iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2010
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

100 hlasů
11832
zhlédnutí

Toulavá kamera

Nové Město na Moravě — Krkonoše údolím Bílého Labe — Seismická stanice u Kašperských Hor — Jachta Vltava — Ostrov na Karlovarsku — František Křižík

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, známá znělka
  odstartovala další toulky
 • 00:00:22 po vlastech českých.
 • 00:00:23 Jsem ráda, že se můžu zhostit role
  vaší průvodkyně a doufám,
 • 00:00:27 že i má dnešní nabídka bude
  pro vás inspirativní nebo dokonce
 • 00:00:30 v něčem objevná.
 • 00:00:32 Takže nastupujte, náš virtuální
  koráb je vám plně k dispozici.
 • 00:00:36 A kam vás tentokrát zanese?
 • 00:00:38 Nejprve do Nového Města na Moravě,
  kde se prý lidi rodí s lyžemi
 • 00:00:41 na nohou. Nás ale budou zajímat
  spíš tamní kumštýři.
 • 00:00:46 Pak nás čeká ostrov Arktidy
  uprostřed Evropy.
 • 00:00:48 Našli jsme ho v Krkonoších
  na cestě údolím Bílého Labe.
 • 00:00:52 Následně se vydáme do nitra země.
 • 00:00:54 U Kašperských Hor v seismické
  stanici budeme sledovat,
 • 00:00:57 jak a kde se naše planeta chvěje.
 • 00:01:00 Projedeme se taky
  po Orlické přehradě.
 • 00:01:02 Navíc na palubě někdejší královny
  Jadranu. 75leté jachtě Vltava.
 • 00:01:08 Pod nálepkou socialistického
  realismu se ukrývá architektura,
 • 00:01:11 jejíž kořeny sahají až do období
  antiky.
 • 00:01:13 Prohlédneme si ji v Ostrově.
 • 00:01:16 A nakonec nás čeká dostaveníčko
  s českým Edisonem,
 • 00:01:18 tedy Františkem Křižíkem.
 • 00:01:22 Pomineme-li pražské Nové Město,
  tak v zemi jsou ještě další tři,
 • 00:01:26 a každé má svůj přídomek, aby si
  je nikdo nepopletl.
 • 00:01:29 Nové Město pod Smrkem, Nové Město
  nad Metují a Nové Město na Moravě.
 • 00:01:34 A právě tam se podíváme.
 • 00:01:35 Leží na jihu Žďárských vrchů,
  takže si tu na své přijdou
 • 00:01:38 milovníci přírody.
 • 00:01:39 A to v létě i v zimě, protože je
  vyhlášeným lyžařským centrem.
 • 00:01:43 My ale se sportem ještě chvíli
  počkáme a jeho prohlídku
 • 00:01:46 odstartujeme v oblasti kultury.
 • 00:01:50 V Novém Městě na Moravě a jeho
  okolí se nejspíš zabydlely Múzy.
 • 00:01:54 Jak jinak si vysvětlit,
  že tu přišlo na svět
 • 00:01:56 zhruba třicet vážených umělců?
 • 00:01:58 O nich si ještě povíme.
 • 00:02:00 Nejdřív si ale prohlédneme dílo
  lidového tvrůce, který neměl ambice
 • 00:02:03 stát se uznávaným mistrem,
  jen chtěl potěšit své děti.
 • 00:02:06 Ve 40. letech vytvořil působivou
  hračku, tzv. vírský mlýnek.
 • 00:02:12 Vírský se jmenuje proto, že
  tento mlýnek stavěl v průběhu let
 • 00:02:19 pan Vincenc Navrátil ve Víru.
  Měl to u domku na potoce.
 • 00:02:23 Co rok vždycky přinesl, tak k tomu
  přidělal nějaké další figurky.
 • 00:02:29 Po smrti tvůrce důmyslná hračka
  chátrala, až ji dědicové věnovali
 • 00:02:33 Horáckému muzeu.
 • 00:02:35 Pár let ležela v depozitáři,
  ale pak přišla spásná myšlenka,
 • 00:02:38 že by i dnes mohla sloužit
  svému původnímu účelu.
 • 00:02:41 Na nádvoří proto vyrostl přístřešek
  a byla vytvořena replika mlýnku.
 • 00:02:46 Na jaře se vždy napustí voda
  a stroj se důkladně promaže.
 • 00:02:50 A pak už toto veledílko může zase
  dělat až do podzimu radost.
 • 00:02:55 Pojďme ale nahlédnout také dovnitř
  Horáckého muzea.
 • 00:02:58 Českomoravská vysočina
  byla velice chudým krajem.
