iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 9. 2014
10:25 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
3625
zhlédnutí

Folklorika

Pantáta maléř

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Folklorika - Pantáta maléř

 • 00:00:17 Ó, Panno, božská moudrosti,
 • 00:00:20 ozdobená olejem,
  tvá lampa dosti naplněná.
 • 00:00:33 Slunéčko tebe pozlacuje,
  ó, jaks krásná,
 • 00:00:42 měsíc tebe postříbřuje,
  ó, jaks krásná.
 • 00:00:52 Hvězdy se nad tebou točí,
  blýskající.
 • 00:01:00 Na anjele hoď tvé oči, zpívající.
 • 00:01:13 -Nacházíme se v kapli
  sv. Antonína Paduánského
 • 00:01:16 a jak František Hána,
  tak posléze jeho syn Josef
 • 00:01:21 byli s tímto místem
  svázáni každodenně.
 • 00:01:27 Víme, že byli kostelníci
  a pak si přivydělávali
 • 00:01:30 především svými malbami.
 • 00:01:33 Jedno z největších děl
  je obraz sv. Antonína.
 • 00:01:43 Když jsem se začala
 • 00:01:45 rodem Hánů
  intenzivněji zaobírat,
 • 00:01:48 zjistila jsem, že tady v Blatnici
  otec a syn víceméně splynuli.
 • 00:01:54 A nikdo z pamětníků
  si nevzpomínal na nikoho jiného,
 • 00:01:57 pouze na pantátu Josefa Hánu,
  a proto mně nezbylo nic jiného,
 • 00:02:02 než jít do matrik
  a pátrat a pátrat.
 • 00:02:05 Na základě
  těchto poznatků a znalostí
 • 00:02:07 a také
  po konzultaci s kunsthistorikem
 • 00:02:10 jsme se propracovali
  k určení autorství děl Hánů,
 • 00:02:14 a to Františka
  který žil v letech 1804?1877
 • 00:02:20 a jeho syna Josefa,
  který žil v letech 1842?1917.
 • 00:02:29 Kolem tohoto obrazu
  je znám také velký příběh,
 • 00:02:32 protože donedávna
  všichni v Blatnici,
 • 00:02:35 ale také v odborných kruzích
  označovali toto dílo
 • 00:02:39 jako obraz,
  který namaloval Josef Hána,
 • 00:02:42 pantáta maléř
  z Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • 00:02:46 někdy kolem r. 1888.
 • 00:02:51 A o pantátu maléři Josefovi
  se hovořilo už kolem r. 1850,
 • 00:02:55 což není možné,
  protože se narodil v r. 1842
 • 00:02:59 a přívlastek "pantáta?
  získávali až ženatí muži.
 • 00:03:07 A to nás přivedlo k myšlence,
  že těch Hánů muselo být víc.
 • 00:03:12 Malířem tohoto plátna
  je František Hána,
 • 00:03:16 otec zmíněného Josefa.
 • 00:03:26 Pod poutním obrazem
  sv. Antonína Paduánského
 • 00:03:29 se nachází vypouklá,
  zaoblená sádrová plastika
 • 00:03:33 či reliéf
  Poslední večeře Páně.
 • 00:03:37 Ten věnoval
  Blatnici pod Svatým Antonínkem
 • 00:03:42 strážnický stavitel
  Leopold Slovák,
 • 00:03:45 a tuto Večeři Páně
  koloroval právě Josef Hána.
 • 00:03:54 Největší odkaz skutečně
  představují obrazy na plátně
 • 00:03:58 a jejich hlavní tematikou
  jsou především náboženské náměty.
 • 00:04:04 Jsou to
  nejrůznější světice a světci
 • 00:04:06 se svými atributy.
 • 00:04:08 A ten jejich odkaz je tak bohatý,
  že bychom z těch obrazů,
 • 00:04:13 které jsme dodnes dohledali
  a identifikovali,
 • 00:04:16 vystavěli celý církevní rok.
 • 00:04:50 -U Františka Hány,
  který byl preciznější,
 • 00:04:53 ač neškolený malíř,
 • 00:04:55 si dával na svém projevu
  více záležet.
 • 00:04:59 Malba je propracovaná do detailů
  a má nádech jistého tajemna.
