iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2019
09:50 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
4299
zhlédnutí

Folklorika

Za prahem roubených chalup

S horaly a etnology za krásami karpatské lidové architektury do muzeí v přírodě i do původních dřevěnek zachovaných v krajině.

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Za prahem roubených chalup

 • 00:00:16 -Jak vidíte chlívek,
  tak tady jsme měli dobytek.
 • 00:00:23 Jak vidíte pozůstatky vrat.
 • 00:00:26 Byl tam dobytek, kráva, kůň.
 • 00:00:30 A tady jsme měli hnojiště.
 • 00:00:32 Tady vidíte pozůstatek
  dřevěného záchodu.
 • 00:00:38 Tady byly špendlíky,
  slaďoučké ryngle.
 • 00:00:42 Tady bylo hnojiště,
  tak ryngle byly slaďoučké jak med.
 • 00:00:48 Je mi z toho smutno.
 • 00:01:02 -Když se řekne skanzen,
  tak pro mě to znamená dvě věci.
 • 00:01:07 Skanzen s velkým "S",
 • 00:01:10 tzn. první otevřené muzeum v přírodě
  pro návštěvnickou obec v roce 1891,
 • 00:01:18 na Šancích ve Švédsku.
 • 00:01:23 Poté si člověk vybaví skanzen
  jako obecné označení muzea v přírodě.
 • 00:01:30 -Skanzen je uchování
  některých staveb tak,
 • 00:01:37 aby se dalo vidět
  a člověk si mohl sáhnout na srub,
 • 00:01:44 jakým způsobem to předkové dělali.
 • 00:01:47 -Nejsou to jen chaloupky
  rozkládané po prostoru,
 • 00:01:53 ale mělo by to být všechno okolo.
 • 00:01:56 Měla by to být krajina,
  venkovské prostředí
 • 00:02:00 a život ve skanzenu.
 • 00:02:03 Je to trochu klišé,
  živé muzeum, živý skanzen,
 • 00:02:07 ale jen když se rozmístí
  do prostoru chalupy,
 • 00:02:11 to skanzen není,
  musí se dotvořit všechno okolo.
 • 00:02:17 -Jiří Langer:
 • 00:02:18 Za prahem roubených chalup.
 • 00:02:22 "Nahoře, kde se svah urovnal,
 • 00:02:24 se pod dalšími lipami
  krčila zvonice z roku 1827.
 • 00:02:29 Vedle stála veliká stodola
  zámožného dvora,
 • 00:02:33 ale rodina hospodáře žila
  zase jen v malém domě."
 • 00:02:39 -Valašská dědina vznikla
  původně jako tzv. záchranný skanzen,
 • 00:02:44 oni ten termín začali
  na chvíli používat.
 • 00:02:48 Zpočátku to bylo mechanické
  poskládání přenášených dřevěných domů
 • 00:02:58 z různých koutů Valašska
  na Petřekovu stráň nad městem.
 • 00:03:02 Od 60. let se začal
  koncept proměňovat
 • 00:03:05 a začala se budovat
  živoucí valašská dědina
 • 00:03:10 s funkčními vazbami,
  které fungovaly.
 • 00:03:14 Už to nejsou jen stavby
  a krajina kolem.
 • 00:03:19 Je to oživený 3D model minulosti.
 • 00:03:24 A protože se neustále více
  prosazuje ukazovat
 • 00:03:29 muzejní život v pracovní rovině,
 • 00:03:35 od zemědělských prací,
  přes zpracování zemědělských plodin,
 • 00:03:40 rukodělná výroba.
 • 00:03:42 A dnes už máme řadu muzeí v přírodě,
  které ukazují manufakturní
 • 00:03:47 nebo i malé tovární provozy.
 • 00:03:50 -Tohle je materiál průměr 10 mm.
 • 00:03:54 Nažhavíme a budeme z toho
  postupně dělat kovaný hřebík.
 • 00:04:12 Tyhle hřebíky se používaly
  na vrata, petlice, závěsy.
 • 00:04:18 Pamatuji si,
  že jsem ve staré chaloupce vyrůstal
 • 00:04:22 a dneska mi je po tom smutno,
  protože jsem v muzeu rád,
 • 00:04:28 protože mi to připomíná dětství.
