iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 2. 2013
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
7573
zhlédnutí

Toulavá kamera

Brandýs nad Orlicí — Soukromé Muzeum LEGA — Ladův kraj — Zámek Klášterec nad Ohří — Drátování Kateřiny Smutné — Tiské stěny na Ústecku

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Znělka v pravidelném čase
  odstartovala další zimní dějství
 • 00:00:22 našeho společného cestování.
 • 00:00:25 Vydáme se do přírody,
  na výstavu,
 • 00:00:28 za historickými památkami
  i jedním řemeslem, však uvidíte.
 • 00:00:31 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:33 Mrazivý výšlap zahájíme
  v Brandýse nad Orlicí,
 • 00:00:36 kde stával jeden z nejmohutnějších
  hradů Českého království.
 • 00:00:40 Potom uděláme radost hlavně
  mladším divákům a dětem,
 • 00:00:44 i když z vlastní zkušenosti vím,
  že si s legem hrají i tátové.
 • 00:00:48 Pak nás čeká putování
  Ladovým krajem,
 • 00:00:51 jak se říká oblasti kolem Hrusic,
  kde se geniální malíř narodil.
 • 00:00:56 Naší další zastávkou bude
  novogotický zámek Klášterec,
 • 00:01:00 který hostí vzácnou expozici
  porcelánu ze sbírek
 • 00:01:04 Uměleckoprůmyslového muzea
  v Praze.
 • 00:01:08 A potom slíbené řemeslo,
  a sice drátenictví,
 • 00:01:12 které k nám přišlo
  ze Slovenska
 • 00:01:14 a které se tu utěšeně rozvíjí.
  I díky paní Kateřině Smutné.
 • 00:01:20 Na konec se vydáme hledat
  poklady do Tiských stěn,
 • 00:01:24 kde v zimě moc lidí nepotkáme,
  a tak budeme mít na hledání klid.
 • 00:01:30 Naše dnešní putování začneme
  v Brandýse nad Orlicí,
 • 00:01:33 kde stával jeden z našich
  nejrozlehlejších hradů.
 • 00:01:36 Opevněné sídlo
  tu nechal postavit
 • 00:01:38 Jindřich z Brandýsa
  koncem 13. století.
 • 00:01:41 Zbytky jeho zdí se v létě
  ukrývají za bujnou vegetací,
 • 00:01:44 a teprve zima odhalí
  jeho původní rozlehlost.
 • 00:01:47 Stojí nad stejnojmenným
  historickým městem,
 • 00:01:51 které se stalo v 15. století
 • 00:01:53 významným střediskem
  jednoty bratrské.
 • 00:01:56 Brandýs nad Orlicí se pyšní
  dvěma významnými osobnostmi.
 • 00:02:00 Nejslavnějším rodákem je
  Karel starší ze Žerotína.
 • 00:02:03 Moravský hejtman
  a slavný diplomat
 • 00:02:05 poskytl v době pobělohorské
  azyl 28 českým bratřím.
 • 00:02:09 Mezi nimi byl
  i Jan Ámos a Komenský.
 • 00:02:13 Ten zde pobýval čtyři roky.
 • 00:02:16 Komenský zde napsal
  své stěžejní dílo
 • 00:02:19 Labyrint světa a ráj srdce
 • 00:02:23 a pojal zde za ženu
  Dorotu Cyrillovou,
 • 00:02:26 dceru biskupa jednoty bratrské.
  Bylo to jeho druhé manželství,
 • 00:02:30 protože první žena i děti
  mu zemřely.
 • 00:02:33 Za dobu pobývání tady
  během těch čtyř let
 • 00:02:36 napsal kromě Labyrintu světa
  a ráje srdce další spisy
 • 00:02:40 a některé z nich
  tady můžete vidět,
 • 00:02:43 ve vitrínách pamětní síně
  Jana Amose Komenského.
 • 00:02:47 Učitele národů připomíná
  i památník ve tvaru obelisku,
 • 00:02:50 postavený v roce 1865
  u řeky Orlice.
 • 00:02:55 My se ponoříme
  ještě hlouběji do historie
 • 00:02:58 a vyrážíme k brandýskému hradu
  stojícímu nad městem.
 • 00:03:02 Lesní klikatou cestou
  stoupáme k jeho torzu,
 • 00:03:05 kde archeologové nedávno
  objevili několik mincí.
 • 00:03:08 včetně vzácného
  husitského flútku.
 • 00:03:11 Další zajímavou mincí je
  stříbrná mince markraběte Jošta.
 • 00:03:16 Je to mince
  moravského původu,
 • 00:03:19 která se sem tam nachází
  na Moravě,
 • 00:03:22 ale z Čech donedávna byly
  její nálezy prakticky neznámé.
 • 00:03:25 Poslední exemplář, který
  rozhodně stojí za zmínku,
 • 00:03:28 je mince ražená
  až v Bavorsku.
 • 00:03:30 Kde přesně byla ražena tato mince,
  říci nedokážeme,
 • 00:03:33 protože se jedná
  o dobové falzum,
 • 00:03:36 kdy jádro je tvořeno nekvalitním
  kovem, patrně mědí,
 • 00:03:39 a bílým kovem potaženo.
