iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 5. 2008
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
5961
zhlédnutí

Toulavá kamera

Mahenovo divadlo — Chyše — Smečno — Alchymista — Masarykovo zdymadlo — Zřícenina Helfenburk

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé toulek
  po zemích českých.
 • 00:00:22 Opět po týdnu se vám hlásíme
  z virtuálního studia
 • 00:00:24 TOULAVÉ KAMERY.
 • 00:00:25 Pozveme vás, jako vždy, na skutečná
  místa, která stojí za to vidět.
 • 00:00:29 Však uvidíte.
 • 00:00:30 Začneme na jihu Čech,
  kde stojí majestátní zřícenina
 • 00:00:33 hradu Helfenburk.
  Dostala se i do filmových pohádek.
 • 00:00:36 Na filmovém pásu se nesčíslněkrát
  objevil i náš veletok, Labe.
 • 00:00:41 Včetně Masarykova zdymadla,
  které bylo mistrným vodním dílem
 • 00:00:44 předválečného Československa.
 • 00:00:46 Při slovu alchymie si jistě
  většina z vás vybaví dobu
 • 00:00:50 císaře Rudolfa II.
 • 00:00:52 Nemusíme ale daleko do historie,
  abychom se podívali pod ruce
 • 00:00:54 šikovných alchymistů.
 • 00:00:57 Potom se vypravíme za renesančními
  památkami městečka, které se dlouhá
 • 00:01:01 staletí jmenovalo Muncifaj.
 • 00:01:03 V dalších minutách si pochutnáme
  na pivu, které se vaří v malém
 • 00:01:07 pivovaru v Chyších na Karlovarsku.
 • 00:01:10 A úplně nakonec se podíváme
  do brněnského Mahenova divadla,
 • 00:01:14 které nedávno oslavilo
  125. narozeniny.
 • 00:01:17 Začneme na jihu Čech, kde stojí
  kousek od Bavorova majestátní
 • 00:01:20 zřícenina hradu Helfenburk.
 • 00:01:22 K jeho nejvýznamnějším majitelům
  patřili v historii Rožmberkové.
 • 00:01:26 Svého času byl Helfenburk
  2. největší pevností,
 • 00:01:28 hned po hradu Rabí.
 • 00:01:30 Od minulého století tu probíhají
  rekonstrukce, které zříceninu
 • 00:01:32 otevírají návštěvníkům.
  A nejen těm.
 • 00:01:35 Točily se tu i pohádky,
  jako třeba "Princezna ze mlejnaŞ.
 • 00:01:41 Bavorovské panství patřilo
  od půlky 14. století Rožmberkům.
 • 00:01:45 V r. 1355 jim sám císař Karel IV.
  povolil vybudovat u jedné z větví
 • 00:01:51 zlaté solné stezky hrad.
 • 00:01:54 Skalnatý ostrov kopce Malošín
  k tomu byl přímo stvořený.
 • 00:02:00 Stavba trvala dlouhých 9 let.
 • 00:02:02 Ani strategická poloha
  ale mocný jihočeský rod nepřiměla,
 • 00:02:05 aby s Helfenburku učinil
  své sídlo.
 • 00:02:09 Dispozice hradu je pro české hrady
  netypická. Má podobu podkovy.
 • 00:02:13 Původní hrad byl menší,
  měl zhruba asi 3 etapy výstavby,
 • 00:02:18 a my jsme v současné době
  v té 1. části,
 • 00:02:20 v tom hradním paláci.
 • 00:02:24 Byl pojat velmi moderně - dvoulodní
  třípatrový palác, každá loď byla
 • 00:02:27 oddělena a spojena
  arkádovou chodbou.
 • 00:02:30 15m strážní věž a důmyslný
  obranný systém udělaly
 • 00:02:34 Helfenburk nedobytný.
 • 00:02:36 Když česká šlechta unesla
  v r. 1394 poživačného panovníka
 • 00:02:41 Václava IV., dohadovaly se právě
  tady podmínky smíru.
 • 00:02:45 Za husitů se Rožmberkové přidali
  k Jednotě zelenohorské
 • 00:02:49 a jejich poddaní, věrní Jiřímu
  z Poděbrad, se bláhově obrátili
 • 00:02:53 proti Hradu. 60 mužů posádky
  je hravě odehnalo.
 • 00:02:59 S časem přišel nový pán -
  vojevůdce, zemský hejtman,
 • 00:03:01 a v případě Helfenburku
  i velký budovatel,
 • 00:03:04 Václav Vlček z Čenova.
 • 00:03:06 Stoupenec krále Vladislava
  Jagellonského byl ovšem zarytým
 • 00:03:09 nepřítelem Rožmberků.
 • 00:03:12 Sousedství Václava Vlčka
  Rožmberkům způsobilo
 • 00:03:15 značné potíže, protože se všemožným
  způsobem snažili získat hrad zpět.