 • 00:04:32 V chalupě, ve které jsem vyrůstal,
 • 00:04:34 ta se prodala za 10 tisíc
  a dodnes jsou z ní trosky.
 • 00:04:46 Tady jsme pod střechu nosili seno.
 • 00:04:54 Jak bylo více děti,
  tak jsme spávali na seně s kocourky.
 • 00:05:11 -Kdybychom v minulosti
  šli po horských hřebenech,
 • 00:05:17 tak kultura ve vrcholných
  horských partiích
 • 00:05:23 je podobná bez ohledu
  na zemské hranice.
 • 00:05:37 Technologie jsou velmi podobné,
  protože ti lidé,
 • 00:05:42 pokud budeme mluvit
  o horském chovu ovcí,
 • 00:05:46 pracovali se stejným materiálem,
 • 00:05:49 ve stejném prostředí
 • 00:05:51 a navíc přes Karpaty
 • 00:05:53 se vine technologická znalost
  horského chovu ovcí, salašnictví.
 • 00:05:59 Tam není překážek,
  pokud jsou státní,
 • 00:06:05 nebo v minulosti zemské hranice,
 • 00:06:07 ale naopak hory mnohdy v minulosti
  spíš spojovaly, než rozdělovaly.
 • 00:06:16 Pokud chodíme po krajině Valašska
  nebo Karpat,
 • 00:06:21 a umíme se dívat,
 • 00:06:24 pak mnohé zbytky
  z toho dnes můžeme zaregistrovat.
 • 00:06:30 Problém je v tom,
  že málokdo se umí dnes dívat
 • 00:06:34 a umí si všímat
  nebo zaměřit svoji pozornost,
 • 00:06:39 na co by měl.
 • 00:06:42 -"Roubené chlévy stavěli
  ze silných, netesaných kuláčů.
 • 00:06:46 Hnojiště mívali
  před jejich dveřmi.
 • 00:06:49 Sezónní chlév na kamenném Upratisku
  pod vrcholem Velké Rače
 • 00:06:54 měl u vchodu oddělenou část,
 • 00:06:56 ve které pastýř na ohništi vařil
 • 00:06:59 a tam i spával.
 • 00:07:01 Pod tisícimetrovou Vysokou
  se ukrývá Malá Polana zvaná Člověčí.
 • 00:07:07 Snad pro důkaz,
 • 00:07:08 že i v takové výšce
  se může člověk uživit."
 • 00:07:13 -Jedeme na Sošov,
 • 00:07:15 tam se ještě dochovaly
  nějaké dřevěnice,
 • 00:07:18 zbytky usedlostí na Těšínsku.
 • 00:07:27 Už jsou z toho rekreační chaty,
 • 00:07:29 ale zrovna tam
  se o to majitelé dobře starají.
 • 00:07:33 V takové formě by do budoucna
  tady mohly dřevěnice být zachovány.
 • 00:07:39 Kdysi se lidé usazovali
  na vrcholcích hor,
 • 00:07:43 tam byl i rovnější terén
  než v hlubokých údolích.
 • 00:07:48 Šel tam i oves zasít,
  chaloupku postavit.
 • 00:07:56 Je to charakteristické
  pro celé Karpaty.
 • 00:07:58 Na Gruňách se usazovali lidi.
 • 00:08:07 -Jsou to roubené dřevěnice,
 • 00:08:10 pro náš region Těšínského Slezska
  je charakteristické,
 • 00:08:14 že se stavělo z půlených kmenů,
  půlek nebo tzv. plazů.
 • 00:08:22 Vidíme, že to byly statné smrky
  nebo tady vyrostly mohutné jedle.
 • 00:08:30 Někdy plazy měly výšku
  i přes 70 cm.
 • 00:08:35 Lidé stavěli domy tam,
  kde se usadili,
 • 00:08:39 kde předtím vyklíčili les
  nebo založili pastviny.
 • 00:08:43 Potom začali obdělávat půdu.
 • 00:08:46 To už jim umožňovalo vybudovat
  takové domy.
