iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 7. 2012
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
11270
zhlédnutí

Toulavá kamera

Vévodkyně Savojská velká mecenáška Černokostelecka — Pražírna kávy v Borohrádku — Jurkovičova rozhledna — Divoká Orlice — Chovatelem v ústecké zoo — Statek Bernard

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:17 Dobrý den přátelé.
 • 00:00:19 Prázdniny konečně začaly
  a já doufám,
 • 00:00:23 že je na rozdíl ode mě netrávíte
  v práci,
 • 00:00:26 nýbrž někde v přírodě či u vody
 • 00:00:28 a plnými doušky si vychutnáváte
  letního lenošení.
 • 00:00:31 A pokud taky zatím nemáte
  to štěstí,
 • 00:00:34 dopřejte si alespoň
  malou kompenzaci
 • 00:00:36 v podobě virtuálního vandru
  s naší TOULAVOU KAMEROU.
 • 00:00:40 Troufnu si říct,
 • 00:00:41 že jsem pro vás namixovala velmi
  lahodný koktejl plný zážitků.
 • 00:00:45 Takže startujeme.
 • 00:00:47 A rovnou příběhem o šlechetné
  a velmi obětavé vévodkyni.
 • 00:00:51 Byť Marie Terezie Savojská neměla
  zrovna na růžích ustláno,
 • 00:00:54 o svůj lid pečovala téměř mateřsky.
 • 00:00:57 Pak vám naservíruji
  šálek voňavé kávy,
 • 00:00:59 a krom toho si v půvabné pražírně
  v Borohrádku
 • 00:01:02 vyslechneme několik legend
  o jejím objevení.
 • 00:01:05 Následně se náležitě posilněni
 • 00:01:07 vyšplháme na zbrusu novou
  rozhlednu.
 • 00:01:10 Vyrostla podle návrhu slavného
  architekta Dušana Jurkoviče
 • 00:01:14 na Karlově kopci.
 • 00:01:15 Vydáme se taky na vodu.
  Ovšem pozor.
 • 00:01:18 Divokou Orlici dokáží zkrotit
  jen hodně zkušení vodáci.
 • 00:01:22 A což takhle stát se na den
  chovatelem slonů. Je libo?
 • 00:01:25 V ústecké ZOO
  budete mít tu možnost.
 • 00:01:28 A nakonec nám na statku Bernard
  mimo jiné povědí,
 • 00:01:31 jak řeka Oře přišla ke svému jménu.
 • 00:01:37 Úvod našeho pořadu bude patřit
  osvícené dámě,
 • 00:01:40 která se tučným písmem zapsala
  do dějin Černokostelecka.
 • 00:01:44 Na scénu sem Marie Terezie Savojská
  vstoupila přesně před 300 lety,
 • 00:01:49 což byl pro místní důvod,
  vzdát jí hold velkolepou výstavou.
 • 00:01:53 Pro svou dobrotu a charitativní
  činnost
 • 00:01:56 byla totiž mezi lidmi nesmírně
  oblíbená.
 • 00:01:58 Dokonce ji nazývali Bílou paní.
 • 00:02:01 Marie Terezie Savojská pocházela
 • 00:02:04 z dolnorakouského rodu
  Liechtensteinů,
 • 00:02:06 jehož kořeny sahají
  až do 12. století.
 • 00:02:09 Podle legendy ho založil
  chudý horník,
 • 00:02:12 který šlechtický titul získal
  za svou poctivost.
 • 00:02:16 Při kutání uhlí prý našel
  vzácný kámen
 • 00:02:19 a odevzdal ho majiteli panství.
 • 00:02:21 Ten se mu pak za ušlechtilý čin
  bohatě odměnil.
 • 00:02:24 K nejvýznamnějším příbuzným
  Marie Terezie Savojské
 • 00:02:27 patří bezesporu sám její otec,
  Jan Adam I.
 • 00:02:31 Byl vynikající hospodář,
  císařský diplomat a dvořan.
 • 00:02:34 Zasloužil se o mnoho významných
  staveb na území Rakouska a Moravy.
 • 00:02:40 A také o vznik dnešního
  Liechtensteinského knížectví,
 • 00:02:44 když koncem 17. a začátkem
  18. století
 • 00:02:46 koupil panství Schellenberg
  a hrabství Vaduz,
 • 00:02:49 jehož hlavní město je dneska
  sídelním městem knížectví.
 • 00:02:53 V roce 1712 po smrti Jana Adama I.
  zdědila panství jeho dcera
 • 00:02:57 princezna Marie Terezie
  z Liechtensteinu.
 • 00:02:59 Pro ni mělo Černokostelecko
  velký význam,
 • 00:03:02 o 12 měsíců později se totiž
  právě tady provdala
 • 00:03:05 za vévodu Evžena Tomáše Savojského,
 • 00:03:07 který měl usednout
  na savojský trůn.
 • 00:03:10 Jejich šťastnému manželství
 • 00:03:12 však osud nedopřál
  příliš dlouhého trvání.
 • 00:03:15 Vévodkyně ve svých 35 letech
  ovdověla,
 • 00:03:17 navíc o čtyři roky později
  přišla i o své jediné dítě.