 • 00:03:05 Ze zemědělských plodin se tady
  pěstovaly pouze brambory,
 • 00:03:07 některé druhy obilí a hlavně len,
  který se tady zpracovával
 • 00:03:10 většinou po domácku.
 • 00:03:12 A dokonce až do 70. let minulého
  století zde jeden pán tkal
 • 00:03:15 ještě doma na stavu látky,
  které máme ve svých sbírkách.
 • 00:03:21 Muzeum představuje kromě lidové
  kultury a místních řemesel
 • 00:03:24 taky starou třídu z 30. let.
 • 00:03:27 Nejen sportovce pak zaujme stálá
  expozice o vývoji lyžování.
 • 00:03:31 Bylo by zajímavé sledovat dnešní
  borce na sjezdovkách,
 • 00:03:34 jak by se popasovali
  s tímto vybavením.
 • 00:03:38 Spousta zajímavostí na vás čeká i
  na náměstí a v přilehlých ulicích.
 • 00:03:42 Vděčným objektem pro fotografy je
  třeba socha šlechtice
 • 00:03:45 stojící v kašně.
 • 00:03:47 Není obvyklé, aby měšťané dělali
  sochy, památníky feudálům,
 • 00:03:52 vrchnosti, ale u Vratislava
  z Perštejna to asi bylo na místě.
 • 00:03:57 Protože Vratislav jako velký
  renesanční kavalír vedl nákladný
 • 00:04:04 život a ten stál nějaké peníze.
 • 00:04:07 A ty peníze panské kase docházely,
  a tak si půjčoval, kde mohl.
 • 00:04:13 Mimo jiné i novoměstští měšťané
  mu byli schopni půjčit,
 • 00:04:17 za což on byl také vděčný,
  za to poskytl městu různé výsady,
 • 00:04:22 např. je stále významný les Ochoza,
  který je ve vlastnictví
 • 00:04:27 našeho města.
 • 00:04:30 V lese Ochoza je známý biatlonový
  areál, kde se každoročně koná
 • 00:04:34 hodně závodů.
 • 00:04:36 A teď už k oněm umělcům,
  o nichž jsme se v úvodu zmínili.
 • 00:04:39 Nejvýraznější postavou je
  bezpochyby rodák Jan Štursa.
 • 00:04:43 Další známí jsou např. sochaři
  Makovský či Žemlička,
 • 00:04:47 krajinář Blažíček, spisovatelé
  bratři Mrštíkové, Jan Karafiát,
 • 00:04:51 a často se sem zatoulala
  i skladatelka Vítězslava Kaprálová.
 • 00:04:55 Místní malíř a grafik Karel Němec
  zase vyzdobil tento kostel,
 • 00:04:59 ale jeho sgrafita lze nalézt
  i na dalších domech Nového Města.
 • 00:05:02 Takže si to shrňme: spousta
  krásných artefaktů, běžecké terény,
 • 00:05:06 koupání v pěti rybnících
  i úžasné lákadlo pro děti.
 • 00:05:09 Co říkáte, nestálo by za to
  se sem vypravit?
 • 00:05:13 Krkonoše jsou prý nejpůvabnější
  na podzim, říkají turisti.
 • 00:05:17 Kouzlo jim totiž dodávají listnáče,
  které právě teď hýří všemi barvami.
 • 00:05:22 A jakou trasu po našich nejvyšších
  horách jsem si pro vás vybrala?
 • 00:05:25 Jednu z nejkrásnějších -
  údolím Bílého Labe.
 • 00:05:29 Slavnostně otevřena byla před víc
  než 100 lety, v roce 1891.
 • 00:05:35 Naši túru začínáme
  u Špindlerovy boudy.
 • 00:05:37 Kdysi tudy vedla kupecká stezka,
  a právě tady překračovala
 • 00:05:40 hranici s Polskem.
 • 00:05:42 Města, která dnes budeme procházet,
  jsou unikátní
 • 00:05:44 v rámci celé střední Evropy.
 • 00:05:46 Říkáme, že to je ostrov Arktidy
  uprostřed Evropy.
 • 00:05:49 Potkávají se tady společenstva,
  která se nepotkávají
 • 00:05:51 nikde jinde na světě.
 • 00:05:53 Třeba borovice kleč, která tady má
  nejsevernější rozšíření,
 • 00:05:56 a ostružník moruška, který má zase
  nejjižnější rozšíření.
 • 00:06:00 Po svazích Malého Šišáku a po Cestě
  česko-polského přátelství
 • 00:06:03 jsme došli k vyhlídce, ze které
  máme jako na dlani ledovcové
 • 00:06:07 jezero Velký stav.
