iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2019
21:00 na ČT24

1 2 3 4 5

16 hlasů
55719
zhlédnutí

Fokus Václava Moravce

Moc jídla

Co jíme a proč? Které potraviny jsou zdravé, které jsou bio a které škodí? A proč většinu jídla vyhazujeme do koše? Hosté: chemik Petr Klusoň, odbornice na bezpečnost potravin Jana Hajšlová, lékař Jan Vojáček, ekologický zemědělec Martin Hutař, odborník na potravinový odpad Adam Podhola a šéfkuchařka Jana Bilíková

120 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Fokus Václava Moravce

 • 00:00:00 Jaká je moc jídla?
 • 00:00:02 Je to fenomén dnešní doby.
 • 00:00:06 Jíst budeme vždy.
 • 00:00:08 Co jíme, co nám prospívá
  a co nás ničí?
 • 00:00:11 Všechno je otázka míry.
 • 00:00:13 Pokud se budou každý den stravovat
  od rána do večera lze pečivem,
 • 00:00:16 tak to nebude zdravé.
 • 00:00:23 Vědci varují před průmyslově
  zpracovanými potravinami jako
 • 00:00:26 je mražená pizza.
 • 00:00:34 Biopotraviny si začínají
  nacházet cestu na stůl Čechů.
 • 00:00:42 Celkem představují biopotraviny
  necelé jedno % ze všech
 • 00:00:45 spotřebovaných potravin u nás.
 • 00:00:46 Kupuje se jich stále více.
 • 00:00:49 Když jej jídla málo a kdy jeho moc?
 • 00:00:52 Tři a půl 1000 porcí
  ne snědeného jídla.
 • 00:00:57 Od listopadu si v Brně lidé mohou
  koupit neprodané jídlo z restaurací
 • 00:01:00 a kaváren za zlomek původní ceny.
 • 00:01:03 Začíná 43. díl měsíčníku
  Fokus Václava Moravce.
 • 00:01:08 Tentokrát na téma Moc jídla.
 • 00:01:29 Dobrou chuť pokud právě večeříte,
 • 00:01:31 sedmé místo v žebříčku
  na světě pro ČR.
 • 00:01:35 V žebříčku nejvíce obézních
  obyvatel na světě.
 • 00:01:39 Podle dat Světové zdravotnické
  organizace je v první Turecku
 • 00:01:43 obézní celá třetina populace.
 • 00:01:46 Druhá se umístila Malta
  a třetí Velká Británie.
 • 00:01:49 Paradoxně zároveň na planetě
  přibývá lidí trpících podvýživou.
 • 00:01:55 Podle OSN už jde o 827 milionů
  lidí.
 • 00:02:00 To je více než součet
  obyvatel Evropy a Austrálie.
 • 00:02:03 Jídlo je důležité a má nad námi
  v velkou moc.
 • 00:02:09 Co jíme, jak víme,
  kolik toho sníme,
 • 00:02:13 tak o tom bude řeč v dnešním
  Focusu.
 • 00:02:16 Dobrý večer vám divákům
  ČT 24 a také dobrý večer publiku
 • 00:02:21 tady na statku mezi
  Litoměřicemi a Českou Lípou.
 • 00:02:28 Naše pozvání přijali studenti
  a pedagogové gymnázia Josefa
 • 00:02:32 Jungmanna z Litoměřic a také
  farmářky a farmáři z Asociace
 • 00:02:36 soukromého zemědělství.
 • 00:02:37 Dobrý večer vám všem.
 • 00:02:38 Vítejte ve Focusu.
 • 00:02:56 První kapitolu dnešního Focusu
  otevírají za doprovodu Saniho
 • 00:03:00 a jeho štěkotu,
 • 00:03:01 který je vlastně vlastníkem
  a hlídačem tady na farmě,
 • 00:03:08 tak první kapitolu otevírají
  odbornice na bezpečnost
 • 00:03:11 potravin prof.
 • 00:03:19 Jana Hajšlová.
 • 00:03:20 A mé pozvání přijal chemik doc.
 • 00:03:21 Petr Klusoň, který působí v ústavu
  chemických procesů Akademie věd ČR.
 • 00:03:26 A také na přírodovědecké fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze.
 • 00:03:29 Dobrý večer.
 • 00:03:30 Dobrý večer.
 • 00:03:32 Paní profesorko.
 • 00:03:33 Hned na úvod provokativní otázka.
 • 00:03:36 Můžeme se obejít bez chemie
  v potravinách?
 • 00:03:39 Já musím provokativně odpovědět.
 • 00:03:42 Možná zklamu.
 • 00:03:43 Ale nemůžeme.
 • 00:03:44 Za prvé ta chemie,
 • 00:03:45 tak potraviny sami jsou
  spousta chemických molekul,
 • 00:03:48 takže to je takový první základní.
 • 00:03:51 Ale ta otázka zněla spíše na takové
  ty látky, které tam nepatří.
 • 00:03:54 Jako například
  pesticidy a herbicidy.
 • 00:03:57 Hormony atd.
 • 00:04:00 Bez nich se můžeme obejít?
 • 00:04:01 V té vzdálenější optimistické
  budoucnosti asi ano.
 • 00:04:04 V té kratší budoucnosti
  dost obtížně.
 • 00:04:08 Pořád říkají statistiky.
 • 00:04:10 Říkám to nerada,
 • 00:04:11 ale třeba aplikace pesticidů v těch
  rozvojových zemích nebo
 • 00:04:14 v podmínkách kde mají ty škůdce,
  tak stále používají pesticidy.
 • 00:04:23 Potom tam jsou třeba éčka
  a prostředky pro léčení zvířat,
 • 00:04:26 které mohou přejít
  do našich potravin.
 • 00:04:31 Je to komplikovaná situace.
 • 00:04:33 Ale možná k tomu ještě dospějeme.
 • 00:04:36 Zlepšuje se to a blýská
  se na lepší časy.,
 • 00:04:39 Máme jich množství pod kontrolou?
 • 00:04:42 Definitivně.
 • 00:04:44 To ano.
 • 00:04:49 Přestože se stále objevují látky,
 • 00:04:51 které se zjeví a historie
  je zatím neznala.
 • 00:04:55 Když se dívám na statistiku,
  tak tam může trochu klamat.
 • 00:04:59 Vidíme,
 • 00:05:00 že ta čísla zjišťovaných problémů
  bezpečnosti potravin rostou.
 • 00:05:05 Ale není to proto,
  že se to zhoršuje.
 • 00:05:08 Je to paradoxně o tom,
 • 00:05:09 že více látek sledujeme
  a máme lepší postupy.
 • 00:05:13 A vlastně každý ten nález znamená
  zpětnou vazbu a nějaké opatření,
 • 00:05:17 které by mělo vést k tomu,
  aby se to neopakovalo,
 • 00:05:20 nebo se to alespoň zlepšilo.
 • 00:05:23 Nekomplikujeme se to například
  dovozem jablek z Argentiny,
 • 00:05:27 která procházejí ta jablka
  až 35 postřiky,
 • 00:05:32 takže té chemie je v tom ovoci
  a zelenině moc?
 • 00:05:36 Bezpochyby.
 • 00:05:39 K tomuto se možná dostaneme.
 • 00:05:41 Máme řadu potravin,
 • 00:05:42 které jsou z hlediska těch
  kontaminujících látek
 • 00:05:45 naprosto bezpečné.
 • 00:05:46 Nejsou tam žádné limity,
  které by byly překročené.
 • 00:05:49 Ale ty potraviny jsou
  extrémně toxické.
 • 00:05:53 Dnes je třeba velice moderní
  pít kávu z takových těch kapslí.
 • 00:05:59 Představme si, že v té kapsli máme
  vynikající kvalitní voňavou kávu,
 • 00:06:04 která bezpochyby může
  být třeba bio produkce.
 • 00:06:10 Ale je tam sedm g kávy.
 • 00:06:13 Transportujeme to v pěti
  gramech hliníku.
 • 00:06:17 Těžba to hliníku,
  metalurgie hliníku,
 • 00:06:20 z hlediska životního
  prostředí to jsou katastrofy.
 • 00:06:22 Z hlediska energie také katastrofy.
 • 00:06:24 Vezměme si, že budeme
  mít pracoviště,
 • 00:06:28 kde bude 200 lidí v nějakém
  otevřeném prostoru a budou
 • 00:06:33 pít tři kávy denně.
 • 00:06:34 A budeme to násobit.
 • 00:06:36 Takových kanceláří
  bude v Praze 1000.
 • 00:06:39 Dostáváme se k desítkám
  1000 tun za hlavní město Prahu.
 • 00:06:44 Podívejme se na to globálně.
 • 00:06:45 Tyto potraviny, tak vezmete
  globálního herce,
 • 00:06:48 který je charismatický prošedivělý
  a uděláte tomu reklamu zblbnete.
 • 00:07:01 Všichni jsme tu reklamu se Georgem
  Cloonym viděli.
 • 00:07:20 Dobře.
 • 00:07:21 Bezpochyby se to zlepšuje.
 • 00:07:24 Zároveň zabředáme do takových věcí,
  které jsou vlastně katastrofální.
 • 00:07:28 Na jaké potraviny, když se vrátím
  ke svému příměru s jablkem,
 • 00:07:33 tak na jaké potraviny z hlediska
  zbytečné kontaminace si máme
 • 00:07:37 dát pozor?
 • 00:07:39 Těch je spousta.
 • 00:07:41 Když jste se dotkl třeba
  toho importovaného ovoce.
 • 00:07:45 Přijde maminka nebo babička v lednu
  do samoobsluhy a vidí,
 • 00:07:49 že tam je hroznové víno.
 • 00:07:51 To stojí 190 korun za kg.
 • 00:07:54 Tak si řekne, rád bych udělala
  doma dětem radost ale nekoupím to.
 • 00:07:58 Přijde
  tam za tři dny a tak ho koupí
 • 00:08:00 protože už stojí 90.
 • 00:08:03 Když ho přinese domů,
 • 00:08:04 tak pod lupou by zjistila
  že tam jsou hnědé malé tečky.
 • 00:08:11 Oni to snědí, protože to není
  evidentně plesnivé.
 • 00:08:17 Ale je to potravina,
 • 00:08:18 která se sem v lednu přivezla třeba
  z Kapského Města nebo z Chile,
 • 00:08:23 aby se dostala k tomu zákazníkovi
  a tak byla extrémně ošetřená.
 • 00:08:26 Opravdu těch 35 postřiků,
  tak to není žádná výjimka.
 • 00:08:31 To je standard.
 • 00:08:32 Vezměte si, že zároveň
  se transportuje plíseň,
 • 00:08:35 která třeba tady žije také.
 • 00:08:37 Vzhledem k tomu,
 • 00:08:38 že se vyvinula v nějakých úplně
  jiných podmínkách klimatických,
 • 00:08:41 tak produkuje jiné spektrum toxinů.
 • 00:08:45 A to je zase pro ten organismus
  vlastně katastrofa.
 • 00:08:48 Dochází ke kontaminaci potravin
  z vnějších i vnitřních zdrojů.
 • 00:08:52 Něco si postříkáme.
 • 00:08:56 Používat ten zdravý rozum.
 • 00:08:59 Já to používám velice často.
 • 00:09:01 Taková ta pohádka o tom o těch
  12 měsíčkách.
 • 00:09:06 Ta zlá macecha vyhnala Marušku
  aby nasbírala v lednu jahody.
 • 00:09:11 A co všechno se tam muselo stát.
 • 00:09:13 Ale my jsme v pozici té zlé macechy
  a vyháníme někoho,
 • 00:09:17 abychom měli jahody.
 • 00:09:19 A potom ještě nadáváme,
 • 00:09:20 že v prosinci jsou
  jako z polystyrénu.
 • 00:09:25 Já to tak stouply z ní špatně
  nevidím.
 • 00:09:29 Ty fungicidy na těch hroznech
  jim možná nedovolí ani růst.
 • 00:09:32 Ale je pravda, že ty koktejly.
 • 00:09:36 Přesně toto slovo bychom použili.
 • 00:09:37 Ty koktejly třeba v čajích,
 • 00:09:40 nebo mnou často kritizovaných
  potravních doplňcích jsou hrozivé.
 • 00:09:47 Já vidím také velký problém v tom,
 • 00:09:49 že současná legislativa
  neumožňuje v případě
 • 00:09:52 třeba 20 nebo 30 pesticidů
  revidují co prokážeme,
 • 00:09:56 že pokud jsou pod hygienickým
  limitem a jsou přesto ve velkém
 • 00:10:03 množství a někdy mají stejný
  mechanismus účinku a legislativa
 • 00:10:06 neumožní takový výrobek
  stáhnout z trhu.
 • 00:10:09 Chápu to správně,
 • 00:10:11 že když jich je 35 a minimální
  množství tak je to koktejl,
 • 00:10:17 který zákonodárně je v pořádku.
 • 00:10:21 Zatím.
 • 00:10:22 Ale pro zdraví člověka
  je to velký otazník.
 • 00:10:25 Netroufám si říct,
  jaký to má dopad.
 • 00:10:29 Ale uvedu příklad látky,
  které se používaly v Sýrii,
 • 00:10:33 jako bojové chemické látky.
 • 00:10:36 Od nich jsou odvozené dnešní
  pesticidy a některé insekticidy.
 • 00:10:39 Jsou to organofosfáty.
 • 00:10:48 Přestože jsou v těch malých
  množstvích, tak se to načítá.
 • 00:10:58 Ale ten výzkum se na to zaměřuje.
 • 00:11:00 Horší je, jak to udělat
  mezi těmi firmami,
 • 00:11:04 aby ten výzkum byl harmonizovaný
  a skončil v nějakém
 • 00:11:09 finální opatření.
 • 00:11:10 Pane docente?
 • 00:11:11 Je zajímavé porovnání
  farmaceutického
 • 00:11:13 a potravinářského průmyslu.
 • 00:11:15 Paní prof. říkal, že to je koktejl.
 • 00:11:19 To sedí.
 • 00:11:20 Když dostaneme na recept nějakou
  chemickou látku a přípravek,
 • 00:11:24 tak máme jistotu,
 • 00:11:25 že ta látka a to individuum protože
  tam je ta čistá látka s vysokou
 • 00:11:31 čistotou,
 • 00:11:32 takže byla třeba 20 let testována
  než se dostala k pacientovi.
 • 00:11:36 A není nebezpečí, že by tam byla
  směs čehosi.
 • 00:11:41 Pokud to není z internetu.
 • 00:11:42 Tak nemáme nebezpečí,
  že by to spolu interagovalo.
 • 00:11:44 Tady máme 35 látek které tam přišly
  v různých fázích vývoje růstu
 • 00:11:53 té potraviny a nevíme
  nic o tom jak ty látky
 • 00:11:57 spolu interagují.
 • 00:11:58 To je další velice neznámá věc.
 • 00:12:00 Jak je to s čistotou těch látek.
 • 00:12:02 Léčivo se produkuje s maximální
  čistotou.
 • 00:12:08 Tady zdali ty pesticidy
  byly použity 70 %,
 • 00:12:12 tak co byl ten zbytek?
 • 00:12:15 A to ještě mohou být falšovány
  ty pesticidy.
 • 00:12:20 Blíží se čas změny paní profesorko?
 • 00:12:24 Když jste zmiňovala že zatím
  to v zákonech není ošetřeno.
 • 00:12:29 Existuje evropský úřad
  pro bezpečnost potravin.
 • 00:12:33 Ten sdružuje expertní týmy
  z různých zemí a všechny tyto
 • 00:12:38 otázky,
 • 00:12:39 které mají ve svém důsledku
  směřovat k ochraně konzumentů
 • 00:12:43 a lidské populace, tak tyto žhavé
  otázky jsou předmětem řešení.
 • 00:12:49 Totéž se vlastně týká také těch
  koktejlů různých chemikálií,
 • 00:12:53 kdy se hledají nějaká nová
  pravidla, která by je omezovala.
 • 00:12:58 Kdy se přehodnocují třeba éčka.
 • 00:13:02 To je problém, který
  řada lidí citlivě vnímá.
 • 00:13:07 Tam třeba platí taková
  zajímavá tendence, která říká,
 • 00:13:12 že všechna éčka a potravní aditiva,
 • 00:13:18 která do roku 2009 nebyla důkladně
  hodnocena se musí přehodnotit
 • 00:13:24 a dokonce se třeba
  úřady zmiňují o tom,
 • 00:13:26 že odstraní z toho seznamu látek,
  nejsou, tedy které jsou povoleny.
 • 00:13:35 Takže máme více éčka pod kontrolou
  než pesticidy?
 • 00:13:41 Ano.
 • 00:13:42 Ale u těch pesticidů,
 • 00:13:44 tak kolikrát vidíme v evropský
  potravinách látky,
 • 00:13:48 které u nás nejsou registrovány,
  ale přijdou z rozvojových zemí,
 • 00:13:51 kde se používají ilegálně.
 • 00:13:58 Nás ta problematika
  zaměstnává na plný úvazek.
