iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 2. 2004
21:20 na ČT2

1 2 3 4 5

27 hlasů
20322
zhlédnutí

Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem

Gustav Mahler - světová premiéra Symfonie č. 7

Zdeněk Mahler se šarmem sobě vlastním přibližuje vztah vybraných světových hudebních velikánů k Praze a vydává se po jejich stopách

14 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hudební toulky se Zdeňkem Mahlerem

 • 00:00:37 Jak Mahler slíbil,
  často se pak do Prahy vracel,
 • 00:00:42 ale už v odlišné funkci.
  Představoval se jako skladatel.
 • 00:00:52 Zajížděl sem
  řídit svá díla.
 • 00:00:56 Především v r. 1908,
  když zde chystal
 • 00:00:59 světovou premiéru
  své 7. symfonie.
 • 00:01:02 Ale byl tady už předtím
  v r. 1993, 98, 99, 1903, 1904.
 • 00:01:12 Mohl sledoval průběžně,
  obrovskou proměnu města.
 • 00:01:26 Praha už byla jiná.
 • 00:01:28 Třeba židovská čtvrť
  prošla obrovskou asanací.
 • 00:01:33 Už se proměnila
  v secesní čtvrť.
 • 00:01:46 To, že si Češi
  postavili nádherné ND,
 • 00:01:50 podnítilo německou bohatou menšinu,
  aby si rovněž postavila
 • 00:01:54 velkolepou operní scénu.
 • 00:02:04 Automaticky do ní přešel
  Angelo Neumann,
 • 00:02:07 který později soustavně zval
  Gustava Mahlera k účinkování.
 • 00:02:20 A tak v r. 1887 přijel Mahler
  poprvé do Německé opery
 • 00:02:24 dirigovat svou 1. symfonii.
 • 00:02:30 Na pódiu měl oslavný projev
  Angelo Neumann.
 • 00:02:35 Sešla se celá
  kulturní elita Prahy bez rozdílu -
 • 00:02:40 česká i německá.
 • 00:02:56 V Dvořákově síni
  Mahler nesmírně toužil dirigovat
 • 00:03:00 a byl
  i několikrát pozván,
 • 00:03:02 ale okolnosti
  to vždy zkomplikovaly.
 • 00:03:07 Mahler se zde, v Dvořákově síni,
  zúčastnil uvedení svého díla.
 • 00:03:13 Dirigoval Oskar Nedbal,
  žák Dvořákův.
 • 00:03:18 Uvedli 2. symfonii.
 • 00:03:21 Provedení
  Mahler označil za brilantní.
 • 00:03:26 A protože měl
  Nedbala velice rád,
 • 00:03:29 uchýlili se do dirigentského
  salonku ke klavíru
 • 00:03:33 a tam si v povznesené náladě
  přehrávali
 • 00:03:36 funebrácké marše, valčíčky
  a odrhovačky,
 • 00:03:40 až na ně vpadla Mahlerova manželka
  s tím,
 • 00:03:43 k čemu se to snižují.
 • 00:03:46 Ale Mahler ji okřikl,
  že kromě těch
 • 00:03:49 nejvyšších inspiračních zdrojů
  i toto byla složka,
 • 00:03:52 která ho vedla
  k veliké muzice.
 • 00:04:09 Přijel sem pak ještě v r. 1904
  a uvedl zde
 • 00:04:13 svoji 3. symfonii,
  Pastorální.
 • 00:04:17 Už tehdy byl obletován
  spoustou svých
 • 00:04:20 vyznavačů a novinářů,
  ale všichni respektovali to,
 • 00:04:25 co na něm bylo
  nejvíc patrné.
 • 00:04:29 Že je především zaujat
  ději ve své duši.
 • 00:04:33 Jako jednou říkal:
 • 00:04:36 "Já běžím hlavou proti zdi,
  ale díra bude ve zdi."
 • 00:04:41 Věděli, že to je
  věčný hledač pravdy a krásy.
 • 00:04:56 To vše ale vyvrcholilo
  v r. 1908.
 • 00:05:05 Přijel z Ameriky,
  kde působil v Metropolitní opeře,
 • 00:05:08 vrátil se na prázdniny
  a vyhověl přání Pražanů,
 • 00:05:14 aby zahajovacím koncertem
  otevřel jubilejní výstavu s tím,
 • 00:05:20 že závěrečným koncertem
  ji bude uzavírat.
 • 00:05:30 Pro závěrečný koncert
  připravil světovou premiéru
 • 00:05:38 své 7. symfonie,
  Symfonie e-moll.
 • 00:05:51 O prázdninách
  se z pověrčivosti vhnul
 • 00:05:54 komponování 9. symfonie
  a pracoval na písni O zemi.
 • 00:05:58 V ní se zabývá existenciálními
  otázkami lidského bytí.
 • 00:06:08 Na pozvání jedné rodiny
  pracoval na skladbě v Hodoníně.
 • 00:06:23 Skládal ji
  ve své rodné zemi.
 • 00:07:02 Mahler si pro závěrečnou část
  sám psal verše.
 • 00:07:09 "Chci navrátit se
  v kraj svůj rodný,
 • 00:07:12 víc po cizině nebloudit..."
  V podstatě se uzavíral kruh.
 • 00:07:19 Ještě si zakoupil
  pozemek pro svůj hrob
 • 00:07:24 a pak se vydal
  na cestu do Prahy.
 • 00:07:35 Jakousi přehlídkou
  dovednosti českých rukou
 • 00:07:39 a ekonomické vzrůstající moci
  byly výstavy.
