iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 4. 2010
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

23 hlasů
12143
zhlédnutí

Toulavá kamera

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou — Ringelland — Hornicko-historický spolek Stříbro — Výstava Hračky nestárnou na zámku v Telči — Automuzeum Praga — Skalní město Ostaš

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:17 Dobrý den, vážení a milí.
 • 00:00:19 Staří Číňani věřili, že tajemství
  bystré mysli tkví
 • 00:00:22 mj. i v našich nohách.
 • 00:00:24 Kdo hodně chodí, udržuje podle nich
  svou psychiku v dobré kondici
 • 00:00:28 a pálí mu to prý víc než peciválům.
 • 00:00:31 Ostatně právě teď si to můžete
  vyzkoušet.
 • 00:00:33 Je tu TOULAVÁ KAMERA, která vás
  i tentokrát protáhne
 • 00:00:36 napříč naší kotlinou.
 • 00:00:38 Začneme v Praze, kde se vydáme
  po stopách starobylého
 • 00:00:41 řádu křížovníků.
 • 00:00:42 Řeč bude taky o téměř zázračném
  objevu jedné relikvie.
 • 00:00:47 Pak se vypravíme za krotiteli dravé
  zvěře. Tipněte si, co je těžší,
 • 00:00:51 vycvičit lva, nebo medvěda?
 • 00:00:54 Nakouneme i do hlubin země.
 • 00:00:56 Jak chutnal havířský chlebíček,
  okusíme kousek za Stříbrem
 • 00:00:58 v hornickém skanzenu.
 • 00:01:01 Víte, jak a čím se bavila malá
  knížata a hrabata,
 • 00:01:04 a co to byl Habešánek?
 • 00:01:06 Odpověď dostaneme v Telči,
  na výstavě HRAČKY NESTÁRNOU.
 • 00:01:10 Čeká nás i návštěva muzea
  kdysi proslulé firmy Praga.
 • 00:01:13 Ovšem pozor továrna nevyráběla
  jen auta, ale třeba i lednice
 • 00:01:16 nebo šicí stroje.
 • 00:01:18 A závěr našeho putování bude patřit
  výšlapu na horu Ostaš
 • 00:01:22 se spoustou skalních útvarů,
  slují, věží i vyhlídek.
 • 00:01:27 Křížovníci jsou jediným mužským
  rytířským řádem na světě,
 • 00:01:30 který založila žena.
 • 00:01:32 Ba co víc, tato mimořádně vzdělaná
  a uznávaná dáma byla českou
 • 00:01:35 princeznou, která dala přednost
  pomoci chudým a nemocným
 • 00:01:38 před světskou mocí.
 • 00:01:40 Mnozí z vás už bezpochyby tuší,
  že mluvím o Anežce Přemyslovně.
 • 00:01:45 A my si teď společně prohlédneme
  klášter křížovníků
 • 00:01:47 na Starém Městě pražském,
  u jehož zrodu stála právě ona.
 • 00:01:53 Hlavní sídlo křížovníků
  je odedávna v Praze.
 • 00:01:55 Nejprve založila Anežka Přemyslovna
  roku 1233 laické špitální bratrstvo
 • 00:02:00 při kostele sv. Haštala, které mělo
  za úkol starat se o nemocné
 • 00:02:03 a raněné ve špitále.
  Tedy jakémsi předchůdci nemocnic.
 • 00:02:07 O 4 roky později ho papež
  povýšil na řád.
 • 00:02:15 Začátek našeho řádu je trošičku
  tajemný, protože jsou pověsti,
 • 00:02:17 že jsme z lidí, bojovníků, křižáků,
  kteří se vraceli ze Svaté země
 • 00:02:21 a zůstali ve službách Anežky.
 • 00:02:23 Druhá verze už by mohla být
  pravdivá - že v části
 • 00:02:26 toho bratrstva byli lidé,
  kteří přišli ze Svaté země,
 • 00:02:30 z těch bojů, kteří se starali
  o ty zraněné.
 • 00:02:33 Protože Anežka, když chtěla sloužit
  lidem nemocným, hladovým,
 • 00:02:37 umírajícím, zraněným, tak musela
  k tomu mít i odborný personál,
 • 00:02:41 vycvičený a schopný té práce.
 • 00:02:46 Energická Anežka vymohla pro řád
  od svého bratra, krále Václava I.,
 • 00:02:49 mnohé výsady: roku 1252 jí třeba
  věnoval na výstavbu kláštera
 • 00:02:54 a špitálu pozemek strategicky
  umístěný na břehu Vltavy
 • 00:02:57 u Juditina mostu
  na Starém Městě pražském.