 • 00:14:05 Otravy z potravy nejsou nic nového.
 • 00:14:08 Členění jedů v historii sleduje
  vcelku přesně přírodní zdroje
 • 00:14:12 rostlinné i živočišné.
 • 00:14:15 Plísně, houby, bakterie
  a anorganické látky.
 • 00:14:20 Například secese si libovala
  v pastelových barvách.
 • 00:14:23 Týkalo se to také cukrářských
  výrobků hlavně dortů.
 • 00:14:27 Šlehačka a krémy se dobarvili
  anorganickou solí.
 • 00:14:30 Většina z nich byla jedovatých.
 • 00:14:34 Takže ony pobledle dámy
  na Muchových plakátech nejspíše
 • 00:14:38 trpěli chronickou otravu.
 • 00:14:44 Řím a olověné ampule.
 • 00:14:52 Ve starověkém Římu kdo neměl
  doma baterii olověných amfor,
 • 00:14:57 nebyl módní.
 • 00:15:03 Druhá polovina 19. století.
 • 00:15:05 Francie, absint a v něm obsažené
  toxické terpeny,
 • 00:15:11 které zcela ovlivnily
  jednu epochu a generaci.
 • 00:15:24 Mezi velkými jmény bychom
  našli hodně absintistů.
 • 00:15:28 Lidí, kteří trávili
  dobrovolně sami sebe.
 • 00:15:42 Pane docente, byly to pouze
  zmiňované terpeny v absintu,
 • 00:15:45 které způsobovaly otravu?
 • 00:15:48 Nebo také další látky?
 • 00:15:52 Absint je především
  velice silný alkohol.
 • 00:15:57 Ale to je neuvěřitelný fenomén.
 • 00:15:59 Já nevím, kolik na to máme času.
 • 00:16:01 Je to běžně přednáším hodinu.
 • 00:16:04 Tolik nemáme.
 • 00:16:06 Je to opravdu fenomén.
 • 00:16:10 Tam jsou neurotoxiny.
 • 00:16:21 Staré germánské kmeny používali
  před bojem jakýsi odvar z peliňku,
 • 00:16:29 kterému říkali weramut.
 • 00:16:32 Tedy válečná odvaha.
 • 00:16:36 Pijete to?
 • 00:16:38 Nepil.
 • 00:16:39 Je to Vermut.
 • 00:16:49 Já nejsem bojovný.
 • 00:16:50 Vždyť mě znáte.
 • 00:16:51 Já jsem věděl, že na absint
  se dostane řeč.
 • 00:16:55 Zapsal jsem si tady z nového
  zákona z Knihy zjevení.
 • 00:17:00 Zatroubil třetí anděl a zřítila
  se z nebe veliká hvězda hořící
 • 00:17:05 jako pochodeň.
 • 00:17:06 Padla na třetinu řeka prameny vod.
 • 00:17:08 Jméno té hvězdy je pelyněk.
 • 00:17:11 Třetina vod se změnila v pelyněk
  a množství lidí zemřelo v těch vod,
 • 00:17:16 protože byli otráveni.
 • 00:17:17 To je nový zákon.
 • 00:17:19 Ve Starém zákoně se o peliňku
  hovoří také.
 • 00:17:25 Ale pane docente.
 • 00:17:27 Dnes už absint se piloem nenajdete.
 • 00:17:30 My to certifikujeme.
 • 00:17:32 Já tedy nechápu,
 • 00:17:33 kdo může mít v oblibě
  tak extra silný alkohol.
 • 00:17:36 Ale ono se to exportuje
  do Kanady a Británie.
 • 00:17:39 Já jsem viděla lidi, kteří
  ho v Anglii konzumovali.
 • 00:17:50 Je norma od roku 92.
 • 00:17:53 35 mg na l.
 • 00:17:56 To je relativně nízké.
 • 00:17:58 Jak poslouchám tu vaši
  chemickou rozpravu,
 • 00:18:00 do které bych nerad vstupoval.
 • 00:18:04 Záleží tedy na množství ukáže
  látky, pokud jí prohlásíme za jed?
 • 00:18:10 Všechny látky jsou toxické,
  záleží na množství.
 • 00:18:18 I voda?
 • 00:18:24 To se psal rok 14 93 a v Německu
  se narodil Teofrastus.
 • 00:18:41 Známe ho jako
  Paraceslus a ten řekl,
 • 00:18:44 že jakákoliv látka může
  být prospěšná anebo neprospěšná,
 • 00:18:48 ale záleží na množství.
 • 00:18:59 Je tady také botulotoxin,
  který se používá v neurologii,
 • 00:19:03 na vyhlazování vrásek.
 • 00:19:06 Člověka zabije pár mg.
 • 00:19:08 To je nejhorší jed,
  který vůbec máme.
 • 00:19:10 Je rozhodně prospěšný.
 • 00:19:12 Zároveň voda,
 • 00:19:13 kdyby nás tady na tom statku
  nechali tři nebo čtyři dny a nedali
 • 00:19:17 nám nic k jídlu a neměli bychom
  žádný paralelní přísun iontů
 • 00:19:21 a dostávali bychom pouze
  destilovanou vodu,
 • 00:19:25 tak určitě zemřeme.
 • 00:19:26 Jaká byla znalost jedů v minulosti?
 • 00:19:29 Napsal jste knížku Jedová stopa.
 • 00:19:34 Já si myslím, že ta znalost
  těch jedů je naprosto pradávná.
 • 00:19:39 Máme o tom spoustu
  a spoustu důkazů.
 • 00:19:42 Teď přemýšlím, který bych použil.
 • 00:19:44 Třeba v názvu rostlin.
 • 00:19:49 Nejjedovatější evropská rostlina
  se jmenuje Oměj Šalamounek.
 • 00:20:02 Když bychom si před třeba Ovidia
  tak Herakles dostal spoustu
 • 00:20:05 takových divných úkolů.
 • 00:20:07 On to plnila docela mu to šlo.
 • 00:20:13 Jeden z úkolů bylo, aby z podsvětí
  převedl trojhlavého psa.
 • 00:20:18 Jemu se to podařilo.
 • 00:20:19 Vyvlekl toho psa do místa, které
  u Černého moře se jmenuje Akonay.
 • 00:20:29 A ten pes oslepen slunečním
  světlem začal dávit.
 • 00:20:33 Kam dopadla jedovatá slina,
  vzešla rostlina Akonitos.
 • 00:20:39 Takže lidé museli vědět,
  že ta rostlina je velice jedovatá,
 • 00:20:42 když to lidé asociovali
  s tím podzimním psem.
 • 00:20:52 Současné jedy, které vznikají
  při práci s potravinami.
 • 00:20:57 To je zajímavé.
 • 00:20:58 Doteď jsme hovořili o těch
  externích jako jsou pesticidy,
 • 00:21:02 hormony atd.
 • 00:21:03 To je dejme tomu z vnějšího světa.
 • 00:21:12 Když si budete dělat toust.
 • 00:21:13 Když si bílý chléb dáte do toustu
  a chcete aby to bylo křupavé
 • 00:21:18 a takové hnědé, tak si vytvoříte
  akrylamid.
 • 00:21:23 Poprvé jsme četli v roce
  2000 karcinogen.
 • 00:21:29 Byly to švédští vědci, kteří
  přišli s tímto objevem.
 • 00:21:33 Hrozně jsme se divili, že tato
  malinká molekula nám unikla.
 • 00:21:36 Díváme se velice podrobně
  na složení potravin.
 • 00:21:39 A dnes vidíme, že ta látka vlastně
  byla v potravinách odpradávna.
 • 00:21:44 Ale průmysl, nebo vědecká
  komunita a průmysl,
 • 00:21:48 když zjistili toxikologové,
 • 00:21:50 když je informovali o toxických
  efektech akrylamidu,
 • 00:21:53 což je karcinogenní
  látka hlavně glycinamid,
 • 00:21:57 který reaguje se DNA a má řadu
  negativních efektů.
 • 00:22:05 Průmysl ve spolupráci s vědeckou
  komunitou přemýšlel o tom,
 • 00:22:12 jak zabránit vzniku té látky.
 • 00:22:14 První co se musí najít
  jsou prekurzory.
 • 00:22:16 Látky ze kterých vzniká.
 • 00:22:18 Je to něco tak obyčejného jako
  glukóza a jednoduché sacharidy.
 • 00:22:24 Plus aminokyselina asparagin.
 • 00:22:27 Pro nás pro ne chemiky.
 • 00:22:29 Abychom se vrátili k tomu toustu.
 • 00:22:33 Je možné si dát toust a přitom
  nemít tu látku?
 • 00:22:37 Ne.
 • 00:22:38 Takže si nedávat tousty.
 • 00:22:45 Všechno se musí dělat s mírou.
 • 00:22:47 Samozřejmě existují
  kompenzační mechanismy,
 • 00:22:51 které zase ty toxické látky svým
  způsobem prostě za kufru jí.
 • 00:22:56 Když si toust uděláte do barvy
  nanejvýš zlatavé,
 • 00:23:02 tak toho akrylamid je tak málo,
  že to nebezpečí není vysoké.
 • 00:23:09 Když je to hnědé,
  tak je tam nebezpečí větší.
 • 00:23:12 Další aktuální téma
  pro vás pro vědce je palmový olej.
 • 00:23:16 Je.
 • 00:23:17 Ten je často předmětem diskuzí
  a kritiky z tohoto ohledu.
 • 00:23:22 Já osobně, když kupuji nějakou
  potravinu, tak se dívám,
 • 00:23:26 zdali tam není palmový olej.
 • 00:23:28 Pokud tam je, tak sáhnu po té,
  kde to není deklarované.
 • 00:23:32 Protože na obalech to vždy
  musí být uvedeno.
 • 00:23:35 Uvedu důvody.
 • 00:23:36 Palmový olej sám o sobě
  složení příliš není dobré.
 • 00:23:40 Má asi tak 50 % nasycených
  mastných kyselin.
 • 00:23:43 Ty souvisejí s aterosklerózou
  a dalšími problémy.
 • 00:23:47 To je první to vlastně složení.
 • 00:23:50 Na druhé straně to je strukturní
  tuk a je těžké to nahradit.
 • 00:23:55 Takové výrobky, jako jsou polevy,
 • 00:23:59 zmrzliny a řada
  dalších potřebují tuk,
 • 00:24:02 který za normální teploty je pevný
  anebo v tom tuhém skupenství.
 • 00:24:08 Takže ten palmový tuk existuje,
 • 00:24:10 ale naštěstí dnes už se doplňuje
  jinými oleji s takovým
 • 00:24:13 příznivějším složením.
 • 00:24:15 Je tam jedna zajímavá věc.
 • 00:24:17 Dokonce na VŠCHT jsem si jako
  studentka podílela na výzkumu,
 • 00:24:24 kdy jsme objevili látky,
 • 00:24:26 které jsou v tucích dnes
  považovány za velice škodlivé.
 • 00:24:30 A především v tom palmovém oleji.
 • 00:24:33 Jmenuje se to 3mcpd.
 • 00:24:39 To jsou velice toxické látky
  a ten palmový tuk ještě více
 • 00:24:44 deklasují hlediska bezpečnosti.
 • 00:24:52 Je to nějaká plíseň pro nás?
 • 00:24:54 Je to látka která
  vzniká z donorů chloru.
 • 00:24:59 A lipidů.
 • 00:25:02 To co je důležité říci, tak dnes
  výzkum směřuje k tomu,
 • 00:25:06 aby se ten palmový tuk rychle
  zpracovával aby se nezahříval
 • 00:25:10 na vysoké teploty.
 • 00:25:12 Protože při teplotách
  nad 200 stupňů tady
 • 00:25:16 ta látka vzniká.
 • 00:25:19 Takže nějaký dobrý závěr.
 • 00:25:21 Když budete používat panenské
  oleje tak tam ty látky vůbec
 • 00:25:25 nejsou přítomné.
 • 00:25:26 Když budete používat tepelně
  zpracované rafinované oleje
 • 00:25:30 a zejména palmový tak tam je toto
  nebezpečí.
 • 00:25:33 Zároveň se pracuje na tom,
 • 00:25:35 aby se ta surovina a vůbec
  ten proces nějakým
 • 00:25:38 způsobem optimalizoval.
 • 00:25:46 A minima se to.
 • 00:25:48 Jsme na stopě toho problému.
 • 00:25:50 Takže prevence.
 • 00:26:47 Průmyslově zpracované potraviny
  jako jsou zmrzliny a snídaně
 • 00:26:51 cereálie a třeba pizza
  mohou mít nepříznivý vliv
 • 00:26:55 na lidské zdraví.
 • 00:27:08 Procházejí řadou procesů.
 • 00:27:14 To co pro nás pro konzumenty
  znamenají je,
 • 00:27:17 když máme hlad nebo hrozně spěcháme
  což je problém řady z nás,
 • 00:27:21 tak sáhneme po něčem hotovém.
 • 00:27:27 A to nám dává velké
  množství kalorií.
 • 00:27:30 Většinou jsou tam ochucovadla
  a ty u nás vyvolávají pocit
 • 00:27:35 takového uspokojení.
 • 00:27:38 Ty senzorické vlastnosti jsou
  příznivé a my po nich saháme
 • 00:27:41 a saháme a pomalu také tloustneme.
 • 00:27:45 To je jeden z těch faktorů,
 • 00:27:46 co ti vědci španělští a z Francie
  pozorovali.
 • 00:27:56 Když to vezmu kolem a kolem,
 • 00:27:58 tak vlastně se vzdalujeme
  od těch potravin,
 • 00:28:01 které jsou minimálně zpracované
  a které definitivně pro naše zdraví
 • 00:28:06 jsou významnější.
 • 00:28:07 Ať už to jsou třeba
  nezpracované ovoce a zelenina.
 • 00:28:10 Toto už jsou produkty super
  potravinářského průmyslu.
 • 00:28:14 Všechno se musí dělat s mírou.
 • 00:28:16 Zmrzlinu si dopřejeme, ale nesmí
  to být základní položka.
 • 00:28:20 Musíme to kombinovat s potravinami
  co jsou málo zpracované anebo
 • 00:28:24 šetrně zpracované.
 • 00:28:27 Jedna z nich je třeba
  pivo nebo sýry.
 • 00:28:30 Takže tam najdeme pochoutky, které
  nejsou pouze ovoce a zelenina.
 • 00:28:34 Ale ty hodně zpracované
  potraviny si myslím,
 • 00:28:38 že skutečně to je neblahý produkt
  civilizačního procesu a našich
 • 00:28:42 stravovacích návyků.
 • 00:28:45 Co ten druhý extrém pane docente,
 • 00:28:46 jako jsou potravinové doplňky
  abychom byli všichni štíhlí a fit.
 • 00:28:52 Povídáme si o tom, jak si můžeme
  otrávit když budeme jíst.
 • 00:28:56 Ale můžeme se otrávit
  když nebudeme jíst.
 • 00:29:02 Řada z nás se nechá
  zhloupnout tím, že zhubne.
 • 00:29:06 Z hlediska toxikologického
  se toxická látka do organismu může
 • 00:29:10 dostat čtyřmi cestami.
 • 00:29:13 Můžeme to použít, vdechnout,
  dostat se přes pokožku nebo oči.
 • 00:29:19 Medicína zná spoustu
  dalších případů.
 • 00:29:22 Když se u tohoto udržíme,
 • 00:29:23 tak ta látka vstupy do těla
  teď nastává fáze distribuční.
 • 00:29:29 To závisí na fyzikálních
  vlastnostech té látky.
 • 00:29:37 Zdali je ta látka
  rozpustná ve vodě nebo ne.
 • 00:29:40 Když je rozpustná ve vodě,
 • 00:29:41 tak to je relativně dobře protože
  se relativně dobře dostane
 • 00:29:44 k silovému orgánu
  a metabolizuje se.
 • 00:29:50 Ale když látka rozpustná v tucích
  tak všechny ty toxické látky
 • 00:29:53 v té tukové tkáni se nám kumulují.
 • 00:29:57 Teď si vezmeme situaci, že nějaká
  dáma se nechá vystresovat,
 • 00:30:02 že prostě do plavek do léta
  nebude tak jak by chtěla vypadat.
 • 00:30:05 A někdo jí poradí, že je výborná
  dieta a za měsíc zhruba osm kg.
 • 00:30:11 Já nechci přehánět, ale to je skoro
  jako rozsudek smrti.
 • 00:30:17 To je šílené.
 • 00:30:18 V ten okamžik se odbourá ta tuková
  tkáň a dochází k velice silné
 • 00:30:23 endogenní otravě.
 • 00:30:24 Za ten život tyto látky,
 • 00:30:26 které tam jsou relativní bezpečí
  uchovány tak se najednou dostávají
 • 00:30:32 do toho systému a dostávají
  se do toho organismu
 • 00:30:35 a vyplavují se.
 • 00:30:37 Dostanou se do krevního řečiště
  a organismus na ně aplikuje
 • 00:30:40 ty nejtvrdší oxidační procesy
  jakým způsobem je vlastně nějakým
 • 00:30:46 způsobem je dostat z těla.
