iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 12. 2015
21:32 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1014
zhlédnutí

Týden v justici

Vytvoření soudcovské samosprávy — Zákon o státním zastupitelství — Ochrana vnějších hranic Schengenu — Česká advokátní komora

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v justici

 • 00:00:15 Začíná poslední vydání
  Týdne v justici v roce 2015.
 • 00:00:18 To je dobrý důvod ohlédnout se zpět.
 • 00:00:20 Co letošní rok přinesl
  tuzemské justici?
 • 00:00:23 Rozebereme se zástupci soudců,
  státních zástupců i advokátů.
 • 00:00:27 Dobrý večer.
 • 00:00:32 A začněme soudci.
 • 00:00:34 Velkým tématem letošního roku
  bylo opět zřízení
 • 00:00:36 Nejvyšší rady soudnictví.
 • 00:00:38 A znovu zůstalo pouze u slov.
 • 00:00:42 Zabránit ovlivňování justice,
  to je hlavní cíl snahy
 • 00:00:44 o vytvoření soudcovské samosprávy.
 • 00:00:47 Zřízení orgánu zastupujícího justici
  je zahrnuto v koaliční smlouvě
 • 00:00:50 současné vlády.
 • 00:00:52 Podle předsedy Nejvyššího soudu,
  Pavla Šámala,
 • 00:00:55 je silné postavení výkonné moci
  vůči soudní moci v Česku
 • 00:00:58 dáno do značné míry
  historickým vývojem
 • 00:01:00 a bývá někdy vnímáno jako nechtěné
  dědictví komunistického režimu.
 • 00:01:05 Soudci chtějí radě přiznat
  rozsáhlé pravomoci,
 • 00:01:07 které by částečně převzala
  od ministerstva spravedlnosti.
 • 00:01:10 Rada by tak mohla rozhodovat
  třeba o umístění soudců
 • 00:01:13 a jmenování funkcionářů vrchních,
  krajských a okresních soudů
 • 00:01:17 a komentovat připravované zákony.
 • 00:01:20 A zatímco ještě na začátku letošního
  roku vše nasvědčovalo tomu,
 • 00:01:23 že soudcovská rada
  konečně začne fungovat,
 • 00:01:25 po nástupu ministra Pelikána
  se její vznik znovu odkládá.
 • 00:01:30 Prezidentka soudcovské unie,
  Daniela Zemanová.
 • 00:01:33 Dobrý večer.
 • 00:01:34 Dobrý večer.
 • 00:01:35 Je Nejvyšší rada soudnictví
  v závěru roku 2015
 • 00:01:38 znovu v nedohlednu?
 • 00:01:41 Zatím to vypadá, že ano.
 • 00:01:46 Ale nejméně diskuse o zřízení
  tohoto orgánu budou pokračovat.
 • 00:01:50 Jsme přesvědčeni o tom,
  že musí pokračovat.
 • 00:01:52 Protože se ukazuje,
  že tak jak je u nás
 • 00:01:56 upraven model státní správy soudů,
 • 00:02:01 to znamená ministerstvu
  spravedlnosti
 • 00:02:03 jako ústředním orgánem státní
  správy soudnictví
 • 00:02:06 jsou svěřeny kompetence,
 • 00:02:08 tak ministerstvo spravedlnosti
  některé tyto pravomoci
 • 00:02:11 vykonává dobře a některé špatně,
  nebo vůbec.
 • 00:02:16 Je tedy logické vzít ty pravomoci,
  u kterých se ukázalo,
 • 00:02:22 že je nedělá ministerstvo
  spravedlnosti dobře
 • 00:02:27 - bez ohledu na ministra,
 • 00:02:30 ale systém výkonné moci znemožňuje,
  aby takto byly upraveny
 • 00:02:33 koncepční dlouhodbé otázky.
 • 00:02:34 A co je v tuto chvíli hlavní
  překážkou?
 • 00:02:36 Je to osobní nechuť
  konkrétního ministra spravedlnosti,
 • 00:02:40 tedy Roberta Pelikána,
  ke zřízení rady?
 • 00:02:42 Nebo to je obecně obava exekutivy
  z vyšší samosprávy justice?
 • 00:02:48 Obecnou obavu exekutivy
  lze jen cítit,
 • 00:02:52 nelze ale říci, že by v současnosti
  bylo možno sledovat nechuť.
