iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 1. 2006
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

38 hlasů
14426
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Kozel — Muzeum perníku — Štěchovický poklad — Národní dům v Prostějově

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Dobrý den, přátelé toulání
  po zemích českých.
 • 00:00:18 Máme pro vás další plnou náruč
  zajímavostí TOULAVÉ KAMERY.
 • 00:00:22 V následujících minutách projdeme
  křížem krážem celou republikou
 • 00:00:25 a na několika místech
  se pochopitelně zastavíme.
 • 00:00:29 Začneme v západních Čechách,
  kde nás přivítá
 • 00:00:31 klasicistní zámek Kozel.
 • 00:00:33 Dozvíme se mj., jak
  přišel ke svému jménu.
 • 00:00:36 To ve východních Čechách
  nás čeká Muzeum perníku.
 • 00:00:41 Jeho provozovatel L. Šorm
  nám třeba poví svéráznou verzi
 • 00:00:45 pohádky o perníkové chaloupce.
 • 00:00:47 Další zastavení bude patřit
  štěchovickému pokladu.
 • 00:00:51 Navzdory snahám hledačů i štědrým
  sponzorům se stále nedaří
 • 00:00:55 poklad objevit.
 • 00:00:57 Díla mistra secese Alfonse Muchy
  známe jistě všichni.
 • 00:01:01 Vrcholem secesní architektury
  je zase prostějovský Národní dům.
 • 00:01:05 Ten zdaleka tolik lidí nezná
  a tak se na něj podíváme.
 • 00:01:08 Poslední reportáž věnujeme hasičům
  a historii jejich techniky
 • 00:01:13 prostřednictvím návštěvy
  dvou muzeí na Hané.
 • 00:01:16 Dozvíme se mj., odkud přijely
  do Prahy první hasicí vozy
 • 00:01:20 použité nikoliv v boji
  s plameny, ale s demonstranty.
 • 00:01:25 K nejoblíbenějším cílům
  turistických výprav
 • 00:01:27 v západních Čechách patří
  klasicistní zámek Kozel u Plzně.
 • 00:01:31 Vybudovali jej Černínové
  coby lovecký zámeček
 • 00:01:34 na konci 18. století.
 • 00:01:35 Později jim sloužil jako letní
  sídlo, obklopené hýčkanými
 • 00:01:39 a pečlivě obhospodařovanými lesy.
 • 00:01:42 Valdštejnové pak okolní lesy
  přetvořili v ojedinělý
 • 00:01:45 anglický park.
 • 00:01:49 Zámek Kozel nechal v roce 1784
  postavit majitel šťáhlavského
 • 00:01:53 panství Jan Vojtěch Černín
  z Chudenic, nejvyšší lovčí
 • 00:01:56 Království Českého na dvoře
  císaře Josefa II.
 • 00:02:03 Myšlenkově ho ovlivnil francouzský
  filozof Rousseaua,
 • 00:02:05 který hlásal návrat k přírodě.
 • 00:02:08 Původně lovecký zámek
  proto dostal jednoduchou podobu,
 • 00:02:11 žádná náročná architektura.
 • 00:02:15 Stavitel Václav Haberditz navrhl
  na jižním svahu vrchu Boru
 • 00:02:18 prostý obdélníkový dvůr
  se třemi přízemními křídly.
 • 00:02:24 Řekněme po pěti letech,
  kdy pan Černín se ve funkci zavedl
 • 00:02:27 a asi si pomohl, získal prostředky,
  aby dokomponoval na návrh
 • 00:02:35 tehdy už slavného a renomovaného
  architekta Palliardiho
 • 00:02:39 zámecký komplex - celý areál.
 • 00:02:44 Tedy dostavěl 4 vedlejší budovy:
  Lokainu, konírnu, jízdárnu a kapli.
 • 00:02:52 Později začal zámek sloužit
  jako letní sídlo.
 • 00:02:55 Jan Vojtěch Černín byl typickým
  rokokovým kavalírem a chtěl se
 • 00:02:58 co nejvíce podobat dvořanům
  francouzského krále Ludvíka XVI.
 • 00:03:02 Stálo ho to nemalé peníze.
 • 00:03:04 Jeho poněkud rozmařilý životní
  názor se zřetelně promítl
 • 00:03:07 do bohaté plastické výmalby.
 • 00:03:10 Postaral se o ni autor
  Antonín Tuvora.
