iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 7. 2011
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

14 hlasů
9579
zhlédnutí

Toulavá kamera

Arcibiskupský palác v Olomouci — Dílnička výrobce nástrojů pana Stechera — Klokočské skály — Železná Ruda a její okolí — Muzeum železné opony v Rozvadově — Zlatá ulička

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Příběhy honosných sídel, lidí,
  kteří v jejich zdech snili
 • 00:00:23 o lepším světě, i krajiny kolem nás
  - to vše vypráví TOULAVÁ KAMERA,
 • 00:00:27 věrná společnice vašeho
  nedělního dopoledne.
 • 00:00:30 Jsem ráda, že jste ji opět pustili
  do svých domovů a věřím,
 • 00:00:34 že vás ani tentokrát nezklame.
  A kam konkrétně se podíváme?
 • 00:00:37 Nejprve do Arcibiskupského paláce
  v Olomouci.
 • 00:00:40 Třeba v tamním Císařském sále
  se před bitvou u Slavkova radili
 • 00:00:44 ruský car a rakouský monarcha.
 • 00:00:47 Následně si v Českých Budějovicích
  zavzpomínáme na časy,
 • 00:00:50 kdy muzicírování vládly dudy,
  vozembouchy a fanfrnochy.
 • 00:00:55 Tušíte vůbec, co to je?
 • 00:00:57 Zavedu vás taky ke vchodu do pekla.
  Ale jen k tomu pohádkovému,
 • 00:01:01 kterým Petr Máchal,
  čertův švagr, utíkal
 • 00:01:04 před světskou nespravedlností.
 • 00:01:06 V plánu máme Toulky bez hranic.
 • 00:01:08 Start je v Železné Rudě,
  cíl u velkého Javorského jezera
 • 00:01:11 na bavorské straně.
 • 00:01:13 Pak to vezmeme domů přes Rozvadov.
 • 00:01:16 Na místě někdejšího hraničního
  přechodu nedávno otevřeli
 • 00:01:19 Muzeum železné opony,
  tak si ho prohlédneme.
 • 00:01:22 A nakonec nám v pražské Zlaté
  uličce věštkyně předpoví
 • 00:01:26 skvělé zítřky. Tedy snad?
 • 00:01:30 Pobývali v něm císaři,
  rokovali vojevůdci a po staletí
 • 00:01:34 sídlili duchovní.
 • 00:01:35 Řeč je o Arcibiskupském paláci
  v Olomouci, ve kterém byla nedávno
 • 00:01:40 otevřena prohlídková trasa.
 • 00:01:42 Něco takového nemá obdoby
  v celé střední Evropě.
 • 00:01:45 Palác totiž normálně funguje
  jako církevní úřad.
 • 00:01:48 Turisti tak můžou na chodbách
  prohodit pár slov i s jeho šéfem.
 • 00:01:54 Olomoucké arcibiskupství
  zpřístupnilo lidem to nejlepší,
 • 00:01:58 co vytvořili špičkoví architekti
  a umělci.
 • 00:02:00 Reprezentační prostory paláce,
  včetně největšího
 • 00:02:02 slavnostního sálu.
 • 00:02:04 Dochovala se v nich bohatá roková,
  empirová i neobarokní výzdoba.
 • 00:02:08 A návštěvníci mohou obdivovat
  taky dobový mobiliář.
 • 00:02:14 Pokusili jsme se o ten krok.
 • 00:02:16 Říkává se, jak prý ta církev
  je uzavřená,
 • 00:02:18 tak ať se přijdou podívat.
 • 00:02:20 Biskupství bylo v Olomouci založeno
  už roku 1063,
 • 00:02:22 město se tak stalo centrem
  katolické církve,
 • 00:02:25 kultury i vzdělanosti.
 • 00:02:27 Arcibiskupský palác byl do současné
  podoby přestavěn v 17. století
 • 00:02:30 a doslova jím procházely dějiny.
 • 00:02:32 Pobývala tu třeba císařovna
  Marie Terezie, Ludwig van Beethoven
 • 00:02:36 a obědval papež Jan Pavel II.
 • 00:02:41 Další místností, kterou návštěvník
  uvidí, je tzv. Trůnní sál,
 • 00:02:45 který je spjat s tím, že zde
  2. prosince 1848 abdikoval
 • 00:02:48 rakouský císař Ferdinand a na trůn
  nastoupil jeho synovec
 • 00:02:52 František Josef I.
 • 00:02:58 Ve Vídni totiž vypukla revoluce
  a císařská rodina ji tady v klidu
 • 00:03:02 přečkala až do května 1849.
 • 00:03:05 Před nepokoji ji chránily hradby
  olomoucké pevnosti
 • 00:03:08 a za trůn novému panovníkovi
  dočasně posloužil tento biskupský.