 • 00:30:51 Ten organismus je v nějakém
  krizovém režimu,
 • 00:30:55 protože nedostává najíst
  tak jak je zvyklý.
 • 00:30:57 Ještě se k tomu často ordinuje
  náročné fyzické cvičení.
 • 00:31:01 Najednou se tam objeví obrovský
  koktejl těchto jablíček a vlastně
 • 00:31:05 z čehokoliv jiného co jsme
  si za ten život což mají také
 • 00:31:09 mladí lidé.
 • 00:31:11 Najednou se tam objeví.
 • 00:31:12 Když chceme zhubnout,
 • 00:31:14 tak to je v pořádku a je to určitě
  zdravé.
 • 00:31:17 Mít nižší váhu.
 • 00:31:18 Ale musíme hubnout třeba rychlostí
  jeden nebo dva kg za měsíc.
 • 00:31:23 A těch šest kilo si rozplánovat
  na půl roku nebo na rok.
 • 00:31:26 Cokoliv budeme dělat opačně
  tak nám může škodit.
 • 00:31:30 Já bych ještě zvedla varovný prst.
 • 00:31:32 Nepoužívat někdy nesmyslné
  potravní doplňky,
 • 00:31:35 které nás také mohou otrávit.
 • 00:31:38 Takové případy se staly
  v nedávné minulosti.
 • 00:31:41 Byly tam alkaloidy.
 • 00:31:56 Ta největší pozornost se soustředí
  na ty základní potraviny.
 • 00:32:01 A potravinové doplňky ve svém
  množství a nesmírné složitosti
 • 00:32:05 složení komponent co obsahují,
 • 00:32:08 tak přece jen není tolik
  prostředků je kontrolovat.
 • 00:32:13 Já jsem velice rezervovaná
  k používání těchto
 • 00:32:17 různých prostředků.
 • 00:32:18 Vzpomínám si na jednu vaši studii.
 • 00:32:22 Ta mě opravdu velice zaujala.
 • 00:32:25 My si nekoupíme shnilé rajče,
 • 00:32:27 ale když si koupíme v lékárně
  nějakou kapsli,
 • 00:32:30 ve které jsou sušené bylinky.
 • 00:32:32 To byl ostropestřec mariánský.
 • 00:32:38 To že to někde zplesnivělo
  a oni to usušili.
 • 00:32:47 A ještě na tom je švýcarská
  vlaječka.
 • 00:32:59 A vy si dáte za ty peníze toxiny.
 • 00:33:00 Takže se tím intoxikujete.
 • 00:33:06 Ty firmy nakupují tu sušenou
  surovin ve velkém.
 • 00:33:12 To jsou samotní extrémní
  případy, ale může se stát,
 • 00:33:14 že tam budou třeba listy
  durmanu nebo další látka,
 • 00:33:19 která tam nemá být.
 • 00:33:20 Ale ty plísně, tak to je opravdu
  problém.
 • 00:33:24 Ti výrobci na to slyší
  a my to dáváme veřejnosti
 • 00:33:29 na vědomí.
 • 00:33:30 Řada těch firem má reakci,
 • 00:33:32 že se přijde poradit
  jak postupovat.
 • 00:33:36 Nikdy si předtím nevšimli,
  že ty plísně tam jsou.
 • 00:33:40 To prostředí jako chemici
  trochu kultivujeme.
 • 00:34:20 Děkuji.
 • 00:34:21 Právě se díváte na Marka Černého.
 • 00:34:23 Pěstitele a prodejce.
 • 00:34:27 Zeleninu,
 • 00:34:28 kterou na svých pěti
  hektarech vypěstují nabízejí
 • 00:34:31 na farmářských trzích.
 • 00:34:32 Mimo jiné také na proslulém
  pražském trhu na náměstí Jiřího
 • 00:34:36 z Poděbrad.
 • 00:34:37 Právě tam jsem si jedno
  sobotní dopoledne vyzkoušel,
 • 00:34:42 jaké to je být mužem za pultem.
 • 00:34:45 Jaký je rozdíl,
 • 00:34:46 když se člověk podívá třeba na vaší
  cibuli a vaše rajčata a srovná
 • 00:34:53 to s tou průmyslovou a zemědělskou
  výrobou?
 • 00:34:56 Většinou ta průmyslová je o tom,
  že se tomu svítí.
 • 00:35:05 Sází se to před Vánoci,
 • 00:35:07 aby to plodilo v březnu a pěstuje
  se to v kokosových vláknech
 • 00:35:10 a dávají se tomu
  živiny přímo do vody.
 • 00:35:13 Toto má živiny ze země.
 • 00:35:16 Je to na sluníčku, takže
  to má tu chuť co to má mít.
 • 00:35:24 Máte brigádu?
 • 00:35:26 Ano.
 • 00:35:27 Proč chodíte na trh?
 • 00:35:31 Líbí se mi, že podpořím farmáře.
 • 00:35:35 Je to čerstvé a kvalitní.
 • 00:35:42 Snažíme se pěstovat
  prakticky všechno.
 • 00:35:45 Hodně druhů dýní,
  papriky, rajčata, okurky.
 • 00:35:50 Z toho zeleného ty bylinky
  asi šest nebo sedm druhů.
 • 00:35:53 Tato je koriandr, petržel je vedle.
 • 00:35:58 Proč dáváte přednost nákupu
  zeleniny na farmářském trhu
 • 00:36:03 před hypermarkety?
 • 00:36:06 Mám dojem, že ta zelenina by mohla
  být z lokálních zdrojů.
 • 00:36:12 A předpokládám, že má vyšší
  kvalitu.
 • 00:36:16 Máme tady lokální patrioty.
 • 00:36:18 Ano, ale těch je zatím málo.
 • 00:36:20 Pomalu se to rozšiřuje, ale těch
  lidí je stále málo.
 • 00:36:24 V těch supermarketech
  je to stále levnější.
 • 00:36:28 Supermarkety už dotahují tu cenu
  těchto maloprodejců.
 • 00:36:33 V jednom supermarketu měli
  petržel třikrát dražší než my.
 • 00:36:36 Protože oni to zabalí třeba po dvou
  nebo po třech a ta cena je 25 korun
 • 00:36:41 těch tří.
 • 00:36:42 A ti lidé to nevidí,
  že to kilo stojí 150.
 • 00:36:46 Těm lidem to přijde levné.
 • 00:36:47 Salát za 20 korun.
 • 00:36:53 Rajčata 49.
 • 00:36:57 Okurky?
 • 00:37:02 Hadovky.
 • 00:37:11 Takže 112 korun.
 • 00:37:13 Proč dáváte přednost
  farmářským trhům?
 • 00:37:19 Je mi to sympatické.
 • 00:37:24 A podpořím živnostníky
  a domácí farmáře.
 • 00:37:29 Také kvůli kvalitě.
 • 00:37:31 Máme rádi tu atmosféru.
 • 00:37:32 Chodíme sem pravidelně.
 • 00:37:37 Je to čerstvé.
 • 00:37:39 Samozřejmě kontrolujeme
  zdali to je bez chemie.
 • 00:37:42 Je to čerstvé.
 • 00:37:43 Pozná se to při vaření?
 • 00:37:45 Pozná se to.
 • 00:37:46 Je to lepší.
 • 00:37:49 Pozná se to při vaření?
 • 00:37:53 Ano.
 • 00:37:54 Je to lepší na chuti.
 • 00:37:55 Je to taková víkendová záležitost,
 • 00:37:57 že si člověk zajde po snídani
  nebo před snídaní.
 • 00:38:02 Mě to naučila máma.
 • 00:38:04 Ředkvičky za 15.
 • 00:38:08 Rajčata střední.
 • 00:38:09 Rajčata 34.
 • 00:38:11 106 korun vás poprosím.
 • 00:38:27 To bude 60 korun.
 • 00:38:28 Kopr bohužel není.
 • 00:38:32 Zelí je za kolik?
 • 00:38:33 20 kilo.
 • 00:38:37 Plus 22.
 • 00:38:39 Ředkve nemáte?
 • 00:38:41 Myslíte ředkvičky?
 • 00:38:47 Dohromady 97 korun.
 • 00:38:49 Pojďte ke mně.
 • 00:38:50 Dobrý den.
 • 00:38:55 Proč dáváte přednost farmářským
  trhům a kupujte zeleninu tady
 • 00:38:59 na trzích?
 • 00:39:01 Částečně tuším odkud to pochází
  a mohu si to vystopovat.
 • 00:39:05 Předpokládám, že zelenina
  je kvalitní a čerstvá.
 • 00:39:11 Že někde nestojí nějaký delší čas.
 • 00:39:14 Poznáte to na chuti?
 • 00:39:16 Často ano.
 • 00:39:18 Chodíte pravidelně na trhy?
 • 00:39:20 Ano.
 • 00:39:21 Z jakého důvodu kupujete zeleninu
  právě na trzích a nejdete třeba
 • 00:39:25 do hypermarketu?
 • 00:39:28 Protože je čerstvější.
 • 00:39:30 Potkáme normální lidi.
 • 00:39:32 A není to zabalené v igelitu.
 • 00:39:36 A víme koho podporujeme.
 • 00:39:38 Na chuti se to pozná?
 • 00:39:40 Na vůni.
 • 00:39:51 Jak vám to jde?
 • 00:39:52 Nechvalte dne před večerem.
 • 00:39:57 Jste na začátku kariéry.
 • 00:39:59 Ještě lilek.
 • 00:40:05 Podle čeho si vybíráte tu zeleninu?
 • 00:40:11 Můžete tady nakupovat
  podle inspirace.
 • 00:40:15 Potom si to uvařím.
 • 00:40:17 Chodíte pravidelně?
 • 00:40:18 Občas.
 • 00:40:20 Jaké jsou důvody nakupování
  zeleniny na farmářských trzích?
 • 00:40:27 Stali jsme brzy, tak jsme si řekli,
  proč bychom nepřešli.
 • 00:40:31 Takže spíše společenská událost.
 • 00:40:33 Ano.
 • 00:40:33 Kolik jste říkal?
 • 00:40:35 97.
 • 00:40:35 A tady EET.
 • 00:40:39 Mějte se.
 • 00:40:58 Druhou kapitolu dnešního Focusu
  na téma moci jídla otevírají
 • 00:41:02 ekonomický zemědělec Martin Hutař.
 • 00:41:04 Dobrý večer.
 • 00:41:08 A mé pozvání přijal
  také lékař Jan Vojáček.
 • 00:41:11 Dobrý večer také vám.
 • 00:41:12 Dobrý večer.
 • 00:41:14 Co pro vás Martine bylo impulzem
  dát se na ekologické zemědělství?
 • 00:41:18 Ještě budu reagovat na to,
 • 00:41:21 zdali nám nechcete dělat
  obchodního zástupce.
 • 00:41:26 V té reportáži to nebylo vidět,
  ale jednou jsem se sekl ve sčítání.
 • 00:41:30 Takže jsem musel vracet stokorunu,
 • 00:41:33 ke které jsem se příliš
  zprvu nehlásil.
 • 00:41:38 Naštěstí to bylo vystřiženo.
 • 00:41:40 Jak jste se k tomu dostal?
 • 00:41:42 V podstatě jsem zemědělec agronom.
 • 00:41:47 Ještě do socialistického
  zemědělství někdy v roce 84 člověk
 • 00:41:50 viděl ten šlendrián v té době.
 • 00:41:54 Té chemie jak se hospodaří
  jak se tam dává zbytečně chemie.
 • 00:41:59 Člověk přemýšlel, jak to zlepšit
  a jak to dělat jinak.
 • 00:42:03 Ještě v roce 87 nebo 88 jsme
  s kamarády přemýšleli a zjistili
 • 00:42:08 jsme, protože tehdy nebyl internet,
  tak jsme se nikde nemohli podívat.
 • 00:42:13 Logicky bylo dáno,
  že to jde i bez chemie,
 • 00:42:17 když se to dělalo několik 1000 let.
 • 00:42:21 Řečeno slovy českého klasika génia.
 • 00:42:24 Vy jste to zkusili bez chemie.
 • 00:42:26 Jde to úplně bez chemie?
 • 00:42:28 Nebo je to spíše marketingový
  tah, že se říká,
 • 00:42:31 ekologické zemědělství
  úplně bez chemie?
 • 00:42:35 Právě to je to krásné,
  že to jde bez chemie.
 • 00:42:38 My to tak děláme.
 • 00:42:40 Na naší farmě, což mě baví,
  když přijedu na naší farmu.
 • 00:42:43 Máme farmu a máme necelé 400 ha.
 • 00:42:46 A tam ještě zveme zemědělce.
 • 00:42:48 Nebo když přijde kombajnér a řekne,
  to jste nepoužili chemii?
 • 00:42:53 Už 10 let ji nepoužíváme.
 • 00:42:55 Podívejte se,
 • 00:42:56 jak celá republika v letošním
  roce vláda měla kvůli hrabošům
 • 00:42:59 a nepoužívání chemie na hraboše.
 • 00:43:05 Hraboš také musí něco nechat.
 • 00:43:07 Nejsme na tu úrodu sami.
 • 00:43:09 Musíme se rozdělit.
 • 00:43:14 Je zapotřebí přemýšlet dopředu.
 • 00:43:16 To ekologické zemědělství
  je o prevenci.
 • 00:43:19 Jako pečovat o své zdraví.
 • 00:43:22 To je úplně to samé
  v tom zemědělství.
 • 00:43:24 My nemáme žádné
  podpůrné prostředky,
 • 00:43:27 který bychom něco
  opravovali a napravovali.
 • 00:43:31 Co neuděláme dopředu, tak potom
  i bohužel nějaká ztráta.
 • 00:43:35 Ale s tím se musí počítat.
 • 00:43:37 Jak se vám to počítá?
 • 00:43:39 Vy jste vystudovaný lékař,
 • 00:43:41 ale zprvu to vypadalo
  na profesionálního sportovce,
 • 00:43:44 protože jste byl prvoligový
  fotbalista,
 • 00:43:47 který se dostal na medicínu.
 • 00:43:49 Chvíli jsem si takto chtěl
  prodloužit let a při profesionálním
 • 00:43:53 sportu a odložit medicínu.
 • 00:43:55 Ale poslouchá se mi to úžasně.
 • 00:44:00 Jsou nádherné synchronicity.
 • 00:44:01 Já bych to jsem nemohl
  říci o své kariéře.
 • 00:44:05 Která je teď zhruba
  trvající 10 let.
 • 00:44:08 Protože já jsem se také chtěl
  na medicínu dívat jinak a zkusit
 • 00:44:13 to dělat jinak a to bez chemie.
 • 00:44:15 To je úžasné.
 • 00:44:16 Protože to jde také.
 • 00:44:18 Jsem zvědavý, až budete
  sedět s přítomnými chemiky,
 • 00:44:21 kteří byli v první části,
  jak si to vypovídáte.
 • 00:44:26 Jakou roli vlastně zdravá výživa
  z pohledu vás jako profesionálního
 • 00:44:31 sportovce a později lékaře
  hraje právě ta zdravá výživa?
 • 00:44:36 Musíme se podívat na kontext,
  ve kterém dnes žijeme.
 • 00:44:40 Kontext života moderní společnosti
  je dán absolutním odpojením
 • 00:44:45 od přirozených principů
  a vykořenění od přirozenosti.
 • 00:44:51 Součástí toho se stala strava.
 • 00:44:54 Máme nejrůznější spolky,
 • 00:44:56 aby hodnotili zdali ta chemická
  látka je tam v pořádku nebo není
 • 00:45:00 a zdali jich tam je 35 nebo 55.
 • 00:45:02 Absolutně naši mysl ve 21. století
  se do jisté míry zbláznila.
 • 00:45:07 A my teď pouze hledáme
  cestu, jak to vrátit zpět.
 • 00:45:12 Jak se vrátit k normálu.
 • 00:45:13 Ano.
 • 00:45:14 Jako ekologický zemědělec v rámci
  návratu k normálu používáte
 • 00:45:19 slovo rajonizace.
 • 00:45:22 Jakou roli v tom ekologickém
  zemědělství hraje?
 • 00:45:26 Je to základní pravidlo
  ekologického zemědělství.
 • 00:45:31 Je tady kopcovitá krajina.
 • 00:45:34 Na každém kopci z každé strany
  ta rostlina roste lépe nebo hůře.
 • 00:45:39 Potom je to samozřejmě také
  ve vztahu k různým rostlinám,
 • 00:45:44 které rostou někde
  v jiných pásmech.
 • 00:45:48 Je lepší pěstovat to čemu
  se tady daří.
 • 00:45:51 A to ostatní raději dovézt.
 • 00:45:53 Ta také ve vztahu k těm dovozovým
  projektům,
 • 00:45:56 zdali chceme bio produkty, které
  jsou kvalitně produkované,
 • 00:45:59 tak nebudeme odsuzovat dovozní.
 • 00:46:02 Vy jste na Jesenicku začal
  pěstovat pšenici špaldu.
 • 00:46:09 To bylo kdy?