 • 00:03:21 Vstupní hala, nástupní prostor
  do společenského křídla,
 • 00:03:24 byla vydekorována iluzivní malbou,
  která má evokovat zdivo,
 • 00:03:28 po kterém se pnou
  vinné listy a réva.
 • 00:03:34 Nejkrásnější místností zámku
  je společenský salón,
 • 00:03:38 který Tuvora okrášlil průhledy
  do krajiny se zvěří a ptáky
 • 00:03:42 a medailony z antické mytologie.
 • 00:03:45 Stěny většiny zámeckých místností
  vyzdobil technikou al secco,
 • 00:03:49 tedy malbou na suchou
  vápennou omítku.
 • 00:03:52 Zámek se pyšní i původním
  mobiliářem, ukázkou umění
 • 00:03:55 a řemesel z období rokoka
  a klasicismu.
 • 00:03:58 Např. v kuřáckém salónu se
  dochoval původní švýcarský kreton
 • 00:04:03 se zvířecími motivy, který kdysi
  ladil i se zbytkem místnosti.
 • 00:04:09 Když se Jan Vojtěch Černín
  v roce 1816 odebral do nebes,
 • 00:04:13 odkázal panství prasynovci,
  hraběti Kristiánu Valdštejnovi.
 • 00:04:17 Právě po Valdštejnech se na zámku
  dochovalo unikátní domácí divadlo,
 • 00:04:21 kterým se šlechtické děti bavily
  v bývalých prostorách stájí.
 • 00:04:26 Valdštejnové založili
  i nádherný park.
 • 00:04:29 V té době byl obklopen lesem,
  který byl postupně kultivován
 • 00:04:34 a při změně vlastníka,
  tedy při příchodu Valdštejnů,
 • 00:04:40 byl na objednávku přebudován
  známým Františkem Xaverem Francem
 • 00:04:47 v módní přírodně krajinářskou
  dispozici - v anglický park.
 • 00:04:57 Park dnes patří k dendrologickým
  pokladům, ročně ho navštíví
 • 00:05:01 více než 800 tisíc lidí.
 • 00:05:04 A na konec ještě nezbytná legenda,
  proč se zámek jmenuje právě Kozel?
 • 00:05:09 Prý to připomíná krutý pohanský
  zvyk starých Slovanů,
 • 00:05:13 kteří tu za jarní rovnodennosti
  obětováním kozla upláceli své bohy.
 • 00:05:24 I následující minuty strávíme
  v bývalém loveckém zámečku -
 • 00:05:27 a sice v Rábech
  pod Kunětickou horou.
 • 00:05:29 Zámeček se před časem stal domovem
  vpravdě pohádkového Muzea perníku.
 • 00:05:33 Pánem perníkového hejtmanství
  je pan Luděk Šorm.
 • 00:05:37 Založením pohádkové expozice
  si splnil velký sen.
 • 00:05:41 A má ještě jeden - aby do muzea
  vždy na začátku prázdnin chodili
 • 00:05:45 všechny Mařenky a Jeníčkové.
 • 00:05:48 Má pro ně připraveno mnoho
  překvapení i svou verzi pohádky
 • 00:05:51 o perníkové chaloupce.
 • 00:05:56 Víte, co mají společného prezident
  Václav Klaus, Anděl, Mikuláš
 • 00:05:59 a třeba kostel sv. Bartoloměje?
 • 00:06:01 V pohádkovém hejtmanství je k sobě
  váže pouto nejsladší - všichni jsou
 • 00:06:05 totiž vyrobeni z voňavého perníku.
 • 00:06:09 Tyhle slaďoučké exponáty
  a nespočet dalších objevíte
 • 00:06:12 v prvním Muzeu perníku u nás.
 • 00:06:14 Stačí se jen vypravit
  na východ Čech.
 • 00:06:17 A kam jinam než na Pardubicko.
 • 00:06:20 Perníkové hejtmanství se zrodilo
  v Rábech pod Kunětickou horou
 • 00:06:23 už předloni.
 • 00:06:29 Pardubice a perník, to je obrovsky
  silné spojení - fenomén.
 • 00:06:32 Nicméně málokdo ví, že je to
  důsledek zejména masivní
 • 00:06:35 reklamní kampaně z přelomu
  19. a 20. století.