 • 00:03:14 V tzv. Císařském sále se zase
  roku 1805 radili před bitvou
 • 00:03:17 u Slavkova ruský car Alexandr
  a rakouský císař František.
 • 00:03:22 Nebyla to náhoda - jejich vojska
  ležela právě nedaleko Olomouce.
 • 00:03:27 Původní předpoklad, kde proběhne
  bitva s Napoleonem, byl,
 • 00:03:31 že to bude tady někde poblíž.
 • 00:03:33 Nicméně když pak Napoleon vyslal
  zvědy a zjistil,
 • 00:03:36 že tady by neměl výhodné pozice
  pro boj, tak spojenecká vojska
 • 00:03:40 vylákal až ke Slavkovu
  a tam je pak porazil.
 • 00:03:44 V Zeleném pokoji, který je dnes
  zařízen jako ložnice,
 • 00:03:47 byla roku 1850 uzavřena důležitá
  mírová smlouva mezi Rakouskem
 • 00:03:51 a Pruskem, tzv. Olomoucké punktace.
 • 00:03:55 Co se týká biskupů či arcibiskupů,
  v minulosti zastávali zároveň
 • 00:03:59 i důležité funkce světské.
 • 00:04:01 Byli největšími feudály na Moravě,
  knížaty, osobnostmi své doby.
 • 00:04:05 Např. na počátku 17. století
  zde působil významný biskup
 • 00:04:09 a kardinál František Dietrichstein,
  který byl takovým
 • 00:04:13 ministrem zahraničí Habsburků.
 • 00:04:16 4 habsburské panovníky korunoval
  za české krále.
 • 00:04:23 Privilegium korunovat české krále
  získali olomoučtí biskupové
 • 00:04:27 od Karla IV., a zůstalo jim
  až do roku 1918.
 • 00:04:31 Jiný biskup, Karel II. Lichtenstein
  Kastelkorn, zase kromě jiného
 • 00:04:35 vybudoval Kroměřížské zahrady,
  dnešní památku UNESCO.
 • 00:04:39 Nebo arcivévoda Rudolf Jan Habsburk
  - počátkem 19. století obnovil
 • 00:04:43 zdejší univerzitu.
 • 00:04:45 Založil městské divadlo i parky,
  které jsou dnes kolem centra města,
 • 00:04:49 sám taky výborně hrál na klavír.
 • 00:04:52 Byl žákem, přítelem a mecenášem
  Ludwiga van Beethovena.
 • 00:04:56 A na závěr dvě kuriozity.
 • 00:04:58 Habáni z církve novokřtěnců,
  tvůrci známé keramiky,
 • 00:05:01 měli zákaz zobrazovat lidské
  postavy.
 • 00:05:03 Ve zdejší sbírce ale mají talíř,
  na kterém je člověk namalován.
 • 00:05:07 Nebo busta papeže Pia IX.,
  jež prohlásil za blahoslaveného
 • 00:05:10 našeho Jana Sarkandra.
 • 00:05:12 Svatý otec na ni vlastnoručně vyryl
  nápis: PAX - tedy pokoj nebo mír.
 • 00:05:17 A teď se z duchovních sfér sneseme
  na pevnou zemi.
 • 00:05:20 Nebo možná ještě níž,
  protože řeč bude o čertovském
 • 00:05:24 hudebním nástroji.
 • 00:05:25 Jak se taky někdy přezdívá dudám.
 • 00:05:28 Vznikly nejspíš před 4000 lety
  v Egyptě.
 • 00:05:31 Později je arabsko-turečtí
  nájezdníci rozšířili
 • 00:05:34 po celé Evropě.
 • 00:05:35 Hrát na ně je kumšt.
  A což teprve vyrobit je!
 • 00:05:39 Miroslav Stecher z Českých
  Budějovic umí obojí.
 • 00:05:42 A ochotně nám to předvede.
 • 00:05:46 Ti, kterým se líbí lidová muzika,
  znají Miroslava Stechera
 • 00:05:49 jako dudáka. Další ho vnímají
  jako hudebního pedagoga.
 • 00:05:53 Jen málokdo ale ví o podkrovní
  dílně, kde, pokud to čas dovolí,
 • 00:05:57 vlastnoručně vyrábí
  různé instrumenty.
 • 00:06:02 Když jsem začínal,
  tak ty nástroje nebyly.
 • 00:06:04 Já jsem se rozhodl,
  že si ty dudy vyrobím.
 • 00:06:07 Zajel jsem k panu Janečkovi
  do Vejprnic.
 • 00:06:09 K němu jsem potom jezdil ještě
  asi 2 roky.