 • 00:03:21 Od tohoto roku vévodkyně
  již jako vdova
 • 00:03:24 se plně začala věnovat
  charitativním projektům
 • 00:03:27 na území Černokostelecka
  a přilehlých krajů
 • 00:03:30 a také ve Vídni,
 • 00:03:31 budováním kostelů, špitálů
  a péčí o chudé,
 • 00:03:34 která výrazně překračovala obvyklé
  meze v barokních Čechách.
 • 00:03:39 V kraji nechala vystavět
  sochy Sv. Donáta
 • 00:03:41 k ochraně svých poddaných
  před krupobitím.
 • 00:03:44 Založila chudinský fond a dokonce
  místním dětem platila vzdělání.
 • 00:03:49 Není proto divu,
  že byla mezi lidmi velmi oblíbená.
 • 00:03:53 Na výstavě si můžete prohlédnout
  nejen portrét slavné vévodkyně,
 • 00:03:57 ale i vyobrazení jejího chotě
  v dětství.
 • 00:03:59 Dále pak třeba kopii svatební
  smlouvy nebo Lichtensteinský erb.
 • 00:04:04 Asi nejcennějším exponátem
  naší výstavy
 • 00:04:06 je takzvaná Zlatá kniha
  Černokostelecká,
 • 00:04:09 která vznikla v letech
  1672 až 1677
 • 00:04:12 a která a dokumentuje robotní
  povinnosti
 • 00:04:15 a příslušenství k panství
  Černokosteleckému
 • 00:04:18 včetně vybavení zámku.
 • 00:04:19 Je to jeden z nejpodrobnějších
  urbářů
 • 00:04:22 a říká se, že to je nejkrásnější
  urbář v českých zemích.
 • 00:04:26 V Kostelci nad Černými lesy
  se dochovala také řada památek,
 • 00:04:29 které vlídnou vévodkyni
  připomínají. Na tamním zámku,
 • 00:04:33 kde dnes sídlí Školní lesní podnik
  České zemědělské univerzity,
 • 00:04:36 se v kapli Sv. Vojtěcha provdala
 • 00:04:38 za už zmiňovaného vévodu
  Evžena Tomáše Savojského.
 • 00:04:41 V roce 1759 také nechala část zámku
  odít do barokního hávu,
 • 00:04:45 a to pražským architektem
  Josefem Jägerem.
 • 00:04:47 Nějakou dobu zde i pobývala.
 • 00:04:52 Marie Terezie měla
  velmi dobré srdce
 • 00:04:55 a pro své poddané se snažila
  dělat co nejvíce.
 • 00:04:58 Vybudovala nový špitál
  pro své poddané,
 • 00:05:00 bylo to pro 12 žen a 12 mužů.
 • 00:05:03 A ten špitál měl kupodivu na svou
  dobu velmi pokrokové vytápění.
 • 00:05:07 Měl vlastně ústřední vytápění
  své doby.
 • 00:05:10 Přímo v centru města díky ní
  v roce 1735
 • 00:05:12 vyrostl také kostel
  svatých Andělů Strážných,
 • 00:05:15 jehož stejnojmenné sousoší
  v interiéru
 • 00:05:18 mělo opět zachraňovat její poddané.
  Vévodkyně zvelebovala celé panství.
 • 00:05:23 Například po třicetileté válce
  zdevastované město Říčany
 • 00:05:26 postavila téměř od základu.
 • 00:05:28 300. výročí příchodu šlechtičny
  do zdejšího kraje
 • 00:05:31 je věnována i výstava v kosteleckém
  hrnčířském muzeu.
 • 00:05:35 Zdobí ji i současné fotografie
 • 00:05:37 vládnoucího knížete Liechtensteinu
  Jana Adama II.
 • 00:05:40 Víc ale prozradí samotná výstava,
  která potrvá do konce července.
 • 00:05:44 Jste-li, stejně jako já,
  milovníky voňavé kávy,
 • 00:05:47 bez které si navíc nedokážete
  ranní siestu vůbec přestavit,
 • 00:05:50 pak vás jistě potěší
  naše další zastavení.
 • 00:05:53 Zavedu vás totiž do Borohrádku,
 • 00:05:56 kde jsem objevila malou pražírnu
  lahodného životabudiče,
 • 00:05:59 krom toho okořeněnou
  o půvabné muzeum
 • 00:06:02 tohoto snad nejrozšířenějšího
  nápoje na světě.
 • 00:06:05 Oboje před 20 lety
  otevřel Petr Frolík.
 • 00:06:10 Když se v roce 1989 Petr Frolík
  rozmýšlel,
 • 00:06:14 jakým směrem se vydá v podnikání,
  vybavil se mu krámek,
 • 00:06:18 kam jako kluk chodil rodičům
  kupovat kávu.
 • 00:06:21 Nádherně to tam vonělo.
 • 00:06:23 No a začal jsem se tím zabývat,
 • 00:06:25 takže nejdřív jsem si sehnal
  materiály o kávě
 • 00:06:28 a pak dodavatele strojů,
 • 00:06:30 kteří by mi dodali mašiny
  a naučili by mě na tom dělat.
 • 00:06:35 Pak jsem si odjel na měsíc
  do Itálie na zkušenou,
 • 00:06:38 kde jsem načerno chodil a špízoval,
  co jak se dělá.
 • 00:06:42 No a od té doby to praktikuju.
