iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 6. 2013
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
10527
zhlédnutí

Toulavá kamera

Jablonné nad Orlicí — Pěnkavův dvůr — Geocaching v Praze a okolí — Muzeum církevného umění Plzeň — Soukromý ptačinec ve Vanči na Třebíčsku — Frýdek Místek a okolí

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:18 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:21 Taky máte pocit, že se v naší
  zemi mluví v poslední době
 • 00:00:23 buď o počasí, nebo o politice?
 • 00:00:26 A taky nevíte,
  co je vlastně proměnlivější?
 • 00:00:29 Mám proto nápad.
  Pojďme změnit téma.
 • 00:00:32 Nebo nás opět přepadne
  blbá nálada,
 • 00:00:35 jak kdysi moudře pravil
  prezident Václav Havel,
 • 00:00:37 a to by byla přece škoda.
 • 00:00:40 Vždyť krásy je kolem nás
  pořád dost a dost.
 • 00:00:43 Jen je zapotřebí se dobře dívat.
  Takže jdeme na to.
 • 00:00:46 Nejprve si prohlédneme půvabné
  Jablonné v Orlických horách.
 • 00:00:49 Zaposloucháme se tam do příběhu
  o prstenu Jana Ámose Komenského.
 • 00:00:52 Následně se přeneseme
  do časů Otce vlasti.
 • 00:00:56 Naším průvodcem však bude
  pohádkový princ Bajaja.
 • 00:01:00 Pak vám představím fenomén
  zvaný geocaching.
 • 00:01:03 Tipněte si, kde se nacházejí
  nejhledanější kešky planety?
 • 00:01:08 Poté nás v Plzni čeká
  prohlídka kláštera,
 • 00:01:11 který je prý starší
  než město samo.
 • 00:01:14 Jaké poklady ukrývají
  jeho zdi dnes
 • 00:01:17 a jaké legendy vyprávějí?
 • 00:01:19 Taky milovníci zvířat
  si přijdou na své.
 • 00:01:22 Je libo ptačí království?
 • 00:01:25 Jedno takové jsme objevili
  kousek od Třebíče.
 • 00:01:28 A nakonec se na svět
  podíváme pěkně z výšky.
 • 00:01:31 To abychom byli nad věcí
  a měli nadhled.
 • 00:01:33 Z rozhledny u Frýdku-Místku
 • 00:01:36 je za hezkého počasí vidět
  i starý dobrý Praděd.
 • 00:01:40 Pýchou Jablonného nad Orlicí
  jsou historické dřevěné domy.
 • 00:01:43 Vede kolem nich naučná stezka
 • 00:01:45 nazvaná velmi roztomile
  Po stopách mlsného medvěda.
 • 00:01:48 Podle pověsti totiž mlsný chlupáč
  vylezl na vůz,
 • 00:01:51 se kterým čeledíni objížděli
  okolní vesnice
 • 00:01:54 a vybírali pro nedaleký klášter
  daně v naturáliích.
 • 00:01:57 Koně se splašili,
  výběrčí utekli
 • 00:02:00 a vůz i s nebohým zvířetem
  dojel až na náměstí.
 • 00:02:04 A aby toho nebylo málo, svíral
  méďa v pacce opatskou berlu.
 • 00:02:09 Po celý středověk převládala
  v Jablonném nad Orlicí
 • 00:02:12 dřevěná zástavba. Přežila
  i těžké časy třicetileté války,
 • 00:02:15 kdy císařská vojska roku 1643
 • 00:02:19 vypálila 17 obcí
  lanškrounského panství.
 • 00:02:22 Avšak o pět let později
  postihl městečko požár,
 • 00:02:25 paradoxně neopatrností
  místního občana.
 • 00:02:29 Celé náměstí lehlo popelem.
 • 00:02:32 Začaly se stavět nové domy,
  poloroubené i zděné.
 • 00:02:38 Nejstarší je hotel
  U Černého medvěda z roku 1751.
 • 00:02:42 Má štít vykládaný klasovitě
  a střechovitě,
 • 00:02:45 má podsíň a má pavláčku.
 • 00:02:47 Takových domů tady je víc
  a je to ojedinělá záležitost,
 • 00:02:51 která se zachovala z 18. století
  až do současné doby.
 • 00:02:55 Na vršku nad náměstím stojí
  kostel sv. Bartoloměje z roku 1732.
 • 00:03:01 Ovšem zvon Hrubák
  pamatuje dobu ještě starší.
 • 00:03:04 Místní ho nechali odlít
  už v roce 1619.
 • 00:03:07 O tom, jak městečko postupně
  rostlo, vypráví farní kronika.
 • 00:03:14 Tady máme kresbu z roku 1836,
 • 00:03:17 kterou nakreslil jablonský malíř
  Vorlíček,
 • 00:03:21 a na ní je krásně vidět
  kostel, fara a škola,
 • 00:03:24 tři budovy, které z vesnice
  udělaly město.
 • 00:03:28 Bylo to středisko vzdělanosti.
 • 00:03:30 Na náměstí kdysi stávala kašna.