 • 00:06:11 A od něj jsem se vlastně
  celé to řemeslo naučil.
 • 00:06:14 Zvládnout musel mnohé - práci
  se dřevem a kovem, šití kůží
 • 00:06:18 i řezbářství.
 • 00:06:19 To je koza, prosím.
 • 00:06:21 Jestli jste to nepoznali,
  to je pravá jihočeská koza.
 • 00:06:24 Protože dudy mečí jako koza.
 • 00:06:27 Dudy jsou strašně starý nástroj.
 • 00:06:29 První zmínky o nich jsou
  před naším letopočtem.
 • 00:06:32 V Čechách název dudy a vlastně
  rozkvět dudáctví
 • 00:06:35 je od 14. - 15. století.
 • 00:06:37 Samozřejmě je to lidový nástroj,
  ale už v 17. a 18. století
 • 00:06:40 jsou zmínky o tom, že na dudy se
  hrálo jak koncertně,
 • 00:06:44 tak i v kostelech.
 • 00:06:46 A třeba i vojenské muziky,
  třeba Písecká vojenská muzika,
 • 00:06:50 měla v té době svoje dudáky.
 • 00:06:53 Dudy si na koleně
  hned tak někdo nevyrobí.
 • 00:06:56 Existují ale nástroje,
  které muzikanti sestrojí z toho,
 • 00:06:59 co dům dal.
 • 00:07:00 Tohle je lidový vozembouch,
  co se doma najde.
 • 00:07:04 Hřbet na pečení, hlavičku jsem
  dostal k narozeninám,
 • 00:07:08 bubínek, to je normální tamburínka,
  trošku natažená,
 • 00:07:13 a činely si můžete vyrobit
  z plechu.
 • 00:07:17 Symfonii od vozembouchu čekat
  nelze, je to instrument řízný,
 • 00:07:21 hospodský...
 • 00:07:22 (ZPĚV) K Budějicům cesta,
  ale že je ouzká...
 • 00:07:28 Hrálo se na to v hospodách
  při harmonice,
 • 00:07:31 aby to udělalo lepší náladu.
 • 00:07:32 A teď Miroslavův návod,
  jak sestavit fanfrnoch.
 • 00:07:36 Základem je džbánek bez hubičky
  nebo květináč.
 • 00:07:39 Dál je třeba dřívko či knoflík.
 • 00:07:41 Postup je jednoduchý - přilepit
  k vepřovici, protáhnout koňskou
 • 00:07:45 žíní, není-li po ruce,
  stačí rybářský vlasec.
 • 00:07:48 Nakonec se kůže řádně napne
  a festovně obtočí provázkem.
 • 00:07:54 A pak už jen navlhčit ruce.
 • 00:07:56 Tak ho musíme vyzkoušet.
 • 00:07:59 Fanfr, fanfr, fanfrnoch,
  hou, hou, haleluja.
 • 00:08:07 Fanfrnoch patří k nezbytné výbavě
  koledníků.
 • 00:08:11 Miroslav ho ale použil
  i ve vážné hudbě.
 • 00:08:15 Taky na dudy hrál jak s klasiky,
  tak s rockery.
 • 00:08:19 Pravidelně vystupuje
  na strakonickém festivalu
 • 00:08:22 tohoto nástroje a v srpnu se
  představí na Zemi živitelce.
 • 00:08:27 TOULAVOU KAMERU vyprovodil
  se svou studentkou
 • 00:08:30 Alžbětou Lafatovou.
 • 00:08:38 Jednou z perel náhrdelníku
  Českého ráje jsou bezpochyby
 • 00:08:41 klokočské skály.
 • 00:08:43 Na jejich okraji se nachází
  obrovská pískovcová jeskyně.
 • 00:08:47 Jmenuje se Postojná.
 • 00:08:48 A právě v ní byly objeveny
  pozůstatky nejstaršího
 • 00:08:52 osídlení v oblasti.
 • 00:08:53 Součástí chráněného území
  jsou i skály Betlémské
 • 00:08:56 a zdobí ho taky zbytky
  hradu Rotštejn.
 • 00:08:59 Pokud se sem ale vydáte, mějte
  na paměti výrok zkušených trampů,
 • 00:09:03 podle nichž se zdejší písek dostane
  i do zavřené konzervy.
 • 00:09:11 Pískovce, kam se podíváte.
 • 00:09:13 Je zvláštní, že si páni ze starého
  českého rodu Markvarticů
 • 00:09:16 před více než 700 lety vybrali
  pro stavbu svého sídla
 • 00:09:20 právě toto místo kousek
  od Turnova.
 • 00:09:23 Asi jim to vyšlo matematicky,
  protože ze všech vesnic
 • 00:09:27 jejich panství, které Rotštejn
  zásobovaly, to bylo stejně daleko.
