iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2018
20:00 na ČT24

1 2 3 4 5

6 hlasů
13340
zhlédnutí

Fokus Václava Moravce

Kde domov můj

Proč se stěhují národy a proč odcházejí jednotlivci? Jaký je život jinde a jak silný stesk po domově? Pozvání přijali mimo jiné pěvkyně Soňa Červená, podnikatel Vladimír Lobkowicz, historik Igor Lukeš nebo politolog Michael Kraus. Přímý přenos z Letiště Václava Havla v Praze

119 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Fokus Václava Moravce

 • 00:00:04 Zůstat nebo odejít?
 • 00:00:05 Nikoliv každý,
 • 00:00:06 přestože vidí lepší perspektivy
  svého uplatnění má důvody k tomu
 • 00:00:11 aby zemi opustil.
 • 00:00:13 Proč se stěhují národy a proč
  odcházejí jednotlivci?
 • 00:00:17 Za prací i za lepším životem.
 • 00:00:19 Jsou mladí, produktivní, většina
  z nich se navíc odmítá vracet.
 • 00:00:24 Kam v minulosti prchali
  Češi, Moravané a Slezané?
 • 00:00:28 Co je čekalo?
 • 00:00:29 Mezi některými, zejména Vídeňáky
  jsem byla špinavá cizinka.
 • 00:00:36 Do našel místo v Česku?
 • 00:00:42 Myslí na bezpečí.
 • 00:00:44 Dnes jsme Evropané,
  přestože s cizími kořeny.
 • 00:00:47 Jaký je život v emigraci jak silný
  je stesk po domově?
 • 00:00:50 Já jsem nezůstal na západě
  dobrovolně.
 • 00:00:56 Oni mě vyhnali.
 • 00:00:58 Do Prahy se vrátil
  jako jeden z prvních.
 • 00:01:04 Právě začíná 33. díl měsíčníku
  fokus Václava Moravce.
 • 00:01:09 Tentokrát na téma Kde domov můj.
 • 00:01:33 Na čtvrt milionu Čechů,
  Moravanů a Slezanů.
 • 00:01:37 Převážně mladých a vysokoškolsky
  vzdělaných opustilo v uplynulém
 • 00:01:41 čtvrtstoletí ČR.
 • 00:01:44 Drtivá většina z nich
  deklaruje, že už natrvalo.
 • 00:01:47 A další údaje.
 • 00:01:49 Podle Ministerstva zahraničí
  že žije po celém světě
 • 00:01:53 dva a půl milionu lidí s českými,
  moravskými a slezskými kořeny.
 • 00:01:59 Nejen o emigrantech a emigraci
  bude řeč dnes večer v Focusu.
 • 00:02:04 Nabídneme vám také pohled těch,
 • 00:02:06 kteří naopak do ČR emigrovali
  a to z nejrůznějších důvodů.
 • 00:02:11 Jak si oni odpovídají na otázku,
 • 00:02:14 která poměrně často zaznívá
  v naší státní hymně.
 • 00:02:17 Tedy, kde domov můj?
 • 00:02:34 Focus o čtyřech
  kapitolách právě začíná.
 • 00:02:37 Vítám vás,
 • 00:02:38 diváky zpravodajské ČT 24 a také
  diváky tady v letištní hale
 • 00:02:43 terminálu dvě letiště
  Václava Havla v Praze.
 • 00:02:46 Hezký dobrý večer.
 • 00:02:47 Vítejte.
 • 00:02:52 Diváci jsou studenti a pedagogové
  několika pražských gymnázií.
 • 00:02:57 Gymnázia Omská, nad rakouského
  gymnázia a Nad alejí.
 • 00:03:03 Vítáme také diváky z Letiště
  Václava Havla.
 • 00:03:22 Prvními hosty dnešního Focusu jsou
  operní pěvkyně paní Soňa Červená.
 • 00:03:26 Vítejte.
 • 00:03:28 Dobrý večer.
 • 00:03:31 Vítám historika,
 • 00:03:33 jinak také rektora Univerzity
  Palackého v Olomouci prof.
 • 00:03:36 Jaroslava Millera.
 • 00:03:38 Hezký večer.
 • 00:03:41 Byla to emigrace, která rozdělila
  manželství Soni Červené.
 • 00:03:45 Váš muž odcházel po 48.
 • 00:03:48 Vy jste kvůli angažmá v osvobozeném
  divadle neodešla.
 • 00:03:57 Mysleli jsme si, že ten politický
  marast nebude pokračovat.
 • 00:04:03 Ale už jsem se s ním neviděla.
 • 00:04:10 Kam měl namířeno?
 • 00:04:14 Přes hranice.
 • 00:04:15 Kam chtěl dále, tak nevím.
 • 00:04:16 Ale nevím zdali se tam vůbec
  dostal.
 • 00:04:18 V osvobozeném divadle jste
  zůstávala do jakého roku?
 • 00:04:25 Od 48. do 51.
 • 00:04:28 Potom jsem šla do Brna.
 • 00:04:30 Následovalo na konci 50. let vaše
  angažmá v Berlíně.
 • 00:04:35 Tehdy východním.
 • 00:04:37 K emigraci jste se rozhodla
  z východního do západního
 • 00:04:42 v jakém roce?
 • 00:04:44 V roce 1961,
 • 00:04:47 když postavili v Berlíně tu zrůdnou
  zeď kolem celého Berlína.
 • 00:04:54 Já jsem se rozhodovala, zdali
  se mám nechat zazdít nebo ne.
 • 00:04:58 Rozhodla jsem se, že si nenechám
  zazdít a odejdu.
 • 00:05:02 Fyzická stavba zdi.
 • 00:05:04 Opravdu byla motivací
  toho, že jste si říkala,
 • 00:05:07 že se nenecháte zazdít
  ve východním Berlíně?
 • 00:05:10 Určitě.
 • 00:05:11 Tam už potom ten svět zmizel.
 • 00:05:14 Z východního Berlína, když
  jsem tam začala zpívat v 59.,
 • 00:05:20 tak to bylo ještě svět.
 • 00:05:21 Já jsem jezdila na festivaly
  do Salzburgu.
 • 00:05:29 Měla jsem koncerty a krásné role.
 • 00:05:32 Ale věděla jsem, že mě to všechno
  za zdí.
 • 00:05:35 Že mě odvolají zpět do Čech
  a tam už si nikdy ani ne výzkumu.
 • 00:05:44 Ne zapískám.
 • 00:05:45 Při té emigraci hrála emigrace
  vašeho muže, že jste si říkala,
 • 00:05:50 že už nesmíte
  promarnit příležitost?
 • 00:05:53 Ne.
 • 00:05:54 To už bylo definitivní.
 • 00:05:56 Řekla jsem si, že v 61. musím
  odejít.
 • 00:05:59 Potom jsem šla 62 skrz
  ten point Charley,
 • 00:06:05 kde ještě cizinci mohli procházet.
 • 00:06:11 Byla to tato knížka,
 • 00:06:13 kterou jste si s sebou vzala
  jako jedinou českou knihu.
 • 00:06:17 Pavel Eisner Chrám a tvrz.
 • 00:06:22 Opravdu v té kabelce, když jste
  přijížděla poslední místo,
 • 00:06:26 tak jste vzala z knihovny
  právě Pavla Eisnera?
 • 00:06:33 Ano.
 • 00:06:33 Vzala jsem si jednu knížku.
 • 00:06:35 Nechtěla jsem vzbuzovat
  dojem, že odjíždím.
 • 00:06:39 Takže jsem měla pouze kabelku,
  pejska a jednu knížku.
 • 00:06:43 Mezi kterými tituly
  jste ještě vybírala?
 • 00:06:51 Například jsem měla,
  Čapka a mnoho knížek.
 • 00:06:59 Já čtu ráda, ale pomalu.
 • 00:07:01 Proto my toto vystačilo 40 let.
 • 00:07:05 Tomu nevěřím.
 • 00:07:06 Ale jako historka je to dobré.
 • 00:07:09 Pokud byste měla říci,
  jestli pro člověka,
 • 00:07:13 který cestuje kvůli svému
  povolání a je operní pěvec.
 • 00:07:20 Změnit svůj domov,
  je to pro ně lehčí?
 • 00:07:29 Chtěl jste se zeptat,
  zdali jsem putovala,
 • 00:07:31 nebo zdali jsem cestovala.
 • 00:07:34 Já jsem cestovala.
 • 00:07:37 Byla jste poutník
  kvůli svému povolání.
 • 00:07:39 Já jsem cestovala od města k městu,
  od divadla k divadlu.
 • 00:07:44 Já jsem ráda měnila svá prostředí.
 • 00:07:50 Pane profesore.
 • 00:07:52 Hosté dnešního Focusu,
 • 00:07:54 kteří tady s námi včetně
  Soni Červené jsou a budou,
 • 00:07:57 tak jsou hosty,
 • 00:07:58 kteří procházeli těmi migračními
  vlnami ve 20. století.
 • 00:08:06 Kam sahají počátky emigrace
  spojené s naším národem?
 • 00:08:10 Mohu ještě něco neskromně
  podotknout k tomu co říkal
 • 00:08:13 pan červená?
 • 00:08:14 Určitě.
 • 00:08:15 Teď země promluví
  akademika historik.
 • 00:08:18 Ale ten tragický rodinný příběh,
  o kterém paní Červená mluvila,
 • 00:08:23 tak po roce 48 byl relativně běžný.
 • 00:08:27 Těch roztržených rodin,
 • 00:08:29 kdy část rodiny odešla část
  zůstala v Československu,
 • 00:08:34 tak těch byly možná 1000.
 • 00:08:36 Skutečně to nebyl úplně
  ojedinělý příběh.
 • 00:08:39 K té knížce cože ta paní Červená.
 • 00:08:43 Četla.
 • 00:08:44 Já jsem se prohraboval pozůstalosti
  jednoho českého exulanta
 • 00:08:47 v Austrálii.
 • 00:08:50 Byl velice chudý a zůstala
  mu jediná věc.
 • 00:08:54 To byla Babička Boženy Němcové.
 • 00:08:59 Jste historik, který se zabývá
  dějinami exilu.
 • 00:09:03 Hlavně v tom 20. století.
 • 00:09:06 U vás na univerzitě Palackého
  zkoumáte exil do Austrálie.
 • 00:09:10 Jak zmapované máme exilové
  vlády v naší historii?
 • 00:09:17 Toto pole je do jisté míry neorané
  a skýtá obrovský potenciál.
 • 00:09:24 Zabýváme se především
  touhou po vlnou po roce 48.
 • 00:09:31 A těch 60. a 80. letech.
 • 00:09:35 Říká se tomu této vlně
  benzinoví turisté,
 • 00:09:38 protože odjížděli
  autem přes Jugoslávii,
 • 00:09:40 aby se dostali z republiky.
 • 00:09:44 Musím říci, že Austrálie byla země,
 • 00:09:47 která po válce přijala
  možná nejvíce lidí
 • 00:09:50 z bývalého Československa.
 • 00:09:52 Protože západní Evropa
  byla zbídačená.
 • 00:09:56 Amerika měla poměrně přísné kvóty.
 • 00:09:58 A Austrálie, která za druhé
  světové války poznala,
 • 00:10:01 že se sama proti Japoncům neubrání,
  protože byla řídce osídlena,
 • 00:10:05 tak začala dělat velkou kampaň těch
  německých uprchlických táborech.
 • 00:10:11 Do Austrálie mezi lety
  48 až 51 přijelo asi 180,
 • 00:10:16 možná 200 000 lidí z Evropy.
 • 00:10:18 Z toho 12 000 Čechoslováků.
 • 00:10:20 Založili velice dynamickou a silnou
  kolonii Čechů a Slováků
 • 00:10:26 v Austrálii.
 • 00:10:27 Dnes v Austrálii
  je asi 25 000 lidí.
 • 00:10:29 A ty další vlny exilu,
  respektive další destinace.
 • 00:10:33 Jak jsou historicky probádané?
 • 00:10:38 Poměrně okrajově.
 • 00:10:40 Velice často ty exilové
  komunity nemají žádné archivy.
 • 00:10:45 Buď je zničili, protože
  pro ně nebyly důležité,
 • 00:10:48 nebo je pokryl prach a nikdo
  s tím pracuje.
 • 00:10:52 Naše pracoviště se snaží tyto
  písemnosti shromažďovat.
 • 00:10:57 Systematicky budujeme
  exilový archiv.
 • 00:10:59 Kdokoliv z vás z publika,
  kdo se jednou bude zabývat exilem,
 • 00:11:03 tak přijeďte do Olomouce.
 • 00:11:07 Je to jeden z dluhů, který
  máme jako společnost k exilu.
 • 00:11:13 Je to rozhodně dluh.
 • 00:11:17 Je to také otázka osobního
  příběhu mnoha jedinců.
 • 00:11:21 Jejich příběh byl neopakovatelný.
 • 00:11:25 Je to také otázka kultury.
 • 00:11:26 Exilová věda a literatura
  byla bohatá.
 • 00:11:31 To jsou oblasti, které
  jsou zmapovány torzovitě.
 • 00:11:35 Příběh Soni Červené není
  typickým příběhem, když říkáte,
 • 00:11:39 že Německo nebylo tak otevřené
  exilu v těch letech,
 • 00:11:43 kdy Soňa Červená opouštěla
  východní Berlín.
 • 00:11:48 Zůstala jste v západním Berlíně?
 • 00:11:53 Tam jsem ihned dostala smlouvu
  do západní operní městské.
 • 00:11:58 Tam jsem zůstala tři roky.
 • 00:12:00 Ale přes den jsem se bála.
 • 00:12:03 Dokonce se říkalo,
 • 00:12:04 že ze západního Berlína unášejí
  lidi do východního a tam je dávají
 • 00:12:09 do žaláře.
 • 00:12:11 Jede vedle vás auto, naloží
  vás a už neexistuje.
 • 00:12:17 Měla jste strach?
 • 00:12:20 Ano.
 • 00:12:21 Proto jsem potom šla do Frankfurtu.
 • 00:12:25 Kulturní šok popisují
  psychologové jako jednu z reakcí,
 • 00:12:29 která se migrací přichází.
 • 00:12:32 Jak byl velký šok,
 • 00:12:34 když jste se mohla adaptovat
  ve východním Berlíně před emigrací?
 • 00:12:41 Já nevím vůbec o žádném
  kulturním šoku.
 • 00:12:45 Já jsem hned dostala
  krásnou smlouvu.
 • 00:12:50 Tím to všechno pokračovalo
  tam, kde to skončilo.
 • 00:12:53 Samozřejmě, že když jsem zajela
  za roh do západního Berlína,
 • 00:12:57 tak se mi roztřásla kolena s tím,
 • 00:13:00 že mu život začíná
  znovu a jsem nikdo.
 • 00:13:06 Ale spravilo se to.
 • 00:13:08 Byla jste velice dobře
  jazykově vybavena.
 • 00:13:15 Ano.
 • 00:13:16 To bylo velké štěstí.
 • 00:13:17 Protože moje matka byla ze Sudet.
 • 00:13:19 Vždy mi najala dvoujazyčnou chůvu,
  která na mě mluvila oběma jazyky.
 • 00:13:27 Takže jsem mluvila
  česky jako německy.
 • 00:13:30 Pane profesore.
 • 00:13:32 Emigrační vlny ve 20. století.
 • 00:13:35 Jsou výjimečné?
 • 00:13:36 Pokud půjdeme
  jednotlivými staletími.
 • 00:13:43 Vaše rafinovaná otázka
  mě nutí odpovědět,
 • 00:13:45 že migrace je přirozenou
  součástí lidské existence.
 • 00:13:51 Kdyby se ta malá skupina předchůdců
  moderního člověka nevydala z rokle
 • 00:13:55 v Etiopii osídlit svět,
  kdyby nebylo migrace,
 • 00:13:59 tak tam asi sedíme dodnes.