 • 00:03:33 Jablonští přemýšleli,
  jak tam vodu vrátit,
 • 00:03:36 a vymysleli novodobou
  ojedinělou atrakci:
 • 00:03:39 velkou dřevěnou lžíci.
 • 00:03:42 Korýtkem natéká voda do lžíce.
  Po naplnění se překlopí,
 • 00:03:45 voda se vylije
  a lžíce jde zase zpátky.
 • 00:03:48 Když se to postavilo,
  tak se říkalo,
 • 00:03:52 že jsou dvě lžíce na světě.
 • 00:03:57 Jedna je u nás v Jablonném
  a druhá v Ósace,
 • 00:04:00 ale ta v Ósace je seřízená
  přesně na minuty,
 • 00:04:03 kdežto tady to se překlápí,
  jak doteče voda.
 • 00:04:05 Městem taky vede
  naučná stezka,
 • 00:04:08 po které turisty provází
  formou pověstí a bajek medvěd.
 • 00:04:11 Toho mají jablonští
  ve svém znaku.
 • 00:04:14 Trasa vede jak podél Orlice
  v klidném prostředí,
 • 00:04:17 tak přes město, kde lze vidět
  historické památky.
 • 00:04:19 Měří 4,5 kilometru
  a je dostupná všem,
 • 00:04:22 jak pěším, tak cyklistům,
  tak s kočárky.
 • 00:04:25 Jedno zastavení je
  u rodného domu Petra Figuluse,
 • 00:04:28 který si vzal za manželku Alžbětu,
  dceru Ámose Komenského.
 • 00:04:31 Novomanželé od učitele národů
  dostali darem rodinný prsten.
 • 00:04:35 Každý dědic v rodě musel
  ovšem podepsat prohlášení,
 • 00:04:38 že se ho nevzdá
  ani v případě největší nouze.
 • 00:04:41 Poslední zmínku o prstenu
  máme z roku 1958,
 • 00:04:45 kdy s ním přicestovala
  z Ameriky do Čech Gerta.
 • 00:04:48 Stát na ni naléhal,
  aby prsten buď tady nechala,
 • 00:04:51 nebo nechala zhotovit kopii.
 • 00:04:55 Když se mělo přistoupit
  k výrobě kopie,
 • 00:04:58 tak se dozvěděla, že by mohlo
  dojít k záměně kopie a originálu,
 • 00:05:02 takže vzala prsten,
  odcestovala do Ameriky
 • 00:05:05 a od té doby o prstenu
  nic nevíme.
 • 00:05:08 Doslova oázou klidu je
  čtyřkilometrové údolí Hradiska.
 • 00:05:11 Vede z města
  podél potoka Orličky.
 • 00:05:14 Je lemováno skalními útvary
 • 00:05:16 a na jejich okraji se tyčí
  Panská skála, k níž se váže pověst.
 • 00:05:21 Kdysi dávno celé údolí patřilo
  jednomu rytíři z Bystrce
 • 00:05:25 a ten když utíkal před husity,
  se ukryl zde na Panské skále
 • 00:05:28 a požádal měšťany z Jablonného,
 • 00:05:31 aby ho tady skryli
  a nosili mu jídlo.
 • 00:05:34 Na oplátku daroval
  celé údolí městu,
 • 00:05:37 což na tehdejší dobu
  byl velký dar,
 • 00:05:40 protože celé údolí mělo
  větší katastr než samotné město.
 • 00:05:43 V okolí je spousta míst,
  kam se dají podniknout výlety.
 • 00:05:46 Víc se dozvíte
  v místním muzeu,
 • 00:05:49 o historii města i o dalších
  možnostech putování krajem.
 • 00:05:52 Když se dá dohromady
  parta podnikavých lidí
 • 00:05:56 se zájmem o historii,
  s určitou dávkou odvahy,
 • 00:05:59 hereckého nadání
  a taky s romantickou duší,
 • 00:06:02 může vzniknout
  řada pozoruhodných věcí.
 • 00:06:06 Kupříkladu nápad
  oživovat dějiny
 • 00:06:09 a s touto originální kronikou
  putovat od města k městu.
 • 00:06:12 Jako třeba manželé Pěnkavovi
  z Takonína u Benešova.
 • 00:06:15 Tito novodobí kejklíři,
  původním povoláním kantoři,
 • 00:06:19 se totiž rozhodli učit děti
  dějepis trochu jinak.
 • 00:06:24 Dřívější polorozpadlý statek
  a dnešní usedlost,
 • 00:06:28 to je jako nebe a dudy.
 • 00:06:30 Pěnkavovi mají zkrátka svou ideu,
  a za tou si už přes 20 let jdou.
 • 00:06:33 Nejdřív začali s předváděním
  starých řemesel,
 • 00:06:36 dnes už si u nich můžete udělat
  kompletní představu
 • 00:06:39 o radostech i strastech života
  našich středověkých předků.
 • 00:06:42 Starším dětem je určen program
  Karel IV.,
 • 00:06:45 kterého hraje autor projektu
  velmi rád.
 • 00:06:48 Karel IV. se vyznal
  ve spoustě věcí.
