iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2011
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
8014
zhlédnutí

Toulavá kamera

Knihovna Strahovského kláštera — Tichá Orlice — Lašské muzeum Kopřivnice — Uhelné safari — Kutnou Horou na kole — Vrčeňský mlýn

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:18 Dobrý den, milí tuláci.
 • 00:00:20 Sice už se hlasitě hlásí
  ke slovu podzim,
 • 00:00:23 ale to neznamená, že bychom
  museli své cestovatelské
 • 00:00:26 vášně krotit.
 • 00:00:27 Ostatně jedno staré čínské
  přísloví praví, že tajemství
 • 00:00:31 jasné mysli tkví v našich
  nohách, tak bychom je neměli
 • 00:00:34 nechat zahálet.
  A kam si to dnes vyšlápneme?
 • 00:00:37 Nejprve se ponoříme do klidu
  klášterních zdí.
 • 00:00:40 Ty strahovské jsou navíc
  i studnicí moudrosti.
 • 00:00:44 Pak se přesuneme k vodě.
 • 00:00:46 Tichá Orlice krásně meandruje
  a její vlídné břehy
 • 00:00:49 jsou domovem třeba
  vzácných ledňáčků.
 • 00:00:52 Že se v Kopřivnici narodila
  slavná tatrovka,
 • 00:00:55 ví skoro každý, ovšem málokdo
  si už pamatuje další chloubu
 • 00:00:59 města - věhlasnou kachlovku.
  Taky o ní bude řeč.
 • 00:01:03 Ale dost líbivé turistiky.
 • 00:01:04 Hnědouhelné pánve na severu
  Čech lákají na industriální
 • 00:01:08 adrenalin v měsíční krajině.
  Vyslyšíme jejich volání.
 • 00:01:12 A což takhle toulky na kole,
  je libo?
 • 00:01:14 Vydáme se za stříbrnými poklady
  Kutné Hory, Žižkovým dubem
 • 00:01:18 či kamennými bábami.
 • 00:01:20 A na závěr nás čeká
  mlýnská opera.
 • 00:01:22 Romantický příběh v kulisách
  dávných časů.
 • 00:01:26 Nejcennější knihovnu v zemi najdete
  ve Strahovském klášteře.
 • 00:01:30 Vznikla zároveň s ním v roce 1140
  a pečuje o 200 tisíc svazků.
 • 00:01:34 Větší z jejích dvou sálů,
  Filosofický, prošel nedávno
 • 00:01:38 celkovou rekonstrukcí.
 • 00:01:40 A jen pro představu - 3 měsíce
  trvalo pouhé vystěhování knih
 • 00:01:44 z regálů, a třeba parketová podlaha
  se musela jako skládačka rozložit
 • 00:01:49 na 10 tisíc kousků dřeva.
 • 00:01:51 Dnes jsou ale tyto prostory
  znovu přístupné
 • 00:01:54 a ona omlazovací kůra
  jim vyloženě prospěla.
 • 00:01:58 Při vstupu do Filosofického sálu
  Strahovské knihovny
 • 00:02:02 vás nejdřív omráčí ten ohromný
  prostor, který dosahuje do výšky
 • 00:02:06 14 metrů, a pak všechny ty skříně
  s knihami týčící se
 • 00:02:09 skoro až do stropu.
 • 00:02:12 K nejvyšším řadám se dá dostat
  jen z galerie a spirálovitá
 • 00:02:16 schodiště na ní jsou maskována
  falešnými hřbety knih.
 • 00:02:21 Původně měl ale tento prostor
  trošku jinou dispozici.
 • 00:02:29 Avšak po koupi knihovních regálů
  ze zrušeného kláštera v Louce
 • 00:02:33 nechal opat Majer již stojící
  stavbu přestavět podle potřeby
 • 00:02:37 pro regály, které zakoupil v Louce.
 • 00:02:41 Při pohledu na nádherné ořechové
  dřevo se mu člověk nediví.
 • 00:02:45 Obří knihovna má 32 metrů
  na délku a 10 na šířku.
 • 00:02:49 V této podobě tady
  stojí od roku 1797.
 • 00:02:53 Sál byl za tu dobu
  několikrát opravován,
 • 00:02:56 ale ne vždy ku prospěchu věci.
 • 00:02:58 Např. nevhodný lak na skříních
  zešednul a zezelenal
 • 00:03:02 a schoval kresbu dřeva.
 • 00:03:05 Přelakováno bylo i zlacení
  a častým čištěním se vydřelo
 • 00:03:09 až na křídový podklad.
