iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2010
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

106 hlasů
11317
zhlédnutí

Toulavá kamera

Strakonický hrad — Výstava kočárků — Zámecké sklepy Strážnice — Uničovská šatlava — Pole Přemysla Oráče — Třeboňsko na kole i vozíku

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Poslední den, neděle a tedy také
  poslední TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:22 měsíce října.
 • 00:00:23 Jako obvykle v tento čas se
  společně vypravíme na cesty
 • 00:00:26 a je jen na vás, zda vám bude
  stačit tato návštěva a nebo se
 • 00:00:30 na ta místa opravdu vypravíte.
  Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:34 Dnes začneme ve Strakonicích,
  konkrétně historií tamní národní
 • 00:00:37 kulturní památky,
  jíž je strakonický hrad.
 • 00:00:41 Další minuty budou patřit manželům
  Hendlovým a hlavně jejich
 • 00:00:44 ohromné vášni - kočárkům.
 • 00:00:47 Potom se společně ponoříme
  do historických zámeckých sklepů
 • 00:00:51 ve Strážnici, o tajemno
  i dobré víno nebude nouze.
 • 00:00:55 Potom nám maličko naskočí
  husí kůže.
 • 00:00:58 Podíváme se do Uničova a tamní
  šatlavy, která se dochovala
 • 00:01:01 v podobě z 19. století.
 • 00:01:04 Další zastavení bude mít opravdu
  historický punc.
 • 00:01:08 Zajedeme si do Stadic,
  odkud podle legendy
 • 00:01:10 vzešel Přemysl Oráč.
 • 00:01:13 A úplně nakonec nás čeká Třeboňsko,
  půvabná krajina, jako stvořená
 • 00:01:17 pro výlety na kole.
 • 00:01:20 Jak jsem slíbil, začneme
  ve Strakonicích, městě, proslaveném
 • 00:01:23 Tylovým strakonickým dudákem.
  Ale to zdaleka není všechno.
 • 00:01:26 Společně se vydáme do historie
  hradu, který v posledních letech
 • 00:01:29 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes
  je sídlem Muzea středního Pootaví.
 • 00:01:37 Bavorové ze Strakonic patřili
  mezi významné rody slunící se
 • 00:01:40 v královské milosti.
 • 00:01:42 Měli moc i majetek a budování
  velkolepého sídla nic nebrzdilo.
 • 00:01:48 Bavor I. vystavěl hradní palác
  a položil základní kámen
 • 00:01:51 kostela sv. Vojtěcha.
  Dnes Prokopa.
 • 00:01:56 Přízni dvora se těšil i Bavor II.
 • 00:01:59 Za ženu si vzal nemanželskou
  dceru Přemysla Otakara II.
 • 00:02:02 Anežku zvanou Pancéřík.
 • 00:02:05 Svému sídlu dal velmož
  gotický střih.
 • 00:02:09 Panoráma dokreslila věž Rumpál,
  která sloužila jako hladomorna.
 • 00:02:13 Pojmenovali ji podle stroje,
  jímž tam dopravovali odsouzence.
 • 00:02:21 Na věž Rumpál můžeme vystoupat
  po 96 schodech, je 30 m vysoká
 • 00:02:24 a dnes slouží jako malá rozhledna.
 • 00:02:27 Z věže Rumpálu je krásný pohled
  nejen na naše město, ležící
 • 00:02:30 na soutoku Otavy s Volyňkou,
  ale je vidět i na okolní obce
 • 00:02:34 a kopečky. Při dobré viditelnosti
  vidíme i šumavské vrchy.
 • 00:02:40 Zpátky k zakladateli Bavoru I.
 • 00:02:42 Komorník Království českého
  a správce Prácheňského kraje
 • 00:02:46 daroval v roce 1243 část
  hradu johanitům.
 • 00:02:50 Ti vybudovali křížovou chodbu
  neboli ambit s ojedinělými
 • 00:02:54 cihlovými žebry.
 • 00:02:56 Stěny zdobí nejranější cyklus
  fresek, vzniklý severně od Alp.
 • 00:03:00 Malba zobrazující Pannu Marii
  s Ježíšem a pláštěm,
 • 00:03:03 symbolizuje záchranu lidstva.
 • 00:03:07 Řád zmodernizoval i nejstarší
  část objektu, kapitulní síň,
 • 00:03:10 v níž jsou dodnes patrné zbytky
  románských kruhových oken
 • 00:03:13 a kamenná ostění.