 • 00:09:31 Když původní hrázděný hrad
  v roce 1318 shořel,
 • 00:09:34 vystavěli si palác kamenný.
 • 00:09:37 Jako věž sloužil protilehlý
  skalní blok.
 • 00:09:42 Tam jsou dovnitř vytesány
  2 místnosti, které sloužily
 • 00:09:45 zřejmě jako sklad, zásobárna.
 • 00:09:48 Dokonce tam podle vyprávění
  pamětníků, kteří tam
 • 00:09:51 ještě před rokem 1948 lezli,
  tak tam byla i vytesaná cisterna
 • 00:09:55 na záchytnou dešťovou vodu.
 • 00:09:57 V pískovcových skalách je vody
  samozřejmě málo,
 • 00:10:00 a tak občanské sdružení
  Ochrana Klokočských skal,
 • 00:10:03 které se o Rotštejn dlouhodobě
  stará, přišlo s nápadem -
 • 00:10:07 zprovozníme originální
  turistické čerpadlo.
 • 00:10:11 Naskládáme PET lahve, požádáme
  turisty, aby nám donesli na hrad
 • 00:10:15 vodu, a oni na oplátku dostanou
  sběratelské turistické razítko.
 • 00:10:20 Takže není to pravidelně,
  ale je-li dole cedulka s lahví,
 • 00:10:23 která má nožičky a uhání na hrad,
  tak jede hradní
 • 00:10:26 turistické čerpadlo.
 • 00:10:28 Davy tuláků se sem sice nevalí,
  je to hrad spíš pro romantické
 • 00:10:32 a klidné duše, zato ho vyhledávají
  filmaři.
 • 00:10:36 Dva dětské filmy tu točila
  Věra Plívová-Šimková.
 • 00:10:39 A tahle skalní věž sloužila
  jako vchod do pekla v pohádce
 • 00:10:43 S ČERTY NEJSOU ŽERTY.
 • 00:10:46 On málokdo pozná, že hradní věž
  je vstupem do pekla,
 • 00:10:50 protože od doby, kdy se to tady
  filmovalo, tak už se přece jen
 • 00:10:53 ta krajina změnila.
 • 00:10:55 Mohou za to samozřejmě naše
  pískovce, postupující eroze,
 • 00:10:58 měnící se tvář lesa.
 • 00:11:00 Pokud je na to upozorníme,
  tak většinou se ptají,
 • 00:11:03 proč má věž tu dřevěnou zástěnu?
 • 00:11:05 Pak tedy proto, aby nám sem
  ti čerti z pekla nelezli
 • 00:11:08 a nedělali tady neplechu.
 • 00:11:12 Jako každý správný hrad
  má i Rotštejn své pověsti.
 • 00:11:15 Jednu o tom, že je v podzemí
  zakopaný poklad
 • 00:11:18 a další o tajné chodbě vedoucí
  z něj do Postojny.
 • 00:11:22 To je jediná přístupná jeskyně
  v klokočských skalách,
 • 00:11:26 kde je jich přitom
  registrováno 300!
 • 00:11:30 Každé obývané sídlo mělo taky
  svou zahrádku, na které se
 • 00:11:34 pěstovaly bylinky,
  nejen jako medicína, ale hlavně
 • 00:11:37 jako koření pro kuchaře.
 • 00:11:39 Skopové na rozmarýnu,
  kuře na šalvěji a medu,
 • 00:11:43 kůzlečí protkávané šafránem -
  to jsou věci, o kterých víme,
 • 00:11:47 že se bezpečně jedly
  ve 14. století.
 • 00:11:50 A bez těch bylinek by to prostě
  nebylo ono.
 • 00:11:53 Zřícenina Rotštejna je částečně
  zděná a částečně vtesaná do bloku
 • 00:11:57 čtyř pískovcových skal.
 • 00:12:00 Pro turisty je přístupná
  teprve 7. rokem.
 • 00:12:02 Na toulky se sem vypravte
  jen za pěkného počasí.
 • 00:12:05 Po dešti je tu kluzko
  a hrad je uzavřen.
 • 00:12:08 V okolí je ale spousta dalších
  nádherných míst.
 • 00:12:11 Třeba 70 m dlouhá soutěska
  Klokočské průchody,
 • 00:12:14 kudy vedla stará kupecká cesta
  a dodnes jsou na skalách vidět
 • 00:12:18 kupecké značky.
 • 00:12:20 Nebo Votrubcův lom na hoře Kozákov,
  kde se těžily drahé kameny.
 • 00:12:27 A teď slíbené Toulky bez hranic.
