iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 11. 2011
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
9816
zhlédnutí

Toulavá kamera

Morávka — Muzeum alchymistů — Vrch Vladař — Muzeum výpočetní techniky — Vrbice — Obří důl

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Minule jsem sliboval, že se dnes
  pustíte na cesty s Ivetou,
 • 00:00:22 ale zákeřné bacily byly
  jiného mínění.
 • 00:00:25 Je nemocná, a tak vás provedu
  opět já, snad se nebudete zlobit.
 • 00:00:29 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:31 Začneme v Beskydech, tam,
  kde lišky, ale občas vlastně
 • 00:00:34 i vlci a medvědi,
  dávají dobrou noc.
 • 00:00:36 V obci Morávka a okolních kopcích.
 • 00:00:39 Pak se vyškrábeme na Jánský vršek
  v Praze,
 • 00:00:42 do nově otevřeného muzea alchymie.
 • 00:00:44 My se dnes snad ušplháme.
 • 00:00:46 Naším dalším cílem je totiž
  stolová hora Vladař
 • 00:00:49 v západních Čechách.
 • 00:00:52 Potom nás čeká daleká cesta
  do pravěku, pravěku počítačů,
 • 00:00:56 byť je to jen
  pár desítek let zpátky.
 • 00:00:59 Tyto listopadové dny jsou
  ve znamení svatomartinského svátku,
 • 00:01:03 k němuž už nějaký čas patří
  husička a hlavně mladé víno.
 • 00:01:06 Tak si dáme skleničku.
 • 00:01:09 A nakonec výlet do dávné historie,
  kdy se formovala krkonošská
 • 00:01:13 ledovcová údolí,
  včetně Obřího dolu.
 • 00:01:17 Začneme v beskydské obci Morávka,
  jíž protéká stejnojmenná řeka.
 • 00:01:21 Je to jeden z nejvýznamnějších
  vodních toků, který sem ostatně
 • 00:01:25 přilákal první osadníky.
 • 00:01:26 100 let zpátky tu ještě žily
  4 tisíce lidí, dnes sotva čtvrtina.
 • 00:01:31 Zřejmé vylidnění ale mělo naprosto
  zásadní pozitivní dopad
 • 00:01:34 na zdejší krajinu.
 • 00:01:38 Morávka leží na slezské straně
  Beskyd a její území protíná
 • 00:01:42 řada turistických tras
  i několik naučných stezek.
 • 00:01:45 Jedna z nich vás zavede
  až k pramenům řeky,
 • 00:01:48 jež kdysi obci dala své jméno.
 • 00:01:50 Na túru dlouhou 14 km
  se můžete vydat pěšky,
 • 00:01:53 ti zdatnější i na kole,
  zdolat ale musejí
 • 00:01:56 bezmála 400 m převýšení.
 • 00:02:01 Ve výšce 880 metrů nad mořem
 • 00:02:05 jsme v cíli naučné stezky
  pramene řeky Morávky.
 • 00:02:09 Pramení kousek odtud,
  kde sbírá vody z blízkých svahů.
 • 00:02:12 Řeka Morávka protéká CHKO Beskydy.
 • 00:02:15 Není vzácností, že z jejích vod
  pijí taky velké šelmy,
 • 00:02:18 jako např. rys ostrovid,
  medvěd nebo vlk.
 • 00:02:24 Pohoří je totiž jediným
  místem u nás,
 • 00:02:26 kde tyto šelmy společně žijí.
 • 00:02:29 Právě přírodní zajímavosti
  údolí Morávky jsou námětem
 • 00:02:32 naučné stezky, a stejně tak
  i barvitost historie
 • 00:02:35 jejího osídlování.
 • 00:02:37 Do života lidí snad nejvíc zasáhla
  stavba přehrady v 60. letech
 • 00:02:41 minulého století.
 • 00:02:43 Hráz na řece Morávce je sypaná.
  Výšku má 39 metrů.
 • 00:02:48 Maximální objem přehrady
  je zhruba 12 milionů kubíků.
 • 00:02:52 Voda v této přehradě je jedna
  z nejlepších povrchových vod v ČR.
 • 00:02:56 Proto taky slouží k výrobě piva
  v nedalekých Nošovicích.
 • 00:03:01 Především je ale zásobárnou
  pitné vody pro města
 • 00:03:05 a obce na Ostravsku.
 • 00:03:06 Víc než betonová stavba
  však Morávku proslavil
 • 00:03:10 daleko za hranicemi
  jeden statný smrk.