 • 00:03:17 Jan z Rožmberka se zasloužil
  o celou renesanční přestavbu
 • 00:03:20 strakonického hradu.
 • 00:03:21 Mj. právě za jeho správy byla
  ve Strakonicích vybudovaná
 • 00:03:25 arkýřová renesanční věž
  Jelenka, která ve své době
 • 00:03:29 sloužila jako hodovní síň,
  dnes jako síň výstavní.
 • 00:03:34 Jmenovaný šlechtic se zasloužil
  taky o severní opevnění, 2 brány,
 • 00:03:38 Píseckou a Horažďovickou,
  i o renesanční podobu kostela.
 • 00:03:42 Vnitřek svatostánku má
  od 18. století tvář barokní.
 • 00:03:49 Velké opravy se na hradě konaly
  taky v posledních 5 letech.
 • 00:03:53 Týkaly se hlavně hospodářské části.
 • 00:03:55 Někdejší pivovar a sladovna
  se změnily ve 3 výstavní sály.
 • 00:04:02 Na nádvoří pak rekonstrukce
  odhalila zasypanou studnu,
 • 00:04:05 odhadem 14 metrů hlubokou.
  A tím objevy neskončily.
 • 00:04:14 Součástí rekonstruovaných
  objektů byla černá kuchyně,
 • 00:04:16 o které se nevědělo.
 • 00:04:18 Objevila se při rekonstrukčních
  pracích. Zajímavé je,
 • 00:04:20 že tam zůstaly zachované některé
  části té původní kuchyně,
 • 00:04:23 jako byla přípravna, dýmník,
  chlebovna.
 • 00:04:25 Určitě je to pro návštěvníky
  hradu velmi zajímavé místo,
 • 00:04:28 kam se mohou podívat.
 • 00:04:32 Pověst o marnivé hradní paní
  ožívá v podání šermířů.
 • 00:04:35 Dáma ráda udivovala všelijakými
  výstřelky.
 • 00:04:38 Jednou poručila kuchaři,
  aby jí upekl botky z bílé mouky.
 • 00:04:42 Sotva vychladly,
  vyrazila v nich na mši.
 • 00:04:46 Všemohoucí ale její vrtoch
  ztrestal.
 • 00:04:48 Před šlechtičnou se otevřela zem
  a pohltila ji.
 • 00:04:52 Dodnes tam někde dole úpí
  přikovaná ke skále.
 • 00:04:58 Obyvatelé místní zoo
  takovými rozmary netrpí
 • 00:05:02 a žije se jim podstatně líp.
 • 00:05:06 Sběratelství, pokud se bere vážně,
  je vášní, která člověka pohltí
 • 00:05:09 a obvykle trvá celý život.
 • 00:05:12 Manželé Hendlovi z Nového Města
  nad Metují o tom vědí své.
 • 00:05:15 Už 10 let sbírají kočárky, mají
  jich víc než 100, a u nich doma
 • 00:05:19 už pro samý kočárek v podstatě
  nebylo kam šlápnout.
 • 00:05:23 A tak padesátku z nich vystavují
  v novoměstském zámku.
 • 00:05:29 První kousek si R. Hendlová
  pořídila po 5 letech sběratelské
 • 00:05:32 vášně zacílené na panenky.
  A to jako dekoraci.
 • 00:05:35 Pak už se byt začal plnit kočárky
  a obytný prostor se zmenšoval.
 • 00:05:43 Došlo to tak daleko, že když
  jsme chtěli zapnout televizi,
 • 00:05:45 tak jsme museli poodjet kočárkem,
  když jsme chtěli zatopit v kamnech,
 • 00:05:48 tak jsme museli poodjet
  se 2 kočárky.
 • 00:05:51 Manželé Hendlovi získávají exponáty
  různě - na burzách, po Železných
 • 00:05:54 nedělích a občas při vyklízení
  starých venkovských půd.
 • 00:05:57 Na příklad tenhle kočárek
  jsme dostali ve velice
 • 00:06:00 zabláceném stavu, s potrhanou
  boudou, a vůbec jsme netušili,
 • 00:06:04 co se z něj může vyloupnout.
 • 00:06:08 Jenom ta bouda se vylepovala
  asi měsíc, celý kočárek se
 • 00:06:11 rozebral do šroubků, vyčistilo
  se to, jen se zakonzervoval
 • 00:06:15 stávající stav.
 • 00:06:17 A tak děláme všechny kočárky,
  protože chceme zachovat
 • 00:06:20 autentičnost toho stáří.
 • 00:06:24 Kdysi matky nosily své ratolesti
  jen v náruči v uvázaných šátcích.