 • 00:06:44 Na těch začátcích nemůžeme říct,
  že bychom to uměli
 • 00:06:47 a že bychom dělali kávu dobrou.
 • 00:06:49 Nebyla v té vrcholové hladině,
  tak jak kávu děláme dneska.
 • 00:06:53 Káva pochází z Habeše,
  objevili ji tam ve 13. století.
 • 00:06:57 Její zrnka provází několik legend.
  Nejblíž k pravdě má zřejmě tahle.
 • 00:07:01 Pastevci když přihnali večer stádo
  koz z pastvy a založili oheň,
 • 00:07:06 tak na to naložili větve,
  na kterých byla ta káva,
 • 00:07:09 ty kávové plody, hodili to do ohně
  a z toho se začala linout vůně,
 • 00:07:13 která ty kozy přilákala.
 • 00:07:15 A protože vždycky jim ty kozy
  okamžitě usnuly večer,
 • 00:07:19 jak byly utahané z pastvy,
 • 00:07:21 tentokrát řádily
  a byly takové oživené.
 • 00:07:23 Tak tu kávu dali svým šamanům,
 • 00:07:26 no a ti to zkoušeli,
  až z toho vyrobili nápoj,
 • 00:07:30 který se konzumoval při večerních
  modlitbách,
 • 00:07:33 aby se udrželi v bdělosti.
 • 00:07:35 Posléze to dostal jako dar
  Ludvík XIV.,
 • 00:07:39 který si přivezl sazenici
  do Evropy.
 • 00:07:42 No a dál už se to rozvezlo po světě
  díky kolonizačním výpadům.
 • 00:07:48 Borohrádecká pražírna dováží
  suroviny z celého světa.
 • 00:07:52 Hlavně ze Střední a Jižní Ameriky,
  Asie a Afriky.
 • 00:07:55 K výrobě lahodného nápoje používají
  Frolíkovi
 • 00:07:59 dva základní druhy kávy,
  Robustu a Arabicu.
 • 00:08:02 Ty dál míchají do 6 druhů směsí.
 • 00:08:04 Společným znakem
  je tradiční způsob pražení.
 • 00:08:07 Tady máme stroj,
  na kterém se pražila kdysi káva.
 • 00:08:11 Vidíte, že technologie
  je podobná dnešní době.
 • 00:08:16 Je zde buben,
  do kterého se nasype zelená káva
 • 00:08:19 a následně se musí ručně točit
  s tím bubnem.
 • 00:08:22 Dneska se praží káva na těchto
  pražicích strojích,
 • 00:08:25 kde se sype káva nahoru,
  následně jde do pražícího bubnu,
 • 00:08:29 kde se za neustálého míchání praží
  po dobu 20 až 25 minut.
 • 00:08:33 Musím hlídat barvu
  jednotlivých zrn tak,
 • 00:08:36 aby káva byla dostatečně upražená,
  ale zase ne přepražená.
 • 00:08:39 Následně se otevře poklop
 • 00:08:41 a káva se sype do chladicího bubnu,
  kde se chladí.
 • 00:08:45 Při středním stupni není káva
  ani do kysela, ani nahořklá.
 • 00:08:49 Tuhle chuť preferují
  na jihu Evropy, třeba v Itálii
 • 00:08:52 a zrna proto praží více do tmava.
 • 00:08:55 Káva by se měla ochutnávat tím,
  že se prostě nalije do pusy,
 • 00:08:59 pustí se na kořen jazyka,
  pustí se pod jazyk
 • 00:09:02 a pak teprve se polkne.
 • 00:09:03 Při výdechu kávy cítíme, jakou
  má chuť a co všecko v sobě má.
 • 00:09:07 Můžeme cítit hořké mandle,
  sladké mandle, oříšky,
 • 00:09:10 můžeme z toho cítit ovoce,
  podle toho, odkud je.
 • 00:09:13 Je to vlastně jako u vína.
 • 00:09:15 Každá zahrada, každá oblast
  má svoji chuť.
 • 00:09:18 Káva vcelku má blahodárné účinky
  na organismus.
 • 00:09:21 Rozšiřuje cévy, koriguje tlak,
  ovšem musí být správně připravená,
 • 00:09:25 nesmí se pít jako turek
  a nechat to celý den louhovat,
 • 00:09:29 protože tam se uvolňují třísloviny,
  které škodí.
 • 00:09:32 Vůbec nejdražší káva
  se připravuje ze zrn,
 • 00:09:35 která prošla trávicím traktem
  kunovité šelmy cibetky.
 • 00:09:38 Z jejích bobků je v Indonésii
  vybírají ručně.
 • 00:09:41 Cena? 15 000 až 18 000 korun
  za kilo.
 • 00:09:45 Nápoji se připisují
  protirakovinné účinky
 • 00:09:48 a lidi věří i v to,
  že prodlužuje život.
 • 00:09:50 No nezkuste to za ty peníze.
 • 00:09:54 Krajina kolem Rožnova pod Radhoštěm
 • 00:09:56 je neodmyslitelně spjata
  s Dušanem Jurkovičem.
 • 00:09:59 Vždyť kdo by neznal jeho proslulou
  Maměnku a Libušín na Pustevnách?
 • 00:10:04 Nedávno k nim ovšem přibyla
  nová dominanta. A ne ledajaká.