 • 00:03:02 Křížovníci dostali od Václava I.
  nejen právo vybírat mýto
 • 00:03:07 z Juditina mostu, ale povinnost
  ho opevnit a zároveň se starat
 • 00:03:10 o jeho technický stav.
 • 00:03:11 Řád prosperoval a brzy se rozšířil
  i do okolních zemí.
 • 00:03:15 Nakonec jeho bratři kurýrovali
  nemocné v téměř šedesáti špitálech.
 • 00:03:19 Přišly ale i zlé doby.
 • 00:03:21 Husitské bouře, válka třicetiletá
  a pak druhá světová, kdy tu dokonce
 • 00:03:25 sídlilo gestapo.
 • 00:03:27 Za komunistické éry pak StB.
 • 00:03:29 Jak šel čas, měnila se
  i tvář památky.
 • 00:03:32 Dnes je její dominantou barokní
  skvost, kostel sv. Františka.
 • 00:03:38 Vyrostl koncem 17. století
  v místech, kde kdysi stával
 • 00:03:41 jeho gotický předchůdce.
 • 00:03:47 Na výstavbě se podílel význačný
  architekt tehdejší doby
 • 00:03:49 Giovanni Battista Mathey.
 • 00:03:51 Co se týče třeba varhan v tomto
  chrámu, tak máme druhé nejstarší
 • 00:03:55 funkční varhany v Praze
  z roku 1700.
 • 00:03:57 Jsou zde nádherné freskové výmalby,
  v kopuli chrámu je znázorněn
 • 00:04:02 Poslední soud
  od Václava Vavřince Reinera.
 • 00:04:05 Jsou tady obrazy od malířů
  Jana Kryštofa Lišky,
 • 00:04:08 Michaela Leopolda Wilmanna apod.
 • 00:04:12 Anežka byla pouhých 5 dní
  před sametovou revolucí
 • 00:04:15 roku 1989 svatořečena.
 • 00:04:17 Mnozí věří, že jakožto patronka
  naší země měla v oněch událostech
 • 00:04:21 tak trochu prsty,
  byť jí to trvalo.
 • 00:04:24 Křížovníci se tedy díky
  demokratickým změnám mohli
 • 00:04:26 konečně vrátit domů.
 • 00:04:28 A s nimi i přemyslovská světice -
  tedy její relikvie.
 • 00:04:34 Ostatek sv. Anežky, který tu máme,
  tak jsme získali složitou cestou
 • 00:04:37 a skoro zázračnou.
 • 00:04:39 Ze španělského Escorialu,
  kde královská rodina mnoha set let
 • 00:04:44 skládá a sbírá ostatky.
 • 00:04:47 To si žádá vysvětlení.
 • 00:04:48 Španělští králové, náruživí
  sběratelé relikvií, jich totiž
 • 00:04:52 během staletí nashromáždili tisíce,
  jenže se ztratil soupis
 • 00:04:55 těchto pokladů, tudíž nikdo moc
  přesně nevěděl, co je co.
 • 00:04:58 Ale, světe div se, objevil se pouhý
  den po příjezdu českého delegáta,
 • 00:05:02 takže o ostatku svaté Anežky
  nemohlo být pochyb.
 • 00:05:05 Že by se opět trochu přičinila?
 • 00:05:08 Každopádně v kostele sv. Františka
  je nyní uložen její zub,
 • 00:05:11 a bude-li pátrání po hrobě světice
  úspěšné, nemusí zůstat jen u něj.
 • 00:05:20 Čas od času se společně zatouláme
  za lidmi, kteří se vzdali
 • 00:05:23 svého osobního pohodlí
  a spoustu energie i peněz věnují
 • 00:05:27 třeba na opravu chátrající památky.
 • 00:05:29 Podobnými "blázny" jsou i Ringelovi
  z Habrkovic u Týnce nad Labem.
 • 00:05:34 Těm pro změnu denní rozvrh diktují
  velmi neobvyklí mazlíčci,
 • 00:05:38 jimž kdysi zachránili život.
 • 00:05:40 Právě jim je v této rodině
  podřízeno úplně vše. A odměna?
 • 00:05:44 Rozzářené dětské oči žasnoucí
  nad jejich kousky.
 • 00:05:51 Habrkovická náves dýchá klidným
  rytmem polabské vesnice.
 • 00:05:55 A nic nenasvědčuje tomu,
  že za zdmi bývalého statku
 • 00:05:58 je víc než rušno.