 • 00:06:51 Učil se, jak se staví katedrála,
 • 00:06:55 také zasahoval do vinařství,
  získávání medu,
 • 00:06:59 do písemnictví, uměl tolik věcí,
  a to mě strašně baví,
 • 00:07:03 protože mohu od rána do večera
  studovat,
 • 00:07:06 můžu se bavit studiem
  všech možných oborů,
 • 00:07:09 abych dokázal vysvětlit lidem,
  kteří nás navštíví,
 • 00:07:12 jak třeba vzniká pivo,
  jak se ková,
 • 00:07:15 jak se ve středověku modlí
  a podobně.
 • 00:07:20 Malé děti pronikají
  do 14. století
 • 00:07:23 prostřednictvím příběhu
  o Bajajovi.
 • 00:07:26 Byl to rytíř, který ovšem uměl
  nejen bojovat.
 • 00:07:29 Svého budoucího tchána,
  otce princezny Slavěny,
 • 00:07:32 si získá taky svou moudrostí
  a šikovností,
 • 00:07:35 protože uměl na zámku
  vše opravit.
 • 00:07:38 A děti si to můžou vyzkoušet
  společně s ním.
 • 00:07:41 Umí sekat sekerou,
  umí dělat šindele,
 • 00:07:44 umí trochu kovat,
  umí točit na kruhu,
 • 00:07:47 ale také se učí psát brkem,
  aby mohl vyřídit dopisy.
 • 00:07:53 Doplnění školního výkladu
 • 00:07:56 takovým výletem do historie
  je možná ta nejlepší cesta,
 • 00:07:59 jak v dětech probudit
  zájem o dějepis.
 • 00:08:02 Dnes už ani caparti z venkova
  nemají možnost vidět,
 • 00:08:05 jak se kdysi třeba oralo,
  a zde si můžou všechno vyzkoušet.
 • 00:08:09 Bajaja si ví rady s pluhem
  i s koněm.
 • 00:08:12 Rytířem je Pěnkava mladší
  a vydatně mu pomáhá brácha.
 • 00:08:15 Při vystoupení
  určitě každého napadne,
 • 00:08:18 že jejich oř toho musí
  asi hodně vydržet.
 • 00:08:22 Kůň se nebojí ani ohně,
  ani rámusu,
 • 00:08:25 samozřejmě to předpokládá
  dlouhodobější výcvik,
 • 00:08:28 který s ním absolvujeme.
  Jezdíme s koňmi po lese,
 • 00:08:31 aby uměli dobře chodit,
  aby neklopýtli.
 • 00:08:34 Nejen zábava a boj patřily
  do života našich předků.
 • 00:08:37 Podstatnější byla práce
  prostých lidí,
 • 00:08:39 kteří šlechtu šatili, krmili,
  zkrátka se o ni starali.
 • 00:08:42 Ač předení na kolovrátku
  předvádí královna,
 • 00:08:45 šlo o práci prostých žen.
 • 00:08:48 Oblíbenou kratochvílí
  šlechtičen bylo vyšívání.
 • 00:08:50 Milou připomínkou starých dob
  jsou tato domácí zvířata,
 • 00:08:54 která na dvorech, ať už selských
  či šlechtických, nikdy nechyběla.
 • 00:08:58 Máme tady domácí zvířata,
  ovečky, kozy,
 • 00:09:01 máme tady naše koně
  Granda a Grifa.
 • 00:09:04 Děti i dospělí, kteří sem
  přijdou, si je mohou pohladit.
 • 00:09:08 My jim o nich povíme,
  co mají a nemají rádi.
 • 00:09:11 Potom tu máme pejska Boženku,
  tu trénujeme,
 • 00:09:15 aby s námi mohla vystupovat
  a mohla dělat různé psí kusy.
 • 00:09:21 Programy jsou určeny
  nejen školám.
 • 00:09:24 Přijít může opravdu každý.
 • 00:09:27 Nutné je však sledovat
  webové stránky,
 • 00:09:29 akce se totiž nekonají
  pravidelně.
 • 00:09:32 Není to skanzen,
 • 00:09:35 je to v podstatě kamenné divadlo
  pro živoucí historii,
 • 00:09:38 kde postupem času budou
  různé programy a představení,
 • 00:09:41 od antiky až po 20. století.
 • 00:09:44 Kromě Karla IV. a Bajaji zde
  můžete vidět i císaře Rudolfa II.,
 • 00:09:49 Kelty, Vikingy nebo se třeba
  přenést do časů Římské říše.
 • 00:09:53 Všechny kostýmy
  šije paní domu.
 • 00:09:56 A protože jsou v plánu
  další programy,
 • 00:09:59 zdá se, že má do budoucna
  o zábavu postaráno.
 • 00:10:04 Říkají si hezky česky kačeři,
 • 00:10:08 ale s kachnami nemají
  nic společného.
 • 00:10:10 Jde totiž o vyznavače jedné
  z nejrychleji se rozvíjejících
 • 00:10:13 turistických zábav na světě,
  geocachingu.
 • 00:10:17 Jen u nás jí podlehlo
  přes 70 000 lidí.