 • 00:03:42 Kdysi rozlehlý hrad
  s dvěma předhradími
 • 00:03:44 a hlavním nádvořím s palácem
  pochází ze sklonku 13. století.
 • 00:03:48 Nejzajímavější postavou
  z historie hradu
 • 00:03:54 je loupeživý rytíř
  Oldřich z Brandýsa.
 • 00:03:56 Oldřich se svou lapkovskou
  bandou
 • 00:03:59 vyjížděl do okolí
  a plenil sousední panství.
 • 00:04:02 Nejvíce panství zbraslavského
  kláštera Lanšperk,
 • 00:04:05 kdy klášter se musel vyplatit
  hřivnami stříbra.
 • 00:04:08 Oldřich se dále zapletl do sporu
 • 00:04:11 mezi pány z Potštejna
  a pražskými měšťany,
 • 00:04:14 kdy za spoluúčast na vraždě
 • 00:04:17 byl odsouzen ke kajícné pouti
  do Španělska.
 • 00:04:20 Na hradě se vystřídala řada pánů.
 • 00:04:22 V první polovině 16. století
  zde vládli Pernštejnové.
 • 00:04:26 Sídlo však nepotřebovali,
  a tak ho pobořili.
 • 00:04:29 Brzy se zadlužili
  a panství se vrátilo
 • 00:04:32 původním majitelům,
  Kostkům z Postupic.
 • 00:04:35 Bohuš Kostka z Postupic
 • 00:04:38 za účast na stavovském povstání
  proti císaři Ferdinandu I.
 • 00:04:41 byl odsouzen ke konfiskaci
  veškerého majetku,
 • 00:04:45 pouze panství Brandýs nad Orlicí
  mu bylo ponecháno
 • 00:04:48 a hrad mu byl vykázán
  jako domácí vězení.
 • 00:04:51 Proto Bohuš začal s renesanční
  přestavbou hradu,
 • 00:04:54 jak dokládá tento střep zdiva
  z období renesance.
 • 00:05:01 Ve sklepení je dodnes patrný
  gotický lomený oblouk.
 • 00:05:05 Zřejmě to byl vchod
  z nádvoří do paláce.
 • 00:05:08 Největší vzácností hradu
  jsou pozůstatky
 • 00:05:11 teplovzdušného vytápění
  ze 14. století.
 • 00:05:15 Jedná se o průduchy
  skrz klenbu,
 • 00:05:18 kdy ve spodní místnosti
  byl ohříván vzduch,
 • 00:05:21 který vstoupal vzhůru
  do obytných místností panstva.
 • 00:05:24 Jedná se o doklad
  luxusního bydlení
 • 00:05:27 a vysoké životní úrovně panstva
  na středověkých hradech.
 • 00:05:31 V zimním období, kdy stromy
  nejsou obrostlé listím,
 • 00:05:34 je z hradu krásný výhled na město
  a okolní krajinu Tiché Orlice.
 • 00:05:39 Duplo a lego najdeme
  asi u většiny dětí.
 • 00:05:42 Společnost jim i jejich rodičům
 • 00:05:45 dělá tahle stavebnice
  déle než půl století.
 • 00:05:48 Její název vznikl jednoduše,
 • 00:05:51 ze spojení leg godt, což v češtině
  znamená dobře si hraj.
 • 00:05:55 Dvě a půl tisícovky modelů
 • 00:05:59 složených z více než milionu
  plastových dílků
 • 00:06:01 si můžete prohlédnout v Praze.
 • 00:06:04 Už dva roky na Národní třídě
  funguje Muzeum lega.
 • 00:06:07 A je zvláštní, že je jedním
  z největších,
 • 00:06:10 ne-li úplně největším v Evropě.
 • 00:06:13 Tři podlaží starého domu
  v centru Prahy
 • 00:06:16 jsou procházkou celou historií
  tohoto fenoménu 20. století.
 • 00:06:19 K nejvzácnějším
  proto patří exponáty
 • 00:06:22 z pionýrských let dánské firmy.
 • 00:06:25 Historie firmy Lego sahá
  do roku 1934,
 • 00:06:28 kdy byla založena
  v dánském městě Billund.
 • 00:06:31 Zprvu vyráběli dřevěné hračky,
 • 00:06:33 ale pak jim dvakrát vyhořela
  továrna,
 • 00:06:36 tak vymýšleli, co dál.
  Vytvářeli první plastové věci,
 • 00:06:41 nicméně byli neúspěšní,
  nevěděli, co dál,
 • 00:06:43 tak Ole Kirk Christiansen
  vycestoval do Ameriky,
 • 00:06:46 kde vytvořil ve spolupráci
  s americkými vědci
 • 00:06:49 dokonalý spojovací systém,
  že stavebnice držela sama u sebe.
 • 00:06:53 Zhruba o půl století později
  učarovaly stavebnice
 • 00:06:56 tehdy sotva plnoletému
  Miloši Křečkovi.
 • 00:06:59 S přibývajícími lety
  jeho nadšení nesláblo,
 • 00:07:02 naopak, měnilo se
  v hotovou vášeň.
 • 00:07:05 Největší boom začal
  asi před pěti lety,
 • 00:07:07 kdy stavebnici propadl
  zbytek celé jeho rodiny,
 • 00:07:10 opravdu stavebnice narůstaly
  každý týden o 10, 20 kousků.