 • 00:08:50 Dřevěnice mají životní cyklus,
  jako je den, rok,
 • 00:08:55 pastevní sezona, lidský život.
 • 00:09:00 Stejně tak žije dřevěnice
  a my víme, co se s ní stane.
 • 00:09:04 V dnešní době stavíme jinak.
 • 00:09:07 Ani nevíme,
  kam to vede,
 • 00:09:09 co se se stavbami stane,
  a jak to změní náš svět.
 • 00:09:20 Lidé se snažili stavět domy tam,
  kde se nedalo sít,
 • 00:09:25 kde se nedala využít půda,
 • 00:09:28 někde ve stráni,
 • 00:09:30 ve snože, jak se u nás říká.
 • 00:09:34 Podívejme se, kde se staví dneska,
 • 00:09:36 na rovině,
  na nejúrodnější půdě.
 • 00:09:39 Trošku chybí úcta k zemi.
 • 00:09:43 Je potřeba to dokumentovat,
  stavět skanzeny,
 • 00:09:47 ale je taky potřeba
  zbytky dřevěnic
 • 00:09:51 v původních místech jejich výskytu
  chránit a opatrovat.
 • 00:09:56 Tady si myslím,
  že se tak děje.
 • 00:10:00 Tato dřevěnice je pěkně přikrytá
  novou střechou
 • 00:10:05 a ještě nějakou dobu vydrží.
 • 00:10:22 DIALOG V NÁŘEČÍ
  Dobrý, jdeme se podívat na chaloupku.
 • 00:10:27 -A kde to budete fotit?
 • 00:10:30 -Tady všude, jestli můžeme i do síně?
 • 00:10:32 Jak to tu bylo?
 • 00:10:34 Byl tu statek Šimečkův.
 • 00:10:37 -Byl, narodil se tady můj táta.
 • 00:10:40 -Myslím, že 10 hektarů tu bylo.
 • 00:10:46 -Bylo, i 110,
  ale potom se to rozdělilo.
 • 00:10:52 -Tak se to krouhalo
  a krouhalo.
 • 00:10:55 ČESKY
  Toto je jedna z nejokázalejších
 • 00:10:58 dřevěnic v Nýdku.
 • 00:11:00 Tady byl velký hospodář Šimeček,
  měl 10 hektarů.
 • 00:11:07 Kolik na to bylo koní?
 • 00:11:09 -Dva.
 • 00:11:10 -Byl to už bohatý hospodář,
  i stavení je velké.
 • 00:11:22 Toto stavení je svém původním místě.
 • 00:11:25 Tam, kde bylo postaveno
 • 00:11:27 výstavba pokračuje
 • 00:11:30 a vznikají tady zděné patrové domy.
 • 00:11:33 Okázalé stavení
  se vizuálně proporčně zmenšuje
 • 00:11:39 a už není dominantou vesnice.
 • 00:11:44 Ve skanzenu máte všechny místnosti
  krásně uklizené,
 • 00:11:48 všechno na svém místě.
 • 00:11:50 Když se podíváte do světnice,
  tak je vidět, že se tady chodí,
 • 00:11:55 hospodáři to využívají
  a potom žije i stavení.
 • 00:12:00 Je to cítit.
 • 00:12:09 DIALOG V NÁŘEČÍ
  -Pozor na hlavu,
 • 00:12:14 je to strašně nízko.
 • 00:12:17 -Je třeba se ohnout.
 • 00:12:20 Kde jste měli vodu?
 • 00:12:22 Byla tu vykopaná studna?
 • 00:12:24 -Jo.
 • 00:12:25 Studna je přikrytá
  a voda se nosí z vrchu.
 • 00:12:29 -Takže to bylo normálně v chalupě,
  jak to bývalo?
 • 00:12:32 -Ano, a je to přikryté.
 • 00:12:36 -Máme tady tmu.
 • 00:12:41 -Je tu vlhko,
  dají se tu zasadit brambory.
 • 00:12:50 -Slípky tady jsou.
 • 00:12:52 -Ano, tam jsou slípky.
 • 00:12:55 -"Radkovský shluk usedlostí
  má uprostřed ve svahu zděné sklepy
 • 00:13:00 a nad nimi chlévy.