 • 00:10:21 Pokud si ale myslíte, že pátrání
  po ukrytých schránkách
 • 00:10:24 se šíří hlavně mezi náctiletými,
  jste na omylu.
 • 00:10:28 Čím dál víc oslovuje
  i rodiny s dětmi.
 • 00:10:31 Tušíte, kde jsou nejnavštěvovanější
  geokešky planety?
 • 00:10:35 Možná budete překvapeni.
  U nás. Přímo v centru metropole.
 • 00:10:41 Na tuhle novodobou výpravu
  za poklady
 • 00:10:44 se můžete vydat i s dětmi,
  pěšky či na kole.
 • 00:10:47 Najdete je prakticky všude.
 • 00:10:50 Na českém území je těchto skrýší
  už přes 33 000
 • 00:10:53 a k jejich hledání stačí turistická
  mapa spolu s chytrým telefonem.
 • 00:10:57 Souřadnice GPS jsou zveřejněné
  na internetu.
 • 00:11:01 Každý zná zajímavosti
  z okolí svého bydliště,
 • 00:11:04 ale když jede někam
  kousek mimo,
 • 00:11:08 tak nemá šanci se dozvědět
  o zajímavých místech,
 • 00:11:10 takže kešky se snaží ukázat
  skrytá místa i lidem,
 • 00:11:13 kteří nejsou z blízkého okolí.
 • 00:11:16 Přestože po celém světě
  jich je už přes dva miliony,
 • 00:11:18 ty nejnavštěvovanější nehledejte
  v Americe ani na Novém Zélandu.
 • 00:11:21 Jsou přímo v srdci Evropy,
  na Královské cestě v Praze.
 • 00:11:25 Světový primát získala
  nejprve spanilá Terezka,
 • 00:11:29 socha Vltavy na nároží
  u Klementina,
 • 00:11:31 a od 13. května, přesně
  od 19 hodin 33 minut,
 • 00:11:35 převzal světovládu
  v návštěvnosti geocachingu
 • 00:11:39 do té doby druhý Karlův most.
 • 00:11:42 Karlův most je
  takovým magickým místem.
 • 00:11:45 Genius loci je tady
  takřka hmatatelný.
 • 00:11:47 A já jsem chtěl založit
  svou první keš
 • 00:11:50 jako každý kačer
  na nějakém pěkném místě.
 • 00:11:53 Všiml jsem si,
  že taková super památka,
 • 00:11:56 jako je Karlův most,
  keš věnovanou sobě nemá,
 • 00:11:59 takže jsem si řekl,
  že udělám sérii o mostech,
 • 00:12:02 tu navíc řadím chronologicky,
 • 00:12:05 takže číslo 1 muselo být
  jednoznačně u Karlova mostu
 • 00:12:08 jako nejstaršího mostu v Praze.
 • 00:12:11 Další velmi navštěvované
  schránky jsou u Lennonovy zdi,
 • 00:12:14 u Stavovského divadla
  a na Václavském náměstí.
 • 00:12:17 To je pět nejnavštěvovanějších
  na světě.
 • 00:12:19 Zdá se to být paradoxní,
  ale je to tak,
 • 00:12:22 žádný Londýn,
  žádný New York, ale Praha.
 • 00:12:25 Složitější multicache
  vás postupně provázejí
 • 00:12:28 po zajímavých místech města
  nebo okolí.
 • 00:12:31 Na každém zastavení čeká
  řešení nějakého úkolu,
 • 00:12:34 zjišťování indicií nebo třeba
  technická překážka
 • 00:12:37 jako vystřižená z příběhu
  legendárního Indiana Jonese.
 • 00:12:40 Tohle je také keš.
 • 00:12:42 Tentokrát je poklad ukrytý
  uprostřed sloupu.
 • 00:12:46 Jde o mechanický hlavolam,
  kdy geokačer musí přijít na to,
 • 00:12:49 jak se ke keši dostane.
 • 00:12:52 Schránky mohou ukrývat
  i skutečné poklady,
 • 00:12:55 unikátní předměty
  s číselným kódem,
 • 00:12:58 které jejich majitelé
  vyslali do světa.
 • 00:13:01 Jeden zajímavý jsem poslal
  za svou přítelkyní do Irska,
 • 00:13:04 a ten geocoin tam opravdu
  doputoval během tři čtvrtě roku,
 • 00:13:07 ale vzal to zajížďkou
  přes Singapur, Nový Zéland,
 • 00:13:10 Austrálii, pak se dostal
  do Francie,
 • 00:13:13 odtud si odskočil
  ještě do Ameriky,
 • 00:13:16 nakonec se dostal do Irska,
  do Dublinu,
 • 00:13:19 kde ho ona vyzvedla v keši.
 • 00:13:21 Nejkratší vzdálenost,
 • 00:13:24 o kterou se tento poklad
  může posunout, je 161 metrů,
 • 00:13:27 tedy desetina míle, která podle
  mezinárodních pravidel
 • 00:13:30 musí oddělovat dvě nejbližší
  sousední schránky.