 • 00:46:10 To bylo v roce 90.
 • 00:46:15 To byly Sudety, Jesenicko,
  žádná tradice a předkové.
 • 00:46:21 My jsme zjišťovali
  jak to tam dělali.
 • 00:46:26 Tam byly podobné statky jako tady.
 • 00:46:29 Během jednoho nebo dvou
  století to tam ti předkové
 • 00:46:32 Němci vybudovali.
 • 00:46:35 A oni opravdu dělali
  tu špaldu a Pohanku,
 • 00:46:38 kterým se na horách dařilo.
 • 00:46:41 A u nás se vlastně
  vůbec nepěstovala.
 • 00:46:46 Já jsem potom dohledal,
  že to existuje ve skriptech.
 • 00:46:50 Takže jsme to začali pěstovat.
 • 00:46:51 U nás to vůbec neexistovalo?
 • 00:46:53 Nebyla u nás.
 • 00:46:54 Tak jsem se s kamarádem
  dozvěděl, nebo jsem věděl,
 • 00:46:58 že v Rakousku je možné to vzít.
 • 00:47:01 A to ještě pan Dienstbier
  stříhal dráty.
 • 00:47:03 Tak jsme si začali hrát
  a jeli jsme pro špaldu.
 • 00:47:12 A teď je to hybná síla
  ekologického zemědělství.
 • 00:47:18 Není to pouze o tom,
  že lidem chutná.
 • 00:47:20 Má zajímavou chuť a hlavně
  nutriční hodnoty.
 • 00:47:24 A dnes jsme se osmělili
  a už to nazýváme super potravinou.
 • 00:47:29 Tím složením co je, tak obsahuje
  spoustu skvělých látek.
 • 00:47:34 Tady by mohl Jan navázat parametry,
  jak by měla vypadat zdravá strava.
 • 00:47:39 A rajonizace?
 • 00:47:56 Hledá se ta přirozenost.
 • 00:48:01 Sezónnost, kvalita a lokálnost.
 • 00:48:07 Tyto parametry bychom
  měli splňovat.
 • 00:48:10 Potom existuje individuální
  preference a to je už o množství.
 • 00:48:16 Zda jsem více nebo méně aktivní
  a zdali jsem sportovec anebo spíše
 • 00:48:20 mám sedavé zaměstnání.
 • 00:48:22 A potom také záleží
  na složení té stravy.
 • 00:48:26 Dnes jsou ty směry více
  keto, paleo, veganství.
 • 00:48:35 Potom také záleží jak to jídlo jím.
 • 00:48:39 Toto je mix, který
  vytváří můj talíř.
 • 00:48:42 Ten mix nevychází z trendů,
  ale přirozenosti toho,
 • 00:48:48 co ten náš organismus skutečně
  podporuje ve svém zdraví
 • 00:48:52 a ve své odolnosti vůči stresu.
 • 00:48:54 Protože dnes se hovoří o tom,
  že stres je zabiják.
 • 00:48:57 Je to číslo jedna příčina
  všech civilizačních nemocí.
 • 00:49:01 Ale to není otázka stresu.
 • 00:49:03 To je otázka toho,
 • 00:49:04 že jsme se vlastně stali
  ne odolní vůči stresu.
 • 00:49:10 Jedním z důležitých
  faktorů je právě strava.
 • 00:49:12 Protože na začátku jste hovořil,
 • 00:49:14 kolik milionů lidí na světě
  je podvyživených.
 • 00:49:18 To jsme možná my všichni
  co tady sedíme.
 • 00:49:20 Protože když se dělají
  specifické testy na to,
 • 00:49:23 jaký máme obsah nitro
  buněčných elementů,
 • 00:49:26 tak naprostá většina lidí
  je podvyživená na úrovni těchto
 • 00:49:30 mikro živin.
 • 00:49:31 Takže také my co máme sedavé
  zaměstnání a s laskavostí sobě
 • 00:49:37 vlastní jste nechtěl říci,
 • 00:49:38 že profesionální sportovci
  versus knedlíci.
 • 00:49:40 Takže také Knedlík
  může být podvyživený?
 • 00:49:43 Ano.
 • 00:49:53 Bavili jsme se tady o chemických
  koktejlech.
 • 00:49:55 To je jedna část, která
  zatěžuje organismus.
 • 00:49:58 Potom je ta druhá část,
 • 00:49:59 co to obsahuje za ty látky
  prospěšné.
 • 00:50:02 Pokud ta potravina nemá
  to adekvátní kvalitu,
 • 00:50:05 tak ten obsah těch mikro
  elementů tam prostě není.
 • 00:50:08 Tím pádem se dostáváme do na jedné
  straně toxické zátěže a přetížení
 • 00:50:13 a na druhé straně do podvyživení.
 • 00:50:15 A ještě k tomu tloustneme.
 • 00:50:18 To je absolutní paradox
  té dnešní civilizace.
 • 00:50:22 Mě napadla jedna věc.
 • 00:50:24 Dělal se výzkum,
 • 00:50:25 že srovnávali vepřové maso z těch
  konvenčních chovů kde vyrostou
 • 00:50:30 velice rychle a nevidí slunce.
 • 00:50:34 Potom tam byl stájový chov,
  kde jsou volně a potom pastvina.
 • 00:50:41 Byl tam rozdíl mikro elementů
  a vitamínů asi 30 nebo 40 %.
 • 00:50:45 To prase potom žije déle
  a má možnost načerpat.
 • 00:50:50 Potká se s potravou, kde jsou
  ty mikro elementy.
 • 00:50:53 To je zásadní.
 • 00:50:57 A spousta dalších studií.
 • 00:50:59 Že ty potraviny jsou vlastně
  prázdné proti tomu, jak byly.
 • 00:51:02 Ovoce a zelenina,
  jsou krásné a velké,
 • 00:51:06 ale jsou prázdné na ty mikro
  elementy.
 • 00:51:10 Tam ta genialita toho našeho
  propojení s přírodou,
 • 00:51:13 od kterého jsme se totálně
  odpojili.
 • 00:51:16 To je, že my v sobě máme život
  na úrovni mikroorganismů.
 • 00:51:20 Obrovsky bohatý život mikrobiom.
 • 00:51:27 A ten život je také v té půdě.
 • 00:51:30 V okamžiku, když ten život
  v té půdě zabíjíme,
 • 00:51:34 tak potom jak ta potravina
  má živit život v nás?
 • 00:51:38 Já už jsem kdysi řekl,
  že my nejsme to co jíme.
 • 00:51:42 My jsme to co vstřebáme.
 • 00:51:47 V první řadě krmíme ty své mikroby,
 • 00:51:49 kterých máme 1000 kmenů a triliony
  mikroorganismů v nás.
 • 00:51:55 V první řadě krmíme je a oni potom
  krmí nás.
 • 00:51:59 Velice záleží co jim dáváme.
 • 00:52:02 To je zcela zásadní.
 • 00:52:06 Co jíst a kolik jíst?
 • 00:52:07 Doporučení je celá řada
  a navíc se v čase mění.
 • 00:52:10 Zkusme se podívat na modelovou
  potravinovou pyramidu z dílny
 • 00:52:14 tuzemského ministerstva
  zdravotnictví.
 • 00:52:17 Podle ní bychom pečiva, obilovin,
 • 00:52:19 těstovin nebo rýže měli sníst
  tři až šest porcí denně.
 • 00:52:24 Jednou porcí se přitom rozumí
  krajíc chleba nebo rohlík.
 • 00:52:28 Miska ovesných vloček,
  kopeček vařených těstovin,
 • 00:52:32 nebo vařené rýže.
 • 00:52:35 Z hromádky zeleniny můžeme
  vybrat tři až pět porcí.
 • 00:52:39 Kupříkladu jednu velkou papriku,
  dvě rajčata, misku salátu,
 • 00:52:44 mrkev a k tomu třeba
  půl talíře brambor.
 • 00:52:47 Kdo chce jíst zdravě a vyváženě,
 • 00:52:50 má k tomu daně přidat dvě až čtyři
  porce ovoce.
 • 00:52:53 Dejme tomu jablko, banán,
 • 00:52:56 misku jahod a zapít to může
  sklenicí ovocné šťávy.
 • 00:53:00 Důležité jsou také
  mléčné výrobky a mléko.
 • 00:53:03 Dvě až tři porce denně.
 • 00:53:05 Ideálně to znamená jednu sklenici
  mléka, kelímek jogurtu a něco sýra.
 • 00:53:10 A teď to hlavní.
 • 00:53:12 Maso, ryby, drůbež.
 • 00:53:14 Do této skupiny patří také
  vejce nebo luštěniny.
 • 00:53:17 Těchto všech dobrot bychom si však
  denně měli dát pouze jednu,
 • 00:53:21 maximálně dvě porce.
 • 00:53:23 Jedna porce je přitom 125 g masa
  nebo dvě vejce nebo také
 • 00:53:29 sojové maso.
 • 00:53:30 Vyhýbat bychom se měli soli,
  škodlivým tukům a cukrům.
 • 00:53:34 Pokud je to příliš těžký úkol,
 • 00:53:37 pak bychom kupříkladu sladké
  měli omezit na 20 g denně.
 • 00:53:50 K té potravinové
  pyramidě a doporučení
 • 00:53:53 ministerstva zdravotnictví.
 • 00:53:58 Máte k tomu jisté výhrady.
 • 00:54:01 Je to samozřejmě tenký led,
 • 00:54:02 abych já jako mladý lékař
  se pouštělo kritiky ministerstva
 • 00:54:06 zdravotnictví a jeho doporučení.
 • 00:54:08 Stal jste se mediálně známým.
 • 00:54:14 Jaké jsou vaše výhrady k tomu
  co jsem teď prezentoval
 • 00:54:17 v té potravinové pyramidě?
 • 00:54:20 Skoro by mohla být obráceně.
 • 00:54:23 Je to můj osobní názor, který
  vychází nejen z mého názoru,
 • 00:54:26 ale také některých lékařů ve světě.
 • 00:54:30 Skutečně ten pohled na to,
 • 00:54:32 co bychom měli konzumovat
  ve 21. století se mění.
 • 00:54:37 Ustupuje se z těch potravin které
  jsou esenciální jsou víceméně
 • 00:54:42 prázdné kalorie a energie.
 • 00:54:44 Což jsou víceméně sacharidy.
 • 00:54:47 Já bych nechtěl kritizovat
  potravinovou pyramidu.
 • 00:54:50 Já bych chtěl říci,
 • 00:54:51 že stejně tato doporučení
  jsou pro normální lidi
 • 00:54:54 zcela nepraktické.
 • 00:54:56 Nepředpokládám,
 • 00:54:57 že lidé tady mají postavenou
  pyramidu potravinovou podle které
 • 00:55:02 jedí na lednici.
 • 00:55:03 Dokonce na to mohou být naštvaní,
 • 00:55:06 když si odříznout ten kousek dortu
  což je ta doporučené množství.
 • 00:55:16 Tady jste řekl podstatnou věc.
 • 00:55:18 Díky tomu vykořenění od těch
  přirozených principů jsme v režimu
 • 00:55:22 takové chronické úzkosti a napětí.
 • 00:55:25 A ta strava dnes nám plní
  úplně jinou roli než dříve.
 • 00:55:30 Dříve to bylo pro přežití.
 • 00:55:31 Dnes je to vlastně nástroj
  pro uspokojení a kompenzaci
 • 00:55:36 nespokojenosti a úzkosti v životě.
 • 00:55:39 A to je ten důvod,
 • 00:55:40 proč dnes ty průmyslově zpracované
  potraviny jsou pořád tak populární.
 • 00:55:47 Přitom to nedává vůbec logiku.
 • 00:55:49 Není to jídlo.
 • 00:55:51 Ale sítí tom ten náš dopaminový
  způsob odměny.
 • 00:56:03 Všechno jsme si zjednodušili
  za cenu kterou platíme na úrovni
 • 00:56:09 chronických nemocí.
 • 00:56:10 Jeden z těch důvodů je,
 • 00:56:13 že lidé se stali závislým
  stádem na nekvalitním jídle.
 • 00:56:18 Naštěstí se to mění
  i edukací a tím,
 • 00:56:22 že se o tom bavíme také v televizi.
 • 00:56:25 Já jsem tohoto pořadu nadšený.
 • 00:56:29 Děkuji.
 • 00:56:30 Jsou biopotraviny a také
  výchova nás jako spotřebitelů
 • 00:56:35 k ekologickému zemědělství in?
 • 00:56:37 Když se podíváte na tu vaši
  činnost v čase?
 • 00:56:43 Tři dekády.
 • 00:56:44 Jednoznačně ty biopotraviny,
  také bych to ještě doplnil.
 • 00:56:49 Je tam hrozně důležitá
  ta kvalita potravin.
 • 00:56:56 Je tam hrozně důležité to,
  že si musíme uvědomit,
 • 00:57:01 že třeba hovězí maso před 40 lety
  hovězí maso bylo to nejhorší maso,
 • 00:57:05 protože to bylo z těch
  nejstarších krav.
 • 00:57:08 Zatímco dnes je to nejkvalitnější
  maso.
 • 00:57:11 Mléko, když jsem si kupoval,
 • 00:57:13 tak jsme nadávali na ty praskavé
  pytlíky,
 • 00:57:15 ale to mléko krásně zkyslo.
 • 00:57:19 Dnes se mi to nepodařilo už dlouho,
 • 00:57:21 ať vybírám ze všech
  možných značek mléka.
 • 00:57:25 To je zásadní problém.
 • 00:57:29 Ta kvalita těch potravin na to,
  že zásadní ještě další věc,
 • 00:57:35 že třeba chléb a kváskový chléb,
 • 00:57:38 které jsme jedli z 80 nebo
  90 % a zbytek byl ten chemický.
 • 00:57:49 Dnes je to opačně.
 • 00:57:50 Ten kváskový chléb a to je zase
  ten mikrobiom.
 • 00:57:56 Že už to dávám předtrávené
  jednoduše pro ten organismus který
 • 00:58:00 to přijímá.
 • 00:58:01 A nedělá to problémy.
 • 00:58:03 To je zásadní věc, která
  nás lidi ohrožuje.
 • 00:58:11 Je potravina bio?
 • 00:58:13 To v obchodě poznáme
  podle dvou druhů značení.
 • 00:58:17 Bio potravina vyprodukovaná
  v ČR by měla mít podle zákona
 • 00:58:22 ochrannou známku tzv. bio značku.
 • 00:58:32 Evropské označení je zelený
  čtvereček s listem uprostřed.
 • 00:58:39 Umisťovat se musí na obaly
  veškerých biopotravin
 • 00:58:41 a bio produktů vyrobených v EU.
 • 00:58:45 Spotřebitel se rovněž musí z obalu
  dozvědět kde byly použité
 • 00:58:49 suroviny vypěstovány.
 • 00:58:53 Jak obtížné je Martine získat
  takovou bio certifikaci?
 • 00:58:56 Předpokládám, že produkty z vaší
  farmy na Jesenicku ji mají.
 • 00:59:09 Pro mě asi nejobtížnější bylo
  to rozhodnutí se do toho pustit.
 • 00:59:17 Musíte se přihlásit k ekologickému
  zemědělství a vyhovět všem
 • 00:59:24 pravidlům, které dávají
  evropské a české zákony.
 • 00:59:28 Potom to samozřejmě dodržovat.
 • 00:59:30 Musíte si zaplatit kontrolu,
  která ho velice tvrdě kontroluje.
 • 00:59:35 Zákon o ekologickém zemědělství
  je jeden z nejpřísnějších zákonů.
 • 00:59:41 Velice těžko se hledají
  cesty, jak ho obejít.
 • 00:59:44 Samozřejmě to nezkoušíme.
 • 00:59:47 Dá se tedy velice těžko obejít.
 • 00:59:49 Ano.
 • 00:59:50 Když mám tyto dvě značky, které
  vidíme na televizních obrazovkách,
 • 00:59:55 tak opravdu to je garance,
  protože ty sankce jsou přísné?
 • 01:00:00 Jednoznačně.
 • 01:00:01 To je garance toho,
 • 01:00:02 že ten produkt je vyprodukovaný
  podle pravidel
 • 01:00:04 ekologického zemědělství.
 • 01:00:07 Péče o půdu u ekologického
  zemědělství.
 • 01:00:10 Jak je náročná?
 • 01:00:15 Žádný intenzifikační
  prostředek nemáme.
 • 01:00:20 Oproti klasickým zemědělcům,
  kteří to hnojí vším možným.
 • 01:00:30 My musíme preventivně uvažovat
  a starat se o tu půdu
 • 01:00:34 a zúrodňovat vidí.
 • 01:00:37 To není na jeden nebo dva roky,
  ale je to na spoustu let dopředu.
 • 01:00:44 Samozřejmě zase tam jsou jiné
  problémy jako majetkové atd.
 • 01:00:48 Jak dlouho to trvá,
 • 01:00:49 než z takové zemědělské
  půdy se dostane ta půda
 • 01:00:55 do stavu ekologické?