 • 00:06:38 Je to zajímavé, ale do konce
  19. století prakticky nejsou
 • 00:06:40 doklady o tom, že by v Pardubicích
  byli perníkáři
 • 00:06:43 a že by se v Pardubicích pekl
  perník nějakým řemeslným způsobem.
 • 00:06:46 O tom, jak se situace na Pardubicku
  za více než 100 let změnila,
 • 00:06:50 se dozvědí malí i velcí právě
  v muzeu. Kromě perníčků si můžete
 • 00:06:54 prohlédnout historické nálepky,
  které se na ně kdysi lepily,
 • 00:06:58 výuční listy, dřevěné formy
  a třeba i starý hnětací stroj.
 • 00:07:03 A protože je muzeum pohádkové,
  celý výklad provází vyprávění
 • 00:07:06 o Perníkové chaloupce.
 • 00:07:10 My máme hrozný hlad.
 • 00:07:11 My máme doma zlou macechu.
  Ta nám už půl roku nedala najíst.
 • 00:07:14 My jsme takový sociální případ.
 • 00:07:16 Kdyby hezky ty děti poprosily.
 • 00:07:19 A kdyby děti hezky poprosily,
  tak by jim ta paní Ježibaba
 • 00:07:22 jistě ty krásné, s láskou pečené
  perníčky dala.
 • 00:07:26 Připadá vám ta pohádka jiná?
 • 00:07:29 Bohužel ten vzor je postaven tak,
  že ježibaba byla a zlá a ty děti,
 • 00:07:34 ač kradly, lhaly, nakonec vraždily,
  tak nakonec jsou stavěny
 • 00:07:39 v pozitivním světle.
 • 00:07:41 Proto jsme se nad tím snažili
  zamyslet a upozornit na to,
 • 00:07:45 že Jeníček s Mařenkou se
  nezachovaly dobře a že to není
 • 00:07:48 dobrý vzor chování, který se takhle
  předává z generace na generaci.
 • 00:07:53 Poprvé napsali vyprávění
  o Perníkové chaloupce
 • 00:07:55 bratři Grimmové.
 • 00:07:57 Autoři v různých zemích
  si ji však převyprávěli po svém.
 • 00:08:00 Teď naposledy nám přišla krásná
  verze ze Slovinska.
 • 00:08:04 Janko i Medka.
 • 00:08:06 A když se podíváme,
  tak tam vlastně děti přišly
 • 00:08:09 k chaloupce, která byla
  z piškotů v čokoládě.
 • 00:08:15 Ve Španělsku mají chaloupku
  z karamelu,
 • 00:08:17 v Itálii zase celou z čokolády.
 • 00:08:19 Naše je samozřejmě perníková,
  vedle ježibaby je tam
 • 00:08:21 ale i dědek, který zlobivé děti
  honí po lese.
 • 00:08:25 Pohádka od Boženy Němcové je
  laskavá. Vlastně tam není žádná
 • 00:08:29 pec, tam není žádné vykrmování
  dětí, žádné píchání do prstíčku.
 • 00:08:34 Proto i tady, v perníkovém muzeu,
  čeká nakonec děti klidná cesta
 • 00:08:39 kouzelným lesem.
 • 00:08:44 A na jeho konci sladká odměna.
 • 00:08:46 Stará hodná čarodějnice,
  byť trochu podivná,
 • 00:08:49 všem dokonce prozradí, jak už více
  než 750 let peče své perníčky.
 • 00:08:58 Já peču odjakživa perníčky
  z těchto dřevěných forem.
 • 00:09:00 To se dělá tak, že se nejdřív
  rozehřeje med, pak se do toho
 • 00:09:04 nasype hladká mouka a nějaké koření
  a vznikne z toho medová kaše.
 • 00:09:10 Kaše se na vále zpracuje s moukou,
  těsto vyválí a nakonec vtlačí
 • 00:09:14 do dřevěných forem.
 • 00:09:16 Upečené perníčky musejí
  ještě vychladnout a tak máme čas
 • 00:09:19 prohlédnout si kouzelné koště.
 • 00:09:22 - HRAJE HUDBA -
 • 00:09:29 A co by to bylo za Perníkové
  hejtmanství, kdyby tu neměli
 • 00:09:32 pořádnou Perníkovou chaloupku?
 • 00:09:35 Tahle vyhrála loňskou soutěž
  na Slavnostech perníku.
 • 00:09:38 Vítězka, jinak úřadující královna
  perníku Dagmar Beskydová,
 • 00:09:41 ji zdobila celé 2 dny.
