iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 10. 2004
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

156 hlasů
15318
zhlédnutí

Vyznavači anděla páva

Dokumentární pořad o životě jezídů, vyznavačů starověkého náboženství, které je dosud živé mezi Kurdy

56 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vyznavači anděla páva

 • 00:00:05 V prvních sedmi dnech stvořil Bůh
  sedm andělů.
 • 00:00:10 Největším z nich je Melek Táús,
  Anděl Páv.
 • 00:00:16 Jsem jezídka z rodu Óbekrových
  šejchů a klaním se Bohu
 • 00:00:20 a Andělu Pávovi.
 • 00:00:23 Jsem z rodu šejcha Óbekra,
  klaním se Bohu a Andělu Pávovi.
 • 00:00:28 Jsem jezíd a vyznávám Anděla Páva.
 • 00:00:32 Naše rodina pochází ze starého rodu
  šejcha Óbekra.
 • 00:00:36 Já jsem syn šejcha Fetó.
 • 00:00:38 Jsme náboženská rodina,
  i když dnes žijeme v cizině,
 • 00:00:42 stále uctíváme Anděla Páva.
  Jsme jezídi a klaníme se slunci.
 • 00:01:12 Vyznavači Anděla Páva-jezídi-jsou
  náboženskou menšinou
 • 00:01:17 menšinového národa Kurdů.
 • 00:01:20 Národa, který nikdy nežil
  ve vlastním státě a vždy a všude
 • 00:01:23 trpěl příkořím mocnějších.
 • 00:01:26 Proto jeho příslušníci hledali
  svobodnější život v cizině.
 • 00:01:32 Snaha uniknout pronásledování
  zesílila ve 20. století.
 • 00:01:36 Tak se stalo, že do té doby přísně
  uzavřené a nevěřícím nepřístupné
 • 00:01:41 náboženské společenství jezídů
  se pootevřelo a dalo nahlédnout
 • 00:01:46 do svého neznámého způsobu života
  a duchovního světa i cizincům.
 • 00:01:57 Vlastí Kurdů je severní Irák,
  Sýrie, Turecko a Irán.
 • 00:02:02 Už koncem 19. století uprchlo
  pod muslimským tlakem do Arménie,
 • 00:02:06 Gruzie a Ruska na 130 000 jezídů.
 • 00:02:10 Okolo roku 1970 začali odcházet
  do Evropy.
 • 00:02:14 Dnes zde žije asi 50 000 vyznavačů
  tohoto náboženství
 • 00:02:19 a jejich počet se stále zvětšuje.
 • 00:02:25 V Německu, nedaleko Brém,
  mají své centrum.
 • 00:02:28 Rychle si zvykají na nové
  prostředí, ale svým srdcem
 • 00:02:32 zůstávají stále tam,
  odkud vyzařuje světlo Anděla Páva.
 • 00:02:40 Jmenuji se Telim Tolan a jsem
  prvním předsedou jezídského fóra
 • 00:02:44 v Oldenburgu.
 • 00:02:45 Toto sdružení jsme založili
  v roce 1993, abychom udržovali
 • 00:02:50 jezídskou kulturu a náboženství.
 • 00:03:00 Lze sloučit evropanství se starými
  jezídskými tradicemi,
 • 00:03:05 udržovanými v rodinách po staletí?
 • 00:03:08 Jezídská víra totiž nezahrnuje
  pouze obřady, ale i rozdělení
 • 00:03:12 společnosti na kasty,
  s uctívanými náboženskými
 • 00:03:16 autoritami.
 • 00:03:18 Chidir Sulejmán je příslušníkem
  kasty pírů.
 • 00:03:27 Tento svátek nazýváme Džažná
  Sarsálé, to znamená svátek zahájení
 • 00:03:32 nového roku.
 • 00:03:33 Podle jezídského kalendáře,
  který je totožný s kalendářem
 • 00:03:37 východních křesťanů, začíná nový
  rok první středu v dubnu.
 • 00:03:47 Je to velmi stará slavnost.
 • 00:03:50 Podle naší mytologie v tento den
  Bůh seslal z nebe Anděla Páva,
 • 00:03:56 největšího ze sedmi andělů,
  aby řídil svět.
 • 00:04:10 Mnoho jezídů z Iráku, Turecka,
  i Sýrie emigrovalo kvůli těžkému
 • 00:04:15 životu do Evropy.
 • 00:04:17 Je to jejich volba.
  Získali tam plnou svobodu.
 • 00:04:22 My, kteří zůstáváme na Blízkém
  východě, když navštívíme Evropu,
 • 00:04:26 zažíváme tam ze svobody šok.
 • 00:04:33 My se víc držíme zvyků předků
  a dodržujeme všechny náboženské
 • 00:04:39 příkazy.
 • 00:04:53 Jezídi jsou vyznavači náboženství,
  které vzniklo v horní Mezopotámii,
 • 00:04:58 dnešním Kurdistánu.
 • 00:05:02 Mnoho Kurdů považuje jezídísmus
  za své původní náboženství.
 • 00:05:08 V učení i obřadech jezídů se mísí
  judaismus, křesťanství a islám,
 • 00:05:13 ale i zoroastrismus, mithraismus,
  starověká gnóze
 • 00:05:17 a přírodní náboženství.
 • 00:05:24 MODLITBY
 • 00:05:37 Jejich víra, vyjevující se
  ranními a večerními modlitbami
 • 00:05:42 ke slunci, je spojuje,
  ať jsou kdekoli ve světě.
 • 00:05:58 Centrem jezídismu je údolí Láliš
  v kurdské části severního Iráku.
 • 00:06:04 O jeho vzniku se vypráví,
  že když Bůh stvořil anděly,
 • 00:06:08 posadil je na loď
  a ta brázdila moře všemi směry.
 • 00:06:12 Protože nikde ještě nebyla země,
  Bůh vrhl do vody Láliš.
 • 00:06:17 Tam se andělé vylodili.
 • 00:06:19 Od těch dob je to nejsvětější místo
  jezídů.
 • 00:06:23 Vedou tam 2 cesty,
  jedna ze západu z města Báadré.
 • 00:06:28 O slavnostech poutníci líbají
  tento kámen, neboť u něj se jim
 • 00:06:32 poprvé otevře pohled
  na svatý Láliš.
 • 00:06:36 Místu se proto říká Silávgah -
  místo pozdravení.
 • 00:06:42 Druhý přístup do údolí je
  od východu.
