iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 5. 2019
20:00 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
11869
zhlédnutí

Fokus Václava Moravce

Slova

Jaká je síla slova? Má slovo stále svoji moc? Mizí znalost slov, znalost jazyka, láska k literatuře?

120 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Fokus Václava Moravce

 • 00:00:01 Má slovo stále svoji moc?
 • 00:00:04 Slovem můžeme pohladit, ublížit,
 • 00:00:08 některá slova jsou
  jako šípy vystřelené.
 • 00:00:11 Zkrátka se nedají vzít
  zpět, kdybychom chtěli.
 • 00:00:15 Ztrácejí slova svůj význam?
 • 00:00:17 Pokud vezmete význam těm slovům,
 • 00:00:19 tak můžete s tou společností
  snadno manipulovat a také
 • 00:00:23 jí zbavit svobody.
 • 00:00:24 Co o nás vypovídá jazyk?
 • 00:00:27 Bohatém vyjadřováním na sebe
  člověk prozrazuje,
 • 00:00:29 že je schopen pozorovat nevšední
  detaily a vztahy ve světě
 • 00:00:33 a v životě a dávat
  jim různé odstíny.
 • 00:00:36 Jak jazyk souvisí s myšlením?
 • 00:00:38 Slovo které jsme vypustili
  má samozřejmě původ myšlence
 • 00:00:41 a v mysli.
 • 00:00:42 Dojdou nám jednou slova?
 • 00:00:47 Někteří politici s oblibou
  nekomunikují, ale vysílají signál.
 • 00:00:54 Začíná Fokus Václava Moravce.
 • 00:00:56 Tentokrát na téma slova.
 • 00:01:17 Na počátku bylo slovo.
 • 00:01:19 Dočteme se v knize knih.
 • 00:01:21 Nad slovy, jejich významy
  i bez významy přemýšlel spisovatel,
 • 00:01:26 dramatik, pozdější český
  prezident Václav Havel.
 • 00:01:31 V eseji o slovu charakterizoval
  slovo, jako úkaz temný,
 • 00:01:36 mnohoznačný, ambivalentní a zrádný.
 • 00:01:39 A dodal.
 • 00:01:40 Podivné osudy mohou mít slova.
 • 00:01:43 Tentýž druh svobody statečných
  lidí může být posláním do žalářů,
 • 00:01:48 protože nějaké slovo pro ně něco
  znamená a podruhé proto,
 • 00:01:52 že pro něj totéž slovo
  už nic neznamená.
 • 00:01:55 Neboť se ze symbolů lepšího světa
  změnilo v jazykové zaklínadlo
 • 00:01:59 přihlouplého diktátora.
 • 00:02:02 Dnešní večer budeme
  věnovat slovu a slovům,
 • 00:02:06 která se podle sociologa Zygmunta
  Baumana v dnešní době stala
 • 00:02:12 nejlevnějšími obaly.
 • 00:02:15 Dobrý den vám divákům
  ČT 24 a divákům tady v Krajské
 • 00:02:20 vědecké knihovně v Liberci.
 • 00:02:22 Dobrý večer.
 • 00:02:28 V publiku jsou dnes studentky
  a studenti gymnázií Frýdlant
 • 00:02:32 a Jeronýmova,
 • 00:02:33 dále Masarykovi obchodní akademie
  většině a ústavu jazykové a odborné
 • 00:02:37 přípravy Univerzity Karlovy.
 • 00:02:39 Vítám také zaměstnanci Krajské
  vědecké knihovny v Liberci a také
 • 00:02:43 libereckou veřejnost.
 • 00:02:44 Vítejte v Focusu.
 • 00:02:58 První kapitolu dnešního Focusu
  otevírají spisovatelka a držitelka
 • 00:03:02 Magnesia Litera Radka Denemarková.
 • 00:03:05 Dobrý večer.
 • 00:03:06 Vítám vysokoškolského pedagoga,
  filozofa Daniela Kroupu.
 • 00:03:09 Dobrý večer.
 • 00:03:11 Když jsem citoval Baumana,
 • 00:03:13 provokuje příliš označuje slova
  za nejlevnější plastikový obal,
 • 00:03:21 obtížný odpadek
  současné civilizace?
 • 00:03:25 Já myslím, že neprovokuje.
 • 00:03:29 Byl to sociolog,
 • 00:03:30 ale také člověk který přemýšlel
  o různých věcech jako
 • 00:03:33 je třeba umění.
 • 00:03:35 Sám organizoval dokonce domácí
  konference na téma jazyk
 • 00:03:38 jako mystifikace.
 • 00:03:40 Bohužel v době všech
  těch technických médií,
 • 00:03:43 internetu atd. se ukazuje,
 • 00:03:45 že spousta lidí vyplavuje
  věty a slova a vůbec
 • 00:03:49 za ně nenese odpovědnost.
 • 00:03:50 Dokonce se ani nepodepíší.
 • 00:03:54 Je to moment, kdy přestává dialog.
 • 00:03:56 Protože dialog je o tom,
 • 00:03:57 že se nejprve zamyslíme
  nad tím co kolega řekl.
 • 00:04:02 Ten dialog zmizel.
 • 00:04:03 Zmizely ty tóny mezi tím.
 • 00:04:05 Ta vyprázdněnost jde tak daleko,
 • 00:04:07 že ve 20. století se řada diktátorů
  nebo představitelů autoritářských
 • 00:04:13 režimů velice inspirovala v jazyce
  propagandy nebo jak Viktor
 • 00:04:18 Klemperer napsal knihu
  o jazyce třetí říše,
 • 00:04:22 tak je zajímavé že ta slova
  se stále opakují a obrozují
 • 00:04:25 v různých formách.
 • 00:04:30 Takže dnes se také nemluví o tom,
  že to je brutální policejní stát,
 • 00:04:34 ale řekne se,
 • 00:04:35 že to je stabilizovaná
  harmonická společnost.
 • 00:04:38 Jak se vyrovnáváte s tím,
 • 00:04:40 aby slova právě nebyla
  tím nejlevnějším plastikovým obalem
 • 00:04:45 nebo tím obtížným odpadkem
  současné civilizace?
 • 00:04:50 Já jsem měla obrovskou
  krizi v roce 2015.
 • 00:04:53 V té hlušině slov.
 • 00:04:54 Také v rámci literatury.
 • 00:04:59 V rámci toho neoliberalismu jsme
  zaplaveni také v rámci umění.
 • 00:05:03 Že knihy, produkty a čtivo,
  tak se to najednou smíchalo.
 • 00:05:07 Tomu tak není.
 • 00:05:08 Slovo má svoji váhu.
 • 00:05:10 Jsou země, kde se za slovo
  platí životem.
 • 00:05:13 Já jsem si říkala,
  že mám dvě možnosti.
 • 00:05:15 Buďto zamknout ústa a psát
  si do šuplíku a nechci
 • 00:05:21 s tím mít nic společného,
  nebo je ta druhá možnost.
 • 00:05:24 Naopak být nekompromisní.
 • 00:05:27 Ten slovník dát pryč ze stolu
  a ta slova brát jako z ošatky
 • 00:05:32 a omývat je vrátit
  jim původní význam.
 • 00:05:35 To byla vaše osobní krize?
 • 00:05:37 To bylo v té strašlivě hlušině lží.
 • 00:05:46 Dnes je ta propaganda hrozně silná.
 • 00:05:51 Než se dostanete k autentickému
  tak je to velice těžké.
 • 00:05:54 Ani kdo nese tu zodpovědnost.
 • 00:05:56 To nikdo.
 • 00:05:57 To mě bolelo.
 • 00:06:07 Ta metafora Zygmunta
  Baumana sedí v tom,
 • 00:06:09 že ve 20. století se střídají
  určitá období kde vystupují určitá
 • 00:06:17 slova, která potom odcházejí jako
  odpadky a jsou nepoužitelná.
 • 00:06:25 Některá z těch slov už slušný
  člověk do úst nevezme.
 • 00:06:29 Tam kde to nesedí,
  tak to je ten výraz obal.
 • 00:06:35 Jakoby to slovo bylo jakýsi
  obal nějaké další věci.
 • 00:06:39 Ale ve skutečnosti
  to je pravděpodobně tak,
 • 00:06:41 že slova nelpí na věcech
  jako nějaký obal.
 • 00:06:47 Dokonce ne obalují ani myšlenky.
 • 00:06:49 Protože my vlastně myslíme slovy.
 • 00:06:53 My myslíme v jazyce.
 • 00:06:57 A vlastně skutečnost se nám ukazuje
  právě v tomto jazyce.
 • 00:07:02 Ona není mimo jazyk, mimo řeč.
 • 00:07:04 Alespoň to je mínění
  filozofie jazyka 20. století.
 • 00:07:11 Ten tzv. obrat k jazyku,
  který proběhl.
 • 00:07:14 V úvodu jsem citoval a mám tady
  z časů samizdatu esej Václava Havla
 • 00:07:21 Slovo o slovu.
 • 00:07:24 Vy jste se potkal s Václavem Havlem
  a podepsal jste chartu v roce 77.
 • 00:07:30 Jak výrazně jste vnímal moc slov
  při podpisu Charty 77?
 • 00:07:40 Ta charta, když si to přečtete
  dnes,
 • 00:07:42 tak kroutíte hlavou
  nad tím co v tom textu
 • 00:07:47 tak provokovalo ten režim.
 • 00:07:51 Tam se toho říká
  vlastně hrozně málo.
 • 00:07:56 Ale říká se tam důležitá
  skutečnost.
 • 00:07:59 Dokonce signatáři deklarují,
 • 00:08:01 že jsou připraveni s tím totalitním
  režimem spolupracovat
 • 00:08:05 a vést dialog.
 • 00:08:07 Dialog o lidských právech, která
  se stala součástí právního řádu.
 • 00:08:12 Takže tam nenajdete v zásadě
  nic co by mohlo provokovat.
 • 00:08:17 Ve skutečnosti to byl text
  strašlivě výbušný,
 • 00:08:21 protože odhaloval,
 • 00:08:23 že přijetí lidských práv
  jako vyhlášku 120/85 Sb.
 • 00:08:31 Ministerstva zahraničních věcí
  je podzákonná norma takže
 • 00:08:36 to je pouze komedie
  vedená v navenek.
 • 00:08:40 Že ten režim nemá
  nejmenší zájem na tom,
 • 00:08:43 aby se ty zákony které
  nebo respektive ta norma,
 • 00:08:47 aby vstoupila do života
  aby garantovala lidem svobodu
 • 00:08:50 vyjadřování a svobodu sdružování
  a podobné další svobody.
 • 00:08:58 Jinými slovy, Charta 77 odhalila,
  jak to s námi stojí.
 • 00:09:07 Že to co ten režim vytváří jakousi
  rituální samozřejmost jazyka
 • 00:09:13 skutečnosti tak to je klam.
 • 00:09:20 A tímto textem se ten klam
  zhroutil jako domeček z karet.
 • 00:09:27 Podobně Havlova esej
  Moc bezmocných.
 • 00:09:31 Pravděpodobně nejvlivnější
  text 20. století který v naší
 • 00:09:36 zemi vznikl.
 • 00:09:37 Protože byl přeložen do mnoha
  světových jazyků nejen v Evropě
 • 00:09:42 ale po celé zeměkouli.
 • 00:09:43 Ale hlavně zapadl do diskuze
  o povaze moci.
 • 00:09:48 A ukázal, jak moc může být,
 • 00:09:50 že to není pouze něco cosi
  koncentrovaného v ruce vládců,
 • 00:09:56 ale jak může
  být ta moc a jak ta moc může
 • 00:09:58 ovládat každého jednotlivce
  a jak je rozšířená a difúzní
 • 00:10:03 jak prochází do společnosti.
 • 00:10:07 Toto téma se diskutovalo
  v souvislosti s texty Foucaulta
 • 00:10:13 a dalších.
 • 00:10:20 Všechny důležité
  děje reálného světa,
 • 00:10:22 krásné i obludné mají totiž vždy
  svoji předehru ve sféře slov.
 • 00:10:28 Je slovo skutečně tak moc ne?
 • 00:10:30 Je.
 • 00:10:31 Musím říci, že to je až děsivé.
 • 00:10:34 Musím tady oponovat ve světě
  není nejvíce citovaný.
 • 00:10:38 To je moje zkušenost
  z poslední doby.
 • 00:10:40 Nejcitovanější je Život v pravdě.
 • 00:10:43 To s tím souvisí.
 • 00:10:47 To vidíte také dnešní době.
 • 00:10:48 Nejprve se pojmenuje,
  abych byla konkrétní,
 • 00:10:53 v posledních letech mám pocit,
  jak vnímám ten svět přes slova,
 • 00:10:58 tak to jsou kulky doprostřed čela.
 • 00:11:03 Nějaká skupina se pojmenuje
  na základě kolektivní viny a potom
 • 00:11:07 máme morální právo je odsunout nebo
  o nich mluvit jako nějak třeba jako
 • 00:11:11 skupina uprchlíků, přitom to jsou
  lidé s konkrétními jmény.
 • 00:11:15 V Polsku se to nazve národní
  revoluce a musíme podporovat,
 • 00:11:18 jako Polská krev.
 • 00:11:20 Na to se potom nabalují činy.
 • 00:11:23 Je to velice nebezpečné a to víme.
 • 00:11:25 Že myšlenka, nebo slovo,
  tak může následovat čin.
 • 00:11:29 Bohužel to nefunguje často opačně.
 • 00:11:31 Slovy se dá hodně napáchat,
 • 00:11:33 ale bohužel se jimi
  dá málo zabránit.
 • 00:11:35 Já jsem teď velkou závistí
  poslouchala o době kdy nějaký text
 • 00:11:42 nebo petice či manifest
  hrál velkou roli.
 • 00:11:47 Což v té době třeba Charta 77.
 • 00:11:55 V Číně vznikla charta 08.
 • 00:11:59 Z obdivu vůči Václavu Havlovi.
 • 00:12:01 Ale bohužel dnes žádná petice
  nebo manifest nic nezmůže.
 • 00:12:06 Musí to být spojeno s mravenčí
  prací a občanskou společností.
 • 00:12:11 Dnes to je daleko obtížnější.
 • 00:12:12 A to slovo musí mít větší váhu,
  nekompromisní, pregnantní.
 • 00:12:17 Bohužel žijeme také v době,
 • 00:12:18 kde se mění takové
  metaforické vnímání textů.
 • 00:12:21 Takže lidé reagují na slogany
  na Twitteru atd.
 • 00:12:24 Na krátké texty.
 • 00:12:29 Sama jste signatářkou nebo byla
  jste signatářkou petice proti
 • 00:12:33 prohlášení čtyř ústavních činitelů,
 • 00:12:37 kteří se setkali a vyjádřili
  postoj ČR k Číně.
 • 00:12:44 Máslovou jinou váhu
  a moc v pluralitních demokraciích
 • 00:12:49 a v totalitních režimech?
 • 00:12:52 V prostředí svobody slova je těch
  slov najednou příliš mnoho.
 • 00:12:58 A lidé těžko rozlišují
  pravdu a nepravdu.
 • 00:13:03 Řekl bych věrohodné slovo
  a nevěrohodné slovo.
 • 00:13:07 Slovo z úst věrohodné osoby
  od slova z úst podvodníka atd.
 • 00:13:14 Takže v tomto chaosu se lidé
  těžko orientují.
 • 00:13:18 Z odstupu vidíme, že vždy v takové
  době se potom vynoří někdo,
 • 00:13:25 kdo dokáže tu situaci pojmenovat
  pravdivě v tom smyslu,
 • 00:13:30 že odhalí úplně nový
  pohled na celou tuto dobu.
 • 00:13:36 A právě takové slovo
  mění tu situaci.
 • 00:13:39 Před chartou a Moc bezmocných byla
  celá řada textů a protestů a petic.
 • 00:13:47 Ale tady najednou se podařilo
  ten režim zasáhnout
 • 00:13:52 v nejcitlivějším místě.