 • 01:00:58 Když ekologický zemědělec
  začne hospodařit,
 • 01:01:01 tak dva nebo tři roky
  je přechodné období,
 • 01:01:04 kdy teprve se ten produkt
  začne nazývat bioproduktem.
 • 01:01:12 Já jsem to poznal na té naší farmě,
  že těch osm nebo 10 let je minimum,
 • 01:01:21 než ta půda chytne takový
  ten správný cyklus,
 • 01:01:25 že to začíná fungovat.
 • 01:01:27 Nakolik to biozemědělství dostává
  trhliny, nebo je poškozováno tím,
 • 01:01:34 že to může být marketingová
  bublina?
 • 01:01:39 Je to vždy.
 • 01:01:41 Jeden kamarád z Německa říkal,
 • 01:01:42 že ekologické zemědělství je krásné
  a ten trh se dá krásně vytvářet
 • 01:01:49 a vychovat atd.
 • 01:01:50 Ale nesmí do toho vstoupit
  ten marketing, který to deformuje.
 • 01:01:57 Samozřejmě spousta firem si to bere
  jako nějaké zlepšování
 • 01:02:03 své pozice atd.
 • 01:02:05 A nabízí se v podstatě ta myšlenka.
 • 01:02:10 Ale samozřejmě se o to více
  prodávají jiné produkty.
 • 01:02:13 Je to potom výsada bohatých?
 • 01:02:16 Zdravá bio strava.
 • 01:02:17 Protože to je drahé.
 • 01:02:19 Já si myslím, že to je otázka
  hodnot.
 • 01:02:22 Když jsem tady hovořil o určité
  době napětí a úzkosti,
 • 01:02:26 tak žijeme také v době
  krize hodnot.
 • 01:02:30 Já si myslím, že když
  se lidé podívají na to,
 • 01:02:33 za co všechno v dnešní době
  utrácejí pod vlivem reklamy
 • 01:02:36 a dalších věcí, tak si myslím,
 • 01:02:39 že nakonec ty peníze
  se na to najdou.
 • 01:02:41 Nehledě na to, že nemusíme
  jíst tolik.
 • 01:02:44 To je také jeden z těch aspektů
  těch principů je množství.
 • 01:02:52 Měli by to být ty skutečné
  denzní potraviny,
 • 01:02:55 kterých se nemusí sníst hodně,
 • 01:02:56 protože mají dostatek živin
  na úrovni makro i mikro.
 • 01:03:04 Mně se ohromně líbí to propojení.
 • 01:03:08 Pan Hutař tady krásně hovoří o tom,
 • 01:03:11 jak musí uvažovat preventivně
  o půdě a jak se o ní starat
 • 01:03:14 a jak uvažovat dopředu.
 • 01:03:16 Přesně takovou půdu máme
  v sobě v těch střevech.
 • 01:03:21 Tam žijí naše mikroorganismy.
 • 01:03:23 A to je zase ta krása
  té preventivní medicíny v tom,
 • 01:03:27 že když my se budeme
  starat o tu svojí půdu,
 • 01:03:30 stejně tak jak se o ní stará
  pan Hutař,
 • 01:03:32 aby mohl vypěstovat úžasné
  plodiny, tak budeme zdraví.
 • 01:03:36 Takže průmyslové zemědělství
  versus průmyslový člověk.
 • 01:03:41 A ekologické zemědělství
  versus zdravý člověk.
 • 01:03:45 Zároveň to není o extrému.
 • 01:03:50 Spousta lidí zabíhá do extrému.
 • 01:03:55 Už dlouhou dobu existuje
  diagnóza ortorexie,
 • 01:03:58 což je patologické
  zaměření na zdravou stravu
 • 01:04:04 to je další extrém.
 • 01:04:07 Tady jde o to vrátit se určitým
  způsobem k nějakému zdravému rozumu
 • 01:04:11 a přirozenosti.
 • 01:04:17 Když jsme tady na statku,
  tak zdravý selský rozum.
 • 01:04:21 To platí.
 • 01:04:22 To je prostě základ zemědělství.
 • 01:04:25 A nejen zemědělství, ale života
  jako takového.
 • 01:04:28 A zpracování potravin
  a péče o půdu atd.
 • 01:04:32 Takže používejme selský rozum
  a bude to fungovat všechno.
 • 01:04:50 Já vám oběma děkuji prozatím.
 • 01:04:52 Jimi abychom žili, nebo
  žijeme abychom jedli?
 • 01:04:55 Tíhneme k pohodlí.
 • 01:04:57 Náš způsob života tíhne k tomu
  abychom vyhledávali
 • 01:05:01 rychlejší stravování.
 • 01:05:04 Proč při nákupu hraje
  hlavní roli cena?
 • 01:05:07 Rozdělují se nůžky.
 • 01:05:08 Je skupina lidí,
 • 01:05:10 kteří si pečlivě hlídají cenu
  a jdou po tom nejlevnějším.
 • 01:05:13 A potom ta druhá skupina,
 • 01:05:14 která je ochotna velice utrácet
  za kvalitu a mizí ten střed.
 • 01:05:18 Je zdravé jídlo výsadou bohatých?
 • 01:05:22 20 % lidí si uvědomuje,
 • 01:05:23 že jejich zdraví ohrožuje špatná
  životospráva a špatné jídlo.
 • 01:05:28 Kolik potravin kupujeme zbytečně?
 • 01:05:32 Můžeme třeba lépe skladovat
  potraviny, lépe plánovat nákup.
 • 01:05:37 To udělal obrovskou změnu
  také v ochraně planety.
 • 01:05:41 Proč jídlem plýtváme?
 • 01:05:44 V zemích EU skončí v koších
  až 50 % potravin.
 • 01:05:49 Takové množství jídla by nasytilo
  většinu hladovějících
 • 01:05:52 na celém světě.
 • 01:06:03 Soběstačnost jako
  přirozený životní styl.
 • 01:06:07 Jaroslava Pavlíčka to tak naučili
  jeho prarodiče.
 • 01:06:12 Jsou zvyklí si vypěstovat téměř
  všechno co potřebují od zeleniny
 • 01:06:16 přes ovoce až po víno,
  kterým si večer připíjejí.
 • 01:06:20 Jídlem se u nich neplýtvá.
 • 01:06:23 Natáčela Marta Pilařová.
 • 01:06:44 Jsou švestičky ze zahrádky?
 • 01:06:46 To jsou broskve.
 • 01:06:54 Od malička k tomu mám sklon
  něco pěstovat.
 • 01:06:57 Babička mě k tomu navedla.
 • 01:07:00 To jsem se vydal směřovat.
 • 01:07:09 Co tady máme ze zahrádky?
 • 01:07:21 Udělala jsem pizzu.
 • 01:07:23 Jsou tam naše bylinky,
  bazalka, majoránka, cukyna.
 • 01:07:27 Akorát tu mouku jste nemusela.
 • 01:07:36 Albert už má rajčata.
 • 01:07:42 Vždy se něco podaří vypěstovat,
  že se to snažíme zužitkovat.
 • 01:07:49 Hlavně třeba zavařování.
 • 01:07:51 Teď je pěkná úroda broskví.
 • 01:07:57 Snažíme se to všechno zužitkovat.
 • 01:07:59 Co se nezužitkuje,
  tak to se dá zvířatům.
 • 01:08:10 Případně se to dá do kompostu nebo
  na hnůj a stane se z toho organická
 • 01:08:15 hmota, která se dává do půdy.
 • 01:08:17 Takže ten koloběh tady je.
 • 01:08:18 V podstatě se nic nevyhodí.
 • 01:08:20 Tady je pokaždé nějaká zelenina.
 • 01:08:22 Ale v zimě ne.
 • 01:08:23 To si musíte naskládat
  anebo v obchodě.
 • 01:08:32 Jinak ne.
 • 01:08:34 Řízek je ale z prasátka nebo
  kravičky, nebo kuřátka.
 • 01:08:40 Člověk si to musí všechno osahat.
 • 01:08:45 Každý rok je jiný.
 • 01:08:46 Jeden rok se daří více
  tomu a druhý onomu.
 • 01:08:51 Tak bacha.
 • 01:08:53 Tady můžeš začít.
 • 01:08:58 Jako loni.
 • 01:09:00 Co se týče zeleniny, tak se snažím
  být co nejvíce samo zásobený.
 • 01:09:05 Takže volím jednak druhy
  a potom také odrůdy,
 • 01:09:10 aby to dozrávání bylo postupné.
 • 01:09:13 Jsme schopni někdy od konce května
  dejme tomu do prosince nekupovat
 • 01:09:18 žádné ovoce a zeleninu.
 • 01:09:20 Co vlastně nakupujete?
 • 01:09:22 Maso také nenakupujeme.
 • 01:09:23 Tchán má JZD v jižních
  Čechách takto máme od něho.
 • 01:09:28 Zkoušeli jsme kozy na mléčné
  výrobky, ale to nešlo stíhat.
 • 01:09:47 A potom mouku a tyto věci.
 • 01:09:49 Samostatná kapitola
  je tady vinobraní.
 • 01:09:54 Tady snažím naroubovat
  na naši severní Moravu.
 • 01:09:57 Tady si můžeme podívat
  na lavičku ročník 2018.
 • 01:10:03 Dobrý ročník?
 • 01:10:05 Relativně dobrý rok.
 • 01:10:07 Docela mě to láká.
 • 01:10:13 Mám to zkusit?
 • 01:10:14 Ano.
 • 01:10:18 Má to lehce muškátovou příchuť.
 • 01:10:21 Dnes už se smažou rozdíly
  mezi městem a vesnicí.
 • 01:10:25 Tady neslyšíte husy ani za kokrhat
  kohouta.
 • 01:10:32 Ti kteří pamatují a co k tomu byli
  vychováváni k tomu mají vztah.
 • 01:10:37 Potom jsou tady nově přistěhovaní
  lidé a ti k tomu nemají vztah.
 • 01:10:42 Paradoxně je nadchne myšlenka
  si něco vypěstovat a jdou do toho
 • 01:10:46 s nadšením a něco se jim podaří.
 • 01:10:48 Ale ten komu se to v dětství
  zhnusilo,
 • 01:10:51 že musel obracet seno a musel
  se o něco starat tak třeba
 • 01:10:54 nechce nic.
 • 01:11:11 Hosty třetí kapitoly
  dnešního Focusu,
 • 01:11:14 kterou vysíláme ze statku
  vodňanských z Českolipská
 • 01:11:20 pod dohledem Saniho jsou kreativní
  šéfkuchařka na Bilíková.
 • 01:11:32 Pes už zase začal štěkat.
 • 01:11:34 Vítám také odborníka na potravinový
  odpad Adama.
 • 01:11:41 Začnu u vás.
 • 01:11:42 V té předchozí reportáži.
 • 01:11:43 Lidé z města,
 • 01:11:44 protože ten příklad
  co nám přiblížila Radka Pilařová
 • 01:11:47 tak něco jiného je na vesnici
  využít všechno a všechno
 • 01:11:50 se vypěstovat.
 • 01:11:51 Je to možné také ve městě?
 • 01:11:54 Je to možné, ale bude to stát
  hodně úsilí a energie.
 • 01:11:58 Dnes jsou populární
  komunitní zahrady,
 • 01:12:00 kde můžete dostat m2 a vypěstovat
  si co je vám po chuti.
 • 01:12:06 Ale bude to stát hodně času.
 • 01:12:08 Myslím si, že dnes více než o tom,
 • 01:12:09 zdali jsme schopni si to sami
  ve městě vypěstovat se musíme
 • 01:12:12 zamyslet nad spotřebou.
 • 01:12:14 Jsme pouze spotřebitelé.
 • 01:12:16 Spíš bychom se měli podívat na to,
 • 01:12:18 zdali jako spotřebitelé se chováme
  zodpovědně a abychom se přesně
 • 01:12:23 ptali na to otázkami proč
  plýtváme tolik jídla a odkud naše
 • 01:12:27 jídlo pochází.
 • 01:12:28 To o čem jsme se tady
  bavili s kolegy.
 • 01:12:31 Proč si na ty otázky zatím
  neodpovídáme tak silně
 • 01:12:35 a tak výrazně jak bychom
  si odpovídat měli?
 • 01:12:38 Teprve dnes k nám doléhají
  negativní dopady třeba produkce
 • 01:12:44 potravin a vůbec nás jako
  na společnost.
 • 01:12:47 Možná také v tomto hektickém tempu
  současnosti nemáme čas přemýšlet
 • 01:12:52 nad tím odkud přesně pochází naše
  potraviny a co je zapotřebí k tomu
 • 01:12:56 vypěstovat a jaké zdroje jsou
  zapotřebí k tomu vypěstování.
 • 01:13:01 Takže celková tato osvěta.
 • 01:13:03 Začínají se o tom bavit další
  neziskové organizace a začínají
 • 01:13:08 se o tom bavit také politici.
 • 01:13:10 To přispívá k tomu,
 • 01:13:12 abychom se začali ptát na tyto
  otázky a začali zjišťovat,
 • 01:13:15 zdali takto žijeme nebo
  co můžeme udělat lépe.
 • 01:13:17 Jak podle vás dlouho
  potrvá ta změna?
 • 01:13:20 Když říkáte, že dochází ke změně.
 • 01:13:22 Jak dlouho to potrvá?
 • 01:13:27 Z posledních zpráv mezivládního
  panelu OSN k nám doléhá,
 • 01:13:30 že bychom se tím měli
  zabývat mnohem rychleji
 • 01:13:33 než se aktuálně zabýváme.
 • 01:13:36 Mluví se tady o nějakých 12 letech
  kdy může dojít k situaci,
 • 01:13:40 kdy dojde k neodvratným změnám.
 • 01:13:42 12 let není dlouhá doba.
 • 01:13:45 Je vlastně na nás všech,
 • 01:13:47 abychom se seznámili s těmito
  dokumenty a vzali je vážně.
 • 01:13:50 A každý z nás začal přispívat
  k tomu, že změna je možná,
 • 01:13:53 ale musíme na tom pracovat
  společně.
 • 01:13:56 Jak se vystudovaná právnička
  stane autorkou konceptu
 • 01:14:00 udržitelná restaurace?
 • 01:14:03 To je čistě můj osobní koncept.
 • 01:14:06 Který je syntézou postupu
  udržitelných restaurací z celého
 • 01:14:12 světa, kde jsem měla
  možnost být na stáži.
 • 01:14:16 Byla jsem všude možně.
 • 01:14:22 Nějakých 18 zemí.
 • 01:14:24 V poslední době jsem se právě
  dostala na stáž do restaurací,
 • 01:14:29 které se věnují té udržitelnosti.
 • 01:14:32 A vlastně to je téma, o které
  se hodně zajímám.
 • 01:14:37 Bylo zajímavé,
 • 01:14:38 že každá ta restaurace se více
  zaměřovala na nějakou
 • 01:14:42 z těch oblastí.
 • 01:14:43 Pokud byste měla přiblížit
  ty jednotlivé země,
 • 01:14:46 ze kterých jste se inspirovala
  v rámci toho konceptu
 • 01:14:49 udržitelné restaurace.
 • 01:14:51 A říci nám ty konkrétní doporučení.
 • 01:14:55 Určitě jednou z největších
  inspirací byla restaurace Sailo
 • 01:15:02 velké Británii ve Brightonu
  což je první zero waste restaurace
 • 01:15:08 ve velké Británii.
 • 01:15:14 Mě to hrozně zajímalo.
 • 01:15:17 O ní hlásali, že nemají žádné koše.
 • 01:15:20 Tak jsem se tam jela podívat
  na stáž a oni opravdu neměli
 • 01:15:22 žádné koše.
 • 01:15:24 Neříkejte, že 100 %?
 • 01:15:27 Jedinou věc co nezpracovali
  byly lahve od vína,
 • 01:15:31 které už teď na to mají nějakou
  techniku, že z nich dělají talíře.
 • 01:15:39 Ale oni neměli koše a neměli
  co do nich vyhazovat.
 • 01:15:43 Měli elektrický kompost
  a tam dávaly veškeré zbytky.
 • 01:15:48 Během 24 hodin se to zmenšilo
  na jednu desetinu
 • 01:15:52 ten potravinový odpad.
 • 01:15:56 A byl to substrát, který
  posílali svým farmářům.
 • 01:15:59 Celkově ten princip bylo,
  že oni se snažili vrátit do stavu,
 • 01:16:04 než vznikl potravinářský průmysl.
 • 01:16:07 Takže oni neměli ani žádné
  obaly od potravin.
 • 01:16:11 Protože napřímo si kupovali
  suroviny od farmářů ve vlastních
 • 01:16:16 vyměnitelných obalech.
 • 01:16:19 Snažili se zpracovávat
  veškeré části surovin.
 • 01:16:23 Například když šlehaly
  mléko na kapučíno,
 • 01:16:26 tak to co jim zbylo to schraňovali
  a potom si z toho vyráběli sýr.
 • 01:16:31 Nebo schraňovali Logr a posílali
  to svému farmáři,
 • 01:16:34 který v tom potom pěstoval houby.
