iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 9. 2013
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
10459
zhlédnutí

Toulavá kamera

Expozice Geopark Barrandien — KovoZoo — Muzeum čs. opevnění — Galerie Michala Olšiaka — Dietrichsteinský palác — Česko- německé pomezí na kole

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé.
  A je po prázdninách, bohužel.
 • 00:00:23 A taky sluníčko notně ubralo grády.
 • 00:00:25 Proto pozor,
  ať nedopadnete jako já.
 • 00:00:28 Vrátila jsem se z teplých krajů
  a rozhodla se mu silou vůle čelit.
 • 00:00:32 Výsledek slyšíte sami. Tak pevně
  doufám, že mi budete rozumět.
 • 00:00:35 A kam se dnes vydáme?
 • 00:00:37 Nejprve do časů, kdy naše území
  bývalo dnem hodně hlubokého moře.
 • 00:00:41 Z berounského Barrandienu
  si na památku odneseme
 • 00:00:45 i zkamenělého trilobita.
 • 00:00:47 Nosorožec, bizon, gepard nebo třeba
  jezevčík nás pak čekají v ZOO
 • 00:00:51 ve Starém Městě
  u Uherského Hradiště.
 • 00:00:53 Ale pozor, všichni jsou z kovu
  a zahrada je evropským unikátem.
 • 00:00:58 Prohlédneme si taky
  dělostřeleckou tvrz Bouda.
 • 00:01:01 Je nejmenším objektem
  svého druhu v zemi,
 • 00:01:03 a přesto padlo na její vybudování
  přes 20 000 kubíků betonu.
 • 00:01:08 A což takhle dostaveníčko s drakem
  či mamutem, je libo?
 • 00:01:11 Jejich autorem je Michal Olšiak
  a podobných potvůrek z betonu
 • 00:01:15 vytvořil na Vysočině
  víc než dvě desítky.
 • 00:01:18 Poté se přeneseme do středověku.
 • 00:01:20 Výlet ve stylu legendárního
  pana Broučka si dopřejeme
 • 00:01:24 na místě zaniklé obce Bystřec.
 • 00:01:26 Můžete se těšit
  i na pohádkový poklad.
 • 00:01:29 A nakonec šlápneme do pedálů
  a ochutnáme vodu z nejsilnějšího
 • 00:01:33 radonového vřídla na světě.
 • 00:01:35 Zajedeme si pro ni až do saského
  Bad Brambachu.
 • 00:01:40 Laik řekne, prostě šutry.
 • 00:01:42 Jenže odborník
  při pohlednu na ně zajásá.
 • 00:01:45 Expozice Český kras, která
  v berounském muzeu předvádí
 • 00:01:48 místní horniny, naučí i vás,
  jak si kameny prohlížet
 • 00:01:52 a co na nich hledat.
 • 00:01:54 Západní území středních Čech
  je doslova pokladnicí
 • 00:01:57 pravěkých pozůstatků,
  která v Evropě nemá obdoby.
 • 00:02:00 Na výstavě si taky osvěžíte
  termíny, které vám možná utkvěly
 • 00:02:04 v hlavě ze školy, ale už nevíte,
  co si pod nimi představit.
 • 00:02:08 Schválně, tušíte, co je to devon,
  silur nebo jura?
 • 00:02:14 Muzeum Českého krasu v Berouně zve
  své návštěvníky jednak do vnitřní
 • 00:02:19 expozice, tam nahlédneme později,
  ale taky se může pochlubit nápaditě
 • 00:02:23 pojatým venkovním prostorem,
  zvaným Geopark Barrandien.
 • 00:02:27 Barrandien se tomu říká na počest
  pana Joachima Barranda,
 • 00:02:32 což byl francouzský vědec,
  který v Čechách trávil
 • 00:02:35 40 let svého života a nasbíral
  přes 300 000 zkamenělin.
 • 00:02:38 Joachim Barrande
  byl vzděláním technik.
 • 00:02:41 Působil jako učitel vnuka Karla X.,
  ale když byli Bourboni roku 1830
 • 00:02:45 vyhnáni z Francie,
  usadil se v Praze.
 • 00:02:47 Při práci na projektu stavby
  železnice našel mnoho zkamenělin,
 • 00:02:51 které začal sbírat a popisovat.
 • 00:02:53 O české geologii dokonce
  napsal 22 svazků.
 • 00:02:56 A v čem je to naše kamení na rozdíl
  od ostatní Evropy tak zvláštní?
 • 00:03:01 Musíme si představit,
  že kdybychom měli stroj času
 • 00:03:04 a mohli bychom se potopit
  do pravěkého moře,
 • 00:03:06 tak teď jsme zhruba 100 až 200 metrů
  na dně moře
 • 00:03:09 před nějakými
  300 až 400 miliony lety.
 • 00:03:12 Takže před touto dobou
  tady bylo všude moře
 • 00:03:15 a v moři žili živočichové,
  rostlinstvo na souši
 • 00:03:18 a bylo to velice pestré,
  velice pestrá fauna,
 • 00:03:21 a ta se nám zachovala v podobně
  zkamenělin dodnes.
 • 00:03:24 Řekl bych, že ze střední Evropy
  právě Česká republika,
 • 00:03:27 konkrétně oblast Barrandienu,
  je nejbohatší oblastí vůbec.