 • 00:14:02 Je pravda,
 • 00:14:03 že 20. století asi zažilo řekněme
  nejmasovější migrační vlny.
 • 00:14:09 Minimálně pokud mluvíme o prostoru
  střední Evropy.
 • 00:14:13 Protože samozřejmě mluvíme
  o kontextu první světové války,
 • 00:14:16 mluvíme o velké hospodářské krizi,
 • 00:14:18 která vyprovokovala
  velké migrační vlny.
 • 00:14:22 Mluvíme samozřejmě o druhé
  světové válce.
 • 00:14:24 Mluvíme o komunistickém puči u nás.
 • 00:14:27 Také o roce 68.
 • 00:14:29 Do značné míry se dotýká
  také období po roce 89,
 • 00:14:34 kdy se této zemi otevřely
  obrovské možnosti.
 • 00:14:36 Řada lidí toho využila
  a odešli do zahraničí.
 • 00:14:45 Zhruba čtvrt milionu lidí,
 • 00:14:46 kteří odešli po roce
  1989 a už se nechtějí vrátit.
 • 00:14:50 To číslo vypadá hrozivě.
 • 00:14:52 Ale mám pro vás dobrý konec.
 • 00:14:57 Protože podle statistických údajů
  naopak ČR od začátku jednadvacátého
 • 00:15:02 století, po roce 2000, se stává
  zemí, kam lidé přicházejí.
 • 00:15:07 Už to nejsou Češi a Slováci jsou
  to lidé různých národností.
 • 00:15:11 Kteří se tady víceméně
  dobře integrovali.
 • 00:15:15 Řekl bych, že nakonec mluvíme
  o přirozeném přílivu obyvatelstva,
 • 00:15:21 než o úbytku.
 • 00:15:22 Jestli si mohu dovolit
  ještě jednu věc.
 • 00:15:24 Já jsem vědec a akademik a proto
  musím zabloudit do své sféry.
 • 00:15:34 Hodně se mluví o úbytku
  mozků, nebo přílivu mozků.
 • 00:15:38 Do roku 2006 vědci z ČR odcházeli.
 • 00:15:44 Po roce 2006 spíše přicházejí.
 • 00:15:46 Takže bych řekl,
 • 00:15:47 že jsme na tom ve středoevropském
  kontextu relativně dobře.
 • 00:15:52 Slovo emigrace pochází z latinského
  termínu emigrare.
 • 00:15:58 Znamená přestěhování dobrovolné
  nebo nucené do jiného místa
 • 00:16:02 ať už trvale nebo dočasně.
 • 00:16:05 Rozsah migrace a její teritoriální
  rozložení odpovídá období
 • 00:16:09 populační exploze.
 • 00:16:18 Impulzem může být také prudký
  hospodářský pokles v některých
 • 00:16:22 zemích, případně hladomory, jako
  důsledky klimatických výkyvů,
 • 00:16:27 ale také válka.
 • 00:16:29 Početné emigrace se stávají
  problémem pro emigrační
 • 00:16:33 a imigrační země.
 • 00:16:35 První ztrácí velký díl nejnadanější
  části obyvatel,
 • 00:16:40 zejména inteligence.
 • 00:16:41 Dochází k tzv. odlivu mozků.
 • 00:16:44 Ve druhých se trvale
  udržují komunity imigrantů.
 • 00:16:48 Často jazykově, etnicky a kulturně
  odlišných od původních obyvatel,
 • 00:16:54 jež se novým podmínkám
  obtížně přizpůsobují,
 • 00:16:57 případně se jim ani přizpůsobit
  nechtějí.
 • 00:17:00 Specifickým druhem emigrace
  je emigrace motivovaná politicky.
 • 00:17:05 Na rozdíl od emigrace
  z hospodářských důvodů jsou to ti,
 • 00:17:10 kteří se nechtěli stěhovat.
 • 00:17:12 Cítí se ekonomicky a politicky
  poškozeni a zpravidla také jsou,
 • 00:17:17 což vede mimo jiné k tomu,
 • 00:17:19 že se v prvním období po emigraci
  snaží o destabilizaci systému
 • 00:17:24 v mateřské zemi, která
  by jim umožnila návrat.
 • 00:17:27 Ale pouze malá část politických
  emigrantů se po změně politického
 • 00:17:31 systému do mateřské
  země skutečně vrací,
 • 00:17:35 protože po určité době
  dochází, tak jako tak,
 • 00:17:38 k jejich resocializaci
  v novém prostředí.
 • 00:17:49 Život na letištích.
 • 00:17:50 Také to je život operní
  pěvkyně Soni Červené,
 • 00:17:54 která po své emigraci z východního
  do západního Berlína žila
 • 00:18:00 ve Frankfurtu, v Londýně,
  v San Franciscu.
 • 00:18:04 Kde jste byla doma?
 • 00:18:05 Zpívala jste si často naši krásnou
  státní hymnu Kde domov můj?
 • 00:18:12 Já jsem si zakázala si stýskat
  a myslet na domov.
 • 00:18:21 Já už jsem nikdy nezaložila
  žádnou domácnost.
 • 00:18:25 Byla jsem vlastně bezdomovec.
 • 00:18:28 V San Franciscu jsem
  zpívala 11 let.
 • 00:18:31 Tam jsem byla šťastná.
 • 00:18:33 A víte proč?
 • 00:18:35 Protože byla Praha tak daleko.
 • 00:18:38 Takže nejšťastnější
  bezdomovec v San Franciscu.
 • 00:18:42 Protože to měl daleko k Vltavě.
 • 00:18:44 Velice často mluvíte o Vltavě.
 • 00:18:47 To jste si po té emigraci
  na počátku 60. let zakázala
 • 00:18:52 stýskání řekla jste si,
  že už v životě neuvidíte Vltavu?
 • 00:18:56 Ano.
 • 00:18:59 Emigrovat v tom režimu se Sovětským
  svazem na věčné časy znamenalo
 • 00:19:06 jako zemřít.
 • 00:19:07 Že odcházím ze své domoviny
  na věčné časy.
 • 00:19:11 To nikdo nevěřil, že se stane
  tento zázrak.
 • 00:19:17 Že tady budu sedět
  na českém letišti.
 • 00:19:20 Když se ten zázrak stal, tak jste
  ani na minutu nepřemýšlela,
 • 00:19:26 že se nevrátíte,
 • 00:19:27 protože máte kariéru a svůj
  domov jinde než v Praze?
 • 00:19:31 To ne.
 • 00:19:32 To jsem musela zajet k Vltavě.
 • 00:19:35 Tam jsem stála nad Vltavou a viděla
  jsem ty krásné naši měšťanské domy
 • 00:19:42 na nábřeží.
 • 00:19:44 V tom hrozném stavu.
 • 00:19:45 Říkala jsem si, že to neunesu.
 • 00:19:47 Ale to by byla zbabělost.
 • 00:19:49 Já zbabělá nejsem, tak jsem
  tady zůstala.
 • 00:19:53 Bylo těžké tady zůstat?
 • 00:19:56 Bylo.
 • 00:19:57 Neuvažovala jste zase o emigraci?
 • 00:20:00 To už ne.
 • 00:20:04 40 let se tady nesmělo
  vyslovit moje jméno.
 • 00:20:09 Nesmělo se zašeptat.
 • 00:20:11 Ze všech filmů a titulků.
 • 00:20:15 Z titulků Posledního mohykána
  bylo vaše jméno odebráno.
 • 00:20:21 Ale tvář tam zůstala, protože
  to chtěli stále vysílat.
 • 00:20:27 Ale lidé mě potom začali poznávat.
 • 00:20:31 Začaly se na mě usmívat
  a začali mě přijímat.
 • 00:20:34 Olga Sommerová o mně natočila
  několik dokumentů.
 • 00:20:39 Hostovala jsem v Národním
  divadle v Janáčkově opeře Osud.
 • 00:20:43 Takže ten můj výminek,
  kam jsem se vrátila,
 • 00:20:46 tak se zase obrátil v absolutně
  plný kalendář.
 • 00:20:55 Máme důrazně odlišovat
  slovo emigrant a exulant?
 • 00:21:04 Rozhodně.
 • 00:21:06 Já mám takovou zjednodušenou
  definici emigranta a exulanta.
 • 00:21:11 A potom to trochu zkomplikují.
 • 00:21:13 Zjednodušená definice je.
 • 00:21:16 Emigrant chce odejít
  a exulant musí.
 • 00:21:23 Tak to jsem exulant.
 • 00:21:26 Exulant musí, protože mu hoří
  půda pod nohama.
 • 00:21:30 Politicky řečeno.
 • 00:21:32 Ta složitější definice zní,
 • 00:21:34 že většinou exulant se snaží
  aktivně bojovat proti tomu režimu,
 • 00:21:39 který doma zůstal.
 • 00:21:40 Vydává tiskoviny.
 • 00:21:41 Pavel Tigrid, svědectví v Paříži.
 • 00:21:43 V Americe stovky různých titulů.
 • 00:21:47 Zakládat spolky, pomáhá
  třeba disidentům doma.
 • 00:21:53 Snaží se aktivně bojovat
  proti tomu režimu.
 • 00:21:56 Je jedno, zdali mluvíme
  o náboženském exilu,
 • 00:21:59 nebo třeba politickém,
  jako ve 20. století.
 • 00:22:02 To je podle mého názoru
  zásadní rozdíl mezi emigrací,
 • 00:22:06 exilem a ještě bychom mohli
  dodat vystěhovalectví,
 • 00:22:09 což je v podstatě
  legální odchod ze země.
 • 00:22:13 Dějiny našeho národa jsou
  v jednotlivých staletích vlastně
 • 00:22:17 dějinami exilu.
 • 00:22:19 Dá se to tak říci.
 • 00:22:21 Ty první masové vlny, tak ty byly
  tvořené náboženským exilem.
 • 00:22:27 V tom období po bitvě na Bílé hoře.
 • 00:22:31 V tomto období do roku 1648 odešla
  možná 150 000 lidí,
 • 00:22:38 což bylo poměrně
  významné % populace.
 • 00:22:43 Potom tady máme ekonomickou
  migraci v 19. století.
 • 00:22:48 Do zemí západní Evropy a Ameriky.
 • 00:22:52 Potom můžeme mluvit o ekonomické
  emigraci v době hospodářské krize.
 • 00:22:57 A potom už máme ten klasický
  politický exil.
 • 00:23:00 Po roce 48 a částečně po roce 60.
 • 00:23:06 Soňo, stýkala jste se s emigranty
  a našinci,
 • 00:23:11 kteří se pro občany Československa
  stali cizinci, či dokonce zrádci,
 • 00:23:16 jak je tehdy titulovalo Rudé právo.
 • 00:23:20 Vlastně ne.
 • 00:23:21 Já jsem se svým povoláním
  na to neměla čas.
 • 00:23:24 Já jsem se stěhovala
  od města k městu.
 • 00:23:29 Já jsem se nemohla
  s nikým kamarádit.
 • 00:23:31 Ale já vám něco řeknu.
 • 00:23:37 V roce 68, jak přišel Dubček,
 • 00:23:40 tak jsem si velice přála
  zajet se podívat na Vltavu.
 • 00:23:47 Nemohla jsem zůstat, protože
  jsem měla ještě jiné smlouvy.
 • 00:23:51 Ale chtěla jsem.
 • 00:23:53 Náhodou jsem měla
  koncert v Mnichově,
 • 00:23:56 který dirigoval Rafael Kubelík.
 • 00:23:59 To jsem se potom odvážela
  z jeho privátní zeptat,
 • 00:24:03 jestli bych se teď, když
  se to u nás začíná osvětlovat,
 • 00:24:08 jestli by se vrátil domů.
 • 00:24:11 On se na mě podíval tím svým
  známým melancholickým úsměvem.
 • 00:24:17 Řekl.
 • 00:24:18 Já jim nevěřím ani slovo.
 • 00:24:21 Varuji vás.
 • 00:24:23 A tím mě vlastně
  zachránil na věčné časy.
 • 00:24:27 Protože jste opravdu
  uvažovala o Pražském jaru,
 • 00:24:29 že byste se vrátila.
 • 00:24:31 Na chvíli navštívit Vltavu.
 • 00:24:35 Vztahy jednotlivých vln emigrace
  potom v samotné migraci.
 • 00:24:44 Ty vztahy byly
  poměrně komplikované.
 • 00:24:47 Čím to bylo dané pane profesore?
 • 00:24:49 Bylo to dáno politickou
  orientací a tím příslovím,
 • 00:24:53 že sytý hladovému nevěří.
 • 00:24:57 Ty vztahy byly komplikované mezi
  předválečnou emigrací a tím exilem
 • 00:25:01 po roce 48.
 • 00:25:03 A potom mezi dvěma
  exilovými vlnami 48 a 68.
 • 00:25:07 Ta předválečná emigrace
  byla ekonomická.
 • 00:25:11 Většinu emigrace usazená v Americe,
  nebo v Austrálii,
 • 00:25:16 tak velice často byla levicová.
 • 00:25:18 Tito lidé v podstatě sympatizovali
  s komunistickým režimem.
 • 00:25:21 Velice často se stávalo,
 • 00:25:22 že potom ten komunistický režim
  a tajná policie je využívala proti
 • 00:25:28 exilu usazenému zemi.
 • 00:25:31 Potom trochu komplikované,
  někdy více někdy méně,
 • 00:25:34 byly vztahy mezi tou vlnou 68 a 48.
 • 00:25:38 Protože ta vlna 48 vyčítala
  té vlně šedesátníků,
 • 00:25:45 že to jsou bývalí komunisté.
 • 00:25:48 To u některých byla pravda.
 • 00:25:49 Že to jsou lidé, kteří
  byť nevstoupili do KSČ,
 • 00:25:53 tak jsou nasáklí komunismem.
 • 00:25:57 A naopak ta vlna ze 68. vyčítala
  těm 48, že žijí mimo realitu.
 • 00:26:04 Takže ta koexistence
  nebyla jednoduchá.
 • 00:26:10 K významné vlně náboženské migrace
  došlo po porážce na Bílé hoře
 • 00:26:14 roku 16 20.
 • 00:26:15 Po následné rekatolizaci
  a konfiskaci a drancování
 • 00:26:19 majetku evangelíků.
 • 00:26:21 Podle odhadů tehdy odešlo do exilu
  několik 1000 měšťanských
 • 00:26:24 a poddanských hodin.
 • 00:26:26 A několik set příslušníků šlechty.
 • 00:26:28 Mířily například o do evangelického
  Saska a Bavorska.
 • 00:26:32 Zůstaly také v Uhrách a ve Slezsku.
 • 00:26:39 Nejmasovější hospodářská
  emigrace je spojována s druhou
 • 00:26:42 polovinou 19. století a začátkem
  20. století.
 • 00:26:48 Docházelo k ní například v dobách
  Bachova absolutismu,
 • 00:26:51 kdy oficiální údaje hovoří
  o vystěhování 20 000 lidí
 • 00:26:56 bez nelegálních uprchlíků.
 • 00:26:59 Skoro jeden a čtvrt milionu
  obyvatel, z toho milion Čechů,
 • 00:27:02 z českých zemí emigrovala
  do počátku první světové války.
 • 00:27:07 Mířily kromě Spojených států také
  dolních Rakous a v menším počtu
 • 00:27:11 Německa, Uher, na Balkán
  a do Ruska.
 • 00:27:17 Politická migrace je typická
  zejména pro 20. století.
 • 00:27:22 K prvnímu masovému exodu
  došlo v roce 39 po zahájení
 • 00:27:28 nacistické okupace.
 • 00:27:30 Další vlna přišla po roce 48.
 • 00:27:34 Tehdy před komunistickým režimem
  uprchlo asi 44 000 Čechů a Slováků.
 • 00:27:44 Emigrace ještě zesílila po okupaci
  země Varšavské smlouvy v roce 68,
 • 00:27:50 kdy do ciziny odešlo
  asi 127 000 lidí.
