iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 5. 2015
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
10431
zhlédnutí

Jaro 45

Omyly osvoboditelů

Dokumentární a publicistický pořad k 70. výročí konce 2. světové války.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jaro 45

 • 00:00:22 -Víte, neumíte si představit,
 • 00:00:24 jak je člověk malej,
  když nemá nohy.
 • 00:00:28 Ty brejle mu takhle visely,
  povídám, ježišmarjá, Lojzo!
 • 00:00:33 -Za režimu totalitního
  se nesmělo říkat,
 • 00:00:38 že by to shodili z letadla
  bombu Rusové,
 • 00:00:43 tak prostě byla verze,
  že to stříleli Němci od Myslibořic.
 • 00:00:49 -Podle mě lidi položili
  desítky milionů životů.
 • 00:00:58 Teď je ovzduší
  zase takové napjaté.
 • 00:01:02 Chci, aby se to nezopakovalo,
  v žádném případě.
 • 00:01:13 -Dobrý den u dalšího dílu cyklu
  JARO 45, KDYŽ U NÁS KONČILA VÁLKA.
 • 00:01:19 Ta sice skončila oficiálně
  8 května,
 • 00:01:22 ale pro mnoho míst na našem území
  měla tragickou dohru.
 • 00:01:25 V posledních hodinách války
 • 00:01:27 i po bezpodmínečné kapitulaci
  Německa
 • 00:01:30 tu stále umírali
  vojáci i civilisté.
 • 00:01:37 Jsme v Hrotovicích u Třebíče.
 • 00:01:39 V noci ze sedmého na osmý květen
  se z kraje stahují německé jednotky
 • 00:01:44 a místní obyvatelé
  s radostí i napětím
 • 00:01:47 čekají na příchod osvoboditelů.
 • 00:01:49 První sovětská jednotka
  dorazí do Hrotovic kolem poledne.
 • 00:01:53 Radost z osvobození
 • 00:01:55 se ale za několik desítek minut
  mění v tragédii,
 • 00:01:58 při které zahyne
  desetina místních obyvatel
 • 00:02:01 a několik desítek
  sovětských vojáků.
 • 00:02:04 -Sem kolem poledne dojížděl
 • 00:02:06 takový předsunutý oddíl
  nějaké mechanizované brigády.
 • 00:02:11 Zastavil se na náměstí.
 • 00:02:13 Samozřejmě všichni už věděli,
  že je konec války,
 • 00:02:18 takže lidi se logicky začali sbíhat
  na to náměstí,
 • 00:02:21 dokonce to snad i bylo vyhlášeno
  nějak rozhlasem,
 • 00:02:25 aby lidi šli přivítat sovětskou
  armádu, že jsou osvobozeni.
 • 00:02:30 -Já jsem vyšel z krytu
  s celou naší rodinou
 • 00:02:33 a stáli jsme,
  stoupli jsme si na ten roh.
 • 00:02:36 A prostě dívali jsme se,
 • 00:02:38 jak zastavily tady ruský tanky,
  vystoupili vojáci.
 • 00:02:42 No a vtom byla veliká rána,
  začalo se sypat sklo
 • 00:02:46 a prostě nevěděl jsem, co se děje.
 • 00:02:51 Tak pud sebezáchovy mi velel,
  jsem utíkal domů do krytu.
 • 00:03:01 -Bylo půl jedný,
  tak strašlivá rána,
 • 00:03:07 tady se zakouřilo
  jak atomovej hřib.
 • 00:03:12 Bílej prach, tady nebyl asfalt,
  to bylo písčitý, kamenitý.
 • 00:03:19 Jak ten atomovej hřib.
 • 00:03:23 A zase ježišmarjá, bombardujou.
  A ono zase nic.
 • 00:03:27 Co se stalo vlastně?
 • 00:03:34 -Bohužel v okamžiku,
 • 00:03:37 kdy se občanstvo
  svolávané místním rozhlasem
 • 00:03:42 shromáždilo na místním náměstí
  před zámkem,
 • 00:03:45 aby uvítalo osvoboditele,
  aby uvítalo Rudou armádu,
 • 00:03:49 tak přiletělo několik sovětských
  bitevních letounů Il-2 Šturmovik
 • 00:03:54 a do toho jásajícího davu
  shodilo několik pum.