 • 00:06:00 Spokojeně tam žijí zvířata,
  která už měla hlavu
 • 00:06:02 málem na špalku.
 • 00:06:04 Po zrušení Státních cirkusů
  jim hrozilo utracení.
 • 00:06:07 Zachránil je bývalý cvičitel.
 • 00:06:09 Chvíli se společně toulali světem,
  až zakotvili právě tady.
 • 00:06:12 A Ivan Ringell založil
  Ostrov naděje - Ringelland.
 • 00:06:20 Měl jsem obrovské štěstí v životě,
  že můj dětský sen se stal
 • 00:06:22 skutečností, že jsem se mohl celý
  život věnovat zvířatům,
 • 00:06:26 konkrétně tygrům.
 • 00:06:28 Odchoval jsem za život 47 mláďat
  11 generací, takže to už není
 • 00:06:32 koníček, to je srdeční záležitost.
 • 00:06:34 To je o něčem jiném, vždycky u mě
  zvířata byla na prvním místě
 • 00:06:39 a rodina až na tom druhém.
 • 00:06:41 Nemám žádný barák s vodotryskem,
  všechno jde do těch zvířat
 • 00:06:44 a žiju v naprostý pokoře.
 • 00:06:47 Ale jak říkám, jsem u toho šťastný,
  člověk má úplně jiné hodnoty.
 • 00:06:52 Práce s tygry vyžaduje zkušenosti,
  osobní nasazení a obezřetnost.
 • 00:06:56 Ač vypadají roztomile, cvičitel
  musí být pořád ve střehu.
 • 00:07:00 Syn Jan zdědil profesi po tátovi.
 • 00:07:05 Právě se snaží umravnit
  ani ne rok staré šelmí puberťáky.
 • 00:07:12 Výcvik mladých tygrů se provádí
  formou hry, kdy zvířata reagují
 • 00:07:16 na cvičitelův hlas - to znamená,
  když se ten hlas zvýší, tak už se
 • 00:07:20 zvíře cítí provinile, a naopak,
  když je hlas klidný, tak ví,
 • 00:07:23 že je všechno v pořádku.
 • 00:07:25 V dřívějších dobách existoval
  takový žebříček pro cvičitele:
 • 00:07:27 nováček začínal v kleci s medvědy,
  po několika zkušenostech přecházel
 • 00:07:33 ke lvům, a když již získal hodně
  zkušeností, mohl cvičit tygry,
 • 00:07:37 protože to si myslím,
  že je nejnáročnější.
 • 00:07:44 Ringellovi si nenechávají
  výsledky své práce pro sebe.
 • 00:07:47 Hlediště jejich předváděcí arény
  je víkend co víkend
 • 00:07:50 do posledního místa plné.
 • 00:07:54 Obecenstvo tak z bezpečné
  vzdálenosti sleduje třeba
 • 00:07:56 nejmladšího z rodiny, Tomáše,
  který si dobře rozumí
 • 00:07:59 s respekt budícími lvy
  i s obřím hrochem.
 • 00:08:07 Největší chloubou mladého cvičitele
  je ovšem vystoupení dikobrazů
 • 00:08:12 Pichláčka a Bodlinky,
  které nikdo jiný nepředvádí.
 • 00:08:18 Teď jsme mezi dikobrazy
  běloocasými,
 • 00:08:20 což jsou zástupci řádu hlodavců.
 • 00:08:24 Jak vidíte, přestože mají,
  poměrně ostré a nepříjemné zbraně,
 • 00:08:29 tak to jsou velmi milá
  a přítulná zvířátka.
 • 00:08:33 Navázal jsem s nimi perfektní
  kamarádský a přátelský vztah.
 • 00:08:39 Ten vztah jsem využil i k tomu,
  že můžu mezi ně brát i malé
 • 00:08:43 dětské návštěvníky, pro které
  je to nádherný zážitek.
 • 00:08:51 Všechno je tu tak blízko, na dosah.
 • 00:08:53 Habrkovický Ráj zvířat pořádá
  i speciální programy pro školy,
 • 00:08:57 v nichž se děti detailně seznámí
  s životem jednotlivých druhů
 • 00:09:00 i osudy konkrétních jedinců.
 • 00:09:04 Zváni jste i vy! Koneckonců,
  kde člověk potká třeba
 • 00:09:06 tygra sibiřského?
 • 00:09:10 Naším dalším cílem bude Stříbro,
  město, které se po staletí pyšnilo
 • 00:09:14 přívlastkem horní.