 • 00:07:14 Pak najednou zjistil,
  že už to nemá doma kam dát,
 • 00:07:17 měl plný barák, plnou chatu,
  tak si řekl, co s tím,
 • 00:07:20 manželka už ho pomalu
  vyhazovala,
 • 00:07:23 že nemůže doma ani uklidit,
  všude se válely kostičky.
 • 00:07:26 Domácí pohodu
  nadšeného sběratele
 • 00:07:29 zachránil jeho nápad
  zřídit pro své poklady muzeum.
 • 00:07:32 Když za podpory nejbližších
  našel vhodné prostory,
 • 00:07:35 pustil se do stavění modelů,
  které odpočívaly v krabicích.
 • 00:07:38 Nejprve sám,
  pak zapojil celou rodinu.
 • 00:07:41 Když před dvěma lety muzeum
  přivítalo první návštěvníky,
 • 00:07:44 bylo v něm k vidění
  přes 2 000 exponátů.
 • 00:07:47 Švagr hodně cestuje
 • 00:07:49 a z každého koutku ze země,
  kam se podívá, doveze stavebnici.
 • 00:07:53 Takže 60 až 70 % sbírky
  pochází ze zahraničí,
 • 00:07:56 takže lidi mají možnost vidět
  kousky, které nikdy nespatřili.
 • 00:08:03 Hezky pohromadě si přízeň
  návštěvníků užívají Harry Potter,
 • 00:08:06 Blesk McQueen s Burákem,
  hrdinové Star Wars
 • 00:08:09 či podmořského světa,
  auta, lodě
 • 00:08:12 a zatím jediná série určená
  speciálně malým slečnám.
 • 00:08:16 Nepřehlédnutelné jsou také
  monumentální poklady
 • 00:08:19 světové architektury.
 • 00:08:22 Toto je další z našich velkých
  unikátů, lego Tádž Mahal.
 • 00:08:27 Je největší stavebnice,
  kterou máme v muzeu,
 • 00:08:30 a je to také největší stavebnice,
 • 00:08:32 co firma Lego za dobu
  své existence vydala.
 • 00:08:36 Je to 5 922 kostiček
 • 00:08:38 a stavba této věci zabere
  dva dny intenzivní práce.
 • 00:08:44 Většina modelů sice pokojně
  odpočívá za sklem vitrín,
 • 00:08:47 nudy se ale návštěvníci
  bát nemusejí.
 • 00:08:52 Děti si tady můžou
  zmáčknout tlačítko
 • 00:08:55 a jezdí tady vláčky,
 • 00:08:58 což je pro děti úplně úžasné,
  protože mají pocit,
 • 00:09:01 že sami ovládají něco
  tady v našem muzeu.
 • 00:09:03 Jezdí nám tady dohromady
  osm vláčků,
 • 00:09:06 točí se tu větrná elektrárna,
 • 00:09:09 takže tady děti stráví
  asi nejvíc času.
 • 00:09:12 Pro ty, kterým by nestačilo
  dirigování vláčků
 • 00:09:15 nebo roztáčení kolotoče,
  je připraven hrací koutek.
 • 00:09:18 V něm můžou naplno
  popustit uzdu fantazii
 • 00:09:21 a vytvořit si vlastní model.
 • 00:09:24 Pokud tedy máte chuť pohrát si
  nebo si na léta her zavzpomínat,
 • 00:09:27 už víte, kam vyrazit.
 • 00:09:31 A teď nás čeká výlet
  na běžkách místy,
 • 00:09:34 která jistě velmi dobře znáte
  z knížek nebo z televize.
 • 00:09:41 Ladův kraj,
  oblast kolem Hrusic,
 • 00:09:44 rodiště geniálního malíře
  Josefa Lady.
 • 00:09:47 Zahrnuje mikroregion
  Velké Popovice, Mnichovice,
 • 00:09:50 Kunice, Senohraby, Říčany
  a další,
 • 00:09:53 k nimž se dostanete z Prahy
  po D1 nebo třeba vlakem.
 • 00:09:56 Zhruba 15 km od východní
  hranice hlavního města
 • 00:10:00 se ocitnete na idylickém venkově
  s neporušenou přírodou.
 • 00:10:03 Říčanské části se dokonce říká
  Malá Šumava.
 • 00:10:07 Díky místním patriotům
  a nadšencům
 • 00:10:10 jsou vytyčovány stále nové trasy
  pro kola i běžky.
 • 00:10:15 Ladova domovina leží
  500 metrů nad mořem.
 • 00:10:18 V zimě je o 3 stupně chladnější
  než Praha, tudíž i zasněženější.
 • 00:10:22 Pro lidi z metropole představuje
  vyhledávaný výletní cíl.
 • 00:10:26 Oblíbená je sjezdovka
  na Šibeničním vrchu u Mnichovic.
 • 00:10:30 Dřív se v kraji dařilo
  i skokům na lyžích.
 • 00:10:34 Asi málokdo ví,
  že za první republiky
 • 00:10:39 tady byly skokanské můstky,
  v Senohrabech, ve Strančicích.
 • 00:10:42 Byla tady spousta závodů,
  aktivit z Prahy,
 • 00:10:45 SK Slavia tu dělala závody
  ve skoku na lyžích,
 • 00:10:48 byly zde běžecké trasy.