 • 00:13:54 A zároveň v místě,
 • 00:13:55 kde on buď by proti těm chartistům
  zakročil en bloc je poslal
 • 00:14:02 do vězení a tím by demonstroval,
  že porušil mezinárodní závazky.
 • 00:14:07 Což by mu v Sovětském svazu
  neprošlo protože Sovětský svaz
 • 00:14:12 potřeboval obchodovat
  a nepotřeboval žádný rambejs.
 • 00:14:17 Nebo to mohl tolerovat a začal
  pronásledovat jednotlivce
 • 00:14:23 a šikanovat je zneužívat slova,
 • 00:14:28 protože ty lidi se snažil posílá
  do vězení za něco co neudělali.
 • 00:14:33 Třeba hospodářské delikty.
 • 00:14:37 Rozkrádání majetku v socialistickém
  vlastnictví.
 • 00:14:40 Dokonce nezákonné obohacování,
 • 00:14:43 když jste si koupil papíry
  a přepsal jste na stroji
 • 00:14:47 několik knih.
 • 00:14:49 A za náklady, které jste do toho
  dal jste to prodal přátelům,
 • 00:14:53 tak to bylo nezákonné obohacení.
 • 00:14:56 Síla slov má takovou váhu v Číně,
 • 00:14:59 když jste zmiňovala
  inspiraci Chartou 77.
 • 00:15:02 Vy jste se od roku 2017 do Číny
  nepodívala asi nepodíváte
 • 00:15:07 Já už se nepodívám.
 • 00:15:08 Ale na Tchaj-wan ano.
 • 00:15:10 To je jiná Čína.
 • 00:15:12 Dnes je to daleko obtížnější.
 • 00:15:14 Ta situace je zároveň stejná.
 • 00:15:18 Všude jsou dnes režimy včetně
  Turecka kde kdokoliv kdo napíše
 • 00:15:22 pravdu jako novinář nebo spisovatel
  tak se prostě ocitne ve vězení.
 • 00:15:26 Takže do těch zemí
  teď odmítám jezdit.
 • 00:15:36 To slovo má váhu.
 • 00:15:41 Dokonce režimy,
 • 00:15:42 které v roce 48 podepsal
  deklaraci o lidských právech.
 • 00:15:47 Konečně v historii lidstva byla
  přesně pojmenovaná lidská práva,
 • 00:15:51 kde třeba svoboda
  názorů a svoboda slova.
 • 00:15:56 To je součást lidských práv.
 • 00:15:59 Pokud o to přijdeme, tak přicházíme
  pomalu všechno.
 • 00:16:02 Ukazuje se, že všichni co se chtějí
  dostat k moci tak jako první,
 • 00:16:07 ten Berlusconiho syndrom.
 • 00:16:16 Nejprve koupí média,
  opanují do mínění.
 • 00:16:19 Kamkoliv teď přijedu, tak zjistím
  kdo v které zemi vlastní média.
 • 00:16:24 Zdali skutečně existují
  nezávislá média.
 • 00:16:27 Do toho se nám v naší době stal
  že jsou jakési státy samy o sobě
 • 00:16:31 jako Twitter a Google.
 • 00:16:32 Jsou země kde třeba lidé nemají
  přístup k internetu nebo
 • 00:16:37 nemají vzdělání.
 • 00:16:39 Ta síla slova je pro mě daleko
  důležitější.
 • 00:16:43 Hezky to formuloval
  Jiří Kolář obecně,
 • 00:16:46 že umění ve své podstatě
  má důležitý úkol.
 • 00:16:50 Ale důležité je nelhat v rámci
  uměleckého díla a nelhat vůči době
 • 00:16:57 ve které žijeme.
 • 00:16:59 Proto je slovo nesmírně důležité.
 • 00:17:01 Nesmíme zapomínat,
 • 00:17:02 že slovo které nelže tak kvůli němu
  je někdo mučí nebo jdou do vězení
 • 00:17:06 nebo zemřou.
 • 00:17:08 V takovém světě bohužel žijeme.
 • 00:18:29 V té animaci Jaroslava Klimeše
  jsme viděli slovní souboje.
 • 00:18:33 Také odpovědnost někoho
  za slovo, které pronese.
 • 00:18:38 Nesou,
 • 00:18:39 Daniely Kroupo protože vy jste
  byl v politice v 90. letech,
 • 00:18:42 nesou dostatečně odpovědnost
  politici za svá vlastní slova?
 • 00:18:49 Mnohdy ano.
 • 00:18:50 A někdy to je ta tíže tak veliká,
  že se snaží ta slova říkat tak,
 • 00:18:55 aby ze sebe tu odpovědnost smyly.
 • 00:18:58 To znamená, že používají
  slova cizí, používají fráze.
 • 00:19:04 Úzkostlivě se brání říci
  jakoukoliv myšlenku.
 • 00:19:08 A je z toho to ptydepe.
 • 00:19:16 Myslím si, že to vymyslel
  Ivan Havel tento výraz.
 • 00:19:20 Je to ptydepe, které
  nakonec vyprázdněné.
 • 00:19:25 Třeba sousloví.
 • 00:19:26 V tuto chvíli si to nedovedu
  přestavit?
 • 00:19:30 Je to jedna z těch frází.
 • 00:19:34 Ale je jich tolik, že bychom
  se tady v tom utopily.
 • 00:19:39 Pozorujete proměnu
  slovníku politiků?
 • 00:19:49 Pozoruji a to nesmírně brutální.
 • 00:19:52 Tak na tom se ukazuje,
 • 00:19:53 jak změní ten slovník
  a jak ta společnost je surovější.
 • 00:19:57 To se děje v mnoha
  zemích Evropy a světa.
 • 00:20:01 Vlastně to začíná také tím,
 • 00:20:02 že ta slova která jsou vyprázdněná
  což dnes třeba co znamená slovo
 • 00:20:06 levice a pravice,
  kapitalismus a socialismus.
 • 00:20:10 Nic.
 • 00:20:11 Když vidíte slovník
  ultrapravicových stran,
 • 00:20:14 nebo ultralevicových,
 • 00:20:15 tak se to pouze tak proměňuje pouze
  aby zůstala ta arogance moci,
 • 00:20:19 která je neuvěřitelná.
 • 00:20:20 Bohužel v posledních letech se děje
  něco nebezpečného jakoby se zvedal
 • 00:20:24 kal z 20. století.
 • 00:20:27 Slovník, který umožňuje rasismus
  a antisemitismus a sexismus.
 • 00:20:31 Že si politici dovolují
  říkat třeba v Rakousku,
 • 00:20:34 za Hitlera nebylo tak špatně
  protože hospodářsky jsem dobře
 • 00:20:38 vedlo a stavěl dálnice.
 • 00:20:40 Že u nás si dovolí politici říci,
 • 00:20:43 že koncentrační tábory pro Romy
  nebyly koncentrační tábory
 • 00:20:46 ale jakési nápravné tábory
  pro líné obyvatelé atd.
 • 00:20:50 To je hrozně nebezpečné.
 • 00:20:52 Jestli mám být konkrétní,
  tak velice dobře pochopili,
 • 00:20:55 že nejnebezpečnější je hodit
  pomluvu nebo jakési
 • 00:20:59 spiklenecké teorie.
 • 00:21:02 Takový děsivý příklad je,
 • 00:21:04 že tím napadají to co máme
  nejcennější a to je ten humanismus
 • 00:21:07 Masaryka a Havla.
 • 00:21:11 Podařilo se jim to třeba
  v případě pana Peroutky.
 • 00:21:14 To znamená, že se hodí jakási
  pomluva neexistujícího článku.
 • 00:21:18 Už ho nikdo nikdy nedohledá,
 • 00:21:20 ale zůstáváte ve vzduchu
  jako něco toxického.
 • 00:21:24 To se bohužel děje.
 • 00:21:28 Já když píšu,
 • 00:21:29 tak teď musím stát nad slovy
  nejen s jedním bičem ale 10.
 • 00:21:34 Můžeme si připomenout nějaká
  zničená nebo zdiskreditovaná slova
 • 00:21:38 z minulosti, která vlastně
  vyvolávají nežádoucí pachuť.
 • 00:21:44 Přitom ta slova za to vůbec
  nemohou.
 • 00:21:48 Důvěrník je člověk,
  kterému se můžete svěřit.
 • 00:21:52 V rámci minulého režimu
  se přetvořil v jednoznačně
 • 00:21:56 negativní postavu.
 • 00:21:57 Takže pro běžného
  občana bylo lepší,
 • 00:21:59 když důvěrníkovi StB nedůvěřoval.
 • 00:22:05 Normalizace je podle
  původního významu proces,
 • 00:22:08 kterým se vrací věci
  zpět k normálu.
 • 00:22:10 Ve druhé polovině 20. století
  to ale znamenalo pravý opak.
 • 00:22:14 A normalizovalo se do nenormálního.
 • 00:22:18 Nebo reakce je činnost, která
  je odpovědí na nějaký podnět.
 • 00:22:33 Propagandou se rozumí
  veřejné šíření názorů.
 • 00:22:38 Dnes propagandu vnímáme spíše
  jako šíření ideologie s cílem
 • 00:22:42 manipulovat masy.
 • 00:22:45 Signatář.
 • 00:22:46 Málokdo si pod tímto slovem
  představí člověka podepsaného
 • 00:22:49 pod běžnou smlouvou.
 • 00:22:51 Vybaví si spíše tzv. nepřátele
  režimu,
 • 00:22:54 kteří se podepsali pod Chartu 77.
 • 00:22:58 Pioneer už také neznamená
  původního průkopníka.
 • 00:23:02 Místo pionýrů Divokého západu
  se zhmotní trojcípý rudý šátek.
 • 00:23:13 Napadají signatáře Charty 77 Daniel
  Kroupa ještě další slova,
 • 00:23:19 která byla zdiskreditována?
 • 00:23:22 Soudruh kádrovák vydal bleskovku
  proti nadnormativním zásobám
 • 00:23:30 v podniku a pro přípravu
  agitace na ŘSR.
 • 00:23:39 To jsem netušil, že mě zasypete
  tolika slovy.
 • 00:23:46 Ta slova ztratila význam.
 • 00:23:49 Soudruh bylo krásné slovo,
 • 00:23:50 které se používalo v takových
  možných souvislostech.
 • 00:24:01 Jakmile se z toho stal titul,
 • 00:24:03 kterým se navzájem oslovovali
  členové komunistické strany
 • 00:24:08 a postupně to museli říkat všichni.
 • 00:24:10 Ve škole jsme museli říkat
  paní učitelce soudružko.
 • 00:24:15 Říkali jsme souško.
 • 00:24:19 A potom to slovo postupně zmizelo
  a dnes už ho nikdo nepoužívá.
 • 00:24:23 V té větě,
 • 00:24:24 kde jste použil několik
  zdiskreditovaných slov naznačil
 • 00:24:29 jazykové rituály, které
  měl minulý režim.
 • 00:24:33 Setkala jste se s nimi
  běžně ve vaší práci?
 • 00:24:37 Nejen v práci.
 • 00:24:38 S tím se člověk setkával
  na ulici a všude.
 • 00:24:42 Pustili jste rádio a tam tyto
  slovní rituály zněly.
 • 00:24:46 Ta hrůza toho totalitního
  režimu nespočívá v tom,
 • 00:24:49 že by tady byli nějací diktátoři,
 • 00:24:52 kteří by utlačovali nějakou
  vybranou skupinu nepřátel.
 • 00:24:57 Ta hrůza spočívá v tom,
 • 00:24:59 že nutí každého člověka který žije
  v té zemi aby vyznával svojí lásku
 • 00:25:05 k tomu systému.
 • 00:25:08 A to se právě provádí těmi rituály.
 • 00:25:11 Když Havel v Moci bezmocných
  popisuje zelináře který si věší
 • 00:25:16 do výlohy heslo Proletáři
  všech zemí spojte se.
 • 00:25:21 Tak tam nejde o to,
 • 00:25:23 že by vyznával svoji lásku
  ke světovému proletariátu,
 • 00:25:27 ale on tím vyvěšením
  nápisu vlastně říká,
 • 00:25:33 já jsem ten loajální vedoucí
  podniku ovoce a zelenina,
 • 00:25:41 který proti režimu nic nemá
  a vzorný poslouchá co má dělat.
 • 00:25:46 Můžete se na mě spolehnout a nechte
  mě prosím na pokoji v mé funkci.
 • 00:25:51 A to je mimochodem to co také
  přineslo to myšlení 20. století.
 • 00:25:58 Že v jazyce předtím
  se soustřeďovala pozornost vlastně
 • 00:26:04 na tu jeho stránku,
  která něco tvrdí.
 • 00:26:09 Věty, které jsou buď pravdivé
  nebo nepravdivé.
 • 00:26:13 Ve 20. století se začalo uvažovat
  o jazyce jako o jazykových aktech,
 • 00:26:18 kterými se něco dělá.
 • 00:26:20 Kterými se křtí třeba novorozeně
  nebo se vyhlašuje válka nebo
 • 00:26:27 kterými se konají nějaké věci.
 • 00:26:32 A to je důležitý aspekt.
 • 00:26:33 Má to ještě další aspekty
  potom z hlediska toho,
 • 00:26:37 jaký to má dopad na ty posluchače.
 • 00:26:40 To je taková třetí stránka,
  která vlastně k tomu patří.
 • 00:26:44 Václav Havel, aniž by měl možnost
  se s touto filozofií seznámit,
 • 00:26:48 protože ta literatura
  západní u nás byla zakázaná.
 • 00:26:53 Tak on ve svém uvažování
  ale i ve své dramatické tvorbě
 • 00:26:59 kde pracoval s jazykem právě
  jako se souborem frází,
 • 00:27:03 které nabývají v různých
  kontextech různé významy.
 • 00:27:07 Předem si dával záležet,
  aby ty fráze byly zcela nesmyslné.
 • 00:27:12 Tak vlastně nezávisle na tyto
  aspekty jazyka přišel.
 • 00:27:18 Radka Denemarková.
 • 00:27:20 Které fráze nebo jaká slova
  se ve vašich očích zdiskreditovala
 • 00:27:25 a máte problém je používat
  když píšete?
 • 00:27:31 Mám taková slova.
 • 00:27:32 Musím reagovat na filozofy
  20. století.
 • 00:27:35 Ve 21. století je také Zikmund
  Baumann a tam jsou další názory,
 • 00:27:39 které ukázaly to, že slovní zásoba
  a také musíme mluvit o tom,
 • 00:27:44 že každý jazyk a každý národní
  jazyk také různým způsobem se staví
 • 00:27:49 k té skutečnosti a vnímáme
  svět jinak.
 • 00:27:51 Takže ta jazyková soustava a slovní
  zásoba nedostačuje tomu
 • 00:27:56 co prožíváme.
 • 00:28:00 Mě také chybí slova
  proto se se děje.
 • 00:28:06 Ta filozofie jazyka jde dnes jiným
  směrem a také napomáhá tomu ukázat,
 • 00:28:11 kde má ten jazyk své hranice
  a jak mystifikuje.
 • 00:28:15 K těm frázím musím říci,
  že se zase vracejí.
 • 00:28:19 Slovo normalizace se znovu
  stalo slovníkem a používá
 • 00:28:23 ho jak Kaczynski v Polsku,
  Lukašenko v Bělorusku,
 • 00:28:27 Orbán v Maďarsku.
 • 00:28:30 V Rusku Putin.
 • 00:28:31 Najednou se ta slova vrací.
 • 00:28:33 Dokonce ještě dnes slyšíte v Rusku,
  že rok 68 nebyla okupace,
 • 00:28:38 ale že to byla bratrská pomoc
  a zachránili nás před třetí
 • 00:28:45 světovou válkou.
 • 00:28:48 Těch slov,
 • 00:28:49 které podvádějí sama sebe takto
  bych mohla uvést celý seznam.
