iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 9. 2012
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

12 hlasů
10163
zhlédnutí

Toulavá kamera

Výlet divočinou - Modravské pláně — Terarium Dubeč — Ivanická poustevna — Teplice nad Metují — Kouty nad Desnou — Pošumavský kameník — Plavba soutěskami v Hřensku

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Září nám dnes dává vale, přátelé,
  a spolu s ním prý i babí léto.
 • 00:00:24 Alespoň podle předpovědí.
 • 00:00:26 To ovšem neznamená,
  že bychom měli zalézt pod deku
 • 00:00:29 a toulat se už jen v představách
  či prostřednictvím televize.
 • 00:00:33 Byla by přece škoda nevychutnat
  si barevné tóny podzimu.
 • 00:00:36 Navíc, když lesy jsou plné hub.
 • 00:00:38 Takže, co kdybychom výletem
  do divokých hvozdů rovnou začali?
 • 00:00:42 Pokud souhlasíte, vezmu vás
  do svého rodného kraje. Na Šumavu.
 • 00:00:45 Ovšem do přísně střežených míst,
  kam se jen tak někdo nepodívá.
 • 00:00:49 Pak vám prozradím, jak přišel jeden
  z nejjedovatějších hadů planety,
 • 00:00:53 mamba černá, ke svému jménu.
 • 00:00:55 Následně se ponoříme do ticha
  Ivanické poustevny
 • 00:00:58 v Teplicích nad Metují. Je plná
  záhadných zednářských symbolů.
 • 00:01:02 Na své si přijdou
  i milovníci adrenalinových sportů.
 • 00:01:06 V Koutech nad Desnou budeme
  na kolech sjíždět sjezdovku.
 • 00:01:10 Věděli jste, že i kámen má léta
  stejně jako strom?
 • 00:01:13 A prý taky duši, tvrdí to mistr
  kameník Richard Vondrášek.
 • 00:01:17 A nakonec nás čekají toulky
  po vodě.
 • 00:01:20 Mezi plačící skálou, opičí rodinkou
  a piraňou.
 • 00:01:23 Tušíte už, kudy poplujeme?
 • 00:01:27 Už nějaký ten pátek
 • 00:01:28 pořádá správa šumavského parku
  pro veřejnost exkurze do divočiny.
 • 00:01:33 Tedy do míst, kam se běžně nesmí.
  Letos je v nabídce hned 6 lokalit.
 • 00:01:37 A to hluboký kaňon řeky Křemelné,
  člověkem opuštěný Vltavský luh,
 • 00:01:42 původní pralesy na Trojmezné
  a Smrčině
 • 00:01:44 a domov tetřeva
  na Modravských pláních.
 • 00:01:47 Tyto dobrodružné výpravy se konají
  za každého počasí. Ovšem pozor.
 • 00:01:51 Zúčastnit se jich může vždy
  maximálně 15 lidí
 • 00:01:54 a jsou fyzicky poměrně náročné.
 • 00:01:59 Výpravy do míst,
 • 00:02:01 která zůstala takřka nedotčena
  moderní civilizací,
 • 00:02:04 pořádá Správa Šumavského národního
  parku
 • 00:02:07 společně s desítkou
  certifikovaných průvodců.
 • 00:02:10 Vycházka do divočiny je projekt,
  který běží už od roku 2008,
 • 00:02:14 kdy v podstatě malým skupinkám
  se školenými průvodci
 • 00:02:18 je dovoleno vstoupit
  do těch částí národního parku,
 • 00:02:23 kde je normálně vstup zakázán,
  samozřejmě z důvodu toho,
 • 00:02:27 aby ty vzácné části té Šumavy
  byly co nejvíce chráněny.
 • 00:02:35 Asi nejatraktivnější z nabízených
  šesti tras je ta,
 • 00:02:38 kterou jsme zvolili i my.
 • 00:02:40 Jejím cílem jsou Modravské slatě,
  měří 15 km
 • 00:02:43 a je vhodná
  i pro netrénované dobrodruhy.
 • 00:02:47 Vychází z Javoří pily
 • 00:02:49 a už po pár stech metrech
  nám vydává první z mnoha pokladů.
 • 00:02:53 Němečtí starousedlíci nenápadné
  květince říkali Eisenhut
 • 00:02:57 a prý ji používali
  k přerušení těhotenství.
 • 00:03:00 Pokud se podíváte na ty květy,
 • 00:03:03 tak připomínají takovou tu helmici
  těch španělských dobyvatelů
 • 00:03:07 anebo to, co mají na hlavách
 • 00:03:10 příslušníci švýcarské gardy
  ve Vatikánu.
 • 00:03:15 Ale u nás oměj šalamounek
  nebo podle nového oměj pevný.
 • 00:03:19 Pokud ji neznáte, tak je to
  nejjedovatější rostlina u nás.
 • 00:03:24 Pak už se z pevné cesty noříme
  do lesa a dostáváme se do míst,
 • 00:03:28 kde před lety stála železná opona
 • 00:03:30 a která jsou dnes poznamenaná
  větrnými kalamitami
 • 00:03:33 a přemnoženým kůrovcem,
  tedy lýkožroutem smrkovým.
 • 00:03:36 Říká se, že 20 000 kůrovců
  dokáže zničit zdravý strom.