 • 00:02:57 Jak již bylo zmíněno, otázka vzniku
  Nejvyšší rady soudnictví
 • 00:03:02 je v koaliční smlouvě
  a už i to je velký pokrok.
 • 00:03:05 Ale konkrétně teď ty práce
  skutečně zastavil
 • 00:03:07 současný ministr spravedlnosti.
 • 00:03:09 A to je velká škoda.
 • 00:03:12 I tak budou práce na této otázce
  trvat dlouho,
 • 00:03:17 aby vznikl orgán, který by
  ty problémy skutečně vyřešil,
 • 00:03:21 je třeba dlouhé doby.
 • 00:03:23 A každý měsíc pocítí i společnost.
 • 00:03:28 Robert Pelikán konkrétně říká,
  že v Evropě není přínosnost
 • 00:03:32 už existujících rad jednoznačná.
 • 00:03:34 Máte protiargumenty?
 • 00:03:37 Samozřejmě že máme,
  a chceme je s ministrem diskutovat.
 • 00:03:40 Které?
 • 00:03:41 Považujeme toto prohlášení
  za zavádějící,
 • 00:03:46 protože jsou státy,
  kde nejvyšší rady soudnictví,
 • 00:03:50 nebo orgány tohoto typu,
  mají určité problémy.
 • 00:03:53 Někdy byly zneužity.
 • 00:03:55 V různých státech se ukázaly
  různé problémy.
 • 00:03:57 Ale v mnoha státech fungují dobře
  a je naprosto ojedinělé v Evropě,
 • 00:04:02 že tam takový orgán pro soudnictví
  není.
 • 00:04:05 v každé oblasti najdete problémy,
  ale my máme možnost
 • 00:04:10 se z nich poučit a máme možnost
  pro Českou republiku
 • 00:04:13 konstruovat ten orgán tak,
  aby fungoval co nejlépe.
 • 00:04:18 Rozumím.
 • 00:04:19 Pocítili by to pouze soudci
  - zřízení nejvyšší rady soudnictví -
 • 00:04:24 nebo i obyčejný člověk,
  který přijde na soud ve své věci?
 • 00:04:29 Zejména účastníci řízení.
 • 00:04:31 Vysvětluje se to těžce,
  ale pocítili by to
 • 00:04:35 zejména účastníci řízení.
 • 00:04:36 Soudci mají stále stejnou práci
  a jsou stále stejně placeni.
 • 00:04:41 Ale skutečně se jedná o to,
  že soudy neposkytují
 • 00:04:45 účastníkům řízení takové služby,
  takovou ochranu opráv,
 • 00:04:49 jakou by mohly.
 • 00:04:52 A to právě proto,
  že jsou špatně organizované
 • 00:04:54 a špatně řízené.
 • 00:04:56 To znamená, že vyřešení problémů
  pocítí zejména účastníci řízení.
 • 00:05:03 Ministr spravedlnosti právě chystá
  Bílou knihu justice,
 • 00:05:06 která by pojmenovala problémy
  a bolesti stávající justice.
 • 00:05:10 Už jste ten text viděla?
 • 00:05:12 Pan ministr nás seznámil
  s částí tohoto textu
 • 00:05:16 - s první částí,
  která se týká výběru soudců
 • 00:05:18 a kariérního řádu.
 • 00:05:20 Ale je předčasné
  se vyjadřovat k obsahu.
 • 00:05:25 Já tuto Bílou knihu vnímám
  jako shromáždění informací
 • 00:05:29 pro ministra spravedlnosti
  a jeho tým,
 • 00:05:32 aby mohl s představiteli soudnictví
  vést dialog.
 • 00:05:37 Skutečně je to tak,
  že existuje dohoda,
 • 00:05:40 že nejdříve ministerstvo
  vypracuje Bílou knihu,
 • 00:05:42 a teprve posléze
  se k ní budou vyjadřovat
 • 00:05:45 zástupci soudcovského stavu?
 • 00:05:47 Takto nám to
  Ministerstvo spravedlnosti
 • 00:05:49 předneslo a prezentovalo.
 • 00:05:51 Byla to dohoda s vámi?
 • 00:05:53 Podle R. Pelikána totiž měla být.
 • 00:05:55 To není dohoda.
 • 00:05:58 Ministerstvo spravedlnosti s námi
  odmítlo pokračovat v diskuzi o tom,
 • 00:06:02 jak by mohl vypadat orgán typu
  Nejvyšší rady soudnictví.