 • 00:03:12 Vyrostl na břehu říčky Lúčky,
  a v roce 1999 byl vybrán,
 • 00:03:16 aby jako Vánoční strom zdobil
  Svatopetrské náměstí ve Vatikánu.
 • 00:03:20 Z vísky se pak můžete opačným
  směrem vydat po další
 • 00:03:24 z naučných stezek, k poutnímu místu
  a chatě na Prašivé.
 • 00:03:28 Původ kostela bývá spojován
  se zázračným zachráněním
 • 00:03:32 někdejšího majitele panství,
  hraběte Jiřího z Oppersdorfu,
 • 00:03:36 kterého napadl zraněný
  a zdivočelý jelen.
 • 00:03:39 Dřevěný svatostánek
  tu stojí už od roku 1640.
 • 00:03:44 Kostel byl původně menší.
 • 00:03:50 Byl postaven z jedlového dřeva,
  které se znovu obnovilo.
 • 00:03:54 Mnohé trámy jsou původní,
  z toho roku 1640.
 • 00:03:57 Říká se také, že na Prašivé
  je kostel "z jedlí", jako "snědlý",
 • 00:04:01 ale je to právě dřevo jedlové.
 • 00:04:06 Na pravidelné poutě se k němu
  vydávaly tisíce lidí.
 • 00:04:09 A od počátku 20. století
  přibývalo i turistů,
 • 00:04:12 což nakonec vedlo k postavení
  horské chaty na Prašivé.
 • 00:04:17 Po 1. světové válce Pobeskydská
  jednota slezská
 • 00:04:21 a její první předseda,
  pan Valeček, udělali sbírku
 • 00:04:24 na výstavbu této chaty.
  V té době stála 273 000 korun.
 • 00:04:29 Přispěla spousta významných lidí.
 • 00:04:31 Mj. i T. G. Masaryk,
  který přispěl 5000 korunami.
 • 00:04:34 Chata má jednu zajímavost - vycpaný
  medvěd, který číhá na lidi
 • 00:04:38 hned u vchodu, takže spousta lidí,
  když přijde, se ho lekne.
 • 00:04:42 Je to údajně jeden z posledních
  medvědů v této části Beskyd.
 • 00:04:46 Chata je i významnou
  architektonickou památkou.
 • 00:04:49 První výletníky přivítala
  v roce 1921.
 • 00:04:52 Na rozdíl od mnoha jiných
  v Beskydech se dochovala
 • 00:04:55 v původní podobě.
 • 00:05:00 A teď tajemná alchymie.
 • 00:05:02 Na Jánském vršku bylo před časem
  otevřeno Muzeum alchymistů
 • 00:05:06 a mágů staré Prahy.
 • 00:05:08 Místo nebylo vybráno náhodou,
  vždyť tu opravdu působil
 • 00:05:11 Edward Kelley, který více či méně
  úspěšně vyvíjel všelijaké lektvary
 • 00:05:16 pro císaře Rudolfa II.
 • 00:05:17 Musela to být démonická postava
  dlouhých černých vlasů a vousů -
 • 00:05:22 inu čaroděj.
 • 00:05:25 Alchymii znali lidé
  už ve starověku.
 • 00:05:28 Třeba v Egyptě nebo Číně.
 • 00:05:29 Opravdový rozkvět ale nastal
  až v době císaře Rudolfa II.
 • 00:05:33 Připomíná ji třeba film
  CÍSAŘŮV PEKAŘ A PEKAŘŮV CÍSAŘ.
 • 00:05:37 Panovník tehdy ke dvoru povolal
  učence i šarlatány
 • 00:05:39 ze široka daleka.
 • 00:05:41 Nechyběl ani věhlasný
  Edward Kelley.
 • 00:05:43 Jeho skutečný život zastírá
  mnoho tajemství a lží.
 • 00:05:47 Prý si vymyslel
  i vlastní datum narození.
 • 00:05:49 Někdy se slunil ve vládcově přízni,
  přijímal dary
 • 00:05:52 a užíval bohatých statků,
  jindy se krčil ve vězení.
 • 00:05:56 Poslední 3 roky života strávil mág
  i s rodinou v domě
 • 00:05:59 U Osla v kolébce,
  k čemuž se váže i legenda.
 • 00:06:02 Žila tady malostranská drbna
  Anna Hrdlová,
 • 00:06:05 která měla nemocné dítě.
 • 00:06:08 Přestože jindy na Kelleyho
  donášela, že to je šarlatán,
 • 00:06:12 tak najednou jí byl dobrý,
  tak za ním šla, aby dítě vyléčil.