 • 00:09:46 Šikovné ruce perníkářek můžete
  tady v muzeu obdivovat i vy.
 • 00:09:50 Otevřeno mají po celý rok
  7 dnů v týdnu,
 • 00:09:53 a to vždy od 9 do 17 hodin.
 • 00:10:02 Před 15 lety začal Helmut Gaensel
  u Štěchovic hledat poklad.
 • 00:10:06 Touto myšlenkou se ale zabýval
  už v šedesátých letech.
 • 00:10:09 Spolu se sponzory této posedlosti
  obětoval desítky milionů korun.
 • 00:10:13 Zkusil snad všechno, od pomoci
  proutkařů po moderní technologie,
 • 00:10:16 které např. využívá
  i americká NASA.
 • 00:10:19 Mluvil s mnoha svědky, prošel
  stohy archivních dokumentů.
 • 00:10:22 Všechno marně, zatím....
 • 00:10:26 Tzv. Štěchovický poklad vlastně
  nemá se Štěchovicemi
 • 00:10:28 nic společného.
 • 00:10:30 Území, na kterém se hledá,
  je na druhém břehu Vltavy
 • 00:10:32 v okolí obcí Hradišťko a Pikovice.
 • 00:10:35 Tady byl za války německý výcvikový
  prostor. Přímo v Hradištku
 • 00:10:38 pak sídlila ženijní škola SS,
  které velel Emil Klein.
 • 00:10:42 V rokli Dušno Američané v únoru
  1946 odkryli štolu,
 • 00:10:45 ze které odvezli na tři desítky
  beden s písemnostmi
 • 00:10:48 Frankova archivu.
 • 00:10:50 Spekuluje, že někde poblíž
  bude ještě jedna štola
 • 00:10:53 s podobnými dokumenty.
 • 00:10:57 Já třeba mám určité pochyby,
  ale každý říká: "Zlato, zlato."
 • 00:11:01 Ale já neznám hodnotu toho pokladu,
  který jde do miliard.
 • 00:11:06 Já vím jen jedno, natolik jsem
  znal krajinu a lidi kolem toho,
 • 00:11:12 že tady určitě jsou bedny
  z institutu císaře Viléma,
 • 00:11:15 tajné zbraně a spisy atd.
 • 00:11:18 A je tam ještě takových 65 beden
  věcí z koncentračních táborů.
 • 00:11:24 Ale jeho hlavní pozornost
  je upřena jinam - na vrch Medník.
 • 00:11:28 Ten stojí za výlet,
  i když poklad nenajdete.
 • 00:11:30 Na existenci štoly ho přivedl
  samotný Klein, se kterým se Gaensel
 • 00:11:34 seznámil ve vězení ve Valdicích.
 • 00:11:36 Na průzkum tohoto místa
  ale nikdy nedostal povolení.
 • 00:11:39 Poblíž je totiž kolonie
  chráněné rostliny kandík psí zub,
 • 00:11:43 kterou by prý mohl ohrozit.
 • 00:11:45 Tady řekněme v okolí takových
  deseti metrů je komín
 • 00:11:50 nebo větrací šachta,
  která je ale určitě zasypaná
 • 00:11:55 nebo zabetonovaná.
  Nevíme, do jaké hloubky.
 • 00:12:04 Tady stoprocentně vede chodba
  s názvem Schlange, tedy had.
 • 00:12:12 V této štole má být údajně ukryto
  věcí nejvíc.
 • 00:12:15 Další místo je pod Hradišťkem
  v rokli Šlemín.
 • 00:12:18 Gaensel sem před lety přivedl
  manželku německého důstojníka,
 • 00:12:21 která tudy za války chodila.
 • 00:12:23 Ta tenkrát dokonce viděla na dně
  rokle, jak impregnační hmotou
 • 00:12:25 natírají desítky beden.
 • 00:12:27 Všimla si toho proto, že hmotu
  rozehřívali v kotli na zděné pícce.
 • 00:12:31 Její základy Gaensel v podzemí
  skutečně objevil,
 • 00:12:33 ale bednu ani jednu.
 • 00:12:35 Přitom o kousek dál jsou dodnes
  přístupné dvě štoly,
 • 00:12:38 které nikdy nebyly zamaskované
  a vojákům měly sloužit
 • 00:12:40 jako úkryt při případných náletech.
