iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 5. 2018
20:00 na ČT24

1 2 3 4 5

6 hlasů
13673
zhlédnutí

Fokus Václava Moravce

Hrdinství

Kdo je padouch a kdo hrdina? Čím se měří statečnost a jak je v dnešní době důležitá?

118 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Fokus Václava Moravce

 • 00:00:16 Hrdinství a hrdinové.
 • 00:00:18 Jejich základním charakteristikám
  tři části chování.
 • 00:00:24 Spravedlnost, statečnost
  a transcendence.
 • 00:00:35 Je zapotřebí společenská shoda,
  která se hledá velice těžko.
 • 00:00:39 Uveďme si jeden konkrétní příklad.
 • 00:00:41 Palestinský sebevražedný
  atentátník,
 • 00:00:44 který způsobí a zabije
  nevinné židovské oběti.
 • 00:00:49 Pro Palestince hrdinou,
  pro Izraelce je potom zločincem.
 • 00:00:55 Nejen o různých podobách hrdinství
  bude řeč v dnešním Fokusu.
 • 00:01:02 Vítám diváky ČT 24 a také publikum
  tady divadla ABC v Praze.
 • 00:01:06 Hezký dobrý večer.
 • 00:01:08 Vítejte.
 • 00:01:18 Hrdinství a hrdinové jsou
  neoddělitelnou součástí naší
 • 00:01:22 kulturní historie.
 • 00:01:24 Kdy jindy se tady o těchto
  atributech bavit,
 • 00:01:27 než to dnes ve sváteční večer,
  kdy si mnohé hrdiny připomínáme.
 • 00:01:32 Jak ale prohlásil německý
  spisovatel a dramatik Brecht.
 • 00:01:38 Šťastný to národ, který
  nepotřebuje hrdiny.
 • 00:01:41 Jak je na tom náš národ?
 • 00:02:03 První kapitolu
  otevírají filozof prof.
 • 00:02:06 Jan Sokol.
 • 00:02:07 Dobrý večer.
 • 00:02:08 A vítám také teologa,
 • 00:02:10 biologa a jinak také přednostu
  ústavu etiky a humanitních studií
 • 00:02:15 třetí lékařské fakulty
  Univerzity Karlovy Marka Váchu.
 • 00:02:18 Hezký večer.
 • 00:02:20 Asi bychom pane profesore
  měli začít u samotné podstaty
 • 00:02:23 slova hrdinství.
 • 00:02:26 Jaký je jeho původ?
 • 00:02:29 Moc se mi líbí, že jste to téma
  na dnešek otevřel.
 • 00:02:34 První co se musí říci je,
  že to je hrozně vzácná a cenná věc,
 • 00:02:39 které si máme vážit
  a bez níž by náš život vypadal
 • 00:02:48 úplně jinak.
 • 00:02:49 Bez hrdinů a hrdinství?
 • 00:02:52 Bez hrdinů by to nešlo.
 • 00:02:53 Hrdinství je přítomné,
  přestože ho není vidět.
 • 00:03:00 To slovo samo v češtině
  má takový zvláštní původ.
 • 00:03:04 Mám z toho původního významu
  zbyly takové odvozeniny jako
 • 00:03:08 je třeba pohrdání.
 • 00:03:10 Ale podle prof.
 • 00:03:16 Machka ten obecně slovanský
  kořen znamená jakousi aroganci,
 • 00:03:21 jakési povyšování se nad někoho.
 • 00:03:24 Takže naši předkové
  už se na to také trochu koukali
 • 00:03:27 skrz prsty.
 • 00:03:29 Mně přijde docela užitečné,
 • 00:03:31 kdybychom o to teď postavili
  sebe s druhým pojmem,
 • 00:03:34 který v češtině máme
  a to je statečnost.
 • 00:03:41 Pouze velice stručně.
 • 00:03:44 O hrdinství mluvíme, když
  někdo udělá nějaký čin.
 • 00:03:47 Je to věc, která se udělá
  jakoby rychle a najednou.
 • 00:03:51 Když je nějaká nouze.
 • 00:03:56 S tím spojena statečnost, ale také
  i s tím spojeno kladné hodnocení.
 • 00:04:01 Opravdu normálního
  člověka nenapadne,
 • 00:04:04 aby teroristů nebo člena
  SS označoval za hrdinu,
 • 00:04:10 přestože dává svůj život v sázku.
 • 00:04:15 Proti tomu ta statečnost
  je něco, co trvá.
 • 00:04:19 Statečný člověk nebojuje,
  ale stojí si na svém.
 • 00:04:23 Statečnost je od státi.
 • 00:04:26 Je to taková základní ctnost.
 • 00:04:29 Když Řekové chtěli říci
  ctnost, tak říkali statečnost.
 • 00:04:33 Já si vždy vzpomenu
  a připomínám to,
 • 00:04:35 že každý člověk potřebuje
  určitou statečnost.
 • 00:04:40 Všichni víme, že umřeme.
 • 00:04:41 A přitom se nechováme
  jako odsouzenci na smrt.
 • 00:04:45 Bereme to tak, jak to je.
 • 00:04:49 Dokonce studujeme, sháníme
  peníze, ženíme se, máme děti atd.
 • 00:04:56 Jakoby se nechumelilo.
 • 00:04:58 To je určitá statečnost.
 • 00:05:01 To slovo hrdina a hrdinství,
  protože jde o pohrdání.
 • 00:05:07 A teď je otázka, zdali
  pohrdání strachem,
 • 00:05:10 protože musíte pohrdat strachem,
  abyste se stal hrdinou.
 • 00:05:14 Původně to mělo negativní konotace?
 • 00:05:18 Vypadá to tak.
 • 00:05:19 Já v tom nejsem odborník.
 • 00:05:22 Ale je celá řada odvozenin
  ve slovanských jazycích,
 • 00:05:25 které vyloženě znamenají něco
  co je protivného atd., nafoukané.
 • 00:05:32 Pane doktore Vácho.
 • 00:05:34 Hrdinstvím má kořeny v antice,
  nebo bychom mohli jít dále?
 • 00:05:39 Jistě bychom mohli jít dále.
 • 00:05:42 Mně vrtá hlavou to,
 • 00:05:43 jak jste to uvedl tím palestinským
  atentátníkem.
 • 00:05:48 To je zvučný případ pro všechny.
 • 00:05:51 Dotkl jste se jedna geniální věci.
 • 00:05:54 Odvaha sama o sobě, když staví,
 • 00:05:57 tak k sobě ještě potřebuje
  moudrost a spravedlnost.
 • 00:06:02 Když mluvíte o antice,
 • 00:06:04 tak ty čtyři antické ctnosti
  kardinální ctnosti a mravní
 • 00:06:09 ctnosti, tak ty se objevují
  u stoiků,
 • 00:06:12 potom Cicero a rozpracuje
  to Tomáš Akvinský.
 • 00:06:26 Smyslem odvahy není pouze,
  že se vydává nebezpečí.
 • 00:06:32 Ale především identifikuje dobro,
  které identifikuje právě moudrost.
 • 00:06:37 Odvaha nedělá nic jiného,
  než že se snaží to dobro obhájit.
 • 00:06:42 Ten palestinský atentátník
  nesprávně identifikoval
 • 00:06:46 co je dobro.
 • 00:06:48 A potom nemůžeme mluvit o odvaze.
 • 00:06:50 A za druhé jsou lidé,
  kteří pohrdají životem.
 • 00:06:56 Tím pádem vlastně
  pohrdají také smrtí.
 • 00:06:59 Ale tady také nemůžeme
  mluvit o odvaze.
 • 00:07:01 Opravdu odvážný člověk je ten,
  který miluje život.
 • 00:07:05 A proto ví, že musí riskovat.
 • 00:07:07 Já jsem v úvodu zmiňovala
  tři kategorie ctností,
 • 00:07:10 které podle této knížky,
  která je velice inspirativní,
 • 00:07:14 když se budeme bavit o hrdinství.
 • 00:07:16 Tedy kniha amerického
  psychologa prof.
 • 00:07:19 Zimbarga, který se pokusil
  pojmout hrdinství.
 • 00:07:24 Mluví o těch třech kategoriích
  ctnostného chování.
 • 00:07:28 Statečnosti, spravedlnosti
  a transcendence.
 • 00:07:34 Jsou to podle vás kategorie,
  které jsou postačující,
 • 00:07:38 nebo byste k nim v naší křesťanské
  kultuře zařadili nějaké další?
 • 00:07:43 Já myslím, že k tomu
  hrdinství je zapotřebí dodat,
 • 00:07:46 že hrdinství potřebuje příležitost.
 • 00:07:48 Když by si člověk vymyslel,
  že teď půjde a udělá hrdinský čin,
 • 00:07:53 tak bude za blázna.
 • 00:07:56 Takových lidí je hodně.
 • 00:07:57 V dnešní době je těch příležitostí
  málo a tak lidé musí skákat bungee
 • 00:08:02 jumping a podobné věci,
  aby se cítili odvážní.
 • 00:08:09 Ale to nikdo neřekneme,
  že to je hrdinství.
 • 00:08:11 Protože si to sám vymyslel.
 • 00:08:13 Proč tam leze?
 • 00:08:14 Myslíte si, že si neřekne,
  to jsem hrdina,
 • 00:08:16 protože jsem skočil z mostu.
 • 00:08:22 On si to může říkat,
  ale já si to nemyslím.
 • 00:08:26 To je ta celospolečenská představa.
 • 00:08:31 Podle mého soudu
  to to je to co spojuje válku
 • 00:08:34 a hrdinství.
 • 00:08:36 Válka přináší ty příležitosti.
 • 00:08:39 V tom normálním životě člověk chodí
  do práce a zdá se, že žádné nejsou.
 • 00:08:44 Vyžaduje to určitou vynalézavost
  a nevím co všechno.
 • 00:08:48 Ale ten člověk nemůže
  si to hrdinství vymyslet.
 • 00:08:53 To je něco, co na člověka padne.
 • 00:08:55 Přijde ta příležitost.
 • 00:08:57 A proto je také těžké ten hrdinský
  čin kvalifikovat.
 • 00:09:02 Protože ten typický hrdina,
 • 00:09:03 jak ho známe z literatury
  a ze všeho,
 • 00:09:06 tak jedná vlastně samozřejmě.
 • 00:09:09 Když by mu někdo řekl, vy jste
  hrdina, tak se bude smát.
 • 00:09:16 A ty atributy?
 • 00:09:19 Jestli jsou postačující
  ty tři co jsem zmiňoval.
 • 00:09:22 V zásadě ano.
 • 00:09:23 Ono je řečeno jinými slovy
  to, co jde od těch Stoiků.
 • 00:09:30 Jsem rád, že tady
  jsou středoškoláci.
 • 00:09:32 Chtěl bych připomenout,
 • 00:09:33 že odvaha je základní
  vlastnost pro každého z nás.
 • 00:09:39 Protože by byl velký
  omyl si myslet,
 • 00:09:42 že pravda a spravedlnost
  zvítězí sami od sebe.
 • 00:09:47 Byl by velký omyl si myslet,
 • 00:09:49 že žijeme v jakémsi
  neutrální řečiště života.
 • 00:09:52 To znamená, že odvaha je spíše
  způsob, jak se setkávám se světem.
 • 00:09:57 Odvahu potřebuji právě proto, abych
  prosadil dobro a obhájil dobro.
 • 00:10:02 A dokonce i k tomu,
 • 00:10:04 abych se nenechal zlem manipulovat
  do toho, abych pracoval pro zlo,
 • 00:10:09 nebo mlčel dobro.
 • 00:10:12 Odvaha je nutné vlastnost tomu,
  abych prosadil dobro k tomu,
 • 00:10:16 které stojí za to být prosazeno.
 • 00:10:18 Usmíval jsem se, když jste
  řekl ten bungee jumping.
 • 00:10:25 Ten jeden z termínů evoluční
  teorie je testosteron demence.
 • 00:10:30 Pro lidi, kteří zbytečně
  riskují svůj život.
 • 00:10:34 Takže nezaměňovat hrdinství
  a testosteron demenci.
 • 00:10:47 Jak obtížně se měří hrdinství?
 • 00:10:52 Musí na tom být celospolečenská
  shoda.
 • 00:10:55 Jaké jsou atributy toho,
  aby někdo byl hrdinou?
 • 00:10:59 Ve kterých momentech se dosahuje
  nejsnáze té celospolečenské shody?
 • 00:11:07 Toto jsou dvě věci.
 • 00:11:10 Hrdina jako takový,
  kterého nemusí být vidět.
 • 00:11:13 A potom jsou hrdinové,
  kteří se dostanou do novin,
 • 00:11:16 dostávají ceny, jsou v televizi
  a staví se jim pomníky.
 • 00:11:21 To je něco jiného.
 • 00:11:24 K tomu patří ta publicita.
 • 00:11:26 Ten člověk se musí jakoby
  objevovat na veřejnosti atd.
 • 00:11:33 Toto je docela evidentní rozdíl.
 • 00:11:37 Když ovšem tady o tom mluvíme,
 • 00:11:38 tak asi máme na mysli
  právě ty druhé.
 • 00:11:42 Ty hrdiny, o kterých to víme,
  nebo o kterých si to myslíme.
 • 00:11:46 Samozřejmě vždy musíme počítat
  s tím, že některým lidem to přijde,
 • 00:11:51 že to jsou šašci.
 • 00:11:54 Zvlášť v Čechách je taková
  zdrženlivost.
 • 00:11:57 Neboť jako každému mravnímu pojmu,
 • 00:12:01 také tomu hrdinství hrozí
  velké nebezpečí rozžvanění.
 • 00:12:08 Když jsme všichni hrdinové,
 • 00:12:10 tak se to slovo najednou
  ztratí a nic neznamená.
 • 00:12:15 Takto čtu Švejka.
 • 00:12:17 To je takový protest
  proti tomu optimismu,
 • 00:12:22 který nastal po první
  světové válce.
 • 00:12:25 Švejk na něj pustil
  takovou studenou sprchu.
 • 00:12:30 Jaký je váš pohled
  na měření hrdinství?
 • 00:12:33 Tato je dávno promyšleno.
 • 00:12:37 Jsou filozofové, kteří říkají,
  že hrdina musí být zranitelný.
 • 00:12:41 To jsme my všichni.
 • 00:12:43 Bohové z filmu Avangers nejsou
  hrdinové, protože jsou nesmrtelní.
 • 00:12:48 To je potom jednoduché.
 • 00:12:50 Hrdina musí být zranitelný.
 • 00:12:52 Za druhé ten hrdina
  musí milovat život.
 • 00:12:56 Musí milovat věci jako je zdraví,
  štěstí, radost, vztahy, láska.
 • 00:13:03 Nemohu být hrdinou, když
  mi na tom nezáleží.
 • 00:13:06 Když pohrdám smrtí a životem,
  tak je jednoduché být hrdina.
 • 00:13:11 Za třetí ten hrdina
  musí mít moudrost,
 • 00:13:14 která mu určí to dobro, za které
  stojí zato bojovat.
 • 00:13:18 Takto bych dal ty atributy.
 • 00:13:21 Když je řeč o atributech hrdinství.
 • 00:13:22 Mluví se o čtyřech
  atributech v knize prof.
 • 00:13:25 Zimbarga.
 • 00:13:39 Hrdinství musí být prováděno
  dobrovolně.
 • 00:13:41 Musí zahrnovat riziko
  nebo potenciální oběť,
 • 00:13:44 jako třeba hrozbu smrti,
 • 00:13:46 bezprostřední ohrožení
  fyzické integrity,
 • 00:13:49 dlouhodobé ohrožení zdraví
  nebo možnost vážného zhoršení
 • 00:13:53 kvality života.
 • 00:13:56 Musí být uskutečněno, jako služba
  jednomu člověku, nebo více lidem,
 • 00:14:00 nebo komunitě jako celku.
 • 00:14:03 A nesmí zahrnovat sekundární
  vedlejší zisk očekávaný
 • 00:14:07 v době činu.
 • 00:14:16 Když společnost žije relativně
  příznivé, mírné době.
 • 00:14:21 Kde hledat atmosféru příběhu
  hrdinství pane profesore Sokole?
 • 00:14:27 Já bych začal od té statečnosti.
 • 00:14:32 Jako podhoubím toho civilního
  hrdinství je vždy statečnost.
 • 00:14:40 Schopnost postavit se proti proudu.
 • 00:14:45 Třeba.
 • 00:14:46 To neznamená být vždy proti.
 • 00:14:48 Ale jak to říká hezky Bible.