 • 00:03:19 To se jim po 8 letech podařilo
  přes jejich švagra Jindřicha,
 • 00:03:23 který od pana Vlčka
  za 8000 uherských zlatých panství
 • 00:03:27 a hrad koupil.
 • 00:03:30 Rožmberkové dosáhli svého.
 • 00:03:32 Když ale prestiž solné stezky
  upadla, Petr Vok panství prodal
 • 00:03:36 a podepsal tak Helfenburku ortel.
 • 00:03:38 Hrad začal chátrat
  a měnit se v ruinu.
 • 00:03:41 Na záchranu čekal věčnost,
  až do 30. let minulého století.
 • 00:03:45 Mezi nejzachovalejší části
  kdysi nedobytného sídla
 • 00:03:48 dnes patří věž s krásným výhledem
  na Bavorov, Javornici,
 • 00:03:52 Dub nebo Hoštice.
 • 00:03:54 V dobrém stavu je i původní kruhová
  bašta,pod kterou bývala hladomorna.
 • 00:03:58 Z hlavního paláce, stodol a stájí
  zbyly jen kusy zdí.
 • 00:04:02 Helfenburk je opředen
  několika pověstmi.
 • 00:04:05 Nejznámější a nejslavnější je
  je o dudákovi Jírovi a čertech.
 • 00:04:10 Jíra byl místní dudák,
  který hrál v hospodě v Bavorově.
 • 00:04:15 Vracel se ve veselé náladě
  zpátky domů,
 • 00:04:18 zabloudil na Helfenburk.
 • 00:04:20 Tady ho čekal jakýsi pán,
  černě oblečený, a vyzval ho,
 • 00:04:24 zda by na hradním nádvoří nezahrál.
 • 00:04:27 Dudák měl radost, že si vydělá
  peníze, tak začal hrát.
 • 00:04:31 Ze všech ruin vyskákali čerti.
 • 00:04:34 Jíra hrál až do rána
  a vysloužil si tak pytel zlaťáků.
 • 00:04:37 Ty jsme nenašli.
 • 00:04:38 Kamenný znak Elišky z Halsu
  a Jana Rožmberka ale ano.
 • 00:04:41 Stejně jako zbytky kalíšků,
  které ve středověku nahrazovaly
 • 00:04:44 akumulační kamna.
 • 00:04:46 Dělová koule, vypálená Jindřichem
  Roubíkem z Hlavatců,
 • 00:04:49 hradu moc neublížila.
 • 00:04:50 Čarodějky a šermíři, které jsme tu
  potkali, si z ní dělali pramálo.
 • 00:04:55 A vy se taky nemusíte obávat,
  až na Helfenburk na začátku
 • 00:04:59 července pojedete.
 • 00:05:00 Důvod budete mít opravdu pádný -
  5. a 6. se tu slaví
 • 00:05:03 653 let od založení.
 • 00:05:07 Masarykovo zdymadlo v Ústí
  nad Labem představovalo největší
 • 00:05:10 a nejmodernější vodní dílo
  v předválečném Československu.
 • 00:05:14 Stavět se začalo v roce 1923.
 • 00:05:16 I když dnes už patří do kategorie
  technických památek a figuruje
 • 00:05:20 v seznamu vyhledávaných
  turistických atrakcí, pořád je to
 • 00:05:23 plně využívané zařízení.
 • 00:05:27 Labe patřilo od pradávna
  k našim hlavním dopravním cestám.
 • 00:05:30 Jeho význam dál stoupal
  od poloviny 19. století
 • 00:05:33 spolu s rozvojem průmyslu.
 • 00:05:35 V Ústí nad Labem vyrostl největší
  přístav Rakousko-Uherska,
 • 00:05:38 kde se ročně otočilo
  až 7000 člunů s rozmanitým zbožím.
 • 00:05:42 Jenže jakmile přišlo sucho,
  lodě nemohly vyplout.
 • 00:05:50 Střekovská zdymadla byla postavena
  v místech, kde byla pro plavce
 • 00:05:53 největší plavební překážka,
  tzv. Střekovské peřeje,
 • 00:05:56 které při nízkých vodních stavech
  znemožňovaly plavidlům proplout
 • 00:06:00 proti proudu.
 • 00:06:06 Zdymadlo vymysleli přední
  českoslovenští inženýři
 • 00:06:08 a stavět se začalo v r. 1923.
 • 00:06:11 Byl to grandiózní a ostře sledovaný
  projekt a natočil se o něm dokonce
 • 00:06:15 i němý dokumentární film.
 • 00:06:18 Dělníkům, na jejichž rukách vše
  stálo, pomáhaly tehdy jen parní
 • 00:06:22 bagry a úzkorozchodná železnice
  s parními lokomotivami.