 • 00:12:43 Tady někde podle něj musí být
  třetí chodba s bednami.
 • 00:12:46 Tady to už není umění najít,
  tady už je to štěstí.
 • 00:12:49 Štěstí zrovna kopnout tam,
  kde v prostoru 2 x 1,50 m je.
 • 00:12:56 Ale ta možnost je asi
  jako výhra ve Sportce.
 • 00:13:00 O tom, co přesně by mělo zdejší
  podzemí ukrývat,
 • 00:13:03 lze úspěšně spekulovat.
 • 00:13:04 Zatímco existenci beden potvrzuje
  řada svědků, jejich obsah spatřil
 • 00:13:08 zřejmě jen málokdo.
 • 00:13:10 Velmi pravděpodobné je,
  že v rokli Dušno
 • 00:13:12 je ukryt zbytek Frankova archivu.
 • 00:13:14 U Štěchovic mělo údajně skončit
  i 540 beden s poklady třetí říše,
 • 00:13:18 které měly původně absolvovat
  trasu Berlín - Madrid - Argentina.
 • 00:13:23 Dnes panuje v lesích a roklích
  kolem Hradišťka klid.
 • 00:13:26 Všem hledačům vyschl přísun
  peněz od sponzorů.
 • 00:13:28 A tak se ptáme, proč se poklad
  přes veškeré vynaložené úsilí
 • 00:13:32 a prostředky nepodařilo najít?
 • 00:13:34 Proč se nic nenašlo?
 • 00:13:37 Na takovou otázku je těžká odpověď.
 • 00:13:40 Je to vina sponzorů, lidí,
  kteří do hledání investovali
 • 00:13:46 hodně peněz, ale vždycky se
  nechali odlákat z míst,
 • 00:13:52 která já jsem navrhoval. Pracovali
  na místě, které si určili oni.
 • 00:14:01 Přesto H. Gaensel ještě hledání
  nevzdal. Objevil se totiž nový
 • 00:14:04 sponzor z Německa a tak na jaře
  by se při troše štěstí
 • 00:14:07 zase mohlo kopat.
 • 00:14:10 Nicméně poklad zatím zůstává
  jen mýtem.
 • 00:14:12 A jak jeho nejznámější hledač
  s úsměvem dodává,
 • 00:14:15 jediným zlatem, které u Štěchovic
  dosud našel, je jeho žena Laďka,
 • 00:14:19 se kterou se před 2 lety oženil.
 • 00:14:24 Řekneme-li secese, pak si asi
  většina z nás vybaví
 • 00:14:27 světoznámého malíře Alfonse Muchu.
 • 00:14:30 Jde přitom o celý umělecký sloh,
  jehož vyznavači se na přelomu
 • 00:14:33 19. a 20. století snažili smazat
  hranice mezi "vysokým"
 • 00:14:37 a užitným uměním.
 • 00:14:39 Jedním z nejvýznamnějších počinů
  naší secese v architektuře
 • 00:14:43 je Národní dům v Prostějově.
 • 00:14:45 Je mu 100 let a opravdu
  je na něm co obdivovat.
 • 00:14:51 Impozantní stavba Národního domu
  je v Prostějově k nepřehlédnutí.
 • 00:14:54 Základní prvky secese jsou na ní
  na první pohled patrné.
 • 00:14:58 A taky životní postoj doby,
  které kralovala.
 • 00:15:01 Tedy snaha po originalitě,
  reprezentativnosti,
 • 00:15:03 a překvapivých linií.
 • 00:15:05 Do jednoho celku jsou tady
  propojeny části divadelní,
 • 00:15:08 spolková a restaurační.
 • 00:15:10 Stavba trvala od prvních Kotěrových
  náčrtků do otevření v roce 1907
 • 00:15:14 pouze 2,5 roku.
 • 00:15:18 Prostějovský Národní a spolkový dům
  je první monumentální realizací
 • 00:15:22 architekta Jana Kotěry,
  jedné z nejvýznamnějších osobností
 • 00:15:25 české architektury 20. století.
 • 00:15:28 Je to zároveň vyvrcholení
  jeho první secesní etapy,
 • 00:15:31 proto můžeme mluvit o Národním domě
  jako o největší
 • 00:15:35 a nejvýznamnější secesní
  památce u nás v ČR.