 • 00:06:07 S tím, že si potřebuje
  shromáždit informace,
 • 00:06:10 o nichž jsme pana ministra
  informovali,
 • 00:06:14 že je k dispozici máme,
  že mu je můžeme předat.
 • 00:06:18 Ale on si chtěl,
  možná i z pochopitelných důvodů,
 • 00:06:21 zajistit vlastní názor a zdroje.
 • 00:06:24 A nám nezbývá,
  než trpělivě čekat.
 • 00:06:26 Je to tak správně?
 • 00:06:28 Josef Baxa,
  předseda Nejvyššího správního soudu,
 • 00:06:30 k tomu řekl:
 • 00:06:32 "Trochu mě mrazí, že někdo,
  kdo neměl s justicí před rokem
 • 00:06:35 vůbec nic společného,
  má takové sebevědomí,
 • 00:06:37 že dokáže popsat problémy soudnictví
  a dokonce bude mít
 • 00:06:40 recepty na řešení, bez toho,
  že by o tom s justicí mluvil."
 • 00:06:44 To, co není správně je to,
  že ministři spravedlnosti
 • 00:06:49 odmítají převzít výsledky činnosti
  a informace svých předchůdců.
 • 00:06:52 To není správně.
 • 00:06:54 To znamená,
  že i pan ministr Pelikán
 • 00:06:56 odmítl převzít rozdělané projekty
  předchozí ministryní Válkovou,
 • 00:07:00 přestože byl i jejím náměstkem.
 • 00:07:03 A takový postup znemožňuje řešit
  jakoukoliv koncepční otázku.
 • 00:07:07 A bohužel takto nepostupuje
  pouze pan ministr Pelikán,
 • 00:07:13 ale všichni.
 • 00:07:16 A z toho se znovu vracíme k tomu,
  k té naší naprosté jistotě,
 • 00:07:20 že v rámci výkonné moci nelze řešit
  koncepční otázky soudnictví.
 • 00:07:25 Otázka soudcovských platů
  byla velmi aktuální v letošním roce.
 • 00:07:29 Musí se Ministerstvo spravedlnosti
  v příštím roce obávat,
 • 00:07:33 že pokud prohraje spory se soudci,
  kteří nepřistoupili na dohodu,
 • 00:07:38 bude muset doplácet platy ve velkém?
 • 00:07:41 Jistě se není čeho obávat,
  protože počet žalob,
 • 00:07:45 které nebyly staženy,
  je velmi malý.
 • 00:07:48 Je to v řádu jednotek.
 • 00:07:51 A v současné době se čeká
  na rozhodnutí Ústavního soudu
 • 00:07:54 o této otázce,
  ale není se čeho obávat.
 • 00:08:00 Není to tolik soudců,
  aby to výrazně zatížilo
 • 00:08:03 státní rozpočet?
 • 00:08:05 Vůbec ho to nezatíží.
 • 00:08:08 Domnívám se,
  že k tomu vyplacení nedojde.
 • 00:08:13 Rozhodně to není možné považovat
  v současné době za problém.
 • 00:08:16 Daniela Zemanová,
  děkuji Vám.
 • 00:08:18 Hezký večer.
 • 00:08:19 Také děkuji,
  na shledanou.
 • 00:08:24 A další velké téma letošního roku.
 • 00:08:26 Nový zákon o státním zastupitelství.
 • 00:08:28 O větší nezávislosti
  státních zástupců
 • 00:08:31 a lepším potírání korupce
  se mluví už dlouhé roky.
 • 00:08:34 Letošek přinesl hned několik
  verzí nového zákona.
 • 00:08:37 Ani jedna ale zatím nedorazila
  ke schválení vládě,
 • 00:08:40 natož do parlamentu.
 • 00:08:42 Zkvalitnění boje s nejzávažnější
  ekonomickou kriminalitou a korupcí,
 • 00:08:46 posílení nezávislosti
  i odpovědnosti státních zástupců
 • 00:08:50 a zajištění transparentnosti
  soustavy státních zastupitelství.
 • 00:08:53 To měl přinést
  zákon o státním zastupitelství.
 • 00:08:56 Novou normu se snažilo prosadit
  několik ministrů.
 • 00:09:00 První návrh vznikl
  v součinnosti s žalobci.