 • 00:28:18 Viděli jsme tři druhy emigrací.
 • 00:28:21 Náboženskou, ekonomickou
  a politickou.
 • 00:28:23 Ještě bychom neměli
  zapomenout na vojenskou.
 • 00:28:27 Její základy bychom
  kladli do jakého století?
 • 00:28:33 Nabídnu vám jeden příklad.
 • 00:28:35 Habsburská monarchie,
 • 00:28:36 která v 18. století osvobodila
  rozlehlé území Uher od Osmanů,
 • 00:28:42 tak potřebovala to území
  osídlit a zajistit hranici,
 • 00:28:50 aby se turecká invaze
  nevrátila zpět.
 • 00:28:54 A to byla v podstatě
  vojenská migrace.
 • 00:28:56 Protože Češi, teď mluvím
  o Banátu v Rumunsku.
 • 00:29:00 Češi, kteří odtamtud odešli,
  tak měli plnit tuto roli.
 • 00:29:05 Měli hájit vojenskou hranici
  proti osmanské říši.
 • 00:29:09 Toto je třeba tyto
  vojenské migrace,
 • 00:29:12 kterou se takto můžeme nazvat.
 • 00:29:20 Už jste tady zmínil, že zažíváme
  příchod mozků do ČR po roce 2006.
 • 00:29:27 Vím, že historici nemáte
  rádi ty nejnovější dějiny,
 • 00:29:32 tu hranici kde začínají dějiny
  a kde nemáme dostatečný odstup.
 • 00:29:37 Když srovnáte ČR v rámci
  středoevropského kontextu.
 • 00:29:43 Polsko, Maďarsko,
 • 00:29:45 kde odešlo v posledních 15 letech
  půl milionu mladých a vysokoškolsky
 • 00:29:51 vzdělaných Maďarů.
 • 00:29:53 Jsme na tom dobře, že mladé mozky,
 • 00:29:55 které sedí tady s námi v publiku
  Letiště Václava Havla v Ruzyni,
 • 00:30:01 takže zůstávají věrní své zemi?
 • 00:30:04 Ne.
 • 00:30:05 Ideální situace by byla
  taková, kdyby mladé mozky.
 • 00:30:11 A také mladé mozkyně.
 • 00:30:13 Aby odtud odešli a vrátili
  se s novým
 • 00:30:17 know-how. ČR od roku 90 z těch
  postkomunistických zemí
 • 00:30:30 je na tom asi nejlépe.
 • 00:30:31 Protože ze všech těch lidí
  odešlo řádově mnohem více lidí,
 • 00:30:35 kteří už se nevrátili.
 • 00:30:37 Naprosto dramatický byl příběh
  pobaltských zemí,
 • 00:30:41 kde skutečně odešlo 10 nebo
  15 % populace.
 • 00:30:45 Dokonce z Lotyšska.
 • 00:30:48 V tomto ohledu ČR je na tom dobře.
 • 00:30:51 Navíc, jak jsem předeslal,
  ČR se stala cílovou zemí.
 • 00:30:56 Těch faktorů
 • 00:30:57 je asi hodně. ČR je relativně
  bohatá.
 • 00:31:00 Je relativně liberální zemí
  v tom globálním kontextu.
 • 00:31:04 Jak krásná.
 • 00:31:06 Jsou tady milí lidé.
 • 00:31:08 Nejsme všichni milí.
 • 00:31:11 Chcete říci, že se nesmíte
  dívat do nejvyšších pater.
 • 00:31:22 ČR z tohoto pohledu stává
  zemí, která je destinací.
 • 00:31:30 Paní Soňo.
 • 00:31:31 Když se člověk setkává při besedách
  na gymnáziích s tím,
 • 00:31:34 že část studentů říká.
 • 00:31:36 Umím jazyky, raději
  odejdu a nevrátím se,
 • 00:31:39 protože mi vadí ti ne zcela
  milí lidé.
 • 00:31:42 Řečeno tady metaforou pana prof.
 • 00:31:46 Oni jsou všude ti ne zcela
  milí lidé.
 • 00:31:48 Ne pouze v ČR.
 • 00:31:49 Možná s Igorem Lukešem
  budeme mluvit o tom,
 • 00:31:52 jak se teď žije ve Spojených
  státech amerických.
 • 00:31:58 Co byste vzkázala mladým,
  kteří uvažují o tom,
 • 00:32:01 že by šly na vandr
  a už by se nevrátili.
 • 00:32:03 Já bych řekla, aby si uvážili,
  že rodná řeč je veliké auto pouto.
 • 00:32:18 Nikdy se nenaučí nuance
  tak, aby se bavily tak,
 • 00:32:27 jak srdce poroučí.
 • 00:32:36 Měli se vrátit všichni a zase
  s námi promluvit.
 • 00:32:42 Soňa Červená a historik Jaroslav
  Miller byli hosty první kapitoly
 • 00:32:47 dnešního Focusu.
 • 00:32:49 Prozatím děkuji.
 • 00:32:59 Hosty dnes večer jsou.
 • 00:33:02 Operní pěvkyně Soňa Červená,
  historik Jaroslav Miller,
 • 00:33:08 personalistka Sagar Rakin a další.
 • 00:33:30 Psal se rok 1968.
 • 00:33:33 Tehdy jela do Vídně.
 • 00:33:35 Z Vídně potom odcestovala
  a emigrovala do Spojených států.
 • 00:33:41 Olga Marlinová psycholožka.
 • 00:33:58 Natáčel jsem s ní.
 • 00:34:02 Já jsem se začala věnovat
  psychologii emigrace nikoliv hned
 • 00:34:07 ze začátku.
 • 00:34:10 Spíš bych řekla, asi po nějakých
  10 letech svých zkušeností.
 • 00:34:16 Když jste vy sama emigrovala,
  tedy v polovině 60. let.
 • 00:34:20 Ano.
 • 00:34:29 Když jste emigrovala,
 • 00:34:30 tak jste předtím pracovala
  v psychiatrické léčebně v Bohnicích
 • 00:34:34 ve Všeobecné fakultní nemocnici.
 • 00:34:36 Byla jste úspěšnou psycholožkou.
 • 00:34:39 Může si se člověk připravit
  jako psycholog na emigraci?
 • 00:34:47 Těžko.
 • 00:34:50 Tehdy to bylo naprosto tajné,
  nemohli jste o tom mluvit,
 • 00:34:56 bylo to nebezpečné.
 • 00:34:59 Nevěděli jsme, zdali se to podaří
  na těch hranicích,
 • 00:35:03 zdali nás nevrátí zpět.
 • 00:35:05 Jako psycholog jste tu emigraci
  neprožívala snáze,
 • 00:35:10 když jste nasedla do autobusu
  a jela do Vídně.
 • 00:35:14 Tam to bylo dost špatné v té době.
 • 00:35:19 Uprchlíci tam byly nežádoucí.
 • 00:35:23 Rakousko se snažilo ty uprchlíky
  dostat co nejrychleji ven někam
 • 00:35:29 buď Ameriky, Austrálie či Kanady.
 • 00:35:32 Může ten šok být menší, když
  člověku je bližší ta kultura?
 • 00:35:38 Když emigruje z Československa
  do Vídně nebo do Spojených států
 • 00:35:41 amerických, což je asi odlišnější
  kultura, než život v Rakousku.
 • 00:35:48 Kultura v Rakousku je nám bližší.
 • 00:35:50 Byli jsme jedna země.
 • 00:35:54 V Americe to je, jako když
  jste přišel do jiného světa.
 • 00:36:06 Tehdy, když jsme tam přicházeli,
  tak oni si cenili lidí,
 • 00:36:11 kteří přišli a chtěli něco.
 • 00:36:14 Uměli něco chtěli něco dělat.
 • 00:36:16 Například v dobrovolné organizaci,
  která pomáhala migrantům,
 • 00:36:20 tak se mě zeptal ten pán,
  se kterým jsem mluvila.
 • 00:36:25 Byla jsem k němu přidělena.
 • 00:36:27 Co bych chtěla dělat.
 • 00:36:30 Byl to nějaký starší byznysmen,
  který tam pracoval dobrovolně.
 • 00:36:35 To byly všechno dobrovolníci.
 • 00:36:38 Řekla jsem, že pracovat
  na psychiatrii.
 • 00:36:41 A on řekl, tak to je dobrý nápad.
 • 00:36:45 On se vůbec nepodíval
  na můj diplom.
 • 00:36:48 Zavolal do psychiatrické léčebny,
 • 00:36:52 takové velké jako jsou
  třeba naše Bohnice.
 • 00:36:55 A byly tam asi čtyři volná místa.
 • 00:36:59 Už hned jsem tam jela.
 • 00:37:01 Během měsíce, protože jsem uměla
  anglicky a mohla jsem se domluvit.
 • 00:37:06 Nikoliv perfektně.
 • 00:37:07 Ale během měsíce jsem
  měla zaměstnání.
 • 00:37:14 On vůbec neviděl můj diplom.
 • 00:37:21 Já jsem 15 let nemohla vůbec.
 • 00:37:25 Ztratili jsme kontakt
  s tím co se tady dělo.
 • 00:37:29 Měli jsme určité fantazie
  a přání o návratu.
 • 00:37:35 Ale nebylo to realistické.
 • 00:37:38 Nepředstavovali jsme si,
 • 00:37:39 že ten režim skončí
  a že se sem vrátíme.
 • 00:37:50 Vrátila jste se až do ČR.
 • 00:37:53 Vrátila jste se v 94.
 • 00:37:55 Ano.
 • 00:37:57 Já jsem sem jezdila.
 • 00:38:00 Jezdit a navštěvovat je něco
  jiného, než potom tady žít.
 • 00:38:07 Řada emigrantů, kteří se vrátili,
 • 00:38:09 tak bohužel to potom
  nevydrželi a odjeli zpět.
 • 00:38:13 Vy jste zůstala.
 • 00:38:16 Prožila jste druhý kulturní šok?
 • 00:38:19 Ano.
 • 00:38:20 A to jsem podcenila.
 • 00:38:23 Já jsem si myslela,
  že se vracím domů.
 • 00:38:27 Že to tady je pro mě známí
  domov, bezpečí.
 • 00:38:36 Ale ten domov se změnil.
 • 00:38:38 A já jsem se změnila.
 • 00:38:39 Takže už to bylo jinak.
 • 00:38:46 Byla to úplně jiná
  psychologická situace.
 • 00:38:49 Když se můžete vracet.
 • 00:38:52 Když máte návrat otevřený.
 • 00:38:54 Protože potom nemáte ten pocit
  toho vykořenění a truchlení,
 • 00:39:01 které s tím souvisí.
 • 00:39:06 Já jsem učila na univerzitě.
 • 00:39:10 A to bylo pro mě velice důležité.
 • 00:39:13 Nevím, jestli bych
  bez toho přišla jsem,
 • 00:39:16 kdybych neměla práci
  ve své profesi.
 • 00:39:20 To byla moje alma mater.
 • 00:39:23 Ještě tam byli moji
  kolegové a profesoři.
 • 00:39:26 Takže pro mě to bylo
  jako takové poslání.
 • 00:39:31 Co jsem podcenila, tak to bylo
  to, jak byli lidé jiní.
 • 00:39:37 Několikrát když jsem
  nabídla svoji pomoc,
 • 00:39:41 třeba někde v zahraničním výboru.
 • 00:39:48 Tak mi bylo řečeno, ať počkám,
  až mě někdo pozve.
 • 00:39:58 Že to není vhodné.
 • 00:40:01 Třeba asertivní chování v Americe,
  tak je vlastně sociální norma.
 • 00:40:08 Já jsem potom pochopila,
  že to souviselo s tím,
 • 00:40:12 jak lidé tady sami se nemohli
  projevovat a uplatňovat.
 • 00:40:20 Dlouhá léta.
 • 00:40:36 Hosty druhé kapitoly dnešního
  Focusu jsou politolog a historik,
 • 00:40:41 odborník na mezinárodní
  vztahy prof.
 • 00:40:44 Igor Lukeš z univerzity v Bostonu.
 • 00:40:46 Dobrý večer.
 • 00:40:50 Mé pozvání přijala
  také Sagar Rakin,
 • 00:40:54 která žije v ČR 20 let a původem
  je z Afghánistánu.
 • 00:40:58 Dobrý večer.
 • 00:41:02 Pane profesore.
 • 00:41:04 Jedním z vašich životních témat
  je problematický vztah Čechů,
 • 00:41:08 Moravanů a Slezanů
  k vlastní emigraci.
 • 00:41:12 Kde má kořeny ten problematický
  vztah k vám migrantům?
 • 00:41:17 To je otázka, kterou já kladu
  sobě dlouhá léta.
 • 00:41:21 A neznám na to odpověď.
 • 00:41:24 Ale myslím, že každý z nás,
  kdo se zamyslí pouze na chvíli,
 • 00:41:29 tak si musí být schopen sestavit
  dlouhý seznam důležitých osobností,
 • 00:41:36 které pomáhaly udržovat tento stát,
 • 00:41:39 tuto kulturu při životě také
  v těch nejtěžších dobách.
 • 00:41:44 A přitom to třeba byly
  osoby ze zahraničí.
 • 00:41:49 Stačí zmínit, nějak jsem
  se na to nepřipravoval,
 • 00:41:52 ale stačí zmínit Komenského,
  prezidenta Masaryka,
 • 00:41:59 který navrhl ústavu budoucího
  Československa na jednom náměstí
 • 00:42:08 ve Washingtonu.
 • 00:42:10 Stačí zmínit jeho
  následovníka Edvarda Beneše,
 • 00:42:16 který jednak šel do exilu
  za Rakouska a potom šel do exilu
 • 00:42:21 podruhé, když tuto
  zemi okupoval Hitler.
 • 00:42:26 Stačí zmínit třeba
  generála Moravce.
 • 00:42:31 Ten byl v exilu dokonce třikrát.
 • 00:42:33 Přesto vás nemáme rádi.
 • 00:42:37 Je to velice zajímavá věc.
 • 00:42:39 I když některé migranty zase rádi
  máte, protože je vezmete za své.
 • 00:42:45 Ale to jsou většinou
  lidé, kteří jsou mrtví.
 • 00:42:49 Teď mi řekněte pár emigrantů.
 • 00:42:52 Komenský je celkem přijatelný
  v českých pedagogických kruzích.
 • 00:42:59 Při všech těch reformách
  školství na něj zapomínáme.
 • 00:43:05 Vzpomeňme na Kubiše.
 • 00:43:09 Málo lidí si uvědomuje při těch
  ohromných někdy až orgiastických
 • 00:43:14 oslavách toho činu co vykonal
  se svými kamarády,
 • 00:43:19 tak si málokdy uvědomujeme,
  že to byli lidé,
 • 00:43:23 kteří přiletěli uprostřed noci
  z ciziny z Velké Británie.
 • 00:43:30 V operaci, kterou z velké části
  pomáhali dávat dohromady cizinci.
 • 00:43:37 A dnes je bereme za své.
 • 00:43:39 Podobně Masaryka.
 • 00:43:41 Když zmiňujete, že sám jste
  za těch x desetiletí,
 • 00:43:45 co si kladete otázku vztahu
  Čechů, Moravanů a Slezanů,
 • 00:43:50 kteří neemigrovali.
 • 00:43:51 Jaký mají vztah ke svým emigračním
  vlnám jak umí využít potenciál
 • 00:43:57 emigrantů exulantů,
 • 00:43:59 že jste si na tuto otázku
  nedokázal odpovědět.
 • 00:44:03 Může být jednou z příčin dědictví
  komunistické propagandy?
 • 00:44:08 Verš Viktora Dyka.
 • 00:44:09 Opustíš-li mě, nezahynu.
 • 00:44:12 Opustíš-li mě, zahyneš.
 • 00:44:15 Které byly zneužívány.
 • 00:44:16 Jak komunistická propaganda
  jednou z příčin?