 • 01:16:37 Restaurace funguje pořád?
 • 01:16:40 Ano.
 • 01:16:41 Dokonce je tak úspěšná, že teď mají
  zavřeno a stěhují se do Londýna,
 • 01:16:46 kde budou otevírat
  ještě větší pobočku.
 • 01:16:49 A potom další země, která
  pro mě byla nesmírně inspirativní,
 • 01:16:54 tak to byla Austrálie.
 • 01:16:55 Tam jsem byla v jedné restauraci,
  která měla 12 ha zahradu.
 • 01:17:02 A většinu surovin ze kterých
  jsme potom vařili,
 • 01:17:06 tak se pěstovaly na té zahradě.
 • 01:17:09 Tam bylo skvělé to,
 • 01:17:10 že naše první pracovní hodina
  v kuchyni byla na zahradě,
 • 01:17:15 kde jsme sbírali ty suroviny,
  které jsme potom vařili.
 • 01:17:19 To se asi velice těžko
  uplatní ve městě.
 • 01:17:22 Tady pro Ericha
  Vodňanského doporučení,
 • 01:17:24 hned tady udělejte restauraci.
 • 01:17:26 Ale tak velký pozemek,
  kde bude člověk pěstovat,
 • 01:17:29 tak ve městě to jde?
 • 01:17:31 Samozřejmě ve městě to je tak,
 • 01:17:34 že ty restaurace co jsou
  ve městech,
 • 01:17:36 tak samozřejmě musí spolupracovat
  s nějakými farmáři.
 • 01:17:41 Samozřejmě nejde každý
  tento koncept přenést.
 • 01:17:45 Tato restaurace byla v takové
  vesnici, nebylo prakticky nic.
 • 01:17:49 Tam si mohli dovolit
  mít 12 ha zahradu.
 • 01:17:53 Co na tom bylo skvělé,
 • 01:17:55 že ti kuchaři měli opravdu
  reálný kontakt s celým procesem
 • 01:17:59 vzniku jídla.
 • 01:18:01 To hraje velice důležitou
  roli jak pro kuchaře,
 • 01:18:04 tak pro spotřebitele.
 • 01:18:05 Že potom k tomu jídlu
  mají úplně jiný vztah.
 • 01:18:09 A neplýtvají tím.
 • 01:18:16 Z veškerého jídla vyprodukovaného
  a vyrobeného na planetě skončí
 • 01:18:21 v koši celá třetina.
 • 01:18:22 V celosvětovém měřítku to znamená
  jeden a čtvrt miliardy tun potravin
 • 01:18:28 ročně v koši.
 • 01:18:50 Velice často se plýtvá kvůli tomu,
 • 01:18:52 že se lidé orientují v datech
  potřeby na obalech a výrobky potom
 • 01:18:56 často zbytečně vyhazují.
 • 01:18:58 Například zhruba polovina
  obyvatel EU neví,
 • 01:19:01 co znamená označení
  minimální trvanlivost.
 • 01:19:05 Jde přitom o datum spojené
  s ideální kvalitou dané potraviny.
 • 01:19:09 A nikoliv její
  zdravotní závadnosti.
 • 01:19:12 Formulace spotřebujte do potom
  plete hlavu dokonce až 60 % lidí.
 • 01:19:17 V tomto případě jde už o bezpečnost
  potravin a je třeba být na pozoru.
 • 01:19:24 Jasno v tom nemají
  ani obyvatelé ČR.
 • 01:19:27 Polovina z nich si myslí,
 • 01:19:29 že minimální trvanlivost
  ve skutečnosti znamená
 • 01:19:32 spotřebujte do.
 • 01:19:34 Plýtvání potravinami je také
  významný ekologický problém.
 • 01:19:38 Vliv má na emise
  skleníkových plynů.
 • 01:19:40 Ze všech lidských činností,
 • 01:19:42 které je způsobují se na tom podílí
  osmi %.
 • 01:19:46 A pokud by mrhání jídlem pomyslný
  stát v žebříčku znečišťování
 • 01:19:51 tak by po Číně a Spojených státech
  amerických bylo třetím největším
 • 01:19:57 producentem CO2 na světě.
 • 01:20:05 Logická otázka na vás Adame.
 • 01:20:07 Jakou část vyplýtvaného jídla tvoří
  vyhození na základě neznalosti
 • 01:20:12 významu dat spotřeby, o kterém
  jsem mluvil v předchozím vstupu?
 • 01:20:16 Je to překvapující,
  ale je to až 10 % v EU.
 • 01:20:20 Takže téměř 9 milionů
  tun potravin ročně.
 • 01:20:24 Proč nakupujeme více
  než spotřebováváme?
 • 01:20:27 Těch důvodů může být více.
 • 01:20:29 Je to nějaké naše pohodlí.
 • 01:20:32 Chceme prostě mít doma více jídla,
 • 01:20:34 abychom nemuseli častěji
  chodit nakupovat.
 • 01:20:37 Potraviny jsou také dostupnější.
 • 01:20:40 Dnes tvoří rodinný rozpočet
  na potraviny čtvrtinu oproti
 • 01:20:48 začátku 20. století když jsme
  za potraviny daly téměř polovinu
 • 01:20:51 našeho rodinného rozpočtu.
 • 01:20:54 To jsou faktory, které vedou
  k tomu, že potraviny hromadíme.
 • 01:20:59 Navíc Češi mají rádi slevy.
 • 01:21:01 Nakupují věci co nepotřebují
  protože prostě se mohou hodit.
 • 01:21:05 Co by nám mohl pomoci v tom,
  abychom tak neplýtvali?
 • 01:21:10 Když tady Jana zmiňovala
  tu restauraci úplně
 • 01:21:14 bez nějakých odpadu.
 • 01:21:16 Co by nám mohlo pomoci nám jako
  spotřebitelům v tom běžném životě?
 • 01:21:20 Už to zaznělo několikrát.
 • 01:21:22 Je to prevence.
 • 01:21:24 Aby ten odpad ideálně
  vůbec nevznikla.
 • 01:21:26 Takže my když jdeme nakupovat,
 • 01:21:29 tak se seznámíme s tím co už máme
  doma v lednici,
 • 01:21:32 abychom nemuseli kupovat
  tu potravinu zbytečně dvakrát.
 • 01:21:37 Uděláme si nákupní seznam.
 • 01:21:38 Vyšlo to z módy.
 • 01:21:39 Ale stále to efektivní způsob,
 • 01:21:42 jak předejít tomu abychom
  nekupovali jedno co nepotřebujeme.
 • 01:21:45 Druhá věc je to dodržovat
  v tom obchodě
 • 01:21:48 a to je skvělý způsob.
 • 01:21:51 Taková jednoduchá věc vyfotit
  si lednici než jdu nakupovat když
 • 01:21:54 si nejsem jistý.
 • 01:21:56 To děláte?
 • 01:21:57 Ano.
 • 01:21:59 Někdo si fotí jídlo v restauraci.
 • 01:22:02 Ale fotit ledničku mě nenapadlo.
 • 01:22:09 Nebo také nechodit
  nakupovat hladoví.
 • 01:22:11 Říká také Ondřej Slanina, se kterým
  si budeme povídat o jednom receptu.
 • 01:22:18 Takže vyfotit ledničku a tím pádem
  vím co tam mám.
 • 01:22:21 Nákupní seznam a seznámit
  se s tím co tam máme.
 • 01:22:24 Když toho nakoupíme více,
  tak mrazák je třeba skvělý způsob,
 • 01:22:29 jak uchovat potraviny.
 • 01:22:35 Potom si postupně brát
  kolik potřebujeme.
 • 01:22:37 Seznámit se s tím co do lednice
  patří a nepatří.
 • 01:22:42 Z Lednice se teď stala malá skládka
  dáváme tam věci co tam nepatří
 • 01:22:46 a potom tam rychleji plesnivý.
 • 01:22:48 Jsou věci,
 • 01:22:49 se kterými si každý z nás může
  seznámit a naučit se a ušetřit
 • 01:22:53 až 8000 korun z rodinného rozpočtu.
 • 01:22:56 Na 8000?
 • 01:22:57 Takto to vychází v ČR.
 • 01:23:00 Takže kombinace akčních
  slev a nad spotřeby
 • 01:23:05 je smrtící kombinace.
 • 01:23:08 Proto plýtváme.
 • 01:23:09 Bohužel.
 • 01:23:11 To plánování je zásadní také
  v restauracích u šéfkuchařů?
 • 01:23:16 Rozhodně to je jedna ze zásadních
  vlastností.
 • 01:23:19 Umět plánovat.
 • 01:23:20 Jedna ze zásadních
  vlastností šéfkuchaře.
 • 01:23:24 Měl by umět dobře vařit.
 • 01:23:27 Aby restaurace prosperovala
  a zdravě prosperovala
 • 01:23:32 tak je to neplýtvání a plánování.
 • 01:23:34 To musí mít ve svém DNA.
 • 01:23:37 Takže rozhodně celá operaci
  v restauraci funguje tak,
 • 01:23:41 že se všechno perfektně plánuje.
 • 01:23:43 Když je to pro nás to domácností
  jak říkal dám.
 • 01:23:46 Tak ty rozdíly jsou proč
  se v restauracích plýtvá o trochu
 • 01:23:51 méně než v domácnostech
  je kvůli tomu,
 • 01:23:55 že málokdo si dělá jídelníček.
 • 01:24:04 Ale v restauraci je to jasně
  dané a podle toho
 • 01:24:07 se objednávají suroviny.
 • 01:24:21 V restauracích je větší přehled
  o tom co máme v lednici.
 • 01:24:31 Napadá mě příklad ze života.
 • 01:24:34 Když je čočka, druhý
  den je čočková polévka.
 • 01:24:38 Nebo když je maso,
 • 01:24:40 tak to potom dají do té omáčky
  pánev pana woka a je to uchycené.
 • 01:24:45 Ubývá to v tom závodním
  stravování, že to je o žaludek?
 • 01:24:53 Já jsem v žádném takovém
  zařízení nepracovala.
 • 01:24:57 Tak nevím jak fungují ty praktiky.
 • 01:25:01 Ale v restauracích alespoň
  těch dobrých restauracích
 • 01:25:04 se to samozřejmě nedělá.
 • 01:25:06 Tam se hlavně dbá na to,
  aby ta surovina co zpracováváme,
 • 01:25:11 byť to použijeme do nějakého
  jiného jídla,
 • 01:25:14 tak hlavně aby byla perfektní
  a kvalitní a vlastně byla
 • 01:25:18 v dobré kondici.
 • 01:25:19 Je obrovský rozdíl mezi tím, když
  s děláme s rovinu co nám zbyla,
 • 01:25:26 než to co mělo skončit v koši,
  protože ta kvalita je taková,
 • 01:25:31 že to v člověku nebezpečné.
 • 01:25:33 Připomenuta data u gastro odpadu.
 • 01:25:38 53 % potravin se vyhodí
  v domácnostech
 • 01:25:41 a v restauracích 12 %.
 • 01:25:42 Takže to plánování je asi zásadní
  faktor.
 • 01:25:49 Určitě prevence je na prvním
  místě může napomoci k tomu,
 • 01:25:53 abychom méně plýtvá jídlem.
 • 01:25:59 Nemusíme se stydět a sdílet třeba
  jídlo s kolegy v práci nebo
 • 01:26:02 se sousedy, případně zamrazit
  a zpracovat na nové recepty.
 • 01:26:09 A využít vlastně tuto surovinu
  jako zdroj pro nějaké nové víno.
 • 01:26:18 Více než polovina Čechů,
 • 01:26:20 Moravanů a Slezanů kupuje tvarově
  a barevně perfektní zeleninu
 • 01:26:24 a ovoce.
 • 01:26:26 Naopak po těch křivých
  sáhne pouze pětina z nás.
 • 01:26:30 Dokonalým plodům dáváme
  přednost z několika důvodů.
 • 01:26:33 Skoro všichni si myslí,
  že se lépe čistí a krájí.
 • 01:26:37 Také přiznávají,
 • 01:26:39 že je dávají do nákupního košíku
  aniž by přemýšleli o vzhledu.
 • 01:26:44 Více než polovina
  spotřebitelů tvrdí,
 • 01:26:46 že jsou na bezchybný
  vzhled zkrátka zvyklí.
 • 01:26:52 Ti, kteří se při nákupu neřídí
  vzhledem to dělají proto,
 • 01:26:57 že podle nich na tvaru
  nezáleží a že nemá vliv
 • 01:27:00 na výživovou hodnotu.
 • 01:27:04 Skoro pro stejné množství
  je nedokonalost zárukou nulového
 • 01:27:08 chemického ošetření.
 • 01:27:11 Pouze méně než polovina lidí
  si nedokonalé výpěstky kupuje
 • 01:27:14 proto, aby v obchodě nezbyly
  a neskončili v koši.
 • 01:27:25 Předpokládám správně,
 • 01:27:26 že pro restaurace toto není zásadní
  téma, zdali to je křivé nebo ne?
 • 01:27:31 Pro většinu restaurací
  to není zásadní téma.
 • 01:27:34 Spíše hlavním tématem je chuť
  a kvalita té suroviny.
 • 01:27:39 A nikoliv to, jakou má velikost
  anebo zdali je křivá.
 • 01:27:44 Samozřejmě jsou tady
  určité výjimky.
 • 01:27:46 Existují restaurace,
 • 01:27:48 které se extrémně soustředí
  na nějakou perfektnost a dokonalost
 • 01:27:53 a to je také jeden z důvodů, proč
  se někdy v kuchyních plýtvá.
 • 01:27:57 Protože se snažíme z přírodních
  tvarů které jsou různé se snažíme
 • 01:28:02 něco vykrojit a dělat
  to do určitého tvaru.
 • 01:28:06 A díky tomu vzniká
  ten určitý odpad.
 • 01:28:11 Protože se snažíme přírodu namačkat
  do nějakého symetrického tvaru.
 • 01:28:18 Věřím, že existují restaurace,
 • 01:28:20 které když chtějí mít všechno
  perfektně kulaté nebo hranaté,
 • 01:28:23 tak se jim ta křivá
  zelenina nebude líbit.
 • 01:28:26 Ale většině restaurací
  jde o tu kvalitu a chuť.
 • 01:28:30 Jaký podíl na spotřebitelských
  preferencích,
 • 01:28:33 ale také na tom plýtvání
  má skutečnost,
 • 01:28:36 že až 67 % lidí v ČR podle Centra
  pro výzkum veřejného mínění
 • 01:28:42 Akademie věd z června roku
  2018 nakupuje pravidelně
 • 01:28:46 v supermarketech, které právě
  kladou důraz na vzhled té zeleniny.
 • 01:28:52 Rovnost apod.
 • 01:28:54 Je to tak.
 • 01:28:56 Většina české populace chodí
  nakupovat do obchodních řetězců
 • 01:28:59 a ty mají obří moc nad tím,
 • 01:29:01 jak vypadá naše krajina
  jaké potraviny pěstujeme
 • 01:29:05 na jaké kupujeme.
 • 01:29:12 Až 20 % ovoce a zeleniny,
 • 01:29:14 která se pěstuje se nikdy
  nedostane ani do obchodu.
 • 01:29:18 Protože je přesně odmítnuta
  obchodními řetězci na základě
 • 01:29:23 jejich přísných estetických norem.
 • 01:29:25 Takže pětina pouze kvůli
  vzhledu se nedostane
 • 01:29:30 k nám jako spotřebitelům.
 • 01:29:31 To končí jako odpad?
 • 01:29:33 Může se to zaorat zpět do země,
 • 01:29:36 nebo to končí v bioplynových
  stanicích, nebo se to nesklidí.
 • 01:29:40 Dělali jste kampaní oba dva,
  která cílila na křivou zeleninu.
 • 01:29:46 Byl o ní v obchodech zájem?
 • 01:29:50 Jana se na tom nepodílela.
 • 01:29:57 Ptali jsme se obchodních řetězců,
 • 01:29:59 zdali by třeba přemýšleli
  o tom zavést prodej zeleniny u nich
 • 01:30:04 v obchodech.
 • 01:30:06 A snížit tak plýtvání, ke kterému
  dochází tedy v zemědělské produkci.
 • 01:30:11 Říkali, že český zákazník není
  připraven takovou zeleninu.
 • 01:30:15 Nám to přišlo úsměvné.
 • 01:30:16 Věřili jsme,
 • 01:30:18 že český zákazník je připraven
  ale nemá tu šanci protože
 • 01:30:20 si to nemohl koupit.
 • 01:30:25 Výsledkem potom bylo,
 • 01:30:26 že tři obchodní řetězce se k tomu
  připojili a začali to nabízet.
 • 01:30:31 Takže začínáme být připraveni.
 • 01:30:35 Ale je to stále nedostatečné.
 • 01:30:39 Jsou tam ještě rezervy.
 • 01:30:41 Ale ta otázka je mnohem
  komplexnější.
 • 01:30:43 Je zapotřebí se podívat jaké
  to má příčiny a důsledky.