 • 00:09:15 Stříbrná horečka tu údajně vypukla
  roku 1131, když místní narazili
 • 00:09:20 při kopání základů hradeb
  na žílu tohoto vzácného kovu.
 • 00:09:24 Ten se tady společně s olovem
  a zinkem dobýval 844 let,
 • 00:09:29 což je rekord.
 • 00:09:31 Na žádném jiném místě u nás se
  totiž tak dlouho nekutalo.
 • 00:09:35 Kola na poslední těžební věži
  se zastavila v roce 1975,
 • 00:09:39 ale na černé řemeslo
  tu nezapomněli.
 • 00:09:42 Za městem vyrostl hornický skanzen,
  který nabízí víc než 0,5 km
 • 00:09:46 procházku tajuplným podzemím.
 • 00:09:51 Tenhle skanzen vybudoval
  Hornicko-historický spolek Stříbro.
 • 00:09:54 Když dodáme, že vznikl teprve
  před 8 lety, má 66 členů
 • 00:09:58 a pouhá desítka z nich se může
  pochlubit hornickou praxí,
 • 00:10:02 je práce, kterou tu parta nadšenců
  odvedla, skutečně obdivuhodná.
 • 00:10:06 Navíc tu rok co rok přibude nějaká
  novinka - letos třeba projížďka
 • 00:10:10 tímhle důlním vláčkem, nebo opět
  o něco zajímavější putování
 • 00:10:14 labyrinty štol.
 • 00:10:19 Tady se nacházíme v královské
  dědičné štole Prokop,
 • 00:10:21 která sloužila původně
  jako odvodňovací štola.
 • 00:10:23 Vody, které se tady nacházejí,
  vytékají nebo přetékají
 • 00:10:26 z důlních děl.
 • 00:10:28 Díváme se do takzvaného komína.
 • 00:10:30 Horníci totiž nejdřív stoupali
  po rudných žilách vzhůru.
 • 00:10:34 A jak napovídá název téhle,
  Bohaté požehnání,
 • 00:10:37 olova tu vykutali požehnaně.
 • 00:10:43 Zde vidíte krystalky křemene
  a krystal i galenitu.
 • 00:10:48 Galenit, to je právě to olovo.
 • 00:10:53 Tento kanál s komorou,
  kde bylo umístěno vodní kolo,
 • 00:10:56 byl vyražen v letech 1796 - 1820,
  je dlouhý 200 metrů.
 • 00:11:02 Byl vyražen z toho důvodu,
  že všechny zásoby rudy
 • 00:11:07 nad námi byly v té době již
  vytěženy a horníci se potřebovali
 • 00:11:11 dostat pod hladinu,
  která je zde v kanále.
 • 00:11:16 Cestu do hlubin jim otevřel
  unikátní odvodňovací systém,
 • 00:11:19 který do pohybu uvádělo právě
  zmíněné obří vodní kolo.
 • 00:11:23 To tady v mihadlové chodbě
  rozhýbalo řadu mihadel,
 • 00:11:26 vidíte je na obrázku,
  a jejich pohyb pak uvedl do chodu
 • 00:11:29 pumpy, které čerpaly vodu
  ze spodních pater.
 • 00:11:34 V minulém století se zde začal
  těžit zinek, takzvaný sfalerit.
 • 00:11:39 Bohužel v současné době lepší
  vzorky nejsou, protože sfalerit
 • 00:11:44 se při styku s vodou úplně zničí,
  rozvětrá.
 • 00:11:49 Takhle se pomocí stojek a stropnic
  zajišťovaly nesoudržné stěny.
 • 00:11:54 Prostora, která je nad stropnicí,
  se vyplňuje tzv. pakovačkou,
 • 00:11:58 což je řečeno po hornicku.
 • 00:12:02 Je to proto, aby v případě poklesu
  hornina nespadla přímo
 • 00:12:11 na výdřevu svou plnou vahou,
  ale opřela se o to tzv. pakování.
 • 00:12:17 Nejmodernějším vybavením lamačů
  na čelbách byly vrtací sloupy.
 • 00:12:23 Na lafetě byla umístěná vrtačka.
  Přes kladku, přes píst
 • 00:12:26 a přes lanko vrtací tyč s korunkou.
 • 00:12:30 Po zapnutí píst a lanko tlačilo
  vrtačku do vývrtu, takže horník
 • 00:12:35 nemusel vrtačku vůbec držet v ruce.
 • 00:12:39 Na tu šichtu jste potřebovali
  3 korunky pro jednoho.
 • 00:12:43 Když byli dva lamači, tak i 6.