 • 00:03:43 V těch dobách vrcholící
  kůrovcové kalamity,
 • 00:03:45 to bylo kolem roku 2007 až 2008,
 • 00:03:48 když se přišlo k těm kůrovcovým
  lapačům,
 • 00:03:51 tak tam bylo až 35 000 za týden.
 • 00:03:56 I tak tu najdeme nejrozsáhlejší
  území horských smrčin v celé zemi.
 • 00:04:00 Čistý vzduch a vysoká vlhkost
  pomáhají taky růstu lišejníků.
 • 00:04:05 Příkladem jsou vousatce, které
  tu nerostou jen na severní straně,
 • 00:04:09 nýbrž prakticky
  po celém obvodu kmenů.
 • 00:04:13 Odtud, z nejvyšších míst
  hraničního pásma,
 • 00:04:16 se už ale vydáme k cíli výletu,
  tedy rašeliništím
 • 00:04:19 anebo jak se tady říká, slatím.
  Oblast dřív spravovali vojáci,
 • 00:04:23 kteří se i za pomoci výbušnin
  snažili les odvodnit.
 • 00:04:27 Správa parku
 • 00:04:28 se teď jednu takovou zdevastovanou
  lokalitu snaží obnovit.
 • 00:04:32 Jak by mohla za pár let vypadat,
  vidíme hned vzápětí,
 • 00:04:36 otevírá se totiž před námi úchvatná
  scenérie Modravských plání.
 • 00:04:40 Skrze takřka neprostupné kleče se
  dostáváme i k rašelinným jezírkům.
 • 00:04:45 Ta voda, která je uvnitř
  toho rašeliniště,
 • 00:04:48 má téměř konstantní teplotu
  3 stupně Celsia.
 • 00:04:52 To z toho důvodu, že v zimě, když
  dochází k těm rozkladným procesům,
 • 00:04:57 tak vzniká teplo.
 • 00:05:02 A v létě ta rašelina na povrchu
  zase tu vodu izoluje.
 • 00:05:06 Pramení tu i stejně chladný
  Rokytecký potok,
 • 00:05:10 podél něhož se vydáme
  na cestu zpátky.
 • 00:05:13 Přes bývalou nádrž,
 • 00:05:14 která zadržovala vodu potřebnou
  ke splavování dřeva,
 • 00:05:18 se dostaneme až k soutoku
  s Roklanským potokem.
 • 00:05:20 Po 7 hodinách putování
  přichází na řadu závěrečné brodění
 • 00:05:24 a už jsme zpět na Javoří pile,
  kde se dřív zpracovávalo dřevo
 • 00:05:28 a dnes tudy vede cesta z Prášil
  na Modravu a Poledník.
 • 00:05:31 Tam se můžete vydat
  i bez rezervace,
 • 00:05:34 kterou ale potřebujete pro výlety
  do divočiny.
 • 00:05:36 Ty letošní se konají
  jen do konce října,
 • 00:05:39 a pokud byste je chtěli absolvovat,
  máte poslední možnost.
 • 00:05:43 Téměř všechny
  už jsou totiž obsazené.
 • 00:05:47 A v divočině
  ještě chvíli zůstaneme.
 • 00:05:49 Vypravíme se totiž
  do království plazů,
 • 00:05:52 které v pražské Dubči
  vybudoval Antonín Hnízdil.
 • 00:05:55 Na počátku jeho veřejně přístupného
  terária
 • 00:05:58 stál zdánlivě neškodný
  dětský zájem o zvířata.
 • 00:06:01 Na konci pak chovatelské úspěchy
  hodné obdivu,
 • 00:06:05 a taky život ve společnosti
  jedovatých hadů, varanů
 • 00:06:08 anebo drápkatých opiček.
 • 00:06:10 Ovšem umí o nich velmi poutavě
  vyprávět.
 • 00:06:13 Ostatně, přesvědčte se sami.
 • 00:06:17 Antonín Hnízdil se do teraristiky
  zamiloval už ve svých 10 letech.
 • 00:06:21 Nejdřív nosil domů žáby, pak mloky,
  čolky a želvy
 • 00:06:24 a nakonec si u rodičů vyvzdoroval
  i exotické plazy.
 • 00:06:27 Jejich benevolence se vyplatila,
 • 00:06:29 protože dnes je majitelem
  jedinečné sbírky
 • 00:06:32 čítající asi 70 hadů
  a 40 druhů ještěrů.
 • 00:06:34 Jeho terárium se taky specializuje
 • 00:06:37 na chov velmi vzácných indonéských
  stromových varanů.
 • 00:06:42 To z toho důvodu jednak,
  že mám blízký vztah k Indonésii,
 • 00:06:45 a taky z toho důvodu,
  že ti varani už přežívají
 • 00:06:48 jen na několika ostrovech
  a ostrůvcích té Indonésie.
 • 00:06:54 Biotop se ničí vysazováním
  olejových palem,
 • 00:06:57 takže varani nemají kde žít.
 • 00:06:59 Proto se snažíme vytvořit v našem
  teráriu nějaké chovné skupiny
 • 00:07:02 a zapojit se s nimi do nějakého
  záchranného programu.
