iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 7. 2013
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
10247
zhlédnutí

Toulavá kamera

Česká Kamenice — Minimuzeum másla a chleba — Na kole podél Radotínského potoka — Železniční modelář Jan Bartoň — Baťův institut — Hora Krudum

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Počasí přívětivé, doba prázdnin
  a dovolených v plném proudu.
 • 00:00:24 Co víc si můžeme přát?
 • 00:00:25 A stačí málo a před vámi je
  příjemně strávený den či dva,
 • 00:00:29 pokud se zatím musíte spokojit
  jen s volným víkendem.
 • 00:00:33 Trochu napovíme.
  Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:35 Nejprve Česká Kamenice,
 • 00:00:37 povýšená na město Přemyslem
  Otakarem II.,
 • 00:00:40 historická perla, obklopená
  půvabnou zalesněnou krajinou.
 • 00:00:43 Muzea jsou všemožná, muzeum másla,
 • 00:00:45 konkrétně v Bílém Kostele
  nad Nisou,
 • 00:00:48 jste možná ještě nenavštívili,
  tak to napravíme.
 • 00:00:50 Pak si vyrazíme na kole
  nedaleko odtud.
 • 00:00:53 Kolem Radotína je toho k vidění
  opravdu hodně,
 • 00:00:56 včetně divoké přírody
  i historických staveb, třeba mlýnů.
 • 00:00:59 Další minuty se necháme uchvátit
  silou páry a šikovností modeláře
 • 00:01:04 a řemeslníka Jana Bartoně.
 • 00:01:07 Potom se podíváme do někdejších
  Baťových závodů ve Zlíně
 • 00:01:11 na expozici, která se snaží
  popsat fenomén Baťa.
 • 00:01:15 Poslední reportáž věnujeme tajuplné
  hoře Krudum na Sokolovsku,
 • 00:01:19 kde se prý dosud dějí
  opravdu prapodivné věci.
 • 00:01:24 Česká Kamenice získala v roce 2005
  titul historické město.
 • 00:01:28 Její starobylé centrum se totiž
  pyšní mnoha pozoruhodnými stavbami
 • 00:01:32 a skutečně bohatou historií.
 • 00:01:34 Někdejší ves Kamenice
  byla povýšena na město
 • 00:01:37 za vlády Přemysla Otakara II.
 • 00:01:39 A i když byla královským městem
  jen krátce,
 • 00:01:42 stala se důležitým centrem
  na obchodní stezce do Lužice.
 • 00:01:46 Kulisu malebného městečka
  neodmyslitelně dotváří
 • 00:01:49 i jeho okolní lesnatá krajina.
 • 00:01:53 Na rozhraní Českého Švýcarska,
  Lužických hor
 • 00:01:56 a Českého Středohoří, v místě,
 • 00:01:58 kde stará zemská stezka křížila
  říčku Kamenici,
 • 00:02:02 stávala osada už v polovině
  13. století.
 • 00:02:05 První zmínka o České Kamenici
  ale pochází až z roku 1352.
 • 00:02:12 Dlouhá historie města je tu dodnes
  cítit doslova na každém kroku.
 • 00:02:17 Určitě byste si neměli
  nechat uniknout
 • 00:02:19 výstup na věž kostela
  svatého Jakuba,
 • 00:02:23 která kdysi byla součástí
  městského opevnění
 • 00:02:26 a z výšky 46 metrů nabízí pohled
  na historické centrum.
 • 00:02:30 Je možné vidět křivolaké uličky,
 • 00:02:32 které jsou pozůstatkem
  středověké dispozice města.
 • 00:02:36 Za pozornost stojí
  ale i samotný kostel,
 • 00:02:38 který představuje jednu
  z posledních goticko-renesančních
 • 00:02:42 sakrálních staveb v Čechách.
 • 00:02:44 Dnes v něm najdete i expozici
  o historii města
 • 00:02:47 včetně poutní Mariánské kaple.
 • 00:02:50 Vznik tohoto poutního místa souvisí
  s morovou epidemií,
 • 00:02:53 která na město dolehla
  začátkem 18. století.
 • 00:02:56 Místní děkan Jindřich Ignác Steigl,
  který navštěvoval často nemocné,
 • 00:03:00 se nakazil.
 • 00:03:02 Byl uzdraven a z vděčnosti
  za to uzdravení
 • 00:03:05 se rozhodl založit
  tento poutní areál.
 • 00:03:07 Podařilo se mu zajistit stavitele,
  významného Octavia Broggia,
 • 00:03:11 který tuto stavbu komponoval
  jako centrální.
 • 00:03:13 Ústřední barokní kapli obklopuje
  čtyřkřídlý ambit
 • 00:03:16 s nárožními kapličkami,
  věž a čtveřice chodeb.
 • 00:03:19 Pozoruhodné stavby najdete
  ale i přímo na náměstí,
 • 00:03:22 v 15. století se tu pořádaly
  týdenní jarmarky.
 • 00:03:25 S městskými trhy souvisí tento
  křemencový kámen ve tvaru podkovy,
 • 00:03:29 o němž jedna z pověstí praví,
 • 00:03:31 že zde na tomto místě měl naposledy
  vydechnout schvácený kůň,
 • 00:03:35 který zachránil statečnou dívku,
 • 00:03:37 která se postavila nebezpečným
  loupežníkům.
