjaček.
 • 00:05:10 Zároveň ale také období
  příprav a práce.
 • 00:05:13 Hospodyně znovu z půdy
  snáší kolovrat,
 • 00:05:16 rozbíhá se tkalcovský stav
  a připravují se larvy, kukly,
 • 00:05:20 nebo chcete-li masky,
  členů masopustního průvodu.
 • 00:05:23 Připravují se z papíru, kožešiny,
  hrachoviny, slámy,
 • 00:05:27 ústřižků barevných látek a podobně.
 • 00:05:30 Pokud si tedy chcete vychutnat
  atmosféru končících Vánoc
 • 00:05:33 s tříkrálovými zvyklostmi
  i masopustními přípravami,
 • 00:05:36 příští neděli se vydejte
  do kouřimského skanzenu,
 • 00:05:39 kde je připraven bohatý program
  s vyprávěním, zpěvy
 • 00:05:43 a nezbytnými obchůzkami.
 • 00:05:47 Kosí hnízdo je keramická dílna,
  kde kmitají pouze dva páry rukou,
 • 00:05:51 Moniky a Jiřího.
 • 00:05:53 Dílna sídlí v domě postaveném
  v roce 1896 v malé obci Vrbice
 • 00:05:57 nedaleko Poděbrad.
 • 00:05:59 S keramikou manželé začali
  zhruba v roce 1999 jako s koníčkem,
 • 00:06:03 jsou samouci. Zkoušeli všechno
  možné, až zůstali u kameniny.
 • 00:06:07 Monika se ale věnuje
  spíše modelování
 • 00:06:10 a keramice dekorační a reliéfní.
 • 00:06:12 Jiří pak keramice vytáčené na kruhu
  a keramice zahradní.
 • 00:06:16 S oblibou říká, že je to stále
  velké dobrodružství a napětí,
 • 00:06:20 když se otevírá pec.
 • 00:06:25 Než vstoupíte do útulné dílny
  na Kosím hnízdě,
 • 00:06:28 padnou vám do oka uhlazené tvary
  obřích váz v zahradě.
 • 00:06:31 K jejich výrobě přivedla zručného
  hrnčíře několikaletá zkušenost
 • 00:06:35 klasického modelování z volné ruky
  a na kruhu točená užitná keramika.
 • 00:06:39 Po určité době,
  když jsem se trošku vypracoval,
 • 00:06:43 přemýšlel jsem kam dál
  a chtěl jsem dělat větší věci.
 • 00:06:49 Naučil jsem se techniku,
  kterou je možné vyrobit věci,
 • 00:06:53 které jsou metr i vyšší.
 • 00:06:55 Jsou určitě zajímavé,
  nikdo je nepřehlédne v té zahradě.
 • 00:06:58 Většinou jsou to amfory, vázy.
  Nejvyšší věc, kterou jsem vyráběl,
 • 00:07:03 tak v tom surovém stavu
  byla 1,40 metru
 • 00:07:05 ale finální výrobek má 1,20 metru.
 • 00:07:07 Rozdíl mezi užitnou a zahradní
  keramikou není při výrobě
 • 00:07:10 až tak velký. Obě se točí na kruhu.
 • 00:07:13 Ta užitná keramika je slinutá,
  což znamená, že nepropouští vodu,
 • 00:07:17 když to zjednoduším.
 • 00:07:19 Je to prostě věc, hrnek, ze kterého
  můžete pít a nebude vám téct dno.
 • 00:07:23 Ten druhý rozdíl je v tom,
  že ta užitná keramika je glazovaná,
 • 00:07:27 ne vždycky teda.
  Ta zahradní, ne,
 • 00:07:30 tam se používají většinou oxidy,
  což jsou různá barvítka,
 • 00:07:33 když to zjednoduším.
 • 00:07:35 Nezajišťují nic jiného než jenom
  dekor, barvu toho výrobku.
 • 00:07:39 Asi poslední rozdíl je ve výpalu.
 • 00:07:42 K němu ale vede ještě dlouhá
  a mnohdy náročná cesta.
 • 00:07:46 Jiří používá hrubou
  šamotovou hlínu.
 • 00:07:48 Pro velké věci prý to je
  ideální materiál.
 • 00:07:51 Ta technika je trošičku jiná,
  není to jeden kus
 • 00:07:54 jako třeba u menších věcí
  užitné keramiky.
 • 00:07:57 U zahradní keramiky se vytočí
  takovýhle základ
 • 00:08:01 a pak se nastavuje pomocí takových
  pásů, který si já zpracuji v lisu.