 • 00:04:00 -Jedna puma spadla do zahrad,
 • 00:04:03 což je asi, já nevím,
  300 metrů jihovýchodním směrem,
 • 00:04:08 jedna spadla za zámek,
  čili v té ose,
 • 00:04:12 a bohužel ta prostřední,
 • 00:04:14 ta spadla přímo na náměstí,
  přímo do toho shluku lidí.
 • 00:04:23 Odehrálo se to přesně
  ve 12 hodin a 33 minut.
 • 00:04:28 -Tam, jak je to červený auto
  a to modrý, tak tam stál tank.
 • 00:04:32 A na tom tanku
  byl ten generál Sacharov
 • 00:04:35 a švagr bývalej teda,
  tomu bylo 23 roků,
 • 00:04:39 stál taky na tanku,
 • 00:04:42 manžel byl s ním,
  to mi teda manžel vykládal.
 • 00:04:46 Ten Jarda byl starší a poslal ho,
 • 00:04:48 aby šel pro slivovicu,
  jako se jim dávalo.
 • 00:04:51 Takže manžel teda šel.
 • 00:04:54 A než se vrátil,
  tak ten už byl raněnej a už padl.
 • 00:04:58 Takže vlastně se zachránil tímto.
 • 00:05:00 -Na místě bylo mrtvých
  114 občanů místních,
 • 00:05:06 ale také 36 rudoarmějců.
 • 00:05:08 Těch 114 je poměrně vysoké číslo
  na takhle malou obec,
 • 00:05:13 protože to byl vlastně
  každý 10. obyvatel.
 • 00:05:22 -Nezapomenu, jak tam lezl,
  mýho kamaráda bez noh.
 • 00:05:27 Víte, neumíte si představit,
 • 00:05:29 jak je člověk malej,
  když nemá nohy.
 • 00:05:33 Ty brejle mu takhle visely.
  Povídám, ježišmarjá, Lojzo!
 • 00:05:40 Pláč, křik, skřípění zubů
  a žádnej v tu chvíli nevěděl, co.
 • 00:05:46 Nebyl nikdo, kdo by asi zavelel,
  teď takhle nebo takhle.
 • 00:05:51 Ti zodpovědní, ti padli.
 • 00:05:55 Předseda
  národního výboru revolučního
 • 00:05:58 a ti všichni padli.
 • 00:06:00 Teď nebylo nikoho,
  kdo by to vzal do ruk, pořádně.
 • 00:06:05 -Ty mrtvé pokládali
 • 00:06:09 tady na tu jižní stranu náměstí,
  kde jsou stromy, tak tam je kladli.
 • 00:06:14 Zraněné odnášeli do hotelu Jonáš.
 • 00:06:17 Kulečníkový stůl byl přeměněn
  na takový provizorní operační stůl,
 • 00:06:21 kde se jim poskytovala
  základní první pomoc.
 • 00:06:27 Takový určitý paradox je,
 • 00:06:29 že mezi těmi mrtvými
  byl i jediný lékař hrotovický.
 • 00:06:33 -Ten pan doktor, Orel se jmenoval,
  se šoférem jeli z Valče
 • 00:06:37 a přijeli tady na to náměstí,
  tady na tu stranu.
 • 00:06:41 A on vyšel z toho auta
  a zrovna ho to,
 • 00:06:44 i toho šoféra i jeho to.
 • 00:06:47 A ta paní, jeho manželka,
  byla lékařka, ale zubařka.
 • 00:06:51 No tak pro ni šli,
  aby ty raněný tady pomohla to.
 • 00:06:54 Tak ona šla.
 • 00:06:56 A představte si, když ona chodila
  kolem těch raněných
 • 00:07:00 a najednou zjistila,
  že tam leží manžel mrtvej.
 • 00:07:04 -Všude tekla krev jak na jatkách.
 • 00:07:07 Nejvíc tady byli lidi opření
  o ten hotel Jonáš.
 • 00:07:10 To bylo všecko od krve,
 • 00:07:13 jak ti lidi stáli,
  bavili se mezi sebou,
 • 00:07:15 když to padlo,
  tak oni prostřílení střepinama.
 • 00:07:22 Tak krev tekla.
 • 00:07:25 Jak na jatkách.
 • 00:07:27 -Můj otec, který vlastně říkal,
 • 00:07:31 já musím tam jít,
  přivítat se taky s Rudou armádou.
