iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 2. 2007
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

55 hlasů
7249
zhlédnutí

Toulavá kamera

Žamberk — Šipín — Čachrov — Jihlava — Vojenské muzeum — Strašidla

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Další skoro už jarní týden máme
  v zádech a tak vás opět mohu
 • 00:00:18 přivítat ve virtuálním studiu
  TOULAVÉ KAMERY.
 • 00:00:21 Místa, která navštívíme,
  jsou ale skutečná a zajímavá.
 • 00:00:24 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:26 Naše dnešní putování začneme
  v Žamberku, kde se narodil
 • 00:00:29 náš slavný vynálezce bleskosvodu
  Václav Prokop Diviš.
 • 00:00:33 Pak se vydáme na Tachovsko
  do obce Šipín.
 • 00:00:36 Kdysi významné poutní místo zvolna
  obnovuje svou zašlou slávu.
 • 00:00:41 Potom nás čeká sběratelská vášeň
  pana Zahrádky
 • 00:00:44 z pošumavské obce Čachrov.
 • 00:00:47 Podíváme se na jeho
  historické drezíny.
 • 00:00:50 Pak se podíváme na historii
  jihlavské věžové brány Matky Boží.
 • 00:00:54 A také z ptačí perspektivy
  na celé město,
 • 00:00:56 jemuž kdysi přineslo slávu stříbro.
 • 00:00:59 Další minuty budou patřit zbraním
  a naší vojenské historii.
 • 00:01:03 S tou se seznámíme
  na pražském Žižkově.
 • 00:01:06 A nakonec se společně můžeme bát.
 • 00:01:09 Naším cílem bude ostravské podzemí,
  plné strašidel a ježibab.
 • 00:01:15 Město Žamberk není jen vstupní
  branou Orlických hor.
 • 00:01:17 Vzniklo už ve 2. polovině
  13. století a dodnes se pyšní
 • 00:01:20 mnoha cennými památkami.
 • 00:01:22 Žamberk je ale také rodištěm
  našich slavných předků.
 • 00:01:25 Tím zřejmě nejslavnějším
  a nejznámějším je vynálezce
 • 00:01:28 bleskosvodu Václav Prokop Diviš.
 • 00:01:30 A po jeho stopách se
  právě teď společně vydáme.
 • 00:01:36 Matka Anna, tatínek Jan,
  oba Divíškovi.
 • 00:01:39 Přesně tak se vynálezce
  původně jmenoval.
 • 00:01:42 Rodina žila nuzně a na vzdělání
  pro syna nebylo.
 • 00:01:45 Bystrý kluk se ale nevzdal.
 • 00:01:48 On měl spíš velké štěstí,
  protože jeho příbuzný byl
 • 00:01:51 jezuita Jindřich Dušík, který ho
  doporučil jako velmi nadaného
 • 00:01:57 studenta ke studiu na Jezuitském
  latinském gymnáziu ve Znojmě.
 • 00:02:03 Právě tam dostává mladý Divíšek
  nové jméno. Navždy už Václav Diviš.
 • 00:02:08 Protože se ukázalo, že je velice
  ambiciózním studentem,
 • 00:02:12 tak byl doporučen, aby se věnoval
  kněžské dráze a stal se novicem
 • 00:02:17 premonstrátského řádu.
 • 00:02:22 Nastoupil do kláštera v Louce
  a v roce 1720 složil řeholní slib
 • 00:02:27 a stal se vlastně adeptem
  tohoto velmi významného učiliště.
 • 00:02:35 Školy ho vedly humanitním směrem.
 • 00:02:37 Stal se profesorem filozofie
  a teologie.
 • 00:02:39 Stejně tak ho ale zajímaly
  i vědy přírodní.
 • 00:02:42 Hlavně to, jak se teorie
  dá použít v praxi.
 • 00:02:48 V r. 1736 se Diviš ujímá farnosti
  v Příměticích u Znojma
 • 00:02:52 a naplno se tu věnuje
  technickým experimentům.
 • 00:02:55 Vlastnoručně vyrobený přístroj
  elektrum mu dovoluje hluboce
 • 00:03:00 zkoumat statickou elektřinu.
 • 00:03:04 O pokusech se statickou eletřinou
  se velmi brzy dozvěděli také
 • 00:03:07 na císařském dvoře.