 • 00:03:11 Kupř. vnitřky skříní byly
  původně v Louce hnědé.
 • 00:03:16 A po převozu na Strahov v r. 1795
  podle tehdejší módy byly natřeny
 • 00:03:21 namodro temperovou barvou.
 • 00:03:24 Avšak ta tempera časem práškovatí,
  loupe se, barví vazby knížek
 • 00:03:30 a vytváří šupiny,
  které i ničí kožené vazby.
 • 00:03:34 Takže tato tempera byla odstraněna
  a ve stejném barevném odstínu
 • 00:03:39 nahrazena novým nátěrem,
  který je už na základě pryskyřice.
 • 00:03:45 Velkolepý dojem Filosofického sálu
  Strahovské knihovny umocňuje
 • 00:03:49 monumentální nástropní malba
  od vídeňského malíře
 • 00:03:52 Antona Maulbertsche.
 • 00:03:54 Tu s jediným pomocníkem vytvořil
  za pouhých 6 měsíců!
 • 00:03:58 Dokázalo se - což předtím nikdo
  neviděl a nezaznamenal,
 • 00:04:02 že on sám se svým pomocníkem
  si dělal jakési návrhy,
 • 00:04:06 kresbu - někdy uhlem, vrypy -
  a pak je při definitivním
 • 00:04:11 malování vůbec nerespektoval.
 • 00:04:15 Původně vyryl 7ramenný svícen
  do omítky, ale namaloval 9ramenný.
 • 00:04:23 Malba se jmenuje "Duchovní vývoj
  lidstva" a poznat na ní můžete
 • 00:04:27 výjevy ze Starého i Nového zákona,
  Adama s Evou, Noemovu archu,
 • 00:04:31 ale i Sokrata ve vězení.
 • 00:04:34 Objevily se nové věci,
  o kterých se nevědělo.
 • 00:04:37 Kupříkladu nástroje
  Kristova umučení kolem kříže,
 • 00:04:40 který drží ženská postava
  symbolizující církev,
 • 00:04:43 které byly kdysi v minulosti
  zamalovány.
 • 00:04:47 Příprava na zásadní rekonstrukci
  Filosofického sálu
 • 00:04:50 Strahovské knihovny zabrala 15 let.
 • 00:04:53 Restaurátoři např. otevřeli
  200 let zamčené slepé dveře,
 • 00:04:57 aby objevili původní barevnost
  dřeva z kláštera v Louce u Znojma.
 • 00:05:01 Až vás tedy toulavé boty
  zanesou na pražský Strahov,
 • 00:05:05 připravte se na dech
  beroucí nádheru.
 • 00:05:07 V chodbě mezi 2 sály knihovny
  pak můžete porovnávat,
 • 00:05:10 jak se památka měnila
  v běhu staletí.
 • 00:05:17 Řeka, kterou si teď sjedeme,
  má sice ve jméně přívlastek
 • 00:05:21 tichá, ale když je dost vody,
  dokáže potrápit
 • 00:05:24 i ostřílené borce.
 • 00:05:26 Řeč je o Tiché Orlici,
  která pramení
 • 00:05:28 na česko-moravském pomezí,
  na úbočí hory Jestřáb,
 • 00:05:32 ve výšce 820 metrů.
 • 00:05:39 Celou bychom ji nejspíš
  nezdolali, takže jsem si
 • 00:05:42 pro vás vybrala úsek měřící
  v uvozovkách pouhých 16 km.
 • 00:05:46 Patří ovšem k těm nejkrásnějším.
 • 00:05:49 Plavit se budeme z Letohradu
  do Ústí nad Orlicí.
 • 00:05:53 Před naloděním se rozhlížíme
  po okolí Letohradu.
 • 00:05:56 Nedávno tu ve volné přírodě vzniklo
  geologické a vodní muzeum
 • 00:06:00 s 15 zajímavými lokalitami.
 • 00:06:03 Jednotlivá stanoviště
  s informačními tabulemi
 • 00:06:06 jsou dostupná pěšky a na kole.
  Některá i autem.
 • 00:06:09 My jsme po svých dorazili ke skalní
  rozsedlině s pramenem Vápenka.
 • 00:06:18 O tomto pramenu se vypráví,
  že v 19. století chtěl
 • 00:06:22 jeden podnikatel postavit lázně,
  protože údajně ta voda
 • 00:06:25 má léčivé účinky.
  K tomu naštěstí nedošlo.
 • 00:06:28 Ale pramen vápenky je
  pozoruhodný tzv. zpožděním.