 • 00:06:09 Je jednak zajímavé tím,
  že má hloubku 28 metrů,
 • 00:06:12 což není na první pohled patrné,
  a zároveň je velice kyselé.
 • 00:06:16 Tím pádem v něm prakticky
  nic nežije.
 • 00:06:19 Ale je tam jedna zvláštnost,
  která obývá jeho hlubiny.
 • 00:06:22 Je to kapradina šídlatka jezerní,
  která obývá hloubky mezi 2 - 5 m.
 • 00:06:26 A to, co vidíte za mnou,
  ty pozůstatky stavby, to je důkaz
 • 00:06:30 toho, že zde stála bouda
  prince Jindřicha.
 • 00:06:32 Vyhořela v roce 1946.
 • 00:06:35 O kousek dál se ještě můžeme těšit
  pohledem na Malý stav.
 • 00:06:39 Po celé cestě směrem ke Sněžce
  a Luční boudě rostou ostrůvky kleče
 • 00:06:43 - a některé nevídaně dlouho.
 • 00:06:45 I 300 let stará borovice má
  v téhle nadmořské výšce kmínek
 • 00:06:49 o průměru jen 3 cm.
 • 00:06:51 Ta je velice zajímavá
  jak z historického,
 • 00:06:53 tak z přírodovědného hlediska.
 • 00:06:55 Z toho historického můžeme
  odvozovat název Krkonoše
 • 00:06:58 právě z pravoslanského "krk"
  nebo "krak", což se překládá
 • 00:07:02 jako "kleč", kosodřevina, a "nos",
  "noše", tzn. "nést".
 • 00:07:07 Dá se tedy říct, že Krkonoše
  v praslovanštině znamenají
 • 00:07:11 něco jako hory, jejíž úbočí
  jsou pokryty klečí.
 • 00:07:14 Z přírodovědného hlediska je kleč
  zajímavá proto, že vydrží
 • 00:07:18 v těchto velice drsných
  klimatických podmínkách.
 • 00:07:21 Přirůstá pomalu a znamená to,
  že třeba takto stará kleč
 • 00:07:25 může být 100 - 150 let stará.
 • 00:07:29 V rašeliništích kolem Luční boudy
  pramení Bílé Labe.
 • 00:07:33 Kolem něj scházíme ke stejnojmenné
  boudě.
 • 00:07:36 Podle mnohých na nejhezčí místo
  celé trasy.
 • 00:07:42 V Čertově strouze na naučné stezce
  zkoumáme hrazenářská díla.
 • 00:07:48 Začátkem minulého století tady
  naši předci postavili
 • 00:07:51 s minimální technikou, bez žádných
  složitých strojů, jaké máme
 • 00:07:55 k dispozici dnes, tato unikátní
  díla, která mají za cíl,
 • 00:07:59 když je velká voda, její sílu vybít
  právě v tomto místě,
 • 00:08:02 kde to neuškodí, aby voda tekoucí
  potom do Špindlerova Mlýna,
 • 00:08:06 nenapáchala velkou škodu
  na majetku lidí.
 • 00:08:10 Pozornému turistovi neuniknou
  ani vzácné druhy rostlin.
 • 00:08:14 Např. hořec, který je zákonem
  chráněný, je poměrně hojný
 • 00:08:19 právě v Krkonoších, proto se stal
  rostlinou i v erbu národního parku.
 • 00:08:24 Můžeme zde zahlédnout třeba
  i kapradinu žebrovici různolistou,
 • 00:08:28 která je také poměrně vzácná.
 • 00:08:34 Před sestupem do Špindlerova Mlýna
  zastavujeme ještě
 • 00:08:37 u Hubertovy studánky.
 • 00:08:40 Ta je - tak jako všechny studánky
  v Krkonoších - třístupňová.
 • 00:08:44 Nahoře se mohou občerstvit lidé,
  uprostřed zvěř a na konci ptáci.
 • 00:08:49 Celou 2. polovinu trasy nás
  provázely kaskády a vodopády
 • 00:08:53 zkrášlené podzimními barvami.
 • 00:08:55 Bíle zpěněná pouť řeky končí
  u Dívčích lávek, kde ji pohltí
 • 00:08:59 mnohem mohutnější tok Labe,
  už bez přívlastku.
 • 00:09:04 Před 50 lety nainstalovali
  pracovníci Geofyzikálního ústavu,
 • 00:09:08 tehdejší Akademie věd, v bývalých
  zlatých dolech u Kašperských Hor
 • 00:09:12 neobvyklé přístroje. Rodila se tam
  seismická stanice, náš další cíl,
 • 00:09:17 jejímž úkolem bylo registrovat
  zemětřesení po celé zemi.