 • 00:03:09 Václav Prokop Diviš byl pozván
  na císařský dvůr k císařovně
 • 00:03:14 Marii Terezii a Františku
  Štěpánu Lotrinskému, aby tam přímo
 • 00:03:19 demonstroval své pokusy se
  statickou elektřinou.
 • 00:03:23 Vrcholem Divišova bádání byla
  vlastní konstrukce bleskosvodu,
 • 00:03:28 který nechal vztyčit na zahradě
  přímětické fary.
 • 00:03:35 Meteorologický stroj korunovaly
  stovky hrotů, zapuštěných
 • 00:03:37 ve 13 krabicích se železnými
  pilinami.
 • 00:03:42 V roce 1759 zasáhla celou střední
  Evropu nebývalá sucha.
 • 00:03:47 A bohužel i Divišův bleskosvod byl
  udáván jako příčina
 • 00:03:52 tohoto nebývalého sucha.
 • 00:03:55 A proto se rozhodli přímětičtí
  občané vzít osud do svých rukou
 • 00:04:01 a v noci v roce 1760
  bleskosvod zničili.
 • 00:04:10 Neuběhl ale ani rok a sedláci
  přišli s prosíkem,
 • 00:04:13 aby pan farář svou povětrnostní
  mašinu znovu postavil.
 • 00:04:16 Prokop Diviš byl ovšem
  víc než renesanční člověk.
 • 00:04:21 Stejně zdatný jako v technice
  byl i v lékařství.
 • 00:04:27 Je známo, že se věnoval především
  chorobám pohybového ústrojí,
 • 00:04:31 poruchám zraku a dalším chorobám.
 • 00:04:35 Údajně měl vyléčit
  na 50 nemocných.
 • 00:04:41 Samozřejmě, že sklidil obrovský
  nevděk, protože proti byli lékaři,
 • 00:04:46 lékárníci a samozřejmě kněží.
 • 00:04:50 Prokop Diviš zaslouží,
  abychom před ním smekli.
 • 00:04:53 Příležitost k tomu je kdykoli,
  i teď mimo sezonu,
 • 00:04:56 ale lepší je předem cinknout.
 • 00:05:02 Následující reportáž nás zavede
  na Tachovsko.
 • 00:05:05 Nedaleko Konstantinových Lázní
  jsme tam objevili pozoruhodnou
 • 00:05:08 osadu Šipín.
  Nikdy neměla víc než 4 stavení.
 • 00:05:11 Na začátku 19. století byla
  obklopena oborou a patřila
 • 00:05:14 k významným poutním místům.
 • 00:05:16 Šipín začal obrazně řečeno
  povstávat z popela
 • 00:05:19 před pár lety díky německým
  mecenášům.
 • 00:05:24 Někdejší fara, bývalá škola, kostel
  svaté Barbory, výhled k soutoku
 • 00:05:28 Úterského potoka s Hadovkou a lesní
  kaple při pramenech s údajně
 • 00:05:32 léčivou vodou - to je Šipín.
 • 00:05:34 Kdysi slavné poutní místo, které
  po r. 1945 upadlo v zapomnění.
 • 00:05:39 Až přijel v roce 1990 z Německa
  syn někdejšího šipínského řídícího
 • 00:05:44 učitele Hans Schön s návrhem,
  že pomůže s opravou pramenů
 • 00:05:47 i lesní kaple.
 • 00:05:50 Na popud hraběte Karla
  z Löwensteinu postavil zdejší
 • 00:05:53 kapličku Martin Jäger z Pakoslavi
  v r. 1892. Bohužel sám stavitel
 • 00:06:00 ji přežil jen o 9 let a je pochován
  na šipínském hřbitově.
 • 00:06:03 Možná se divíte, že je v tak dobrém
  stavu. Když jsem se ptal bývalých
 • 00:06:07 rodáků, jak to, že dřevo tolik
  vydrželo, tak mi řekli,
 • 00:06:10 že oni zásadně stavební dřevo
  káceli vždycky o nejbližším úplňku
 • 00:06:14 na Štědrý den.
 • 00:06:18 Což jako biolog mohu potvrdit tím,
  že mělo nejmíň mízy
 • 00:06:21 a tudíž bylo velmi trvanlivé.