 • 00:13:33 A že to může být problém,
 • 00:13:35 o tom se můžete přesvědčit
  třeba na starodávném Děvíně.
 • 00:13:38 Říká se, že dobrá keš má být
  na místě s pěknou vyhlídkou.
 • 00:13:42 Teď jsme u keše
  "Praha na dlani"
 • 00:13:44 a myslím, že ten název
  hovoří za vše.
 • 00:13:47 Odsud můžeme pokračovat
  do Prokopského údolí,
 • 00:13:50 které je mezi kačery
  Mekkou Prahy,
 • 00:13:53 a je tu nádherná příroda,
  spousta skal, několik jeskyní
 • 00:13:56 a na všech těch místech
  jsou samozřejmě taky keše.
 • 00:13:59 V Prokopském údolí byly založeny
  jedny z prvních keší v Praze,
 • 00:14:02 a díky tomu je dnes v podstatě
  nemožné založit další,
 • 00:14:05 protože musí být splněn
  rozestup 161 metrů.
 • 00:14:08 Až se vydáte na svou
  první výpravu za pokladem,
 • 00:14:11 podívejte se předem
  na uvedený index obtížnosti,
 • 00:14:14 protože hledání některých
  speciálních schránek
 • 00:14:17 by mohlo vyžadovat
  i náročnější sportovní výkon
 • 00:14:20 nebo dokonce horolezeckou výbavu.
 • 00:14:23 A pozor, nejtěžší přístup
  je pořád ke schránce,
 • 00:14:26 kterou američtí astronauti schovali
  na mezinárodní vesmírné stanici.
 • 00:14:30 Stojí přímo uprostřed Plzně,
  a přesto se o něm málo ví.
 • 00:14:33 O čem mluvím?
 • 00:14:36 O nejvýznamnějším
  historickém areálu ve městě,
 • 00:14:39 ve kterém sídlí Muzeum
  církevního umění tamní diecéze.
 • 00:14:42 Bývalý františkánský klášter
  byl léta veřejnosti nepřístupný,
 • 00:14:46 a tak na něj Plzeňané
  trochu zapomněli.
 • 00:14:50 Dnes už je ovšem
  po rekonstrukci
 • 00:14:52 a pyšní se nejen architekturou,
  ale i vzácnými sbírkami.
 • 00:14:57 Přímo na náměstí Republiky
  ústí Františkánská ulice.
 • 00:15:00 A z ní se vchází do areálu
  bývalého kláštera.
 • 00:15:03 Uzavírá ho hradba,
  o níž málokdo tuší,
 • 00:15:06 že není historickým dílem,
 • 00:15:09 ale prací současného architekta
  Jana Soukupa.
 • 00:15:12 Ten je nejen autorem
  rekonstrukce celého kláštera,
 • 00:15:15 ale je taky zakladatelem
  Muzea církevního umění.
 • 00:15:22 Podle františkánských legend
 • 00:15:25 je klášter starší než město Plzeň,
  ale asi ne o mnoho.
 • 00:15:28 Byl založen někdy
  na konci 13. století.
 • 00:15:31 Z té doby pochází základ kláštera,
  to, co tady vidíme,
 • 00:15:34 rajský dvůr, kapitulní síň
  a kostel.
 • 00:15:37 Mniši tady byli až do roku 1950.
 • 00:15:40 Ani Josef II. je nezrušil,
  protože oni byli určeni k tomu,
 • 00:15:43 aby sloužili německy mluvícímu
  obyvatelstvu v Plzni,
 • 00:15:47 které tenkrát v 18. století
  bylo menšinové.
 • 00:15:50 Po mniších se do kláštera
  nastěhovali studenti
 • 00:15:53 a v polovině 50. let budovu
  získalo městské muzeum.
 • 00:15:57 V 90. letech dostali františkáni
  areál zpátky.
 • 00:16:00 Na jeho opravu
  ale neměli peníze,
 • 00:16:02 a tak ho věnovali
  plzeňskému biskupství.
 • 00:16:05 Osmnáct let se pak rekonstruoval
 • 00:16:08 a teprve loni se do něj mohli
  podívat první návštěvníci.
 • 00:16:12 Asi nejzajímavější místností
  v klášteře je kapitulní síň
 • 00:16:19 s cyklem fresek
  ze života svaté Barbory,
 • 00:16:22 pozdně gotických fresek.
 • 00:16:25 Díla v této části nejsou seřazena
  chronologicky, ale po tématu.
 • 00:16:31 Nacházíme se v místě,
  kde je zpodoben život Kristův,
 • 00:16:35 a to od jeho narození
  až po hrob a jeho oslavení.
 • 00:16:43 Řada cenných výtvarných děl
  ukazuje historické osobnosti,
 • 00:16:47 svaté muže a ženy.
 • 00:16:50 Mezi nejzajímavější patří
  barokní obrazy
 • 00:16:53 od Petra Brandla a Karla Škréty
  nebo výjev zobrazující
 • 00:16:56 všechny tehdy uctívané
  české světce a apoštoly.
 • 00:16:59 Zájemci o dějiny křesťanství
  u nás i na Plzeňsku
 • 00:17:02 by se měli vypravit do 1. patra.