 • 00:09:20 Byla teprve druhým takovým
  pracovištěm u nás a brzy se stala
 • 00:09:24 nejspolehlivější na světě.
 • 00:09:27 Zlato v kopcích u Kašperských Hor
  možná využívali už Keltové,
 • 00:09:31 zcela jistě těžili Jan Lucemburský
  a Karel IV.
 • 00:09:35 Štoly nad Amáliným údolím ale dnes
  ukrývají i jiné tajemství.
 • 00:09:39 Už půl století tu pracuje seismická
  stanice, aby změřila
 • 00:09:41 nejen zemětřesení, ale všechny
  otřesy, ke kterým na Zemi dochází.
 • 00:09:47 Přístroje jsou uloženy ve štole
  Kristýna z roku 1806.
 • 00:09:50 Spočívají na betonové desce
  zapuštěné do skalního podloží.
 • 00:09:53 Před vnějšími vlivy ji chrání
  hermeticky uzavřené ocelové zvony.
 • 00:09:59 Seismometry v těchto nádobách
  jsou schopny zaregistrovat
 • 00:10:01 třeba traktor, který jede
  nad stanicí po silnici,
 • 00:10:06 odpaly v blízkých lomech, blízká
  zemětřesení, ale stejně tak
 • 00:10:12 i slabá vzdálená zemětřesení,
  velmi silná zemětřesení
 • 00:10:16 kdekoli na světě.
 • 00:10:18 Registrují třeba i vítr na povrchu
  a vlastní neklid Země,
 • 00:10:25 který je způsobován převážně tím,
  jak moře naráží na pevninu
 • 00:10:30 a ty otřesy se přenášejí
  do nitra kontinentu.
 • 00:10:35 V šedesátých letech minulého
  století byly v plném proudu
 • 00:10:37 jaderné pokusy a armáda
  o nich chtěla vědět.
 • 00:10:40 Především o těch amerických.
 • 00:10:42 Proto dostali vědci v podzemí
  nové sousedy - vojáky.
 • 00:10:45 Ti umístili své přístroje v jednom
  z vedlejších ramen Kristýny
 • 00:10:47 a začali pracovat po svém.
 • 00:10:49 I oni ocenili citlivé prostředí,
  i to, že měřili nejzápadněji
 • 00:10:52 z celé Varšavské smlouvy.
 • 00:10:56 V této části štoly Kristýna
  v 70. a 80. letech armáda
 • 00:11:03 registrovala jaderné exploze.
 • 00:11:07 Specialita těchto betonových pilířů
  je v tom, že nemíří na sever,
 • 00:11:12 jako je na seismických stanicích
  běžné, ale na nevadskou jadernou
 • 00:11:18 střelnici - a to proto, aby vlny,
  které přijdou od odpalu,
 • 00:11:23 byly co nejsilnější.
 • 00:11:27 A vojáci, kteří zde sloužili,
  měli za úkol do půl hodiny
 • 00:11:31 nebo do určité doby nahlásit
  na generální štáb, že došlo
 • 00:11:35 pravděpodobně k nukleární explozi.
 • 00:11:40 Vojenská měření skončila
  v roce 1982, ale práce vědců
 • 00:11:43 pokračovala dál.
 • 00:11:45 Původně se signál ze štoly měnil
  na kmitání světelného paprsku,
 • 00:11:49 který kreslil ve tmě na fotopapír.
 • 00:11:51 Pak přišla dokonalejší
  magnetická páska.
 • 00:11:54 Dnes se impulzy převádějí
  do digitální podoby a internetem
 • 00:11:57 se přenášejí do Geofyzikálního
  ústavu.
 • 00:11:59 Mimořádnou přesnost stanice
  potvrzuje i světový primát.
 • 00:12:03 V období 25 let zaznamenala nejvíc
  zemětřesení
 • 00:12:06 z víc jak 3000 podobných stanic
  z celého světa.
 • 00:12:11 Tohle je např. jeden
  z nejsilnějších nukleárních odpalů,
 • 00:12:15 který byl uskutečněn v roce 1961
  na Novoje Zemlje.
 • 00:12:19 V tehdejším Sovětském svazu.
 • 00:12:22 Ta nálož měla ekvivalent
  58 tisíc kilotun.
 • 00:12:28 Na magnitudové stupnici je to někde
  kolem magnituda 8.