 • 00:06:24 V roce 1992 přijel pan Schön s tím,
  že němečtí rodáci udělali sbírku
 • 00:06:28 na opravu kostela a oprýskaná
  "Barbora" se dočkala zázraku.
 • 00:06:33 Dokladem toho, že i sochy mohou
  hovořit, je naše socha sv. Petra
 • 00:06:37 z oltáře, který má na zádech nápis,
  že oltářní sochy byly přeneseny
 • 00:06:42 ze zrušeného karmelitského kláštera
  v Tachově v r. 1790.
 • 00:06:46 Rok chápeme, Josef II. rušil
  kláštery, ale proč na Šipín,
 • 00:06:51 na to jsme zjistili odpověď
  před 3 roky, kdy bylo zjištěno,
 • 00:06:55 že Burian z Gutštejna,
  jeden z nejbohatších pánů té doby,
 • 00:06:59 nechal onen klášter
  v Tachově zrestaurovat.
 • 00:07:03 Sochy, které Gutštejn do Tachova
  věnoval, vrátili tedy úředníci
 • 00:07:06 Josefa II. zpátky na jeho panství
  - do šipínského kostela.
 • 00:07:10 V téhle škole učil
  pan řídící Urzidil.
 • 00:07:14 Jeho vnuk Johann se přátelil
  s Kafkou, bratry Čapkovými
 • 00:07:17 i s malířem Zrzavým a psal
  autobiografické povídky,
 • 00:07:19 ve kterých nezapomněl
  ani na Šipín.
 • 00:07:22 Další zajímavosti nás čekají
  na naučné stezce.
 • 00:07:25 Pérovník pštrosí je z našich
  kapradin taková zajímavá tím,
 • 00:07:28 že má 2 typy listů: zelené
  asimilující, které teď neuvidíme,
 • 00:07:33 a hnědé, které jsou výtrusné
  a slouží k rozmnožování.
 • 00:07:38 Na Gutštejně teď dávají lišky
  dobrou noc,
 • 00:07:40 ale v létě je trampským rájem.
 • 00:07:42 Tady se v Troškově pohádce
  "Z pekla štěstí II" proháněl
 • 00:07:46 na bujném oři Daniel Hůlka
  coby král Brambas.
 • 00:07:49 Nebyl prvním nesympaťákem na hradě.
 • 00:07:51 Třeba už zmíněný Burian z Gutštejna
  si prý právě své nečisté svědomí
 • 00:07:55 chtěl vykoupit obnovou tachovského
  kláštera, a jeho synové,
 • 00:07:58 ti vyrostli v obávané lapky.
 • 00:08:01 Stojíme pod tzv. Čertovým kamenem,
  který nese otisk jakoby lidského
 • 00:08:05 nebo čertova těla.
 • 00:08:07 Vznikl tak, že když sv. Barbora
  stavěla kostel a čert jí neustále
 • 00:08:11 boural zdivo, protože chtěl stavět
  hostinec, sv. Barbora ho přehodila
 • 00:08:15 do údolí tak, že se obtiskl
  do zdejší skalky.
 • 00:08:19 Nakonec ovšem na Šipíně stál
  i ten hostinec.
 • 00:08:23 Bohužel právě hostinec
  už dávno na Šipíně chybí.
 • 00:08:26 Všude kolem ale zůstala nedotčená
  příroda - díky pár lidem
 • 00:08:29 se osada probrala k životu
  a v letošním roce si Šipín
 • 00:08:33 vysloužil i prohlášení
  kulturní památkou.
 • 00:08:36 Rozhodně tedy stojí za to
  sem zajet.
 • 00:08:43 A teď se podíváme do obce Čachrov,
  15 km od brány Šumavy - Sušice.
 • 00:08:48 Pan Václav Zahrádka už přes 20 let
  shromažďuje a opravuje
 • 00:08:51 historické drezíny.
 • 00:08:52 A daří se mu tak,
  že už jeho sbírka vydala
 • 00:08:54 na pěkné muzeum, které provozuje
  už 8 let. Vedle zmíněných drezín
 • 00:08:58 tu najdeme různá drážní zařízení
  i kolekci historických uniforem,
 • 00:09:03 fotografie a různé dokumenty.
 • 00:09:07 Život Václava Zahrádky,
  to je dráha.
 • 00:09:10 Pracuje na ní přes 20 let.