 • 00:06:31 V důsledku geologického uspořádání
  reaguje na dešťové srážky
 • 00:06:35 třeba až o den či dva později
  než vody ve volných řekách.
 • 00:06:39 A teď už do vln Tiché Orlice.
 • 00:06:42 Nastupujeme kousek pod Letohradem,
  v místech zaslíbených
 • 00:06:46 nejen vodákům, ale taky cyklistům
  a bruslařům.
 • 00:06:49 Řeka tu protéká přírodním parkem,
  založeným v roce 1996
 • 00:06:52 na ploše přes 5000 ha.
 • 00:06:54 Tichá Orlice má raritu.
 • 00:06:59 Je to jedna z posledních českých
  řek, která nebyla
 • 00:07:02 v dolních tocích regulována,
  takže má plno meandrů
 • 00:07:05 a starých ramen.
 • 00:07:06 Proto se vyvíjí přirozeným způsobem
  a v nivách žijí vzácné druhy ptáků.
 • 00:07:11 Ledňáček říční, konipas horský,
  žluna zelená a plno dalších
 • 00:07:15 vodních živočichů.
 • 00:07:19 Nad levým břehem se tyčí
  zřícenina Lanšperk.
 • 00:07:23 Vyhlídková plošina nabízí panoráma
  od Orlických hor přes masiv
 • 00:07:27 Králického Sněžníku
  až po Jeseníky.
 • 00:07:30 Hrad vznikl v roce 1285,
  aby řece zajistil bezpečí.
 • 00:07:34 Byl postaven téměř raritně
  v rámci střední Evropy -
 • 00:07:38 jako hrad bez věže
  s plášťovou hradbou.
 • 00:07:42 Fungoval jako sídlo šlechty
  a centrum lanšperského panství,
 • 00:07:47 pod které patřilo široké okolí,
  až do 16. století.
 • 00:07:53 S příchodem renesance se šlechta
  přemístila do zámku,
 • 00:07:57 v našem případě do Lanškrouna.
  Takže hrad chátral a pustnul.
 • 00:08:01 Čertovská pověst ovšem
  starému sídlu nechybí.
 • 00:08:05 Na protějším břehu řeky Orlice
  stojí hrad Žampach.
 • 00:08:08 Hradní páni, aby se nemuseli
  trmácet přes údolí, si nechali
 • 00:08:12 od čerta postavit most.
 • 00:08:14 Čert to musel podle smlouvy
  provést během jediné noci,
 • 00:08:17 ale za podmínky, že to musí být
  dříve, než kohout zakokrhá.
 • 00:08:21 To se zdařilo. Až na jediného
  kohouta, kterého stařenka ukryla
 • 00:08:25 pod hrncem, kohout zakokrhal,
  čert nestihl svůj termín,
 • 00:08:29 a proto se most nepodařilo
  dokončit.
 • 00:08:31 Ale zbyly z něj bludné balvany
  v širém okolí.
 • 00:08:34 O ty můžete zakopnout dodnes.
 • 00:08:36 Nestalo se.
 • 00:08:38 Do cíle vodáckého tábořiště Cakle
  jsme dorazili hladce.
 • 00:08:42 Kempaři zde mohou využít
  různých služeb.
 • 00:08:44 Mohou si zde půjčit kolo,
  dojet do Letohradu, kde už jsou
 • 00:08:48 připravené připravené lodě.
 • 00:08:50 Sjedou si zpět do Ústí,
  zde přespí.
 • 00:08:52 Druhý den mohou sjet na lodi
  do Brandýsa nebo Chocně.
 • 00:08:56 A zpátky zase na bruslích
  nebo na kole sem.
 • 00:08:59 Přímo v kempu lze manévrování
  s lodí potrénovat
 • 00:09:01 na jednom ze splavů.
 • 00:09:03 Vyznavači vertikálního směru
  si užívají lezeckou stěnu
 • 00:09:07 s různě obtížnými trasami
  a děti lanovou dráhu.
 • 00:09:12 Severomoravskou Kopřivnici si
  nejspíš většina z vás spojí
 • 00:09:15 hlavně se známou Tatrovkou.
 • 00:09:18 Dlouhých 150 let ale šířila slávu
  města i jiná továrna,
 • 00:09:22 a to na výrobu hliněného zboží.
 • 00:09:24 Díky podnikavým majitelům,
  kteří se vždy řídili
 • 00:09:28 nejmodernějšími trendy, brzy
  dosáhla úspěchu po celé Evropě.
 • 00:09:32 Žel naposledy se v ní pece
  rozpálily v roce 1962.