 • 00:03:31 V Geoparku je taky možné
  prozkoumat hromadu kamení,
 • 00:03:34 najít v ní nějakou tu zkamenělinku
  a odnést si ji na památku.
 • 00:03:38 Pracovníci muzea materiál
  pravidelně doplňují.
 • 00:03:40 Na takovéto unikáty
  tam však nenarazíte.
 • 00:03:43 Na tomto kameni vidíme zbytky části
  moře, části zkamenělého dna,
 • 00:03:47 které pochází od Koněprus.
 • 00:03:49 Je složené z nesčetných částí
  ostnokožců, tzv. lilijic,
 • 00:03:52 které jsou zajímavé tím,
  že sice žijí dodnes,
 • 00:03:55 ale v pravěku byly mnohem hojnější.
 • 00:03:57 Jejich tělo se skládalo
  z drobných kroužků,
 • 00:03:59 a ty se nám zachovaly dodnes
  jako lilijicový vápenec.
 • 00:04:03 Podívejte se na další poklady,
  tady můžeme vidět kromě lilijic
 • 00:04:07 také velké kusy korálů.
 • 00:04:08 Právě ony, stejně jako lilijice,
  stromatopóry
 • 00:04:11 a jiní živočichové,
  tvořili kdysi dávno celé útesy.
 • 00:04:15 Na tomto velkém kameni vidíme
  zkameněliny hlavonožců,
 • 00:04:19 což jsou dnešní chobotnice,
  krakatice, sépie nebo olihně,
 • 00:04:23 ovšem dnešní chobotnice nemají
  vnější pevnou schránku.
 • 00:04:26 V pravěku hlavonožci
  pevnou schránku měli
 • 00:04:29 a díky tomu se nám také zachovali.
 • 00:04:32 Velký blok z dolu Kosov
  nad Berounem je starší
 • 00:04:34 než koněpruské útesy
  zhruba o 100 milionů let,
 • 00:04:37 což ale v biologii neznamená
  tak moc.
 • 00:04:40 Na povrchu vidíte
  dlouhé úzké schránky,
 • 00:04:42 připomínající kornouty na zmrzlinu.
 • 00:04:44 Ale pojďme nahlédnout
  taky do vnitřní expozice.
 • 00:04:48 Muzeum sídlí na náměstí
  v Jenštejnském domě.
 • 00:04:50 Tato krásná budova patří
 • 00:04:52 k nejstarším a nejcennějším
  ve městě.
 • 00:04:56 Dům nechal postavit po obrovském
  požáru města v roce 1599
 • 00:05:00 bohatý berounský řezník a císařský
  rychtář Jindřich Čížek z Jenštejna.
 • 00:05:07 V následujících staletích dům
  vystřídal několik majitelů,
 • 00:05:11 od 60. let 20. století
  ho ale opanovalo muzeum.
 • 00:05:14 Expozice Českého krasu představuje
  hlavně velmi vzácné zkameněliny,
 • 00:05:18 ale taky seznamuje na mnoha
  panelech s geologickou teorií.
 • 00:05:22 V dalších částech můžeme
  vidět i zbraně, terče
 • 00:05:25 a soubor barokních obrazů.
 • 00:05:27 A pozor. Jako v každém pořádném
  starém domě i zde prý straší.
 • 00:05:31 Údajně se jim tu po chodbách
  producíruje duch bývalé služky,
 • 00:05:34 která neuhlídala děti svých pánů.
 • 00:05:37 Ve sklepě byla bohužel studna,
  ve které se děti utopily.
 • 00:05:40 Služka byla za svoji nezodpovědnost
  potrestána,
 • 00:05:44 byla popravena a od té doby
  její duch chodí po domě
 • 00:05:47 a hledá ztracené děti.
 • 00:05:50 Ale nebojte se, že na ni
  při prohlídce narazíte.
 • 00:05:53 Bílá paní se prý zjevuje pouze
  poslední den v roce,
 • 00:05:57 a to určitě máte jiný program.
 • 00:06:01 Do zoologických zahrad jsme se
  s TOULAVKOU podívali už mockrát.
 • 00:06:05 Do takové, jakou mají ve Starém
  Městě u Uherského Hradiště,
 • 00:06:09 ale ještě ne. Její osazenstvo
  je totiž výhradně z kovu,
 • 00:06:12 přesněji řečeno z kovového odpadu.
 • 00:06:15 A něco takového prý nemá obdoby
  v celé Evropě.
 • 00:06:22 Kovozoo najdete snadno,
  stojí u něj zdálky viditelný maják.
 • 00:06:26 A taky velká loď.
  K nim se ještě dostaneme.
 • 00:06:29 V první řadě si prohlédněme
  na 60 kovových exemplářů.
 • 00:06:32 Tuto nebývalou aktivitu vymyslela
  a provozuje firma,
 • 00:06:36 která se zabývá výkupem
  a zpracováním odpadů.
 • 00:06:39 Chce ukázat, že i z obyčejného
  šrotu se dají vytvořit
 • 00:06:42 zajímavé a užitečné věci.
 • 00:06:44 Součástky jsou různorodé,
  tady se koukám na geparda,
 • 00:06:49 ten je z řetězů, máme tady koně
  který je zase naopak z podkov,
 • 00:06:52 jsou tady zvířata, na která jsou
  použité nové výrobní odpady,
 • 00:06:56 třeba jenom jekly, trubky
  a třeba dráty.