 • 00:09:12 Bydlí sice u Prahy, srdcem ale žije
  ve svém muzeu v Čachrově,
 • 00:09:16 kde tráví každý víkend. Aby ne,
  sbírka si žádá stálou péči.
 • 00:09:22 Některé drezíny si do muzea půjčil,
  jiné získal výměnou, další posbíral
 • 00:09:26 po smetištích nebo sběrnách šrotu
  a postupně je opravuje.
 • 00:09:30 Např. z tohoto předního dvojkolí
  za 2- 3 roky vznikne
 • 00:09:34 našňořený stroj.
  A na co je Václav nejvíc pyšný?
 • 00:09:41 Tak to je inspektorská drezína
  z roku 1851.
 • 00:09:44 Její zbytky jsme našli
  v Českém Brodě.
 • 00:09:49 Pak jsme jí dávaly za účasti
  Malého výzkumného ústavu
 • 00:09:51 v Nymburce dohromady,
  a v roce 1989 jsme s ní vyjeli
 • 00:09:55 na přehlídku do Brna u příležitosti
  výročí 150 let železnice.
 • 00:10:02 Inspektorská drezína jezdí
  rychlostí 25 km/h,
 • 00:10:05 zásadně na ruční pohon.
 • 00:10:08 A aby páni kontroloři nemuseli
  couvat, umí se díky unikátnímu
 • 00:10:11 mechanismu jednoduše otočit.
 • 00:10:15 Záznam z r. 1853 ukazuje,
  jak prověřovala trať
 • 00:10:18 před jízdou dvorního vlaku
  s císařem Františkem Josefem,
 • 00:10:21 který se vracel z Berlína.
 • 00:10:26 Tahle drezína už je replikou
  značky Gelsner z r. 1825.
 • 00:10:29 Vešlo se do ní až 8 lidí,
  a mezi Českými Budějovicemi
 • 00:10:32 a Lincem se šinula
  rychlostí 15 km/h.
 • 00:10:39 Při výrobě tohoto stroje
  jsme narazili na jeden problém.
 • 00:10:42 Protože v tehdejší literatuře
  se psalo, že to je drezína
 • 00:10:44 se šlapadly.
 • 00:10:45 A my jsme byli všichni v zajetí
  klasických šlapadlech z kola.
 • 00:10:49 Ale pak jsme objevili náčrtek
  a tak nám bylo jasné,
 • 00:10:53 co je to vlastně šlapadlo.
 • 00:10:58 Ve Václavově expozici trůní
  i drezíny dvoukolové.
 • 00:11:01 Třeba dřevěná kopie zn. Bernard
  z roku 1837, která brázdívala
 • 00:11:06 trasu Vídeň - Břeclav.
 • 00:11:08 Kola k ní vyráběl sběratelův
  tatínek.
 • 00:11:11 A byl by hřích minout i drezínu
  firmy Bohamka z roku 1924.
 • 00:11:15 Říkalo se jí trojnožka a zahrála si
  ve filmu "Páni kluci".
 • 00:11:20 To nejzvláštnější na ní je
  pendolína, tedy zařízení,
 • 00:11:23 s jehož pomocí lze stroj naklánět
  do různých úhlů.
 • 00:11:26 A co mají v muzeu dál?
  Spoustu uniforem.
 • 00:11:29 Modrá z r. 1857 se nosila
  po celém Rakousku.
 • 00:11:34 Kromě dvourohého klobouku
  k ní patřila i šavle.
 • 00:11:37 Po rozpadu Rakouských státních drah
  vznikly Československé státní dráhy
 • 00:11:41 v roce 1918. V rámci těch
  Čs. státních drah byl přejatý
 • 00:11:46 francouzský styl oblékání
  drážních úředníků.
 • 00:11:50 To znamená kastrůlek na hlavu
  a uniforma jednoduchého střihu
 • 00:11:54 vycházející z vojenských uniforem.
 • 00:12:00 O pozornost v muzeu soutěží
  i návěsné lampy, stroj na přepravu
 • 00:12:04 kolejnic, pražců nebo taky znaky.
 • 00:12:07 Tenhle je ze salónního vozu TGM.
 • 00:12:12 V. Zahrádka vystavuje taky
  přes 500 cedulí z lokomotiv.
 • 00:12:16 Nejstarším kouskem je M112002.
  Odborníci vědí - označuje parní vůz
 • 00:12:22 s jednou hnací nápravou.