 • 00:07:06 Největší varan měří 2,5 metru,
 • 00:07:08 ale v přírodě může dorůst
  až do 470 centimetrů.
 • 00:07:11 Svůj dlouhý ocas taky používá
  k obraně jako bič.
 • 00:07:14 Živí se zdechlinami
  nebo si kořist jednoduše uloví.
 • 00:07:17 Tady v teráriu spořádá
  6 až 10 potkanů týdně.
 • 00:07:24 Teď se ale pojďme podívat
 • 00:07:26 na jednoho z nejjedovatějších hadů
  planety, tedy mambu černou.
 • 00:07:30 Jméno dostala
  po inkoustově černé tlamě.
 • 00:07:33 Dokáže vyvinout rychlost až 20 km/h
 • 00:07:35 a její kousnutí může mít
  fatální následky.
 • 00:07:38 Antonín ale ví jak na ni.
 • 00:07:40 Takže s ní při čištění terária
  manipuluje bez problémů.
 • 00:07:44 Je to hrozně zvědavý had, otevřete,
  použijete obyčejný hák,
 • 00:07:48 mambu prostě odstrčíte,
  vyndáte vodu, kolega jí vymění.
 • 00:07:56 Tímhle určitě nechci nabádat,
 • 00:07:58 aby si každý hned šel pořídit
  černou mambu,
 • 00:08:01 jen chci vyvrátit takové ty zkazky,
  co se o nich povídají.
 • 00:08:04 Ti jedovatí hadi nejsou takoví,
  jak se říká,
 • 00:08:07 že jdete v lese,
  zmije po vás skočí, zaútočí.
 • 00:08:11 Ten had, pokud má možnost uniknout,
  tak vždycky radši uteče,
 • 00:08:14 útočí jen v nutné sebeobraně.
 • 00:08:16 Kobra červená zase při sebeobraně
  plive jed.
 • 00:08:19 Pozor. Dokáže se protivníkovi
  trefit do očí až na vzdálenost 4 m.
 • 00:08:23 Po jejím útoku sice neumřete,
  ale můžete oslepnout.
 • 00:08:27 V Africe domorodci používají
  takové velké amulety lesklé,
 • 00:08:30 z nějakého plechu nebo staniolu,
 • 00:08:32 protože kobra plive směrem na to,
  co se leskne,
 • 00:08:35 takže na prsou je ten cíl větší,
 • 00:08:38 tak jim to většinou stříkne
  na prsa.
 • 00:08:40 A teď se jí s dovolením
  trošku podíváme na zoubek.
 • 00:08:44 Tyhle dvě kožní bulky, na které
  teďka poklepávám tou pinzetou,
 • 00:08:48 jsou takové kožní řasy,
 • 00:08:50 a když je takhle zmáčknu,
  tak vyjede ten jedový zub.
 • 00:08:54 Zkušený terarista chová i škrtiče,
  a to ne ledajakého.
 • 00:08:58 Tahle krajta tygrovitá měří 6,5 m
  a váží 120 kilo.
 • 00:09:03 Člověka by dokázala rozdrtit
  během 10 vteřin.
 • 00:09:08 K Bobině, jak jí Antonín říká,
  nedávno přibyla kamarádka,
 • 00:09:11 krajta albín.
 • 00:09:13 Jsou to super hadi, protože se dají
  poměrně dobře ochočit,
 • 00:09:17 že si zvyknou na člověka.
 • 00:09:19 Akorát jejich nevýhoda
  je ta nadměrná velikost.
 • 00:09:22 Ti hadi běžně, jak jsme viděli
  tamhle Bobinu za námi,
 • 00:09:26 která má 6,5 m,
  tak to dokážou dosáhnout,
 • 00:09:29 tihle albíni jsou průměrně
  kolem 4 m velcí.
 • 00:09:31 Což do toho pokojového terária
  už je docela hodně.
 • 00:09:35 V teráriu se dobře daří i opičkám.
 • 00:09:37 Narodila se tu tři mláďata
  kosmana bělovousého,
 • 00:09:40 ale protože samice uživí jen dvě,
  dostává třetí mlíčko z lahve.
 • 00:09:44 Určitě je tu ještě dost zajímavých
  zvířat k vidění,
 • 00:09:47 ale všechna se nám
  do reportáže nevešla.
 • 00:09:50 Můžete se ovšem na ně přijet
  podívat osobně.
 • 00:09:52 Otevřeno mají v Dubči každý den.
 • 00:10:00 Za vším hledej ženu, říká se.
 • 00:10:02 A byla to právě naše pramáti,
  která taky podlehla svodům hada,
 • 00:10:07 a proto jsme byli vyhnáni z ráje.
 • 00:10:09 Od té doby se do něj marně snažíme
  vrátit.
 • 00:10:12 Někteří i tak, že se nadobro
  zřeknou světských požitků.
 • 00:10:15 Jako třeba poustevníci.
  Prvním u nás byl jistý kníže Ivan,
 • 00:10:19 který se v 9. století usadil
  pod skálou u Berouna.
 • 00:10:22 Následovníků měl požehnaně.
 • 00:10:24 A památku na ně najdete
  v Teplicích nad Metují.
 • 00:10:29 Poustevna v Teplicích nad Metují
 • 00:10:31 byla největší člověkem vybudovaná
  v českých zemích.
