iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 1. 2015
19:40 na ČT sport

1 2 3 4 5

2 hlasy
4047
zhlédnutí

Vladimír Pácl

Portrét předního světového lyžařského odborníka a činovníka FIS

15 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Člověk bez hranic Vladimír Pácl

 • 00:00:06 Březen roku 2008.
 • 00:00:09 Lukáš Bauer po životní sezóně
  vítězí ve Světovém poháru
 • 00:00:12 běžců na lyžích
  a získává nezaměnitelnou
 • 00:00:15 křišťálovou trofej.
 • 00:00:16 Zapisuje se do historie seriálu,
  který vytvořil jiný,
 • 00:00:19 už pozapomenutý Čech,
  Vladimír Pácl.
 • 00:00:22 On byl prakticky autorem
  běžeckého Světového poháru,
 • 00:00:28 později se uvádělo,
  že to byl novinář
 • 00:00:31 Werner Kirchhofer, ale každý věděl,
  že FIS nemůže říct,
 • 00:00:36 že autor je emigrant.
 • 00:00:45 Pod vlajkou s černým kohoutem,
  pod vrchy Svitavské pahorkatiny,
 • 00:00:49 leží Česká Třebová.
 • 00:00:51 I když byla jen malým městem,
  po vzniku
 • 00:00:54 samostatného Československa
  se dál rychle rozvíjela.
 • 00:00:57 Železniční uzel sem přiváděl
  obchodní ruch i nové obyvatele.
 • 00:01:01 Na místním nádraží
  pracoval i výpravčí Karel Pácl.
 • 00:01:05 V roce 1921 se jemu
  a manželce Marii narodil syn Zdeněk
 • 00:01:09 a o dva roky později,
  11. února 1924,
 • 00:01:13 i jeho bratr Vladimír.
 • 00:01:16 Dodnes je Česká Třebová
  známá železnicí,
 • 00:01:18 Páclova památka
  ale poněkud vybledla.
 • 00:01:21 Z tohoto rodného domu
  vyšel a vyrostl ve sportovce
 • 00:01:24 a hlavně sportovního organizátora.
 • 00:01:28 Na místním gymnáziu
  nejen maturoval.
 • 00:01:31 Tady získal v celém bohatém
  místním sportovním životě
 • 00:01:34 lásku k pohybu.
 • 00:01:35 Oblíbené bylo v okolních kopcích
  hlavně lyžování.
 • 00:01:40 Tady byl třeba lyžařský můstek,
  na kterém se dalo skočit 36 metrů.
 • 00:01:44 Byla tam lyžařská chata,
  skákalo se při umělém osvětlení
 • 00:01:47 už v té době, takže to jsou
  poměrně zajímavé možnosti.
 • 00:01:52 Pácl byl skaut,
  ale také plavec a atlet.
 • 00:01:55 Byl všestranný,
  ale spojení přírody a sportu
 • 00:01:58 pro něj ideálně představovaly
  právě lyže.
 • 00:02:02 Nadšenců tady bylo dost.
 • 00:02:04 Máme takovou tu generaci,
  která potom přešla do Čeňkovic
 • 00:02:09 do Orlických hor,
  a tam vybudovala
 • 00:02:11 celé lyžařské středisko.
 • 00:02:12 A do té generace
  právě Pácl patřil.
 • 00:02:15 Jenže patřil také do generace
  postižené válkou.
 • 00:02:19 Pácl musel Českou Třebovou
  na konci války opustit.
 • 00:02:22 Byl nuceně nasazen na práce
  do hlavního města
 • 00:02:25 tehdy německého Slezska,
  do Vratislavi.
 • 00:02:27 Ta doba v něm navždy
  zanechala svou stopu.
 • 00:02:32 Jakmile začal mluvit německy,
  tak jako kdyby ta vzpomínka
 • 00:02:36 na tu 2. světovou válku,
  na to totální nasazení,
 • 00:02:39 kdy zažil vybombardování ubytovny,
  pak ty nálety ve fabrice,
 • 00:02:42 kde dělal s ostatními lidmi,
  tak na něj to tak silně zapůsobilo,
 • 00:02:47 že v té němčině byl až militantní.
 • 00:02:49 A třeba kamarádi říkali:
  "Vladimíre, mluv francouzsky
 • 00:02:53 nebo anglicky, protože v té němčině
  vypadáš děsivě."