 • 00:14:53 Nepřidáš se k většině,
  když dělá ničemnosti.
 • 00:14:58 Na tomto stojí dobrá společnost.
 • 00:15:01 Na té schopnosti ne všech
  lidí, ale alespoň některých.
 • 00:15:07 Že se nepřidají k té většině,
  když vidí, že to je ničemnost.
 • 00:15:13 Od toho se potom může
  naskytnout ta příležitost,
 • 00:15:16 kdy toto dostane
  hrdinský charakter.
 • 00:15:22 Václav Havel To je prostě člověk,
 • 00:15:26 který celý život byl statečný
  a když přišla příležitost,
 • 00:15:30 tak dovedl jednat jako hrdina.
 • 00:15:34 Takže nemusí být válečná
  situace, aby vytvářela hodiny.
 • 00:15:41 Když si dnes připomínáme hrdiny,
 • 00:15:43 kteří žili v těch hrozných
  dobách druhé světové války.
 • 00:15:48 Jistě.
 • 00:15:54 Ta válka je pouze spektakulární
  forma toho ohrožení
 • 00:15:58 pro ty účastníky.
 • 00:16:00 Tam samozřejmě ty příležitosti
  jsou.
 • 00:16:04 Ve válce jsou miliony hrdinů,
  které neznáme a nevidíme.
 • 00:16:09 A přece třeba vítězství ve válce
  spojenců byl důležitý prvek toho
 • 00:16:14 vítězství, tak jeho důležitým
  prvkem bylo právě hrdinství.
 • 00:16:17 Nejen počet tanků.
 • 00:16:19 Ale také to, že ti tankisti
  se nebojí.
 • 00:16:26 V té dnešní době je tady dostatek
  příležitostí pro hrdinství?
 • 00:16:30 Ano.
 • 00:16:31 Každý z těchto studentů
  se v průběhu života potkal
 • 00:16:35 s nespravedlností.
 • 00:16:40 Když si uvědomím, že když
  to nezměním já,
 • 00:16:42 tak to nebude změnu vůbec.
 • 00:16:43 A teď to po mně chce,
  abych vyšel ze své ulity.
 • 00:16:47 Abych vyšel před dům na ten mráz
  a riskoval velké nepříjemnosti.
 • 00:16:53 A právě musíme mít tu vůli
  toto udělat.
 • 00:16:58 Není to pouze to, že riskuji
  zranění ve válce.
 • 00:17:01 To říkal hezky svatý Augustýn.
 • 00:17:04 Zranění nedělá mučedníka,
  ale ten důvod.
 • 00:17:11 Kdykoliv se setkáte
  s nespravedlností,
 • 00:17:14 nebo nějakým dobrým projektem,
  který by stálo za to udělat,
 • 00:17:18 tak když ho neuděláte vy,
  tak nebude udělaný vůbec.
 • 00:17:20 Odvaha mi k tomuto žene, abych
  změnil tvář tohoto světa.
 • 00:17:28 Testosteron demence, nikoliv
  že by se mi ten termín líbil.
 • 00:17:32 Je to jeden ten faktor, který
  přispívá k rozžvanění hrdinství.
 • 00:17:39 Tam je to dobro,
  které za to nestojí.
 • 00:17:42 Tam riskuje život jen tak.
 • 00:17:44 A člověk si potom říká,
 • 00:17:46 kvůli nějakým hloupostem jsou lidé
  ochotni riskovat zdraví a život.
 • 00:17:50 Moudrý člověk se samozřejmě bojí.
 • 00:17:52 Protože tomu velice
  záleží na životě.
 • 00:17:54 Ví, že život je velice cenný.
 • 00:17:57 Ale někdo to tak opravdu je,
  že musím riskovat vnější zranění,
 • 00:18:02 abych si uchoval vnitřní integritu.
 • 00:18:05 Dvakrát jste absolvoval
  cestu do Antarktidy.
 • 00:18:09 To jste nepovažoval za své osobní
  hrdinství?
 • 00:18:12 Já jsem se moc těšil.
 • 00:18:16 Takže ani ne.
 • 00:18:18 Když mě kamarád Pavlíček zavolal,
 • 00:18:20 tak jsem byl ve zlomku
  vteřiny rozhodnutý.
 • 00:18:25 Když jdeme po kořenech
  slova hrdinství,
 • 00:18:29 vývoj toho slova a našeho vnímání
  + hrdinství a společnost hledání
 • 00:18:34 celospolečenské shody.
 • 00:18:37 Kdo je prototypem hrdiny?
 • 00:18:39 Ve vašich očích Marku.
 • 00:18:43 Je velice důležité, aby každý
  ten národ měl své hrdiny,
 • 00:18:47 ke kterým se obrací.
 • 00:18:52 Trochu odpovím oklikou.
 • 00:18:54 Pan Sokol mluvil o tom Švejkovi.
 • 00:18:57 To je takový archetyp
  českého národa.
 • 00:18:59 Ale jedním dechem chci říci,
 • 00:19:02 že jako Češi máme úplně
  vynikající smysl pro parodii.
 • 00:19:07 Všechno umíme zlehčit a shodit
  a vysmát se tomu.
 • 00:19:11 Na druhé straně, když přijde
  na věc, tak ti hrdinové jsme.
 • 00:19:16 Tady máme toho Kubiše a Gabčíka
  a další hrdiny,
 • 00:19:23 kteří se třeba obětavě starají
  o nemocné a vůbec neznáme
 • 00:19:26 jejich jména.
 • 00:19:27 Ale na těchto bezejmenných
  stojí ten národ.
 • 00:19:30 Stačí se kolem sebe podívat.
 • 00:19:32 Díky své profesi se hodně
  dostávám do kontaktu s nemocnými.
 • 00:19:38 Kamarádka se stará o svého
  manžela, kamarádka Emanuela.
 • 00:19:46 To jsou hrdinové současného světa.
 • 00:19:50 Stačí se podívat kolem
  sebe a najdeme hrdiny,
 • 00:19:54 na kterých stojí ten národ.
 • 00:19:57 Pane profesore Sokole.
 • 00:19:59 Pro vás prototypy hrdinství?
 • 00:20:02 Já jsem o tom nepřemýšlel.
 • 00:20:06 Ale teď mám na mysli ty vojáky,
 • 00:20:09 kteří v roce 39 a 38 odcházeli
  do ciziny.
 • 00:20:17 Na rozdíl od našich sousedů,
 • 00:20:19 kde třeba v Polsku to měli
  vojáci přikázané.
 • 00:20:22 U nás to měli výslovně
  zakázané od vrchního velitele.
 • 00:20:27 Voják, který šel ať už na východ
  nebo západ,
 • 00:20:30 porušil rozkaz svého
  vrchního velitele.
 • 00:20:33 Ještě k tomu, že mu šlo o krk atd.
 • 00:20:38 To považuji za takové
  masové hrdinství.
 • 00:20:41 Bylo to pár 1000 lidí.
 • 00:20:44 Když jste mluvil o rozžvanění
  pojmu hrdinství.
 • 00:20:48 Souvisí to s pojednáním
  pojmu hrdinství v umění,
 • 00:20:52 literatuře a kinematografii,
  kde známe označení akční hrdina,
 • 00:20:59 příběh velkého akčního hrdiny,
  který je více či méně nesmrtelný?
 • 00:21:04 Akční hrdina je parodie.
 • 00:21:07 To opravdu s hrdinstvím
  nemá nic společného.
 • 00:21:10 Je to odvážný člověk, který chce
  udělat dojem, nebo něco takového.
 • 00:21:20 Ale je pravda, že naše
  historie poslední době taková,
 • 00:21:23 jak říkal Patočka v amplitudě.
 • 00:21:27 Jednou nahoře a jednou dole.
 • 00:21:29 Když jsme nahoře, tak nastává
  rozžvanění.
 • 00:21:33 Když vidíte ty patetické
  obrazy a pomníky atd.
 • 00:21:39 Také dnes si člověk říká.
 • 00:21:41 Sakra, nepřehnali jsme to trochu?
 • 00:21:46 O komunistických těch ani nemluvě.
 • 00:21:50 Teď jsme v té době nahoře?
 • 00:21:56 Teď už moc ne.
 • 00:21:57 Kdy to začalo jít dolů?
 • 00:22:00 Myslím tu náladu.
 • 00:22:01 Jsme na vzestupu všech
  možných hmotných parametrech.
 • 00:22:05 Ale ta veřejná nálada jde zřetelně
  dolů od poloviny 90. let.
 • 00:22:13 Nejdříve bylo to velké
  nadšení po roce 90.
 • 00:22:18 A potom jakási únava.
 • 00:22:20 Dnes je tady taková nálada,
 • 00:22:22 že všichni nadávají
  a hubují a naříkají.
 • 00:22:28 V době, kdy se nám vede
  hrozně dobře.
 • 00:22:37 Nikdy se naši předkové materiálně
  neměli tak dobře jako se máme my.
 • 00:22:43 A přitom pořád nadáváme.
 • 00:22:48 Vždy jsem říkal, že bylo hrozně
  důležité to co dělají v Rakousku.
 • 00:22:52 Že mladé studenty posílají
  na půl roku do Afriky.
 • 00:22:57 Na fakultě mám takový
  spolek studentský,
 • 00:23:00 který zařizuje studiu
  ve Středoafrické republice.
 • 00:23:05 Když přijedou, tak se vždy
  hrozně smějí našim starostem.
 • 00:23:10 Říkají, kdybyste tušili,
  jaké to je když nemáte vodu.
 • 00:23:14 O tom nemáte vůbec ponětí.
 • 00:23:16 Ti lidé jsou veselí,
  tancují a zpívají.
 • 00:23:19 Atd.
 • 00:23:20 A my tady sedíme a zase
  říkáme, zase nám zvýšily daně,
 • 00:23:23 nebo nějakou takovou pitomost.
 • 00:23:26 Prof.
 • 00:23:27 Jan Sokol a Marek Vácha
  byli prvními hosty Fokusu.
 • 00:23:30 Prozatím děkuji.
 • 00:23:37 Hosty Fokusu Václava Moravce
  na téma hrdinství dnes večer jsou.
 • 00:23:43 Filozof Jan Sokol, etik Marek
  Vácha, podplukovník Ivo Zelinka,
 • 00:23:50 historik Jaroslav Šebek,
 • 00:23:53 ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková
  a státní úředník Ondřej Závodský.
 • 00:24:05 Hrdinství, jak už tady dnes
  večer v divadle ABC padlo,
 • 00:24:09 není pouze výsadou historických
  postav nebo bojovníků na frontách.
 • 00:24:14 S nějakou formou hrdinství
  se v podstatě může setkat každý
 • 00:24:18 z nás v průběhu všedního
  dne jde o ta malá hrdinství,
 • 00:24:22 o kterých mluvil
  například Marek Vácha.
 • 00:24:25 Nejen o osobních zkušenostech
  s hrdinstvím jsem si povídal
 • 00:24:28 se studenti pražského
  gymnázia Jana Keplera,
 • 00:24:31 kteří jsou tady dnes mezi námi.
 • 00:24:35 Ty jsi se dostal do situace,
 • 00:24:37 ve které jsi měl projevit
  hrdinství?
 • 00:24:40 Já jsem se bál, že tato
  otázka padne.
 • 00:24:43 Proč ses bál?
 • 00:24:45 Nemám žádný heroický příběh.
 • 00:24:48 Ale člověk má každý na jakousi
  výzvu být hrdinou.
 • 00:24:52 Jsou to naprosto triviální situace.
 • 00:24:55 Například ve skupině,
 • 00:24:56 kdy si všichni myslí něco
  a je hrozně těžké vystoupit.
 • 00:25:09 Všichni jsme tehdy byly děti.
 • 00:25:14 Já jsem zašel do školy a snažil
  jsem se najít někoho,
 • 00:25:17 kdo řeší problém, protože
  jsem se na to sám netroufl.
 • 00:25:20 Vystupovala jsem z tramvaje
  a na zastávce ležel člověk.
 • 00:25:26 Měl nějakou krvavou
  modřinu na obličeji.
 • 00:25:32 Já jsem byla sama a věděla jsem,
 • 00:25:34 že bychom měla oslovit
  a zeptat se co mu je.
 • 00:25:38 Spíše jsem doufala, že to udělá
  někdo jiný.
 • 00:25:40 Já třeba pomáhám jedné charitě,
  která pomáhá přímo dětem z ulice,
 • 00:25:46 kteří nejsou úplně
  sociálně na tom dobře.
 • 00:25:51 To je pro mě hrdinství,
 • 00:25:53 že se tolik dospělých lidí
  a mladých lidí dokáže věnovat
 • 00:25:59 něčemu tak smysluplnému
  ve svém volném čase.
 • 00:26:03 Teď nedávno byl ten teroristický
  útok ve Francii.
 • 00:26:05 Tak ten policista co se vyměnil.
 • 00:26:08 To bylo podle mě obrovské
  hrdinství.
 • 00:26:10 Měl rodinu a všechno ztratil pouze
  proto, aby zachránil někoho jiného,
 • 00:26:14 koho vůbec neznal.
 • 00:26:16 Pro nás třeba může být terorista
  někdo, kdo je pro jiného hrdina.
 • 00:26:23 Je to hrozně relativní
  v tomto smyslu.
 • 00:26:26 Je přirozené, že lidé
  mají různé hodnoty.
 • 00:26:29 Tím pádem také hrdinství
  se musí vnímat relativně.
 • 00:26:34 V souvislosti s osobními
  hodnotami toho daného člověka.
 • 00:26:42 V těch modernějších dějinách
  mě napadlo třeba Julius Fučík,
 • 00:26:47 kterého využil totalitní režim.
 • 00:26:50 To je příklad zneužitého hrdiny.
 • 00:26:57 Byl natolik akcentován,
 • 00:26:59 že z dnešního pohledu se možná
  ani za hrdina bere a bere se pouze
 • 00:27:03 jako prostředek totalitního
  režimu, jak vytvořit mýtus.
 • 00:27:07 Já si hrozně myslím,
  že záleží na tom,
 • 00:27:10 jak se konkrétní hrdina tomu
  systému hodí a jak může upravit
 • 00:27:17 jeho příběh, nebo ho zneužít.
 • 00:27:25 Aby vytvořili verzi, kterou mohou
  vytvořit důvěru v ten systém.
 • 00:27:30 V dětství to pro mě byly nějak
  více idealizovaný pohled.
 • 00:27:38 Že hrdinský čin musí být něco
  hrozně velkolepého.
 • 00:27:41 Dnes pro mě to je právě to,
 • 00:27:43 když se někdo umí třeba
  verbálně ozvat proti většině.
 • 00:27:48 Je to hrozně těžké.
 • 00:27:52 Označit nějaký přítomný
  čin za hrdinský.
 • 00:27:57 Hodně se to ukazuje
  až s tím časovým odstupem.
 • 00:28:00 Vzhledem k relativitě hrdinů
  je zapotřebí si najít svého
 • 00:28:07 osobního hrdinu, se kterým
  se můžeme ztotožnit.
 • 00:28:11 Který zastává stejné
  morální hodnoty.
 • 00:28:14 Který se stane takovým
  mentální průvodcem a něčím,
 • 00:28:19 co bude reflektovat
  to co my děláme.
 • 00:28:23 Když se nám něco nebude dařit,
 • 00:28:25 nebo něco uděláme a budeme
  přemýšlet o tom zdali to bylo
 • 00:28:29 správně, nebo to bylo špatně.
 • 00:28:32 Tak se zamyslíme nad ním,
  jak by to udělal on podle toho,
 • 00:28:37 jak se projevoval.
 • 00:28:38 Kdo je takovým tím mentálním
  vzdorem z naší historie?
 • 00:28:45 Rozhodně Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:29:05 Druhou kapitolu dnešního
  Fokusu otevírají výsadkář,
 • 00:29:08 který o sobě tvrdí,
 • 00:29:10 že teď je zrovna vysazen
  na generální štáb Armády ČR.
 • 00:29:14 Vítám podplukovníka Ivo Zelinku
  a vítáme také historika Jiřího
 • 00:29:19 Šebka, který je vysazen
  na českém ústavu.
 • 00:29:33 Odvaha, statečnost, potažmo
  činit hrdinské činy.
 • 00:29:37 Vede to mladé muže do armády?
 • 00:29:43 Je to jeden z důvodů
  proč je to zajímá.
 • 00:29:45 Ty archetypální části vojska,
 • 00:29:47 ty bojové jako jsou
  třeba stíhací piloti,
 • 00:29:50 tankisti nebo vojáci v poli,
  tak na ty se nejsnáze rekrutuje.