 • 00:10:51 Sokol Karlín zde dělal závody.
 • 00:10:54 Historie lyžování v Ladově kraji
  je dlouhá.
 • 00:10:58 Ladovská zima 2013 nejsou
  jen sportovní aktivity,
 • 00:11:01 ale také řada akcí,
  které tu pořádají místní.
 • 00:11:07 Za zmínku stojí akce,
  kterou chystají v Říčanech,
 • 00:11:13 půjde o velkou sněhovou bitvu,
 • 00:11:16 kdy město Říčany ve spolupráci
  se studentskou radou
 • 00:11:19 přes Facebook si svolají
  jednotlivé bojovníky.
 • 00:11:22 Víceméně ta akce vznikne
  takovýmto živelným způsobem.
 • 00:11:25 Je to postaveno vyloženě
  na aktivitě
 • 00:11:28 žáků a studentů tamních škol
  a gymnázia.
 • 00:11:31 Vzhledem k tomu, že takové
  kratochvíle závisejí na počasí,
 • 00:11:34 neurčují pořadatelé
  pevné datum.
 • 00:11:37 Je třeba sledovat webové
  stránky ladovskazima.cz,
 • 00:11:40 kde upřesňují termíny
  a informují o množství sněhu.
 • 00:11:45 Tady jsou historicky dvě oblasti,
  kde se vždy jezdilo na běžky.
 • 00:11:48 Jsou to jednak Voděradské bučiny,
  jednak Horní požáry,
 • 00:11:52 a celý region je spojen
  spoustou pastvin, luk a polí.
 • 00:11:57 V jejich rámci je snaha postupně
  jednotlivé části propojit
 • 00:12:01 a vytvořit velikánskou síť
  mnoha kilometrů.
 • 00:12:06 Bavíme se o desítkách kilometrů
  běžeckých stop.
 • 00:12:10 Přímo v Hrusicích stojí
  za návštěvu Ladova vila,
 • 00:12:13 kterou malíř koupil,
  když zchátral jeho rodný dům.
 • 00:12:16 Žil tu až do smrti.
 • 00:12:19 Dnes ho připomíná
  celoročně otevřené muzeum.
 • 00:12:22 Kraj ale proslavily
  i další osobnosti.
 • 00:12:25 Třeba rod Ringhofferů,
 • 00:12:27 jehož strojírenský závod v Praze
  vyráběl vagony a tramvaje.
 • 00:12:31 Pak tady máme významného
  pražského právníka Schnobliga,
 • 00:12:34 který měl kontakty s Masarykem.
  Byl to majitel zámku Berchtold,
 • 00:12:38 podílel se tady i na rozvoji
  sportů aktivně,
 • 00:12:41 lyžování, skoků na lyžích
  a tenisu.
 • 00:12:45 Současníci pilně oživují
  památku významných
 • 00:12:48 turistickými pochody
  nebo všemožnými slavnostmi.
 • 00:12:51 Zámek Berchtold žije
  většinou zábavou pro děti.
 • 00:12:55 Další z akcí, která bude
  vyvrcholením Ladovy zimy,
 • 00:12:58 jsou Ladovské hody v pivovaru
  Velké Popovice.
 • 00:13:02 Je to tradiční zabijačka,
  kdy lidé mají možnost okusit,
 • 00:13:07 jak to znají z obrázků
  Josefa Lady.
 • 00:13:13 Výhodou je dostupnost
  pražskou integrovanou dopravou.
 • 00:13:16 Vyplatí se nechat auto doma.
 • 00:13:19 Vlaky a autobusy
  jezdí spolehlivě.
 • 00:13:22 Jednou z tras,
  kam se dá vyrazit,
 • 00:13:25 je v Praze na hlavním nádraží
  nasednout na vlak,
 • 00:13:28 za 15 minut jste v Říčanech
 • 00:13:31 a z Říčan se dá putovat na běžkách
  na Hrusice, Senohraby.
 • 00:13:33 Dá se vracet autobusem nebo zase
  putovat jiným okruhem zpátky.
 • 00:13:37 Pro polykače kilometrů a vteřin
 • 00:13:40 je ideální strojově upravovaný
  Vávrův palouk v Senohrabech,
 • 00:13:43 pro milovníky přírody zase park
  u observatoře v Ondřejově.
 • 00:13:46 Prostě kamkoli se vydáte,
  neuděláte chybu.
 • 00:13:51 Novogotický zámek Klášterec,
 • 00:13:54 postavený na ostrohu řeky Ohře
  při úpatí Krušných hor,
 • 00:13:57 patří k nejvýznamnějším
  historickým sídlům
 • 00:14:00 severozápadních Čech.
 • 00:14:02 První zmínky o něm
  pocházejí z roku 1514.
 • 00:14:05 Dnes je v jeho prostorách
  vzácná expozice porcelánu.
 • 00:14:09 Počátky výroby toho našeho
  spadají do konce 18. století,
 • 00:14:12 kdy byla na Karlovarsku objevena
  bohatá ložiska kaolínu.
 • 00:14:16 Expozice je opravdu
  neskutečně bohatá.
 • 00:14:19 Chybějí jen výrobky
  nejstarší české porcelánky,
 • 00:14:22 v Ležnici u Slavkova,
 • 00:14:25 založené roku 1789
  a zrušené v roce 1793.