 • 00:13:02 To připomíná středověkou tvrz.
 • 00:13:05 Ve svahu se nejlépe stavělo
  na terénních terasách,
 • 00:13:09 do kterých zapustili sklep.
 • 00:13:11 Dvůr v Korni obklopovalo obydlí
  a stodola s chlévem.
 • 00:13:17 Z původních chlévů v Korni
  pod vrcholem Konečné
 • 00:13:20 vznikaly obývané dvory
 • 00:13:22 i na hřebenových pastvinách
  kysucké strany Beskyd."
 • 00:13:33 -Relativně mladá stavba
 • 00:13:35 na valašské dědině Valašského muzea
  v přírodě
 • 00:13:39 je hospoda ze Zděchova.
 • 00:13:41 Společně s dalšími stavbami
  byly vybudovány před 10 lety.
 • 00:13:46 Navíc můžou ukázat,
 • 00:13:50 jak mocným kouzlem muzeum v přírodě
  disponuje.
 • 00:13:54 V minulosti,
  kdy se začala muzea v přírodě
 • 00:13:58 budovat,
 • 00:13:59 tak většinou se přenášely originály,
 • 00:14:01 alespoň pokud se týká
  roubeného stavitelství Karpat.
 • 00:14:05 Od poloviny 20. století vidíme,
 • 00:14:08 že originální stavby v terénu
  jsou už ve velmi špatném stavu.
 • 00:14:14 Např. se rozebraly,
  ale už se nedaly dát dohromady,
 • 00:14:19 protože dřevo bylo velmi degradované
  nebo stavby zanikly.
 • 00:14:25 Případně mohly být
  velmi zásadně přestavěny.
 • 00:14:30 A v tom tkví kouzlo muzea v přírodě.
 • 00:14:33 Může tok času vrátit nazpátek
  a my díky vzpomínkám,
 • 00:14:40 historické dokumentaci,
 • 00:14:43 můžeme postavit stavbu,
 • 00:14:46 její kopii nebo rekonstrukci
  v původní podobě.
 • 00:14:49 A to se v posledních letech
  i ve Valašském muzeu v přírodě stalo.
 • 00:15:16 Budování muzea v přírodě
  je mnoha generační dílo.
 • 00:15:20 Pokud se půjdeme podívat
  kousek dál za horizont,
 • 00:15:24 tak tam nalezneme výzvu pro další
  generace.
 • 00:15:27 Prostor, kde by se měl
  za několik let rozkládat další,
 • 00:15:32 v pořadí už čtvrtý areál
  valašského muzea.
 • 00:15:40 Spojovníkem celého karpatského
  oblouku je horské pastevectví.
 • 00:15:46 Zde se nedalo moc pracovat
  s obilnářskou produkcí,
 • 00:15:51 proto vždy horským částem dominoval
  chov ovcí, případně koz.
 • 00:15:57 Valašským dobytkem byly ovce a kozy
 • 00:16:03 a také některá plemena
  hovězího dobytka.
 • 00:16:14 -Tady je dřevák, byl na dřevo.
 • 00:16:18 A tady byly dva pokoje,
  velká kuchyň,
 • 00:16:24 za tím byla ložnice,
  tady byla chodba a velká komora.
 • 00:16:34 Tam byly hrnce atd.
 • 00:16:43 Dům je starý zhruba 150 let.
 • 00:16:49 Rodiče byli věčně na poli,
  protože pole byla až dole k lesu,
 • 00:16:55 všechno se to ručně okopávalo,
  brambory se sadily.
 • 00:17:04 Tady jsem měl chodníček
  a chodil jsem do potoka
 • 00:17:09 na pitnou vodu
 • 00:17:11 a na vážkách jsem nosil 10 kýblů
  do konírny
 • 00:17:16 a kojil jsem krávy vodou.
 • 00:17:20 Jak vidíte dveře,
  tak tam byl kůň a krávy.
 • 00:17:29 -"Skutečnost,
  že se ještě ve 20. století
 • 00:17:32 oraly i hřebenové pastviny,
 • 00:17:35 dokládají navršené kameny
 • 00:17:37 na mezích porostlé jasany,
  lískami a jívami.