 • 00:06:16 Nicméně dítě místo toho
  od Kelleyho dostalo oslí uši,
 • 00:06:19 takže proto tedy osel v kolébce.
 • 00:06:22 A teprve modlitbou se Anně Hrdlové
  podařilo ty uši zase dát pryč.
 • 00:06:26 Alchymistická laboratoř se zřejmě
  nacházela na půdě domu,
 • 00:06:30 nad schodištěm ve tvaru
  spirály života.
 • 00:06:32 Magistr s fascinující vyzáží
  černokněžníka,
 • 00:06:35 který byl hubený, měl plnovous
  a dlouhou kštici zakrývající
 • 00:06:39 za podvod uříznuté uši,
  tu míchal medikamenty.
 • 00:06:42 I nápoj lásky nebo věčného mládí.
 • 00:06:45 Dalším ze smělých cílů
  bylo vytvořit umělou bytost.
 • 00:06:48 Ducha jí měla dodat životadárná
  tekutina, zahřátá na teplotu
 • 00:06:52 lidského těla.
 • 00:06:54 Kelleyho učitelem tehdy nebyl
  nikdo menší než slavný John Dee.
 • 00:06:59 John Dee byl takovým Einsteinem
  své doby.
 • 00:07:02 Byl nejmoudřejším a nejsečtělejším
  člověkem, matematik, astronom,
 • 00:07:07 astrolog, samozřejmě i alchymista.
 • 00:07:09 Mj. také tajný agent anglické
  královny, dokonce s číslem 007.
 • 00:07:14 Ale pro nás je nejzajímavější
  jeho vědecká činnost.
 • 00:07:18 Žák i jeho guru se věnovali
  hlavně transmutaci.
 • 00:07:21 Proměně obyčejného kovu ve zlato.
 • 00:07:24 Věřili, že ho lze vyrobit
  z roztaveného železa,
 • 00:07:27 k němuž se přidá kámen mudrců.
 • 00:07:30 Získat tuhle látku,
  která omlazovala,
 • 00:07:32 a snad zaručovala i nesmrtelnost,
  bylo cílem všech alchymistů.
 • 00:07:37 Skeptici zřejmě namítnou,
  jak vzletně se dá pojmenovat
 • 00:07:41 prášek bez valných účinků.
 • 00:07:43 Muzeum nabízí taky pohled
  do Faustova domu.
 • 00:07:46 I ten byl po staletí
  domovem šarlatánů.
 • 00:07:49 Sledujeme, jak ďábel odnáší
  nebohého doktora,
 • 00:07:52 který se zvrhl k černé magii.
 • 00:07:57 Hlavním mottem našeho muzea
  je věta, která je napsaná
 • 00:08:01 v několika jazycích.
 • 00:08:04 Ta zní, že k magii vede spousta
  cest, a od ní jen jedna jediná.
 • 00:08:08 A je to o tom, že hranice
  mezi magií a alchymií je tenká.
 • 00:08:12 Někdy se to zaměňuje - alchymie
  je věda, základ veškeré naší vědy,
 • 00:08:16 kterou dnes využíváme,
  třeba o tom ani nevíme.
 • 00:08:19 A magie už je zahrávání si
  s něčím mimo tento svět.
 • 00:08:23 K hermetickým naukám tíhl
  taky Otec vlasti.
 • 00:08:25 Základní kámen Karlova mostu nechal
  např. položit tak,
 • 00:08:29 aby vznikla numerologicky ideální
  řada čísel, která ho ochrání.
 • 00:08:33 Okultismus zajímal i Shakespeara.
 • 00:08:35 Z Prahy si údajně přivezl
  taky náměty na ZIMNÍ POHÁDKU
 • 00:08:39 či SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ,
  v němž magie a kouzla
 • 00:08:42 proplétají osudy hlavních hrdinů.
 • 00:08:45 Pokud chcete vidět stolovou horu,
  tak vůbec nemusíte cestovat
 • 00:08:49 do zahraničí.
  Stačí výlet na Žluticko.
 • 00:08:51 Tamní krajině vévodí z daleka
  viditelný Vladař.
 • 00:08:54 Nad okolní terén vystupuje
  o víc než 200 metrů.
 • 00:08:57 Před 3000 lety tu bývalo hradiště,
 • 00:09:00 a archeologové hlásí
  unikátní nálezy.
 • 00:09:05 Do strmých svahů Vladaře se
  badatelé nijak nehrnuli.
 • 00:09:09 Přivedla je sem náhoda,
  když se jednomu z nich svěřil
 • 00:09:12 bagrista, že v 80. letech narazil
  v mokřině při hloubení rybníčku
 • 00:09:17 pro dětský tábor
  na nějaké dřevěné trámy.