 • 00:05:04 Kdežto jeho syn Josef,
 • 00:05:06 který byl pokračovatelem,
 • 00:05:09 to má schematizované,
  zjednodušené,
 • 00:05:15 je vidět, že je to spíš
  zakázkově dělané,
 • 00:05:18 protože těch obrazů
  se dochovalo opravdu hodně.
 • 00:05:22 Nesetkala se s obrazem,
  který by byl signovaný.
 • 00:05:25 Přesto jsou
  přípisy Hánům jednoznačné,
 • 00:05:28 a to právě kvůli
  typickým rysům těch obrazů
 • 00:05:31 nebo zobrazovaných postav.
 • 00:05:33 Jsou to kulaté hlavy,
  výrazné oči, takové až dětské,
 • 00:05:37 stroze pojatá jednoduchost prstů,
 • 00:05:41 a potom jsou to důležité znaky,
  hlavičky andílků,
 • 00:05:46 amorků s křidélky.
 • 00:05:50 Dalším typickým projevem
  malby Hánů
 • 00:05:53 jsou závoje u typů Pannen Marií.
 • 00:06:00 Dělala jsem si
  osobní průzkum u obrazů,
 • 00:06:02 které jsem restaurovala
 • 00:06:04 a opravdu jsem se
  nesetkala se stejným vzorem.
 • 00:06:21 -Maléru, maléru,
  co si za maléra, hej,
 • 00:06:27 vymaluj ně obraz
  na ty naše dvéra.
 • 00:06:47 Počkaj ty, maléru,
  co ti já ukážu,
 • 00:06:50 ej, barvy ti vyleju,
  štětce ti rozhážu.
 • 00:06:58 -Ve sbírkách v muzeích
  v celé naší zemi,
 • 00:07:01 ve Slezsku, v Čechách,
  ale také na Slovensku
 • 00:07:05 se dodnes nachází řada děl Hánů,
  která jsou neidentifikovaná,
 • 00:07:11 protože doposud
  nebyl žádný katalog,
 • 00:07:16 žádný klíč k tomu,
  jak jejich díla určit.
 • 00:07:21 Byli to lidé, kteří důvěrně
  znali duchovní prostředí,
 • 00:07:25 vychovávali ministranty,
  byli předzpěváky o poutích
 • 00:07:29 a jako předzpěváci
 • 00:07:30 přicházeli s poutníky
  na různá poutní místa
 • 00:07:35 nejenom v našem regionu.
 • 00:07:39 Takže já jsem si vyhledala
  cesty, kudy asi šli,
 • 00:07:42 zazvonila jsem
  na zvonky v okolních obcích,
 • 00:07:45 můžu vzpomenout např. Žarošice,
  Žeravice, Kyjov,
 • 00:07:49 Veselí nad Moravou, Polešovice
  a doptávala jsem se
 • 00:07:53 s obrázkem v ruce,
  jestli něco takového doma nemají.
 • 00:07:58 V obcích se mi skutečně
  podařilo najít rodiny,
 • 00:08:01 kde jejich díla jsou.
 • 00:08:06 -Moje prababička byla
  přímou příbuznou maléřů Hánů,
 • 00:08:11 kteří přišli do Blatničky.
 • 00:08:16 Podle ústního podání
  to bylo tak,
 • 00:08:19 že Janovi Hánovi
  se nechtělo chodit
 • 00:08:24 stále pro vodu do potoka,
  byl líný, jak říkala prababička,
 • 00:08:29 a proto říkal, že si vykope studňu
  blízko domu č. 19,
 • 00:08:34 kde bydleli na Starých Hutích.
 • 00:08:38 Při kopání prý ale
  našel veliký poklad.
 • 00:08:43 A protože závist je všude,
  tak přemýšlel, jak ho utajit,
 • 00:08:50 takže se Hánové
  vybrali do Blatničky,
 • 00:08:54 kde si tento dům č. 50 koupili.
 • 00:09:01 A jelikož měli hodně dětí
  a jmění se časem rozdrobilo,
 • 00:09:07 děti odešly do světa,
  kde byla obživa.
 • 00:09:14 A právě jeden z těchto potomků
  Jana Hány byl právě František
 • 00:09:18 a jeho syn Josef Hána.
 • 00:09:24 Ti se usadili v Blatnici
  na čísle 55.
 • 00:09:30 -Když se tam pékávaly oplatky,
  chodili jsme je ujídat, jako děcka.