 • 00:03:39 Skutečný význam tohoto kamene
  ovšem je,
 • 00:03:42 že sloužil jako mezník
  při městských trzích.
 • 00:03:44 Původně těch kamenů bylo okolo
  náměstí mnohem víc.
 • 00:03:47 Určovaly mez, kam až směl být
  přistavován hovězí dobytek.
 • 00:03:51 Ve středověku získala Česká
  Kamenice taky novou dominantu.
 • 00:03:54 Na Zámeckém vrchu nad městem
  postavili pravděpodobně
 • 00:03:58 Vartemberkové Kamenický hrad
  původně zvaný Kampnitz.
 • 00:04:01 Hrad svému účelu
  dlouho nesloužil,
 • 00:04:04 protože už v 17. století
  je uváděn jako pustý.
 • 00:04:07 Novodobá historie hradu začíná
  koncem 19. století,
 • 00:04:10 kdy zde místní okrašlovací spolek
  zřídil turistickou cestu
 • 00:04:14 a postupně vybudoval restauraci
  a vyhlídkovou věž.
 • 00:04:18 Dřevěnou stavbu v 90. letech
  nahradila nová rozhledna.
 • 00:04:21 Pohled z ní určitě stojí za to,
 • 00:04:23 a navíc si odtud můžete vybrat
  další z cílů výletu,
 • 00:04:26 třeba bizarní skály
  na protějším břehu Kamenice.
 • 00:04:30 Ve zdejším regionu působila řada
  horských a turistických spolků.
 • 00:04:34 Byly zde zpřístupňovány
  různé skalní útvary.
 • 00:04:37 Dostaly název podle tvaru,
  který připomínají, například Žába,
 • 00:04:42 Jehla, nebo tento vrchol,
  který je tvořený třemi skalami,
 • 00:04:46 může někomu připomínat ponorku.
 • 00:04:48 Zmiňovaná skála Jehla,
  německy Nolde,
 • 00:04:51 dala jméno i nedalekému rybníku.
 • 00:04:53 Spolu s přilehlým rašeliništěm
  je chráněný
 • 00:04:55 coby přírodní památka Noldenteich.
 • 00:04:57 Vyskytuje se tu totiž řada
  zajímavých rostlin
 • 00:05:00 včetně suchopýra úzkolistého
  či sedmikvítku evropského.
 • 00:05:03 Najdeme zde také naši nejvzácnější
  rostlinu, rosnatku okrouhlolistou.
 • 00:05:07 Tato masožravá rostlina má na svých
  listech červené chloupky,
 • 00:05:11 na jejichž koncích je malá kapička
  lepkavé tekutiny.
 • 00:05:13 Na tu láká hmyz, který se přilepí
  a je posléze rostlinkou stráven.
 • 00:05:17 Tím si rostlina doplňuje živiny,
  jako je fosfor nebo dusík.
 • 00:05:20 Na kraji tekoucí vody objevíme
  zajímavou houbičku
 • 00:05:23 s roztomilým názvem
  čapulka bahenní.
 • 00:05:26 Poznáme ji podle sytě žlutého
  zbarvení.
 • 00:05:28 Ani tím výčet všech zajímavostí
  v okolí města nekončí.
 • 00:05:31 Křižuje se tu několik
  turistických tras,
 • 00:05:34 které můžete kombinovat
  i jako okružní.
 • 00:05:36 Start a cíl je v České Kamenici.
 • 00:05:40 S máslem se asi setkáváme všichni,
  a to denně.
 • 00:05:43 Víte ale, jak třeba vzniklo rčení
  mít máslo na hlavě?
 • 00:05:46 Tohle a spoustu dalších zajímavostí
  o másle a jeho výrobě
 • 00:05:50 se dozvíte v muzeu
  v Bílém Kostele nad Nisou.
 • 00:05:53 Vlastimil Hyška kdysi jako malý
  kluk pomáhal rodičům máslo vyrábět
 • 00:05:58 a teď své zkušenosti
  předává pro změnu
 • 00:06:01 zase té nejmladší generaci.
 • 00:06:05 Všechno začalo nálezem
  staré odstředivky na mléko
 • 00:06:08 na půdě rekonstruovaného domu.
 • 00:06:10 Vlastimil Hyška se rozhodl,
  že ukáže vnoučatům,
 • 00:06:13 jak se vlastně vyrábí máslo.
 • 00:06:15 U rodinné instruktáže ale nakonec
  nezůstalo,
 • 00:06:18 jak už to u činorodých lidí
  jeho typu bývá.
 • 00:06:20 Část domu se proměnila v muzeum
  plné všeho,
 • 00:06:23 co s máslem souvisí, a odstředivka
  v něm pochopitelně nechybí.
 • 00:06:27 Kdo s její klikou točil,
  musel umět dobře poslouchat.
 • 00:06:31 Poznal správný způsob otáček
  podle zvonku.
 • 00:06:36 Pokud zvonek zvonil, neměla
  odstředivka ještě správné otáčky.
 • 00:06:40 Smetana, která je lehčí,
  vytékala horní trubicí
 • 00:06:44 a odstředěné mléko
  vytékalo trubicí spodní.