 • 00:09:21 Tak jsme to po roce 2005
  začali prověřovat.
 • 00:09:25 A přišli jsme na to, že jsou tu
  skutečně zbytky dřevěné konstrukce,
 • 00:09:30 což vedlo k rozsáhlému výzkumu.
 • 00:09:32 Byly vykopány 2 velké
  dřevěné konstrukce,
 • 00:09:35 s největší pravděpodobností
  původních cisteren,
 • 00:09:38 z velmi dobře zachovaných
  dubových trámů.
 • 00:09:45 Dendrologie nám ukázala data
  z kácení stromů:
 • 00:09:48 480 až 463 před Kristem.
 • 00:09:52 2500 let staré trámy
  teď ošetřují konzervátoři
 • 00:09:55 ve švýcarském Lausanne.
  Další dosud ukrývá vodní hladina.
 • 00:09:59 Ale na pravěké valy tu narazíte
  téměř na každém kroku.
 • 00:10:03 Tato soustava opevnění
  je v součtu dlouhá až 11 km.
 • 00:10:06 Zahrnuje celkově asi 115 ha.
 • 00:10:14 Z této obrovské plochy většinu
  tvoří mohutné předhradí,
 • 00:10:18 které má až 100 ha.
  Zbytek potom tvoří Akropole.
 • 00:10:22 My právě stojíme na vnitřním valu.
 • 00:10:25 Pode mnou je dobře vidět hluboký
  příkop, za kterým se zvedá
 • 00:10:29 další val, příkop a další val.
 • 00:10:32 Celá tato soustava je
  velice mohutná,
 • 00:10:35 jedna vůbec z nejmohutnějších
  v celé České republice.
 • 00:10:41 A starší než keltská oppida.
 • 00:10:43 Tady na Vladaři se budovalo
  stovky let před příchodem Keltů.
 • 00:10:47 To ovšem neznamená, že by její
  příslušníci tohoto tajemného národa
 • 00:10:52 později nevyužili
  jako své útočiště.
 • 00:10:54 Na vzdálenou historii Vladaře
  však stále visí řada otazníků.
 • 00:10:58 Jisté je, že se vylidnil
  před rokem 200 př.n.l.
 • 00:11:01 Proč, to je opět záhadou.
 • 00:11:03 Hradiště pak posloužilo
  ještě několikrát.
 • 00:11:06 Třeba Janu Žižkovi - jak dokládá
  kronika Vavřince z Březové
 • 00:11:10 či expozice žlutického muzea,
  strávili husiti v roce 1421
 • 00:11:14 na Vladaři 3 nevlídné
  listopadové dny,
 • 00:11:16 aby pak obléhatelům lstí unikli.
 • 00:11:19 Podle pověsti Žižka nechal
  své koně okovat obráceně,
 • 00:11:23 aby se jeho nepřátelé domnívali,
  že to jsou zbytky po kopytech,
 • 00:11:27 která šla nahoru.
 • 00:11:34 Ještě před 60 lety pokrývala
  Akropoli políčka.
 • 00:11:37 Teď je zarostlá náletem,
  stejně jako pravěká cisterna,
 • 00:11:41 kterou archivní fotografie ukazuje
  ještě coby romantický rybníček.
 • 00:11:45 Větší štěstí mají vzácné
  vstavačové louky v úbočí.
 • 00:11:52 Louky jsme začali ošetřovat
  asi před 6 lety,
 • 00:11:55 kdy byly totálně zarostlé
  křovinami, hlohem a šípky.
 • 00:11:58 A to tak, že třeba socha Piety
  vůbec nebyla vidět.
 • 00:12:01 Pro představu ta obrovská halma
  je strní, jež nadšenci vyklučili
 • 00:12:06 na lukách proto, aby se lépe dařilo
  vstavačům, hlaváčům fialovým
 • 00:12:10 i dalším vzácným rostlinám,
  o nichž víc prozradí naučná stezka.
 • 00:12:14 Vede kolem Vladaře
  z Vladořic do Záhořic.
 • 00:12:16 A když se na ni vypravíte
  už teď na podzim,
 • 00:12:19 možná vás pak hora odmění stejně
  nádhernými dalekými výhledy
 • 00:12:23 jako naši TOULAVOU KAMERU.
 • 00:12:25 A teď už výlet, obrazně řečeno,
  do ještě vzdálenější historie,
 • 00:12:29 do pravěku počítačů.