 • 00:09:39 To dělala ta Hánová
  a potom ají švadlena Mocholová,
 • 00:09:46 můj otec, potom otca švagr.
 • 00:09:48 A pak zas můj švagr to dělal,
  ten to předal mně
 • 00:09:52 a já su poslední, tak nevím,
  jak dlouho to ještě budu dělat.
 • 00:09:56 Máme tam ještě synovca,
  který by to také rád dělal,
 • 00:10:00 tak uvidíme, jak to dopadne.
 • 00:10:02 Doufejme, že třeba dobře, no.
 • 00:10:08 -To byl takový dům chudiny,
  takový domek bez půdy, bez chlévů,
 • 00:10:13 neměli žádné polnosti,
  protože byli přistěhovalí.
 • 00:10:20 A Blatnica byla
  relativně taková bohatá obec,
 • 00:10:24 takže tam bylo zázemí,
  že by tam třeba mohli
 • 00:10:27 s těma svýma produktama,
  což bylo malování, uspět.
 • 00:10:39 -A k nim kdyžs přišel dom,
  tak když otevřel dveře,
 • 00:10:42 tak došel do takové síně,
  tam byly vestavěné kamna,
 • 00:10:47 na tým byl cylindrový komín
  a tam se to jako péklo.
 • 00:10:51 A ještě bylo zajímavé,
 • 00:10:53 že kolem té síně
  měli nádherně vymalované.
 • 00:10:57 Byly tam různé ornamenty
  a třásně, nebo jak bych to řekl.
 • 00:11:03 Bylo to velice nádherné.
 • 00:11:05 To maloval právě pantáta maléř.
 • 00:11:09 -František Hána,
  ještě když byl ve Starých Hutích,
 • 00:11:14 tak jeho otec Jan
  pracoval ve sklárnách,
 • 00:11:17 kde se vyrábělo sklo
 • 00:11:20 a podradné tabulové sklo
 • 00:11:23 se používalo
  na malování obrázků svatých.
 • 00:11:29 Byla to vlastně vzpomínka
  na nějakou rodinnou tradici,
 • 00:11:33 v rodině se prostě malovalo.
 • 00:11:37 Kdyby se sochalo
  nebo dělalo něco jiného,
 • 00:11:40 třeba hrnce nebo tak,
  tak je to jinak,
 • 00:11:44 ale v rodině se malovalo,
  takže maloval i syn,
 • 00:11:48 a potom jeho syn,
 • 00:11:49 takže je to
  takové rodinné povolání,
 • 00:11:52 dalo by se říct.
 • 00:12:02 -Mariánová, ona taky
  malovala velikonoční vajíčka.
 • 00:12:06 Ona to velice ráda dělala
  a měla jich velice hezké,
 • 00:12:10 takové ty ornamenty slovácké,
  Svatý Antonínek apod.,
 • 00:12:14 šohaj se šohajkú
  tam byli namalovaní...
 • 00:12:17 A kolikrát se také stalo,
  když ona malovala,
 • 00:12:21 tak ona ráda dřímala.
 • 00:12:24 Měla roky, tak dřímala.
 • 00:12:26 A kolikrát se jí stalo,
  že naráz "plc?
 • 00:12:29 ? a vajíčko bylo na zemi.
 • 00:12:31 Takže musela začínat od začátku.
 • 00:12:34 A já sem tam jako kluk došél
  a povídá ně:
 • 00:12:38 dones ně trochu olší,
 • 00:12:39 abych já si mohla navařit
  černé barvy.
 • 00:12:43 -Já nějak netoužím po obrazech.
 • 00:12:46 Kdybych si mohl vybrat,
 • 00:12:48 tak teda uzenou krkovičku
  dřív než obraz.
 • 00:12:52 Ale kdo chce obraz,
  ať si koupí obraz.
 • 00:12:58 -Šla děvečka do háječka,
  do zeleného.
 • 00:13:12 Potkala tam malérečka
  černookého.
 • 00:13:28 Malérečku černooký,
  pěkně ťa prosím,
 • 00:13:44 vymaluj ně obrázeček,
  co v srdci nosím.
 • 00:14:02 -Josef Hána na konci 19. století
  zajel do Vlčnova,
 • 00:14:05 kde zrovna mistr Uprka
 • 00:14:07 pracoval na proslulé
  vlčnovské jízdě králů.