 • 00:06:49 Otáčením klikou odstředivky
  ale namáhavá cesta k máslu
 • 00:06:52 zdaleka nekončila. Získanou smetanu
  bylo zapotřebí utlouct v máselnici.
 • 00:06:57 Ta nechyběla v žádném statku
  ani stavení,
 • 00:07:00 kde měli k dispozici dost mléka.
 • 00:07:03 Taková typická máselnice je
  máselnice tlučka nebo tlukačka,
 • 00:07:07 tato, ale byly
  i máselnice skleněné.
 • 00:07:13 Tady vidíme máselnice
  od jednoho do pěti litrů,
 • 00:07:16 ale byly i máselnice kovové, tohle
  je například máselnice kovová.
 • 00:07:22 Z těch dřevěných máselnic
  byly různé typy,
 • 00:07:25 byly to takzvané sudy
  nebo sudovité nebo bubnové.
 • 00:07:31 A nebo krajově to byly třeba
  houpačky na Semilsku.
 • 00:07:38 Třeba toto je houpačka, kterou
  vyráběl můj táta v roce 1929,
 • 00:07:42 smetana se přelévala v té houpačce
  přes tzv. píst tak dlouho,
 • 00:07:47 až se vysrážel tuk a vzniklo máslo.
 • 00:07:56 Jak se máslo stlouká, ukazuje
  Vlastimil Hyška s manželkou
 • 00:08:00 běžně na trzích a slavnostech.
 • 00:08:02 Chce to výdrž, protože vyrobit
  tuhle pochoutku pro potřeby
 • 00:08:06 běžné rodiny trvá minimálně
  půl hodiny.
 • 00:08:09 Když už se pak oddělí od podmáslí,
  je nutné máslo dobře uskladnit.
 • 00:08:13 Máslo se uchovávalo, pokud nebyly
  ledničky, ve sklepích,
 • 00:08:17 v nádobách s vodou.
 • 00:08:21 A pokud chtěla selka jít s máslem
  do trhu, tak ho dávala do forem,
 • 00:08:25 dřevěných forem na máslo.
 • 00:08:32 Každý ten grunt měl
  specifické ornamenty,
 • 00:08:35 podle toho se dalo i poznat,
 • 00:08:38 ze kterého statku nebo od kterého
  sedláka to máslo pochází.
 • 00:08:43 V muzeu u Vlastimila Hyšky se toho
  pochopitelně dozvíte mnohem víc.
 • 00:08:48 Uvidíte i obří máselnici zapsanou
  do knihy rekordů a pochopíte,
 • 00:08:52 proč se vlastně o někom říká,
  že má máslo na hlavě.
 • 00:08:56 Vzniklo to ve středověku
  ve Francii,
 • 00:08:59 když nepoctivá selka prodávala
  nepoctivé máslo.
 • 00:09:03 Za trest byla postavena
  v pravé poledne na pranýř
 • 00:09:07 a hrouda toho nepoctivého másla
  se jí plácla na hlavu
 • 00:09:11 a musela tak dlouho stát,
  než se máslo rozpustilo.
 • 00:09:16 Vlastimilu Hyškovi by se ale něco
  takového stát rozhodně nemohlo,
 • 00:09:20 jeho máslo chutná znamenitě,
  o čemž jsme se sami přesvědčili.
 • 00:09:24 A vy, pokud na něj nenarazíte
  někde na trhu,
 • 00:09:27 můžete za ním do Bílého Kostela
  přijet v podstatě kdykoliv.
 • 00:09:31 Stačí jen předem zavolat.
 • 00:09:34 Teď už sedáme na kola a jedeme
  na jihozápadní okraj Prahy,
 • 00:09:38 oplývající nečekaně
  divokou přírodou.
 • 00:09:45 Ti, kteří tam jsou prvně,
  tím asi budou překvapeni.
 • 00:09:49 Vyrazíme z nádraží v Radotíně
  po stopách starých trampů a skautů,
 • 00:09:53 kterým tato krajina jen kousek
  z centra metropole učarovala.
 • 00:09:57 Pořádali sem výpravy, přespávali
  pod širákem a užívali volnosti.
 • 00:10:01 Mnohé se tu pochopitelně změnilo,
 • 00:10:03 ale i tak si tu lidé podobného
  ražení užijí.
 • 00:10:08 Cyklotrasa z Radotína
  kolem Radotínského potoka
 • 00:10:11 začíná u vlakového nádraží,
 • 00:10:13 vede přes osadu Cikánka
  až do sevřeného údolí k mlýnům.
 • 00:10:17 Dnes už zde bohužel
  jejich veselé klapání neuslyšíte,
 • 00:10:21 ale přece jen stojí za to
  se zastavit.
 • 00:10:23 Na Radotínském potoce,
  který má 21 km délky,
 • 00:10:27 stávalo 22 mlýnů,
  což samo o sobě už byla rarita.
 • 00:10:31 Dnes z nich funkční
  zbyl pouze jeden,
 • 00:10:34 a to mlýn u Veselých na Chotči,
  kde je zároveň
 • 00:10:37 i návštěvnické centrum mlýnů
  na Radotínském potoce.