 • 00:09:02 Z projednávání ve Sněmovně
  jej však stáhla k dopracování
 • 00:09:05 bývalá ministryně Marie Benešová.
 • 00:09:07 Za její nástupkyně Heleny Válkové
  úřad vypracoval návrh,
 • 00:09:11 jenž se od původního výrazně
  odklonil a vyvolal kritiku,
 • 00:09:14 že se žalobce dostává
  do područí politiků.
 • 00:09:17 Ministr Robert Pelikán nakonec
  ustoupil a zákon nechal předělat.
 • 00:09:21 Minulý týden ale došlo
  k dalšímu odložení.
 • 00:09:24 Legislativní rada vlády přerušila
  projednávání zákona
 • 00:09:27 a vrátila jej k dopracování.
 • 00:09:29 Pelikán chce legislativní radě vlády
  zákon znovu předložit po Novém roce.
 • 00:09:33 V platnost by měl vstoupit
  v roce 2017.
 • 00:09:39 Zdeněk Matula,
  prezident Unie státních zástupců.
 • 00:09:40 I Vám hezký večer.
 • 00:09:42 Dobrý večer.
 • 00:09:43 Prosazuje Ministerstvo spravedlnosti
  nový zákon o státním zastupitelství
 • 00:09:47 dostatečně razantně?
 • 00:09:50 To je spíš otázka
  na Ministerstvo spravedlnosti
 • 00:09:53 a vůbec celý zákonodárný proces,
  protože z našeho pohledu
 • 00:09:58 poslední návrh, který byl minulý
  týden v legislativní radě vlády,
 • 00:10:05 je Unií státních zástupců
  podporován a považován za správný.
 • 00:10:11 Unie má za to,
  že pokud bude přijat,
 • 00:10:14 přinese zefektivnění činnosti
  státního zastupitelství
 • 00:10:18 a výrazným způsobem pomůže
  v boji proti korupci
 • 00:10:21 a závažné hospodářské kriminalitě.
 • 00:10:24 Právě proto jsem se ptal.
 • 00:10:26 Jaký z toho máte pocit?
 • 00:10:28 Pokud je to dobrá varianta,
  prosazuje ji ministerstvo
 • 00:10:31 dostatečně rázně?
 • 00:10:33 Věřím, že když tento návrh
  předložilo samo ministerstvo,
 • 00:10:39 a s tímto návrhem
  se pan ministr ztotožnil,
 • 00:10:42 že dělá vše pro to, aby v souladu
  s programovým prohlášením vlády,
 • 00:10:51 dal tento návrh do parlamentu
  co nejdříve.
 • 00:10:54 A tam ho obhajobal
  takovým způsobem,
 • 00:10:57 aby byl přijat v té dnešní podobě.
 • 00:11:02 Proč je nutné zřídit
  tzv. protikorupční speciál?
 • 00:11:06 Výhoda protikorupčního speciálu
  obecně spočívá v tom,
 • 00:11:10 že je trendem boje proti závažné
  a organizované kriminalitě
 • 00:11:15 specializace státních zástupců.
 • 00:11:19 Tento trend není
  jen v České republice,
 • 00:11:22 ale i jinde v Evropě.
 • 00:11:24 I tam vidíme,
  že fungují specializovaná
 • 00:11:29 státní zastupitelství.
 • 00:11:31 Ať je to v Rumunsku, Norsku
  nebo jiných státech.
 • 00:11:36 Jde tam o tzv. analytické zázemí.
 • 00:11:40 Když se dnes podíváme na to,
  jaké zázemí mají státní zástupci,
 • 00:11:44 kteří bojují s nejzávažnější
  hospodářskou trestnou činností,
 • 00:11:48 je tento stav trvale neudržitelný.
 • 00:11:51 Potřebujeme auditory,
  znalce na daňové oblasti, účetní,
 • 00:11:56 kteří nám pomohou
  v těchto nejzávažnějších kauzách.
 • 00:12:02 A toto analytické zázemí
  nám dnes chybí.
 • 00:12:06 A co negativa, o kterých mluví
  např. stanovisko Nejvyššího soudu,
 • 00:12:10 tedy koncentrace na jednom místě.
 • 00:12:13 Ta by mohla naopak paradoxně
  nahrávat korupci.
 • 00:12:17 Možná bude jednodušší ovlivnit
  konkrétní případy.
 • 00:12:21 To se nedomnívám.