 • 01:30:47 Nakolik se Jano z vaší světové
  zkušenosti uvědomujeme cenu
 • 01:30:52 potravin a cenu jídla?
 • 01:30:54 Jsou podle vás potraviny,
  respektive suroviny levné,
 • 01:30:57 když je lidé kupují ve slevách?
 • 01:31:00 Já mám poznámku ke křivé zelenině.
 • 01:31:05 Je trochu ironie,
  že ty supermarkety,
 • 01:31:09 které vlastně vůbec tvoří
  nebo zapříčiňují to,
 • 01:31:14 že vzniká nějaká křivá zelenina,
 • 01:31:17 tak to potom prodávají
  jako produkt.
 • 01:31:19 Přijde mi to jako zajímavá ironie.
 • 01:31:22 A k té vaší otázce ohledně toho,
  zdali si lidé uvědomují cenu jídla.
 • 01:31:31 Určití lidé si to uvědomují.
 • 01:31:36 Ale vzdálili jsme se od toho celého
  a od té celé produkce toho jídla.
 • 01:31:43 Dost často si neuvědomujeme,
 • 01:31:46 kolik to stojí úsilí
  a zdrojů a mám pocit,
 • 01:31:51 že ne vždy si to uvědomujeme.
 • 01:31:53 Důležité je, že spousta lidí
  by chtěla levné potraviny.
 • 01:31:59 Já mám pocit, že levné potraviny
  tak to je spíše taková iluze.
 • 01:32:03 Protože tam vždy někdo
  bude muset tu reálnou cenu
 • 01:32:07 za ty potraviny zaplatit.
 • 01:32:09 Ať už to bude životní prostředí,
 • 01:32:12 které ty konvenční levné potraviny
  zničili anebo to v budoucnu bude
 • 01:32:17 naše zdraví.
 • 01:32:21 Ale nikdo tomu potravinářskému
  průmyslu nevystaví účet za zničené
 • 01:32:25 životní prostředí anebo
  my mu nepošleme účet
 • 01:32:28 za naše zdraví.
 • 01:32:31 Důvodem proč ty potraviny mohou
  být takto levné tak je to,
 • 01:32:34 že tyto externality v té ceně
  nejsou zahrnuté.
 • 01:32:41 Kdybychom viděli, jak dlouho trvá
  než nám vyroste okurka na zahradě,
 • 01:32:45 pro ty lidi kteří nemají zahrádky.
 • 01:32:48 Tak bychom si těch potravin vážili
  daleko více a uvažovali jinak
 • 01:32:52 o ceně.
 • 01:32:53 Chápu to správně?
 • 01:32:55 Já si myslím, že určitě.
 • 01:32:56 Tady je velký podíl v tom, proč
  plýtváme jídlem v takové míře.
 • 01:33:02 Že až třetina potravin se dnes
  vyhodí, nebo ztratí.
 • 01:33:06 To je právě to, že k tomu nemáme
  vybudovaný vztah a nevíme,
 • 01:33:10 kolik úsilí to stojí a jaké
  zdroje jsou k tomu potřeba.
 • 01:33:21 Prozatím vám děkuji.
 • 01:33:28 Hlad je nejlepší kuchař.
 • 01:33:30 Ale už to zaznělo,
 • 01:33:32 že u nákupu potravin toto
  české rčení úplně neplatí.
 • 01:33:37 Že hlad je nejlepší kuchař.
 • 01:33:40 Tam u nakupování může
  být hlad na obtíž.
 • 01:33:43 Co bychom měli nakupovat abychom
  neplýtvali a zároveň se dokázali
 • 01:33:47 uvařit zdravě, levně a chutně?
 • 01:33:50 Vynikající cisternový krém
  jsem v rámci obědů vařil
 • 01:33:54 s Ondřejem Slaninou.
 • 01:33:58 Tady jsou netradiční Kluci v akci.
 • 01:34:01 Cizrna, cibule, celer,
  trochu koriandru,
 • 01:34:04 který můžeme vypěstovat
  na balkoně v truhlíku.
 • 01:34:09 A potom už olivový olej
  a to je nějaký zásadní
 • 01:34:12 náklad jediný.
 • 01:34:14 Jak nakupovat potraviny?
 • 01:34:17 Jaké jsou rady a recepty
  šéfkuchaře?
 • 01:34:20 Úplně to klíčové je nechodit
  nakupovat hladoví.
 • 01:34:24 Mně se to stává poměrně často.
 • 01:34:26 Vždy jdu nakoupit a mám neskutečný
  hlad.
 • 01:34:29 A potom koupím věci
  co vůbec nechci.
 • 01:34:32 Potom je důležité a to říkám
  každému takto je číst.
 • 01:34:40 Co v tom daném produktu je.
 • 01:34:42 Je zapotřebí si uvědomit,
  že to co jíme tak tím se stáváme.
 • 01:34:46 To je takové klišé.
 • 01:34:48 Ale je to pravda.
 • 01:34:50 Nebudu říkat, že nechodím
  do supermarketu.
 • 01:34:52 Jde mi spíše o to, jaký
  je původ té potraviny.
 • 01:34:55 Pokud v supermarketu mají
  potraviny které vím,
 • 01:34:58 že když bydlím v Brandýsu nad Labem
  tak vyrostly v Polabské nížině
 • 01:35:01 tak si tam koupím.
 • 01:35:06 A když ne tak si to koupím na trhu
  od místních zemědělců.
 • 01:35:11 Jestli je to byl nebo ne,
 • 01:35:12 tak je důležité vidět zdali
  to vypěstované tady nebo zdali
 • 01:35:16 to někdo přivezl přes
  polovinu zeměkoule.
 • 01:35:18 Je důležité aby to bylo
  co nejčistší.
 • 01:35:23 Když kupuji jogurt,
 • 01:35:24 tak mléko a jogurtová kultura
  ale žádný modifikovaný škrob
 • 01:35:28 a nic podobného.
 • 01:35:31 Řekl bych ti co se tady děje.
 • 01:35:34 Toto předpokládám celer.
 • 01:35:40 Je samozřejmě důležité u toho
  oběda, aby nás to nezabilo.
 • 01:35:50 Ten celer obsahuje
  vitamín věčného mládí.
 • 01:35:53 Vitamíny ADEK rozpustné v tucích.
 • 01:35:58 Když tam nedáš olej,
  takto nevstřebáš.
 • 01:36:01 To že člověk má tuk tady,
  tak to neznamená,
 • 01:36:03 že vstřebá ty vitamíny z celeru.
 • 01:36:07 Teď už to povaříme
  tak aby ta cizrna změkla.
 • 01:36:11 Já si tady ještě nasekám koriandr.
 • 01:36:13 Vlastně jeho stonky.
 • 01:36:16 Když už se člověk něco
  koupíte kabiny plýtval.
 • 01:36:20 Ono v podstatě třeba slupky
  z celeru se dají použít.
 • 01:36:24 Musíme se na to podívat
  jak to dělali dříve naše babičky.
 • 01:36:29 Že uměli ty věci
  řekněme využít celkově.
 • 01:36:34 Když to vezmeš kartáčkem ten celer,
 • 01:36:36 tak z toho také klidně
  udělat polévku.
 • 01:36:39 Nic špatného na tom není.
 • 01:36:41 U nás plýtvání potravinami versus
  nakupování méně kvalitních potravin
 • 01:36:46 je z tvého pohledu stále problém?
 • 01:36:49 Určitě.
 • 01:36:50 Na jednu stranu se tady říká,
 • 01:36:52 že se tady prodávají
  špatné potraviny.
 • 01:36:54 Ale pořád platí
  jednoduché pravidlo.
 • 01:36:56 Když to nikdo nebude kupovat,
  tak to nikdo nebude vyrábět.
 • 01:37:02 A člověk to vidí
  zažívá dnes a denně,
 • 01:37:05 že spousta lidí o tom mluví,
  ale ta realita je jiná.
 • 01:37:10 Jdou nakoupit a stejně
  se tam vezmou dva jogurty a jeden
 • 01:37:13 stojí pět a 2. 7,
 • 01:37:15 tak oni si raději vezmou
  ten za pět a potom si koupí
 • 01:37:18 za 100 korun krabičku cigaret.
 • 01:37:26 Jak dlouho to vaříš?
 • 01:37:28 20 až 25 minut.
 • 01:37:33 Aby byla namočená.
 • 01:37:36 Ta cizrna je potom měkčí.
 • 01:37:39 A je to kvůli stravitelnosti.
 • 01:37:41 Namáčením se tam nastartují enzymy,
  které potom fungují výborně.
 • 01:37:47 Co bych doporučil u cizrny
  je nechat ji namočenou třeba
 • 01:37:50 dva dny.
 • 01:37:52 Ona potom naklíčí a potom
  i teprve udělat.
 • 01:37:54 To je pro tělo fantazie.
 • 01:37:57 Jak často již maso?
 • 01:38:00 Nemáš každý den.
 • 01:38:03 Já to mám ještě tak,
 • 01:38:04 že si většinou nám spíše rybu
  nebo telecí nebo hovězí.
 • 01:38:08 Vepřové moc ne.
 • 01:38:11 S kuřetem je to komplikované
  sehnat dobré kuře.
 • 01:38:15 Dnes 90 % lidí v ČR vůbec
  neví jak chutná kuře.
 • 01:38:20 Když se na to podíváte
  z pohledu toho chovu,
 • 01:38:22 tak normální klasické kuře
  oblíbené v ČR za 99 korun v akci
 • 01:38:32 žije 23 dnů.
 • 01:38:35 A teď si vezměte,
 • 01:38:36 že máte skořápku to vajíčko
  a za 23 dnů od té doby kdy kuře
 • 01:38:40 vystrčí hlavu tak o ní přijde.
 • 01:38:43 To je přece nesmysl.
 • 01:38:45 Já nechci jíst takové kuře,
 • 01:38:47 které žije 23 dnů a nemá
  vlastně žádnou chuť.
 • 01:38:51 Já si chci dát dobré kuře, které
  žilo někde minimálně tři měsíce.
 • 01:38:55 Podívalo se na sluníčko,
  žalo trávu, mělo zrní atd.
 • 01:38:59 Protože to maso má potom nějakou
  strukturu když s ním pracuješ
 • 01:39:04 a nějakou tuhost a nějakou chuť.
 • 01:39:06 A to říkám, že dnes ti lidé
  to vůbec neznají.
 • 01:39:09 Dá se říci, že to je cenově
  přijatelné?
 • 01:39:14 Není tam velká cenová disproporce?
 • 01:39:17 Václav ne.
 • 01:39:18 Já ti to vysvětlím,
  jak už jsem to říkal.
 • 01:39:21 Tady je 90 % lidí,
 • 01:39:23 kteří si jdou koupit kuře
  za 69 korun v akci a potom
 • 01:39:26 si za 100 korun koupí
  krabičku cigaret.
 • 01:39:29 Já jsem si,
 • 01:39:30 že je lepší si koupit za 200 korun
  dobré kuře a rád si ho jednou
 • 01:39:33 za týden a nemusím si dělat
  kuřecí řízky každý den.
 • 01:39:38 A mohu se mít dobře.
 • 01:39:39 Máme dovařeno.
 • 01:39:41 Já to přendám do mixéru.
 • 01:39:44 Těšíš se?
 • 01:39:45 Těším.
 • 01:39:47 Doufám,
 • 01:39:48 že se mi to podaří rozmixovat
  abychom neohrozili celou kuchyň.
 • 01:39:57 Už to létá.
 • 01:40:01 Takže nerozmixovat vše.
 • 01:40:03 Nemusí se to mixovat vše.
 • 01:40:05 Jako rodič děláš přepadovky třeba
  u tvých dětí ve školní jídelně,
 • 01:40:13 aby si zjistil, co oni jedí?
 • 01:40:14 Že si to necháš přinést
  domů a potom to rozvedeš?
 • 01:40:17 To vůbec.
 • 01:40:20 Já chci mít klid.
 • 01:40:54 Šestice hostů dnešního
  Focusu v závěrečné kapitole.
 • 01:40:59 Tato kapitola je určena především
  studentkám a studentům gymnázia
 • 01:41:03 v Litoměřicích, kteří se ptají.
 • 01:41:05 Hezký dobrý večer.
 • 01:41:06 Dobrý večer.
 • 01:41:09 Já bych se chtěla zeptat
  v návaznosti na toxiny
 • 01:41:13 co se v našem těle ukládají.
 • 01:41:16 Reklamy se nám snaží prodávat
  různé antioxidanty a různé látky
 • 01:41:21 a tyto produkty.
 • 01:41:23 Zároveň vznikají diskuze na téma,
 • 01:41:25 zdali nějaký detox
  vůbec existuje.
 • 01:41:28 Zdali to je relevantní.
 • 01:41:34 Zároveň bych se chtěla zeptat,
 • 01:41:36 zdali existují také
  nějaké přírodní látky,
 • 01:41:38 které nám poskytují tento detox.
 • 01:41:43 Já se chytím jedné poznámky.
 • 01:41:47 Já jsem alergický na to u hubnutí
  a těch diet,
 • 01:41:50 že se člověk zbavuje toho
  tuku a tomu dělá špatně,
 • 01:41:54 ale člověk intoxikovaný těmi
  látkami co se uvolňují.
 • 01:42:07 Těch látek co nám pomáhají
  jsou řady.
 • 01:42:16 Jsou to sloučeniny, které
  se vyskytují v produktech,
 • 01:42:19 nám zdravý rozum radí.
 • 01:42:22 Velice bohatý je třeba zelený čaj.
 • 01:42:26 To je taková známá záležitost.
 • 01:42:28 Mě tam skutečně zaujala ta vaše
  poznámka o tom detox u.
 • 01:42:34 To je ta mantra těch
  lidí, že jim má být zle.
 • 01:42:41 Že to je ten správný důkaz
  toho, že to je vedeno správně.
 • 01:42:43 Ale ten opak je pravdou.
 • 01:42:48 Já jsem lékař tzv. funkční
  medicíny.
 • 01:42:51 Nás učili testovat nehádat.
 • 01:42:56 Můj proces s tím klientem je vždy
  řekněme komplexní v tom,
 • 01:43:02 že mě zajímá, co se skutečně
  s tou jeho fyziologie děje.
 • 01:43:05 Dnes je spousta rad a právě různých
  programů v alternativní medicíně
 • 01:43:11 bez toho aby to mělo reálný základ.
 • 01:43:15 Já si myslím,
 • 01:43:16 že jak tady bylo zmíněno tak jsme
  pod velkým tlakem různých
 • 01:43:19 chemických látek.
 • 01:43:21 A za mě skutečně na prvním
  místě je vždy strava.
 • 01:43:25 Jste schopni udělat obrovské
  množství práce právě kvalitní
 • 01:43:29 stravou a úpravou stravy.
 • 01:43:31 Ten organismus sám o sobě
  má schopnost se těch látek
 • 01:43:37 postupně zbavovat.
 • 01:43:39 Tady jak říká pan doc.,
 • 01:43:41 nikdy se to uvolní do toho
  organismu velice rychle
 • 01:43:44 a ten organismus zažívá určitý šok.
 • 01:43:47 Také toto by mělo mít hlavu a patu.
 • 01:43:50 Měl by to být popřípadě vedeno
  nějakým odborným průvodcem
 • 01:43:54 a nejlépe lékařem.
 • 01:43:57 V první řadě bych se nenechal
  utáhnout na žádné
 • 01:44:00 potravinové doplňky.
 • 01:44:02 V první řadě bych šel cestou
  co se dá udělat přirozeným způsobem
 • 01:44:08 a úpravou stravy.
 • 01:44:11 Já to mohu potvrdit.
 • 01:44:12 Byli jsme účastníky jednoho
  výzkumu, kdy se potvrdilo,
 • 01:44:15 že vlastně plodiny jako
  je špalda, žito a oves,
 • 01:44:17 jednozrnka a dvojzrnka
  obsahují spoustu antioxidantů,
 • 01:44:21 které bychom měli mít.
 • 01:44:32 Zkuste zvážit jíst kroupy.
 • 01:44:38 Kdy jste naposledy jedly
  oves, pohanku apod.
 • 01:44:42 Zaměřit se tady na tyto produkty.
 • 01:44:44 Myslím si, že to řeší problém.
 • 01:44:47 Já bych řekl z hlediska těch testů,
 • 01:44:49 že dnes existují testy
  na oxidativní stres z vlasů,
 • 01:44:54 moči, krve.
 • 01:44:57 Také na úrovni těžkých
  látek, kovů a minerálů.
 • 01:45:04 Mělo by to mít hlavu
  a patu ten proces.
 • 01:45:06 Pokud už něco dělám.
 • 01:45:08 Nikoliv,
 • 01:45:09 že naráz je tady detoxikace
  a všechny nás to zachrání
 • 01:45:13 od chronických nemocí.
 • 01:45:14 Mělo by to mít hlavu a patu.
 • 01:45:16 Spokojen?
 • 01:45:17 Ano.
 • 01:45:18 Další otázka.
 • 01:45:22 Dobrý večer.