 • 00:10:43 Tento klapáč je možné vidět
  i v chodu,
 • 00:10:46 pan mlynář ho uvádí
  před návštěvníky do pohybu.
 • 00:10:49 Určitě doporučujeme projít
  celé údolí,
 • 00:10:52 protože se tu prolínají přírodní
  rezervace
 • 00:10:55 v chráněné krajinné oblasti
  Český kras.
 • 00:10:57 My zde odbočíme směrem na Kosoř,
  kde pokračuje naučná stezka
 • 00:11:02 a cyklotrasa Černou roklí.
  Jedeme přes Choteč,
 • 00:11:05 jež se pyšní kostelem sv. Kateřiny
  ze 17. století.
 • 00:11:10 Můžete se vydat taky polními
  či lesními cestami,
 • 00:11:13 které jsou příjemnější než silnice,
  ale přijdete o tento malebný výjev.
 • 00:11:18 A už jsme v obci Kosoř,
  o níž se můžeme v kronice dočíst,
 • 00:11:21 že roku 1932 zde byli evidováni
  dva kováři, obuvníci a řezníci,
 • 00:11:26 tři pekaři, jeden holič a stavitel,
  spořitelní spolek a trafika.
 • 00:11:31 My jsme sem však přijeli
  za unikátním přírodním úkazem.
 • 00:11:35 Jméno obce Kosoř je odvozeno
  od jejího geologického umístění,
 • 00:11:40 což je náhorní plošina,
  kosá, ostrá hora.
 • 00:11:44 Pohled, co se otevírá z kosé,
  ostré hory, doslova bere dech.
 • 00:11:48 Ale pozor, není tu zábradlí,
  je třeba dívat se pod nohy!
 • 00:11:52 Jsme 145 m nad Radotínem
 • 00:11:55 a shlížíme na národní
  přírodní památku Černá rokle.
 • 00:11:58 Nelze nezmínit skalnatý útvar,
  který vypadá jako kamenné sudy,
 • 00:12:02 ve kterých podle pověsti má být
  skryta krev Kristova
 • 00:12:06 před lháři a podvodníky.
 • 00:12:10 Takzvané sudy se nacházejí
  vlevo pod námi,
 • 00:12:12 z výhledové plošiny nejsou vidět,
  je třeba sejít lesíkem trochu níže.
 • 00:12:17 Roklí v období třetihor protékala
  mohutná řeka
 • 00:12:20 a my už směřujeme k jejímu dnu.
 • 00:12:24 Nyní jsou pověstné sudy nad námi,
  ale nejsou přes stromy vidět.
 • 00:12:29 Na konci 2. světové války,
  kdy sem chodili skauti
 • 00:12:33 na populární výlety z Prahy,
  tak se dá říct,
 • 00:12:36 že ta rokle byla holá.
 • 00:12:38 Ještě se tu těžilo,
  byly tu malé i větší lomy
 • 00:12:41 a spásalo se to taky kozami,
  ovcemi,
 • 00:12:44 čili vlastně ten terén byl holý.
 • 00:12:46 Černá rokle nakonec byla rejdištěm
  Foglarových povídek
 • 00:12:49 i některých částí Rychlých šípů,
  to znalci vědí.
 • 00:12:54 Toto jsou geologicky
  zajímavé kamenné osypy.
 • 00:12:57 Celá lokalita je zvláště chráněné
  území mezinárodního významu.
 • 00:13:03 Začalo se tady diskutovat
  o hranicích siluru a devonu,
 • 00:13:06 hledal se tady stratotyp,
  čili přechod vrstev v prvohorách
 • 00:13:10 mezi silurem a devonem,
 • 00:13:12 hledaly se tu některé
  vůdčí zkameněliny.
 • 00:13:15 Území je součástí
  Geoparku Joachima Barranda,
 • 00:13:19 a taky barrandienu,
 • 00:13:21 což je vápencová plošina táhnoucí
  se od Prahy na západ.
 • 00:13:25 To, jak zarůstá, to je zvýšená
  biodiverzita tím,
 • 00:13:29 že se o něco zvýšily srážky,
  méně se pečuje, přestalo se pást,
 • 00:13:33 a tím pádem dneska už tady zdaleka
  nevidíme, co viděli ti skauti,
 • 00:13:38 kteří tady chodili.
 • 00:13:40 Není se co divit, že rokle,
  s tehdy ještě obnaženými útesy,
 • 00:13:43 skautům učarovala,
  je to romantika jak vyšitá.
 • 00:13:47 My už ale šlápneme do pedálů
  a vracíme se do současnosti -
 • 00:13:50 tam, odkud jsme vyjeli,
  na nádraží do Radotína.
 • 00:13:54 Tak zase někdy příště na kolech!
 • 00:13:57 Turisticky atraktivní je i okolí
  Bakova nad Jizerou.
 • 00:14:01 Velkou pozornost poutá rozlehlý
  areál v Zeleném údolí,
 • 00:14:04 respektive hlavně vznešená krása
  funkčního modelu
 • 00:14:07 historické parní lokomotivy,
 • 00:14:09 kdysi poeticky nazývané Šlechtična
  nebo Princezna.
 • 00:14:12 Stejně jako rodící se trať i ona je
  dílem šikovných rukou Jana Bartoně.
