iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2005
18:05 na ČT1

1 2 3 4 5

12 hlasů
13773
zhlédnutí

Etiketa

Jdeme tančit

Dnes se zaměříme na společenská pravidla související především s klasickými tančními styly, jak je znáte z tanečních.

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Etiketa - jdeme tančit

 • 00:00:33 Dobrý den. Smím prosit?
 • 00:00:35 Dnešní díl by mohl být
  jen takovým lehkým opakováním
 • 00:00:38 vědomostí a dovedností
  nabytých v tanečních.
 • 00:00:51 Tanečních stylů je celá řada.
  A každý z nich má svoje kouzlo.
 • 00:00:55 My se dnes zaměříme
  na společenská pravidla
 • 00:00:57 související především
  s klasickými tanečními styly.
 • 00:01:00 Hezký večer, dámy a pánové,
 • 00:01:02 pojďte, já vás požádám,
  udělejte kroužek.
 • 00:01:05 Taneční kurzy bývají příležitostí
  osvojit si, kromě umění tance,
 • 00:01:09 i zakladní pravidla
  společenského chování.
 • 00:01:12 Pro některé z nás byly taneční
  utrpením.
 • 00:01:15 Ale pravidla,
  která jsme si tam osvojili,
 • 00:01:17 si přece pamatujeme dodnes.
 • 00:01:19 Např. správné oblečení.
 • 00:01:22 U chlapců je to tmavý oblek,
  často ten 1.,
 • 00:01:25 motýlek a bílé rukavice.
 • 00:01:28 To děvčata a jejich maminky
  obvykle mají šatů vícero.
 • 00:01:31 Jedny krátké na vlastní kurz,
 • 00:01:34 další o něco honosnější
  na prodlouženou
 • 00:01:38 a případně ještě 3.,
  ty nejhonosnější,
 • 00:01:42 na ples nebo také věneček.
 • 00:01:45 Jak nevhodný šaty?
 • 00:01:46 Dyť jsou krásný
  a mně strašně slušej.
 • 00:01:48 Sluší, ale do tanečních
  vhodné nejsou.
 • 00:01:50 Možná třeba na diskotéku.
  A do tanečních raději bez žvýkačky.
 • 00:01:54 Tady se, prosím, ještě zadejte,
  připravte se k tanci
 • 00:01:57 a 1, 2, 3, 2, 2, 3...
 • 00:02:02 Někteří zkušení lidé říkají,
  že zvládnutí tance
 • 00:02:05 patří ke všeobecnému vzdělání.
 • 00:02:12 I nám se v tanečních potívali ruce.
 • 00:02:14 Proto mají mládenci předepsány
  bílé rukavice.
 • 00:02:17 Je to ovšem i součást tradičního
  slavnostního pánského oblečení.
 • 00:02:21 Jejich použití na plese
  už nebývá obvyklé.
 • 00:02:26 A hned v úvodu důležité pravidlo.
 • 00:02:28 Ať tančíme jakýkoli tanec,
  třeba polku, valčík,
 • 00:02:34 waltz, valčík, slowfox, quickstep,
  tango, rumbu... -Děkuji.
 • 00:02:38 Ať tedy tančíme jakýkoli tanec,
  dbáme na správné taneční držení
 • 00:02:43 a pánova ruka nesmí nikdy klesnout
  do společensky nepřípustných míst.
 • 00:02:48 To už je příliš.
 • 00:02:50 Existují různé druhy plesů.
 • 00:02:52 Zatímco tzv. reprezentační ples
  může mít lecjaká škola
 • 00:02:55 nebo leckterý spolek,
  ty honosnější se nazývají gala
 • 00:02:58 nebo benefiční, až po ples v opeře.
 • 00:03:01 Na některé plesy se dostaneme
  pouze na základě pozvánky.
 • 00:03:05 Na jiné si můžeme běžně
  koupit vstupenku.
 • 00:03:08 U dobře organizovaných plesů
  mají všichni rezervovaná svá místa.
 • 00:03:12 A dokonce existuje
  i seznam spolustolovníků.
 • 00:03:17 Tak tedy, hezký a příjemný večer,
  dámy a pánové.
 • 00:03:19 Dovolte mi, abych vás přivítal
  na plese v našem sále...
 • 00:03:24 Takové plesy bývají zahájeny
  proslovem pořadatele
 • 00:03:27 nebo efektním
  skupinovým předtančením.
 • 00:03:30 Nesluší se tančit
  nebo dokonce jíst dřív,
 • 00:03:34 než je ples slavnostně zahájen.
 • 00:03:36 Na plese zúročíme všechna
  společenská pravidla,
 • 00:03:39 o kterých jsme kdy hovořili.
 • 00:03:41 A to v jejich
  nejdokonalejší podobě.
 • 00:03:43 Ples je totiž vrcholnou událostí
  společenské sezóny.
 • 00:03:51 -Zatančíme si? -Samozřejmě.
 • 00:03:53 Muž vstane jako 1.
  a pomůže dámě se židlí,
 • 00:03:57 nabídne jí rámě