 • 00:02:57 Po osvobození už byla Česká Třebová
  Páclovi malá.
 • 00:03:01 V Praze v Tyršově domě
  nejen bydlel,
 • 00:03:04 ale také absolvoval
  Institut tělesné výchovy a sportu.
 • 00:03:07 Dál sám sportoval.
 • 00:03:09 Na lyžích to dotáhl až na medaile
  na mistrovství Československa
 • 00:03:13 a na titul
  vysokoškolského mistra světa
 • 00:03:15 v závodě družstev.
 • 00:03:16 V pohybu v přírodě, v tom,
  co bychom dnes nazvali
 • 00:03:19 zdravým životním stylem,
  viděl budoucnost
 • 00:03:22 pro celou společnost.
 • 00:03:25 On byl ta válečná generace,
  která si myslela,
 • 00:03:29 že po roce 45 změní svět.
 • 00:03:36 Takový Pavel Kohout ve sportu.
 • 00:03:39 Známe, co psal Pavel Kohout kdysi
  a jak potom pracoval dál.
 • 00:03:43 A to byl Vladimír Pácl.
 • 00:03:46 Nejen politické nadšení,
  ale i organizační duch
 • 00:03:49 a až sebezničující pracovitost,
  to Pácla rychle vyzdvihlo
 • 00:03:53 do předních funkcí.
 • 00:03:54 Dostal se do čela trenérské rady
  i do Mezinárodní lyžařské federace.
 • 00:03:58 Tam vymyslel světový pohár
  a sepisoval mezinárodní pravidla
 • 00:04:02 běhu na lyžích,
  a doma o něm vedl publikaci
 • 00:04:04 jedné z prvních knih.
 • 00:04:06 Kinogramy běžecké techniky
  pořídil s olympionikem
 • 00:04:10 a svým věrným přítelem
  Iljou Matoušem.
 • 00:04:15 Zaprvé, ovládal jazyky,
  byl tělocvikář,
 • 00:04:19 byl zdatný po stránce fyziologie,
  psychologie, znal všechno.
 • 00:04:25 A potom si doplnil
  některé technické věci.
 • 00:04:28 Takže on tam byl poměrně králem.
 • 00:04:32 Přestěhovat se do nového domu
  v Dejvicích,
 • 00:04:34 podle sgrafit atletů
  lidově zvaného U Naháčů,
 • 00:04:37 to v té době něco znamenalo.
 • 00:04:39 Tam bydlela smetánka
  českého sportovního života.
 • 00:04:42 Do ní patřila
  i Páclova žena Dagmar.
 • 00:04:45 Byla vedoucí redaktorkou
  časopisu Cyklistika
 • 00:04:48 a v 60. letech i první předsedkyní
  nového svazu umělecké,
 • 00:04:52 dnes moderní gymnastiky.
 • 00:04:54 Kromě nadšené péče
  o sportovní život
 • 00:04:57 se oba stali nadšenými zastánci
  reformního, dubčekovského křídla
 • 00:05:01 v komunistické straně.
 • 00:05:03 Syn Radvan ale poznával
  na vlastní kůži,
 • 00:05:06 že hlavní zůstal doma sport.
 • 00:05:11 Ve třech letech už mi nazul lyže
  a vyštval mě do kopců.
 • 00:05:16 A v létě jsem běhal
  na atletické dráze
 • 00:05:20 a on řešil nějaké problémy
  ohledně československého sportu.
 • 00:05:28 Já jsem měl tedy rád sjezdování.
 • 00:05:31 A pak táta se smířil s tím,
  že jsem od sportu odešel,
 • 00:05:35 tak dělám divadlo.
 • 00:05:37 Tam byl táta taky trošku zklamaný,
  v tom sportu,
 • 00:05:40 že to jablko padlo
  hodně daleko od stromu.
 • 00:05:45 Vladimír Pácl vystoupal
  až těsně pod vrchol pyramidy.
 • 00:05:49 Stal se i sekretářem
  olympijského výboru
 • 00:05:52 a dokonce zvažovaným kandidátem
  na jeho předsedu.
 • 00:05:55 Byl šéfem komise běhu na lyžích
  mezinárodní federace FIS
 • 00:05:59 a členem prezídia.
 • 00:06:00 Neštítil se ale udělat
  vlastníma rukama běžnou práci,
 • 00:06:03 kterou někdo jiný zanedbal.