 • 00:07:35 A tak na cestě,
  on vlastně sem ani nedošel,
 • 00:07:38 tam byla spořitelna,
 • 00:07:41 tak u té spořitelny, u toho výkladu,
  dostal střepiny do těla.
 • 00:07:47 On na místě nezemřel,
  on byl raněný.
 • 00:07:50 Potom se shánělo po Hrotovicích
 • 00:07:53 jedno jediné auto,
  které tam snad bylo, nákladní,
 • 00:07:56 benzín aby byl
  a stloukaly se narychlo lavice,
 • 00:08:00 aby co nejvíc těch raněných
  tam naložili do toho auta
 • 00:08:05 a jeli potom do Ivančic,
  do nejbližší nemocnice.
 • 00:08:11 Bylo to hodně svízelný,
  protože místy
 • 00:08:14 nemohli jet po silnici,
  museli jet po polích
 • 00:08:18 a ti ranění
  teda hrozně museli trpět.
 • 00:08:24 -Složité to bylo určitě v tom,
  že vlastně ta fronta
 • 00:08:28 nebo ta vojska jezdila
  po té silnici
 • 00:08:31 a teď ti, co jeli do té nemocnice
  na těch povozech,
 • 00:08:34 tak vlastně jeli proti té koloně,
  tak zase vyprávěli,
 • 00:08:38 že prostě museli někde
  po polích jet chvílemi, vyhýbat se,
 • 00:08:42 aby se s těmi raněnými
  tam dostali,
 • 00:08:45 a spousta samozřejmě
  jich tam vypustila duši.
 • 00:08:49 -Tatínek vlastně druhý den
  v Ivančicích zemřel.
 • 00:08:57 -No a druhý den,
  to vám můžu odpřisáhnout,
 • 00:09:00 když tady jsme šli okolo,
 • 00:09:03 tak to bylo tak strašný ticho
  v těch Hrotovicích.
 • 00:09:06 Tady v těchto místech do dneška
  já to ticho snad nějak vnímám.
 • 00:09:16 -Někteří lidé
  si odnesli ty své mrtvé domů,
 • 00:09:21 měli je doma ty tři dny.
 • 00:09:23 A těch mrtvých
  bylo samozřejmě strašně,
 • 00:09:26 někdy i celá rodina tady zahynula,
 • 00:09:28 takže další mrtví byli "uskladněni"
  nebo položeni ve sklepě lihovaru
 • 00:09:33 a tam prostě čekali na ten pohřeb.
 • 00:09:35 -Jak jste jeli tady do Hrotovic,
  tam je pila.
 • 00:09:39 A oni tam teda ti dělníci
  dělali rakve.
 • 00:09:41 To víte, 114 rakví než se udělalo,
  to bylo klepání celou noc,
 • 00:09:47 z celého úterka na středu,
  ze středy na čtvrtek.
 • 00:09:50 -Ten pohřeb potom byl 11. května,
  odehrávalo se to pod širým nebem.
 • 00:09:57 Byli tady dva faráři,
  Slámka a Štorkán.
 • 00:10:00 Slámka byl katolický farář,
  Štorkán byl Církve československé,
 • 00:10:04 která tady byla poměrně silná
  v té době.
 • 00:10:10 -Hromadnej pohřeb,
  to teplo strašný,
 • 00:10:12 ti mrtví se rozkládali už.
 • 00:10:15 Hromadnej pohřeb byl u kostela,
  všecky věnce byly ze šeříku.
 • 00:10:22 A víte,
  já do dneška nemůžu cítit šeřík.
 • 00:10:25 Protože ten zápach z těch mrtvejch
  a ten šeřík do toho...
 • 00:10:31 Já prostě to nesnáším.
 • 00:10:34 Tak to bylo hrozný.
 • 00:10:42 -Tomu nejmladšímu občánkovi
  byly čtyři roky
 • 00:10:45 a tomu nejstaršímu bylo 68 let.
 • 00:10:48 S nimi tady zahynulo
  36 sovětských vojáků
 • 00:10:52 z toho čela té jejich kolony.
 • 00:10:57 A zahynul tady i jejich velitel,
 • 00:11:00 byl to plukovník Sacharov,
  který byl velitel té brigády.
 • 00:11:04 -U toho velitele ti vojáci,
  a byla tam mezi nima žena, vojanda,
 • 00:11:09 tak ti jako údajně velice naříkali,
  velice plakali,
 • 00:11:14 o toho velitele.