 • 00:15:41 Je obdivuhodné, že celý Národní dům
  navrhl Kotěra ve svých 33 letech
 • 00:15:46 úplně sám, od stavebních plánů
  přes vybavení interiérů, svítidla
 • 00:15:49 až po poslední ozdobné detaily.
 • 00:15:52 Jeho invence a šíře záběru jsou
  vidět třeba v kavárně, která byla
 • 00:15:55 nedávno zrekonstruována
  do původní podoby.
 • 00:15:58 Přitom nechybělo mnoho
  a odkaz skvělého architekta
 • 00:16:01 byl nenávratně ztracen.
 • 00:16:06 Asi před 3 lety se podařilo
  v archivech Národního technického
 • 00:16:08 muzea objevit původní dokumentaci
  architekta Jana Kotěry,
 • 00:16:13 týkající se právě této kavárny.
 • 00:16:16 Shodou okolností dnes už víme,
  že to bylo za 5 minut dvanáct.
 • 00:16:20 Krátce poté, co jsme kopie z Prahy
  přivezli, došlo k osudným povodním.
 • 00:16:26 Byl zaplaven Karlín i samotná
  Invalidovna, kde se tyto cenné
 • 00:16:31 dokumenty nacházely.
 • 00:16:34 Pohnutá historie provází
  i 2 unikátní bronzové osvětlovací
 • 00:16:37 kandelábry, které Kotěra navrhl
  pro divadelní sál.
 • 00:16:41 V době okupace byly při násilné
  přestavbě Národního domu odstraněny
 • 00:16:45 a jako zázrakem se je podařilo
  po šedesáti letech vrátit zpět.
 • 00:16:57 Kandelábry z r. 1942 se zachovaly
  na půdě v tajném ukrytu.
 • 00:17:02 V roce 2000-01 se kandelábry
  s velkou slávou do divadla vrátily.
 • 00:17:07 Mají je rádi nejen herci,
  ale i diváci.
 • 00:17:12 Působí velice zajímavě.
 • 00:17:16 Ozvláštňují atmosféru
  divadelního sálu v Prostějově.
 • 00:17:21 Brilantnímu Kotěrovu dílu
  Němci zasadili těžkou ránu.
 • 00:17:24 Jen archivní fotografie dokládají
  někdejší velkolepé vlastenecké
 • 00:17:27 pojetí, bohatost dekorací i to, jak
  byla část interiérů znehodnocena.
 • 00:17:32 Slovanské prvky byly smazány
  a nahrazeny germánskou
 • 00:17:35 jednoduchostí.
 • 00:17:36 Pryč musela i dvě skvělá plátna
  Jana Preislera, která na svůj
 • 00:17:40 návrat čekají v Muzeu Prostějovska.
 • 00:17:43 Secesní výzdoba ostatních umělců,
  třeba sgrafita od F. Kysely,
 • 00:17:47 zůstala naštěstí zachována
  na svých původních místech.
 • 00:17:51 V exteriérech nás dále zaujmou
  u vstupu do divadelní části
 • 00:17:55 2 pilony s motivem Hanáka
  a Hanačky, návrh pražského
 • 00:18:01 sochaře Stanislava Suchardy.
 • 00:18:03 Jeho bratr Vojta navrhl
  keramickou kašnu.
 • 00:18:10 V Národním domě je hodně
  co objevovat.
 • 00:18:12 Je např. protkán důmyslným a stále
  funkčním systémem průduchů a šachet
 • 00:18:17 pro ventilaci a rozvod
  horkého vzduchu.
 • 00:18:20 Aby se v něm tehdejší údržbáři
  vyznali, pouštěli do něj
 • 00:18:23 při opravách speciálně
  vycvičeného jezevčíka.
 • 00:18:26 Dům měl i své mecenáše.
 • 00:18:27 Nejštědřejší byli manželé
  Vojáčkovi, kteří na jeho výstavbu
 • 00:18:31 věnovali 150 000 zlatých.
 • 00:18:33 Právě na jejich odkaz navázali
  Prostějovští dnes
 • 00:18:36 při nákladných opravách
  této unikátní památky.
 • 00:18:38 Poznat ji můžete i vy.
 • 00:18:40 Stačí zavolat a domluvit si
  prohlídku nebo počkat
 • 00:18:43 na pravidelné návštěvní dny.
 • 00:18:45 Víte kde se začala vyrábět první
  hasičská technika v českých zemích?