 • 00:06:05 Ale reagoval na to s prchlivostí.
 • 00:06:08 Když táta zacítil
  nějakou nespravedlnost
 • 00:06:11 nebo neodpovědnost
  nebo nějaké hulvátství,
 • 00:06:14 které kazilo tu sportovní pohodu,
  tam se projevil někdy na mě
 • 00:06:20 až dost zle,
  protože to prostě neměl rád.
 • 00:06:28 Nespravedlnost, hulvátství.
 • 00:06:30 Ale pak přišel srpen 1968,
  do Prahy přijely sovětské tanky
 • 00:06:35 a tahle slova získala nový smysl.
 • 00:06:38 Ten šok vzbudil v Páclovi
  vzpomínku na válku.
 • 00:06:41 Ale znovu se jeho rozhořčení
  projevilo ne pasivitou,
 • 00:06:44 ale v činech.
 • 00:06:48 Opravdu,
  jako kdyby přilétla černá koule
 • 00:06:51 a táta se totálně proměnil.
 • 00:06:53 Druhý den po té okupaci 23.
  už napsal ten dopis,
 • 00:06:57 aby Sovětský svaz byl vyloučen
  z olympiád v Mexiku
 • 00:07:01 a uvažovalo se o tom,
  aby byl vůbec vyloučen
 • 00:07:04 z Mezinárodního
  olympijského výboru.
 • 00:07:08 Psal na všechny možné strany,
  všem svým známým,
 • 00:07:11 že to byl podvod,
  že nás tady okupovali.
 • 00:07:17 Jenže i Pácl poznal bezmocnost
  svého počínání.
 • 00:07:23 Táta hrozně zesmutněl.
 • 00:07:25 A jediný cíl, který on měl,
  dotáhnout to mistrovství světa
 • 00:07:30 ve Vysokých Tatrách
  alespoň do takové podoby,
 • 00:07:33 aby se nestyděl za to,
  že to někomu odevzdá,
 • 00:07:36 protože nevěřil tomu,
  že by se mohl stát tím sekretářem
 • 00:07:40 toho mistrovství světa.
 • 00:07:42 Československo získalo
  pořadatelství šampionátu
 • 00:07:45 pro rok 1970
  už před tragickým srpnem.
 • 00:07:48 Před tak velkou akcí
  si ale režim netroufl
 • 00:07:51 vyměnit lyžařskou garnituru.
 • 00:07:53 Vladimír Pácl měl zásadní zásluhu
  na tom, že se podařilo
 • 00:07:57 mistrovství na kongresu FIS získat.
 • 00:07:59 Dohlížel na něj až do konce.
 • 00:08:01 Vytvořily se nádherné tratě,
  které už by dnes těžko šly
 • 00:08:05 v národním parku udělat,
  postavily se oba dva můstky.
 • 00:08:10 Byla to ohromná práce.
  A že to nebylo v Čechách?
 • 00:08:14 Já si myslím,
  že to bylo rozhodnutí celého
 • 00:08:17 tehdejšího socialistického tábora,
  protože ty Tatry
 • 00:08:21 byly opravdu výkladní skříň.
 • 00:08:24 Zástupci krkonošského lyžování
  to ale Páclovi těžko odpouštěli.
 • 00:08:28 Svět ale na mistrovství v Tatrách
  pěl chválu.
 • 00:08:31 Pro domácí příznivce
  se stal vrcholem závod sdruženářů.
 • 00:08:35 Ladislav Rygl ho vyhrál
  a stal se doma mistrem světa.
 • 00:08:43 Na domácí půdě závodit,
  je vždy příjemné.
 • 00:08:46 Zvlášť na prvním mistrovství světa,
  protože to bylo první
 • 00:08:50 mistrovství světa u nás,
  tak to bylo kouzelné,
 • 00:08:53 bylo to něco pro nás.
 • 00:08:55 Každý velký závod je nádherný,
  krásný.
 • 00:08:58 A tohle bylo doma
  v nezapomenutelné atmosféře,
 • 00:09:01 takže super, extra.
 • 00:09:03 Čtvrtým místem potěšila
  běžkyně Šikolová
 • 00:09:06 a aspoň stříbro získal
  skokan Jiří Raška.
 • 00:09:09 Dědictví šampionátu bylo záslužné,
  mluvilo se dokonce o možnosti
 • 00:09:13 uspořádat v Tatrách
  zimní olympiádu.