 • 00:12:45 A kde šichta začínala i končila?
 • 00:12:47 Tak vlastně po hornicku se tomu
  říká kutloch.
 • 00:12:49 Každá parta, když přišla na dílo,
  protože na tom díle strávila
 • 00:12:53 třeba půl roku, tři čtvrtě roku,
  tak si udělala takový odpočívadlo.
 • 00:12:57 Kdo ví? Třeba zase někdy zasednou
  havíři v montérkách v "kutlochu".
 • 00:13:00 Důl je v mokré konzervaci a prý
  zdaleka všechno bohatství nevydal.
 • 00:13:04 Víc už vám ale pánové ze spolku
  prozradí sami, až se k nim
 • 00:13:07 přijedete podívat.
 • 00:13:10 Teď jsme vám ukázali, jak si hrají
  dospělí, a v dalších minutách
 • 00:13:15 se zaměříme na děti,
  abychom je neošidili.
 • 00:13:17 Vydáme se do galerie v Telči
  na výstavu s příznačným názvem
 • 00:13:21 HRAČKY NESTÁRNOU, kde jsou
  k vidění i někdejší poklady
 • 00:13:24 malých šlechticů, zapůjčené třeba
  ze zámku Český Krumlov,
 • 00:13:28 Jindřichův Hradec
  nebo Červená Lhota.
 • 00:13:32 Úvod telčské expozice patří
  hračkám aristokratických dítek.
 • 00:13:36 Bavila se panenkami, pokojíčky,
  kočáry,
 • 00:13:39 ale třeba taky šlapacím vozíkem.
 • 00:13:44 Ten vystavený je z roku 1906.
 • 00:13:47 Na zámku v Buchlovicích se
  na něm proháněly děti
 • 00:13:49 z rodu Berchtoldů.
 • 00:13:51 Sedadla byla měkce polstrovaná,
  aby netrpěla šlechtická zadnice.
 • 00:13:55 Světla fungovala na principu
  petrolejky.
 • 00:14:01 Kopie portrétu od Jákoba
  Seiseneggera, zachycuje Jáchyma
 • 00:14:04 a Zachariáše z Hradce,
  jak jinak než při hře.
 • 00:14:08 A tím výčet exponátů nekončí.
 • 00:14:12 Nachází se tu školní koutek
  s tématem školy a školní docházky.
 • 00:14:18 A tento koutek doplňuje obraz
  zdejšího šlechtického dítěte
 • 00:14:22 Františka Antonína Lichnštejna.
 • 00:14:25 Máme ho tu proto, aby si děti
  udělaly představu o tom,
 • 00:14:29 jak chodily oblékané děti,
  když byla nařízena povinná školní
 • 00:14:33 docházka Marií Terezií v roce 1862.
 • 00:14:38 Sběratelka M. Pecháčková,
  která zapůjčila většinu věcí,
 • 00:14:42 se hračkám věnuje 20 let.
 • 00:14:44 Tehdy si u starožitníka koupila
  napůl rozpadlou panenku.
 • 00:14:48 Opravila ji a časem jí pořídila
  pestrou společnost.
 • 00:14:54 100 let staré dřevěné koníky
  s vozíkem našla např. na smetišti.
 • 00:14:58 Ze začátku 20. století pochází
  i dámský budoár se zahradou.
 • 00:15:02 Názorně předvádí, jak v těch časech
  bydlely střední vrstvy.
 • 00:15:07 Korálkové záclony, kachlová kamna
  a samozřejmě toaleta.
 • 00:15:14 K unikátním kouskům patří
  panenka v turbanu.
 • 00:15:19 Panenka v turbanu, tzv. Habešánek,
  byla ve 30. letech nejběžnější
 • 00:15:24 a nejoblíbenější hračkou
  českých dětí.
 • 00:15:26 Ona tehdy totiž Itálie napadla
  Habeš, dnešní Etiopii,
 • 00:15:31 a tehdy se zvedla obrovská vlna
  solidarity.
 • 00:15:34 Dámy tu podomácku šily panenky.
 • 00:15:37 A bylo téměř prestižní záležitostí
  si tuto panenku zakoupit.
 • 00:15:42 Lákadlo pro kluky všeho věku
  představuje prvorepublikový
 • 00:15:45 dřevěný bagr.
 • 00:15:47 Pohybuje se díky důmyslné soustavě
  kladek a lan.
 • 00:15:50 Vše v původním provedení.
 • 00:15:54 Plechové šlapací auto vyrobila
  v r. 1930 firma Sodomka
 • 00:15:57 z Vysokého Mýta.