 • 00:17:42 Kychová je údolí na severním okraji
  Huslenek,
 • 00:17:46 kterým kdysi jezdívali formani
  přes Papajské na trhy
 • 00:17:50 až do maďarské Pešti.
 • 00:17:53 Bačov nazývají na slovenské straně
  Javorníku sezónní chlév s jizbičkou.
 • 00:17:59 Tento stával pod Malinným."
 • 00:18:06 -Vzhledem k tomu,
  že valašské muzeum prezentuje
 • 00:18:09 tradičně stavitelství
  Západních Karpat,
 • 00:18:12 tak má několik svých sourozenců
  nebo příbuzných.
 • 00:18:17 Jedním z nich
  je i Kysucké muzeum na Vychylovce.
 • 00:18:22 Kysuce a Valašsko spolu sousedí,
 • 00:18:24 přírodní prostředí
  je zde velmi podobné
 • 00:18:28 a stavby reagovaly
  na podobné přírodní prostředí.
 • 00:18:32 Z tohoto hlediska
 • 00:18:34 můžeme sledovat v Rožnově
  a na Vychylovce
 • 00:18:37 řadu podobných prvků.
 • 00:18:46 SLOVENSKY
  -Někdy jsme od dýmu celé začmuzené,
 • 00:18:49 někdy ne.
 • 00:18:50 Podle toho,
  jaké je počasí a venku tlak.
 • 00:18:53 Je to 200letá pec,
 • 00:18:56 tak každý nemá možnost zapálit
  a zatopit si tu.
 • 00:18:59 Myslíme na ty,
  kteří zde topili v minulosti,
 • 00:19:02 protože domečky pocházejí
  ze zatopených obcí
 • 00:19:06 Rečnice a Harvelka.
 • 00:19:06 Právě v jedné z těch vesnic
  se narodila moje babka
 • 00:19:09 a jeden z těchto domečků
  patřil i jí.
 • 00:19:11 Člověk na ni myslí každý den,
  buď když zatápím
 • 00:19:14 nebo provázím návštěvníky.
 • 00:19:18 Ještě když si člověk obleče kroj,
  který mám po ní,
 • 00:19:22 některé části mám po prababičce,
  tak je to dost dojemné.
 • 00:19:27 Takových domečků
  je po světě hodně,
 • 00:19:29 některé mají takový osud,
  jaký mají,
 • 00:19:31 že se rozpadnou,
  nikdo si jich nevšímá.
 • 00:19:33 Ale díky muzeu můžou naši potomci
  a děti a jiní lidé vidět,
 • 00:19:37 jak žili naši předkové.
 • 00:19:40 Bylo by pělné je vidět v krajině,
  sice jsou už možnosti,
 • 00:19:44 že jsou dřevěné domy postavené
  a imitují.
 • 00:19:50 -Rožnov s Vychylovkou
  spojuje karpatská kultura,
 • 00:19:54 její atmosféra dřevěných staveb.
 • 00:19:57 Tročku se to glorifikuje,
  dřevěné stavby v horách,
 • 00:20:01 ale dobře víme,
 • 00:20:02 že i v nížině byla celá řada
  dřevěných staveb.
 • 00:20:06 Nebylo to tak,
  že by se v nížinách zdilo
 • 00:20:09 a jen v horách se stavělo ze dřeva.
 • 00:20:11 Dříve celá Evropa byla dřevěná,
  dokonce i města apod.
 • 00:20:15 Ale to co zbylo v horách,
  tak jak v Rožnově,
 • 00:20:19 na Vychylovce, Oravě
  a dál v celých Karpatech,
 • 00:20:22 i v našich horách, Krkonoších,
  Jeseníkách,
 • 00:20:25 tak je to dřevěná architektura,
  protože ke dřevu byl přístup,
 • 00:20:29 zároveň se tam nemodernizovalo.
 • 00:20:43 -Asi před 15 lety jsme tu přijeli
  s folklorním festivalem
 • 00:20:47 a byl jsem z tohoto prostředí
  skoro dojatý.
 • 00:20:55 Všechno působilo přirozeně.