 • 00:06:59 Nejmenší jezevčík váží pár kilo,
 • 00:07:02 proti tomu nejtěžší nosorožec
  má bezmála dvě tuny.
 • 00:07:05 U každého zvířete je napsáno,
  kde žije, čím se živí
 • 00:07:09 a fotografie předlohy.
  Podmínkou přijetí do ZOO je,
 • 00:07:12 že musí být vyrobeno
  v poměru 1:1 k originálu.
 • 00:07:15 Kdo ji nesplňuje, musí se spokojit
  s místem venku u cesty
 • 00:07:19 a rolí lákadla, jako třeba tenhle
  přerostlý štír nebo žába.
 • 00:07:24 Máme tady zvířata,
  která mají i uměleckou hodnotu
 • 00:07:27 a jejich dodavateli, nebo jejich
  autory, možná rodiči
 • 00:07:31 byli umělečtí kováři.
 • 00:07:33 Ale pak jsou tady zvířata,
  kde se do této činnosti zapojila
 • 00:07:36 spousta jak zaměstnanců,
  tak řekněme soukromých svářečů,
 • 00:07:41 kteří si chtěli jenom zkusit,
  jestli to umí.
 • 00:07:46 Mezi nejčerstvější přírůstky patří
  majestátný bizon
 • 00:07:49 o váze 1300 kilogramů.
 • 00:07:51 Je poskládaný třeba z krumpáče,
  různých vrtáků, klíčů,
 • 00:07:55 ozubených kol,
  rohy jsou háky z jeřábu,
 • 00:07:58 srst zase části dopravníku.
 • 00:08:00 Parta chlapů na něm dělala
  šest dní.
 • 00:08:02 Dokonce s takovým zaujetím, až
  jednoho zapomněli v břiše zvířete.
 • 00:08:06 Svařovalo se totiž zevnitř.
 • 00:08:08 Tak jsme byli v té euforii,
  jak se nám to daří od ruky,
 • 00:08:12 že jsme dotyčnému pánovi,
  který měl 110 kilo,
 • 00:08:15 opomněli ponechat patřičný otvor,
  takže jsme museli,
 • 00:08:18 a to je dneska viditelné zespod,
 • 00:08:20 otvor zvětšovat a následně doplňovat
  zase zvenčí.
 • 00:08:23 Kovozoo se bude dál rozrůstat.
 • 00:08:25 Ke Dni země 2014 je vyhlášena
  veřejná soutěž
 • 00:08:28 o dodání dalších exemplářů.
 • 00:08:30 Zapojit se můžete i vy,
  fantazii se meze nekladou.
 • 00:08:35 A ještě připomeňme atrakce z úvodu.
 • 00:08:37 Suchozemský maják Šrotík,
  to je symbolická navigace,
 • 00:08:41 abychom se neztratili
  v moři odpadu kolem nás.
 • 00:08:44 Zároveň slouží jako rozhledna,
  nahoru vede 96, jak zde říkají,
 • 00:08:48 kardiostimulačních schodů.
 • 00:08:50 Je z něho vidět na stranu Starého
  Města a Uherského Hradiště,
 • 00:08:55 což je pohled do města,
 • 00:08:57 nicméně mnohem zajímavější pohled
  je na druhou stranu,
 • 00:09:00 a to směrem k buchlovským kopcům,
  kde je vidět hrad Buchlov
 • 00:09:04 a tady to pohoří Chřibů.
 • 00:09:06 Vedle majáku kotví pirátská loď
  Naděje, můžete navštívit kajutu,
 • 00:09:09 zapsat se do deníku či zazvonit
  na lodní zvon.
 • 00:09:13 Všechno tady kolem, včetně hřišť
  a zázemí pro děti,
 • 00:09:16 je takzvaný Ekoland, zábavní
  a vzdělávací park,
 • 00:09:19 který se zaměřuje
  na ekologickou výchovu.
 • 00:09:22 Malují tu třeba i na skleněná
  dvířka a talíře
 • 00:09:25 ze starých mikrovlnek.
 • 00:09:26 Vláčkem Stýlinkou se dostanete
  přímo do výrobního procesu,
 • 00:09:30 přímo mezi hromady odpadu,
  přímo mezi pracující techniku.
 • 00:09:34 Takže vidí to na vlastní oči,
  není to fakt teorie,
 • 00:09:37 pomalu si na to můžou sáhnout.
 • 00:09:39 A na závěr pozvánka.
 • 00:09:41 Kdo chce zkusit,
  jak se dělají zvířata z odpadů,
 • 00:09:44 ať sem přijde v sobotu 14. září
  na velkou akci Den dětí a Kovozoo.
 • 00:09:48 Loni byla v Králické oblasti
  významně rozšířena největší naučná
 • 00:09:52 stezka věnovaná československému
  prvorepublikovému opevnění.
 • 00:09:57 Jmenuje se Betonová hranice,
  měří 15 kilometrů,
 • 00:10:00 propojuje tři muzea a je vybavena
  30 informačními panely
 • 00:10:04 s fotkami, plány, mapami a texty.
 • 00:10:08 Trasa se vine kolem celé řady
  objektů a zavede návštěvníky
 • 00:10:12 i k několika skutečným raritám.