 • 00:12:34 Čili velmi silné zemětřesení,
  které se vyskytuje
 • 00:12:36 tak jednou za rok.
 • 00:12:38 Z Itálie tu registrují otřesy
  už za pouhou minutu,
 • 00:12:40 z Řecka za dvě, a k nejvzdálenějším
  v Tichém oceánu to mají
 • 00:12:43 slabých 20 minut.
 • 00:12:44 Chvění země můžete v seismické
  stanici u Kašperských Hor
 • 00:12:47 pozorovat na vlastní oči a v malém
  muzeu v areálu stanice se
 • 00:12:50 můžete seznámit s celou
  historií zemětřesení.
 • 00:12:56 20. září roku 1935 přinesly
  sportovní stránky
 • 00:13:00 všech československých deníků
  neuvěřitelnou zprávu:
 • 00:13:03 Naši se stali mistry Jadranu.
 • 00:13:06 Sladkovodní plavčíci - jak je
  s trochou nadsázky novináři
 • 00:13:09 nazývali, porazili v mezinárodním
  klání zkušené mořské vlky,
 • 00:13:13 a to na zbrusu nové lodi Vltava.
 • 00:13:20 Někdejší královna Jaderského moře
  slaví úspěchy i dnes a v požehnaném
 • 00:13:25 věku 75 let je ozdobou
  Orlické přehrady.
 • 00:13:31 Když pětice mladíků koupila
  před 11 lety na inzerát chátrající
 • 00:13:35 starou jachtu, o jejím osudu nikdo
  z nich příliš nevěděl.
 • 00:13:38 Teprve později vyšla najevo
  slavná minulost Vltavy,
 • 00:13:41 a tak se rozhodli vrátit jí
  původní tvář.
 • 00:13:45 Vltava je klasická kýlová
  plachetnice v délce 10 metrů,
 • 00:13:49 má vodorysku 6 metrů, takže má
  poměrně velké převisy.
 • 00:13:52 Loď je široká 2,10 m.
 • 00:13:53 Tzn. vzhledem k té délce 10 m je
  poměrně štíhlá, úzká,
 • 00:13:56 a má výborné manévrovací
  schopnosti.
 • 00:13:59 Jsou dány zaprvé tím plným kýlem,
  zadruhé tím, že to je
 • 00:14:02 vysokočtyřžňové oplachtění
  o velikosti cca 35 m2.
 • 00:14:06 Dostat starou dámu do původní
  elegance nebylo jednoduché.
 • 00:14:10 Zub času se zakousl hluboko.
 • 00:14:13 Nedochovaly se žádné plány,
  práce spolykala přes 5000 hodin.
 • 00:14:19 Po 74 letech života Vltavy jsme se
  rozhodli udělat zásadní
 • 00:14:23 rekonstrukci trupu, souvisejících
  konstrukčních prvků, nová žebra,
 • 00:14:27 novou výdřevu, tak, abychom si
  s Vltavou mohli splnit sen
 • 00:14:31 a závodit tam, kde se zrodila,
  tzn. v Chorvatsku.
 • 00:14:37 Všechno začalo v roce 1934
  v tehdejší Jugoslávii,
 • 00:14:40 kam Češi přijeli vyjednat kotvení
  pro své lodě.
 • 00:14:43 Místní jim při té příležitosti
  navrhli účast v závodě.
 • 00:14:47 Tým výzvu přijal a začal stavět
  vůbec první tuzemskou
 • 00:14:50 námořní jachtu.
 • 00:14:53 Následující rok v září se postavila
  na start československo-jugoslávské
 • 00:14:57 regaty. 5členná posádka kapitána
  Burgemeistera
 • 00:15:00 k úžasu všech vyhrála.
 • 00:15:04 Sem, do Českého Jacht Clubu v Praze
  Podolí přivezl Vltavu arch. Čeleda,
 • 00:15:09 který ji zakoupil v r. 1938
  od Českého Jacht Clubu.
 • 00:15:14 Vlastně ji tím zachránil, protože
  celá ta jugoslávská flotila
 • 00:15:17 nepřežila válku.
 • 00:15:19 Jachta přijela do Prahy vlakem.
 • 00:15:22 Tady ji pak s velkou slávou
  spustili na řeku,
 • 00:15:24 po níž se jmenuje.
 • 00:15:26 Úspěch na moři už nezopakovala.
 • 00:15:28 V závodech na domácích vlnách
  ale sbírala jeden vavřín za druhým.
 • 00:15:35 To je na Vltavě zajímavé je,
  že je z roku 1935,
 • 00:15:40 a funguje pořád dobře.
 • 00:15:43 Na ní se dá závodit a konkuruje
  moderním lodím.