 • 00:11:17 -To byl konec války
  a toto se jim stalo.
 • 00:11:20 I ten generál, každý jich litoval,
  těch vojáků, těch Rusů.
 • 00:11:24 Ti za to taky nemohli,
  byli v neštěstí.
 • 00:11:28 To bylo,
  velice na ty se vzpomínalo.
 • 00:11:32 -Hrotovické neštěstí
  považovali svědci
 • 00:11:35 od samého začátku za omyl Sovětů.
 • 00:11:37 I místní kronikář
  celou událost takto zaznamenal.
 • 00:11:41 Když ale v době normalizace
 • 00:11:43 jeden sovětský důstojník
  při své návštěvě Československa
 • 00:11:47 poznal na dobové fotografii
  svého padlého druha,
 • 00:11:50 pravda musela ustoupit ideologii.
 • 00:11:52 A u toho zůstalo
  až do začátku 90. let,
 • 00:11:55 kdy se hrotovická kauza znovu
  a doufejme, že naposledy, otevřela.
 • 00:12:05 -Krátce po válce se to bralo
 • 00:12:07 jako taková ta daň
  za to osvobození,
 • 00:12:10 za jeden z četných válečných omylů,
 • 00:12:14 k nimž docházelo
  právě 8. a 9. května 1945
 • 00:12:17 na našem území na mnoha místech.
 • 00:12:21 -To ani říct nemůžu, že by byla
  hořkost nebo nějaká zloba.
 • 00:12:26 Protože každý to bral tak,
 • 00:12:28 že to je ve válce
  takovej určitej zmatek,
 • 00:12:31 prostě nedorozumění,
  to se lehko stane.
 • 00:12:35 -Sověti měli takový,
  použil bych klidně termín zlozvyk,
 • 00:12:40 poslat dopředu
  muže na koni nebo na motocyklu,
 • 00:12:43 v tom případě motocyklu
  se jedná o Hrotovice,
 • 00:12:47 jednoho jediného člověka,
 • 00:12:50 takže když si vezmete různé kroniky
  různých obcí v Čechách a na Moravě,
 • 00:12:55 tak se tam dozvíte,
 • 00:12:56 že tam přicválal na koni
  ruský průzkumník
 • 00:12:59 nebo přijel na motocyklu,
 • 00:13:01 a to byl ten věrozvěst
  toho osvobození.
 • 00:13:05 -Jak je zápis v kronice,
  že tak, jak bylo zvykem,
 • 00:13:08 že jezdili takoví signalizátoři
 • 00:13:11 nebo vojáci, kteří označovali
  přední okraj té fronty.
 • 00:13:15 A ten vojín,
  který jel před touhle kolonou,
 • 00:13:18 tady padl
  na té křižovatce u Slavětic.
 • 00:13:21 Čili ty rakety nestřílel.
 • 00:13:24 A ten letec, když letěl,
  viděl tady nějakou kolonu,
 • 00:13:28 samozřejmě z toho letadla
  nerozlišil,
 • 00:13:30 jestli to je německá nebo ruská,
 • 00:13:33 zvláště když ti Němci
  tady v blízkosti byli,
 • 00:13:36 u Myslibořic
  byla nějaká dělostřelecká baterie.
 • 00:13:39 -Takže ty sovětské jednotky,
 • 00:13:41 které přijely na náměstí Hrotovic
  a byly tam nadšeně uvítány,
 • 00:13:45 tak o tom nevědělo
  sovětské letectvo.
 • 00:13:48 Takže ve chvíli,
 • 00:13:50 kdy uviděli letci pod sebou
  jakýsi mumraj,
 • 00:13:53 tak to zcela špatně vyhodnotili
  a zaútočili na hrotovické náměstí.
 • 00:14:00 -Těch vojáků Rudé armády
  bylo asi 36.
 • 00:14:04 Ti jsou pochovaní
  ve společném hrobě.
 • 00:14:09 A generál Sacharov,
 • 00:14:11 který tomu velel vlastně,
  té armádě,
 • 00:14:15 tak vezli ho mrtvého na tanku
  až do Prahy.
 • 00:14:21 Protože oni si dali slib
  s dalším generálem.
 • 00:14:26 Nevím jeho jméno,
  to si nepamatuju.
 • 00:14:29 A prostě ti vojáci
  to brali tak,
 • 00:14:32 že ho musí živého mrtvého
  dovézt do té Prahy,
 • 00:14:36 aby se tam s tím kamarádem,
  generálem druhým, setkal.