 • 00:12:24 Musíme si uvědomit,
  že se diskutuje o tom,
 • 00:12:29 zda nad sebou onen speciál
  bude mít dohled, nebo ne.
 • 00:12:33 Jestli žalobci
  budou kontrolovaní nebo ne.
 • 00:12:38 Chci zdůraznit,
  že finální kontrolu zákonnosti
 • 00:12:42 postupu policie
  nebo státních zástupců
 • 00:12:45 má vždy soud.
 • 00:12:47 A vždy to bude soud,
  který bude rozhodovat o tom,
 • 00:12:50 zda bylo řízení vedeno
  zákonně a řádně,
 • 00:12:53 a jestli náležitě prokázalo
  vinu pachateli.
 • 00:12:57 To znamená,
  že těm námitkám nerozumím,
 • 00:13:02 mám za to, že mechanismy
  v podobě soudní kontroly,
 • 00:13:07 jsou dodstatečně silné.
 • 00:13:09 Koneckonců to souvisí i s námitkami,
  které často slýchám od politiků,
 • 00:13:14 ale i od advokátů,
  že v ČR mají státní zástupci
 • 00:13:20 příliš velkou moc.
 • 00:13:22 Ukazují na to kauzy jako Nečasová,
  Vidkun apod.
 • 00:13:27 Co říkáte na to,
  že jsme "prokurátorská republika"?
 • 00:13:31 S tímto termínem zásadně
  nesouhlasím.
 • 00:13:34 Skutečně zásadně.
 • 00:13:36 Protože postavení a pravomoci
  státních zástupců v ČR
 • 00:13:40 se nijak neliší od postavení
  státních zástupců jinde v Evropě.
 • 00:13:46 Mohu jmenovat i státy, kde je
  jejich postavení ještě silnější.
 • 00:13:51 Např. Francie, Itálie, či Rumunsko.
 • 00:13:55 To znamená, že takové nálepky
  o prokurátorské republice
 • 00:13:59 jsou jen strašením veřejnosti
  a nemají žádnou oporu.
 • 00:14:04 Kde vidíte příčinu těch nálepek?
 • 00:14:06 Je to tím, že si veřejnost
  nezvykla na to,
 • 00:14:08 že státní zástupci jednají tak,
  jak mají?
 • 00:14:12 Nedomnívám se, že nálepku
  o prokurátorské republice
 • 00:14:16 dává veřejnost.
 • 00:14:19 Spíš to slýchám z řad politiků,
  nebo jednotlivců.
 • 00:14:25 Ale nikoliv veřejnosti jako takové.
 • 00:14:28 A ty důvody můžou být různé.
 • 00:14:31 Asi tím hlavním může být
  jakási emancipace justice,
 • 00:14:35 k níž v posledních letech došlo.
 • 00:14:39 Orgány činné v trestním řízení
  se už nebojí otevřít kauzy,
 • 00:14:44 které dříve končívaly
  "pod kobercem".
 • 00:14:51 Jak velký problém je chabý výsledek
  mediálně sledovaných kauz?
 • 00:14:57 Které často odstartoval
  veřejně nápadný zásah policie?
 • 00:15:01 Např. kauza Nečasová.
 • 00:15:03 Letos jsme byli svědky výsledku
  v kauze vojenského zpravodajství,
 • 00:15:07 který byl pro státní zastupitelství
  celkem trapný.
 • 00:15:10 Je to velké riziko?
 • 00:15:12 Veřejnost vždy bude poměřovat
  kvalitu a výsledky
 • 00:15:19 orgánů činných
  v trestním řízení tím,
 • 00:15:22 jakým způsobem uspějí se svými
  kauzami u soudu.
 • 00:15:26 To je nezpochybnitelné.
 • 00:15:28 Vy jste narážel na prohlídky
  či zátah na úřadu vlády,
 • 00:15:35 které úmyslně vzbuzovaly pozornost.
 • 00:15:38 Nedomnívám se, že by výkon
  pravomoci měl nějakým způsobem
 • 00:15:42 narušit důvěru veřejnosti.
 • 00:15:45 Spíš možným problémeme je to,
  jestliže státní zástupci
 • 00:15:50 v různých mediálních prohlášeních,
 • 00:15:52 vzbudí ve veřejnosti
  příliš velká očekávání.
 • 00:15:57 A potom musí počítat i s tím,
  že tato očekávání musí naplnit.