 • 00:12:25 Chcete tomu taky přijít na kloub?
  Jednoduchá věc - muzeum v Čachrově
 • 00:12:28 má dveře dokořán každý víkend.
 • 00:12:34 Snad každé město má svou dominantu.
 • 00:12:36 V Jihlavě je takovou dominantou
  a pýchou patriotů místní
 • 00:12:40 věžová brána Matky Boží.
 • 00:12:42 Je to posledních zdejší zachovaná
  městská brána. Původně jich bylo 5.
 • 00:12:46 Mnohokrát od svého založení
  v polovině 13. století byla těžce
 • 00:12:50 poškozena, ale Jihlavští ji nedali
  a stále věž opravovali.
 • 00:12:54 Je v mnoha směrech unikátní.
 • 00:13:00 Jihlava byla ve středověku
  především díky stříbru jedním
 • 00:13:03 z nejmocnějších měst
  českého království.
 • 00:13:07 Dokládá to i její náměstí,
  jedno z největších u nás,
 • 00:13:10 s nádhernými výstavnými
  měšťanskými domy.
 • 00:13:17 Chloubou Jihlavy je ovšem
  i věžová brána Matky Boží.
 • 00:13:21 Stojí tu už více než 700 let
  a hned několikrát změnila podobu.
 • 00:13:25 Nebylo to ovšem pro parádu,
  ale z nutnosti, a to především
 • 00:13:29 kvůli různým pohromám.
 • 00:13:33 Věž je celoevropským unikátem
  především tím, že její spodek
 • 00:13:36 je gotický, kdežto vršek je
  renesanční.
 • 00:13:40 Je to důsledek požáru v roce 1551.
 • 00:13:43 Původně dřevěné město si užilo
  lecčeho - jak požárů,
 • 00:13:46 z nichž jeden prý způsobila
  neopatrná služka, když smažila
 • 00:13:49 koblihy, přes zemětřesení,
  souboj se spodní vodou
 • 00:13:53 až po mnohé útoky husitů,
  Švédů i dalších válečníků.
 • 00:13:57 Hradby a brány ale musely
  za všech okolností odolat.
 • 00:14:01 Brána se uzavírala pomocí
  padacího mostu přes hradební příkop
 • 00:14:04 a na bráně byly padací mříže.
 • 00:14:07 Později byl za nimi žebřík,
  přes který se dostávali obránci
 • 00:14:10 dovnitř pomocí malého průlezu.
 • 00:14:14 Město ovšem pamatuje i doby klidu,
  bohatství a rozvoje.
 • 00:14:18 To sem za časů jihlavské stříbrné
  slávy proudily městskými branami
 • 00:14:22 davy lidí z celé Evropy.
 • 00:14:24 V období stříbrné horečky, která
  v Jihlavě propukla v 13. století,
 • 00:14:28 procházeli nejprve samozřejmě
  horníci a stříbrokupci.
 • 00:14:31 Když Jihlavě došlo stříbro, tak se
  přeměnila na tkalcovské město.
 • 00:14:36 A především asi i pro ně domy
  sloužily.
 • 00:14:40 Městské věžní hodiny
  všechny tyhle proměny pamatují
 • 00:14:45 a ve 3. patře brány Matky Boží si
  je můžete prohlédnout.
 • 00:14:50 Dotknout se tak času a třeba se
  taky poměřit s rafičkami
 • 00:14:54 i potěžkat si závaží.
 • 00:15:00 Každý hodinový stroj
  je svým způsobem půvabný.
 • 00:15:03 Hodiny na bráně Matky Boží
  jsou zajímavé především tím,
 • 00:15:05 že spolehlivě odměřovaly čas
  v Jihlavě více než 300 let.
 • 00:15:09 Zatímco spodní 3 patra brány
  slouží výstavám, 4. patro láká
 • 00:15:14 k toulkám po hvězdách.
 • 00:15:17 4. patro je astronomické.
 • 00:15:19 Působí zde Jihlavská astronomická
  společnost, která veřejnosti
 • 00:15:22 umožňuje pravidelné pozorování
  denní, ale i noční oblohy.
 • 00:15:26 A z astronomického patra
  už zbývá jen kousek
 • 00:15:29 na vyhlídku v koruně věže.
 • 00:15:31 A určitě nikdo nelituje
  těch 112 vyšlapaných schodů.