 • 00:10:34 V roce 1754 ji nechal postavit
 • 00:10:36 ve stylu miniaturního kapucínského
  kláštera
 • 00:10:39 nejvzdělanější poustevník u nás,
 • 00:10:41 doktor medicíny a filozofie Johann
  Maxmilián Peither z Peithersberku.
 • 00:10:46 Doktor působil v Praze
  jako slavný lékař,
 • 00:10:49 za což byl také povýšen
  do šlechtického stavu.
 • 00:10:54 A po svém ovdovění se přestěhoval
  za svým synem páterem Benem,
 • 00:10:58 který působil v benediktýnském
  klášteře v Broumově.
 • 00:11:02 Traduje se, že jeho žena
  byla velmi prchlivá a zemřela tak,
 • 00:11:06 že se z rozčílení zadávila soustem
  knedlíku,
 • 00:11:10 když lékař opožděně přišel domů
  ze společnosti.
 • 00:11:17 Ovdovělý lékař se pak chtěl kát
  za smrt své ženy, kterou způsobil,
 • 00:11:21 a proto vstoupil do této
  poustevnické ivanické řehole.
 • 00:11:27 Ivanická řehole byla velmi tvrdá
  a kongregace měla svá pravidla.
 • 00:11:32 Poustevníci se museli několikrát
  denně modlit a nesměli žebrat.
 • 00:11:36 Na obživu si vydělávali prací,
  kostelničením, zpěvem při mších
 • 00:11:40 nebo léčením,
  na které si sami pěstovali bylinky.
 • 00:11:43 Taky jejich cela musela být
  vybavena podle přísných pravidel.
 • 00:11:47 Ivanité museli mít v cele obrázky
  Božské trojce, sv. Ivana,
 • 00:11:52 Panny Marie, lebky,
  dále tam musel viset kříž
 • 00:11:56 a spát museli na prkně,
  které leželo na rakvi.
 • 00:12:03 A v cele musel být stolek
  a truhlice bez opěradla.
 • 00:12:09 Spolu s doktorem tady žili
  další dva poustevníci.
 • 00:12:12 Dochovala se jejich původní
  černá kuchyně
 • 00:12:15 a na chodbě spojující poustevnu
  s kostelem
 • 00:12:18 dvě oratoře určené jen pro ně.
 • 00:12:20 Ač každá má dvě sedátka,
  sloužila pouze jednomu řeholníkovi.
 • 00:12:24 Ta dvě sedátka jsou tady
  z toho důvodu zřejmě,
 • 00:12:27 aby mohl poustevník po určité době
  pootočit hlavu na druhou stranu,
 • 00:12:32 a určitě z toho důvodu,
  aby viděl i kněze,
 • 00:12:35 když byl na kazatelně,
  i kněze, když byl u oltářů.
 • 00:12:40 Na unikátních freskách kostela
  Panny Marie Pomocné
 • 00:12:43 byly nedávno rozluštěny zednářské
  symboly, dokonce neuvěřitelných 13.
 • 00:12:49 Svědčí to o duchu té doby
  a taky o tom,
 • 00:12:52 že doktor z Peithersbergu
 • 00:12:54 musel být v jedné ze dvou
  zednářských lóží té doby.
 • 00:12:57 Novodobá pražská vznikla
  v roce 1741
 • 00:12:59 a doktor odešel do Broumova
  o 7 let později.
 • 00:13:04 Nejzajímavějším spojením křesťanské
  a zednářské symboliky je Boží trůn,
 • 00:13:08 k němuž zvou dva vymalovaní
  poustevníci.
 • 00:13:12 Podle ikonografie na Božím trůnu
  má sedět buď božská trojice,
 • 00:13:16 nebo těsně kolem trůnu
 • 00:13:18 má být jedna z božských postav
  namalována v symbolu.
 • 00:13:24 A na Šalamounově trůnu má sedět
  Šalamoun nebo Panna Maria.
 • 00:13:28 Tady je to však šalamounsky
  namalováno jinak.
 • 00:13:31 Panna Maria v oblacích
  kus nad trůnem
 • 00:13:35 se chystá teprve
  na ten trůn usednout.
 • 00:13:40 Takovýto prázdný trůn
  je zednářským symbolem.
 • 00:13:45 Ryze zednářským symbolem
  je tady půlnoční světlo,
 • 00:13:49 které je opakem světla poledního,
 • 00:13:51 a tím zednáři symbolizují protipóly
  v životě člověka i v celém světě.
 • 00:13:56 Poustevna a kostel jsou otevřeny
  o víkendech do konce září.
 • 00:14:00 Po telefonické domluvě vás
  ale průvodci s poutavým výkladem
 • 00:14:03 po této unikátní památce
  provedou po celý rok.
 • 00:14:08 Chcete poznat Koutíkův sen,
  Starou medvědici
 • 00:14:11 nebo se projet na in-linech
  ve 1300 metrech nad mořem,
 • 00:14:14 což je nejvýš v Česku?
 • 00:14:16 Potom přijměte mé pozvání na kola
  a na kolečkové brusle do Jeseníků.
 • 00:14:21 Konkrétně do sportovního areálu
  v Koutech nad Desnou.
 • 00:14:30 Nejenže si pořádně protáhnete tělo,
  ale taky se leccos dozvíte.