 • 00:14:28 Proto se jako první porcelánka
  v Čechách uvádí ta slavkovská,
 • 00:14:31 založená roku 1792.
 • 00:14:37 Porcelán, jak ho známe dnes,
 • 00:14:40 spatřil světlo světa v Číně
  někdy v 6. či 7. století.
 • 00:14:43 Zpočátku byl oblíbený
  stejně jako kamenina,
 • 00:14:46 ale lišil se tloušťkou střepu,
  průsvitností
 • 00:14:49 a dokonalou zvonivostí
  i lehkostí.
 • 00:14:52 Nejstarší dochované
  porcelánové výrobky
 • 00:14:55 jsou zdobeny monochromními
  polevami.
 • 00:14:57 Běžné byly odstíny bělavé
  a zelenavé, zvané seladony,
 • 00:15:01 které se lišily
  podle místa vzniku.
 • 00:15:06 Ukázku, jak vypadá, můžete vidět
  na této zelené váze.
 • 00:15:09 Ta je vůbec nejstarším kouskem,
  který máme na zámku vystavený.
 • 00:15:13 Pochází z 15. století.
 • 00:15:15 Později se objevuje klasická
  malba modrým kobaltem
 • 00:15:18 pod transparentní polevou
 • 00:15:21 a potom nastupují
  také barevné emaily.
 • 00:15:24 Zobrazovány byly nejčastěji
  rostlinné motivy, ptáčci,
 • 00:15:27 později krajinomalba,
  výjevy ze života.
 • 00:15:30 Samozřejmě se také vyráběly
  figurky.
 • 00:15:33 Nejčastěji to byla
  bájná zvířátka,
 • 00:15:36 kterým byla přisuzována
  různá blahodárná funkce.
 • 00:15:39 V 17. století se tajemství výroby
  porcelánu dostalo do Japonska.
 • 00:15:42 První manufaktura v Evropě byla
  založena v roce 1710 v Míšni.
 • 00:15:47 Za nejstarší v Čechách označujeme
  porcelánku v Horním Slavkově,
 • 00:15:50 založenou v roce 1792.
 • 00:15:52 O dva roky později vznikla
  porcelánka v Klášterci nad Ohří
 • 00:15:55 a v roce 1803 další porcelánka
  v Kysiblu a v Březové.
 • 00:15:58 Nejstarší porcelán
  byl dost nekvalitní,
 • 00:16:01 což bylo způsobeno
  malou zkušeností výrobců,
 • 00:16:04 byl často našedlý
  nebo nažloutlý s kazy.
 • 00:16:07 A také byl zdoben
  pouze dvěma barvami,
 • 00:16:09 a to kobaltovou modří
  a růžovou purpurou.
 • 00:16:13 Tady máme vystaveny
  výrobky klášterecké,
 • 00:16:16 kde můžete vidět značku K
  jako Klášterec
 • 00:16:19 a parůžky, které jsou nad K,
 • 00:16:21 protože zakladatel porcelánky
  Jan Mikoláš Weber byl nadlesní.
 • 00:16:25 Od empíru se přes biedermeier
  dostáváme
 • 00:16:28 do období druhého rokoka.
 • 00:16:31 Charakterizují ho
  rostlinné motivy
 • 00:16:33 a mnohdy až příliš velká
  okázalost.
 • 00:16:36 Rozhodujícím prvkem už není malba,
  nýbrž plastický povrch nádobí.
 • 00:16:40 Mizí taky náměty figurální
  i veduty.
 • 00:16:43 Na praktičnost lidí upozorňuje
  třeba tato váza,
 • 00:16:46 bohatě zdobená
  pouze z jedné strany,
 • 00:16:49 či stojánek na pánské hodinky
  zvané cibule.
 • 00:16:52 I často používané předměty
  se výrobci snažili zkrášlit.
 • 00:16:55 V období druhého rokoka
  se i do Čech začal dovážet
 • 00:16:58 čínský a japonský porcelán,
  ale jelikož byl tehdy příliš drahý,
 • 00:17:01 tak se ho některé porcelánky
  snažily alespoň napodobit,
 • 00:17:04 což je trošičku paradox,
 • 00:17:07 protože speciálně kvůli němu
  teď krachují.
 • 00:17:10 Další libůstkou druhého rokoka byly
  figurky, které měly dvě tváře.
 • 00:17:13 Máme zde také vystavenou
  nejstarší erotickou sošku.
 • 00:17:17 A tou je figurka ženy
  myjící si nohy.
 • 00:17:20 Jsou jí totiž vidět nejen
  kotníky, ale dokonce i kolena.
 • 00:17:24 Novinkou se stala
  ve druhé polovině 19. století
 • 00:17:27 výroba litofanií, průsvitek.
 • 00:17:31 Jedná se o velice tenoučký
  porcelán.
 • 00:17:34 Jsou to destičky zezadu rovné,
  zepředu plasticky tvarované.
 • 00:17:37 Lidé je používali například
  jako stínítko před lampu
 • 00:17:40 nebo si je stavěli před krb.
  A jak v krbu plameny plápolaly,
 • 00:17:44 tak se mohlo zdát, že lidé
  na průsvitkách se hýbou.