 • 00:16:03 A to se stalo,
  to byla chyba Ištvána?
 • 00:16:06 Zde bych nemluvil o chybě,
  protože kauzy nejsou ukončené.
 • 00:16:13 Ještě neznáme pravomocné
  rozhodnutí.
 • 00:16:15 Ale obecně - je na zvážení
  každého státního zástupce,
 • 00:16:20 aby uvážil, co veřejnosti sděluje
  prostřednictvím médií.
 • 00:16:25 A aby byl připraven i na to,
  že veřejnost s jeho prohlášením
 • 00:16:29 bude spojovat nějaké výsledky.
 • 00:16:31 A nějaká očekávání.
 • 00:16:33 Na druhou stranu v poslední době
  vidíme velký nárůst
 • 00:16:38 komunikace státních zástupců
  s veřejností.
 • 00:16:41 A to je dobře.
 • 00:16:43 Protože jiným způsobem,
  než komunikací s veřejností,
 • 00:16:46 se veřejnost nemá možnost
  o fungování a činnosti
 • 00:16:49 státního zastupitelství dozvědět.
 • 00:16:50 A je dokonce povinností
  státních zástupců,
 • 00:16:53 podle trestního řádu,
  s médii komunikovat.
 • 00:16:56 A vy jste toho příkladem.
 • 00:16:57 Děkuji a přeji hezký večer.
 • 00:16:59 Děkuji také a na shledanou.
 • 00:17:05 Schengenský systém, jeden ze
  základních pilířů Evropské unie,
 • 00:17:08 prošel v letošním roce
  zatěžkávací zkouškou.
 • 00:17:11 Ta ukázala,
  že není připraven na krize.
 • 00:17:14 Tisíce uprchlíků donutily státy
  porušovat pravidla
 • 00:17:16 volného cestování.
 • 00:17:18 Zaváděly se znovu hraniční kontroly
  a stavěly ploty.
 • 00:17:22 Zabránit úplnému rozpadu
  Schengenu
 • 00:17:24 by podle politiků měla společná
  ochrana vnějších hranic unie.
 • 00:17:29 Je otázka, zda je tohle průchodné.
 • 00:17:33 Jestli členské státy jsou
  připraveny kývnout
 • 00:17:36 na skutečnou pohraniční stráž.
 • 00:17:39 Tím myslím tisíce pohraničníků
  na evropských hranicích.
 • 00:17:46 To je první věc.
 • 00:17:51 Určitě je potřeba posílit
  ochranu evropských hranic
 • 00:17:55 v těch místech,
  kde nejvíc selhávají.
 • 00:17:57 Typicky je to Řecko.
 • 00:18:00 Ale odpověď musí být evropská.
 • 00:18:02 Do Řecka v minulosti
  přiteklo hodně peněz
 • 00:18:05 a když se podíváme,
  co se za to postavilo,
 • 00:18:09 jaké kapacity se vybudovaly,
  tak je to neadekvátní
 • 00:18:13 tomu množství prostředků,
  které se tam poslaly.
 • 00:18:16 Takže je nutné kontrolovaně
  se soustředit
 • 00:18:19 na ty nejvíce
  problematické oblasti.
 • 00:18:21 Jaká je, podle vás,
  budoucnost Schengenu?
 • 00:18:24 Přežije Schengen příští rok?
 • 00:18:27 Můj osobní názor je takový,
 • 00:18:29 že pokud nedojde
  k reálnému řešení krize,
 • 00:18:33 tak by ji přežít nemusel.
 • 00:18:35 Dnes už je mnoho evropských
  i národních politiků,
 • 00:18:39 kteří říkají, že řešení
  je ve velkém ohrožení.
 • 00:18:43 Pokud by se Schengen rozpadnul,
  a takový návrh na minischengen
 • 00:18:49 tady byl už od šéfa euroskupiny,
 • 00:18:55 tak pokud by došlo k rozpadu
  Schengenu, byla by to velká rána
 • 00:18:59 pro celý evropský integrační
  proces.
 • 00:19:01 To je jedna z věcí, které jsou
  v srdci integračního procesu.
 • 00:19:07 Ta se vás, jako běžného člověka,
  dotýká nejvíc.
 • 00:19:11 Protože nyní můžete cestovat
  po Evropě bez hraničních kontrol.
 • 00:19:16 Můžete se cítit jako Evropan.