 • 00:14:14 A jeho fascinovalo,
 • 00:14:15 že on do jednotlivých postav,
  které na tom obraze byly,
 • 00:14:19 ztvárňuje konkrétní lidi.
 • 00:14:21 A tak si sám řekl,
  proč to také nezkusit?
 • 00:14:24 A hned si v Blatnici,
  kdy dostal zakázku
 • 00:14:27 zobrazit sv. Ondřeje,
  vybral jednoho Blatničana.
 • 00:14:33 A jemu se to tak náramně podařilo,
 • 00:14:35 že všichni potom
  v tom sv. Ondřeji
 • 00:14:38 poznali tohoto konkrétního člověka.
 • 00:14:41 Ale bohužel,
  stala se taková nemilá věc,
 • 00:14:44 že si vybral člověka,
 • 00:14:46 ke kterému zrovna
  přívlastek "svatý? příliš neseděl.
 • 00:14:49 Takže si řekl,
  že toto není jeho cesta
 • 00:14:52 a zůstal
  u svých námětů liturgických.
 • 00:14:59 Hánovi nemalovali
  s žádnými vyššími ambicemi.
 • 00:15:02 Byly to nesmírně skromní,
  pokorní, obyčejní lidé,
 • 00:15:06 řekla bych
  že z nižší sociální skupiny,
 • 00:15:10 ale s obrovským rozměrem srdce
  a s obrovským věděním,
 • 00:15:14 které určitě nabírali
  vlastní komunikací s kněžími
 • 00:15:19 a se zázemím kostela,
  kde vykonávali funkci kostelníků.
 • 00:15:28 Kdežto když se podíváme tady
  na díla Uprky, Frolky
 • 00:15:32 a dalších umělců, vidíme,
  že je to akademický svět.
 • 00:15:39 Jsou to profesionálové,
  kteří měli profesionální vzdělání,
 • 00:15:44 komunikovali se světem,
 • 00:15:46 měli spolupracovníky
  mezi profesionálními umělci
 • 00:15:50 ve světě a jejich ambice
  byly mnohem vyšší.
 • 00:15:59 Kolem r. 1912 došlo v Blatnici
  k renovaci,
 • 00:16:04 ke kultivaci prostor a obrázky,
  které tehdy Hánovi měli vystavené
 • 00:16:09 v celém kostele, dozrály času
  a svým způsobem na sebe upozornily,
 • 00:16:18 že toto kostelní prostředí
  není hodné amatérským obrázkům.
 • 00:16:25 Takže se přemýšlelo,
  kam se jejich dílo odsune
 • 00:16:29 a bylo potom uplatněno
  v kapli sv. Antonínka.
 • 00:16:33 A tady Josef Hána
  poprvé zapochyboval o tom,
 • 00:16:37 jaké má jejich dílo
  rozměr a komu slouží
 • 00:16:40 a přemýšleli v té době o tom,
  jaké jim najít uplatnění.
 • 00:16:44 Možná právě proto
  začali v té době
 • 00:16:46 zajíždět se svými obrázky
  na Slovensko,
 • 00:16:49 na Záhoří, kde některé svaté
 • 00:16:52 z toho okruhu
  liturgického kalendáře
 • 00:16:55 dále uplatňovali.
 • 00:17:02 -Když jsme s paní Peroutkovou
  zakládaly toto muzeum,
 • 00:17:06 tak jsme chodily
  po různých půdách, sklepech,
 • 00:17:09 šopách, a to bylo
  právě to nadšení.
 • 00:17:18 Protože ty obrazy
  byly opravdu zaprášené,
 • 00:17:21 rozbité, musely se restaurovat,
 • 00:17:23 takže já říkám,
  že bychom neměli zapomínat.
 • 00:17:26 A dávat tyto poznatky
  dalším generacím.
 • 00:17:29 A říkám starým lidem:
  řekněte nám to,
 • 00:17:32 jako naší generaci,
 • 00:17:34 ať to můžeme předat
  dalším generacím,
 • 00:17:36 protože za chvilku přijde doba,
  kdy vy všichni staří,
 • 00:17:40 kteří to všechno pamatujete,
  nebudete, a kdo nám to řekne?
 • 00:17:44 A můžeme
  třeba dávat tolik zlata,
 • 00:17:47 kolik dělá kopec Svatého Antonínka,
  a nikdo nám to už neřekne.