 • 00:12:31 Za těch pár desítek let totiž
  urazily neskutečný kus cesty.
 • 00:12:35 Počítačový nadšenec, fyzik
  Jan Raida, si zřídil unikátní
 • 00:12:38 muzeum v Hosticích,
  které jsou součástí
 • 00:12:41 Rudy nad Moravou na Šumpersku.
 • 00:12:43 V tamním kulturním domě je
  podle všeho jediné veřejnosti
 • 00:12:46 přístupné muzeum
  výpočetní techniky.
 • 00:12:50 Jak sám říká, je tu všechno,
  co člověk vymyslel,
 • 00:12:53 aby si pamatovalo a počítalo
  místo něj.
 • 00:12:55 1500 exponátů od 70. let minulého
  století až po současnost,
 • 00:12:59 záznamové prvky a média
  všeho druhu,
 • 00:13:01 sekce československých komputerů
  i místnost, kde si můžete zahrát
 • 00:13:06 první počítačové hry.
 • 00:13:08 Jeden z nejčastějších návštěvníků
  je děda s vnoučkem,
 • 00:13:12 který přijde ukázat vnoučkovi,
  na čem začínal.
 • 00:13:15 Není to tak dávno, kdy počítače
  zabíraly celé klimatizované sály,
 • 00:13:20 stály desítky milionů korun
  a informace se mechanicky
 • 00:13:23 zaznamenávaly na děrné štítky
  a děrné pásky.
 • 00:13:26 Připomíná to třeba pracoviště
  na přípravu dat.
 • 00:13:29 Je zde kontrolní výstup
  na tiskárnu, čtečka, pásky...
 • 00:13:33 Děrovačka je hlučné zařízení,
  proto je schovaná
 • 00:13:36 pod krytem s molitanem.
  Výstupem je děrná páska.
 • 00:13:40 Programátor si odnášel data
  v ruličce.
 • 00:13:45 Magnetická média tady zastupují
  různé druhy pásek,
 • 00:13:49 přenosných disket i harddisků.
 • 00:13:51 Mám tady jeden z nejstarších
  od firmy Micropolis z USA.
 • 00:13:55 V roce 1987 měl úžasnou kapacitu
  na tu dobu - 760 Mb.
 • 00:14:02 Cena je v hodnotě 3 nových
  automobilů Škoda.
 • 00:14:05 Pokud jste ho ovšem sehnali,
  protože na Západě panovalo
 • 00:14:09 v té době embargo na dovoz
  špičkových technologií
 • 00:14:12 do východního bloku.
 • 00:14:14 Další z exponátů připomíná
  tak trochu protitankovou minu.
 • 00:14:18 Ve skutečnosti jde o přenosný
  svazek disků.
 • 00:14:21 Jejich klony se vyráběly
  např. v socialistickém Bulharsku
 • 00:14:25 pro celé RVHP.
  To má kapacitu krásných 3 Mb.
 • 00:14:29 Neuvěřitelně nízká kapacita
  ovšem tehdy dostačovala,
 • 00:14:33 protože komputery zpracovávaly
  mnohem menší objemy dat,
 • 00:14:37 než je tomu dnes.
 • 00:14:38 V části elektronických pamětí
  je zajímavá feritová paměť,
 • 00:14:42 která se ručně vyráběla
  v Prametu Šumperk.
 • 00:14:45 Má sice nízkou kapacitu,
  ale dodnes se používá
 • 00:14:48 v kosmickém výzkumu a armádě.
 • 00:14:50 Protože tato paměť je odolná
  vůči tvrdému záření.
 • 00:14:53 Buď kosmického v družicích,
  a nebo v případě výbuchu
 • 00:14:57 atomové bomby tato paměť odolá.
 • 00:14:59 V části tiskáren je kuriozitou
  jednojehličková tiskárna BT 100,
 • 00:15:04 přezdívaná "splašený hřebík".
 • 00:15:06 Vyráběla je Tesla,
  tisklo se přes kopírák -
 • 00:15:09 jedna A4 přibližně půl hodiny!
 • 00:15:11 Co ve zdejším muzeu nesmí chybět,
  jsou legendární počítače
 • 00:15:15 z JZD Agrokombinát Slušovice.
 • 00:15:18 Příkladem za všechny
  je PC ze Slušovic.
 • 00:15:22 Je to 286 s 40Mg harddiskem
  z roku 1989.
 • 00:15:28 A na účtence je uvedeno,
  že počítač stál 150 000 Kčs.
 • 00:15:34 Ovšem pozor - z toho muselo být
  80 tisíc devizových,
 • 00:15:38 takže dolary nebo marky.