 • 00:29:57 U jiných je to obtížnější.
 • 00:30:01 Lákadlo toho potencionálního
  hrdinství tam je.
 • 00:30:04 Byla to také vaše motivace,
  když jste šel k výsadkářům?
 • 00:30:08 Já jsem se rozhodl ve druhém
  ročníku gymnázia.
 • 00:30:14 Byla to moje motivace.
 • 00:30:16 Já jsem tady na rozdíl od pánů
  v sále byl odveden.
 • 00:30:22 Museli jsme vyplnit
  dotazník branecký.
 • 00:30:25 Já jsem napsal, že by chtěl
  do nějakých speciálních jednotek.
 • 00:30:32 Moje rodiče to vyděsilo.
 • 00:30:39 Domnívali se totiž, že modrá
  knížka je mým vysněným cílem.
 • 00:30:43 To se moc nestává,
 • 00:30:44 že by rodiče chtěli modrou
  knížku pro svého syna,
 • 00:30:47 který chtěl do armády.
 • 00:30:49 Za mě to bylo naopak.
 • 00:30:53 Otec proto měl pochopení.
 • 00:30:55 Matce to nějakou dobu trvalo.
 • 00:30:58 Byli to právě ty vzory výsadkáři,
  kteří se bránili v kryptě a jména,
 • 00:31:04 která tady dnes už zazněla.
 • 00:31:06 Kubiš a Gabčíka,
 • 00:31:09 kteří byli vašimi hrdiny a proč
  jste šel k výsadkářům?
 • 00:31:13 To jsou ty nejznámější.
 • 00:31:15 Těch druhů válečných parašutistů
  bylo řádově 100 na západní fronty.
 • 00:31:26 Jako patrona jsme do minulého léta,
 • 00:31:28 kdy ten výsadkář generál Klemeš
  zemřel, tak nás často navštěvoval.
 • 00:31:35 To je člověk, byť ho všichni
  viděli už jako stařečka,
 • 00:31:40 protože tady je sál plný
  mladých lidí,
 • 00:31:42 tak on když odcházel tou jižní
  cestou do Francie přes Maďarsko,
 • 00:31:48 Jugoslávii, Řecko, Turecko,
  Sýrii a nakonec do Francie.
 • 00:31:52 Tak mu bylo čerstvě 19 let.
 • 00:31:54 Neměl maturitu, byl vyučený
  obchodní příručí.
 • 00:31:57 Toto absolvoval,
 • 00:31:58 protože cítil ponížení vlasti
  a stálo mu to za to projít
 • 00:32:04 ty hrdinské útrapy vůbec
  se na tu frontu do Francie dostat.
 • 00:32:07 Bránit Francii a potom posléze
  být vysazen do protektorátu.
 • 00:32:11 To je pro běžného
  devatenáctiletého člověka,
 • 00:32:14 který není v takové životní
  situaci těžko představitelné.
 • 00:32:22 Jako student jsem o něm nevěděl.
 • 00:32:24 Teprve poté co jsem
  nastoupil k výsadkářům,
 • 00:32:26 tak jsem se seznámil s jeho
  životním příběhem a hrozně
 • 00:32:29 mě oslovil.
 • 00:32:31 To hrdinství vytvořila
  ta příležitost.
 • 00:32:33 Pokud by se to nestalo a druhá
  světová válka by nebyla,
 • 00:32:37 tak by byl obchodním příručím.
 • 00:32:39 Odešel do důchodu a zemřel a nikdo
  by o něm nic nevěděl.
 • 00:32:42 Ale ta příležitost tam nastala.
 • 00:32:45 On nejen vyhověl požadavkům,
  ale plně je překročil.
 • 00:32:49 Účastnil se Pražského
  povstání v květnu roku 45.
 • 00:32:54 A ty poslední dny,
  byť to měl přísně zakázáno,
 • 00:32:57 tak už vysílal do Londýna
  výhradně nešifrovaně,
 • 00:33:00 aby to bylo rychlejší a tak pomohl
  koordinaci Londýna s povstáním.
 • 00:33:08 Položit život za vlast.
 • 00:33:11 Je to ten nejčastější motiv hrdinů
  v našich novodobých dobách?
 • 00:33:17 Tak to byl interpretován ten modus,
  jak se díváme na hrdiny.
 • 00:33:24 Tak to byli ti, kteří
  položili svůj život,
 • 00:33:26 nebo dokázali se hrdinně
  postavit proti přesile.
 • 00:33:33 To byl do jisté míry archetyp,
 • 00:33:36 který se utvářel z těch
  našich dřívějších dob.
 • 00:33:43 Z doby husitství, ale také
  z doby Bílé hory I tam,
 • 00:33:50 když jsme prohráli, tak se vytvářel
  mýtus hrdinů,
 • 00:33:54 kteří bojovali do poslední chvíle.
 • 00:33:56 Stejně tak se potom vytvářel také
  díky tomu národně liberálnímu
 • 00:34:01 proudu 19. století obraz hrdinů
  z vůdců různých lidových vzpour.
 • 00:34:08 Velice oblíbeným hrdinou
  byl Jan Sladký Kozina.
 • 00:34:12 Nebo potom také lidé z toho
  národního obrození a toho
 • 00:34:18 národního proudu.
 • 00:34:21 Nakonec nezpochybnitelní
  hrdinové byli ti,
 • 00:34:25 kteří položili život anebo
  byli stateční v boji.
 • 00:34:28 To znamená v první se to světové
  válce legionáři.
 • 00:34:32 A ve druhé válce to byl daleko
  širší záběr.
 • 00:34:36 Nejen lidé z vojenského odboje,
 • 00:34:39 ale také lidé co jim pomáhali
  a zapojili se do jejich podpory.
 • 00:34:45 Což hlavně v případě parašutistů
  atentátu na Heidricha.
 • 00:34:52 To není pouze vojenská akce.
 • 00:34:55 Je to výrazná akce
  hrdinů civilních.
 • 00:35:01 Tady bych připomněl
  ještě jednu věc,
 • 00:35:04 která tady do jisté míry zaznívala.
 • 00:35:07 To,
 • 00:35:08 že se mnozí hrdinové
  postupně po roce 45 a hlavně
 • 00:35:12 po roce 48 začali cíleně z naší
  historické paměti vytrácet.
 • 00:35:18 Tady bych možná
  zareagoval nebo doplnil.
 • 00:35:21 Ten přínos toho
  civilního obyvatelstva.
 • 00:35:23 Po rozhovorech s generálem
  Klimešem, tak ten nám vysvětloval,
 • 00:35:26 že když se dělaly padákové schůzi,
 • 00:35:31 tak na zabezpečení potřebovali
  kolem stovky vesničanů.
 • 00:35:35 To nebyla utajená akce
  několika jednotlivců.
 • 00:35:38 Nebo druhý příklad.
 • 00:35:40 Teď o víkendu jsem se přestěhoval
  z Prahy do Pardubic.
 • 00:35:43 Shodou okolností bydlím
  pár desítek m od místa,
 • 00:35:47 kde padl nadporučík Alfréd Bartoš.
 • 00:35:51 Není podstatné co měl za úkoly,
  které splnil a překročil.
 • 00:35:56 Podstatné bylo, že byl z Pardubic,
 • 00:35:58 vystudoval tam a byl tam celý
  život.
 • 00:36:01 Potom ty úkoly plnil především
  na Pardubicku a v Pardubicích.
 • 00:36:04 Za těch šest měsíců
  co plnil ty úkoly,
 • 00:36:06 tak ho tam museli poznat
  desítky nebo stovky lidí.
 • 00:36:10 A nikdo nešel na gestapo
  a nepřihlásil se o odměnu.
 • 00:36:15 Ve vašich očích je to civilní
  obyvatelstvo,
 • 00:36:18 které chrání vojenské hrdiny,
 • 00:36:20 tak to jsou ti hrdinové
  všedního dne,
 • 00:36:23 bez nichž by potom
  nebyl hrdina voják?
 • 00:36:28 Specificky parašutisté se bez nich
  nedokázali obejít.
 • 00:36:32 Byl tam systém záchytných adres.
 • 00:36:34 On v těch Pardubicích
  spolupracoval s hotelem,
 • 00:36:37 kde vytvořil středisko
  pro další vlny výsadků.
 • 00:36:43 Ten hoteliér skončil na popravišti.
 • 00:36:46 Je to častý jev, že obyvatelstvo
  pomáhá, nikoliv kolaboruje?
 • 00:36:52 V případě druhé světové války
  a konkrétně toho výsledku,
 • 00:36:57 který měl zlikvidovat Heidricha,
  tak to bylo skutečně až netypické.
 • 00:37:05 Dá se říci, že vojáci
  věděli, že jdou na smrt.
 • 00:37:09 A byli na to vycvičení.
 • 00:37:10 Ale civilisté, kteří jim pomáhali,
 • 00:37:14 tak v zásadě možná
  riskovali daleko více.
 • 00:37:18 Protože oni měli také rodiny,
  na které se potom ta pomsta,
 • 00:37:23 která se rozpoutala po atentátu
  na Heidricha také vztahovala.
 • 00:37:28 Tam byli vražděni lidé, kteří
  s tím neměli nic společného.
 • 00:37:33 A nakonec pro mě jsou hrdinové také
  ti občané z Lidic a také Ležáků,
 • 00:37:40 kteří byli zavražděni jako
  naprosto nezúčastnění lidé.
 • 00:37:46 Ale pro mě jsou hrdinové,
  jak vzali ten svůj úděl.
 • 00:37:53 Já bych tady doplnil to,
  jak se měnil ten obraz hrdiny.
 • 00:37:58 Právě po roce 48 se najednou
  Ukrajina,
 • 00:38:01 tedy krajina hrdinu
  výrazně vylidnila.
 • 00:38:04 Jsou akceptování pouze někteří,
 • 00:38:07 kteří jsou zrovna v politickém
  kurzu.
 • 00:38:11 Ti co byli na východní frontě.
 • 00:38:12 Ani ti, co byli na východní frontě
  nejsou vždy ti praví hrdinové.
 • 00:38:20 Například se naprosto zapomnělo
  na jednoho hrdinu Sovětského svazu,
 • 00:38:26 což byl Josef Buršík.
 • 00:38:28 Jméno, které nikomu nic neříká.
 • 00:38:31 To byl hrdina,
 • 00:38:32 který se probojoval do Kyjeva
  s československou
 • 00:38:35 tankovou brigádou.
 • 00:38:38 Byl oceněn jako hrdina
  Sovětského svazu,
 • 00:38:40 což bylo v tom komunistickém
  panteonu jedno
 • 00:38:44 z nejvyšších ocenění.
 • 00:38:46 Ale po roce 48 se dostal do sporu
  s komunistickým režimem
 • 00:38:50 a byl vyretušován, ačkoliv
  byl voják východní fronty.
 • 00:38:56 Potom se začíná přistupovat k tomu,
 • 00:38:58 že se stávají hrdinové
  socialistické práce.
 • 00:39:02 To jsou v podstatě ti hrdinové,
 • 00:39:04 kteří jsou najednou nám tady
  dává nějakou vzor.
 • 00:39:09 Nic proti.
 • 00:39:10 To je to rozžvanění hrdinství?
 • 00:39:18 Řekl bych rozžvanění hrdinství,
 • 00:39:20 ale trochu to devalvuje
  tu míru hrdinství.
 • 00:39:26 Protože už to není člověk, který
  pokládá svůj život za vlast.
 • 00:39:31 Ale je to ten, který například
  vyrobí hodně ingotů apod.
 • 00:39:37 Hlavně je loajální, což je důležité
  úřady těch hrdinů.
 • 00:39:41 Je loajální vůči
  komunistické straně.
 • 00:39:44 A potom nastává další
  posun po roce 89,
 • 00:39:48 kdy hrdinové jsou v podstatě
  i hlavně sportovci a hokejisté
 • 00:39:54 a fotbalisté.
 • 00:39:55 Ale musí to mít jednu
  důležitou podmínku.
 • 00:39:58 A to je, že vyhráváme.
 • 00:40:00 Potom samozřejmě už to hrdinové
  nejsou.
 • 00:40:17 Hej.
 • 00:40:21 Už jsem dali toho nového.
 • 00:40:24 Doufám, že tentokrát to bude
  nějaký pořádný hrdina.
 • 00:40:43 Ne zase soustružník, nebo nějaký
  podobný bezejmenný nýmand.
 • 00:40:53 Neznámý vojín je symbol člověka
  semletého válečnou mašinérií.
 • 00:41:00 No právě.
 • 00:41:02 Symbol.
 • 00:41:03 Víš kolik lidí kvůli tobě zařvalo?
 • 00:41:06 Potom ti postaví
  sochu jako svatému.
 • 00:41:10 To mě omejou.
 • 00:41:12 To by měli.
 • 00:41:14 Holubi se na tobě
  začínají podepisovat.
 • 00:41:22 Já ti dám.
 • 00:41:41 Doc.
 • 00:41:42 Jaroslav Šebek, jakoby psal scénář
  k animaci Jaroslava Klimeše.
 • 00:41:47 To je opravdu
  polistopadový fenomén,
 • 00:41:49 že pro nás jsou hrdinové sportovci,
  ale musejí pouze vyhrávat?
 • 00:41:53 Samozřejmě.
 • 00:41:55 Je to ten archetyp hrdiny,
  který bojuje za naši vlast,
 • 00:42:01 za náš národní zájem.
 • 00:42:03 Bojuje samozřejmě s tím,
  že honí puk po ledě,
 • 00:42:08 nebo případně dává góly míčem.
 • 00:42:13 Ale je to skutečně ten hrdina,
 • 00:42:15 do kterého si projektujeme
  to vlastenectví.
 • 00:42:19 To je do jisté míry riziko.
 • 00:42:23 Tím, že jsme vylidnily
  krajinu hrdinů,
 • 00:42:26 tak jsme se do jisté
  míry dostali do pasti.
 • 00:42:30 Protože teď už jsou
  pro nás hrdinové kdekdo.
 • 00:42:34 Anebo velice snadno můžeme
  naskakovat na tu propagandu,
 • 00:42:39 která k nám směřuje právě přes
  různé alternativní weby, sputnik,
 • 00:42:46 aeronet apod., kde se vytváří
  cílený obraze hrdiny.
 • 00:42:55 Právě z těch hrdinů, kteří byli
  třeba po roce 89 pomíjeni.
 • 00:43:04 Lidé z komunistického odboje
  nebo východní fronty.
 • 00:43:07 Ale právě proto,
 • 00:43:08 že my jako národ bohužel
  nemáme jasnou představu o tom,
 • 00:43:14 jací by měli být naši hrdinové.
 • 00:43:17 Tak bohužel potom část spoluobčanů
  hledá hrdiny třeba prostřednictvím
 • 00:43:23 této propagandy.
 • 00:43:24 Souvisí to s těmi dvěma
  totalitními režimy?
 • 00:43:28 Když jste použil sousloví
  vylidnily jsme si hrdiny.
 • 00:43:31 Protože autoritativní a totalitní
  režimy kádrují hrdiny a na mnoho
 • 00:43:36 těch válečných hrdinů
  jsme nejenže zapomněli,
 • 00:43:39 ale záměrně jsme je vytěsnili.
 • 00:43:42 To je příklad těch hrdinů,
  o kterých hovořil pan podplukovník.
 • 00:43:48 Jaroslav Klimeš a výsadky
  západní armády.
 • 00:43:54 Anebo také lidé, kteří se zapojili
  právě do té civilní rezistence.
 • 00:44:01 Ale nebyli to příslušníci
  komunistického odporu.
 • 00:44:05 To je právě bohužel hlavní
  následek komunistické manipulace
 • 00:44:11 s našimi dějinami.
 • 00:44:12 Že jsme výrazně zredukovali
  pohled na dějiny.
 • 00:44:18 Já bych tady dal příklad
  zase další.
 • 00:44:22 Z mého pohledu zajímavý.
 • 00:44:23 To je Otakar Jaroš.
 • 00:44:25 První hrdina Sovětského
  svazu cizinec.
 • 00:44:28 Hrdina bitvy u Sokolova.
 • 00:44:30 Já bych si kladl otázku,
  jak by dopadl po roce 45.
 • 00:44:35 Někteří hrdinové měli
  štěstí, že zemřeli včas.
 • 00:44:42 Protože to platí také
  pro komunistické hrdiny.