 • 00:06:25 Jen pro představu, na zdymadlech
  pracovalo naráz 500 lidí.
 • 00:06:30 Kvůli budování základů jezu
  bylo taky nutné vytěsnit Labe
 • 00:06:33 do provizorního koryta.
 • 00:06:35 Tam se v úzkém profilu soustředil
  silný proud, který parníky plující
 • 00:06:38 po Praze překonávaly
  jen s největšími obtížemi.
 • 00:06:41 Stavba trvala 13 let.
 • 00:06:43 Moderní obr navždy změnil
  romantické panoráma labského údolí
 • 00:06:47 se zříceninou střekovského hradu.
  Tolik oblíbené malíři 19. století.
 • 00:06:55 Postavením vodního díla zde vznikl
  rozdíl hladin 7 m.
 • 00:06:59 Abychom lodím umožnili
  tento rozdíl překonat,
 • 00:07:03 byly zde postaveny na pravém břehu
  2 plavební komory.
 • 00:07:08 Zároveň nad jezem vznikla zdrž
  dlouhá 19 km o obsahu vody
 • 00:07:14 16 milionů kubíků.
 • 00:07:18 Skrz mohutná ocelová vrata
  plavebních komor ročně projedou
 • 00:07:22 stovky lodí, od velkých nákladních
  po malé rekreační jachty.
 • 00:07:27 Přehrada taky čelí obrovskému
  tlaku masy vody.
 • 00:07:30 Výšku hladiny regulují
  4 nastavitelná jezová hradidla.
 • 00:07:34 Strojovna, umístěná v nejvyšším
  patře stavby, je plná mohutných
 • 00:07:38 ozubených kol a silných
  elektromotorů.
 • 00:07:42 Prostřednictvím masivních řetězů
  pak obsluha vytahuje a spouští
 • 00:07:46 jednotlivá hradidla jezu.
 • 00:07:49 Strojní zařízení jezu je původní.
  To znamená, že je staré 80 let.
 • 00:07:54 Nevyžadovalo žádné větší opravy.
 • 00:07:59 Součástí přehrady je taky
  vodní elektrárna,
 • 00:08:02 zprovozněná r. 1935.
 • 00:08:04 Svým výkonem tehdy zvládla
  s rezervou zásobovat provoz
 • 00:08:07 tramvají celé Prahy.
 • 00:08:09 Dodnes dodává elektřinu
  640 000 odběratelům.
 • 00:08:13 Za pozornost stojí i nově postavený
  rybí přechod, který šupináčům
 • 00:08:17 umožňuje zdolat velký rozdíl
  hladin.
 • 00:08:20 Při troše štěstí je můžete
  pozorovat skrz prosklenou stěnu.
 • 00:08:26 Střekovské zdymadlo představuje
  symfonii technických dovedností
 • 00:08:28 našich dědů a rozhodně je
  na něm co obdivovat.
 • 00:08:31 Šanci máte hned několikrát do roka
  - při dnech otevřených dveří.
 • 00:08:35 Vodní veledílo ale můžete zvenčí
  obdivovat celoročně.
 • 00:08:38 A to díky ocelová lávce,
  která spojuje oba břehy
 • 00:08:41 přímo nad jezem a je pořád
  přístupná.
 • 00:08:44 Procházka po ní umožňuje nevšední
  pohledy na technicky dokonalé
 • 00:08:47 detaily obdivuhodného díla.
 • 00:08:50 Když se řekne slovo alchymie,
  pak si asi většinou vybavíme
 • 00:08:53 třeba oblíbené filmy
  "Císařův pekařŞ a "Pekařův císařŞ.
 • 00:08:56 Nejen na dvoře Rudolfa II.
  pracovalo mnoho zlatodějů -
 • 00:08:59 alchymistů, kteří se snažili
  pouze obalamutit důvěřivé mecenáše.
 • 00:09:03 Hledali kámen mudrců ve snaze
  vyrábět zlato bůhví z čeho
 • 00:09:07 nebo míchali nápoje věčného mládí.
 • 00:09:09 My se teď vydáme za jedním
  novodobým alchymistou
 • 00:09:11 do zámecké věže v Moravské Třebové.
 • 00:09:16 Vlivný moravský šlechtic a politik
  Vladislav Velen ze Žerotína věřil
 • 00:09:20 tajným vědám. Obklopoval se
  šarlatány, vzdělanci i kumštýři.
 • 00:09:24 Když v r. 1618 přicestoval
  do Moravské Třebové italský lékař
 • 00:09:29 a právník M. E. Bonacina,
  vloudil se do velmožovy přízně
 • 00:09:33 bleskově - stal se dvorním
  alchymistou.
 • 00:09:38 Tímto měl zajištěný pevný plat.