 • 00:44:24 Určitě komunisté k tomu přispěly.
 • 00:44:29 Paní Soňa tady o tom velice
  výmluvně mluvila.
 • 00:44:39 Ani myslím uspěli částečně
  proto, protože stavěli na něčem,
 • 00:44:44 co už tady existovalo před nimi.
 • 00:44:47 Já bych tomu řekl zápecnictví.
 • 00:44:54 Pan kolega Müller zmínil,
  jak relativně málo Čechů odešlo,
 • 00:45:01 na rozdíl od Poláků a Maďarů
  a lidí z baltských států.
 • 00:45:05 Jak relativně málo
  Čechů odešlo do ciziny.
 • 00:45:09 To je sice hezké.
 • 00:45:10 Ukazuje to, že tedy není hladomor.
 • 00:45:14 Že tady nikdo nikoho
  nezatýká uprostřed noci
 • 00:45:17 bez právního podkladu.
 • 00:45:20 Ale zároveň tu možná hraje svoji
  úlohu tento faktor zápecnictví.
 • 00:45:28 Ta představa, že jsme
  středobodem světa.
 • 00:45:31 Že víme všechno lépe
  než ten ostatní svět.
 • 00:45:35 To myslím, že je česká
  charakteristika,
 • 00:45:38 kterou nacházíte také v románech
  z 19. století,
 • 00:45:43 kdy Praha tak zoufale
  zápasila s Vídní o to,
 • 00:45:46 kdo bude větším městem.
 • 00:45:49 Češi měli vždy tu potřebu říci,
  to není pro nás nic nového.
 • 00:45:55 To známe, toto už děláme 15 let.
 • 00:46:01 Sagar je to ta naše
  charakteristika?
 • 00:46:11 Že jsme zápecníci?
 • 00:46:13 Ne úplně.
 • 00:46:15 Nepohybuji se v kruzích,
  kdybych to slyšela.
 • 00:46:19 Ale může to být charakteristika
  každé lidské bytosti.
 • 00:46:24 Z podstaty jsme docela egoisté.
 • 00:46:29 Je zapotřebí na tom pracovat,
 • 00:46:30 abychom to nějakým způsobem
  v sobě dále nebudovaly.
 • 00:46:33 Takže ta tendence tam může být.
 • 00:46:37 Jak si Afghánci stavíte
  ke svým emigrantům?
 • 00:46:42 Velice podobně.
 • 00:46:46 Migranti, kteří opustili
  Afghánistán během válek,
 • 00:46:50 což je vlastně
  posledních pět dekád,
 • 00:46:53 tak nejsou vítáni
  zpět do Afghánistánu.
 • 00:46:56 Jsou to lidé, kteří opustili
  svoji zemi a svůj národ tehdy,
 • 00:46:59 když je v uvozovkách
  nejvíce potřebovali.
 • 00:47:02 Takže také u vás platí
  to co se u nás říkalo po roce 89.
 • 00:47:06 Ať se o ni nevracejí, protože
  nás opustili a šli za lepším.
 • 00:47:11 Ano.
 • 00:47:12 Bohužel.
 • 00:47:13 Je to podobné.
 • 00:47:16 Vy jste opouštěl Afghánistán
  v 90. letech za vlády Tálibánu jste
 • 00:47:23 s rodiči odcházela. ČR byla první
  destinací, kde jste zakotvili?
 • 00:47:27 Ano.
 • 00:47:28 Proč ČR.
 • 00:47:31 To bylo rozhodnutí
  rodičů v té době.
 • 00:47:33 Protože my jsme byli malé děti.
 • 00:47:36 Rodiče se rozhodovali
  na základě toho,
 • 00:47:40 že otec v Afghánistánu vystudoval
  germanistiku a nějakou dobu
 • 00:47:44 byl na výměnném pobytu v Německu.
 • 00:47:47 Na pár dní zavítal také do Čech.
 • 00:47:48 Takže v té době jsem o ČR zalíbila,
  jako země.
 • 00:47:52 Přestože byla problematická.
 • 00:47:55 Utkvělo mu to v hlavě.
 • 00:47:57 Když už nebylo možnosti
  v Afghánistánu setrvat,
 • 00:48:00 tak se rozhodl, že pojedeme sem.
 • 00:48:04 Jste tady 20 let.
 • 00:48:05 Jaká byla první léta, co jste
  nás začala pozorovat?
 • 00:48:10 Rozuměla jste naší povaze?
 • 00:48:17 1. 3 roky našeho života jsme
  strávili v uprchlickém táboře.
 • 00:48:21 Tam toho pozorování
  nemohl moc probíhat.
 • 00:48:26 Tam lidé žijí za mřížemi
  a vycházejí na vycházky jednou
 • 00:48:32 týdně na pár hodin.
 • 00:48:34 Mimo to jsou uzavření
  v tom prostoru.
 • 00:48:37 Měli jsme tu výhodu, že jsme
  mohli chodit do školy.
 • 00:48:40 Takže tam jsme pozorovali
  určité tendence.
 • 00:48:44 Ale jako děti jsme těžko uměli
  posoudit národ jako takový.
 • 00:48:50 Jak vás tak poslouchám,
 • 00:48:51 tak po traumatu života ve vedení
  Tálibánu jste si zažívala tříleté
 • 00:48:59 trauma uprchlického tábora a života
  za mřížemi v Česku.
 • 00:49:04 V té době to tak bohužel bylo.
 • 00:49:06 Bylo to součástí
  integračního procesu.
 • 00:49:09 Ta doba měla být různá.
 • 00:49:12 Uprchlíci by neměli zůstávat
  v uprchlických táborech déle
 • 00:49:14 než rok.
 • 00:49:16 U nás to bohužel byly tři roky.
 • 00:49:19 Ty podmínky v těch táborech jsou
  stísňující pro lidskou bytost.
 • 00:49:24 Takže ty 1. 3 roky
  nebyly jednoduché.
 • 00:49:27 Pane profesore, zažil jste takovou
  zkušenost z uprchlického tábora?
 • 00:49:32 Já jsem takovou
  zkušenost nikdy neměl.
 • 00:49:35 Ale chci vám říci, že mi krvácí
  srdce, když toto slyším.
 • 00:49:40 Kdybych byl ministrem vnitra,
 • 00:49:42 tak bych se vám teď tady před
  celým národem oficiálně omluvil.
 • 00:49:46 Děkuji.
 • 00:49:47 To jsem si neuměl představit,
  že ČR toto udělá dětem,
 • 00:49:51 které uprchly od pekla.
 • 00:49:57 Ani po 15 letech nemáte
  české občanství.
 • 00:50:03 Pouze bratr získal občanství.
 • 00:50:06 Zbytek rodiny údajně z důvodu
  nedostatečné integrace zatím
 • 00:50:11 občanství nezískal.
 • 00:50:13 Z jakého důvodu?
 • 00:50:14 Omlouvám se, že jsem to přeslechl.
 • 00:50:18 Nedostatečné integrace.
 • 00:50:22 Jak se to zkoumá?
 • 00:50:24 To ví ministr vnitra asi nejlépe.
 • 00:50:34 Za pár okamžiků slyšíme to,
 • 00:50:36 jak když už jste opustila
  uprchlický tábor,
 • 00:50:39 jak jste začala vnímat Čechy,
  Moravany a Slezany, jako národ.
 • 00:50:44 Za pár okamžiků uvidíme,
 • 00:50:45 jak nás v dějinách
  vnímali papežové,
 • 00:50:48 různý svůdnici a zjistíme,
  zdali se v čase měníme.
 • 00:50:53 Jak jste nás vnímala?
 • 00:50:58 To vnímání, když jsem byla dítě,
 • 00:51:00 tak ve školách se nejdříve nebyla
  přijata, jako součást skupiny.
 • 00:51:08 Ale vždy jsme měli
  podporu našich učitelích
 • 00:51:10 a sociálních pracovnících.
 • 00:51:12 Z tohoto hlediska to bylo
  velice dobré.
 • 00:51:14 To co jsem vždy vnímala,
  jako charakteristiku národa,
 • 00:51:19 tak byl takový neopodstatněný
  strach z neznámého.
 • 00:51:24 Který potom eskaluje
  do věcí jako nenávist.
 • 00:51:31 Člověk za to možná nemůže,
 • 00:51:32 ale nechává se těmi
  emocemi ovládat.
 • 00:51:37 Zvláštní je, že obyvatelé
  země jsou snědí.
 • 00:51:41 Černých vlasů.
 • 00:51:43 Zatímco světlý typ je u nich řídký.
 • 00:51:46 Slované jsou celkem
  odvážný a stateční.
 • 00:51:50 Kdyby nebyly roztříštění
  na množství kmenů a oddělených
 • 00:51:53 skupin, žádný národ
  by je nezdolal silou.
 • 00:51:58 Obývají země nejúrodnější a nejvíce
  zásobené potravinami.
 • 00:52:04 Slované se pilně věnují zemědělství
  a převyšují v tom všechny ostatní
 • 00:52:12 národy severu.
 • 00:52:13 Jejich zboží jde o zemi i po moři
  do Ruska Cařihradu.
 • 00:52:30 Kdykoliv Krčmáři začnou prodávat
  krétské víno, najdeš mnohé,
 • 00:52:34 tří se zapřísahali, že nevyjdou
  z krčmy dříve,
 • 00:52:38 dokud nedopíjí sud vína.
 • 00:52:40 Totéž dělají s vybranými
  víny italskými.
 • 00:52:44 Ti,
 • 00:52:45 kteří trochu vynikají a stojí někde
  mezi prostým lidem a pány jsou
 • 00:52:49 odvážní, vychytralý, nestálé
  povahy, zbrklým řeči,
 • 00:52:55 chtivý lupu a nikdy nemají dost.
 • 00:53:02 Nápad otroků je spoután
  pyšnou šlechetnou.
 • 00:53:08 Zákony nevládnou,
  že nejsou neřestné.
 • 00:53:12 Zákonu nikdo nedbá.
 • 00:53:18 Češi jsou bezpáteřní a ohební
  jako proutky,
 • 00:53:21 které se pod tlakem skloní,
  ale švihnou zpět ve chvíli,
 • 00:53:25 kdy se to od nich nejméně čeká.
 • 00:53:30 V jedné věci existuje
  mezi občany ČR shoda.
 • 00:53:35 Považují svoji zemi za krásnou
  a stát tento názor
 • 00:53:39 oficiálně potvrdil.
 • 00:53:41 Ve své národní hymně
  zpívají výhradně o tom,
 • 00:53:44 že jejich země je ráj.
 • 00:53:50 A sami Češi jsou to duše
  útlé v těle čilém.
 • 00:53:54 Mysl mají jasnou.
 • 00:53:56 A také síly vzdoru zmar.
 • 00:53:59 To je Čechů slavné plémě.
 • 00:54:02 Pocit uspokojení z vlastní ceny,
  toť mezi národy světa vzácnost.
 • 00:54:07 České hymně na rozdíl od mnoha
  jiných není ani svět mimo
 • 00:54:11 Čechy nepřátelský.
 • 00:54:17 Otázka pro Sagar Rakin.
 • 00:54:20 Jak si odpovídáte na tu často
  opakovanou otázku v naší státní
 • 00:54:24 hymně Kde domov můj?
 • 00:54:29 Mým domovem je teď Praha.
 • 00:54:34 Já se považuji za takového
  občana celého světa.
 • 00:54:37 Kteří se rychle adaptují kdekoliv.
 • 00:54:41 Momentálně to je Praha.
 • 00:54:43 Když jsem tady dnes citoval
  odborníky na psychologii.
 • 00:54:49 Tak mi dovolte, abych
  ještě citoval slova doc.
 • 00:54:52 Jiřího Diamanta.
 • 00:54:53 Podle něho emigraci může
  mít následky jako deprese,
 • 00:54:57 stesk po starém domovu, pocit
  vykořenění, kulturní deprivaci,
 • 00:55:05 nebo posttraumatický syndrom.
 • 00:55:08 Jak velkou psychickou zátěží,
 • 00:55:10 přičemž vy už jste to naznačila
  těmi třemi roky v uprchlickém
 • 00:55:14 táboře, kde jste byli
  svým způsobem v detenci,
 • 00:55:18 tak jak jste se s tím psychicky
  vyrovnávala?
 • 00:55:25 To trauma nezačíná v těch
  táborech, ale z toho života,
 • 00:55:28 který člověk zažil předtím.
 • 00:55:31 Záleží na tom,
 • 00:55:32 jak velké to trauma je a na základě
  jaké životní situace.
 • 00:55:39 Tím, že jsme se narodili do války,
  tak to trauma v těch dětech je.
 • 00:55:46 Vlastně nějakým způsobem
  se zpracovává postupem času.
 • 00:55:49 K tomu jsme zažívali trauma
  toho uprchlického tábora.
 • 00:55:53 To bylo samozřejmě těžké.
 • 00:55:55 Člověk, když musí
  existovat, tak existuje.
 • 00:56:02 A nezamýšlí se moc nad tím,
  jaký má život smysl.
 • 00:56:06 Prostě to je rodina,
  která musí přežít.
 • 00:56:08 Tak je pospolu a žije.
 • 00:56:11 Ta traumata se potom
  projevují mnohdy po letech.
 • 00:56:15 Paní Olga Marlinová,
 • 00:56:17 se kterou jsem natáčel a kterou
  jsme poslouchali v úvodu této druhé
 • 00:56:21 části dnešního Focusu
  mluvila o třech fázích.
 • 00:56:24 O fázi euforie, deziluze
  a dezintegrace.
 • 00:56:28 To člověk zažívá, když
  opustí vlastní zemi.
 • 00:56:33 Platí to také na vás?
 • 00:56:34 V jaké fázi jste?
 • 00:56:41 Nejsem úplně v žádné fázi.
 • 00:56:45 Spíš to směřuje k té euforii.
 • 00:56:50 Ale nemohu říci, že ta první
  fáze byla euforie.
 • 00:56:52 Protože jsem nebyla šťastná
  v uprchlickém táboře.
 • 00:56:57 Po těch mnoha letech ve Spojených
  státech amerických,
 • 00:57:00 jak člověk začne
  vnímat vlastní národ,
 • 00:57:02 který kvůli politickým
  důvodům opustil,
 • 00:57:05 protože vy jste typickým exulantem.
 • 00:57:09 To je dobrá otázka.
 • 00:57:10 Já bych se chtěl distancovat
  od toho co říkala paní psycholožka,
 • 00:57:15 kterou jste teď několikrát citoval.
 • 00:57:18 Jakoby snad trauma bylo
  nezbytným komponentem exilu.
 • 00:57:22 Samozřejmě mohu
  mluvit pouze za sebe.
 • 00:57:25 Nechci předstírat, že mluvím
  za všechny Čech Američany.
 • 00:57:30 Ale o nějakých traumatech,
  tak já vám řeknu.
 • 00:57:35 Když jsme my, tady pan kolega
  Kraus mi to možná potvrdí,
 • 00:57:39 když jsme se dostali
  tady z Československa,
 • 00:57:43 tak jsme byli nesmírně šťastní.
 • 00:57:46 Když jsme se dostali do Spojených
  států a zjistili jsme,
 • 00:57:49 že to je otevřená země plná
  veselých, přímých otevřených lidí,
 • 00:57:54 kteří vám věří.
 • 00:57:56 Paní psycholožka říkala,
  že se nikdo nedíval na diplomy.
 • 00:58:01 Ona jim řekla, že je psycholožka
  a oni zavolali a zjistili,
 • 00:58:04 že tam mají čtyři volná místa
  a jedno jí prostě dali.
 • 00:58:08 To je Amerika.
 • 00:58:09 Tam vám lidé věří.
 • 00:58:12 Že by přišla ta deziluze, že všude
  je chleba o dvou kůrkách.
 • 00:58:20 A pro ten národ je tomu na jiné
  ve Spojených státech amerických,
 • 00:58:23 ale že nikdy nebudete jejich,
  protože máte přízvuk.