 • 00:14:42 -Mnoho lidí zná takovou
  dost známou fotku z května 1945
 • 00:14:48 z dnešního náměstí Jana Palacha,
 • 00:14:51 tam bylo první pohřebiště
  sovětských vojáků
 • 00:14:54 padlých za pražské operace.
 • 00:14:58 A je tam fotografie
  pohřbívaného důstojníka,
 • 00:15:01 jak se nad ním sklání
  jedna vojačka Rudé armády.
 • 00:15:07 Ta fotografie obletěla svět
  a je k ní taková legenda,
 • 00:15:11 že padl v posledních
  vteřinách války.
 • 00:15:14 Protože ta fotka
  byla skutečně velice známá,
 • 00:15:18 tak si jí při své návštěvě
  Československa,
 • 00:15:21 tuším v roce 1970, všiml právě
  jeden z jeho bojových druhů.
 • 00:15:26 A říkal, to je přece Sacharov,
 • 00:15:29 to je Georgij Sacharov,
  ten nepadl v Praze.
 • 00:15:33 -A teď najednou se znova
  začala probouzet kauza Hrotovice.
 • 00:15:38 Takže ty normalizační orgány
  toho husákovského Československa
 • 00:15:44 začaly se této problematice
  znova věnovat a přišly s teorií,
 • 00:15:48 že všechny ty oběti
  na hrotovickém náměstí
 • 00:15:52 jsou obětí
  německé dělostřelecké palby
 • 00:15:55 ze vzdálenosti asi 6 kilometrů
  od Myslibořic.
 • 00:16:00 A tak vlastně tady už dochází
  k zjevnému falšování té historie.
 • 00:16:07 -Za režimu totalitního
  se nesmělo říkat,
 • 00:16:11 že by to shodili z letadla
  bombu Rusové,
 • 00:16:15 tak prostě byla verze,
  že to stříleli Němci od Myslibořic.
 • 00:16:24 Což teda se takhle celý roky
  věřilo anebo mluvilo
 • 00:16:28 a nikdo nesměl říct
  teda skutečnou pravdu.
 • 00:16:31 Jedno je jistý,
  že teda jsem slyšel od místních,
 • 00:16:35 že kdo řekl ve škole,
 • 00:16:37 že to udělali Rusi
  nebo z ruského letadla,
 • 00:16:40 tak dostal pětku.
 • 00:16:44 -Samozřejmě až v 90. letech
 • 00:16:46 bylo možné se bez emocí,
  bez politických tlaků,
 • 00:16:50 seriózně na kauzu Hrotovice
  podívat.
 • 00:16:53 Tam dochází potom
  k analýze těch událostí,
 • 00:16:56 můžou být vyslechnuti i ti svědci,
  kteří viděli to,
 • 00:16:59 co předtím nebylo chtěno
  být viděno.
 • 00:17:02 Takže tam se zjišťuje,
 • 00:17:05 že to skutečně byl
  útok sovětského letectva.
 • 00:17:08 A i to, že jsou tam někdy
  podsouvána nebo využívána fakta,
 • 00:17:12 že tohle je německý dělostřelecký
  granát nebo německá bomba,
 • 00:17:17 tak to potom
  někteří čeští historici
 • 00:17:20 pomocí ruských archivů
  snadno analyzovali,
 • 00:17:24 že sovětské letectvo používalo
  i německé bomby a podobně.
 • 00:17:29 -V první části v podstatě
  jednoznačně prokázali,
 • 00:17:33 že tady nevybuchl
  ten granát ráže 150 milimetrů.
 • 00:17:37 V další fázi toho vyšetřování
 • 00:17:39 zase na základě těch střepin
  a tak dále, zkoumání,
 • 00:17:45 se dospělo k závěru,
 • 00:17:47 že to mohla vybuchnout
  puma trofejní,
 • 00:17:50 kterou ti Rusové
  používali v letadlech.
 • 00:17:53 Ten základní dokument
  je ta kronika.
 • 00:17:56 A ta kronika je psána v době,
 • 00:17:59 kdy všichni u toho byli,
  všichni si to pamatovali.
 • 00:18:04 V té době by si kronikář netroufl
  napsat něco, co nebyla pravda.
 • 00:18:08 Protože to nebylo možné,
  to byl ten základní dokument.