 • 00:28:55 Když jako spisovatelka
  přemýšlíte nad slovy.
 • 00:28:57 Existují dobrá či špatná
  slova ve vašich očích,
 • 00:29:03 nebo spíše to je o kontextu?
 • 00:29:09 Je to absolutně o kontextu.
 • 00:29:10 Ta slova za to nemohou.
 • 00:29:12 Také se ukázalo ve 20. století,
 • 00:29:14 že můžete mít stejnou větu a také
  se ale musíte dívat kdo a za jakých
 • 00:29:18 okolností to říká.
 • 00:29:20 Protože ta slovní zásoba
  tak my jsme nejen svět obohatili
 • 00:29:25 o slova jako robot a ptydepe
  ale také jsme svět skutečně
 • 00:29:29 východoevropské země ještě
  obohatili o slovo vytunelovat.
 • 00:29:34 90. léta a divoký kapitalismus.
 • 00:29:36 Vykrást naprosto brutálně.
 • 00:29:41 Je také zajímavé, co které země
  přebírají z cizích jazyků.
 • 00:29:45 Tak alespoň něčím jsme
  obohatili svět v 90. letech
 • 00:29:51 Za to se stydím.
 • 00:29:53 Ale ono se to nevrací.
 • 00:30:00 Vždy tam je slovo pořádek
  v tom totalitním režimu.
 • 00:30:04 Že chtějí udržet pořádek a chtějí
  nekompromisně ochránit
 • 00:30:10 a nastolit pořádek.
 • 00:30:11 Ale nikde se neřekne
  že to je policejní pořádek atd.
 • 00:30:15 Také se objevuje třeba bohužel
  z nacistické ideologie kde také
 • 00:30:23 použila všechna pozitivní slova.
 • 00:30:25 Jako že šlo o pořádek
  a šlo o krásnou budoucnost.
 • 00:30:31 Takže lidé během mikrosekundy
  zapomenout co je nejdůležitější
 • 00:30:34 jako svoboda a sebe respekt.
 • 00:30:37 Neustále proniká do toho slovníku
  a člověk musí dávat pozor
 • 00:30:41 co kdo a jak za jakých
  okolností říká.
 • 00:30:43 Dnes se politici poučili
  tím 20. stoletím.
 • 00:30:47 Pro tuto chvíli vám oběma děkuji.
 • 00:31:18 Jazyk jako ekvivalent národa.
 • 00:31:21 Už o tom byla řeč.
 • 00:31:22 Co ale jazyk znamená
  pro jednotlivce?
 • 00:31:24 Jak souvisí s osobním
  románem každého člověka?
 • 00:31:27 Nejen o tom jsem si povídal
  se spisovatelem Ivanem Krausem.
 • 00:31:34 S jazykem se rodíme.
 • 00:31:37 Jazyk začíná prvními slovy
  a pohádkami, mýty a legendami.
 • 00:31:44 Je to začátek románu který
  nosíme v sobě a nedáme na papír.
 • 00:31:49 Já ten příběh co v sobě nosím
  a není třeba vždy dokonalý.
 • 00:31:55 Protože máma se mnou byla sama
  a táta byl v koncentráku a nevěděla
 • 00:32:00 zdali přežije.
 • 00:32:02 Jednoho dne zaklepali na dveře,
  že vezou tátu.
 • 00:32:12 A vešel chlap a měl takové zelené
  oblečení od americké armády a začal
 • 00:32:19 objímat a drtit moji mámu.
 • 00:32:22 Já jsem se tam rozbrečel.
 • 00:32:24 Otec musel být chudák z tohoto
  přivítání zklamaný.
 • 00:32:28 Já jsem měl v hlavě tatínka, který
  je za sedmero řekami a osmi horami.
 • 00:32:35 A jednoho dne asi ty boty co jsem
  potom zalít přiletí v sedmimílových
 • 00:32:40 botách a hrál jsem si na zahradě
  s německou dívkou,
 • 00:32:45 kterou jsem potom neviděl, protože
  jsem nevěděl nic o slovy odsun.
 • 00:32:52 Takto to u mě začíná.
 • 00:32:58 A potom u dědy na venkově
  osobní román.
 • 00:33:03 Takové momenty.
 • 00:33:05 Když člověk ve vašem případě
  emigruje jazyk jeho pracovním
 • 00:33:11 nástrojem a má začít psát
  německy, francouzsky.
 • 00:33:17 Když je ten člověk trochu praštěný
  jako já tak zůstane u češtiny.
 • 00:33:26 Třeba scénáře a drobnosti
  pro televizi jsem mohl v němčině.
 • 00:33:30 Ale psát zrovna ve chvíli
  kdy už jsem po letech přišel
 • 00:33:35 na to o čem bych vůbec tam měl psát
  což je také problém.
 • 00:33:40 Doma už nejsem a tam ještě
  nejsem doma.
 • 00:33:42 A ne přidružím se k těm, kteří
  si budou dělat legraci z Rusů.
 • 00:33:52 Já už jsem ale nemohl dělat
  hoří má panenko v Americe.
 • 00:33:59 Já jsem si nemohl dovolit
  ještě skočit do jiného jazyka.
 • 00:34:03 Trápilo nebo traumatizovalo
  vás v cizích jazycích hodně,
 • 00:34:07 že nejste schopen
  vyjádřit ty nuance?
 • 00:34:11 Řeknu to banálně.
 • 00:34:13 Drazí ten mladý muž.
 • 00:34:16 Je v Německu v lázeňském městě.
 • 00:34:18 Sám.
 • 00:34:21 Teď je tam nějaká krásná
  Hilda a on je vyřízený.
 • 00:34:26 Protože on ji nemůže rozesmát.
 • 00:34:29 On ten vtip nedokáže udělat
  tak, jako ten domácí.
 • 00:34:36 A když ženu ne rozesmějeme,
  neuvedeme do bezvědomí,
 • 00:34:41 tak neutrhneme.
 • 00:34:46 A tak jsem zjistil, že to nejde.
 • 00:34:52 Ta němčina má takovou jednu věc,
  na kterou je zapotřebí si zvyknout.
 • 00:35:01 Oni musí to určité
  sloveso dát nakonec.
 • 00:35:04 Mně to přijde proti češtině jako
  když máte vlak a pořád se díváte
 • 00:35:08 na poslední vagón.
 • 00:35:10 Takže bych to nikdy
  nechtěl překládat.
 • 00:35:13 Ale jsou věci, které
  my v češtině můžeme.
 • 00:35:16 A my to uděláme a máme
  najednou lapidárnost.
 • 00:35:21 Nevím zdali si to uvědomujeme,
  ale s češtinou jsme boháči.
 • 00:35:25 Když jste se vracel na počátku
  90. let do ČR.
 • 00:35:32 Vnímal jste výrazně
  proměnu češtiny?
 • 00:35:35 Jazyk se oprávněně posouvá.
 • 00:35:39 Je tady jazyk mladých lidí,
  který musím občas luštit.
 • 00:35:45 Plánuju dovču a předtím
  půjdou na véču.
 • 00:35:52 To já nerad slyším.
 • 00:35:54 Ale není to zločin,
  ale přirozený vývoj.
 • 00:35:58 Pokud se vedle toho zachová řeči
  v médiích a nebudeme říkat,,
 • 00:36:09 až budeme upřednostňovat.
 • 00:36:12 My upřednostníme,
  křičí na obrazovku.
 • 00:36:17 Ale oni mě neslyší.
 • 00:36:23 Vy to znáte.
 • 00:36:25 Média, noviny, tisk.
 • 00:36:28 Je toho hodně, co se dá udělat.
 • 00:36:31 A obnovit v té mladé generaci
  doufám, nejen toho Haška a Erbena,
 • 00:36:37 ale také toho Poláčka, který
  třeba nám vynalezl řeč hráčů.
 • 00:36:43 Muži v ofsajdu.
 • 00:36:44 Fotbalových fanoušků a hráčů karet.
 • 00:36:50 My toho máme plný batoh.
 • 00:36:54 Jde pouze o to jestli
  ho nevyprazdňujeme.
 • 00:37:10 Hosty druhé kapitoly dnešního
  Focusu jsou výtvarnice
 • 00:37:14 a spisovatelka Markéta Vaňková.
 • 00:37:16 Dobrý večer.
 • 00:37:17 A fyzikální chemik
  pan Petr Slavíček.
 • 00:37:21 Dobrý večer.
 • 00:37:23 Začnu u vás Markéto.
 • 00:37:25 Název kapitoly Síla příběhu.
 • 00:37:29 Bez síly příběhu nemůže
  vzniknout dobrá kniha.
 • 00:37:35 Možná ani ta špatná.
 • 00:37:38 Protože beletrie když
  asi nemluvím o básních,
 • 00:37:43 tak beletrie pravděpodobně
  musí mít příběh.
 • 00:37:48 Nějaký.
 • 00:37:50 Vy jste se vlastně ve své tvorbě
  rozhodla otevírat vědecká témata
 • 00:37:56 a popularizovat vědecká témata.
 • 00:38:01 Já jsem nejdříve chtěla
  napsat ten příběh.
 • 00:38:07 Protože mě zajímala věda
  a v té době jsem hodně četl
 • 00:38:10 a populárně naučné knížky
  tak ta témata mi pořád kroužila
 • 00:38:17 kolem hlavy.
 • 00:38:18 Tak se to tam nejdříve dostávalo
  tak jakoby bezděčně až později
 • 00:38:23 mě napadlo, že to je docela dobré
  to zakomponovat do té beletrie.
 • 00:38:28 Protože vzniká mnoho beletrie,
 • 00:38:31 která to konkrétně byla první
  knížka která byla také pro děti.
 • 00:38:35 Ale vzniká mnoho beletrie pro děti
  kde se vymýšlí různé neexistující
 • 00:38:43 kouzelné věci a strašidla atd.
 • 00:38:46 A přitom v té vědě jsou
  tak tajemná témata,
 • 00:38:53 o kterých běžná lidská
  veřejnost neví,
 • 00:38:59 že se dají zakomponovat do příběhu.
 • 00:39:03 Jak obtížná je práce s jazykem,
  aby člověk z toho vědeckého jazyka,
 • 00:39:07 tak třeba pro děti ty fyzikální
  zákony tak asi nemůže
 • 00:39:13 tolik zkreslit.
 • 00:39:14 Ale vědecký jazyk versus
  lidový popularizační.
 • 00:39:26 Obvykle tam vyloženě popularizační
  literatura je nutně psaná za účelem
 • 00:39:33 popularizovat tu vědu.
 • 00:39:35 Takže tam je hlavní ten cíl.
 • 00:39:39 Kdežto byly triem a ten cíl jinde.
 • 00:39:42 Takže skloubit toto byla
  otázka co vybalancovat.
 • 00:39:47 Já jsem spíše zvolila ten příběh.
 • 00:39:52 Ta věda se tam dostala.
 • 00:39:56 Další věc je to, že já když
  čtu nějakou knihu,
 • 00:40:00 která mě opravdu dostane
  dovnitř toho příběhu až tak,
 • 00:40:06 že mám pocit že to existuje
  úplně stejně jako realita anebo
 • 00:40:09 je to jiný druh reality a najednou
  ta kniha se ztenčuje a skončí.
 • 00:40:15 Také jsem často zklamaná,
 • 00:40:18 že si to ten spisovatel
  celé vymyslel.
 • 00:40:22 Že to je takový trochu podvod.
 • 00:40:25 Najednou ty postavy zemřou
  a nenávratně zmizí.
 • 00:40:30 Mně nezbývá než to číst
  pořád dokola anebo uvažovat
 • 00:40:33 co by se stalo kdyby
  to bylo jinak atd.
 • 00:40:36 A když píšete knihu,
 • 00:40:39 kde nějaké ty části buďto postavy
  nebo děje nebo něco takového
 • 00:40:48 obsahově doopravdy existuje
  tak máte ještě šanci
 • 00:40:52 se tím zabývat dále.
 • 00:40:53 To jsem chtěla, když
  jsem psala tu beletrii.
 • 00:40:58 Proto jsem říkal,
  že to je vysloveně pro lidi,
 • 00:41:00 kteří vůbec se nezajímají o vědu.
 • 00:41:02 Protože tam mají ten příběh a kdyby
  je náhodou něco trklo
 • 00:41:06 a šli tím směrem
  tak mohou a nemusí.
 • 00:41:11 Když se vědec dívá na popularizaci
  vědy a zjednodušování takto vnímá
 • 00:41:17 jako negativní věc?
 • 00:41:20 Určitě nevnímá.
 • 00:41:22 Popularizace je pro vědce
  naprostá nezbytnost už kvůli tomu
 • 00:41:25 že my si nerozumíme ani v hodně
  blízkém okolí.
 • 00:41:28 Já si pamatuji kdysi v 90. letech
  psal Vaculík sloupky do časopisu
 • 00:41:33 vesmír kde komentoval
  jednotlivé články.
 • 00:41:35 Zazněla tam věta,
 • 00:41:36 že když čte články on jako
  amatérský astronom a čte články
 • 00:41:40 o molekulární biologii
  tak je to pro něho
 • 00:41:43 šifrovaný nesmysl.
 • 00:41:44 Já jsem si uvědomil,
  že pro mě také.
 • 00:41:46 Jsem chemik, fyzikální chemik.
 • 00:41:48 Najednou tam je biochemie a bylo
  to pro mě hrozně složité.
 • 00:41:53 Takže nějaké zjednodušování
  a přibližování je nezbytnost.
 • 00:42:01 Nejsou tam potom ta úskalí
  třeba v biochemii a v medicíně
 • 00:42:05 a vyvolávání falešných nadějí?
 • 00:42:07 Protože když zjednodušujete
  tak se můžete právě dopouštět toho,
 • 00:42:12 že vyvoláte falešnou naději.
 • 00:42:14 To není problém zjednodušování.
 • 00:42:18 Můžete zjednodušovat a někdy
  brutálním způsobem ale pořád ještě
 • 00:42:23 předvádíte tu vědu takovou jaká je.
 • 00:42:25 Poznávání.
 • 00:42:26 Toho, že to je nějaký příběh.
 • 00:42:28 Na začátku něco vím a něco
  mi tam nehraje.
 • 00:42:32 Mám nějakou vnitřní motivaci.
 • 00:42:35 Tato je ten příběh.
 • 00:42:36 Není to dáno tím,
 • 00:42:37 že by chtěli zkoumat něco velice
  praktického a mít třeba účinnější
 • 00:42:41 mýdlo nebo něco takového.
 • 00:42:44 Takto věda nefunguje.
 • 00:42:46 Může to být účinné přestože
  to je zjednodušené.
 • 00:42:48 Ten problém o kterém
  mluvíte je trochu jinde.
 • 00:42:51 Většinou mi ve vědě a myslím,
 • 00:42:55 že také vy médiích máte pocit
  že aby to někoho zajímalo tak musí
 • 00:42:58 být hrozně užitečné.
 • 00:43:00 Když se podíváme na České
  noviny tak uvidíme,
 • 00:43:03 že zhruba co tři týdny tak někdo
  vyléčil rakovinu.
 • 00:43:08 Nebo řešil energetické
  problémy této země.
 • 00:43:12 Myslím země globálně.
 • 00:43:13 A to pouze v ČR.
 • 00:43:20 Po roce potom nezdechne pes.
 • 00:43:25 Ve skutečnosti je to nějaké
  přehánění.
 • 00:43:28 Toto bylo nedávno
  studovanou a zjistilo se,
 • 00:43:30 že ve skutečnosti to vychází
  od nás vědců.
 • 00:43:36 Takže to nejsou média,
  která by to zjednodušovala?
 • 00:43:39 Média mohou vycházet
  vstříc svým očekáváním.
 • 00:43:42 My možná něco chcete
  a my se vám snažíme vyjít vstříc.
