iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 2. 2015
08:55 na ČT2

1 2 3 4 5

25 hlasů
3887
zhlédnutí

Folklorika

Ke kroji daleko i blízko

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika

 • 00:00:15 -Dobré?
 • 00:00:17 Nebo ještě můžu stáhnout?
 • 00:00:21 Aby nám to nepadalo...
 • 00:00:29 Když se řekne kroj,
 • 00:00:32 je to pro mě
  něco výsostného, výjimečného.
 • 00:00:39 Snažím se k tomu
  přistupovat co nejpoctivěji.
 • 00:00:45 Informace o kroji
  se mezi lidmi ztrácí,
 • 00:00:48 a tak se snažím
  zachytávat poslední střípky
 • 00:00:52 v terénním výzkumu,
  kdy navštěvuju pamětníky,
 • 00:00:56 zaznamenávám jejich výpovědi
  a zpracovávám je,
 • 00:01:01 aby nějak zůstaly zachované.
 • 00:01:10 -Páslo dívča husy,
  páslo dívča husy,
 • 00:01:15 v javorovém lesi,
 • 00:01:18 husy potratilo, husy potratilo.
 • 00:01:25 Pod javor si sedlo...
 • 00:01:28 K prvním pentlím,
  které jsem vytvořila,
 • 00:01:31 mě inspirovala rodinná fotografie.
 • 00:01:34 Je na ní moje prababička
  ve svátečním kroji.
 • 00:01:40 Tam už je bez pentlení,
  ale mě ta forma tak uchvátila,
 • 00:01:44 že jsem se rozhodla
  získat další informace.
 • 00:01:47 Začala jsem bádat,
  navštívila Slovácké muzeum,
 • 00:01:50 kde součásti tohoto kroje mají.
 • 00:01:54 Depozit jsem navštěvovala
  docela často
 • 00:01:56 a etnografové z místního muzea
  si toho všimli.
 • 00:02:00 Tak jsem s nimi
  práce i hodně konzultovala.
 • 00:02:04 Takže znali průběh těch prací,
  všimli si, jakým stylem tvořím,
 • 00:02:08 a zaujalo je to.
 • 00:02:10 Takže další nabídky, které přišly,
  přišly přes muzeum.
 • 00:02:15 -Na javor pohlédlo,
  na javor pohlédlo,
 • 00:02:19 orla tam uhlédlo.
 • 00:02:22 Orle, milý orle,
  orle, milý orle,
 • 00:02:27 viděls husy moje?
 • 00:02:33 -Rekonstrukce vznikla
  v rámci velkého projektu
 • 00:02:36 "Společně pro vzdělávání občanů?
  v r. 2013,
 • 00:02:41 kdy vznikly celkem
  2 páry z Blatnice, 2 páry z Lipova
 • 00:02:45 a 2 páry z Veselí.
 • 00:02:48 Na rekonstrukci
  páru z Blatnice
 • 00:02:50 jsem se podílela
  s paní dr. Habartovou.
 • 00:02:57 Teď bychom dali opasovačku,
  aby se to udrželo na středu...
 • 00:03:01 V tomto projektu
  jsme se rozhodly
 • 00:03:04 vytvořit krojový pár
  z r. 1890 a r. 1930 proto,
 • 00:03:09 protože jsme to považovaly
  za 2 vývojové mezníky.
 • 00:03:15 R. 1890, který tady můžete vidět,
  charakterizuje konec 19. století,
 • 00:03:21 kdy se do kroje dostávají
  materiály z tovární výroby.
 • 00:03:32 Začíná být vícebarevný,
  začíná se postupně odkládat,
 • 00:03:36 protože lidé museli
  chodit do práce jinam atd.
 • 00:03:41 Začíná se vytrácet
  z denního života.
 • 00:03:44 R. 1890
  je poslední fáze původního kroje.
 • 00:03:51 Kroj z r. 1930,
  jak uvidíte za chvilinku,
 • 00:03:57 tak ten už je mnohem barevnější,
 • 00:04:00 protože už se naplno
  projevily tovární materiály.
 • 00:04:07 -Já sem jich neviděl,
 • 00:04:09 já sem jich neviděl,
 • 00:04:12 enom sem jich slyšel.