 • 00:06:52 Dříve poutníci došli k mostu
  Pírá silát, Mostu přímé cesty,
 • 00:06:57 který tvořil hranici
  mezi světským a posvátným územím.
 • 00:07:01 Zde si omyli tváře, zuli boty
  a se slovy Pírá silát,
 • 00:07:06 na jedné straně peklo, na druhé ráj
  přešli most.
 • 00:07:10 I sem však pronikla moderní doba.
 • 00:07:13 Poutníci už přijíždějí auty
  a ze starých zvyků zbyl pro ně
 • 00:07:17 jen příkaz chodit po Láliši bosí.
 • 00:07:23 Dnes je zde však téměř prázdno.
 • 00:07:30 Poprvé, kam sahá paměť starců,
  byl letos odvolán největší svátek
 • 00:07:36 jezídského náboženského roku,
  Slavnost shromáždění.
 • 00:07:40 Z obavy před teroristickým útokem
  rozhodl kníže Tahsínbeg,
 • 00:07:44 od svých 11 let svrchovaný vládce
  jezídů, že slavnost nebude.
 • 00:07:49 3 týdny před natáčením těchto
  záběrů se ho v severním Iráku
 • 00:07:54 kdosi pokusil zabít.
  Vyvázl bez zranění.
 • 00:08:03 Za křižovatkou u města Báadré
  jsme míjeli zaparkovaný vůz
 • 00:08:08 značky Opel.
 • 00:08:10 Když jsme kolem něho projeli,
  vůz se rychle rozjel za námi
 • 00:08:14 a snažil se do nás narazit.
  Někdo z jeho osádky po nás hodil
 • 00:08:18 ruční granát.
 • 00:08:22 Jeli jsme dodávkou.
  Granát nezasáhl kabinu
 • 00:08:27 ale odrazil se od korby
  a spadl na silnici.
 • 00:08:32 Když jsme ujeli asi 100 metrů,
  explodoval.
 • 00:08:36 Útočníci pak na nás stříleli
  ze samopalů a naši muži střelbu
 • 00:08:40 opětovali.
 • 00:08:42 Zdálo se nám, že jeden z útočníků
  byl zasažen nebo možná zabit.
 • 00:08:52 To nebyl útok jenom na mě,
  to byl útok na všechny jezídy.
 • 00:09:00 Proto Láliš letos osiřel.
  Přišli jen ojedinělí poutníci.
 • 00:09:06 Dokonce až z Čech.
 • 00:09:10 My jsme sem přišli, abychom
  pokřtili bratrovy děti,
 • 00:09:13 i sebe, i bratra.
 • 00:09:16 Jsme dospělí, kteří sem nemohli
  přijít, protože jsme neměli
 • 00:09:20 tu možnost.
 • 00:09:22 Tady to bylo pod kontrolou
  iráckého režimu.
 • 00:09:28 Dnes jsme sem tedy přišli,
  abychom pokřtili sebe i děti.
 • 00:09:36 To je povinnost každého jezída,
  nechat se pokřtít v prameni
 • 00:09:41 Kányjá spí.
 • 00:09:45 Já jsem se tady v Láliši seznámil
  se svou ženou.
 • 00:09:48 Tady se hodně mladých lidí
  seznámilo, protože je to jediná
 • 00:09:53 příležitost, jak se potkat.
 • 00:09:59 27 let žiju v Německu
  a dosud jsem neměl možnost
 • 00:10:03 sem přijet a nechat se pokřtít.
 • 00:10:09 Ale teď jsem zde a byl jsem pokřtěn
  v prameni Kányjá spí.
 • 00:10:15 Už mohu v klidu zemřít.
 • 00:10:20 Nejstarší a nejrozlehlejší stavbou
  lálišského posvátného území je
 • 00:10:25 svatyně šejcha Adího.
 • 00:10:28 Jeho osoba je pro jezídy vtělením
  božství.
 • 00:10:31 Další svatyně stojí nad hrobkami
  významných jezídských světců,
 • 00:10:36 mezi něž patří šejchové Hasan,
  Óbekr a Šems.
 • 00:10:43 Kromě nich jsou v údolí desítky
  menších svatyň významných mužů
 • 00:10:48 jezídského náboženství.
 • 00:10:54 Mezi nejuctívanější místa patří
  pramen Kányjá spí, Bílý pramen.
 • 00:11:00 Světí se zde nejrůznější předměty
  pro živé i mrtvé.
 • 00:11:04 Zde chce být pokřtěn každý jezíd,
  protože voda z pramene Kányjá spí
 • 00:11:10 má svatou moc.
 • 00:11:18 Proto sem příbuzní přivezli
  i exhumované tělo 4 roky mrtvého
 • 00:11:23 bojovníka proti Saddámu Husajnovi,
  aby dodatečně posvětili jeho rubáš
 • 00:11:29 a tak mu umožnili cestu do ráje.
 • 00:11:39 Jezídské obřady, plné symbolů,
  jsou věcné, bez zbytečného
 • 00:11:43 zdržování.
 • 00:11:45 Důležitá je víra
  a ta je nepochybná.
 • 00:11:58 I svatý pramen Kányjá spí má
  svou moc jen ve vymezeném místě.
 • 00:12:03 Jakmile je opustí,
  je vodou jako každá jiná.
 • 00:12:08 Vodou užitkovou, vhodnou k úklidu
  a i k osobní hygieně.
 • 00:12:21 Když v dřívějších dobách přišel
  poutník ke kameni Silávgah,
 • 00:12:27 uviděl pod sebou rozlehlé tržiště.
 • 00:12:40 Dnes je připomíná jen řada výklenků
  ve zdi.
 • 00:12:45 Svému účelu už dávno neslouží,
  ale místu se stále říká
 • 00:12:49 Súká márifeté - Tržiště mystického
  poznání.
 • 00:12:56 Proti hlavnímu vchodu do svatyně
  šejcha Adího je mohyla zasvěcená
 • 00:13:01 šejchu Mendovi, který vládne hadům.
  Muži z jeho rodu léčí uštknutí.
 • 00:13:10 Do komplexu svatyně šejcha Adího
  se vstupuje bránou Derí Mír,
 • 00:13:15 Knížecí bránou.
 • 00:13:18 V minulosti se před ní každé ráno
  shromažďovaly duchovní osoby,
 • 00:13:22 aby modlitbou uctívaly vycházející
  slunce.
 • 00:13:32 7 světel vedle vchodu je zasvěceno
  7 andělům, které Bůh stvořil
 • 00:13:37 na počátku světa.