 • 00:06:27 Pak začali používat různé
  jednoduché vozíčky s ojí.
 • 00:06:31 Sériová výroba kočárků ale začala
  až kolem roku 1840 v Anglii
 • 00:06:35 a dnes oblíbené tříkolky spatřily
  světlo světa v polovině
 • 00:06:39 19. století.
 • 00:06:43 V Anglii platil zhruba do r. 1875
  zákon, že se čtyřkolová vozidla
 • 00:06:46 nesměla pohybovat po chodnících.
 • 00:06:50 Vzhledem k tomu, že kočárky
  předtím všechna 4 kola měly,
 • 00:06:53 a byl to problém, tak se výrobci
  zaměřili na různé provedení
 • 00:06:56 těch tříkolových kočárků
  a vyráběly je v tom provedení,
 • 00:07:00 jak je tady máme.
 • 00:07:02 Jeden z nejstarších je tady
  z roku 1850.
 • 00:07:06 Tenhle kousek je předchůdcem
  dnešních golfáků.
 • 00:07:09 Manželé Hendlovi ho získali
  z Ameriky, kde se začal vyrábět
 • 00:07:12 na začátku 20. století,
  s rozvojem cestování po železnici.
 • 00:07:18 Ty kočárky, které už se
  v té době vyráběly,
 • 00:07:20 bylo nutné udělat tak,
  aby byly skládací.
 • 00:07:23 Ten kočárek vlastně, když rodina
  přijela na nádraží, předala dítě
 • 00:07:26 a kočárek jednoduchým způsobem,
  po odjištění jedné západky,
 • 00:07:32 se mohl složit a rodina mohla
  nastoupit a odcestovat.
 • 00:07:42 Neodpérované kočárky - jako
  třeba tenhle pro dvojčata -
 • 00:07:45 byly nepohodlné,
  málo stabilní i nebezpečné.
 • 00:07:48 Proto výrobci začali hledat
  jiné řešení.
 • 00:07:52 Jednou z nejpohodlnějších variant
  bylo třeba pérování kožených
 • 00:07:55 řemínků, které byly v závěsech.
 • 00:07:59 A další typy pérování třeba byly
  pomocí kloubového spoje.
 • 00:08:04 A pak ještě byly varianty,
  kdy bylo stlačované péro.
 • 00:08:09 Výstava se vrací do doby,
  kdy si nejstarší generace
 • 00:08:12 nostalgicky zavzpomíná na dětství.
 • 00:08:14 Tedy na proutěné a koženkové
  osmipéráky.
 • 00:08:18 Z celé naší sbírky se mi nejvíc
  líbí tento kočárek, který pochází
 • 00:08:22 z Německa kolem roku 1910.
 • 00:08:25 Líbí se mi pro to své bohaté
  zdobení.
 • 00:08:28 Ale moje srdeční záležitost
  je v podstatě tenhle kočárek,
 • 00:08:31 který pochází také z Německa.
 • 00:08:34 Je to období 1890 - 1910.
 • 00:08:39 Tato panenka je moje první
  ve sbírce, myslím, že se
 • 00:08:42 k tomuhle kočárku moc hodí.
 • 00:08:44 Expozice v novoměstském zámku
  je doplněna kočárky pro panenky,
 • 00:08:48 dobovými hračkami, miniaturními
  pokojíčky i obchůdky.
 • 00:08:51 A to vše si můžete prohlédnout
  do 28. prosince.
 • 00:08:57 V zrekonstruovaných prostorách
  Zámeckých vinných sklepů
 • 00:08:59 ve Strážnici si dnes podávají ruku
  středověká minulost a současnost.
 • 00:09:04 Svou rozlohou ve 3 patrech
  jsou moravským unikátem.
 • 00:09:07 Ve sklepeních se zachovalo původní
  gotické zdivo a klenuté sklepy
 • 00:09:11 pokrývají ušlechtilé plísně.
 • 00:09:14 A právě to je místo,
  kde leží ta nejkvalitnější vína.
 • 00:09:20 Strážnické sklepy, vždycky úzce
  spojené s tamním zámkem,
 • 00:09:24 pocházejí z konce 14. století,
  kdy ves patřila pánům z Kravař.
 • 00:09:29 V r. 1417 udělil jeden
  z nejvýznamnějších příslušníků
 • 00:09:33 rodu Petr svému jménu
  horenské právo, které stanovovalo
 • 00:09:37 povinnosti majitelů vinic.
 • 00:09:40 83 let na to koupili panství
  Žerotínové.