 • 00:08:06 Někde bych to měl venku na slunci
  nechat zaschnout
 • 00:08:09 a zase pokračovat dál,
  aby se to nezbortilo.
 • 00:08:12 Já se to snažím
  nějakým způsobem urychlit,
 • 00:08:15 takže na to mám plynový hořák.
 • 00:08:17 Tím docílím tuhosti
  základu toho pokračování
 • 00:08:20 a takhle to nastavuji do toho tvaru
  a výšky, které já potřebuji.
 • 00:08:24 Na každou tu věc stavím
  pec a měním výšku a šířku té pece
 • 00:08:28 podle toho kusu, který v ní pálím.
  Nechám je uschnout volným vzduchem.
 • 00:08:32 Pokud je vyschlá tak, jak potřebuju,
  tak dojde k výpalu,
 • 00:08:36 což je teda zhruba
  1220 až 1250 stupňů,
 • 00:08:39 a to proto, že je to zahradní
  keramika, to znamená,
 • 00:08:44 že ty věci jsou většinou někde
  v exteriéru, venku na zahradě,
 • 00:08:48 tak aby tomu uživateli, kdo si
  tu věc koupí a někam dá venku,
 • 00:08:53 tak aby mu vydržela co nejdýl.
  Takže to je ta moje specializace.
 • 00:08:57 O poznání něžnější jsou díla
  paní Moniky.
 • 00:09:00 Ke keramice ji přivedla práce
  s dětmi ve školce.
 • 00:09:03 Ale pojďme si taky prohlédnout
  království této tvořivé dvojice.
 • 00:09:07 Zdobí ho reliéfy, dlaždice,
  nástěnné hodiny i půvabné loutky.
 • 00:09:11 Tvarujeme různé figurky
  a vlastně to, co dělám s dětmi,
 • 00:09:15 tak jsem přenesla trošku
  do toho mého koníčka.
 • 00:09:17 Potřebuji k tomu i svého manžela,
 • 00:09:20 protože ten mi vyválí na válcovacím
  stroji takovýhle plát.
 • 00:09:23 Na ten plát já vypracovávám různé
  motivy. Nic si nepředkresluji,
 • 00:09:27 všechno mám v hlavě a všechno hned
  přenáším na tu hlínu.
 • 00:09:33 Když dělám nějakou takovouhle
  plastiku, tak zase,
 • 00:09:37 mám to jenom v hlavě,
  podívám se na skutečnou třeba kočku
 • 00:09:40 nebo v zoologické zahradě na tučňáky
 • 00:09:43 a pak to hned vypracovávám
  z té hlíny.
 • 00:09:48 Působivý lesk pak některým výrobkům
  dodává glazura.
 • 00:09:51 Jiné se pouze barví. A jak keramiku
  z Kosího hnízda poznáte?
 • 00:09:55 Jednoduše, podle spirálek,
  které každý kousek zdobí.
 • 00:09:58 Setkat se s ní můžete nejen
  na jarmarcích po celé zemi,
 • 00:10:02 ale i na zámeckých výstavách
  či v galeriích.
 • 00:10:08 V zimních měsících se
  do zoologických zahrad moc nehrneme
 • 00:10:12 a výlet si necháváme na jaro.
 • 00:10:14 Možná si říkáme,
  že přes zimu stejně zvířata spí
 • 00:10:18 anebo polehávají
  ve vyhřátých ubikacích.
 • 00:10:20 V Děčíně je rozhodně
  na co se koukat i ve dnech,
 • 00:10:24 kdy rtuť teploměru klesá pod nulu.
 • 00:10:26 Chladné počasí naopak nabízí jiné
  zajímavé pohledy na svět zvířat.
 • 00:10:30 Stačí dobře se obléci
  a pozorně se dívat.
 • 00:10:34 Děčínská zoologická zahrada
  není úplně typická.
 • 00:10:37 Svou rozlohou šesti hektarů
  patří mezi nejmenší v zemi.
 • 00:10:41 Unikátní poloha uprostřed lesoparku
  ji řadí k nejpůvabnějším.
 • 00:10:45 Chová přibližně 450 kusů zvířat
  představujících víc než 150 druhů.
 • 00:10:50 Její specializací je evropská
  fauna, především ta ohrožená.
 • 00:10:54 Takřka třetina obyvatel ZOO
  dokumentuje přírodu
 • 00:10:57 v nedalekém Národním parku
  České Švýcarsko.
 • 00:11:00 To znamená, že jde o tvory,
  kteří jsou většinou zvyklí na zimu.