 • 00:13:45 Na nádvoří, před vchodem do hlavní
  svatyně, je síň Fechredína,
 • 00:13:51 jednoho ze sedmi andělů.
 • 00:14:02 Nápadným rysem jezídského kultu je
  líbání.
 • 00:14:06 Úcta k náboženským předákům
  se projevuje líbáním ruky,
 • 00:14:10 líbají se i prahy svatyní
  a proto se na ně nesmí stoupat
 • 00:14:14 ani bosou nohou.
 • 00:14:16 Často je vidět jezídy líbající
  nejrůznější předměty, stavby,
 • 00:14:21 kameny a mohyly,
  jako součásti svatých míst.
 • 00:14:29 Svatyni šejcha Adího mají jezídi
  v úctě největší, protože světec -
 • 00:14:35 přímé vtělení Boha -
  je ve své svatyni stále přítomný.
 • 00:14:41 Pramen u portálu patří andělu smrti
  Nasredinovi, který si v něm podle
 • 00:14:46 legendy umyje nůž pokaždé,
  když někdo zemře.
 • 00:14:51 Svatyně je místem, kde jezídi,
  prostřednictvím uzlů,
 • 00:14:55 prosí za svá přání.
 • 00:14:57 Jak dlouho zůstane poutníkův uzel
  zavázán, tak dlouho bude on sám
 • 00:15:02 přítomen v Láliši.
 • 00:15:07 Množství drahých látek pokrývá
  sloupy svatyně nikoli jako výzdoba,
 • 00:15:12 ale jako příští oděv šejcha Adího,
  který si z nich vybere,
 • 00:15:16 až po posledním soudu bude povolán
  do ráje.
 • 00:15:22 Nejvyšším zástupcem Boha na zemi je
  pro jezídy Anděl Páv.
 • 00:15:27 V nejuctívanější svatyni
  je mu v době Slavnosti shromáždění
 • 00:15:31 vyhrazeno toto místo.
 • 00:15:34 Letos, prý poprvé v historii,
  zůstalo prázdné.
 • 00:15:40 Ústředním prostorem svatyně je
  symbolický hrob šejcha Adího,
 • 00:15:45 vtěleného Boha, kterého ve fyzické
  podobě nosila země ve 12. století.
 • 00:15:51 Šejch Adí je posledním prorokem
  jezídů.
 • 00:15:55 Mytologie z něj učinila
  prostředníka mezi Bohem a lidmi,
 • 00:15:59 který již za svého života
  duchem pobyl 7 let v ráji.
 • 00:16:04 Po návratu do svého těla konal
  zázraky.
 • 00:16:07 Kázal v kurdštině,
  která je proto řečí andělů v ráji.
 • 00:16:11 Jeho učedníci vytvořili
  organizovaný jezídismus tak,
 • 00:16:15 jak ho známe dnes, byť sami jezídi
  jsou přesvědčeni, že původ jejich
 • 00:16:19 náboženství sahá do nepaměti.
 • 00:16:22 Pro každého z nich je největším
  světcem šejch Adí a vykonat pouť
 • 00:16:28 do Láliše největší radostí.
 • 00:16:31 A zde, když s modlitbou vyslovil
  své skryté přání,
 • 00:16:36 třikrát obejít světcův hrob.
 • 00:16:45 V chodbě za hrobkou se odedávna
  uchovává olej z posvátných
 • 00:16:50 olivových hájů, který hoří
  k poctě světců a k obřadům.
 • 00:17:07 Oheň v jezídských obřadech
  zastupuje posvátné slunce.
 • 00:17:12 Každé zapalování ohně je i mytickým
  opakováním stvoření Adama.
 • 00:17:18 Světlo z posvátného oleje vede
  poutníky na jedno z nejtajnějších
 • 00:17:23 a nejsvětějších míst jezídismu -
  do jeskyně Zemzem.
 • 00:17:29 Nevěřící sem nemají přístup.
 • 00:17:31 To, že se ji vůbec poprvé podařilo
  natočit, bylo věcí důvěry
 • 00:17:35 i měnících se vztahů jezídů
  k cizincům.
 • 00:17:47 Vlastní pramen je podle mytologie
  napájen přímo z pramene Zemzem
 • 00:17:52 v Mekce.
 • 00:17:54 I to se stalo díky zázraku,
  který učinil šejch Adí.
 • 00:18:31 Jezídi respektují stáří
  a náboženské autority.
 • 00:18:35 Žijí v kastovní společnosti
  podle prastarých pravidel,
 • 00:18:39 která uznávají po generace.
 • 00:18:42 Jako všude na Blízkém východě,
  i zde se denně scházejí starci,
 • 00:18:46 stejně jako to činili
  jejich předkové,
 • 00:18:49 a obřadným způsobem se vyjadřují
  k dodržování zvyklostí
 • 00:18:54 i k událostem, které přináší den.
 • 00:18:59 My, šejchové a pírové, máme
  na starosti naše murídy,
 • 00:19:02 tedy osoby neduchovní.
 • 00:19:03 Ženit se můžeme jen v rámci
  našich kast.
 • 00:19:06 Šejchové se šejchy,
  murídi s murídy.
 • 00:19:10 Řádná jezídská svatba je ta,
  kterou dohodli rodiče,
 • 00:19:14 když rodina manžela zaplatila
  výkupné.
 • 00:19:17 Porušení zvyků může vést
  až ke krevní mstě.
 • 00:19:22 To se stává, když ten člověk
  přestoupil zákon
 • 00:19:25 a udělal něco špatného,
  co je v rozporu s náboženstvím,
 • 00:19:30 anebo když se způsob únosu,
  na který se mě ptáte,
 • 00:19:34 neslučuje s našimi tradicemi
 • 00:19:37 a je proti naším zvyklostem.
  Pak dochází i k zabití.
 • 00:19:43 Už 5 let jsem do ní zamilovaný.
 • 00:19:45 Zkoušel jsem několikrát požádat
  o její ruku, ale vždy mě odmítli,
 • 00:19:49 protože jsem chudý.
 • 00:19:51 Proto jsme se domluvili,
  že spolu utečeme.
 • 00:19:55 Utekli jsme společně do Alepa
  a zůstali jsme tam.
 • 00:20:03 Cizí, anonymní město,
  sice skryje provinilé milence,
 • 00:20:07 ale nevyřeší jejich starosti.
 • 00:20:10 Zejména, když mezi nimi a novým
  prostředím je touha po domově.
 • 00:20:16 Kde chceš žít?