 • 00:09:43 Jejich vládu vykresluje
  řada příběhů.
 • 00:09:50 Nejznámější je o komtesce Johance
  z Pernštejna, která byla provdána
 • 00:09:53 za zámeckého pána.
 • 00:09:54 Její láska k vínu byla tak velká,
  že chodila podzemní chodbou
 • 00:09:58 do sklepů na vínečko.
 • 00:10:00 Protože její manžel trávil
  spoustu času v královských
 • 00:10:03 službách, takže odjížděl ze zámku,
  tak chodila častěji do sklepa.
 • 00:10:07 Zamilovala se do sklepmistra.
 • 00:10:10 Z jejich lásky vzešel potomek,
  ale komteska Johanka
 • 00:10:13 si svého syna neužila, po porodu
  onemocněla a záhy zemřela.
 • 00:10:18 Ale v těchto sklepích je její duch
  cítit dodneška.
 • 00:10:21 Dohlíží na kvalitu vín.
 • 00:10:24 Po Žerotínech přichází v r. 1628
  do Strážnice šlechtický rod
 • 00:10:29 Magnisů. Kraj získali po bitvě
  na Bílé hoře a představovali
 • 00:10:32 pro něj hotové požehnání.
 • 00:10:35 Zakládali nové vinice,
  budovali další sklepy.
 • 00:10:38 Mok hojně vyváželi
  do Slezska i Polska.
 • 00:10:42 Ostrým střihem do 20. století.
 • 00:10:44 Po 2. světové válce přešlo
  hospodářství do rukou
 • 00:10:47 strážnického vinařského družstva.
 • 00:10:51 Naše firma koupila vinné sklepy
  v roce 2002, a začala je ihned
 • 00:10:55 dávat do původního stavu.
 • 00:11:00 Máme nádhernou místnost
  v kamenném stylu,
 • 00:11:03 kterou jsme vrátili do období
  Žerotínů, konkrétně do r. 1528.
 • 00:11:10 Těmito krásnými historickými
  prostorami provázíme
 • 00:11:13 naše návštěvníky.
 • 00:11:15 Jak vidíte, nacházíme se
  v sudové části, kde zraje
 • 00:11:19 jen červené víno, bílé víno
  nám zraje v nerezových nádobách.
 • 00:11:25 Nejstarší sud má přes 200 let.
 • 00:11:30 A vejde se do něj až 12 000 litrů.
 • 00:11:34 Hrozny se do zámeckých sklepů
  dovážejí z viničních tratí
 • 00:11:38 ve Vrbicích. Sbírají se
  výhradně ručně.
 • 00:11:43 V katastru obce se nachází
  asi 180 ha vinic.
 • 00:11:49 Převážně je to opřeno o odrůdy
  klasické, které patřily vždy
 • 00:11:51 na jižní Moravu, mají nejméně
  100letou tradici pěstování.
 • 00:11:55 Z těchto modrých odrůd bych
  vyjmenoval především Frankovku,
 • 00:11:59 Modrý portugal, Svatovavřinecké,
  z bílých je to především
 • 00:12:03 Ryzlink vlašský, Veltlín zelený,
  Müller Thurgau a další odrůdy.
 • 00:12:10 Ze slunného vinohradu zase
  do sklepního šera.
 • 00:12:14 Nejstarší bílé víno, ale to už se
  dotkneme našeho archivu,
 • 00:12:18 máme Rulandské šedé, tehdejší
  Burgundské šedé, ročník 1967.
 • 00:12:28 Patří mezi mešní vína, je nádherné,
  plné a dává nám
 • 00:12:31 okouzlující zážitek.
 • 00:12:35 Pro její lahodnost chovali odrůdu
  v oblibě taky císař Zikmund
 • 00:12:39 nebo místní vládci a hospodáři,
  páni z Kravař a Žerotína.
 • 00:12:49 Šatlava, žalář, arest.
 • 00:12:51 Různá pojmenování pro jedno
  a totéž - vězení.
 • 00:12:54 My se teď podíváme na střední
  Moravu do Uničova, kde se jedno
 • 00:12:57 takové zařízení dochovalo
  v původní podobě.
 • 00:13:00 Historický objekt prošel
  v roce 2009 nákladnou rekonstrukcí,
 • 00:13:04 která přinesla několik nečekaných
  objevů. Od letošního roku funguje
 • 00:13:08 jako muzeum vězeňství.
 • 00:13:12 Uničovská šatlava se nachází
  v objektu, kde bývalo
 • 00:13:15 městské vězení už začátkem
  17. století.