 • 00:11:04 Na prstech jedné ruky
  můžeme spočítat druhy,
 • 00:11:09 které zimujeme a musíme přenášet
  do ubikací.
 • 00:11:12 To jsou například čápy bílí,
  kolpíci, čápi černí.
 • 00:11:15 Ale i ty některé může návštěvník
  vidět v zimní ubikaci přes sklo.
 • 00:11:19 Tuzemskému čtyřnohému světu
  dominují šelmy,
 • 00:11:22 jež znají současné generace
  spíš už jen z legend
 • 00:11:25 a historických záznamů.
 • 00:11:27 Avšak do naší přírody se v poslední
  době znovu vracejí zvířata,
 • 00:11:31 jako je vlk euroasijský
  či rys ostrovid.
 • 00:11:34 Jejich hustá srst výborně odolává
  středoevropské zimě.
 • 00:11:37 V zahradě žije ještě jeden predátor
  s huňatým kožichem.
 • 00:11:40 Je to medvěd grizzly.
 • 00:11:42 Tento původem severoameričan
  si drží pozici
 • 00:11:45 nejoblíbenějšího obyvatele
  děčínské zoo a dělá všechno pro to,
 • 00:11:49 aby mu čeští kolegové
  jeho výsostné postavení neohrozili.
 • 00:11:53 Medvědi v přírodě spí
  typickým zimním spánkem,
 • 00:11:57 ale naši medvědi jsou výjimka.
 • 00:11:59 Protože když medvědice
  měla medvíďata,
 • 00:12:02 tak jsme jí podstrojovali
  a ona se naučila každý den vylézat
 • 00:12:05 a dát si něco dobrého.
 • 00:12:07 Mišáček si toho časem taky všiml,
  takže vylézá taky,
 • 00:12:10 takže naše medvědy můžete vidět
  v zimě, jak tady dovádí na sněhu,
 • 00:12:13 čistí si kožich.
  Občas si dají něco dobrého,
 • 00:12:16 ale je to většinou taková chvilka
  v zimě, a pak jdou zas spát.
 • 00:12:20 Nejen medvědi vycházejí vstříc
  zimním návštěvníkům.
 • 00:12:23 Činí tak i tvorové, které bychom
  v mrazu nečekali ani náhodou.
 • 00:12:27 Třeba opice.
 • 00:12:28 Makakové chocholatí pocházející
  z ostrova Sulawesi v Indonésii
 • 00:12:32 si prý rádi zadovádí i na sněhu.
 • 00:12:34 Taky tropičtí opeřenci
  jako pestrobarevný zoborožec
 • 00:12:37 nebo bělostný kakadu se odváží
  ukázat ve venkovní kleci.
 • 00:12:40 Jakoby zvali návštěvníky ke vstupu
  do ptačího domu,
 • 00:12:43 který je příležitostí nejen
  k bezprostřednímu kontaktu
 • 00:12:47 s exotickým ptactvem, ale nabízí
  i možnost se trochu ohřát.
 • 00:12:52 Ráda bych vám představila
  člena našeho ptačího domu.
 • 00:12:57 Je to korunáč a přišel nám sem
  jako velice plaché zvíře,
 • 00:13:01 které se bálo každého šustnutí.
 • 00:13:03 Postupem času se z něho stal
  takový miláček ptačího domu,
 • 00:13:07 je hrozně rád když sem
  přijdou návštěvníci,
 • 00:13:10 to zvědavě čeká u dveří.
 • 00:13:13 A snaží se lidem projít kapsy,
  co dobrého donesli
 • 00:13:17 a co by mohl sezobnout.
 • 00:13:23 Pozorování zvířat v zimních
  měsících přináší i některé výhody.
 • 00:13:27 Návštěvníci se jednak vyhnou
  tlačenici v sezónních špičkách,
 • 00:13:30 a taky jindy bujná vegetace
  vlivem chladu ustoupí
 • 00:13:34 a otevřou se ničím nerušené výhledy
  do výběhů.
 • 00:13:37 Přes léto si často návštěvníci
  stěžují,
 • 00:13:41 kdepak ty mývaly máme,
  že je v té expozici vůbec neviděli.
 • 00:13:45 My ji říkáme, že musí být trpěliví
 • 00:13:48 a že nejlepší je sledovat
  mývaly přes zimu,
 • 00:13:51 protože oni se totiž zabydleli
  vysoko v korunách stromů
 • 00:13:54 a jsou tedy vidět,
  až když opadá listí.