 • 00:10:08 Světlo světa totiž spatřila
  rozhledna,
 • 00:10:10 již slavný architekt navrhl
  už v roce 1896
 • 00:10:13 a která dlouhá léta odpočívala
  ve slovenském archivu.
 • 00:10:18 Ještě před 80 lety se do okolí
  Rožnova vydávali lázeňští hosté.
 • 00:10:23 Procházky na zdravém vzduchu
  byly součástí terapie
 • 00:10:26 a promenádní chodníčky
  v těsné blízkosti skanzenu
 • 00:10:29 vedly až na vrchol Karlova kopce.
 • 00:10:32 Právě ony pomohly při rozhodování,
  kde Jurkovičovu rozhlednu postavit.
 • 00:10:36 Obrázek, který Jurkovič
  pro nás zanechal,
 • 00:10:39 je kolorovaná kresba na výkresové
  čtvrtce, nabarvená jenom do hněda.
 • 00:10:43 V zásadě z toho nevyčtete
  mnoho detailů,
 • 00:10:48 je to pohled na čelní stěnu
  a nic víc.
 • 00:10:50 Žádný půdorys,
  žádné konstrukční řešení.
 • 00:10:54 Byla to jedna z prvních kreseb,
 • 00:10:56 které Jurkovič tady na Valašsku
  nakreslil.
 • 00:10:59 Pustevny byly prosím pěkně později
  asi o dva roky.
 • 00:11:02 A protože je to stavba vertikální,
 • 00:11:04 a ta byla vůbec jedna a jediná,
  kterou nakreslil, jinou nenajdete,
 • 00:11:09 tak to bylo dost složité
  rozhodování,
 • 00:11:11 jak barvit a jestli vůbec barvit.
 • 00:11:14 Nejprve ale bylo zapotřebí vytvořit
  vědeckou rekonstrukci návrhu.
 • 00:11:18 Duch Jurkovičovy doby byl pak cítit
  i při samotné realizaci stavby,
 • 00:11:23 použity totiž byly
 • 00:11:24 tradiční a ruční tesařské,
  klempířské a kovářské postupy.
 • 00:11:28 Oproti Jurkovičovu návrhu
  jsme museli provést změnu.
 • 00:11:31 Tuhle plnou stěnu roubenou
  vodorovným dřevem
 • 00:11:34 jsme nahradili dřevem stojatým
  zavětrovaným, odřevovými kříži.
 • 00:11:43 To aby splňovala současné normy
  a požární předpisy.
 • 00:11:46 Na stavbu bylo použito
 • 00:11:48 na 150 kubíků převážně
  smrkového dřeva.
 • 00:11:51 Její základ ale tvoří
  pevný dubový rám a schody.
 • 00:11:55 K vyhlídkové plošině ve výšce
  19 metrů jich musíte zdolat 81.
 • 00:11:59 Vybrat si pak odtud můžete
  další cíl výletu.
 • 00:12:02 Doporučujeme vrchol Hradisko,
 • 00:12:04 přírodní i historický poklad
  Rožnovska.
 • 00:12:07 Z města k němu vede
  tříkilometrová stezka.
 • 00:12:10 Dříve lidé nepotřebovali akvárium,
 • 00:12:12 stačilo, když si zašli podívat se
  k tomu velkému množství tůní,
 • 00:12:16 dneska jich už tolik není,
 • 00:12:19 a mohli pozorovat ten úžasný svět,
  svět vážek, obojživelníků.
 • 00:12:23 Jednu z takových tůní můžete vidět
  i na naučné stezce Hradisko.
 • 00:12:27 Je domovem mnoha druhů
  obojživelníků,
 • 00:12:30 tak například můžeme zde spatřit
  čolka horského, čolka obecného,
 • 00:12:34 celoevropsky chráněnou
  kuňku žlutobřichou.
 • 00:12:37 V době největšího rozkvětu
  lázeňství
 • 00:12:39 byla podél cesty k vrcholu Hradiska
  vysazena lipová alej.
 • 00:12:43 Když ale provozování koupelí
  v Rožnově skončilo,
 • 00:12:46 přestaly být stezky udržované,
  a s nimi i celé stromořadí.
 • 00:12:50 Ty stromy postupně odumírají,
  ale jsou plné života.
 • 00:12:53 Larvy hmyzu je využívají ke svému
  vývoji,
 • 00:12:56 ty dutiny obývají různí ptáci,
  pak jsou to i netopýři,
 • 00:13:00 naprosto pravidelně tady hnízdí
  i sovy.
 • 00:13:04 Na rozdíl od těchto takzvaných
  doupných stromů v lázeňské aleji
 • 00:13:08 je tahle lípá stále živá, pyšní se
  úctyhodným stářím i rozměry.
 • 00:13:12 Hradisko přitahovalo pro svou
  polohu pozornost lidí odpradávna,
 • 00:13:16 už ve středověku stával
  na jeho vrcholu hrad Rožnov,
 • 00:13:19 první zmínka o něm pochází
  z roku 1372.
 • 00:13:22 Jedním z posledních majitelů hradu
  byl Jaroslav ze Šelemberka,
 • 00:13:26 který v roce 1526 začal hledat
  na úpatí Hradiska stříbrnou rudu.
 • 00:13:31 Z nedaleké osady Staré Zubří
  vzal dělníky
 • 00:13:33 a ti mu pracovali v těch dolech.