 • 00:16:00 Technickými detaily udivuje
  i el. kolotoč nebo vlaková dráha.
 • 00:16:05 Velké budoárové panny byly
  v 1. třetině minulého věku
 • 00:16:09 spíš oblíbeným bytovým doplňkem
  než hračkou.
 • 00:16:12 Ta celuloidová ze 40. roku pochází
  z produkce společnosti Technoplast.
 • 00:16:19 Tato panenka je naprosto
  charakteristická pro to období.
 • 00:16:23 Měla lisované vlásky s patkou
  do čela, vytvarovaný účes...
 • 00:16:27 Ony také sedávaly v ložnicích
  v háčkovaných šatech.
 • 00:16:30 Prodávaly se v různých velikostech.
 • 00:16:33 Výstava potěší i milovníky
  domácích divadel.
 • 00:16:36 Z novějších hraček pak třeba
  nestárnoucí stavebnice Merkur.
 • 00:16:40 K hitům 70. let patřila automatická
  pračka na baterie,
 • 00:16:45 programovaná plastovými štítky.
 • 00:16:48 Na zámku v Telči prostě až do konce
  roku vládne ono pravdivé:
 • 00:16:51 kdo si hraje, nezlobí.
 • 00:16:58 Jak jste viděli, setkání se
  sběrateli jsou vždy velmi příjemná,
 • 00:17:02 protože tito lidé neztratili
  dětskou hravost a umějí o svých
 • 00:17:05 úlovcích velmi poutavě vyprávět.
 • 00:17:08 To se týká taky Emila Příhody,
  který si před půl stoletím
 • 00:17:11 koupil první pragovku -
  a dnes jich má přes 80.
 • 00:17:14 Svým muzeem, které je největším
  jednoznačkovým v Evropě,
 • 00:17:18 nás teď osobně provede.
 • 00:17:23 Nápad sbírat takovéto nádherné
  kousky se v hlavě Emila Příhody
 • 00:17:26 zrodil v 50. letech, kdy se stal
  majitelem prvního kabrioletu.
 • 00:17:31 V té době ještě nebyl problém
  pragovky sehnat, a tak se jeho
 • 00:17:34 království úctyhodně rozrůstalo.
 • 00:17:37 Když už nebylo kam motorové miláčky
  naskládat, zakoupila rodina zničený
 • 00:17:40 statek ve Zbuzanech a na přelomu
  tisíciletí si pragovácký fanda
 • 00:17:43 splnil sen: otevřel vlastní muzeum.
 • 00:17:48 Továrna Praga se dříve jmenovala
  Patpaf - Pražská automobilní
 • 00:17:54 továrna, Prag automobil Fabrik,
  neboť to bylo za Rakouska 1907.
 • 00:17:58 Založily ji 2 zaběhlé strojírenské
  podniky, Českomoravská strojírna
 • 00:18:04 Praha a Kopřivnická vozovka.
 • 00:18:09 Automobilka Praga byla svými
  výrobky známá nejen po Evropě.
 • 00:18:12 Exportovala do celého světa,
  takže podobné skvosty opatrují
 • 00:18:15 sběratelé na všech kontinentech.
 • 00:18:17 Úplně nejstarší je takzvaná
  vývojová řada A, která spatřila
 • 00:18:20 světlo světa v roce 1907.
 • 00:18:22 Přestože značku máme spojenou
  s auty, Praga zásobovala trh
 • 00:18:25 mnoha dalšími výrobky,
  od potřeb pro domácnost až po lodě.
 • 00:18:30 Továrna vyráběla i domácí výbavu,
  do které patřily váhy, vysavače,
 • 00:18:36 lednice, šicí stroje a řada dalších
  věcí - jako kamna,
 • 00:18:40 ať už plynová, nebo elektrická,
  dál také vybavení koupelen.
 • 00:18:49 Na odbyt šly dobře ruční pračky.
 • 00:18:51 Jak je ale vidět, zacházení
  s nimi chtělo jistou fyzičku.
 • 00:18:54 Dřívějším pradlenkám tedy nebylo
  co závidět, na druhou stranu
 • 00:18:57 zase nemusely své zahálející svaly
  utužovat v drahých fitcentrech.
 • 00:19:01 Ale pojďme raději zpátky k autům.
 • 00:19:03 Původně měly ve znaku
  tzv. kopcolezce.