 • 00:44:49 Například Jan Šverma,
 • 00:44:51 což byl v době komunistického
  režimu velice uctívaný
 • 00:44:55 komunistický hrdina.
 • 00:44:57 Navíc zahynul v době
  Slovenského národního povstání.
 • 00:45:01 Je otázka,
 • 00:45:03 zdali by se shodl s komunistickým
  vedením v 50. letech.
 • 00:45:09 Protože spolu s ním přecházel
  hru Chabenec Rudolf Slánský.
 • 00:45:17 A víme, jak Slánský dopadl.
 • 00:45:24 Snažili se hrdiny vytěsnit
  nejen symbolicky,
 • 00:45:28 ale měly z nich fyzicky strach.
 • 00:45:32 Řada těch výsadkářů, kteří
  přežili druhou válku,
 • 00:45:35 tak byly až do 80. let sledování
  StB.
 • 00:45:40 Protože uměli jazyky, zvládli
  těžké životní situace a evidentně,
 • 00:45:45 kdyby na to přišlo, tak byli
  schopni to zopakovat znovu.
 • 00:45:49 Z pohledu komunistického
  režimu oni byli nebezpeční
 • 00:45:51 až do posledního dechu.
 • 00:45:56 Proto i ten režim zneužil určité
  fenomény, které se staly.
 • 00:46:01 Například mnichovská zrada.
 • 00:46:07 To bylo zneužito.
 • 00:46:15 Že se nemáme do ničeho míchat,
  že stejně u nás rozhodnou ostatní.
 • 00:46:24 Podle vás to není
  součást národní povahy,
 • 00:46:26 ale to spíše dědictví
  komunismu v nás,
 • 00:46:28 že se vždy podáme máme málo hrdinů?
 • 00:46:35 To jak se vyučuje
  dějepis současné době.
 • 00:46:38 Příliš paleolitu a málo
  20. století.
 • 00:46:46 Souhlasí.
 • 00:46:48 Jestli bychom neměli školství
  předat armádě pane docente.
 • 00:46:53 Nejsme v Jižní Americe, tak snad
  to dělat nebudeme.
 • 00:46:56 Dovedu si představit,
 • 00:46:57 že spolu s armádou budeme
  my historici tady vytvářet právě
 • 00:47:02 trochu větší osvětu.
 • 00:47:04 Právě k tomu tématu
  vlastenectví a hrdinství.
 • 00:47:09 Protože tady vidíte,
 • 00:47:10 že najednou slovo vlastenectví
  a obrana národních zájmů se stává
 • 00:47:15 velice silným politickým tématem.
 • 00:47:18 Ale zdá se mi, že ne vždy
  je dobře uchopeno.
 • 00:47:25 Nemusí v tom být vždy
  pouze dobrý úmysl.
 • 00:47:27 Ale za dobrými věcmi se skrývá
  také čertovo kopýtko.
 • 00:47:34 Když tady slyším
  pana podplukovníka,
 • 00:47:38 tak si dovedu dobře představit
  právě tu kooperaci lidí z vědeckého
 • 00:47:44 oboru, nebo vědecké branže s lidmi,
 • 00:47:47 kteří hájí vlastenectví třeba
  touto konkrétní formou.
 • 00:47:52 A poopravují pohled na naše
  vlastní dějiny.
 • 00:47:56 To je asi důvod,
 • 00:47:57 proč také Ivo jezdíte na střední
  a základní školy.
 • 00:48:00 Chápu to správně?
 • 00:48:01 Když mě pozvou, tak rád povyprávím
  o současných odborných složkách,
 • 00:48:05 nebo to na co se lidé ptají.
 • 00:48:12 Vy si myslíte, že už jsme
  napravili ten dluh,
 • 00:48:14 který tady zůstal po po dvou
  totalitách?
 • 00:48:23 Typicky teď slyšíme,
  že slavíme osvobození.
 • 00:48:26 Z toho čiší pasivita.
 • 00:48:32 Byli jsme součástí vítězné koalice
  stejně jako Holandsko nebo Francie.
 • 00:48:37 Ale říkáme tomu osvobození.
 • 00:48:43 Tak to bylo správně
  podle minulého režimu.
 • 00:48:47 Proč se nezměnila mentalita,
 • 00:48:50 že slavíme osvobození
  a nikoliv vítězství?
 • 00:48:52 Já bych to zase připsal
  tomu základnímu školství.
 • 00:48:57 Takže byste začínal
  a končil u škol?
 • 00:49:00 Je to řeknu kacířsky.
 • 00:49:05 Pro obranu vlasti je školství
  minimálně tak důležité,
 • 00:49:09 jako jsou ozbrojené složky.
 • 00:49:11 V době hybridních válek
  a dezinformací je to zásadní.
 • 00:49:17 Souvisí to možná s tím výkladem
  dějin,
 • 00:49:20 který do toho školství ne zcela
  pronikl a který už se týká
 • 00:49:26 svobodného výkladu, nikoliv
  toho propagandou zatíženého?
 • 00:49:32 Tady je právě ten problém,
 • 00:49:33 že se nevěnuje dostatečná
  pozornost výuce těch klíčových
 • 00:49:38 momentů 20. století.
 • 00:49:40 A přitom vidíme, jak nás všechny
  tyto události dohánějí.
 • 00:49:45 Protože řada těch současných
  politických událostí
 • 00:49:49 má své nezpochybnitelné
  historické kořeny.
 • 00:49:52 Bohužel o nich ale se moc studenti
  nedoví.
 • 00:49:56 A tady by právě prospělo,
 • 00:49:59 aby obecně se více věnovala
  pozornost nějaké osvětě i v rámci
 • 00:50:06 širší veřejnosti.
 • 00:50:09 Proto oceňuji třeba tento způsob
  pořadu fokus Václava Moravce.
 • 00:50:16 My bychom vás pozvali i tak.
 • 00:50:20 To se nebojím.
 • 00:50:22 Já si právě myslím, že tady
  je snaha cíleně útočit na ČT,
 • 00:50:30 jako veřejnoprávní médium
  a přenášet těžiště na ty různé
 • 00:50:36 alternativní weby,
 • 00:50:38 kde se opět vykládá historie z toho
  propagandistického hlediska.
 • 00:50:44 To je asi mentalita, která zůstala
  po těch dvou totalitních režimech.
 • 00:50:48 Ale když se vrátíme k těm vojenským
  hrdinů.
 • 00:50:53 Těch dvou světových válek.
 • 00:50:55 Je tady napravena křivda
  způsobená propagandou,
 • 00:50:59 kdy jsme si galerii
  hrdinu vyčistili?
 • 00:51:01 Napravili jste tyto věci
  vy, jako historici,
 • 00:51:04 popřípadě armáda v ocenění
  těch lidí,
 • 00:51:07 kteří si to ocenění zasloužili?
 • 00:51:10 Já si myslím,
 • 00:51:11 že hodně udělali moji kolegové
  z Vojenského historického ústavu
 • 00:51:14 na tomto poli.
 • 00:51:16 Já bych tady připomněl,
  že největší dluh,
 • 00:51:21 který se naštěstí ale podařilo
  alespoň částečně napravit,
 • 00:51:25 byl vůči našim západním letcům.
 • 00:51:28 To byla 1 celá velká
  sociální skupina,
 • 00:51:33 která byla v zásadě
  ostrakizována až do roku 89.
 • 00:51:39 Snad s krátkou výjimkou
  Pražského jara.
 • 00:51:42 Tam v zásadě všechny tyto velké
  osobnosti se vydali skutečně všanc.
 • 00:51:53 Byli to lidé, kteří často
  prchali přes hranice.
 • 00:51:57 Potom vstupovali do vojenských
  jednotek ve Velké Británii.
 • 00:52:03 Tam opět dávaly život všanc.
 • 00:52:06 A potom přišli do svobodné vlasti.
 • 00:52:09 A tato svobodná vlast
  se jim odměnila tím,
 • 00:52:12 že je poslala na několik
  let do Jáchymova a dalších
 • 00:52:16 pracovních táborů.
 • 00:52:18 Já bych doplnil
  historickou zajímavost.
 • 00:52:21 Jediný maršál od doby
  maršála Radeckého byl maršál
 • 00:52:24 Karel Janoušek.
 • 00:52:25 Právě RAF.
 • 00:52:28 Tu hodnost dostal za přínos
  v bitvě o Anglii.
 • 00:52:32 To, že si po roce 48 prošel
  lágry se dalo čekat.
 • 00:52:37 Ale bývalý režim ho nechal zemřít
  v roce 71 v bytě čtvrté kategorie
 • 00:52:41 v Praze a dostával důchod
  200 korun československých.
 • 00:52:44 Takto jsme se chovali k hrdinům.
 • 00:52:50 Já jsem tady zahlédl v úvodu
  rakev Josefa Berana.
 • 00:52:55 I tomuto člověku jsme
  teď splatili dluh.
 • 00:53:00 Protože to byl člověk,
  který nebyl voják,
 • 00:53:03 přestože se třeba
  toužil stát vojákem.
 • 00:53:06 Ale byl to člověk, který
  pevně stál na svých zásadách.
 • 00:53:11 To, že se konečně mohl vrátit
  podle jeho přání do své vlasti,
 • 00:53:16 tak to je podle mě také
  svým způsobem symbolické.
 • 00:53:22 Tady byla řeč o těch
  vojenských hrdinech.
 • 00:53:25 Když u nich zůstanu.
 • 00:53:27 Při pohledu na to,
 • 00:53:28 jak klesá důvěra ve veřejné
  instituce v této společnosti.
 • 00:53:32 Jako atribut nezbytný k tomu,
 • 00:53:34 aby ty instituce fungovaly a měli
  důvěru těch, kteří si je platí.
 • 00:53:41 Armáda se pohybuje na jedné
  z nejvyšších příček.
 • 00:53:44 Nakolik to souvisí s tím,
 • 00:53:45 že jsme si právě vědomi
  hrdinství mužů ve zbrani,
 • 00:53:49 kteří padli za vlast?
 • 00:53:50 Určitě to je součást toho výsledku.
 • 00:53:55 Ale nepodceňoval bych fenomén
  profesionalizace armády.
 • 00:53:59 Většina mužské populace není
  vystavena tomu domovy tedy Damoklův
 • 00:54:04 meč, který na ně mohl
  v 18 letech dopadnout.
 • 00:54:07 Dnes je to volba.
 • 00:54:13 Teď se rozšiřují
  drtivě aktivní zálohy.
 • 00:54:15 Je to volba.
 • 00:54:16 Už tam není negativní emoce a není
  to vnímáno tím prizmatem šikany.
 • 00:54:25 Kdyby nebyla profesionalizace,
 • 00:54:26 tak by nám žádná parta
  hrdinů nepomohla
 • 00:54:28 na těch 70 % důvěryhodnosti.
 • 00:54:36 Působil jste ve dvou zemích
  v Kosovu a v Afghánistánu.
 • 00:54:40 Jak tam vypadalo to hrdinství,
  se kterým jste se setkal?
 • 00:54:45 Když jsem o tom přemýšlel,
 • 00:54:46 tak jsem se tam setkal
  skutečně s hrdinstvím.
 • 00:54:58 Provincie Lógar jsme měli průzkum
  a na většinu úkolů jsme vysazování
 • 00:55:01 v noci vrtulníky a po dvou dnech
  jsme zase stahováni vrtulníky
 • 00:55:05 v noci.
 • 00:55:09 Místa jsme označovali chemickými
  světly a měli jsme spoj
 • 00:55:12 na vrtulníky.
 • 00:55:13 Chemická světla jsme použili
  a nepodařilo se navázat spojení.
 • 00:55:19 Ta dvojice strojů přistála a jeden
  z nich se vážně poškodil.
 • 00:55:22 Začal unikat palivo a musel
  okamžitě odletět.
 • 00:55:25 Bylo nás tam 50 výsadkářů,
 • 00:55:27 přičemž nepřítel přesně
  věděl o naší pozici.
 • 00:55:31 Kdyby ten druhý pilot
  udělal to co měl,
 • 00:55:33 tak se mělo točit s tím druhým
  vrtulníkem a nechat
 • 00:55:36 nás tam a vyřešil by to někdo jiný.
 • 00:55:41 Ale on se rozhodl, že na místě,
 • 00:55:42 které k tomu bylo absolutně
  nevhodné přistál a s naprosto
 • 00:55:47 přetížených vrtulníkem
  dokázal v tom horském terénu
 • 00:55:50 nás evakuovat zpět.
 • 00:55:53 Byť rozhodně by takový rozkaz
  nemohl dostat od svého nadřízeného.
 • 00:55:57 Bylo to proti všem standardním
  operačním postupům
 • 00:56:00 a on se tak rozhodl.
 • 00:56:02 A potom jsme mu za to opravdu
  poděkovali.
 • 00:56:04 Máte jako vojáci posunutou
  hranici statečnosti a hrdinství,
 • 00:56:07 když tady vezmete v potaz
  dosavadní slova,
 • 00:56:12 která zazněla na rozdíl mezi
  statečností a hrdinství?
 • 00:56:16 Pro velkou část lidí to co děláme,
  tak by třeba řekli,
 • 00:56:20 že to je na hraně hrdinství.
 • 00:56:22 Ale nám to přijde jako součást toho
  co děláme a co jsme dopředu věděli,
 • 00:56:26 že budeme dělat.
 • 00:56:27 Pokud tam pro mě není žádné
  překvapení a vím, že to tak má být,
 • 00:56:30 tak kdyby to vypadalo
  sebe nebezpečněji,
 • 00:56:32 tak je to pouze odvaha nic více.
 • 00:56:35 Já mám 160 vojenských seskoků.
 • 00:56:38 Velká část z nich jsou taktické
  seskoky do neznámého terénu.
 • 00:56:42 Typicky noční seskok s vybavením
  do terénu,
 • 00:56:45 který jste v životě neviděl.
 • 00:56:47 Je to odvážné a jsou
  kolem toho zranění,
 • 00:56:50 ale je to součást naší práce
  a všichni jsme to věděli.
 • 00:56:54 To je pro mě ten rozdíl.
 • 00:56:58 Jak by měl vypadat zdravý
  přístup společnosti k hrdinství?
 • 00:57:02 Já si právě myslím,
 • 00:57:03 že bychom neměli neustále
  kádrovat naše hrdiny.
 • 00:57:08 A snažit se opravdu si vzít
  z každého takového hrdinství
 • 00:57:14 nezpochybnitelného skutečný příklad
  do toho co nás v současné době
 • 00:57:19 provází a co nás možná čeká.
 • 00:57:21 Historik Jaroslav Šebek a výsadkář
  Ivo Zelinka otevřeli druhou
 • 00:57:26 kapitolu Fokusu.
 • 00:57:27 Prozatím vám děkuji.
 • 00:57:28 Děkuji.
 • 00:57:35 Kdo je hrdina v časech prosperity?
 • 00:57:38 Narodili jsme se do svobodné
  republiky,
 • 00:57:40 takže nemáme takový
  strach z autorit a státu.
 • 00:57:44 Jak těžké je vzepřít
  se nespravedlnosti?
 • 00:57:47 Investigativní novináři jsou
  a budou hrdiny této doby.
 • 00:57:53 Za pár šupů dělají
  strašně důležitou práci.
 • 00:57:57 Proč bývá mlčící většina?
 • 00:58:00 Svým odchodem dal najevo
  nesouhlas s oceněním.
 • 00:58:03 Třeba společnost těch společensky
  aktivních lidí aby nemlčeli
 • 00:58:08 a nepřihlíželi xenofobii
  nebo homofobii.
 • 00:58:11 Kde vzít odvahu k činu?
 • 00:58:12 Voláme všechny Čechy.
 • 00:58:14 Typickou českou vlastností
  muže být hrdinství.
 • 00:58:17 Těch lidí, kteří se nebáli
  postavit komunismu nebo nacismu,
 • 00:58:21 tak těch nebylo málo.
 • 00:58:24 Jakou nést následky
  osobní statečnosti?
 • 00:58:27 Nikdo z nás neprahne po tom stát
  se hrdinou.
 • 00:58:29 Ale někdy prostě není jiné cesty.
 • 00:58:32 Sledujete 31. díl měsíčníku
  fokus Václava Moravce.
 • 00:58:36 Tentokrát na téma Hrdinství.
 • 00:58:40 Psal se březen roku 2018.
 • 00:58:43 Studenti středních a vysokých škol,
 • 00:58:46 kterých bylo více než 300 po celé
  zemi,
 • 00:58:49 protestovali a demonstrovali
  a snažili se hájit ústavnost
 • 00:58:53 a demokracii v ČR.