 • 00:10:14 Kupříkladu k převrácenému
  či utrženému bunkru.
 • 00:10:17 Jejím hlavním lákadlem je ovšem
  dělostřelecká tvrz Bouda.
 • 00:10:24 Bouda je komplexem pěti objektů,
 • 00:10:26 které hluboko pod zemí propojuje
  spletitý labyrint chodeb a sálů.
 • 00:10:30 Její ojedinělost spočívá v tom,
  že je stavebně dokončena
 • 00:10:34 a na rozdíl od ostatních tvrzí
  nebyla v poválečné době opravována,
 • 00:10:38 ale ani využívána armádou.
 • 00:10:40 Bouda je nejmenší československá
  dělostřelecká tvrz.
 • 00:10:44 I když říkám nejmenší,
  tak je to stavba obrovská,
 • 00:10:48 je to stavba o obrovské kubatuře.
 • 00:10:51 V kopci za námi je uloženo
  přes 20 000 kubíků betonu
 • 00:10:54 a přes 1000 tun ocelové výztuže.
 • 00:10:56 Skalní nadloží nad těmi chodbami
  se pohybuje v rozmezí
 • 00:11:00 od nějakých 19 do 57 metrů
  vrstvy skály.
 • 00:11:05 V době, kdy se ta tvrz stavěla,
 • 00:11:08 tak to podzemí bylo bezpečné proti
  účinkům všech tehdy známých zbraní.
 • 00:11:12 Stejnou odolnost měly mít i bojové
  objekty, tzv. sruby,
 • 00:11:16 které vyčnívají na povrch kopce.
 • 00:11:18 Jsou postaveny v nejvyšším
  stupni odolnosti, což znamená,
 • 00:11:21 že je to tzv. římská čtyřka.
 • 00:11:24 Stěny a stropy vystavené palbě
  nepřátelských zbraní
 • 00:11:27 jsou tlusté 3,5 metru.
 • 00:11:30 Součástí 1,5kilometrového podzemí
  byly rozsáhlé prostory,
 • 00:11:34 které měly tvrzi vytvářet zázemí
  v případě dlouhodobého obléhání.
 • 00:11:38 Největší sály měří víc než 40 metrů
  a ukrývaly elektrárnu, filtrovnu,
 • 00:11:42 sklady munice a potravin
  a kasárna,
 • 00:11:45 kde kromě ubytování měli vojáci
  taky kuchyni či nemocnici
 • 00:11:49 s patřičným zázemím.
 • 00:11:51 Jedním z největších prostorů
  v podzemí tvrzí
 • 00:11:54 byl vždy hlavní muniční sklad.
 • 00:11:56 Munice se v podzemí tvrze
  přesunovala pomocí
 • 00:11:59 úzkorozchodné železnice na ručně
  tlačených železničních vagónech.
 • 00:12:03 Každý druh munice
  byl skladován zvlášť.
 • 00:12:06 Nacházíme se v sálu určeném
  pro uložení pěchotní munice.
 • 00:12:10 Mělo tady být přes 1,5 milionu
  nábojů do kulometů.
 • 00:12:14 V současné době je zde muzeum,
  expozice věnovaná pevnostní výzbroji
 • 00:12:18 a protipevnostním zbraním.
 • 00:12:24 Překladiště pěchotního materiálu
  je nejhlouběji položeným místem
 • 00:12:28 v tvrzi.
 • 00:12:29 V tuto chvíli máme nad sebou
  57metrový skalní masív.
 • 00:12:33 Chodby v podzemí tvrze Bouda
  jsou mimořádné z toho důvodu,
 • 00:12:37 že osvětlovací tělesa jsou umístěna
  přesně na původních místech.
 • 00:12:42 Ve světlech jsou žárovky v intenzitě
  podle původního projektu z roku 1938
 • 00:12:47 a chodby mají výmalbu starou 75 let.
 • 00:12:53 To znamená,
  že když tu procházejí návštěvníci,
 • 00:12:56 tak vidí přesně to stejné,
 • 00:12:58 co tady viděli vojáci
  na konci září v roce 1938.
 • 00:13:01 To nikde jinde na našem opevnění
  dochováno není.
 • 00:13:06 V jednom z pěti sálů je nejhlouběji
  umístěné pietní místo
 • 00:13:10 v České republice.
  Nad hlavou máme na 55 metrů skály.
 • 00:13:13 Hlavní a nejdůležitější zbraní
  každé dělostřelecké tvrze
 • 00:13:17 byla ovšem otočná výsuvná
  dělová věž.
 • 00:13:20 Bylo to obrovské zařízení
  s hmotností přes 400 tun,
 • 00:13:24 vybavené speciální houfnicí
  se dvěma hlavněmi.
 • 00:13:27 Houfnice měly ráži 10 cm,
  dostřel byl téměř 12 km
 • 00:13:31 a tento objekt,
  ve kterém se nacházíme,
 • 00:13:34 měl palebně krýt obrovské území
  o rozloze více než 400 km2.
 • 00:13:41 Je jediným objektem
  v České republice tohoto typu,
 • 00:13:45 který je v původní podobě.
 • 00:13:47 To znamená, je otevřený, vyčištěný,
  nepoškozený a veřejnosti přístupný.