 • 00:43:46 Snažíme se vysvětlit,
 • 00:43:48 jak tu skutečně
  je a co nás skutečně zajímalo,
 • 00:43:50 protože se asi vás daňových
  poplatníků tady kolem bojíme
 • 00:43:55 kdybychom řekli co nás skutečně
  zajímalo tak nás vyženete.
 • 00:43:59 Takže se snažíme možná
  to tak přecházet a snažit se tvrdit
 • 00:44:04 jak jsme hrozně užitečný.
 • 00:44:06 Na konci samozřejmě jsme ale děláme
  to nevědomky tu naši užitečnost.
 • 00:44:10 Teď nemyslím sebe že bych byl nějak
  extra užitečný ale mohl bych být.
 • 00:44:17 To se prostě stane ani nevíte jak.
 • 00:44:20 Pokud byste měl skrze svůj příběh
  a Markéta vám poradí jak úspěšná
 • 00:44:25 spisovatelka popularizovat
  svoji sílu příběhu.
 • 00:44:30 Abychom tomu rozuměli.
 • 00:44:33 Aby to nebylo zakódované
  a zašifrované.
 • 00:44:37 Jak byste na to šel?
 • 00:44:39 Já nevím.
 • 00:44:41 Já mám tady tu výhodu,
 • 00:44:43 že možná až pojedeme zpět
  taxíkem tak se možná něco dozvím
 • 00:44:48 jak to udělat.
 • 00:44:52 Jak to své vzrušení budu
  schopen přenést dále.
 • 00:44:54 Je to v mém vlastním zájmu.
 • 00:44:56 Když ty lidi tady kolem
  přesvědčím že to je důležité,
 • 00:44:59 tak mi třeba budou podporovat
  více než něco jiného.
 • 00:45:07 Před malou chvílí tady zazněl
  pikosekunda tak co nm.
 • 00:45:23 Mě zajímá ten překrásný
  svět v oblasti atomů.
 • 00:45:32 Jak dostat do banky nm?
 • 00:45:37 Ona to tam má.
 • 00:45:38 Není tam přímo řečeno nm.
 • 00:45:41 Ale týká se to těchto rozměrů.
 • 00:45:44 To je to zjednodušení.
 • 00:45:46 Stále nejsem moudrý.
 • 00:45:49 Ale to už se asi nezlepší.
 • 00:45:53 Přejděme raději k citátům.
 • 00:46:03 O slovech hovoří v knize
  přísloví už bible.
 • 00:46:06 Záplava slov se bez hříchu
  neobejde.
 • 00:46:09 Drží svůj jazyk na uzdě.
 • 00:46:10 Rozumí drží svůj jazyk na uzdě.
 • 00:46:18 V roce 43 vyšel poprvé Malý princ.
 • 00:46:34 V knize se říká ...
 • 00:46:35 Slova jsou dobrá,
  nikoliv však nejlepší.
 • 00:46:37 Tato je nejlepší slovy neozřejmí.
 • 00:46:43 Toto konstatoval na konci
  18. století Goethe.
 • 00:47:12 Jan Komenský řekl ...
 • 00:47:14 Špatný a nevhodný výběr slov
  kupodivu značně překáží rozumu.
 • 00:47:17 Nenapraví to ani definice
  ani vysvětlování,
 • 00:47:21 jak se učenci obvykle ohrazují.
 • 00:47:24 Slova prostě rozum znásilňují
  a všechno uvádějí ve zmatek.
 • 00:47:29 Lidi svádějí k neskutečným
  sporům a myšlenkám.
 • 00:47:34 Tak se zamýšlel Bacon.
 • 00:47:45 Citát z bible otevřel tyto citáty.
 • 00:47:49 Jak velkým nebezpečím
  mohou být doslovné výklady
 • 00:47:53 teologických textů?
 • 00:47:54 Vy jste vystudovaný teolog Bc.
 • 00:47:58 Já jsem pořád diletant
  v této oblasti.
 • 00:48:01 Berte to co řeknu s určitou
  rezervou.
 • 00:48:05 S doslovností je problém protože
  biblické texty byly ve své době
 • 00:48:10 psány tak aby jim rozuměl
  člověk své doby.
 • 00:48:13 Když začneme brát doslovně,
 • 00:48:15 tak nám z toho vylezou věci jako
  že Země vznikla před 6000 lety
 • 00:48:19 s čímž jako chemik
  vám určité potíže.
 • 00:48:24 Ale když ten výklad
  neberme doslovně,
 • 00:48:27 tak je tam nebezpečí
  určité vážnosti.
 • 00:48:30 Když bych to chtěl aktualizovat,
  tak když se podíváme na to,
 • 00:48:35 jak bude Tomáš Halík číst
  Matouše kde se říká.
 • 00:48:40 Byl jsem na cestě a neudělali
  jste se mě,
 • 00:48:43 měl jsem hlad a nenasytili jste
  mě tak on to bude číst přímočarým
 • 00:48:46 způsobem a dovozuje z toho
  že nepřijmout ani jednoho uprchlíka
 • 00:48:52 je pro křesťana problém.
 • 00:48:54 Když ten samý text arcibiskup
  Duka čte nějakým komplikovanějším
 • 00:49:00 způsobem a vychází mu z toho
  přesný opak.
 • 00:49:04 Takže já nevím co k tomu
  říci co je správné.
 • 00:49:09 Jestli to přímočaré čtení,
 • 00:49:11 které nás může svézt anebo
  naopak to čtení zcela volné.
 • 00:49:18 Které používáte častěji?
 • 00:49:21 Teologické texty
  moc neinterpretuji.
 • 00:49:24 V oblasti vědy se snažíme psát
  doslovně a nepoužíváme metafory.
 • 00:49:31 Když něco napíšeme takto
  má doslovný význam.
 • 00:49:35 Ale třeba na základě některých
  indicií z radioaktivního rozpadu
 • 00:49:40 nebo kosmologického vývoje se třeba
  nedomnívám že Země vznikla
 • 00:49:43 před 6000 lety.
 • 00:49:45 Když se podívám na ty teologické
  texty,
 • 00:49:49 tak je slovu připisovaná váha.
 • 00:49:53 Stačí zmínit knihu knih.
 • 00:49:56 Proč v dnešní době slovům
  nepřisuzujeme váhu a vlastně nemáme
 • 00:50:01 problémy se rouhat
  ve vztahu ke slovům?
 • 00:50:04 Asi proto, že jich je moc.
 • 00:50:07 Možná za to už může Guttenberg,
 • 00:50:08 že ta technologie se tak změnila
  že bylo snadné ta slova tisknout
 • 00:50:13 a do toho přišly úplně
  nové technologie,
 • 00:50:15 takže můžeme chrlit
  slov kolik chceme.
 • 00:50:19 Ve vědě to je velice
  dobře měřitelné.
 • 00:50:21 Vědci osobě sdělují
  možná nejvíce informací.
 • 00:50:25 Jsme v tom horší než děti.
 • 00:50:28 Hrozně máme rádi když nás někdo
  ví, že jsme něco udělali.
 • 00:50:32 To co vidíme že třeba zrovna
  ve vědě se to publiku je čím dále
 • 00:50:35 tím více.
 • 00:50:36 Exponenciálním způsobem
  roste raketově tato naše
 • 00:50:40 vědecká produkce.
 • 00:50:42 Mimochodem dá se také
  měřit informační obsah.
 • 00:50:45 Ten už neroste exponenciálně
  ale pouze lineárně.
 • 00:50:49 Takže ten obsah se ředí.
 • 00:50:51 Výsledkem bude že budeme
  mít nekonečně mnoho nekonečně
 • 00:50:55 řídkého obsahu tak proč
  bychom ho potom brali vážně.
 • 00:50:59 Přemýšlíte nad rouháním
  Markéto když píšete?
 • 00:51:02 Na druhá ním?
 • 00:51:05 Zdali člověk dává těm slovům
  vážnou úvahu,
 • 00:51:10 zdali nikdy není příliš košatý
  a slova nenadužívá a nepřispívá
 • 00:51:15 k tomu o čem mluvil Petr.
 • 00:51:18 To jste mě trochu zaskočil.
 • 00:51:20 Nad rouháním nepřemýšlím.
 • 00:51:25 Ale pochopitelně když píšu
  tak se snažím ta slova
 • 00:51:30 tak jako umravnit.
 • 00:51:32 To je pravda.
 • 00:51:33 Aby si tak hezky četli a byly
  hezky barvité a vychované.
 • 00:51:45 Když se podívám na váš životopis
  tak jste absolvovala on-line kurzy
 • 00:51:49 biologie, docházela
  jste na univerzitu.
 • 00:51:52 Přišel nápad napsat knihu o daném
  tématu ještě před těmi kurzy?
 • 00:52:00 To už byla moje druhá kniha.
 • 00:52:03 A to už jsem měla nápad.
 • 00:52:04 To už mě zajímala biologie
  tak jsem si říkala,
 • 00:52:07 že když to tak hezky vyšla ta první
  knížka tak napíšu ještě druhou.
 • 00:52:19 Já jsem měla v hlavě nápad
  myšlenku sobeckého genu,
 • 00:52:23 měla jsem malé děti,
  tak to bylo aktuální.
 • 00:52:27 Skutečně jsem s tímto cílem
  absolvovala on-line kurzy na MIT.
 • 00:52:42 A potom jeden na Harvardu,
  abych se naučila základy.
 • 00:52:48 Abych byla schopná o tom dále psát.
 • 00:52:52 Zároveň díky této možnosti
  jsem nasála ten způsob výuky.
 • 00:53:00 Ten mi přišel výborný.
 • 00:53:04 Co byste doporučila nám?
 • 00:53:07 Mně se hrozně líbilo to MIT.
 • 00:53:11 Snažím se své děti podobným
  způsobem že jim něco říkám a potom
 • 00:53:16 přesně chci vidět jejich názor.
 • 00:53:24 Ten přístup by přišel dobrý,
 • 00:53:26 že to není pouze memorování
  když to tam být také musí.
 • 00:53:31 Ale aby se snažili přijít
  na nějakou věc i třeba
 • 00:53:35 neobvyklým způsobem.
 • 00:53:37 Jak důležité je pro vás jako
  pro spisovatelku důkladná znalost
 • 00:53:42 tématu anebo to,
 • 00:53:43 že prostě od spisovatele se očekává
  že může fabulovat a že si něco
 • 00:53:48 může vymyslet.
 • 00:53:51 Já když píšu takové knihy, tak musí
  být připravená na to,
 • 00:53:55 že je spousta lidí, kteří
  budou rádi což je v pohodě,
 • 00:54:03 když tam najdou nějakou chybu.
 • 00:54:05 Takže to já nechci aby se stalo.
 • 00:54:13 Snažím se tomu zamezit tím,
 • 00:54:14 že se něco naučím a potom to dávám
  také k přečtení více lidem atd.
 • 00:54:21 Ještě k těm tématům.
 • 00:54:22 Tím,
 • 00:54:23 že jsem se k tomu dostal jako
  že to byla záliba tak jsem si mohla
 • 00:54:26 vybírat témata.
 • 00:54:28 Není to jako ve škole že se musíte
  naučit vše.
 • 00:54:31 Vybírala jsem si skutečně
  pouze takové,
 • 00:54:33 kterým jsem byla schopna porozumět.
 • 00:54:36 A které jsou nejzajímavější.
 • 00:54:39 Takže v podstatě některé
  se ani nikdo nedozví.
 • 00:54:48 Každý se bojí kvantové mechaniky
  protože se bojí že to je něco
 • 00:54:51 hrozně složitého a že by tomu
  nerozuměl.
 • 00:54:54 Ale i to se dá přiblížit protože
  to je zajímavé a tajemné.
 • 00:55:02 Že to alespoň utkví ten princip
  v té hlavě.
 • 00:55:09 Je důležité tomu tématu porozumět,
  abyste nedostávala reakce,
 • 00:55:15 na podívejte se tady se mýlíte,
  tady se to významově posunula.
 • 00:55:20 Přišly nějaké od čtenářů?
 • 00:55:25 Asi dva.
 • 00:55:26 Ale nebyly správné.
 • 00:55:29 Takže jste je utloukl a argumenty,
  že by oni se měli dovzdělat.
 • 00:55:33 Já jsem to neřešila.
 • 00:55:38 Prostě to byla chyba.
 • 00:55:40 Potom bylo takové ohrožení
  mé knížky, když přišla zpráva.
 • 00:55:46 V médiích bylo, že snad
  Einstein neměl pravdu,
 • 00:55:51 protože naměřili nějaké
  elektrony rychlejší než světlo.
 • 00:55:59 Ale to už jsem věděla,
  že to určitě obstojí.
 • 00:56:02 Říkala jsem si, že to není možné.
 • 00:56:06 Ještě jsem měla jednoho konzultanta
  a ten říkal, ať se nebojím.
 • 00:56:12 Že Einstein měl pravdu.
 • 00:56:14 A také že ano.
 • 00:56:15 Ukázalo se, že to byla
  chyba v měření.
 • 00:56:23 V těch citátech jsem
  zmiňoval Bacona.
 • 00:56:28 Překáží špatný výběr slov rozumu
  a nenapraví to ani definice?
 • 00:56:33 Asi ano.
 • 00:56:36 Já s tím mám trochu problém.
 • 00:56:40 Bacon si myslel že jazyk kterým
  se normálně mluví není ten jazyk
 • 00:56:45 pro vědu a musí se udělat jiný.
 • 00:56:48 Potom na to navázal Liebnitz.
 • 00:56:52 Ten chtěl jazyk,
 • 00:56:53 který by vedl mluvčího
  automaticky k pravdivým tvrzením.
 • 00:57:01 To je děsivá představa.
 • 00:57:02 To byste potom mohl zrušit
  svůj nedělní pořad.
 • 00:57:04 To by dnes dáváte.
 • 00:57:10 Asi si vás tam pozvu
  a sednete si k nim.
 • 00:57:15 Problém je, že tímto by vám zmizela
  svoboda.
 • 00:57:19 Ta představa byla, že jazyk
  by byl něco jako algebra.
 • 00:57:22 Takže nevím zdali s tím úplně
  souhlasím.
 • 00:57:25 Ale je pravda,
 • 00:57:26 že v některých jazycích se prostě
  o vědě mluví lépe
 • 00:57:30 než v jiných jazycích.
 • 00:57:32 Jak jste na tom vy s tím,
 • 00:57:34 že by člověk měl jako vědec
  umět anglicky nebo v jazyce,
 • 00:57:41 ve kterém ten pojmový rámec
  je nejpropracovanější.
 • 00:57:46 Anebo překládat i možná v rámci
  popularizace ty pojmy
 • 00:57:51 do jazyka českého.
 • 00:57:53 Překládat musíme.
 • 00:57:54 Pokud chceme přežít jako národ
  také si docela významně myslím,
 • 00:58:01 že významným rysem
  každého národa je,
 • 00:58:03 že musí mít své chemické
  názvosloví.
 • 00:58:07 Že s tím by se mělo
  kandidovat do europarlamentu,
 • 00:58:10 že prosadíme české
  chemické názvosloví.
 • 00:58:14 Toto je důležité.
 • 00:58:16 Ale zase bych byl tady trochu
  opatrný a vzal bych to zpět.
 • 00:58:19 Když se podíváme třeba
  na 19. století tak tam v jakémsi
 • 00:58:23 obrozeneckém probuzení jsme
  se snažili věnovat názvosloví
 • 00:58:28 nepřiměřenou pozornost.
 • 00:58:30 Trvá to doteď?
 • 00:58:34 To si nemyslím.
 • 00:58:35 Do značné míry jsme
  na to rezignovali.
 • 00:58:37 Ale to nás nějakým
  způsobem zabrzdilo.
 • 00:58:43 Věnovali jsme se chemickému
  názvosloví,
 • 00:58:46 které se teď stejně jmenuje jinak.
 • 00:58:48 Třeba dusík, což je dost
  absurdní název.
 • 00:58:57 Ale potom nám unikala
  ta věda samotná.