  a odvede ji na taneční parket.
 • 00:04:10 Začneme oblečením.
  Muži to mají jednoduché.
 • 00:04:13 Černý oblek anebo smoking.
 • 00:04:15 Podle toho,
  co je uvedeno na pozvánce.
 • 00:04:17 Vezme-li si muž smoking,
  dáma se mu přizpůsobí
 • 00:04:20 a vezme si to nejslavnostnější
  co má.
 • 00:04:22 Tedy velkou večerní.
  Krásné plesové šaty.
 • 00:04:26 Má-li muž černý oblek,
  žena si vezme na ples dlouhé šaty,
 • 00:04:29 případně dlouhou sukni s topem.
 • 00:04:31 Anebo může jít také s délkou sukně
  o něco výš.
 • 00:04:35 Ovšem materiál a střih
  zůstává stále velmi slavnostní.
 • 00:04:46 Muž je odpovědný
 • 00:04:47 i za návrat partnerky
  na její místo.
 • 00:04:50 Po tanci jí nabídne rámě,
 • 00:04:52 uvede ji zpátky ke stolu
  a usadí ji.
 • 00:04:56 -Já bych chtěla jít tančit.
  -Počkej, nevidíš, že dělám rošádu?
 • 00:04:59 Táhni.
 • 00:05:00 Petře, já bych taky chtěla tančit.
 • 00:05:02 Já ti rozumím, tobě jde
  o mého pionka.
 • 00:05:05 -Dovolíte? -Smím prosit?
  -Jasně.
 • 00:05:10 -Berou ti dámu. -Tobě taky!
 • 00:05:12 Co je, frajere? Vo co ti jde?
 • 00:05:14 -Co se tady děje?
  -Berou nám dámy. -Obě.
 • 00:05:18 -A vy jste se dovolili?
  -Ano. -Dovolili.
 • 00:05:21 Pak je všechno v pořádku.
 • 00:05:22 Kdybyste se více věnovali
  svým partnerkám,
 • 00:05:25 k této trapné situaci
  vůbec nemuselo dojít.
 • 00:05:27 Přátelé, můžete jít tančit.
 • 00:05:33 Mat.
 • 00:05:37 -Pardon, dovolíte? Smím prosit?
  -S radostí.
 • 00:05:43 Na plese se tančí.
  S tím musíte počítat.
 • 00:05:46 Jestli ovšem máte s uměním tance
  stejné problémy jako já,
 • 00:05:50 musíte se smířit s tím,
 • 00:05:51 že s vaší ženou
  budou zřejmě tančit jiní muži.
 • 00:05:56 Ale nevzávejte to.
  Odvážnému štěstí přeje.
 • 00:06:02 -Smím prosit? -Určitě.
 • 00:06:05 A ještě 1 pravidlo.
 • 00:06:07 Muž by neměl svou partnerku držet
  jako leklou rybu.
 • 00:06:22 Stejně důležité jako umění tance,
  je umění konverzace při tanci.
 • 00:06:26 Já mám veliký talent pro tanec.
 • 00:06:29 Ale není to jediná velká věc,
  kterou disponuji.
 • 00:06:31 Mám zároveň velký panický strach
  ze samoty!
 • 00:06:34 Především se vyvarujeme všech
  dvojsmyslných narážek a poznámek.
 • 00:06:38 -To máte jen 1 takové šaty?
  -Ne.
 • 00:06:40 -A kolik? -Nevím, asi 10.
  -Kolik přesně?
 • 00:06:45 Nepodrobujeme partnerku
  ani výslechu.
 • 00:06:47 Já sbírám izolátory vrchního vedení
  velmi vysokého napětí.
 • 00:06:51 Jsou zajímavé svou kapacitancí.
  Impedance vás asi nezajímá.
 • 00:06:55 A neobtěžujeme své tanečnice
  ani technickými výklady,
 • 00:06:57 které je nezajímají.
 • 00:07:03 A nejtrapnější ze všeho, je mlčet.
 • 00:07:06 Tančíte lehce, jako vánek.
 • 00:07:07 Kde jste se naučila
  tak krásně tančit?
 • 00:07:10 Navštěvujeme s přítelem
  taneční školu.
 • 00:07:12 A vy jste chodil
  do tanečních kurzů?
 • 00:07:14 Ne, já jsem prožil celý svůj život
  v Univerzitní knihovně.
 • 00:07:18 -Jau! Promiňte.
 • 00:07:21 Dnes večer bude velmi veselo.
 • 00:07:29 Zvláštností plesů
  bývá ples maškarní!
 • 00:07:34 Má dlouhou tradici, hodně příznivců
  i svá pravidla.
 • 00:07:37 Např. přehlídku masek
  a jejich průvod.
 • 00:07:41 Maškarní ples nabízí hodně možností
 • 00:07:43 pro veselá seznámení
  plná překvapení,
 • 00:07:46 když dojde k odmaskování.
 • 00:07:50 -Tebe jsem poznala hned, Láďo.
  -Jak jsi mě mohla poznat?
 • 00:07:53 Vždyť jsem celý
  dokonale zamaskovaný.
 • 00:07:58 -Tomu se říká dokonalá maska. Že?
  -To snad není pravda.
 • 00:08:03 Ty vypadáš úplně jako Petr.
 • 00:08:06 Etiketa končí, na shledanou.
 • 00:08:09 Na shledanou.
 • 00:08:13 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související