 • 01:45:23 Já bych měla otázku na pana
  doktora Vojáčka.
 • 01:45:26 Bezlepková dieta.
 • 01:45:27 Je to moderní trend také u lidí,
  kteří nemají celiakii.
 • 01:45:32 Je to nějak nebezpečné,
  nebo nedostatek lepku,
 • 01:45:35 nebo jeho přebytek může
  ovlivnit jak tělo funguje?
 • 01:45:41 Je to otázka.
 • 01:45:44 Vy jste tady zavedl třeba špaldu.
 • 01:45:50 Moderní způsob života přinesl
  rychlé změny v našem životním stylu
 • 01:45:54 včetně způsobu stravování.
 • 01:45:57 Na které se organismus nebyl
  schopen ještě plně adaptovat.
 • 01:46:00 Jednou z těch změn je šlechtění
  bílkovin obsažených například právě
 • 01:46:07 v obilovinách.
 • 01:46:08 A ten způsob toho
  šlechtění způsobil,
 • 01:46:11 že náš organismus na to reaguje
  způsobem,
 • 01:46:14 který není zrovna přátelský.
 • 01:46:17 Protože imunitní systém neustále
  dohlíží na to co se do našeho
 • 01:46:21 těla dostává.
 • 01:46:22 A zdali to je pro ně akceptovatelné
  nebo ne.
 • 01:46:25 A právě na úrovni lepku
  a té konvenční pšenice se jeví,
 • 01:46:31 že imunitní systém s tím mívá
  občas problém.
 • 01:46:34 To znamená, že by to mělo
  mít nějakou hlavu a patu.
 • 01:46:37 Existují určité testy,
 • 01:46:39 které to dovedou stanovit
  u konkrétního člověka.
 • 01:46:42 Moje práce je personalizovaná
  medicína.
 • 01:46:45 Je nás tady 100 a pro každého
  bude platí něco jiného.
 • 01:46:49 Chtěli jste doplnit?
 • 01:46:51 Já pouze pokyvuji.
 • 01:46:53 Personalizovaná medicína,
  ale také dieta.
 • 01:46:58 To s tím úzce souvisí.
 • 01:47:00 Já chci říci s tím lepkem.
 • 01:47:02 Přesně jak jste řekl.
 • 01:47:04 Je to otázka adaptace
  organismu na dietu,
 • 01:47:08 která historicky
  prostě taková nebyla.
 • 01:47:12 Dnes už umíme vypěstovat o byliny,
 • 01:47:14 které i pro ty celiakii tak jsou
  druhy ovsa které mají tak nízké
 • 01:47:20 množství lepku že si to může
  dopřát také konzument obilovinu,
 • 01:47:25 která je jinak velice zdravá.
 • 01:47:33 Ten lepek tak mi ho konzumuje
  přemíru.
 • 01:47:40 Je to obilná bílkovina kterou
  se plní všechny možné potraviny
 • 01:47:44 od uzenin a další.
 • 01:47:46 Tam kde bychom to nečekali.
 • 01:47:48 To je jedna věc.
 • 01:47:49 Potom tyto potraviny
  neprochází kvasnými procesy.
 • 01:47:54 Mléčné kvašení,
 • 01:47:56 které připraví těm mikroorganismům
  a které máme tady,
 • 01:48:01 takto připraví a je to daleko
  stravitelnější.
 • 01:48:04 To je problém, proč
  vlastně nejde o celiakii,
 • 01:48:08 ale o ty alergie a intoleranci
  na lepek.
 • 01:48:13 Protože ten organismus
  je nepřiměřeně zatížen.
 • 01:48:17 Potom vznikají ty problémy.
 • 01:48:20 Já bych rád doplnil.
 • 01:48:22 My jsme tady naznačili půdu
  a to co v ní žije a to co žije
 • 01:48:26 v našich střevech.
 • 01:48:27 Ten střevní mikrobiom.
 • 01:48:30 Včetně takového fenoménu dnes,
  což je tzv. střevní propustnost.
 • 01:48:35 Ten náš organismus si velice úzce
  má hlídat co se z toho ještě
 • 01:48:39 vnějšího prostředí,
 • 01:48:40 protože střevo je vlastně trubka
  otevřená ven z obou stran.
 • 01:48:45 Tak co se vlastně z trubky
  dostane dovnitř.
 • 01:48:48 To si musí přísně regulovat.
 • 01:48:50 Dnes se ukazuje, že ten moderní
  způsob výživy,
 • 01:48:53 včetně třeba lepku a dalších
  chemických látek obsažených
 • 01:48:56 v potravě narušuje tuto bariéru
  a tím pádem se vlastně skutečně
 • 01:49:02 neselektivně intoxikujete určitými
  látkami z vnějšího prostředí mnohem
 • 01:49:08 více než dříve.
 • 01:49:10 Právě díky tomu, že ta bariéra
  střeva přestává fungovat správně.
 • 01:49:15 Jedna z těch věcí,
 • 01:49:16 která se na to významně
  podílí je právě lepek.
 • 01:49:18 Další otázka.
 • 01:49:22 Dobrý večer.
 • 01:49:23 Já bych se ráda zeptala vás všech,
 • 01:49:26 zdali poté co se tak zajímáte
  o potraviny a jejich složení,
 • 01:49:30 tak víte o všech těch
  možných rizicích atd.,
 • 01:49:32 tak jak vy sami
  osobně se stravujete.
 • 01:49:36 Zdali navštěvujete supermarkety
  a jste schopni tam najít dobré
 • 01:49:39 potraviny, nebo zdali
  jezdíte k lokálním výrobcům.
 • 01:49:48 Já bych chtěla říci, že se snažím
  stravovat lokálně.
 • 01:49:53 Hodně si doma vařím.
 • 01:49:55 V zásadě si nekupuji žádné jídlo
  ale kupuji si pouze suroviny které
 • 01:49:59 potom zpracovávám.
 • 01:50:01 Díky tomu jsem
  a vím co tam je přidané a nejsou
 • 01:50:04 tam žádné látky, které
  bych tam já sama nedala.
 • 01:50:09 Dost často potom konzumujete látky,
 • 01:50:10 které si tam doma
  při vaření nedáte.
 • 01:50:14 Já se snažím míst lokálně a sezoně
  a do supermarketů nechodím.
 • 01:50:20 Nakupuji si zeleninu na tržnici
  a maso pouze tam kde vím původ
 • 01:50:26 toho masa.
 • 01:50:27 Takže to není to kuře za 23 dnů.
 • 01:50:29 Rozhodně ne.
 • 01:50:33 Já také moc nechodím
  do supermarketu ale pouze proto,
 • 01:50:36 že mi pomáhá manžel
  kterými podporuje.
 • 01:50:40 Já ho vždy instruuji a díváme
  se oba na výživové deklarace.
 • 01:50:46 Hlídáme třeba tuk a díváme se,
 • 01:50:49 odkud je to importované
  a jaké země původu.
 • 01:50:52 Také ty mé zkušenosti z laboratoře
  co vidíme složení a kontaminaci
 • 01:50:58 potravin tak ČR má velice
  dobré skóre.
 • 01:51:01 Pokud to porovnáme s importovanými
  potravinami,
 • 01:51:05 tak já tam vidím
  největší bezpečnost.
 • 01:51:08 A to nemluvím o těch aspektech
  ekologických a dlouhá doprava.
 • 01:51:12 Já to mám tak půl napůl.
 • 01:51:15 Ne vždy mi to vyjde.
 • 01:51:17 Nakoupit na trzích
  u nás na Smíchově.
 • 01:51:24 Ale snažím se toho
  nenakupovat příliš.
 • 01:51:27 Když už toho nakoupím příliš
  tak se podělím o to v práci
 • 01:51:30 s kolegy.
 • 01:51:32 Snažit se přemýšlet
  nad tím co kupuji.
 • 01:51:36 Já vždy této otázce čilým po jedné
  specifické přednášce.
 • 01:51:41 Kde probíráme všechny
  ty toxiny atd.
 • 01:51:44 Na konci jsou studenti s obrovskýma
  očima a v té totální depresi
 • 01:51:48 říkají, pane docente, co jíte?
 • 01:51:51 Totéž co vy.
 • 01:51:52 Můj přístup je,
 • 01:51:53 že se snažím řídit těmi
  moudrostmi a tím zdravým rozumem.
 • 01:52:00 Snažím se nechtít ty jahody v zimě.
 • 01:52:03 Prostě upozorňovat na to,
  že toto je v nepořádku.
 • 01:52:05 Že to je takové znásilnění přírody
  a také toho našeho vlastního pocitu
 • 01:52:11 zodpovědnosti, který
  máme a měli bychom mít.
 • 01:52:14 Takže takto.
 • 01:52:16 Tak nějak půl na půl.
 • 01:52:17 Martin Hutař asi jí ze svého.
 • 01:52:22 Já to mám jednoduché.
 • 01:52:24 Jsem na venkově, takže
  do supermarketu daleko.
 • 01:52:27 Na Jesenicku jste úplně
  bez supermarketu.
 • 01:52:31 My máme svůj firemní
  obchod a tam nakupuji.
 • 01:52:41 Nakupuji ty produkty jako kroupy,
  vločky, mouku a z toho vařím.
 • 01:52:45 Prostě základ je potraviny
  jednoduše zpracovávat.
 • 01:52:51 Navíc tyto základní
  potraviny jsou velice levné.
 • 01:52:54 Když se to spočte tak jedna
  porce krup,
 • 01:52:58 tak to je v dnešní době
  jako jedna cigareta.
 • 01:53:03 Takže pět nebo šest korun.
 • 01:53:07 A to je 80 % jídla.
 • 01:53:09 Takže se nebojte
  kupovat biopotraviny.
 • 01:53:15 Takže obsadíme Jesenicko.
 • 01:53:18 Rádi vás uvítáme.
 • 01:53:19 Přijeďte na exkurzi.
 • 01:53:22 Já to budu mít lehké.
 • 01:53:24 Já dodržuji takové
  přerušované půsty.
 • 01:53:26 Takže já nesnídám.
 • 01:53:27 To je - 1.
 • 01:53:29 Oběd v centru Prahy jsem si naše
  restaurace kde mají
 • 01:53:34 kvalitní suroviny.
 • 01:53:36 A večer se ženou a dcerou,
  tak to nechávám na ženě,
 • 01:53:39 kde dbáme hlavně na kvalitu
  a sezónnost.
 • 01:53:44 Je zdravé nesnídat?
 • 01:53:48 To bychom tady byli ještě dlouho.
 • 01:53:50 Tak další otázka.
 • 01:53:55 Dobrý večer.
 • 01:53:56 Rád bych se zeptal pane
  Hutaři, jak dlouho trvá,
 • 01:54:00 aby se s konvenční farmy stala
  bio farma včetně certifikátů
 • 01:54:04 a používání nových plodin atd.
 • 01:54:08 Zatím jsme to vztahovaly
  pouze na půdu.
 • 01:54:13 U těch zvířat je to relativně
  jednodušší.
 • 01:54:17 Jsou tak dva roky.
 • 01:54:20 Ale fakticky to trvá
  třeba osm nebo 10 let,
 • 01:54:23 než doopravdy ta půda se o zdraví
  a začne fungovat ty principy půdní.
 • 01:54:28 Ten mikrobiom začne fungovat.
 • 01:54:31 Je to dlouhodobý proces.
 • 01:54:33 V souvislosti s tím co říkal Ondra.
 • 01:54:35 Opravdu existuje, že to kuře
  za 23 dnů?
 • 01:54:39 Já jsem tomu nechtěl věřit.
 • 01:54:44 Ta větší kuřata myslím 32.
 • 01:54:47 V ekologickém zemědělství
  je to dáno zákonem, že 84 dnů.
 • 01:54:55 To je ten cyklus toho
  vývoje kuřete než dospěje.
 • 01:54:58 Atd.
 • 01:55:00 Proto také ta cena musí být vyšší.
 • 01:55:06 V ekologických chovech můžete
  mít maximálně dva a půl 1000 kuřat
 • 01:55:12 v jedné drůbežárně.
 • 01:55:17 Další otázka.
 • 01:55:23 Dobrý večer, já bych měl otázku.
 • 01:55:28 Co byste řekla,
 • 01:55:29 když jste byla natolik a stájích
  v různých restauracích,
 • 01:55:32 tak jaká je kvalita potravin,
 • 01:55:34 které se dostávají do rukou kuchařů
  v ČR oproti jiným restauracím
 • 01:55:40 ve světě.
 • 01:55:41 Myslím tím obyčejné restaurace,
  které může navštívit také student.
 • 01:55:50 Je zapotřebí si u každé
  restaurace se zajímat odkud
 • 01:55:53 má ty dané produkty.
 • 01:55:55 Obecně si myslím,
 • 01:55:57 že ta spolupráce restaurací s přímo
  s farmáři není zase tak častá.
 • 01:56:04 Tam je docela složité zajistit
  tu logistiku těch potravin přímo
 • 01:56:09 mezi farmářem a restaurací.
 • 01:56:11 Protože farmář obdělává to pole
  a má hrozně moc práce,
 • 01:56:17 takže nemá čas dovážet
  to do restaurací a restaurace zase
 • 01:56:21 nemají čas si proto
  jezdit na farmy.
 • 01:56:25 Takže si myslím,
 • 01:56:27 že obecně ta kvalita těch
  potravin není špatná.
 • 01:56:32 Ale určitě mám ještě co dohánět
  co se týče farmářských
 • 01:56:36 lokálních surovin.
 • 01:56:41 Zajímavý příklad je ve Vídni.
 • 01:56:42 Město Vídeň oznámilo,
 • 01:56:44 že ve státních organizacích
  a školách se bude vařit
 • 01:56:49 snad 30 % biopotravin.
 • 01:56:52 Takže také vy jako studenti
  se ve Vídni můžete dostat
 • 01:56:55 ke kvalitní stravě.
 • 01:56:58 Takže z Litoměřic vaše
  kroky potom do Vídně.
 • 01:57:02 Další otázka.
 • 01:57:05 Já mám otázku na paní Bělíkovou.
 • 01:57:09 Uvažovala jste někdy,
 • 01:57:10 že byste přešlo na vegetariánskou
  nebo veganskou stravu?
 • 01:57:18 Já jsem takový polo vegetarián,
 • 01:57:21 protože jim velké
  množství zeleniny.
 • 01:57:27 Chvíli jsem jedla
  také vegetariánsky.
 • 01:57:33 Pokud člověk doplňuje přitom
  to omezení živočišných produktů,
 • 01:57:39 tak pokud správně
  doplňuje bílkoviny,
 • 01:57:42 které tím že nejí maso ztrácí,
  tak je to naprosto v pořádku.
 • 01:57:49 Je zapotřebí nad tím přemýšlet
  komplexně.
 • 01:57:52 Obecně já sama jím tak,
 • 01:57:54 že jim velké množství zeleniny
  a obilovin a trochu také ovoce.
 • 01:58:01 Maso jím příležitostně tak třeba
  třikrát do týdne.
 • 01:58:06 To není zase tak málo.
 • 01:58:09 Možná i méně.
 • 01:58:15 Myslím si, že všeho s mírou.
 • 01:58:18 Zase úplně vyřadit maso
  z jídelníčku by nebylo zdravé.
 • 01:58:22 Pane doktore.
 • 01:58:24 Těch názorů je samozřejmě spousta.
 • 01:58:27 A těch dat také.
 • 01:58:30 Jsou třeba zajímavá data,
 • 01:58:32 jaké velké množství veganů opustí
  tento způsob stravování v důsledku
 • 01:58:39 zdravotních potíží.
 • 01:58:42 Dnes je to otázka,
  že máme tu volbu.
 • 01:58:46 Dnes třeba s vývojem našeho vědomí
  a určité vnitřní etiky vůči
 • 01:58:50 zvířatům tak samozřejmě
  se to začíná hodně řešit.
 • 01:58:54 Dříve jsme prostě měli
  prase a krávu a bylo.
 • 01:59:01 Děkuji vám litoměřickým,
 • 01:59:03 že jste se ptali a děkuji
  také hostům dnešního Focusu.
 • 01:59:06 Loučíme se.
 • 01:59:11 Doc.
 • 01:59:12 Petrem Klusoněm, s prof.
 • 01:59:22 Janou Hajšlovou,
 • 01:59:24 Děkuji ekologickému
  zemědělci Martinu Hutařovi.
 • 01:59:27 Lékaři Janu Vojáčkovi,
 • 01:59:29 kreativní šéfkuchař
  Bilíkové a také Podmolovi.
 • 01:59:35 Děkuji také Sanymu,
  který nás tady hlídal.
 • 01:59:44 Děkuji Vodňanským,
  kteří nás hostili.
 • 01:59:50 Děkuji také vám divákům,
  že jste se dívali.
 • 01:59:56 V průběhu celého měsíce je Focus
  na sociálních sítích a také
 • 01:59:59 na webových stránkách ČT.
 • 02:00:16 Děkuji vám všem a dobrou noc.
 • 02:00:18 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Stínový mluvčí: Pavel Petrle

Související