 • 00:09:41 Přímo měl i svoji vlastní
  alchymistickou dílnu,
 • 00:09:44 kterou mu Žerotín věnoval.
 • 00:09:47 Bonacina se stal osobním lékařem
  Žerotína, pečlivě se staral
 • 00:09:51 o jeho zdraví.
 • 00:09:52 Dokonce když byl Žerotín
  na cestách, Bonacina mu posílal
 • 00:09:56 dopisy s podrobnými návody,
  jak si uchovat pevné zdraví.
 • 00:10:00 Žerotín jeho rady dbal,
  dožil se poměrně vysokého věku.
 • 00:10:04 Na rozdíl od Bonaciny,
  který zemřel poměrně mlád.
 • 00:10:10 Zřejmě ve strachu ze smrti Bonacina
  pátral po receptu
 • 00:10:13 na věčnou svěžest.
 • 00:10:14 Jeho traktát "Compendium
  o přípravě pitného zlataŞ
 • 00:10:18 obsahuje tajemné kresby a značky.
 • 00:10:20 Všechno šifry jen pro pár
  zasvěcených.
 • 00:10:24 Některé symboly se však podařilo
  rozluštit.
 • 00:10:26 Např. na tomto obrázku vidíme
  alchymistu, jak vraždí havrana.
 • 00:10:30 Neznamená to, že by alchymista
  vložil mrtvého havrana do kotlíku
 • 00:10:34 a uvařil, ale havran v alchymii
  symbolizuje prvotní chaos,
 • 00:10:37 prvotní temnotu.
 • 00:10:40 Z tohoto chaosu teprve se
  rodí věci.
 • 00:10:44 Obrázek nás informuje o tom,
  že alchymista je teprve
 • 00:10:46 na začátku procesu,
  začíná elixír vyrábět.
 • 00:10:50 Alchymistova laboratoř musela být
  vzdálena od všeho hluku,
 • 00:10:54 aby mohl nerušeně bádat.
  A taky dobře větraná
 • 00:10:57 kvůli jedovatým výparům
  a mnohdy nečekaným reakcím.
 • 00:11:02 Nejdůležitější pravidlo
  alchymistovo je "ora et laboraŞ,
 • 00:11:06 "modli se a pracujŞ.
 • 00:11:08 Ukazuje nám, že nejde jenom
  o tu materii, o tu hmotu,
 • 00:11:10 ale i o tu duchovní stránku
  vědy, kterou je alchymie.
 • 00:11:17 K základnímu vybavení patřily
  různé typy pecí.
 • 00:11:20 Bonacina nejvíc používal
  tu destilační a pak prapodivné
 • 00:11:24 propletené baňky se zobáčky
  a dlouhými krky.
 • 00:11:30 Tato pec sloužila především
  k výrobě bylinných extraktů
 • 00:11:33 a elixírů. Na peci vidíme rozmanité
  množství nádob.
 • 00:11:37 Tyto nádoby mají velice
  originální a půvabné názvy,
 • 00:11:41 např. baňka fiola, 2 propletené
  nádoby alembik, a nádoba s ohnutým
 • 00:11:48 krkem se nazývá pelikán.
 • 00:11:51 V peci prubířské se zase
  za vysokého žáru přetavovaly
 • 00:11:55 a tudíž čistily kovy.
 • 00:11:58 Bonacinova dílna je opravdu
  inspirativní, člověk jako by v ní
 • 00:12:02 ožil, probudil se z letargie.
 • 00:12:06 Každý návštěvník, který projde
  alchymistickou laboratoří,
 • 00:12:10 může zapojit všechny své smysly.
 • 00:12:11 Zrakem uvidí, jak laboratoř vypadá,
  čichem ucítí odér z pokusů,
 • 00:12:16 hmatem si může osahat alchymistovy
  nástroje a pomůcky.
 • 00:12:21 Chuť vyzkouší tak, že se může napít
  elixíru lásky nebo nesmrtelnosti,
 • 00:12:26 a sluch v podobě tohoto časostroje.
 • 00:12:31 I budoucnost se tu otevírá.
 • 00:12:33 Zámecká numeroložka ji čte
  z data narození.
 • 00:12:36 A pokud nebudete s proroctvím
  spokojeni, zachovejte se
 • 00:12:39 jako dávní páni - z alchymistovy
  věže šup s tou vědmou
 • 00:12:42 rovnou do mučírny.
 • 00:12:45 Teď se podíváme do města,
  které víc než 300 let nosilo
 • 00:12:48 podivné jméno Muncifaj.
  Kde se vzalo?
 • 00:12:50 O to se dodnes historici přou.
 • 00:12:52 Je to město nedaleko Slaného
  a pyšní se unikátním souborem
 • 00:12:56 renesančních památek a vzácnými
  varhanami ze 16. století.