 • 00:58:55 Stávka nazvaná Vyjdi
  ven byla poklidná.
 • 00:58:58 Pouze v Sokolově se studenti
  nestačili divit,
 • 00:59:02 jakých reakcí se dočkali.
 • 00:59:04 Jak to vše dopadlo?
 • 00:59:05 Jaký je ten příběh?
 • 00:59:09 Přišlo mi to jako normální postoj,
 • 00:59:10 jak se zachovat v demokratickém
  státě.
 • 00:59:12 A jakým způsobem tyto
  nepříjemné situace řešit.
 • 00:59:18 Překvapilo nás, že zrovna
  tady u nás se to tak řeší.
 • 00:59:20 Že s tím někdo může mít problém.
 • 00:59:23 Pouze jsme se bránili tomu přívalu,
 • 00:59:26 který přišel z těch
  nadávek a urážek.
 • 00:59:29 To bylo asi tak veškeré hrdinství,
  které by z toho mohlo plynout.
 • 00:59:40 Asi tři dny před konáním akce
  za mnou přišli studenti,
 • 00:59:44 že by se chtěli zúčastnit
  akce Vyjít ven.
 • 00:59:52 Byl to jejich právo,
 • 00:59:53 takže žáci se zorganizovali
  zřejmě pomocí sociálních sítí.
 • 01:00:03 Já jsem aktuálně ve druháku.
 • 01:00:05 Je mi 17 let.
 • 01:00:06 A bohužel komunální volby
  nestihnu asi o 14 dní.
 • 01:00:10 Předpokládám, že k základnímu
  vzdělání by mělo být zároveň,
 • 01:00:14 že se zajímáte o věci,
  které se dějí kolem vás.
 • 01:00:18 Jsme samozřejmě rádi,
  když se nějak projeví.
 • 01:00:20 I kdyby se vymezili vůči
  nám nějakou slušnou formou.
 • 01:00:24 Je to správné.
 • 01:00:26 Mají na to právo a mají
  právo říci co si myslí.
 • 01:00:30 Ten den jsme přišli
  a padla 12. hodina.
 • 01:00:33 Sešli jsme se tady venku.
 • 01:00:35 Sešli jsme se tady studenti
  a přišli nás podpořit lidé mimo
 • 01:00:39 naši školu.
 • 01:00:40 Byly tady nápady, že napíšeme
  svá jména na chodník.
 • 01:00:44 Že jsme se tady podepsali,
  aby to bylo vidět.
 • 01:00:47 To byla taková hezká věc.
 • 01:00:49 To byla ta první chvíle,
 • 01:00:50 kdy se to dalo nahlas a projevil
  se názor žáků,
 • 01:00:54 i s tím nesouhlasili a ti vyšli.
 • 01:00:57 Kdo chtěl, tak šel.
 • 01:01:00 Ještě než proběhly ty stávky,
  tak jsem zaregistroval,
 • 01:01:03 že to má proběhnout na naší
  škole na sokolovském gymnáziu,
 • 01:01:06 kde mám dceru.
 • 01:01:10 Sledoval jsem alternativní
  média a tam se to rozebíralo.
 • 01:01:15 Tak jsem se na to jako rodič snažil
  zareagovat, že s tím nesouhlasím.
 • 01:01:18 Že přišlo, že politika, petice
  a demonstrace tohoto typu,
 • 01:01:23 že by se neměly zavlékat
  na veřejnoprávní školu v době
 • 01:01:27 vyučování a mezi
  nezletilé studenty.
 • 01:01:33 Mysleli jsme si, že stávka
  proběhla a tím to skončilo.
 • 01:01:36 Ale opak byl pravdou.
 • 01:01:38 Já jsem byl nejvíce
  překvapen z toho,
 • 01:01:40 že se v tom článku
  na tom dezinformačním webu objevila
 • 01:01:44 moje fotka, moje jméno,
  přijde do které chodím.
 • 01:01:48 Ale přímo odkaz na můj facebookový
  profil,
 • 01:01:51 což lidem kteří si chtějí
  vylít své emoce,
 • 01:01:54 tak jim to umožní mi psát
  nenávistné komentáře.
 • 01:02:03 Ve finále to eskalovalo tak,
  že mi bylo vyhrožováno smrtí.
 • 01:02:07 Kromě toho tam bylo
  80 % antisemitských urážek.
 • 01:02:12 Naprosto bezdůvodné.
 • 01:02:15 Normálnímu člověku to hlava
  nebere, co to vyvolalo.
 • 01:02:19 Čekali jsme, že bude nějaká odezva.
 • 01:02:21 Také jsme s tím počítali.
 • 01:02:22 Nepočítali jsme s odezvou,
 • 01:02:24 která by mohla přijít
  až tak nenávistně a s odezvou,
 • 01:02:27 která není schopna
  argumentovat a komunikovat.
 • 01:02:33 Potom se proti mně otočil takový
  zpětný vír té řekl bych političní
 • 01:02:40 opoziční strany, která to chtěla
  rozetřít a udělat ze mě bubáka.
 • 01:02:46 Potom to začalo být nepříjemné
  do mého rodinného života.
 • 01:02:50 Také na té platformě
  komunální politiky.
 • 01:02:53 Protože jsem členem hnutí ANO.
 • 01:02:55 Jsem tady vlastně zaměstnaný
  v rámci kulturní komise
 • 01:03:00 jako předseda.
 • 01:03:07 Potom ta událost nabrala jiný spád.
 • 01:03:09 Pan Laurin byl předsedou
  kulturní komise.
 • 01:03:12 A tu situaci jsme museli řešit.
 • 01:03:15 Nikomu neupírám jeho názor.
 • 01:03:17 Ale to, jakou to udělal formou,
  může to hodil na dezinformační web,
 • 01:03:21 který vyvolal velké
  reakce proti nám.
 • 01:03:24 Řekli jsme si,
 • 01:03:25 že s tím chceme něco dělat
  a ten člověk tam nemá co dělat.
 • 01:03:30 Proč to musel dělat tak agresivně?
 • 01:03:33 On tam několikrát uvedl,
 • 01:03:35 že je předsedou
  kulturní komise města.
 • 01:03:38 Pokud nemůžeme apelovat
  zastupitelstvo měst,
 • 01:03:41 a tak apelujeme na radu
  města, aby s tím něco dělala.
 • 01:03:44 Chceme vidět výsledek
  a aby to město udělalo k tomu
 • 01:03:49 nějaké vyjádření.
 • 01:03:50 Děkuji.
 • 01:03:53 Musím říci,
 • 01:03:54 že většina zastupitelstva i většina
  rady prostě měla pochopení
 • 01:03:58 a vyjádřila podporu studentů.
 • 01:04:00 A pedagogů.
 • 01:04:02 Považovali jsme stejně jako
  oni ten výstup pana Laurina
 • 01:04:06 za nešťastný.
 • 01:04:08 A asi špatně komunikovaný
  z jeho strany.
 • 01:04:11 Takže jsem vyjádřil názor,
  že by bylo nejlepší,
 • 01:04:14 kdyby zvážil setrvání ve vedení
  této komise coby předsedy.
 • 01:04:19 Chtěl jsem,
 • 01:04:20 aby utichla tato turbulence
  té negativní nálady mezi studenty
 • 01:04:23 a na Facebooku i pro moji
  rodinu a moji dceru.
 • 01:04:27 Tak jsem k tomu dělal určité
  prohlášení a sám jsem na to funkci
 • 01:04:30 předsedy kulturní komise
  v Sokolově rezignoval.
 • 01:04:34 Což pro nás jako představitele
  města byla adekvátní reakce.
 • 01:04:39 Považujeme, nevím zdali mohu
  použít slovo věc za uzavřenou.
 • 01:04:46 Ale věříme,
 • 01:04:47 že už to nebudeme dále nějakým
  způsobem ještě více rozviřovat.
 • 01:04:52 Cítili jsme z nich
  neochotu něco dělat.
 • 01:04:54 Protože půl roku před
  komunálními volbami.
 • 01:04:57 Nechtějí si proti sobě
  pohoršit veřejnost.
 • 01:05:00 Proto jsme se rozhodli,
 • 01:05:01 že s tím musíme něco
  udělat my jako studenti.
 • 01:05:05 Právě přemýšlíme,
 • 01:05:06 že uděláme s kluky hnutí a snažili
  se toto nabourat.
 • 01:05:11 Nesouhlasím s tím názorem,
 • 01:05:12 že by se mladí lidé měli tedy
  neměly zajímat o politiku.
 • 01:05:16 My umíme přinést nový náhled.
 • 01:05:19 Dovedeme něco změnit k lepšímu.
 • 01:05:49 Třetí kapitolu dnešního Fokusu
  na téma hrdinství otevírají ústavní
 • 01:05:53 soudkyně Kateřina Šimáčková.
 • 01:05:55 Dobrý večer.
 • 01:05:57 Vítám státního úředníka,
 • 01:05:58 jednoho z prvních
  whistleblowerú pana Závodského.
 • 01:06:10 Dobrý večer.
 • 01:06:11 Ta věc ze Sokolova?
 • 01:06:18 Je to určitě správná věc ze strany
  těch studentů.
 • 01:06:26 Ale i toho politika,
 • 01:06:27 který v určité chvíli použil
  tu sebereflexi a uvědomil
 • 01:06:32 si tu chybu udělal.
 • 01:06:34 Ale co se mi na tom líbí,
  tak když vysvětluji lidem,
 • 01:06:39 jak se mají chovat,
 • 01:06:40 aby byla chráněna lidská
  práva ve společnosti,
 • 01:06:44 ve které žijí tak říkám,
  nejdříve je musíte realizovat.
 • 01:06:47 Čili projevovat své politické
  názory.
 • 01:06:51 A potom když vás někdo nějakým
  způsobem popotahuje za to,
 • 01:06:55 že ta svá práva realizujete,
  tak se vždy musíte bránit.
 • 01:07:01 Byla tady řeč o těch třech
  atributech mocností tedy ctností,
 • 01:07:05 které se váží k hrdinství.
 • 01:07:11 Vy jste tady od té spravedlnosti.
 • 01:07:13 Jak se to má se spravedlností
  a hrdinství?
 • 01:07:17 Já bych možná ještě reagovala
  na tu debatu, která proběhla.
 • 01:07:21 Já jsem si řekla, že z toho
  vyplývá takové malé poučení.
 • 01:07:25 Nikoliv strach, ale láska.
 • 01:07:28 Takže lidé mají v první řadě myslet
  pozitivně o své společnosti,
 • 01:07:34 ve které žijí.
 • 01:07:35 Komunitě, ze které pocházejí
  a o druhých lidech.
 • 01:07:37 Nemají se bát.
 • 01:07:39 To je asi to důležité.
 • 01:07:41 Stejně tak když mluvíme
  o spravedlnosti,
 • 01:07:44 třeba ve slibu soudce slibujete,
  že budete rozhodovat spravedlivě.
 • 01:07:50 Někdy je velice těžké
  poznat tu spravedlnost.
 • 01:07:54 A někdy je těžké soudním
  rozhodnutím ji nastolit.
 • 01:07:58 Na druhou stranu,
 • 01:07:59 stejně jako si nemusí být úplně
  jisti co je pravda
 • 01:08:03 v určitém okamžiku.
 • 01:08:05 Ale zpravidla velice
  dobře poznáme lež.
 • 01:08:08 Stejně tak někdy nemůžete nastolit
  to nejspravedlivější řešení,
 • 01:08:13 ale vždy se musíte vyvarovat toho,
  abyste postupovali nespravedlivě.
 • 01:08:20 Ondřeji, když jste působil
  na ministerstvu vnitra,
 • 01:08:22 protože teď aktuálně si většina
  lidí asi vaši tvář spojí
 • 01:08:27 s ministerstvem financí.
 • 01:08:29 Ale vy jste působil na ministerstvu
  vnitra v jedné organizaci,
 • 01:08:32 které pod ministerstvo
  vnitra spadala.
 • 01:08:34 Rozhodli jste se upozornit
  na nespravedlnost.
 • 01:08:37 Co to tehdy bylo?
 • 01:08:39 Šlo o tehdejší veřejné zakázky,
 • 01:08:41 které zcela zřejmě nesplňovaly
  základní parametry toho zákona,
 • 01:08:45 který to reguloval,
 • 01:08:46 stejně jako šlo o některé
  nájmy státního majetku,
 • 01:08:50 které byly skutečně poníženy
  na naprostý zlomek té hodnoty.
 • 01:08:55 Já jsem se snažil nějakým způsobem
  jako ředitel tehdejšího právní
 • 01:08:58 oddělení na to upozornit
  a zjednat nápravu.
 • 01:09:03 Počítal jste s tím,
  že vám začne peklo?
 • 01:09:05 Nepočítal.
 • 01:09:11 Myslel jsem si, že to byl omyl
  nějakých zaměstnanců,
 • 01:09:14 když se to snažili
  zprivatizovat ve svůj prospěch.
 • 01:09:16 Ale jak se ukázalo, byla to poměrně
  široce organizovaná skupina kolegů.
 • 01:09:24 Díky tomu jsem prostě musel
  postupovat čím dále výš,
 • 01:09:28 abych nějakým způsobem
  tu nápravu sjednal.
 • 01:09:32 Říkáte to velice diplomaticky.
 • 01:09:35 Vy jste postupoval tak vysoko,
 • 01:09:36 až se to dostalo až k tehdejšímu
  ministru vnitra Radku Johnovi.
 • 01:09:42 Počítal jste s tím,
  že budete odejit?
 • 01:09:46 Respektive, že budete trnem
  v oku právě v té organizaci,
 • 01:09:51 kde jste se snažil na korupci
  a klientelismus upozornit?
 • 01:09:56 Nepočítal jsem s tím.
 • 01:09:59 Můžeme navázat na to co tady
  zaznělo v jedné z reportáží.
 • 01:10:03 Význam médií v této situaci.
 • 01:10:05 Já jsem se tehdy obrátil
  na jeden z deníků.
 • 01:10:09 Teprve poté co začalo vycházet
  o té situaci takový seriál,
 • 01:10:15 tak se situace významným
  způsobem změnila.
 • 01:10:19 Dokonce i pan tehdejší
  ministr tehdy změnil názory.
 • 01:10:22 Právě pod tlakem médií.
 • 01:10:24 Ten boj za spravedlnost a boj proti
  lži je jeden z těch hlavních
 • 01:10:32 atributů, který vnímáte ve vztahu
  k hrdinství paní doktorko?
 • 01:10:37 Pořád nevím, zdali
  mluvíme o hrdinství.
 • 01:10:40 Já to skoro vnímám jako
  povinnost každého člověka.
 • 01:10:43 Tím spíše, jako povinnost člověka,
 • 01:10:46 který je zaměstnancem
  ve veřejném sektoru.
 • 01:10:48 Jako jsme oba dva.
 • 01:10:52 Ta veřejnost si nás najala
  právě proto,
 • 01:10:55 abychom dodržovali pravidla abychom
  poukazovali na porušení pravidel.
 • 01:10:59 Abychom nelhali a nerozhodovali
  nespravedlivě.
 • 01:11:08 Takže byste relativizovala to,
 • 01:11:09 jak se Zimbardo pokoušel
  o klasifikaci jednotlivých
 • 01:11:13 druhů hrdinství.
 • 01:11:15 Připomeneme si je.
 • 01:11:23 První řadě se jedná o vojenském
  hrdinství spojené
 • 01:11:27 s fyzickým nebezpečím.
 • 01:11:32 Hrdiny jsou v tomto případě
  vojáci nebo záchranáři,
 • 01:11:36 jejich čin překročil
  rámec jejich povinností.
 • 01:11:40 Druhým typem je hrdinství civilní,
 • 01:11:42 které je také spojeno
  s fyzickým nebezpečím.
 • 01:11:46 Hrdiny jsou tentokrát občané,
  kteří se pokusili zachránit druhé,
 • 01:11:51 zatímco vědomě riskovali
  vlastní život.
 • 01:11:54 Třetí skupinou je sociální skupina.
 • 01:12:09 Sem patří náboženští vůdcové,
 • 01:12:15 mučedníci a vůdci národa
  ať už političtí nebo vojenští.
 • 01:12:23 Další osobou, která může prokázat
  sociální hrdinství je dobrodruh,
 • 01:12:28 průzkumník, objevitel, vědecký
  hrdina, ale také dobrý samaritán.
 • 01:12:42 Hrdinou může být také
  předpokládaný poražený.
 • 01:12:46 Někdo, kdo překoná nepřízeň osudu.