 • 00:13:57 A na závěr vám dáme tip
  na jednoho obyvatele
 • 00:13:59 děčínské zoologické zahrady,
 • 00:14:01 který je vzhledem ke své mohutnosti
  nepřehlédnutelný,
 • 00:14:05 ať je léto nebo zima.
 • 00:14:07 Neřekneme jeho jméno,
  ale prozradíme,
 • 00:14:09 že je to ten, který možná mnohým
  z vás zryl zahradu k nepoznání.
 • 00:14:13 Úrodná krajina v údolí Labe
 • 00:14:16 při jižním okraji
  Českého středohoří
 • 00:14:18 lákala lidi k osídlení
  už od mladší doby kamenné.
 • 00:14:21 Dnes tu na soutoku Labe a Ohře
  leží město Litoměřice,
 • 00:14:25 jedno z nejstarších
  v české kotlině.
 • 00:14:27 Historické sídlo, spojené třeba
  s postavou Karla Hynka Máchy,
 • 00:14:31 jsme už s TOULAVOU KAMEROU
  navštívili.
 • 00:14:33 Tentokrát se proto vypravíme
  i za hranice města.
 • 00:14:36 V jeho těsné blízkosti
 • 00:14:38 totiž sopečná činnost připravila
  zajímavou podívanou.
 • 00:14:42 Vrch Radobýl věnoval
  litoměřickým měšťanům Karel IV.,
 • 00:14:45 aby na něm založili vinohrady.
 • 00:14:47 Ale nejen pravdomluvným mokem
  prosluly Litoměřice.
 • 00:14:50 Už za doby panování otce vlasti
  byly důležitým královským městem.
 • 00:14:55 Jeho historickou slávu dodnes
  připomínají gotické, renesanční
 • 00:14:59 i barokní stavby.
 • 00:15:00 Nejnápadnější je budova radnice
  se zvláštní věží.
 • 00:15:03 V dobách minulých v této báni,
  tak jak se nám dneska jeví,
 • 00:15:09 zasedala městská rada,
  kdy každý radní měl svůj praporek.
 • 00:15:13 Ten byl vystrčen z okna
  v době zasedání rady.
 • 00:15:16 V okamžiku,
  kdy se některý radní nedostavil,
 • 00:15:19 tak praporek vystrčen nebyl
  a každý dole kolemjdoucí viděl,
 • 00:15:23 kdo je a kdo není přítomen radě.
 • 00:15:27 A prý museli jednat tak dlouho,
  dokud se nedohodli.
 • 00:15:31 My už ale míříme za hradby města.
 • 00:15:33 V lesoparku tu byla před pár lety
  odhalena socha Karla Hynka Máchy,
 • 00:15:37 dílo Josefa Myslbeka,
  stejné jako na pražském Petříně.
 • 00:15:41 Mácha byl bouřlivák,
 • 00:15:43 a takovou malou bouři způsobil
  i svým příchodem do Litoměřic.
 • 00:15:47 Byl oblečen v červeném dlouhém
  kabátě, přesně takovém,
 • 00:15:51 jako nosil Garibaldi, vypadal tedy
  jako nějaký generalissimus.
 • 00:15:55 Právě takového generála očekávala
  malá vojenská posádka,
 • 00:15:59 která na tom náměstí byla.
 • 00:16:01 Vojáček mající službu vzbouřil
  celou posádku
 • 00:16:04 a začali zdravit pana generála
  a Mácha se divil,
 • 00:16:08 koho to za ním zdraví.
 • 00:16:10 Pokud byste se chtěli ještě
  před výletem do přírody
 • 00:16:14 potěšit pohledem na město,
  pak se vydejte na rozhlednu Mostka
 • 00:16:18 na přilehlé Mostné hoře.
 • 00:16:20 Naše kroky už ale vedou dál
  po modré na Sovický vrch,
 • 00:16:24 k podivnému kamennému útvaru.
 • 00:16:26 Je dílem přírody
  či lidské fantazie?
 • 00:16:29 Je pozůstatkem po někdejší
  lomové těžbě čedičové horniny,
 • 00:16:34 kdy v závěru těžby došlo doslova
  k úmyslnému vymodelování té skály
 • 00:16:39 do tvaru sedícího zvířete,
  tedy konkrétně kočky.
 • 00:16:42 Ten skalní výtvor ukazuje
 • 00:16:44 klasickou sloupcovitou odlučnost
  čedičové horniny.