 • 00:13:17 Její dnešní podoba se
  dochovala z r. 1891,
 • 00:13:20 kdy byla naposledy přestavěna.
 • 00:13:23 Spolehlivě tady fungovala
  až do roku 1945.
 • 00:13:27 Cely a malé místnosti se potom
  naštěstí nikomu na nic nehodily.
 • 00:13:31 Sídlil zde archiv - a to unikátní
  prostory zachránilo pro současnost.
 • 00:13:39 Expozice je rozdělena na 2 části.
 • 00:13:41 Dole najdou návštěvníci takový
  všeobecný přehled o vývoji
 • 00:13:44 trestního práva v Uničově,
  nahoře je spíše expozice pocitová,
 • 00:13:47 která je zaměřená na období
  konce 19. století, na dobu
 • 00:13:52 posledních let vlády
  císaře Františka Josefa I.
 • 00:13:56 Temný středověk připomínají
  mučící nástroje, které si
 • 00:13:59 můžete sami na sobě vyzkoušet.
 • 00:14:01 Nebo katovský ceník: Tak třeba
  za čtvrcení odsouzeného bral
 • 00:14:05 16 grošů za každou část.
  Stejně za uříznutí nosu nebo uší.
 • 00:14:09 Po celodenní šichtě mu pak náleželo
  stravné ve výši 30 grošů.
 • 00:14:13 Ale přesuňme se do osvícenějších
  časů. Prezentují je figuríny
 • 00:14:17 zdejšího osazenstva, ať už se
  jedná o vězně v černé kobce,
 • 00:14:20 nebo celu zvanou U Anči.
 • 00:14:23 Myslím, že je na ní vidět,
  že je trochu lehčích mravů.
 • 00:14:26 To pravděpodobně mohla být
  jedna z častých návštěvnic šatlavy.
 • 00:14:31 Prostituce byla trestaná.
 • 00:14:36 Jako živá je i postava
  pana vachmajstra.
 • 00:14:39 Uničov měl na přelomu století
  5000 obyvatel a na potírání
 • 00:14:42 pouliční kriminality, nahánění
  zlodějů a žebráků 3 strážníky.
 • 00:14:47 Dříve tresty byly poměrně
  jednoznačně dané.
 • 00:14:51 Prostě člověk věděl, že pokud se
  toulá a nemá to dělat,
 • 00:14:54 takže dostane třeba měsíc vězení.
 • 00:14:57 Soudy měly vážnost, úřady měly
  vážnost, policie měla větší
 • 00:15:00 vážnost, takže ta ruka
  spravedlnosti mohla být
 • 00:15:03 velice rychlá.
 • 00:15:05 Šatlava je živoucím dokladem
  své doby.
 • 00:15:07 V jedné cele objevili restaurátoři
  záhadné malby ze 17. století.
 • 00:15:11 Existuje domněnka, že autorem
  mohl být vězněný církevní hodnostář
 • 00:15:15 nebo řadový bratr.
 • 00:15:17 Tady je příběh
  Povýšení svatého kříže.
 • 00:15:20 Najdeme tu motivy Ducha svatého,
  Pannu Marii a nějaké další,
 • 00:15:24 na druhé straně je boj dobra
  se zlem. Najdeme tady zobrazeny
 • 00:15:28 i 3 archanděly, Raphaela,
  Gabriela a Michaela.
 • 00:15:32 Je tu i nějaký kostel,
  zřejmě františkánský.
 • 00:15:36 Právě kunsthistorici by měli
  odhalit, kdo a co tady namaloval.
 • 00:15:42 V dalších celách byly odkryty
  stopy lidové tvořivosti
 • 00:15:45 novodobějších vězňů.
 • 00:15:47 Nejzachovalejší jsou texty
  a obrázky z 2. světové války,
 • 00:15:50 kdy tu byli zavřeni ruští vojáci.
 • 00:15:52 Po osvobození v pětačtyřicátém
  je tady pro změnu vystřídali Němci,
 • 00:15:56 kteří se zapletli s nacistickým
  režimem.
 • 00:15:59 Jeden z nejhezčích motivů je pohled
  na Uničov, je tady uničovský kostel
 • 00:16:03 Nanebevzetí Panny Marie
  a někdejší gymnázium,
 • 00:16:06 dnešní průmyslová škola.
  Je tu vidět, že to je ze září 1945.
 • 00:16:10 Takže rozhodně to musel být nějaký
  zdatný kreslíř, protože to město
 • 00:16:14 je zachyceno velice hezky.