 • 00:15:40 A pouze pro potřeby
  socialistických organizací.
 • 00:15:43 Najdete zde první československý
  notebook s připojením na televizi
 • 00:15:47 a magnetofon, komputery pro výuku,
  jako Didaktik nebo Ondra,
 • 00:15:52 a řadu dalších pradědečků
  dnešní špičkové techniky.
 • 00:15:55 Lahůdkou pro počítačové pamětníky
  bude pak herna
 • 00:15:58 s funkčními legendami,
  jako jsou Sinclair ZX Spectrum,
 • 00:16:02 Sharp, Commodore,
  Mega nebo Atari.
 • 00:16:05 Vyzkoušet si je můžete
  každý víkend,
 • 00:16:07 kdy jsou pro vás brány Technodromu
  v Hosticích otevřeny dokořán.
 • 00:16:12 Doba burčáku minula, na trh se
  v těchto dnech dostává mladé,
 • 00:16:16 chcete-li svatomartinské víno.
 • 00:16:18 A tak se vydáme do jedné vinařské
  vesničky na jihu Moravy.
 • 00:16:22 Obec Vrbice je v obležení
  vinohradů a v jejích hranicích
 • 00:16:26 cca 400 sklepů, skoro stejně
  jako obytných domů.
 • 00:16:29 Nejvíc sklípků najdeme na Strži,
  mnohé skoro stoleté.
 • 00:16:35 První zmínky o vesničce
  nedaleko Novomlýnských nádrží
 • 00:16:38 i Lednicko-Valtického areálu
  pocházejí z roku 1222.
 • 00:16:42 Vrbice byla původně strážní hlídka,
  která byla ustanovena
 • 00:16:45 za vlády Přemysla Otakara I.
 • 00:16:48 Na popud olomouckého biskupa
  Roberta tu ustavil strážní hlídky.
 • 00:16:57 Bylo konstatováno, že je potřeba
  ochránit vinařské obce
 • 00:17:01 kolem Kobylského potoka
  - dneska říkáme Trkmánka -
 • 00:17:05 až směrem dolů na jih k Břeclavi,
  k řece Moravě.
 • 00:17:11 Zajištění hlídek i osídlení obce
  pod vrchem Stráž bylo prý svěřeno
 • 00:17:15 jistému Michalovi
  z blízkého Rakouska.
 • 00:17:18 Podle něj pak dostala obec
  jméno Michelsdorf,
 • 00:17:21 které jí vydrželo několik století.
 • 00:17:23 A záhy tu taky začala růst
  vinná réva.
 • 00:17:26 Předpokládá se, že vinařství bylo
  zavedeno právě Michelsdorfskými,
 • 00:17:30 protože to byli původně Rakušané,
  a v Rakousku se vinná réva
 • 00:17:34 pěstovala, a nebo templáři.
 • 00:17:37 Templáři přišli do Čejkovic
  roku 1248.
 • 00:17:40 Čejkovické panství bylo
  v té době Prušánky, Vrbice,
 • 00:17:44 Čejkovice a Potvorov.
 • 00:17:50 V počátcích vinaři využívali
  podle historiků stavení
 • 00:17:54 částečně zapuštěná do země.
 • 00:17:56 Budovat prostory zcela pod povrchem
  začali až Habáni,
 • 00:18:00 neboli Novokřtěnci, kteří přišli
  na jih Moravy v 16. století.
 • 00:18:04 Byli velmi dobrými vinaři,
  ale sklepy jim tehdy nesloužily
 • 00:18:08 jen k výrobě a uchování
  moku z hroznů.
 • 00:18:12 Habáni měli ve svém náboženství,
  že se nesmějí absolutně bránit,
 • 00:18:16 takže se schovávali do tzv. lochů.
  A tyto lochy uměli výborně vykopat.
 • 00:18:22 Všechny tyto domy, které tady jsou,
  skoro všechny mají domácí sklepy.
 • 00:18:27 A z těch sklepů vede
  úniková chodba do lochů,
 • 00:18:31 dlouhých i několik set metrů,
  kde přebývali v případě nebezpečí.
 • 00:18:37 Legenda říká, že podzemní chodby
  vedly až k čejkovické tvrzi.
 • 00:18:41 Tyhle časy připomínají
  už jen vinné sklepy v místech
 • 00:18:45 zvaných Na Sklepách.
 • 00:18:46 Rájem současných vinařů
  je pak svah pod dominantou obce,
 • 00:18:50 kostelem svatého Jiljí.
 • 00:18:53 Lokalita sklepů vznikla
  po 1. světové válce.