 • 00:09:35 A tak jsou dnes její věhlasné
  kachle už jen ozdobou
 • 00:09:38 jednoho z místních muzeí.
 • 00:09:42 Lašské muzeum sídlí v domě
  kopřivnického podnikatele
 • 00:09:46 Ignáce Šustaly, zakladatele
  světoznámé automobilky.
 • 00:09:49 A i když už v polovině 19. století
  konstruoval kočáry a bryčky,
 • 00:09:54 výroba keramiky má ve městě
  ještě starší kořeny.
 • 00:09:57 Historie zdejší kachlovky se totiž
  začala psát už před 200 lety.
 • 00:10:01 Jan Raška, jeden z kopřivnických
  zemanů, se rozhodl, že postaví
 • 00:10:05 dvě dřevěné budovy.
 • 00:10:09 V nich poprvé zkusil vyrobit
  keramické výrobky.
 • 00:10:12 Bohužel v roce 1811 došlo k tomu,
  že všechny připravené talířky,
 • 00:10:16 džbánečky, pohárky se mu
  při pálení slily v jednu
 • 00:10:21 obrovskou hroudu, která se navíc
  přivařila k peci
 • 00:10:25 a ta pec musela být zbourána.
 • 00:10:29 Naštěstí to podnikatele Rašku
  neodradilo a systémem pokusů
 • 00:10:33 a omylů už o rok později spouští
  průmyslovou výrobu.
 • 00:10:38 Zprvu šlo o lidovou keramiku
  určenou pro prostý lid,
 • 00:10:41 postupně ale továrna produkovala
  zboží určené pro zámožné měšťany.
 • 00:10:47 Specialitou kopřivnické kachlovky
  byly v 2. polovině 19. století
 • 00:10:52 tzv. prolamované dvojité stěny
  u několika výrobků,
 • 00:10:55 které skončily až 1,5m vázami.
 • 00:10:59 Výroba spočívala v tom,
  že se udělal vnitřní pevný plášť,
 • 00:11:03 na který byly postupně přidávány
  prvky, které byly prolamované.
 • 00:11:08 Čili buď byly s otvory nebo dekory,
  které byly jakoby zdobným prvkem
 • 00:11:13 té funkční keramiky,
  která se skrývala pod tím.
 • 00:11:17 Nástup porcelánového nádobí však
  začal na sklonku 19. století
 • 00:11:21 keramiku z trhu vytlačovat.
 • 00:11:24 Její produkce byla totiž
  v porovnání s porcelánem
 • 00:11:27 složitá a nákladná.
 • 00:11:29 Přesto se ani tehdy Raškové
  nezalekli a přišli s originálním
 • 00:11:33 nápadem - vyrábět kachlová kamna.
 • 00:11:35 Trend, který započali v keramice,
  to znamená přímé sepětí s trendy
 • 00:11:40 světovými, evropskými, se snažili
  udržet v kvalitě designu
 • 00:11:44 i ve výrobě právě těch kachlů,
  které dobyly jak vídeňský
 • 00:11:47 Schönbrun, tak Německo s Francií.
 • 00:11:51 Dokladem toho je právě sbírka
  ukázek kachlů, od typicky
 • 00:11:54 muchovských secesních,
  až po požadavky zákazníků.
 • 00:11:58 Třeba chtěli mít římské gladiátory
  na svých krbových kamnech.
 • 00:12:05 Inu, firma se vždy řídila heslem
  "náš zákazník, náš pán".
 • 00:12:09 Lašské muzeum však nepředstavuje
  jen úspěšnou továrnu,
 • 00:12:13 ale nezapomíná ani na slavné
  kopřivnické rodáky.
 • 00:12:16 K těm nejvýznamnějším patří malíř
  a ilustrátor Zdeněk Burian.
 • 00:12:20 Ke svému nejoblíbenějšímu tématu
  přičichl už v dětství.
 • 00:12:24 Nedaleká jeskyně Šipka, kde byly
  nalezeny archeologické nálezy,
 • 00:12:28 ho pouze podnítila v tom,
  že se velmi věnoval právě tomuto
 • 00:12:32 kreslířskému grafickému oboru.
 • 00:12:35 Zdeněk Burian je znám svými
  publikacemi, kresbami a studiemi
 • 00:12:39 Neandrtálců a dobrodružné
  literatury.
 • 00:12:41 Po celém světě neexistuje kniha
  o pravěku,
 • 00:12:44 kde by jeho ilustrace nebyly.
 • 00:12:46 Zdeněk Burian vytvořil na 10 tisíc
  děl určených k reprodukci.