 • 00:15:35 Jsme ve výšce 24 metrů nad městem,
  odkud je dobře vidět na všechny
 • 00:15:39 důležité dominanty města.
  Jsou to především chrámové věže.
 • 00:15:46 Nezvyklý pohled potěší
  nejen patrioty.
 • 00:15:48 Číst si takhle v jihlavské
  historii, sledovat paletu
 • 00:15:53 stavebních slohů,
  to okouzlí snad každého.
 • 00:15:57 A odtud si můžete naplánovat cesty
  i k dalším jihlavským turistickým
 • 00:16:00 cílům, které jsou, stejně jako
  brána, přístupné i teď během zimy.
 • 00:16:08 Zbraně, vojenské uniformy, významné
  bitvy a války, to je svět mužů.
 • 00:16:12 A tak především pány a kluky potěší
  pozvánka do Armádního muzea
 • 00:16:16 Vojenského historického ústavu.
 • 00:16:18 Muzeum funguje s menšími
  přestávkami už víc než 70 let.
 • 00:16:22 Expozice nabízí pohled do vojenské
  historie Rakousko-Uherska,
 • 00:16:26 věnuje se bojům 1. světové války
  i čs. legionářům a odboji.
 • 00:16:33 Dějiny lidstva jsou dějinami
  válek, bitev, zbraní.
 • 00:16:37 A taky armád.
  Ta česká nepatří k nejstarším.
 • 00:16:40 Přesto prošla mnohými lítými boji
  a pyšní se velkými jmény.
 • 00:16:44 Všechny důležité dokumenty
  i předměty, které se k vojsku
 • 00:16:48 vážou, se už od r. 1918
  pečlivě shromažďují.
 • 00:16:55 Od r. 1945 o ně pečuje
  Vojenský historický ústav
 • 00:16:58 a část vystavuje
  v Pražském armádním muzeu.
 • 00:17:01 Je to muzeum, které shromažďuje
  ohromný materiál,
 • 00:17:04 jak listinný, tak sbírkový.
 • 00:17:10 Je v něm možné vidět expozici
  československé armády od roku 1914
 • 00:17:15 až do 60. let 20. století.
 • 00:17:20 Člověk se tu ponoří do časů
  rakousko-uherského vojska,
 • 00:17:23 do bojů 1. světové války, pronikne
  do odboje i mezi legionáře.
 • 00:17:27 Dozví se tu, jak mezi válkami
  fungovala 1. čs. armáda a osloví ho
 • 00:17:32 i významné osobnosti a události
  světové války č. 2.
 • 00:17:37 A navrch tu najde opravdové perly.
 • 00:17:40 Mezi nejvzácnější exponáty
  našeho muzea patří třeba řády
 • 00:17:44 a vyznamenání, které obdržel
  prezident Masaryk a prezident Beneš
 • 00:17:48 v době svého působení
  na Pražském hradě.
 • 00:17:52 Je to unikátní kolekce řádů
  a vyznamenání z celého světa.
 • 00:17:56 Můžeme mezi řády vidět
  i takové vzácnosti, jako je třeba
 • 00:18:00 Řád Čestné legie, ale i celý
  československý Řád Bílého lva.
 • 00:18:08 Staré uniformy, zbraně a dokumenty
  se sice nelesknou jako medaile,
 • 00:18:12 přesto patří k nejčitelnějším
  vzpomínkám.
 • 00:18:17 Některým je skoro 100 let.
 • 00:18:20 A ač se může zdát, že jejich epocha
  je zmapovaná do detailů,
 • 00:18:24 není to tak. Odborníci pořád
  objevují nové a vzácné kousky.
 • 00:18:32 Kufřík ukrývá britskou agenturní
  radiostanici z roku 1944,
 • 00:18:35 kterou byly vybavovány některé
  naše výsadky z Velké Británie.
 • 00:18:39 Během 2. světové války jediným
  způsobem, jak navázat spojení
 • 00:18:42 s naší vládou ve Velké Británii,
  byly právě takovéhle přístroje.
 • 00:18:46 Znamenalo to vlastně nejdřív oživit
  stanici, připojit 12m anténu,
 • 00:18:50 zašifrovat zprávu, nasadit
  sluchátka a pomocí Morseovy abecedy
 • 00:18:56 následně odeslat,
  případně přijmout zprávu
 • 00:19:00 do Londýna nebo z Londýna.