 • 00:13:00 Dnes se jmenuje Smečno.
 • 00:13:02 Zdaleka viditelnou dominantou
  Smečna je renesanční zámek.
 • 00:13:06 Sídlí v něm sociální ústav, věž
  a unikátní gotická kaple je ale
 • 00:13:11 po domluvě přístupná i turistům.
 • 00:13:13 Právě kaple Panny Marie je vzácnou
  upomínkou na původní sídlo
 • 00:13:16 Martiniců, díky nimž zámek,
  stejně jako celé město,
 • 00:13:20 doznaly zásadních změn.
 • 00:13:25 Všichni známe z dějepisu
  Jaroslava Bořitu z Martinic,
 • 00:13:29 královského místodržícího,
  který byl v roce 1618 vyhozen
 • 00:13:32 spolu se Slavatou z oken
  Pražského hradu.
 • 00:13:34 Zajímavý je i jeho potomek
  Karel Jan Nepomuk z Martinic,
 • 00:13:38 vysoký politik a důstojník.
 • 00:13:41 Nejzajímavější asi je, že byl
  údajným otcem Boženy Němcové.
 • 00:13:45 Ta se prý narodila z jeho svazku
  s nejmladší sestrou kněžny
 • 00:13:49 Kateřiny Zaháňské Dorotheou,
  která ovšem byla vdaná.
 • 00:13:53 Pokud je tato verze správná,
  tak potom paní kněžna z "BabičkyŞ
 • 00:13:57 by byla tetou Barunky.
 • 00:14:00 Martinicové neměli v Čechách
  na růžích ustláno.
 • 00:14:02 Celá staletí jim lidé vyčítali
  účast na pokatoličtění
 • 00:14:05 českého obyvatelstva
  a po vzniku republiky museli
 • 00:14:08 z rodinného sídla odejít.
 • 00:14:10 Z 11 vagónů zámeckého vybavení
  jim tehdy do rakouského Clamu
 • 00:14:14 dorazily jen tři.
  Zbytek kdosi ukradl.
 • 00:14:18 Martinice k smrti nenáviděl
  i známý jezuita a český buditel
 • 00:14:21 Bohuslav Balbín.
 • 00:14:23 Ten dokonce napsal pamětní nápis
  Bernarda Ignáce z Martinic,
 • 00:14:26 kde mu vyčetl všechno možné
  i nemožné.
 • 00:14:29 Ve své "Vlastivědě rozmanitosti
  z Království českéhoŞ úmyslně
 • 00:14:34 opomíjel Smečno jako sídlo
  nenáviděného Martinice.
 • 00:14:38 Možná i proto je Smečno
  tak málo známé a zdejší renesance
 • 00:14:42 tak nedoceněná.
 • 00:14:44 Náměstí před zámkem zdobí sochy
  svatých a barokní sousoší
 • 00:14:47 Nejsvětější Trojice
  od Ignáce Platzera.
 • 00:14:50 V zámeckém parku pro změnu najdete
  salu terrenu, postavenou
 • 00:14:53 Michalem Dientzenhoferem.
 • 00:14:56 Můžeme se pochlubit několika
  prvenstvími.
 • 00:14:58 Smečno bylo 1. místem v Čechách,
  kde mechanik a vynálezce
 • 00:15:00 Josef Božek zkoušel svůj parní vůz.
 • 00:15:03 Na začátku 19. století tu vznikla
  1. česká spořitelna a ve stejné
 • 00:15:07 době také 1. mateřská školka
  v Čechách.
 • 00:15:11 Za další památkou nemusíte daleko.
 • 00:15:13 Hned proti zámku stojí kostel
  s unikátními renesančními oratořemi
 • 00:15:17 pro šlechtu a bohaté měšťany.
 • 00:15:19 Jejich malované stropy nedávno
  prošly rukama restaurátorů.
 • 00:15:22 Když bylo panstvu zima, stačilo
  zatopit v kachlových kamnech.
 • 00:15:26 Smečenský kostel ukrývá nejstarší
  varhany ve střední Evropě.
 • 00:15:29 Pocházejí z doby postavení kostela
  kolem r. 1587.
 • 00:15:33 Za celých 420 let byly několikrát
  přestavovány, upravovány,
 • 00:15:37 vylepšovány, až v r. 1999
  jim byla vrácena
 • 00:15:41 jejich původní
  výtvarná i zvuková podoba.
 • 00:15:44 Bylo jim vráceno tehdy běžné
  středotónové ladění.
 • 00:15:48 Z toho důvodu tady nejlépe znějí
  skladby z období renesance
 • 00:15:51 a raného baroka.
 • 00:15:54 Originální barokní almara na kůru
  slouží po staletí
 • 00:15:56 jako hudební archiv.
 • 00:15:58 Větší část sbírky skladeb
  pochází z 2. poloviny 18. století.