 • 00:13:52 A tohle už je posunutý bunkr
  Libuše, do jehož základů
 • 00:13:55 Němci za okupace napustili plyn.
 • 00:13:57 Exploze objekt o váze 7000 tun
  utrhla
 • 00:14:00 a téměř o půl metru posunula.
 • 00:14:02 Je to naprostý unikát,
  přijďte si ho prohlédnout.
 • 00:14:08 Naše další kroky
  povedou na Vysočinu.
 • 00:14:11 Konkrétně do okolí Žďáru
  nad Sázavou, kde při svých toulkách
 • 00:14:15 narazíte na velmi podivná stvoření.
 • 00:14:18 Jsou dílem místního sochaře
  Michala Olšiaka,
 • 00:14:21 a pakliže se rozhodnete
  prozkoumat je všechna,
 • 00:14:24 připravte se na hodně dlouhý,
  nicméně zajímavý výlet.
 • 00:14:27 A pokud patříte mezi vyznavače
  geocachingu, bezpochyby vás potěší,
 • 00:14:32 že v podstatě u každé
  Olšiakovy potvůrky
 • 00:14:35 je schovaná schránka s pokladem.
 • 00:14:38 Je to už hezkých pár let,
 • 00:14:40 kdy se nedaleko Žďáru nad Sázavou
  objevila první betonová socha.
 • 00:14:45 Hned se stala atrakcí a postupně
  dostala dalších 25 sestřiček.
 • 00:14:49 Tu najdete Hamroně,
  jinde zase Raka.
 • 00:14:51 Přitom nechybělo mnoho a tyto
  velmi neobvyklé turistické cíle
 • 00:14:55 by vůbec nespatřily světlo světa.
 • 00:14:58 To byla spíš taková náhoda, já jsem
  dělal v Thajsku sochy z písku
 • 00:15:04 a měl jsem tam chvilku čas
  si popřemýšlet a říkal jsem si,
 • 00:15:08 že bych rád něco takového
  zkusil i v Čechách.
 • 00:15:11 Jenže jsem si říkal,
  z písku to nebude dlouho držet,
 • 00:15:14 a navíc abych se tím mohl živit,
  tak jsem si říkal,
 • 00:15:17 že bych zkusil sochy z betonu,
  to mě napadlo.
 • 00:15:21 Tak jsem zkusil si udělat první,
  to jsem ani pořádně nevěděl,
 • 00:15:25 jak se dělá, tak jsem to udělal tady
  nahoře na kopci nad Žďárem
 • 00:15:29 a mělo to úspěch,
  lidem se to hrozně líbilo.
 • 00:15:32 Tak jsem si udělal ještě druhou
  za své peníze, taky úspěch,
 • 00:15:35 takže pak se lidé začali sami hlásit
  a začal jsem dělat na zakázku.
 • 00:15:40 Za zastávku určitě stojí hraniční
  kámen mezi Čechami a Moravou,
 • 00:15:44 najdete ho hned
  nad Pilskou vodní nádrží.
 • 00:15:46 Za nejvyšší ze soch - Drakem -
  musíte do Ronova,
 • 00:15:50 nestvůra totiž hlídá cestu
  z Přibyslavi do Hamrů.
 • 00:15:53 No a v okolí stejnojmenné řeky
  západně od Žďáru
 • 00:15:56 je pro změnu největší koncentrace
  Michalových výtvorů.
 • 00:16:00 Hamerská stezka je směrem
  na Havlíčkův Brod,
 • 00:16:04 od Žďáru je téměř spojená,
  na jednom kůlu je konec Žďáru
 • 00:16:08 a začátek Hamrů.
 • 00:16:09 Celý hamerský vycházkový okruh
  je 14 km.
 • 00:16:12 Po cestě ke zdejšímu hamru,
  který z TOULAVÉ KAMERY už znáte,
 • 00:16:16 narazíte třeba na mamuta,
  který tu jen tak leze ze země.
 • 00:16:19 Už několik sezón na něm skotačí
  zvědaví caparti a stále drží.
 • 00:16:23 Michal totiž neponechá nic náhodě.
 • 00:16:26 Já si vždycky udělám model,
  abych viděl, co je možné a co není.
 • 00:16:30 Takže se prostě udělá
  nějaký návrh a pak -
 • 00:16:34 já jsem to dělal vždycky sám,
  že jsem si to sám míchal a dělal.
 • 00:16:38 Teď už mám na to pomocníky, protože
  tam je asi nejtěžší ten materiál.
 • 00:16:43 20 tun materiálu přenosit v rukách
  někde po žebřících
 • 00:16:47 nebo po nějakém lešení
  a teď to tam všechno nanést.
 • 00:16:50 Takže já teď dělám ty detaily
 • 00:16:52 a to míchání a všechno
  už nechám na ostatních.
 • 00:16:55 My teď vyrazíme na houby,
  a to ne jen tak ledajaké, ale obří.
 • 00:16:59 Poslední to Michalovo dílo, které
  má na výrobním štítku rok 2013.
 • 00:17:03 Jejich autor se tu s námi zastavil
  na běžné údržbě.
 • 00:17:06 Jednou za rok je totiž třeba
  všechny sochy napenetrovat,
 • 00:17:10 aby nepraskaly.
  A proč tu vyrostly zrovna houby?
 • 00:17:13 Je to na Vysočině, ta Fryšava
  je v takovém srdci Vysočiny.