 • 00:09:19 Jenže všední život už mířil
  jiným směrem.
 • 00:09:22 Pro Vladimíra Pácla
  žádná budoucnost
 • 00:09:24 v normalizačním Československu
  nebyla.
 • 00:09:27 Byl odstavován z domácích funkcí
  a nemohl už dál působit
 • 00:09:31 ani ve volených funkcích
  v mezinárodní lyžařské federaci.
 • 00:09:34 V úvodu článku k jubileu komise
  běhu na lyžích se rozloučil
 • 00:09:38 se svými spolupracovníky.
 • 00:09:39 Členové komise mu své autogramy
  pod společné poděkování
 • 00:09:42 připsali přímo
  na olympijských hrách v Sapporu.
 • 00:09:45 Vladimír Pácl si ho přečetl
  až v Itálii.
 • 00:09:48 Když už se rozpadlo
  i jeho manželství,
 • 00:09:50 v říjnu roku 1971
  tam odjel natrvalo.
 • 00:09:53 Ale přestože vyměnil Prahu
  za Ronzone,
 • 00:09:56 nezapomněl ani na české přátele.
 • 00:09:58 V mezinárodním lyžování
  měl jeho hlas stále svou váhu.
 • 00:10:01 Třeba v roce 1974,
  kdy hrozila Blance Paulů
 • 00:10:04 ztráta medaile
  na mistrovství světa kvůli reklamě
 • 00:10:07 na čepici vyrobené vlastnoručně
  podle okoukaného vzoru.
 • 00:10:12 A tenkrát Pácl na zasedání jury
  ohnivou řečí jim řekl,
 • 00:10:17 že jsme prostě z Československa
  a že nám nikdo tohle neřekl
 • 00:10:22 a že ta Blanka, jestli jury chce,
  tak jim tu čepici za tři hodiny
 • 00:10:26 uštrikuje znovu takovou, jako má.
 • 00:10:29 A Blanka diskvalifikovaná nebyla.
 • 00:10:32 Z nového domova posílal přátelům
  do Československa aspoň pozdravy.
 • 00:10:36 I Ilja Matouš mohl
  právě na pohlednicích sledovat,
 • 00:10:40 jak se Val di Sole mění,
  a Pácl na tom měl velkou zásluhu.
 • 00:10:44 Dostal místo
  v novém sportovním centru
 • 00:10:46 a v něm se okamžitě
  pustil do práce.
 • 00:10:53 Vedl plavecké kurzy,
  neustále byl ve školách,
 • 00:10:57 neustále byl s dětmi,
  ve sportovních klubech atd.
 • 00:11:01 A všude tam vytvářel programy
  takového typu,
 • 00:11:04 které měly rozvíjet život
  celé oblasti
 • 00:11:07 a které rozpracoval
  na dlouhou dobu dopředu.
 • 00:11:14 Nemyslel jen na dnešek
  a jen na sportovní výsledky.
 • 00:11:17 Chtěl zapojit co nejvíc dětí
  stejně jako důchodců.
 • 00:11:21 Ze široka daleka dojížděli hosté
  na jeho kurzy
 • 00:11:24 pro sportovní instruktory.
 • 00:11:26 A když chtěl ve zdejší přírodě
  pořádat soutěže
 • 00:11:29 v orientačním běhu
  a v celé Itálii
 • 00:11:32 nic takového neznali,
  prostě ho založil.
 • 00:11:34 Tehdy se seznámil
  i se sportovkyní a ženou
 • 00:11:37 podzimu svého života, Antonií.
 • 00:11:41 Hned, jak jsem ho viděla poprvé,
  pochopila jsem,
 • 00:11:43 že je to zcela výjimečná osoba.
 • 00:11:45 Bylo mi to jasné hned
  na první pohled.
 • 00:11:48 V útulném městečku Malé
  se Pácl usadil
 • 00:11:50 právě v tomto nenápadném domě.
 • 00:11:53 Když mu vypršela platnost
  československého pasu,
 • 00:11:56 stal se mužem bez občanství.
 • 00:11:58 Italové říkají
  "Uomo senza frontiere?,
 • 00:12:00 člověk bez hranic.
 • 00:12:02 Jak je to výstižné.
  Pácl nikdy nedbal hranic a omezení.