 • 00:18:12 Ti lidi tady žili, žili s tím,
  že to bylo ruské letadlo.
 • 00:18:16 A v podstatě vadilo akorát to,
  že se ta tragédie stala,
 • 00:18:20 ale ne že to bylo ruské letadlo.
 • 00:18:23 -8. a 9. května 1945
  bylo letecky napadeno
 • 00:18:26 nejméně 60 lokalit
  v Čechách a na Moravě.
 • 00:18:33 A ty ztráty byly dost vysoké.
 • 00:18:38 Jako minimální se uvažuje
  o 1300 obětech
 • 00:18:42 z řad českého obyvatelstva
  civilního,
 • 00:18:45 ale i těch ustupujících Němců,
  ale myslím, že jich bude ještě víc.
 • 00:18:53 -Den po tragédii v Hrotovicích
  vyvrcholila aktivita Rudé armády
 • 00:18:57 v českých zemích.
 • 00:18:59 9. května vjely sovětské tanky
  od severozápadu do Prahy.
 • 00:19:03 Část vojáků pokračovala tentýž den
  směrem na jihovýchod
 • 00:19:06 a došlo k jedné z posledních
  strategických operací.
 • 00:19:10 U Benešova se spojily jednotky
  1. a 2. ukrajinského frontu.
 • 00:19:14 Na místě tohoto setkání
  byl hned po válce vztyčen pomník.
 • 00:19:18 O jeho důstojnou podobu
  se dnes stará, mimo jiné,
 • 00:19:21 i ruský podnikatel
  Viktor Kornienko.
 • 00:19:26 -Teď se nacházíme
  u obce Dobříčkov
 • 00:19:29 na silnici
  mezi Benešovem a Vlašimí.
 • 00:19:32 A za námi je pomník,
  který zde byl postaven v roce 1945,
 • 00:19:38 tedy ne v této konkrétní podobě,
 • 00:19:41 ale to místo jako památeční
  bylo vybráno už právě v roce 1945.
 • 00:19:45 -Když byl postavený,
  tak tam byla daná pamětní deska
 • 00:19:49 a na ní byl nápis:
 • 00:19:51 "Zde došlo k setkání armád
  1. ukrajinského frontu
 • 00:19:55 sovětské armády I. S. Koněva
 • 00:19:59 s vojáky 2. ukrajinského frontu
  maršála Malinovského."
 • 00:20:03 9. května 1945
  při osvobozování Prahy.
 • 00:20:08 -Z východních Čech sem směřovala
  velká skupina Schörnerovy armády,
 • 00:20:12 ta vojska Střed,
  která se snažila probít
 • 00:20:16 v těch posledních dnech války
  do amerického zajetí.
 • 00:20:19 Vojska 1. ukrajinského frontu,
  která osvobozovala Prahu,
 • 00:20:24 vlastně pokračovala velmi rychle
  z Prahy potom směrem na jih,
 • 00:20:28 právě na Benešov.
 • 00:20:30 A z východu, od Jihlavy,
  v několika směrech postupovaly
 • 00:20:34 jednotky 2. ukrajinského frontu.
 • 00:20:37 A ta dvě vojska
  se měla setkat tady,
 • 00:20:40 tady uzavřela jakoby tu cestu
  těm jednotkám wehrmachtu
 • 00:20:44 dál na západ.
 • 00:20:46 Ta prvotní podoba byla vlastně
  vystavěna hned v tom roce 1945,
 • 00:20:50 a byla to velká dřevěná slavobrána.
 • 00:20:53 Tu tady měla postavit
  ještě vojska Rudé armády.
 • 00:20:56 -Zřejmě to stavěli z mokrého dřeva,
  protože suché asi neměli,
 • 00:21:01 tak byl z mokrého dřeva postavený
  a on brzo shnil.
 • 00:21:04 Takže oni v roce 1954
  tu slavobránu museli nechat shodit.
 • 00:21:09 V 50. letech
  tam byl postavený památník,
 • 00:21:12 který je tam vlastně
  v současné době.
 • 00:21:17 -Dokonce jeho součástí potom byl
  i po jistou dobu tank T34,
 • 00:21:21 který stál na tom žulovém podstavci
  vedle pomníku.
 • 00:21:25 -Pro ty mladé kluky
  to bylo eldorádo.
 • 00:21:29 Ten tank byl otevřený,
  tam se do toho mohlo vlézt.