 • 00:04:27 -Je hodně málo lidí,
 • 00:04:29 kteří se dokážou zabývat
  rekonstrukcí a historií oděvu,
 • 00:04:33 tedy něčím, na co v dnešní době
  nejsou peníze a čas,
 • 00:04:38 je to zastavení
  v hektické konzumní době.
 • 00:04:42 Je úžasné, že to v dnešní době
  ještě lidi dokážou.
 • 00:04:48 -Mě ty věci fascinují,
  protože je v nich cítit klid a řád.
 • 00:04:52 A ten dneska začínají
  lidi podvědomě zpětně hledat.
 • 00:05:09 -Ony štěbotaly,
 • 00:05:14 ony štěbotaly,
 • 00:05:17 voděnky hledaly.
 • 00:05:23 -Zajímají mě tradice,
  zajímá mě folklor,
 • 00:05:26 a když mě oslovila Dolce Vita,
 • 00:05:28 abych pro ně nafotila
  nějaký editorial
 • 00:05:31 a téma bylo "Handmade?,
 • 00:05:33 napadlo mě nafotit editorial,
  který by pracoval s krojem.
 • 00:05:46 V tom momentě
  jsem si začala představovat,
 • 00:05:49 jestli pracovat
  jenom s tradicí, s krojem,
 • 00:05:53 s folklorem nebo to propojit
  se současnou tvorbou,
 • 00:05:57 s tvorbou
  současných módních návrhářů.
 • 00:06:02 Jestli má smysl
  prolnout tyto 2 světy dohromady.
 • 00:06:28 -V tomto projektu došlo
 • 00:06:29 k porovnání 2 hmotných věcí,
  existujících.
 • 00:06:35 -Jestli to bude fungovat dohromady,
 • 00:06:38 nedotknout se
  ani jedné z těch stran
 • 00:06:41 a propojit to tak citlivě,
 • 00:06:43 aby v tom žila
  jak současnost, tak historie.
 • 00:06:49 Kristýna Petříčková
  nás zaujala svým přístupem
 • 00:06:52 k tradici a k hodnotám,
  a proto jsme ji oslovili.
 • 00:06:57 -Z toho bude mašle
 • 00:06:58 a teď bysme potřebovali
  tu šablonu.
 • 00:07:08 Když mě oslovila
  Karin Zadrick se spoluprací,
 • 00:07:11 tak jsem to uvítala
  a vážila si toho,
 • 00:07:14 protože jsem pedagogem na oděvu,
  a vím, jak je důležité
 • 00:07:18 umět oděv ukázat
  citlivě pomocí médií.
 • 00:07:22 Vzala se vlastně
  100letá a současná věc.
 • 00:07:26 Kdežto když pracuje student,
  přistupuje k tomu tak,
 • 00:07:29 že vytváří čistě nové věci.
 • 00:07:31 Vychází jenom z myšlenky.
 • 00:07:42 -Moje kolekce odkazuje
  hlavně na lidové umění,
 • 00:07:45 taktéž na řemesla
  a na ruční tvorbu.
 • 00:07:48 Hlavním inspiračním zdrojem
  této kolekce je lidový kroj.
 • 00:07:53 Inspirovala jsem se hlavně
  jeho charakteristickými prvky,
 • 00:07:57 jako je výšivka, motiv,
  barevnost a zdobnost.
 • 00:08:01 Tyto prvky jsem
  určitým způsobem zrecyklovala
 • 00:08:05 a pak je přetransformovala
  do současného módního oděvu.
 • 00:08:13 Nechtěla jsem pracovat,
  aniž bych věděla,
 • 00:08:19 co všechno kroj obnáší,
  a tak jsem začala shánět informace.
 • 00:08:23 Jsou zaznamenané tady.
 • 00:08:25 Nejdřív jsem přemýšlela,
  jak budu vytvářet výšivku,
 • 00:08:29 s jakým materiálem budu pracovat,
 • 00:08:31 jaký vzor budu vytvářet
  na jednotlivých oděvech.
 • 00:08:35 Takže od klasického
  křížkového stehu
 • 00:08:38 jsem se dostala k abstrakci,
  kdy jsem si rozmýšlela,
 • 00:08:42 kam tu tradiční výšivku posunu,
  aby byla kolekce aktuální,
 • 00:08:46 aby to bylo přitažlivé.