  Ve městě nebo na vesnici?
 • 00:20:21 -Kde chceš žít?
  -Doma, v naší vesnici v Iráku.
 • 00:20:32 Sňatky smějí jezídi uzavírat
  pouze mezi sebou
 • 00:20:36 a jen v rámci vlastní kasty.
 • 00:20:39 Dohodnou-li se mladí lidé,
  že společně utečou, je to únos.
 • 00:20:43 Pak může následovat i krevní msta.
 • 00:20:46 Takové případy řeší smírčí rada
  složená z vážených osobností.
 • 00:20:55 Když muž unese nějakou ženu,
  tak my, rada, jednáme s oběma
 • 00:21:00 rodinami a hledáme řešení.
  Snažíme se najít kompromis.
 • 00:21:08 Kdykoliv se dva jezídi dostanou
  do sporu, obrátí se na nás.
 • 00:21:14 Nejhorší je, dojde-li ke krevní
  mstě a k zabití.
 • 00:21:18 Ale i takové situace musíme
  urovnat.
 • 00:21:23 Proběhly 2 smírčí rady.
  Dohodly, že mám rodině nevěsty
 • 00:21:28 na usmířenou zaplatit 100 000 lir
  a za útěk 150 000.
 • 00:21:33 Celkem chtěli 300 000 i s výkupným.
  To všechno jim dlužím.
 • 00:21:41 Potom nám rada vzkázala,
  že se můžeme vrátit.
 • 00:21:48 Kdyby se ten problém nevyřešil,
  byli by zabiti.
 • 00:21:52 Proto jsem tam šel
  a všechno urovnal.
 • 00:21:58 Konečně mohla být svatba.
 • 00:22:01 Došlo k usmíření,
  ale jen částečnému.
 • 00:22:04 Ženich splácí v přepočtu 6 000
  dolarů a rodiče nevěsty odvolali
 • 00:22:08 krevní mstu.
 • 00:22:10 Ale přestože byli pozváni
  na svatbu, nikdo z rodiny nepřišel.
 • 00:22:14 Svatba, byť chudá, zbavila mladé
  lidi největší hrozby: vyloučení
 • 00:22:19 z jezídského společenství,
  které čeká každého,
 • 00:22:24 kdo poruší jeho zákony.
 • 00:22:32 A co oba očekávají od budoucnosti?
 • 00:22:36 Moje přání je, abychom si rozuměli
  a byli k sobě tolerantní.
 • 00:22:41 Abychom měli dobrou práci,
  abychom žili důstojně jako lidi
 • 00:22:46 a aby se o nás už přestalo mluvit.
 • 00:22:52 V náboženské hierarchii jezídů je
  hned po knížeti nejvyšší autoritou
 • 00:22:57 bábá šejch.
 • 00:22:59 Volí ho náčelníci všech kmenů,
  ale s konečnou platností ho jmenuje
 • 00:23:03 až kníže.
 • 00:23:04 V otázkách věrouky je jeho názor
  rozhodující.
 • 00:23:08 Kdo jiný nám může říci nejlépe,
  co je to jezídismus, než on?
 • 00:23:15 Je to víra, a to víra v pravdu,
  pravdomluvnost, spravedlnost
 • 00:23:24 a čisté svědomí.
 • 00:23:28 Bůh je pánem všeho veškerenstva.
  Říkáme, že Bůh měl 7 proroků.
 • 00:23:34 Anděl Páv je jedním z nich.
  Anděl Páv je prorok i posel Boží.
 • 00:23:41 Je zástupcem Boha, stvořitele
  hvězd, měsíce i slunce.
 • 00:24:05 Důležité místo v jezídské
  společnost mají kauválové,
 • 00:24:10 nositelé náboženského vědění,
  fakíři, kteří slouží za vzor
 • 00:24:14 zbožnosti, a kóčekové.
  Všem je projevována zvláštní úcta.
 • 00:24:30 Kóčekové jsou lidé obdaření
  mimořádnou vnímavostí.
 • 00:24:34 Podřízení jsou bábá šejchovi.
 • 00:24:40 Z kóčeků pocházejí vizionáři,
  věštci a divotvůrci.
 • 00:24:46 V jejich moci je předpovídat,
  jak se převtělí duše zemřelého,
 • 00:24:50 léčit, prorokovat a odvracet
  neštěstí.
 • 00:24:53 Říká se o nich, že ve snech
  či v tranzu komunikují
 • 00:24:57 s nadpřirozeným světem.
 • 00:25:00 Sami sebe považují za vyvolené
  Bohem.
 • 00:25:05 Kóček je z lidí blízkých Bohu.
 • 00:25:10 Nastoupil jsem na cestu kóčeků
  počátkem 90. let.
 • 00:25:16 Kóček musí nést břemeno,
  které je na něj naloženo.
 • 00:25:20 Musí držet půsty a vyvíjet
  velké duchovní úsilí.
 • 00:25:25 Není snadné být kóčekem.
 • 00:25:29 Kóček Ismail ze syrské vesnice
  Kazlá Čóch nás upozornil na kóčeky
 • 00:25:34 ženy.
 • 00:25:35 Jedna z nich prý žije v severním
  Iráku a je mezi jezídy považována
 • 00:25:39 za skutečnou divotvůrkyni,
  s výjimečným nadáním léčit
 • 00:25:43 a konat zázraky.
 • 00:25:45 Požívá úctu srovnatelnou
  se svatostí.
 • 00:25:47 Pochybnosti o jejích schopnostech
  jezídi nepřipouštějí.
 • 00:25:55 Lidi jsou jako posedlí
  a ničemu nevěří.
 • 00:25:58 Ti, kteří u toho byli,
  říkají, že to bylo kouzlo,
 • 00:26:01 nebo džinové, kteří udělali zázrak.
 • 00:26:06 Ta dívka vzala do dlaní cukr
  a ten proměnila v hlínu.
 • 00:26:09 Já osobně tomu věřím.
 • 00:26:21 Kdo by si nepřál,
  setkat se s vědmou
 • 00:26:24 nebo dokonce být svědkem zázraku.
 • 00:26:32 Když jsme se dozvěděli,
  že vědma navštíví Láliš,
 • 00:26:35 chtěli jsme být při tom.
 • 00:26:39 A poprvé jsme se u jezídů setkali
  s vyloženým nepřátelstvím.
 • 00:26:45 Jakoby říkali "tohle je naše věc
  a vy si věřte své vědě
 • 00:26:49 a svému rozumu".