 • 00:15:46 Ne úplně těm hi-tech, ale je to
  pořád věc, která se dá použít.
 • 00:15:51 A když to vezmeš, co se dá použít
  z té doby, tak třeba auta
 • 00:15:55 to zrovna nejsou. Jsou to možná
  lovecké zbraně a hudební nástroje.
 • 00:16:00 A to je asi jediné, co má takový
  nádech té geniality.
 • 00:16:04 Je to prostě naprosto dokonalá loď.
 • 00:16:08 Osud ji ovšem nešetřil.
 • 00:16:10 Loď poškodilo několik let na suchu,
  i povodně v roce 2002.
 • 00:16:13 Po velkorysé rekonstrukci je ovšem
  znovu ve formě, což dokazuje
 • 00:16:17 dalšími pravidelnými vítězstvími.
 • 00:16:21 Nám sem jezdí reprezentace,
  jako kluci z klubu. I holky.
 • 00:16:24 A oni vždycky na tu Vltavu přijdou
  a začali by hned něco měnit.
 • 00:16:28 Tady by něco namontovali,
  nějakou kladku, tady pojezdy,
 • 00:16:31 pínu by sem dali...
 • 00:16:33 Já vždycky říkám, kluci, v klidu,
  ta loď je památkově chráněná,
 • 00:16:36 na tom se nesmí nic měnit.
 • 00:16:39 A o tom, jak jí to stále sluší, se
  můžete přesvědčit na vlastní oči.
 • 00:16:43 Jejím domovským přístavem je
  po celou sezónu
 • 00:16:46 Jacht Club Barrandov
  v Kožlí u Orlíka,
 • 00:16:48 nedaleko Žďákovského mostu.
 • 00:16:52 Mezi Karlovými Vary a Jáchymovem
  leží královské
 • 00:16:56 komorní město Ostrov.
 • 00:16:58 Výletníky neprávem opomíjená je
  hlavně jeho část vybudovaná
 • 00:17:02 v padesátých letech.
 • 00:17:04 Málokdo totiž ví, že pod nevábným
  označením architektury
 • 00:17:07 socialistického realismu se vlastně
  ukrývá styl, kterým se v Americe
 • 00:17:12 pyšní třeba Bílý dům
  nebo stavby na Manhattanu.
 • 00:17:17 Poválečný Ostrov vznikl na zelené
  louce jako sídliště pro horníky
 • 00:17:20 z jáchymovských uranových dolů.
 • 00:17:23 Původní historické jádro města
  zůstalo úplně stranou a stavělo se
 • 00:17:26 se jen kolem nového náměstí.
 • 00:17:29 Doly měly peněz dost a tak palác
  pro společenský život musel být
 • 00:17:32 patřičně pompézní.
 • 00:17:34 Hlavní reprezentační budovou Nového
  Ostrova je Dům kultury,
 • 00:17:39 který stojí na východní straně
  náměstí.
 • 00:17:44 Má charakteristické trojdělení
  palácového typu.
 • 00:17:48 Největší monumentální účinek má
  střední lodžie, která prostupuje
 • 00:17:55 přes 2 patra a vrcholí nahoře
  budovatelským sousoším děvečky,
 • 00:18:00 horníka a studenta.
 • 00:18:04 Architektonický návrh vychází
  z projektové kanceláře
 • 00:18:08 jáchymovských dolů hlavního
  architekta Jaroslava Krause.
 • 00:18:13 Základní kámen byl položen
  1. května 1954, a přesně za rok
 • 00:18:18 byl Dům kultury slavnostně otevřen.
 • 00:18:23 Spojení se svátkem práce odpovídá
  taky výzdoba uvnitř monumentu.
 • 00:18:28 Pikantní je určitě fakt,
  že autorem budovatelských maleb
 • 00:18:31 na skle je jeden z porevolučních
  karlovarských primátorů.
 • 00:18:35 A právě ideologie naroubovaná
  na podobné stavby se nakonec stala
 • 00:18:38 překážkou, která architekturu
  klasicismu u nás odsoudila
 • 00:18:41 k přehlížení.
 • 00:18:44 Přitom její rodný list nese datum
  1893 a místem zrodu je
 • 00:18:48 kolumbijská Světová výstava
  v Chicagu.
 • 00:18:53 Dokonce i Ostrov na leteckých
  snímcích připomíná americká
 • 00:18:56 pravoúhlá megapolis.
 • 00:18:59 Všeobecně se ví, že tato
  architektura k nám přišla
 • 00:19:01 ze Sovětského svazu.