 • 01:12:51 V neposlední řadě se sem řadí
  také bojovník s úřady.
 • 01:12:56 A poctivý informátor.
 • 01:13:08 To tedy typologie hrdinu.
 • 01:13:11 Jak vás tak poslouchám,
 • 01:13:12 vy byste byla opatrná
  k těm sociálním hrdinům.
 • 01:13:15 Protože to berete za jejich
  povinnost,
 • 01:13:17 asi stejně jako příběh
  whistleblowerú.
 • 01:13:21 Beru to jako jejich povinnost,
  ale je to těžké splnit.
 • 01:13:28 Mně se líbilo v té knize
  a v tom projektu Vychovejme
 • 01:13:31 si hrdiny to, že říkal, že třeba
  tady přítomní studenti a ti,
 • 01:13:36 kteří se dobře učí,
 • 01:13:38 tak budou zastávat důležité
  pozice a budou se ucházet
 • 01:13:41 o zajímavé kariéry.
 • 01:13:43 Ti vlastně vy v sobě měly najít
  hrdinství v tom okamžiku,
 • 01:13:47 kdy budou pěkně
  oblečení sedět v práci,
 • 01:13:50 přijde k nim úplně stejně pěkně
  oblečený jejich šéf a řekne.
 • 01:13:56 Objem je kolem ramen řekne.
 • 01:13:59 Přece bys chtěl patřit do našeho
  týmu, tak by ses měl chovat tak,
 • 01:14:04 jak ti radím.
 • 01:14:06 To je ten okamžik,
  kdy naši studenti,
 • 01:14:09 kteří jsou tady budou
  muset najít něco,
 • 01:14:12 co já nazývám povinností
  a co má Zimbardo pocit,
 • 01:14:15 že už je to hrdinství.
 • 01:14:17 Když se zastavím u whistleblowingu.
 • 01:14:25 Čím to, že tyto lidi český
  právní řád nechrání?
 • 01:14:32 Mluvilo se o potřebnosti
  zcela samostatného zákona,
 • 01:14:36 který byl odpůrci kritizován.
 • 01:14:39 Kde je hranice mezi udáváním a mezi
  občanskou povinností či hrdinství?
 • 01:14:47 Já přemýšlím, zdali
  zrovna ti politici,
 • 01:14:50 na které ti whistlebloweři
  upozorňují budou tak nadšeně
 • 01:14:56 přijímat ten zákon.
 • 01:15:03 Když dodržujete pravidla
  i na úkor toho,
 • 01:15:07 že se postavíte rozporu se svým
  šéfem a nadřízeným,
 • 01:15:12 nebo s většinou, tak prostě
  budete mít problémy.
 • 01:15:17 Myslím si, že právě
  to je to morální rozhodnutí.
 • 01:15:21 Že byť vím, že třeba poruším
  dokonce i právní pravidlo,
 • 01:15:25 protože my třeba zakazuje sdělovat
  nějaké informace zevnitř z úřadu.
 • 01:15:30 Ale já se rozhodnu, že je něco
  důležitějšího.
 • 01:15:33 Že mám nějakou morální
  povinnost, kterou musí dodržet.
 • 01:15:37 Tak prostě tady máme
  dva normativní systémy.
 • 01:15:41 Jeden je právní a jeden je morální.
 • 01:15:43 Je právě na tom modrém, připraveném
  a dobře uvažujícím člověku,
 • 01:15:49 aby věděl, jaký ten normativní
  systém je v tu chvíli důležitý.
 • 01:15:58 Je podle vás Ondřej nutné přijímat,
 • 01:16:01 protože prosazujete a mluvíte
  o chránění těch,
 • 01:16:04 kteří upozorňují na lumpárny
  a nespravedlnosti,
 • 01:16:07 také kvůli tomu nutný speciální
  zákon, nebo dávat tu věc do zákona,
 • 01:16:13 kdyby mělo jít o vyšší
  princip mravní?
 • 01:16:18 Jestliže jde o vyšší
  princip mravní,
 • 01:16:20 tak o to více by se to zasloužil
  o to,
 • 01:16:23 aby se to promítlo v legislativě.
 • 01:16:26 Je jedno, zdali se taková právní
  úprava promítne do jednoho zákonu,
 • 01:16:29 nebo do nějaké roztříštěné
  legislativní podobě
 • 01:16:35 několika zákonech.
 • 01:16:39 Zcela správně jste
  tady upozornil na to,
 • 01:16:41 že by se mělo jednat o zákonu
  na ochranu whistleblowerú.
 • 01:16:45 Tady byl zvláštní fenomén
  mediálních reakcí na tento návrh.
 • 01:16:49 Na to, aby si nahrabali.
 • 01:16:51 Aby třeba dostali odměnu.
 • 01:16:53 Ale každému z nás, kteří na něco
  upozorňuje, tak o odměnu nejde.
 • 01:16:59 Je zapotřebí lustrovat tu situaci.
 • 01:17:02 Jestliže někdo bojuje proti
  rozsáhlé organizované skupině
 • 01:17:09 a upozorňuje na nepravosti
  ať ve veřejných zakázkách,
 • 01:17:13 nebo jiné formě veřejné správy,
 • 01:17:16 tak proti sobě má jednak
  tu organizovanou skupinu,
 • 01:17:20 jednak ten establishment
  a to postavení podstatně vyšší,
 • 01:17:26 než zastává.
 • 01:17:27 Ale má proti sobě
  obrovskou ekonomickou moc,
 • 01:17:30 které jak všichni z praxe víme,
  může občas ovládat i některá média.
 • 01:17:36 Jestliže tato média přinášejí
  zprávy v podstatě na dehonestaci
 • 01:17:41 takové osobnosti, nebo
  takového člověka,
 • 01:17:46 tak právě by se měly nějakým
  způsobem zákonem nebo jinou formou
 • 01:17:51 ty síly vyrovnat.
 • 01:17:52 Tak, aby prostě někdo nešel s kůží
  na trh a nebyl mediálně okopávaný,
 • 01:17:58 jaký to je lump, že ukradl
  lopatku na písku.
 • 01:18:03 Nebo podobné cennosti.
 • 01:18:08 Komu nebo čemu přičítáte to,
  že zákon o whistleblowingu,
 • 01:18:14 nebo jednotlivé formy
  roztříštěné či samostatný zákon,
 • 01:18:20 že zákonodárci zatím
  tu ochotu nejevili?
 • 01:18:29 Jestli to mají schvalovat
  veřejní činitelé,
 • 01:18:35 o jejichž ekonomické
  zájmy velice často jde,
 • 01:18:37 tak asi ta podpora není
  od nich mimořádná.
 • 01:18:42 Já bych možná dodala, že teď jsme
  mluvili o dvou problémech,
 • 01:18:46 nebo třech, kterým
  whistlebloweři čelí.
 • 01:18:51 Nejsou to pouze lidi, kteří
  pracují ve veřejné sféře.
 • 01:18:54 Ale také lidé,
 • 01:18:55 kteří působí ve významných
  ekonomických organizacích.
 • 01:18:59 Typicky v bankách, v automobilovém
  průmyslu,
 • 01:19:02 jak jsme slyšeli z nedávné
  ostudy, které se mohou odehrát.
 • 01:19:13 Aféra Dieselgate.
 • 01:19:14 Člověk protože plní svoji
  zákonnou povinnost,
 • 01:19:17 tak nemůže být zbaven své funkce
  nebo zaměstnání.
 • 01:19:22 Na což už právní ochranu určitě
  stávající předpisy dávají.
 • 01:19:27 Další věc je, že pokud hovoříme
  o nějaké jeho dehonestaci,
 • 01:19:31 tak opět máme nějaké
  civilně právní prostředky,
 • 01:19:34 jak se proti takové
  dehonestaci bránit.
 • 01:19:38 Jiná věc je, že všechny tyto
  spory jsou finančně náročné,
 • 01:19:42 časově náročné a vyžadují
  kvalitní právní pomoc.
 • 01:19:46 To jsou třeba právě věci,
 • 01:19:48 ve kterých by nemuseli
  pomáhat pouze zákony,
 • 01:19:51 ale také advokátní komora,
  nevládní sektor apod.
 • 01:19:56 Tím nechci říci,
 • 01:19:59 že bychom neměli uvažovat
  o nástrojích pro ochranu
 • 01:20:02 whistleblowerú tak,
 • 01:20:03 jak je známe třeba ze západní
  Evropy nebo Spojených států
 • 01:20:06 amerických, kde se výslovně
  počítá s tímto typem osob,
 • 01:20:13 které jsou ohrožené.
 • 01:20:14 Ale na druhou stranu si myslím,
 • 01:20:16 že už v tuto chvíli český právní
  řád nějaké nástroje poskytuje.
 • 01:20:21 Vy byste se nepřikláněl k tomu,
 • 01:20:23 aby byly výrazně posíleny
  nějakým speciálním zákonem?
 • 01:20:28 Já bych byla zejména pro, abychom
  co nejdříve použili ty nástroje,
 • 01:20:32 které už teď náš právní
  řád poskytuje.
 • 01:20:35 Ty zatím nepoužíváme?
 • 01:20:37 Asi to k tomu je zapotřebí,
  aby lidé,
 • 01:20:40 kteří se v této situaci ocitnou
  a dostanou se do komplikované
 • 01:20:45 právní situace, tak aby jim třeba
  advokáti,
 • 01:20:49 nevládní sféra apod. poskytovali
  dostatečný servis.
 • 01:20:54 Protože oni většinou budou
  čelit několika soudním sporům.
 • 01:21:00 To je věc, která by byla řešitelná
  i bez přijetí speciálního zákona.
 • 01:21:06 Já bych reagoval v tom smyslu,
 • 01:21:07 že ten nevládní sektor tady
  u nás funguje velice slušně.
 • 01:21:12 Nadační fond proti korupci,
  nebo další nevládní instituce.
 • 01:21:19 Ty poskytují právní pomoc,
 • 01:21:22 rady a další důležitou materiální
  pomoc lidem v této nebo
 • 01:21:27 v obdobné situaci.
 • 01:21:29 Ale já se potom musím
  důrazně zeptat,
 • 01:21:35 proč by tedy měl nevládní
  sektor suplovat stát.
 • 01:21:40 Proč tu právní pomoc tady
  při boji za veřejný zájem,
 • 01:21:45 tak někdo ty prostředky vynakládá,
 • 01:21:52 ale daňoví poplatníci
  platí daně proto,
 • 01:21:56 aby se takové věci ochránili.
 • 01:22:00 To je celkový veliký
  problém v ČR vůbec.
 • 01:22:04 Právní pomoc a její poskytování.
 • 01:22:06 A to není pouze problém pro osoby,
 • 01:22:08 které se třeba postaví
  svému zaměstnavateli.
 • 01:22:12 Ale to je problém obecně pro lidi,
  kteří nemají dostatek prostředků.
 • 01:22:18 Znovu říkám, že bych
  skutečně zastával ten názor,
 • 01:22:22 že lidem v této situaci, kteří
  jsou nějak popotahováni za to,
 • 01:22:28 že prokázali statečnost a pouze
  realizovali svojí
 • 01:22:33 pracovní povinnost.
 • 01:22:35 Provedli kontrolu,
  upozorňovali na nekalost apod.
 • 01:22:39 Takže by skutečně nějakou
  pomoc měli dostat.
 • 01:22:42 Bavíme se teď o něčem,
 • 01:22:43 co by se z vašeho pohledu
  mělo stát samozřejmostí.
 • 01:22:48 Experiment prokázal,
 • 01:22:50 že málo lidí se dokáže postavit
  autoritám a ve své poslušnosti
 • 01:22:54 k nim dokáže začít páchat až zlo.
 • 01:22:58 Jací lidé nejčastěji
  podlehnou a páchají zlo?
 • 01:23:11 Je zapotřebí dobro a odvaha
  se tomuto postavit.
 • 01:23:21 Někdo má představu, že tím zlem
  se lépe obohatí.
 • 01:23:28 Vychází to ze sociální
  skupiny, ve které žije,
 • 01:23:32 nebo případně rodinné historie.
 • 01:23:36 Jestliže někdo,
 • 01:23:38 tak jeho tatínek nosil domů
  cihly a jeho syn se vypracuje,
 • 01:23:47 takže krade už větší.
 • 01:23:53 Takže platí sociální kapitál,
 • 01:23:55 že když je vychováván v prostředí
  že kdo neokrádá stát okrádá
 • 01:23:59 rodinu ...
 • 01:24:00 Je to také o pohled
  na whistleblowing.
 • 01:24:09 Zdali to je oznamovatel, který
  naprášil, že někdo krade cihly.
 • 01:24:14 Tak je to jako když se upozorním,
 • 01:24:16 že někdo krade na veřejných
  zakázkách.
 • 01:24:20 Ta situace úplně jiná.
 • 01:24:23 Ale bohužel ta rodinná tradice
  v tom kradení těch cihel zůstává.
 • 01:24:33 Existují takové tři skupiny lidí.
 • 01:24:36 To jsou ti lidé,
 • 01:24:37 kteří jsou ochotní jít do velikého
  nepohodlí a udělat třeba toto
 • 01:24:42 hrdinské odvážné rozhodnutí
  a postavit se zlu v té práci
 • 01:24:47 a upozornit na něj.
 • 01:24:48 Potom jsou ti lidé,
 • 01:24:50 kteří chtějí krást trochu
  více cihliček než tatínek,
 • 01:24:53 se kterými také už nic neuděláme.
 • 01:24:56 Ale potom existuje
  velká skupina lidí,
 • 01:24:59 kteří nemají ani v sobě to tvrdé
  dobro, ani to tvrdé zlo.
 • 01:25:04 A se kterými bychom právě měli
  mnohem více pracovat v českém
 • 01:25:09 školství, v mediálním prostoru.
 • 01:25:11 Měli bychom o těchto
  otázkách debatovat.
 • 01:25:14 Například když uvažujeme o profesní
  etice na právnických fakultách.
 • 01:25:20 Já si myslím,
 • 01:25:21 že je hrozně důležité identifikovat
  pro ty průměrné lidi ty situace,
 • 01:25:27 ve kterých právě se přijímají
  ta klíčová rozhodnutí.
 • 01:25:31 Aby si vůbec uvědomili,
  že teď je ta chvíle,
 • 01:25:34 ve které je zapotřebí
  udělat správnou věc,
 • 01:25:37 identifikovat tu správnou
  věc, a také si uvědomit,
 • 01:25:41 kde je ten první krok, který potom
  vede k tomu morálnímu sešupu dolů.
 • 01:25:46 Myslím si,
 • 01:25:47 že ve školách a ve veřejné
  debatě hrozně málo hovoříme
 • 01:25:52 o etických otázkách.
 • 01:25:55 V jednotlivých profesích
  o profesní etice.
 • 01:25:58 A o tom, co se dělá a co se nedělá.
 • 01:26:01 Proč tomu tak je.
 • 01:26:03 A jaké třeba přijmout chování
  v konkrétních situacích.
 • 01:26:07 Pro tuto chvíli děkuji dalším
  hostům dnešního Fokusu,
 • 01:26:10 kterými zůstává ústavní soudkyně
  Kateřina Šimáčková a státní úředník
 • 01:26:15 a jeden z prvních
  whistleblowerú Ondřej Závodský.
 • 01:26:26 Když je rozhodnutí ve vašich rukou.
 • 01:26:30 Situace, do které diváky
  dramatu Teror staví jeho autor.
 • 01:26:35 Německý prominentní právník a také
  dramatik a spisovatel Ferdinand
 • 01:26:40 von Shirack.
 • 01:26:42 Může vojenský pilot překročit
  zákony a zabránit ještě větším
 • 01:26:47 ztrátám na životech?
 • 01:26:48 O tom je toto divadelní drama.
 • 01:26:50 Zahajuji hlavní líčení 16. soudu.
 • 01:27:25 Postavte se.
 • 01:27:28 Do protokolu.
 • 01:27:31 Všichni víme, že takové
  situace se v dnešní době dějí.
 • 01:27:34 Terorista unese letadlo.
 • 01:27:37 Veřejně vyhlásí, že toto letadlo
  navedl na fotbalový stadion.
 • 01:27:41 Hra se odehrává v Německu,
  kde jistý nález Ústavního soudu,
 • 01:27:45 který vlastně nedovoluje
  útočit na civilisty.
 • 01:27:49 Celá hra je o tom,
 • 01:27:50 že navzdory tomu se ten náš hrdina
  rozhodne obětovat těch 164 lidí,
 • 01:27:55 aby zachránil těch 70 000.