 • 00:16:01 Výjimečnou ji tvoří díla
  zapomenutého českého skladatele
 • 00:16:05 a místního kaplana pátera
  Františka Menciho.
 • 00:16:08 Jeho skladby nejsou běžně uváděny,
  ale pokud si je chcete poslechnout,
 • 00:16:12 tak v květnu tady bude probíhat
  varhanický festival
 • 00:16:15 a závěrečný koncert bude z části
  věnován i jeho skladbám.
 • 00:16:19 S kamerou jsme nahlédli
  i do podzemí kostela.
 • 00:16:22 Když ale plamínek svíčky ozářil
  stovky kostí a lebek,
 • 00:16:25 raději jsme se rychle vrátili
  zpátky do světa živých.
 • 00:16:28 Za to, co nám zdejší měšťané
  odpočívající v kryptě zanechali,
 • 00:16:32 jim ale patří velký dík.
 • 00:16:36 Moji přátelé občas chodí na pivo,
  které je produktem malých pivovarů.
 • 00:16:40 Aby je podpořili v nelehké
  konkurenci
 • 00:16:41 s pivovarnickými giganty.
 • 00:16:43 Malých pivovarů je u nás řada
  a vaří pivo opravdu lahodné.
 • 00:16:47 A tak své příznivce mají.
 • 00:16:48 V některých menších pivovarech
  vás nechají ochutnat zlatavý mok,
 • 00:16:52 v některých vám dokonce umožní
  nahlédnout pod pokličku.
 • 00:16:55 Jako třeba v Chyších
  na Karlovarsku.
 • 00:17:00 Povědomé obrázky? No jistě,
  před pár lety jsme v Chyších byli.
 • 00:17:04 Na zámku. Jeho děj mu psal
  středověku, luxus dodala někdejšímu
 • 00:17:07 strohému hradu přestavba
  v pohodlné sídlo,
 • 00:17:10 kterého si užívaly významné
  aristokratické rody.
 • 00:17:13 Ve 2. půli minulého století,
  v době, kdy vládla dělnická třída,
 • 00:17:17 ale logicky osiřelo a zchátralo.
 • 00:17:20 Patřičný lesk se vrátil
  až před pár lety.
 • 00:17:26 Když jsme v r. 1996 získali
  chyšský zámek, tak nás tehdy
 • 00:17:29 ještě nenapadlo, že bychom se ujali
  této velmi zchátralé budovy
 • 00:17:33 zámeckého pivovaru.
 • 00:17:35 Ale pak jsme cítili, že významný
  turistický cíl, ten chyšský zámek,
 • 00:17:40 je třeba také doplnit o nějaké
  zařízení, které by dále služby
 • 00:17:44 pro naše návštěvníky rozšířilo.
 • 00:17:47 A tak se pan a paní Lažanští
  pustili po opravách zámku
 • 00:17:51 do dalšího odvážného díla -
  rekonstrukce pivovaru.
 • 00:17:56 Rozlehlé sklepy, kde kdysi chutný
  mok zrál a chladil se, i zbytky
 • 00:18:00 domů v těsném sousedství varny,
  jasně dokazovaly,
 • 00:18:03 že pivo k Chyším prostě patří.
 • 00:18:07 1. původní pivovar byl postaven
  roku 1580.
 • 00:18:10 Do r. 1651 se zde vařilo
  vrchnostensky, pak raně barokní
 • 00:18:16 vrchnost tady na zámku
  pivovar darovala městu,
 • 00:18:20 které ho spoustu let provozovalo.
 • 00:18:23 Pak si ho v 80. letech
  18. století Lažanští pronajali
 • 00:18:28 a nakonec vystavěli ve 40. letech
  19. věku tento pivovar.
 • 00:18:35 A pivovar byl v provozu
  až do r. 1932. Tehdy byl odstaven,
 • 00:18:38 protože nedokázal čelit konkurenci
  větších okolních pivovarů.
 • 00:18:45 O to se koneckonců v Chyších
  nesnaží ani dnes.
 • 00:18:49 Pivo vaří hlavně pro ty,
  kdo si přijíždějí prohlédnout
 • 00:18:54 zámek, a pro místní.
  Bez tajností, přímo před očima.
 • 00:19:03 Pivečko vaříme staročeským
  způsobem, to znamená z vody,
 • 00:19:08 sladu, chmele a z pivovarských
  kvasnic.
 • 00:19:12 Takže do piva nepřidáváme žádné
  chemické přídavky, stabilizátory,
 • 00:19:18 cukry... To pivo je takzvaně živé,
  bez filtrace a pasterizace.
 • 00:19:28 Pan Sládek nechává nejen nás
  nakouknout i do míst
 • 00:19:30 v běžných pivovarech nepřístupných.