  Byly to často nelidské podmínky,
 • 00:13:38 a proto jedné noci sbalili celou
  osadu a utekli do Uher.
 • 00:13:43 Když se pak na hradě usadila
  loupežnická tlupa,
 • 00:13:46 byl na příkaz krále Ferdinanda I.
  obsazen armádou a pobořen.
 • 00:13:50 Do dnešních dnů
  tak z něj mnoho nezbylo,
 • 00:13:52 ale odměněni za trochu námahy
  přece jen budete.
 • 00:13:55 Čistou přírodou
 • 00:13:57 a nezvyklým pohledem
  na celý Rožnov pod Radhoštěm.
 • 00:14:00 Před rokem jsme se společně plavili
  po Tiché Orlici, vzpomínáte si?
 • 00:14:05 No a letos vás pro změnu vezmu
  na její bouřlivější sestru,
 • 00:14:09 Divokou Orlici.
 • 00:14:15 Pramení v Polsku
 • 00:14:17 v horských rašeliništích
  Czarne bagno a Topielisko,
 • 00:14:20 a to v nadmořské výšce 800 metrů.
 • 00:14:22 Na naše území vstupuje
  nad obcí Trčkov
 • 00:14:24 a od soutoku s Černým potokem
  tvoří státní hranici.
 • 00:14:28 Třicetikilometrový úsek končí
 • 00:14:30 v malebném chráněném území
  nazvaném Zemská brána.
 • 00:14:33 A právě tady začínáme
  naše putování.
 • 00:14:38 Na území Česka
 • 00:14:39 vstupuje Divoká Orlice
  úzkým řečištěm plným balvanů.
 • 00:14:43 Přes ně se klene technická památka,
 • 00:14:45 kamenný most postavený
  v letech 1901 až 1903.
 • 00:14:50 Na stavbu byli vybráni italští
  stavitelé, takzvaní barabové,
 • 00:14:54 kteří tady v Čechách stavěli tunely
  na železnici.
 • 00:14:57 Udělali základy 5 metrů do hloubky.
 • 00:14:59 V těch 5 metrech ale bohužel
  našli vrstvu písku zhruba 15 cm,
 • 00:15:03 a protože bylo potřeba,
  aby ty základy byly opravu pevné,
 • 00:15:07 tak museli lámat skálu
  ještě další dva metry do hloubky.
 • 00:15:11 Taková rarita, v tehdejší době tady
  brali za tuto práci 3 až 5 grošů,
 • 00:15:15 zatímco naši dělníci brali
  jenom 90 krejcarů.
 • 00:15:22 Kilometr pod mostem stojí odedávna
  dřevěná lávka.
 • 00:15:25 Postavili ji formani a dřevaři,
  aby si zkrátili cestu.
 • 00:15:28 Častěji než oni sami
  ji ale využívali pašeráci.
 • 00:15:32 Nejvíce to bylo
  po první světové válce,
 • 00:15:35 kdy se pašovaly věci denní potřeby
 • 00:15:37 jako cukr, petrolej, cikorka,
  tabák.
 • 00:15:40 Řeka dělá v těchto místech čest
  jménu Divoká.
 • 00:15:43 Naposled si krutou daň
  vybrala v roce 2005.
 • 00:15:46 Na loď nasedáme o trochu níž,
  u Klášterce nad Orlicí.
 • 00:15:50 Divoká Orlice má částečně svůj
  název odvozen od horního toku,
 • 00:15:56 kde je v případě velké vody
  jarního tání
 • 00:15:59 několikanásobně zvýšen průtok
  v úzkém korytu mezi velkými balvany,
 • 00:16:04 a je vhodná jenom
  pro velmi zkušené vodáky.
 • 00:16:10 Pro méně zkušené vodáky
  bych doporučoval
 • 00:16:13 nastupovat do lodi
  pod pastvinskou přehradou.
 • 00:16:16 Klášterec zdobí jeden z nejstarších
  kostelů v Čechách.
 • 00:16:20 V Královéhradeckém kraji
 • 00:16:22 není významnější architektonické
  památky z hloubi věků.
 • 00:16:26 Obestírá ji hned několik záhad,
 • 00:16:28 třeba podivné postavy
  na venkovní zdi.
 • 00:16:31 Historici diskutují také o nedávno
  objevených nápisech uvnitř,
 • 00:16:35 které stavbu datují už do roku 453
  našeho letopočtu.
 • 00:16:40 Možné je, že na tomto místě
  stálo nějaké pohanské obětiště,
 • 00:16:47 protože podél Divoké Orlice
  vedla prastará obchodní stezka
 • 00:16:52 do území dnešního Klodzka
  do Polska.
 • 00:16:56 Další možnost je,
  že tam zapomněli napsat jedničku.
 • 00:17:00 A ta třetí možnost je,
 • 00:17:02 že se tu zastavila křesťanská mise,
  která šla z Irska až do Gruzie.
 • 00:17:07 Další rarita, Vejdova lípa.
 • 00:17:10 Nejstarší a nejmohutnější strom
  východních Čech.
 • 00:17:13 Roste 800 let, na výšku měří
  21 metrů a kolem dutého kmene 13 m.
 • 00:17:20 O této lípě se vypráví,
  že také naříkala.