 • 00:07:44 Ať už Jubilejní 1891
  nebo Národopisná,
 • 00:07:48 nebo výstava v r. 1908,
  která se stala
 • 00:07:50 přehlídkou i kongresem
  obchodníků, řemesel a živnostníků.
 • 00:07:56 Pavilón, který byl postaven
  pro hudební slavnosti,
 • 00:07:59 a kde byla ve světové premiéře
  Mahlerem uvedena 7. symfonie,
 • 00:08:03 už dávno nestojí.
 • 00:08:06 Ale podle dobového plánku
  víme přesně,
 • 00:08:08 že byl za Průmyslovým palácem,
  za Křižíkovou fontánou
 • 00:08:12 a stál na spojnici příčné cesty
  a vstupu do Stromovky.
 • 00:08:31 Zkoušky probíhaly
  s řadou komplikací.
 • 00:08:35 Sál nebyl určen
  pouze pro koncertní záměry,
 • 00:08:38 ale také
  pro bankety a hostiny.
 • 00:08:42 A tak během zkoušky se stalo,
  že necitliví číšníci
 • 00:08:44 roznášeli stoly a příbory
  a rušili.
 • 00:08:47 Někdy bylo potřeba otevřít okna,
  protože v sále bylo dusno.
 • 00:08:51 Stalo se, že během zkoušky
  vletěl dovnitř pták,
 • 00:08:55 Mahler odklepal a pravil:
  "Pták není v partituře."
 • 00:09:03 A ženě psal:
  "Představ si jak přemýšlím,
 • 00:09:07 jak by se dal
  z kotlíku na párky udělat tympán
 • 00:09:10 a ze zrezavělé kropicí konve
  trubka
 • 00:09:14 a ze špeluňky koncertní sál."
 • 00:09:22 Po 1. zkoušce orchestr skončil
  jak roztrhaná harmonika,
 • 00:09:27 protože on zastavoval, vracel se,
  opravoval.
 • 00:09:32 Sám ve své partituře
  neustále opravoval.
 • 00:09:36 Někteří mu vyčítali,
  že mistr to má už mít hotové,
 • 00:09:41 ale on byl především
  nespokojen sám se sebou
 • 00:09:46 a nikdy neskrýval
  tuto nespokojenost
 • 00:09:49 a vědomí nedostatečnosti.
 • 00:09:54 Zážitky z této symfonie
  se v něm ukládaly
 • 00:09:57 už z útlého dětství
  z jihlavského lesa,
 • 00:10:01 kde jako chlapec zažil
  podivuhodnou zvukovou skrumáž.
 • 00:10:05 Nejen zvuky lesa a ptáků,
  ale úryvky vojenské kutálky z dálky
 • 00:10:10 a volání sedláků na lukách.
 • 00:10:13 To všechno se pak skládalo
  v jakousi podivuhodnou,
 • 00:10:16 inspirující koláž.
  Odpočívat chodili do Stromovky.
 • 00:10:23 Máme je na obrázku
  s Almou pohromadě.
 • 00:10:28 To je Gustav Mahler, žena Alma
  a dcerečka Anna.
 • 00:10:34 Tady sedí doktor Zemánek,
  šéf České filharmonie se svou paní.
 • 00:10:39 Na premiéru se sjely
  špičky hudebního evropského světa.
 • 00:10:43 Byli tady mladí dirigenti
  Klemperel a Bodanský...
 • 00:10:49 Za Čechy byli přítomni
  Oskar Nedbal, Josef Suk,
 • 00:10:59 Otakar Ostrčil...
 • 00:11:03 Přijeli kritici
  z Vídně, z Prahy.
 • 00:11:18 Když došlo k premiéře,
  nebyla to jednoduchá situace.
 • 00:11:23 7. symfonie
  je jedna z nejkomplikovanějších
 • 00:11:27 a nejtemnějších.
 • 00:11:30 V nich se rozehrává
  démonický Mahlerův svět.
 • 00:11:37 Ať už je to dvojí Noční hudba
  nebo Skerzu.
 • 00:11:46 Všichni byli napjati,
  jaký bude ohlas.
 • 00:11:49 Kritiky byly protichůdné.
 • 00:11:53 V jedné se pravilo
  diplomaticky:
 • 00:11:57 "Je to 1. skladba,
  která nezvedla odpor."
 • 00:12:03 Nicméně šlo o hudbu,
  která je předznamenáním
 • 00:12:06 moderní hudební struktury.
  A Mahler účtoval.
 • 00:12:14 Dá se říci bilancoval ve smyslu
  odvratu od pozemských radostí.
 • 00:12:30 Pak se ještě jednou
  sám prošel po Staroměstském náměstí
 • 00:12:34 a díval se upřeně na smrtku
  a na přesýpací hodiny.
 • 00:12:42 Odjezd po koncertu
  byl triumfální.
 • 00:12:44 Všichni se shromáždili
  u hotelu Modrá růže,
 • 00:12:47 kde Mahler bydlel, a večer Zemánek,
  který ho vyprovázel v kočáru,
 • 00:12:52 mu ukázal na novou stavbu
  Obecního domu,
 • 00:12:55 na tento secesní skvost
  a řekl:
 • 00:12:58 "Váš příští koncert bude tady,
  ve Smetanově síni."
 • 00:13:03 K tomu už ale nedošlo, protože
  Mahler po americké sezóně zemřel.
 • 00:13:09 Ale doktor Zemánek
  dodržel slovo,
 • 00:13:12 takže s Českou filharmonií
  a s orchestrem Německé opery
 • 00:13:15 zde uskutečnil premiéru
  8. symfonie Mahlera
 • 00:13:22 a v divadle i Píseň o zemi.
 • 00:13:31 Skryté titulky
  Alena Fenclová

Související