 • 00:16:47 Pozoruhodných skalisek
  však najdete
 • 00:16:50 v této části Českého
  Středohoří víc,
 • 00:16:53 třebaže některé z nich jsou ukryté
  mimo hlavní turistické trasy.
 • 00:16:57 Vydat se k nim ale stojí za to.
 • 00:16:59 Kupříkladu za zkamenělými postavami
  na Holém vrchu,
 • 00:17:03 vzniklými již
  bez přičinění člověka.
 • 00:17:05 Jsou výsledkem mrazového zvětrávání
  nebo jinak řečeno mrazové modelace
 • 00:17:09 lávového čedičového výlevu.
 • 00:17:12 Výsledkem je celá skupina
  skalních věží
 • 00:17:15 a jedné z nich se říká
  učitel a jeho žáci.
 • 00:17:18 I když se i odtud nabízí
  krásný výhled do kraje,
 • 00:17:22 nedá nám to a vyrážíme ještě
  po modré dál,
 • 00:17:25 k rozhledně na kopci Varhošť.
 • 00:17:27 První dřevěná věž tu stávala
  na konci 19. století,
 • 00:17:31 dnes tu najdete 15 metrů vysokou
  ocelovou konstrukci.
 • 00:17:35 Je to skutečně
  velice zajímavé místo,
 • 00:17:37 odkud je vidět větší část
  celého Českého Středohoří,
 • 00:17:41 také ale docela daleko
  do nížiny Polabí
 • 00:17:44 a na druhou stranu
  na hřebeny Krušných hor.
 • 00:17:47 Návštěvníci na tomto místě
  obdivují zejména údolí Labe,
 • 00:17:51 kde je možné vidět Labe
  celkem osmkrát.
 • 00:17:54 To znamená, tak jak se řeka
  Labe kroutí mezi vrchy
 • 00:17:58 Českého středohoří, tak jsou
  několikrát vidět její zatáčky.
 • 00:18:03 Z Varhoště můžete pokračovat dál
  krajinou středohoří
 • 00:18:06 anebo se vrátit do Litoměřic
  a poznávání dalších zákoutí
 • 00:18:10 s vyhlídkami i podivnými skalisky
  si nechat, tak jako my,
 • 00:18:14 zase na příště.
 • 00:18:16 A teď se vydáme do školy v Horní
  Radouni a nevadí, že máme víkend.
 • 00:18:20 Pod její střechou totiž najdeme
  muzeum motokol.
 • 00:18:23 Dva kamarádi už dlouho sbírali
  staré stroje
 • 00:18:26 a před třemi lety se jimi poprvé
  pochlubili veřejnosti.
 • 00:18:30 Jak sami uvidíte, v jejich sbírce
  nejsou jen motokola,
 • 00:18:33 tedy poněkud festovnější bicykly
  vybavené motorem.
 • 00:18:37 Firmy věhlasných jmen
  i dílny docela malé
 • 00:18:40 se počátkem minulého
  století začaly - mnohdy zároveň
 • 00:18:43 s výrobou šicích strojů -
  stále víc věnovat motokolům,
 • 00:18:47 tedy fortelným bicyklům s motorem.
 • 00:18:49 Částečně šlo o stavebnice,
  takže co značka, to originál.
 • 00:18:53 Oni nakupovali motor,
  mohli dokoupit i nádrž,
 • 00:18:58 přední vidlici, všechno a v podstatě
  to bylo založené na principu výroby
 • 00:19:03 jízdního kola, kdy byl ten materiál
  trošičku zesílen.
 • 00:19:06 Muzeum v Radouni připomíná,
  že na motokolech jezdily i ženy,
 • 00:19:10 jejich stroje byly
  samozřejmě zdobnější.
 • 00:19:12 Staré časy tu ilustruje
  i dámský parádnický koutek.
 • 00:19:16 Jsou to jednodušší motocykly
  určitě na údržbu, jsou lehčí,
 • 00:19:20 díky tomu zase na tom mohli jezdit,
  lidé se toho tolik nebáli,
 • 00:19:24 přece jenom ovládat velký těžký
  motocykl bylo horší.
 • 00:19:28 Tohle bylo jednoduché,
  dvě rychlosti jenom,
 • 00:19:30 ale zase ta cestovatelská rychlost
  na tehdejší dobu
 • 00:19:34 bez problémů 50 km v hodině.
 • 00:19:36 Oni tenkrát taky samozřejmě
  chvátali, ale chvátali pomaleji.
 • 00:19:40 Většina příchozích zkoumá
  dnes už kuriózní technická řešení,
 • 00:19:44 od motorů třeba
  až po dřevěné blatníky.