 • 00:58:28 V tomto máte pravdu.
 • 00:58:29 Skutečně Amerika je jiná.
 • 00:58:33 Samozřejmě základem občanství
  například Německa je krev.
 • 00:58:38 Ve Francii to je kultura, krev,
  dědictví rodičů, francouzština,
 • 00:58:47 kterou emigrant co tam přijde jako
  dospělí se nikdy nenaučí dokonale.
 • 00:58:53 V Anglii jsou generace
  lidí z Indie a Pákistánu,
 • 00:58:58 kteří se zoufale snaží se stát
  dokonalými Angličany.
 • 00:59:03 A ti Angličané vždy cítí,
  že to prostě nejsou jedni z nich.
 • 00:59:07 Zatímco stát s Američanem
  je věc intelektuálního rozhodnutí.
 • 00:59:13 Amerika je založena na určitých
  ideálech, určitých dokumentech,
 • 00:59:18 jako je například vyhlášení
  nezávislosti, nebo americká ústava.
 • 00:59:22 Kdo prostě tyto hodnoty
  sdílí a získá občanství,
 • 00:59:26 rozhodně ne tedy po 20 letech,
 • 00:59:29 ale po nějakých pěti nebo šesti
  letech ve Spojených státech,
 • 00:59:32 tak ten je Američan se všemi právy.
 • 00:59:44 Madeleine Albrightová, cizinka
  a přitom byla ministryní.
 • 00:59:57 Amerika se možná mění.
 • 00:59:58 Třeba to možná také bude krev.
 • 01:00:01 Určitě.
 • 01:00:05 Amerika se mění rozhodně
  na tom nejvyšším postu.
 • 01:00:08 Tam se změnila velice radikálně
  rétorika pana prezidenta.
 • 01:00:13 Ale já vám mohu říci,
  že ten americký prezident,
 • 01:00:17 který je dnes v Bílém domě,
  je z mého pohledu neamerický.
 • 01:00:21 Já se považuji za lepšího
  Američana,
 • 01:00:24 než je dnešní prezident
  Spojených států.
 • 01:00:27 Ta jeho rétorika proti Mexiku,
 • 01:00:30 protimigrační a často
  rasistická rétorika.
 • 01:00:36 Ta není založena na ničem,
 • 01:00:38 co by v moderní Americe
  mělo nějaké oprávnění.
 • 01:00:50 Nejpočetnější skupinou cizinců
  žijících u nás jsou Ukrajinci.
 • 01:00:55 Těch v roce 2016 bylo
  v ČR téměř 110 000.
 • 01:01:00 Skoro stejný počet
  u nás žije Slováků.
 • 01:01:04 Oproti tomu lidí s vietnamským
  občanstvím je o polovinu méně.
 • 01:01:08 58 000.
 • 01:01:11 O něco méně potom
  Rusů, Němců a Poláků.
 • 01:01:19 Lidí s bulharským občanstvím
  u nás najdeme 12 000.
 • 01:01:23 Rumunů necelých 11 000.
 • 01:01:26 V jednotkách 1000 se pohybují
  počty občanů Mongolska Ameriky.
 • 01:01:39 Z březnového šetření vyplývá,
 • 01:01:42 že za nejsympatičtější národní
  skupinu žijící u nás považujeme
 • 01:01:47 sami sebe.
 • 01:01:49 Uvedlo to 86 % dotazovaných.
 • 01:01:53 Těsně za námi následují Slováci,
  kteří jsou sympatičtí 80 % Čechů.
 • 01:02:02 Polovina dotazovaných
  pozitivně vnímá Poláky.
 • 01:02:06 Vietnamci se u nás těší
  37 procentní přízně.
 • 01:02:11 Němci 34 %.
 • 01:02:13 Rusové a Bulhaři jsou
  sympatičtí 25 %.
 • 01:02:19 Nejpočetnější Ukrajinci 21 %.
 • 01:02:24 Rumuni vzbuzují
  sympatie u 11 % Čechů.
 • 01:02:27 Nejhůře skončil Romové Arabové,
 • 01:02:30 kteří mají sympatie
  pouze pěti % Čechů.
 • 01:02:41 V návaznosti na výsledky
  toho sociologického šetření,
 • 01:02:44 pane profesore Lukeši.
 • 01:02:45 Co ta data vypovídají o nás,
  pokud něco vypovídají?
 • 01:02:50 Když vám odpovím,
 • 01:02:52 tak se budou muset plížit domu
  nějakým podzemním kanálem.
 • 01:02:57 Já se obávám.
 • 01:03:00 Vy už i tím americkým kanálem
  se budete muset plížit zpět
 • 01:03:04 do Spojených států.
 • 01:03:07 Myslím si, že to vypovídá
  o sebestřednosti.
 • 01:03:12 O pocitu, že Čechy
  jsou pupkem světa.
 • 01:03:16 Že toto je středobod světa.
 • 01:03:19 Že nám ti tzv. cizinci, i jiní,
 • 01:03:23 které paní kolegyně správně
  zmínila, Češi se jich stále bojí.
 • 01:03:29 Myslí si, že nám nemají
  co nového říct.
 • 01:03:33 Že už moje babička to říkala.
 • 01:03:36 Všechno to známe.
 • 01:03:40 Sagar v těch prvních letech zažila
  to, že se vás spletli s romskou.
 • 01:03:46 Soudě z toho sociologického
  výzkumu, to jste si moc nepomohla.
 • 01:03:53 Berte to s nadsázkou.
 • 01:03:55 Emigrace podle těch sociologických
  a psychologických výzkumů
 • 01:04:01 má zásadní vliv na identitu
  člověka.
 • 01:04:03 Jak si tu vlastní identitu
  uvědomujete po těch 20 letech?
 • 01:04:09 Já osobně jsem se jí budovala
  velice dlouho.
 • 01:04:11 Přišla jsem z kultury, která byla
  v určitých věcech naprosto jiná.
 • 01:04:18 Tato kultura mi otevírala
  zase jiné dveře.
 • 01:04:23 Já jsem si sama vytvořila
  takovou vlastní třetí kulturu,
 • 01:04:26 kde jsem si nashromáždila
  všechno pozitivní z obou kultur.
 • 01:04:30 Řekla jsem si, že to může
  být moje kultura.
 • 01:04:33 Můžete nám prozradit právě
  to pozitivní z obou kultur?
 • 01:04:41 S mojí vlastní kultury je tam velká
  bezpodmínečná láska
 • 01:04:45 a cit pro rodinu.
 • 01:04:49 Pro pomoc a soucit.
 • 01:04:51 Všechno co lidé na východě
  hodně zažívají.
 • 01:04:59 Tady vlastně rozum a nějakým
  způsobem kompaktní žití.
 • 01:05:08 To co jsem na začátku neuměla.
 • 01:05:10 Protože jsem byla dítě a nějakým
  způsobem jsem si vybudovala
 • 01:05:14 tu osobu, kterou jsem dnes já také
  ve spolupráci s rodiči a přáteli.
 • 01:05:24 Člověk, který se dnes jsem
  v profesionální životě.
 • 01:05:34 Když jsem vás poslouchal,
 • 01:05:35 tak jsem si vzpomínal na svá první
  léta po emigraci.
 • 01:05:40 Já jsem odešel s dvěma kamarády.
 • 01:05:42 Nikoliv, abychom se drželi za ruce.
 • 01:05:44 Ale během několika měsíců
  jsme se všichni sešli
 • 01:05:48 ve Spojených státech.
 • 01:05:51 Čas od času jsme si potom
  zatelefonovali a mluvili jsme
 • 01:05:55 k sobě jazykem husákovského
  Československa.
 • 01:06:03 Když jste pustili
  rozhlas a tak se ozvalo.
 • 01:06:09 Včera odpoledne při přeletu území
  ČSSR soudruh Cedenbál vyslal
 • 01:06:20 bratrskou zdravici československému
  lidu a generálnímu tajemníkovi
 • 01:06:26 ústředního výboru.
 • 01:06:31 Atd.
 • 01:06:31 Já v Bostonu a oni v New Yorku
  takto zdvihli telefon a takto jsme
 • 01:06:35 si zavolali.
 • 01:06:37 Zjistil jsem,
 • 01:06:38 že právě mixujeme různé kultury
  a bereme si humor z jednoho
 • 01:06:43 žigulíku a mixujeme ho s americkým
  prostředím.
 • 01:06:48 Neměli bychom zapomínat,
  že exulanti drželi také tu kulturu,
 • 01:06:54 která tady byla v Československu
  zakázaná.
 • 01:06:58 Před rokem 89.
 • 01:07:00 To je právě zásadní.
 • 01:07:02 Pro mnohé Čechy, nebo mnozí Češi
  se domnívají, že tato země,
 • 01:07:08 tato kultura a tento národ nechává
  po sobě stopy ve Spojených státech.
 • 01:07:13 Například třeba tím,
  že hraje dobře hokej.
 • 01:07:16 Ale to je nepochopení.
 • 01:07:21 Když někdo hraje hokej,
  tak je to hokejista.
 • 01:07:24 Je jim jedno zdali je to Čech,
  Švéd nebo Kanaďan.
 • 01:07:30 Americká hokejová
  liga je plná cizinců.
 • 01:07:33 A všichni to jsou hokejisté.
 • 01:07:34 Tam jde pouze o hokeji.
 • 01:07:39 Co mě fascinuje, abychom také
  mluvili o něčem pozitivním.
 • 01:07:44 Když přijeli exulanti
  například po roce 68.
 • 01:07:49 Napadá mě vždy Josef
  a Zdena škvorečtí.
 • 01:07:54 Josef škvorecký ihned dostal
  zaměstnaní na univerzitě v Torontu.
 • 01:08:01 Mohl si dát nohy na stůl
  a radovat se z toho,
 • 01:08:06 že teď může psát ve svobodné zemi.
 • 01:08:09 A zároveň má zajištěný plat
  a živobytí z kanadské univerzity.
 • 01:08:14 Ale on se svojí
  manželkou, často se říká,
 • 01:08:18 že dokonce zde na více než on,
 • 01:08:20 tak si prostě vyhrnuli rukávy
  a založili nakladatelství,
 • 01:08:26 které se jmenovaly 68 Publishers.
 • 01:08:33 Začali vydávat za vlastní
  peníze knihy,
 • 01:08:37 které tady v Československu
  nikdy vyjít nemohly.
 • 01:08:40 A přispěly k tomu, že se udržela
  jiná kultura, než pouze ta,
 • 01:08:45 kterou tady propagoval
  soudruh Husák.
 • 01:08:48 A všichni ti co nám posílali
  zdravice.
 • 01:08:54 Třeba spolu s hrdinským
  mongolským národem.
 • 01:09:00 Nezapomeňte na Milana Kunderu,
 • 01:09:03 který v Paříži udělal obrovský
  kus práce pro českou kulturu.
 • 01:09:10 V 80. letech to bylo ohromně
  populární spisovatel nejen
 • 01:09:15 v Evropě, kterou tak dobře neznám.
 • 01:09:17 To tady pan kolega Lobkowicz
  se k tomu může vyjádřit.
 • 01:09:21 Ale ve Spojených státech, zejména
  na východním a západním pobřeží,
 • 01:09:25 všichni četli Kunderu.
 • 01:09:27 Igor Lukeš a Sagar Rakin.
 • 01:09:31 Děkuji vám.
 • 01:09:37 Kdo je cizinec a kdo našinec?
 • 01:09:40 Stále méně mladých
  lidí rozumí slovensky.
 • 01:09:42 Na univerzitách spolu někdy
  mluví Češi se Slováky anglicky.
 • 01:09:48 Kdo chce a kdo musí
  žít v cizí zemi?
 • 01:09:51 Jejich národy bojovaly proti sobě.
 • 01:09:53 Loni před válkou prchali.
 • 01:09:55 Nejsme zvyklí na to tady
  mít cizince a uprchlíky.
 • 01:09:58 Je to téma, které
  nás ohrožuje a děsí.
 • 01:10:01 Za čím odcházejí novodobí
  emigranti z Česka?
 • 01:10:04 Pokud mladí vysoce kvalifikovaní
  lidé odchází do zahraničí,
 • 01:10:08 tak to zpravidla nejsou
  ekonomické důvody,
 • 01:10:10 ale důvody lepšího uplatnění.
 • 01:10:12 Je nutné se v cizině přizpůsobit?
 • 01:10:15 Narodil se v Kladně,
 • 01:10:16 jako roční dítě se s rodiči
  přestěhoval do Spojených států.
 • 01:10:19 Tam začal žít svůj americký sen.
 • 01:10:22 Jako první Čech jsem se dostal
  do nejvyšších pater politiky.
 • 01:10:25 Kdy ses cizince stane našinec?
 • 01:10:27 Syrské děti žijí v Hradci Králové.
 • 01:10:35 Sice chvíli nerozumí co říkám,
 • 01:10:36 ale on se to umí dobře
  rychle naučit česky.
 • 01:10:39 Já bych také v Sýrii nerozuměl.
 • 01:10:41 Sledujete Fokus Václava
  Moravce na téma Kde domov můj.
 • 01:10:49 Do Česka přijel před čtvrtstoletím.
 • 01:10:52 Typicky jako učitel
  jazyka anglického.
 • 01:10:57 Zůstal dodnes také typicky, protože
  se tady zamiloval a založil rodinu.
 • 01:11:03 Stalo se tak v Šumperku.
 • 01:11:04 S indickým učitelem a muzikantem
  O'Reylim hovořila Marta Pilařová.
 • 01:11:17 Já jsem tady doma.
 • 01:11:18 Jsem tady zvyklí.
 • 01:11:20 Je to dobré místo pro žití.
 • 01:11:24 Často Češi podceňují
  ten životní standard.
 • 01:11:30 Je to tady dobré, jsou tady dobré
  školy, dobrá zdravotní služba.
 • 01:11:37 Tady v Šumperku je kriminalita
  dost nízko.
 • 01:11:40 Je to tady bezpečné pro děti
  a pro všechny.
 • 01:11:47 Jak vidíte, tak to prostředí
  je krásné.
 • 01:11:50 Ty věci bychom neměli
  brát jako samozřejmost.
 • 01:11:57 Někde jinde to není.
 • 01:12:07 Tady máme zkušebnu.
 • 01:12:09 Tady jsou bývalé kasárna.
 • 01:12:12 Dříve tady bývaly ruští vojáci.
 • 01:12:17 Všechno se změnilo.
 • 01:12:20 Teď tam jsou byty.
 • 01:12:22 Tady jsou hospody,
  vinárny a stromy.
 • 01:12:31 Úplná změna.
 • 01:12:38 Celý Šumperk je krásné město.
 • 01:12:45 Vy hrajete také s cimbálovkou.
 • 01:12:47 Jak se vám hraje moravská
  a slovenská hudba?
 • 01:12:51 A také zpívá.
 • 01:12:52 Já jsem to viděl v úterý.
 • 01:12:58 Zpívali jsme.
 • 01:13:07 Žito, žito, oves,
  Pohanko moje galánko.
 • 01:13:22 Já jsem vyrostl v Anglii.
 • 01:13:25 Vždy jsem se tam cítil
  jako cizinec.
 • 01:13:29 Lidé byli velice slušní.
 • 01:13:31 Ale vždy jsem měl pocit,
  že mají v hlavě tu otázku.
 • 01:13:36 Jak dlouho jsi terorista?
 • 01:13:39 Takže teď chápu ty muslimy.
 • 01:13:44 Takto to bylo pro Iry.
 • 01:13:47 Když hledali v Anglii ubytování.
 • 01:13:49 Žádní černoši, žádní
  Irové, žádní psi.
 • 01:13:53 Lidé jsou lidi.
 • 01:14:22 Hosty třetí kapitoly dnešního
  Focusu jsou prof. politologie
 • 01:14:26 a mezinárodních vztahů pana prof.