 • 00:08:50 Pak jsem začala řešit
  jednotlivé formy oděvů pomocí skic
 • 00:08:54 a výsledkem je kolekce "Identity?.
 • 00:09:10 -Mladá generace
  musí logicky z něčeho čerpat.
 • 00:09:14 A já se domnívám,
 • 00:09:15 že zřídlo tradiční kultury
  je u nás dosud málo objevené.
 • 00:09:29 Takže mladí designéři
  k tomu musí logicky tíhnout.
 • 00:09:33 Navíc je tady pořád
  vazba na prostředí, z něhož vzešli.
 • 00:09:38 A internacionalita
  už se teď příliš nenosí.
 • 00:09:45 Už je to přece jen
  trošku někde jinde.
 • 00:09:49 Takže jsme se vrátili
  zpátky na rodnou hroudu.
 • 00:10:02 -Dědeček s babičkou
  mají pole a vinohrad,
 • 00:10:06 takže mají vlastní víno,
  ovoce a zeleninu, brambory...
 • 00:10:10 A čím dál víc
  jsem si začal uvědomovat,
 • 00:10:13 jak se od těchto hodnot ustupuje.
 • 00:10:15 A přitom je to důležité
  a mně to připadá krásné.
 • 00:10:19 Myslím,
  že je potřeba si toho vážit.
 • 00:10:22 Takže jsem si uvědomil,
 • 00:10:24 že bych se chtěl
  zabývat tímto tématem,
 • 00:10:27 mou rodinou a jejím dědictvím.
 • 00:10:29 A když jsem začal přemýšlet,
 • 00:10:31 jaké barvy a formy
  by měla mít ta kolekce,
 • 00:10:34 tak jsme si jako hlavní inspiraci
  vzal staré kroje,
 • 00:10:38 ale ne ty slavnostní, sváteční,
  nýbrž pracovní.
 • 00:10:47 Inspiroval jsem se
  hlavně tvarem, formami,
 • 00:10:50 co používali,
  jsou tam moc zajímavé detaily.
 • 00:10:53 Tady je nějaký pán,
  který se modlí
 • 00:10:56 a má úplně stejnou zástěru,
  kterou používám v kolekci.
 • 00:11:02 Takže postupně jsem si
  z toho všeho bral informace
 • 00:11:05 a doplnil si to
  nějakým svým pocitem,
 • 00:11:09 a taky současnými trendy.
 • 00:11:21 Prvky kroje se objevují
  ve formách volných střihů,
 • 00:11:25 s kterými se dá dobře hýbat.
 • 00:11:27 Je to volný úplet,
 • 00:11:28 takže se v tom dá
 • 00:11:30 tančit a pracovat,
  jde v tom úplně cokoli.
 • 00:11:33 Jsou tu zvýrazněné zástěry,
  které se používaly.
 • 00:11:36 Samozřejmě je to obrazné,
  je to inspirace, je to umění.
 • 00:11:40 Další prvek,
  který jsem si tam přidal,
 • 00:11:43 aby to bylo více současné:
 • 00:11:45 použil jsem pruh,
 • 00:11:46 který je v podstatě
  ve všech modelech,
 • 00:11:49 s různými páskami,
 • 00:11:51 které se dají připnout
  jak na krk, tak na nohu.
 • 00:11:54 Slouží to jako doplňky.
 • 00:11:57 Místo šperků, místo čehokoliv.
 • 00:12:02 -Pokud to není v rovině kýče,
 • 00:12:04 tak s tím žádný etnolog
  problém nemá.
 • 00:12:07 Je tady velký vliv
  jejich vyučujících.
 • 00:12:10 Máme tady 1 případ par excellence,
  a to je designérka Liběna Rochová.
 • 00:12:20 -Existují 2 cesty, řekla bych:
 • 00:12:23 1. je aplikace částí krojů.
 • 00:12:27 Tam to bylo dobrodružství
  dávat dohromady a zkoušet.
 • 00:12:30 A nejbližší jsou mi věci,
 • 00:12:33 kde je jen tvarosloví kroje,
  rukávce.
 • 00:12:39 Kroj se sice vyvíjel,
  ale byla to tradice.