 • 00:17:17 Je tady krásně,
  jsou tady všude okolo lesy
 • 00:17:20 a lidé chodí hodně na houby,
  takže mi to přišlo jako dobré téma.
 • 00:17:24 Mně by se líbilo dělat věci přímo
  v lese, úplně, kdyby se to dalo.
 • 00:17:29 To bych asi musel nějaký les koupit,
  to by mě bavilo asi nejvíc,
 • 00:17:33 udělat si prostě fakt ty svoje
  nějaké nápady
 • 00:17:36 a dát to přímo do lesa
  mezi stromy,
 • 00:17:38 úplně do nějaké divočiny,
  třeba k nějaké skále.
 • 00:17:42 Takže něco takového bych ještě
  v životě chtěl zkusit.
 • 00:17:45 A kolik je toho zapotřebí projet,
  abyste viděli všechny zdejší sochy?
 • 00:17:49 Záleží, jak jste zdatní v pedálech.
 • 00:17:52 Jsou i tací turisti, kteří to
  za jeden den všechno zvládli,
 • 00:17:56 jedná se o plochu
  asi 500 až 600 km čtverečních.
 • 00:17:59 A pokud byste umění stále
  neměli dost,
 • 00:18:02 můžete se zastavit ve Žďáru
  v autorově galerii,
 • 00:18:05 kde jsou k vidění nejen zmenšeniny
  velkých soch,
 • 00:18:08 ale i fantaskní obrazy, jimiž se
  Michal Olšiak zabývá přes zimu.
 • 00:18:12 To tu venku totiž většinou leží
  tak metr sněhu,
 • 00:18:15 ve kterém se betonové
  potvůrky hodně těžko staví.
 • 00:18:20 V následujících minutách se vydáme
  proti proudu času až do roku 1401.
 • 00:18:24 Právě tehdy zmizela z mapy
  naší země jedna ze 60 vsí,
 • 00:18:28 které se rozprostíraly v oblasti
  Drahanské vrchoviny.
 • 00:18:32 O pár století později ji
  ale vzkřísil profesor Ervín Černý,
 • 00:18:36 legenda moravské archeologie, který
  na ni natrefil při svých výzkumech.
 • 00:18:41 Obec se jmenovala Bystřec
  a v Brně můžete navštívit výstavu
 • 00:18:45 mapující její založení,
  život v ní i zánik.
 • 00:18:51 Mohli bychom začít pohádkově -
  bylo nebylo,
 • 00:18:53 kdy do údolí Rakoveckého potoka
  přišli kolonizátoři
 • 00:18:57 odkudsi z oblasti rakouského města
  Laa an der Thaya
 • 00:19:00 a založili tu osadu, kterou po svém
  starostovi nazvali Merlinschlag -
 • 00:19:05 Merlinova mýtina.
 • 00:19:06 A právě tady začíná příběh
  neuvěřitelných pokladů,
 • 00:19:09 které najdete
  v Moravském zemském muzeu.
 • 00:19:14 Vesnice má takovou jednu raritu,
  že krátce po osídlení,
 • 00:19:18 kdy ti kolonisté odhadli správně
  vzdálenost od centrálního potoka,
 • 00:19:22 ale neodhadli, že když vyklučí lesy
  na kopcích, nastane velká eroze.
 • 00:19:27 Pár desítek let po tom, co toto
  udělali, ty první domy smetla
 • 00:19:32 vlna vody s pískem.
 • 00:19:40 Což z okolí známe i dnes. Jenže
  příval bahna místní neodradil.
 • 00:19:44 Jednoduše své domečky posunuli
  o nějakých 300 metrů dál.
 • 00:19:48 Z původních čtyř se ves rozrostla
  na 14 a dostala nové jméno -
 • 00:19:52 Bystřec, na paměť oné bystřiny,
  která první stavení smetla.
 • 00:19:56 Kvůli ní se ale do učebnic
  archeologie nedostala.
 • 00:20:00 Za svou slávu vděčí
  červenému kohoutovi,
 • 00:20:02 který ji proměnil v haldy popela.
 • 00:20:05 Datum je dáno písemnými prameny,
  ten zánik se odehrával
 • 00:20:09 za válek markrabat Prokopa a Jošta
  a roku 1401 je možné datovat
 • 00:20:13 velký přepad holštýnských vesnic
  od Kunštátů.
 • 00:20:20 Ale archeologické nálezy nám právě
  řekly, kdy to mohlo být,
 • 00:20:24 a to díky nálezům
  velkého množství obilí,
 • 00:20:27 které není v zemních jamách,
  ale je ještě na mlatích apod.,
 • 00:20:31 to znamená zpracovávalo se.
 • 00:20:35 A pak jeden takový významný nález
  hrušky polnice nebo polničky
 • 00:20:39 na peci, která zraje
  někdy kolem toho září.
 • 00:20:43 Takže můžeme odhadovat,
  že k tomu přepadu došlo v září 1401.
 • 00:20:50 Unikátní byl nález studně, jediné,
  která se v zaniklých vsích
 • 00:20:54 na Moravě našla.
  Ukrývala železný poklad,
 • 00:20:57 který tam při napadení schoval
  jeden z vesničanů.
 • 00:21:00 Dalším unikátem je soubor klíčů.