 • 00:14:34 Třeba jak se pálilo uhlí, co dělal
  kolomazník nebo kdo to byl smolař.
 • 00:14:41 Kouty nad Desnou,
  podle německého Winkelsdorf,
 • 00:14:44 leží skutečně jakoby sevřeny
  v koutku mezi horskými svahy.
 • 00:14:47 Je to vidět z lanovky, která vás
  vyveze až do 1100 metrů nad mořem.
 • 00:14:52 V tomto ročním období vám
  jako spoluzavadlo naloží i kolo.
 • 00:14:55 U horní stanice
  totiž začíná bikepark.
 • 00:14:59 Pro začátečníky, rodiny s dětmi
  můžeme nabídnout Uhlířskou stopu,
 • 00:15:03 což je taková nejjednodušší biková
  trať, která měří téměř 5 km.
 • 00:15:07 Má modrou barvu
  a je vhodná pro děti od 10 let.
 • 00:15:11 Další dvě červené
 • 00:15:12 jsou už pro zdatné jezdce
  na celoodpružených kolech.
 • 00:15:16 Jinak se jim vyhněte
 • 00:15:18 nebo vám Stará medvědice
  a Hřebenovka, jak se jmenují,
 • 00:15:21 dají co proto.
  A černá Koutíkův sen?
 • 00:15:24 Za poetickým názvem se skrývá
  speciál pro závislé na adrenalinu.
 • 00:15:27 Prostě se na kole sjíždí sjezdovka.
 • 00:15:30 No to je sen, je to sen
  všech bikerů to sjet ve zdraví.
 • 00:15:33 To možná přeháním, ale opravdu
  už je to pro ty náročnější bikery.
 • 00:15:37 Čili myslím si, že podle
  dovedností, znalostí nebo umu
 • 00:15:41 si tady může vybrat opravdu každý.
 • 00:15:43 U horní stanice lanovky
  se dá přesednout na minibus.
 • 00:15:47 Kdo lanovkou a vozidlem pohrdá,
 • 00:15:49 může vyjet odspodu až nahoru
  na kole po asfaltové cestě.
 • 00:15:53 Cíl je pro všechny stejný.
 • 00:15:54 Horní nádrž přečerpávací vodní
  elektrárny Dlouhé stráně,
 • 00:15:58 jednoho z divů Česka.
  Tady mezi oblaky ohromí každého,
 • 00:16:01 i když byla zrovna kvůli kontrole
  vypuštěná.
 • 00:16:04 Hned pod ní je lahůdka
  o délce 2,5 km pro in-linisty.
 • 00:16:08 Mimořádný ten okruh je tím,
  že je v těch 1300 metrech nad mořem.
 • 00:16:12 A ty panoramatické výhledy
  na okolní hlavní hřeben Jeseníků
 • 00:16:16 jsou naprosto jedinečné.
 • 00:16:18 Od Petrových kamenů, přes Praděd,
  Švýcárnu,
 • 00:16:22 celý hlavní hřeben končící
  Králickým Sněžníkem.
 • 00:16:28 Dole pod lanovkou je přírodní
  skanzen Koutecký les.
 • 00:16:31 Děti v něm objeví tajuplné bytosti,
 • 00:16:34 dospělí zase,
  čím se tady lidé kdysi živili.
 • 00:16:36 Třeba jak se pálilo v milířích
  dřevěné uhlí.
 • 00:16:39 Uhlíře známe jako umouněnce
  ze slavné české pohádky,
 • 00:16:42 šlo přitom o jedno
  z nejdůležitějších řemesel.
 • 00:16:48 Uhlí bylo potřeba pro kovářská
  řemesla, pro sklárny, pro hutě,
 • 00:16:52 málo se využívalo také ve větších
  kuchyních,
 • 00:16:55 takže uhlí bylo potřeba
  už kvůli vrchnostenskému podnikání.
 • 00:17:00 V okolích v lesích se ještě dají
  najít milířové terasy.
 • 00:17:04 Za malého přístupu vzduchu dřevo
  v milířích uhelnatělo
 • 00:17:07 a mělo pak daleko větší výhřevnost.
 • 00:17:09 Vedlejším produktem karbonizace
  byl dehet,
 • 00:17:12 který od uhlířů vykupovali
  kolomazníci.
 • 00:17:15 Míchali ho s olejem nebo s tukem
  a vzniklá směs se nazývala kolomaz,
 • 00:17:20 podle toho že se jí mazala kola,
  ložiska dřevěná.
 • 00:17:25 Koncem 19. století položili
  v horách
 • 00:17:27 víc než 3 km úzkorozchodných
  kolejí.
 • 00:17:31 Když přišla vichřice
  a byl silný polom,
 • 00:17:34 tak lesníci, dřevaři
 • 00:17:36 nestíhali vlastními silami
  či koňskou silou stahovat dříví.
 • 00:17:40 Proto zde byla vybudována
  lesní železnice,
 • 00:17:42 kdy samospádem vozíky
  svážely klády dolů
 • 00:17:45 a koně potom po třech
  vytahovali prázdné vozíky nahoru.
 • 00:17:50 Mezi zapomenutá povolání
  patřili i popeláři.