 • 00:12:43 Musela být jistá barevnost,
  mělo to svá pravidla.
 • 00:12:49 Tím pádem nabýváte pocitu,
  že to bylo velmi sešněrované.
 • 00:12:54 Což je sice pravda,
  ale na druhou stranu,
 • 00:12:57 zachovávat tradici
  je strašně důležité.
 • 00:13:19 -Její přístup ke kroji
  mě naplňuje pocitem
 • 00:13:24 zadostiučinění,
  dokonce možná štěstí.
 • 00:13:31 Dokáže s tím pracovat.
 • 00:13:33 Dokáže přetavit inspiraci
  do současné podoby tak,
 • 00:13:37 aby byla stravitelná
  pro člověka ve 3. tisíciletí,
 • 00:13:41 pro člověka v r. 2015.
 • 00:13:45 Její objekty jsou strohé.
 • 00:13:49 Ale jsou prostě dokonalé.
 • 00:13:53 Je tam ta inspirace, vy víte,
 • 00:13:56 že to nemohlo vzniknout
  nikde jinde.
 • 00:13:59 Že to není z Rakouska,
  z Polska ani Maďarska,
 • 00:14:02 že je to odtud, ale je to rok 2015.
 • 00:14:07 Je to 3. tisíciletí.
 • 00:14:26 -Tohle jsou šaty
  z kolekce "Reflexe tradic?,
 • 00:14:29 která byla zadáním
  v minulém semestru.
 • 00:14:32 Zadala nám to
  paní profesorka Liběna Rochová
 • 00:14:35 v ateliéru Vysoké školy
  uměleckoprůmyslové.
 • 00:14:39 Je to skvělé zadání.
 • 00:14:43 Člověk si to uvědomil
  už jako mladý
 • 00:14:46 a měl možnost pracovat s něčím,
  co patří k naší kultuře.
 • 00:14:50 Měli jsme si vybrat něco,
  co je nám blízké
 • 00:14:53 a já si vybrala jižní Moravu,
  která je mi blízká.
 • 00:14:56 A tohle je výsledek.
 • 00:14:58 1 ze 3 šatů, v kterých
  jsem reflektovala dnešní dobu.
 • 00:15:02 Chtěla jsem,
  aby tam zůstala silueta.
 • 00:15:04 Vycházím tedy
  z obrovských klasických tvarů,
 • 00:15:08 které jsem se pokusila zachovat.
 • 00:15:11 A pak jsem je
  střihem a hlavně materiálem
 • 00:15:14 přenesla do trendů dnešní doby.
 • 00:15:31 Kolekce měla 3 modely
 • 00:15:33 a ve finále mě dokonale překvapilo,
  že to splnilo, co mělo.
 • 00:15:37 Vizuálně především.
 • 00:15:39 Ono je velice důležité,
  aby bylo vizuálně jasné,
 • 00:15:43 co chtěl ten autor říct.
 • 00:15:48 -Máme zde práce i jiných designérů,
 • 00:15:51 kde když se použije
  jedna část materiálu, střih,
 • 00:15:55 výšivka a aplikuje se to
  do současného oděvu,
 • 00:16:00 tak je to taky nositelné.
 • 00:16:04 Já se velmi těším,
 • 00:16:05 že se nám podaří
  představit práce
 • 00:16:08 Kristýny Petříčkové
  a jejích studentů
 • 00:16:13 letos v létě, čili 2015,
 • 00:16:18 ve výstavních prostorách
  Paláce šlechtičen,
 • 00:16:22 protože ve spolupráci
  s Baťovou univerzitou
 • 00:16:25 a Etnografickým ústavem MZM
 • 00:16:27 představíme
  inspirace tradičního oděvu
 • 00:16:31 přetaveného do současna.
 • 00:16:39 -Zkus ještě dodělat mašličky,
 • 00:16:41 Evča to vyskládá
  a zkusí nastříhat.
 • 00:16:44 A vezmi si radši pravítko.
 • 00:16:51 -To stačí tím, ne?
 • 00:16:53 -Stačí, určitě.
 • 00:16:57 Tak, Honzo.
 • 00:17:00 My bychom se mohli podívat
  na potažení toho dýnka.