 • 00:16:17 Součástí šatlavy je i kaple
  svaté Barbory.
 • 00:16:19 Lavice jsou bez opěradel - to,
  aby vězni neměli pohodlí.
 • 00:16:22 Autorem sošky je významný barokní
  sochař Jiří Antonín Heinz.
 • 00:16:26 Sám tu seděl coby dlužník.
 • 00:16:27 Říká se, že se vykoupil
  právě jejím zhotovením.
 • 00:16:31 Můžete zažít i pohled na volné nebe
  z vězeňského dvorku.
 • 00:16:34 Když přijedete zdaleka a s tím,
  že jste šatlavu viděli
 • 00:16:36 v TOULAVÉ KAMEŘE, čeká vás bonus -
  štamprlička pravé
 • 00:16:39 švejkovské kontušovky.
 • 00:16:44 A teď se vydáme do míst,
  která mají podobný národní význam
 • 00:16:47 jako Pražský hrad,
  Vyšehrad nebo Říp.
 • 00:16:50 Mluvím o královském poli u Stadic,
  odkud byl podle legendy povolán
 • 00:16:53 na knížecí stolec Přemysl Oráč.
  Tak se vydejme po jeho stopách.
 • 00:16:59 "Hle, za oněmi horami v Lemuzích
  je řeka neveliká, Bělina jménem.
 • 00:17:04 Blízko té řeky je dědina
  a v ní rod Stadiců.
 • 00:17:09 Tam oře váš vojvoda.
 • 00:17:11 Přemysl slove a jeho pokolení
  bude panovati v celé této zemi,
 • 00:17:16 všem plemenům na věky.Ş
 • 00:17:21 Tak podle kronikáře Kosmy
  instruovala kněžna Libuše
 • 00:17:24 své poselstvo, aby jí našlo
  budoucího chotě a prvního
 • 00:17:27 vladaře z rodu Přemyslovců.
 • 00:17:30 Jediné původem české
  panovnické dynastie.
 • 00:17:36 Vůbec první zpráva o tom,
  že Přemysl Oráč pocházel
 • 00:17:39 ze Stadic, se objevuje
  v Kosmově kronice
 • 00:17:41 na počátku 12. století.
 • 00:17:43 Už v této době muselo být
  zřejmé, že Stadice nejsou
 • 00:17:47 jenom nějaká zapomenutá ves
  v Českém středohoří,
 • 00:17:50 ale že musely reprezentovat
  nějaké významnější centrum.
 • 00:17:55 Bez ohledu na věrohodnost
  mytologického příběhu
 • 00:17:58 se lán Přemysla Oráče těšil
  už od středověku
 • 00:18:01 skoro posvátné úctě.
 • 00:18:03 Karel IV. Stadickým přímo nakázal,
  že mají o všechno, co knížete
 • 00:18:07 zakladatele připomíná,
  starostlivě pečovat.
 • 00:18:11 Rozloha královského pole
  tehdy sloužila
 • 00:18:13 jako základ české polní míry.
 • 00:18:16 Kult s dobou nevyčpěl.
 • 00:18:18 V roce 1841 tu hrabě
  Ervín Nostic Rýnek,
 • 00:18:22 do jehož panství Stadice patřily,
  nechal postavit nezaměnitelný
 • 00:18:26 pomník završený symbolickým pluhem.
 • 00:18:31 To byl velký český zemský
  vlastenec, který pravděpodobně
 • 00:18:33 česky příliš neuměl.
 • 00:18:35 Přesto nechal na pomník vytesat
  2 nápisy, jeden v češtině,
 • 00:18:39 druhý v němčině.
  Oba dva měly identický obsah.
 • 00:18:43 Vedle sebe tyto nápisy vydržely
  až do konce 2. světové války.
 • 00:18:47 V roce 1945 pak byl německý nápis
  odstraněn a nahrazen parafrází
 • 00:18:51 Komenského výroku.
 • 00:18:54 Přímo ve Stadicích stojí dům
  s pamětní deskou.
 • 00:18:58 Označuje místo, kde dle pověsti
  stával statek Oráčova rodu.
 • 00:19:05 Nedaleko dodnes roste
  i Přemyslova líska.
 • 00:19:07 Ale poznat tu pravou dovede
  jen málokdo.
 • 00:19:11 Původní přemyslovská líska
  uschla zřejmě už v 18. století.
 • 00:19:15 Její odnože ale čeští vlastenci
  roznesli do celé země
 • 00:19:18 a tak se sem mohla vrátit.
