iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 10. 2003
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

27 hlasů
27059
zhlédnutí

Hudební toulky s Ladislavem Smoljakem

Jezeří - Christopher Willibald Gluck

14 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hudební toulky s Ladislavem Smoljakem

 • 00:00:16 Zámek Jezeří vypadá jako z pohádky
  O Šípkové Růžence.
 • 00:00:21 Název dostal podle jezera, které se
  kdysi prostíralo odsud až k Mostu.
 • 00:00:27 Ostatně i název města
  s jezerem souvisel.
 • 00:00:31 Město se jmenovalo Most podle lávky
  přes bažiny až k okraji jezera.
 • 00:00:38 Komořanské jezero bylo tehdy
  největší v Čechách.
 • 00:00:43 Postupně se zmenšovalo přirozeným
  vypařováním a jeho zbytky byly
 • 00:00:48 v 19. století uměle vysušeny.
 • 00:00:52 V 50. letech na jeho místě
  vybudovali umělé jezero.
 • 00:00:57 Ale pak ho zlikvidovali, protože
  překáželo postupu uhelného
 • 00:01:01 velkolomu, takže jezero už není.
  Ale zámek naštěstí zůstal.
 • 00:01:28 Němci zdejšímu místu říkali
  Eisenberg, protože na hradním kopci
 • 00:01:33 i na ostatních kopcích byla
  naleziště železné rudy.
 • 00:01:38 Proto také první páni jezerského
  zámku používali přídomek
 • 00:01:42 von Eisenberg. Ostatně
  česko-německé střetávání
 • 00:01:46 bylo na Jezeří na denním pořádku.
 • 00:01:50 Jedním z pánů zdejšího hradu byl
  saský rytíř Kunz z Kaufunku,
 • 00:01:55 který byl ve službách českého krále
  Jiřího z Poděbrad.
 • 00:01:59 Proto mu saský vévoda zabavil
  jeho majetky v Sasku.
 • 00:02:03 Kunz se s tím nechtěl smířit,
  zorganizoval vpád do Saska
 • 00:02:08 a unesl vévodova syna. Chtěl ho
  držet na Jezeří jako rukojmí.
 • 00:02:13 Ale ještě než dostihl českou
  hranici, byl dopaden,
 • 00:02:17 odvlečen zpět a popraven.
 • 00:02:20 Jezeří a okolní krajinu potom
  obsadilo vojsko českého krále
 • 00:02:24 Jiřího, aby odradilo saského vévodu
  od pomsty na Kunzových dětech.
 • 00:02:30 Tím však boje o Jezeří neskončily.
 • 00:02:34 Po bitvě na Bílé hoře byli jeho
  majitelé, rytíři Hochhauserové,
 • 00:02:39 donuceni k emigraci a hrad jim
  císař zkonfiskoval.
 • 00:02:45 Jejich synové se však vrátili
  s intervenční saskou armádou.
 • 00:02:50 Po ústupu saské armády museli však
  hrad znovu opustit.
 • 00:02:55 Nakonec se na Jezeří usadili
  Lobkowiczové a ti tu vydrželi
 • 00:03:00 až do začátku 2. světové války,
  kdy hrad zabral německý wehrmacht.
 • 00:03:07 Lobkowiczové se po válce zase
  vrátili, ale neuplynuly ani 2 roky,
 • 00:03:12 znovu je vyhnali a hrad obsadili
  naši komunisté.
 • 00:03:20 Vyvlastňování a vyhánění,
  to byl věčný úděl majitelů
 • 00:03:24 jezerského zámku.
 • 00:03:26 Na tomhle místě stávala hájovna.
 • 00:03:30 Kolem r. 1720 do ní nastoupil
  nový lesmistr.
 • 00:03:34 Přivedl si sebou 6letého syna
  Willibalda.
 • 00:03:38 Jmenoval se Christoph Willibald
  Gluck.
 • 00:03:42 Po hájovně tu dnes nezůstala jediná
  stopa, shořela před 26 lety vinou
 • 00:03:49 jednoho z lesních pracovníků.
 • 00:03:52 Ale po Gluckovi zůstalo v hudební
  historii stop požehnaně.
 • 00:04:05 Byl jedním z reformátorů