 • 00:12:29 Startujeme v Železné Rudě,
  odkud je to k našim sousedům
 • 00:12:32 co by kamenem dohodil.
 • 00:12:39 V malebném údolí říčky Řezné
  vyrostla osada
 • 00:12:42 už v 1. polovině 16. století.
 • 00:12:44 Vedla tudy totiž důležitá
  obchodní stezka.
 • 00:12:47 A i když tu prospektoři hledali
  původně zlato,
 • 00:12:50 našli jinou strategickou surovinu,
  která dala místu jméno,
 • 00:12:53 ale stala se i předmětem
  sváru o ně.
 • 00:12:56 Vyřešeny byly až za vlády
  Marie Terezie.
 • 00:12:59 A hranice tehdy vyznačená
  je ctěna dodnes.
 • 00:13:04 Železo přineslo obci zlaté časy.
 • 00:13:07 V 16. století se tu hornina
  dolovala i zpracovávala.
 • 00:13:10 V následujícím věku
  ale rudné zásoby došly.
 • 00:13:14 Kraj ovšem disponoval i množstvím
  křemene a vápence,
 • 00:13:17 což napomohlo rozmachu sklářství.
 • 00:13:20 V okolí vyrostla řada hutí.
  A dařilo se jim nadmíru dobře.
 • 00:13:24 V roce 1706 si tu rod Hafenbradlů
  postavil elegantní zámeček.
 • 00:13:28 Prosperitu odráží i barokní kostel
  Navštívení Panny Marie
 • 00:13:32 Pomocné z Hvězdy.
 • 00:13:37 Železnorudští byli natolik bohatí,
  že si mohli s pomocí šlechty
 • 00:13:40 dovolit postavit nový kostel.
 • 00:13:43 Takže v roce 1729 tady vznikl
  nový zděný kostel, zcela výjimečný,
 • 00:13:47 půdorysu šesticípé hvězdy
  s dvěma cibulovitými báněmi.
 • 00:13:50 Kaple - zasvěcená Barboře
  a Antonínovi - pamatuje
 • 00:13:53 smutnější příběhy.
  Stojí kousek od železniční trati.
 • 00:13:57 Dělníci se tu loučili s kamarády,
  kteří zahynuli při kutání
 • 00:14:00 špičáckého tunelu.
 • 00:14:03 Dodnes na to upomínají umrlčí
  prkna, která sloužila k pohřbívání.
 • 00:14:10 Asi o 1,5 km dál leží
  vesnice Špičák.
 • 00:14:14 Říká se, že tam, kde dneska je
  Špičák, tam původně vznikla
 • 00:14:18 ta Železná Ruda.
 • 00:14:19 Protože to bylo místo,
  kde se nejvíc rudnina těžila
 • 00:14:23 a kde se vlastně ta ruda
  zpracovávala.
 • 00:14:25 A minout nemůžeme ani vrchol
  stejnojmenného kopce.
 • 00:14:28 Z výšky 1202 metrů má člověk
  širé okolí jako na dlani.
 • 00:14:33 Pohled na lesy, které tu rostou
  přes 200 let, spolehlivě uklidňují.
 • 00:14:37 Červená značka vede k dalšímu
  ze šumavských vrcholů - Pancíři.
 • 00:14:42 Po jeho hřbetu se kdysi klikatila
  jedna z větví Zlaté stezky.
 • 00:14:46 Pancíř je zajímavý geologický
  útvar, protože tvoří svorové ruly,
 • 00:14:51 svoje a křemence, takže on je
  docela ostře vytažený
 • 00:14:54 a trčí z něj krásné skály.
 • 00:14:56 Na vrcholu je plošinka,
  kde stojí chata.
 • 00:14:59 Dneska k ní vede lanovka
  ze Špičáku.
 • 00:15:03 V roce 1923, když se chata
  s rozhlednou stavěly,
 • 00:15:06 se ovšem dělníci nadřeli.
 • 00:15:08 Materiál bylo třeba dostat
  do výšky 1214 metrů nad mořem.
 • 00:15:13 Zdejší panoráma ale okouzlí
  Jezerní hora, Boubín, Alpy.
 • 00:15:18 Nedaleké ledovcové Čertovo jezero,
  oblíbené Nerudou i Dvořákem,
 • 00:15:23 vzniklo asi před 10 000 roky.
 • 00:15:25 Na ryby je zdejší voda příliš
  kyselá, život si sem ale přece
 • 00:15:29 cestu našel.
 • 00:15:31 Bylina šídlatka jezerní roste
  3 - 8 metrů pod hladinou.
 • 00:15:34 Maximální hloubka činí 36 m.
 • 00:15:37 A my pokračujeme k hraničnímu
  přechodu Alžbětín.