 • 00:19:06 Ovšem poté, co Praga vyhrála
  třikrát za sebou závod
 • 00:19:09 ve vytrvalostní jízdě kolem
  republiky, jehož patronem byl
 • 00:19:12 prezident, nechal T. G. Masaryk
  pro vítěze zhotovit sochařem
 • 00:19:15 Šalounem tuto trofej - sošku,
  jejíž zmenšeninu pak firma
 • 00:19:19 začala montovat na kapotu.
  Na tomto unikátu ji však nenajdete.
 • 00:19:23 Jde o reklamní auto, které si
  objednal majitel továrny na bonbóny
 • 00:19:26 pan Lhotský.
 • 00:19:28 Všimněte si, že má skutečně tvar
  oněch oblíbených cukrovinek.
 • 00:19:33 Já jsem dávno věděl, že taková věc
  existovala, protože jsem dostal
 • 00:19:37 písemně informaci od autora, který
  to pak postavil podle té myšlenky.
 • 00:19:41 To byla straštická firma Uhlík,
  naše velice kvalitní
 • 00:19:45 meziválečná výroba.
 • 00:19:48 Když jsem to zjistil, věděl jsem,
  že to nemůžu najít.
 • 00:19:55 Naštěstí se Emil Příhoda mýlil.
 • 00:19:57 Náhoda mu totiž do cesty přihrála
  někdejšího správce firmy Hašlerky,
 • 00:20:01 jemuž její majitel dal
  autíčko do opatrování,
 • 00:20:04 aby ho Němci nezabavili.
 • 00:20:06 Od roku 1940 bylo rozebrané na půdě
  do posledního šroubku.
 • 00:20:09 A tak se nabízí otázka,
  kolik času spolyká taková
 • 00:20:12 omlazovací kůra stařičkého veterána
  a kde se shánějí součástky?
 • 00:20:16 My samozřejmě máme svůj depozitář
  a zdroj náhradních dílů,
 • 00:20:20 ale oprava takového auta
  představuje asi 3000 hodin práce
 • 00:20:24 nejrůznějších řemesel,
  která bohužel už vymírají.
 • 00:20:30 Hlavně jde o koláře,
  kteří zvládnou takovéto loukotě.
 • 00:20:34 V letní sezóně to tady žije!
 • 00:20:36 Muzeum organizuje srazy veteránů,
  a to nejen pragovek,
 • 00:20:40 loni se například pořádalo
  rande bugatek.
 • 00:20:43 Sledujte proto jeho webové stránky,
  ať vám něco neuteče!
 • 00:20:48 A teď se pokusíme pokořit
  stolovou horu.
 • 00:20:51 Ale nebojte se,
  až do Kapského města vás nepoženu.
 • 00:20:54 Naše placatice leží v chráněné
  krajinné oblasti Broumovsko.
 • 00:20:58 Jmenuje se Ostaš, a i když není
  žádným obrem,
 • 00:21:01 turisti ji mají rádi.
 • 00:21:02 Osamocený skalní masiv totiž v sobě
  ukrývá bizarní pískovcové útvary
 • 00:21:07 a bludiště, a nabízí i skvělé
  výhledy do všech světových stran.
 • 00:21:12 Už ve středověku založili
  benediktini na úpatí Otaše osadu.
 • 00:21:15 Usídlili se v ní dřevorubci,
  kteří mýtili okolní lesy.
 • 00:21:19 V r. 1421, když do Čech vpadla
  slezská vojska, vesnice málem
 • 00:21:24 zanikla, zůstalo jen pár staveb.
 • 00:21:28 Jedním z těchto objektů je kaple,
  která byla několikrát přestavovaná.
 • 00:21:33 Naposledy v barokním slohu
  roku 1881.
 • 00:21:40 V sousedství této kaple se nachází
  jedna z těch chalup,
 • 00:21:43 dneska využívaná rekreačně,
  která bývala velice známou
 • 00:21:48 a vyhlášenou restaurací U Pólů,
  jinak také zvanou U hnoje.
 • 00:21:56 Byla centrem turistického života
  v této oblasti.
 • 00:22:03 Stolová hora, která se nad osadou
  vypíná, je plná slují,
 • 00:22:07 pískovcových věží,
  proláklin a vyhlídek.
 • 00:22:10 Broumovská vrchovina,
  ale taky Krkonoše, Soví,
 • 00:22:13 Orlické i Bystřické hory.
 • 00:22:15 Při dobré viditelnosti dohlídne
  ostré oko až na Králický Sněžník
 • 00:22:19 a Jeseníky.
 • 00:22:20 Skalní město na Ostaši
  vzniklo podobně jako ostatní
 • 00:22:24 skalní města na Broumovsku.