 • 00:14:17 Od klukovských let si přál
  skutečnou lokomotivu mít,
 • 00:14:20 ale byla prostě moc drahá.
 • 00:14:22 A tak se spokojil
  s funkčním modelem.
 • 00:14:25 K železničnímu modelářství
  dovedl Jana Bartoně děda.
 • 00:14:29 Pracoval na dráze a malý Honzík
  tak byl na nádraží jako doma.
 • 00:14:33 Zalíbilo se mu tam a začal vyrábět
  zmenšeniny prvních vláčků.
 • 00:14:37 Později přešel na výrobu
  skutečných, funkčních kousků
 • 00:14:40 větších rozměrů.
 • 00:14:42 Nejvíc mě zaujala řada 475,
  která se přezdívá Šlechtična.
 • 00:14:46 Tento typ parní lokomotivy se začal
  vyrábět v roce 1947
 • 00:14:50 ve třech sériích.
 • 00:14:53 Lokomotiva pod číslem 111,
  která svojí službu začala v Plzni,
 • 00:14:57 dodnes zůstala v Plzni
  a je tam jako muzejní exponát.
 • 00:15:01 Podklady pro výrobu modelů jsem
  čerpal z knížek
 • 00:15:05 a dobové dokumentace, které jsem
  potom překreslil v měřítku,
 • 00:15:09 které jsem potřeboval pro výrobu
  toho svého.
 • 00:15:12 Mého kamaráda otec dělal
  na dráze,
 • 00:15:14 takže od něj jsem získával
  spoustu informací z dob,
 • 00:15:18 kdy on jezdil osobně na páře.
 • 00:15:20 I mi poradil k tomu modelu spoustu
  důležitých věcí při té stavbě.
 • 00:15:24 Šlechtičny byly určeny pro osobní
  i nákladní dopravu.
 • 00:15:28 Tyto parní lokomotivy dosahovaly
  100kilometrové rychlosti
 • 00:15:32 oficiálně v provozu,
  samozřejmě mohly i víc,
 • 00:15:35 ale bohužel tehdejší svršek traťový
  nedovoloval takovou rychlost.
 • 00:15:41 Zajímavostí určitě je to, že tato
  parní lokomotiva, tato řada,
 • 00:15:45 táhla vlak o váze přes 2000 tun
  s uhlím na Slovensku,
 • 00:15:49 kde zkoušeli co největší tonáž,
  co utáhne.
 • 00:15:52 Sloužily spolehlivě celá léta
  toho parního provozu.
 • 00:15:56 Byly na nich udělané
  jisté modernizace,
 • 00:15:58 jako přikladač uhlí,
  postupem času byly vyměněny komíny,
 • 00:16:02 za kulaté byly dané ploché komíny
  s dvojitou dyšnou,
 • 00:16:06 což zlepšilo výkon parní lokomotivy.
 • 00:16:09 V roce 1980 byl oficiálně provoz
  parních lokomotiv ukončen.
 • 00:16:13 Samozřejmě, že určitý typ lokomotiv,
 • 00:16:15 které ještě byly na tom
  po technické stránce v pořádku,
 • 00:16:19 tak dosloužily ještě
  v roce 1981, 1982.
 • 00:16:22 Pak po nich nastoupila motorová
  nebo dieselová trakce.
 • 00:16:26 Modelová kráska váží 280 kilogramů
  a dlouhá je tři metry.
 • 00:16:31 Na trať ji tak posazuje
  pět svalovců.
 • 00:16:34 Pojme 50 litrů vody a za patřičného
  zájmu turistů vyráží na cesty
 • 00:16:38 posilněna 25 kg uhlí. Zručný
  modelář ji stavěl šest let.
 • 00:16:45 Loni v létě se uskutečnilo
  první zatopení Šlechtičny,
 • 00:16:49 kde jsme ji projeli na původní
  trati, která se postavila.
 • 00:16:53 A po vyzkoušení a projetí toho
  modelu
 • 00:16:56 jsme začali se stavbou nového,
  většího areálu,
 • 00:16:59 po kterém se bude prohánět za pár
  měsíců i nový model lokomotivy
 • 00:17:04 řady 310,
  který je už před dokončením.
 • 00:17:08 Říkalo se jim Kafemlejnek.
 • 00:17:10 Jejich zvuk totiž připomínal
  mletí kávy.
 • 00:17:13 Je to nejstarší typ lokomotiv,
  které se u nás vyráběly.
 • 00:17:16 V dobách Rakousko-Uherska
  se proháněly po trati
 • 00:17:19 jen 40kilometrovou rychlostí.
 • 00:17:21 S kamarádem jsme jezdili na akce,
  kde byly parní jízdy po republice,
 • 00:17:26 což se nám hrozně líbilo,
 • 00:17:28 protože jsme si mohli projít
  i ten stroj,
 • 00:17:31 svézt se na té lokomotivě,
 • 00:17:33 podívat se, jak se ovládá,
  jak se s ní pracuje,
 • 00:17:36 jak se s ní jezdí.
 • 00:17:37 Bylo to moc zajímavé pro mě,
  i užitečné,
 • 00:17:40 kdy jsem vlastně použil
  ty zkušenosti nebo informace
 • 00:17:44 ke stavbě modelu.