 • 00:26:51 Zázraky se nedějí před diváky,
  byť s nejlepšími úmysly
 • 00:26:56 zprostředkovat je nevěřícím.
 • 00:26:58 Mladá, teprve 22letá dívka,
  hovořila jenom s lidmi své víry.
 • 00:27:08 Muži z její vesnice rázně ukončili
  naši zdvořilou snahu
 • 00:27:12 o zprostředkování části jezídské
  mystiky.
 • 00:27:16 Dosud nám respekt a úcta k jezídům
  otevřely všechny dveře,
 • 00:27:20 dříve cizincům zavřené.
 • 00:27:22 Ale kouzla a zázraky patří jen těm,
  kteří jim věří.
 • 00:27:30 Tak jdeme pryč.
 • 00:27:32 Jdeme pryč.
  Když nechtějí, tak nechtějí.
 • 00:27:42 Postavení vědmy je v tradičně
  patriarchální společnosti
 • 00:27:47 výjimečné.
 • 00:27:56 Ženám jsou určeny domácí práce
  a to v každé kastě.
 • 00:28:01 Manželka jednoho z nejbohatších
  mužů vesnice Kazlá Čóch v Sýrii,
 • 00:28:06 šejcha Sulejmána Hetó, pracuje
  podobně jako nejchudší murídka.
 • 00:28:14 Protože jezídi žijí většinou
  v širších rodinách,
 • 00:28:18 práce zde bývá rozložena
  mezi více žen.
 • 00:28:27 Ale paní Hnar v Arménii už doplácí
  na změny ve společenství jezídů.
 • 00:28:33 Děti odešly do ciziny
  a ona zůstala na všechno sama.
 • 00:28:43 Žena v jezídské rodině však má
  také svoje práva.
 • 00:28:47 Rozvod je sice možný, ale každý
  důvod ke zrušení manželství
 • 00:28:51 musí potvrdit 3 svědkové.
  Nevěra se už netrestá smrtí.
 • 00:28:56 Žije-li jezíd déle než rok
  mimo svou rodinu, nesmí se vrátit
 • 00:29:00 ke své ženě a žádnou další jezídku
  za manželku nedostane.
 • 00:29:06 Vdova se smí 6x znovu provdat.
 • 00:29:15 Mnohoženství není na Blízkém
  východě nic neobvyklého.
 • 00:29:20 Je možné i mezi jezídy.
 • 00:29:24 Jsem fakír Ismáil. Mám 3 ženy.
  Jedna je Fátima, druhá je Gauré,
 • 00:29:29 třetí je Zózan.
  3 ženy. Gauré, Fátima, Zózan.
 • 00:29:37 Děti, které se narodily v Německu,
  jsou 3: Almast, Nergez a Šérin.
 • 00:29:47 V Sýrii se narodily ostatní.
 • 00:30:03 Mezi náboženskými autoritami jezídů
  připadá výjimečné místo fakírům.
 • 00:30:09 Vše, co se jich týká, je plné
  symbolů, zvláštních nařízení
 • 00:30:14 a privilegií.
 • 00:30:15 Fakíři požívají úctu všech jezídů
  bez rozdílu.
 • 00:30:20 Tvoří svého druhu řád,
  jakési dobrovolné bratrstvo,
 • 00:30:23 překračující kasty.
 • 00:30:26 Může jím být jen ten, kdo se plně
  věnuje uctívání Boha.
 • 00:30:30 Znalosti předává otec tomu synovi,
  který má k tomu předpoklady.
 • 00:30:35 Nemá-li takového, přestává být
  jeho rod fakírský.
 • 00:30:44 To zřejmě čeká fakíra Káló,
  který od roku 1979 žije v Německu.
 • 00:30:49 Marně zde apeluje na své syny
  a vnuky, aby od něj převzali to,
 • 00:30:52 co on od svých předků.
 • 00:30:55 Jim je zatěžko věnovat roky učení
  náboženským textům a vzít na sebe
 • 00:31:00 břemeno odpovědnosti za svůj lid.
 • 00:31:03 Nezadržitelnost proměny života
  v emigraci vede k tomu,
 • 00:31:07 že jezídi v Německu
  časem nebudou mít své fakíry.
 • 00:31:11 Pak za nimi budou muset přijíždět
  ti z Kurdistánu, aby tradice
 • 00:31:15 náboženského života zůstaly
  zachovány.
 • 00:31:25 V domovině jezídů uctívá fakíra
  a jeho oděv každý.
 • 00:31:30 Stařec Hadží, nejstarší z fakírů,
  zná všechna tajemství svého šatu.
 • 00:31:36 Před tím, než byl stvořen svět,
  byla zde charka.
 • 00:31:41 Poté, co ji oblékal Bůh,
  stala se oděvem Anděla Páva,
 • 00:31:44 který ji předal nám fakírům.
  Toto je charka.
 • 00:31:52 Je stejně uctívaná v Arménii,
  jako kdekoliv jinde ve světě,
 • 00:31:56 kam jezídy zavedl jejich osud.
 • 00:32:00 Kdyby mezi dvěma jezídskými kmeny
  propukly rozbroje,
 • 00:32:03 jakmile mezi ně přijde fakír,
  zanechají bojů a usmíří se.
 • 00:32:07 Z úcty před tím, kdo nosí charku.
 • 00:32:17 Charka se odjakživa tká z ovčí vlny
  barvené odvarem z listí stromu
 • 00:32:22 Zergúz, který roste v dalekém
  Láliši.
 • 00:32:29 Ve vesnici Džrasen žije šejch
  Chalaš Mirzó.
 • 00:32:33 Starou, roztrhanou charku svého
  syna, který je fakírem, uchovává
 • 00:32:38 mezi ostatními posvátnými předměty.
 • 00:32:41 I arménští jezídi považují toho,
  kdo nosí charku, za člověka,
 • 00:32:45 kterého nikdo nesmí uhodit
  nebo se ho nějak nešetrně dotknout.
 • 00:32:53 Šejch Chalaš je na svého syna
  velmi hrdý.
 • 00:32:59 Přes charku oblékají fakíři
  bílou vestu.
 • 00:33:03 Každý jezíd, když uvidí na někom
  charku, musí k němu přistoupit,
 • 00:33:07 políbít mu ruku a chovat se k němu
  uctivě.
 • 00:33:12 Oděv fakírů se tká
  pouze v severním Iráku.
 • 00:33:16 Je dílem zvlášť vybraných tkadlen
  ve svatyních v Láliši.