 • 00:22:27 To znamená Adršpacko-teplické
  skály, Broumovské stěny.
 • 00:22:31 V pravěkém křídovém moři zde
  sedimentovaly pískovce
 • 00:22:37 a ty po ústupu tohoto moře počaly
  podléhat povětrnostním vlivům
 • 00:22:43 a zvětrávání až do současné podoby
  skalního města.
 • 00:22:49 Horu opřádají četné báje,
  které často čerpají
 • 00:22:52 z bouřlivých dějin kraje.
 • 00:22:55 Ve zlých časech, a že jich nebylo
  málo, skýtalo skalní město
 • 00:22:59 úkryt místním lidem.
 • 00:23:02 Při už zmíněném tažení z r. 1421
  se tu např. schovalo obyvatelstvo
 • 00:23:07 z nedaleké Police nad Metují.
 • 00:23:12 Zradou mlynáře Holinky však bylo
  zde na Ostaši zastiženo
 • 00:23:16 a z větší části pobito.
 • 00:23:20 K této historické události se váže
  nejen množství místních pověstí,
 • 00:23:28 ale rovněž na tuto památku je
  pojmenována celá řada
 • 00:23:32 skalních útvarů.
 • 00:23:36 Zbrojnoš, Mohyla smrti nebo Zrádce
  připomínající odpadlíka Holinku.
 • 00:23:41 Svědkem dramat je i památná
  Žižkova lípa.
 • 00:23:46 Před 100 lety našel místní sběrač
  květů v její koruně chomáč
 • 00:23:49 lidských vlasů.
 • 00:23:51 Prý patřily jedné z žen, které tu
  Slezani pověsili právě za kadeře.
 • 00:23:55 Krutá historie.
 • 00:23:58 Současností Ostaše jsou
  hlavně horolezci.
 • 00:24:01 Památník s reliéfem připomíná
  jednoho z nich.
 • 00:24:04 Míra Šmíd byl rodák z blízké
  Police nad Metují.
 • 00:24:11 Skály na Ostaši se mu staly
  už od dětství školou horolezectví.
 • 00:24:18 Tento pomník se stal připomínkou
  jeho sice krátkého, ale velice
 • 00:24:22 pohnutého a známého horolezeckého
  života, neboť proslul
 • 00:24:28 jako propagátor volného lezení.
 • 00:24:33 Jako se Ostaš, dominanta kraje,
  líbil odvážnému lezci,
 • 00:24:36 bude se jistě líbit i vám.
  Na jaře mu to sluší obzvlášť.
 • 00:24:41 A je tu soutěž.
 • 00:24:42 Pepa se minule ptal na město,
  ve kterém se udržela tradice
 • 00:24:45 takzvaného velikonočního pekání.
 • 00:24:48 Správně bylo za B,
  jsou to Prachatice.
 • 00:24:51 Vítězi gratuluji, a dnes mě zajímá
  prales na severu Moravy
 • 00:24:54 u hranic se Slovenskem.
 • 00:24:56 Jeho buky a jedle jsou tak
  ojedinělé, že se dovnitř
 • 00:24:59 bohužel nesmí. Ale po okraji
  vede naučná stezka.
 • 00:25:02 S cílenou péčí o zdejší přírodu
  začal arcivévoda
 • 00:25:05 Bedřich Habsburský na konci
  19. století.
 • 00:25:08 A to kvůli své vášni - lovu.
 • 00:25:10 Zakázal v této lokalitě veškerou
  těžbu a taky vstup,
 • 00:25:13 aby zvěř nebyla nikým rušena.
 • 00:25:16 Tak co, už víte,
  jak se onen prales jmenuje?
 • 00:25:26 Vaše odpovědi čekáme opět
  do čtvrtka 14 hodin.
 • 00:25:29 Jeden z vás se může těšit na naše
  knihy a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:25:35 Všechna slíbená místa jsme projeli,
  je čas se rozloučit.
 • 00:25:39 Příští TOULAVÁ KAMERA se ale už
  připravuje, a já vím,
 • 00:25:42 že s Pepou se mj. vydáte
  po stopách proslulých
 • 00:25:45 jabloneckých korálkářek.
 • 00:25:47 A pokud se vám po nás náhodou
  zasteskne, klikněte si na náš web,
 • 00:25:51 i jeho prostřednictvím se s námi
  můžete po vlastech českých toulat.
 • 00:25:55 Já vám přeji krásnou neděli, plnou
  dobrých zpráv i lidí. Na viděnou.
 • 00:26:08 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009