 • 00:21:34 To byli kluci z Dobříčkova,
  ze Struhařova,
 • 00:21:37 ti tam do něj vlezli.
 • 00:21:39 Nějakým záhadným způsobem
  ho odbrzdili a tank se rozjel.
 • 00:21:43 Sjel teda jenom z toho podstavce.
 • 00:21:45 Takže pak to nějak vyšetřovali,
  ale nějak se to utlumilo.
 • 00:21:49 Pak ten poklop i to všechno
  zavařili,
 • 00:21:51 aby už do toho nikdo nevlezl.
 • 00:21:55 -V každém okrese bylo nutno
  nějakým způsobem symbolizovat
 • 00:21:58 vstup Rudé armády,
  to že Rudá armáda tam prostě byla.
 • 00:22:02 Myslím si, že to mohlo mít
  stejně tak strategický
 • 00:22:05 jako symbolický význam.
 • 00:22:07 -Mělo tam ještě stát dělo,
  ale to už se nikdy neuskutečnilo,
 • 00:22:11 to tam nebylo.
 • 00:22:13 V 70. letech byly větší plány,
  počítalo se s tím,
 • 00:22:16 že se udělá nový památník.
 • 00:22:18 Mělo to být posunuté
  kousek dál k lesu,
 • 00:22:21 měla tam být příjezdová cesta,
  aby se tam mohla konat shromáždění,
 • 00:22:25 aby se tam vešlo víc lidu.
 • 00:22:27 "Náklad bude činit 1 875 000 Kčs.
 • 00:22:30 Stavbu zajistit v akci "Z"
  za spoluúčasti občanů a armády."
 • 00:22:34 A to už se neuskutečnilo,
  akorát tam zůstal ten tank.
 • 00:22:37 -Ten tank byl potom po roce 1989,
  na začátku 90. let, byl odstraněn.
 • 00:22:47 -Podnikám v Čechách delší čas.
 • 00:22:52 Shodou okolností bydlím nedaleko
  od toho pomníku, v Milovanicích.
 • 00:22:56 Vedle památníku,
  když jsem v Čechách,
 • 00:22:59 projíždím každý den ráno a večer.
 • 00:23:02 Chyběly tam věci, které dříve byly,
  byl tam tank a hvězda.
 • 00:23:07 Tank, to je na mě těžký,
  sehnat tank a dát na místo.
 • 00:23:11 Ale hvězdu zadal, vyrobili ji,
  trvalo to nějaký čas,
 • 00:23:15 no a tu hvězdu jsme dali.
 • 00:23:18 Já snažil jenom vrátit
  do původní podoby památník.
 • 00:23:24 Kvůli tomu tu hvězdu tam dal.
 • 00:23:27 No a jsem Rus,
  tak mě to hřeje srdce,
 • 00:23:30 že i daleko od domu
  můžu něco udělat příjemného,
 • 00:23:34 zůstane stopa i po mně.
 • 00:23:40 -Rudá armáda v podstatě
  to místo obsadila jako první,
 • 00:23:46 ona to místo osvobodila.
 • 00:23:48 Proto si myslím,
  že ten symbol je namístě.
 • 00:23:51 Nemůžeme to brát
  jako symbol komunismu
 • 00:23:54 nebo snad nějakých současných
  peripetií kolem putinovského Ruska.
 • 00:23:59 -Bude nová pamětní deska,
  no tank ne, tank nechtějí lidi,
 • 00:24:03 protože to vyvolává vzpomínky jiné.
 • 00:24:07 Bohužel.
  Zase historie, nepřepsatelná.
 • 00:24:13 -Myslím si, že to místo
  může být symbolické jak s tankem,
 • 00:24:17 tak bez tanku.
 • 00:24:19 Osobně prostě nemám žádný problém
  ani s tou rudou hvězdou
 • 00:24:23 ani s tím tankem.
 • 00:24:26 -Podle mě lidi položili
  desítky milionů životů.
 • 00:24:32 Teď je ovzduší zase takové napjaté.
 • 00:24:37 Chci, aby se to nezopakovalo,
  v žádném případě.
 • 00:24:42 Protože to, co může být nadále,
  to už po nás nezbude nic,
 • 00:24:46 ani památník.
 • 00:24:49 -To byly další příběhy z doby,
  kdy u nás končila válka.
 • 00:24:53 Mějte se hezky
  a za týden zase na viděnou.
 • 00:24:58 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2015

Související