 • 00:19:20 Její potomky můžeme najít
  právě tady ve Stadicích.
 • 00:19:23 V údolí Bílny kousek za Stadicemi
  vyvěrá královský pramen,
 • 00:19:27 u nějž budoucí kníže napájel
  svůj dobytek.
 • 00:19:32 Zdejší voda je čistá
  jako křišťál, takže se
 • 00:19:35 i současný turista může bez obav
  osvěžit a vyrazit za poslední
 • 00:19:38 z přemyslovských památek,
  na Volskou horu.
 • 00:19:45 Legenda praví, že v ní navždy
  zmizeli Přemyslovi volci,
 • 00:19:48 když se jejich pán chystal
  na Vyšehrad.
 • 00:19:52 Na konci 80. let 20. století
  se mezi Královské pole
 • 00:19:56 a Volskou horu zařízla dálnice D8.
 • 00:19:59 Dnes tedy není snadné najít
  přesně místo, kam odešli volci,
 • 00:20:03 které měl Přemysl Oráč zapřažené
  do svého pluhu.
 • 00:20:08 Bylo to asi někde v těchto místech,
  na úpatí Volské hory.
 • 00:20:12 Kdo touží po bonusu, může spočítat
  všechny pluhy vystavené
 • 00:20:15 ve Stadicích - ve vsi je jich víc
  než jen ten bronzový na pomníku.
 • 00:20:21 A jak bylo řečeno, v poslední
  reportáži si vyjedeme na kole.
 • 00:20:24 A co je zajímavé, doprovodit
  nás mohou i vozíčkáři.
 • 00:20:33 Krajina třeboňských rybníků je
  jako stvořená pro jízdu na kole.
 • 00:20:36 Však si ji taky cyklisté
  opravdu oblíbili.
 • 00:20:39 A díky klubu českých turistů
  tu byla vybudována stezka,
 • 00:20:42 po níž se mohou vydat
  i handicapovaní, na vozíčku.
 • 00:20:45 A to je moc dobře.
 • 00:20:48 Na mapě Jihočeského kraje
  najdete na 7000 rybníků
 • 00:20:50 a rybníčků.
  Nejvíc samozřejmě na Třeboňsku.
 • 00:20:53 Po mnoha hrázích vede
  hned několik cyklostezek,
 • 00:20:56 kterým čeští kolaři v posledních
  letech zcela propadli.
 • 00:21:01 Třeboňsko krásně zapadá
  do nové vlny cykloturistiky.
 • 00:21:08 Připomínám, že když jsme byli
  mladí, tak cykloturistika kvetla,
 • 00:21:10 ačkoli na kola se stály fronty.
  Pak se 20 - 30 let nejezdilo.
 • 00:21:14 Byly to motorky, byla to auta,
  na kolo se zapomnělo.
 • 00:21:17 Teď jsme se v posledních
  15 letech ke kolu vrátili.
 • 00:21:21 Odtud také skoro 40 000 km
  značených cyklostezek v ČR.
 • 00:21:29 A do toho Třeboňsko zapadá
  nádherně.
 • 00:21:31 Je to prostě kraj na cykloturistiku
  jako stvořený.
 • 00:21:35 Kolem zdejších rybníků se
  ale letoška bez obav můžou
 • 00:21:37 vypravit i vozíčkáři.
 • 00:21:39 Členové Klubu českých turistů
  totiž vyhlásili sbírku
 • 00:21:42 a připravili a označili stezku
  vhodnou
 • 00:21:44 i pro handicapované turisty.
  Start je v Lutové.
 • 00:21:49 Je spojená s jménem Emy Destinnové.
 • 00:21:51 Vede vlastně soustavou rybníků
  v této oblasti,
 • 00:21:55 mezi Starým a Novým Kanclířem
  a dalšími rybníky,
 • 00:21:58 a umožňuje těm, kteří ji budou
  celou absolvovat, aby navštívili
 • 00:22:03 místa, která jsou s E. Destinnovou
  spojená, kde se ráda pohybovala,
 • 00:22:07 kde rybařila, asi i rozjímala.
 • 00:22:10 Vozíčkářská stezka nevede
  po nových asfaltkách,
 • 00:22:13 ale přírodou, takže nabízí
  nejen zážitky,
 • 00:22:15 ale i sportovní vyžití.
 • 00:22:19 Cesta těmi odbočkami je dlouhá
  13 km, umožňuje různé kombinace,
 • 00:22:22 i kratší trasy.