 • 00:19:05 14kg mobil 40. let - jaký chutnější
  bonbón si obdivovatelé vojenské
 • 00:19:10 techniky můžou dopřát?
 • 00:19:12 Další lahůdkou v muzeu
  jsou příležitostné výstavy.
 • 00:19:16 Ta letošní - "Doteky 2. světové
  války" - se neotřele vrací
 • 00:19:19 o víc než 60 let zpátky.
 • 00:19:22 Návštěvníci tady můžou vidět
  skutečně předměty
 • 00:19:24 osobního používání.
 • 00:19:27 Byly to stejnokroje, řády,
  vyznamenání od lidí,
 • 00:19:31 jako byl třeba prezident Svoboda,
  jeho osobní stejnokroj
 • 00:19:35 z Velké Británie, vyznamenání
  generála Janouška, našeho velitele
 • 00:19:39 letectva ve Velké Británii,
  osobní předměty parašutistů
 • 00:19:43 Gabčíka s Kubišem.
 • 00:19:48 A dost. Víc už neřekneme.
 • 00:19:49 V muzeu sice mají ještě další velké
  zajímavosti, nad kterými se fandům
 • 00:19:54 tají dech, ty si ale necháme
  na jindy. Anebo ještě líp:
 • 00:19:58 vychutnejte si je sami.
 • 00:20:05 Pokud předchozí pozvánka mohla
  oslovit především mužskou část
 • 00:20:08 populace, pak následující minuty
  jsou určeny všem, především dětem.
 • 00:20:12 Vypravíme se do ostravského
  podzemí, kde studenti vytvořili
 • 00:20:15 tajuplný svět strašidel
  a dalších pohádkových bytostí.
 • 00:20:19 A komu by to nestačilo,
  pak se s námi může ještě vydat
 • 00:20:22 za čarodějnicemi na blízký hrad.
 • 00:20:27 Věřte nebo ne, tohoto vodníka
  a spoustu dalších pohádkových
 • 00:20:29 bytostí a strašidel najdete
  v samém centru rušné Ostravy.
 • 00:20:33 Či spíše pod ní.
 • 00:20:36 Vidět je totiž můžete ve 150 let
  starých podzemních chodbách.
 • 00:20:42 Když jsme v r. 2000 poprvé
  navštívili zdejší pivovarské
 • 00:20:45 sklepy, tak nás napadlo dotvořit
  je do zajímavé podoby
 • 00:20:47 i pro návštěvníky.
 • 00:20:51 První myšlenka byla vytvořit
  sklep strašidel.
 • 00:20:54 Přizvali jsme si studenty ze Zlína
  a v úzké spolupráci jsme dali
 • 00:20:59 dohromady 1. část
  sklepa strašidel.
 • 00:21:06 Strašlivý pavouk Bonifác prý neumí
  uklízet a žere malá strašidla.
 • 00:21:10 A protože jsme v hornickém městě,
  chybět nemohou ani permoníci,
 • 00:21:14 kteří ve zdejší štole kutají uhlí.
 • 00:21:17 Výstava se už krátce po otevření
  setkala s velkým zájmem
 • 00:21:20 a tak byla po 3 letech rozšířena
  o další tajuplná místa.
 • 00:21:24 A kdo s její výrobou začal?
 • 00:21:27 Ještě před tím, než jsme oslovili
  zlínské studenty, tak jsme navázali
 • 00:21:30 spolupráci s jedním frýdeckým
  sprejerem. Dělal různá výtvarná
 • 00:21:33 díla v restauracích po Ostravě.
 • 00:21:36 A tento člověk začal poprvé tvořit
  sklep strašidel.
 • 00:21:39 Expozice je doplněna hudbou,
 • 00:21:42 která umocňuje zážitky
  návštěvníků.
 • 00:21:45 Celkem najdete v ostravském
  pohádkovém sklepení
 • 00:21:48 11 strašidelných komnat
  či zastavení.
 • 00:21:51 K těm největším patří pirátský
  ostrov Pistolus s truhlicí
 • 00:21:54 plnou uloupeného pokladu.
 • 00:21:56 Žil tu obávaný korzár
  "Dupající noha".
 • 00:21:59 Papouška v jeho doupěti uslyší
  prý jenom hodné děti.