 • 00:17:45 Se stavbou jsem začal z důvodu toho,
  že je menší a snazší manipulace.
 • 00:17:50 Váha modelu je 110 kg.
 • 00:17:52 Co kus, to originál, a liší se
  váhou, vzhledem i výkonem.
 • 00:17:57 Po dokončení areálu budou vagóny
  tažené historickými modely
 • 00:18:01 lokomotiv vozit malé návštěvníky.
  A dost možná,
 • 00:18:04 že k nim časem přibude i některý
  z dalších železničních unikátů.
 • 00:18:10 "Princip Baťa: Dnes fantazie,
  zítra skutečnost."
 • 00:18:14 To je název expozic,
  které byly otevřeny ve Zlíně
 • 00:18:17 v rámci nového Baťova institutu
 • 00:18:19 v prostorách bývalých
  baťových závodů.
 • 00:18:21 Patří pod zlínské Muzeum
  jihovýchodní Moravy
 • 00:18:24 a fenomén Baťa představují způsobem
  ojedinělým, u nás i v Evropě.
 • 00:18:28 Poznáte historii i výrobu obuvi,
  baťovskou firemní kulturu
 • 00:18:32 i životní styl, od založení firmy
  až po její znárodnění v roce 1945.
 • 00:18:39 Firma Baťa začala vyrábět boty
  roku 1897.
 • 00:18:42 To byl Zlín ještě vesnicí
  s pár tisícovkami obyvatel.
 • 00:18:46 V roce 1938, za největšího rozmachu
  Baťovského impéria,
 • 00:18:50 tu ale už stálo moderní
  funkcionalistické město,
 • 00:18:53 v němž pracovalo a žilo téměř
  40 000 lidí.
 • 00:18:56 V zahraničí pak měla
  společnost na 110 filiálek.
 • 00:19:00 Zlínu se říkalo český Detroit
  nebo také Amerika ve Zlíně.
 • 00:19:04 Ve 30. letech zaměstnávala firma
  kolem 28 000 zaměstnanců
 • 00:19:09 v tehdejším Československu
  a přes 65 000 v celém světě.
 • 00:19:13 Firma měla také
  přes 6000 velkých obchodů,
 • 00:19:16 přes 300 velkých obchodních domů
  ve všech metropolích světa.
 • 00:19:21 Obchodní zástupci sbírali
  cizokrajné boty.
 • 00:19:24 Z jejich úlovů tu vznikla unikátní
  expozice s řadou vzácností,
 • 00:19:29 jako třeba zlaté střevíčky
  nebo australská rituální obuv
 • 00:19:32 z peří pštrosa a ženských vlasů.
 • 00:19:34 K vidění je taky celá baťovská
  produkce až po současnost,
 • 00:19:38 včetně polobotek Tomáše Bati
  mladšího.
 • 00:19:40 Z původních strojů tady sestavili
  linku s dopravníkem,
 • 00:19:44 tak vypadala první pásová výroba.
  I díky ní Baťové postupně ovládli
 • 00:19:48 téměř celou tuzemskou produkci
  a export.
 • 00:19:51 Firma Baťa velmi podporovala
  rozvoj dopravy,
 • 00:19:56 již po 1. světové válce
  Tomáš Baťa koupil první letadla
 • 00:19:59 a ve 30. letech 20. století dokonce
  firma Baťa začala vyrábět letadla.
 • 00:20:04 Vyráběla nejprve kluzáky,
  potom větroně
 • 00:20:07 a nakonec také motorová
  sportovní letadla.
 • 00:20:10 Paradoxně při leteckém neštěstí
  Tomáš Baťa umírá.
 • 00:20:13 Šéfem se stává jeho nevlastní bratr
  Jan Antonín Baťa.
 • 00:20:17 Rozvíjí se železniční i vodní
  doprava, firma vyrábí jízdní kola
 • 00:20:21 a v Baťově, tedy dnešních
  Otrokovicích,
 • 00:20:24 pneumatiky značky Baťa.
 • 00:20:26 Později se začaly prodávat,
  stejně jako výrobky firem Rubena
 • 00:20:30 a Matador, pod společnou obchodní
  značkou Barum.
 • 00:20:33 Tomáš Baťa a pak i jeho
  pokračovatelé
 • 00:20:36 byli pro takzvané praktické
  školství.
 • 00:20:39 Když se podíváte na Baťovu
  školu práce,
 • 00:20:41 tak ta byla postavena celá na tom,
  tam se přes den pracovalo
 • 00:20:45 a večer studovalo.
 • 00:20:46 Ve firemních internátech panoval
  přísný až polovojenský režim.
 • 00:20:50 Platil pro Baťovy mladé muže
  i ženy, které se navíc učily vařit,
 • 00:20:54 šít a starat se o rodinu.
 • 00:20:56 Firma totiž razila heslo
  "Nadšená žena, úspěšný muž".
 • 00:20:59 Firma Baťa se starala o sociální
  zázemí svých zaměstnanců,
 • 00:21:03 podporovala je v rozvoji sportu.
 • 00:21:05 Mimochodem třeba z Baťovy školy
  práce vyšel Emil Zátopek
 • 00:21:09 a celá řada dalších vynikajících
  sportovců,
 • 00:21:11 podporoval také kulturu,
  zvali sem balet, divadlo.