  Zjistí tu například,
 • 00:17:05 proč patronem plzeňské diecéze
  je Hroznata, a ne Jan Nepomucký.
 • 00:17:10 Tak trošku jsme si vymysleli
  na návštěvníky
 • 00:17:13 malou past nebo zajímavost.
 • 00:17:16 Pokud se chtějí něco dozvědět
  z interaktivních obrazovek,
 • 00:17:20 to jest o poutních místech,
 • 00:17:23 o osobnostech víry
  na území plzeňské diecéze
 • 00:17:26 a o klášterech
  na území diecéze,
 • 00:17:29 tak musí zvolit
  liturgický postoj,
 • 00:17:32 aby se něco mohli dozvědět.
 • 00:17:37 Vrcholem prohlídky
  je návštěva klenotnice,
 • 00:17:40 kde jsou vystavena
  gotická roucha, monstrance,
 • 00:17:43 relikviáře a další
  liturgické předměty.
 • 00:17:47 Tento obraz je naší ikonou,
  je naším nejcennějším obrazem,
 • 00:17:50 je od Lucase Cranacha z roku 1530
 • 00:17:54 a je u něj taková pověst,
 • 00:17:57 že jím zaplatil jeden zraněný
  voják francouzský.
 • 00:18:01 Byl zraněn ve třicetileté válce
  a léčil se ve vesnici Poleň,
 • 00:18:06 a když neměl čím zaplatit,
  tak zaplatil tímhle obrazem,
 • 00:18:09 který zřejmě byl uloupen
  někde v Německu.
 • 00:18:13 Mezi zlatými a stříbrnými
  předměty upoutá pozornost
 • 00:18:16 stará rozviklaná almara.
 • 00:18:19 Patří mezi nejvzácnější kousky
  diecézního muzea.
 • 00:18:22 Pochází z poloviny 15. století
 • 00:18:25 a je zřejmě nejstarší skříní
  v České republice.
 • 00:18:29 Všechnu lesknoucí se krásu totiž
  právě ona v kostele ukrývala,
 • 00:18:32 a je tudíž i důkazem toho,
 • 00:18:35 že není všechno zlato,
  co se třpytí, a naopak.
 • 00:18:38 Naše další kroky povedou
  do království vodních ptáků,
 • 00:18:41 neboť přesně tak to vypadá
  na zahradě
 • 00:18:44 Soběslava Požára
  ve Vanči u Třebíče.
 • 00:18:47 S chovem nejrůznějších kachen,
  husí, husic a dalších druhů
 • 00:18:51 začal už jako malý kluk
  a postupem času se dopracoval
 • 00:18:54 až k malé soukromé
  zoologické zahradě.
 • 00:18:58 Že na každý venkovský dvorek
  patří husy,
 • 00:19:01 to známe už z obrázků
  Josefa Lady.
 • 00:19:04 Ten u Požárových se staročeské
  idylce poněkud vymyká.
 • 00:19:08 Husí a husic tu najdete
  několik druhů,
 • 00:19:10 k nim přidejte kachny
  a kachničky, ibise, pávy
 • 00:19:14 a máte ptačinec,
  jaký u nás hned tak nenajdete.
 • 00:19:20 Asi před patnácti lety jsem dostal
  po babičce tuhle usedlost,
 • 00:19:23 kde jsem začal chovat
  husy domácí, březňačky,
 • 00:19:27 pak jsem jel ke kamarádovi,
  který choval exotické kačeny,
 • 00:19:32 tak jsem si tam koupil
  husici nilskou,
 • 00:19:36 což byl teda pěkný zabiják,
  ten začal mlátit veškeré kačeny,
 • 00:19:40 tak jsem ho zase prodal,
 • 00:19:44 a koupil jsem si knížku,
  což bylo moje neštěstí,
 • 00:19:47 když jsme byli v Německu
  na výstavě,
 • 00:19:50 a tam jsem začal listovat,
  co existuje za exotické kačeny,
 • 00:19:54 a začal jsem to po Evropě shánět.
 • 00:19:57 Když mě to nejvíc bavilo,
  tak jsem měl asi 110 druhů,
 • 00:20:01 a v současnosti máme
  asi 70 druhů.
 • 00:20:06 Domácí chovy podléhají
  přísným kontrolám.
 • 00:20:10 Jejich opeření obyvatelé totiž
  nesmějí pocházet z volné přírody.
 • 00:20:14 Kde se tedy shánějí?
 • 00:20:17 Po dalších chovatelích
  nebo zoologických zahradách.
 • 00:20:20 Jde o potomky opeřenců
  dovezených do Evropy
 • 00:20:23 španělskými a anglickými
  kolonizátory
 • 00:20:26 nebo ve 20. letech 20. století
  obchodníky s orientálním zbožím.
 • 00:20:30 Každá je ve své oblasti vzácná,
  protože žije jenom v tom území.