 • 00:17:23 To trvalo do té doby,
  než se otevřel kmen
 • 00:17:26 a v tom vyhnilém kmeni
  se našly kosterní zbytky pasáčka,
 • 00:17:30 který kdysi dávno do lípy spadl
  z koruny stromu.
 • 00:17:35 Když lidé tyto zbytky odstranili
  a uložili je,
 • 00:17:39 tak lípa se svým naříkáním
  přestala.
 • 00:17:41 Zpátky na loď.
 • 00:17:43 Proplouváme přehradu Pastviny
  a míříme do Žamberku.
 • 00:17:46 Cílem cesty je Tyršova rozhledna.
 • 00:17:48 Tyršova rozhledna byla postavena
  v roce 1932
 • 00:17:53 podle plánu husitské hlásky,
 • 00:17:55 která je v jižních Čechách
  nazývána Hýlačka u Tábora.
 • 00:17:58 V současné době bohužel už je jen
  naše rozhledna tohoto typu,
 • 00:18:02 protože Hýlačka
  na začátku roku 2012 vyhořela.
 • 00:18:05 Rozdíl mezi těmito dvěma
  rozhlednami je v tom,
 • 00:18:08 že žamberecká Rozárka
  má pod střechou
 • 00:18:10 ještě jednu možnost výhledu.
 • 00:18:13 Loučíme se tedy pohledem
  na horské panorama. Krása.
 • 00:18:17 Kdo má ve svém okolí nějakou ZOO,
 • 00:18:20 může čas od času propadnout dojmu,
  že ji zná už téměř dokonale.
 • 00:18:24 Každou rodinnou návštěvu s dětmi
  bereme totiž nejčastěji právě tam.
 • 00:18:28 Protože je to tak říkajíc
  sázka na jistotu.
 • 00:18:31 Ale ruku na srdce, přátelé.
  Co si užije sám hostitel,
 • 00:18:34 viděl-li stejná zvířata,
  navíc ve stejných výbězích,
 • 00:18:38 minimálně stokrát?
 • 00:18:39 Ústecká zahrada proto
  pro podobné dobrodince
 • 00:18:42 připravila velmi speciální
  zážitkové programy.
 • 00:18:46 Každá ZOO se dělí na dva světy.
  Ten před mříží, sklem nebo ohradou
 • 00:18:50 a ten uvnitř klecí, terárií
  a výběhů.
 • 00:18:53 První patří návštěvníkům, druhý
  je jim naopak přísně zapovězen.
 • 00:18:58 Tam vládnou samotná zvířata
  a pak také jejich chovatelé.
 • 00:19:02 Přiznejme si, kdo z nás ale někdy
  nezatoužil
 • 00:19:05 vyměnit si to alespoň na den
  s chovatelem,
 • 00:19:08 a dostat se do bezprostřední
  blízkosti
 • 00:19:10 úchvatných tvorů z divočiny.
 • 00:19:12 Doma se starám
  o tyhle dva pejsky.
 • 00:19:17 Ale vždycky, když navštívím
  zoologickou, tak si říkám,
 • 00:19:20 jaké by to bylo pečovat
  třeba o opice nebo dokonce slony.
 • 00:19:23 Láká mě si to vyzkoušet.
 • 00:19:25 Ústecká ZOO se tedy rozhodla
 • 00:19:28 vyplnit podobným snílkům
  jejich touhu,
 • 00:19:30 tedy stát se na jeden den
 • 00:19:32 chovatelem toho největšího
  suchozemského savce.
 • 00:19:35 V Ústí chovají dvě samice slona
  indického, Delhi a Kalu.
 • 00:19:40 Obě dvě jsou zvyklé na lidi, takže
  není problém s kontaktem s nimi.
 • 00:19:44 Je dobré k nim přistupovat zepředu,
  aby o vás předem věděli.
 • 00:19:47 Povídat jim, aby vás i slyšeli.
 • 00:19:50 Není problém jim položit
  na jazyk krmení,
 • 00:19:53 ony jsou na to celkem zvyklé.
 • 00:19:55 A vlastně tím se s nimi
  nějakým způsobem seznámíte.
 • 00:19:58 A ony pochopí,
  že od vás nehrozí žádné nebezpečí.
 • 00:20:01 Sloní koupel vypadá na první pohled
  trochu drsně,
 • 00:20:04 ale pro drobečka vážícího
  přes tři tuny
 • 00:20:07 je tlaková stříkačka
  asi tou nepříhodnější sprchou.
 • 00:20:10 A pozor, namísto rejžáku vyžaduje
  údržba sloní kůže drátěný kartáč.
 • 00:20:14 A je nutné nebát se přitlačit.
 • 00:20:16 Takže kolem toho oka velice opatrně.
 • 00:20:19 A důležité, tady je další citlivé
  místo pro toho slona,
 • 00:20:23 to je takzvaná spánková žláza.
 • 00:20:25 Pro koho je slon pro začátek
  příliš velkým soustem,
 • 00:20:28 může si roli chovatele vyzkoušet
  na obyvatelích exotária.
 • 00:20:32 Na uklizení terária
  třeba dychtivě čekají
 • 00:20:35 kaloni pobřežní
  z jihovýchodní Asie.
 • 00:20:38 Nejblíž k nám, teď to přelézá,
  tak to je Ivuška.