 • 01:27:58 Při takovém poměru nelze
  ta čísla nepoměřit.
 • 01:28:06 Takže zabití cestující
  je ospravedlněno?
 • 01:28:11 Vyvažujete život životem?
 • 01:28:14 Nejeden za jeden.
 • 01:28:17 Pouze věřím, že je lepší méně
  lidí zabít a více zachránit.
 • 01:28:23 Staví to nejsložitější
  lidskou otázku.
 • 01:28:28 Vyrovnávat životy se životy.
 • 01:28:31 Nějak jsme většina říkali,
 • 01:28:32 že bychom se rozhodli
  stejně jako ten obžalovaný.
 • 01:28:35 Ta vina za ty životy tam stále je.
 • 01:28:39 To se nedá odepřít.
 • 01:28:41 Stát nevylučuje možnost, že bude
  nějaký člověk obětován.
 • 01:28:45 Oběť pro společnost.
 • 01:28:49 To je zajímavá teorie.
 • 01:28:51 Ale jsou dva velice zásadní
  rozdíly mezi povinnostmi vojáka
 • 01:28:55 mrtvými cestujícími.
 • 01:28:57 Vy jste neobětoval
  sebe, jste zabili jiné.
 • 01:29:01 Už máte jasno?
 • 01:29:03 Ne.
 • 01:29:05 Já trochu ano.
 • 01:29:07 Mám podobný názor jako obžalovaný.
 • 01:29:10 Ale uvidím.
 • 01:29:21 Samozřejmě jsme ze všech
  stran ohroženi.
 • 01:29:24 Náš stát je vystaven
  nejvyššímu nebezpečí.
 • 01:29:27 Svět kolem nás hrozí zhroucením.
 • 01:29:31 Ale v této situaci
  platí ještě více,
 • 01:29:34 že se spoléháme na naše
  principy a na náš právní stát.
 • 01:29:44 Vážené dámy a pánové porotci.
 • 01:29:49 Není to hrdina.
 • 01:29:50 Zabíjel.
 • 01:29:53 Udělal svýma rukama z lidí oběti.
 • 01:29:57 Vzal jim jakoukoliv
  možnost se rozhodnout.
 • 01:30:00 On těm lidem vzal
  jejich důstojnost.
 • 01:30:05 Ta otázka stojí tak,
 • 01:30:06 zdali jsme ochotni žít pro nějaké
  velké absolutní obecné dobro,
 • 01:30:13 byť to něco stojí.
 • 01:30:15 Nebo zdali se spokojíme
  s menším zlem.
 • 01:30:18 Otázka zní.
 • 01:30:20 Je vinen?
 • 01:30:23 Pokud si myslíte, že ano, je vinen,
  zmáčknete zelené tlačítko ano.
 • 01:30:31 Pokud je nevinen, zmáčknete
  červené tlačítko ne.
 • 01:30:37 Takže hlasování začíná teď.
 • 01:30:49 V tomto smyslu to nedopadá skvěle.
 • 01:30:54 V drtivé většině všech představení
  kromě švédského Göteborgu a Tokia
 • 01:31:01 se lidé přiklánějí na tu stranu
  toho menšího zla.
 • 01:31:07 Většina světových katastrof
  se vždy zrodila z toho,
 • 01:31:11 že jsme se rozhodovali nikoliv
  mezi dobrým a zlým, ale mezi tím,
 • 01:31:15 že jsme doufali, že to s ďáblem
  usmlouváme.
 • 01:31:23 Povstaňte prosím.
 • 01:31:28 Soud vyhlašuje tento rozsudek.
 • 01:31:33 Obžalovaný Lars Koch
  se zprošťuje obžaloby.
 • 01:31:49 Já jsem hlasoval pro vinen.
 • 01:31:51 V tu danou chvíli neměl
  čas na rozmyšlenou.
 • 01:31:56 Zachoval se tak, jak se zachoval.
 • 01:31:58 Podle mě to udělal správně.
 • 01:32:00 Přestože bych tam tu vinu viděl.
 • 01:32:05 Já jsem na tom dost podobně.
 • 01:32:08 Také jsem hlasoval pro vinen.
 • 01:32:09 Já jsem hlasovala pro nevinen.
 • 01:32:11 Já jsem hlasovala, že je nevinen.
 • 01:32:15 Argumenty z jeho
  strany byly silnější.
 • 01:32:19 Státní zástupkyně
  měla dobré argumenty,
 • 01:32:22 ale kdybych byla na jeho místě,
  tak bych udělala to samé.
 • 01:32:26 Spíše vyhrávají pocity než ústava.
 • 01:32:53 Šestice hostů dnešního
  Fokusu na téma hrdinství
 • 01:32:56 v závěrečné kapitole.
 • 01:32:58 S ohledem na dilema,
 • 01:33:01 které před diváky staví německý
  dramatik Ferdinand Chirac,
 • 01:33:11 tak jak byste posuzovala
  čin pilota Kocha,
 • 01:33:18 který sestřelil civilní letadlo
  se 164 lidmi na palubě?
 • 01:33:23 Už jsme tady o tom mluvili,
 • 01:33:25 že to je téma určitého
  morálního rozhodnutí.
 • 01:33:30 A současně právního posouzení
  toho morálního rozhodnutí.
 • 01:33:34 A v některých situacích si myslím,
 • 01:33:37 je to správné rozhodnutí těchto
  klíčových a opravdu nesamozřejmých
 • 01:33:45 a ne často se opakujících
  situací vznikne vlastně tehdy,
 • 01:33:50 kdy ten člověk se rozhodne podle
  svého morálního přesvědčení.
 • 01:33:55 Ale bere na sebe tu vinu
  v tom smyslu, že porušuje právo.
 • 01:34:00 Možná právě proto, že řekneme
  ano, porušil právo.
 • 01:34:04 Byť pro jeho morální rozhodnutí
  mohou mít nějaké pochopení.
 • 01:34:08 Ukazuje to na to,
 • 01:34:09 že vlastně jsou vedle sebe
  nějaké normativní systémy,
 • 01:34:14 které z řady důvodů se nemohou
  úplně propojit.
 • 01:34:18 My samozřejmě si přejeme
  a je to tak, že většina pravidel,
 • 01:34:22 která jsou důležitá v právu,
 • 01:34:24 se současně pokrývají s těmi
  morálními pravidly a těmi morálními
 • 01:34:29 a praktickými rozhodnutími.
 • 01:34:31 Ale v některých případech prostě
  je zapotřebí dodržovat ta pravidla
 • 01:34:36 právní, která jsme si stanovili.
 • 01:34:38 Byť třeba pro toho porušitele
  může mít velké pochopení.
 • 01:34:42 Vy byste měla pochopení
  pro pilota Kocha?
 • 01:34:46 Zabil 164 lidí na palubě.
 • 01:34:50 Já bych to musela posoudit
  podle právních pravidel,
 • 01:34:54 které v té zemi platí.
 • 01:34:56 Musela bych respektovat to,
 • 01:34:58 že hodnota každého
  člověka má velikou sílu.
 • 01:35:05 Že nemůžeme prostě obětovat
  nějakého člověka proto,
 • 01:35:08 abychom zachránili
  třeba více jiných.
 • 01:35:11 Ona ta hra vychází z německého
  právního řádu.
 • 01:35:16 Respektive judikátu a nálezů
  německého Ústavního soudu.
 • 01:35:21 Vychází vlastně z nálezu pléna
  německého spolkového Ústavního
 • 01:35:26 soudu, že pravidla
  umožňující ministrovi,
 • 01:35:31 aby vydal rozhodnutí o sestřelení
  letadla v této chvíli
 • 01:35:35 je nepřijatelné pro německý
  ústavní pořádek.
 • 01:35:40 Právě proto,
 • 01:35:41 že je ve hře důstojnost
  jedné každé lidské bytosti,
 • 01:35:44 která se v tom letadle nachází.
 • 01:35:46 A v tom sestřeleném letadle jsou
  synové, matky, dcery, babičky,
 • 01:35:52 vnučky atd.
 • 01:35:54 Že prostě nemůžeme ministra
  zprostit odpovědnosti,
 • 01:35:58 pokud v takové chvíli rozhodne
  to letadlo sestřelit.
 • 01:36:02 Váš pohled Ivo na pohled
  pilota Kocha.
 • 01:36:06 Neříkejte, že jste výsadkář.
 • 01:36:10 Nejsem právník a nerad bych
  jako voják byl v roli velitele
 • 01:36:14 pilota Kocha.
 • 01:36:16 Ten by pravděpodobně měl mnohem
  větší rozhodovací pravomoc,
 • 01:36:18 než pilot.
 • 01:36:21 Byť z dobrého důvodu
  jsou piloti důstojníci,
 • 01:36:25 protože se od nich očekává
  větší samostatná rozhodnost.
 • 01:36:34 Spíš bych upozornil na morální
  vinu v hlavě.
 • 01:36:38 Z dobrého důvodu.
 • 01:36:39 Typicky ve vojenských organizacích
  je to rozmělněno minimálně mezi
 • 01:36:45 dva prvky.
 • 01:36:46 Mezi den výkony prvek, který
  skutečně vykonává ten prvek a ten,
 • 01:36:49 kdo rozkaz upřesní a vydá,
  ale sám ho neplní.
 • 01:36:54 To je princip,
 • 01:36:55 který se využívá už od římské
  armády a z dobrého důvodu,
 • 01:36:57 aby se předešlo
  posttraumatický syndrom apod.
 • 01:37:01 Takže čím více prvků, tím lépe?
 • 01:37:05 Minimálně dva.
 • 01:37:06 Ne nutně více.
 • 01:37:07 Takže ten velitel a ten výkony
  prvek jsou od sebe odděleny mnohdy
 • 01:37:12 i rituálně.
 • 01:37:13 Jiná uniforma tak dále.
 • 01:37:15 Pohled Jaroslava Šebka?
 • 01:37:21 Já bych viděl to přiklonění
  se k většině tady co jsme viděli.
 • 01:37:26 Protože tady se ukázalo
  nikoliv teoretizování,
 • 01:37:30 ale v praktické rovině.
 • 01:37:33 11. září 2001,
 • 01:37:36 kdy v podstatě byl víceméně
  ve vzduchu rozkaz jakékoliv
 • 01:37:46 letadlo, které neuposlechne
  výzvu k přistání, tak sestřelit.
 • 01:37:53 A to bylo v té době celkem
  pochopitelné rozhodnutí.
 • 01:37:59 Dokonce se často spekulovalo
  o tom, že to čtvrté letadlo,
 • 01:38:02 o které nakonec byl natočený
  velice sugestivní film,
 • 01:38:06 tak také bylo sestřeleno.
 • 01:38:08 Což ale americké úřady
  vyvraceli, že to nebyla pravda.
 • 01:38:13 Ale samozřejmě v mnoha ohledech
  tady hrozilo to nebezpečí.
 • 01:38:19 Proto aby se předešlo
  větším ztrátám,
 • 01:38:23 tak byl vydán tento rozkaz.
 • 01:38:25 Který samozřejmě má své etické
  problémy, s čímž souhlasím.
 • 01:38:31 Ale bylo vidět,
 • 01:38:32 že opravdu toho 11. září
  2001 už se příliš o těchto
 • 01:38:38 věcech neteoretizovalo.
 • 01:38:45 Lid studentský je tady s námi
  dnes v tomto svátečním dnu osmého
 • 01:38:49 května, právě v hledišti
  divadla ABC v Praze.
 • 01:38:55 Studenti se ptají šesti hostů.
 • 01:38:58 Jako první Veronika.
 • 01:38:59 Dobrý večer.
 • 01:39:01 Chtěla jsem se zeptat pana prof.
 • 01:39:03 Soukupa a Jana Váchy.
 • 01:39:09 Vnímáte rozdíl mezi tím,
 • 01:39:11 že tady archetyp hrdinky jako
  ženy a hrdiny jako může?
 • 01:39:19 Jestli není,
 • 01:39:20 tak proč tady během celého večera
  zazněla pouze jedna hrdinka,
 • 01:39:23 pokud nepočítám Sklodowskou.
 • 01:39:37 Tak teď se ozvala druhá hrdinka.
 • 01:39:41 Jak, jo.
 • 01:39:42 Je to tak.
 • 01:39:44 A co má být?
 • 01:39:46 To jste si s tím rychle poradil.
 • 01:39:56 Já jsem tady mluvil o mé kamarádce
  Emanuele,
 • 01:39:58 která má těžce nemocného manžela,
  o kterého se neustále stará.
 • 01:40:11 U těch žen je to hrdinství
  méně viditelné.
 • 01:40:15 Nejsou to ti, kteří
  tam bojují v kryptě.
 • 01:40:19 Ale stojí to na tom.
 • 01:40:21 Říká se, že ženy jsou odvážnější,
  protože vydrží více než muži.
 • 01:40:27 Byť jste se nezeptal a ženy,
  jediné tady na tomto pódiu,
 • 01:40:31 tak Kateřina Šimáčková
  chce něco dodat.
 • 01:40:34 V německé feministické doktríně
  se tomu říká Alibi žena.
 • 01:40:38 Že si pozvou jednu
  ženu, aby vypadali,
 • 01:40:41 že jsou vstřícní k ženám.
 • 01:40:52 Tak sečtělý nejsem.
 • 01:40:54 Tuto doktrínu jsem nečetl.
 • 01:40:57 Tak vám mohu poslat kopie.
 • 01:40:59 Ale chtěla jsem říci,
 • 01:41:01 že jsem si všimla právě dvou
  osob žen z naší historie.
 • 01:41:07 Mohli jsme vidět Miladu
  Horákovou a Martu Kubišovou.
 • 01:41:13 Takže v ČT nám ukázali
  také ženské hrdinky.
 • 01:41:17 Aniž bych chtěl vyvažovat,
  protože to slovo nenávidím,
 • 01:41:20 tak tento pořad
  vytvářejí převážně ženy.
 • 01:41:23 Takže možná to není ta doktrína
  německá, ale doktrína mého štábu.
 • 01:41:36 Je tady velice významná hrdinka,
 • 01:41:40 která změnila osudy
  dějin jedné země.
 • 01:41:44 A to je Johanka z Arku,
 • 01:41:46 která je brána jako archetyp
  francouzské hornictví
 • 01:41:53 tedy hrdinství.
 • 01:41:55 Záleží národ od národa.
 • 01:42:03 Tomáši?
 • 01:42:05 Dobrý večer.
 • 01:42:07 Chtěl bych se zeptat na takový
  problém paní soudkyně Šimáčkové
 • 01:42:10 a pana prof. etiky pana Váchy.
 • 01:42:13 Jde o problém duálního zla.
 • 01:42:17 Máte dva lidi, nebudu dávat příklad
  kdy se uvažuje o smrti nebo oběti.
 • 01:42:25 To by bylo moc silné.
 • 01:42:27 Proto uvádím dva lidi.
 • 01:42:29 Každý zastupuje svoji stranu.
 • 01:42:31 Jeden tvrdí o té druhé, že je zlo.
 • 01:42:34 Ten první tvrdí o tom druhém
  člověku, že ta jeho strana je zlo.
 • 01:42:38 Kde je ta etika a moralita,
  která může soudit,
 • 01:42:41 která z těch dvou stran je zlá?
 • 01:42:45 Jsou dva hrdinové a přitom
  každý o tom druhém tvrdí,
 • 01:42:47 že je zlo a nikoliv hrdina.
 • 01:42:49 Že je vlastně padouch.
 • 01:42:53 Já už jsem se k tomu také
  snažila vyjádřit trochu v tom,
 • 01:42:57 že si myslím, že právě k těm velkým
  slovům, o kterých se tady mluvilo,
 • 01:43:02 tedy ta pravda, spravedlnost,
  hrdinství atd.,
 • 01:43:08 tak pro mě jsou stejně silná
  slova jako soucit, porozumění,
 • 01:43:13 otevřenost, láska.
 • 01:43:17 Já mám vždy veliké
  pochybnosti o lidech,
 • 01:43:20 kteří vědí co je to dobro
  a co je to zlo.
 • 01:43:25 Kteří se vlastně navzájem
  vymezují bez toho,
 • 01:43:28 aby měli pochopení
  pro druhou stranu.
 • 01:43:31 Já někdy,
 • 01:43:32 když rozhodujeme o těch velkých
  hodnotových morálních otázkách,
 • 01:43:35 o kterých prostě ústavní soudci
  někdy rozhodují, tak říkám.
 • 01:43:39 Já to mám většinou 49 ku 51.