 • 00:19:33 Tam, kde jeho lahůdka zraje,
  kde se skladuje.
 • 00:19:36 Pozorovat ho při práci je radost,
  která skýtá mnohá poučení,
 • 00:19:39 člověk odchází jako pivní znalec.
 • 00:19:45 Lidé se můžou podívat,
  jak se pivo vyrábí.
 • 00:19:47 A také ho ochutnat,
  což je vždycky finále.
 • 00:19:50 To je důležité proto,
  abychom tyto věci propagovali,
 • 00:19:53 protože ne všichni vědí,
  co je spilka, ne všichni znají,
 • 00:19:58 jak celé ty procesy probíhají,
  jak pivo zraje, co je ležák
 • 00:20:03 a co je výčepní pivo,
  jaké různé věci se kolem toho dějí.
 • 00:20:09 Ono se to zdá jednoduché,
  ale vždycky v tom najdeme
 • 00:20:12 spoustu věcí, o kterých se
  můžeme poučit.
 • 00:20:14 Že jsou Chyše lákavým cílem
  jen pro pivaře? Zbytečný strach.
 • 00:20:19 V péči Lažanských se do krásy
  znovu vyloupl celý zámek
 • 00:20:21 i s bujným parkem,
  což jistě ocení všichni příchozí.
 • 00:20:26 Na sklonku minulého roku
  uplynulo 125 let od otevření
 • 00:20:29 brněnského Mahenova divadla.
 • 00:20:31 Vystřídalo se v něm bezpočet
  umělců, jako byli E. F. Burian,
 • 00:20:34 Oldřich Nový nebo Karel Höger.
 • 00:20:36 Je ale spojeno i s osobností,
  která s divadelním uměním
 • 00:20:39 neměla mnoho společného.
 • 00:20:40 Je jí Thomas Alva Edison,
  díky němuž se brněnské divadlo
 • 00:20:43 stalo evropským a dost možná
  i světovým unikátem.
 • 00:20:50 Centrum moravské metropole si
  Brňáci už sotva dokáží
 • 00:20:52 představit bez krásné budovy
  Mahenova divadla,
 • 00:20:55 původně nazývaného Na hradbách.
 • 00:20:57 Jeho okázalá architektura
  ovšem překračuje hranice
 • 00:21:00 města a řadí se k předním stavbám
  svého druhu v Evropě.
 • 00:21:08 Interiér divadla je pojednán
  v nebarokním stylu.
 • 00:21:10 Jeho dominantou je trojramenné
  schodiště, které vyplňuje vysokou
 • 00:21:13 schodištní halu, ojedinělou
  pro divadla v ČR
 • 00:21:15 i pro produkci kanceláře
  Felner & Helmer.
 • 00:21:18 Sochařskou výzdobu navrhl
  a realizoval sochař Teodor Frýdl,
 • 00:21:23 který vyzdobil jak interiér,
  tak exteriér.
 • 00:21:27 Reprezentativní a vskutku honosný
  styl brněnského divadla
 • 00:21:30 odráží atmosféru v oblasti umění
  konce 19. století.
 • 00:21:34 Doba si zkrátka žádala své
  a renomovaná vídeňská kancelář
 • 00:21:37 novým požadavkům vycházela vstříc.
 • 00:21:40 Velkolepé budovy v historizujícím
  slohu vyrůstaly tehdy
 • 00:21:43 po celé Evropě jako houby po dešti.
 • 00:21:46 Na rozdíl od neobarokního interiéru
  je exteriér budovy
 • 00:21:49 v neorenesančním stylu.
 • 00:21:51 Umělecká výzdoba je soustředěna
  především do průčelí,
 • 00:21:54 kterému dominují antické motivy.
 • 00:21:57 Jeho vrcholem je trojúhelníkový
  štít, v jehož středu je bůh
 • 00:22:01 Dionýsos na voze taženém lvy
  a pantery, na vrcholu budovy
 • 00:22:05 je to múza Thálie na labuti
  a pozounéři, kteří vytrubují
 • 00:22:09 její slávu.
 • 00:22:11 Divadlo se narodilo za velmi
  krátkou dobu.
 • 00:22:13 Stavba pod vedením brněnského
  stavitele Josefa Arnolda
 • 00:22:16 začala v létě roku 1881,
  a už na sklonku října
 • 00:22:21 roku následujícího byl uložen
  poslední kámen.
 • 00:22:24 1. představení v tomto sále
  proběhlo 14. listopadu 1882.
 • 00:22:29 Bylo to představení německé,
  a německy se zde hrálo
 • 00:22:32 až do roku 1918.
 • 00:22:34 Národní divadlo Brno získalo budovu
  do užívání v roce 1919,
 • 00:22:38 a s krátkou přestávkou
  v době 2. světové války
 • 00:22:41 ji používá stále.