 • 00:33:24 Druhou důležitou součástí fakírova
  oděvu je mahak, pletený pás,
 • 00:33:29 který má fakír stále na sobě.
 • 00:33:34 Bronzový kroužek symbolizuje
  slunce.
 • 00:33:37 Jezídi věří, že není dílem lidských
  rukou, ale že byl seslán z nebe.
 • 00:33:42 Podobně zázračný původ přikládá
  jezídská mytologie mnoha dalším
 • 00:33:47 předmětům.
 • 00:33:52 Černá koruna, kterou nosili andělé,
  je utkána ze stejného materiálu
 • 00:33:56 jako charka a patří mezi uctívané
  věci v arménském domě šejcha
 • 00:34:01 Chalaše.
 • 00:34:03 Je ukazována jen o jezídských
  svátcích a pouze vlastním lidem.
 • 00:34:07 Byli jsme prvními nejezídy,
  kteří si ji směli prohlédnout.
 • 00:34:12 Proto šejch Chalaš prosí Boha
  o odpuštění.
 • 00:34:19 Třetí důležitou součástí fakírova
  oděvu je kulik, utkaný z téhož
 • 00:34:24 druhu vlny jako charka.
 • 00:34:26 Fakíři ho nosí jako symbol
  černé koruny andělů.
 • 00:34:31 Pán veškerenstva, tedy Bůh,
  dal Andělu Pávovi zlatý náhrdelník
 • 00:34:36 a Anděl Páv ho nosil.
 • 00:34:38 Toto je maftúl - náhrdelník
  Anděla Páva.
 • 00:34:42 K jeho poctě musí všichni jezídi
  nosit košili, která u krku
 • 00:34:45 připomíná náhrdelník.
 • 00:34:47 Tím jsou jako obojkem připoutáni
  k Andělu Pávovi.
 • 00:34:51 Můžeme říct, že toto je obojek
  jezídů.
 • 00:34:55 Všichni jezídi to nosí.
 • 00:34:58 Každý jezíd, který zemře a nemá
  na sobě tento symbol, je zavržen.
 • 00:35:06 Košili se říká gríván.
 • 00:35:12 Když někdo zemře bez ní,
  nezemře jako jezíd.
 • 00:35:16 Gríván nosí obyčejní jezídi
  místo maftúlu.
 • 00:35:30 Jezídi žijí ze své náboženské
  minulosti.
 • 00:35:34 Ale vynášejí z ní pravdy
  až nepříjemně současné
 • 00:35:38 a přesahující všechna náboženství.
 • 00:35:42 Slova fakíra z vesnice Karsé
  v pohoří Sindžár to dosvědčují.
 • 00:35:51 Hřích není dobrý.
  Lež není dobrá.
 • 00:35:56 Tak to opravdu je,
  tak nás to učí Bůh.
 • 00:35:59 Smilstvo je špatné.
 • 00:36:02 Zabíjet je špatné.
  Zabít člověka je nejhorší hřích.
 • 00:36:04 Být dobrý, velkorysý a lidský
  je správné.
 • 00:36:20 Navzdory tak ušlechtilému krédu,
  jediné, co o jezídech svět ví,
 • 00:36:26 je to, že jsou vyznavači ďábla.
 • 00:36:29 Přitom vyslovit před jezídy slovo
  satan, arabsky i kurdsky šajtán,
 • 00:36:34 je přísně zakázané.
 • 00:36:36 Když jsme se na to zeptali
  těch nejvzdělanějších z nich,
 • 00:36:40 vyvolalo to pobouření.
 • 00:36:43 Tím slovem, co jsi teď řekl,
  jsi mě přivedl
 • 00:36:46 do velmi nepříjemné situace.
 • 00:36:49 Kdybych věděl, že tady padne,
  tak už bych dnes ráno nepřišel
 • 00:36:52 i kdybychom měli domluvenou
  schůzku.
 • 00:36:55 Nepřišel bych kvůli tomu slovu.
 • 00:37:00 -Nic jsem přece neřekl.
  -Jen to slovo.
 • 00:37:06 Přísahám, že kdokoliv to slovo
  řekne, nespatří ráj.
 • 00:37:13 Tento maftúl je z doby,
  kdy Bůh tvořil svět.
 • 00:37:19 Tehdy řekl Anděl Páv Bohu:
  Před 700 lety jsi mi uložil,
 • 00:37:23 že se nesmím klanět nikomu
  kromě tebe.
 • 00:37:27 Já jsem se nepoklonil Adamovi,
  protože tys mě stvořil ze světla
 • 00:37:31 a z perly a Adama jsi stvořil
  z hlíny, vody a vzduchu.
 • 00:37:36 Proč bych se měl klanět Adamovi?
 • 00:37:44 Víš, kdo je Adam?
 • 00:37:47 Adam bydlel v ráji.
  Tam nemohl zůstat na věky.
 • 00:37:50 Anděl Páv ho osobně vyhnal z ráje,
  aby skrze něho stvořil lidi
 • 00:37:56 a zabydlel zemi.
  Adam odešel z ráje.
 • 00:38:04 To slovo, které nás uráží,
  řekl Adam Andělu Pávovi,
 • 00:38:09 když byl vyhnán z ráje.
 • 00:38:13 My neříkáme toto slovo,
  ani nedovolujeme nikomu jinému,
 • 00:38:17 aby je říkal.
 • 00:38:20 My věříme v Boha a v jeho jedinost.
 • 00:38:23 On je jediný a jedinečný
  a nikdo se s ním nemůže srovnávat.
 • 00:38:30 Podle jezídů Anděl Páv
  plně zastupuje Boha.
 • 00:38:33 Ďábel podle nich neexistuje.
 • 00:38:35 Anděl Páv se ale nápadně podobá
  popisu ďábla - muslimský Satan
 • 00:38:41 i jezídský Anděl Páv se odmítli
  poklonit Adamovi.
 • 00:38:46 Obvinění z "vyznavačství ďábla"
  pramení z toho, že popis Satana
 • 00:38:50 v Koránu se takřka kryje
  s jezídským mýtem o Andělu Pávovi.
 • 00:38:55 A proto byli jezídi,
  kteří ho vyznávají,
 • 00:39:01 označováni za "vyznavače ďábla".
 • 00:39:04 Sošku Anděla Páva opatrují
  kauválové.
 • 00:39:08 Všichni jsou pouze z vesnic Bášíka
  a Báhzané v severním Iráku.
 • 00:39:13 Oni jediní mají za ni odpovědnost.