 • 00:12:50 A drtivá většina z tohoto
  úctyhodného čísla se týká pravěku.
 • 00:12:54 Proto je taky hlavním motivem
  expozice kopřivnického muzea.
 • 00:12:59 Slovo safari znamená
  ve svahilštině cestu nebo výlet.
 • 00:13:03 My Středoevropani si ale pod tímto
  názvem vybavíme buď výpravu
 • 00:13:07 do africké přírody za zvěří,
  nebo zoo s volnými výběhy,
 • 00:13:11 v nichž v harmonii žije pohromadě
  víc druhů.
 • 00:13:14 Dnes vám ale ukážu poněkud
  jiné safari - uhelné.
 • 00:13:18 Vypravíme se za ním na Mostecko.
 • 00:13:22 Hnědouhelné pánve severních Čech
  zatím nejsou vyhledávaným
 • 00:13:26 výletním cílem.
 • 00:13:28 Nenabízejí procházky
  mezi exotickými stromy
 • 00:13:30 a cizokrajnými zvířaty.
 • 00:13:32 Spíš měsíční krajinu, pásové
  dopravníky a obří rypadla.
 • 00:13:36 Poslední dobou ale přibývá lidí
  přesycených klasickou turistikou.
 • 00:13:41 S gustem podstupují cestu
  přímo do srdce těžby.
 • 00:13:44 My občas naše velkostroje
  nazýváme novodobými dinosaury.
 • 00:13:48 Celé prostředí toho lomu
  je takové třetihorní.
 • 00:13:51 Odtud vznikl název safari.
 • 00:13:55 Ten přívlastek uhelný byl
  jenom dodán proto,
 • 00:13:58 aby si ji lidé nepletli
  právě s tou zoo.
 • 00:14:01 Těžaři nabízejí několik tras.
 • 00:14:03 Jedna vede do lomu
  Československá armáda.
 • 00:14:06 Příchozí se pod vedením
  průvodce dostanou až na dno
 • 00:14:09 jámy hluboké kolem 200 metrů.
 • 00:14:13 To je sklípkové rypadlo,
  typové označení RK5-1000.
 • 00:14:19 Je to unikátní stroj, který se
  tady v Podkrušnohoří vyskytuje
 • 00:14:23 v jediném exempláři.
 • 00:14:25 Výška tohohle rypadla je 40 m,
  váha je impozantní - 5500 tun.
 • 00:14:31 Liší se konstrukčně.
 • 00:14:33 Ostatní rypadla jsou kolesová,
  tenhle má takový dlouhatánský
 • 00:14:37 výložník, po kterém se pohybuje
  nekonečný řetěž, který táhne
 • 00:14:41 korečky - kapsičky,
  které dobývají zeminu.
 • 00:14:48 Kolos obsluhuje 6 lidí,
  ale vedoucí rypadla, ten,
 • 00:14:53 jak se tady říká bagrák,
  má k dispozici počítač,
 • 00:14:57 který je mu schopen spoustu
  údajů při tom provozu
 • 00:15:00 stroje sledovat.
 • 00:15:02 Je to exkurze do dějin planety.
 • 00:15:05 Skrývka a řezy odhalují
  jednotlivé geologické vrstvy
 • 00:15:09 a zároveň cesta plná kontrastů.
 • 00:15:12 Titěrní lidé mezi kolosální
  technikou, kouřící elektrárny
 • 00:15:16 i barokní zámek Jezeří.
 • 00:15:18 Mezi nejsilnější zážitky
  řadí návštěvníci pásové
 • 00:15:21 rypadlo, které ukrajuje
  60 tun uhlí za minutu.
 • 00:15:24 Památkou bývá vlastnoručně
  sebraný kousek horniny.
 • 00:15:28 Tím ale expedice nekončí.
 • 00:15:32 Ukazuje i novou tvář hornického
  regionu, krajinu vzniklou
 • 00:15:37 rekultivací dolů.
 • 00:15:39 Nechybí v ní hipodrom, golfové
  hřiště ani umělé jezero.
 • 00:15:45 Nyní se nacházíme u vznikajícího
  jezera Most, které zaplavuje
 • 00:15:49 zbytkovou jámu po povrchovém
  dolu, který se jmenoval Ležáky.
 • 00:15:55 Jezero bude dopuštěno
  koncem tohoto roku.
 • 00:15:58 Maximální hloubka - 75 metrů.
 • 00:16:00 Jezero bude věnováno rekreaci
  a pro Mostecko netradičnímu
 • 00:16:05 sportu, kterým je jachting.