 • 00:22:03 On sám si však pokladu,
  jak se zdá, příliš neužil...
 • 00:22:06 O kus dál velký had hlídá
  vchod do ledové síně,
 • 00:22:10 kde žije strašlivá příšera.
 • 00:22:13 Ti odvážnější pak mohou projít
  dokonce i břichem obrovského draka.
 • 00:22:17 K vidění je tu toho zkrátka hodně
  - od strašidelného lesa, pekla,
 • 00:22:22 netopýří chodby či dračí skály se
  zakletou princeznou až po jeskyni,
 • 00:22:26 kde se každý může na chvíli
  proměnit v trpaslíka.
 • 00:22:35 Překvapení tu na děti i dospělé
  čeká doslova na každém kroku.
 • 00:22:41 Kdo odhrne tento závěs,
  uvidí zase nejhezčí strašidlo
 • 00:22:44 z celého sklepení.
 • 00:22:46 Ba co víc, splnit se vám tu může
  i nejtajnější přání.
 • 00:22:50 To, když se dotknete těchto očí
  na kouzelném zrcadle.
 • 00:22:55 A to ještě není všechno.
 • 00:22:57 V podzemí nedalekého a donedávna
  pustého hradu pokračuje
 • 00:22:59 strašidelný okruh
  ojedinělou výstavou čarodějnic.
 • 00:23:03 A tak ti, kteří se chtějí ještě
  chvíli bát, se tu mohou setkat
 • 00:23:06 s pohádkovými bytostmi doslova
  v životní velikosti.
 • 00:23:11 Ve sklepení slezsko-ostravského
  hradu bydlí 12 ježibab.
 • 00:23:15 Každá se jmenuje jinak,
  každá má jiné vlastnosti.
 • 00:23:20 Ježibaby se sem nastěhovaly
  před rokem, moc se jim tu líbí
 • 00:23:23 a jsou to české pohádkové bytosti.
 • 00:23:25 Ježibaby jsou mírumilovné,
  přátelské, nestraší děti
 • 00:23:29 a chovají se k nim vlídně.
 • 00:23:32 To polednice, jak známo,
  sbírá o polednách zlobivé děti.
 • 00:23:36 Další ježibaba lítá na koštěti,
  lesní vaří z jedovatých bylinek
 • 00:23:40 lektvary a bosorka poletucha
  zase straší v noci.
 • 00:23:45 Jak se zdá, všechny jsou tu
  spokojené, stejně jako malí
 • 00:23:48 i velcí návštěvníci.
 • 00:23:52 A na řadě je soutěž.
 • 00:23:54 Správná odpověď na minulou otázku
  se skrývala pod písmenkem "B" -
 • 00:23:57 za krásnými roubenkami se musíte
  vypravit do Volar.
 • 00:24:01 Vítězi upřímně blahopřeji.
 • 00:24:04 A já se dneska ptám, ve které
  krasové oblasti najdeme Dóm zkázy
 • 00:24:08 nebo třeba Pustý žleb?
  A hned možnosti:
 • 00:24:19 Mluvíme o naší nejnavštěvovanější
  jeskyni, komplexu.
 • 00:24:22 Návštěvníci tudy mohou procházet
  suchou nohou od roku 1914.
 • 00:24:26 Častěji se ale pouštějí
  do nitra krasu na lodičkách.
 • 00:24:31 A ještě vám napovíme,
  když pojmenujeme zdejší
 • 00:24:34 nejznámější útvary:
  Salmův sloup, Pohádková jezírka
 • 00:24:37 či Masarykův sloup.
 • 00:24:40 Už víte, kam se na ně pojedete
  podívat?
 • 00:24:54 Své odpovědi nám posílejte
  esemeskou a nebo zavolejte.
 • 00:24:57 Tady vidíte, jak na to.
 • 00:25:02 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:25:04 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:25:08 Jméno vítěze vám řekneme
  zase za týden.
 • 00:25:16 A to je všechno.
 • 00:25:18 Ale za týden tu pro vás bude další
  TOULAVÁ KAMERA.
 • 00:25:20 S Ivetou se mj. podíváte,
  jak se tradičními postupy vyrábějí
 • 00:25:23 skleněné knoflíky.
 • 00:25:25 Do té doby se mějte co možná
  nejlíp, na shledanou, přátelé.
 • 00:25:29 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související