 • 00:19:46 A taky nejrůznější doplňky,
 • 00:19:49 které by dámy nejspíš označily
  za roztomilá cingrlátka.
 • 00:19:52 Za řídítka ovšem brali přece jen
  častěji pánové.
 • 00:19:55 Řemeslníci, živnostníci používali
  motokola k dopravě do práce,
 • 00:19:59 takže jestli tady mám motokolo
  se sajdkárou, tak bylo běžné,
 • 00:20:03 že tam byla bednička, že s tím
  rozváželi rohlíky nebo limonády.
 • 00:20:07 Kolo, které používal pán na Dačicku
 • 00:20:09 a rozvážel s tím za 2. světové války
  mouku po okolí.
 • 00:20:13 Je to tříkolo,
  nákladní kolo vlastně.
 • 00:20:16 Ať už oře se šlapkami a motorem
  osedlal kominík, řezník
 • 00:20:19 nebo úředník, všichni od výrobce
  motokol vyžadovali dílo spolehlivé
 • 00:20:24 a fortelné,
  což expozice v Radouni dokládá.
 • 00:20:26 Snaha je určitě ukázat to,
  že Čechy patřily mezi vyspělé státy,
 • 00:20:30 co se týká jakýchkoli technologií
  nebo výroby.
 • 00:20:33 Spousta českých chytrých lidí
  dokázala spoustu krásných věcí.
 • 00:20:37 Příklady českého
  technického fištrónu
 • 00:20:40 se představují příznačně ve škole.
 • 00:20:42 Její dnes už opuštěná budova
  v Radouni
 • 00:20:44 je motokoly a další technikou plná
  od přízemí až po půdu.
 • 00:20:48 Ponejvíc ve stavu, ve kterém se sem
  jednotlivé kousky zatoulaly.
 • 00:20:52 Z tohoto vzdělávacího ústavu děti
  rozhodně nespěchají,
 • 00:20:56 u nich ovšem vyhrává autobus
  vyřazený z kolotoče.
 • 00:20:59 Ale i řada dalších exponátů
  má pozoruhodný původ.
 • 00:21:02 Motocykly většinou založené
  někde na půdách,
 • 00:21:05 část motocyklů ze sběrny, některé
  jsou vytažené doopravdy z bahna,
 • 00:21:09 z bláta, jiné zase měl doma
  pán v garáži
 • 00:21:12 zastlané od nějakou vrstvou
  sena, slámy.
 • 00:21:15 Jsou tady motocykly - jeden
  z nejstarších motocyklů Jawa,
 • 00:21:20 je tady nádrž, kterou kamarád
  vylovil z rybníka,
 • 00:21:23 je tady motocykl dovezený z Francie.
 • 00:21:28 Na začátku radouňského muzea
 • 00:21:31 byly sbírky Milana Vocílky
  a Pavla Soukupa,
 • 00:21:34 pomoc jejich rodin i kamarádů.
  A taky jedno předsevzetí.
 • 00:21:37 Já jsem kvůli tomu přestal kouřit.
  Nebyla to podmínka,
 • 00:21:41 spíš jsem nechtěl dál zatěžovat
  rodinný rozpočet nebo něco takového.
 • 00:21:45 Prostě tak jsem toho nechal,
  dneska jsem za to rád trošku.
 • 00:21:49 V muzeu se ovšem daří i recesi,
  tohle je například kolo,
 • 00:21:53 které prý překonalo na zpátečku
  rychlost zvuku.
 • 00:21:56 Mají tu i lyže pro zatáčení
  pouze doprava a další.
 • 00:21:59 Přesvědčit se můžete třeba
  na Silvestra,
 • 00:22:01 kdy Horní Radouň tradičně
  opanovávají recesisti
 • 00:22:04 v rámci akce Sjezd na čemkoli.
 • 00:22:06 Anebo si návštěvu naplánujte
  na teplejší časy,
 • 00:22:09 od jara tu bude navíc své
  motoobrazy vystavovat
 • 00:22:12 slavný cestovatel a sběratel
  motocyklů Petr Hoštálek.
 • 00:22:18 Pod pojmem památný strom si asi
  vybavíme stařičkého velikána,
 • 00:22:22 k němuž se pojí nějaká
  místní legenda.
 • 00:22:24 Pověsti však nejsou nutné,
  to už je jakýsi bonus navíc.
 • 00:22:28 U nás na chalupě na mezi stojí
  jistě dvousetletý překrásný dub.