 • 00:17:52 -Ty obrazy, vzhledem k tomu,
  že jsou anonymní,
 • 00:17:55 jsou lidové,
  víceméně s náboženskou tematikou,
 • 00:17:59 byly vyhazovány
  na půdu a do sklepů,
 • 00:18:04 a většinou jsou
  pokryty silnou vrstvou nečistot.
 • 00:18:08 A ta malba je hodně
  opadaná, destruovaná,
 • 00:18:11 jak vidíte tady na tom plátně.
 • 00:18:14 Dalo by se říct,
 • 00:18:15 že posledním nákupem
  do sbírek Slováckého muzea
 • 00:18:18 je obraz sv. Apolenky,
  což je patronka zubařů,
 • 00:18:22 což vidíte už z toho,
  že v ruce drží vytržený zub.
 • 00:18:27 Na tom obraze,
  který byl zažehlen,
 • 00:18:29 jsou udělány čisticí sondy,
 • 00:18:31 takže původní barevnost,
  která je pokrytá nečistotou
 • 00:18:35 a nekvalitními laky,
  je teď vyčistěná,
 • 00:18:39 takže bílá je bílá,
  což se odráží jak na sukýnce,
 • 00:18:42 tak na křídlech toho andílka.
 • 00:18:45 U tohoto 1. obrazu,
  který je tu i s datací,
 • 00:18:49 vidíte poškození toho plátna,
  odpadanou barvu, díry,
 • 00:18:56 tady je vytmelení
  poškozených částí
 • 00:18:59 před úplným začištěním
 • 00:19:02 a tady už jsou retuše,
 • 00:19:04 které scelují
  doplněná tmelená místa.
 • 00:19:10 Naivní lidové umění
  je mi velice blízké,
 • 00:19:13 protože mám pocit,
 • 00:19:14 že to není taková ta
 • 00:19:16 vyumělkovaná uniformovanost
  akademických malířů,
 • 00:19:20 a že to vychází opravdu ze srdce.
 • 00:19:27 -Namaluj ně, malérečku,
 • 00:19:33 svatého Jána.
 • 00:19:41 Vymaluj ně, malérečku,
 • 00:19:49 mého galána.
 • 00:19:56 -Od zhruba 6 let jsem
  ministroval v místním kostele
 • 00:20:00 sv. Ondřeje v Blatnici.
 • 00:20:03 A součástí této služby
  byla i služba na Antoníčku,
 • 00:20:07 v poutní kapli,
 • 00:20:08 kde se hodně jezdilo
  ministrovat na svatby,
 • 00:20:12 na poutě a tak.
 • 00:20:15 V době 80. let už byl
  delší dobu darován
 • 00:20:18 soubor obrazů Hánů
  od rodiny Petaturové z Blatnice.
 • 00:20:21 Mě tehdy to lidové umění
  nějakým způsobem nadchlo
 • 00:20:25 a ty obrazy jsem prostě
  ne studoval,
 • 00:20:28 ale se zájmem a oblibou
  se na ně chodil dívat.
 • 00:20:31 Možná díky mému nízkému věku
  a takovým pohádkovým výjevům,
 • 00:20:35 což bylo dost výrazné
  a pro nás přijatelné,
 • 00:20:38 tak jsme se na to chodívali
  jako ministranti často dívat
 • 00:20:42 a velice se nám to líbilo.
 • 00:20:44 Neviděl jsem a netušil jsem,
  odkud obrazy pochází,
 • 00:20:48 ani kdo to namaloval,
  až potom později,
 • 00:20:51 možná i díky
  paní doktorce Habartové,
 • 00:20:53 která nějakým způsobem
  osvítila a podchytila
 • 00:20:57 dílo Františka a Josefa Hánových.
 • 00:20:59 To jsme teprve my všichni
  zjistili, co máme doma,
 • 00:21:03 kolem čeho jsme chodili
  a čeho si někteří bohužel nevážili.
 • 00:21:09 -Na Svatý Antonínek
  přichází lidé takřka 350 let.
 • 00:21:12 Hlavně proto,
  že tu máme velkého patrona,
 • 00:21:15 sv. Antonína Paduánského.
 • 00:21:21 K němu přichází lidé prosit
  a děkovat mu za všechno,
 • 00:21:25 co třeba dostávají,
  za velká uzdravení,
 • 00:21:28 která se tady
  díky sv. Antonínu stala.