 • 00:39:17 V době, kdy se nekonají slavnosti,
  je uložena právě tady.
 • 00:39:20 Obklopeni islámem a křesťanstvím
  uchovávají kauválové symbol
 • 00:39:25 nejryzejšího jádra jezídismu.
 • 00:39:28 Jednou ročně musí navštívit
  každou jezídskou vesnici
 • 00:39:32 a vystavit zde sošku Anděla Páva.
 • 00:39:36 Ve vesnici Cháná Sór se s ní nyní
  loučí.
 • 00:39:40 Hlava rodiny předá sošku
  do opatrování kauválům.
 • 00:39:55 Kauválové odpovídají za všechny
  náboženské obřady.
 • 00:39:59 Máme sice ještě šejchy a píry,
  ale těm jejich postavení zajišťuje
 • 00:40:03 rodokmen.
 • 00:40:05 O náboženství nemusí vědět
  vůbec nic.
 • 00:40:09 Při příjezdu do každé vesnice
  předají kauválové sošku
 • 00:40:12 hlavě rodiny toho domu,
  který byl při poslední návštěvě
 • 00:40:16 vybrán jako hostitel Anděla Páva.
  Je to velká čest.
 • 00:40:26 Soška, doprovázená zpěvem kauválů,
  kteří k tomu hrají na buben def
 • 00:40:31 a píšťalu šibáb, je obřadně nesena
  vesnicí.
 • 00:40:38 Funkce kauválů je dědičná.
 • 00:40:41 Jejich děti mohou, ale také nemusí,
  pokračovat v rodinné tradici.
 • 00:40:49 Jako tady můj syn, který vystudoval
  ekonomii a teď žije v Německu.
 • 00:40:54 Jiný můj syn je lékařem v Mósulu.
 • 00:40:58 Další mí dva synové se věnují
  povolání kauválů.
 • 00:41:03 Kauválové musí mít dobrý hlas,
  musí umět mluvit, zpívat a hrát
 • 00:41:09 na buben a píšťalu.
 • 00:41:12 A také musí znát tisíce modliteb,
  z nichž každá má odlišnou melodii.
 • 00:41:22 Ze setkání se soškou Anděla Páva
  duchovně žijí jezídi
 • 00:41:26 celý další rok.
 • 00:41:29 Spolu s ní přenášejí kauválové
  i náboženské texty,
 • 00:41:32 písně a vyprávění.
 • 00:41:35 Pro jezídy, kteří si veškeré vědění
  předávají ústně, mají velký význam.
 • 00:41:46 Když návštěva končí, vyberou muži
  dům, který soška Anděla Páva
 • 00:41:50 navštíví příští rok.
 • 00:42:03 Necelých 200 kilometrů západně
  od svatého Láliše, na severu Iráku,
 • 00:42:08 leží nehostinná oblast pohoří
  Sindžár.
 • 00:42:12 Vždy byla významným strategickým
  místem, jimž procházely obchodní
 • 00:42:16 stezky.
 • 00:42:22 Z vyprahlé roviny se zdvíhá
  do výšky 1 500 metrů.
 • 00:42:35 Jezídi zde žijí už celé věky.
 • 00:42:38 Jejich život se tu ubírá týmiž
  cestami jako život jejich předků
 • 00:42:43 a předků jejich předků.
 • 00:42:46 Když země nosila proroky jezídů,
  zanechávali své stopy ve stejném
 • 00:42:50 prachu, jako tito lidé.
 • 00:42:56 Zde, jakoby Bůh stále hovořil
  s lidmi.
 • 00:43:05 Pohoří Sindžár je jediným
  souvislým územím na světě,
 • 00:43:09 kde většina obyvatel vyznává
  jezídismus.
 • 00:43:12 Leží zde i druhé nejposvátnější
  místo jezídů - Šerfedínova svatyně.
 • 00:43:18 Být pohřben v její blízkosti
  je přáním většiny sindžárských
 • 00:43:23 vyznavačů tohoto náboženství.
 • 00:43:28 Lidé, srozumění se svým životem
  ve zdejší nehostinné přírodě,
 • 00:43:33 prožívají rituály, tradice a zvyky
  stále silně a opravdově.
 • 00:43:43 Každý pátek tu přicházejí ženy
  na hroby svých zemřelých,
 • 00:43:48 aby je oplakávaly.
 • 00:43:54 Přinášejí sebou množství jídla,
  které rozdávají všem přítomným.
 • 00:43:59 Odmítnout, je urážka živých
  i mrtvých.
 • 00:44:24 Jezídské hroby se liší podle místa.
  V Arménii se projevuje ruský vliv.
 • 00:44:38 Vzhled hřbitovů v Sýrii poznamenal
  islám.
 • 00:44:56 Všichni jezídi, bez rozdílu kast,
  touží být pohřbeni v rubáši
 • 00:45:01 posvěceném vodou ze svatého pramene
  Kányjá spí.
 • 00:45:06 Rubáš pro šejcha Chalaše a jeho
  ženu Hnar je dlouhý 20 metrů.
 • 00:45:14 V Sindžáru mají hroby nejprostší.
 • 00:45:23 Jezídský hrob může kopat
  pouze jezíd.
 • 00:45:27 Pro muže jsou hlubší,
  pro ženy jen do výše prsou.
 • 00:45:45 Jezídi věří v převtělování.
 • 00:45:48 Věří, že dokud žijí, mají na jednom
  rameni anděla, který zapisuje
 • 00:45:52 dobré skutky, a na druhém toho,
  který zaznamenává vše špatné.
 • 00:45:58 Mezi hříchy patří nedodržování
  obřadů a náboženských povinností,
 • 00:46:02 neposlušnost vůči duchovním
  a nadřízeným,
 • 00:46:07 a činy, které narušují
  nebo ohrožují společenství.
 • 00:46:10 I člověk, převtělený po své smrti
  v nižší bytost, má možnost
 • 00:46:14 svůj stav změnit.
 • 00:46:16 Říká se, že někdy obětní zvíře
  samo přijde a položí hlavu na práh,
 • 00:46:20 aby bylo obětováno.
 • 00:46:22 To jsou zvířata,
  do nichž se vtělily duše hříšníků,
 • 00:46:26 které chtějí v příštím životě
  změnit svoje postavení.
 • 00:47:07 Mince, vkládaná do sindžárských
  hrobů, jako by nás vracela
 • 00:47:12 do antického Řecka,
  kde Charón převážel duše zemřelých
 • 00:47:17 do podsvětí.