 • 00:59:01 Takže to je krásně vidět
  na té rozdělené Česko německé
 • 00:59:04 univerzitě,
 • 00:59:05 že Němci tam měl Mach a Einstein
  a objevili spoustu věcí a my jsme
 • 00:59:10 měnili jazyk.
 • 00:59:16 Trochu tu stalo v těch školách.
 • 00:59:18 Poměrně značná část výuky
  chemie je lingvistika.
 • 00:59:23 Učíme se jak udělat z názvu
  vzoreček ale to nemá
 • 00:59:29 nic společného.
 • 00:59:30 To by měli učit češtináři.
 • 00:59:35 Toto vysvětlete chemikálii
  který vám za to dává pětky.
 • 00:59:44 Češtináři by si to měli vzít
  za své a my bychom se věnovali
 • 00:59:48 něčemu co je skutečně důležité
  a to je krása té architektury světa
 • 00:59:53 v oblasti nm.
 • 00:59:57 V roce 2011 bylo v ČR více
  než 5400 veřejných knihoven.
 • 01:00:04 Od té doby knihoven
  každý rok ubývá.
 • 01:00:06 Například v roce 2017 jich
  fungovalo 5339.
 • 01:00:12 Ubylo také registrovaných čtenářů.
 • 01:00:15 Oproti 1 472 000 v roce 2011 jich
  v posledním románem roce
 • 01:00:22 bylo 88 000 méně.
 • 01:00:25 1 384 000.
 • 01:00:29 Výrazně klesl počet výpůjček.
 • 01:00:32 Ještě v roce 2011 jich knihovny
  evidovaly přes 67 milionů.
 • 01:00:37 O čtyři roky později to bylo
  už pouze 60 milionů
 • 01:00:41 a v roce 2017 dokonce
  pouze 55 milionů výpůjček.
 • 01:00:50 Výtvarnice a spisovatelka
  Markéta Baňková nejdříve tvořila
 • 01:00:55 na internetu a vzpomenu váš projekt
  mapy New Yorku nebo Čáranice.
 • 01:01:00 Proč se teď vracíte ke knihám?
 • 01:01:08 Už jsem se na tom internetu
  nějak unavila.
 • 01:01:11 Navíc je to taková masová věc.
 • 01:01:18 Vždy jsem měla ráda knížky
  a prostě jsem se nasytila
 • 01:01:22 té elektronické podoby.
 • 01:01:25 Možná na nějakou dobu.
 • 01:01:27 Myslíte si, že to přijde
  také publiku?
 • 01:01:30 Že se unaví?
 • 01:01:31 Protože když tady byla statistika
  svazu českých knihkupců
 • 01:01:36 a nakladatelů tak se ukazuje pokles
  vydávaných titulů za čímž může
 • 01:01:41 být internet a dostupnost
  těch titulů.
 • 01:01:44 Může.
 • 01:01:47 Teď jak jsem zkoušela obojí
  tak vidím už nějaké výhody
 • 01:01:51 i nevýhody obou těch médií.
 • 01:01:55 A používám internet denně.
 • 01:01:57 A dokonce také používám čtečku.
 • 01:02:02 Ale pořád ty klasické
  knihy mají spoustu výhod.
 • 01:02:09 Když čtete tak vidíte ten rozsah
  a můžete listovat.
 • 01:02:16 Dokonce jsem také četla,
  že to obracení strany je užitečné,
 • 01:02:23 protože během té doby si odpočinete
  a on dovede si mozek zapamatovat
 • 01:02:26 co jste četl.
 • 01:02:35 Existuje na to odborný výzkum?
 • 01:02:37 Prý psaní na počítači,
 • 01:02:40 nebo psaní v ruce když máte fyzicky
  list papíru takže psaní na počítači
 • 01:02:45 se tvoří více chyb než při psaní
  když vidíte celistvý text.
 • 01:02:51 Jak jsou naši studenti
  na tom sečtení fyzických knih?
 • 01:02:58 Já jsem se o tom s nimi bavil.
 • 01:03:02 Stahují si tedy čteček
  a čtou si elektronicky.
 • 01:03:07 Ale my se věnujeme počítačové
  chemii takže tam není divné
 • 01:03:10 že k tomu mají sklon.
 • 01:03:14 Já si nejsem ale jistý
  ani vašimi daty.
 • 01:03:17 To nejsou moje data.
 • 01:03:19 Teď už jste se převtělil
  hosty neděle,
 • 01:03:22 kteří zpochybňují statistiku.
 • 01:03:27 Jsou to data zpracovaná
  svazem knihkupců.
 • 01:03:32 Já se dívám na tu interpretaci.
 • 01:03:35 Třeba silná generace
  čtenářů odumírá.
 • 01:03:39 Není kompenzovaná generací Novou.
 • 01:03:44 Je zapotřebí se na to podívat
  houby, než začneme lkát.
 • 01:03:48 Protože kolem sebe
  vidím, že se čte hodně.
 • 01:03:53 Holt se využívají nové formy.
 • 01:03:55 Souhlasím s tím že to není ono.
 • 01:03:59 To listování novinami nebo knihou
  že si obracíte listy a vidíte
 • 01:04:03 ty informace které vás nezajímají
  ale pořád je tam vidíte.
 • 01:04:08 Já třeba vím, jak jsme dopadli
  v hokeji přestože mě to netrápí.
 • 01:04:12 Doufám, že mě někdo
  nebude kamenovat.
 • 01:04:15 Ale je to právě díky tomu,
  že to tam člověk má.
 • 01:04:18 Seminární práce studentů
  si necháváte tisknout?
 • 01:04:22 To si vytisknu.
 • 01:04:24 To je smutné a není
  to příliš ohleduplné,
 • 01:04:28 ale já to nemohu číst elektronicky.
 • 01:04:36 Pro tuto chvíli vám oběma děkuji.
 • 01:04:40 Jak najít správná slova?
 • 01:04:42 Jestli nevíte co je to koučing jste
  totální looser nechápu jak můžete
 • 01:04:47 mít správnou prezošku.
 • 01:04:58 Důležitější obsahová stránka věci.
 • 01:05:00 Kde se naučit lásce ke slovům?
 • 01:05:02 Slovo Shakespeara je tak cenné
  a nádherné,
 • 01:05:06 že jsem od začátku chtěla by herci
  vnímali zprávě ty metafory.
 • 01:05:12 K čemu je dobré číst knihy?
 • 01:05:14 Když se dítě málo hýbe,
  špatně vyslovuje.
 • 01:05:17 Když si neprohlíží knížky,
  nemá slovní zásobu.
 • 01:05:20 Proč je důležité mluvit spolu?
 • 01:05:22 Čeština je tak nádherná že by byla
  škoda slov a nepoužívat.
 • 01:05:26 O to více s tím musíme nakládat
  jako s alchymistickým lektvarem.
 • 01:05:30 Sledujete 41. díl měsíčníku
  Fokus Václava Moravce.
 • 01:05:35 Tentokrát na téma Slova.
 • 01:05:39 Cizinců,
 • 01:05:40 kteří se na Univerzitě Karlově
  snaží naučit česky rozhodně
 • 01:05:44 není málo.
 • 01:05:46 Někteří z nich jsou tady s námi
  dnes v Krajské vědecké knihovně
 • 01:05:50 v Liberci.
 • 01:05:52 Se záludnostmi skloňování
  a časování a jinak se s těmito
 • 01:05:57 záludnostmi potýkají pravidelně
  na pražském Albertově.
 • 01:06:02 Jedné lekce s udatnými začátečníky
  z různých koutů světa se účastnila
 • 01:06:07 Marta Pilařová.
 • 01:06:09 Dobré ráno.
 • 01:06:12 Dobré ráno.
 • 01:06:13 Kolikátého je dnes?
 • 01:06:16 Druhého května.
 • 01:06:17 Super.
 • 01:06:25 Odkud jste?
 • 01:06:27 Jsem z Kolumbie.
 • 01:06:29 Já z Kanady.
 • 01:06:31 Z Holandska.
 • 01:06:37 Z Argentiny.
 • 01:06:39 Nejdříve opakujeme
  téma, vlastnosti.
 • 01:06:44 Jak dlouho se vaše třída učí česky?
 • 01:06:49 Tři měsíce.
 • 01:06:56 Jste slečna, pracovitá.
 • 01:07:03 A negativní?
 • 01:07:05 Ne.
 • 01:07:09 Kdo z vás si myslí, že čeština
  je lehký jazyk?
 • 01:07:13 Není.
 • 01:07:16 Ambiciozní není
  originální české slovo.
 • 01:07:23 Český ekvivalent je?
 • 01:07:41 Ctižádostivý.
 • 01:07:45 Jaké roční období máme?
 • 01:07:49 Na jaře.
 • 01:08:11 Je jaro.
 • 01:08:12 V angličtině.
 • 01:08:16 Máme také jiné sloveso propršet.
 • 01:08:20 Jako venku.
 • 01:08:22 Když trochu sprcha.
 • 01:08:25 Sprcha je doma.
 • 01:08:29 Ale venku ne.
 • 01:08:37 Venku mrholí.
 • 01:08:53 A infinitiv je mrholit.
 • 01:08:55 Bylo vedro, je vedro, bude chladno.
 • 01:09:34 Jaké počasí bylo ve dne?
 • 01:09:40 Bylo horko.
 • 01:09:45 Bylo krásně, horko.
 • 01:09:47 Kam bychom jeli na dovolenou
  ve Španělsku?
 • 01:09:57 Do Španělska.
 • 01:10:23 Dovedete říci Ř?
 • 01:10:24 Hosty třetí kapitolu dnešního
  Focusu jsou překladatel
 • 01:10:27 a prof. anglické
  literatury Martin Hilský.
 • 01:10:30 Dobrý večer.
 • 01:10:32 Vítám vysokoškolského pedagoga
  doktora Ondřeje Hausenblase.
 • 01:10:36 Dobrý večer.
 • 01:10:37 Co jste pane profesore říkal
  zkušenosti anglicky rodilých
 • 01:10:42 rodilých mluvčí a jejich
  zkušenostech s češtinou?
 • 01:10:47 Samozřejmě my jich bylo líto.
 • 01:10:49 Nechtěl bych být cizinec
  učit se Češky.
 • 01:10:51 Je to krásný jazyk, ale těžký.
 • 01:10:55 Já jsem učil jednou krajany naše
  na letní slovanské škole a to byla
 • 01:11:03 legrace protože jejich
  řeči byla úžasná.
 • 01:11:06 Byla už hodně stará
  já jsem si uvědomil,
 • 01:11:10 že oni dělají věci s tou řečí
  které jsou vlastně tvůrčí a které
 • 01:11:13 by člověka nenapadly.
 • 01:11:15 Někdy to byla velká legrace.
 • 01:11:16 Když člověk začíná překládat
  z angličtiny do češtiny
 • 01:11:21 tak neříkejte, že to je jednoduché.
 • 01:11:24 Záleží na tom co překládáte.
 • 01:11:26 Když překládáte Shakespeara
  tak to opravdu jednoduché není.
 • 01:11:35 Začínal jste u moderní
  anglické literatury.
 • 01:11:38 Takže ty počátky byly jednodušší?
 • 01:11:42 V jakém smyslu jednodušší?
 • 01:11:44 Počátky jsou vždy těžké.
 • 01:11:47 Já jsem začal na amerických
  povídkách.
 • 01:11:50 Nejvíce mě zajímaly takové
  dialogické povídky třeba
 • 01:11:53 komediální dialogy.
 • 01:11:55 Tak jsem se pomalu
  bral směrem k divadlu.
 • 01:12:01 Ale záleží
  na tom co to je a ta současná
 • 01:12:03 literatura samozřejmě
  je také velice těžká.
 • 01:12:07 Ale já jsem překládal současnou
  britskou a americkou literaturu
 • 01:12:10 a především provozu
  a výjimečně drama.
 • 01:12:16 Potom když už mi bylo
  40 let tak shodou okolností jsem
 • 01:12:23 se dostal k Shakespearovi.
 • 01:12:24 A tím jste pro nás čtenáře
  nejznámější.
 • 01:12:28 Velký respekt.
 • 01:12:30 Když jste přeložil
  kompletní dílo Shakespeara.
 • 01:12:34 Co vám ta praxe překladu řekla
  o nuancích a rozdílech mezi
 • 01:12:39 češtinou a angličtinou?
 • 01:12:42 Já jsem udělal dva objevit
  během té doby.
 • 01:12:46 Bylo to 28 let.
 • 01:12:48 Shakespeare tehdy napsal
  přibližně za 20 let.
 • 01:12:52 Já jsem potřeboval delší čas.
 • 01:12:55 Ten první objev byl objev
  Shakespearovi řeči,
 • 01:12:58 která je úžasná a zázračná.
 • 01:13:02 Já si myslím,
 • 01:13:03 že nikdo z jeho současníků
  neudělal s řečí to co on.
 • 01:13:12 A tím druhým objevem
  byl objev české řeči.
 • 01:13:14 Já jsem si myslel, že jí znám
  jako rodilý mluvčí.
 • 01:13:18 Ale teprve když jste situaci
  že třeba nečtete Hamleta nebo
 • 01:13:23 Shakespeara sonet ale musíte
  se zastavit u každého slova
 • 01:13:28 přemýšlíte o jeho možnostech
  a vydáte se tímto směrem
 • 01:13:32 a zjistíte, že to je slepá
  ulička a potom se vrátíte.
 • 01:13:36 Teprve když jsem prošel tímto křtem
  tak říkajíc tak jsem poznal jako
 • 01:13:42 úžasný jazyk je čeština.
 • 01:13:44 Pro mě to je obrovský objev.
 • 01:13:45 Je schopná být práva Shakespearovi
  přestože ta jeho angličtina
 • 01:13:52 je velice bohatá věc pokud
  jde o slovník.
 • 01:13:58 Tam je to těžké.
 • 01:13:59 Ale potom přijde
  čeština se svými vidy.
 • 01:14:03 Zkuste říci rozbrouzdal
  či přivřete.
 • 01:14:19 S tím čeština může pracovat
  má nádhernou hudbu.
 • 01:14:23 Angličtina také, ale je to úplně
  jiná hudba.
 • 01:14:27 Mě fascinovalo objev těch
  jinakosti těch řečí,
 • 01:14:31 které jsou radikálně odlišné.
 • 01:14:35 Nejen jinak znějí, ale také
  jinak myslí a cítí.
 • 01:14:39 Takže překládáte myšlení a cítění
  a to ještě k tomu
 • 01:14:44 myšlení renezanční.
 • 01:14:48 A vlastně to překládáte
  do současné češtiny.
 • 01:14:53 Takže překládáte čas a prostor
  a dvě úplně odlišné kultury.
 • 01:14:58 To je opravdu velká práce.
 • 01:15:00 Když srovnáte vývoj těch jazyků
  v čase tak ty odlišnosti jsou
 • 01:15:04 jak velké?
 • 01:15:05 Je tam jeden základní rozdíl,
  který spočívá mimo jiné v tom,
 • 01:15:12 že Shakespeare žil v době
  kdy se angličtina jako
 • 01:15:15 řeč konstituovala do přibližně
  té podoby kterou má dnes.
 • 01:15:19 Říká se tomu a raně
  moderní angličtina.
 • 01:15:24 Anglie se stala národním státem.
 • 01:15:29 V té době kolem roku 1600 vznikl
  anglický národ a vědomí
 • 01:15:35 toho národa.
 • 01:15:36 Předtím to tak nebylo.
 • 01:15:37 A s tím jde ta anglická řeč.
 • 01:15:47 Narodil se do reformované Anglie.
 • 01:15:52 A prostě Anglie vyhrála
  tu první bitvu o Anglii,
 • 01:15:56 která porazila tu obrovskou
  katolickou převahu napůl bouřkou
 • 01:16:00 a napůl těmi anglickými piráty.
 • 01:16:15 Angličtina obohacena takovými
  lidmi jako Shakespeare,
 • 01:16:19 také překlad bible z roku 1611.