 • 00:21:31 Ke sv. Antonínovi
  se lidé nejčastěji obracejí
 • 00:21:34 s prosbou za nalezení nějaké věci,
  nějaké skutečnosti
 • 00:21:38 nebo třeba i životních situací,
  které ztratili, aby nalezli.
 • 00:21:43 -Ty, který sedíš po pravici Otce,
  smiluj se nad námi,
 • 00:21:47 neboť ty jediný jsi svatý...
 • 00:21:52 -Když se podíváme na to
  obrovské množství,
 • 00:21:55 které stojí za tvorbou Hánových,
 • 00:21:57 vidíme, že na těch obrazech
  jsou svatí a světice,
 • 00:22:01 kteří lidem nejvíce pomáhali.
 • 00:22:03 Takže určitě jako příklad
  a jako to nejdůležitější
 • 00:22:07 je to Svatá rodina
  a svaté příbuzenstvo Kristovo,
 • 00:22:11 sv. Anna-učitelka,
 • 00:22:13 sv. Josef-pěstoun,
  sv. Antonín Paduánský,
 • 00:22:16 sv. Barbora, Kateřina
  a mohli bychom pokračovat,
 • 00:22:21 protože ke každému obrázku,
 • 00:22:23 kde byl konkrétní světec
  či světice,
 • 00:22:26 znali lidé příběh,
  přebírali ho na svůj život
 • 00:22:29 a tito svatí jim pomáhali v nouzi
  a dělali je šťastnějšími.
 • 00:22:36 -Není lepší jak v nedělu,
  když sa všeci chlapci sejdú,
 • 00:22:49 není lepší jak v nedělu,
  když sa všeci chlapci sejdú...
 • 00:23:04 -Pro každého tvůrce
  byly také poutě tou příležitostí,
 • 00:23:08 kde mohli nabízet svůj sortiment
 • 00:23:11 a kde si samozřejmě
  mohli něco přivydělat.
 • 00:23:14 A určitě to byly vždycky výrobky,
 • 00:23:16 které respektovaly
  a kopírovaly rukodělné činnosti,
 • 00:23:20 které patřily k určité lokalitě.
 • 00:23:22 Byli to především keramici,
  kteří nabízeli hrnčinu,
 • 00:23:26 nabízeli hliněné nádobí,
  kameninové,
 • 00:23:29 svatou a léčivou vodu
  z nejrůznějších studánek,
 • 00:23:33 které na každém
  poutním místě bývaly.
 • 00:23:38 Určitě to byly svaté křížky,
  svaté obrázky,
 • 00:23:41 určitě nejvíce se sv. Antonínem.
 • 00:23:43 Pak to byly drobné pochutiny
  především pro děti,
 • 00:23:47 protože děti se obvykle
  na těchto jarmarcích ztratily
 • 00:23:51 a šly za tím, co je lákalo.
 • 00:23:53 A to byly nejrůznější pamlsky,
  byli to gumoví hadi,
 • 00:23:57 byly to cukrové růžence,
 • 00:24:00 které křoupaly už tady
  u Svatého Antonínka,
 • 00:24:03 bylo to kačení mýdlo,
  byl to sekaný turecký med.
 • 00:24:08 Byla tu obrovská atmosféra.
 • 00:24:10 A když jsem si to
  dneska procházela,
 • 00:24:13 tak svým způsobem
  je ten sortiment tady znovu.
 • 00:24:17 Ale má trošičku jinou podobu,
  která se přizpůsobila dnešní době.
 • 00:24:21 Za dalších 20, 50 let uvidíme,
  jestli to, co se tady nabízelo,
 • 00:24:26 přežívá dál.
 • 00:24:37 Takové osobnosti a takové tvůrce,
 • 00:24:40 jako byli naivní lidoví malíři
  František a Josef Hánovi,
 • 00:24:44 nemá žádné jiné poutní místo.
 • 00:24:46 A předpokládám,
 • 00:24:48 že právě
  Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • 00:24:51 je jedinečná a proslavená
  díky této tvorbě,
 • 00:24:55 která byla donedávna
  naprosto zapomenutá.
 • 00:25:03 -Maléru, maléru,
  co si za maléra, ej,
 • 00:25:10 vymaluj ně obraz
  na ty naše dvéra.
 • 00:25:21 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2014
 • 00:25:36 .

Související