 • 00:16:10 Expedice do povrchových dolů
  jsou čím dál oblíbenější.
 • 00:16:14 A nejen proto,
  že se za ně neplatí.
 • 00:16:16 Pro letošek hlásí průvodci
  beznadějně zadáno.
 • 00:16:19 Nejbližší šance zaregistrovat
  se a zažít uhelné safari
 • 00:16:23 na vlastní kůži,
  je začátkem roku 2012.
 • 00:16:30 Když kněžna Libuše věštila
  budoucnost naší země,
 • 00:16:34 zmínila se taky o jakési
  tříhřbeté hoře
 • 00:16:37 ukrývající stříbrný poklad.
 • 00:16:40 Ve skutečnosti měla na mysli
  3 kopce - Kuklík, Sukov a Kaňk,
 • 00:16:44 které se od severu k jihu
  zdvíhají nad Kutnou Horou.
 • 00:16:52 Vzácný kov kdysi skutečně vydaly
  a my si na ně právě teď
 • 00:16:56 vyšlápneme po nově otevřené
  cyklostezce.
 • 00:16:59 Sami tvůrci ji nazvali učebnicí
  o přírodě v přírodě.
 • 00:17:04 Na cestu vyrazíme přímo
  z centra Kutné Hory,
 • 00:17:07 kde před bránou do Vlašského
  dvora najdete
 • 00:17:10 první informační tabuli.
 • 00:17:12 Načerpejte vědomosti
  a rychle do sedel!
 • 00:17:15 Čeká nás 35 km z kopce i do kopce.
 • 00:17:20 Naučnou cyklo-turistickou stezku,
  která kopíruje z větší části
 • 00:17:26 žlutou turistickou značku,
  jsme vybudovali nejen pro místní
 • 00:17:30 občany, ale i pro turisty,
  kteří navštíví Kutnou Horu.
 • 00:17:34 Na více než 50 zastaveních se
  turisté mohou dozvědět informace
 • 00:17:38 o přírodě, historii a geologii
  v okolí města a velkým tahákem
 • 00:17:42 je i několik nových vyhlídek
  na panoráma Kutné Hory
 • 00:17:45 a jeho památky.
 • 00:17:47 Hned z té první se můžete
  pokochat neotřelým pohledem
 • 00:17:51 na známé historické dominanty,
  Chrám svaté Barbory
 • 00:17:54 a sousední Jezuitskou kolej.
 • 00:17:56 Na město odtud shlíží
  i takzvaný Žižkův dub.
 • 00:17:59 Jeho listy se prý zbarví
  doruda pokaždé,
 • 00:18:02 když je Kutná Hora v ohrožení.
 • 00:18:04 Je to údajně proto, když ho
  podle legendy zasadil
 • 00:18:08 husitský vojevůdce v roce 1421,
  kdy město sám dobýval.
 • 00:18:11 V další cestě pokračujeme
  na předměstí Dolní Žižkov.
 • 00:18:15 Kdysi tu stála cihelna,
  po níž ale zůstal už jen
 • 00:18:18 mělký rybníček zarůstající
  dnes vzácnými žlutými kosatci.
 • 00:18:22 Nedaleký opuštěný lom
  Čížkova Skála se má časem
 • 00:18:25 změnit v geopark.
 • 00:18:26 A čím je tato lokalita
  tak významná?
 • 00:18:29 To nejlépe vědí místní
  ochránci přírody.
 • 00:18:32 Na tomto místě je dobře vidět
  nasedání 2 geologických vrstev.
 • 00:18:36 Můžete si všimnout vrstvy
  svrchnokřídých pískovců
 • 00:18:39 na kutnohorském krystaliniku.
 • 00:18:42 Nelekněte se, až u potoka
  Bylanka narazíte na muže
 • 00:18:46 podobné středověkým horníkům.
 • 00:18:48 Jsou to zapálenci,
  kteří čistí štolu Blátivku
 • 00:18:51 patřící do Grajského
  rudního pásma.
 • 00:18:54 A plánují její brzké zpřístupnění
  zájemcům o adrenalinový zážitek.
 • 00:19:00 Tato chodba byla zanesena
  sedimenty až ke stropu.
 • 00:19:05 Celou její délku, zhruba 250 m,
  jsme čistili za pomoci vozíku,
 • 00:19:09 do kterého se vejdou 3 kýble
  materiálu. A při čištění sedimentů
 • 00:19:14 jsme objevili krásný starý
  hliněný džbánek, který zde zanechal
 • 00:19:18 horník v době, kdy se tady
  těžilo a pracovalo.