 • 01:43:42 Takže má velké pochopení také
  pro ty, kteří mají těch 49.
 • 01:43:47 A myslím si, že pouze takoví
  lidé pro mě stojí za to,
 • 01:43:51 abych s nimi opravdu debatovala.
 • 01:43:54 Tím nechci relativizovat.
 • 01:43:55 Někteří lidé mohou
  být představiteli zla.
 • 01:43:59 Tak tomu může být.
 • 01:44:04 Odpověď je jednoznačná.
 • 01:44:06 Za prvé ano, v politice to tak je,
 • 01:44:08 že jsou proti sobě
  různé politické strany.
 • 01:44:11 Takto politika funguje.
 • 01:44:13 Máme různé názory.
 • 01:44:14 Levice a pravice a debatujeme
  co je lepší.
 • 01:44:17 Tolerujeme 1 2.
 • 01:44:19 Zároveň se snažíme
  prosadit svůj názor.
 • 01:44:22 Ale tak, jak jste to položil,
  tak z toho mě trochu mrazí.
 • 01:44:26 Protože existuje dobro.
 • 01:44:29 To není tak, že jsou
  dvě zla proti sobě.
 • 01:44:34 Existuje cosi čemu říkáme dobro.
 • 01:44:37 Posmívá se tomu americký
  sociolog Petr Bergr.
 • 01:44:39 Ten říká, vy se usmíváte
  bezbřehé toleranci Evropy.
 • 01:44:43 Tak vy jste kanibal.
 • 01:44:55 Jedna věc je to, když zpochybním
  svůj nárok na pravdu.
 • 01:45:01 Ale nikdy bych neměl
  zpochybnit pravdu samotnou.
 • 01:45:05 Není to tak, jak ta celoevropská
  debata.
 • 01:45:09 Vy si myslíte,
 • 01:45:10 že by se ještě měli zabíjet
  předškoláci a vy si myslíte, že ne.
 • 01:45:13 Tak se budeme tolerovat.
 • 01:45:18 Takto to není.
 • 01:45:21 Já bych k tomu ještě
  dodala takovou moudrost,
 • 01:45:23 kterou říkala moje maminka.
 • 01:45:25 Opravdu někdy svět není černobílý.
 • 01:45:28 Ale jsou ty jemné šedě.
 • 01:45:31 Je dobré rozeznávat světle
  šedou od tmavě šedé.
 • 01:45:38 Mě trochu fascinuje vždy
  to promítání a hledání dobra zrovna
 • 01:45:42 v té politice.
 • 01:45:45 Říká muž,
 • 01:45:46 který působil na Ministerstvu
  financí a pod Ministerstvo vnitra.
 • 01:45:50 Zrovna tam bych to vůbec nehledal.
 • 01:46:00 :D
 • 01:46:00 Jestliže by měla být politika,
 • 01:46:03 teď nechci nějakým způsobem
  degradovat váš nedělní pořad,
 • 01:46:07 ale v obdobných pořadech
  hledat pravdu a dobro,
 • 01:46:11 tak to asi hledáme
  na špatných místech.
 • 01:46:15 Ale je to za součást
  společnosti jako takové.
 • 01:46:22 Pokud jsme ještě v liberální
  demokracii,
 • 01:46:25 tak pracuji s takovým
  materiálem, jaký mi dodáte.
 • 01:46:33 Dobrý večer pane Sokole.
 • 01:46:36 Chtěla bych se zeptat,
 • 01:46:37 jaký druh hrdinství považujete
  za nejdůležitější a nejvýznamnější?
 • 01:46:43 To je těžká otázka.
 • 01:46:47 Já si myslím,
 • 01:46:48 že tím cílem lidského jednání
  nemá a nemůže být hrdinství.
 • 01:46:53 Hrdinství člověk upadne do klína,
  když se sejdou okolnosti.
 • 01:46:59 Člověk se snaží jednat dobře, lépe
  a nejlépe, jak říká Aristoteles.
 • 01:47:05 Někdy se stane, že se to rozkřikne
  a vznikne z toho hrdinství.
 • 01:47:12 Když šel Masaryk do světa v roce
  15, tak nešel dělat hrdinství.
 • 01:47:21 Chtěl vytvořit český stát.
 • 01:47:30 To, že se mu to povedlo,
 • 01:47:32 že to stálo strašného bojování
  a nakonec se to povedlo.
 • 01:47:37 Z toho vznikl ten dojem hrdiny.
 • 01:47:40 Ale to nemůže tak, že si řekl,
  teď budu hrdina.
 • 01:47:46 Myslím si, že by byl omyl
  si myslet,
 • 01:47:49 že ten hrdina vzniká tím, že někdo
  si vezme do hlavy, že bude hrdina.
 • 01:47:57 Nebo si řekne, toto je hrdinství.
 • 01:48:04 Já jsem tady mluvil
  o té příležitosti.
 • 01:48:07 Válečná příležitost je jiná,
  než ta mírová.
 • 01:48:12 Chválabohu, dnes ji nemáme.
 • 01:48:20 Bylo by absurdní,
  kdybychom jí hledali.
 • 01:48:24 Jsme šťastní, že se bojuje daleko.
 • 01:48:30 Já mám otázku na pana Váchu.
 • 01:48:32 Považujete hrdinu i někoho,
 • 01:48:36 kdo koná proti nějakému
  morálnímu řádu,
 • 01:48:39 ale své činy považuji za správné?
 • 01:48:44 Ne.
 • 01:48:47 Řekl bych, že odvaha vyžaduje
  moudrost a moudrost infikuje dobro.
 • 01:48:54 Je zapotřebí nejprve
  se soustředit na to,
 • 01:48:58 že i vy všichni v životě se potkáte
  s velkým množstvím
 • 01:49:02 nespravedlnosti apod.
 • 01:49:03 Jak říkal pan prof. sokol.
 • 01:49:06 Ta odvaha spočívá v tom,
  že vyjdu ze své ulity.
 • 01:49:10 Najednou si uvědomím, že jsou
  věci, které jsou špatné,
 • 01:49:16 přestože je dělají všichni.
 • 01:49:17 Jsou věci, které jsou
  dobré, ale nedělá nikdo.
 • 01:49:21 Nepřidáš se k většině,
  která páchá zlo.
 • 01:49:27 Nejde o odvahu samotnou.
 • 01:49:29 To je pouze pomůcka.
 • 01:49:31 Jde o to, že to dobro, které
  jsem takto identifikoval,
 • 01:49:37 moudrost toho takto identifikovala,
  tak za toto dobro bojuje.
 • 01:49:45 Když se jde ten Palestinec
  odpálit do židovské restaurace,
 • 01:49:50 tak to není odvaha, ale zločin.
 • 01:49:57 Abychom zachovali tradici
  a dramaturgii zdejších prken
 • 01:50:02 divadla ABC.
 • 01:50:04 Naším pořadem procházela
  divadelní hra teror.
 • 01:50:08 Na jejím konci publikum hlasuje.
 • 01:50:12 Také vy budete hlasovat.
 • 01:50:13 Nikoliv o vině nebo
  nevině pilota Kocha.
 • 01:50:16 Ale budete hlasovat.
 • 01:50:18 Poprosím vás o jednoznačné
  odpovědi na jednoduchou otázku.
 • 01:50:22 Vážíme si dostatečně jako
  společnost našich hrdinů?
 • 01:50:27 Ta otázka je jednoduchá.
 • 01:50:28 Vážíme si jako společnost
  našich hrdinů?
 • 01:50:32 Máte na výběr ano či ne.
 • 01:50:34 Dostáváte hlasovací zařízení.
 • 01:50:38 Prosím, abyste je poslali
  od počátku až na konec řady.
 • 01:50:45 Na závěr se dozvíme,
  co si myslí publikum.
 • 01:50:49 Zároveň se budu ptát také hostů,
 • 01:50:50 když položí nejdříve
  tu obecnou otázku.
 • 01:50:54 Z toho,
 • 01:50:55 jak jsme tady hodinu a více
  než tři čtvrtě hodinu
 • 01:50:58 probírali hrdinství.
 • 01:51:00 Potřebuje společnost hrdiny.
 • 01:51:02 Rozhodně potřebuje.
 • 01:51:05 Určitě potřebuje vzory, ke kterým
  se má vztahovat.
 • 01:51:09 Pokud je společnost
  roztříštěná atomizovaná,
 • 01:51:13 jako je současná západní,
 • 01:51:16 tak samozřejmě ta potřeba
  stáhnout se k pozitivním hrdinům
 • 01:51:21 rozhodně stoupá.
 • 01:51:22 A my jich mnoho nemáme.
 • 01:51:26 Nemáme, protože jak už jsem
  se snažil vysvětlit,
 • 01:51:29 tak jsme se zbytečně
  některých hrdinů zbavili.
 • 01:51:34 Marku?
 • 01:51:36 Potřebujeme je.
 • 01:51:37 Potřebují je naši
  studenti pro inspiraci.
 • 01:51:41 Aby se s někým ztotožnili.
 • 01:51:43 Hrdiny potřebujeme.
 • 01:51:46 Zastávám velice silný názor,
  že máme hrdiny v českém národě.
 • 01:51:51 Náš národ je obdařený
  zajímavými dobrými vlastnostmi.
 • 01:51:57 Nechci napovídat svůj
  názor na odpověď.
 • 01:52:02 V některých řadách už se blížíme
  ke konci hlasování.
 • 01:52:05 Vy jste tlačítko nedostali,
  ale zeptám se vás potom.
 • 01:52:11 Potřebujeme hrdiny
  a v národě je máme.
 • 01:52:14 Podobně jako o tom mluvili Ivo.
 • 01:52:16 Že je máme,
 • 01:52:17 ale akorát si jich nevážíme a část
  z nich jsme vytěsnili.
 • 01:52:24 Možná tady zapadlo, že ty hrdiny
  nejenže máme,
 • 01:52:27 ale měli bychom i oslovovat,
  ale nejen z toho morálního důvodu,
 • 01:52:31 že jim to dlužíme.
 • 01:52:33 Ale tam také důvod utilitární.
 • 01:52:36 Oslavujeme je proto,
 • 01:52:38 aby potom někdo nahradila byli noví
  hrdinové a někdo imitovat chování.
 • 01:52:43 Je to výchovný efekt.
 • 01:52:45 Proto je ohromná škoda toho,
 • 01:52:46 že 40 let jsme část z nich
  vyselektovali a hold
 • 01:52:50 se na ně nedostalo.
 • 01:52:52 A část jsme pokročili,
  co to vlastně byly hrdinské činy.
 • 01:52:59 Máme hrdiny a hrdinky.
 • 01:53:02 Určitě bychom o nich
  měli více mluvit.
 • 01:53:06 Ale máme jich opravdu hodně a měli
  bychom na ně být hrdí.
 • 01:53:11 Mluvilo se tady nejen o tom,
  že to jsou hrdinové.
 • 01:53:14 Ale také by měli být našimi vzory.
 • 01:53:18 Tady v hledišti se už hlasovalo.
 • 01:53:21 Všichni studenti středních
  a vysokých škol,
 • 01:53:24 kteří přijali pozvání
  a za pár okamžiků budeme
 • 01:53:27 vidět výsledky.
 • 01:53:28 Jak byste hlasovala vy Kateřino?
 • 01:53:32 Nevím, jak byla ta otázka.
 • 01:53:36 Váží si naše společnost
  dostatečně svých hrdinů?
 • 01:53:40 Měla by si jich vážit více.
 • 01:53:43 Takže ne.
 • 01:53:45 Pokud byste měla tlačítko
  a tam není varianta,
 • 01:53:48 měla by si jich váží více.
 • 01:53:51 Tlačítko je takové
  klasické novinářské.
 • 01:53:53 Ondřeji?
 • 01:53:56 Určitě bych hlasoval, že určitě ne.
 • 01:54:00 Jde o to,
 • 01:54:01 zdali máme skutečně odváží
  Vícha a statečných lidí málo.
 • 01:54:04 Druhá věc je, zdali se o nich
  média zmiňují.
 • 01:54:11 Často to není tak zajímavé
  pro toho,
 • 01:54:15 kdo tam večer baští
  klobásu s pivem.
 • 01:54:20 Možná si raději pustí
  ty akčnější situace.
 • 01:54:24 Ale určitě,
 • 01:54:27 jak jsme o tom mluvili na základě
  školní výuky a předvádění hrdinu
 • 01:54:35 z druhé poloviny 20. století.
 • 01:54:44 Možná bychom potom cítili, že těch
  hrdinů jsme měli hodně,
 • 01:54:48 akorát se o nich neví.
 • 01:54:50 Jaroslav Šebek mluvil
  o počtu hrdinů.
 • 01:54:54 Ti, kteří nám zůstaly.
 • 01:54:57 Zlepšuje se to?
 • 01:54:58 Zlepšuje, ale hlasoval bych ne.
 • 01:55:00 Ivo?
 • 01:55:02 Ještě ne, ale jsme na dobré cestě.
 • 01:55:04 Pane profesore Sokole?
 • 01:55:06 Já jsem chtěl dodat.
 • 01:55:12 Tady se tak mluvilo dost
  pohrdavě o politice.
 • 01:55:16 Stát se hrdinou je dnes
  mnohem obtížnější zejména
 • 01:55:20 ve veřejné funkci.
 • 01:55:23 Ten člověk, který je vidět
  v té politice,
 • 01:55:27 tak na toho se vyšťourá kde co.
 • 01:55:33 Takže první, kdyby vznikl náznak
  toho, že by toto mohl být hrdina,
 • 01:55:39 tak se na něj vrhnou investigativce
  a něco na něj najdou.
 • 01:55:45 Kdyby Angličané tak to posuzovali
  Churchilla,
 • 01:55:49 tak ho musí vyhodit na smetiště.
 • 01:55:53 Ten nadělal věcí v životě ...
 • 01:55:55 Ale podstatné je, že tím svým
  hrdinským postojem to napravil.
 • 01:56:05 Máme trochu tendenci ty hrdiny
  svlékat donaha.
 • 01:56:10 Hlavně na nich najít nějaký chlup.
 • 01:56:14 Takže přestaňme s kádrováním
  za každou cenu.
 • 01:56:19 Kolega Šebek mluvil
  o tom politickém.
 • 01:56:21 Já mluvím o tom mravním.
 • 01:56:24 To se nevylučuje.
 • 01:56:26 Jde to ruku v ruce.
 • 01:56:29 Ta potřeba každého rozcupovat.
 • 01:56:34 Vezměte si těch knih,
  které vyšly o Havlovi.
 • 01:56:38 A těch drbů.
 • 01:56:40 To je takové dnešní
  prostředí nejen v ČR.
 • 01:56:44 Je to leckde.
 • 01:56:46 Je to po mém soudu důsledek toho
  míru, kdy ti lidé vypadají špinavý.
 • 01:56:54 Vážíme si dostatečně našich hrdinů?
 • 01:56:56 Jak byste hlasoval?
 • 01:56:58 Já nevím.
 • 01:56:59 Já bych se zdržel hlasování.
 • 01:57:00 Takové tlačítko nemáme,
  ale umožníme vám to.
 • 01:57:04 Vy Marku?
 • 01:57:06 Ne, nevážíme.
 • 01:57:08 Jak hlasovalo ctěné
  publikum dnes večer?
 • 01:57:13 Většina řekla ne.
 • 01:57:15 84 % tady odpovědělo v publiku,
 • 01:57:21 že si dostatečně
  nevážíme našich hrdinů.
 • 01:57:25 16 % řeklo, že ano.
 • 01:57:29 Děkuji vám za to,
 • 01:57:30 že jste byli skvělými hosty
  a byli jste v publiku.
 • 01:57:35 Děkuji studentům středních
  a vysokých škol,
 • 01:57:37 kteří přijali o tomto sváteční
  večer naše pozvání zpravodajské
 • 01:57:42 ČT 24 do hlediště
  pražského divadla ABC.
 • 01:57:46 Děkuji vám.
 • 01:57:47 Děkuji stejně tak skvělé
  šestice hostů.
 • 01:57:51 Děkuji ústavní soudkyně
  Kateřiny Šimáčkové,
 • 01:57:55 státnímu úředníkovi
  Ondřeji Závodskému,
 • 01:57:58 historikovi Jaroslavu Čapkovi,
  výsadkáři Ivo Zelinkovi,
 • 01:58:04 filozofovi Janu Sokolovi,
  a Marku Váchovy.
 • 01:58:15 Děkuji vám divákům, že jste
  sledovali další vydání Fokusu.
 • 01:58:18 Příště na shledanou.

Související