 • 00:20:42 Je to náš kaloň, kterého jsme
  pomohli mámě dochovat
 • 00:20:45 od odstavu na přechod
  na pevnou stravu
 • 00:20:48 a podařilo se nám ji
  po několika týdnech po odstavu
 • 00:20:51 úspěšně vrátit do skupiny,
  kde funguje dodneška.
 • 00:20:57 V kůži chovatele
 • 00:20:58 máte také šanci dokonale poznat
  jídelníček svých svěřenců.
 • 00:21:02 A hned si také ověřit,
 • 00:21:04 zda jste uvařili chutnou krmi
  a strávníkům náležitě šmakuje.
 • 00:21:08 Jsou stejní jako lidé
 • 00:21:10 a hrozně rádi nejdřív vybírají
  očima,
 • 00:21:12 to znamená, že jídlo jim dělá
  stejnou radost jako nám
 • 00:21:16 a musí se jim aranžovat
  a nachystat, aby to bylo úhledné.
 • 00:21:21 Kdo se necítí plnit roli chovatele
  se vším všudy,
 • 00:21:24 tedy i s méně příjemnými
  povinnostmi,
 • 00:21:27 může zážitkový program
  omezit pouze na krmení.
 • 00:21:30 Můžete takhle z dlaně
  anebo dát normálně takhle
 • 00:21:34 a oni si to tím jazykem vezmou.
 • 00:21:39 Slintají hrozně.
 • 00:21:41 Dostávají seno, větve, pak mají
  speciální granulát pro žirafy,
 • 00:21:45 vojtěškový granulát,
 • 00:21:47 ovoce a zeleninu
  a různé vitamíny, minerální látky.
 • 00:21:56 Nevšední zkušenost otevře příchozím
  zcela nový pohled do světa zvířat.
 • 00:22:00 Musím říct, že to byl úžasný
  zážitek,
 • 00:22:03 přijít do kontaktu se zvířaty,
 • 00:22:05 která člověk zná normálně
  jenom skrz sklo nebo skrz mříže.
 • 00:22:08 Ale musím přiznat,
 • 00:22:10 že práce ošetřovatele v ZOO
  je někdy pěkná fuška.
 • 00:22:13 Přijďte sami poznat zoologickou
  zahradu z té druhé strany.
 • 00:22:17 Chovatelem na jeden den se můžete
  stát po dovršení plnoletosti.
 • 00:22:20 Ale krmení či doprovázení slonů
  na procházkách
 • 00:22:23 umožňují zážitkové programy
  už od 12 let.
 • 00:22:29 Jednu řeku jsme dnes už společně
  brázdili a teď nás čeká další.
 • 00:22:33 I když to bude poněkud zvláštní
  plavba.
 • 00:22:36 Vítejte na Ohři,
 • 00:22:37 kdysi pověstné množstvím ryb
  a taky svým dravým proudem.
 • 00:22:41 Keltové ji možná právě proto
  říkali Agara.
 • 00:22:44 Přičemž Ag znamená losos
  a Ara tekoucí voda.
 • 00:22:47 Do její barvité historie,
 • 00:22:49 ale taky neméně zajímavé
  současnosti
 • 00:22:52 se můžete ponořit v zábavném
  centru,
 • 00:22:54 které otevřeli na Statku Bernard
  u Sokolova.
 • 00:22:59 Statek leží
  u jednoho z povrchových dolů
 • 00:23:01 v Královském Poříčí.
 • 00:23:03 Ve 30. letech minulého století
  ho založili jako hospodářský dvůr,
 • 00:23:07 který uhelné společnosti dodával
  maso a plodiny.
 • 00:23:11 Tradiční chebský styl oprášila
  po roce 2000
 • 00:23:13 velkorysá rekonstrukce, po níž tu
  vzniklo centrum lidových řemesel,
 • 00:23:18 teď nově doplněné i expozicí
  věnované Ohři.
 • 00:23:21 Venkovní část začíná
  u symbolického pramene.
 • 00:23:24 Na jezu si děti mohou
  pouštět lodičky
 • 00:23:27 nebo si například zarýžovat zlato,
 • 00:23:31 nachází se zde chlebová
  a keramická pec
 • 00:23:34 a je zde model bahenní sopky
  nebo model středověkého jeřábu.
 • 00:23:39 Všechno to jsou zajímavosti,
  které jsou kolem řeky Ohře,
 • 00:23:43 protože na řece Ohři se nachází
  Soos,
 • 00:23:45 který je znám svou vulkanickou
  činností,
 • 00:23:48 stavební jeřáb se používal
  v okolí řeky Ohře na stavění mostů
 • 00:23:52 a různých zajímavostí.
 • 00:23:54 Tak si zde menší návštěvníci
  i větší samozřejmě mohou vyzkoušet,
 • 00:23:58 jak složité bylo tento jeřáb
  ovládat.
 • 00:24:01 Vnitřní expozici vévodí zmenšené
  řečiště
 • 00:24:03 se všemi zajímavostmi
  rozesetými podél celého toku.
 • 00:24:07 Detaily se návštěvník dozví
 • 00:24:09 z komentářů a videí
  na dotykových panelech.
 • 00:24:15 Pak se může pokusit rozhýbat
  kterýkoli z 20 modelů,
 • 00:24:18 třeba dálkově ovládaný bagr,
  symbol uhelného kraje.