 • 01:14:29 Michal Kraus.
 • 01:14:34 Dobrý večer.
 • 01:14:37 A vítám může s modrou krví.
 • 01:14:40 Vladimíra Lobkowicze, který patří
  do Křimické větve Lobkovicům.
 • 01:14:45 Dobrý den.
 • 01:14:49 Začnu u Vladimíra,
  který je v ČR doma,
 • 01:14:53 přestože jste se narodil v Paříži
  a dlouhá léta jste
 • 01:14:57 žil ve Spolkové Německa.
 • 01:14:59 Do ČR jste se přestěhoval v roce
  98 a potom ještě v roce 2011.
 • 01:15:10 Ano.
 • 01:15:11 V dnešní době je to poměrně
  klikaté.
 • 01:15:18 Dnes je zvykem se občas odstěhovat
  do ciziny a potom se vrátit.
 • 01:15:21 Dnes to řekl pan kolega.
 • 01:15:26 To jsem také dělal.
 • 01:15:27 Jednou jsem se vrátil sem v roce
  98, potom jsem šel na západ,
 • 01:15:31 kde jsem byl 10 let a potom
  jsem se podruhé vrátil sem.
 • 01:15:34 Vy jste přijížděl do Československa
  s tatínkem.
 • 01:15:40 Pokud se nemýlím, tak vaší
  větvi nejenže vzali majetky,
 • 01:15:44 ale tatínek patří k exilu
  po roce 68.
 • 01:15:50 Napadlo vás někdy,
 • 01:15:51 že budete žít v ČR a podnikat
  a dávat do kupy to,
 • 01:15:56 co komunisté zničili?
 • 01:15:58 Před rokem 89 určitě ne.
 • 01:16:01 To by nikoho nenapadlo.
 • 01:16:03 Tehdy i migrační saldo bylo
  velice záporné v neprospěch ČR.
 • 01:16:09 Všechno se změnilo během dvou
  nebo tří týdnů na podzim 89,
 • 01:16:13 kdy se otevřely
  úplně nové možnosti.
 • 01:16:17 Tehdy mi bylo 17.
 • 01:16:19 Tatínkovi 47.
 • 01:16:21 Takže jsme měli ten správný
  věk vytvořit nové představy.
 • 01:16:25 Vy jste sem jezdil s tatínkem
  Jaroslavem Lobkowiczem před
 • 01:16:29 rokem 89?
 • 01:16:32 Jak často jste pobýval v někdejším
  socialistickém Československu?
 • 01:16:36 Jezdili jsme poměrně často.
 • 01:16:38 Můj otec nebyl exulant,
  ale vystěhovalec.
 • 01:16:43 On se odstěhoval
  legálním způsobem tím,
 • 01:16:46 že v roce 68 našel mojí
  maminku a měl dvojité štěstí,
 • 01:16:51 protože našel lásku
  a svobodu najednou.
 • 01:16:55 Po uzavření sňatku mohl
  požádat o vystěhování.
 • 01:17:00 Takže celá 80. léta jako děti
  jsme měli možnost sem cestovat.
 • 01:17:05 To jsme dělali dvakrát ročně.
 • 01:17:10 15 let po sobě.
 • 01:17:11 Takže jsme cestovali
  asi třicetkrát.
 • 01:17:15 Tím pádem jsme hranici
  překročili šedesátkrát.
 • 01:17:19 Jak se vám tady líbilo?
 • 01:17:24 Už jako děti jsme velice dobře
  vnímali rozdíly mezi západním
 • 01:17:29 uspořádáním a východním
  uspořádáním.
 • 01:17:31 Abych se vyjádřil zdvořile.
 • 01:17:35 Tady bylo vždy cítit určité
  politické potlačení.
 • 01:17:38 Nálada tady byla vždy o půl tónu
  nižší, než na západě.
 • 01:17:46 Pouze o půl?
 • 01:17:47 To říkáte hodně diplomaticky.
 • 01:17:50 Nebo máte poměrně malou tóninu.
 • 01:17:53 Pravděpodobně.
 • 01:17:55 Některé věci byly do očí.
 • 01:17:58 Když jsme cestovali
  ze západu na východ,
 • 01:18:00 tak nejdříve tady byl ten pach
  uhlí a síry.
 • 01:18:04 Jak se tady topilo.
 • 01:18:12 A potom jsme si všimli, že toto
  je země, kde černá sníh.
 • 01:18:16 Zatímco na západě byl bílý.
 • 01:18:18 Protože tady se sypalo popelem.
 • 01:18:22 Mám velice mnoho
  rozdílných vzpomínek.
 • 01:18:27 Taková ta vzpomínka
  zůstala celé dětství.
 • 01:18:30 To je ta kulturní výměna.
 • 01:18:31 My jsme si mysleli,
 • 01:18:32 že máte trávu zelenější
  a vás překvapil náš černý sníh.
 • 01:18:38 Pane profesore.
 • 01:18:41 Naši bratři Jan a Ivan
  zůstali v ČR.
 • 01:18:50 Ivan vycestoval.
 • 01:18:51 Nebyl jste tady sám z rodiny,
  kdo by lidově řečeno vzal Roha.
 • 01:18:56 Nikoliv.
 • 01:18:57 Nás bylo šest dětí.
 • 01:19:02 Když sepsal červenec 68,
 • 01:19:07 tak odjela moje sestra Eliška
  do Kolumbie na studia.
 • 01:19:16 Myslela si, že jede na šest měsíců.
 • 01:19:18 Potom se z toho ukázali desítky
  let a dodnes žije v v Bogotě.
 • 01:19:27 Potom se rozhodl můj bratr Ivan,
  který se už pár let angažoval tím,
 • 01:19:35 že psal eseje, ale dělal
  černé divadlo.
 • 01:19:40 On,
 • 01:19:41 jeho žena skupina 10 lidí v září
  68 sbalili kufry a jeli pryč s tím,
 • 01:19:51 že utíkají.
 • 01:19:54 Já jsem byl třetí na řadě.
 • 01:19:57 Já jsem odletěl tady odtud
  10. ledna z tohoto letiště.
 • 01:20:04 69.
 • 01:20:06 Ale nikoliv s představou,
  že odcházím do exilu,
 • 01:20:11 nebo jako exulant.
 • 01:20:13 Ale s představou, že jdu do Anglie
  s tím, že se tam zdržím měsíc.
 • 01:20:16 Měl jsem takovou příležitost stáže
  na britské škole v Birminghamu.
 • 01:20:27 S tím, že se budu vracet.
 • 01:20:30 Ještě poslední varování mého otce
  bylo ne aby tě napadlo se tam dávat
 • 01:20:35 dohromady s nějakými imigranty.
 • 01:20:39 Takže já jsem byl ten třetí.
 • 01:20:41 Ale potom v roce 76 se moje mladší
  sestra Kateřina pokusila o útěk
 • 01:20:47 a byla zatčena v Polsku.
 • 01:20:50 S tím, že jí asi tři měsíce
  potom vyšetřovala StB.
 • 01:20:55 A v roce 85 přijela do Spojených
  států a zůstala tam.
 • 01:21:03 Zůstal pouze bratr Jan.
 • 01:21:08 Každý jsme měli jiné občanství.
 • 01:21:11 Moje sestra tedy byla bez občanství
  na uprchlický status.
 • 01:21:16 V těch předchozích generacích
  jste v rodině měli často útěky,
 • 01:21:21 nebo emigraci.
 • 01:21:24 Dalo by se říci, že to začala
  s dědečkem,
 • 01:21:27 který byl více
  migrant než emigrant.
 • 01:21:36 Šel do Vídně na vyučenou,
  kde se naučil výborně německy.
 • 01:21:41 Také se naučil dělat
  uměleckého truhláře.
 • 01:21:46 Přišel zpátky do Pardubic,
 • 01:21:52 kde se stal velice
  úspěšným hospodářem.
 • 01:21:54 Ale moje maminka, jeho dcera,
 • 01:21:57 si z toho vzala
  poučení jít do světa.
 • 01:22:03 Naučit se jazyky a získat
  nějakou profesi.
 • 01:22:09 To byl potom její odkaz nám.
 • 01:22:11 To znamená, že jste to vlastně
  měli v DNA.
 • 01:22:15 A Honza je jediný, který
  se vymyká vaší rodině.
 • 01:22:20 Dalo by se to říct.
 • 01:22:22 Jednu dobu když tady byl Jana
  Kateřina a my tři už jsme byli
 • 01:22:26 venku, tak maminka tvrdila, že moje
  nejlepší děti jsou venku,
 • 01:22:31 zůstaly mi pouze tito dva blbci.
 • 01:22:35 Ale doma jsme používali
  takový jadrný jazyk.
 • 01:22:39 To bylo pouze když se zlobila.
 • 01:22:43 Vaše úvaha o tom, že byste
  se vrátil po roce 89.
 • 01:22:48 Byla silná, nebo
  vás to ani nenapadlo?
 • 01:22:50 Natrvalo.
 • 01:22:52 Já jsem k tomu
  postrádal pádný důvod.
 • 01:22:59 Proč.
 • 01:23:00 Mám to štěstí, že pracuji
  na elitní univerzitě.
 • 01:23:07 Takže pro mě by hlavním důvodem
  byla nějaká přitažlivá nabídka
 • 01:23:12 se zapojit tady, případně v jiné
  oblasti, nebo profesi.
 • 01:23:17 Já vlastně jsem se už od toho
  89. roku jsem tady byl víceméně
 • 01:23:23 jednou nohou tady tak jako tak.
 • 01:23:26 Například jsem byl pozván,
  abych se účastnil v roce 88.
 • 01:23:29 Jednali jsme v Princetonu.
 • 01:23:45 Přestože jsem byl emigrant, který
  byl odsouzen na rok do vězení,
 • 01:23:49 stejně jako moji
  sourozenci, že jsem odešel,
 • 01:23:54 tak jsem byl pozván
  od československé vlády,
 • 01:23:58 abych se účastnil kulatého stolu.
 • 01:24:01 A další účastníci byli lidé
  jako pan Vladimír Dlouhý,
 • 01:24:04 Václav Klaus atd.
 • 01:24:09 Potom přišly další věci.
 • 01:24:11 Já jsem tady strávil v podstatě
  asi sedm let těch
 • 01:24:14 posledních 30 nebo devětadvaceti
  let jsem tady jednou nohou.
 • 01:24:19 Učil jsem párkrát na Karlově
  univerzitě, jako hostující prof.
 • 01:24:23 Jak jsou ty návraty těžké?
 • 01:24:26 Vy dva představujete
  odlišné návraty.
 • 01:24:30 Vy se vracíte do země,
 • 01:24:32 ve které jste vyrůstal a musel
  jste jí opustit.
 • 01:24:37 Nebo opustil jste ji.
 • 01:24:40 A tady rodila rodina Lobkowicz
  se vrátila aby vybudovala zpět
 • 01:24:46 co komunisté zničili.
 • 01:24:54 Já když jsem se poprvé
  vracel s americkým pasem,
 • 01:24:59 tak se psal rok 83.
 • 01:25:04 S tím pocitem,
 • 01:25:06 se kterým jsem se blížil k hranicím
  jsem byl dost nervózní co se stane,
 • 01:25:11 až ty hranice přejedu.
 • 01:25:12 Protože jsem pořádně ten rozsudek.
 • 01:25:15 Takže jsem si říkal,
  jestli něco vypukne,
 • 01:25:17 tak se to stane hned po příjezdu.
 • 01:25:19 Že vás hned na hranicích zabásnou.
 • 01:25:24 Žádné záruky nebyly.
 • 01:25:27 Naštěstí to nedopadlo.
 • 01:25:28 Byl to takový zajímavý příběh
  co se stalo na hranici.
 • 01:25:33 Pro mě bylo hlavní to,
 • 01:25:34 že jsem se poprvé mohla setkat
  se svými sourozenci po 14 letech.
 • 01:25:38 To bylo to hlavní.
 • 01:25:40 Já jsem odcházel a bratrovi
  bylo 15 a sestře 12.
 • 01:25:46 Teď tady byli úplně jiní lidé.
 • 01:25:50 To byl ten hlavní zážitek pro mě.
 • 01:25:54 Potom samozřejmě to byly
  obrovské emoce a poznávání se.
 • 01:25:58 A my vlastně toto
  odloučení doháníme dodnes.
 • 01:26:04 Takže si to užíváte.
 • 01:26:05 Užíváme si to.
 • 01:26:07 Vladimíre, u vás.
 • 01:26:10 Jaké to bylo, když
  vám tatínek řekl.
 • 01:26:12 Máme tady rodinný majetek,
  chceme ho zvelebit,
 • 01:26:16 budeš to muset převzít a přitom
  vy jste měl úspěšnou kariéru
 • 01:26:21 v Paříži a v západním Německu.
 • 01:26:26 Velice rád jsem tu výzvu přijal.
 • 01:26:28 Protože to co tady dělám
  je mimořádně zajímavé.
 • 01:26:32 Ten osud, který nás potkal,
  tak ten je mimořádný a atypický.
 • 01:26:37 Co se týče kariéry na západě,
  tak můj šéf řekl.
 • 01:26:45 To je psí život.
 • 01:26:47 Tak jsem si řeknu,
 • 01:26:48 že i taková kariéra na západě
  po 20 letech nemusí být super.
 • 01:26:53 Myslím si, že jsme tady zdědili
  velice zajímavou úlohu celoživotní.
 • 01:26:59 Myslím si, že to je velice
  důležité,
 • 01:27:01 aby člověk věděl co má dělat
  se zbytkem svého života.
 • 01:28:16 Zní česká hymna ...
 • 01:28:17 Začnu u pana prof.
 • 01:28:19 Krause.
 • 01:28:20 Měl jste podobné pocity, jako
  ta postava z naší animace?
 • 01:28:26 Myslím si, že ta animace
  ilustruje ledacos.
 • 01:28:31 Ten vztah k vlasti a místu,
  kde jste se narodil,
 • 01:28:36 tak je to součástí naší identity.
 • 01:28:39 Když se přesunete do jiného
  světa, tak se to komplikuje.
 • 01:28:50 Já tedy jsem měl příležitost.
 • 01:28:55 Jednou si mě pozvala paní
  prof. na univerzitě v Coloradu jako
 • 01:28:59 případ emigranta.
 • 01:29:04 Takže jste byl exemplář,
  kterého studenti studovali.
 • 01:29:08 Ano.
 • 01:29:09 Loni probírali takovou hypotézu.
 • 01:29:12 Nevím zdali to má nějakou
  podstatu nebo ne.
 • 01:29:16 Že většina těch nových imigrantů,
  ať už se jedná o jakoukoliv zemi,
 • 01:29:21 možná zvlášť pro Ameriku.
 • 01:29:24 Že prochází křivkou písmena J.
 • 01:29:28 Prvně se všechno zdá nové, exotické
  a vzrušující a fantastické.
 • 01:29:37 A potom si začnou uvědomovat,
 • 01:29:39 že těm lidem zase pořádně nerozumí
  a mají jazykové problémy.
 • 01:29:44 Že když řeknete
  Angličanovi jak se máš,
 • 01:29:47 tak vám odpoví jak se máš.
 • 01:29:49 Tak co je to za blbost.
 • 01:30:00 A teď se nedomluvíte.
 • 01:30:06 Ten jazyk ovládáte vám není
  k ničemu a ten nový zatím neslouží.
 • 01:30:12 Tak se pomalu dostává
  ten na dno a tam někteří zůstanou.
 • 01:30:19 Emigranti se stávají
  pacient na psychiatrii.
 • 01:30:23 Ale to ještě více spojené s tím,
 • 01:30:25 když si nedovedou najít své místo
  a nedovedou se uplatnit.
 • 01:30:29 Ale potom jak začnete do té kultury
  pronikat, tak pochopíte,
 • 01:30:34 že to How do you do není
  o tom, že můžete čekat,
 • 01:30:38 že vám ten druhý řekne mám se blbě,
  protože jsem si zlomil nohu.