 • 00:15:42 Kousek za hranicí je bavorská
  Železná Ruda a nad ní se vypíná
 • 00:15:45 nejvyšší hora Šumavy Velký Javor.
 • 00:15:48 Jeho nadmořská výška je 1456 metrů
  nad mořem, je to jediné místo
 • 00:15:52 na Šumavě, na kterém je
  prokazatelně vytvořena
 • 00:15:55 horní hranice lesa.
 • 00:15:56 Tzn. smrkový výraz přirozeně
  vyznívá do klečového pásma.
 • 00:16:00 Na jižním svahu se rozprostírá
  velké Javorské jezero.
 • 00:16:03 Táhne se podél impozantního
  skalního masivu.
 • 00:16:06 V zadní části pak voda přechází
  v rašeliniště.
 • 00:16:09 Okolní prales je součástí staré
  přírodní rezervace
 • 00:16:12 o rozloze 157 ha.
  A ještě jedno číslo nakonec:
 • 00:16:15 Abyste viděli všechny tyhle
  zajímavosti, stačí našlapat
 • 00:16:19 pouhých 16 km.
 • 00:16:24 A na západě Čech ještě chvíli
  zůstaneme, jen Železnou Rudu
 • 00:16:28 vystřídá železná opona.
  Nebo raději její muzeum.
 • 00:16:32 Otevřeno bylo v polovině května
  v Rozvadově a je svým pojetím
 • 00:16:36 v Evropě unikátní.
 • 00:16:37 Na ploše zhruba 300 m2 najdete
  exponáty a fotky související
 • 00:16:42 nejen s existencí ostnatých drátů
  na hranicích, ale taky s celým
 • 00:16:46 obdobím tzv. studené války.
 • 00:16:50 Tam, kde kdysi stával hraniční
  přechod a sídlila komunistická
 • 00:16:53 kontrarozvědka, celníci
  a pohraničníci, najdeme i dnes
 • 00:16:57 spoustu věcí, které jsou spojeny
  s tehdejší dobou.
 • 00:17:00 Dráty, vysílačky i místo,
  kde si příslušníci kontrolovali,
 • 00:17:03 zda jsou jejich ostře nabité
  samopaly prázdné.
 • 00:17:06 Kromě toho ale taky řadu dalších
  exponátů, které dokumentují
 • 00:17:10 fenomén, jakým bývala
  železná opona.
 • 00:17:16 My jsme zažili železnou oponu
  v podobě,
 • 00:17:18 ve které by se již nikdy
  neměla opakovat.
 • 00:17:21 Vlastně nejcivilizovanější
  kontinent na světě byl fyzicky
 • 00:17:24 rozdělen dráty. A byla to nejen
  fyzická blokáda, ale byla to
 • 00:17:28 především informační blokáda.
 • 00:17:30 A železná opona poprvé v historii
  dějin byla orientována nikoli
 • 00:17:34 proti vnějšímu nepříteli,
  ale proti vlastním lidem.
 • 00:17:37 Unikátní expozice začíná dobou
  1. světové války,
 • 00:17:39 kdy se Evropa začala štěpit.
 • 00:17:42 Pokračuje částí dokumentující snahu
  Německa o ovládnutí starého
 • 00:17:46 kontinentu a další, věnované
  jeho poválečnému rozdělení.
 • 00:17:49 Právě tehdy zaregistroval svět
  výraz "železná opona",
 • 00:17:53 když ho v projevu použil
  W. Churchill.
 • 00:17:57 Období studené války je ilustrováno
  prostřednictvím kubánské krize,
 • 00:18:00 války v Korei a ve Vietnamu
  nebo sestřelením amerického
 • 00:18:04 špionážního letadla
  nad Sovětským svazem.
 • 00:18:07 Nechybějí ani připomínky domácích
  událostí té doby.
 • 00:18:10 Je tady cca 800 dokumentárních
  fotografií, které převážně
 • 00:18:13 nikdy nebyly publikovány.
 • 00:18:17 Přibližně stejný počet
  je tu exponátů.
 • 00:18:19 Několik exponátů je tu doopravdy
  velmi zajímavých.
 • 00:18:22 Ať je to přímý telefon G. Husáka,
  který měl na stole
 • 00:18:26 na přímé spojení s Moskvou,
  tak je tady potom technika -
 • 00:18:29 sledovací fotoaparáty,
  švýcarský Minox,
 • 00:18:32 který byl používán jak na Západě,
  tak na Východě k dokumentaci
 • 00:18:36 této činnosti.
 • 00:18:38 Pak je tady celkem lahůdka -
  sledovací příkaz Jakeše, Štěpána
 • 00:18:42 v prosinci 1989.