 • 00:18:49 Nebo kde si Praha objednala vůz
  proti demonstrantům?
 • 00:18:52 Odpověď na tyto otázky a mnoho
  dalších najdeme na Hané
 • 00:18:56 ve dvou hasičských muzeích.
 • 00:18:57 To první, v Čechách pod Kosířem,
  je zaměřeno hlavně na techniku.
 • 00:19:01 A ve druhém, v Olšanech, se dozvíme
  spoustu zajímavostí o hasičích,
 • 00:19:05 jejich životě, práci
  i postavení ve společnosti.
 • 00:19:10 Historie vůbec první výroby
  hasičské techniky v českých zemích
 • 00:19:13 spadá právě sem na Hanou,
  do Čech pod Kosířem.
 • 00:19:15 Zdejší muzeum stojí na místě,
  kde začal v roce 1820 domkář
 • 00:19:19 Antonín Smekal vyrábět nezbytnou
  pomůcku tehdejších hasičů - lehká
 • 00:19:23 slaměná vědra, kterými se lila voda
  do ručních stříkaček.
 • 00:19:31 Ty stříkačky opravdu neměly hadice,
  takže na ní bylo vodní dělo.
 • 00:19:35 Stříkačka se postavila
  před hořící dům,
 • 00:19:38 pomocí háku se musel dům rozbourat
  a pak se voda stříkala dovnitř.
 • 00:19:44 Spousta lidí pomocí řetězců
  dopravovala vodu ve vědrech
 • 00:19:49 a slaměných koších
  do těch stříkaček.
 • 00:19:54 Dobře vysmolené slaměné koše museli
  mít v každém domě a pomáhat
 • 00:19:58 při hašení nařizoval lidem
  přísný c.k. požární řád.
 • 00:20:01 Ostatně, tato povinnost
  platí dodnes.
 • 00:20:05 Kdybyste odmítl pomoc při požáru
  dneska, tak se zrovna tak dopustíte
 • 00:20:08 trestného činu jako tehdy.
 • 00:20:10 Dokonce v r. 1870 při velkém požáru
  v Prostějově radní odmítl pomoc
 • 00:20:17 při hašení a byl za to zmrskán
  na pranýři.
 • 00:20:23 Postupem času se firma A. Smekala
  a jeho synů utěšeně rozrostla.
 • 00:20:27 Vyráběli ruční a parní stříkačky,
  později k nim přibyly i motorové.
 • 00:20:32 Pobočky jejich podniku byly
  rozesety po celém mocnářství.
 • 00:20:35 Prototyp z dílen na pražském
  Smíchově byl třeba nasazen
 • 00:20:38 při požáru Národního divadla.
 • 00:20:40 V roce 1904 si zase Město pražské
  objednalo v Čechách pod Kosířem
 • 00:20:44 speciální vůz s vodním dělem
  na rozhánění demonstrantů.
 • 00:20:49 Továrny dodávaly i hasičkou
  výstroj a výzbroj.
 • 00:20:52 Třeba malé ruční pístové stříkačky
  s dosahem kolem 15 metrů.
 • 00:20:56 Vzor našli ve starém Římě, kde je
  používaly speciálně vycvičené
 • 00:20:59 oddíly otroků.
 • 00:21:00 Oblíbeným artiklem firmy byly
  i tyhle signální trumpetky.
 • 00:21:09 Rád bych vám řekl, jak vzniklo
  pořekadlo "skákal, jak on troubil".
 • 00:21:13 Každý velitel zásahu měl buď
  takovou trumpetku nebo píšťalku,
 • 00:21:16 kterou se buď dorozumívali,
  nebo chlapy naváděl a dirigoval,
 • 00:21:19 aby nedošlo k zmatku.
 • 00:21:21 Můžu vám předvést, jak se troubilo,
  než se mělo odjet k požáru.
 • 00:21:26 Muzeum nabízí řadu technických
  unikátů i zajímavostí,
 • 00:21:29 včetně sbírky nášivek na uniformy,
  které sem vozí hasiči
 • 00:21:32 z celého světa.
  Je otevřeno celoročně,
 • 00:21:35 jen prohlídku mimo sezónu
  je potřeba dohodnout předem.
 • 00:21:38 Když už se do Čech pod Kosířem
  vypravíte, nezapomeňte přejet
 • 00:21:42 o 10 km dál do Olšan u Prostějova.