 • 00:21:15 Samostatná část je věnována tvorbě
  zlínských filmových ateliérů.
 • 00:21:19 Jan Antonín Baťa je vybudoval,
  aby ušetřil
 • 00:21:22 a sám si točil firemní snímky.
 • 00:21:24 Po práci si pak filmaři
  mohli dělat svoje věci.
 • 00:21:27 To znamená od reklamního,
  instrukčního přes školní film,
 • 00:21:31 až potom k filmu animovanému
  a hranému.
 • 00:21:34 Určitě nejznámější je animovaný film
  díky Hermíně Týrlové
 • 00:21:37 a Karlu Zemanovi.
 • 00:21:39 Cestovatelské sekci vévodí
  originál vozu Tatra 87,
 • 00:21:43 se kterým Hanzelka a Zikmund
  projeli Afriku a jižní Ameriku.
 • 00:21:47 Propagovali přitom
  československé výrobky,
 • 00:21:50 včetně těch ze Zlína.
 • 00:21:52 V jižní Americe spolupracoval
  s firmou Baťa taky
 • 00:21:55 český dobrodruh Eduard Ingriš,
 • 00:21:57 který podobně jako Thor Heyerdahl
  přeplul na balzovém vozu Pacifik.
 • 00:22:01 Součástí tohoto voru byla plachta,
  na které je značka Baťa.
 • 00:22:05 A my tady tu plachtu originální
  máme vystavenou.
 • 00:22:08 Fenoménu Baťa se věnuje i další
  expozice Krajské galerie
 • 00:22:12 nazvaná
  "Prostor Zlín - Řády vidění".
 • 00:22:15 Naši světoznámí obuvníci byli totiž
  i sběratelé umění
 • 00:22:18 a Zlínu vtiskli architektonickou
  koncepci
 • 00:22:21 továrny a města v zahradách.
  O tom ale až někdy příště.
 • 00:22:25 Slyšeli jste někdy o tajemné hoře
  Krudum a kostele,
 • 00:22:28 odkud každý rok vychází do noci
  samotný Mikuláš?
 • 00:22:31 Nebo o skřítcích, kteří v podzemí
  ukryli pohádkové poklady,
 • 00:22:35 čekající dodnes na své objevitele?
 • 00:22:37 Pokud ne, tak se s chutí pusťme
  mezi města Loket a Horní Slavkov
 • 00:22:42 na Sokolovsku, kam mimochodem vedou
  hned tři velmi dobře značené
 • 00:22:46 turistické stezky. Přijměte tedy
  pozvání na prastarý vrchol Krudumu,
 • 00:22:50 v jehož okolí se prý dodnes
  dějí zázraky.
 • 00:22:54 Slavkovský les - dříve nazývaný
  Císařský - byl odjakživa tajemný
 • 00:22:59 a na obchodních stezkách
  tady prý nebývalo vůbec bezpečno.
 • 00:23:03 Jedna z nich procházela taky
  pod tajemnou horou Krudum,
 • 00:23:06 o níž místní dodnes říkají,
  že má zelenou hlavu, stříbrné srdce
 • 00:23:10 a zlatou patu.
 • 00:23:12 Tohle přirovnání totiž odkazuje
  na bohaté rudné žíly,
 • 00:23:15 které tu lidé od středověku
  dobývali.
 • 00:23:20 Je to místo, kde je zajímavá
  geologie,
 • 00:23:23 kde se v minulosti nacházel cín,
 • 00:23:25 s největší pravděpodobností
  i stříbro,
 • 00:23:28 které byly těženy už v tom vrcholném
  středověku.
 • 00:23:31 Ale i polodrahokamy,
 • 00:23:34 které jsou právě pro tu oblast
  Krudumu velmi proslulé.
 • 00:23:41 A s těmito věcmi jsou spojeny
  právě různé pověsti
 • 00:23:44 toho mladšího charakteru,
  toho 17., 18. a 19. století.
 • 00:23:49 Ta nejznámější vypráví,
 • 00:23:51 že se ze starodávného kostela
  na úpatí hory,
 • 00:23:54 ze kterého dnes už zůstalo jen
  tajuplné torzo,
 • 00:23:58 vydává každý rok v prosinci
  na cestu za dětmi
 • 00:24:00 Mikuláš z Krudumu. Hodným přináší
  dárky, zlobivé trestá.
 • 00:24:06 Tradují se ale i strašidelnější
  příběhy.
 • 00:24:08 Třeba o tajemné zahradě, v níž se
  jablka mění ve stříbrné tolary,
 • 00:24:13 nebo o obrovských pokladech,
  které tu nechali v zemi skřítci,
 • 00:24:16 když se rozhodli Slavkovský les
  jednou provždy opustit.
 • 00:24:20 Zaplať pánbůh se našli takoví lidé,
  kteří sbírali tyhle pověsti,
 • 00:24:24 vyhledávali je po vysídlencích
  a dokázali je vydat tiskem.
 • 00:24:28 Známe jméno zlého skřítka Gultuna,
  který prováděl různé taškařice
 • 00:24:33 horníkům a místním obyvatelům,
 • 00:24:36 anebo třeba pověst o odstěhování
  skřítků kvůli hamižnosti lidí,
 • 00:24:40 tady ze Slavkovského lesa.