 • 00:19:21 Ze stinných lesů teď na chvíli
  vyjedeme ven.
 • 00:19:24 Před námi je první kopec
  z Libušina proroctví - Kuklík,
 • 00:19:27 z jehož úbočí se otevírají
  výhledy do Polabí
 • 00:19:30 s Kolínem v popředí.
 • 00:19:32 Cesta pokračuje na Sukov,
  na jehož svazích se
 • 00:19:35 už ve 12. století pěstovala
  vinná réva.
 • 00:19:37 To je doloženo zápisem
  v Kosmově kronice.
 • 00:19:40 Poslední je Kaňk s pomníkem
  husitů zaživa shozených
 • 00:19:44 pro svou víru do šachet,
  ale taky s unikátním pozůstatkem
 • 00:19:48 útesu mělkého křídového moře,
  který je světovou raritou
 • 00:19:51 a národní přírodní památkou.
 • 00:19:54 Cestou si určitě všimnete
  i 2 křížů na hranicích
 • 00:19:57 bývalých panství. Těm se tu
  říká "Kamenné báby".
 • 00:20:01 Při vztyčování těchto kamenů
  dostal každý ze svědků výprask,
 • 00:20:05 aby si pamatoval,
  kde kameny byly umístěny.
 • 00:20:08 Od těch dob se říká
  "dostat na pamětnou".
 • 00:20:11 Před námi je už jen
  posledních pár kilometrů z kopce,
 • 00:20:14 zpět do výchozího místa.
 • 00:20:16 Tak jezděte prosím opatrně,
  ať nedostanete
 • 00:20:18 taky něco na pamětnou!
 • 00:20:22 Mlýny poháněné proudem vody
  byly známé už ve 2. století
 • 00:20:26 před naším letopočtem.
 • 00:20:28 Do Evropy se pak, jako většina
  vynálezů, dostaly z Orientu
 • 00:20:32 během křížových výprav
  a nejstarší zmínky
 • 00:20:34 o těch našich pocházejí
  z 12. věku.
 • 00:20:37 Já vás teď do jednoho klapáče
  pamětníka zavedu.
 • 00:20:40 Je ozdobou obce Vrčeň ležící
  asi 4 km od Nepomuku,
 • 00:20:43 a s láskou o něj pečuje potomek
  kdysi věhlasné mlynářské rodiny.
 • 00:20:51 J. Baroch žije v Lukách
  od narození.
 • 00:20:54 Jako kluk rád poslouchal
  vyprávění rodičů o historii domu.
 • 00:20:57 Původně tu stála pila,
  kterou založili cisterciáci
 • 00:21:01 z nedalekého kláštera.
 • 00:21:03 Mlýn k ní přistavěli až později.
 • 00:21:06 Rod dnešního majitele
  se tu usadil před 400 roky.
 • 00:21:09 Mouka se odsud rozvážela
  do širokého okolí.
 • 00:21:12 Ještě ve 30. letech minulého
  století se tu mlelo
 • 00:21:15 kolem 180 metráků týdně.
 • 00:21:18 V roce 1941 Němci statek zavřeli,
  původnímu účelu začal znovu
 • 00:21:23 sloužit až v 50. letech.
 • 00:21:25 To se tu ale vyrábělo
  už jen krmivo.
 • 00:21:30 V té době (1952) už otec,
  když dělal šroty,
 • 00:21:35 tak jsem jako kluk musel pomáhat
  při vysýpání násypek šrotu,
 • 00:21:39 chladit šrot atd.
  Čili už jsem k tomu byl vedený.
 • 00:21:43 Práce ve mlýně mě bavila,
  bavilo mě obsluhovat ty stroje,
 • 00:21:47 protože ke strojům jsem měl vztah.
 • 00:21:51 Na náhonu původně stávala
  4 vodní kola.
 • 00:21:54 Tři obsluhovala mlýn,
  poslední pilu.
 • 00:21:57 Současnou podobu získal objekt
  začátkem minulého století
 • 00:22:01 při generální přestavbě
  na tehdy moderní
 • 00:22:04 americký způsob mletí.
 • 00:22:06 Staré mechanismy nahradila
  Francisova turbína,
 • 00:22:09 která poháněla transmisi.
 • 00:22:10 K ní připevněná řemenice
  pak rozpohybovala všechny stroje.
 • 00:22:14 Ve stejné době instalovali
  v areálu taky dynamo o 120 V.
 • 00:22:19 Malá vodní elektrárna se až do roku
  1990 starala o osvětlení.