 • 00:17:53 Nevyváželi ovšem odpadky,
  ale pálili dřevo na popel.
 • 00:17:56 Jeho louhováním
  pak vznikala potaš.
 • 00:17:58 Potaš se používala ve sklářství,
  v mydlářském průmyslu,
 • 00:18:02 v textilním průmyslu,
  k výrobě střelného prachu.
 • 00:18:06 A co takoví smolaři? Zabývali se
  sběrem přírodní pryskyřice.
 • 00:18:10 Vařili ji s vodou, filtrovali
 • 00:18:12 a vymazávali s ní sudy
  a dřevěné nádobí.
 • 00:18:15 Takže až si v lese polepíte novou
  bundu smůlou, můžete jen litovat,
 • 00:18:19 že tito řemeslníci tudy už nechodí.
 • 00:18:22 První zmínka o cechu kamenickém
  v Čechách pochází ze 14. století.
 • 00:18:26 Jeho příslušníci se tehdy těšili
  obrovské vážnosti,
 • 00:18:30 o čemž vypovídá i píseň
  z těchto časů. Její slova zní:
 • 00:18:33 "My sme páni řemesníci,
  sme kameníci.
 • 00:18:36 My robíme z kamene
  všechny svatý fortelně.
 • 00:18:40 My se za to můžem
  dostat do nebe."
 • 00:18:43 Taky do svých řad nepouštěli
  jen tak někoho.
 • 00:18:46 Každý uchazeč
  musel projít přísnými zkouškami.
 • 00:18:49 Třeba vytesat pár stupínků
  točitého schodiště.
 • 00:18:53 Richard Vondrášek z pošumavské
  Čkyně by ale bez problémů prošel.
 • 00:18:59 Práce starých kameníků
  po staletí dotváří ráz krajiny.
 • 00:19:02 Navíc u kamenných křížků lidé
  odnepaměti poklekali s modlitbou.
 • 00:19:06 A právě díla dávných mistrů
  a jejich příběhy
 • 00:19:09 inspirují Richarda Vondráška
  nejvíc.
 • 00:19:12 Patří to do té Šumavy.
  Víceméně mne to oslovuje tím,
 • 00:19:15 že to je pěkná práce,
  která by se měla zachovat.
 • 00:19:20 Vždycky si říkám, proč on tady
  stojí v té krajině,
 • 00:19:23 mohli tam třeba přejet někoho voli
  jako mého pradědu.
 • 00:19:26 Já jsem chodil tou krajinou
  po Šumavě
 • 00:19:29 a viděl jsem tady ta Boží muka,
  co jsou tam.
 • 00:19:31 Tak jsem udělal napodobeninu,
 • 00:19:33 ne úplnou kopii, ale zase
  aby to bylo do toho starého.
 • 00:19:36 A jak že se Richard
  se svým řemeslem potkal?
 • 00:19:39 Můj děda furt říkal,
  hele, tady jdi vedle k sousedům,
 • 00:19:42 jeden opracovává kámen,
  běž se na něj podívat,
 • 00:19:45 ať se taky něco přiučíš.
 • 00:19:47 Tak jsem tam přišel, on byl takový
  staříček, něco přes 70 let.
 • 00:19:51 Přišel, klepal na ten kámen,
  přelamoval ho různě,
 • 00:19:54 dával tam do něj klínky,
  praštil do něj palicí.
 • 00:19:57 Teď já na něj koukal, on říká:
 • 00:19:59 "Hele, tady máš, kluku,
  majzlík, paličku a zkus si to."
 • 00:20:03 7 let jsem ho navštěvoval
  a učil mne různě kalit majzlíky,
 • 00:20:06 jak seknout do kamene,
  poznávat léta na kameni a tak.
 • 00:20:10 I když se možná zdá,
  že kameničina je jen dřina,
 • 00:20:13 pro čkyňského kameníka
  je to i láska.
 • 00:20:15 Ovšem spojená s respektem
  ke kameni, prý je důležité
 • 00:20:18 prastarému materiálu naslouchat
  a porozumět mu.
 • 00:20:21 Když přijedeme na nějakou stavbu,
 • 00:20:23 tak se skamarádím během pár hodin,
  ale dřív mi to trvalo den,
 • 00:20:27 než jsem se vžil do toho kamene,
  jak chce seknout, jak má léta.
 • 00:20:30 Jak se říká, kámen má duši,
  jak říkal ten starý můj učitel.
 • 00:20:34 Proto když vidím,
  jak někdo zápolí s kamenem
 • 00:20:37 a řeže do toho tou palicí,
 • 00:20:39 tak od toho lítají odseky,
  které prostě lítají na vás.
 • 00:20:42 A to je špatně. Ten kámen ho tím
  pádem, jak se říká, fackuje.
 • 00:20:46 Richard Vondrášek má úctu
  i vůči generacím svých předchůdců.
 • 00:20:50 I proto nerad rozbíjí velké kusy,
 • 00:20:52 které před ním těžce ručně
  opracovávali dávní mistři.
 • 00:20:56 A je si vědom
  i nadčasovosti svého řemesla.
 • 00:20:59 Vidíte potom na konci to dílo,
  a je to krásné.
 • 00:21:02 Takže člověk může říct, udělal jsem
  tohle, a zůstane to po něm navěky.