 • 00:24:45 Až se vyškrábete
  na víc než 800 metrů vysoký Krudum,
 • 00:24:49 nezapomeňte vystoupat ještě
  151 kovových schodů
 • 00:24:52 a z výšky 30 metrů se rozhlédnout
  od Krušných hor až k Českému lesu.
 • 00:24:57 Moderní rozhledna tu nahradila
  tradiční kamennou,
 • 00:25:01 na kterou místní lidé
  dodnes s nostalgií vzpomínají.
 • 00:25:06 Na začátku 20. století, i díky
  nesmírnému úsilí loketského rodáka,
 • 00:25:10 patriota a propagátora krás krajem
  kolem Krudumu - Andrease Kempfa,
 • 00:25:15 tak byla otevřena v roce 1932
  první rozhledna, to bylo 11. září.
 • 00:25:22 Ona měla jenom 10 metrů,
  krásné romantické cimbuří,
 • 00:25:27 připomínala hradní věž.
 • 00:25:29 A i přes tu nízkou výšku,
  protože ten vrchol byl holý,
 • 00:25:33 tak z hory byl potom pěkný rozhled.
 • 00:25:36 Bohužel od poloviny 50. let
  potom rozhledna bez údržby chátrala,
 • 00:25:41 až byla v roce 1981 stržena.
 • 00:25:46 Pravděpodobně
  už z bezpečnostních důvodů.
 • 00:25:49 Hora Krudum, hluboké lesy kolem ní,
  i ruiny kostela svatého Mikuláše
 • 00:25:53 jsou bez problémů přístupné pěšky
  i na kole.
 • 00:25:57 Ve srovnání s nedalekými
  Krušnými horami
 • 00:25:59 je tu ale pořád jen minimum
  turistů.
 • 00:26:02 Takže sáhněte po dobré mapě,
  nezapomeňte přibalit svačinu
 • 00:26:06 a vzhůru na tajemnou krásku,
  v jejíž útrobách prý dodnes
 • 00:26:10 čekají na své objevení zlaté
  poklady místních skřítků.
 • 00:26:14 A jestli se sem skutečně vydáte
  po nich pátrat,
 • 00:26:17 dáme vám jednu dobrou radu,
  která se tu traduje už po staletí.
 • 00:26:21 Vchod do podzemních skrýší je prý
  nejlepší hledat v lese
 • 00:26:25 v blízkosti velkých
  osamocených kamenů.
 • 00:26:33 A teď už je na řadě soutěž.
 • 00:26:35 Iveta chtěla minule vědět,
  kde najdeme dvě rozhledny
 • 00:26:38 postavené na začátku 20. století
  na západě Čech,
 • 00:26:41 kde tehdy převažovalo
  německé obyvatelstvo.
 • 00:26:44 Správná odpověď se tentokrát
  ukrývala pod B, je to v Aši.
 • 00:26:50 Vítězce našich cen moc blahopřeju.
 • 00:26:53 Dnešní otázka
  se týká poustevníků a zní:
 • 00:26:56 Kde najdeme naši jedinou
  dochovanou stavěnou poustevnu?
 • 00:26:59 Tady jsou možnosti:
 • 00:27:17 Poustevničení u nás je spojeno
  s 9. stoletím a knížetem Ivanem,
 • 00:27:21 na legendu o něm bohužel není čas,
 • 00:27:23 navíc vzbuzuje četné dohady
  a kontroverze.
 • 00:27:26 V průběhu věků u nás poustevníků
  přibývalo,
 • 00:27:29 a tak tu vznikla kongregace
  a v polovině 18. století
 • 00:27:32 i poustevna s kostelem
  a rajskou zahradou.
 • 00:27:35 A právě na tuto poustevnu se ptám.
 • 00:27:37 Byla vystavěna ve stylu
  miniaturního kapucínského kláštera
 • 00:27:41 a život tu nebyl nijak
  lehký, zapovězeno bylo žebrání
 • 00:27:44 a spalo se na pryčně.
 • 00:27:46 Odpovědi nám posílejte pouze SMS,
  tady to máte pěkně graficky.
 • 00:27:52 Vše potřebné najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:27:55 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:28:03 Druhá prázdninová TOULAVKA
  je už skoro minulostí,
 • 00:28:06 v té třetí se mimo jiné dozvíte,
 • 00:28:08 jak se Miroslav Hejduk dostal
  k drátenictví
 • 00:28:11 a co vlastně toto řemeslo
  všechno obnáší.
 • 00:28:13 A rád vás ještě zvu
  ke sledování našeho speciálu,
 • 00:28:16 i letos vychutnáváme Česko.
 • 00:28:19 Dozvíte se třeba,
  jak se vyrábějí mandolíny,
 • 00:28:21 uvidíte Ivetu u hrnčířského kruhu
  i mou maličkost v kyjovském kroji,
 • 00:28:25 a to si opravdu nenechte ujít,
 • 00:28:28 v pátek 19. července v 18.25
  na ČT1.
 • 00:28:31 Pro dnešek vše, užívejte letních
  dnů a mějte se co možná nejlépe.
 • 00:28:35 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:39 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související