 • 00:22:43 Výzdoba sálu se dochovala
  v původní podobě.
 • 00:22:46 Strop dekoruje 6 lunet
  od vídeňského malíře
 • 00:22:48 Julia Schmidta a Olgy Fialkové.
 • 00:22:51 Jejich námětem jsou alegorie
  tragédie, komedie, tance,
 • 00:22:54 zpěvu, hudby a lyriky.
 • 00:22:58 Ačkoli byla divadla na sklonku
  19. století pýchou každého
 • 00:23:02 města, moc bezpečno
  v nich nebývalo.
 • 00:23:04 Mohlo za to plynové osvětlení -
  příčina častých požárů.
 • 00:23:08 Brněnské divadlo se však rozhodlo
  k opravdu revolučnímu kroku.
 • 00:23:13 Zajímavostí našeho divadla je,
  že jako 1. ve střední Evropě
 • 00:23:15 bylo plně osvětleno
  elektrickými žárovkami.
 • 00:23:18 Řada odborníků se ovšem domnívá,
  že bylo 1. na celém světě.
 • 00:23:21 Pro osvětlení byla vystavěna parní
  elektrárna, která sloužila
 • 00:23:25 pouze pro účely tohoto divadla.
 • 00:23:28 Jeviště i hlediště osvětlovaly
  Edisonovy žárovky a pro osvětlení
 • 00:23:31 bylo plně využito Edisonova
  elektrického systému.
 • 00:23:35 Jeho ukázku, včetně původní
  žárovky z roku 1882,
 • 00:23:39 si můžete prohlédnout přímo
  ve foyeru divadla.
 • 00:23:42 Sám Edison ho navštívil
  v roce 1911 a s instalací
 • 00:23:45 byl velmi spokojen.
 • 00:23:47 Prý měl dokonce fotografii divadla
  ve své kanceláři.
 • 00:23:50 Kolik se za dobu existence odehrálo
  na tomto jevišti představení
 • 00:23:54 a kolik vystřídalo umělců,
  to už dnes asi nikdo nespočítá.
 • 00:23:58 Důležité je, že se oblibě
  diváků těší pořád.
 • 00:24:01 Navštívit je však můžete nejen
  se vstupenkou na představení.
 • 00:24:05 Budovu si totiž můžete prohlédnout
  i v rámci exkurze.
 • 00:24:10 A pojďme k soutěži.
 • 00:24:11 Iveta se minule ptala na město
  s unikátním fortifikačním
 • 00:24:14 systémem. Správně bylo za B,
  je to Olomouc.
 • 00:24:17 Vítěz mj. získává víkendový pobyt
  v ceně 4000 Kč od cestovní
 • 00:24:20 kanceláře Čedok.
 • 00:24:22 Já se ptám na jména věží,
  které vznikaly na sklonku
 • 00:24:25 19. století na Chebsku.
  Mohou to být:
 • 00:24:34 Obě stojí nedaleko od sebe
  a jsou si podobné jako vejce vejci.
 • 00:24:38 Tu vyšší najdeme na kopci Háj
  u Aše a mnozí ji považují
 • 00:24:40 za naši nejkrásnější kamennou
  rozhlednu.
 • 00:24:42 Druhá stojí na Zelené hoře,
  kousek od Chebu.
 • 00:24:45 Své odpovědi nám pošlete SMS
  a nebo nám také můžete zavolat,
 • 00:24:49 tady teď přesně vidíte, jak na to.
 • 00:24:51 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:24:54 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:25:02 Rozloučení dnes bude maličko delší,
  než obvykle.
 • 00:25:05 Příště s Ivetou vystoupáte
  na rozhlednu na Bílé hoře
 • 00:25:08 nad Štramberkem. Věž má neobvyklý
  tvar připomínající šroubovici DNA.
 • 00:25:12 I dnes vás chci upozornit na náš
  internetový speciál.
 • 00:25:15 Najdete jej na adrese:
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:25:19 Tam nám do rubriky vaše příspěvky
  posílejte své názory a tipy
 • 00:25:23 na výlet. A nejen to.
  Nejpozději do 8. září tam můžete
 • 00:25:26 uložit nejvýš tříminutový
  "videoúlovekŞ ze svých cest.
 • 00:25:30 Ty nejlepší budou oceněny.
 • 00:25:32 Všechny potřebné informace najdete
  na uvedené internetové adrese.
 • 00:25:35 A pokud rádi čtete, pak pro vás
  máme ještě jednu novinku - a sice
 • 00:25:39 6. díl knižní podoby TOULAVÉ
  KAMERY, který právě vychází.
 • 00:25:43 A to je opravdu vše.
 • 00:25:44 Přeji krásné dny, mějte se fajn
  a na shledanou, přátelé.
 • 00:26:03 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008