 • 00:21:03 Co do počtu kusů je největší,
  jaký se na jednom místě našel.
 • 00:21:07 A zajímavé informace přinesl
  i oběd zapomenutý v troubě.
 • 00:21:10 V jednom hrnku pod pokličkou
  se nacházely kroupy,
 • 00:21:14 dva hrnky se ohřívaly
  na okraji pece
 • 00:21:17 a v tom okamžiku zřejmě začal venku
  nějaký poprask,
 • 00:21:21 ona vyběhla ven a už se také k těm
  nádobám nikdy nevrátila.
 • 00:21:28 Oheň přepálil ty dva hrnky
  úplně na střepy, vlastně doběla.
 • 00:21:36 Následně oheň dohořel,
  pec se zhroutila
 • 00:21:39 a opět vše zapadlo a čekalo
  600 let na to,
 • 00:21:42 až to nalezneme, včetně těch krup
  pod pokličkou v jednom hrnci.
 • 00:21:52 A tak bychom mohli
  pokračovat dlouho.
 • 00:21:54 Bystřec je jedinečný.
 • 00:21:56 Pokud se nespokojíte
  jen s historickými reáliemi,
 • 00:22:00 můžete na místo opravdové Bystřece
  vyrazit do Moravského krasu sami.
 • 00:22:04 V okolí Jedovnic se nachází rybníky
  Olšovec, Budkovan, Vrbový, Dubový,
 • 00:22:10 dále potom zaniklá osada Bystřec,
  Tři smrky v Rakoveckém údolí
 • 00:22:15 a na ně navazují v Rudickém
  propadání skály,
 • 00:22:18 propadliště
  a Rudické závrtky.
 • 00:22:23 Záleží jen na vás, kolik času se
  rozhodnete věnovat objevování
 • 00:22:27 krás Moravského krasu.
 • 00:22:29 Krajiny, jež se před staletími
  stala domovem lidí,
 • 00:22:32 o nichž se dnes píší knihy
  odhalující bohatství
 • 00:22:35 jedné zdánlivě obyčejné vesnice
  zvané Bystřec.
 • 00:22:40 Slyšeli jste někdy
  o Kamenných vrších?
 • 00:22:42 Pokud ne, pak vězte,
  že jde o přírodní park,
 • 00:22:45 který se táhne podél hranice
  od Vojtanova k Lubům
 • 00:22:49 a navazuje na něj hned další
  v Sasku.
 • 00:22:51 Příhraničí taky křižuje z obou
  stran síť cyklotras,
 • 00:22:55 a tak se tam nyní
  vypravíme na kolech.
 • 00:23:01 A nebojte se.
  Jedná se sice o vrchy,
 • 00:23:04 ale žádné obří krpály
  vás nezaskočí. Naopak.
 • 00:23:07 Užijete si jízdu pohodovou krajinou
  s takřka nedotčenou přírodou.
 • 00:23:13 Tenhle polozapomenutý kout leží
  doslova pár kilometrů od rušných
 • 00:23:18 františkolázeňských kolonád.
 • 00:23:20 Na rozdíl od nich tu ale hned tak
  člověka nepotkáte,
 • 00:23:23 zato vám může nad hlavou proletět
  hejno volavek
 • 00:23:27 a při troše štěstí se pod vámi
  i zatřese zem.
 • 00:23:30 My jsme nad takovým tím,
  nechci říct ložiskem,
 • 00:23:35 ale přímo v epicentru zemětřesení,
 • 00:23:37 kdy pod námi v hloubce 10 kilometrů
  se o sebe třou tektonické desky,
 • 00:23:41 a tím vlastně vznikají
  ony zemětřesné roje.
 • 00:23:44 V Novém Kostele už si na ně zvykli.
 • 00:23:47 Mimochodem,
  jméno obci dal tento svatostánek.
 • 00:23:50 Skrývá se v něm
  netradiční křtitelnice.
 • 00:23:53 Která znázorňuje ptačí matku,
  jak ze sebe trhá vlastní maso,
 • 00:23:57 aby nakrmila ptáčata, která hladoví.
 • 00:24:01 Nejnovějším přírůstkem
  je tahle socha.
 • 00:24:04 Protože jsme ji získali
  před třemi lety,
 • 00:24:07 kdy v časných ranních hodinách
  nás probudila policie v domnění,
 • 00:24:11 že nám kostel vykradli.
 • 00:24:13 Opak byl pravdou, před kostelem
  stála plastová socha
 • 00:24:16 made in Vietnam,
  zřejmě věnovaná coby dar.
 • 00:24:21 I sousední Lomničku zdobí kostelík,
  který si kdysi postavila obec
 • 00:24:25 a dodnes o něj příkladně pečuje.
 • 00:24:27 Malby svítí novotou, však prošly
  nedávno rukama restaurátorů.
 • 00:24:33 A v sousedství svatyně začíná
  1,5 km dlouhá naučná stezka,
 • 00:24:37 věnovaná někdejší židovské obci.
 • 00:24:40 Tu kromě rabínského domu připomíná
  hřbitov ukrytý v lese nad vsí.
 • 00:24:46 Nejstarší náhrobek zde byl nalezen
  z roku 1836,
 • 00:24:51 pohřbívali se zde Židé nejen
  z obce Lomnička, ale i ze Skalné,
 • 00:24:56 Křižovatky a dalších obcí
  až po Kraslice.