 • 00:19:19 A v okamžiku,
  kdy budou hranice zpátky,
 • 00:19:24 mělo by to vliv na evropskou
  identitu i na vztahy mezi státy.
 • 00:19:34 Bylo by to velmi problematické
  z hlediska evropské integrace.
 • 00:19:41 A co rok 2015 přinesl
  z pohledu advokátů?
 • 00:19:44 Rozeberem právě teď.
 • 00:19:47 Česká advokátní komora stále více
  kritizuje zásahy do trestního řízení.
 • 00:19:51 Nelíbí se jí např.
  novela trestního řádu.
 • 00:19:54 Ta podle obhájců
  porušuje rovnost stran
 • 00:19:56 a je v rozporu s ústavou.
 • 00:19:58 Komora uvádí
  jako problematickou část
 • 00:20:00 např. možnost zadržet na 48 hodin
  ty, kdo se vyhýbají či maří
 • 00:20:04 úkony trestního řízení,
  nebo soudu.
 • 00:20:07 Advokátní komora rovněž nesouhlasí
  s udělováním pořádkové pokuty
 • 00:20:10 za urážlivé chování.
 • 00:20:13 To se týká i samotných advokátů,
  které dosud trestala sama komora
 • 00:20:17 jako stavovská organizace.
 • 00:20:18 Podle komory tím dochází k likvidaci
  jedné z bariér
 • 00:20:20 nezávislosti advokáta jako obhájce.
 • 00:20:24 Předseda Advokátní komory,
  Martin Vychopeň.
 • 00:20:26 Hezký večer i vám.
 • 00:20:28 Dobrý večer.
 • 00:20:29 Od advokátů je v poslední době
  často slyšet,
 • 00:20:31 že dochází ke zmenšování práv
  obviněných.
 • 00:20:34 V jakých případech konkrétně?
 • 00:20:38 Jde o poslední návrhy novel
  trestního řádu, které pocházejí
 • 00:20:42 hlavně z dílny
  ministerstva spravedlnosti.
 • 00:20:46 Jde o to, že se ministerstvo
  spravedlnosti snaží zasáhnout
 • 00:20:53 do stávajícího procesu způsobem,
  který my hodnotíme
 • 00:20:57 jako zásah do základních práv
  obviněných
 • 00:21:00 v průběhu trestního řízení.
 • 00:21:03 Jaká je motivace
  pro ministerstvo spravedlnosti?
 • 00:21:06 Jak si to zdůvodňujete?
 • 00:21:09 Já si nedovedu vysvětlit,
  jaká je motivace.
 • 00:21:12 Vždy platí, že pokud se poruší
  zásady spravedlivého procesu,
 • 00:21:17 nebo pokud to vypadá, že proces
  nedosahuje chtěných výsledků,
 • 00:21:23 tak se do toho procesu
  politická moc snaží zasáhnout.
 • 00:21:31 Přitom je to nezbytný
  předpoklad nalézání práva,
 • 00:21:35 spravedlivého rozhodování
  o vině a trestu.
 • 00:21:43 Chce takto vytvořit jedné
  nebo druhé straně výhodu,
 • 00:21:48 a proto se do sporu snaží
  mocensky zasáhnout.
 • 00:21:52 Kauza Rath,
  respektive obstrukce,
 • 00:21:56 které jsme v ní sledovali,
  vedly k návrhu,
 • 00:22:00 že by v trestním řádu mělo být
  ustanovení zajišťující
 • 00:22:03 vydání rozsudku v přiměřeném čase.
 • 00:22:06 Dovedete si to představit?
 • 00:22:09 To je zásah
  do ústavních práv a svobod
 • 00:22:13 a zásah do ústavního práva
  spravedlivého procesu.
 • 00:22:16 Tady se na základě jedné obstrukce
  v jednom případě
 • 00:22:22 - a přitom tato byla soudcem
  brilantně vyřešena -
 • 00:22:27 se začalo usuzovat na potřebu
  zákonných úprav.
 • 00:22:31 Ale ta potřeba tu evidentně není.
 • 00:22:35 Těch soudních řízení trestních
  proběhne ročně 300 - 400 tis.,
 • 00:22:40 nemám ale přesná čísla.
 • 00:22:42 Ale považuji za nesmyslné
  měnit fungující normu
 • 00:22:46 na základě jedné komplikace.
 • 00:22:49 Ale ta kauza byla velmi sledovaná,
  nemůže sloužit jako příklad
 • 00:22:53 pro další podobné průtahy
  v dalších případech?