 • 00:19:04 Ale už méně se ví o tom, že čerpá
  z klasicismu a renesance.
 • 00:19:09 A už vůbec se neví, že přišla
  ze Spojených států amerických.
 • 00:19:18 Urbanismus města je dokonale
  vymyšlen ve stylu staré antiky.
 • 00:19:25 Odvrácenou a málo známou etapu
  vzniku Zahradního města
 • 00:19:28 představuje nasazení politických
  vězňů z 50. let.
 • 00:19:31 Nad jiné tu svým dílem a tragickým
  osudem vyniká akademický sochař
 • 00:19:36 Jaroslav Šlezinger.
 • 00:19:40 Velikou ironií osudu právě on,
 • 00:19:44 kterému komunistický režim vlastně
  zničil celý život,
 • 00:19:48 vytvořil pro Dům kultury sousoší,
  které tento režim oslavuje.
 • 00:19:53 Ovšem současně a v tajnosti
  vytvořil, protože to byl člověk
 • 00:19:59 věřící, soubor 14 zastavení
  křížové cesty.
 • 00:20:04 Což jsou drobné reliéfy
  se všemi těmi výjevy.
 • 00:20:11 Památník obětem zla s křížovou
  cestou najdete v malebné
 • 00:20:14 staré části města, v areálu
  barokního kláštera.
 • 00:20:17 Pro milovníky krásných budov
  je Ostrov vůbec ideálním místem,
 • 00:20:21 doslova napěchovaným různými
  stavebními styly.
 • 00:20:23 Navíc je to odtud blízko
  do Krušných hor i k lázeňským
 • 00:20:26 pramenům, vzniká tu také naučná
  stezka architektury z 50. let
 • 00:20:30 s přesahem do Německa.
 • 00:20:32 Třeba zrovna vy nakonec budete
  jedni z jejích prvních návštěvníků.
 • 00:20:38 Plánici ležící kousek od Klatov
  proslavil asi nejvíc
 • 00:20:42 František Křižík, který právě tam
  přišel na svět.
 • 00:20:45 V domě, kde se v polovině
  19. století narodil,
 • 00:20:48 vzniklo muzeum, v němž se
  se životem a dílem jednoho z našich
 • 00:20:53 nejvýznamnějších vynálezců
  můžete detailněji seznámit.
 • 00:20:57 Navíc nedávno prošlo rozsáhlou
  rekonstrukcí a bylo obohaceno
 • 00:20:59 o novou interaktivní expozici.
 • 00:21:05 Na první pohled nenápadný domek
  se šindelovou střechou,
 • 00:21:10 uvnitř dvě malé místnosti
  a černá kuchyně.
 • 00:21:13 Tak tady přišel na svět jeden
  z nejvýznamnějších
 • 00:21:15 českých vynálezců.
 • 00:21:17 František Křižík se v roce 1847
  narodil plánickému ševci
 • 00:21:21 a posluhovačce.
 • 00:21:23 V obecné škole i na reálce udivoval
  všestranným nadáním.
 • 00:21:28 Rodiče stálo jeho studium
  nemálo obětí.
 • 00:21:34 V pamětech Křižík píše, že maminka
  s ním podstoupila třídenní pěší
 • 00:21:38 cestu do Prahy, kde syna přijali
  na polytechniku.
 • 00:21:41 Nedokončil ji. Nebyly peníze.
 • 00:21:47 Byla mu nabídnuta práce u firmy
  Kaufman, která vyráběla jednak
 • 00:21:51 telegrafy, ale také zabezpečovací
  zařízení pro rychle se
 • 00:21:54 rozvíjející železnici.
 • 00:21:56 A tady už Křižík uplatnil svůj
  talent pro vynálezy, svou invenci,
 • 00:22:00 zdokonalil řadu zařízení a podílel
  se na tom, že firma Kaufman
 • 00:22:05 získala dobrý zvuk.
 • 00:22:08 U dalšího zaměstnavatele na dráze
  uplatnil Křižík řadu technických
 • 00:22:12 novinek a brzy založil
  vlastní firmu.
 • 00:22:15 Z jeho dílny pochází na příklad
  elektromagnetický regulátor,
 • 00:22:19 který přinesl zlom ve využívání
  obloukového světla.
 • 00:22:24 Lampy mohly podle délky uhlíků
  svítit až 12 hodin.
 • 00:22:27 Začaly se používat v továrnách,
  koncertních síních i na ulicích.
 • 00:22:31 Český Edison prodával patenty
  po celém světě a získal
 • 00:22:34 nevídanou slávu.
 • 00:22:35 Dveře do nejvyšší kruhů
  byly otevřené.