 • 00:20:34 Třeba morčák šupinatý
  žije na Sachalinu,
 • 00:20:38 ale ne na celém, jen na tisíci
  kilometrech čtverečních,
 • 00:20:43 nebo berneška havajská,
  která byla na Havaji vyhynulá,
 • 00:20:48 a ze soukromých zoologických
  zahrad i z chovů
 • 00:20:51 se nachovala
  a vypustila se zpátky na Havaj.
 • 00:20:59 Je ovšem něco jiného mít
  na zahradě vodní ptactvo
 • 00:21:03 nebo ho chovat tak, aby na jaře
  k rodičům přibyla i ptáčata.
 • 00:21:06 Moudré knihy v sobě
  ukrývají mnoho znalostí,
 • 00:21:10 třeba že husice liščí potřebuje
  k zahnízdění starou noru.
 • 00:21:13 To ale platí ve volné přírodě,
 • 00:21:16 na zahradě u Požárových
  se prý zabydlí kdekoli.
 • 00:21:19 Tady máte důkaz toho,
  že hnízdí ve psí boudě,
 • 00:21:23 to psí bouda v podstatě je,
  a je to kajka mořská,
 • 00:21:26 která v přírodě hnízdí
  na kamenech.
 • 00:21:29 Tady se podívejte,
  že má hnízdo tady.
 • 00:21:36 Ukaž nám vajíčka,
  dva, čtyři, pět.
 • 00:21:43 Angličtí piloti
  za druhé světové války
 • 00:21:46 měli vesty z kajčího peří.
 • 00:21:52 Původní bazénky jsme měli
  jen tam nahoře,
 • 00:21:55 a to bylo málo,
  protože jedna voda nestačila,
 • 00:22:00 tady všude byla tráva,
  tak jsme museli udělat kanálky,
 • 00:22:05 kde ty kachny měly
  větší soukromí,
 • 00:22:09 každá si našla
  svůj kousek zahrady.
 • 00:22:12 Veškerou vodu, protože
  nemáme potok na zahradě,
 • 00:22:16 ale spodní hladina vody
  je vysoká,
 • 00:22:19 tak máme studnu vykoupanou,
  která napájí všechny bazény.
 • 00:22:24 Spřízněné duše pro svůj koníček
  našel Soběslav Požár
 • 00:22:28 nejen ve své rodině,
 • 00:22:31 ale hlavně v zeti Lukáši Berkovi,
  kterému svůj chov předal.
 • 00:22:34 Prý tak trochu
  i jako svatební dar.
 • 00:22:37 A pokud byste měli zájem
  se jejich královstvím pokochat,
 • 00:22:40 je to prý možné,
  jen je dobré se předem objednat.
 • 00:22:43 "Okolo Frýdku cestička..."
  Tak začíná lidová písnička,
 • 00:22:47 která se s trochou nadsázky
  stala inspirací
 • 00:22:50 k našemu poslednímu výletu.
 • 00:22:53 Vydáme se totiž do nejbližšího
  okolí Frýdku-Místku.
 • 00:22:57 Prohlédneme si oblast
  z ptačí perspektivy,
 • 00:23:00 pořádně si protáhneme tělo,
  ale taky zklidníme mysl.
 • 00:23:03 Třeba ve stínu půvabného
  dřevěného kostelíka.
 • 00:23:06 Stojí v Řepištích a je jedním
  z posledních svého druhu
 • 00:23:09 v Beskydech i jejich podhůří.
 • 00:23:15 Kopec v obci Staříč
  u Frýdku-Místku
 • 00:23:18 sloužil odpradávna
  jako významné strážní místo.
 • 00:23:21 Z jeho vrcholu se totiž lidem
  nabízel nerušený výhled
 • 00:23:24 na všechny světové strany.
 • 00:23:27 Proto název Okrouhlá
  dostal nejen tento kopec,
 • 00:23:31 ale i rozhledna
  na jeho vrcholu.
 • 00:23:37 V roce 2001 byla
  na tomto vrcholu postavena
 • 00:23:40 telekomunikační věž,
  která slouží také jako rozhledna.
 • 00:23:43 Vyhlídková plošina se nachází
  ve výšce 30 metrů,
 • 00:23:47 a když zdoláte 162 schodů,
 • 00:23:51 rozprostře se před vámi nádherný
  výhled po širokém okolí.
 • 00:23:58 Jako na dlani budete mít
  nejen Frýdek-Místek,
 • 00:24:01 nedalekou Lysou horu
  a celé panorama Beskyd,
 • 00:24:05 ale za dobré viditelnosti
  můžete dohlédnout
 • 00:24:08 na hrad starý Jičín
  nebo až na Praděd.
 • 00:24:14 Po žluté a zelené značce
  se ze Staříče vydáme do Řepišť.
 • 00:24:17 Tady mají dřevěný kostel
  sv. Michala.
 • 00:24:21 První zmínky o něm pocházejí
  už z konce 15. století.
 • 00:24:26 Údajně měl být postaven
  v roce 1485.
 • 00:24:30 Původně byl kostel zasvěcen
  svatému Mikuláši,
 • 00:24:34 jak dokládá malý obraz
  na hlavním oltáři,
 • 00:24:37 ale od konce 18. století
  je i listinně doloženo,
 • 00:24:40 že už byl zasvěcen
  sv. Michalovi.