 • 00:22:24 Mlýn, který byl přestavěný
  v roce 1906 do této podoby,
 • 00:22:29 plus předělání vodních kol
  na turbínu, stroje, zařízení atd.,
 • 00:22:35 na tehdejší dobu byl velice
  drahý - 28 500 korun.
 • 00:22:43 Z toho 3 500 stála turbína.
 • 00:22:46 V opraveném mlýně to fungovalo
  následovně: obilí se nejdřív
 • 00:22:50 oddělilo od písku a dalších
  nečistot, pak putovalo
 • 00:22:53 do zásobních sil, odkud se
  samospádem dostalo
 • 00:22:56 k jednotlivým zařízením.
 • 00:22:58 Např. loupačka oddělovala
  klíček od slupky.
 • 00:23:02 Tak se dělaly kroupy.
 • 00:23:05 Válcové stroje zase drtily
  zrno na šrot.
 • 00:23:08 Ten pak výtahy dopravili
  do 2. patra k hranolovému
 • 00:23:11 vysévači neboli cylindru.
 • 00:23:16 Je to šestiboký hranol,
  který je mírně nakloněný
 • 00:23:19 a je potažený surovým hedvábím -
  jako sítem.
 • 00:23:22 Čili jedna část je jemná,
  polohrubá a hrubá.
 • 00:23:25 Proběhl tam ten šrot,
  jak se tam převaloval,
 • 00:23:27 vypodsívala se mouka a šrot vypadl
  znovu na zásobník před stolici,
 • 00:23:32 kde se znovu mlel.
 • 00:23:34 Po 4 mletích vydala šrotovka
  hladkou mouku, která se nakonec
 • 00:23:38 stočila do pytlů.
 • 00:23:39 Mlynařina byla obsáhlé řemeslo.
 • 00:23:41 Pantáta musel rozumět
  potravinářství, vodohospodářství
 • 00:23:45 i strojírenství.
 • 00:23:46 V obci často býval i soudcem
  ve věcech technických.
 • 00:23:51 J. Baroch se ovšem navzdory
  tradici oboru nevěnoval.
 • 00:23:55 Mlýn ovšem s láskou opravuje
  a udržuje.
 • 00:23:58 A kutilskou vášeň si
  i v sedmdesáti vybíjí
 • 00:24:00 na rogalu vlastní konstrukce.
 • 00:24:03 Dodnes s ním rád zamíří do oblak.
 • 00:24:09 A teď se do našeho pořadu
  můžete aktivně zapojit i vy,
 • 00:24:13 je tu soutěž.
 • 00:24:15 Pepa se minule ptal na jméno
  vodního hradu v České Lípě.
 • 00:24:18 Správně bylo A) - je to Lipý.
 • 00:24:21 Vítězi gratuluji.
 • 00:24:23 Dnes mě zajímá město
  "v zahradách".
 • 00:24:25 Tak se totiž našemu cíli
  přezdívá, protože jich má
 • 00:24:28 skutečně na rozdávání.
 • 00:24:30 Ta největší obklopuje
  místní zámek, jedinou
 • 00:24:33 světskou stavbu
  Jana Blažeje Santiniho.
 • 00:24:36 K nejznámějším událostem
  v historii místa ale patří
 • 00:24:40 povstání sedláků, kteří chtěli
  s vidlemi v ruce vybojovat
 • 00:24:44 zrušení nevolnictví.
 • 00:24:45 Jediným úspěchem, kterého však
  dosáhli, je to, že se stali
 • 00:24:49 hrdiny hojně používaného
  lidového rčení. Takže mluvím o:
 • 00:24:57 Vaše odpovědi čekáme,
  jako už tradičně,
 • 00:25:00 do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:25:02 A buď nám je volejte,
  nebo pošlete SMS.
 • 00:25:04 Jeden z vás se pak může těšit
  na naše knížky
 • 00:25:07 a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:25:11 Poslední letní toulky končí.
 • 00:25:13 Těmi prvními podzimními
  vás provede Pepa.
 • 00:25:16 Mj. se s ním vydáte po stopách
  táborských husitů.
 • 00:25:19 Inspiraci, kam na výlet,
  najdete i na našem webu.
 • 00:25:22 Tak se tam mrkněte a případně
  nám i nějaké vlastní postřehy
 • 00:25:26 z cest pošlete. Budeme se těšit.
 • 00:25:28 Já vám přeji krásnou neděli
  a jen samé dobré zprávy.
 • 00:25:32 Na viděnou.
 • 00:25:34 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011