 • 00:17:48 Přes pseudostyly,
  funkcionalismus
 • 00:17:51 a další období se dostáváme
  až do současnosti,
 • 00:17:55 do naší 21. místnosti, kde je
  opravdu velmi moderní porcelán.
 • 00:18:01 Expozice doplňují překrásné
  skleněné lustry i kachlová kamna.
 • 00:18:05 Ke kopii benátského zrcadla
  se váže legenda.
 • 00:18:09 Když se prý do něj člověk podívá
  a usměje se na sebe, omládne.
 • 00:18:15 A to je silný důvod k návštěvě
  této památky, co říkáte?
 • 00:18:21 Drátenictví je
  velmi staré řemeslo.
 • 00:18:24 K nám se dostalo
  ze Slovenska.
 • 00:18:27 Podle legendy bylo trestem za to,
  že vesničané z obce Veľké Rovné
 • 00:18:30 zradili zbojníka Juraje Jánošíka,
  a ten je proklel slovy:
 • 00:18:33 "Vezměte si drát a kleště
  a toulejte se světem,
 • 00:18:37 protože si nic lepšího
  nezasloužíte."
 • 00:18:39 Jeho slova se naplnila
  a obec se stala
 • 00:18:42 jedním z nejznámějších
  středisek drátenictví.
 • 00:18:45 Dnes se toto řemeslo stalo
  módní záležitostí a prosperuje.
 • 00:18:49 Jak dokládá černý drát
  v rukou Kateřiny Smutné.
 • 00:18:54 Kateřina Smutná chtěla
  na mateřské dovolené
 • 00:18:57 zúročit své tvůrčí schopnosti.
 • 00:18:59 Vždy se jí líbily drátem
  opletené staré láhve a nádobí.
 • 00:19:02 Koupila si brožurku a za chvíli
  doma odrátovala kdeco.
 • 00:19:06 Taky vyrobila několik prvních
  jednoduchých košíčků.
 • 00:19:12 Potom se to už dál rozvíjelo.
  Když s tím materiálem pracujete,
 • 00:19:16 tak on vás vede, on vám říká,
  tudy ano, tudy ne,
 • 00:19:18 a vznikají nové tvary,
  nové věci,
 • 00:19:21 úplně nové výrobky,
  které by vás předtím nenapadly.
 • 00:19:24 Koníček se časem stal obživou.
 • 00:19:27 Kateřina vyzkoušela měď i nerez.
  Ty ji ale neoslovily.
 • 00:19:31 Propadla drsnému železnému drátu,
  který ovšem proklatě špiní ruce.
 • 00:19:36 Nejlíp se mi s ním pracuje,
 • 00:19:39 je takový poddajný v ruce,
  zároveň vypadá tak surově.
 • 00:19:43 Když ho potom kombinuju
  s nějakými korálky a keramikou,
 • 00:19:45 tak ho tak změkčím
  a je to láska, ten černý drát.
 • 00:19:48 Na jednotlivé dekorace používá
  různé tloušťky drátu.
 • 00:19:51 Silnější na konstrukce
  a tenké na výplet.
 • 00:19:54 Tento stojánek, který můžeme
  použít na zakrytí čajové svíčky,
 • 00:19:57 vyrobíme tak, že si uštípneme
  tři silné dráty,
 • 00:20:01 které budou tvořit
  tuto konstrukci.
 • 00:20:04 Jeden drát je vždycky
  tak dlouhý,
 • 00:20:07 aby vytvořil dvakrát
  výšku stromečku.
 • 00:20:09 Podél té konstrukce budeme
  omotávat slabší drátek.
 • 00:20:13 Drobnějších ozdob
  ve tvaru srdce, hvězd
 • 00:20:15 nebo koleček vyrobí stovky
  a tvoří z nich okrasné závěsy.
 • 00:20:20 Pro výrobu hvězdiček mi manžel
  vyrobil takovou krásnou šablonku.
 • 00:20:25 Dřív jsem hvězdičky tvarovala
  podél vykrajovátka,
 • 00:20:28 jak je na cukroví
  hvězdička šesticípá,
 • 00:20:31 ta se mně nejvíc líbila.
 • 00:20:34 Teď si vezmu slabší drátek a budu
  hvězdičku omotávat po obvodu
 • 00:20:37 a zdobit červenými korálky.
 • 00:20:42 Způsob výpletu
  se dá dělat různý.
 • 00:20:45 Korálků se tam dá dát víc
  nebo míň.
 • 00:20:49 Hvězdička je hotová,
  jakmile uznám, že je hotová,
 • 00:20:52 to je tom drátování krásné,
 • 00:20:55 že vy si určujete,
  jak to bude vypadat,
 • 00:20:58 a nemáte nikde žádný návod,
  kterého se musíte držet,
 • 00:21:01 to se mi na tom líbí nejvíc.
 • 00:21:03 Náměty přicházejí z přírody,
  filmu i hudby.
 • 00:21:07 Své nápady přenáší Kateřina
  do stínidel, lamp,
 • 00:21:10 košíků kombinovaných
  s keramikou,
 • 00:21:13 do zvonkoher, závěsů, obrázků.
 • 00:21:17 Naposledy se pustila
  do originálních sošek,
 • 00:21:20 které už dlouho nosila v hlavě.