 • 00:21:06 Že po mně opravdu
  už třeba je práce,
 • 00:21:09 která tady bude 500,
  možná 1000 let.
 • 00:21:12 Bude to furt stát, myslím si,
  pokud ten kámen nezvětrná.
 • 00:21:16 Ano. Dobrá konfrontace s tím,
 • 00:21:18 jak nicotně krátký je lidský život
  proti tomu kamennému.
 • 00:21:21 A to stáří se určí podle toho,
  jak je ten kámen zvětralý.
 • 00:21:25 Když je hodně zvětralý,
  z toho se nic nedá dělat,
 • 00:21:28 ale rád si ho prohlédnu,
 • 00:21:30 jak ten kámen větrá podle těch let,
  a tam ta léta jsou opravdu znát.
 • 00:21:34 Takže ten je dokonce 50 milionů,
  100 milionů let starý.
 • 00:21:38 Na různých řemeslných trzích
  Richard udivuje i tím,
 • 00:21:41 jak snadno vytvoří i kamennou
  kouli.
 • 00:21:44 Zprvopočátku je to kostka,
  u toho se srazí hrany.
 • 00:21:47 A potom je na vlastní fantazii,
  jak udělat ten tvar kulatý.
 • 00:21:53 Právě s takovými koulemi
  se kdysi dobývaly hrady.
 • 00:21:56 Richardovy výtvory
  ale hradby neboří,
 • 00:21:59 naopak krášlí pošumavské vesničky.
 • 00:22:01 Někde nový střed návsi,
  jinde opravenou kapličku.
 • 00:22:04 Jedna taková je prý
  jeho srdeční záležitostí.
 • 00:22:07 Já jsem ji s láskou opravoval
  a říkám, když už tady žiju,
 • 00:22:11 tak se sem budu rád ve stáří,
  pokud tady dožiju, i vracet
 • 00:22:15 a koukat se jako ten francouzský
  voják,
 • 00:22:17 který tady kdysi koukal
  na svoji zem,
 • 00:22:19 když se tady léčil
  na tom zámku elčovickém.
 • 00:22:22 Zraněný voják se domů do Francie
  už nevrátil,
 • 00:22:24 ale kaplička, již tu nechali
  vybudovat jeho rodiče, stojí dál.
 • 00:22:28 Možná právě u ní šumavského
  kameníka na svých toulkách potkáte.
 • 00:22:32 V posledních letech stíhala Hřensko
  jedna pohroma za druhou.
 • 00:22:36 Ty nejtěžší rány ale zasadily
  tamním soutěskám povodně.
 • 00:22:40 Víc než sto let budované turistické
  zázemí vzalo před dvěma lety zasvé.
 • 00:22:45 Kaňon se stal opět nedostupným
 • 00:22:47 a výletníci si museli
  na romantickou plavbu
 • 00:22:50 nechat zajít chuť.
  Naštěstí ne na dlouho.
 • 00:22:58 Letos totiž čeští gondoliéři
  opět vypluli. A to v plné parádě.
 • 00:23:04 Povodněmi znepřístupněné soutěsky
  připomněly dávné doby,
 • 00:23:08 kdy tento nádherný přírodní útvar
  tvořil přirozenou bariéru.
 • 00:23:12 Ještě v první polovině 19. století
 • 00:23:14 se totiž nikdo neodvážil
  do nich vstoupit.
 • 00:23:17 Vlastně nebylo ani kam.
  Byla jen hladina divoké řeky
 • 00:23:20 a od ní se vypínající příkrá
  a hladká skaliska
 • 00:23:23 do výšky až 150 m.
 • 00:23:25 Místní této lokalitě říkali trefně
  Konec světa.
 • 00:23:28 Až sázka několika nerozvážných
  dobrodruhů roku 1877
 • 00:23:31 zlomila mystiku místa.
 • 00:23:34 Vzali vory, zmizeli na jedné straně
 • 00:23:37 a k překvapení všech se zjevili
  živi a zdrávi na straně druhé.
 • 00:23:42 V roce 1890
 • 00:23:44 zpřístupnil kníže Edmund Clary
  Aldringen soutěsku veřejnosti,
 • 00:23:48 čemuž předcházelo mnoho let
  usilovné práce,
 • 00:23:50 kdy bylo třeba vybudovat přístupové
  cesty, přístavy, tunely
 • 00:23:54 a zařízení, která dnes slouží
  veřejnosti pro provoz lodiček.
 • 00:24:00 Bohužel po 120 letech, v roce 2010,
  po povodni,
 • 00:24:03 po bleskové povodni, která přišla,
 • 00:24:05 to na některých místech vypadalo
  přesně stejně jako v době,
 • 00:24:09 kdy ještě na nic
  nesáhla lidská ruka.
 • 00:24:12 K něčemu přece jen
  byla ta velká voda dobrá.
 • 00:24:14 Utrhla sice visuté lávky, rozbořila
  přístavní mola a prorazila jezy,
 • 00:24:19 ale s sebou vzala
  i letité naplaveniny.
 • 00:24:22 Tím se značně prohloubilo dno
  řeky Kamenice.
 • 00:24:24 V této části soutěsky tady bývalo
  tak dva a půl až tři metry hloubka.