 • 00:18:47 Velká část unikátního muzea
  samozřejmě zachycuje situaci
 • 00:18:51 v českém pohraničí, kde se bariéry
  začaly vytvářet od roku 1948.
 • 00:18:55 Skutečně neprostupnou se ale
  hranice stala až v 50. letech.
 • 00:18:58 Výstava přibližuje vše, co tehdy
  lidem bránilo ve volném pohybu,
 • 00:19:02 a někdy skončilo i tragédií.
 • 00:19:06 My jsme se snažili ukázat,
  co používali pohraničníci
 • 00:19:09 jako zbraňové systémy. Co používali
  jako spojovací systémy.
 • 00:19:13 Co používala Státní bezpečnost
  ke sledování symbolicky
 • 00:19:16 k odposlouchávání, šifrování.
  Co používala Veřejná bezpečnost.
 • 00:19:20 Svoji expozici má tady taky
  místní budova Rozvadov.
 • 00:19:23 Tady ukazujeme na jedné expozici,
  co bylo všecko potřeba
 • 00:19:26 pro výjezd za hranice.
  To je 7 bodů.
 • 00:19:28 Zaujmou i autentický stejnokroj
  pohotovostního pluku z roku 1989
 • 00:19:32 nebo část věnovaná bourání zdí
  a stříhání plotů doma i v cizině.
 • 00:19:36 Cílem muzea je vytvořit takovou
  atmosféru, aby si návštěvník
 • 00:19:40 osobně prošel dějinami,
  a nezapomněl na to,
 • 00:19:43 že pomyslnou železnou oponu skrýval
  tehdy každý dům nebo organizace.
 • 00:19:47 K závěrečnému ucelení
  těch nejniternějších vzpomínek
 • 00:19:50 nebo dojmů pak slouží meditační
  místnost, kde lze usednout ke kopii
 • 00:19:54 Masarykova stolu z Pražského hradu
  a zanechat tady vzkaz všem
 • 00:19:57 ostatním, nebo třeba
  jen sobě samému.
 • 00:20:02 Dnešní toulavka byla plná
  evropských rarit.
 • 00:20:05 A náš poslední cíl - Zlatá ulička
  na Pražském hradě -
 • 00:20:08 jim bezpochyby kraluje.
 • 00:20:10 U jiných panovnických sídel
  byste totiž něco podobného
 • 00:20:14 marně hledali.
 • 00:20:15 V hradebních obloucích si malé
  domečky začali v 16. století
 • 00:20:19 stavět hradní střelci.
  Se svolením císaře Rudolfa II.
 • 00:20:23 Za víc než 400 let prošly
  řadou proměn.
 • 00:20:25 Přičemž ta poslední byla dokončena
  teprve nedávno.
 • 00:20:28 Tak se pojďme podívat,
  jak se zdařila.
 • 00:20:32 Hlavní opravy Zlaté uličky
  proběhly pod povrchem.
 • 00:20:35 Novotou ale svítí i omítky -
  a hlavně turista
 • 00:20:38 odchází poučenější.
 • 00:20:41 Chtěli jsme, aby návštěvník
  po rekonstrukci v uličce našel
 • 00:20:47 více informací o její historii,
  o jejím vzniku, o obyvatelích,
 • 00:20:51 kteří tady žili.
 • 00:20:52 Takže to nás vedlo k tomu,
  nainstalovat do několika domečků
 • 00:20:56 expozici, která mapuje život
  ve Zlaté uličce během staletí.
 • 00:21:02 Během rekonstrukce se
  na historickém místě usadili
 • 00:21:06 taky archeologové.
 • 00:21:07 Odkryli podlahy a pečlivě
  zdokumentovali,
 • 00:21:10 jak tu dávní obyvatelé bojovali
  o každou píď prostoru.
 • 00:21:14 Někteří expandovali nahoru,
  čili některé domečky mají 1. patro
 • 00:21:18 nebo takovou půdičku.
 • 00:21:21 Někteří se zahlubovali dolů,
  takže některé ty domečky mají
 • 00:21:24 sklepy, a úplně všichni obyvatelé
  dělali to, že původní hradba
 • 00:21:29 byla velmi silná, takže oni ji
  mohli odtesat až o 70 cm.
 • 00:21:34 V některých domečcích je to skoro
  1,20 m, takže ji zeslabili
 • 00:21:38 ale získali tím trošku
  životního prostoru.
 • 00:21:42 Bytelná obranná hradba přestála
  pokoutní zásahy bez následků.
 • 00:21:46 Přežila i střelecká chodba
  s bílou věží.
 • 00:21:49 A na jejích stěnách často emotivní
  zápisy z hloubi času.