 • 00:21:23 To je technika motání drátů,
 • 00:21:26 zpočátku děláte skoro klubíčko,
  v rukách to tvarujete,
 • 00:21:29 až tomu dáte tvar té sošky,
  která je pevná.
 • 00:21:32 Drátu se dává špatně výraz očí,
  když tam dáte korálky,
 • 00:21:35 tak to pořád vypadá
  takové dětské.
 • 00:21:39 Až jsem objevila výtvarnici,
  která dělá tyhle obličejíčky,
 • 00:21:42 a hned jsem věděla, že to bude
  to pravé pro moje drátování,
 • 00:21:45 tak jsem si jich pár
  nechala udělat,
 • 00:21:48 a díky tomu jsem mohla
  vytvořit tyhle sošky.
 • 00:21:51 První vznikl anděl, pak rohatý
  a potom ještě šašek.
 • 00:21:54 Dál jsem to posunula tak,
 • 00:21:57 že tuhle větší figurku
  jsem udělala dutou,
 • 00:22:00 dá se postavit na čajovou svíčku
  a jmenuje se Světlonoš.
 • 00:22:03 Kateřinino drátované umění
 • 00:22:06 vdechne domovu vlídnou
  atmosféru doby našich babiček.
 • 00:22:09 A přitom stačí tak málo.
 • 00:22:12 Stačí nám drát, ruce
  a tyhle troje kleště,
 • 00:22:15 štípací kleště
  na stříhání drátů,
 • 00:22:19 ploché kleště na různé rovnání
  a úpravy drátu
 • 00:22:22 a kulaté kleště, pomocí
  kterých děláme očka,
 • 00:22:25 těm se říká také
  ketlovací kleště.
 • 00:22:29 Pokud máte zájem vidět
  Kateřinu v akci,
 • 00:22:32 stačí zavolat a navštívit ji
  v hronovské dílně
 • 00:22:35 nebo se přihlásit
  do jejího kurzu.
 • 00:22:38 Chcete-li někde opravdu dobře
  ukrýt poklad,
 • 00:22:41 pak vám poradíme kde.
 • 00:22:43 Oním dokonalým úkrytem
  by mohlo být
 • 00:22:46 pískovcové skalní město
  v Tiských stěnách na Ústecku.
 • 00:22:49 Aspoň dosud se tam
  žádný nenašel,
 • 00:22:52 a to jich tam má být podle legend
  schováno hned několik.
 • 00:22:55 Vlastně jeden poklad
  už Tiské stěny vydaly,
 • 00:22:58 ale to se dozvíte až za chvíli.
 • 00:23:01 Kde na jaře či v létě proudí davy,
  panuje teď v zimě klid a pusto.
 • 00:23:04 Tiské stěny stojí ve výšce
  přes 600 metrů nad mořem,
 • 00:23:07 takže tu většinou vše zapadá
  vysokou vrstvou sněhu
 • 00:23:10 a skalní město se stane
  těžko přístupným.
 • 00:23:13 Letos však bílá duchna
  není tak mohutná
 • 00:23:16 a nebrání vstupu
  ani do nejzazších koutů.
 • 00:23:19 Tak si můžete udělat představu,
 • 00:23:21 jak toto místo působilo v dobách,
  než se stalo turistickou atrakcí.
 • 00:23:28 Cesty mezi našimi skalami tak,
 • 00:23:30 jak vypadají dnes,
  jsou tady asi sto let.
 • 00:23:34 Předtím tady bylo nepřístupno
  a vyloženě nebezpečno.
 • 00:23:37 Schovávali se tady
  loupežníci loupeživí
 • 00:23:40 a lidé se sem báli jít,
  že je tady množství propadlišť
 • 00:23:43 a množství všelijakých zákrut
  a dalo se tady ztratit.
 • 00:23:47 Mohli se sem lidé vydat,
  pokud měl někdo zájem,
 • 00:23:50 ale jen s místním průvodcem,
  s člověkem, který v Tisé bydlel
 • 00:23:53 a který to zde dobře znal
  a pak je tady provedl.
 • 00:23:57 Tohle unikátní přírodní bludiště
 • 00:24:00 má být skrýší několika pokladů,
  tvrdí legendy.
 • 00:24:03 Když člověk bloumá labyrintem
  mezi věžemi skalního města
 • 00:24:06 a odmyslí si turistické
  ukazatele, říká si,
 • 00:24:09 že na lidových povídačkách
  klidně může být kus pravdy.
 • 00:24:13 Tady by se skutečně snadno
  dalo cokoli ukrýt na věčné časy.
 • 00:24:16 Ke skalám se váže legenda
  o pokladu
 • 00:24:21 Charlese-Louise Leduquina
  z konce 18. století.
 • 00:24:24 Tento francouzský šlechtic prchal
  před francouzskou revolucí
 • 00:24:27 a kolem roku 1793 měl
  ve skalách ukrýt poklad.
 • 00:24:31 Jenže Leduquin si prý špatně
  prohlédl místo úkrytu.
 • 00:24:34 Svůj poklad totiž nemohl najít
 • 00:24:37 a údajně ho hledal po celý zbytek
  života, až z toho zešílel.
 • 00:24:40 Podle legendy francouzské zlato
  stráží skalní skřítkové,
 • 00:24:44 kteří ho nikomu nechtějí vydat.