 • 00:22:57 Nemám informace,
  že by se podobné námitky
 • 00:23:00 používaly i v jiných případech,
  jako v kauze Rath.
 • 00:23:05 Námitky podjatosti
  či výměny obhájců
 • 00:23:08 jsou běžnou součástí
  trestního řízení
 • 00:23:12 a já nevidím důvod, proč by se měla
  proto měnit stávající úprava.
 • 00:23:17 Od toho je tam soudce,
  který proces vede a rozhoduje.
 • 00:23:21 Stejně jako v kauze Rath,
  tak i v jiných,
 • 00:23:24 si s tím soudci umějí poradit.
 • 00:23:25 A trestní řád k tomu dává prostor
  a právní úpravu.
 • 00:23:28 V letošním roce vznikla
  Unie obhájců,
 • 00:23:31 která sdružuje celou řadu
  mediálně známých advokátů.
 • 00:23:36 Vnímáte to jako oslabení
  advokátní komory?
 • 00:23:40 Ne, já to tak nevnímám.
 • 00:23:42 Mimo zájem veřejnosti jsou
  např. spolky advokátů,
 • 00:23:47 které se zabývají problematikou
  náhrady škody, rodinným právem atd.
 • 00:23:52 Je to spolek,
  který funguje napříč justicí.
 • 00:23:55 Neznamená to ani oslabení soudců,
  státních zástupců
 • 00:23:57 nebo advokacie.
 • 00:24:00 Je to výraz toho,
  že se skupina advokátů,
 • 00:24:07 kteří se zabývají
  hlavně jedním druhem práva,
 • 00:24:12 považují za nutné se sdružovat.
 • 00:24:15 A vyjadřovat se k záležitostem
  i v konkrétních případech,
 • 00:24:20 což České advokátní komoře,
  jako samosprávnému
 • 00:24:24 a správnímu orgánu
  zřízenému zákonem, nepřísluší.
 • 00:24:28 Tím společným jmenovatelem
  byly postupy státních zástupců
 • 00:24:33 ve veřejných kauzách.
 • 00:24:35 Neberete to jako výraz nedůvěry,
  jak advokátní komora postupuje
 • 00:24:40 směrem ke státním zástupcům?
 • 00:24:43 Advokátní komora nemůže vystupovat
  ve směru k jednotlivým
 • 00:24:46 státním zástupcům
  v individuálních kauzách.
 • 00:24:49 Já nemyslím v individuálních
  kauzách, ale obecně.
 • 00:24:52 Jsme svědky emancipace
  státních zastupitelství.
 • 00:24:55 Neberete to jako výraz nedůvěry?
 • 00:24:58 Komora se k tomu např.
  moc nevyjadřuje.
 • 00:25:04 Stanoviska k tomu,
  co zasahovalo advokacii,
 • 00:25:07 jsme vydávali.
 • 00:25:09 Pokud jde o obecný postup
  státních zastupitelství,
 • 00:25:13 tak nevím,
  k jakému obecnému postupu
 • 00:25:15 by se měla advokátní komora
  vyjadřovat.
 • 00:25:17 Pokud státní zástupce
  v nějaké konkrétní kauze
 • 00:25:20 uspořádá tiskovou konferenci,
  nebo se jinak veřejně prezentuje,
 • 00:25:24 tak to není nic proti ničemu.
 • 00:25:30 Zákon mu to umožňuje
 • 00:25:32 a advokátní komoře
  nepřísluší se k tomu vyjadřovat.
 • 00:25:36 To je záležitost opravdu
  úzké skupiny lidí,
 • 00:25:39 kteří v dotyčném případu řeší
  pochybení stran v daném procesu.
 • 00:25:46 Ale není to úkolem
  advokátní komory,
 • 00:25:49 ani to dělat nemůže.
 • 00:25:51 Říká předseda advokátní komory
  Martin Vychopeň.
 • 00:25:53 Děkuji,
  přeji pěkný večer.
 • 00:25:54 Hezký večer.
 • 00:25:56 To už byla tečka
  za Týdnem v justici.
 • 00:25:58 Těšíme se na vás v roce 2016.
 • 00:26:01 Hezké Vánoce.
 • 00:26:03 Skryté titulky: D. Peňázová
  Česká televize Brno, 2015
 • 00:26:04 .

Související