 • 00:24:23 I těžba sama má na výstavě
  zastoupení.
 • 00:24:26 Ohře je ale také rájem vodáků.
 • 00:24:30 Na modelu jezu vidí návštěvníci
  funkci jezu na českých tocích.
 • 00:24:34 Na tomto modelu si mohou simulovat
  povodňové stupně,
 • 00:24:38 teď jsme zvolili třetí povodňový
  stupeň.
 • 00:24:41 A malé děti si mohou i poustět
  lodičky.
 • 00:24:44 Nakolik Ohře pomohla hospodářskému
  rozkvětu kraje,
 • 00:24:47 ukazují exponáty věnované
  vorařství.
 • 00:24:50 K rozvoji dopravy přispěly mosty,
 • 00:24:52 na řece prosperovala
  řada hamrů a mlýnů.
 • 00:24:56 Na jednom z nich,
  nedalekém Medvědím, stával betlém,
 • 00:24:59 jehož replika doplňuje pohyblivou
  a interaktivní výstavu
 • 00:25:03 v Zábavném centru.
 • 00:25:06 Vzniklo to jako pocta řece Ohři,
 • 00:25:08 protože ta utváří tuto krajinu
  u nás i v Německu už po staletí
 • 00:25:12 a de facto žádná jiná řeka
  v České republice
 • 00:25:15 nemá ještě tak velký pomník,
  jako je tento.
 • 00:25:18 Celý projekt je v hodnotě
  1,5 milionu euro,
 • 00:25:21 z toho 90 % byla dotace z EU
 • 00:25:23 a 10 % hradila obec
  Královské Poříčí.
 • 00:25:26 Ze statku nezmizela ani tradiční
  řemesla nebo domácí zvířata,
 • 00:25:29 která obývají zdejší zookoutek.
 • 00:25:32 Dále tady máme řemeslné dílny,
 • 00:25:34 kde si lidé mohou v malých kurzech
  vyzkoušet sami nějaké to řemeslo,
 • 00:25:41 odnesou si i nějaký vlastnoručně
  vyrobený výrobek.
 • 00:25:44 Jedním z nejnovějších projektů,
  který jsme tady nedávno dokončili,
 • 00:25:49 je malé včelařské středisko
  pro mládež,
 • 00:25:51 kde děti z okolí si mohou vyzkoušet,
  jaké to je chovat včely.
 • 00:25:57 Ať už přijdete za řekou Ohří,
  starými řemesly
 • 00:26:00 nebo jen tak na prázdninový oběd,
  jste v Královském Poříčí vítáni.
 • 00:26:04 Jen v pondělí nejezděte,
 • 00:26:06 to na statku Bernard
  drží zavírací den.
 • 00:26:10 A teď trošku potrápím
  vaše mozkové závity.
 • 00:26:13 Na řadě je pravidelná soutěž.
  Pepa se minule ptal na vodní nádrž,
 • 00:26:17 chránící před velkou vodou
  jedno severočeské město.
 • 00:26:21 Správně bylo C, je to Mšeno.
  Vítězi samozřejmě blahopřeji
 • 00:26:25 a rovnou nabízím další šanci
  na výhru.
 • 00:26:28 Dnes hledáme město, které bývá
  často označováno za perlu Vysočiny.
 • 00:26:32 Nejvíc ho asi proslavilo
  malebné náměstí
 • 00:26:35 lemované domy
  s romantickými podloubími.
 • 00:26:38 Jeho hornímu konci pak dominuje
  zámek,
 • 00:26:41 za který místní vděčí
  pánům z Hradce.
 • 00:26:44 Když ještě dodám,
 • 00:26:45 že město patří mezi naše zástupce
  na seznamu UNESCO,
 • 00:26:49 budete asi už vědět, o čem mluvím.
 • 00:26:59 Odpovědi nám můžete volat
  nebo esemeskovat,
 • 00:27:02 a to opět do čtvrteční
  14. hodiny.
 • 00:27:04 Jednomu z vás, který se trefí
  a bude vylosován,
 • 00:27:08 pak pošleme naše knížky
  včetně zbrusu nového 14. dílu,
 • 00:27:11 toulavé pexeso a kvarteto
 • 00:27:13 a samozřejmě taky batoh
  s logem pořadu.
 • 00:27:18 A to je všechno, drazí tuláci.
 • 00:27:20 Pokud je vám ale v naší společnosti
  natolik dobře,
 • 00:27:23 že ji neradi opouštíte,
 • 00:27:25 klikněte si třeba na náš web,
  kde můžete spolu s námi
 • 00:27:28 v krasojízdě po vlastech českých
  pokračovat.
 • 00:27:31 Jinak příště se role vašeho
  průvodce ujme opět Pepa
 • 00:27:34 a vydáte se s ním mimo jiné
  do unikátního řeznického muzea.
 • 00:27:38 Tak si jeho prohlídku nenechte
  ujít.
 • 00:27:40 A pozor, ještě mám pro vás
  jednu novinku.
 • 00:27:43 Dnes večer po CHALUPÁŘÍCH
  se opět shledáme.
 • 00:27:46 A to ve speciálním vydání
  našeho pořadu,
 • 00:27:48 ve kterém pro změnu pátráme
  po zlatých českých ručičkách.
 • 00:27:52 Takže brzy na viděnou.
 • 00:27:55 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2012