 • 00:22:32 Oficiálně památným stromem není,
  neoficiálně je ale památný tím,
 • 00:22:37 že tam jeden dědeček, jmenoval se
  Josef, chodíval trucovat,
 • 00:22:41 když ho babička něčím rozladila.
 • 00:22:43 Sedával tam prý kolikrát od rána
  až do soumraku.
 • 00:22:46 Jinak vyhlašování památných stromů
  řeší zákon o ochraně přírody,
 • 00:22:50 který říká, že strom musí být
  výjimečný svým věkem nebo tvarem.
 • 00:22:54 A tak se na některé půjdeme podívat
  na Karlštejnsko.
 • 00:22:59 Karlštejnsko je nejstarší
  turistický region,
 • 00:23:03 který stále láká svou historií,
  malebnou krajinou
 • 00:23:06 a spoustou zajímavostí.
 • 00:23:08 K nim se nově v říjnu přidala
  i naučná stezka,
 • 00:23:11 která propojuje 16 stromů
  v místních obcích.
 • 00:23:14 Všechny památné dřeviny jsou buď
  duby letní nebo lípy malolisté,
 • 00:23:18 jedině v Tachlovicích mají vrbu,
  tak se na ni pojďme podívat.
 • 00:23:22 Vrba bílá, salix alba, roste
  na levém břehu Radotínského potoka
 • 00:23:28 a její výška je 21 metrů,
  obvod kmene 730 cm.
 • 00:23:32 A odborníci odhadují její stáří
  na 140 let.
 • 00:23:39 Před 11 lety získal tento kolos
  5. místo
 • 00:23:42 v celonárodní soutěži Strom roku.
  Vrba na konci obce není osamocená.
 • 00:23:47 Hned vedle začíná vyrůstat
  tzv. Dědečkův sad.
 • 00:23:50 Během roku 2008 si naši tachlovičtí
  občané mohli koupit na obecním úřadě
 • 00:23:55 ovocný strom, který potom jsme tady
  o posvícení jednotlivě zasazovali.
 • 00:24:04 Přesuneme se o pár kilometrů dál,
  do Hlásné Třebáně,
 • 00:24:08 kde stojí lípa a vedle ní
  kaplička s křížem,
 • 00:24:11 na němž je čitelný letopočet 1786.
 • 00:24:13 Důvod vytvoření kříže je neznámý,
  víme však,
 • 00:24:17 že sem chodilo procesí věřících
  z Karlštejna.
 • 00:24:20 Přestože jsou listnáče
  tak impozantní, leckoho napadne,
 • 00:24:24 zda nemůže být nějaký adept
 • 00:24:26 na zápis mezi památné stromy
  zničen.
 • 00:24:29 Hrozí nebezpečí třeba u stromů,
  které jsou součástí lesních pozemků,
 • 00:24:35 tam vlastně vlastník toho lesa
  v rámci nějaké těžby
 • 00:24:38 může ten strom pokácet v době,
  kdy ještě není vyhlášen památným.
 • 00:24:42 Menší nebezpečí hrozí u stromů,
  které jsou volné krajině,
 • 00:24:46 tam povoluje kácení obecní úřad
  příslušné obce
 • 00:24:49 a ti často tu ochranu zajistí.
 • 00:24:51 Podnět do správního řízení
  může dát kdokoliv,
 • 00:24:54 a pak už je na dotyčném úřadu,
  zda mu vyhoví.
 • 00:24:57 A dokonce ani stáří a rozložitost
 • 00:25:00 není vždy nejdůležitějším
  kritériem.
 • 00:25:02 V rámci CHKO Český kras máme
  vyhlášený asi jeden z nejmladších
 • 00:25:07 památných stromů v republice,
  je mu 22 let.
 • 00:25:10 Ten strom roste na místě
  staletého dubu,
 • 00:25:13 který před lety padl k zemi
 • 00:25:15 a místní občané si tam zasadili
  nový stromek
 • 00:25:18 a přišel podnět,
  abychom ho vyhlásili památným,
 • 00:25:21 protože k tomu místu se váže
  legenda, konaly se tam poutě,
 • 00:25:25 tak jsme ho vyhlásili
  památným stromem.
 • 00:25:28 Nesmíte si myslet,
 • 00:25:30 že strom po udělení titulu
  je chován jako v bavlnce.
 • 00:25:34 Často se totiž nachází
  u rušných silnic,
 • 00:25:36 kde mu otřesy nedělají dobře,
 • 00:25:38 a navíc ho můžou trápit
  neduhy stáří.