  italské opery.
 • 00:04:08 Autorem slavných operních děl,
  jako byli "Orfeus a Eurydika",
 • 00:04:13 "Paris a Helena" atd.
 • 00:04:15 A zajímavé je, že byl také jedním
  z 5 hudebních skladatelů,
 • 00:04:19 jejichž podobizny si pověsil na zeď
  ve své vídeňské pracovně
 • 00:04:23 Ludwig van Beethoven. Další
  z pravidelných návštěvníků zámku.
 • 00:04:28 A možná, že to byl právě pobyt
  zde na Jezeří, co mělo na Gluckův
 • 00:04:33 umělecký vývoj rozhodující vliv.
 • 00:04:46 Lobkowiczové měli vždycky zájem
  o umění, o hudbu dvojnásob.
 • 00:04:53 Na Jezeří měli svou kapelu
  a pěvecký sbor,
 • 00:04:57 sestavený ze sloužících
  a jiných zaměstnanců panství.
 • 00:05:02 Založili zde 1. veřejnou hudební
  školu v Čechách,
 • 00:05:06 určenou hlavně pro výchovu
  učitelských pomocníků.
 • 00:05:12 Měli velkou sbírku dobových
  hudebních nástrojů,
 • 00:05:17 která se později stala základem
  Muzea hudby v Praze.
 • 00:05:22 Ale nejslavnější bylo
  zámecké divadlo.
 • 00:05:33 Jezerský divadelní sál.
 • 00:05:36 Sem se před 200 lety sjížděly
  nejslavnější osobnosti
 • 00:05:41 evropské kultury.
 • 00:05:44 Tady koncertoval Beethoven,
  v hledišti naslouchal Goethe
 • 00:05:50 a rakouská císařovna
  Karolina Augusta.
 • 00:05:56 Beethoven si Jezeří a jeho pána
  Františka Maxmiliana z Lobkovic
 • 00:06:02 oblíbil natolik,
  že mu věnoval řadu svých děl.
 • 00:06:06 Např. několik smyčcových kvartet
  nebo tzv. Lobkovickou kantátu.
 • 00:06:13 Dokonce i svou nejslavnější
  symfonii "Osudovou".
 • 00:06:17 Podle našich muzikologů to bylo
  právě zde, a nikoliv ve Vídni,
 • 00:06:23 kde se uskutečnila premiéra
  Beethoveny "Eroicy".
 • 00:06:57 Dnes to vypadá, jako by se tu
  chystala premiéra nějaké
 • 00:07:01 postmoderní činohry.
 • 00:07:26 Celý zámek působí tak trochu
  jako zakletý.
 • 00:07:30 Tyhle ornamenty si např. malíř
  jenom předkreslil.
 • 00:07:34 K samotnému provedení díla
  už nedošlo.
 • 00:07:37 Možná, že se zase přihnala
  jedna z intervenčních armád,
 • 00:07:41 které se tu na Jezeří
  tak často střídaly.
 • 00:07:46 A tady vidíte původní výzdobu
  stropu.
 • 00:07:50 Tahle část vypadá podstatně
  zachovaleji.
 • 00:07:54 To tu ovšem bohužel po sobě
  zanechali jenom filmaři,
 • 00:07:59 když tu točili nějakou výpravnou
  podívanou pro zahraničí.
 • 00:08:03 Prý to byl horor.
 • 00:08:05 Není divu - strašidelných motivů
  mohli tady najít opravdu požehnaně.
 • 00:08:21 Takhle např. vypadá východní
  terasa.
 • 00:08:25 Počasí, chátrání a hlavně rabování
  udělaly své.
 • 00:08:31 Zlé časy pamatují i tyhle
  zámecké pokoje,
 • 00:08:35 kde bylo za 2. světové války
  nacistické vězení.
 • 00:08:39 To musel být pro majitele zámku
  krutý paradox, protože Lobkowiczové
 • 00:08:44 byli vlastenecky smýšlející
  česká šlechta.
 • 00:08:48 Když začal v Sudetech sílit německý
  vliv, Lobkowiczové zpřístupnili
 • 00:08:53 veřejnosti zámecké divadlo.
 • 00:08:56 Začali v něm demonstrativně uvádět
  výlučně české hry.
 • 00:09:01 Pak ale přišel Mnichov, po něm
  protektorát, nacisté zabrali Jezeří
 • 00:09:07 a zřídili tu internační tábor