 • 00:48:03 Starobylost vlastních zvyků vede
  jezídy k přesvědčení,
 • 00:48:07 že jejich víra je starší
  než všechna ostatní náboženství.
 • 00:48:18 Po skončení obřadu zůstává u hrobu
  jen nejbližší mužský příbuzný.
 • 00:48:25 2 kůly označují hrob muže,
  1 kůl hrob ženy.
 • 00:48:45 Ne každý jezíd mohl být pochován
  ve své vlasti.
 • 00:48:49 Množství Kurdů a mezi nimi jezídů,
  uprchlo před iráckou diktaturou.
 • 00:48:53 Jejich vesnice byly dosídleny
  arabskými kmeny,
 • 00:48:57 které po politických změnách v zemi
  zase odešly.
 • 00:49:00 A Kurdové se mohou vracet do svých
  starých domovů.
 • 00:49:12 Také v Sýrii zůstávají prázdné domy
  opuštěné lidmi, kteří v cizině
 • 00:49:18 hledají základní lidská práva.
 • 00:49:38 Jak lze v tomto chaosu násilí,
  útěků a návratů budovat domov?
 • 00:49:44 A domov, postavený na tradici,
  je v jezídské společnosti jedno
 • 00:49:50 z nejsilnějších pout k životu.
 • 00:49:56 Tisíce jezídů žijí v emigraci,
  ale všechny domovy jsou spojeny
 • 00:50:00 symboly víry.
 • 00:50:02 Nejdůležitější je berát, malá
  kulička z hlíny ze svatého Láliše.
 • 00:50:12 Tito čeští filmaři nás požádali,
  abychom jim s laskavostí
 • 00:50:17 šejcha Adího ukázali tento berát.
 • 00:50:22 Ukážeme ho na kameru,
  ale nikdo se ho nesmí dotýkat.
 • 00:50:29 Tato malá kulička, to je berát
  šejcha Adího a Anděla Páva.
 • 00:50:34 Tento berát je semenem,
  které vzešlo z nebes a země.
 • 00:50:39 Semena všech rostlin pocházejí
  z něho a mají takovýto tvar
 • 00:50:44 a takovou podobu.
 • 00:50:47 Toto všechno jsou symboly a znaky
  jezídství a byly vyrobeny
 • 00:50:51 před dávnými časy.
 • 00:50:54 Každá jezídská rodina vyrobila
  pro sebe jeden takový "udžách".
 • 00:50:58 Uvnitř jsou věci tajné,
  jež nesmíme vyndávat.
 • 00:51:02 To by byl velký hřích.
 • 00:51:04 Uvnitř je kámen Síbijá,
  beráty a některé jiné věci.
 • 00:51:14 Beráty se dělají pouze v Láliši
  a pouze v určené dny.
 • 00:51:19 Hlína se musí nabírat
  za přítomnosti panen,
 • 00:51:23 čistýma rukama a s čistým srdcem.
  Obřad se koná v noci,
 • 00:51:28 proto mu jezídi říkají ševberát-
  noční berát.
 • 00:51:42 V divokých horách iráckého Sindžáru
  skrývá "bóchček" fakíra Chidira
 • 00:51:47 jen hlínu z Láliše, berát a lístek
  z posvátného olivového háje.
 • 00:51:58 Ve staré křesťanské Arménii
  ukládá jezíd, šejch Chalaš,
 • 00:52:02 posvátné předměty na "ster",
  před kterým se jezídi v Arménii
 • 00:52:08 modlí.
 • 00:52:18 Ve své vilce v německém Bielefeldu
  má šejch Fetó drahocenné svaté
 • 00:52:23 předměty, které vlastnili už kdysi
  dávno jeho předkové v Turecku.
 • 00:52:39 Žít jako jezíd i jako Němec
  je obtížné.
 • 00:52:43 Staří lidé by si chtěli v Německu
  uchovat vše ze své domoviny,
 • 00:52:48 mladí chtějí žít jako Němci.
 • 00:52:52 Vybočit z komunity je pro ně často
  stejně těžké,
 • 00:52:57 jako uchovat si svůj jazyk.
 • 00:53:08 Pro děti je to složitější.
 • 00:53:12 Mám tu několik studentů,
  zde v jezídském centru,
 • 00:53:16 kteří nedokáží v kurdštině spočítat
  ani své prsty.
 • 00:53:26 Všechno zapomínají,
  jezídi by měli tvrději pracovat,
 • 00:53:31 otevírat taková centra jako zde,
  aby děti nezapomněly svou kulturu.
 • 00:53:37 Ale také přijímat to nutné a dobré
  z evropské civilizace,
 • 00:53:42 aby mohli žít zde v Německu.
 • 00:53:49 Tyto děti se učí žít
  podle nových norem.
 • 00:54:04 Na Blízkém východě zůstávají
  u těch staletími ověřených.
 • 00:54:18 Naše náboženské vědění se předává
  ústně.
 • 00:54:22 Přijdou děti a my je učíme.
  Učíme je, co je dobré a co špatné,
 • 00:54:29 co zakázané a co přikázané.
  Co je pravda a co pravda není.
 • 00:54:34 Učíme je, že dělat správné věci
  je přikázané a dělat špatné je
 • 00:54:39 zakázané.
 • 00:54:41 Tak se to učí, jako se tomu učili
  jejich otcové a dědové.
 • 00:54:53 Přestože si svou věrouku předávali
  jezídi vždy jenom ústně,
 • 00:54:58 žije jejich náboženství dodnes.
 • 00:55:02 Ovšem v podmínkách,
  které se věky téměř neměnily.
 • 00:55:10 Ale v posledních desetiletích se
  jezídi ocitají v nových poměrech.
 • 00:55:16 Proto se vnucuje otázka
  co bude dál?
 • 00:55:24 Rozpolcenost jezídů je odrazem
  rozpolcenosti současného světa.
 • 00:55:29 Na jedné straně tradice a víra
  s chudobou, na druhé tradice a víra
 • 00:55:35 rozleptávané vzděláním
  a blahobytem.
 • 00:55:39 Co obstojí? Co má větší šanci?
  Co je lákavější?
 • 00:55:44 To starší, prověřenější, nebo to,
  co je výhodnější a pohodlnější?
 • 00:55:51 A kam vedou cesty,
  které obě možnosti představují?
 • 00:55:55 Otázky, které dnes asi znepokojují
  nejen jezídy.
 • 00:56:02 Titulky: Lucie Zrnová,
  Česká televize, 2004

Související