 • 00:18:56 Největší rozmach staveb
  byl po roce 1920.
 • 00:18:59 A sklepy vznikly kopáním
  do pískovcové skály.
 • 00:19:02 Kopec je proťat v sedmi patrech.
 • 00:19:04 Sklepy mají téměř všechny
  stejný ráz.
 • 00:19:07 Čelní stěna je postavena
  z pískovcového kamene.
 • 00:19:10 Vchod je půllomený gotický oblouk.
 • 00:19:13 7 pater sklepů srovnaných
  v řadách nebo půlkruzích,
 • 00:19:17 uvidíte už zdálky.
 • 00:19:18 Když dorazíte blíž, určitě
  dostanete ochutnat víno.
 • 00:19:22 Na co se máte těšit trochu napoví
  i fakt, že Vrbice patří
 • 00:19:26 do oblasti Modrých hor.
 • 00:19:28 Z názvu vyplývá, že zde převládá
  hroznové víno modrých odrůd.
 • 00:19:32 Typické odrůdy pro Vrbici
  jsou Svatovavřinecké,
 • 00:19:35 Frankovka a Modrý Portugal.
 • 00:19:37 Pokud ovšem dáte před koštováním
  přednost pohybu, můžete na kole.
 • 00:19:41 Ve Vrbici se potkávají hned 4 trasy
  z rozsáhlé sítě
 • 00:19:44 vinařských cyklostezek.
 • 00:19:46 Zavedou vás kolem rozlehlých
  vinohradů do okolních obcí.
 • 00:19:50 Před 600 - 250 tisíci lety,
  v předposlední době ledové,
 • 00:19:54 se zastavil na dohled od Krkonoš
  velký kontinentální ledovec,
 • 00:19:59 který tehdy značně ovlivnil
  jejich podnebí.
 • 00:20:01 Vzniklo tam 34 menších ledovců,
  po kterých se na obou stranách hor
 • 00:20:06 zachovalo několik krásných
  ledovcových údolí.
 • 00:20:09 Jako třeba Obří důl.
 • 00:20:12 Do Obřího dolu nám cestu
  z Pece pod Sněžkou
 • 00:20:15 ukazuje modrá značka.
 • 00:20:17 Pod mostem vedoucím ke spodní
  stanici lanovky na Růžovou horku
 • 00:20:21 a Sněžku, nacházíme první podpis
  pradávna - rozměrný balvan,
 • 00:20:25 který sem přivalil ledovec.
 • 00:20:27 V těchto místech stála totiž
  poměrně veliká moréna.
 • 00:20:33 Moréna je hromada netříděného
  kamení, kterou ledovec nahrnul
 • 00:20:37 asi tak jako buldozer.
 • 00:20:38 Tuhle maličkou morénu pomaličku
  rozebírá řeka Úpa,
 • 00:20:42 která do ní udělala jakousi trhlinu
  a vyhloubila si
 • 00:20:45 svoji vlastní cestu.
 • 00:20:47 Ledovcové morény vznikly
  v Krkonoších
 • 00:20:50 na několika místech.
 • 00:20:51 Dnes se tváří jako nevelké lesy
  porostlé kopce.
 • 00:20:54 V údolí Obřího dolu
  je jedna z nejmladších.
 • 00:20:58 Je to ta mez,
  která je porostlá smrky.
 • 00:21:00 Je jedna z posledních právě proto,
  že kdyby tady byl ještě další
 • 00:21:05 ledovec, který by byl
  třeba i delší,
 • 00:21:07 tak by ji samozřejmě musel
  přehrnout.
 • 00:21:10 Takže se dá říci, že tato moréna
  je o něco málo starší
 • 00:21:13 než 10 tisíc let.
 • 00:21:15 Za některými morénami se vytvořila
  horská plesa.
 • 00:21:18 To v případě, že val nepropouštěl
  vodu a zásoboval ho pramen
 • 00:21:22 nebo deště. Příkladem budiž
  Malý a Velký stav
 • 00:21:25 na polské straně Krkonoš.
 • 00:21:27 Z polohy morén lze pak vyčíst,
  jak byl ledovec mocný a dlouhý.
 • 00:21:31 V Obřím dole měřil 4 km,
  a na výšku dosahoval 100 m.
 • 00:21:35 Původně Obří důl modelovala
  pouze voda.
 • 00:21:38 Během doby ledové se tady usadila
  obrovská hromada sněhu,
 • 00:21:41 která se vlastní vahou stlačovala
  a vytvářela samotný ledovec.