  pro prominentní západní zajatce.
 • 00:09:15 V takovýchto pokojích byl např.
  internován bratr vůdce
 • 00:09:19 francouzského zahraničního odboje
  a pozdějšího prezidenta
 • 00:09:22 Pierre de Gaulle. Nebo následník
  černohorského trůnu princ Michael.
 • 00:09:28 Střežila je jednotka SS a všude
  kolem zámku byly nataženy dráty
 • 00:09:33 elektrického vedení.
 • 00:09:36 Dneska už tam ty dráty nejsou,
  ale když se podíváte z okna,
 • 00:09:41 uvidíte i jiné věci.
 • 00:09:44 Takhle vypadá krajina po intenzivní
  těžbě uhlí, která zde probíhala
 • 00:09:50 za budovatelské éry komunismu.
 • 00:09:54 Za oběť jí padly všechny louky,
  lesy, vesnice, domy, školy,
 • 00:10:00 kostely, všechno v dosahu
  uhelné pánve.
 • 00:10:04 Jako by se zde plíživě rozšiřovala
  nějaká ponurá temná říše.
 • 00:10:11 Jako by tu obživl zlověstný Mordor
  z Tolkienova "Pána prstenů".
 • 00:10:18 Ve zdejší expozici mají
  mj. jednu zajímavou památku.
 • 00:10:22 Tuhle dřevěnou balustrádu z kostela
  v Albrechticích, kam chodíval hrát
 • 00:10:29 na varhany W. Gluck.
 • 00:10:31 Dnes už neexistuje ani ten kostel,
  ani ty Albrechtice.
 • 00:10:36 Místo nich zbyla obrovská
  černá jáma.
 • 00:10:58 Moc nechybělo a velkolom pohltil
  i zdejší zámek.
 • 00:11:02 Původně se měla rypadla bagrů
  zakousnout i do tohoto svahu,
 • 00:11:08 ale hrozilo, že by se zámek s celým
  kopcem mohl zřítit do velkolomu.
 • 00:11:13 Naštěstí v 80. letech už komunisté
  nebyli tak posedlí velkokapacitní
 • 00:11:20 těžbou, a tak když narůstal odpor
  veřejnosti, ozývala se ekologická
 • 00:11:25 hnutí a svůj hlas pozvedla
  i cizina, těžební stroje
 • 00:11:29 se na poslední chvíli zastavily.
 • 00:11:33 Tady dole na úpatí svahu, vlastně
  pár desítek metrů od zámku.
 • 00:11:40 Tomuhle místu se říká Charlesova
  vyhlídka.
 • 00:11:43 Odtud se princ Charles kochal
  výhledem na okolí,
 • 00:11:48 když jsem po roce 1989 přijel.
 • 00:11:51 A doputovaly sem i další slavné
  návštěvy, ať už šlo o holandskou
 • 00:11:55 královnu Beatrix nebo o různé
  ministry, premiéry a prezidenty.
 • 00:12:00 Všichni se zděsili pohledem na
  okolí, přislíbili pomoc a odjeli.
 • 00:12:06 Ne že by se ta pomoc nekonala
  vůbec, ale koná se pomalu
 • 00:12:11 a přichází po kapkách.
 • 00:12:22 Jezeří má za sebou slavnou
  minulost.
 • 00:12:25 Bylo vyhledávaným místem nejen
  aristokratů, ale i herců, zpěváků
 • 00:12:31 a hudebníků z celé Evropy.
 • 00:12:34 Magnetem nebyly jen elegantní
  prostory zámku a zámeckého divadla.
 • 00:12:39 Vůbec nejoblíbenějším místem
  byl zámecký park.
 • 00:12:43 50ha přírodní areál v anglickém
  stylu s jezírky, gloriety,
 • 00:12:50 fontánami a starými vzrostlými
  stromy.
 • 00:12:54 Park měl ve své době skvělou
  pověst, dokonce byl nazýván
 • 00:12:59 zázrakem Evropy.
  Dnes z něho zbylo jen ubohé torzo.
 • 00:13:24 Jezeří prošlo údobím rozkvětu
  i zničujícího úpadku.
 • 00:13:28 V současné době nabírá sílu
  k novému životu.
 • 00:13:33 Svým způsobem se tak stalo symbolem
  našich novodobých dějin.
 • 00:13:39 Skryté titulky
  Simona Sedmihorská

Související