 • 00:24:44 Tento kostel je dřevěný celý,
  i když to tak nevypadá,
 • 00:24:47 a části, které tady máme,
  jsou pouze imitace mramoru,
 • 00:24:50 třeba křtitelnice, kazatelna
  nebo vzadu velký oltář.
 • 00:24:55 I když kostel sv. Michala patří
  k nejstarším svatostánkům v kraji,
 • 00:25:00 z jeho původní podoby
  se příliš nedochovalo.
 • 00:25:03 V minulosti totiž prošel
  mnoha úpravami,
 • 00:25:06 tou největší v 19. století.
 • 00:25:09 V té době tudy vedla
  z Frýdku procesí.
 • 00:25:12 Jejich oblíbeným zastavením
  byla studánka s léčivou vodou
 • 00:25:16 v místě zvaném Hájek.
 • 00:25:19 Poutní místo Hájek
  vzniklo v době,
 • 00:25:22 kdy se naopak řada poutních míst
  u nás rušila,
 • 00:25:25 byl to v době
  josefínských reforem.
 • 00:25:28 Voda, která se tady nachází,
  která zde vyvěrá,
 • 00:25:31 má prý zázračné účinky, splňuje
  náročné hygienické požadavky.
 • 00:25:36 Kontrola kvality této vody
  probíhá každý měsíc.
 • 00:25:39 Dodnes je proto v oblibě
  nejen místních,
 • 00:25:43 ale i přespolních obyvatel,
 • 00:25:45 kteří si pro vodu do Hájku
  pravidelně chodí.
 • 00:25:48 Léčivé účinky má však nejen voda,
  ale určitě i zdejší příroda,
 • 00:25:51 a tak doporučujeme vydat se
  i do přilehlého hvozdu.
 • 00:25:55 Vede tudy naučná stezka
  Frýdecký les.
 • 00:25:58 Na trase pouhých 3,5 kilometru
  má 10 zastavení.
 • 00:26:03 Další zajímavostí naučné stezky,
  která prochází Frýdeckým lesem,
 • 00:26:06 jsou bludné balvany,
 • 00:26:09 které se nacházejí kousek
  od čtvrtého zastavení této stezky.
 • 00:26:12 Bludné balvany se dostaly
  do oblasti Moravy a Slezska
 • 00:26:15 v období pleistocénu,
 • 00:26:18 kdy sem zasahoval ledovec
  ze Skandinávie,
 • 00:26:22 a právě pozůstatkem
  migrace kamenů,
 • 00:26:25 když to řeknu
  takovým způsobem,
 • 00:26:28 jsou bludné balvany, kterých
  se tady našlo velké množství.
 • 00:26:31 Některé váží "jen" pár set kilo,
 • 00:26:34 najdou se tu však
  i několikatunoví obři.
 • 00:26:37 Výlet za humna Frýdku-Místku
 • 00:26:40 tak určitě skýtá
  nejedno překvapení.
 • 00:26:45 A je tu soutěž.
 • 00:26:47 Pepa se minule ptal
  na zbytky hradu na Zlínsku.
 • 00:26:50 Správně bylo A. Lukov.
 • 00:26:53 Vítězi gratuluji a pojďme hned
  do dalšího klání.
 • 00:26:56 Začalo léto,
  tak vyrazíme k vodě.
 • 00:26:59 Nádrž, jejíž jméno mě zajímá,
  je oblíbeným rekreačním centrem.
 • 00:27:02 Říká se jí dokonce
  východočeské moře.
 • 00:27:05 První plány na její vybudování
  se zrodily na konci 19. století.
 • 00:27:09 Realizace se ale dočkaly
  až v 60. letech 20. století.
 • 00:27:14 Zvláštností je, že toto vodní dílo
  nenajdete na žádné řece.
 • 00:27:18 Plněno je totiž přivaděčem
  z jedné řeky
 • 00:27:21 a vypouštěno odvodňovacím
  potokem do druhé.
 • 00:27:39 Odpovědi nám posílejte
  jen jako SMS
 • 00:27:42 do čtvrteční 14. hodiny.
  Jednomu z vás pošleme dárek.
 • 00:27:46 Naše knížky a batoh
  s logem pořadu.
 • 00:27:51 Naše putování za krásami
  českých zemí končí.
 • 00:27:54 Doufám, že jste si ho v klidu
  a pohodě užili,
 • 00:27:57 něco jste se dozvěděli,
  a příště zase pojedete.
 • 00:28:01 Pepa vás mimo jiné vezme
 • 00:28:04 do půvabného arboreta
  ve Vysokém Chvojně.
 • 00:28:07 Vandrovat s námi můžete
  i na webu Toulavé kamery
 • 00:28:10 nebo každou středu a pátek
  odpoledne
 • 00:28:13 v rámci reprízy našeho
  vychutnávacího speciálu.
 • 00:28:16 Já vám přeji krásnou neděli
 • 00:28:19 a ať vás na cestách i v životě
  provázejí jen dobré zprávy.
 • 00:28:22 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:40 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013