 • 01:16:24 Naše Kralická bible je z roku 1613.
 • 01:16:27 Základní rozdíl je, že naše
  národy se vydal i jinými cestami.
 • 01:16:32 Anglie jako protestantský stát
  zůstala protestantským státem.
 • 01:16:37 Angličtina se rozvíjel a dále
  nerušeně kdežto češtinu čekal
 • 01:16:42 poněkud jiný a komplikovanější
  osud.
 • 01:16:45 A to co Anglie zažila v době
  Shakespeara jsme my zažili
 • 01:16:48 v 19. století.
 • 01:16:53 Takže ty řeči jsou úplně jiné.
 • 01:16:56 Jednou jsem dostal otázku,
 • 01:16:57 překládáte Shakespeara
  do renezanční češtiny?
 • 01:17:03 Například do řeči Komenského?
 • 01:17:06 Já jsem odpověděl, že Komenského
  řečech mám nesmírně rád,
 • 01:17:11 ale já ji neumím.
 • 01:17:12 To není moje řeč.
 • 01:17:15 A také ta Komenského řeč by nevzala
  ty slangové výrazy.
 • 01:17:19 Shakespeare má spoustu slangu.
 • 01:17:24 Tam je jazyk putyka nevěstinců.
 • 01:17:30 A potom ty královské síně.
 • 01:17:32 A mezitím jsou ta patra
  nejrůznějších diskurzů a řečí.
 • 01:17:40 Je to něco úžasného.
 • 01:17:42 Když přemýšlím a poslouchám
  jak popisujete své objevy v jazyce
 • 01:17:48 českém po 28 letech překladu
  kompletního díla Shakespeara
 • 01:17:55 jak se co nejlépe to naučit.
 • 01:18:03 Když jsme viděli tu výuku češtiny.
 • 01:18:06 Mrholí.
 • 01:18:09 Když jste rodilý Čech,
  tak to v tobě všechno máte.
 • 01:18:15 A ty naše soustavy párových
  koncovek a časování sloves
 • 01:18:20 se tak mírně učíte
  a jde vám to samo když se okolo
 • 01:18:25 vás takto mluví.
 • 01:18:26 Jsem rád, že pan prof. přivedl
  slovo řeč.
 • 01:18:30 Na to se u nás zapomíná.
 • 01:18:32 On také užívá slovo jazyk.
 • 01:18:34 Jazyk je asi ten systém,
 • 01:18:36 takže to má tu spoustu slov a těch
  koncovek a nevím čeho.
 • 01:18:40 Ale řeč je, jak s tím zacházíme.
 • 01:18:42 Jsme schopni to do sebe v cucnout
  často od maminky a v rodině a ještě
 • 01:18:48 jsou také další cesty jako třeba
  hojná četba literárních děl.
 • 01:18:51 A to těch opravdu dobrých.
 • 01:18:53 Současných i minulých.
 • 01:18:56 My to do sebe dostaneme.
 • 01:18:59 Mám představu,
 • 01:19:00 že ten jazyk tak jednou na takové
  přednášce kruhu přátel českého
 • 01:19:06 jazyka pan prof.
 • 01:19:08 František Daneš říkal.
 • 01:19:10 Já nevím kde ten jazyk vlastně je.
 • 01:19:14 Je ve slovnících?
 • 01:19:18 Tam je popis.
 • 01:19:19 Ve mně samotném, to je málo.
 • 01:19:21 Když je v nás všech,
  tak je v každém jinak.
 • 01:19:24 Kde tedy sídlí?
 • 01:19:27 Nikdo jsme na to neměli odpověď.
 • 01:19:29 Moje osobní teorie je, že tak jako
  létá nad námi.
 • 01:19:33 Když se tady mluvil o těch slovech
  tak pořád se mluvilo o slovech.
 • 01:19:37 Havel nás do toho tak natáhl.
 • 01:19:40 To je dobře.
 • 01:19:41 Ale nezapomeňme, že ta slovíčka
  tady máme společně a tady poletují.
 • 01:19:47 Když je použijeme tak ony se z toho
  společného povědomí usadí do naší
 • 01:19:56 hlavy kde už něco je a my je nějak
  známe.
 • 01:20:01 Známe to slovo po svém.
 • 01:20:03 Toto se střetne a to je ta chvíle
  kdy máme rozumět.
 • 01:20:07 Všechno to co říká Bacon a těch
  definicích se moc líbí ale není
 • 01:20:11 to pravda.
 • 01:20:12 Protože pokaždé znovu
  si děláme význam slov.
 • 01:20:17 Proto také nemáme podléhat
  těm statistikám nebo lexikon
 • 01:20:22 počítačovým které zachytí všechno
  co se řeklo a z toho tvrdí,
 • 01:20:27 že takto je.
 • 01:20:28 Nikoliv.
 • 01:20:29 To my se tím bavíme a mluvíme
  spolu a hledáme významy slov.
 • 01:20:33 Když čtete literární dílo takto
  co vaše hlava opravdu dělá je,
 • 01:20:38 že pořád podle kontextu a podle
  vašich životních zkušeností a podle
 • 01:20:42 naší vzdělanosti ve slovech vůbec
  a slovníku a vaší slovní zásoby
 • 01:20:46 tak pořád hledáme co to vlastně
  může znamenat.
 • 01:20:52 Bavíme se o tom takto už odmala?
 • 01:20:55 Na škole když si vzpomenu
  spíše na větné rozbory
 • 01:20:59 a vyjmenovaná slova.
 • 01:21:00 To jste chodil do školy
  s větrnými rozbory.
 • 01:21:02 Vy jste chodil do jiné?
 • 01:21:04 Ještě do horší,
 • 01:21:06 ale na rozdíl od většiny lidí
  mi to šlo a hrozně mě to bavilo.
 • 01:21:11 Ale tím se nedomnívám, že tak musím
  trestat ty ostatní.
 • 01:21:17 Toto se dnes děje a na co se hrozně
  zapomíná a také tady
 • 01:21:21 se to zapomnělo říci snad naše
  mládež že snad nečte a co bude dále
 • 01:21:26 tak se pojďte podívat do škol
  kde jsou dnes učitelé na prvním
 • 01:21:30 až druhém stupni, kteří opravdu
  s dětmi začínají hustě číst a vědí,
 • 01:21:36 že to nenaučí češtinář ale máme
  týmy učitelů které říkají že čtení
 • 01:21:40 v předmětech.
 • 01:21:42 Musíme všichni učit to čtení
  protože děti nerozumí zadání
 • 01:21:45 z matematiky.
 • 01:21:46 Nikoliv protože neumí matiku
  ale protože nerozumí těm větám
 • 01:21:50 a slovům.
 • 01:21:55 Takže se to musí společně.
 • 01:21:58 Ta cesta k tomu a to říkají
  také světové výzkumy že nejlépe
 • 01:22:02 se člověk naučí číst hojným čtením.
 • 01:22:06 Všichni to víme a co důležité
  je také že škola na to zapomněla.
 • 01:22:14 Takže se učí od těch
  nejnižších ročníků.
 • 01:22:19 Počkejte až vám vyrostou děti
  do vysokoškolských ročníků
 • 01:22:24 a teď už v sobě mají do že každý
  týden se minimálně hodina věnovala
 • 01:22:29 čtení kdy si každý
  čte svoji knížku.
 • 01:22:34 A to je jako výuka.
 • 01:22:36 To je ta výuka.
 • 01:22:38 K tomu může být leccos dalšího.
 • 01:22:41 Oceňuji, že jste ocenil pana prof.
 • 01:22:44 Hilského že použil slovo řeč.
 • 01:22:47 V rozhovoru pro Lidové noviny
  pan prof. mluví o nutnosti
 • 01:22:51 ekologii řeči.
 • 01:22:54 Z jakého důvodu?
 • 01:22:56 Protože když upadá řeč tak upadá
  naše myšlení a cítění.
 • 01:23:01 To je nesmírně vážná věc.
 • 01:23:06 A pro mě smysl
  Shakespeara je v tom,
 • 01:23:08 že to byl výsostný umělec slova
  a že každé divadelní představení
 • 01:23:14 dobré divadelní přestavení
  Shakespeara alespoň v mém náhledu
 • 01:23:19 by mělo být svátkem řeči.
 • 01:23:21 A to je politikům divadla.
 • 01:23:28 Není nic horšího a teď já nejsem
  vůbec jazykový purista nebo
 • 01:23:33 něco takového.
 • 01:23:34 Pravý opak je myslím pravdou.
 • 01:23:36 Ale nejhorší je ledabylá
  lajdácká rozplizlá řeč.
 • 01:23:47 Z té řeči může vzniknout
  artefakt jako umělecké dílo.
 • 01:23:53 A vy jste citoval Bacona
  já bych citoval Johnsona,
 • 01:23:57 což je jeho současník.
 • 01:23:59 Ten věděl, že podle
  řečí poznáš člověka.
 • 01:24:02 Promluv na mě a já vím kdo jsi.
 • 01:24:05 Tak to šlo dále a dále.
 • 01:24:07 Takže ta řeč,
 • 01:24:11 já říkám správně řeč protože myslím
  uživatelé řeči a nikoliv systém
 • 01:24:15 řeči, tak je daleko
  důležitější než si myslíme.
 • 01:24:19 Já k tomu přidám
  druhou zodpovědnost.
 • 01:24:22 A to nejen těch, kteří
  vypouštíme slova z úst.
 • 01:24:27 Jaká ta řeč ti vyšla z ohrady zubů.
 • 01:24:33 Diví se král.
 • 01:24:35 Takto si představovali,
  že ta řeč v nás někde je.
 • 01:24:38 A ty jsi jí pustil.
 • 01:24:40 Měl si držet jazyk za zuby.
 • 01:24:43 Ještě je tady druhá věc,
  zodpovědnosti kteří rozumí.
 • 01:24:48 Můžeme také nedbale porozumět.
 • 01:24:52 Pouze to chytneme a to jedno
  slovíčko si vytáhneme a hned
 • 01:24:55 se hádáme a vůbec jsme
  nepochopili kontext.
 • 01:24:58 Na jednu stranu nás mluví mocnáři,
 • 01:25:00 kteří chtějí prohlídku mluvou
  zblbnout naši mysl a počítají
 • 01:25:05 s tím,
 • 01:25:06 že není dost mazaně pozorná
  a ve své nedbalosti neodhalíme
 • 01:25:11 jejich moc.
 • 01:25:15 Kritické gramotnost je pojem
  který se dostává pomalu i k nám.
 • 01:25:20 To ukazuje,
 • 01:25:21 že musíš odhalovat jakou
  moc má ten kdo promlouvá v dobrém
 • 01:25:26 nebo ve zlém.
 • 01:25:27 Chcete pomoct, nebo ublížit?
 • 01:25:30 Toto umět vcítit.
 • 01:25:32 Máme si třeba číst
  Shakespeara a vy říkáte,
 • 01:25:35 kolik je tam té bohatosti.
 • 01:25:38 A ono to pro nás je výzva.
 • 01:25:40 Já říkám, že to je povinnost pokud
  máme vzdělání alespoň maturitu.
 • 01:25:47 Je povinnost si ty pocity
  a myšlenky a vytahovat.
 • 01:25:53 Zodpovědně vědět že za každým
  slovem je tam velká myšlenka.
 • 01:25:59 Také v básni každé
  slovo hraje svoji hru.
 • 01:26:03 To není možné nahradit čímkoliv.
 • 01:26:06 To nedbalý čtenář nebo neškolených
  čtenář který ve škole zažil
 • 01:26:10 ty větné rozbory a odříkávání
  historie tak nemůže být připraven
 • 01:26:15 na toto dělat.
 • 01:26:16 Protože to není normální dovednost.
 • 01:26:19 Ta se kultivuje až tou vzdělaností.
 • 01:26:21 Ta vzdělanost jako je že do pole
  dáváte ten hnůj a zaléváte.
 • 01:26:28 A letos s těmi dětmi musí dít.
 • 01:26:31 U nás se pořád hrozně vzdělanci
  a intelektuálové když se rakouští
 • 01:26:35 politici zabývají středoškolskou
  mládeží tak já jim to přeji
 • 01:26:39 ať si to vytrpí.
 • 01:26:41 Ale už je čas myslet na to,
 • 01:26:43 že se musíme starat o předškoláky
  a rané školáky.
 • 01:26:47 To co se tam pokazí,
  tak už se nenapraví.
 • 01:26:50 Všechno co vám zapřeli v mateřské
  školce nebo prvním stupni,
 • 01:26:54 tak to budete těžko dohánět
  až budete mít samy děti a uvidíte,
 • 01:26:58 jak je pro vás těžké
  číst ty básničky pro ně.
 • 01:27:00 Mě napadá název jednoho díla,
 • 01:27:04 které bylo přeloženo do češtiny
  vše co potřebují k životu jsem
 • 01:27:07 se naučil v mateřské školce.
 • 01:27:11 Škoda, že to nevědí ti odpovědní.
 • 01:27:13 Falešní přátelé.
 • 01:27:15 Tak označují pouze rádoby kamarádi,
  ale také slova v cizích jazycích,
 • 01:27:19 která nám mohou připomínat
  slova naší mateřštiny.
 • 01:27:23 Přičemž jejich význam je jiný.
 • 01:27:30 Třeba slovo láska.
 • 01:27:32 V Polsku rozhodně milostné
  vyznání nečekejte.
 • 01:27:35 Spíš naopak.
 • 01:27:36 Hrozí, že na vás někdo vezme hůl.
 • 01:27:40 Máte po ránu rádi čerstvý chléb?
 • 01:27:43 V polštině slovo čerstvý
  znamená okoralý.
 • 01:27:48 Namlouvání může být pro Čechy,
 • 01:27:51 Moravany a Slezany komplikované
  i směrem na jih od našich hranic.
 • 01:27:56 V takovém Chorvatsku.
 • 01:27:58 Pokud se vám někdo z místních
  přizná k volím tě,
 • 01:28:02 tak si vás nespletl s politiky
  ale miluje vás.
 • 01:28:11 Anebo také další slova.
 • 01:28:16 Třeba slovo asi.
 • 01:28:22 V Turecku neznačí pochybnost,
 • 01:28:24 ale zcela jistou přítomnost
  nějakého povstalce.
 • 01:28:29 Při varování před uprchnou vším
  kaplanem buďte velice ostražití.
 • 01:28:35 Turecký vám poslední pomazání nedá,
  ale spíše vás k němu přivede.
 • 01:28:40 Slovo kaplan znamená
  v turečtině tygr.
 • 01:28:48 A pozor.
 • 01:28:49 Pokud vás Němec někam
  posílá se slovem dort,
 • 01:28:54 můžete si být jistí, že to není
  do cukrárny.
 • 01:28:58 A když Němky řeší rok,
 • 01:29:00 tak to neznamená rok jejich
  narození, ani tvrdou muziku,
 • 01:29:06 znamená to že řeší sukně.
 • 01:29:10 Naopak čekat v Itálii rozmluvu
  o módě když zazní slovo bota
 • 01:29:15 by bylo věru pošetilé.
 • 01:29:17 Slabota v italštině
  znamená ránu nebo pecku.
 • 01:29:22 A lupa není zvětšovací sklo,
 • 01:29:25 nýbrž kojná zakladatelů
  Říma Romula a Rema,
 • 01:29:29 tedy vlčice a divili
  byste se neměli ani slovu
 • 01:29:34 fuj ve španělštině.
 • 01:29:37 Neznamená odpor, ale někdo
  někam šel.
 • 01:29:45 Pokud někdo řekne slovo pero,
  říká vám španělsky ale.
 • 01:29:50 Matoucí je také angličtina.
 • 01:29:54 Kdo je pro nás hostitelem
  je pro anglicky hostitelem host.
 • 01:30:00 A co pro nás znamená miliarda
  znamená pro ně bilion.