 • 00:22:39 První fáze Křižíkovy činnosti je
  spojena především s osvětlováním -
 • 00:22:43 na to byla zaměřena také výroba,
  čili vyráběly se hlavně lampy,
 • 00:22:48 dynama a celé příslušenství,
  které potřeboval
 • 00:22:51 k těm elektrickým instalacím.
 • 00:22:56 Vůbec první obloukovka se rozžehla
  v papírně Křižíkova přítele
 • 00:23:00 Pietteho v Plzni.
 • 00:23:01 Prvním městem, které si dopřálo
  veřejné osvětlení, byl Písek.
 • 00:23:05 Brzy se přidal Jindřichův Hradec.
 • 00:23:10 Křižík se zasloužil i o vznik první
  elektrické tramvaje v Praze.
 • 00:23:14 Angažoval se v železnici, kde
  v roce 1903 uvedl do provozu dráhu
 • 00:23:18 mezi Táborem a Bechyní,
  první v Rakousko-Uhersku.
 • 00:23:25 Vyrobil taky elektromobil
  s akumulátorovým pohonem.
 • 00:23:28 Muzeum, které jeho počiny
  připomíná, prošlo v posledních
 • 00:23:31 letech rozsáhlými opravami.
 • 00:23:34 Hlavní příčinou toho, že došlo
  ke stavební obnově,
 • 00:23:40 byla existence zasypaného sklepa,
  o kterém nikdo nevěděl.
 • 00:23:45 Vzlínající vlhkost šla potom
  do stěn.
 • 00:23:49 Spolu se stavební obnovou došlo
  k realizaci této nové
 • 00:23:53 interaktivní expozice, jejímž
  autorem je pan doktor Hozák
 • 00:23:57 a inženýr Mikeš z ČVUT.
 • 00:24:03 Část expozice je interaktivní.
 • 00:24:05 V muzeu se nachází funkční dynamo
  pocházející z elektrárny
 • 00:24:08 v Čachrově, kterou kdysi F. Křižík
  uvedl do provozu.
 • 00:24:12 Vrcholem prohlídky je pak
  rozsvícení obloukové lampy.
 • 00:24:16 Spatříte zde i řadu plaket
  a medailí,
 • 00:24:19 na příklad od císaře
  Františka Josefa.
 • 00:24:22 Najdou se tu ale i Křižíkovy osobní
  předměty, jako brýle
 • 00:24:24 či korespondence.
 • 00:24:28 A je tu soutěž. Pepa se minule ptal
  na jméno poutního místa v podhůří
 • 00:24:33 Orlických hor. Správně bylo za A,
  je to Rokole.
 • 00:24:37 Vítězi gratuluji. A dnes mě zajímá
  městečko u Jihlavy.
 • 00:24:40 Jeho jméno je odvozeno
  od primitivních špalkových úlů
 • 00:24:43 používaných v dávných dobách.
 • 00:24:45 Až do 17. století patřilo
  k nejbohatším centrům oblasti,
 • 00:24:49 pak ho ale těžce postihla
  třicetiletá válka a následně zcela
 • 00:24:52 minula průmyslová revoluce.
  To má ovšem dnes své výhody.
 • 00:24:56 Panuje tam klid a dochovala se
  i řada neobyčejných památek.
 • 00:25:00 Svého muzea se dočkal taky
  místní slavný rodák,
 • 00:25:03 architekt Josef Hoffmann.
 • 00:25:05 Tak co, už víte,
  o kterém městečku mluvím?
 • 00:25:15 Vaše odpovědi čekáme opět
  do čtvrtka 14 hodin.
 • 00:25:18 A buď nám je volejte
  nebo smskujte.
 • 00:25:20 Jeden z vás se pak může těšit
  na naše knihy a taky batoh
 • 00:25:23 s logem pořadu.
 • 00:25:26 Všechna v úvodu avizovaná místa
  jsme projeli, je tedy čas
 • 00:25:29 se rozloučit. Příště se role
  vašeho průvodce ujme opět Pepa
 • 00:25:33 a zavede vás třeba na Královské
  pole u Stadic, odkud podle legendy
 • 00:25:37 vzešel Přemysl Oráč.
 • 00:25:39 Toulat se s námi můžete
  i prostřednictvím našeho webu,
 • 00:25:42 kde je tipů na výlet nepočítaně.
  Tak se tam podívejte.
 • 00:25:46 Já vám přeji krásnou neděli,
  plnou dobrých zpráv i lidí.
 • 00:25:49 Na viděnou.
 • 00:25:59 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010

Související