 • 00:12:06 Ani tady,
  a zvlášť ne vedle Antonie.
 • 00:12:11 Byl to můj osud.
 • 00:12:13 Já jsem chápala,
  jak moc pro mne znamená a myslím,
 • 00:12:16 že on to pravděpodobně cítil
  i naopak.
 • 00:12:18 Protože hledal a našel těsnější,
  trochu víc lidský kontakt.
 • 00:12:22 Byl obklopen spoustou lidí,
  ale on potřeboval
 • 00:12:25 i svůj opěrný bod.
 • 00:12:30 Celé Val di Sole se změnilo.
 • 00:12:32 Z nevýrazného kraje
  s nejasnými plány
 • 00:12:34 je turistický ráj.
 • 00:12:36 Když dnes zdejší krásná příroda
  žije sportem, cyklistikou,
 • 00:12:40 plaváním, lyžováním
  nebo třeba jen procházkami
 • 00:12:43 dříve narozených turistů,
  je za tím Páclova práce.
 • 00:12:46 Jak říkalo jeho nové motto,
  smutné je nicnedělání,
 • 00:12:49 pohyb je sladký, kdo nevěříš,
  přidej se k nám.
 • 00:12:56 Do celé Itálie šířil nové nápady,
  projekty, programy, nové myšlenky,
 • 00:13:01 všem dával dobré rady,
  ze kterých dodnes těží
 • 00:13:04 jeho následovníci v celé zemi.
 • 00:13:08 Kamkoli jsme přijeli,
  tak mi ti Italové vyprávěli,
 • 00:13:11 co ten táta tam v tom místě
  udělal, že tam ty děti naučil
 • 00:13:15 plavat, hrát tenis,
  chodit po horách,
 • 00:13:18 turistické značky.
 • 00:13:20 A v tom Val di Sole zavedl
  ten sportovní duch.
 • 00:13:28 Se sametovou revolucí
  vzkřísil naději,
 • 00:13:31 že ještě něco udělá
  i pro svou rodnou vlast.
 • 00:13:34 Jenže na prvním setkání,
  které po listopadu proběhlo
 • 00:13:37 v sídle FIS ve Švýcarsku,
  se dočkal odmítnutí.
 • 00:13:41 Tehdy československá skupina
  seděla u jednoho stolu
 • 00:13:44 a on se zeptal
  jednoho našeho funkcionáře:
 • 00:13:47 "Tak co počítáte se mnou?"
 • 00:13:50 A on mu velmi tvrdě řekl:
  "Vladimíre, tys byl prakticky
 • 00:13:54 představitel toho režimu minulého,
  my s tebou nepočítáme."
 • 00:14:00 To je zase ten úděl těch emigrantů,
  není to nic výjimečného,
 • 00:14:03 že takhle mluví spousta emigrantů.
 • 00:14:06 Pácl ztratil zájem vrátit se
  do Prahy nebo do Třebové.
 • 00:14:09 Zůstal v novém domově,
  kde ho pak postihla další rána,
 • 00:14:13 mozková mrtvice,
  která ho ochromila, ale nezlomila.
 • 00:14:16 To on mi pomáhal,
  abychom ten velký problém zvládli.
 • 00:14:19 Nikdy nenaříkal,
  neustále jsem ho musela vozit
 • 00:14:23 na výlety desítky kilometrů
  po okolí.
 • 00:14:25 Nemohl mluvit, nemohl psát,
  nemohl číst,
 • 00:14:29 ale jeho hlava stále pracovala
  na sto procent.
 • 00:14:35 Vladimír Pácl zemřel na Silvestra
  roku 2004.
 • 00:14:38 Bylo mu 80.
 • 00:14:40 O dalších deset roků později,
  k nedožitému jubileu,
 • 00:14:44 v Malé uspořádali oslavy.
 • 00:14:45 Chybět nemohl ani orientační běh,
  ani vzpomínky
 • 00:14:48 na člověka bez hranic,
  který znal svou cestu.
 • 00:14:52 Táta mi chtěl ukázat
  celé to panorama.
 • 00:14:55 A ušli jsme asi kilometr
  po tom ledovci
 • 00:14:58 a najednou byla totální mlha,
  ale to člověk najednou...
 • 00:15:02 A v té mlze ten táta
  se dovedl orientovat.
 • 00:15:06 Fakt jsme se nikdy neztratili.
 • 00:15:14 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2015

Související