 • 01:30:44 Ale je to pouze začátek konverzace,
 • 01:30:45 která se může rozvíjet
  kterýmkoliv směrem.
 • 01:30:49 Má to svůj smysl.
 • 01:30:52 Začnete se více cítit doma.
 • 01:30:55 Je to dané postupem času.
 • 01:31:01 Já jsem byl student na univerzitě
  v Coloradu.
 • 01:31:04 Tam Češi prakticky nebyly.
 • 01:31:07 Já jsem neměl jinou volbu,
 • 01:31:09 takže jsem se velice rychle
  zdokonaloval v angličtině,
 • 01:31:11 což bylo důležité.
 • 01:31:14 Ale začala upadat moje čeština.
 • 01:31:17 Moje rodiče se hrozili
  s tím co píšu domů.
 • 01:31:21 Protože jsem už zapomínal
  gramatiku.
 • 01:31:26 A potom když toto všechno
  proběhne, tak se dostanete dále.
 • 01:31:31 A ještě výš.
 • 01:31:33 Takže já musím říci sám za sebe,
 • 01:31:35 že jsem měl poměrně
  hladké přistání.
 • 01:31:39 Že jsem byl mladý a měl jsem
  příležitost studovat.
 • 01:31:43 Protože jsem měl příbuzného, který
  mi také to umožnil Petr Bergman,
 • 01:31:50 přičemž on sám byl uprchlík
  za války a jeho rodiče byli také
 • 01:31:55 uprchlíci a utíkali před nacismem,
 • 01:31:58 takže toto všechno součást
  toho našeho kréda v rodině.
 • 01:32:05 A potom jsem dostal stipendium
  a už jsem jel na další studia.
 • 01:32:08 Já jsem v životě udělal
  vlastně jedno rozhodnutí.
 • 01:32:10 V šesti letech jsem se rozhodl,
  že půjdu do školy.
 • 01:32:13 Od té doby jsem ve škole.
 • 01:32:17 Otázka, která je logická
  u vás Vladimíra.
 • 01:32:22 Kolika jazyky na vás mluvil
  tatínek?
 • 01:32:24 Automaticky tam byla čeština,
 • 01:32:27 přestože jste vyrůstal v Německu
  a chodil do školy ve Francii.
 • 01:32:33 Já jsem měl ve svém
  dětství tři jazyky.
 • 01:32:36 Vyrostl jsem v Mnichově,
 • 01:32:37 takže němčina byla jazyk
  mého životního prostředí.
 • 01:32:42 Maminka je Francouzka, takže
  jsme se také učili francouzsky.
 • 01:32:45 Chodili jsme v Mnichově
  do francouzské školy.
 • 01:32:48 A tatínek nás naučil češtinu.
 • 01:32:51 Takže to byl třetí jazyk.
 • 01:32:54 A při výuce té češtiny, bránil jste
  se tomu, že jste jako dítě chápal,
 • 01:32:59 proč se učíte nějaký jazyk, když
  do té země se podíváte jen na to,
 • 01:33:05 že tam mají černý sníh a v zimě
  to smrdí více než ve Spolkové
 • 01:33:10 republice Německo?
 • 01:33:12 Ano.
 • 01:33:13 Vzdorovalo jste češtině?
 • 01:33:18 V polovině 80. let když
  mi bylo 16 let.
 • 01:33:23 Tak jsem si také kladl otázku,
  k čemu jazyk této země,
 • 01:33:27 kde se nedá žít a je tam sníh
  černý.
 • 01:33:31 Ale během tří týdnů na podzim
  89 se všechno změnilo a pochopil
 • 01:33:36 jsem, že velice užitečné
  mluvit tímto jazykem.
 • 01:33:38 Tak jsem se to snažil dohánět.
 • 01:33:45 Se vznikem Československé republiky
  vyjádřili snahu o návrat čeští
 • 01:33:49 evangelíci pobývající
  v Německu a Polsku.
 • 01:33:53 Československý stát to vnímal
  jako satisfakci za Bílou horu.
 • 01:34:00 Ačkoliv se do programu
  přihlásilo 4200 osob,
 • 01:34:04 do konce roku 26 se do vlasti
  vrátil pouze zlomek z nich.
 • 01:34:08 Celkem 646 lidí.
 • 01:34:12 Mimo jiné proto,
 • 01:34:13 že stát nebyl schopen splnit
  původní sliby o objemu půdy,
 • 01:34:16 kterou navrátilci v Československu
  dostanou.
 • 01:34:21 Od konce první světové války
  až do poloviny 30. let přibylo
 • 01:34:26 do Československa dohromady
  asi 105 000 osob.
 • 01:34:29 Čechů a Slováků, kteří žili
  v jiných zemích Rakouska-Uherska,
 • 01:34:33 ale také krajanů z Ruska.
 • 01:34:38 Návrat nebyl snadný.
 • 01:34:40 Chyběla nejen pracovní místa.
 • 01:34:48 Brzy po konci druhé světové války
  vláda opět oficiálně vyzvala
 • 01:34:52 zahraniční krajany k návratu.
 • 01:34:56 Do Československa se vraceli
  nejen uprchlíci před válkou,
 • 01:34:59 ale také původem Češi a Slováci
  z Rumunska, Bulharska, Maďarska,
 • 01:35:05 Polska, Německa, Jugoslávie
  a Sovětského svazu.
 • 01:35:12 Nově se usazovaly především
  ve vysídleném pohraničí.
 • 01:35:18 Celkově se počet navrátivších
  po druhé světové válce odhaduje
 • 01:35:22 na 200 000 lidí.
 • 01:35:27 Poslední větší vlna návratů
  se odehrála po roce 89.
 • 01:35:33 Počet lidí,
 • 01:35:34 kteří se do vlasti vrátily do roku
  93 a znovu zažádali o občanství
 • 01:35:39 není možné zjistit.
 • 01:35:41 Protože dokument
  získávali automaticky.
 • 01:35:48 Od roku 1993 dosud se opět stalo
  občany republiky asi 13 000 lidí.
 • 01:35:55 Ministerstvo vnitra
  ale předpokládá,
 • 01:35:57 že část z nich je také
  nadále v cizině.
 • 01:36:06 Prof.
 • 01:36:07 Michal Kraus, prof. politologie
  a mezinárodních vztahů.
 • 01:36:11 Už nám prozradil, proč
  se do ČR natrvalo nevrátil.
 • 01:36:16 Ale vy máte tu výjimečnou
  příležitost nás popisovat,
 • 01:36:20 jak nás pozorujete při svých
  občasných návratech.
 • 01:36:23 Proměňuje se výrazně
  česká společnost?
 • 01:36:28 Já jsem přesvědčen,
  že se proměňuje.
 • 01:36:30 Proměňuje se postupně.
 • 01:36:33 Měl jsem tu příležitost,
  jednak jako člověk,
 • 01:36:39 který studuje společenské
  vědy a pozoruji změny.
 • 01:36:45 Vezměte si jeden ze základních
  faktů,
 • 01:36:50 který můžeme oslavit co s týče
  toho vývoje za posledních 30 let.
 • 01:36:54 A to, že se průměrný věk prodloužil
  asi o pět let.
 • 01:37:00 Takže to říkám pouze tak z hlavy.
 • 01:37:02 To je samozřejmě zásadní informace
  o stavu zdraví společnosti.
 • 01:37:07 Otevřely se vysoké školy.
 • 01:37:10 Zpřístupnili se daleko
  většímu počtu lidí.
 • 01:37:15 Já jsem měl tu příležitost
  být hostujícím prof. na fakultě
 • 01:37:19 sociálních věd před čtyřmi lety.
 • 01:37:24 Tak jsem se ptal,
  zdali budou chtít,
 • 01:37:26 abych prezentoval své přednášky
  česky nebo anglicky.
 • 01:37:31 A bylo mi řečeno, že to je na mě.
 • 01:37:34 To bylo magisterské studium.
 • 01:37:37 Jednou jsme takto seděly.
 • 01:37:38 Učím seminář.
 • 01:37:41 A bylo tam asi osm studentů
  a dva z nich,
 • 01:37:44 jedna z Ukrajiny a kdoví
  odkud nepřišli,
 • 01:37:48 takže nás tam bylo šest Čechů.
 • 01:37:50 Říkal jsem, tak dnes vlastně
  můžeme mluvit česky.
 • 01:37:54 Ne.
 • 01:37:54 Bylo mi řečeno, že raději
  mluví se mnou anglicky,
 • 01:37:58 aby se zdokonalili.
 • 01:38:02 Tito všichni studenti
  měli příležitost jet ven.
 • 01:38:06 Díky programu Erasmus,
  což je důležitá věc.
 • 01:38:11 Využili toho.
 • 01:38:13 Vlastně dokáží dnes ve světě
  se pohybovat a zdokonalovat
 • 01:38:19 se a tak dále.
 • 01:38:20 Ta společnost se proměňuje a jedná
  se také o generační změnu.
 • 01:38:25 To je tedy změna k lepšímu
  z toho vašeho pohledu?
 • 01:38:29 Ano.
 • 01:38:29 Nikoliv,
 • 01:38:30 že byste viděl větší frustraci
  v té společnosti a možná
 • 01:38:33 větší agresivity?
 • 01:38:36 Jsou tady také aspekty,
 • 01:38:38 které se mi nelíbí a vidím
  jako změnu k horšímu.
 • 01:38:42 To, že tady máme
  populistické nacionalisty,
 • 01:38:48 kteří se přibližují svojí filozofií
  nebo rétorikou k fašismu.
 • 01:38:55 To mě netěší.
 • 01:38:56 To už tady bylo.
 • 01:39:02 To, že jsme bez vlády 10 měsíců,
  to mě také netěší.
 • 01:39:06 To už tady také bylo po roce 2000.
 • 01:39:12 Celá řada jiných věcí, na které
  bych mohl poukázat, které nedělají,
 • 01:39:16 tedy dělají mi starosti.
 • 01:39:19 Jsme součástí Evropy.
 • 01:39:22 Ten svět, kde jsme zápasili
  během druhé světové války
 • 01:39:26 je pryč, bohudík.
 • 01:39:30 Ale ty výzvy co čekají mladé
  lidi, tak nebudou lehčí.
 • 01:39:35 Já si myslím, že Evropa
  je v takovém stavu, nejen Evropa,
 • 01:39:38 Spojené státy tomu moc nepomáhají.
 • 01:39:43 Je prostě situace dnešních
  demokracií je velice labilní.
 • 01:39:48 Pokud mluvíme o liberální
  demokracii.
 • 01:39:52 Že se svým způsobem vracíme
  potencionálně do let 30.
 • 01:40:02 Kdoví,
 • 01:40:03 kdo bude ještě z vás emigrovat
  za jiných okolností.
 • 01:40:07 To jsou vážná slova.
 • 01:40:09 Vladimíre,
 • 01:40:10 jaké bylo přijetí naší společnosti
  vás s vaším jménem Lobkowicz.
 • 01:40:18 Otevírala dveře, nebo
  spíše modrá krev ne?
 • 01:40:22 Všechny dveře dokořán.
 • 01:40:24 Co si budeme popisovat.
 • 01:40:27 Jste pěkně optimistický.
 • 01:40:29 To jsme tu dvojici zvolili dobře.
 • 01:40:31 Náš návrat byl velice
  příznivý až triumfální.
 • 01:40:41 Doporučuji všem divákům,
 • 01:40:43 aby se přijeli podívat
  do křimického zámečku.
 • 01:40:50 Alespoň máme výzvu pro celý zbytek
  svého života a dalších generací.
 • 01:40:59 Ale co se týče vývoje, tak já tady
  vidím úplně novou generaci.
 • 01:41:02 Naše diváky, kteří jsou
  narozeni kolem roku 2000.
 • 01:41:07 Už vůbec nemohou pamatovat
  na to co bylo dříve.
 • 01:41:11 To znamená dvě věci.
 • 01:41:13 Že by mohly být náchylní k novým
  nebezpečným trendům.
 • 01:41:16 Zároveň to znamená, že nejsou
  zatížení nějakou temnou minulostí.
 • 01:41:24 Je to asi jakýsi polotovar,
 • 01:41:25 který může starší generace svojí
  moudrostí tvarovat správným směrem.
 • 01:41:35 Děkuji vám.
 • 01:41:42 Už jsem to zmiňoval na začátku.
 • 01:41:44 Podle odhadu ministerstva zahraničí
  žije po celém světě zhruba
 • 01:41:48 dva a půl milionu lidí s českými,
  moravskými a slezskými kořeny.
 • 01:41:54 Táhne je tam touha po změně,
  láska, ale hlavně práce.
 • 01:42:00 To je případ Dominika Regece,
 • 01:42:03 o své čtyřleté americké zkušenosti
  si povídal s Martou Pilařovou.
 • 01:42:15 Dobrý večer.
 • 01:42:16 Jaké to je bydlet ve vlastní
  zemi v hotelu?
 • 01:42:19 Je to zvláštní.
 • 01:42:20 Raději bych se probudil
  ve své vlastní české posteli.
 • 01:42:25 Kde máte teď domov?
 • 01:42:29 V obou zemích?
 • 01:42:31 Mohu říci, že v ČR.
 • 01:42:33 Ten pocit toho domova je jedinečný.
 • 01:42:38 Co v těch Spojených státech děláte?
 • 01:42:41 Já jsem 3D grafik a herní vývojář.
 • 01:42:45 Začal jsem pracovat v Brně.
 • 01:42:46 Dostal jsem interní nabídku
  pracovat v zahraničí.
 • 01:42:50 A takto jsem se dostal
  do Spojených států.
 • 01:42:54 Vídáme to v reklamách,
  v televizi a filmech.
 • 01:42:58 Ten první dojem je přesně takový,
 • 01:42:59 jak oni ho prezentují v těch
  filmech těch médiích.
 • 01:43:04 A potom co?
 • 01:43:05 Člověk zjistí, že normální lidé
  jsou všude víceméně stejní?
 • 01:43:10 Když jsem tam tu chvíli
  byl, tak mi to tak přišlo.
 • 01:43:13 Že jsou úplně stejně jako my.
 • 01:43:15 Mají úplně všední problémy jako my.
 • 01:43:23 Co byly takové ty první
  věci, co vás třeba praštili,
 • 01:43:26 že v tomto se lišíme?
 • 01:43:28 Možná nejvíce jsem si všiml
  toho, jak se lidé smějí.
 • 01:43:32 Všichni se smějí.
 • 01:43:34 Jdete po ulici
  a oni se na vás usmějí.
 • 01:43:37 To je zvláštní.
 • 01:43:39 My to neděláme.
 • 01:43:43 Je to takové hezké.
 • 01:43:44 Myslíte si, že by to šlo převést
  z Ameriky k nám?
 • 01:43:46 Nebo byste tady
  vypadal jako blázen?
 • 01:43:49 Já jsem to párkrát zkusil, že jsem
  se prošel a usmál jsem se.
 • 01:43:55 Kupodivu někdy mi ten úsměv
  byl vrácen.
 • 01:43:58 Ale ne vždy.
 • 01:44:12 Když člověk žije takto v cizině,
 • 01:44:13 tak po nějaké době si vzpomene
  na něco, co mu tam z domova chybí.
 • 01:44:19 Co to je u vás konkrétně?
 • 01:44:21 To je zrovna to kde teď stojíme.
 • 01:44:25 Taková hospodská kultura.
 • 01:44:26 To tam v Americe moc není.
 • 01:44:29 Co vnímáte pod tou hospodskou
  kulturou?
 • 01:44:32 Nejde se na jídlo,
  nejde se na rande.
 • 01:44:38 Rozebírat věci a u toho pít pivo.
 • 01:44:40 Ano.
 • 01:44:41 Tak jdeme pro pivo.
 • 01:44:59 Jdeme.
 • 01:45:07 Platí, že doma nejlépe?