 • 01:30:09 Když se vám potom falešní
  přátelé dostanou do překladu,
 • 01:30:13 tak velice často
  zmiňuje film Skála,
 • 01:30:17 kde se to generály pouze hemží.
 • 01:30:19 A ten překladatel filmu Skála
  tam přeložil Genneral attorney,
 • 01:30:24 tak jako zavolejte
  generála Atornyho.
 • 01:30:27 Existuje to a existovalo to vždy.
 • 01:30:39 Třeba Lover může být také voják.
 • 01:30:43 Takže Cézar si volá Lovers.
 • 01:30:49 Přestavte si, že by se volat
  1000 milenců.
 • 01:31:08 Je tady cena Skřipec za nejhorší
  překlad z angličtiny.
 • 01:31:13 Je o ní velký zájem.
 • 01:31:19 Těsně po 89. roce byl vidět
  obrovský pokles kvality překladu,
 • 01:31:25 protože zmizela instituce
  povinného korektura,
 • 01:31:29 který probíral větu po větě.
 • 01:31:33 Na ně nebyly peníze,
  byli zbyteční atd.
 • 01:31:37 Ale naštěstí to vyrovnalo a dnes
  máme samozřejmě také průměrné
 • 01:31:43 a podprůměrné překlady, ale spoustu
  vynikajících překladů.
 • 01:31:46 Co je u překladů nejdůležitější,
  pokud byste to měl shrnout?
 • 01:31:50 Umět dobře česky.
 • 01:31:52 To je základ.
 • 01:31:54 A umět a mít češtinu
  rád a rozumět jí.
 • 01:31:59 A mít trpělivost a dokázat čekat
  na to co vám čeština přihraje.
 • 01:32:06 A ona to umí opravdu hodně.
 • 01:32:08 Ale musíte to ustát a být velice
  pokorný.
 • 01:32:14 Pro překladatele, jak velkou
  výzvou je překládat dílo,
 • 01:32:17 které už bylo přeloženo?
 • 01:32:18 Pro mě to bylo velice těžké.
 • 01:32:20 Já jsem vždy překládal věci,
  které už přeloženy nebyly.
 • 01:32:23 Tam vznikla otázka smyslu.
 • 01:32:28 V mém případě to byl samozřejmě
  Shakespeare.
 • 01:32:33 Byl to sen v noci svatojánské
  a mě k tomu vyzval režisér Karel
 • 01:32:37 Kříž a Vlasta Gallerová
  dramaturgyně.
 • 01:32:43 Já jsem netušil, že to pro mě bude
  osudové.
 • 01:32:45 A řekli, přelož nám Sen v noci
  svatojánské.
 • 01:32:49 Ale ten překlad
  by měl být naprostou současný
 • 01:32:53 a naprosto renezanční zároveň.
 • 01:32:55 To je zadání.
 • 01:32:57 Úžasné.
 • 01:33:00 Já jsem váhal a dělal jsem skici.
 • 01:33:05 Zkoušel jsem to napřed
  postavě Puka.
 • 01:33:10 A najednou jsem viděl,
 • 01:33:11 že ty postupné skici
  tu postavu pozměňují.
 • 01:33:18 Překlad je interpretace.
 • 01:33:20 Že to jde tak daleko,
  že ta hra je celá jiná.
 • 01:33:26 Nemůže být jiná v takových věcech.
 • 01:33:28 Ale je to jiná hra protože ta slova
  jsou slova v akci a tady ty akce
 • 01:33:34 byly úplně jiné.
 • 01:33:35 A toto vědomí mě potom přesvědčil,
 • 01:33:38 že má smysl překládat to co už bylo
  přeloženo.
 • 01:33:43 Já si myslím,
 • 01:33:44 že by byla velká škoda kdyby třeba
  sonety zůstali u překladů pouze
 • 01:33:50 Vrchlického a Klášterského a také
  na Vladislava na kterém
 • 01:33:54 jsem vyrůstal.
 • 01:33:55 Miloval jsem ty příklady.
 • 01:33:58 Až jsem pobral rozum a zjistil jsem
  že to je v tom francouzském verši
 • 01:34:01 a ten anglický je daleko
  dramatický a shrnutý.
 • 01:34:21 Já jsem rád, že jsem
  sonety přeložil.
 • 01:34:23 Myslím si, že to přispělo
  k pluralitě překladu.
 • 01:34:28 Je taková představa,
 • 01:34:29 že já si dovedu představit
  paní která řekne,
 • 01:34:31 mě vůbec nezajímá že v Česku
  máme devět kompletních překladu,
 • 01:34:36 v Německu jich je 77.
 • 01:34:38 Já chci jeden pořádný.
 • 01:34:40 Já bych ji musel říci.
 • 01:34:42 Vážená paní, takový
  příklad neexistuje.
 • 01:34:47 Ale jsou různé překlady a všechny
  se snaží být co nejlepší.
 • 01:34:52 A na vás je si vybrat
  a to už se netýká překladatelů.
 • 01:34:58 Je to vždy referendum zezdola
 • 01:35:00 Co s díly našich českých klasiků,
 • 01:35:04 která jsou napsána
  zastaralým českým jazykem?
 • 01:35:10 Ouvej.
 • 01:35:12 No jasně.
 • 01:35:14 Tady se cizinci učí česky.
 • 01:35:22 Říkají,
 • 01:35:23 když svítí slunce píše se měkké
  i a když je zataženo tak tvrdé.
 • 01:35:29 To se těžko zvládá.
 • 01:35:31 Velice podobné pro dnešní čtenáře
  zejména ty mladší je prostě
 • 01:35:37 se začíst do těch starších textů.
 • 01:35:41 Do těch českých starších textů
  a nikoliv překladu cizích,
 • 01:35:45 což je ještě další problém.
 • 01:35:47 Tam jsou slova třeba slovo
  slovník a slét a ty reálie
 • 01:35:53 a ty životní postoje.
 • 01:35:55 Ta česká literatura tak já bohužel
  nevím zdali to tady smím říci,
 • 01:36:00 kromě pár kousků to není
  velká literatura.
 • 01:36:04 Prostě také u Nerudy máte
  pár skvostů a potom spousta
 • 01:36:08 politické poezie, která
  je řemeslně vynikající.
 • 01:36:11 Samozřejmě Mácha, ano.
 • 01:36:14 Kdo bude číst Třebízského?
 • 01:36:16 Dá se to číst?
 • 01:36:18 Ano,
 • 01:36:19 ale musíte si v sobě vyvinout
  ten smysl zajímat se o tu dobu
 • 01:36:24 a tu literaturu a vědět
  že to jsou vaši předkové.
 • 01:36:31 Že takto se dělal zážitek
  a prožívání z četby?
 • 01:36:36 Je to jako výlet do doby
  Shakespeara,
 • 01:36:38 nebo Třebízského nebo Komenského.
 • 01:36:47 Člověk se k tomu sám těžko dobere.
 • 01:36:50 To je prostě výlet, jako
  kdybyste šli do Himaláje,
 • 01:36:54 kam chodí teď kdekdo
  a potom tam zahyne.
 • 01:37:00 Jako byste neměli tu výbavu.
 • 01:37:03 Zároveň se to musí podnikat a proto
  ta škola tomu musí sloužit.
 • 01:37:07 Když toto se nebude číst,
  tak nemáme minulost.
 • 01:37:11 Děkuji vám.
 • 01:37:18 Poezie žije.
 • 01:37:19 Kdo by byl čekal,
 • 01:37:21 že četba a skládání básní
  se stane žhavým trendem
 • 01:37:25 u nejmladší generace.
 • 01:37:27 Zjistil také Lukáš Sedláček,
 • 01:37:28 který bez velkých ambicí založil
  internetovou platformu nazvanou
 • 01:37:32 Poetizer, kdy každý měsíc
  přibývá 25 nových básní.
 • 01:37:48 Žiješ v kouřové cloně páteční noci.
 • 01:37:50 A kalných rán a Rosa na parapetu.
 • 01:37:53 Sídliště v noci jako by ztrácelo
  genia loci.
 • 01:38:02 Peripetie drobných
  každodenních zázraků.
 • 01:38:09 Začalo to před pár lety když
  jsem byl jednoho jarního
 • 01:38:11 dne ve Stromovce a měl jsem trochu
  volnější den a chtěl jsem se projít
 • 01:38:17 a napadlo mě něco napsat.
 • 01:38:22 Potom jsem to napsal do mobilu
  a zvažoval jsem co dále z toho.
 • 01:38:27 Z plných sil hltám ticho.
 • 01:38:42 ...
 • 01:38:43 Byla původní myšlenka vytvořit
  aplikaci, kanál, platformu,
 • 01:38:47 kde bude poezie moc žít vlastním
  životem.
 • 01:38:51 Vytvořit platformu, která byla
  lákavá také pro mladší generaci,
 • 01:38:55 která používá mobily.
 • 01:38:57 Vše je v klidu, vše je v pohybu,
  vše se mění.
 • 01:39:01 Nic není v klidu, nic není
  v pohybu, nic jako chvění.
 • 01:39:06 Většinou ty aplikace mají
  poměrně rychlou úmrtnost,
 • 01:39:10 že si to lidé stáhnou
  a tím to končí.
 • 01:39:13 To se nedělo.
 • 01:39:17 Během pár měsíců jsme měli
  lidi ze 120 zemí světa.
 • 01:39:21 Jak tam nemají fotky, tak člověk
  neví zdali to je černoch, běloch,
 • 01:39:24 muslim, Žid, kde žije, zdali
  má drahá auta nebo je ve slumu.
 • 01:39:38 Lidé se poznali podle
  toho, jak jsou si podobní.
 • 01:39:41 V tom je podle mě hodně
  velká síla poezie.
 • 01:39:53 V
 • 01:39:54 Rámci té poezie je člověk
  přijímaný takový jaký je.
 • 01:39:57 Chceme poskytovat bezpečné místo,
 • 01:40:00 kde jsou lidé oceňování
  tím jak píší a je to postavené
 • 01:40:06 na upřímnost sdělení.
 • 01:40:10 Tak když mám volno v Jihlavě
  a potřebujete dostat ven a obilnice
 • 01:40:15 tak je to pro mě taková
  cesta toho uvolnění.
 • 01:40:17 Že to napíšu na papír,
  nebo displej telefonu.
 • 01:40:21 Je to možná tím,
 • 01:40:22 jak se na nás pořád valí
  hrozné množství informací.
 • 01:40:26 Že ta poezie je taková
  minimalistická.
 • 01:40:28 Takový návrat k nějakým
  prostým slovům.
 • 01:40:31 Není to přehlcené, není toho moc.
 • 01:40:33 Možná proto.
 • 01:40:34 O
 • 01:40:35 Ta poezie také nějakým způsobem
  hrozně propojuje lidi.
 • 01:40:39 Protože vy máte
  dojem, že nejste sám.
 • 01:40:42 Čtete si třeba něco od svého
  známého a on tam píše nějakou
 • 01:40:47 impresi života.
 • 01:40:48 A vy si řekne, já jsem si všiml
  úplně toho samého.
 • 01:40:51 Cítím se stejně.
 • 01:40:54 Melodie tvého hlasu když
  Vráž hlavu moc vysoko.
 • 01:40:57 Mateřského znaménko
  na té pravé lopatce.
 • 01:41:00 Na to, jak mě tvůj
  smích kolébá sladce.
 • 01:41:04 Kdybychom se poznali jindy,
  šlo by to tak hladce.
 • 01:41:12 Je to jak na oprátce,
  trvá to tak krátce.
 • 01:41:26 Čekali jsme, že to bude
  záležitost důchodců,
 • 01:41:28 ale existují desítky mladých
  kteří píší poezii a živí se tím.
 • 01:41:33 Takže se to vrací do kurzu
  a do trendu.
 • 01:41:38 3:53.
 • 01:41:39 V této minutě byly napsané básně.
 • 01:41:47 A teď už tady jsou novější.
 • 01:41:52 Jedna z těch nejvíce
  sledovaných je Šaša,
 • 01:41:55 která má 1362 následovníků.
 • 01:42:00 Třeba ukázku toho jak píše,
  tak to je báseň s názvem DVH.
 • 01:42:13 Vzpomínám na milované, se kterými
  ses nerozloučil.
 • 01:42:17 Na své děti které nemáš a nikdy
  mít možná nebudeš.
 • 01:42:21 Na ženu, kterou si nepotkala
  ale teď ji miluješ více než sebe.
 • 01:42:31 Je to těžké si říci
  co si o tom budou myslet ostatní.
 • 01:42:35 Mám ráda názory ostatních
 • 01:42:36 Dali
 • 01:42:37 Zdali si to přečtu.
 • 01:42:40 Baví mě to.
 • 01:42:42 Abych byla nějakým způsobem
  asi zdráv a emočně a vyrovnaná
 • 01:42:47 tak potřebuji to nějakým
  způsobem vyhodit.
 • 01:42:52 A to slovo je tím nejlepším médiem.
 • 01:42:57 Kdyby dříve kapky nespadly,
  barev by tolik nebylo.
 • 01:43:01 Všechny růže by uvadly
  a prach by nic nesmělo.
 • 01:43:05 Kdyby přeháňka nepřišla, kdyby
  občas ohromné zaburácel,
 • 01:43:10 byl by sucho, pláň a nikde
  žádný hukot včel.
 • 01:43:15 Všechno by zemřelo a tak také
  já v černobílém světě.
 • 01:43:20 Někdy slza musí dát jasný
  podnět po světě.
 • 01:43:39 Když vyjdu z názvu poslední
  kapitoly Mluvit spolu.
 • 01:43:43 Šestice našich hostů
  v otázkách studentů.
 • 01:43:51 První otázka.
 • 01:43:54 Dobrý večer.
 • 01:43:56 Já jsem Matouš z frýdlantského
  gymnázia.
 • 01:43:59 Měl bych dotaz na pana prof.
 • 01:44:01 Hausenblas.
 • 01:44:06 Jak vnímáte dobu
  národního obrození?
 • 01:44:10 Bylo to skutečně tak významná
  důležité období,
 • 01:44:14 že bychom potom nebyli
  ve 20. století schopni
 • 01:44:17 mít tak schopné autory
  jako byl Karel Čapek,
 • 01:44:21 na přelomu Jan Neruda a koneckonců
  také Bohumil Hrabal,
 • 01:44:26 Milan Kundera a další.
 • 01:44:30 Národní obrození.
 • 01:44:31 No ano.
 • 01:44:35 To je coby kdyby.
 • 01:44:37 To je těžké se do toho pouštět.
 • 01:44:39 Jsou národy,
 • 01:44:40 které neměly to naše národní
  obrození a přesto mají
 • 01:44:42 velké autory.
 • 01:44:43 Takže možná že bychom
  to normálně zvládli.
 • 01:44:47 Navíc to národní obrození
  byla taková hra.
 • 01:44:51 Ti německy mluvící vlastenci
  sehráli na to že rekonstruují
 • 01:44:54 tu národnost a ten národ.
 • 01:44:59 A jak nás učili v 80. letech
  tak se české dámy nešli na český
 • 01:45:03 večírek tak měli učitelé naučili
  se česky aby mohli konverzovat.
 • 01:45:13 Je to nějaká důležitá historická
  etapa kterou se ty národy museli
 • 01:45:17 nějak projít a vyrovnat
  se s tím těch tlacích té doby.
 • 01:45:21 Odmítám na to přemýšlení
  coby kdyby.
 • 01:45:25 Možná to je ta otázka
  co nám to dalo, že to bylo takové.
 • 01:45:31 A nezdá se mi,
 • 01:45:32 že by naši velcí autoři 20. století
  se nějak zvlášť odpichovaly od toho
 • 01:45:36 že by se chtěli třeba toho zříkat
  nebo na to vědomě navazovat.
 • 01:45:41 Mácha ano.
 • 01:45:42 O tom jsem byl krásný
  sborník při jeho výročí.
 • 01:45:47 Ale jinak to byla taková
  historická událost,
 • 01:45:50 kterou máme studovat proto
  abychom si rozuměli,
 • 01:45:54 že to takové byly a takoví jsme
  my s takovým obrozením národa.