 • 00:20:58 Všude kolem lesy,
  jak tady stojíme, nejen chalupy,
 • 00:21:02 je tu i pár políček, stromy,
  kaplička dole vypadá,
 • 00:21:06 jak kdyby tam stála odnepaměti.
 • 00:21:08 A to je asi to hlavní,
 • 00:21:10 co bych měl jako odborník
  ve skanzenu tvořit.
 • 00:21:12 Aby člověk přišel do prostředí
  a cítil se,
 • 00:21:15 jako by to tady bylo odnepaměti.
 • 00:21:28 V moderních trendech interpretace
  muzeí v přírodě zamýšlíme nad tím,
 • 00:21:33 co nám staré stavby říkají.
 • 00:21:35 Není to, že tak to vypadá u babičky,
  tady tikají hodiny, pec atd.,
 • 00:21:40 ale abychom si uvědomili,
  jak se dneska máme dobře.
 • 00:21:43 Jak se dřív lidé nadřeli,
  jak daleko to měli k cestě,
 • 00:21:47 byl to boj o přežití,
  zvlášť tady v horách.
 • 00:21:53 -"Na horním konci Štiavnika
  stával prastarý roubený dům,
 • 00:21:57 který měl vysokou jizbu
  s maličkými okenními otvory,
 • 00:22:00 patrové komory a chlév.
 • 00:22:05 Liďákova paseka se držela svahu
  pod vrcholem Hlubokého
 • 00:22:09 nad prameništěm Solaneckého potoka
  proti vrchu Soláň.
 • 00:22:14 Na vnější straně stodol
  rostou jasany a javory
 • 00:22:17 poskytující svěží olistěné větve
  pro zimní krmení oveček."
 • 00:22:30 -V naší republice nebo Evropě
  se setkáváme s řadou institucí,
 • 00:22:35 které se nazývají muzei v přírodě,
  ale málokteří z budovatelů,
 • 00:22:41 zvláště pokud se jedná o soukromníky,
  si uvědomují,
 • 00:22:45 že k muzeu v přírodě
  musí přistupovat velice zodpovědně.
 • 00:22:50 S pokorou k historické realitě,
  k minulým dobám a všem lidem,
 • 00:22:56 kteří zde žili před námi.
 • 00:23:15 Na první pohled se zdá,
  že lidové kultuře rozumí kdekdo.
 • 00:23:20 Každý si od babičky nebo dědečka
  z letních prázdnin vzpomíná
 • 00:23:25 na kredenc, vaření povidel
  nebo různé další věci,
 • 00:23:29 ale pokud chceme věrohodně
  ukázat to, co bylo před námi,
 • 00:23:34 tak nemůžeme jít jen po povrchu,
  efektních gestech a prezentacích,
 • 00:23:42 ale za muzeem v přírodě
  je vždycky velký kus práce.
 • 00:23:48 Mravenčí práce,
  která není vidět.
 • 00:24:08 -Když nám tady teklo,
  tohle tady nebylo, to už je kýč,
 • 00:24:13 tak jsme se staříkem posekali jedli
  a kůru jsme nařízli sekyrou,
 • 00:24:21 pak jsme to roztáhli, oloupali,
 • 00:24:25 nechali jsme to na louce proschnout,
  to se vyrovnalo
 • 00:24:28 a tím jsme zakrývali
  nad krávami střechu.
 • 00:24:32 Kůru z jedle jsme přitloukli
  na střechu
 • 00:24:36 a voda netekla.
 • 00:24:40 První, co bylo,
  tak se muselo zatopit v peci.
 • 00:24:44 A jak jsme tam přiložili
  nějaké větvičky,
 • 00:24:48 různé odpadky z lesa,
  nastrouhaly se brambory,
 • 00:24:57 kterých bylo dostatek,
  a kouzlo bylo,
 • 00:25:00 když se začaly dělat
  na plotně placky.
 • 00:25:05 Pak se to pomazalo máslem,
  krásně to vonělo, klasické placky.
 • 00:25:10 Ne na sádle, ale na plotně.
 • 00:25:13 Zasmrdělo to
  a to byla ta vůně, kouzlo.
 • 00:25:20 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2019

Související