 • 00:17:07 -V hodinách technologie
  s paní Petříčkovou
 • 00:17:10 teď pracujeme
  na rekonstrukci pentlení
 • 00:17:12 z Luhačovického zálesí.
 • 00:17:14 Musím říct,
  že mě tato práce baví,
 • 00:17:17 možná je to i tím,
  že pocházím z kraje,
 • 00:17:19 kde jsou kroje běžné
  a kde to krojem žije.
 • 00:17:22 A tak to vidím víc zblízka
 • 00:17:24 a rozumím
  spoustě zajímavých věcí.
 • 00:17:44 -Já jsem měla
  velkou radost z toho,
 • 00:17:47 když jsem poprvé přišla s nápadem
  zabývat se rekonstrukcí kroje,
 • 00:17:52 tak na to studenti
  reagovali velmi pozitivně.
 • 00:17:55 Dala jsem jim na výběr 3 témata
  a oni si v naprosté shodě
 • 00:17:59 vybrali právě pentlení.
 • 00:18:03 Měli možnost tu práci vidět
  a ocenili určitou opravdovost,
 • 00:18:07 která se v práci odráží.
 • 00:18:10 I fakt, že v obřadním kroji,
  kde jsou oděvní součástky,
 • 00:18:14 které na sebe člověk
  obléká třeba jen 3x v životě,
 • 00:18:18 ale přesto se vytvoří,
  přesto jsou pečlivě uložené,
 • 00:18:22 přesto se přechovávají,
  to jsou fascinující informace,
 • 00:18:26 ze kterých studenti mohou vycházet.
 • 00:18:31 Není to jen forma kroje,
  ale je to i o vztahu k oděvu.
 • 00:18:38 -Ať vznikají nové věci,
  ale já si myslím,
 • 00:18:41 že je od nás strašně hloupé,
  že zapomínáme na staré věci.
 • 00:18:45 Na ty, které přecházejí
  z generace na generaci,
 • 00:18:49 které mají trvalou hodnotu.
 • 00:18:51 Nám takový pocit,
 • 00:18:52 že my někdy strašně rádi
  gumujeme a vymazáváme,
 • 00:18:55 nevážíme si jich, a to je špatně.
 • 00:19:00 -Myslím, že by stálo za to
  zpátky do toho oděvu začlenit
 • 00:19:04 kvalitu zpracování
  a celkově zakládat oděv na tom,
 • 00:19:09 že k tomu budou mít lidé vztah,
 • 00:19:13 že to nebudou brát
  jako nějakou spotřební věc.
 • 00:19:30 V 1. semestru
  v Praze na UMPRUM
 • 00:19:32 jsme měli najít
  lidovou textilní techniku,
 • 00:19:36 a tu jsme měli zpracovat do oděvu.
 • 00:19:40 A od toho jsem se
  dostala ke květinám.
 • 00:19:45 Na krojích, které pochází
  z Uherskohradišťska,
 • 00:19:48 odkud pochází moje babička,
  se ve velké míře objevují květiny.
 • 00:19:57 Začala jsem se zabývat
  zjednodušením květinových motivů.
 • 00:20:08 Na sobě jsem nikdy kroj neměla.
 • 00:20:11 Neměla jsem to ráda.
 • 00:20:13 Ale každý rok se s rodinou
  sjíždíme na hody u babičky,
 • 00:20:19 takže ty akce navštěvuji.
 • 00:20:22 A je mi tam strašně dobře.
 • 00:20:33 Dostala jsem se
  ke kroji velice blízko,
 • 00:20:35 ale ta reinterpretace
  byla už hodně volná.
 • 00:20:40 Ale pořád by tam
  ten kroj měl být cítit.
 • 00:20:48 -Pokud se student rozhodne
  zpracovávat toto téma,
 • 00:20:51 snažím se ho vést tak,
 • 00:20:53 aby nebral
  prvoplánové charakterní věci,
 • 00:20:56 které se nabízí, aby hledal dál.
 • 00:20:58 Vždycky mu říkám,
  že 1. nápad má tak 70 % lidí.
 • 00:21:03 -Inspirace
  by neměla zůstat na povrchu.
 • 00:21:06 Nemělo by zůstat
  u laciné podbízivosti,
 • 00:21:08 která se v tomto případě nabízí.