 • 00:24:59 Z Lomničky, tehdejšího Steingrubu,
  pocházel
 • 00:25:02 významný americký reformátor,
  židovský rabín Isaac Mayer Weiss.
 • 00:25:10 A Židé z Ameriky sem dodnes
  přijíždějí uctít jeho památku.
 • 00:25:14 Z Lomničky je to kousek do Plesné,
  kde časy bývalé prosperity
 • 00:25:18 připomínají prvorepublikové
  továrnické vily.
 • 00:25:21 Odedávna se odtud chodilo
  k sousedům.
 • 00:25:23 Ke spojení mezi Plesnou
  a Bad Brambachem sloužila tato stará
 • 00:25:28 historická koňská cesta, která
  zajišťovala i spojení od Chebu,
 • 00:25:32 Františkových Lázní přes Plesnou
  do Adorfu a do Plavna.
 • 00:25:35 Koně ale už nahradila kola a stezku
  prašnou o kus dál asfaltová.
 • 00:25:40 Po třech kilometrech se dostaneme
  cyklostezkou sem
 • 00:25:43 do malebného městečka lázeňského
  Bad Brambach,
 • 00:25:46 které se nachází
  už ve Spolkové republice Německo.
 • 00:25:49 Bad Brambach se může pochlubit
  jedním nej -
 • 00:25:52 nejsilnějším radonovým vřídlem
  na světě vhodným k pitné kúře.
 • 00:25:56 A tady prýští.
 • 00:25:58 Procházka lázeňským parkem
  je pohlazením po duši,
 • 00:26:01 ale my se musíme rozloučit
  a pokračovat podél hranice dál,
 • 00:26:05 tentokrát za nádhernými výhledy.
 • 00:26:09 Rozhledna Wirtsberg nad městem
  Landwüst je poměrně novou stavbou.
 • 00:26:13 Byla postavena v roce 1986
  a pro svůj vzhled si od místních
 • 00:26:17 vysloužila jméno Ježek.
  V Německu jí říkají Zitronenpresse,
 • 00:26:21 což znamená něco jako
  odšťavňovač na citróny.
 • 00:26:26 Za pěkného počasí je zde výhled
  do všech třech zemí,
 • 00:26:30 které ji obklopují -
  Saska, Bavorska i Čech.
 • 00:26:33 A zpátky do Čech ještě za jednou
  rozhlednou.
 • 00:26:36 Od Ježka ji vzdušnou čarou dělí
  pouhé 4 kilometry,
 • 00:26:39 stojí nad Horními Luby a říká se jí
  U Strejců, je vysoká 22 metrů.
 • 00:26:44 Na její ochoz si už ale budete
  muset vyšlápnout sami,
 • 00:26:48 až se někdy vypravíte do kraje,
 • 00:26:50 který na objevení zvídavými turisty
  stále čeká.
 • 00:26:55 Všechna v úvodu avizovaná místa
  jsme projeli,
 • 00:26:58 na řadu přichází
  vaše oblíbená soutěž.
 • 00:27:00 Pepa se minule ptal na místo,
  kde se vyrábí originální keramika.
 • 00:27:05 Správně bylo za C, jsou to Tupesy.
 • 00:27:07 Vítězi gratuluji a věřím,
  že ho výhra potěší.
 • 00:27:10 No a dnes mě zajímá jedna roubená
  pohádková chalupa
 • 00:27:14 uprostřed města na východě Čech.
  Sídlí v ní půvabné divadlo.
 • 00:27:18 Soubor dřevěných herců principála
  Rudolfa Boučka
 • 00:27:21 v něm začal vystupovat v roce 1928
 • 00:27:24 a jeho teátr přečkal
  i válečné roky.
 • 00:27:27 Jen loutky prý tehdy s požehnáním
  samotného říšského protektora
 • 00:27:31 K. H. Franka odvezl
  jakýsi německý sběratel,
 • 00:27:34 a tak se musely vyrobit nové.
 • 00:27:37 Na klasické marionetové představení
  si tam můžete zajít i dnes.
 • 00:27:41 Tak co, pamatujete si
  z našeho vysílání,
 • 00:27:44 zda Boučkovo loutkové divadlo
  najdete:
 • 00:27:51 Vaše odpovědi čekáme, jako vždy,
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:27:55 A jednomu z vás pak pošleme dárek.
  Naše knížky a batoh s logem pořadu.
 • 00:28:02 První zářijové toulky
  jsou minulostí, přátelé.
 • 00:28:05 Ty vaše ale můžou teprve začít.
 • 00:28:07 A pokud vám k jejich realizaci
  chybí jediné, inspirace,
 • 00:28:11 mrkněte se na náš web.
 • 00:28:13 Tipů na výlet tam
  na vás čeká přehršel.
 • 00:28:16 Stačí si jen vybrat.
  Jinak příště se s Pepou, mimo jiné,
 • 00:28:19 vydáte po zbrusu nové stezce
  Václava Havla.
 • 00:28:22 Start i cíl je v obci Mladé Buky
  na úpatí Černé hory.
 • 00:28:26 Já vám přeji krásnou neděli,
 • 00:28:27 a ať vás na cestách i v životě
  provázejí jen samé dobré zprávy.
 • 00:28:32 Na viděnou.
 • 00:28:34 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013