 • 00:21:53 Bílá věž byla součástí vnějšího
  dělostřeleckého opevnění
 • 00:21:59 z konce 15. století, ale prošla
  poměrně velkou přestavbou
 • 00:22:03 v 16. století. A ty omítky
  jsou právě z této doby.
 • 00:22:10 Je tady řada nápisů, kreseb, rytin.
 • 00:22:13 Většina z nich pochází od vězňů
  nebo případně od stráží,
 • 00:22:17 protože právě za Rudolfa II. bylo
  do této věže přeneseno vězení.
 • 00:22:24 Brnění a zbraně připomínají původní
  účel střelecké chodby.
 • 00:22:28 Atmosféra císařské Prahy se vrátila
  i do většiny domků.
 • 00:22:32 Pochopitelně nebude chybět střelec,
  ale ani zlatník - protože zlatníci
 • 00:22:38 se sem stěhovali hned
  během 16. století.
 • 00:22:41 Takže zlatníci dali uličce
  později dokonce i svůj název.
 • 00:22:49 Nahlédnout se dá do komůrky
  švadlenky Stázy, do příbytku
 • 00:22:52 věštkyně, alchymistovy dílny
  nebo bylinkářského krámku.
 • 00:22:56 Krčma nechybí.
 • 00:22:58 Existence krčmy je mnohokrát
  doložena v dokumentech.
 • 00:23:01 Dokonce máme i velmi zajímavou
  stížnost abatyše Jiřského kláštera,
 • 00:23:05 která si stěžovala na rušný
  noční život ve Zlaté uličce,
 • 00:23:10 který rušil jeptišky
  v nedalekém klášteře.
 • 00:23:15 Řádovým sestrám zřejmě bujaří
  obyvatelé uličky ztrpčovali
 • 00:23:19 chvíle rozjímání.
 • 00:23:21 Jako by za sebou právě zavřely
  dveře lokálu.
 • 00:23:23 Jako by tu pořád byly.
 • 00:23:25 Naše největší ctižádost je,
  abychom zachytili tu atmosféru.
 • 00:23:31 Aby lidé to jakoby v noci opustili
  a ráno přijdou turisti.
 • 00:23:37 A teď tady musí "smrdět" ten život,
  tady musí být to teplo,
 • 00:23:42 tady musí ještě dohořívat ta kamna.
 • 00:23:45 K tomu hraje hudba, voní byliny.
 • 00:23:48 Život tu nebyl jednoduchý,
  ale nepostrádal romantiku.
 • 00:23:51 A tu tady příchozí hledají nejvíc.
 • 00:23:56 Jak moc naši zemi znáte,
  si právě teď můžete ověřit v praxi.
 • 00:24:01 Je tu soutěž.
 • 00:24:02 Pepa se minule ptal,
  kde se v severních Čechách
 • 00:24:05 skoro před 100 lety protrhla
  přehrada.
 • 00:24:07 Správně bylo A. - v Desné.
 • 00:24:10 Vítězi gratuluji.
 • 00:24:11 A dnes mě zajímá městečko pyšnící
  se třeba nejstarší střešní zahradou
 • 00:24:16 svého druhu severně od Alp.
 • 00:24:18 Nad konírnami rodinného sídla
  ji nechala v 19. století
 • 00:24:22 vybudovat majitelka panství
  kněžna z Hensfeldu.
 • 00:24:25 Není ale jedinou chloubou místních.
 • 00:24:27 Mezi další patří na příklad
  400letý buk zvaný Opičák,
 • 00:24:30 židovská synagoga a nebo nedaleký
  hrad, kde si pravidelně dávají
 • 00:24:35 dostaveníčko mistři
  kovářského řemesla.
 • 00:24:38 Už víte, kam jsme se vypravili?
 • 00:24:47 Odpovědi nám buď volejte,
  a nebo smskujte.
 • 00:24:50 A to do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:24:53 Jednomu z vás, který se trefí
  a bude vylosován, pak pošleme
 • 00:24:56 naše knížky a taky batoh
  s logem pořadu.
 • 00:25:01 Naše společná 25minutová pouť
  za krásami zemí českých
 • 00:25:05 pro dnešek končí.
  Vy v ní ale směle pokračujte.
 • 00:25:08 Třeba prostřednictvím webu
  TOULAVÉ KAMERY, kde najdete
 • 00:25:11 spoustu dalších tipů na výlet.
 • 00:25:13 Příště vás na cesty pozve opět
  Pepa, který vás mj. zasvětí
 • 00:25:17 do tajů výroby černé
  neboli zakuřované keramiky.
 • 00:25:21 Já vám přeji pohodovou neděli
  ve společnosti pohodových lidí.
 • 00:25:25 Na viděnou.
 • 00:25:28 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011