 • 00:21:44 Malé domácí muzeum tam provozuje
  sběratel a dobrovolný hasič
 • 00:21:48 pan Alois Vláčil.
 • 00:21:50 O historii krotitelů ohně
  se zajímá už 20 let
 • 00:21:53 a má ji doslova v malíčku.
 • 00:21:55 Víte třeba, že sbory na vesnicích
  zakládali ti nejváženější občané?
 • 00:22:03 Byl to např. starosta obce, řídící
  učitelé, statkáři, továrníci...
 • 00:22:07 Zkrátka osoby, které tehdy
  ve vesnici něco znamenaly.
 • 00:22:11 Však také nosit hasičkou uniformu,
  přilbu, tesák a sekyrku bylo ctí,
 • 00:22:15 na kterou musel příslušný adept
  čekat ve zkušební době i celý rok.
 • 00:22:20 Bohatost jejich zdobení
  dokazovala dosaženou hodnost.
 • 00:22:23 Hasiči byli také mnohdy jedinými
  nositeli kulturního
 • 00:22:26 a společenského života v obci.
 • 00:22:28 Při hasičských sborech vznikaly
  např. divadelní spolky,
 • 00:22:32 hasiči byli členy čtenářských
  spolků a vykonávali řadu
 • 00:22:36 dalších činností.
 • 00:22:42 Mezi hasiči působili dokonce
  i speciálně vyškolení zdravotníci,
 • 00:22:45 takzvaní samaritáni. Když bylo
  potřeba, pomohli každému.
 • 00:22:48 Byli to členové, kteří zajišťovali
  první pomoc nejen při požáru,
 • 00:22:55 ale i v obci, kde tehdy nebyli
  k dostižení lékaři.
 • 00:23:02 Muzeum A. Vláčila představuje
  asi nejpočetnější soukromou sbírku
 • 00:23:06 hasičských exponátů na Moravě.
 • 00:23:08 Jeho hasičské království můžete
  navštívit v průběhu celého roku.
 • 00:23:12 A jak se rozloučíme?
  Známým hasičským heslem:
 • 00:23:14 "Vlasti zdar, ohni zmar!"
 • 00:23:18 A teď se jako obvykle po poslední
  reportáži pustíme do soutěže.
 • 00:23:22 Odpověď na minulou, zapeklitou
  otázku se skrývala pod písmenem B.
 • 00:23:26 Onou rozhlednou u Chudenic
  je skutečně Bolfánek.
 • 00:23:29 Vítězce našich cen,
  V. Petříčkové z Týnce n/S,
 • 00:23:32 upřímně blahopřejeme.
  A dnešní otázka?
 • 00:23:34 Jak se jmenuje unikátní přírodní
  památka ze svahů Pradědu?
 • 00:23:43 Úchvatný úkaz má "na svědomí"
  říčka, která pramení kousek
 • 00:23:47 pod vrcholem Pradědu.
 • 00:23:49 Do nejbližší obce, Karlovy
  Studánky, je to pouhých 5 km.
 • 00:23:53 Na této vzdálenosti ale dravá říčka
  překonává zhruba 600m převýšení.
 • 00:23:58 A tak tu vykouzlila
  nádhernou podívanou.
 • 00:24:00 Už víte, jak se tato přírodní
  památka jmenuje?
 • 00:24:04 Své odpovědi jednoduše pošlete
  esemeskou a nebo nám zavolejte,
 • 00:24:07 tady vidíte, jak se přiblížit
  výhře. Potřebné informace najdete
 • 00:24:11 i na teletextu a webu ČT.
 • 00:24:13 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka
  do 14 hodin.
 • 00:24:16 Jméno vítěze vám povíme
  zase za týden.
 • 00:24:20 A ještě upozornění, že se našimi
  reportážemi můžete potěšit i jinde,
 • 00:24:24 nejen na televizní obrazovce.
  Tady vidíte, kde nás také najdete.
 • 00:24:28 Jak mi řekla Iveta, příště se
  mj. podíváte za platnéři,
 • 00:24:31 kteří vyrábějí dokonalé repliky
  rytířské zbroje.
 • 00:24:35 A to už je pro dnešek všechno.
 • 00:24:36 Mějte se hezky, dál objevujte krásy
  naší země a nechte se při tom
 • 00:24:40 inspirovat TOULAVOU KAMEROU.
  Na shledanou, přátelé.
 • 00:24:44 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006