 • 00:24:30 Nyní je tady až 10 metrů,
 • 00:24:31 proto máme tak dlouhé bidlo,
  které má nějakých 4,5 metru.
 • 00:24:35 A kde nám bidlo pak nestačí,
  tak musíme použít druhý motor,
 • 00:24:39 abychom se vůbec dostali
  na spodní přístaviště.
 • 00:24:42 Divoká soutěska měří 450 metrů
  a jízda trvá 15 minut.
 • 00:24:45 Svět se tu zužuje jen na pár metrů
 • 00:24:47 vymezených zleva i zprava
  mohutnými skalisky.
 • 00:24:51 Ale překvapivě i tak malý prostor
  skýtá nevídanou pestrost.
 • 00:24:54 Stačí trocha fantazie
  a malá nápověda převozníka
 • 00:24:57 a pasažér odhalí v kameni
  obří želvu, kamennou rodinku
 • 00:25:01 nebo spárované ostrůvky lásky.
 • 00:25:03 A pozor, neměli byste se soustředit
  jen na přírodní útvary.
 • 00:25:07 I život v řece Kamenici
  stojí za pozornost.
 • 00:25:09 Z Divoké soutěsky
 • 00:25:11 musíme ale k dalšímu přístavišti
  pokračovat po svých,
 • 00:25:14 což ovšem neznamená menší zážitek.
 • 00:25:17 Procházka úchvatnou,
  někdy až krkolomnou stezkou
 • 00:25:20 připomíná nesmírné úsilí,
  které stála její výstavba.
 • 00:25:24 Na vybudování stezek, tunelů,
  jezů a ostatních věcí
 • 00:25:27 si pozval kníže Clary Aldringen
  baraby,
 • 00:25:31 což byli italští dělníci,
 • 00:25:33 kteří se specializovali na tunely
  a kamenické práce.
 • 00:25:37 Druhá soutěska, Edmundova, dosahuje
  dvakrát takové délky než Divoká,
 • 00:25:41 a nepočítáme-li s oblíbeným pokusem
  převozníků o eskymácký obrat,
 • 00:25:46 je plavba skrz ni klidnější.
  Trvá necelou půlhodinu,
 • 00:25:49 ale ani na minutu vám nedovolí
  se nudit.
 • 00:25:52 Převozníci avizují jedno překvapení
  za druhým, třeba plačící skálu,
 • 00:25:57 opičí rodinku, piraňu,
  Barta Simpsona
 • 00:26:00 i poštovní schránku
  na lahvovou poštu pro vodníka,
 • 00:26:04 kterou prý jednou za dva roky
  vybírá velká voda.
 • 00:26:07 Už více než sto let
 • 00:26:09 tu také překvapují pasažéry
  speciální vodní show.
 • 00:26:13 Tak to byla ta naše malá
  špagátová Niagara.
 • 00:26:19 Ani tím ovšem ještě nebyl repertoár
  divotvorných skalních útvarů
 • 00:26:23 zcela vyčerpán.
 • 00:26:24 Pískovec a voda společně stvořily
  taky vodníkovo křeslo
 • 00:26:28 a horizontu nad řekou vládne zbytek
  kamenné rodinky z Divoké soutěsky.
 • 00:26:32 U posledního jezu plavba sice
  končí, ale výprava nikoli.
 • 00:26:36 Až po dalších dvou kilometrech
 • 00:26:37 nás definitivně vyvede stezka
  z pohádkové říše soutěsek
 • 00:26:41 řeky Kamenice.
 • 00:26:43 A je tu soutěž.
 • 00:26:44 Pepa se minule ptal na město,
  které proslavil léčivý pramen.
 • 00:26:48 Správně bylo C, jsou to Louny.
 • 00:26:50 Výherci gratuluji
  a rovnou nabízím další otázku.
 • 00:26:53 Tentokrát se vypravíme na hrad,
  za jehož zrodem stál Václav I.
 • 00:26:57 V roce 1234 ho nechal vystavět
  nad soutokem dvou řek.
 • 00:27:01 Když ještě dodám,
  že jeho nejtajemnější částí je věž,
 • 00:27:04 v níž byly kdysi uloženy
  korunovační klenoty,
 • 00:27:07 asi už budete vědět, zda jsme:
 • 00:27:14 Odpovědi čekáme
  do čtvrteční 14. hodiny
 • 00:27:17 a jednomu z vás pak pošleme naše
  knížky a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:27:24 Scénář posledních zářijových toulek
  jsme beze zbytku vyčerpali.
 • 00:27:28 Vy ale vandrujte směle dál.
 • 00:27:30 Inspiraci najdete
  třeba na našem webu,
 • 00:27:33 kam nám můžete
  i nějaký vlastní tip poslat.
 • 00:27:35 Budeme se těšit.
  Jinak příště vás Pepa zavede
 • 00:27:38 mimo jiné do unikátního muzea
  včelařství v Chlebovicích.
 • 00:27:42 Tak mu nedejte košem.
 • 00:27:44 A taky nezapomeňte,
  že v úterý po Bakalářích
 • 00:27:47 budeme opět společně
  vychutnávat Slovensko.
 • 00:27:50 Já vám přeju pohodovou neděli
  ve společnosti pohodových lidí.
 • 00:27:53 Na viděnou.
 • 00:27:56 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2012