 • 00:25:41 Jako třeba tento dub ve Všenorech.
 • 00:25:45 V současné době
  bojuje strom o život.
 • 00:25:48 V posledních desetiletích
  byl odborně ošetřován,
 • 00:25:51 byl vyplněn betonem,
  pak byl ztužen kružemi ocelovými.
 • 00:25:54 Podle nejnovějších poznatků
  byl od toho všeho osvobozen,
 • 00:25:58 polovina stromu je mrtvá,
 • 00:26:00 a druhá půlka, jak vidíte,
  je ještě obalená listy.
 • 00:26:04 Různé prameny udávají stáří dubu
  kolem 400 let,
 • 00:26:07 výška je 13 metrů a obvod 550 cm.
 • 00:26:10 Strom ze tří stran
  obklopuje silnice,
 • 00:26:13 otřesy mu ale na formě nepřidávají.
 • 00:26:16 Navíc v minulosti,
  když tu ještě nebyla výstavba,
 • 00:26:19 do něj několikrát uhodil blesk.
 • 00:26:22 Celá trasa po památných
  karlštejnských stromech má 90 km,
 • 00:26:26 a tak je třeba si ji rozložit
  na jednotlivé výlety.
 • 00:26:29 Mapku si můžete stáhnout
  na webových stránkách Karlštejnska
 • 00:26:33 nebo ji dostanete ve všech
  místních infocentrech.
 • 00:26:36 Stromy mají ohňostroj barevnosti
  už za sebou, jsou bezlisté,
 • 00:26:40 ale je to výhoda, lépe totiž
  uvidíte uskupení a tvar větví.
 • 00:26:45 A teď už je na řadě soutěž.
 • 00:26:47 Iveta se minule ptala na město,
  které je rájem betlémů.
 • 00:26:51 Vyrábějí se tam už více
  než 200 let.
 • 00:26:54 Správná odpověď se ukrývala pod B,
  onen ráj naleznete v Třešti.
 • 00:26:58 Vítězi našich cen moc blahopřeji.
 • 00:27:00 Já se vás dneska ptám
  na jednu jihočeskou obec,
 • 00:27:03 kde najdeme
  vpravdě unikátní muzeum,
 • 00:27:06 jehož expozice mapuje
  tamní emigraci do Spojených států
 • 00:27:10 v 19. století.
  A tady jsou možnosti:
 • 00:27:19 Jedinečné muzeum najdeme
  v tamní budově bývalé školy.
 • 00:27:23 A je na co se dívat.
 • 00:27:25 Fenomén emigrace za Atlantik
  významně ovlivnil
 • 00:27:28 život na jihu Čech.
  Důvody byly ekonomické.
 • 00:27:31 Do Ameriky odjížděli
  v první polovině 19. století,
 • 00:27:35 ale hlavně
  v jeho poslední čtvrtině.
 • 00:27:38 Zatímco na jihu Čech práce nebyla,
 • 00:27:40 ve státech přišedší dostávali
  půdu k obdělávání.
 • 00:27:44 Ze Slovenska to byli hlavně muži,
 • 00:27:46 zatímco od nás cestovaly
  celé rodiny.
 • 00:27:49 A na své kořeny nezapomněli,
  jak dokládá expozice muzea.
 • 00:27:53 Čilá komunikace
  s americkými krajany trvá dodnes.
 • 00:27:56 Kdepak onu expozici hledat?
 • 00:27:58 A ještě upozornění,
  že odpovědi nám lze posílat
 • 00:28:01 pouze v podobě esemesek.
  Tady teď vidíte,
 • 00:28:04 jak se do soutěže zapojit
  a jít štěstí naproti.
 • 00:28:07 Vše potřebné najdete taky
  na teletextu a webu České televize.
 • 00:28:11 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:16 Pro dnešek je to všechno,
  za týden se mimo jiné podíváte
 • 00:28:20 do areálu mokřadního
  a sladkovodního ekosystému
 • 00:28:23 v jihomoravské obci Modrá.
 • 00:28:25 Do té doby můžete brouzdat
  po našich webovkách
 • 00:28:29 www.toulavakamera.cz,
  cestovat můžete i virtuálně.
 • 00:28:32 Vzhledem k tomu,
  že se letos vidíme naposledy,
 • 00:28:35 tak vám za sebe i všechny
  kolem TOULAVKY přeji jen vše dobré
 • 00:28:39 a víru, že ten rok příští se máme
  všichni na naší cestě nač těšit.
 • 00:28:43 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:47 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související