 • 00:21:46 Ledovec toto údolí, které mělo
  původně tvar písmene V
 • 00:21:49 na příčném průřezu, přemodeloval
  do tvaru obrovského žlabu,
 • 00:21:53 který na příčném průřezu
  měl tvar písmene U.
 • 00:21:56 Byl to patrně největší masiv,
  který do Krkonoš otiskl podobu.
 • 00:22:00 I Sněžka získala současný tvar
  silou ledovců.
 • 00:22:03 Na kdysi kulatou horu tlačily
  hned ze tří stran.
 • 00:22:07 Jeden padal sem do Obřího dolu,
  druhý do Polska,
 • 00:22:11 do údolí Lomničky,
  a třetí směrem k Mezním boudám.
 • 00:22:14 Tyhle tři ledovce původně kulatou
  Sněžku obrousily do tvaru
 • 00:22:18 trojboké pyramidy.
 • 00:22:20 Této pyramidě se říká odborně
  curling nebo matterhorn,
 • 00:22:24 ale s malým písmenem "m".
 • 00:22:26 Sněžka je nejen největším kopcem
  v ČR, ale je jediným curlingem,
 • 00:22:30 jediným matterhornem,
  který tady máme.
 • 00:22:33 Nejvyšší vrchol Česka špikuje
  7 km chodeb a štol,
 • 00:22:36 které patřily k dolu Kovárna.
 • 00:22:38 Mimochodem - středověcí horníci
  byli dost podobní permoníkům,
 • 00:22:42 jak je známe z pohádek.
 • 00:22:44 A tehdejší lidé je taky
  za skřítky mnohdy považovali.
 • 00:22:47 Nepostrádalo to logiku.
 • 00:22:49 Ti byli malí a drobní, aby se vešli
  do úzkých šachet a štol,
 • 00:22:53 protože šli jenom po žíle
  a nedobývali toho mnoho.
 • 00:22:56 Měli vousy, protože břitva byla
  drahá, a měli špičaté čepičky,
 • 00:23:01 vycpané senem, aby si hlavu
  neurazili o skalní výstupek
 • 00:23:04 ve stropě šachty.
 • 00:23:06 Takové permoníky maloval
  třeba malíř Neprakta.
 • 00:23:10 Nad dolem Kovárna se otevírá
  nejkrásnější pohled na údolí.
 • 00:23:14 Cesta pokračuje k bývalé
  Obří boudě a přes Luční boudu
 • 00:23:17 se vrací do Pece.
 • 00:23:19 Na 18 km dlouhý pochod
  po stopách ledovců
 • 00:23:22 se můžete vydat sami
  nebo s průvodcem.
 • 00:23:24 S průvodcem se stačí zúčastnit
  stejnojmenného programu
 • 00:23:28 Správy Krkonošského NP.
 • 00:23:31 A je tu soutěž.
 • 00:23:33 Minule jsem se ptal na unikátní
  stepní biotop, který najdeme
 • 00:23:37 u Mohelna - správně tedy bylo za A.
 • 00:23:41 Vítězi našich cen moc blahopřeji.
 • 00:23:43 A dnes chci vědět, které naše město
  se může pochlubit vlastní květinou?
 • 00:23:48 Napovíme, že její vznik má
  - v tom dobrém slova smyslu -
 • 00:23:52 na svědomí rytmistr
  baron Volšanský,
 • 00:23:54 který si z napoleonských válek
  dovezl semínka drobnokvětého
 • 00:23:58 francouzského karafiátu.
 • 00:24:00 Z nich pak vypěstoval okouzlující
  květinu, kterou švédský botanik
 • 00:24:05 Carl Linné nazval dokonce božskou.
 • 00:24:07 My ještě dodáme,
  že hýří všemi barvami
 • 00:24:10 a voní po skořici a hřebíčku.
  Tady jsou možnosti:
 • 00:24:25 Své odpovědi nám můžete poslat
  dvěma způsoby: a sice smskou,
 • 00:24:29 a nebo telefonicky.
  A tady máte návod, jak na to.
 • 00:24:32 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:24:36 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:24:43 A to je pro dnešek všechno.
 • 00:24:45 Za týden, možná už s Ivetou,
  vyrazíte za zdatným řemeslníkem,
 • 00:24:49 kolářem, který pracuje
  pěkně postaru.
 • 00:24:51 A toulat se do té doby můžete
  i na našich webovkách:
 • 00:24:55 Ode mě obvyklé přání, mějte se
  co možná nejlépe v těchto divných
 • 00:24:59 časech, na shledanou, přátelé.
 • 00:25:02 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011