 • 00:21:12 Protože prvoplánový přístup
  se rozhodně nevyplatí.
 • 00:21:19 A pak je to na věcech vidět.
 • 00:21:23 V momentě, kdy s tím
  člověk už začne pracovat,
 • 00:21:27 je zapotřebí trošku číst,
  trošku se podívat do historie,
 • 00:21:31 trošku se možná nechat poučit...
 • 00:21:37 -Je to o uměleckém přístupu,
  jak je kdo schopný jít do hloubky.
 • 00:21:41 To srdce se v tom prostě projeví,
  když to člověk dělá upřímně.
 • 00:21:51 -O tématu tradičního kroje,
  střihu, vzoru
 • 00:21:54 jsem uvažovala už dlouho.
 • 00:21:57 Všechno vyústilo do této kolekce.
 • 00:22:08 Objevuje se tam prošívání,
 • 00:22:10 navrstvila jsme tam látku tak,
  že jsem ji prošila,
 • 00:22:14 takže teď to vypadá tak,
  že jsou tam jen proužky,
 • 00:22:17 ale je to hodně tuhé,
  což odkazuje k tomu,
 • 00:22:20 že tam bylo hodně vrstev látky
  a bylo to hutné.
 • 00:22:24 Takže teď je to v ploše,
 • 00:22:26 ale přenáší se tam
  myšlenka vrstvení
 • 00:22:28 a krojových širokých sukní.
 • 00:22:33 Spojuje to výšivka,
 • 00:22:34 kterou pro mě
  vytvořila Denisa Skládalová.
 • 00:22:39 Je to výšivka,
  která je velice jemná.
 • 00:22:41 Kontrastuje
  se strohým střihem šatů
 • 00:22:44 a jednoduchým střihem sak,
  které se v kolekci objevily.
 • 00:22:55 Na první pohled
  to kroj vůbec nepřipomíná.
 • 00:22:58 Jsou to takové skořápky,
  které si oblékáme,
 • 00:23:02 a navazuje to na to,
 • 00:23:04 že jsme se
  zas tak daleko neposunuli.
 • 00:23:09 Sice si myslíme, že jo,
 • 00:23:11 že už je krojování pryč,
  že je to nějaká historie,
 • 00:23:15 ale ono to zas tak není.
 • 00:23:18 Ač si myslíme, že jsme svobodní,
 • 00:23:21 stejně máme dány
  nějaké pevné hranice,
 • 00:23:24 v kterých se držíme.
 • 00:23:27 To je to, co dneska nosíme.
 • 00:23:30 Je to kroj daný černou barvou,
  základní sako, kód, co se používá.
 • 00:23:49 Obrat k tradici
  a tradičním postupům
 • 00:23:51 se u mě objevuje dál.
 • 00:23:53 Je to nejen u této kolekce,
  ale i u následných.
 • 00:24:00 Tady u té další zase zpracovávám
  ručně háčkovanou krajku.
 • 00:24:07 Není to jednorázová záležitost,
  ale prolíná se to dál.
 • 00:24:11 Pracuji s kontinuitou.
 • 00:24:16 -Móda už je tak roztříštěná,
 • 00:24:18 že člověk začíná
  hledat vlastní identitu,
 • 00:24:22 hledat, kam patří,
 • 00:24:24 A tradiční oděv
  může být vždycky aktuální.
 • 00:24:27 Věci jsou perfektně zpracované,
  je to rukodělná práce.
 • 00:24:31 To se nedá ničím ošidit
  a studenti to chápou, vnímají.
 • 00:24:37 A sami i přemýšlí,
  jak je ten oděv silný,
 • 00:24:41 jak o nás dokáže
  nonverbálně mluvit.
 • 00:25:01 Lidový oděv může být
  neustálou inspirací zejména proto,
 • 00:25:05 protože se týká
  přímo lidí a jejich osudů.
 • 00:25:11 -Pořád je tam co zpracovávat.
 • 00:25:15 -Design inspirovaný krojem,
 • 00:25:17 to je dialog
  minulosti s přítomností,
 • 00:25:19 ale s přesahem do budoucna.
 • 00:25:26 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2015
 • 00:25:34 .

Související