 • 01:45:58 Ale že by to ovlivnilo
  ty spisovatele, tak to moc ne.
 • 01:46:01 Další otázka.
 • 01:46:05 Jsem Michael a mám otázku
  na pana Kroupu.
 • 01:46:09 Byli jsme v historii mnohokrát
  svědky vzestupu a pádu velkých říší
 • 01:46:13 jejichž jazyky se potom mluvilo
  po celém světě během jejich
 • 01:46:17 největší slávy.
 • 01:46:20 Myslíte si,
 • 01:46:21 že ten dnešní monopol angličtiny
  v oblasti jazyků je věčným stavem,
 • 01:46:26 nebo je ten stav přechodný
  angličtinu postupem času nahradí
 • 01:46:29 třeba čeština?
 • 01:46:31 Děkuji.
 • 01:46:32 Já musím přiznat,
  že to nemohu vědět.
 • 01:46:35 Ale když se podíváte do historie,
 • 01:46:39 tak řekněme v římské říši
  tím jazykem nebyla latina
 • 01:46:44 především, ale byla to řečtina.
 • 01:46:47 To znamená jazyk malé
  části římské říše.
 • 01:46:54 A ta potom zůstala
  v té východoevropské říši která
 • 01:46:58 trvala až do 15. století.
 • 01:47:03 To byl ten univerzální jazyk,
 • 01:47:04 který se učili všichni a kterým
  je psaný nový zákon Bible.
 • 01:47:11 Jazyk,
 • 01:47:13 který nakonec vlastně obsahoval
  ten základní fond té odborné
 • 01:47:20 literatury a ve kterém
  se odehrávaly nejrůznější
 • 01:47:25 vědecké disciplíny.
 • 01:47:27 Čili se tomu říkalo řečí na kojné.
 • 01:47:32 Hrála podobnou roli jako
  teď hraje angličtina.
 • 01:47:36 Já se domnívám, že to nemusí
  být záležitost těch miliard lidí,
 • 01:47:42 kteří mluví nějakým jazykem.
 • 01:47:45 Ale že to je to bohatství, které
  vytvoří jako ti Řekové kulturní,
 • 01:47:51 vědecké, vzdělanostní.
 • 01:47:55 Které nakonec učiní ten jazyk
  tím jazykem světovým.
 • 01:48:00 Je pravda, že tomu pomohla Alexandr
  makedonský když tedy dobyl říši,
 • 01:48:05 tak s ním táhly řečtí obchodníci
  a v každém tom městě si udělali
 • 01:48:10 enklávu a fungovali tak jako
  třeba u nás teď Vietnamci.
 • 01:48:17 Po celé říši.
 • 01:48:19 Na druhou stranu totéž dělali Židé.
 • 01:48:22 A hebrejština se nestala
  univerzálním jazykem.
 • 01:48:28 Takže se mi zdá, že angličtina
  se bude držet tak dlouho,
 • 01:48:33 dokud té evropské řekněme
  euroamerické kultuře se bude
 • 01:48:41 rozvíjet to bohatství poznání
  a bohatství kulturní tvorby apod.
 • 01:48:48 Zkrátka jinak řečeno, když
  chcete dělat kariéru ve vědě,
 • 01:48:52 musíte publikovat v anglickém
  časopise, respektive v americkém.
 • 01:48:57 A to se odehrává v angličtině.
 • 01:48:58 Takže všichni si přizpůsobují
  těm normám,
 • 01:49:02 které vlastně se vytvořily
  v té Americe.
 • 01:49:05 Ale je to na té tvorbě,
  nikoliv na pouhém počtu lidí.
 • 01:49:10 Univerzální angličtina pan prof.
 • 01:49:13 Hilský?
 • 01:49:14 Já bych velice souhlasil
  s panem Kroupou.
 • 01:49:18 Myslím si, že ani po Brexitu
  nedojde k oslabení angličtiny.
 • 01:49:21 Angličtina je moderní
  latina a předtím řečtina.
 • 01:49:40 Je Shakespeare doby, kdy v té době
  žádný diplomat neuměl anglicky.
 • 01:49:47 Říká se, že angličtina je poslední
  zbytek britského impéria.
 • 01:49:53 Ale tady je moc slova,
  o kterém tady byla řeč.
 • 01:49:58 Že to je vlastně také
  projev určité moci slova.
 • 01:50:04 Nemyslím si, že se to změní
  v dohledné době několik desetiletí.
 • 01:50:08 To určitě ne.
 • 01:50:10 Pouze malou poznámku.
 • 01:50:12 Můžeme říci něco z pohledu
  evoluční biologie.
 • 01:50:14 Ta nás učí, že vítězí
  nikoliv optimální varianta,
 • 01:50:18 ale ta která tedy nějakou dobu je.
 • 01:50:23 Klasický příklad,
 • 01:50:24 jakým způsobem vznikl psací
  stroj a jeho klávesnice,
 • 01:50:27 která je mizerná z hlediska
  ergonomie.
 • 01:50:31 To bylo uděláno proto,
  aby sepsal pomalu,
 • 01:50:33 ale stejně se nakonec
  začalo psát rychle.
 • 01:50:40 Já sleduji u svých čínských kolegů,
  že už také dobře umí anglicky.
 • 01:50:45 Takže byste byl skeptický
  k tomu, že bude nahrazena?
 • 01:50:49 Nebude.
 • 01:50:49 Je tam obrovské transakční bariéra.
 • 01:50:53 Podle toho málo co vím o evoluční
  biologii, tak myslím že zůstane.
 • 01:50:58 Další otázka.
 • 01:51:01 Já jsem Tomáš z frýdlantského
  gymnázia.
 • 01:51:04 V první části této debaty nebo
  pořadu se hovořilo o síle slov.
 • 01:51:11 Mě docela přijde, že slova v dnešní
  době poměrně slábnou.
 • 01:51:16 Když jsem se díval na předvolební
  debaty mezi Donaldem Trumpem
 • 01:51:20 a Hillary Clintonovou,
 • 01:51:21 tak ti dva kandidáti spolu
  debatovali, ale mně přišlo,
 • 01:51:25 že nešlo tolik o ta slova
  co říkali,
 • 01:51:29 ale spíš o tu část komunikace,
 • 01:51:34 která říká jak vlastně
  ten člověk působí.
 • 01:51:43 Jak ta slova říká a jak je používá.
 • 01:51:47 Jestli o nich například
  přesvědčen atd.
 • 01:51:50 Že to na lidi působí více
  než ta slova samotná,
 • 01:51:55 ten jejich projev.
 • 01:51:56 Takže asi otázka na pana Kroupu.
 • 01:52:04 Že síla slova už není tak velká
  jako v minulosti,
 • 01:52:07 že jde spíše o to jak se ta slova
  používají asi intonačně.
 • 01:52:13 To může být dojem řekněme
  z debaty dvou mocipánů.
 • 01:52:19 Ale podívejte se na jinou oblast.
 • 01:52:22 Když promluví šéf americké banky.
 • 01:52:30 A teď řekne něco takového,
 • 01:52:32 že uvažuje o tom zda by se neměla
  změnit procentuální hodnocení.
 • 01:52:47 V tu chvíli najednou panika
  na finančních trzích.
 • 01:52:50 A on ještě ani nic neřekl.
 • 01:52:54 Stačí pouze náznak.
 • 01:52:57 Ti všichni,
 • 01:52:58 kteří jsou vlastně závislí
  na činnosti té banky tak už těch
 • 01:53:06 náznaků vyvozují co se stane
  a co bude apod.
 • 01:53:12 To,
 • 01:53:13 že se vyprázdnil jazyk
  politiky v těchto polemikách
 • 01:53:16 tak to má své řekl bych
  dosti kulturní příčiny.
 • 01:53:22 Zkrátka a dobře se tady střetávají
  v té politice dva světy a každý
 • 01:53:28 mluví jakýmsi symbolickým jazykem.
 • 01:53:31 Paní Hillary Clintonová hovoří
  k akademicky vzdělané obci.
 • 01:53:36 Donald Trump hovoří k dělníkům
  z Detroitu.
 • 01:53:40 A přizpůsobuje se také
  jejich jazyku.
 • 01:53:44 Znám jednoho politika,
  kterému jsem kdysi vyčítal,
 • 01:53:48 že mluví na veřejnosti sprostě.
 • 01:53:51 A on se na mě podíval a říkal.
 • 01:53:53 Milý Dane,
 • 01:53:55 tebe budou volit tři % intelektuálů
  a mně 30 % lidí z hospod třetí
 • 01:54:01 cenové skupiny.
 • 01:54:03 Vidíte, jak jste se mýlil
  v politice.
 • 01:54:15 Já chci říci,
 • 01:54:16 že mnohdy od těch politiků
  to je kalkulačce a zacílení
 • 01:54:22 na určitou voličskou skupinu.
 • 01:54:29 Já bych chtěla říci,
 • 01:54:30 že je velký rozdíl kdy jsou diskuze
  politiků a jsme třeba v rámci
 • 01:54:34 ekonomického prostředí,
 • 01:54:36 nebo co dnes dělá ten pragmatický
  způsob ekonomie řeči.
 • 01:54:40 Nebo něco jiného je literatura.
 • 01:54:43 Tam je to boj o řeč a slova.
 • 01:54:46 Když otevřu literaturu,
  kde ten jazyk je ledabylý,
 • 01:54:48 takto zavírám protože ani nevěřím
  tomu co je tím jazykem napsáno.
 • 01:54:52 V politice dobře víte,
 • 01:54:54 že zvlášť v médiích vůbec
  nejde o obsah těch slov,
 • 01:54:57 ale jak to působí.
 • 01:54:58 A také se ukázalo v dějinách
  a politici to dobře vědí a jsou
 • 01:55:03 na to rétorické kurzy,
  že funguje Slovan.
 • 01:55:06 Všichni si vždy budou pamatovat
  Kennedyho Ich bin ein Berliner
 • 01:55:09 všichni si budeme pamatovat vrátil
  jsem se z Hradu, nebo měl jsem sen.
 • 01:55:29 Je to tak, že ta moc slova také
  souvisí s mocí nad světem.
 • 01:55:38 Také v té Číně všichni touží
  po tom dostat se pomocí anglického
 • 01:55:43 jazyka protože ten jazyk je také
  únikem do jiných světů a nadějí
 • 01:55:47 do svobody.
 • 01:55:48 Protože všichni si přejí
  žít v Evropě nebo v Americe.
 • 01:55:51 Zvlášť vědci atd.
 • 01:55:55 Já pouze stručně k tomu
  zajímavému dotazu.
 • 01:55:58 Ano, je to pravda.
 • 01:56:00 Ale trochu jste oddělil
  řečovou performanci od slova.
 • 01:56:03 To slovo je performativní
  svoji podstatou.
 • 01:56:06 Jestliže tam v té debatě
  byly sděleny postoje,
 • 01:56:09 tak je to součást řeči.
 • 01:56:12 Takže já bych to nikdy.
 • 01:56:13 Nebo dokonce se projeví,
 • 01:56:15 jak těm slovům věříte a zdali
  za nimi stojíte.
 • 01:56:19 To se projeví.
 • 01:56:20 Jazyk je bytostně
  performativní, divadelní.
 • 01:56:24 Je to úžasný divadelní fenomén.
 • 01:56:32 Já vám řeknu.
 • 01:56:33 Moc mocných závisí na bezmoci
  bezmocných.
 • 01:56:38 Když tito kašpaři nahoře
  házejí svá falešná slova.
 • 01:56:44 Oni dobře vědí, že to bude
  účinkovat na 30 % voličů,
 • 01:56:49 kteří prostě nejsou schopni
  tu falešnost a prázdnotu
 • 01:56:52 schopni dešifrovat.
 • 01:56:54 A je v tom ještě jedna věc.
 • 01:56:56 Samozřejmě budou zneužívat bídného
  postavení nešťastných lidí,
 • 01:57:01 kteří nemají tu moc a nemohou
  jí dosáhnout a potom je dáme tak,
 • 01:57:06 aby se báli přistěhovalců
  z Afriky a nevím čeho.
 • 01:57:10 Jsou v tom tyto dvě věci,
  že to je mocnář,
 • 01:57:12 který zneužívá moci slov.
 • 01:57:15 Hraje skutečně na to,
 • 01:57:16 že velká část populace neodhalí
  jeho falešného prázdnotu.
 • 01:57:25 My si povídáme jaká je moc nebo
  kdesi cosi.
 • 01:57:30 Ale co můžeme dělat
  je starat se o to,
 • 01:57:34 aby těch nerozumějících
  a bezmocných bylo co nejméně.
 • 01:57:39 Aby těch co jsou v té bezmocné
  situaci bylo co nejméně.
 • 01:57:42 Když vidíte některé dokumenty,
  které ukazují jaksi žijí lidé,
 • 01:57:46 kteří dělají dvanáctky v prodejním
  řetězci a nemají čas na své děti.
 • 01:57:51 Tak nemůžete očekávat,
  že se vzdělávají.
 • 01:57:57 Oni hrají na tuto rozdílnost
  mocných a bezmocných ti pánové
 • 01:58:00 nahoře a to je hrozně těžké.
 • 01:58:02 Stručná otázka na závěr.
 • 01:58:04 Dobrý večer.
 • 01:58:07 Já mám dotaz na pana Hilského.
 • 01:58:09 Myslíte si,
 • 01:58:10 že modernizace Shakespearových
  her v některých divadlech třeba
 • 01:58:13 v Klicperově divadle v Hradci
  Králové napomáhá nalákat novou
 • 01:58:16 generaci, nebo vám to vadí?
 • 01:58:21 Je to od hry ke hře.
 • 01:58:23 Kdybyste měla na mysli Macbeth
  a v Klicperově divadle,
 • 01:58:28 která se odehrává v McDonaldu
  což je symbol Skotska.
 • 01:58:31 McDonald je skotské jméno.
 • 01:58:39 Tam ten David Drábek věděl
  že to nebude Shakespeare,
 • 01:58:43 ale přesto to bylo velice vtipné.
 • 01:58:45 Je to vtipné, mohl bych říci proč.
 • 01:58:54 Ale na to není čas.
 • 01:58:55 Je důležité, že to má smysl
  a humor.
 • 01:59:00 Kde je chytrý humor tak tam nemůže
  být lež.
 • 01:59:04 Humor má tuto obrovskou schopnost.
 • 01:59:06 Ale kde není a když se tam pouze
  vkládají texty zvenčí,
 • 01:59:12 pouze aby se něco aktualizovalo,
  tak pro mě to je obrovský smutek.
 • 01:59:19 Je to za prvé hrozná škoda,
 • 01:59:20 protože ty Shakespearovy texty
  jsou divadelně nosné a zároveň
 • 01:59:24 to je trochu faleš na diváky.
 • 01:59:28 Má být řečeno co se hraje atd.
 • 01:59:32 Ale znovu opakuji, že jde o to jaké
  divadlo to je.
 • 01:59:35 Zdali to je dobré
  představení nebo ne.
 • 01:59:38 A to jde.
 • 01:59:39 To je hlavní kritérium.
 • 01:59:40 Jestli je to postmoderní nebo
  avantgardní nebo tradiční,
 • 01:59:44 tak to je jiná věc.
 • 01:59:46 Obojí může být dobré i špatné.
 • 01:59:48 I to tradiční.
 • 01:59:51 Je to pouze osobní názor.
 • 01:59:53 Nic více.
 • 02:00:04 Děkuji vám, šestici našich hostů.
 • 02:00:06 Děkuji také za vaše otázky a za to,
  že jste byli hosté Focusu.
 • 02:00:09 Děkuji vám divákům,
  že jste se dívali.
 • 02:00:12 Další Focus opět za měsíc
  na shledanou.
 • 02:00:14 Děkuji.
 • 02:00:15 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Stínový mluvčí: Pavel Petrle

Související