 • 00:24:47 Hledače lákají do odlehlých
  a nebezpečných míst
 • 00:24:50 bludnými světélky a sypou jim
  do kapes bludný kořen.
 • 00:24:53 Traduje se, že se jich
  už pěkná řádka domů nevrátila.
 • 00:24:56 Další legenda o pokladech
  v Tiských stěnách
 • 00:24:59 je také spojena s Francií.
 • 00:25:02 Letos máme kulaté výročí,
  200 let od bitvy u Chlumce,
 • 00:25:05 kde francouzský armádní sbor
 • 00:25:07 utrpěl těžkou porážku
  od spojeneckých vojsk.
 • 00:25:10 Při rychlém ústupu francouzská
  jízda někde v těchto skalách
 • 00:25:13 schovala svou pokladnici
  plnou žoldu.
 • 00:25:16 Kde asi ta truhla může být?
  Tady se nabízí jedna nápověda.
 • 00:25:19 Už odnepaměti se jeden z útvarů
  jmenuje Napoleonova bota.
 • 00:25:23 Nebo že by ležel
  pod Sťatým majorem,
 • 00:25:26 jak se nazývá jiná ze skal?
 • 00:25:28 Váže se k ní pověst
  z napoleonských válek.
 • 00:25:32 Když se tady jeden z těch vojáků,
  major napoleonský, opil,
 • 00:25:35 usnul pod tou skálou
  a spadla mu brigadýrka.
 • 00:25:38 I ta skála má sjetou čepici.
 • 00:25:42 Roli věčných strážců
  všech pokladů
 • 00:25:45 tu plní populární dvojice,
  Hubený doktor a Tlustý starosta.
 • 00:25:48 Nedovolí žádnému hledači
  v honbě za zlatem uspět.
 • 00:25:51 Ale jednou zaspali.
 • 00:25:54 V roce 1967 tu parta chlapců
  vykopala hromadu mincí,
 • 00:25:57 které vypadaly
  jako římské sestercie.
 • 00:26:00 Místo nálezu
  si prohlédli historici
 • 00:26:04 a našli celkem 160
  těchto mincí.
 • 00:26:07 Bohužel pro nálezce se nejednalo
  o skutečné mince, ale o knoflíky.
 • 00:26:12 Tisá byla totiž
  od konce 18. století
 • 00:26:14 velmocí knoflíkářského světa.
 • 00:26:17 Naštěstí na hlídání nejsou sami
  Hubený doktor a Tlustý starosta,
 • 00:26:21 a tak Tiské stěny své poklady
  určitě v dohledné době nevydají.
 • 00:26:26 Vždy je stráží celá
  kamenná armáda.
 • 00:26:29 V jejích řadách stojí neochvějně
  jeden obr vedle druhého,
 • 00:26:32 gigantická želva
  pod kamenným hřibem,
 • 00:26:35 sup na svém hnízdě
  a mnozí další.
 • 00:26:39 A je tu soutěž.
 • 00:26:42 Iveta chtěla minule vědět, kde
  je v Praze vodárenské muzeum
 • 00:26:45 a kde lze v případě potřeby
 • 00:26:47 přeměňovat vltavskou vodu
  ve vodu pitnou.
 • 00:26:50 Správná odpověď bylo B,
  je to Podolská vodárna.
 • 00:26:53 Vítězi našich cen blahopřeji.
 • 00:26:56 A já se ptám, ve kterém městě
  na východě republiky
 • 00:26:59 najdeme národní kulturní památku
  Klášterní Hradisko.
 • 00:27:02 Tady máte možnosti:
 • 00:27:21 KLášterní Hradisko je jedním
  z nejhodnotnějších
 • 00:27:24 barokních komplexů
  ve střední Evropě,
 • 00:27:27 ať už jde o architekturu
  či výzdobu interiérů.
 • 00:27:30 Dnes tam funguje naše nejstarší
  vojenská nemocnice
 • 00:27:33 ale pro turisty je tam otevřena
  prohlídková trasa.
 • 00:27:37 Klášter zde byl založen
  roku 1078,
 • 00:27:40 na místě starého
  keltského hradiště.
 • 00:27:43 Mniši odtud odešli
  po více než 700 letech
 • 00:27:46 v důsledku reforem Josefa II.
 • 00:27:49 Pro návštěvníky je
  nejatraktivnější slavnostní sál.
 • 00:27:52 Dříve tu mniši stolovali.
 • 00:27:55 Dnes je sál pro svou výbornou
  akustiku místem konání koncertů.
 • 00:27:58 Odpovědi nám můžete poslat
  pouze jako SMS.
 • 00:28:01 Tady vidíte jak na to.
 • 00:28:04 Vše potřebné najdete na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:07 Vaše odpovědi čekáme
  do čtvrtka 14 hodin.
 • 00:28:13 Pro dnešek je to všechno.
 • 00:28:16 Iveta vás za týden mimo jiné
  zavede do Ostravy,
 • 00:28:18 do dolní oblasti Vítkovice,
 • 00:28:21 kde pokračuje projekt
  industriální architektury.
 • 00:28:24 Také se mrkněte na
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:28:27 I tam je stále něco nového.
 • 00:28:30 Přeji vám krásné dny
  a hodně radosti.
 • 00:28:33 Na shledanou, přátelé.
 • 00:28:52 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012