 • 00:22:24 Je to taková osmička neboli
  dva propojené okruhy
 • 00:22:26 s několika odbočkami.
 • 00:22:28 Bylo by hříchem vynechat
  při toulkách regionem Třeboň
 • 00:22:31 s půvabným náměstím a kašnou.
 • 00:22:34 U ní se po staletí probíraly
  novinky. Jistě i zprávy o tom,
 • 00:22:37 že si vladař Vilém z Rožmberka
  pozval dva věhlasné alchymisty.
 • 00:22:41 Což připomíná i jejich dílna
  na zámku, kde se čile bádalo.
 • 00:22:46 Pozval kolem r. 1586 na své panství
  2 nejvýznamnější alchymisty
 • 00:22:52 té doby, Angličana Johna Dee
  a Edvarda Kellyho.
 • 00:22:56 Nakonec dopadli velmi špatně.
 • 00:22:57 Jeden byl svou ženou otráven,
  druhému ještě předtím byly
 • 00:23:01 vlastně obě uši odtrženy.
 • 00:23:04 Špatný konec pro alchymisty
  i pana Viléma.
 • 00:23:10 Nedočkal se ani zlata,
  ani elixíru,
 • 00:23:11 který měl zajistit dědice.
 • 00:23:13 Ovšem proslýchalo se, že rožmberský
  regent Jakub Krčín - taky příznivec
 • 00:23:17 tajných nauk - našel právě
  v kouzlech a magii pomoc
 • 00:23:20 pro své opravdu smělé dílo.
 • 00:23:22 Však právě on vystavěl i krále
  rybníků - Rožmberk.
 • 00:23:27 Králem rybníků je z toho důvodu,
  protože se jedná o největší rybník
 • 00:23:33 v České republice a tudíž i
  největší rybník Rybářství Třeboň.
 • 00:23:36 Má katastrální výměru 647 ha
  a délku hráze 2,5 km.
 • 00:23:43 Na hladině rybníka Rožmberka
  je vidět zakulacení Země.
 • 00:23:48 I výlovy jsou oblíbeným
  turistickým cílem.
 • 00:23:50 Dřív k tomuto obřadu přijížděly
  hlavy pomazané, dnes školní dítka
 • 00:23:54 a rodinky na kolech.
 • 00:23:56 Obdivuhodná dřina, veselá rybářská
  chasa a příroda jsou lákadlem,
 • 00:23:59 které jen tak někde nenajdete.
 • 00:24:02 Sítě na Rožmberku už jsou sice
  sbalené, ale jiné rybníky,
 • 00:24:05 a jsou jich tu tři stovky,
  na svůj velký den teprve čekají.
 • 00:24:12 A jdeme na soutěž.
 • 00:24:13 Iveta chtěla minule vědět,
  jak se jmenuje městečko u Jihlavy,
 • 00:24:16 kde se mj. narodil slavný
  architekt Josef Hoffman.
 • 00:24:19 Správně bylo za B), je to Brtnice.
 • 00:24:22 Vítězům našich cen moc blahopřeji.
 • 00:24:24 A já se dnes ptám, kde najdeme
  přírodní rezervaci Podkovák?
 • 00:24:37 Zmíněná rezervace je součástí
  chráněné krajinné oblasti,
 • 00:24:40 rozkládající se v pohraničí.
 • 00:24:43 Po válce odtud bylo vysídleno
  německé obyvatelstvo
 • 00:24:46 a až do začátku 90. let se sem
  moc nesmělo, a to se v dobrém
 • 00:24:49 slova smyslu podepsalo
  na kvalitě přírody.
 • 00:24:53 Podkovák chrání jedno
  z nejvzácnějších rašelinišť
 • 00:24:56 jedné z uvedených chráněných
  oblastí. Do které se vypravíte,
 • 00:25:00 abyste ono rašeliniště našli?
 • 00:25:04 Své odpovědi nám můžete poslat
  dvěma způsoby - a sice smskou
 • 00:25:07 a nebo telefonicky.
 • 00:25:09 Ostatně tady máte návod, jak na to.
 • 00:25:11 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:25:14 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:25:21 Pro dnešek i ode mě vše, za týden
  se s Ivetou mj. vyškrábete
 • 00:25:26 na Rýchory. Určitě víte, kde to je.
 • 00:25:28 A pokud byste měli dlouhou chvíli,
  tak si klikněte na adresu:
 • 00:25:33 Nudit se nebudete.
 • 00:25:35 A mějte se co možná nejlépe,
  na shledanou, přátelé.
 • 00:25:38 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010