 • 01:45:08 Šestice našich hostů je pohromadě
  a ptají se naši diváci.
 • 01:45:18 Já bych se chtěla zeptat pana prof.
 • 01:45:20 Krause.
 • 01:45:22 Jak už jste načal.
 • 01:45:23 Myslíte si, že dnešní politická
  situace spěje k totalitním režimům?
 • 01:45:30 Nemyslím si, že se historie
  bude opakovat.
 • 01:45:34 Ale určitě hrozí, že se neudrží
  systémy liberální demokracie.
 • 01:45:44 Hrozí tendence nárůstu
  vlivu autoritářských lídrů.
 • 01:45:51 Vidíme to, že Spojené státy
  se stahují z mezinárodního pole.
 • 01:45:59 Narůstá vliv Číny.
 • 01:46:02 A současně také Ruska.
 • 01:46:05 To jsou režimy, které nefandí
  liberální demokracii.
 • 01:46:08 Evropa je ve velice
  složité situaci.
 • 01:46:11 Nedokáže ani vytvořit řešení
  pro celou řadu problémů,
 • 01:46:16 které existují.
 • 01:46:20 Teď je ještě doba prosperity.
 • 01:46:24 Ale dobu prosperity vystřídá
  ekonomická krize, která až přijde,
 • 01:46:30 tak ještě více otřese
  politickou situací.
 • 01:46:33 Pokud bych měl doplnit otázku.
 • 01:46:38 Nakolik za to mohou lídři
  liberálních demokracií?
 • 01:46:42 Že většina společnosti akceptuje
  a vládu pevné ruky a možná
 • 01:46:47 směřování k autoritativním režimům.
 • 01:46:52 Otázka je,
 • 01:46:53 do jaké míry to většina společnosti
  akceptuje v Evropě nebo v ČR.
 • 01:46:58 Není to vina těch lídrů
  liberální demokracie?
 • 01:47:03 Určitě to souvisí s propadem
  schopných lídrů,
 • 01:47:10 kteří by bojovali za demokracii,
  která je spojena s vládou zákonů.
 • 01:47:20 Kteří by nehledali spojení
  s populistickými hnutími,
 • 01:47:24 která nikdy nemohou
  přinést dlouhodobá řešení.
 • 01:47:29 To je jedna věc.
 • 01:47:35 Jsou to elity, které se bohužel
  zprofanovali,
 • 01:47:40 stejně jako standardní
  politické strany.
 • 01:47:43 Tím, že neřešily problémy,
  které trápí většinu občanů.
 • 01:47:47 To jsou ještě další faktory,
  které také hrají roli.
 • 01:47:53 Další student se ptá ...
 • 01:47:55 Dobrý večer.
 • 01:47:59 Já mám dotaz na pana prof.
 • 01:48:02 Lukeše.
 • 01:48:04 On tady pronesl, že Amerika
  je nejlepším státem na světě.
 • 01:48:09 Já bych se chtěl zeptat na důvod.
 • 01:48:14 Asi bych s ním souhlasil
  před pár desítkami let,
 • 01:48:17 ale jestli není na čase
  oddělovat americké ideály,
 • 01:48:20 které zakládaly americkou
  společnost současný stát
 • 01:48:26 jako takový.
 • 01:48:30 Pan kolega to řekl lépe, než bych
  to byl schopen říci já.
 • 01:48:36 Možná má pravdu.
 • 01:48:38 Možná jsem udělal chybu.
 • 01:48:41 Řekl jsem, že Amerika je nejlepší
  země na světě.
 • 01:48:44 Rozhodně jsem to neměl v úmyslu.
 • 01:48:49 Něco takového říci.
 • 01:48:50 Protože to zní velikášsky
  a nabubřele a bombasticky,
 • 01:48:55 jako někde z 50. let, když
  se mluvilo o Sovětském svazu.
 • 01:48:59 Ale co jsem chtěl říct
  je, že to je země,
 • 01:49:03 která má nejlepší politický systém.
 • 01:49:06 V jehož základech je celá řada
  ideálů, které jsou věčné.
 • 01:49:11 A ty ideály, tak na těch
  ideálech jsou postavené zákony.
 • 01:49:15 A na těch zákonech jsou
  postavené instituce.
 • 01:49:19 A ty instituce fungují.
 • 01:49:20 A vidíme dokonce za posledních
  dnes už skoro dva roky,
 • 01:49:24 že i když máme velice
  špatného prezidenta,
 • 01:49:27 tak Amerika stále
  zůstává dobrou zemí.
 • 01:49:36 Je to země,
 • 01:49:37 které má nejlepší a nejsilnější
  a nejvíce etickou
 • 01:49:42 občanskou společnost.
 • 01:49:44 Další otázka z rakouského
  gymnázia v Praze.
 • 01:49:50 Dobrý večer.
 • 01:49:51 Já bych měl otázku na slečnu
  bez českého občanství,
 • 01:49:54 ale s perfektním ř.
 • 01:49:56 Sagar Rakin.
 • 01:49:59 Kdyby se situace v Afghánistánu
  dlouhodobě ustálila.
 • 01:50:04 Uvažoval byste o návratu?
 • 01:50:09 Uvažoval bych o tom se tam vrátit
  z hlediska toho,
 • 01:50:14 že bych ráda pomohla
  té zemi jako takové.
 • 01:50:18 Možné pomáhat.
 • 01:50:21 Ale určitě ne žít.
 • 01:50:25 Momentálně si nedovedu
  představit žít v Afghánistánu.
 • 01:50:29 Bude to trvat dekády,
 • 01:50:30 než se ta země povznese nad válku
  a ta infrastruktura se změní tak,
 • 01:50:36 aby se lidé vraceli a žili
  v Afghánistánu.
 • 01:50:39 Vy vlastně nemůžete kvůli tomu,
  že tady jste žadatelkou o azyl,
 • 01:50:44 tak nemůžete vlastně
  jet do Afghánistánu.
 • 01:50:47 Byla jste v Afghánistánu
  od svého útěku?
 • 01:50:51 Nebyla jsem v Afghánistánu
  od našeho útěku.
 • 01:50:56 Jsme žadateli o azyl.
 • 01:50:58 Tedy mezinárodní ochranu.
 • 01:51:00 Jakmile bychom jeli do Afghánistánu
  a ČR se o tom dozvěděla,
 • 01:51:07 tak bychom byli vyhoštěni.
 • 01:51:08 Protože Afghánistán
  by byl považovaný za bezpečnou
 • 01:51:12 zemi,
 • 01:51:13 do které můžeme jezdit bez toho
  aniž bychom cítili nějakou újmu.
 • 01:51:19 Bude to jedna z prvních věcí,
  až dostanete české občanství,
 • 01:51:23 že se budete chtít do Afghánistánu
  podívat?
 • 01:51:26 Protože si teď nedovedete
  představit,
 • 01:51:28 že byste se vrátil do Afghánistánu.
 • 01:51:32 Nevím zdali to bude
  jedna z prvních věcí.
 • 01:51:34 Ale z dlouhodobého hlediska bych
  se tam ráda někdy podívala.
 • 01:51:38 Pane profesore Miller?
 • 01:51:39 Když poslouchám paní kolegyni,
  tak mi krvácí srdce.
 • 01:51:45 Je to takový ten smích skrz slzy.
 • 01:51:50 Situace s občanstvím se dramaticky
  zhoršuje.
 • 01:51:55 Dnes v ČR musíte čekat
  21 let na občanství.
 • 01:52:00 A ve středověkých městech, když
  jste se chtěli stát měšťanem města,
 • 01:52:04 tak jste pohostili radu,
 • 01:52:06 donesli jste kyblík medu
  a stala byste se občanem.
 • 01:52:10 Možná byste mohla
  donést kyblík medu.
 • 01:52:14 Já jsem chtěl říci,
 • 01:52:15 zdali nám to teď tady takto
  nefunguje a někde dělá Sagar chybu.
 • 01:52:19 Protože jsme možná
  ještě v tom středověku.
 • 01:52:23 Kyblík medu.
 • 01:52:25 Pohostit městskou radu.
 • 01:52:28 Já přinesu klidně galon.
 • 01:52:30 Možná po pořadu
  probereme strategii.
 • 01:52:40 Já bych se chtěl zeptat
  paní Sagar Rakin,
 • 01:52:44 zdali se má vůbec kam vrátit.
 • 01:52:47 Zdali udržujete vztah
  se svojí rodinou.
 • 01:52:52 Zdali máte zprávy o svých
  blízkých, jak tam žijí.
 • 01:52:57 Jestli pokud byste se chtěla
  vrátit do Afghánistánu,
 • 01:53:00 tak zdali máte opravdu kam.
 • 01:53:04 Děkuji za otázku.
 • 01:53:06 Naštěstí se mám kam vrátit.
 • 01:53:08 Protože v Afghánistánu
  ještě žijí naši příbuzní.
 • 01:53:12 Rodina, se kterou jsme
  delší dobu neměli kontakt.
 • 01:53:20 V dnešní době s nimi kontakt máme.
 • 01:53:22 Více tedy rodiči se svými
  sourozenci.
 • 01:53:25 Takže vrátit se tam máme kam.
 • 01:53:27 Protože rodiče v Afghánistánu
  pocházeli z rodin,
 • 01:53:32 které byly velice majetné.
 • 01:53:36 Je kam se vrátit.
 • 01:53:38 Zase z hlediska bezpečnostního
  to není bezpečné.
 • 01:53:43 Jak je to s vaší rodinou Vladimíre?
 • 01:53:47 Plánují se sem přestěhovat
  vaši bratři a pokračovat
 • 01:53:50 v rodinné tradici?
 • 01:53:52 Nebo jste to po tatínkovi
  a sám zůstanete?
 • 01:53:56 Já mám dva bratry.
 • 01:53:58 Jeden žije v Paříži a je katolický
  kněz a druhý je bankéř
 • 01:54:01 ve Frankfurtu nad Mohanem.
 • 01:54:03 Takže máme poměrně
  širokou škálu aktivit.
 • 01:54:08 Od pánaboha až po peníze.
 • 01:54:13 Zatím tu krásnou Křimickou
  zříceninu dostanu já na svá ramena.
 • 01:54:19 Kněz asi zůstane knězem v Paříži
  a ten bankéř také najde jinou
 • 01:54:24 velice úspěšnou cestu.
 • 01:54:25 Vy už připravujete děti na to,
 • 01:54:27 byť kvůli manželce jsou
  skvělí ve francouzštině,
 • 01:54:36 němčině díky vám a také v češtině.
 • 01:54:39 Takže děti počítají s tím,
  že už natrvalo,
 • 01:54:42 než zase přijde nějaká
  totalita aby vyžene vás z ČR,
 • 01:54:46 tak budete tady budovat
  křimické panství.
 • 01:54:51 S žádnou totalitou nepočítáme.
 • 01:54:55 Posíláme děti do místních škol.
 • 01:55:00 Protože integrace.
 • 01:55:05 Já jsem se vrátil z ciziny.
 • 01:55:07 Nějaký přízvuk mám.
 • 01:55:09 Samozřejmě je můj cíl, aby moje
  děti mluvily lépe česky,
 • 01:55:13 než mluvím já.
 • 01:55:14 Moje manželka je Francouzka.
 • 01:55:16 Takže po emigraci také integrace.
 • 01:55:20 Máme tady spoustu slov na race.
 • 01:55:25 Dětem bych přál, stejně
  jako divákům tady,
 • 01:55:29 aby se šli podívat do ciziny.
 • 01:55:34 Myslím si,
 • 01:55:35 že v dnešní době je mobilita
  mladých lidí velice důležitá.
 • 01:55:39 Je to budoucnost naší
  společné Evropy.
 • 01:55:42 Nedostáváme se na začátek k tomu
  co říkala Soňa Červená,
 • 01:55:46 aby se z vandru nestal trvalý
  pobyt v cizině a odliv mozků?
 • 01:55:53 Není to riziko poměrně významné?
 • 01:55:57 Ne.
 • 01:55:57 Myslím si, že ne.
 • 01:55:59 Jak jsme řekli, od roku
  2006 máme brain gain.
 • 01:56:05 Tato země není odsouzena k tomu,
  aby pouze vyvážela chytré lidi,
 • 01:56:09 ale může je také přilákat.
 • 01:56:16 Nám několik lékařů, kteří pracovali
  na západě a potom se vrátili.
 • 01:56:21 A velice často přivezli
  manželky nebo manžele.
 • 01:56:28 Dnes jsou takové poměry.
 • 01:56:32 Pane Millere.
 • 01:56:34 Hrozí tedy opakování, když
  o tom mluvil Michal Kraus,
 • 01:56:39 že si nemyslí, že historie
  se opakuje.
 • 01:56:42 Že tady autoritativní režim,
 • 01:56:44 nebo pevná ruka vlády
  by mohla vést k tomu,
 • 01:56:49 že se dostaneme opět k většímu
  odlivu mozků z ČR,
 • 01:56:55 které definitivně ztratíme?
 • 01:56:57 Podívejte.
 • 01:56:58 Této otázky jsem se po pravdě
  řečeno bál.
 • 01:57:01 Musela přijít na závěr.
 • 01:57:04 Říkal jsem si, že už to nestihnete
  se na to zeptat.
 • 01:57:07 Já jsem se toho bál,
 • 01:57:08 protože na toto téma jsem vedl
  několik velice smutných rozhovorů.
 • 01:57:11 Poslední dobou s mojí ženou.
 • 01:57:14 Vypadá to tak,
 • 01:57:15 že ležíme v ložnici vedle sebe
  a zabýváme se úplně něčím jiným,
 • 01:57:19 než bychom měli.
 • 01:57:20 A vedeme rozhovory o tom,
 • 01:57:22 co s námi bude a co bude
  s našimi malými dětmi.
 • 01:57:24 Jak bude vypadat budoucnost.
 • 01:57:27 Já jsem historik.
 • 01:57:29 Možná máme s kolegy
  nějakou intuici, nevím.
 • 01:57:34 Ale vím jednu věc.
 • 01:57:35 Budoucnost prostě bude
  jiná, než je přítomnost.
 • 01:57:37 Nevíme jaká.
 • 01:57:39 Momentálně nevypadá úplně růžově.
 • 01:57:42 Ale do značné míry je to na nás.
 • 01:57:45 Jakou si jí uděláme.
 • 01:57:50 To je takový můj morální
  apel, jak tady sedíte,
 • 01:57:54 ale také na moje děti.
 • 01:57:55 Které doufám, že sedí u televize
  a dívají se.
 • 01:57:58 Když jim to řeknu doma,
  tak mě nechtějí poslouchat.
 • 01:58:03 Platí paní Soňo, že všude
  dobře, doma nejlépe?
 • 01:58:06 Ptám se šťastného bezdomovce.
 • 01:58:08 Vy jste to tady načal s tím hadrem.
 • 01:58:12 To je takový fenomén
  nás Čechů ten vandr.
 • 01:58:20 Že mladí vyučení řemeslníci,
  ale také studenti,
 • 01:58:24 svázali svůj uzlík, nebo
  batoh a šli na vandr.
 • 01:58:32 Za rok nebo za dva se vrátili
  a ty své zkušenosti uplatnili tady.
 • 01:58:40 A proto říkám.
 • 01:58:43 A odtud potom posílali
  ty své výrobky a své vynálezy.
 • 01:58:48 Ale odtud.
 • 01:58:50 To je důležité.
 • 01:58:51 Abychom neměli odliv
  naší inteligence.
 • 01:58:55 Děkuji šestici vzácných
  hostů dnešního Focusu,
 • 01:59:00 ve kterém jsme se snažili částečně
  splácet dluh vůči naší emigraci
 • 01:59:05 a přemýšlet nad těmi,
 • 01:59:08 kteří odešli a proč odešli
  a proč jich nevyužíváme.
 • 01:59:11 A ti, kteří k nám naopak
  emigrovali.

Související